Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)"

Transkript

1 Referat Sag: EF Peter Fabers Gade Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep. (HB) Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Alle nye bemærkninger er skrevet med kursiv. 1.0 Bemærkninger til forrige referat Ingen bemærkninger. 2.0 Arbejdets stade/arbejdets udførelse 2.1 Bemanding Bemanding i perioden siden sidste byggemøde. Tømrer Murer Maler Blikkenslager Isolering Jord/beton Elektriker Afrensning Stillads 0-1 mand 1 mand. mand 0-2 mand 0 mand 0 mand 0-1 mand 2 mand 4 mand 1 af 7

2 2.2 Tidsplan generelt Tidsplan af d. 17/ er godkendt af entreprenørerne og gældende for byggesagen. Der er opstartet på etape 2 før tid og KE reviderer tidsplan. Revideret tidsplan af d. 2/ er modtaget og godkendt. Der foretages nedtagning af stillads i uge Øvrige arbejder med skimmelsvampssanering af bitrapper forventes afsluttet i uge Vejrlig/spilddage Vejrlig: Fra d. 22/10-30/ dage I alt pr. d. 30/ dage 3.0 Forhandlinger om arbejdets gang 3.1 Udskiftning af tag m.v Tidsplan: Her vil eventuelle ændringer til tidsplanen blive registreret vedrørende de enkelte entrepriser Status og mål: Status ved afholdelse af byggemøde/mål inden næste byggemøde: %-vis Status/mål: Opstart d. 5/ Opstilling af stillads 100/100 Udskiftning af tag 100/100 Istandsættelse af facader 100/100 Udskiftning af vinduer 100/100 2 af 7

3 Skimmelsvamp sanering af trapper 75/100 Istandsættelsesarbejder kælder 100/100 Afsluttes d. 12/ Mangelgennemgang 12/ Kontrol af mangeludbedring 26/ Kommentarer/aftaler vedrørende entreprisens udførelse: Aktion: Etablering af 2 stk. manglende spejle over vinduer i bitrapper. Pris oplyst til kr ekskl. moms. Er accepteret. 2 stk. defekte ovenlyskupler placeret i tagpapdækning udskiftes. KE bedes oplyse pris. Ved udskiftning af tag skal der kun genetableres 6 stk. tagvinduer. Der placeres 3 stk. nye vinduer pr. etape, 1. stk. i hver ende og 1. stk. midt for. Alle tagvinduer placeres mod gadeside. Eksisterende ovenlysvinduer der fjernes blændes indvendig med 2 lag brandgips. Det blev på byggemøde nr. 2 aftalt at der etableres nye inddækning af antenne. Pris oplyst til kr. 800 ekskl. moms. I forbindelse med etablering af ny inddækning skal der omlægges 2 stk. antennekabler. Er udført. Såfremt det er muligt, genanvendes zink langs sternkanter. Eksisterende sternzink kan genanvendes, der oplyses fradrag for ikke etablering af sternzink. MT kontakter Tryk forsikring, for oplysning af specifik dato for adgang til underliggende lejligheder i forbindelse med udbedring af svampeskader. MT har kontaktet Tryk, som vender tilbage, når rapport for samlet skadesomfang er udbedret samt endelig dato for adgang til lejligheder. Samlet rapport er modtaget. Arbejder er opstartet. I forbindelse med at Tryk Forsikring foretager udbedring af svampeskader er der i lejligheden nr. 30, 5. tv. konstateret en rådskade, som ikke er forsikringsdækket. MT har derfor bedt Tryk Forsikrings entreprenør om pris på udbedring. Inden der foretages retablering af overflader i trappeopgange, skal der foretages kontrol af skimmelsvampesanering af svampebiolog. Svampebiolog er rekvireret til fredag d. 1/ af 7

4 Der foretages istandsættelse og malerbehandling af 4 stk. indgangsdøre til bitrapper. Malerbehandling udføres afslutningsvis for at undgå skrammer. Indgangsdøre monteres med fodspark. Der skal etableres mekanisk ventilation i bunden af 4 stk. bitrapper via pullert. Der skal foretages eftergang af branddøre til kælder i 4 stk. bitrapper inkl. Etablering af dørpumper. Ovenstående ændres til, at der foretages gennemgang af kælderdøre, så det sikres, disse kan lukke. Der monteres ikke nye dørpumper. Ved prøveudtagningen i forbindelse med omfangsbestemmelse af svampeskaden er der foretaget hulboring i kabelbakke i underliggende lejlighed nr. 28, 5. th. Der skal foretages kontrol af kabel for beskadigelse. KE har modtaget nøgle for adgang. Mangler tilbagemelding fra elektriker. Elkabel er kontrolleret, og der kunne ikke konstateres beskadigelse. I forbindelse med udskiftning af tag er følgende vandskader konstateret: Skadessted Skade type Udbedring PFG 24, 5.tv. I loftet i stuen og på væggen mellem de to vinduer mod Peter Fabers Gade er der løbet vand/brun væske ind, så begge dele nu er skjoldet. HB kontakter beboer, og der foretages malerudbedring. Der er foretaget udbedring af nr. 24, 5. tv. PFG 30, 5. th. I loftet i stuen og øverst i vindue mod Peter Fabers Gade er der løbet vand ind, med skjolder tilfølge. HB kontakter beboer, og der foretages malerudbedring. 4 af 7

5 3.1.4 Kvalitetssikring: Udkast til kvalitetssikringsmateriale fremlægges ved første byggemøde. Er modtaget. Udbudsmaterialets tegninger er fortsat gældende er gældende for byggesagen. Tilsyns notat. Emne Dato Økonomi: Entreprenøren skal fremsende den nødvendige garantistillelse inden fremsendelse af den første acontobegæring. I forbindelse med fakturering er det aftalt, at tilbudsarbejder iht. projektmateriale og eventuelle ekstraarbejder faktureres særskilt. Ingen ekstraarbejder kan igangsættes uden forudgående at være godkendt i nærværende byggemødereferat. Ingen ekstraarbejder kan faktureres uden forudgående at være godkendt på aftalesedler. Eventuelle aftalesedler nummereres fortløbende af de enkelte entreprenører. Samtlige ekstraarbejder skal indeholde alle nødvendige udgifter til byggeplads samt eventuelt nødvendig lift/stillads. Nr. Følgende er accepteret til udførelse og skal opgøres/er opgjort på aftaleseddel Beløb ekskl. moms 1 Udbedring af råd nr mod gade- og gårdside kr Opgørelse af murerarbejder etape 1 og 2 gade- og gårdside kr Udbedring af råd nr mod gade- og gårdside kr Fjernelse af beboeraffald i forbindelse med rydning kr loftpulterrum 5 Etablering af ekstra dræn i kælder under nr. 24 kr Ekstra murerarbejder ved tag, brandkam og facader kr m.v. 7 Opgørelse på div. murerarbejder på sålbænke mod gadeside kr Nyt kabel fra kælder for tilslutning af el-tracing af tagrender kr Etablering af 2 stk. manglende spejle over vinduer i kr bitrapper I alt pr. d. 30/ kr af 7

6 3.1.6 Andet 4.0 Generelt/byggeplads Administrator har sørget for tegning af entrepriseforsikring for arbejdernes gennemførelse. Kopi af policen vedrørende forsikringen er udleveret til entreprenøren. Der skal gøres særlig opmærksom på, at der skal udføres varmt arbejde. Bygherre har udleveret nøgle til hovedtrapper og kældre m.v. til entreprenøren. Entreprenøren har oplyst, at samtlige medarbejderne på pladsen er ansat i forhold til gældende løn og overenskomstmæssige krav. Når grundlaget for Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gennemgået og drøftet med hovedentreprenøren, overdrages færdiggørelse og ajourføring af PSS til hovedentreprenøren jf. Branchearbejdsmiljørådets vejledning. Vejledningen kan findes på Entreprenørerne skal fremlægger deres sikkerhedsorganisation på byggemøde nr. 1. Det er aftalt, at entreprenøren overdrages bygherrens forpligtigelser i forhold til at anmelde byggesagen til miljøkontrollen. Anmeldelse skal foretages senest 2 uger før opstart. Ved varmt arbejde skal arbejdet udføres iht. Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B, herunder etableres nødvendigt slukningsudstyr. Alt varmt arbejde skal udføres i overensstemmelse med de retningslinjer og krav Forsikring & Pension og bygherrens forsikringsselskab stiller som betingelser for bortfald af/minimering af selvrisiko ved tegning af all-risk forsikring eller anden forsikring i relation til entreprisearbejderne m.v. 6 af 7

7 5.0 Entreprenørliste Hovedentreprenør: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S Greve Main Greve Tlf.: Kontaktperson, Kirsten Eisenhardt, tlf.: EF Peter Fabers Gade 24-30: Kontaktperson Holger Rasmussen, tlf.: PJP: Martin Thomsen, tlf.: / Sekretær Jette Jønson, tlf.: Byggemøder Byggemøder afholdes tirsdage kl næste gang dog tirsdag d. 12/ , kl Der foretages afleveringsforretning efter byggemøde nr. 10 Referat sendes til: Hovedstadens Bygningsentreprise A/S: v/ Kirsten Eisenhardt EF Peter Fabers Gade 24-30: v/holger Rasmussen Adv. H. Høgsbro Holm: v/kristian Nørgaard Peter Jahn & Partnere A/S 1 eks. 7 af 7

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N. Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. marts 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) LK SA Vicevært 1. Etablering

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15)

Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Dato Side 30-07-08 1 (15) Regler og procedurer for etablering af fransk altan i Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn Indhold 0.0 Indledning og baggrund...

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 10.12 Mandag den 08.10.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Jimmi Larsen JL Bestyrelsesmedlem X Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02.

BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012. Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. BESIGTIGELSES- RAPPORT SAGS NR. 2372 STEENSTRUPS ALLE 11-17, M.FL. APRIL 2012 Sagsbehandler: Hans Kristiansen, tlf. 35 36 01 02. WWW.BERGELIN.DK CVR NR: 10040086 BANK: 5472 2023539 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere