Dato: Ref: AG Sagsnr: CH0F09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 2804-2009 Ref: AG Sagsnr: CH0F09"

Transkript

1 Referat af fagentreprenørmøde nr. 27 Projekt: Company House Vallensbæk Kaldenavn: Vallens Sags nr.: CHOF09 Dato/tid: Tirsdag d.28.april. 2009, kl Sted: Byggepladskontor, Delta Park 40 Til stede Firma Person Init. Niebuhr Bygningsentreprise A/S Brian Hemmingsen BH Husmer Glas og Facader Michael Nielsen MN NCC Teknik, VVS Kim Hansen NCC Teknik, EL Jesper Jensen JJ NCC Teknik, Ventilation Michael Sørensen MS Svend Aage Sørensen A/S Torben Sørensen TS G2C Per Skovby PSK G2C Allan Grotkjær AG Fraværende NCC Teknik, VVS Carsten Pettersson CPO NCC Teknik, EL Niels Paludan NPA E. Søgaard Hansen & Søn ApS Claus Søgaard CS CL Gulve & Co ApS Jan Sahner JS Afbud fra NCC Teknik Jesper Knudsen JFK Orientering for G2C Arbejdsmiljø Henrik Larsen HVL Rahbek Brande Jørgen Jakobsgård JJ Lodbyg Leif Hansen LH Phønix Lars Vinther Hansen LKL Bundgaard Geert Olsen GO Invita Ole Skov OS Referent: AG Næste møde: Tirsdag den. 05. maj 2009, kl

2 Bemærk: Referaterne betragtes som skriftlige aftaler alle implicerede parter imellem, når indsigelser ikke er fremkommet senest på det efterfølgende møde Bemærkninger og indsigelser til sidste referat Ingen bemærkninger Ansvar Bemanding G2C Råhus, kloak og beton 0 NKI NCC Teknik, vvs-arbejde 6 CPO Teknisk isolering 2 CPO Hulboring 0 CPO NCC Teknik, ventilation isolatører delvis MS NCC Teknik, el 5 NPA Niebuhr, tømrer 4 BH Husmer, mont. vinduer, udv. døre 3 CH Fugearbejde, vinduer og udv. døre 0 CH Phønix, tagdækning 0 Sv. Aa. Sørensen 2 TS E. Søgaard Hansen og Søn 6 Multiservice 0 Tribest 0 Bundgaard 0 Invita 1 delvis Blendex 2 Siemens 3 Elevator 0 I alt: Arbejdets stade Se vedlagt staderapport fra sidste møde Tidsplan Gældende tidsplan er dateret den 9. februar Rammer for udvendige taghuse hejses og monteres tirsdag den 28. April G2C Rykket til onsdag den 29. april 2009 (ref. nr. 36) Stillads i de fem trappeopgange nedtages fredag den 1. maj G2C Granitfliserne i mellembygningens stueetage fuges onsdag den 29. april Herefter er det igen muligt at gå mellem øst og vest blokken. 2

3 Søgaard har lovet fliserne i køkkenet færdig til mandag den 4. maj Gældende projektmateriale Fag Dato Arkitekt Tegningsliste dateret Konstruktion Tegningsliste dateret VVS / Vent. Tegningsliste dateret Kloak Tegningsliste dateret EL Tegningsliste dateret Landskabsarkitekt Tegning LA(40)-101 dateret Loftplaner Tegninger nr. 1 og 4 begge dateret Vejrlig Der har ikke været et antal spilddage grundet vejrlig, der kan give anledning til tidsfristforlængelse jf. AB Diverse entrepriser NCC Anlæg Jordarbejde G2C Råhus Kloak- og betonarb NCC Teknik VVS oplyste at 2 stk. radiatorer i mellembygningen først kan monteres når stilladset er taget ned oplyste at der er fortaget en ned-regulering af varmen. Udviklingen følges, om nødvendigt må der reguleres igen. skruer yderligere 10 grader ned (ref. nr. 35) Det er aftalt, at lukker helt for varmen (ref. nr. 36) Det er aftalt, at diverse tilbehør på toiletter monteres efter arkitektteg- ningen oplyser, at han skal have en radiator ind i det syd-østlige trapperum, hvor der er ca. en meter op til døren Der har i perioden siden sidste fagentreprenørmøde ikke været ekstraarbejder, 3

4 07.04 Rahbek Brande Smedearb Lodbyg Tyndpuds Phønix Tagdækning Niebuhr Tømrerarb BH ønsker oplyst om der skal fuges omkring branddøre før der monteres indfatninger. Der fuges (ref. nr. 36) BH oplyser, at der er problemer med den beskrevne lem på toiletterne. Denne kan ikke monteres. Niebuhr fremsender en pris på en anden type låge (ref. nr. 34) Den beskrevne lem monteres (ref. nr. 36) BH efterlyser låsekasser til døre med ADK. RYKKER 2 (ref. nr. 36) Der har i perioden siden sidste fagentreprenørmøde ikke været ekstraarbejder, AG BH JFK BH Husmer Mont. vinduer og udv. døre Lev. og mont. glas- / alu- parti Det blev aftalt, at vindfanget opsættes nu. Alle arbejder ved vindfanget færdiggøres nu, med undtagelse af dørisætningen. (ref. nr. 32) NCC RYKKER 4 for færdiggørelse (ref. nr. 36) Glas-bukke og overskydende glas er afhentet, men der var ikke plads til de sidste 20 bukke på bilen. Disse skal også afhentes. CH aftaler dette direkte med leverandøren (bukke af metal retur til leverandøren, bukke af træ til CH) (ref. nr. 32). Tidspunkt for afhentning ønskes oplyst (ref. nr. 34) Træbukke afhentet, men der rykkes for afhentning af metalbukke Michael ønsker oplyst hvornår det nye glas til gavlvindue på 3. sal leveres. Glasset skal monteres indefra. MAH undersøger. Det er aftalt, at Husmer leverer glasset. Michael vender tilbage med leveringstidspunkt (ref. nr. 36) CH AG vinduer mangler beslag til åbnefunktionen. AG tager fat i leverandøren. 4

5 NCC rykker for fugemandens færdiggørelse. Michael oplyser, at der er problemer i gavlene ved vinduesbåndene mod det tilbagetrukkede beton. En løsning skal findes (ref. nr. 35) Der har i perioden siden sidste fagentreprenørmøde ikke været ekstraarbejder, CH CH NCC Teknik Ventilation Isolering i taghusene fremmes. MS Ventilation har lavet et ekstra hul i det østlige taghus Der har i perioden siden sidste fagentreprenørmøde ikke været ekstraarbejder, NCC Teknik El JJ efterspørger afklaring af lamper til vindfang. Er afklaret. JJ afventer datablad fra NPA (ref. nr. 36) JJ lavede byggestrøm torsdag den 23. april 2009 da den hele tiden slog fra Svend Aage Sørensen Malerarbejde Der har i perioden siden sidste fagentreprenørmøde ikke været ekstraarbejder, JFK JJ TS Søgaard Murerarbejde Baderum i kælder skal fremmes. CS VVS har klarmeldt baderum i kælder. Søgaard skal gå i gang med arbejdet Der skal tages hensyn til føring for radiatorer i mellembygningen. Evt. skal der udelades en granitflise, som lægges senere. CS Der har i perioden siden sidste fagentreprenørmøde ikke været ekstraarbejder, CS Blendex Solafskærmning Bundgaard Køl CL gulve Gulvbelægninger 5

6 07.16 Invita Cafe køkkener Byggeplads Der må kun parkeres på området i det nordøstlige hjørne mod motorvejen eller uden for byggepladsen Der har været flere episoder med indbrud. Der er derfor igangsat videoovervågning af pladsen hvilket tilsyneladende har haft en vis effekt. Fordelingen af udgiften bliver som det fremgår af tidligere referater. Hvis problemerne med indbrud igen bliver aktuelle, kan det blive nødvendigt med yderligere tiltag. (ref. nr. 27) Alle bedes holde en afstand på ca. 2 meter fra væggene med materialer. Samtidig bedes alle være forsigtige med stilladser mm. i nærheden af de malede vægge Der må ikke ryges i bygningen Adgangsvej til køkken forbedres. G2C Kvalitetssikring G2C skal komme med tilbagemeldinger G2C Økonomi Eventuelle ekstra arbejder skal registreres i fagentreprenørmødereferatet for at være betalbar Sikkerhed Afholdelse af mønsterrunder sker hver tirsdag kl Sikkerhedsmøder bliver afholdt tirsdag kl i lige uger Diverse Vi nærmer os tidspunktet for afleveringen af byggeriet. Vores tidsplan er lidt presset, og det er derfor vigtigt, at vi kommer godt fra start med mestergennemgang, så manglerne ved afleveringen er minimale. Dette kan spare os alle tid og dermed penge, da vi hermed slipper for at skulle tilbage efter vi har forladt pladsen. Grundet tidsplanens stramme udformning er det vigtigt, at mestergennemgangene bliver taget etagevis, så allerede nu skal I begynde på gennemgangen på 3. sal. Jeg vedlægger tre dokumenter som bilag. Det ene er en skabelon til mestergennemgangen,hvor I kan registrere jeres mangler, den anden er en færdigmelding af udbedringen og det tredje er vores lean construction 6

7 tidsplan fra i mandags, hvor I kan se stadet. Der skal udarbejdes en liste for hver etage, og færdigmeldingen skalgives til os igen etagevis. Jeg forventer at nedenstående tider for gennemgangene og udbedring overholdes af alle som minimum. Hvis det er muligt for jer, foreslår jeg,at I foretager gennemgangene tidligere. Etage Gennemgang fuldført Udbedring foretaget St. etage Kælder Efter endt mestergennemgang foretager vi en tjeklistegennemgang, hvor I får udleveret lister med vores registrerede mangler. Denne kan også indeholde arbejder, som endnu ikke er udført, som f.eks. slutmontage mm. Slutteligt bliver der foretaget en mangelgennemgang med bygherre ved afleveringen, hvor mangellisten gerne skulle være meget lille Oplysninger til brug for CE-mærkning skal fremsendes til byggeledelsen. Dette gælder følgende: vvs, vent., el, køl, røgoplukke, kloakpumper, kantinekøkken. Dato og sted Den 28. april 2009, Vallensbæk Strand Referent AG 7

8 Fordelingsliste til referat af fagentreprenørmøde Projekt Kaldenavn Sags nr. Company house Vallensbæk Vallens CHOF09 Person Antal Allan Grotkjær 1 Per Skovby 1 Timmi Sargentoni 1 Niels Krog Nielsen 1 Carsten Pettersson 1 Kim Hansen 1 Henrik V. Larsen 1 Michael Sørensen 1 Niels Paludan 1 Jesper Jensen 1 Jesper Knudsen 1 Jørgen Jakobsgård 1 Leif Hansen 1 Thomas Niebhur 1 Brian Hemmingsen 1 Lars Vinther Hansen 1 Claus Husmer 1 Torben Sørensen 1 Jan Hansen 1 Claus Søgaard 1 Geert Olssen 1 Ole Skov 1 Jan Sahner 1 Claus Lang 1 Jan Ole Hansen 1 8

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE

INDHOLD SLAGELSE KOMMUNE INDHOLD B. NYGAARD-SØRENSEN 4 BNS-ånd i nye hænder 6 Renovering af beboede lejligheder 6 Byggeri skal forebygge selvmord 8 Energioptimering 11 Murerarbejde uden mangler 12 En fremtidsløsning 3 Troværdighed

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Værktøj for akkordholdere

Værktøj for akkordholdere Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf. 98 16 08 66 Mobil: 23 48 34 67 E-mail: gza01@blikroer.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015

Generalforsamling. Februar 2015 nr. 01 16. årgang. 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene. generalforsamling. 9. april 2015 udlejerforeningen aarhus - vi varetager dine interesser Februar 2015 nr. 01 16. årgang 4 Da der blev ruttet med kvadratmetrene 7 Generalforsamling 9. april 2015 10 Kære hr. Boligminister Lovforslag nr.

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere