Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E"

Transkript

1 DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual E

2 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse med. Den er produceret og distribueret i flg. kravene i EU direktiverne. Den originale overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten. C A 2 C 230 ECO 19/10/ E

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Symboler og forkortelser Introduktion Brugerens ansvar Fabrikantens ansvar EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Gaskategori Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Sikkerhedsinstruktioner Brandfare Forgiftningsfare Risiko for forbrændinger Risiko for tingskade Anbefalinger Teknisk beskrivelse Generel beskrivelse Tekniske data Vigtigste komponenter Driftsprincip Driftscyklus Cyklisk tæthedskontrol af gasarmaturet (170, 210 kw) Minimum gastryk pressostat Højeste overkogssikringstemperatur Flowsikring Installation Regler for installationen Generelt Specielt for Frankrig Specielt for Tyskland Specifikation Montage Anbringelse af kedlen Vigtigste mål Montering af styrepanelet Hydrauliske tilslutninger Forskrifter Hydraulisk tilslutning af varmekredsene Tilslutning af kondensatafledningsrør Vandbehandling Cirkulationspumpe Fordelerrør Tilslutning af gas /10/ E C 230 ECO 3

4 4.6 Røggassystem tilslutninger Tilsutningsmuligheder Typeklassifikation for røggasudledning og luftforsyning Tilslutningskrav Tilslutning til en type B23 / B23p skorsten Tilslutning til balanceret aftræk type C13 og C Tilbehør til balanceret aftræk (ekstratilbehør) Tilslutning med separate type C53 kanaler Installation af 2 kedler i kaskade Elektriske tilslutninger Introduktion Elektriske specifikationer Principdiagram Ibrugtagning Styrepanel Kontrolpunkter før idriftsætning Procedure for idriftsætning Indstilling af gas Kontrollister Blæserhastighed Indstilling af gas/luft-forholdet (Høj effekt) Indstilling af gas/luft-forholdet (Lav effekt) Begrænsning af indputtet til 115 kw (Kun 4 sektions kedler) Skifte gastype Skift fra H gas til L/Lw gas og omvendt Skift fra naturgas til propan Indstilling af brænderens parametre Justering af CO 2 værdierne Ændring af indstillinger Stoppe kedlen Forholdsregler ved frostfare Forholdsregler i tilfælde af forlænget nedlukning (et år eller mere) Eftersyn og vedligehold Kontrollister Kontrol af kedlens forbrænding Indstilling af tændelektroden Tæthedskontrol (vand, røggas og gas) Kontrol af vandtrykket Vedligehold Rensning af blæseren Rensning af varmeveksleren med brug af det medleverede værktøj Rensning af brænderen Rensning af sifonen Fejlsøgning Reservedele - C 230 ECO C 230 ECO 19/10/ E

5 1 Introduktion 1.1 Symboler og forkortelser Fare Fare for skader på personer eller genstande. Overhold nøje alle forholdsregler vedrørende sikkerheden for personer og genstande. Særlige oplysninger Bør læses og tages højde for af hensyn til komforten. Henvisning Henvisning til en anden manual eller til andre sider i denne manual. VBV: Varmt brugsvand PCU: Primary Control Unit (Elektronik til driftsstyring) SU: Safety Unit (Sikkerhedselektronik) PSU: Parameter Storage Unit (Lager for kedelparametre) CCE: Lækkontrolsystem 1.2 Introduktion Tak fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt. Vi er sikre på, at det vil opfylde alle dine forventninger. De Dietrich Thermique SAS arbejder konstant i kundernes interesse på at øge produktkvaliteten. De forbeholder sig derfor ret til at ændre produktoplysningerne i dette dokument uden varsel Brugerens ansvar For at sikre den optimale drift af dit udstyr anbefaler vi kraftigt, at du overholder følgende:: Læs og overhold anvisningerne i de medfølgende manualer. Brug kun kvalificerede, autoriserede personer til : Fabrikantens ansvar - At udføre installationen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder, - At udføre idriftsætningen - At udføre servicearbejde på udstyret og installationen Opbevar denne manual på et sikkert sted i nærheden af apparatet. Bed installatøren om at forklare anlægget for dig. Producentansvaret hos De Dietrich Thermique SAS kan ikke gøres gældende i følgende tilfælde: - Manglende overholdelse af apparatets brugsanvisning, - Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet, - Manglende overholdelse af apparatets installationsvejledning. 19/10/ E C 230 ECO 5

6 1.3 EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Generelt CE ID-nummer: CE-0085BS0132 Specielt for Frankrig Er en klasse III kedel i som opfylder ATG B 84 anbefalingerne. Specielt for Schweitz Kedlerne opfylder følgende standarder: - Føderal lovgivning om luftbeskyttelse (OPAIR) - Direktiver fra det schweiziske selskab for gas- og vandindustrien SSIGE - Direktiver fra lokale og kantonale myndigheder - CFST direktiverne, flydende gas, del 2 - Direktiver fra brandforsikringsforeningen for kantonale bygninger (AEAI) Kedlerne er testet efter LRV-92 standarden. Specielt for Tyskland C 230 ECO kedlerne opfylder reglerne i 1. BlmSchV. 6 C 230 ECO 19/10/ E

7 Specielt for Belgien Kedlerne opfylder specifikationer for HR+ kvalitetsmærket. Kedlerne opfylder kravene og standarderne defineret i Arrêté Royal af 8. januar /10/ E C 230 ECO 7

8 1.3.2 Gaskategori Generelt Brugerland Gaskategori Gastype Tilslutningstryk (mbar) FR II 2ESi3P G25 25 G20 20 G31 37 DE II 2ELL3P G25 20 G20 20 G31 50 PL II 2ELw3P G27 20 G20 20 G31 37 BE I 2E(R)B G20 20 I 3P G31 37 G25 25 II 2L3P NL G31 30/50 I 2H G20 25 HU II 2HS3P G G20 25 G31 50 G20 20 LU II 2E3P G31 50 UA, LV I 2H G20 20 G20 20 AT, BG II 2H3P G31 50 DK, EE, FI, IS, NO, RO, SE IE, LT, SI, ES, GB, IT, CH, TR, GR, PT G20 20 II 2H3P G31 30 G20 20 II 2H3P G31 37 CZ, CY, BY, HR, RU, SK II 2H3P G31 37 G20 20 G31 50 MT I 3P G31 37 C 230 ECO kedlerne leveres indstillet til drift med naturgas i H/E gruppen. For drift med andre gastyper, se afsnittet "Skifte gastype". 8 C 230 ECO 19/10/ E

9 2 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner Brandfare Anbring ikke brandbare produkter i nærheden af kedlen. Hvis du lugter gas, brug ikke åben ild, ryg ikke, og undlad at bruge elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, lys, motor, elevator, m.m.). 1.Afbryd gasforsyningen Forgiftningsfare Bloker ikke rummets luftkanaler (heller ikke delvis) Risiko for forbrændinger Undgå direkte kontakt med skueglasset Risiko for tingskade Anbring ikke klorid- eller flourid-holdige stoffer nær ved kedlen. Installer kedlen på et frostfrit sted. 2.2 Anbefalinger Kun en kvalificeret autoriseret fagmand må foretage indgreb på apparatet og installationen. Før der arbejdes på kedlen, sluk for kedlens el-afbryder. Kontroller regelmæssigt, at installationen indeholder vand ved tilstrækkeligt tryk. Apparatet skal altid være tilgængeligt. Undgå at aftappe vandet fra installationen. Vælg Sommer eller Frostsikret drift, når der tændes for apparatet, for at sikre følgende funktioner: - Frostbeskyttelse - Korrossionsbeskyttelse på varmtvandsbeholdere, der er forsynet med en titanium anode 2.Luk vinduerne op 3.Sluk alle flammer 4.Evakuer stedet 5.Kontakt en kvalificeret fagmand 6.Informer gasleverandøren Hvis der strømmer røg ud 1. Sluk apparatet 2. Luk vinduerne op 3. Evakuer stedet 4. Kontakt en kvalificeret fagmand Alt efter apparatets indstillinger: - Røgkanalernes temperatur kan overskride 60 C - Radiatorernes temperatur kan nå op på 95 C - Det varme brugsvands temperatur kan nå op på 65 C Sørg for at få apparatet vedligeholdt: Kontakt en kvalificeret autoriseret håndværker, eller lav et vedligeholdsabonnement på det årlige kedeleftersyn. 19/10/ E C 230 ECO 9

10 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generel beskrivelse C 230 ECO kedlen er en gasfyret kondenserende kedel. Den støbte aluminium-silicium varmeveksler er konstrueret til at udnytte hele den latente varme i røggassen. Denne kedel med tæt røggaskreds kan bruges med balanceret aftræk. Den kan også installeres med luftindtag fra omgivelserne. Kedlen og luftindtaget er meget stilfærdige. Gas og forbrændingsluft tilføres på kedlens overside. Under kedlen er der på siden en kondensatopsamler af kompositmateriale og en sifon til at bortlede kondensat. Fremløbstemperaturen kan indstilles til mellem 20 C og 90 C (Fabriksindstilling: 80 C). C 230 ECO kedlen er udstyret med et kontrolsystem for lav vandstand baseret på forskelle mellem og stigningen i temperaturaflæsninger. Effekten kan moduleres mellem 18% (1) og 100% afhængig af varmebehovet. Kedlen kan udstyres med et DIEMATIC-m3 (2) styrepanel, som er fabriksindstillet til at prioritere opvarmning af brugsvand, og et styresystem, der reagerer på udetemperaturen. DIEMATIC-m3 styrepanelet med indbygget regulator styrer automatisk opvarmningen som funktion af: - Udetemperaturen. - Rumtemperaturen, hvis der er tilknyttet en fjernstyring (ekstratilbehør). K3 styrepanelet bruges kun på kaskade slavekedler, hvor masterkedlen styres af et DIEMATIC-m3 styrepanel. Styringen af varmtvandsproduktion håndteres af masterkedlens DIEMATIC-m3 styrepanel. Styringen sørger også for frostsikring af installationen og omgivelserne, hvis hjemmet er tomt, i en periode, der kan programmeres ét år frem og vare op til 99 dage. (1) Afhænger af kedelmodel (2) eller K3 kedelpanel for slavekedlen/rne 10 C 230 ECO 19/10/ E

11 3.2 Tekniske data C ECO Enhed Introduktion Antal sektioner Brænderdrift Modulerende Nominel effekt (80/60 C) PN (G20) minimum kw maksimum kw (1) / Nominel effekt (50/30 C) PN (G20) minimum kw maksimum kw (1) / Brændereffekt (Høj) (G20) (Nominel belastning) minimum kw maksimum kw (1) / Gas og biprodukter Gasforsyningstryk G20 mbar Gasforbrug G20 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t (1) / Gasforbrug G25 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t Gasforbrug G27 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t Gasforbrug G31 minimum kg/t maksimum kg/t CO 2 (G20-G25) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G20-G25) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % CO 2 (G27) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G27) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % CO 2 (G31) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G31) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % Middel kvælstofilte emission (NOx) mg/kwh Middel CO emission mg/kwh Maksimalt tryk ved røggasstudsen Pa Røggasflow (2) maksimum kg/t (1) / minimum kg/t Typeklassifikation for røggasudledning og luftforsyning B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83 Opvarmning Overkogssikring temperatur C 110 Vandtemperatur indstilling C Vandtryk minimum bar 0,8 maksimum bar 6 Vandindhold l Vandtryk ved T = 10K mbar Vandtryk ved T = 20K mbar Elektriske egenskaber Netspænding V/Hz 230 / 50 19/10/ E C 230 ECO 11

12 C ECO Enhed Effektforbrug minimum W maksimum W Isoleringsklasse IP 21 Diverse Vægt uden vand kg Middel støjniveau 1 meter fra kedlen dba (1) For Italien - Begrænsning af indputtet til 115 kw : Se kapitlet: (2) G20 - Gas H 12 C 230 ECO 19/10/ E

13 3.3 Vigtigste komponenter 1 Røggastilslutning 2 Målepunkt for O 2 /CO 2 (Placering af røggasføler, Ekstraudstyr) 3 Luftindsugning 4 Styrepanel 5 Brænder 6 Varmeveksler 7 Inspektionsluge 8 Inspektionsluge / Rensning 9 Tændelektrode / Ioniseringsprobe 10 Kedelføler 11 Returløbsføler 12 Kondensatopsamler 13 Sifon 14 Lyddæmper 15 Påfyldnings- og tømningsventil 16 Elektrisk afbryder 17 Gasarmatur 18 Venturi 19 Blæser 20 Blanderør 21 Røggastryk afbryder 22 Fremløbsføler 23 Tilslutning for programmeringsværktøj 24 Tilslutning af gas 25 Returløb 26 Fremløbstilslutning 27 Resetknap 28 Display DIEMATIC-m3 29 Luftindsugning (Beskyttende bur) 30 Generel ON / OFF afbryder 19/10/ E C 230 ECO 13

14 3.4 Driftsprincip Ved siden af blæserindsugningen sidder en venturi. Her blandes luft og gas i et konstant forhold. Blæseren udfører en forventilation, når der kommer et varmekald. Blæseren indsuger forbrændingsluften, som bliver optimalt blandet med gas i venturien. Den homogene luft/gas blanding føres til brænderen af blæseren. Blandingen tændes af den kombinerede tænd-/ioniserings-elektrode, som også overvåger flammen. Kedeleffekten reguleres af indstillingerne og vandtemperaturen, der måles med temperaturfølerne. Når røggassens temperatur er lavere end dugpunktet (ca. 55 C, den temperatur, hvor vanddampen i røggassen begynder at kondensere), vil røggassens vanddamp kondensere i den nederste del af varmeveksleren. Den varme, som frigøres ved denne kondenseringsproces (også kaldet fordampningsvarme eller kondensvarme) overføres også til centralvarmevandet. Kondensvandet bliver udledt via sifonen i bunden af varmeveksleren. Røggassen ledes gennem kondensatopsamleren og videre gennem røggaskanalen. For at kunne levere konstant varme, kræver kedlen mindst 30% af vandflowet og ved en T på 20K ved nominel effekt på højeste effektrin. Kedlen kan monteres med et sekundært returløb (ekstratilbehør). Det sekundære returløb kan give ekstra effektivitet, når der er forskellige temperaturer i installationen. DIEMATIC-m3 styrepanelet styrer rumtemperaturen ud fra udetemperaturen ved at styre brænderen. Varmereguleringen styres ved at påvirke brænderstyringen, pumperne og, hvis installeret, blandingsventilen/erne. Tilslutning af en fjernstyring med rumføler eller en interaktiv fjernstyring CDI 2 tillader også automatisk tilpasning af hældningen og parallelforskydningen for varmekurven. "Installationsfrostsikring" funktionen er aktiv uanset driftstilstanden. Den aktiveres, så snart udetemperaturen når ned under triggerværdien, der er fabriksindstillet til +3 C (se afsnittet: Mere information om div. parametre). Opvarmningen af brugsvand styres af styringen, der styrer ladepumpen via brugsvandsføleren. Varmtvandskredsen kan styres af S.AUX1:, S.AUX2: eller S.AUX3: udgangen (Varmeproduktion i flg. tidsprogrammet). DIEMATIC-m3 styrepanelet indeholder muligheden for "antilegionella" beskyttelse Se: Styrepanel brugervejledningen (Installatørparametre: LEG PROTEC). I en kaskadeinstallation skal K3 styrepanelet monteres på slavekedlerne. 14 C 230 ECO 19/10/ E

15 3.4.1 Driftscyklus Normal driftscyklus Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede Driftscyklus i sikkerhedstilstand (opstart uden flammesignal) Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede BURNER FAILURE (14) Sikkerhedsstyringen udfører 5 forsøg på at genstarte. Hvis genstart fejler, skifter kontrolboksen til BURNER FAILURE (14). Bemærkninger: Mindste ioniseringsstrøm: 1µA Tl Forventilationstid (20 sekunder) Ts Sikkerhedstid (3.5 sekunder) Tpl Efterventilationstid (20 sekunder) Tvz Fortændingstid Tw Ventetid (Efter et varmekald - ca. 20 sekunder) T3n Tændingstid 19/10/ E C 230 ECO 15

16 Flammetab under drift Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede BL.FLAME LOS 22 derpå I-CURRENT FAIL 36 Tl Ts Tpl Tvz Tw T3n Forventilationstid (20 sekunder) Sikkerhedstid (3.5 sekunder) Efterventilationstid (20 sekunder) Fortændingstid Ventetid (Efter et varmekald - ca. 20 sekunder) Tændingstid Når signalet forsvinder, skifter sikkerhedsstyreboksen til BL.FLAME LOS (22) i 10 sekunder. Hvis sikkerhedsstyreboksen detekterer 5 flammetab, går den i sikkerhedsnedlukning med meddelelsen I-CURRENT FAIL (36). Når sikkerhedsstyreboksen ikke har detekteret noget flammetab i 24 timer efter det sidste tab, nulstilles tælleren. 16 C 230 ECO 19/10/ E

17 3.4.2 Cyklisk tæthedskontrol af gasarmaturet (170, 210 kw) Gasarmaturets lækagekontrolsystem styrer og kontrollerer sikkerhedsventilerne i det kombinerede gasarmatur. VPS systemet kontrollerer tætheden af 2 ventilerne under forventilationen, hvilket forlænger forventilationen noget. Hvis der detekteres en læk, sikkerhedsnedlukker kedlen (låser). Fejlen vises på DIEMATIC-m3. Tilslutningen af sikkerhedsstyresystemet sker til et stik i styrepanelet. Tilstedeværelsen af et lækagekontrolsystem skal aktiveres med parameteren "Kit CCE" Minimum gastryk pressostat Det er muligt at tilslutte en pressostat for lavt gastryk til PSG stikket. Hvis gastrykket er for lavt, slår kedlen fra med en meddelelse på DIEMATIC-m3, hvis den indstillede værdi ikke kan opnås. Kedlen genstarter, når trykket igen er normalt og efter en ventetid på 10 minutter Højeste overkogssikringstemperatur Kedlen sikkerhedsnedlukker, hvis kedeltemperaturen bliver for høj (højst 110 C). Når fejlen er repareret, kan kedlen låses op igen ved at trykke på knappen Flowsikring Den maksimale temperaturforskel mellem fremløbs- og returløbsvandet, og den hastighed hvormed fremløbstemperaturen stiger, begrænses af kedelstyringen. Dette princip sikrer en risikofri drift af kedlen, også selvom kedlens vandflow ændres pga. ændret status i installationens hydrauliske kredse (lukning af 3-vejsventilen, lukning af en kreds, osv.). Disse indstillinger medfører, at kedlen sættes standby for at sikre kedlen mod skader. Vi anbefaler stærkt, at der altid er et minimum flow på 30% af det nominelle flow Qn (flow svarende til et T på 20K ved Pn ved 80/ 60 C). Det fremmer optimal drift af kedelens modulationsenhed for at udnytte kondenseringen bedst muligt (Se tabellen nedenfor). Højeste vandflow: For høje flowhastigheder i kedelkroppen reducerer varmeoverførslen. Derfor er det nødvendigt at begrænse vandflowet til den i formlen beregnede værdi Qmaksimum = Nominel anvendelig effekt ved 80/60 C / 9,3 (Se tabellen nedenfor) Kedeltype C C C C Flowhast. (m 3 /t) Q minimum 1.0 Qn 3.4 Q maksimum 8.6 Q minimum 1.6 Qn 5.2 Q maksimum 12.9 Q minimum 2.1 Qn 6.9 Q maksimum 17.2 Q minimum 2.6 Qn 8.6 Q maksimum 21.5 C 230 ECO kedlen er udstyret med en elektronisk temperaturstyring med fremløbs- og returløbs-følere. 19/10/ E C 230 ECO 17

18 4 Installation 4.1 Regler for installationen Generelt Kedlens installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret autoriseret fagmand i overensstemmelse med gældende lokale og nationale forskrifter Specielt for Frankrig DTU 24.1 og DTU 65.4 definerer de tekniske begreber og betingelser, som kedelrumsinstallationsarbejdet skal opfylde. Beboelsesbygning Gældende bestemmelser for installation og vedligeholdelse: Installation og vedligehold af udstyret skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med teksten i de gældende regler, især: - (Fransk) arrêté af 27 april 2009, der modificerer arrêté af 2 august 1977 Tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter for installationer beregnet til gas og flydende kulbrinter placeret i beboelsesbygninger og deres udhuse. - Standard DTU P Gasinstallationer (tidligere DTU nr Gasinstallationer - April tillæg nr. 1 juli 1984). - Regionale sanitære forskrifter For apparater tilsluttet el-nettet: - Standard NF Elektriske installationer med lavspænding - Forskrifter. Bygninger med offentlig adgang Gældende bestemmelser for installation: Installation og vedligehold af udstyret skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og forskrifter, især: - Sikkerhedsforskrifter til bekæmpelse af ildebrand og panik i bygninger med offentlig adgang: a. Generelle forskrifter For alle anvendelser: - Artikel GZ - Installationer til gas og flydende kulbrinter. Afhængig af anvendelsen: - Artikel CH - Varme, ventilation, køleanlæg, aircondition samt produktion af damp og varmt brugsvand. b. Særlige forskrifter for hver type bygning med offentlig adgang (hospitaler, butikker, etc.). Overensstemmelsescertifikat Ved anvendelse af punkt 25 i arrêté af 27 april 2009, der modificerer l'arrêté af 2 august 1977, samt det modificerede arrêté af 05/02/1999, skal installatøren udforme overensstemmelsescertifikater, der er godkendt af ministeriet for konstruktion og sikkerhed vedr. gas: - Forskellige modeller (model 1, 2 eller 3) ved en ny gasinstallation - "Model 4" ved udskiftning af en kedel med en ny kedel 18 C 230 ECO 19/10/ E

19 4.1.3 Specielt for Tyskland Den kondenserende gaskedel (gruppe II varmtvandsbeholder) er konstrueret i overensstemmelse med TRD 702 og bruges i varmeinstallationer i overensstemmelse med DIN EN Begreberne og betingelserne for brugen givet i disse direktiver skal overholdes. Den opfylder DIN 4702, del 6 med hensyn til nominel varmeeffekt og de tekniske varmespecifikationer. I tillæg til instruktionerne om konstruktion af forbrændingsudstyr, opfyld også følgende standarder, regler og direktiver ved installation og opstart af kondenserende gaskedler: - DIN 4705: Beregning af skorstensdimensioner - DIN EN (udgave fra juni 2003) : varmesystemer i bygninger. Planlægning af varmeinstallationer med varmt vand (op til en maksimal driftstemperatur på 105 C og en maksimal effekt på 1 MW) - DIN 4753 : varmeanlæg og vandopvarmningsanlæg til brugs- og procesvand - DIN 1988 : Tekniske forskrifter for drikkevandsinstallationer (TRW) - DVGW-TRGI : Tekniske forskrifter for gasinstallationer, inklusive bilag - Arbejdspapir DVGW G 260/I: Gastabeller 4.2 Specifikation Kedler - C ECO: Pakke GV1 - C ECO : Pakke GV2 - C ECO : Pakke GV3 - C ECO : Pakke GV4 Styrepanel - Panel DIEMATIC-m3: Pakke GV6 - Panel K3: Pakke GV5 Ekstratilbehør - Røggastermostat - Pakke GV21 - Interaktiv fjernstyring CDI 2 med rumføler (pakke FM51), fjernstyring med rumføler (pakke FM52) Den interaktive fjernstyring CDI 2 (pakke CDI 2 (FM51)) og/eller den enkle fjernstyring (pakke FM52) kan tilsluttes til hver kreds, der styres fra kedlen. - Armeret tilslutningskabel (længde 40 meter) for tilslutning af DIEMATIC VM eller kedel kaskade konfiguration (pakke DB119) - TELCOM telefon fjernstyringsrelæ - For tilslutning af én eller to kredse med blandingsventil: 1 eller 2 printkort + føler ekstratilbehør til 1 ventil (pakke FM48) - Luftfilter - Pakke GR8 - Vandret balanceret aftræk - Lodret balanceret aftræk - Lækagekontrol for gasblok (kun med 5 og 6 sektioner) - Pakke GV26 - Minimum gastryk pressostat (3 til 4 kedelelementer) - Pakke GV22 - Minimum gastryk pressostat (5 til 6 kedelelementer) - Pakke GV25 - Kondensat neutraliseringssystem med hævepumpe (Pn<120 kw - Pakke DU13, 120<Pn<350 kw - Pakke DU14, Pn >350 kw - Pakke DU15) - Kondensat neutraliseringssystem uden hævepumpe (Pakke BP52) - Trykreduktionsventil GDJ mbar ( ) eller GDJ mbar ( ) - Røggasspjæld - Pakke GV24 - Propan konverteringssæt (3 til 4 kedelelementer) - Pakke GV23 - Propan konverteringssæt (5 til 6 kedelelementer) - Pakke GV27 - Sekundært returløb sæt (Pakke GR5) 19/10/ E C 230 ECO 19

20 4.3 Montage Anbringelse af kedlen Placering af kedlen C 230 ECO kedlen skal installeres I et frostfrit rum. For at undgå at beskadige kedlen må forbrændingsluften ikke indeholde klor- og/eller fluor-forbindelser, da de er meget korrosive. Disse kemiske forbindelser findes bl.a. i aerosolsprøjtedåser, maling, opløsningsmidler, rengøringsmidler, vaskemidler, rensemidler, lim og glatførebekæmpelsesmidler. Derfor: - Undgå at kedlen suger luft ind fra områder, hvor sådanne produkter bruges: Frisørsaloner, renserier, industrianlæg (opløsningsmidler), områder med kølesystemer (risiko for kølemiddellækage), m.m. - Opbevar ikke sådanne produkter tæt ved kedlen. Hvis kedlen og/eller tilsluttet udstyr er korroderet af klorideller fluorid-produkter, gælder garantien ikke. Kedlens garanti dækker ikke skader forårsaget af disse årsager. Hvis kedlen er installeret i boliger, hvor der er personer til stedet hele tiden, skal der bruges balanceret aftræk / røggasventilator. Når kedlen installeres, skal beskyttelsesklasse IP21 overholdes. Anbringelse af kedlen Kedlen leveres som standard fuldt samlet og overtrukket med plastfolie på en palle (70x130 cm) som tillader let håndtering med en palleløfter. Kassen er konstrueret til at lette håndteringen af enheden og til at hjælpe med at anbringe kedlen korrekt. Standardemballagen kan passere 745 mm brede døråbninger. C 230 ECO kan opstilles således: - Placer pallen tæt på den endelige placering af kedlen. - Fjern emballagen. - Placer kedlen på dens endelige plads. 20 C 230 ECO 19/10/ E

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 610 ECO. Tekniske bemærkninger 300024360-001-E

Kondenserende gaskedel C 610 ECO. Tekniske bemærkninger 300024360-001-E DA Kondenserende gaskedel C 610 ECO Tekniske bemærkninger 300024360-001-E Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring..................................................................4 1 Introduktion.............................................................................5

Læs mere

DANSK. Kedler GT 120. Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E

DANSK. Kedler GT 120. Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E DANSK Kedler GT 120 Samle-, installations-, opstartog vedligeholdsvejledning 09/12/02-94861424 - 8575-4253E INDHOLD 1. GENERELT...3 1.1 Vigtigste mål GT 120...4 1.2 Tekniske data...5 2. INSTALLATION AF

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 310 ECO. Tekniske bemærkninger 300024356-001-L

Kondenserende gaskedel C 310 ECO. Tekniske bemærkninger 300024356-001-L DA Kondenserende gaskedel C 310 ECO Tekniske bemærkninger 300024356-001-L Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.............................................................................5 1.1 Anvendte symboler.......................................................................................5

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere