KNAPPER OG KONTROLLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNAPPER OG KONTROLLER"

Transkript

1 COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK ( ) 2. FUNKTIONSVÆLGER: BASS / TREBLE (diskant) / BALANCE / FADER (fading) / TA SEEK (trafikmeldinger) / MASK DPI (skjul DPI) / RETUNE (auto TA søgning) / AUDIO DSP (equalizer) / NESS / ESP (antishock) / CD MULTI / BEEP / SEEK (kanalsøgning) / STEREO / LOCAL / () 3. OP/ NED FOR BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK / MASK DPI / RETUNE /AUDIO DSP / NESS / ESP / CD MULTI / BEEP/ SEEK / STEREO / LOCAL 4. FASTE STATIONER (1,2,3,4,5,6) 5. Funktionen 'AF' (ALTERNATIVE FREKVENSER) 6. Funktionen 'TA' (TRAFIKMELDINGER) 7. Funktionen 'PTY' (PROGRAMTYPE) 8. Knappen DISPLAY (DISP) 9. Knappen MODE (funktion) 10. Knappen BAND (BND - frekvensbånd) 11. AUTOMATISK ELLER MANUEL TUNING (FREKV. OP ELLER FREKV. NED / CD søg efter skæring) 12. AUTO SØGNING OG TUNING (A/PS) 13. 'SCAN' AUTOMATISK TUNING KONTROL (SCN) 14. Knappen MUTE (MU - lyd fra) 15. LCD DISPLAY 16. UDLØSER TIL FRONTPANEL ( ) 17. CD SKAKT 18. CD UDLØSER ( ) 19. Knappen PAUSE Knappen INTRO (Intro til alle skæringer) 21. Knappen REPEAT (gentag) 22. Knappen RANDOM (vilkårlig rækkefølge) 23, (10 skæringer op / ned) 25. USB-STIK 26. INDSTIK TIL (MMC) / SD MULTI-MEDIA KORT DA1

2 ISO TILSLUTNING RCA stik Line Out: RCA stik Line In: : Rød (højre) : Rød (højre) : Hvid (venstre) : Hvid (venstre) TILSLUTNINGSPANEL A HUKOMMELSE +12V 5. TIL BILENS ANTENNE V (TIL BILENS TÆNDING) 8. JORDLEDNING Bemærk: (tilslutning A nr. 7) skal være forbundet til bilens tænding, således at anlægget ikke tapper bilens batteri for strøm, hvis bilen står stille i længere tid ad gangen. TILSLUTNINGSPANEL B 1. HØJRE BAGHØJTTALER (+) 2. HØJRE BAGHØJTTALER (-) 3. HØJRE FRONTHØJTTALER (+) 4. HØJRE FRONTHØJTTALER (-) 5. VENSTRE FRONTHØJTTALER (+) 6. VENSTRE FRONTHØJTTALER (-) 7. VENSTRE BAGHØJTTALER (+) 8. VENSTRE BAGHØJTTALER (-) Vedligeholdelse UDSKIFTNING AF SIKRING Hvis sikringen springer, skal du kontrollere strømforsyningen og erstatte sikringen. Hvis sikringen springer påny, når en ny sikring sættes i, kan der være opstået en fejl. I så fald bør du kontakte en autoriseret reparatør. Advarsel Anvend altid sikringer med den korrekte ampere-angivelse. Hvis du anvender sikringer med højere ampere end angivet, kan det medføre alvorlig skade. INSTALLATION SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vær omhyggelig, når du vælger placering til anlægget, således at det ikke installeres, hvor Undlad at installere anlægget på steder, hvor det udsættes for høje temperaturer f.eks. fra direkte sollys eller fra varmluftsblæseren, samt på steder, hvor det udsættes for støv, snavs eller stærke vibrationer. Anvend udelukkende de medfølgende monteringsbeslag til installationen, da disse er fremstillet med henblik på en sikker installation af netop denne radio. Fjern radioens frontpanel, inden du installerer anlægget. BEMÆRK: Hældningsgraden for bilradioen må ikke overskride 30, da frontpanelet ellers ikke vil kunne åbnes. 1 1 Fjern skruer og ramme 2 182mm A mm 2 B 1 53mm 2 53mm Bøj om nødvendigt disse tappe Bemærk: Opbevar monteringsnøglen på et sikkert sted, således at du kan finde den igen, hvis du engang får brug for at tage anlægget ud af bilen. DA2

3 SÅDAN MONTERES ANLÆGGET Instrumentbræt AFSPILLER 2. MONTERINGSHUS 3. INSTRUMENTBRÆT 4. HEXAGONAL MØTRIK 5. TÆTSLUTTENDE SPÆNDESKIVE 6. ALMINDELIG SPÆNDESKIVE 7. BILENS KAROSSERI 8. BAGESTE STØTTESTROP 9. MONTERINGSSKRUE 10. M5 X 15 HEXAGONAL BOLT Sådan monterer og afmonterer du frontpanelet Anlæggets frontpanel kan afmonteres med henblik på at forhindre, at anlægget stjæles. SÅDAN VIPPER DU FRONTPANELET NED OG AFMONTERER / MONTERER DET Før du afmonterer frontpanelet, skal du sørge for at trykke på knappen PWR (1) og slukke anlægget. Tryk dernæst på knappen (16) og vip frontpanelet ned i vandret stilling, hvorefter du tager det ud ved at trække det ud som vist på tegningen. Noter: Pres ikke frontpanelet hårdt mod anlægget, når du sætter det på. Frontpanelet skal glide nemt på plads, blot du trykker det blidt mod anlægget. Når du tager frontpanelet med dig, bør du opbevare det i det medfølgende paneletui. Tryk ikke hårdt på display vinduet på frontpanelet og udsæt det ikke for unødigt pres, når du sætter det fast på anlægget. DA3

4 1. POWER tænd / sluk (PWR) Tryk på denne knap, når du vil tænde eller slukke for anlægget. Du kan tænde anlægget ved at trykke på en hvilken som helst knap. 2. Knappen FUNKTIONSVÆLGER: BASS / TREBLE (diskant) / BALANCE / FADER (fading) / TA SEEK (trafikmeldinger) / MASK DPI (skjul DPI) / RETUNE (auto TA søgning) / AUDIO DSP (equalizer) / NESS / ESP (antishock) / CD MULTI / BEEP / SEEK (kanalsøgning) / STEREO / LOCAL / () Drej knappen (3) mod højre eller venstre, hvis du vil justere indstillingen for / BASS / TREB / BAL / FAD. Hvis du vil vælge en af de andre funktioner, skal du trykke kort en eller flere gange på knappen (2), indtil den ønskede funktion vises på displayet. Fig. 1 viser, hvordan radioen skifter mellem funktionerne, når du trykker på knappen Fig. 1 Funktioner til regulering af lyden BAS 4. TRE 5. BAL 6. FAD Drej knappen mod højre eller venstre. Du kan skrue op eller ned for lyden ved at dreje på knappen eller. Disse knapper kan også anvendes til justering af indstillingerne for BASS, TREBLE, BALANCE og FADER. TA SEEK/TA ALARM (2) - trafikmeldinger Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de Du kan vælge mellem funktionerne TA SEEK (søgning efter trafikmeldinger) og TA ALARM (påmindelse ved trafikmelding) ved at dreje på knappen eller. TA SEEK TA SEEK / TA ALARM - Funktionen TA SEEK (søgning efter trafikmeldinger): Hvis du stiller ind på en station, der ikke modtager TP informationer indenfor en periode på 5 sekunder, skifter radioen automatisk til næste station, der ikke har samme PI (programidentifikation), men som udsender TP informationer. Når TA seek er valgt, kan den valgte station ændres til en helt anden, eftersom radioen søger efter en ny TP station, hvis signalet fra den valgte station bliver svagt, eller hvis den valgte station ikke udsender et TP signal. - Funktionen TA ALARM (påmindelse ved trafikmelding): Når radioen ikke er indstillet til automatisk at tune ind på trafikmeldinger, høres der blot en bip-tone til markering af, at en trafikmelding udsendes. MASK DPI (2) - skjul DPI Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de TA SEEK MASK DPI MASK DPI / MASK ALL MASK DPI: skjuler kun de stationer, hvor de alternative frekvenser (AF) har forskellige PI (programidentifikation). MASK ALL: skjuler alle kanaler, hvor de alternative frekvensers har forskellige PI og intet RDS signal med tilstrækkelig styrke. RETUNE L / S (2) - auto TA søgning Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge hvor længe, der skal forløbe, inden radioen foretager en automatisk TA søgning. RETUNE L: Vælger, at der skal forløbe 90 sekunder inden automatisk TA søgning. RETUNE S: Vælger, at der skal forløbe 30 sekunder. TA SEEK MASK DPI RETUNE RETUNE L / RETUNE S DA4

5 AUDIO DSP (2) - equalizer Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de 2 sek. sec. TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ON POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF NESS (2) Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ON/OFF ON/OFF (til / fra) vælges ved at dreje på knappen eller. Bassen og diskanten forstærkes. ESP (2) - antishock Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem en buffer på henholdsvis 12 sek. eller 45 sek. til antishock. 2 sec. TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ESP ESP12 / ESP 45 MULTI CD SECTION MODE (2) Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ESP MULTI CD MULTI ON/OFF CD MULTI TIL / FRA vælges ved at dreje på knappen eller. CD MULTI indstillet til ON: Kan læse flere sektioner på en CD. CD MULTI OFF: Kan kun læse første sektion. BEEP (2) Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ESP MULTI BEEP ON/OFF BEEP ON (til): Der høres en bip-tone fra højttalerne, når du trykker på en knap. SEEK (2) - kanalsøgning Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de 2 sek. sec. TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ESP MULTI BEEP SEEK SEEK1 / SEEK 2 SEEK 1: Når søgefunktion 1 er valgt, standser den AUTOMATISKE KANALSØGNING, når en station findes, uanset om du fortsat holder knappen SEEK inde eller ej. SEEK 2: Når søgefunktion 2 er valgt, standser den AUTOMATISKE KANALSØGNING ikke, når en station findes. Først når du slipper knappen SEEK, standser søgningen ved den næste stadion, der findes. DA5

6 STEREO/MONO (2) Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de 2 sek. sec. TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ESP MULTI BEEP SEEK STEREO STEREO/MONO Hvis et signal fra en FM station er svagt eller ikke går klart igennem, kan modtagelsen forbedres ved at vælge indstillingen MONO. LOCAL/DX (2) Når du trykker på knappen og holder den inde i mere end 2 sekunder, kan du vælge mellem de TA SEEK MASK DPI RETUNE DSP ESP MULTI BEEP SEEK STEREO LOCAL LOCAL/DX Vælg indstillingen Local i områder med stærke signaler, hvis du kun ønsker, at radioen skal standse ved de stationer, hvis signaler er stærke, når du manuelt søger efter stationer. (LOC vises på displayet). Vælg indstillingen "Distant" i områder med svage signaler, således at du får adgang til alle stationer i området. 4. FASTE STATIONER (1,2,3,4,5,6) (A) RADIO: Hvis du trykker kortvarigt på en af disse knapper, vælges den tilhørende faste station direkte. Hvis du holder knappen inde i mere end 1 sekund, gemmes den aktuelle station i radioens hukommelse. Når funktionen PTY (programtype) er valgt, fungerer disse knapper som PTY vælger på følgende måde: PTY musikprogrammer ---- PTY dokumentarprogrammer ---- OFF (fra) MUSIC (musik) SPEECH (dokumentar) 1. POP M, ROCK M 1. NEWS, AFFAIRS, INFO 2. EASY M, LIGHT M 2. SPORT, EDUCATE, DRAMA 3. CLASSICS, OTHER M 3. CULTURE, SCIENCE, VARIED 4. JAZZ, COUNTRY 4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN 5. NATION M, OLDIES 5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN 6. FOLK M 6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT (B) CD/MP3 AFSPILNINGSFUNKTIONER: 1. PAUSE 2. INT 3. RPT (gentag) 4. RDM (vilkårlig rækkefølge) SÅDAN ANVENDER DU FUNKTIONEN RDS Hvad er RDS? RDS (Radio Data System) er et digitalt informationssystem udviklet af EBU (European Broadcast Union). RDS knytter sig til almindelige FM stationer og giver en række ekstra oplysninger og muligheder for automatisk genindstilling, hvis du lytter på en RDS-kompatibel bilradio. I 1988 blev RDS tilgængeligt i Storbritannien, Frankrig, Vesttyskland, Irland og Sverige. Systemet er under afprøvning i en række andre europæiske lande. Det forventes, at RDS vil være tilgængeligt i de fleste vesteuropæiske lande i nær fremtid. 5. Funktionen 'AF/REG' (ALTERNATIVE FREKVENSER) Hvis du trykker kortvarigt på knappen, aktiveres funktionen AF/REG. Når AF/REG er slået til, vil radioen automatisk kontrollere signalstyrken på evt. alternative frekvenser og vælge den stærkeste. Hvis du trykker på knappen og holder den inde, kan du vælge mellem at slå funktionen regional AF til eller fra. - Regional AF indstillet til ON: Ved AF søgning eller PI SEEK (søgning efter programinformationer) skifter radioen automatisk til den AF med samme PI-kode, der går klarest igennem, såfremt der er flere stationer at vælge imellem. REG segmentet på LCD displayet er tændt. DA6

7 - Regional AF indstillet til OFF: Regionskoden i PI-koden ignoreres, når du anvender funktionerne AF eller PI SEEK. 6. Funktionen 'TA' (TRAFIKMELDINGER) Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil slå funktionen TA til eller fra. Når TA er slået til, og en trafikmelding sendes: - Hvis anlægget er indstillet til afspilning af CD/MP3, skiftes automatisk til radio i den tid, meldingen sendes. - Hvis lydstyrken er under tærskelværdien, skrues midlertidigt op for lyden, til den når tærskelværdien. - Hvis du lytter til en TP station, tændes TP segmentet på LCD displayet. 7. Funktionen 'PTY' (PROGRAMTYPE) PTY MUSIC ---- PTY SPEECH ---- PTY OFF (fra) Hvis du vil vælge PTY type, kan du vælge ved hjælp af knapperne til de faste stationer, som beskrevet i afsnittet om faste stationer. Når PTY er slået til, begynder radioen at søge efter stationer, der sender den type udsendelser, du har valgt. Søgningen standser, når en station af den ønskede type lokaliseres. 8. DISPLAY (DISP) Når du trykker på denne knap, ændres displayet som vist herunder. 1) Hvis du lytter til en RDS station Når RADIO er valgt PS ---- CT ---- FREQ ---- PTY Ved afspilning af CD/MP3 CDP ---- CT ---- PS ---- FREQ ---- PTY 2) Hvis du lytter til en station, der ikke anvender RDS Når RADIO er valgt FREQ ---- CLOCK ----NO PTY Ved afspilning af CD/MP3 CDP ---- FREQ ---- CLOCK ---- NO PTY Hvert display vises i adskillige sekunder, hvorefter displayet vender tilbage til udgangspunktet. Noter: CT = ur FREQ = frekvens CDP = CD afspiller 9. Knappen (MD) - funktion Når du trykker på denne knap, kan du skifte mellem afspilningsfunktionerne i denne rækkefølge: AUX / TUNER / CD-MP3 / USB og MMC/SD. 10. BAND (BND - frekvensbånd) Med denne knap kan du køre i ring gennem frekvensbåndene: FM1 --- FM2 --- FM AUTOMATISK ELLER MANUEL TUNING (FREKV. OP ELLER FREKV. NED ) (A) NÅR RADIO ER VALGT Hvis du trykker kortvarigt på en af disse knapper, aktiveres den manuelle søgefunktion. Hvis du trykker på en af disse knapper og holder den inde i mindst 1 sekund, aktiveres den automatiske søgefunktion. (B) NÅR CD/MP3 ER VALGT Hvis du trykker kortvarigt på en af disse knapper, går afspilleren henholdsvis én SKÆRING FREM eller én SKÆRING TILBAGE. Hvis du trykker på en af disse knapper og holder den inde i mindst 1 sekund, går afspilleren HURTIGT FREM eller HURTIGT TILBAGE på disken. 12. AUTO SØGNING OG TUNING (A/PS) Hvis du trykker kortvarigt på knappen, søger radioen efter hver forud indstillet station. Når radioen finder en station, hvis sendestyrke ligger over tærskelværdien, holder radioen denne station i 5 sekunder med lyden slået til og fortsætter dernæst søgningen. Hvis du trykker på knappen og holder den inde i mindst 1 sekund, vil de 6 stationer, der går klarest igennem, blive gemt på de 6 programpladser. Når den automatiske søgefunktion er gennemført, udfører radioen en kort gennemgang af de lagrede stationer. 13. 'SCAN' AUTOMATISK TUNING KONTROL (SCN) Denne knap anvendes som ved søgning efter radiostationer. Funktionen ligner en normal søgning bortset fra, at radioen holder hver station, der findes under skanningen, i 5 sekunder. DA7

8 14. Knappen MUTE (lyd fra) Tryk på denne knap, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra. Tryk på knappen igen, når du vil slå lyden til og vende tilbage til samme volumenniveau som før. 15. LCD DISPLAY LCD (Liquid Crystal Display) displayet viser de aktuelle indstillinger for anlægget. 16. UDLØSER TIL FRONTPANELET Tryk på denne knap, når du vil frigøre frontpanelet. KNAPPER OG KONTROLLER VED AFSPILNING AF CD 11. Knappen TRACK/SEARCH (skæring / søg) Søgning efter skæring frem eller tilbage (eller valg af anden skæring) Tryk på knappen SKIP ( eller ) under afspilning, hvis du vil gå til en anden skæring (sang)....tilbage...fremad Tryk på knappen SKIP ( eller ) og hold den inde under afspilning, hvis du vil søge gennem disken ved høj hastighed. Når du når det ønskede sted på disken, slipper du knappen. Afspilleren vender tilbage til normal afspilning. 17. CD SKAKT 18. UDLØSER TIL CD SKAKT Tryk på knappen EJECT, når du vil tage disken ud af afspilleren. 19. Knappen PAUSE Tryk på knappen (19) 'PAUSE' under afspilning, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen igen, når du vil genoptage afspilningen. 20. Knappen INTRO (gennemse skæringer) Når du trykker på denne knap, vises meddelelsen 'INT ON' (intro til) på displayet, og afspilleren spiller de første få sekunder af hver skæring på disken. Hvis du vil afbryde funktionen intro og fortsætte afspilningen af en skæring, skal du trykke på knappen igen. 21. Knappen REPEAT (gentag) Når du trykker på denne knap, vises meddelelsen 'RPT ON' på displayet, og afspilleren spiller den valgte skæring igen og igen, indtil du afbryder funktionen ved at trykke på knappen 'REPEAT' igen. 22. Knappen RANDOM (vilkårlig rækkefølge) Når du trykker på denne knap, vises meddelelsen 'RDM ON' (vilkårlig afspilning) på displayet, og hver skæring på disken afspilles én gang i vilkårlig rækkefølge i stedet for i den sædvanlige rækkefølge. Når du vil afbryde funktionen RANDOM, skal du trykke på knappen 'RANDOM' (22) igen. 23, SKÆRINGER FREM / TILBAGE: (Ved afspilning af MP3 filer) M5: 10 skæringer tilbage / M6: 10 skæringer frem SÅDAN VÆLGER DU MP3 FILER 1. Søgning på skæring: Tryk på knappen "A/PS" for at aktivere funktionen søgning på skæring. Tryk på knappen "", hvorefter første ciffer blinker på displayet. Brug knappen / til at vælge det første ciffer, du ønsker. Tryk på knappen "", hvorefter første ciffer fikseres på displayet og andet ciffer blinker. Brug knappen / til at vælge henholdsvis andet og tredie ciffer. Afspilning af den valgte skæring begynder herefter automatisk. 2. Søgning på filnavn: Tryk på knappen "A/PS" to gange for at aktivere funktionen søgning på filnavn. Tryk på knappen "", hvorefter første mappe vises. Brug knappen / til at vælge den mappe, du vil se. Tryk på knappen "" igen for at markere mappen, hvorefter første filnavn i mappen vises på displayet. DA8

9 Brug knappen / til at vælge den ønskede fil. Tryk på knappen "", hvorefter afspilning af den valgte fil begynder. 3. Søgning på bogstav: Tryk på knappen "A/PS" tre gange for at aktivere funktionen søgning på bogstav. Tryk på knappen "", hvorefter bogstavet "A" vises på displayet. Brug knappen / til at vælge det bogstav, du ønsker. Tryk på knappen "" og hold den inde i mindst 2 sekunder. De sange, der begynder med det valgte bogstav, vises på displayet. Brug knappen / til at vælge den sang, du ønsker. Tryk på knappen "", hvorefter afspilning af den valgte sang begynder. Tilslutning til en bærbar MP3 afspiller 25. USB stik Anvend et USB kabel, hvis du vil forbinde din bærbare MP3 afspiller til radioen. 26. INDSTIK TIL (MMC) / SD MULTI-MEDIA KORT Understøtter udelukkende musik i formatet MP3 ID3. * VIGTIGE OPLYSNINGER: PÅ GRUND AF DET STORE OG MANGEARTEDE UDBUD AF PRODUKTER MED USB STIK OG / ELLER INDSTIK TIL SD OG MMC KORT OG DISSES SOMMETIDER YDERST PRODUKT-SPECIFIKKE FUNKTIONER, KAN VI HVERKEN GARANTERE, AT ALLE ENHEDER VIL KUNNE GENKENDES AF RADIOEN, ELLER AT ALLE FUNKTIONER VIL KUNNE UDFØRES MED ALLE MODELLER OG MÆRKER. RESET (nulstilling) Knappen Reset (nulstilling) findes på huset. Knappen Reset kan aktiveres af en af følgende grunde: Ved første ibrugtagning af anlægget, når alle ledninger er forbundet. Hvis ingen af anlæggets funktionsknapper fungerer. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet. RESET TEKNISKE SPECIFIKATIONER CD/MP3 AFSPILLER Signal / Støj forhold > 60dB Kanaladskillelse > 50 db (1kHz) Frekvensgang 20Hz - 20 khz TUNER (FM) Frekvensområde MHz Mellemfrekvens 10.7 MHz Følsomhed 2.8 µv Stereo adskillelse 35 db Signal / Støj forhold 55 db Trinstørrelse ved kanalsøgning 50 khz LINE-OUT Udgang Impedans GENERELT Strømkrav Højttaler impedans Udgangseffekt 350mV 10kOhm 13,8V jævnstrøm (tærskelværdi 10,8-15,6V) 4 eller 8 ohm 40W x 4 kanaler Bemærk: Ret til uvarslet ændring i design og specifikationer med henblik på forbedringer af produktet forbeholdes. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S DA9

10 COMPACT DIGITAL AUDIO CAD-450 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3 AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO RDS INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT AFTAGELIGT FRONTPANEL

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-495 A/PS PWR PUSH ECT TUNE/TRACK DISP BAND SCN PAU INT RPT RDM 2 3 4 5 TA RELEASE EJ MD PTY AF BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO RDS INDGANGE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 BETJENINGSVEJLEDNING AUX IN BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 12 8 25 RDS INDGANGE FOR USB (1-6) / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG AFTAGELIGT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BETJENINGSVEJLEDNING TA BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO RADIO

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-471 11 21 1 9 2 3 16 5 7 17 BETJENINGSVEJLEDNING 28 BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3 AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO RDS INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT 13 23 14 10 15 12 20 22 24 25 26 8 6 27 Bluetooth

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAT-140 BETJENINGSVEJLEDNING Bilstereo DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Afspiller Med PLL FM Stereo Radio Radio Data System 4 TFT-LCD SD/MMC Kortlæser Vipbart / Aftageligt Frontpanel FØR DU GÅR I GANG SIKKERHEDSANVISNINGER:

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING TUNE/SEEK CAD-474BT 8 4 32 2 3 6 33 5 7 6 9 28 7 27 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO RDS 2 3 0 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT BLUETOOTH FUNKTION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAT-131 BETJENINGSVEJLEDNING Bilstereo DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/MP4 Afspiller Med PLL FM Stereo Radio Radio Data System 3 (7,6cm) TFT-LCD Indgange for USB / SD/MMC Kortlæser Front AUX Indgang Aftageligt Frontpanel

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STEREO BILRADIO FM/AM MULTI MEDIE AFSPILLER ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S.

BETJENINGSVEJLEDNING STEREO BILRADIO FM/AM MULTI MEDIE AFSPILLER ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) BETJENINGSVEJLEDNING Dette symbol på produktet eller

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED AM/FM RDS / CD / MP3 / USB-TERMINAL / SD KORTLÆSER / AUX- TERMINAL CAD-496

BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED AM/FM RDS / CD / MP3 / USB-TERMINAL / SD KORTLÆSER / AUX- TERMINAL CAD-496 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED AM/FM RDS / CD / MP3 / USB-TERMINAL / SD KORTLÆSER / AUX- TERMINAL CAD-496 KNAPPER OG KONTROLLER GENEREL BETJENING 1. POWER (tænd/ sluk) Tryk på knappen for at tænde

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere