Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag"

Transkript

1 Introduktion Dette er en sammenskrivning af mine opgaver afleveret i forbindelse med afholdelse af kurset: Grækenlands moderne historie fra 1940 til i dag (Foråret 2010). Tekst med sort skrift, er den oprindelige, den røde er tilføjet af underviser, og den blå er tilføjet efterfølgende af mig selv, og altså ikke gennemgået af underviser. Indhold Introduktion... 1 Indhold... 1 Amerikanokratiet, højreregimerne og kongehuset Indledning:... 2 Forfølgelse af centrum-venstreorienterede:... 2 USA s betydning for græsk politik efter 2nd Verdenskrig... 3 Militærets rolle:... 4 Kongemagten:... 4 Den økonomiske udvikling i perioden Den politiske udvikling i perioden Afsluttende bemærkninger... 7 Militærjuntaens opkomst og politisk-ideologisk orientering Militærjuntaens opkomst Revolutionen af 21.april 1967 og ideologien bag denne:... 9 Militærdiktaturets politik Ansvaret for militærdiktaturet og USA s indflydelse i Grækenland De forskellige aktører Demokratiets restaurering og venstrefløjens radikalisering Juntaens fald og Karamanlis vej til magten Det nye demokrati og opgøret med juntatiden: Arven efter obersterne Nea Demokratias udenrigspolitik i perioden Pasoks opkomst og magtovertagelse i Venstrefløjens radikalisering var PASOK et yderligtgående parti? Afslutning PASOKs magtovertagelse og demokratisering af samfundet Side 1

2 Opgør med 40 års konservativ politik: PASOKs reformpolitik: Statens demokratisering Diskussion: Fagbevægelsen demokratisering De udenrigspolitiske ændringer i perioden Afsluttende bemærkninger, konklusion Politisk konsensus, økonomisk rationalisering, konflikter på Balkan De vigtigste politiske og økonomiske ændringer i perioden De vigtigste partipolitiske ændringer i perioden Diskussion Diskussion af årsagerne til Pasoks valgnederlag og tab af regeringsmagten Diskussion af Balkan-konflikternes betydning for Grækenland Afsluttende bemærkninger: Skiftende regeringer i Grækenland : Bibliografi Disposition til eksamensopgave om Grækenland i 80 erne Amerikanokratiet, højreregimerne og kongehuset Indledning: Perioden er præget af 3 politiske fraktioner. Det venstreorienterede EDA, som var et samarbejde domineret af de tidligere kommunister (KKE) og flere små socialistiske partier. En centrumunion, som kort kan beskrives som en samling af liberale republikanske politikere. Og endelig et højreorienteret konservativt royalistisk parti, som kommer til at sidde på regeringsmagten, mere eller mindre legalt i det meste af perioden. Desuden er der tre faktorer som får endog meget stor indvirkning på Grækenlands politiske og dermed økonomiske udvikling i perioden, og det er kongemagten, militæret (det konservative parlament) og USA, som ved med Truman-doktrinen (1947) i hånden øvede meget stor indflydelse på Grækenland, og også i Tyrkiet, men det er en anden historie. Forfølgelse af centrum-venstreorienterede: Efter 2. Verdenskrig var Grækenland det eneste Balkan-land som ikke blev en del af den kommunistiske Østblok. Politisk var landet dybt splittet, og efter borgerkrigen (1949), som højrefløjen vandt, indledtes en sand forfølgelse af kommunister. Dette kunne man gøre i kraft af de oprettede militærdomstole, som havde til formål at dømme såkaldte spioner, som ville omstyrte det græske styre. Det er ikke emnet for denne opgave, men jeg vil blot lige nævne, at hvor man i andre lande efter 2. Verdenskrig lukkede koncentrations- Side 2

3 lejrene, oprettede man i Grækenland de berygtede interneringslejre på bl.a. Makronisos, under dække af at skulle genopdrage de politisk vildfarne, men som i brutalitet absolut ikke stod tilbage for de nazistiske lejre. I begyndelsen af 50 erne (1960 erne) kom det til en opblødning af forholdene, og mange af de dømte blev benådet eller fik strafnedsættelse. Men forfølgelserne af de venstreorienterede fortsatte, kommunistpartiet var forbudt og arbejdede i stedet under dække af det føromtalte EDA, og i det daglige blev kendte kommunister chikaneret, det kunne f.eks. være svært at få kørekort eller andre attester, som man skulle bruge fra det offentlige for at søge arbejde. Ved et enkelt valg, i 1958, opnår EDA 25 % af stemmerne uden at det dog fører til reel indflydelse. USA s betydning for græsk politik efter 2nd Verdenskrig Grækenland var, som før omtalt, det eneste Balkan-land der ikke blev indlemmet i Østblokken, og denne placering på kanten af Østblokken forklarer USA s udtalte interesse i landet (jf. Inddæmningen af Sovjet), uden at vi i øvrigt skal komme ind på stormagternes koldkrigspolitik. Denne støtte udmøntede sig først og fremmest i militært udstyr og træning, men også økonomisk støtte, både i form af direkte hjælp, Marshallhjælpen frem til 1952, og i form af lån. Men det var en økonomisk støtte med betingelser. Først og fremmest skulle støtten bruges til at opretholde et stærkt militær, og fra USA s synspunkt var det naturligvis for at imødegå, hvad man anså for Østblokkens trussel, hvilket også førte til Græsk NATO-medlemskab (1952). Betingelserne kunne også gå på hvilke virksomheder der måtte ydes lån til, hvorfor det var meget svært at få en ordentlig industriproduktion i gang. At det var muligt at holde så strengt styr på udlånene, skyldtes at hele finansmarkedet var koncentreret på de to store banker, National Bank of Greece (hovedsagelig statsejet) og den private Commerciel Bank. Faktisk siger Mouzelis, at USA opmuntrede bankerne til at yde lån til små-industri, hvilket de undlader. Dette kan bl.a. forklares ved bankernes engagement i store gamle industrivirksomheder, som de ikke ønsker at udsætte for konkurrence. Set fra dagens Danmark kan det undre meget, at det var svært at låne penge til udvikling og produktion, hvilken interesse skulle USA have i det. (der blev givet støtte til de industribrancher, som USA og vesteuropæiske lande kunne være interesseret i fx petrokemisk industri, skibsværfter, cementindustri mv.) Selvfølgelig kunne man ved den fremgangsmåde tvinge grækerne til at importere amerikanske varer, men hvis man nu havde hjulpet en egentlig produktion i gang, havde grækerne måske haft endnu bedre råd til at importere amerikanske varer. Kigger man på historien ligner USA s politik i Grækenland en kolonimagts og ikke en samarbejdspartners. I det hele taget var Grækenland gennemsyret af allestedsnærværende, men udefinerbar, amerikansk indflydelse, Mogens Pelt kalder den, den amerikanske faktor. Grækerne selv var meget delte i synet på USA, og ikke umiddelbart positive, til gengæld forekommer det mig at man på den anden side har fundet en perfekt syndebuk til at give skylden for alle dårligdomme. Ifølge (Stern, 1977, s ) agerede den amerikanske ambassadør i Athen John Peurifay ( ) statsminister, og hans indflydelse var så stor, at han sikrede Papagos valgsejr i 1952 og personligt sikrede valget af Papagos efterfølger Karamanlis, da Papagos døde i Valget faldt på Karamanlis da denne, trods sin mindre betydende position i det konservative Rally Party, havde imponeret amerikanerne i sit virke som minister for offentlige arbejder ved den måde han havde administreret de amerikanske hjælpeprogrammer. 1 Øh, der er vist noget galt i Sterns argumentation: Ifølge Wikipedia døde Peurifay den og han var på dette tidspunkt ikke ambassadør længere. Men det har nok bare været en anden amerikaner så. Side 3

4 Hvad angår CIA s rolle i Grækenland kan det bedst beskrives ved følgende citat: The CIA was in bed with the palace, the army, the Greek intelligence service, the rightist parties, the conservative business community, the establishment in general 2 Militærets rolle: Inden vi går videre til den økonomiske og politiske udvikling vil jeg kort se på militærets rolle i Grækenland. Et stærkt militær kan nemlig i bogstaveligste forstand hurtigt vise sig at blive et tveægget sværd. Formålet med et stærkt militær var som tidligere nævnt at skabe et bolværk mod Øst, ikke blot Østblokken, men også mod Tyrkiet, som Grækenland traditionelt har et noget anstrengt forhold til. Problemet med det græske militær var, at det ikke var upartisk. Det havde op til 1950 været indblandet i flere kup, og var ved skandalevalget i 1961 med til sikre højrefløjens tvivlsomme sejr. Desuden var den underliggende trussel om et militærkup i midten af 60 erne med til at gøre den politiske situation meget mudret, og alt i alt var militærets indflydelse med til at gøre det græske demokrati ustabilt. Militæret har leveret flere statsledere, f.eks. diktatorernne Ioannis Metaxas (statsminister ), og George Papadopoulos (statsleder ), men også den demokratisk valgte Alexander Papagos (statsminister ). Kongemagten: Kongemagten er en underlig størrelse i græsk politik, og problemet med kongemagten, tror jeg, er at kongens rolle helt fra begyndelsen ikke har været klart defineret. Kongen var hadet og elsket. I Balkankrigene i begyndelsen af det 20ende århundrede var han en stor helt, for blot få år senere at blive sendt i eksil. Ikke mindre en 4 gange mellem 1920 og 1946 blev der afholdt mere eller mindre fiksede afstemninger om kongemagtens bevarelse, hvilket siger noget om landets ambivalente forhold til deres konge. Kongemagten havde retten til at afskedige og ansætte statsministeren, en ret, som blev brugt i udstrakt grad i den periode vi ser på. I det hele taget er det meget uklart at gennemskue Kong Konstantins hensigter da han bliver konge i Var han under indflydelse af sin mor, blev han styret af rådgivere eller højreorienterede politikere (i høj grad af begge grupper), CIA s medarbejdere, som han selv såvel som hans forældre et nært forhold til 3, eller arbejdede han som, han selv siger det (Ja, det sagde han mange år efter, men han planlagde selv et kup og opfattede hæren som sin egen. Han godkendte også militærjuntaen i 1967), for demokratiets bedste. Jo, kongemagten havde så absolut en afgørende rolle i det ustabile græske demokrati. Den økonomiske udvikling i perioden Efter 2. Verdenskrig var den græske økonomi tvunget i knæ, og man skulle i gang med at bygge landet op igen. I løbet af 50 erne kom der gang i den økonomiske vækst igen, og væksten er i denne periode angivet til 6-7% p.a. Opbygningen kom til dels i gang med støtte fra USA, som allerede tidligere omtalt, men der er også flere andre vigtige faktorer. For det første gennemfører Papagos i 1953 en drastic monetary reform, og et balanced programme for at skabe økonomisk liberalisering med pæn succes, da det letter etableringen af både græske og udenlandske private virksomheder 4. En anden betydelig faktor var rederivirksomhed. Grækenland var og er en skibsfartnation, og skibsfarten har i tidens løb tjent mange penge hjem til Grækenland, bl.a. ved fragt af amerikanske varer. Det skal dog lige understreges at mange af skibene sejlede under bekvemmelighedsflag og tjente således ikke direkte penge hjem til Grækenland i form af skatter, men indirekte via de mange ansatte græske søfolk og redernes eget forbrug og investeringer i f.eks. skibs- 2 (Stern, 1977, s. 14) 3 (Stern, 1977, s. 13) 4 (Botsiou, 2002, p. 18) Side 4

5 bygning. En anden vigtig faktor er emigranter. I løbet af 50 erne, 60 erne og 70 erne udvandrede ikke mindre end 12 % af den græske befolkning. En stor del af emigranterne var mænd i den arbejdsdygtige alder, som udvandrede til USA, Australien eller Tyskland, og som sendte penge hjem for at understøtte deres familie i Grækenland. En del af dem vendte siden tilbage for at skyde penge i små virksomheder, en taxa, café eller lign. I det hele taget er Grækenland et land præget af små familievirksomheder, det var som sagt meget svært at låne penge, men i takt med den stigende turisme, som er gået hen at blive en meget vigtig indtægtskilde for landet, var det muligt at åbne små familiedrevne hoteller og restauranter. Ligeledes var der mange små lavteknologiske virksomheder som bl.a. producerede fødevarer, tobak og tekstiler. Perioden var desuden præget af en meget kraftig urbanisering, og i dag bor størstedelen af den græske befolkning i og omkring storbyerne Athen og Thessaloniki. Urbaniseringen medførte sammen med behovet for genopbygning efter 2. Verdenskrigs ødelæggelser, hvor 23 % af alle bygninger var blevet ødelagt, et behov for boliger, og sammen med den voksende turistindustris behov for hoteller, betød det et veritabelt byggeboom og i 60 erne og 70 erne gik ikke mindre end 65 % af de økonomiske investeringer til byggeriet. Det betyder naturligvis let adgang til arbejde for mange, men da byggebranchen, ligesom turistindustrien i øvrigt, er meget konjunkturfølsom, kan det hurtigt lede til stor arbejdsløshed, som vi ser det i f.eks. i Spanien i dag. Der står ikke så forfærdelig meget mere om den økonomiske udvikling i de tekster vi har fået, men måske vender vi tilbage til det i senere opgaver. Under alle omstændigheder steg den generelle velstand for de fleste grækere i perioden (næppe, da der var tale om skæv fordeling af arbejde og indkomst. De brancher, der ikke blev udviklet fik ikke den store vækst og dermed mange nye ansættelser. Den store udvandring skyldes primært den store relative fattigdom på landet), og indkomsten pr capita steg med imponerende 50 % fra (nogle tjente meget og andre blev fattige), medens den generelle prisstigning holdt sig på 17 %. Dette kom dog langt fra hele befolkningen til gode. De meget få investeringer i landbruget betød forældede og urentable produktionsmetoder, og dermed betydelig dårligere levestandard for landbefolkningen, med den deraf følgende urbanisering og emigration. Af tal kan vi nævne at de 40 % med lavest indkomst tjente godt 9 % af den samlede nationalindkomst, hvorimod de 17 % med de højeste indkomster tjente de 58 % (vi taler midt 60 erne). Denne ulige fordeling af indkomsterne var direkte forbundet med den sociale uro, som førte til en øget politisk mobilisering i 60 erne i Georgios Papandreous Anendotes kampagne. I 1961 indgår Grækenland en associeringsaftale med EF, og lovning på et lån på 125 mio. $ til at støtte tiltag som harmoniserer den græske økonomi til EF, som skal udbetales løbende over en kommende årrække 5, hvilket bl.a. har den positive indvirkning at den græske eksport, af især landbrugsvarer, til EF-området stiger 6. Den politiske udvikling i perioden Perioden er præget af 3 markante politikere: Feltmarskal Alexander Papagos ( ), den senere præsident Konstantinos Karamanlis ( ), George Papandreou senior ( ), ikke at forveksle med hans barnebarn George Papandreou junior, Grækenlands nuværende statsminister. Papagos og Karamanlis er konservative, medens Papandreou tilhører den liberale midterfløj. Jeg vil lige indskyde, at det er meget karakteristisk for perioden at et valg ikke drejer sig om at stemme på et bestemt parti. I stedet følger stemmerne personerne, som først tilhører et parti og siden måske danner et andet, hvorfor hele perioden 5 Långivningen sættes i bero under juntaen. 6 (Botsiou, 2002, p. 20) Side 5

6 er præget af en masse partiers opståen og forsvinden igen. Det giver derfor ikke mening at beskæftige sig med enkelte partier, det bliver først aktuelt senere med Pasok og Nea Demokratia, og jeg har derfor valgt at fokusere på personer. De første valg efter borgkrigen blev vundet af en løst sammensat liberal centrum-union, hvor Giorgios Papandreou var en af lederne. Statsministeren blev Nikolaos Plastiras, men da unionen ikke havde absolut flertal, og ikke kunne finde samarbejdspartnere til sin politik - de to fløje i græsk politik er traditionelt set ikke i stand til at samarbejde - var det ikke muligt for ham til at holde sammen på unionen, og i 1952 udskriver han valg. Valget vindes denne gang af Alexander Papagos, tidligere feltmarskal og medlem af den højrenationale royalistiske organisation IDEA. IDEA som i samråd med kongen i 1967 beslutter at gennemføre at militærkup, men bliver overhalet indenom af obersterne, og 11 års uafbrudt højrestyre indledes. Alexander Papagos forlod i 1951 militæret for at danne sit eget politiske parti. Ved valget i 1952 opnår han knap 50 % af stemmerne, men på grund af valgsystemet (flertalsvalg i enkeltmandskredse) opnår han en meget stor majoritet af pladserne i parlamentet. Papagos er USA s fortrukne kandidat 7 og han har blandt andet vundet sin sejr på en kampagne bygget på kommunistforskrækkelse, og hans periode er da også præget af en chikane af disse. Blandt andet nægter han at afskaffe de forhadte militærdomstole og i stedet indbringe kommunisterne for almindelige civile domstole, hvilket var et stort ønske fra centrumunionen med Papandreou i spidsen. Men den største opgave for Papagos regering er genopbygningen Grækenland efter krigene, og som omtalt fører det langsomt til økonomiske forbedringer. I 1955 dør Papagos overraskende og kongen, stærk påvirket af den amerikanske ambassadør, bruger sin indflydelse til at udpege den nye premierminister Konstantinos Karamanlis. I det hele taget så kongemagten det gode forhold til USA, som en garanti for sin egen position og monarkiets overlevelse: USA støtter militæret, militæret støtter kongen, kongen lytter til USA og ringen er sluttet 8. Karamanlis var ikke umiddelbart den første i rækken til at efterfølge Papagos og flere ledende højrepolitikere forbigås, til deres store utilfredshed, ved kongens indblanding. Men valget af Karamanlis falder trods alt i god jord, da han i Papagos regeringstid var en populær minister for offentlige arbejder. En af Karamanlis kæpheste var at få Grækenland med i EF, og han arbejdede hårdt for at Grækenland skulle blive det første associerede medlem, hvilket det blev i 1961, med aftale om fuldgyldigt medlemskab i 1984 (blev medlem 1981). Grækenland havde ikke deltaget aktivt i de indledende forhandlinger om de Europæiske samarbejder i 1950 erne efter 2nd Verdenskrigs afslutning, for at få Europa på fode igen, f.eks. Kul Og Stålunionen, (forløber for EF) eller EURATOM (det europæiske energisamarbejde), da landet havde nok at gøre med at stabilisere sit styre efter de turbulente borgerkrigsår ( ). Aftalen betød bl.a. at Grækenland kom med i den Europæiske toldunion og Europa blev Grækenlands naturlige samarbejdspartner. Karamanlis vinder også de følgende valg, og det især på grund af valgsystemet. Det er nemlig den til enhver tid siddende regerings ret, hvis den altså har flertal, at bestemme hvilket valgsystem det kommende parlamentsvalg skal foregå under. Valgsystemet i 1958 var således det sædvanlige flertalsvalg, men med den ekstra krølle, at man indførte en anden fordelingsrunde af stemmer, hvor kun de partier som havde opnået mere end 25 % af stemmerne (30 % for valgforbund) og altid de to største partier talte med. Papandreous centrumunion havde naturligvis regnet med at blive det næststørste parti, og havde stemt ja til valgloven, men til alles overraskelse blev EDA det næststørste parti. Karamanlis (og hans parti ERE) fik dog stadig abso- 7 Se kapitlet om USA s betydning for græsk politik. 8 (Stern, 1977, s. 17) Side 6

7 lut flertal i parlamentet, og EDA stod uden for indflydelse. Ved valget i 1961 følte højrefløjen jorden brænde under sig, og hvorvidt Karamanlis var vidende om det eller ej er uklart, men militære ledere sørgede for et knebent flertal til Karamanlis ved at presse/tvinge soldaterne til at stemme på ham. Dette er siden blevet kaldt skandalevalget i 1961 og førte til kraftige protester og anklager fra centrum og venstrefløjen mod regering og militær. Det næste valg i 1963 betød et systemskifte, og Karamanlis vælger at forlade landet på grund af uoverensstemmelser med bl.a. kongen. Valget afholdtes uden de store problemer, Papandreou vandt, men fik dog ikke absolut flertal i parlamentet. Papandreou er nødt til at samarbejde med EDA. Det vil han ikke og 3 måneder senere udskriver han nyvalg, hvor hans regering får absolut flertal. Men hans regeringstid, så kort den var, blev ikke problemfri. Han var blandt andet blevet valgt på et program om udbredte demokratiseringsreformer og en modernisering af militæret, men det var svært da det højreorienterede militær modarbejdede disse reformer. Af vigtige punkter han fik gennemført kan nævnes en skolereform, hvor talesproget dimotiki blev gjort til officielt undervisningssprog, løsladelse af politiske fanger, delvis nedlæggelse af militærdomstolene og forbedrede forhold for fagbevægelserne. Men som sagt havde han meget svære arbejdsbetingelser, men ikke kun på grund af konge og militær. Der var også uro i hans politiske bagland, som ikke altid stod 100 % bag Papandreous politik. Dette skyldtes at Centrumunionen var en bred union sammensat af politikere, lige fra de mere venstreorienterede, socialdemokratiske kræfter, repræsenteret ved Andreas Papandreou til frafaldne højrenationale. Som et eksempel på dette kan nævnes Papandreous egen forsvarsminister, som i høj grad modarbejde reformpolitikken. Situationen kompliceredes yderligere af den såkaldte Aspida affære, hvor den unge Andreas Papandreou blev mistænkt, uden hold i virkeligheden og udelukkende for at chikanere regeringen, for at være leder af en venstreorienteret gruppering i militæret. og i 1965 gik han til kongen, og bad ham om at afskedige sig, hvis ikke han fik bedre arbejdsbetingelser, altså kongen skulle blande sig uden om (Han holdt f.eks. på sin ret til at udnævne den militære generalstab, hvilket var med til at forhindre en reform). Det ville kongen ikke og landet stod nu uden valgt regeringsleder. Kongen udnævner herefter en højre-mindretalsregering, som vælger ikke at udskrive nyvalg, og landet ledes af skiftende mindretalsregeringer de næste par år. Dette var en uholdbar situation, men kongen og højrefløjen stod under stort pres fra de militære ledere, hvis Papandreou skulle vinde regeringsmagten ved et valg, hvilket han højst sandsynligt ville gøre, ville de med militæret i ryggen gennemføre et kup. I 1967 lykkedes det Papandreou og Kanellopulos (den nye højre-leder) at blive enige om at udskrive valg, Papandreou vinder (nej, valget blev ikke gennemført, fordi militæret tog magten før valget ) og militæret gør alvor af sin trussel, og oberstkuppet bliver gennemført. Afsluttende bemærkninger Den røde tråd i denne opgave er det ustabile demokrati. Og som jeg har forsøgt at vise, spiller flere faktorer ind. Udenlandsk indblanding og indflydelse, militærets rolle, kongens diffuse rolle og indblanding, undertrykkelse og forbud af politiske partier, et valgsystem der ikke er fastlagt i forfatningen, politikernes manglende evne, vilje og ikke mindst tradition for at samarbejde både med politiske modstandere, men også indenfor egne rækker, og til sidst de mange partier som opstår og forsvinder. En sidste ting man kan fremhæve i denne sammenhæng, er de mange skiftende regeringer og statsministre. Faktisk bør man ikke kun angive en græsk statsministers regeringstid ved årstal, men også med dato, da adskillige kun når at sidde i få måneder. F.eks. sad Dimitrios Kiousopoulos Alexander Papagos forgænger fra 11. oktober til 19. november 1952, og altså godt og vel en måned. Et par stykker af dem har de fået has på, her tænker jeg på militær, konge og valgsystem (næppe det sidste). Den udenlandske indflydelse må vi regne med foregår Side 7

8 mere frivilligt, men om politikerne er blevet bedre til at samarbejde er noget vi skal se på senere. Et emne som ikke har været nævnt her, men som også spiller en meget vigtig rolle både i dag og den gang, er den store offentlige sektor, men det vender vi sikkert også tilbage til. Militærjuntaens opkomst og politisk-ideologisk orientering Militærjuntaens opkomst. At forklare militærjuntaens opkomst er ikke nogen nem sag. Det er et kompliceret sammenspil af politiske, økonomiske og rent magtmæssige årsager, men også tradition (samt personlige årsager). Det var ikke uvant for militæret at gå ind og blande sig i landets politiske ledelse, og militæret har som sådan leveret flere statsledere. Det kunne være for at støtte en foretrukken politiker, som f.eks. ved Goudi kuppet i 1909, hvor militæret ønskede den tidligere krigsminister og krigshelt kaptajnen Kyriakoulis Mavromichalis som statsminister (statsminister aug.1909-jan.1910), eller for at indsætte en af deres egne, som f.eks. general Ioannis Metaxas (statsminister/diktator ), men også den demokratisk valgte tidligere marskal Alexander Papagos (statsminister ) kom oprindelig fra militæret inden han gik ind i politik. (samt Plastiras ( ), Pangalos ( ) og Koundouriotis) Magtfordelingen i Grækenland bestod traditionelt set af en tredeling mellem konge, militær og et parlament. Men hvor vi kender den tredelte magt som en ligelig fordeling mellem den lovgivende (folketing), den udøvende (regering) og den dømmende (domstole) magt, kan man i Grækenlands tilfælde sige, at den udøvende magt (militæret) udøvede sin magt over den lovgivende (parlament og regering) og den dømmende magt (domstolene). Kongens rolle er noget mere uklar, men i perioden op til kuppet går man vist ikke helt galt i byen ved at påstå at han samarbejdede direkte med militæret.(kongen var formelt leder af militæret og han opfattede det som sin egen ejendom) Jeg vil ikke gå i detaljer med den politiske og økonomiske udvikling op til kuppet, det har jeg gjort tidligere i opg.3, men det er vist ikke helt forkert at slå fast at det græske politiske system og militær, i midten af 60erne, var moden til en række gennemgribende demokratiserende reformer, og det økonomiske, finansielle og arbejdsmarkedspolitiske system ligeledes, for at forbedre forholdene for hele den græske befolkning. Denne demokratiseringsproces repræsenteredes ved den liberale centrumpolitiker Georgios Papandreou, men også ved hans søn den mere socialdemokratisk orienterede politiker Andreas Papandreou, og som nævnt i opg.3 stod de til at vinde det politiske flertal (Nej, det var hans far, der stod til at vinde) og dermed regeringsmagten ved valget i 1967, hvorved militæret kunne se frem til at få stækket sin indflydelse. Så militæret (og kongen), som jo, som allerede nævnt havde været vant til have meget stor indflydelse stod nu i en situation, hvor man kunne vælge mellem at følge de demokratiske spilleregler og afgive magt til parlamentet, eller endog blive lagt under parlamentet og regeringen, eller man kunne vælge, hvilket de desværre gjorde, at tilkæmpe sig endnu mere magt. I min fremstilling fremstår det som om militæret bestod af en enig enhed. Dette var bestemt ikke tilfældet, og op gennem det nittende og tyvende århundrede havde militæret på skift været domineret af henholdsvis liberale og konservative kræfter. Men efter Metaxas-diktaturet var de mest liberale kræfter smidt ud, og militæret domineres derefter af konservative royalistiske kræfter. Det er vigtigt at bemærke, at man i de militære kredse egentlig var meget tilfredse med situationen, som den var under Papagos og Karamanlis, og altså før de mere liberale kræfter ved Papan- Side 8

9 dreou kom til magten i begyndelsen af 60erne: Et styret demokrati, styret af kongen og en konservativ regering, og hvor militæret stod som garant for stabilitet var idealet. De præcise detaljer omkring selve hændelserne før kuppet og under kuppet er ekstremt komplicerede (og vist heller ikke afklaret endnu), men det står fast at der eksisterede ikke mindre en to planer om kupforsøg - endnu et eksempel på den militære splittelse. Den store junta, et sammenarbejde mellem konge og generaler, som var organiseret i foreningen IDEA, og den lille junta, organiseret i foreningen EENA, en gruppe laverestående officerer, som kom først. At den lille junta kunne komme den store i forkøbet skyldtes at deres leder Giorgios Papadopoulos, også havde en fremstående plads i IDEA og at han således kendte til kongens og generalernes kupplaner. At de valgte at komme dette kup i forkøbet skyldtes alene kongens position. De to juntaer havde samme politiske formål (nemlig at forhindre demokrtiske reformer, men de så forskelligt på omfanget af undertrykkelse, på statens funktion og venstrefløjen), men den lille junta forudså, at det kunne blive meget svært at retfærdiggøre et kup, som havde kongen i spidsen. Efter kuppet blev mange politikere anholdt, George Papandreou kommer i husarrest, hvor han dør i november 1968, Andreas Papandreou fængsles også, men frigives siden efter pres fra USA, hvorefter han slår sig ned i Sverige og danner den panhellenske befrielsesbevægelse (PAK). Den tidligere konservative statsminister Karamanlis bor på tidspunktet for kuppet ikke i Grækenland, han valgte at flytte til Paris i forbindelse med valgnederlaget i Kongen bliver i første omgang i landet, men efter et mislykket modkup i december 1967 tvinges han til at flygte, først til Italien og sidenhen England, hvor han får lov til at slå sig ned, og monarkiet afskaffes officielt ved en folkeafstemning (uden fusk) med 70 % -30 % flertal d.8. dec I Grækenland indsættes i første omgang en marionet-statsminister, Konstantinos Kollias, men kort efter udnævnes Giorgios Papadopoulos til leder af staten. Revolutionen af 21.april 1967 og ideologien bag denne: Karakteristisk for et kup af denne type, vælger lederne ikke at bruge det meget negativt ladede ord kup (coup d etat) om magtovertagelsen. De vælger i stedet at bruge ordet revolution, da ordet revolution signalerer en mere positiv værdi i form af at en befolkningen står bag en omstyrtelse af et dårligt regime. Og det er også blandt andet derfor at obersterne valgte at komme den store junta i forkøbet, da det ville blive svært at retfærdiggøre en folkets revolution med kongen i spidsen. Kuppet begrundes i første omgang med den sædvanlige frygt for kommunistisk magtovertagelse. Det påstås at man i EDA s (et politisk parti domineret af de tidligere kommunister fra KKE)hovedkontor fandt dokumenter som beviseligt pegede på et kommunistisk forsøg på magtovertagelse, og at man i denne sammenhæng opdagede flere hemmelige våbenlagre. Denne begrundelse er dog ikke særlig overbevisende, og diktaturet slår i stedet hurtigt over i en kritik at det politiske system. Et politisk system styret af dekadente og korrupte politikere, som udelukkende arbejder for egen magt og vinding. Og paradoksalt nok er den bagvedliggende grund til kuppet jo lige præcis den samme: at fastholde magten i egne rækker. Det skal også lige nævnes at kritikken af det politiske system også virkede godt i militærets egne rækker. Soldaterne var for en stor dels vedkommende provinsboere og bønder eller fra den lavere middelklasse og de brød sig bestemt ikke om politikernes privilegerede livsstil i Athen. Som bl.a. Clogg fortæller, har styret ikke en fuldstændig fastlagt ideologi, som f.eks. den nazistiske (nej, fascistiske) eller kommunistiske ideologi, hvor man kan spørge føreren eller kigge i Maos lille røde efter Side 9

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 1 Tillæg til NOTAT NR. 1124 ØSTUDVIDELSEN a/s - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 2 Hjem til Europa? Forventningerne var høje da murene faldt i Østeuropa. Men for store befolkningsgrupper

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse

Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse INTERSOL NR. 122 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY November 2014 Khalid Mahmood kæmper for en ny arbejderbevægelse Khalid Mahmood står i spidsen for et projekt, som forsøger at forandre hele

Læs mere

DEMOKRATISK DANNELSE

DEMOKRATISK DANNELSE VISION NR./ÅRG. 02/2011 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring TEMA: DEMOKRATISK DANNELSE???? Læs

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda Franske stemmer Kritik af forfatningsforslaget fra venstre Tænketanken NyAgenda 1 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati-

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Plakat??? 1917-2007: Leve den ve r d e n s- oms pæ n d e n d e Oktober! Nr. 22 11. årg. 2007 9. november - 22. november Støttepris 15 kr. TEMA: Oktoberrevolutionen 1917-2007 Det syge

Læs mere

Syndikalisme. i Danmark?

Syndikalisme. i Danmark? Syndikalisme i Danmark? Indhold Side 3: Introduktion Side 4: Arbejderklassen og syndikalismen Side 5: Hvorfor er arbejderklassen så vigtig? Side 6: Hvem er arbejderklassen og hvem er de andre? Side 8:

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone,

Læs mere