forfatteren # medlemsblad for Dansk Forfatterforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening"

Transkript

1 forfatteren # medlemsblad for Dansk Forfatterforening

2 leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel i 1987, øget kassation, stigende konkurrence med andre medier, kommunal strukturreform, lukning af biblioteksfilialer, budgetnedskæringer, afskaffelse af bogbusser, kroniske indskrænkninger af åbningstider mm. det er den virkelighed på biblioteksområdet Dansk Forfatterforening har beskæftiget sig med de seneste tyve år. Det vi troede var virkeligheden. I november sidste år offentliggjorde Styrelsen for Bibliotek og Medier en rapport bestilt af kulturminister Carina Christensen, og den rapport afslører at virkeligheden er en helt, helt anden. Styrelsens rosenrøde panegyrik afslører nemlig, at lukningen af 131 biblioteksfilialer (1/5 af landets filialer) er del af en sund og nødvendig omstillingsproces, og at der som følge af kommunalreformen er sket en række tilpasninger i biblioteksstrukturen. Andetsteds i rapporten præciseres det, at det er urentable biblioteksfilialer der lukkes. Nu er der jo intet der tilskriver, at antallet af biblioteksfilialer skal være det samme til evig tid, at et bibliotek anno 2008 skal se ud nøjagtigt som i 1988, 1978 eller 1958, eller at et bibliotek ikke skulle tilbyde nutidens nye medier. Folkebiblioteket er et vigtigt vidensmæssigt knudepunkt, hvor borgerne kan låne bøger, musik, film, læse aviser og tidsskrifter, gå på internettet kort sagt tilegne sig viden, finde underholdning eller informationer. Folkebiblioteket er således en særdeles vigtig grundpille i et oplysningsdemokrati som vores, og det er også af afgørende betydning at landets mest udsatte og mindst mobile borgere de ældre, de handicappede, børn og unge har let adgang til et bibliotek i overskuelig afstand fra deres bopæl. Derfor er det også en falliterklæring af dimensioner når man lukker filialer i tyndere befolkede områder med henvisning til rentabilitet. Et bibliotek er en public service-enhed der skal servicere borgerne, ikke fremvise sorte tal på en eller anden til lejligheden opfundet bundlinje. De primære succeskriterier er brugertilfredshed og alsidighed, ikke overskud. Selvom bibliotekerne gerne skal kunne stille en palet af medier og ydelser til rådighed for borgerne, er det vigtigt at fastholde at den primære ydelse er det skrevne ord, først og fremmest bøger, i et så varieret udvalg som muligt. Lukninger af filialer efter et decentralt tilfældighedsprincip i kommunalt regi er hverken tilpasninger eller en sund og nødvendig omstillingsproces. Det er skadelig hovsapolitik der forringer en vigtig bestanddel af vores kulturarv og fremtid. Når man læser styrelsens rapport, må man konstatere at George Orwell sandelig ikke har skrevet forgæves. Nysproget lever og har det godt. Det der er behov for, er at få formuleret en national vision og strategi for folkebiblioteket i det 21. århundrede. Dansk Forfatterforenings forslag er at der hurtigst muligt nedsættes en bibliotekskommission med dette kommissorium, at arbejdet munder ud i en betænkning, og at betænkningens anbefalinger implementeres fra centralt hold, således at man sikrer ensartethed i alle landsdele. Frants Iver Gundelach Wildersgade 6A, 1.th København K Tlf.: Mobil: seneste udgivelse: Kloner og stjernekrig, Lindhardt & Ringhof 2000 Lars Husum S Ahornsgade 22. 1tv København N Tlf.: Mobil: web: seneste udgivelse: Mit venskab med Jesus Kristus, Gyldendal 2008 Nils Jacob Rey Henningsen BU Tlf.: web: seneste udgivelse: Frede går amok, Siesta 2008 Camilla Wandahl BU Mobil: Web: Seneste udgivelse: Hjerte i vente, Høst & Søn 2009 Arne Keller DOF Søbovej Fåborg Tlf.: web: seneste udgivelse: Finanskrisen (George Sovos), Hovedland 2008 Christine Tjalve DOF Hornbækvej Tikøb Tlf.: Mobil: Vinkelstræde Thisted Tlf.: Mobil: seneste udgivelse: Forførelsens strategi, Urbino 1992 Alberte Winding BU, S Frederiksborggade København K Mobil: web: seneste udgivelse: Tisvilde strand, Politiken 2008 Nye medlemstilbud: Dansk Forfatterforening nu med pressekort Sikkerhedsnet for frie fugle 4 Tosserne fra Palmyra 6 Kom og leg med på vores nye hjemmeside 8 Legater 10 Konkurrencer 11 Invitationer 12 Andet 14 Kurser 15 Læserbreve 16 Den røde sofa 18 Forfatterens deadlines Kolofon 19 Kalender findes på bagsiden seneste udgivelse: Det lille barns verden (Philippe Rochat), Hans Reitzel forfatteren # forfatteren #

3 Nye medlemstilbud: Dansk Forfatterforening nu med pressekort Som forfatter kan du have ret til dagpenge, hvis du en dag står uden indkomst. Mens mange a-kasser har svært ved at rådgive selvstændige og freelancere, har Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS) stor erfaring med at sikre ikke-fastansatte deres rettigheder på arbejdsmarkedet, og fungere som sikkerhedsnet for de frie fugle. Som medlem af Dansk Forfatterforening kan du nu omkring kortet. Det er personligt og må ikke misbruges, få pressekort. Det autoriserede pressekort giver dig men naturligvis gerne benyttes hvor det nemmere og gratis adgang til kompliceret eller dyr research. Dansk Forfatterforening er via udgivelse af vores fagblad Forfatteren medlem af Danske Specialmedier, giver relevant adgang. Prisen for kortet er 240 kr. i oprettelsesgebyr og 720 kr. for 3 år, hvorefter det kan fornyes, forudsat du stadig er medlem af Dansk Forfatterforening. Af Boline Skovly og Troels Johannesen, Dansk Journalistforbund og alle vores medlemmer kan nu ansøge Beløbet vil for de flestes vedkommende kunne om pressekort. Kortet er det autoriserede politigodkendte trækkes fra i skat, det kræver selvfølgelig en eller som landets journalister benytter. anden form for indtægt på forfatterskabet/illu- Det giver adgang bag politiafspærringer, fri stratorskabet eller oversætterskabet, der har gjort adgang til langt de fleste kulturinstitutioner som udgiften relevant. museer, udstillinger, zoo og meget mere. Sådan ansøger du om kortet: Ansøgning om Sædvanligvis udstedes pressekortet kun til pressekort skal gå igennem bladets redaktør, undertegnede. medlemmer af Dansk Journalistforbund (og altså Send en mail på ikke til medlemmer kun af journalisternes A- og redegør ganske kort for dit behov for pressekort. kasse). Danske Specialmedier og Dansk Journalist- Trisse Gejl, redaktør forbund lægger vægt på respekt og troværdighed Sikkerhedsnet for frie fugle A-kasse for dansk forfatterforenings medlemmer På vegne af bestyrelsen, Janne Hejgaard Som det kan læses af artiklen her ved siden af, er der nu mulighed for Dansk Forfatterforenings medlemmer for at blive medlem af en a-kasse og følgelig blive berettiget til at modtage dagpenge i perioder, hvor du ingen indtægt har. Er du allerede tilmeldt efterlønssystemet kan du også få din efterløn gennem AJKS. Begge dele kræver selvfølgelig, at du opfylder de betingelser, som arbejdsmarkedsloven sætter: Du skal kunne dokumentere et vist antal arbejdstimer for at være berettiget til at modtage dagpenge eller efterløn de nærmere betingelser kan du læse på AJKS s hjemmeside, som er ret let at orientere sig i (Link: Det specielt interessante for os er, at nyuddannede, fx fra Forfatterskolen, kan blive medlem af a-kassen som dimittender og til dimittendsats. Og at AJKS, som du kan se i deres artikel, opererer med en omregningssats, der forvandler honorarer til arbejdstimer. Det vil sige, at når du fx får udbetalt et større honorar for en bog, vil dette honorar kunne blive omregnet til timer og dermed være med til at gøre dig understøttelsesberettiget. Der er mange detaljer, der har betydning, og det er let at blive forvirret. Der er imidlertid som sagt megen information at hente på AJKS s hjemmeside, og det er desuden min erfaring, at de ansatte i AJKS er vældig imødekommende og informative, når man henvender sig pr telefon eller mail. Det mærkes, at de er en forsamling af kommunikerende folk! De ansatte i DFF s sekretariat har til gengæld ikke nogen speciel indsigt i a-kassesystemet, så dem er der ingen grund til at henvende sig til med spørgsmål. A-kasserne er det sikkerhedsnet, der gør at man uden at være fast tilknyttet en arbejdsplads tør kaste sig ud i forskellige projekter uden i perioder at stå helt uden indkomst. Men det kan være svært at gennemskue, hvilken a-kasse der passer bedst, og hvor man finder den bedste vejledning til en pris man kan overskue. Hvad skal en a-kasse kunne? Kan den hjælpe mig, hvis jeg bliver ledig i kortere eller længere perioder og forstår den overhovedet de særlige problemstillinger, der er for netop min beskæftigelse? Traditionelt betragtes forfattere som selvstændige i a-kassesystemet og kan derfor ikke få dagpenge. Det skyldes ofte a-kassernes manglende kendskab til denne særlige gruppe. Men sådan er det ikke i AJKS, der er a-kasse for journalister, fotografer, grafikere, kommunikatører sprogfolk og andre formidlere. Her beskæftiger vejlederne sig dagligt med medlemmernes særlige problemstillinger. Det gælder for eksempel, hvordan enkeltstående honorarer og vederlag fra ophavsrettigheder indgår i den samlede indkomst af betydning for udbetalingen af dagpenge. Hjælp uanset status I dagpengesystemet opererer man med to grupper for, hvem der kan modtage dagpenge: Lønmodtagere og de selvstændige. I denne opdeling falder forfattere og skribenter ofte udenfor, og derfor er den rigtige rådgivning af stor betydning for om man kan modtage supplerende dagpenge, eller om man kan modtage dagpenge, hvis man f.eks. får forskellige honorarer fra tidligere udgivelser eller indgår aftale om kommende udgivelser. AJKS medlemsgruppe består af alle typer af formidlere, og derfor kender AJKS til beskæftigelsessituationen blandt disse grupper, og de særlige vilkår, der gør sig gældende, og det er en af de væsentligste grunde til, at der bliver flere og flere medlemmer, der søger mod AJKS. I AJKS er der godt 2200 medlemmer, der betegner sig selv som freelancere. Det svarer til, at 20 % af de erhvervsaktive medlemmer er løst tilknyttet arbejdsmarkedet, og derfor har brug for a-kassens ekspertise på dette område. Sikkerhedsnet for 12,50 om dagen Medlemskabet i AJKS koster 385 kroner om måneden eller cirka 12,50 kroner om dagen. Hvis man ønsker efterlønsordning oveni koster det 423 kroner ekstra om måneden. Som udgangspunkt kan alle optages enten hvis de ikke er medlemmer af nogen a-kasse eller overflyttes fra andre. Særlige forhold for forfattere p Hvis du har indtægter i forbindelse med ophavsrettigheder bliver disse ikke fratrukket dine dagpenge, mens du er ledig. Derfor kan du stadig modtage eksempelvis biblioteksafgifter, Koda og Gramexafgifter, selvom du modtager dagpenge. p Modtager du derimod betaling for genanvendelse af f.eks. bøger, du har skrevet før du meldte dig ledig skal der ske fradrag i dagpengene. Det sker på baggrund af en omregningssats som er på 195,05 kroner i timen. Fradraget foretages på det tidspunkt, hvor du modtager betalingen. p Freelance- og honorararbejde omregnes i dagpengesystemet til løntimer. Eksempel: Et honorar på 5000 kr. omregnes til timer sådan: kr : 195,05 = 25,63 løntimer. Disse timer skal fradrages i dagpengene. p Hvis du får et stort honorar ved f.eks. udgivelse af en bog, tæller timerne med som lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Hvis der er tale om selvstændig virksomhed på fuldtid kan man ikke modtage dagpenge samtidig. Men hvis du arbejder som selvstændig højst 15 timer om ugen, vil du kunne modtage supplerende dagpenge samtidig med at man skriver bogen. Det kræver dog tilladelse fra a-kassen. Du kan læse mere om AJKS på Journalistforbundet.dk/a-kassen 4 forfatteren # forfatteren #

4 Tosserne fra Palmyra af Michael Svennevig, forfatter, dukkemager og dramatiker. Jeg havde fået et arbejdsophold på Det Danske Institut i Damaskus i Syrien i efteråret, og alting tegnede rigtig godt. Instituttet er smukt som en turistattraktion og det er det også i efterårsmånederne, når den daglige strøm af enkeltbesøgende og grupper indfinder sig for at beundre det fantastiske institut. Jeg står op ved 05-tiden for at have stedet helt for mig selv. I dagtimerne forsøger jeg at klemme mig op imod en dør, for ikke at være synlig nede fra gården, hvor de besøgende står på tæer for at kigge ind ad vinduerne. Instituttet sælger med den ene hånd arbejdsro og fordybelse til kunstnere og forskere, mens de med den anden lejer ud til indtægtsgivende fester, re ceptioner, modeshows, koncerter og operaarrangementer. Det fungerer ikke. Som et minimum kræver det en forhåndstilkendegivelse af, at efterårsmånederne godt kan være lidt støjende og tætpakket med arrange menter eller måske et ledelsesskifte. På vandpibebar Jeg sidder på en vandpibebar midt i Damaskus og drikker te og ryger vandpibe. Fra tid til anden kommer caféens vandpibebestyrer rundt med et kulbækken med friske glødestykker. Tobakken smager af æbleblomst, og den kraftige duft er en del af det udendørs caféliv. Hele tiden lyden af terningkast og smæld af brikker, der rammer hinanden på brættet, alt imens fluer kravler hen over bordpladen. En ung syrisk digter Jeg går rundt i timevis, mens min underbevidsthed arbejder på højtryk med det stof jeg skriver på. Der er stadigvæk så få, der taler engelsk, at det kræver lidt ekstra energi at finde de, der er nysgerrige og har lyst til at fortælle. Jeg møder en ung syrisk digter på en af vandpibebarerne. Han er midt i det projekt og samtidig vide, at det ikke er alt som kan siges, svarer han, at det vigtigste for ham er, at han ikke censurerer sig selv, mens han skriver, men at han bagefter nøje overvejer, hvad der kan offentliggøres. Tosserne i Palmyra Damaskus er omgivet af ørken. Der er dog frodigt i den nordlige og nord vestlige del af landet, men ellers er der bare ørken og en håndfuld byer. Kilometer efter kilometer af ørken glider forbi busvinduet, mens uende ligheden flyder ud for mit blik. For turisten er Palmyra et møde med imponerende ruiner, mens det for syr erne er en påmindelse om det underjordiske fængsel for de politiske fanger, der ligger i samme område. Palmyra er et sted, hvor nutid og fortid mødes. På caféen i Palmyra bliver tosserne gennet væk da jeg sætter mig for at drikke te ved et vakkelvornt bord. En tyk mand med strithår vugger forbi. I går aftes dirigerede han henført en imaginær trafikstrøm længere oppe ad gaden. Han kigger intenst på mig. En af semitosserne er så meget en del af caféen, at han ikke lader sig forvise og er snart tilbage igen. Han synger og snakker med sig selv. Børnene er nådesløse i deres kedsomhed. De har været ovre og hive ham i kinderne og hugge nogle af hans chips. Han kigger bare glad efter dem, da de går videre tyggende på hans chips. Jeg køber en ny pose chips til ham. Det er sidst på eftermiddagen og stadig siesta. En 10-årig dreng rider forbi på et æsel, som han dasker til med en gren. Heden er efterhånden taget af og lyset er blevet blødere. Jeg indlogerer mig på det lille spartanske hotel oven over caféen. Dobbeltværelset er ikke stort, men rent og nydeligt med en lille balkon og koster bare 40 kr. Og pludselig er den der. Fornem melsen af, at her ville jeg kunne 20 erne og optaget af at registrere livet omkring sig. På mit spørgsmål om, hvordan det er at have skrive. En af de store gevinster ved at bo sammen med andre kunstnere er det fællesskab, der opstår. Jeg boede sammen med Anne i Damaskus. Sammen rejste vi til ørkenbyen Palmyra. Illustration: Anne Straarup. 6 forfatteren # forfatteren #

5 Kom og leg med på den nye hjemmeside Lotte Garbers, medlem af bestyrelsen, og Sara Strand, kommunikationsmedarbejder Velkommen til Dansk Forfatterforenings nye hjemmeside. Vi håber, du kommer til at bruge den flittigt, og vi vil gerne invitere dig indenfor til at være med til at gøre siden endnu mere interessant. Den er ny, ikke kun i design og funktionalitet, men den kan også noget andet og mere end den gamle hjemmeside, selvom alt oprindeligt stof naturligvis stadig er tilgængeligt (databaser over legater og legatboliger, over juridiske faldgruber og al mulig anden nyttig viden). Den sikreste og hurtigste vej til at lære den at kende er at gå ind på siden og gå i gang med at klikke. Adressen er Streamer Det første, du nok lægger mærke til, er streameren. Det er den frise af bøger, der bevæger sig på forsiden. Den består af forsider på medlemmers sidste nye udgivelser. Vil du også have din sidste titel med i frisen, så kan du læse mere om de tekniske krav under menupunktet Dansk Forfatterforening/ FAQ. Vi lægger bøgerne op efter først til mølle princippet. En gang om ugen bliver en bog fjernet, og en ny bliver lagt op. Når du klikker på en af bøgerne i streameren, kommer du til endnu en ny funktion: Profil Profilen er en slags minihjemmeside, som alle vores medlemmer får tildelt. Her kan du skrive om dig selv og dine udgivelser, linke til andre eller egen hjemmeside, skrive om hvad du tilbyder af foredrag etc. Altså en mulighed for at profilere dig for alle. Alle kan se din profil, det er ikke kun medlemmerne, der kan. I januar modtog du en mail med et login, så du kan oprette din profil. Når du logger ind, kommer et nyt menupunkt frem ude til højre min profil. Har du ikke fået et login, eller har du ikke en mail, så kontakt Sara Strand i sekretariatet. Under punktet medlemmer på hjemmesidens forside (højre side) kan man også bladre gennem alle medlemmers profiler. FORFATTEREN som PDF I højre spalte på forsiden ser du bl.a. en forside af FORFATTEREN. Som noget nyt ligger sidste udgave af bladet som en PDF fil, klar til at åbne og bladre i en måned efter udgivelse, hvis du har forlagt bladet eller ikke gider rejse dig. Alle gamle numre siden bladets nye design vil også være tilgængelige i arkiv. Papirudgaven udkommer 8 gange årligt, men udvalgte artikler bliver lagt op på hjemmesiden, så du har mulighed for at kommentere på dem med det samme og skabe en debat via endnu en ny funktion, nemlig: Kommentarfunktionen På alle relevante indlæg kan alle kommentere. Hvis du f.eks. synes, lederen i FORFATTEREN er for vag, så skriv en kommentar og se om nogen mener noget andet. Writer s blog Også i højre spalte på forsiden finder du en stafet, vi har kaldt Writer s blog. Hver uge i en måned skriver et medlem en weblog, kort kaldet en blog, som er en lille kommentar, der rigtig gerne skal kommenteres. Det er tanken, at det er noget, der kommer direkte fra medlemmets skriveblok(g), så alt er tilladt, stort, småt, skævt, skørt. Er du interesseret i på et tidspunkt at skrive denne blog, så kontakt Sara Strand i sekretariatet. Fase 2 Hjemmesiden er ikke færdig. Af økonomiske grunde har vi valgt at opdele udviklingen i to faser. Fase 2 er ikke synligt stor og har overvejende fokus på den interaktive del. Kravspecifikationen er i skrivende stund ved at blive udarbejdet, og der er mange småting, men de to største udvidelser bliver: Forum Et forum på en hjemmeside er ligesom en virtuel opslagstavle, hvor alle, der er inviterede, kan lægge dokumenter, kommentarer, ideer op et samlet sted. Det er også et smart sted til lagring. Alle med et login kan lave et forum. Det kan være en helt åben krimigruppe, hvor alle kan læse alt, og alle må være med, eller det kan være en lukket udvalgsgruppe, hvor man lægger alle sagsakter et samlet sted, og man kan bruge lagringen til at dokumentere historik f.eks. I forum bliver der også mulighed for at lægge lyd- og billedfiler op. Nyhedsbrev I forvejen er det sådan, at når en gruppe skriver en nyhed på gruppens side, får de medlemmer, der ønsker det, en mail med besked om nyheden. Men i fase 2 kan vi lave mere avancerede og mere automatiske nyhedsbreve fra hovedforeningen, så det ikke er dig alene, der skal huske at gå ind på siden og se, hvornår du skulle have søgt et legat eller tilmelde dig årsfesten f.eks. FAQ Hvem kan se siden? Alle kan se alt. Vi ønsker at invitere alle indenfor, ikke mindst for at læse om medlemmerne på deres profiler. Derfor kan alle også kommentere på fx artikler, ledere og debat. Det kræver ikke login. Hvad kræver login? Det gør oprettelse og redigering af profiler. I fase 2 kræves der også login for at oprette fora. Kan jeg selv lægge en artikel op? Pt. er det kun gruppeformænd og bestyrelsesmedlemmer, der selv kan lægge tekst på siden. Har du et indlæg, du gerne vil uploade, så kontakt Sara Strand. Hvordan laver jeg mit login? Du burde have fået en med instruks, hvis ikke, så kontakt Sara Strand. Hvordan får jeg min bogforside med? Find de tekniske krav på under menupunktet Dansk Forfatterforening/FAQ. Adressen er stadig: Kontakt Sara Strand på: 8 forfatteren # forfatteren #

6 legater Konkurrence Tegneren Anne Gretes Fond - huset i Provence Anne Gretes hus i Fox-Amphoux, dept. Var, Frankrig, er ifølge fondens vedtægter bestemt til arbejdsophold for skønlitterære forfattere og digtere, tegnere, grafikere, arkitekter og fotografer. Med undtagelse af udgifter til el og telefon stilles huset til rådighed for kr. Om måneden. Ansøgninger om ophold i huset i perioden 1. sept til 31. aug skal indsendes til nedenstående adresse senest 31. marts 09. Ophold i huset skal være af mindst en måneds varighed max. 4 måneder og sådanne ansøgere, der har brug for arbejdsro og indenfor et begrænset tidsrum har et større arbejde at udføre, vil blive foretrukket. Ansøgerens økonomisk forhold er ikke afgørende. Huset må højst bebos af to personer. Yderligere oplysning tilsendes ved skriftlig henvendelse til: Tegneren Anne Gretes Fond c/o Brødrene Brøndum Schacksgade Kbh K Direktør J.P. Lund og hustru, f. Bugges Legat Legatet anvendes som understøttelse til skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt 35 år. Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening i hænde senest tirsdag den 10. marts 2009 kl.12. Ansøgningerne skal være påført ansøgers cpr.nr., navn, adresse, telefonnr. og evt. adresse. Dansk Forfatterforenings legatudvalg indstiller til dette legat ultimo april, og en ekstern bestyrelse foretager den endelige uddeling i foråret (forudsat at der er midler nok til uddeling.) Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler. Ansøgninger kan ikke sendes elektronisk. Bilagsmateriale kan ikke eftersendes efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger der modtages i Sekretariatet efter ansøgningsfristens udløb eller ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger jf. ovenfor, vil ikke blive behandlet. Indsendte bilag vil kun blive returneret, såfremt frankeret svarkuvert er vedlagt ansøgningen. Læsere af Forfatteren, der har kendskab til personer, som opfylder betingelserne, opfordres hermed til at rette henvendelse til de pågældende og oplyse dem om legatet og ansøgningsfristen. Søg ophold i Rom Ophold på Det Danske Institut 1 uge 5 mdr. for forfattere og billedkunstnere mellem 1. sept.-31. dec., se Søg inden 16. feb. Søg gratis arbejdsro i Midtjylland Hald Hovedgård ved Viborg har løbende ansøgning. Opholdet kan vare 1 uge- 3 mdr. Se Forfattercentrum (Statens Kunstråd) En ordning, der støtter forfatteroplæsninger/foredrag indenfor alle genrer ved at dække hele eller dele af forfatterens honorar med op til kr. Gør opmærksom på den næste gang du bliver spurgt om du vil optræde gratis. Alle oplysninger ligger på under ísøg tilskudí. Ansøgningsfrister 15. februar, 1. april, 15. august, 1. oktober, 15. november og 1. Januar Hvad kan der søges til Forfattercentrum giver støtte til danske forfatteres honorarer ved enkeltstående oplæsningsarrangementer i Danmark, hvor forfatterne præsenterer egne værker. Med midler fra Marienborgpuljen er Forfattercentrum udvidet til at dække oplæsningsarrangementer med forfattere inden for alle de litterære genrer, som dækkes af Kunstrådets Litteraturudvalg. Der kan ydes støtte på kr. ved arrangementer med én forfatter. Ved arrangementer med flere forfattere kan der ydes kr. i støtte pr. forfatter. Forudsætningerne for honorarstøtte er: p At der er tale om forfattere med et solidt forfatterskab bag sig (normalt mindst to værker udgivet på et af forfatteren uafhængigt forlag) p At ansøgende arrangør bidrager med rejse- og opholdsudgifter p At arrangementet annonceres og er offentligt tilgængeligt. Hvem kan søge Alle arrangører som kan opfylde de opstillede kriterier for ordningen. Normalt vil der ikke kunne ydes støtte til arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Støtte til arrangementer af denne type skal søges under De generelle midler. Arrangører af arrangementsrækker, dvs. mere end tre arrangementer ved samme arrangør inden for et halvt år, skal ligeledes søge støtte under De generelle midler. Der er seks årlige ansøgningsfrister: 1. januar for arrangementer mellem 15/1 og 1/3 15. februar for arrangementer mellem 1/3 og 1/5 1. april for arrangementer mellem 1/5 og 1/9 15. august for arrangementer mellem 1/9 og 15/10 1. oktober for arrangementer mellem 15/10 og 1/ november for arrangementer mellem 1/12 og 15/1. Niels Ebbesen. En mand, en myte men ikke nogen bog. Endnu. Som historisk person er Niels Ebbesen ( ) kendt for at have dræbt den kullede greve, men bortset fra det er det småt med faktuel historisk viden om ham. Som myte er han til gengæld en af de helt store, med potentiale til romaner, film, games osv. Alligevel findes der intet af den slags, og derfor er myten lidt uhåndgribelig. Det ønsker Niels Ebbesen Foreningen i Randers at gøre noget ved, og derfor udskriver den nu en bogkonkurrence. Alle danske forfattere inviteres til at deltage, i første omgang ved at skrive en synopsis. Vinder af konkurrencen er den forfatter, der indsender den bedste synopsis. Han eller hun har så ca. 1 år til at skrive sin bog. Præmiesummen er kr., der alle går til vinderen, og Niels Ebbesen Foreningen har sikret sig fagkyndig bistand fra Dansk Forfatterforening, når synopserne skal vurderes. Bedømmelsen af synopserne sker ud fra en række kriterier: Bogen skal reflektere historien om Niels Ebbesen, tilført væsentlige strømninger og værdier der afspejler samfundet i dag, og den udvikling der er på vej. Handlingen skal helst foregå i og omkring Randers. Fortællingen skal have potentiale til at kunne anvendes i andre sammenhænge som fx teater, film, interaktive spil, tvserier, tegneseriefigur m.m. Bogen skal helst skabe debat om nutidens samfundsværdier. Bogen skal have bestseller-potentiale. Målgruppen skal være læsere fra 15 år og opefter. Niels Ebbesen Foreningen, der selvfinansierende og uafhængig af offentlige og private interesser, har skaffet midler til konkurrencen og øvrige aktiviteter ved hjælp af egne fundraisingaktiviteter, et tilskud fra Randers Kommune samt en bevilling fra Nordea Bank Fonden. Deltagerne i bogkonkurrencen skal indsende deres synopsis senest 30. marts Vinderen udpeges senest 1. maj Den færdige bog ventes derefter at kunne udgives maj Læs mere om foreningen, om konkurrencen og om de præcise vilkår på www. nielsebbesensdag.dk Yderligere oplysninger: Per Nørret, tlf en fredfyldt oase i Vesthimmerland Individuelt ophold eller mindre gruppe Stilhed, Inspiration, Fordybelse Reflektion, Arbejdsro, Rekreation Strand - natur - økologi Få Limfjorden ind under huden! Tlf / forfatteren # forfatteren # : Indvarsling af generalforsamling Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling finder i år sted: Lørdag den 25. april 2009 kl i foreningens lokaler, Strandgade 6, stuen, 1401 København K. Frister: Vedtægternes 8, stk. 8. Forslag til vedtægtsændring skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 10. januar. Stk. 9. Andre forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 10. februar. Kontingentrestance: Vedtægternes 11, stk. 2. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i generalforsamlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger. w

7 invitationer Skønlitterær gallafest Det er os en ære at invitere alle forfattere af voksen-skønlitteratur i Danmark til den første og største skønlitterære gallafest i mands minde. Festen holdes i Literaturhaus, Møllegade 7 i København n d. 21. februar kl og er gratis for debutanter og koster 50 kr. for os andre. Her er laks og champagne, Klaus Rifbjerg holder festtalen til årets debutanter efterfulgt af jazz og cocktails og fed dansemusik til ud på de små timer. Tilmeld dig på nu eller allersenest d. 16. februar. Med venlig hilsen Lotte Garbers, Dansk Forfatterforening Og Kristian Ditlev Jensen, Danske skønlitterære forfattere Kære S-medlem Det er snart tid til årsmøde. Det sker lørdag d. 14. marts kl. 15 til senest kl. 18. Der vil være middag bagefter til en pris på kr. 120,- Tilmelding til middag sker til sekretariatet. Vel mødt! Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent. b. Formandens beretning. c. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. d. Arbejdsplan og budget, herunder fastsættelse af kontingent. e. Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til styrelsen senest 14 dage før årsmødet for at komme til afstemning. Forslaget skal være videresendt til medlemmerne inden årsmødet. f. Valg af formand, styrelsesmedlemmer, suppleanter samt en kritisk revisor. Lotte Garbers genopstiller ikke som formand. En samlet styrelse peger på Jo Hermann, såfremt hun bliver genvalgt. Derudover er følgende på valg: Trisse Gejl og Christina Englund, de ønsker ikke genvalg. Begge suppleanter, Camilla Stockmarr og Ole Strandgaard er på valg, kun Camilla ønsker genvalg. g. Vedtægtsændringer. Styrelsen har stillet forslag til at korrigere vedtægterne, så de passer til foreningens nye vedtægter. Ændringsforslagene ses her i kursiv: 2 Skønlitterære forfattere kan blive medlemmer af S-gruppen, hvis de er optaget i Dansk Forfatterforening i overensstemmelse med reglerne i 4 i vedtægterne for Dansk Forfatterforening, samt de af Dansk Forfatterforenings bestyrelse udarbejdede udfyldende retningslinjer, og hvis de opfylder eventuelle supplerende bestemmelser for optagelse udarbejdet af S-gruppens styrelse. 6 Formanden vælges på årsmødet. Styrelsen konstituerer sig inden en måned efter årsmødet. 7 Gruppens øverste organ er årsmødet, der afholdes inden udgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes af styrelsen med 21 dages varsel ved meddelelse i Forfatteren. I indkaldelsen skal anføres sidste dato for indsendelse af forslag til ændringer (mindst to arbejdsuger). Indkaldelsen kan suppleres med meddelelse via til de medlemmer som har adresse. h. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. i. Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til styrelsen senest på den i indkaldelsen anførte dato for at komme til afstemning. Forslag skal være videresendt til medlemmerne via senest 5 arbejdsdage inden årsmødet. Hvis man ønsker vedtægter med ændringer i deres fulde længde, ligger de på eller kan rekvireres i sekretariatet. j. Eventuelt. Deltag i forårsmøde med JYLLANDS FORFATTERE Vi holder vores næste møde lørdag den 21. marts 2009 på Hald Hovedgaard, Viborg. Mødet starter kl og slutter kl Agenda følger senere. Hvis du har lyst til at mødes med andre forfattere, der arbejder i Jylland, og du i forvejen er medlem af Dansk Forfatterforening, så er du selvskreven til at blive medlem hos os. Læs mere om os på eller mail Tine Enger: tine. MOR den bedste i verden? Søndag den 8. marts på International Kvindedag byder fem erfarne mundtlige fortællere på historier i Dansk Forfatterforening. Emnet er MØDRE fra antikken til i dag. Det er fortællegruppen Con Amore som består af Ditte Krøgholt, Dorte Futtrup, Lene Brok, Lisbeth Lund og Annette Bering Liisberg som vil fortælle om MOR til alle tider. Mor-skikkelsen kalder på de store følelser og handlinger. På kærlighed og had, savn, magt, drab, hævn og afstraffelse. Så dramatikken mangler ikke i de højst forskellige fortællinger, men de rummer også humor, bevægende passager, livskvalitet og fantasifulde indfald. Så velkommen i Dansk Forfatterforeningens lokaler søndag den 8. marts 2009 fra kl. 15 til kl. ca. 17. Entré 80 kr. Billetter kan reserveres pr. Betalingen foregår ved indgangen. Ditte Krøgholt har været højskolelærer, men har de sidste tyve år udelukkende levet som fortæller af store som af Har du hørt, at det er tid til årsmøde i BU-gruppen? Der bliver gennemgået årsberetning og regnskab, og der er valg til styrelsen. Det bliver holdt d. 28. februar 2009 klokken mindre litterære værker, klassiske som moderne. Hun fortæller Pigen og Bøddelen. Dorte Futtrup: Mundtlig fortæller siden 1990 med et bredt repertoire for aldersgruppen år. Forfatter, foredragsholder og underviser med opgaver i Danmark, Norden, New York, Berlin og Beijing. Hun fortæller Pigen, der forsvandt. Lene Brok er eventyrfortæller og forfatter til bøger om den mundtlige fortællings virkning og kraft. Hun fortæller historien om en umulig kærlighed mellem en bekymret mor og hendes lille søn. Lisbeth Lund, som også er aktiv i fortællegruppen Nordkystfortællerne, har tidligere fyldt historier på børn, men i de sidste mange år har hun valgt fortællinger for et voksent publikum. Hun tolker det gamle græske drama om Medea. Annette Bering Liisberg er illustrator og mundtlig forfatter til billedrige, skæve fortællinger om hverdagens helte. Hendes fortælling beskriver en mor, der er blevet alene og føler sig tilovers, fordi sønnen nu har fået sit eget liv. Ja, det har jeg hørt. Men jeg ved også, at der bagefter bliver holdt en rigtig BU-fest med middag, som denne gang ikke er pindemadder! Til gengæld er der fri bar, underholdning, dans på bordene og hyggeligt samvær. Haikumøde - 8. februar kl.13 Diskussion af det japanske haikus udvikling i nutiden. Betydningen af den traditionelle form og årstidsordet. Medbring 4-5 haiku, så vi kan give hinanden respons. Mødet foregår i Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København k.. 12 forfatteren # forfatteren # ODENSE: Kunstrådet holder orienteringsmøde i Odense onsdag den 25. februar kl i Historiens Hus, Klosterbakken 3 (indgang fra Domkirkens gård, bageste hjørne til højre). Tilmelding til senest mandag den 16. februar 2009 eller på telefon Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være styrelsen i hænde senest to uger før årsmødet.

8 Kontingentet i fremtiden De sidste mange år har Dansk Forfatterforenings kontingentindbetalinger bestået af et grundkontingent (fast årligt beløb) og et supplerende kontingent (procentandel af bibliotekspengene og af kopivederlagene fra Copydan, med loft). Opkrævningen af de supplerende kontingenter blev i sin tid vedtaget for at styrke foreningens økonomi oven på bruddet i 1991, rationalet ved dem var, at man betalte forholdsvis mere jo større ens biblioteksafgift og/eller kopivederlag var ( de bredeste skuldre bærer mest ), og den administrative fordel var, at Styrelsen for Bibliotek og Medier (tidl. Biblioteksstyrelsen) ikke alene opkrævede det supplerende kontingent på foreningens vegne, men også grundkontingentet. Foreningen skulle således alene opkræve kontingent fra medlemmer der ikke modtog biblioteksafgift. I sommeren 2008 fik foreningen meddelelse om, at Styrelsen ikke længere måtte opkræve kontingent, da Rigsrevisionen fandt dette uforeneligt med en statsinstitutions virke. Fra og med 2009 og frem skal foreningen således opkræve kontingent selv. I løbet af efteråret har formand, bestyrelse og bogholderi derfor arbejdet på at formulere et forslag til en ny kontingentopkrævningsmodel, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen i april Frants Iver Gundelach Vil du være med i et nyt forlag? Novelleforlaget.dk bliver Danmarks første forlag, der specialiserer sig i at udgive noveller på nettet. Forlaget udgiver nye noveller til mange forskellige læsere - der vil fx være spændingsnoveller, kærlighedsnoveller, humoristiske noveller og man vil også kunne genlæse- eller lytte klassikere af fx Herman Bang. Som læser vil man have et frit valg mellem de mange noveller, og man kan vælge at læse dem på nettet, som lydfil, på print eller at sammensætte sin helt personlige antologi. Hver måned vælger vi månedens novelle, som giver 1000 kr. til forfatteren og novellen vil blive læst op af Karsten Pharao, som er novelleforlagets oplæser af lydfiler. Som forfatter får man 250 kr., når en novelle bliver antaget. Derefter får man 5 kr. pr solgt novelle. Lige nu søger forlaget forfattere, der har lyst til at udgive noveller på en ny og spændende måde. Hvis man har lyst til at læse mere om vilkårene for at udgive noveller hos novelleforlaget, er der mere at læse på hjemmesiden eller man kontakte forlagetstifterne. Hjemmesiden går for alvor i luften, når vi har de første 30 noveller. Vi modtager noveller fra såvel etablerede og nye forfattere - det vigtige er den gode historie. Redaktionen udvælger hvilke noveller, der kommer med på hjemmesiden og sikrer høj kvalitet og en god spændvidde mellem emner og genrer. Noveller sendes til Anne Zenon Vivian Lee Chrom Lånt eller stjålet Christian Winther bruge et sted en særlig tilskrift. Ved digtet Maanen og den Moder skriver han: Ideen laant. Det har jeg ikke set nogen nulevende lyriker skrive. Derimod kan der være kritikere der siger: Ideen stjålet. Det sidste er naturligvis ikke så godt, men gode lån er dyrebare og kan være vigtige udtryk for - låneren. Vagn Steen 14 forfatteren # forfatteren # Kurser SEMINAR FOR OVERSÆTTERE TIL DANSK 25. februar, kl Strandgade 6, stuen For oversættere Inviter din tekstredaktør med til diskussion af sproglige udfordringer og opbygning af en fælles værktøjskasse! Deltagerne skal finde frem til indholdet i værktøjskassen og opstille forudsætninger for det bedst mulige samarbejde under redigeringsarbejdet. Vi skal i mindre grupper diskutere løsninger på de sproglige udfordringer, vi stilles over for, når sproget ændrer sig. Henrik Gottlieb, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, vil give et overblik over udviklingen i dansk og ridse de vigtigste sprogrigtighedsproblemer op. Han vil også give et bud på, hvor der er plads til sprogforbedring i oversat litteratur. Oversætter Ellen Boen og redaktør Charlotte Jørgensen vil fortælle om deres forventninger til samarbejdspartneren i processen og om styrken ved de to faggruppers forskellige perspektiv. Gruppearbejdet tager udgangspunkt i deltagernes eksempler på konkrete sproglige udfordringer, der har skabt diskussion under redigeringen. Du kan godt deltage uden at invitere en tekstredaktør. Har du spørgsmål angående seminaret, kan du maile dem til: Skriftlig tilmelding senest 11. februar ERINDRINGSSKRIVNING - Århus Oplægsholder: Lise Bostrup 28. februar, kl Radisson SAS, Margrethepladsen 1, Århus C. For alle faggrupper Erindringsgenren er i dag populær som aldrig før, og kendte mennesker og ukendte mennesker, professionelle forfattere og amatørforfattere går i gang med at beskrive deres liv fra de første små skridt i barneværelset til det voksne menneskes spekulationer. Vi vil på kurset se på en række forskellige tilgange til erindringsskrivning og bl.a. beskæftige os synsvinkler, kompositionsprincipper, anvendelse af dialog, brug af metaforer og symboler og inddragelse af illustrationsmateriale. Det bliver muligt for deltagerne at diskutere egne overvejelser i forhold til genren. Skriftlig tilmelding senest 11. februar LYRIK MED MUSIK - WORKSHOP Oplægsholder: Ole Bundgård 7. og 8. marts, kl marts, kl Lydstudie, Katholmvej 14, vanløse Fortrinsvis for lyrikere Beethovens 5. symfoni til dine digte er nok ikke nogen go idé, men der findes utrolige mængder musik i alle genrer, der måske vil være velegnet til dine digte. Lige fra gregoriansk kirkemusik over barok til modernistisk partiturmusik. Dette kursus henvender sig især til lyrikere, der gerne vil eksperimentere med oplæsning til musik. Og måske har en praksis med oplæsning gennem et stykke tid. På kurset vil vi også arbejde med ny musik og rytmer lavet direkte til dine digte. Musik i mange genrer: Techno, ambient, modern jazz, trance, new age o. lign. Pausens betydning, Rum til digtet. Kurset afsluttes med at alle læser et digt op til musik. Denne oplæsning brændes på en cd til deltagerne. Kurset afholdes i stort nyt studie med alle faciliteter. Der vil blive rig lejlighed til også at diskutere egne og andres digte i forhold til musik, og vi hører på eksempler af bl.a. Dan Turell, Peter Laugesen, Claus Høxbroe m.fl. Skriftlig tilmelding senest 18. februar OM AT SÆLGE SINE BØGER I UD- LANDET MED SÆRLIG HENBLIK PÅ BOGMESSEN I FRANKFURT Oplægsholder: Lise Bostrup 18. marts, kl Strandgade 6, stuen For alle faggrupper Kurset henvender sig til børnebogsforfattere, voksenforfattere, fagbogsforfattere - og naturligvis oversættere. Vi gennemgår emner som: udlandskontrakter (faldgruber, royalties), præsentationsmateriale, strategi. Efter kurset udarbejder forfattere og oversættere, det nødvendige materiale, og efteråret 2009 tager vi til Bogmesse i Frankfurt, hvor vi opsøger de relevante forlag og præsenterer dem for materialet. Lise Bostrup har kontakt med et rejsebureau, som godt kan stå for alt det rejsetekniske. Lise Bostrup er forfatter og lektor og var chef for Dansk Litteraturinformationscenter Skriftlig tilmelding senest 4. marts: TILMELDING (sæt kryds) NAVN ADRESSE TELEFON MAIL SEMINAR FOR OVERSÆT- TERE TIL DANSK SEMINAR FOR OVERSÆT- TERE TIL DANSK ERINDRINGSSKRIVNING ÅRHUS LYRIK MED MUSIK, WORK- SHOP om AT SÆLGE SINE BØGER I UDLANDET MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ BOGMESSEN I FRANKFURT SKRIVELÆRERUDDAN- NELSE ÅRHUS BILLEDREDAKTION, WORK- SHOP HALD HOVEDGÅRD

9 Læserbreve Læserbreve Et år blandt forfattere Af Anne Hjælmsø romaner til den sag. Og foredragene hver time messen igennem var gode indslag. Det var fint at høre på jer gode kolleger, en GOD SAG. Tænk bare at mennesker mødte op på bogmessen for at se og høre girafferne bøger og forfattere + dem. Måske kunne vi skaffe midler, energi og styrke til at kæmpe for bogens sag på alle mulige fronter. Hvordan? Det ved jeg kommentarer eller notitser i tre morgenaviser. Især DR var rigt repræsenteret på selve konferencen. Forfatterstøtte: Når chancen er 1 ud af Jeg har skrevet meget og fået udgivet lidt og jeg nød selv det kvarter, jeg fik lov til at alle andre aktører udi i bogens verden. Og ikke, men der er jo stærke forfattere med dog nok til, at jeg sidste år var så privile- sidde i tronstolen. trods bogmoms, trods elektroniske me- stort medietække og flot salg. Kunne vi 2. Jeg kan fejre jubilæum. Jeg har på 5 år geret, at jeg kunne blive medlem af Dansk Jeg er rigtig glad for at være en del af dier og dyre bøger så køber folk bøger. ikke få de af vores dygtige, heldige kolle- Bogforum: I år på BogForum erobrede vi fået 10 afslag fra Den faglitterære Pulje Forfatterforening. Det har altid stået for Dansk Forfatterforeningen, forstår I nok. Er det ikke skønt! Engang i begyndelsen ger i front? De kunne plædere for SAGEN faktisk Fri Scene søndag kl. 13 til debat og Biblioteksafgiftspuljen under Statens mig som noget stort, og der til kom, at jeg af 90erne taltes der om bogens død. og få medierne tændt og spændt op til om danske forfattere, oversættere og Kunstråds Litteraturcenter. så følte jeg mig berettiget til at kalde mig Der er dog noget, der undrer mig. Faktisk Det skete ikke. Heldigvis. Men forfat- bogens verden. illustratorers situation med et skrædder- selv for forfatter (en lille fisk ganske vist, gik der et halvt år, før jeg egentligt forstod terne skulle da også gerne overleve, såvel Sponsorer? Nej, det det bruger vi ikke? syet panel af vores medlemmer, arr. af Lise Jeg kan tapetsere centerchef Marianne men de svømmer også i det store litterære det. Erkendelsen kom på Vartov, da Forfat- økonomisk som mediemæssigt (måske - Hvorfor ikke følge med tiden og ommøb- Bostrup, der i år stod for vores program på Kruckows kontor med flotte anmeldelser hav). terforeningen holdt den store skønlit- hænger det sammen?). lere vores selvforståelse en smule. Gode messen. af mine bøger, men ifølge Litteraturud- Hvordan er det så lige, man bliver dus terære konference. Den var interessant og Jeg læste i Politiken lørdag den hr. Møller eller andre med fonde og valget er de åbenbart ikke af god nok med de andre i en ny forening? Først går aktuel. Der var flere prominente oplægs- i bogmesseperioden to interessante bjerge af midler de kan uden tvivl sættes 3. kvalitet. man rundt og føler sig udenfor og tænker, holdere og sågar en minister. indlæg. Der var en kronik af Mille Haynes i spil i forhold til bøger, kultur, viden. Har Fagforening: En lille korrektion er at at det var noget af en kikser. Men så kom Men hvem ved det? Opdagelsesrejse i et litterært univers om vi ikke brug for det? Har vi råd til at lade vi ikke helt er en fagforening, men en Jeg har udgivet 8 bøger på andre og der en rigtig venlig forfatter, Michael Hvor var det store opbud af presse, hvor billige irske bøger, pragtfulde boghandle- være? Er disse fonde pinlige eller hvad? interesseorganisation. Vi arbejder dog anerkendte forlag, inden jeg har udgivet Svennevig og snakkede og viste mig til var tv? Hvor er de opfølgende og dyb- re og et slag for at momsen på bøger skal Personligt aner jeg ikke, hvordan man stædigt for at ligestille vores medlemmer 10 bøger på mit eget forlag, bl.a. de 7 rette og opfordrede mig til at deltage i degående udsendelser og debat med fjernes. Hun spørger blandt andet, om kunne gribe alle disse løst opkastet bolde. med andre faggrupper med socialt sikker- bind i Ungdoms-krøniken. Så den med, forskellige arrangementer. Jeg gjorde som udgangspunkt i denne konference og bøger er farlige i lighed med tobak og al- Men vi kunne da se på det. hedsnet. Foreløbig er et resultat, at vi ikke at der ikke har været andre redaktør-øjne Michael havde opfordret mig til og følte Dansk Forfatterforening (plus den anden kohol, siden man beskatter dem? Ønsker længere betaler arbejdsmarkedsbidrag af på kvaliteten, holder altså ikke. Men jeg mig snart som en del af foreningen. Og jeg forening) og alle vi medlemmer? staten at begrænse salget af viden? Tilbage til udgangspunktet: Jeg føler mig fx. bibliotekspenge, men også kunstner- må åbenbart give gyserforfatteren Steen har været en flittig deltager i dette år. Jeg er medlem af en fagforening (Magi- Samme dag skrev Lone Kühlmann klum- som en lille fisk i det store oprørte hav, dagpenge har vi længe arbejdet for. Her Langstrup ret, når han i Hjælp, jeg vil Jeg er tilfreds og lidt til med de herlige sterforeningen), men først da det kom men Til kamp for bibliotekerne og men jeg ved af selvsyn, at hvis småfisk kæmper vi mod politiske vinde. skrive en bestseller slår fast, at chancen kurser på Hald og de dejlige mennesker, til selvangivelsen, gik det op for mig, at BogForum. Lone spørger, om vi er klar samler sig i store flokke og svømmer i for- for at få støtte er 1 ud af 8.000, når du selv jeg har lært at kende der. Det er stort at Dansk Forfatterforening er en fagfor- over, at der i forbindelse med kommunal- mation, der ligner en rovfisk, så overlever 4. udgiver dine bøger. tale bøger og litteratur i hele dage og næt- ening. reformen er blevet nedlagt 131 Folkebib- flest muligt. Og måske kunne vi finde lidt Vi arbejder også på at være kontinuerligt ter uden at nogen synes, det er for meget. Da begyndte jeg at spole tilbage og tænke lioteker? Hun citerer ligeledes biblioteks- af vores indre piratfisk frem? synlige pressen. Alene i november og Er det rimeligt? Jeg synes det ikke. Jeg sætter pris på åbenheden og den på, hvad min fagforening gør for mig og styrelsens direktør, Jens Thorhauge for december er det blevet til 4-5 kommen- respekt, man har for hinanden i forenin- mine fagkolleger? Så kom jeg i tanke om at udtale, at biblioteker ikke skal være Tak fordi I ville have mig som medlem. tarer i landsdækkende aviser og en debat Jens-Emil Nielsen gen. Her er fagligheden i højsæde, mens et par postkort, jeg har haft liggende i Bogcontainere. Samme herre mener om bibliotekslukninger i DR2 Deadline, snobberiet er ganske begrænset. Jeg oplever en fortrolighed og varme blandt mine med-medlemmer, og jeg mange år fra før jeg selv var medlem. Der var vist to. Det ene fortæller, at hvis en bog koster 250 kroner, så får staten (moms) ifølge klummen, at bibliotekerne er inde i en sund udvikling. Ordet klinger skævt på afvikling en Svar til Anne Hjælmsø Kære Anne, allerførst tusind tak for dine jeg i skrivende stund forbereder mig til. Planen er, at vi skal give vores besyv med en gang om ugen, og til det har vi nedsat føler mig beriget af venskaber og bekendt- 50 kroner, mens forfatteren i bedste fald tanke der mere end strejfer mig. Jeg har mange roser, de luner, og jeg er sikker en meget effektiv gruppe. skaber. Man vil gøre noget for hinanden. får 30 kroner. Jeg husker ikke ordlyden på selv for nogle år siden stået i spidsen for på, at de mennesker, der står bag nogle Man vil dyrke hinandens selskab, bega- det andet, måske noget med biblioteks- en aktivgruppe, der ville redde vores af dine gode oplevelser i foreningen nær- Når du læser dette, er første fase af vores vede tanker og ideer. penge? lokale bibliotek via en pragtfuld posi- læser og glædes ved din glæde. Dernæst hjemmeside forhåbentlig i luften, og den Kursusafdelingen skal have min ros! På Det var da et par gode tiltag. Kortene var tiv happening (hvor vores kære Benny tusind tak fordi du rusker i os. Du har ret, skal bruges både internt og eksternt, men de to kurser, jeg har deltaget i, har jeg lært måske lidt triste og belærende, men vi Andersen gjorde sit uden honorar). Det der er rigtig meget, vi kan gøre bedre, den skal især bruges til, at sådanne forslag mange nye metoder og greb. Jeg er blevet har jo så mange illustratorer, så mon ikke bibliotek lever endnu, men hvor længe? og vi vil gerne. Vi tager dine gode forslag som du stiller, kan komme ud at flyve, få præsenteret for vilde dramaer og har set det kan gøres sjovere med en god kant en med os i vores videre færden, men vid at kommentarer fra andre og til sidst blive Kenneth Krabat ligge skrigende på gulvet anden gang? læsere og bogelskere tager ikke de områder, du nævner, ligger os lige så til virkelighed, hvem ved? Og I andre: rusk og tigge en herre, om han dog ikke måtte fejl, vel? Det er vores venner og kunder! meget på sinde. nu gerne i os og lad os se, hvad der falder fortælle ham om biblen (en scene fra Det Ja, jeg er i gang med at lufte mit eget ide- Skal vi ikke gå i forbund med dem? Jeg vil dog gerne korrigere nogle af dine ned. lyriske Landskab på Hald Hovedgaard). katalog i forhold til min fagforening. Løst Og skulle Den nye store samlede Forfat- punkter, blot så du ved, hvor tingene Jeg husker ikke, hvornår jeg sidst har og fast, stort og småt. terforening så ikke bemægtige sig Store lykkes: Lotte Garbers, moret mig så godt. Kunne vi ikke lave en forhandling med Scene på BogForum? Hvorfor er det lige, medlem af hovedbestyrelsen Jeg har deltaget som hjælper på BogFo- den anden forening og fusionere? Så ville at vi har en (pæn og rar og hyggelig) stand 1. rum to gange. Begge gange var det gode vi stå meget stærkere. Hvis begge parter 35 i et hjørne? Med ca. ti stk tilskuere til S-konferencen: Jeg er glad for, at du oplevelser, men i år var det krydret med giver sig lidt, så hvert af vores oplæg? Mon ikke snart vi nævner den skønlitterære konference i den sjove ide med den røde tromle og salg Så er der pressen. Hvorfor er vi ikke bedre skal til at vise vores litterære muskler og Vartov, og du skal vide, at der var masser af lodder. Det var en forrygende god ide. venner med dem? Medierne bør da komme på banen! Jeg ved godt, at det af presse. På dagen var der forskellige Jeg donerer gerne igen (af egen lomme) elske os og vores bøger og kultur. Vi har også handler om penge, og at vi ikke har indslag i radioen og dagen efter var der 16 forfatteren # forfatteren #

10 forfatteren 2009 kolofon Den røde sofa Arrangementerne i den røde sofa i Forfatterforeningens bibliotek fortsætter i foråret. På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse om indholdet af de enkelte møder, men klokkeslæt, værter og datoer har vi. Den røde sofa afholdes på torsdage kl februar Egon Clausen 19. februar Lise Bidstrup 26. februar: Angsten i Kunsten Peter Alsted i samtale med Rasmus Nejst, der fortæller om sine interviews med danske kunstnere om deres forhold til angst og kunst. 12. marts Egon Clausen 2. april Egon Clausen 16. april Lise Bidstrup 30. april Lotte Garbers 4. maj Egon Clausen Følg jeres digtes vej Læsning er under alle omstændigheder en virksomhed, som ligger hinsides det at skrive: den er mere ydmyg, mere dannet, mere intellektuel. Jorge Luis Borges, Danmarks første litteraturkoordinator Forfatter og cand.mag.tomas Thøfner er den første litteraturkoordinator i Danmark. Han er netop tiltrådt denne nye stilling ved Odense kommune i Kulturmaskinen et nyt kultursted i Brandts Klædefabrik. Vi vil skabe et kulturelt miljø, der går på tværs af kendte genrer og vaner. Litteraturen skal være en meget væsentlig del af det kreative og professionelle miljø, der vil opstå i Kulturmaskinen, siger Peder Bach, chef for Kulturmaskinen. Litteraturkoordinatoren har til opgave at styrke, koordinere og skabe synlighed omkring litteraturen. Litteraturen skal udvikles til en kunstform med et socialt element med aktiviteter, der går ud over genregrænser og involverer forskellige kunstarter. Vi kan følge vores digtes skæbne. Jeg ved at mit Er dine drømme i krig blev kopieret meget efter 11. september. Og at det oversatte digt af Märta Tikkanen som kopieres mest (og afregnes bedst), handler om hvordan en alkoholiker lugter. På nettet kan jeg følge at den der fanger fuglen fanger ikke fuglens flugt bruges i taler, ved translokationer, i kirker og mange andre steder, og at det citeres i essays (og fejlciteres af et ministerium). Der er anvisninger på at undervise i lyrik ved hjælp af flere af mine digte. Bare jeg siger et ord bruges som start på opgaver til eleverne, ikke mindst i Norge. Og mine visuelle digte fortolkes i flere lande. Så jeg kan stærkt anbefale jer at bruge tid på at følge jeres digte til dørs. Og i nogle få tilfælde sende en hilsen til de pædagoger der benytter dem. Det er de flinke til at takke for - og fortælle at de kopierer min hilsen til eleverne. Vagn Steen Deadlines: # 02 Udgivelse 16. marts 09 Deadline 20. februar 09 # 03 Udgivelse 1. maj 09 Deadline 6. april 09 # 04 Udgivelse 12. juni 09 Deadline 20. maj 09 # 05 Udgivelse 2. sep. 09 Deadline 12. aug. 09 # 06 Udgivelse 8. okt. 09 Deadline 11. sep. 09 # 07 Udgivelse 13. nov. 09 Deadline 19. okt. 09 # 08 Udgivelse 17. dec. 09 Deadline 20. nov. 09 Anita Krumbach, f. 1967, er uddannet fra Forfatterskolen for børnelitteratur og Danmarks Designskole og har illustreret en række børnebøger. Dansk Forfatterforening Strandgade 6, stuen, 1401 København K Telefon: telefax: Tlf. tid: man-torsd kl og Lukket fredag. Formand: Frants Iver Gundelach (tirsd. kl Træffes i øvrigt efter aftale) Mobil: Advokat: Nanna Hummelmose Kontortid man-ons kl Bogholderi: Knud Finnerup Medlemsadministration mm.: Nena Wiinstedt, Didde Simonsen, Mille Bjørg Vinsten Kjeldsen, Sara Strand. Kursussekretær: Irene Pedersen. Tlf.tid: torsd kl og Forfatteren ISSN Nr , 68. Årgang Udgives af Dansk Forfatterforening Ansvarshavende: Frants Iver Gundelach Redaktør: Trisse Gejl Postadresse: Emdrupvej 122, 2400 København NV Tlf Redaktionsudvalg: Frants Iver Gundelach, Trine Andersen (S), Erik Christiansen (BU), Mogens Wenzel Andreasen (DOF), Egon Clausen (F), Anders Søgård (L), Bodil Molich (ill.), Hanne Brandt (ill.-supp), Herbert Zeichner (OF). Layout: Camilla Jørgensen, Trefold Forsideillustration: Anita Krumbach Tryk: ID-tryk Indsendte bidrag dækker ikke nødvendigvis redaktionens meninger. Eftertryk af artikler er tilladt med kildeangivelse. Eftertryk af illustrationer er ikke tilladt. Deadline til dette nummer var 12. januar. Udgivelsesdato 3. februar. Materiale til næste nummer som udkommer 16. marts skal være redaktionen i hænde senest 20. februar. Bestyrelsen Frants Iver Gundelach (fmd.), Sally Altschuler (næstfmd.) Flemming Madsen Poulsen (kasserer), Ellen Boen, Egon Clausen, Janne Hejgaard, Lotte Garbers, Kenneth Krabat, Lise Bostrup, Lise Bistrup, Aino Roscher. Suppleanter: Narcisa Vucina og Ole Strandgaard Gruppernes styrelser S-gruppen (skønlitteratur): Lotte Garbers (forkvinde), tlf , Christina Englund, Jo Hermann, Henrik Juul Jensen, Peter Alsted, Anna Grue, Trisse Gejl samt suppleanterne Camilla Stockmarr og Ole Strandgaard. BU-gruppen (børne- og ungdomslitteratur) Lise Bidstrup (forkvinde) dk, Finn Barlby, Kåre Bluitgen, Erik Christiansen, Annette Herzog, Bodil Molich, Henrik Nilaus og Birde Poulsen samt suppleanterne Hanne Brandt, David Meincke og Dorthe Emilie Røssel. L-gruppen (lyrik) Kenneth Krabat (fmd.) Hans Reusch, Erik Trigger Olesen, Muniam Alfaker samt suppleanterne Anders Søgaard, Viggo Madsen, Lonni Krause og Narcisa Vucina. F-gruppen (faglitteratur) Egon Clausen (fmd.) tlf , Flemming Madsen Poulsen (næstfmd.), Frank Egholm Andersen, sekretær, Birgit Knudsen, kasserer, Lise Bostrup, Eva Parum, Kaare Øster samt suppleanterne Niels Holm Svendsen og Martin Larsen. DOF (Dansk Oversætterforbund) Ellen Boen (forkvinde), tlf: Sara Koch (næstfkv.), Finn Ovesen, Morten Visby, Kirsten Vesterager (kasserer), Aino Roscher, Jon Høyer. Suppleanter: Kim Lembek og Jesper Kistorp. Illustratorgruppen (sektion i BU-gruppen) Kvindelige forfattere i DFF Birte Kont, tlf , Seniorgruppen i DFF Vagn Steen (fmd.), tlf , Haiku-gruppen Benny Pedersen, Forfatteren udkommer med 8 numre om året. Abonnement tegnes gennem Dansk Forfatterforening. Pris kr forfatteren # forfatteren #

11 Afsender: Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st København K Begivenheder i februar, marts og april 2009 Hvor intet andet er anført er adressen Strandgade 6, 1401 København K. februar 5. Den røde Sofa 8. Haikumøde kl. 13, se s DOF Stambordsmøde på Café Diamanten kl Bestyrelsesmøde kl Skønlitterær galla-fest i Literaturhaus, se s BU-årsmøde kl. 17, se s. 13 marts 6. Illustrator-årsmøde 8. MOR, mundtlige fortællere underholder, se s Skønlitterært årsmøde, se s F-årsmøde kl Jyllands forfattere på Hald Hovedgaard, se s Bestyrelsesmøde kl april 14. DOF Stambordsmøde på Café Diamanten kl Bestyrelsesmøde kl Generalforsamling kl , se s Den røde Sofa Foreningen holder påskelukket den april, begge dage inkl.

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat NYHEDSBREV Konkurrence om Drengelitteraturprisen 2013 Skriv en tekst, som kan få læsemodvillige drenge i 4.-7. klasse (9-14 år) til at læse. Frist for indsendelse fredag 14. juni kl. 16. Præmier på 25.000,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBREV. Medlemsmiddag. - i foreningen i Bogforumsweekenden

NYHEDSBREV. Medlemsmiddag. - i foreningen i Bogforumsweekenden NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link www.efond.dk/dff Kriterierne for ansøgning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Tak fordi I er kommet i dag og tak for det år, som er gået siden vores sidste årsmøde.

Tak fordi I er kommet i dag og tak for det år, som er gået siden vores sidste årsmøde. Kære medlemmer af S-gruppen, Tak fordi I er kommet i dag og tak for det år, som er gået siden vores sidste årsmøde. Vi er i dag 312 medlemmer i S-gruppen - vi oplever i disse år en svag men konstant stigning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe Dansk Forfatterforening F-gruppen NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Den faglitterære gruppe DEN FAGLITTERÆRE PRIS Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i forbindelse med overrækkelsen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af HUFs ekstraordinære generalforsamling. 9. januar 2011

Referat af HUFs ekstraordinære generalforsamling. 9. januar 2011 Referat af HUFs ekstraordinære generalforsamling 9. januar 2011 Til stede: Maya Stolbjerg Drud Salonin, Ronja Pilgaard, Camilla Wandahl, Andreas Markert, Kim Stig Andersen, Amalie Arleth Møller og Line

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Så er det om at komme op af starthullerne!

Så er det om at komme op af starthullerne! Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2010 Tegning: Flemming Aabech Så er det om at komme op af starthullerne! Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.30 afholdes foreningens ordinære Generalforsamling et andet tidspunkt

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy Dansk Forfatterforening Den faglitterære gruppes 66. årsmøde Fredag den 05. april 2013 REFERAT I alt 41 deltagere Tre minutters foto/videoklip om Årsmødet? - så klik på dette link: http://youtu.be/ojtdhhthkdy

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

NYHEDSBREV - november 2017

NYHEDSBREV - november 2017 NYHEDSBREV - november 2017 Den faglitterære gruppe MØD OP TIL PRISFESTEN Anja C. Andersen og Henrik Wivel tildeles Dansk Forfatterforenings faglitterære pris 2017. Den 24. november uddeler Dansk Forfatterforenings

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

NYHEDSBREV. Julelukket i sekretariatet

NYHEDSBREV. Julelukket i sekretariatet NYHEDSBREV Statens Kunstfonds faglige udvalg er udpeget 1.januar 2014 får Danmark et nyt statsligt kunststøttesystem, hvor det nuværende Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samles i en fælles organisation

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere