Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E"

Transkript

1 DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual E

2 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse med. Den er produceret og distribueret i flg. kravene i EU direktiverne. Den originale overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten. C A 2 C 230 ECO 19/10/ E

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Symboler og forkortelser Introduktion Brugerens ansvar Fabrikantens ansvar EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Gaskategori Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Sikkerhedsinstruktioner Brandfare Forgiftningsfare Risiko for forbrændinger Risiko for tingskade Anbefalinger Teknisk beskrivelse Generel beskrivelse Tekniske data Vigtigste komponenter Driftsprincip Driftscyklus Cyklisk tæthedskontrol af gasarmaturet (170, 210 kw) Minimum gastryk pressostat Højeste overkogssikringstemperatur Flowsikring Installation Regler for installationen Generelt Specielt for Frankrig Specielt for Tyskland Specifikation Montage Anbringelse af kedlen Vigtigste mål Montering af styrepanelet Hydrauliske tilslutninger Forskrifter Hydraulisk tilslutning af varmekredsene Tilslutning af kondensatafledningsrør Vandbehandling Cirkulationspumpe Fordelerrør Tilslutning af gas /10/ E C 230 ECO 3

4 4.6 Røggassystem tilslutninger Tilsutningsmuligheder Typeklassifikation for røggasudledning og luftforsyning Tilslutningskrav Tilslutning til en type B23 / B23p skorsten Tilslutning til balanceret aftræk type C13 og C Tilbehør til balanceret aftræk (ekstratilbehør) Tilslutning med separate type C53 kanaler Installation af 2 kedler i kaskade Elektriske tilslutninger Introduktion Elektriske specifikationer Principdiagram Ibrugtagning Styrepanel Kontrolpunkter før idriftsætning Procedure for idriftsætning Indstilling af gas Kontrollister Blæserhastighed Indstilling af gas/luft-forholdet (Høj effekt) Indstilling af gas/luft-forholdet (Lav effekt) Begrænsning af indputtet til 115 kw (Kun 4 sektions kedler) Skifte gastype Skift fra H gas til L/Lw gas og omvendt Skift fra naturgas til propan Indstilling af brænderens parametre Justering af CO 2 værdierne Ændring af indstillinger Stoppe kedlen Forholdsregler ved frostfare Forholdsregler i tilfælde af forlænget nedlukning (et år eller mere) Eftersyn og vedligehold Kontrollister Kontrol af kedlens forbrænding Indstilling af tændelektroden Tæthedskontrol (vand, røggas og gas) Kontrol af vandtrykket Vedligehold Rensning af blæseren Rensning af varmeveksleren med brug af det medleverede værktøj Rensning af brænderen Rensning af sifonen Fejlsøgning Reservedele - C 230 ECO C 230 ECO 19/10/ E

5 1 Introduktion 1.1 Symboler og forkortelser Fare Fare for skader på personer eller genstande. Overhold nøje alle forholdsregler vedrørende sikkerheden for personer og genstande. Særlige oplysninger Bør læses og tages højde for af hensyn til komforten. Henvisning Henvisning til en anden manual eller til andre sider i denne manual. VBV: Varmt brugsvand PCU: Primary Control Unit (Elektronik til driftsstyring) SU: Safety Unit (Sikkerhedselektronik) PSU: Parameter Storage Unit (Lager for kedelparametre) CCE: Lækkontrolsystem 1.2 Introduktion Tak fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt. Vi er sikre på, at det vil opfylde alle dine forventninger. De Dietrich Thermique SAS arbejder konstant i kundernes interesse på at øge produktkvaliteten. De forbeholder sig derfor ret til at ændre produktoplysningerne i dette dokument uden varsel Brugerens ansvar For at sikre den optimale drift af dit udstyr anbefaler vi kraftigt, at du overholder følgende:: Læs og overhold anvisningerne i de medfølgende manualer. Brug kun kvalificerede, autoriserede personer til : Fabrikantens ansvar - At udføre installationen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder, - At udføre idriftsætningen - At udføre servicearbejde på udstyret og installationen Opbevar denne manual på et sikkert sted i nærheden af apparatet. Bed installatøren om at forklare anlægget for dig. Producentansvaret hos De Dietrich Thermique SAS kan ikke gøres gældende i følgende tilfælde: - Manglende overholdelse af apparatets brugsanvisning, - Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet, - Manglende overholdelse af apparatets installationsvejledning. 19/10/ E C 230 ECO 5

6 1.3 EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Generelt CE ID-nummer: CE-0085BS0132 Specielt for Frankrig Er en klasse III kedel i som opfylder ATG B 84 anbefalingerne. Specielt for Schweitz Kedlerne opfylder følgende standarder: - Føderal lovgivning om luftbeskyttelse (OPAIR) - Direktiver fra det schweiziske selskab for gas- og vandindustrien SSIGE - Direktiver fra lokale og kantonale myndigheder - CFST direktiverne, flydende gas, del 2 - Direktiver fra brandforsikringsforeningen for kantonale bygninger (AEAI) Kedlerne er testet efter LRV-92 standarden. Specielt for Tyskland C 230 ECO kedlerne opfylder reglerne i 1. BlmSchV. 6 C 230 ECO 19/10/ E

7 Specielt for Belgien Kedlerne opfylder specifikationer for HR+ kvalitetsmærket. Kedlerne opfylder kravene og standarderne defineret i Arrêté Royal af 8. januar /10/ E C 230 ECO 7

8 1.3.2 Gaskategori Generelt Brugerland Gaskategori Gastype Tilslutningstryk (mbar) FR II 2ESi3P G25 25 G20 20 G31 37 DE II 2ELL3P G25 20 G20 20 G31 50 PL II 2ELw3P G27 20 G20 20 G31 37 BE I 2E(R)B G20 20 I 3P G31 37 G25 25 II 2L3P NL G31 30/50 I 2H G20 25 HU II 2HS3P G G20 25 G31 50 G20 20 LU II 2E3P G31 50 UA, LV I 2H G20 20 G20 20 AT, BG II 2H3P G31 50 DK, EE, FI, IS, NO, RO, SE IE, LT, SI, ES, GB, IT, CH, TR, GR, PT G20 20 II 2H3P G31 30 G20 20 II 2H3P G31 37 CZ, CY, BY, HR, RU, SK II 2H3P G31 37 G20 20 G31 50 MT I 3P G31 37 C 230 ECO kedlerne leveres indstillet til drift med naturgas i H/E gruppen. For drift med andre gastyper, se afsnittet "Skifte gastype". 8 C 230 ECO 19/10/ E

9 2 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner Brandfare Anbring ikke brandbare produkter i nærheden af kedlen. Hvis du lugter gas, brug ikke åben ild, ryg ikke, og undlad at bruge elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, lys, motor, elevator, m.m.). 1.Afbryd gasforsyningen Forgiftningsfare Bloker ikke rummets luftkanaler (heller ikke delvis) Risiko for forbrændinger Undgå direkte kontakt med skueglasset Risiko for tingskade Anbring ikke klorid- eller flourid-holdige stoffer nær ved kedlen. Installer kedlen på et frostfrit sted. 2.2 Anbefalinger Kun en kvalificeret autoriseret fagmand må foretage indgreb på apparatet og installationen. Før der arbejdes på kedlen, sluk for kedlens el-afbryder. Kontroller regelmæssigt, at installationen indeholder vand ved tilstrækkeligt tryk. Apparatet skal altid være tilgængeligt. Undgå at aftappe vandet fra installationen. Vælg Sommer eller Frostsikret drift, når der tændes for apparatet, for at sikre følgende funktioner: - Frostbeskyttelse - Korrossionsbeskyttelse på varmtvandsbeholdere, der er forsynet med en titanium anode 2.Luk vinduerne op 3.Sluk alle flammer 4.Evakuer stedet 5.Kontakt en kvalificeret fagmand 6.Informer gasleverandøren Hvis der strømmer røg ud 1. Sluk apparatet 2. Luk vinduerne op 3. Evakuer stedet 4. Kontakt en kvalificeret fagmand Alt efter apparatets indstillinger: - Røgkanalernes temperatur kan overskride 60 C - Radiatorernes temperatur kan nå op på 95 C - Det varme brugsvands temperatur kan nå op på 65 C Sørg for at få apparatet vedligeholdt: Kontakt en kvalificeret autoriseret håndværker, eller lav et vedligeholdsabonnement på det årlige kedeleftersyn. 19/10/ E C 230 ECO 9

10 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generel beskrivelse C 230 ECO kedlen er en gasfyret kondenserende kedel. Den støbte aluminium-silicium varmeveksler er konstrueret til at udnytte hele den latente varme i røggassen. Denne kedel med tæt røggaskreds kan bruges med balanceret aftræk. Den kan også installeres med luftindtag fra omgivelserne. Kedlen og luftindtaget er meget stilfærdige. Gas og forbrændingsluft tilføres på kedlens overside. Under kedlen er der på siden en kondensatopsamler af kompositmateriale og en sifon til at bortlede kondensat. Fremløbstemperaturen kan indstilles til mellem 20 C og 90 C (Fabriksindstilling: 80 C). C 230 ECO kedlen er udstyret med et kontrolsystem for lav vandstand baseret på forskelle mellem og stigningen i temperaturaflæsninger. Effekten kan moduleres mellem 18% (1) og 100% afhængig af varmebehovet. Kedlen kan udstyres med et DIEMATIC-m3 (2) styrepanel, som er fabriksindstillet til at prioritere opvarmning af brugsvand, og et styresystem, der reagerer på udetemperaturen. DIEMATIC-m3 styrepanelet med indbygget regulator styrer automatisk opvarmningen som funktion af: - Udetemperaturen. - Rumtemperaturen, hvis der er tilknyttet en fjernstyring (ekstratilbehør). K3 styrepanelet bruges kun på kaskade slavekedler, hvor masterkedlen styres af et DIEMATIC-m3 styrepanel. Styringen af varmtvandsproduktion håndteres af masterkedlens DIEMATIC-m3 styrepanel. Styringen sørger også for frostsikring af installationen og omgivelserne, hvis hjemmet er tomt, i en periode, der kan programmeres ét år frem og vare op til 99 dage. (1) Afhænger af kedelmodel (2) eller K3 kedelpanel for slavekedlen/rne 10 C 230 ECO 19/10/ E

11 3.2 Tekniske data C ECO Enhed Introduktion Antal sektioner Brænderdrift Modulerende Nominel effekt (80/60 C) PN (G20) minimum kw maksimum kw (1) / Nominel effekt (50/30 C) PN (G20) minimum kw maksimum kw (1) / Brændereffekt (Høj) (G20) (Nominel belastning) minimum kw maksimum kw (1) / Gas og biprodukter Gasforsyningstryk G20 mbar Gasforbrug G20 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t (1) / Gasforbrug G25 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t Gasforbrug G27 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t Gasforbrug G31 minimum kg/t maksimum kg/t CO 2 (G20-G25) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G20-G25) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % CO 2 (G27) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G27) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % CO 2 (G31) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G31) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % Middel kvælstofilte emission (NOx) mg/kwh Middel CO emission mg/kwh Maksimalt tryk ved røggasstudsen Pa Røggasflow (2) maksimum kg/t (1) / minimum kg/t Typeklassifikation for røggasudledning og luftforsyning B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83 Opvarmning Overkogssikring temperatur C 110 Vandtemperatur indstilling C Vandtryk minimum bar 0,8 maksimum bar 6 Vandindhold l Vandtryk ved T = 10K mbar Vandtryk ved T = 20K mbar Elektriske egenskaber Netspænding V/Hz 230 / 50 19/10/ E C 230 ECO 11

12 C ECO Enhed Effektforbrug minimum W maksimum W Isoleringsklasse IP 21 Diverse Vægt uden vand kg Middel støjniveau 1 meter fra kedlen dba (1) For Italien - Begrænsning af indputtet til 115 kw : Se kapitlet: (2) G20 - Gas H 12 C 230 ECO 19/10/ E

13 3.3 Vigtigste komponenter 1 Røggastilslutning 2 Målepunkt for O 2 /CO 2 (Placering af røggasføler, Ekstraudstyr) 3 Luftindsugning 4 Styrepanel 5 Brænder 6 Varmeveksler 7 Inspektionsluge 8 Inspektionsluge / Rensning 9 Tændelektrode / Ioniseringsprobe 10 Kedelføler 11 Returløbsføler 12 Kondensatopsamler 13 Sifon 14 Lyddæmper 15 Påfyldnings- og tømningsventil 16 Elektrisk afbryder 17 Gasarmatur 18 Venturi 19 Blæser 20 Blanderør 21 Røggastryk afbryder 22 Fremløbsføler 23 Tilslutning for programmeringsværktøj 24 Tilslutning af gas 25 Returløb 26 Fremløbstilslutning 27 Resetknap 28 Display DIEMATIC-m3 29 Luftindsugning (Beskyttende bur) 30 Generel ON / OFF afbryder 19/10/ E C 230 ECO 13

14 3.4 Driftsprincip Ved siden af blæserindsugningen sidder en venturi. Her blandes luft og gas i et konstant forhold. Blæseren udfører en forventilation, når der kommer et varmekald. Blæseren indsuger forbrændingsluften, som bliver optimalt blandet med gas i venturien. Den homogene luft/gas blanding føres til brænderen af blæseren. Blandingen tændes af den kombinerede tænd-/ioniserings-elektrode, som også overvåger flammen. Kedeleffekten reguleres af indstillingerne og vandtemperaturen, der måles med temperaturfølerne. Når røggassens temperatur er lavere end dugpunktet (ca. 55 C, den temperatur, hvor vanddampen i røggassen begynder at kondensere), vil røggassens vanddamp kondensere i den nederste del af varmeveksleren. Den varme, som frigøres ved denne kondenseringsproces (også kaldet fordampningsvarme eller kondensvarme) overføres også til centralvarmevandet. Kondensvandet bliver udledt via sifonen i bunden af varmeveksleren. Røggassen ledes gennem kondensatopsamleren og videre gennem røggaskanalen. For at kunne levere konstant varme, kræver kedlen mindst 30% af vandflowet og ved en T på 20K ved nominel effekt på højeste effektrin. Kedlen kan monteres med et sekundært returløb (ekstratilbehør). Det sekundære returløb kan give ekstra effektivitet, når der er forskellige temperaturer i installationen. DIEMATIC-m3 styrepanelet styrer rumtemperaturen ud fra udetemperaturen ved at styre brænderen. Varmereguleringen styres ved at påvirke brænderstyringen, pumperne og, hvis installeret, blandingsventilen/erne. Tilslutning af en fjernstyring med rumføler eller en interaktiv fjernstyring CDI 2 tillader også automatisk tilpasning af hældningen og parallelforskydningen for varmekurven. "Installationsfrostsikring" funktionen er aktiv uanset driftstilstanden. Den aktiveres, så snart udetemperaturen når ned under triggerværdien, der er fabriksindstillet til +3 C (se afsnittet: Mere information om div. parametre). Opvarmningen af brugsvand styres af styringen, der styrer ladepumpen via brugsvandsføleren. Varmtvandskredsen kan styres af S.AUX1:, S.AUX2: eller S.AUX3: udgangen (Varmeproduktion i flg. tidsprogrammet). DIEMATIC-m3 styrepanelet indeholder muligheden for "antilegionella" beskyttelse Se: Styrepanel brugervejledningen (Installatørparametre: LEG PROTEC). I en kaskadeinstallation skal K3 styrepanelet monteres på slavekedlerne. 14 C 230 ECO 19/10/ E

15 3.4.1 Driftscyklus Normal driftscyklus Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede Driftscyklus i sikkerhedstilstand (opstart uden flammesignal) Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede BURNER FAILURE (14) Sikkerhedsstyringen udfører 5 forsøg på at genstarte. Hvis genstart fejler, skifter kontrolboksen til BURNER FAILURE (14). Bemærkninger: Mindste ioniseringsstrøm: 1µA Tl Forventilationstid (20 sekunder) Ts Sikkerhedstid (3.5 sekunder) Tpl Efterventilationstid (20 sekunder) Tvz Fortændingstid Tw Ventetid (Efter et varmekald - ca. 20 sekunder) T3n Tændingstid 19/10/ E C 230 ECO 15

16 Flammetab under drift Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede BL.FLAME LOS 22 derpå I-CURRENT FAIL 36 Tl Ts Tpl Tvz Tw T3n Forventilationstid (20 sekunder) Sikkerhedstid (3.5 sekunder) Efterventilationstid (20 sekunder) Fortændingstid Ventetid (Efter et varmekald - ca. 20 sekunder) Tændingstid Når signalet forsvinder, skifter sikkerhedsstyreboksen til BL.FLAME LOS (22) i 10 sekunder. Hvis sikkerhedsstyreboksen detekterer 5 flammetab, går den i sikkerhedsnedlukning med meddelelsen I-CURRENT FAIL (36). Når sikkerhedsstyreboksen ikke har detekteret noget flammetab i 24 timer efter det sidste tab, nulstilles tælleren. 16 C 230 ECO 19/10/ E

17 3.4.2 Cyklisk tæthedskontrol af gasarmaturet (170, 210 kw) Gasarmaturets lækagekontrolsystem styrer og kontrollerer sikkerhedsventilerne i det kombinerede gasarmatur. VPS systemet kontrollerer tætheden af 2 ventilerne under forventilationen, hvilket forlænger forventilationen noget. Hvis der detekteres en læk, sikkerhedsnedlukker kedlen (låser). Fejlen vises på DIEMATIC-m3. Tilslutningen af sikkerhedsstyresystemet sker til et stik i styrepanelet. Tilstedeværelsen af et lækagekontrolsystem skal aktiveres med parameteren "Kit CCE" Minimum gastryk pressostat Det er muligt at tilslutte en pressostat for lavt gastryk til PSG stikket. Hvis gastrykket er for lavt, slår kedlen fra med en meddelelse på DIEMATIC-m3, hvis den indstillede værdi ikke kan opnås. Kedlen genstarter, når trykket igen er normalt og efter en ventetid på 10 minutter Højeste overkogssikringstemperatur Kedlen sikkerhedsnedlukker, hvis kedeltemperaturen bliver for høj (højst 110 C). Når fejlen er repareret, kan kedlen låses op igen ved at trykke på knappen Flowsikring Den maksimale temperaturforskel mellem fremløbs- og returløbsvandet, og den hastighed hvormed fremløbstemperaturen stiger, begrænses af kedelstyringen. Dette princip sikrer en risikofri drift af kedlen, også selvom kedlens vandflow ændres pga. ændret status i installationens hydrauliske kredse (lukning af 3-vejsventilen, lukning af en kreds, osv.). Disse indstillinger medfører, at kedlen sættes standby for at sikre kedlen mod skader. Vi anbefaler stærkt, at der altid er et minimum flow på 30% af det nominelle flow Qn (flow svarende til et T på 20K ved Pn ved 80/ 60 C). Det fremmer optimal drift af kedelens modulationsenhed for at udnytte kondenseringen bedst muligt (Se tabellen nedenfor). Højeste vandflow: For høje flowhastigheder i kedelkroppen reducerer varmeoverførslen. Derfor er det nødvendigt at begrænse vandflowet til den i formlen beregnede værdi Qmaksimum = Nominel anvendelig effekt ved 80/60 C / 9,3 (Se tabellen nedenfor) Kedeltype C C C C Flowhast. (m 3 /t) Q minimum 1.0 Qn 3.4 Q maksimum 8.6 Q minimum 1.6 Qn 5.2 Q maksimum 12.9 Q minimum 2.1 Qn 6.9 Q maksimum 17.2 Q minimum 2.6 Qn 8.6 Q maksimum 21.5 C 230 ECO kedlen er udstyret med en elektronisk temperaturstyring med fremløbs- og returløbs-følere. 19/10/ E C 230 ECO 17

18 4 Installation 4.1 Regler for installationen Generelt Kedlens installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret autoriseret fagmand i overensstemmelse med gældende lokale og nationale forskrifter Specielt for Frankrig DTU 24.1 og DTU 65.4 definerer de tekniske begreber og betingelser, som kedelrumsinstallationsarbejdet skal opfylde. Beboelsesbygning Gældende bestemmelser for installation og vedligeholdelse: Installation og vedligehold af udstyret skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med teksten i de gældende regler, især: - (Fransk) arrêté af 27 april 2009, der modificerer arrêté af 2 august 1977 Tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter for installationer beregnet til gas og flydende kulbrinter placeret i beboelsesbygninger og deres udhuse. - Standard DTU P Gasinstallationer (tidligere DTU nr Gasinstallationer - April tillæg nr. 1 juli 1984). - Regionale sanitære forskrifter For apparater tilsluttet el-nettet: - Standard NF Elektriske installationer med lavspænding - Forskrifter. Bygninger med offentlig adgang Gældende bestemmelser for installation: Installation og vedligehold af udstyret skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og forskrifter, især: - Sikkerhedsforskrifter til bekæmpelse af ildebrand og panik i bygninger med offentlig adgang: a. Generelle forskrifter For alle anvendelser: - Artikel GZ - Installationer til gas og flydende kulbrinter. Afhængig af anvendelsen: - Artikel CH - Varme, ventilation, køleanlæg, aircondition samt produktion af damp og varmt brugsvand. b. Særlige forskrifter for hver type bygning med offentlig adgang (hospitaler, butikker, etc.). Overensstemmelsescertifikat Ved anvendelse af punkt 25 i arrêté af 27 april 2009, der modificerer l'arrêté af 2 august 1977, samt det modificerede arrêté af 05/02/1999, skal installatøren udforme overensstemmelsescertifikater, der er godkendt af ministeriet for konstruktion og sikkerhed vedr. gas: - Forskellige modeller (model 1, 2 eller 3) ved en ny gasinstallation - "Model 4" ved udskiftning af en kedel med en ny kedel 18 C 230 ECO 19/10/ E

19 4.1.3 Specielt for Tyskland Den kondenserende gaskedel (gruppe II varmtvandsbeholder) er konstrueret i overensstemmelse med TRD 702 og bruges i varmeinstallationer i overensstemmelse med DIN EN Begreberne og betingelserne for brugen givet i disse direktiver skal overholdes. Den opfylder DIN 4702, del 6 med hensyn til nominel varmeeffekt og de tekniske varmespecifikationer. I tillæg til instruktionerne om konstruktion af forbrændingsudstyr, opfyld også følgende standarder, regler og direktiver ved installation og opstart af kondenserende gaskedler: - DIN 4705: Beregning af skorstensdimensioner - DIN EN (udgave fra juni 2003) : varmesystemer i bygninger. Planlægning af varmeinstallationer med varmt vand (op til en maksimal driftstemperatur på 105 C og en maksimal effekt på 1 MW) - DIN 4753 : varmeanlæg og vandopvarmningsanlæg til brugs- og procesvand - DIN 1988 : Tekniske forskrifter for drikkevandsinstallationer (TRW) - DVGW-TRGI : Tekniske forskrifter for gasinstallationer, inklusive bilag - Arbejdspapir DVGW G 260/I: Gastabeller 4.2 Specifikation Kedler - C ECO: Pakke GV1 - C ECO : Pakke GV2 - C ECO : Pakke GV3 - C ECO : Pakke GV4 Styrepanel - Panel DIEMATIC-m3: Pakke GV6 - Panel K3: Pakke GV5 Ekstratilbehør - Røggastermostat - Pakke GV21 - Interaktiv fjernstyring CDI 2 med rumføler (pakke FM51), fjernstyring med rumføler (pakke FM52) Den interaktive fjernstyring CDI 2 (pakke CDI 2 (FM51)) og/eller den enkle fjernstyring (pakke FM52) kan tilsluttes til hver kreds, der styres fra kedlen. - Armeret tilslutningskabel (længde 40 meter) for tilslutning af DIEMATIC VM eller kedel kaskade konfiguration (pakke DB119) - TELCOM telefon fjernstyringsrelæ - For tilslutning af én eller to kredse med blandingsventil: 1 eller 2 printkort + føler ekstratilbehør til 1 ventil (pakke FM48) - Luftfilter - Pakke GR8 - Vandret balanceret aftræk - Lodret balanceret aftræk - Lækagekontrol for gasblok (kun med 5 og 6 sektioner) - Pakke GV26 - Minimum gastryk pressostat (3 til 4 kedelelementer) - Pakke GV22 - Minimum gastryk pressostat (5 til 6 kedelelementer) - Pakke GV25 - Kondensat neutraliseringssystem med hævepumpe (Pn<120 kw - Pakke DU13, 120<Pn<350 kw - Pakke DU14, Pn >350 kw - Pakke DU15) - Kondensat neutraliseringssystem uden hævepumpe (Pakke BP52) - Trykreduktionsventil GDJ mbar ( ) eller GDJ mbar ( ) - Røggasspjæld - Pakke GV24 - Propan konverteringssæt (3 til 4 kedelelementer) - Pakke GV23 - Propan konverteringssæt (5 til 6 kedelelementer) - Pakke GV27 - Sekundært returløb sæt (Pakke GR5) 19/10/ E C 230 ECO 19

20 4.3 Montage Anbringelse af kedlen Placering af kedlen C 230 ECO kedlen skal installeres I et frostfrit rum. For at undgå at beskadige kedlen må forbrændingsluften ikke indeholde klor- og/eller fluor-forbindelser, da de er meget korrosive. Disse kemiske forbindelser findes bl.a. i aerosolsprøjtedåser, maling, opløsningsmidler, rengøringsmidler, vaskemidler, rensemidler, lim og glatførebekæmpelsesmidler. Derfor: - Undgå at kedlen suger luft ind fra områder, hvor sådanne produkter bruges: Frisørsaloner, renserier, industrianlæg (opløsningsmidler), områder med kølesystemer (risiko for kølemiddellækage), m.m. - Opbevar ikke sådanne produkter tæt ved kedlen. Hvis kedlen og/eller tilsluttet udstyr er korroderet af klorideller fluorid-produkter, gælder garantien ikke. Kedlens garanti dækker ikke skader forårsaget af disse årsager. Hvis kedlen er installeret i boliger, hvor der er personer til stedet hele tiden, skal der bruges balanceret aftræk / røggasventilator. Når kedlen installeres, skal beskyttelsesklasse IP21 overholdes. Anbringelse af kedlen Kedlen leveres som standard fuldt samlet og overtrukket med plastfolie på en palle (70x130 cm) som tillader let håndtering med en palleløfter. Kassen er konstrueret til at lette håndteringen af enheden og til at hjælpe med at anbringe kedlen korrekt. Standardemballagen kan passere 745 mm brede døråbninger. C 230 ECO kan opstilles således: - Placer pallen tæt på den endelige placering af kedlen. - Fjern emballagen. - Placer kedlen på dens endelige plads. 20 C 230 ECO 19/10/ E

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere