Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E"

Transkript

1 DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual E

2 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse med. Den er produceret og distribueret i flg. kravene i EU direktiverne. Den originale overensstemmelseserklæring kan fås hos producenten. C A 2 C 230 ECO 19/10/ E

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Symboler og forkortelser Introduktion Brugerens ansvar Fabrikantens ansvar EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Gaskategori Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger Sikkerhedsinstruktioner Brandfare Forgiftningsfare Risiko for forbrændinger Risiko for tingskade Anbefalinger Teknisk beskrivelse Generel beskrivelse Tekniske data Vigtigste komponenter Driftsprincip Driftscyklus Cyklisk tæthedskontrol af gasarmaturet (170, 210 kw) Minimum gastryk pressostat Højeste overkogssikringstemperatur Flowsikring Installation Regler for installationen Generelt Specielt for Frankrig Specielt for Tyskland Specifikation Montage Anbringelse af kedlen Vigtigste mål Montering af styrepanelet Hydrauliske tilslutninger Forskrifter Hydraulisk tilslutning af varmekredsene Tilslutning af kondensatafledningsrør Vandbehandling Cirkulationspumpe Fordelerrør Tilslutning af gas /10/ E C 230 ECO 3

4 4.6 Røggassystem tilslutninger Tilsutningsmuligheder Typeklassifikation for røggasudledning og luftforsyning Tilslutningskrav Tilslutning til en type B23 / B23p skorsten Tilslutning til balanceret aftræk type C13 og C Tilbehør til balanceret aftræk (ekstratilbehør) Tilslutning med separate type C53 kanaler Installation af 2 kedler i kaskade Elektriske tilslutninger Introduktion Elektriske specifikationer Principdiagram Ibrugtagning Styrepanel Kontrolpunkter før idriftsætning Procedure for idriftsætning Indstilling af gas Kontrollister Blæserhastighed Indstilling af gas/luft-forholdet (Høj effekt) Indstilling af gas/luft-forholdet (Lav effekt) Begrænsning af indputtet til 115 kw (Kun 4 sektions kedler) Skifte gastype Skift fra H gas til L/Lw gas og omvendt Skift fra naturgas til propan Indstilling af brænderens parametre Justering af CO 2 værdierne Ændring af indstillinger Stoppe kedlen Forholdsregler ved frostfare Forholdsregler i tilfælde af forlænget nedlukning (et år eller mere) Eftersyn og vedligehold Kontrollister Kontrol af kedlens forbrænding Indstilling af tændelektroden Tæthedskontrol (vand, røggas og gas) Kontrol af vandtrykket Vedligehold Rensning af blæseren Rensning af varmeveksleren med brug af det medleverede værktøj Rensning af brænderen Rensning af sifonen Fejlsøgning Reservedele - C 230 ECO C 230 ECO 19/10/ E

5 1 Introduktion 1.1 Symboler og forkortelser Fare Fare for skader på personer eller genstande. Overhold nøje alle forholdsregler vedrørende sikkerheden for personer og genstande. Særlige oplysninger Bør læses og tages højde for af hensyn til komforten. Henvisning Henvisning til en anden manual eller til andre sider i denne manual. VBV: Varmt brugsvand PCU: Primary Control Unit (Elektronik til driftsstyring) SU: Safety Unit (Sikkerhedselektronik) PSU: Parameter Storage Unit (Lager for kedelparametre) CCE: Lækkontrolsystem 1.2 Introduktion Tak fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt. Vi er sikre på, at det vil opfylde alle dine forventninger. De Dietrich Thermique SAS arbejder konstant i kundernes interesse på at øge produktkvaliteten. De forbeholder sig derfor ret til at ændre produktoplysningerne i dette dokument uden varsel Brugerens ansvar For at sikre den optimale drift af dit udstyr anbefaler vi kraftigt, at du overholder følgende:: Læs og overhold anvisningerne i de medfølgende manualer. Brug kun kvalificerede, autoriserede personer til : Fabrikantens ansvar - At udføre installationen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder, - At udføre idriftsætningen - At udføre servicearbejde på udstyret og installationen Opbevar denne manual på et sikkert sted i nærheden af apparatet. Bed installatøren om at forklare anlægget for dig. Producentansvaret hos De Dietrich Thermique SAS kan ikke gøres gældende i følgende tilfælde: - Manglende overholdelse af apparatets brugsanvisning, - Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet, - Manglende overholdelse af apparatets installationsvejledning. 19/10/ E C 230 ECO 5

6 1.3 EU overensstemmelseserklæring Certificeringer Generelt CE ID-nummer: CE-0085BS0132 Specielt for Frankrig Er en klasse III kedel i som opfylder ATG B 84 anbefalingerne. Specielt for Schweitz Kedlerne opfylder følgende standarder: - Føderal lovgivning om luftbeskyttelse (OPAIR) - Direktiver fra det schweiziske selskab for gas- og vandindustrien SSIGE - Direktiver fra lokale og kantonale myndigheder - CFST direktiverne, flydende gas, del 2 - Direktiver fra brandforsikringsforeningen for kantonale bygninger (AEAI) Kedlerne er testet efter LRV-92 standarden. Specielt for Tyskland C 230 ECO kedlerne opfylder reglerne i 1. BlmSchV. 6 C 230 ECO 19/10/ E

7 Specielt for Belgien Kedlerne opfylder specifikationer for HR+ kvalitetsmærket. Kedlerne opfylder kravene og standarderne defineret i Arrêté Royal af 8. januar /10/ E C 230 ECO 7

8 1.3.2 Gaskategori Generelt Brugerland Gaskategori Gastype Tilslutningstryk (mbar) FR II 2ESi3P G25 25 G20 20 G31 37 DE II 2ELL3P G25 20 G20 20 G31 50 PL II 2ELw3P G27 20 G20 20 G31 37 BE I 2E(R)B G20 20 I 3P G31 37 G25 25 II 2L3P NL G31 30/50 I 2H G20 25 HU II 2HS3P G G20 25 G31 50 G20 20 LU II 2E3P G31 50 UA, LV I 2H G20 20 G20 20 AT, BG II 2H3P G31 50 DK, EE, FI, IS, NO, RO, SE IE, LT, SI, ES, GB, IT, CH, TR, GR, PT G20 20 II 2H3P G31 30 G20 20 II 2H3P G31 37 CZ, CY, BY, HR, RU, SK II 2H3P G31 37 G20 20 G31 50 MT I 3P G31 37 C 230 ECO kedlerne leveres indstillet til drift med naturgas i H/E gruppen. For drift med andre gastyper, se afsnittet "Skifte gastype". 8 C 230 ECO 19/10/ E

9 2 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger 2.1 Sikkerhedsinstruktioner Brandfare Anbring ikke brandbare produkter i nærheden af kedlen. Hvis du lugter gas, brug ikke åben ild, ryg ikke, og undlad at bruge elektriske kontakter eller afbrydere (dørklokke, lys, motor, elevator, m.m.). 1.Afbryd gasforsyningen Forgiftningsfare Bloker ikke rummets luftkanaler (heller ikke delvis) Risiko for forbrændinger Undgå direkte kontakt med skueglasset Risiko for tingskade Anbring ikke klorid- eller flourid-holdige stoffer nær ved kedlen. Installer kedlen på et frostfrit sted. 2.2 Anbefalinger Kun en kvalificeret autoriseret fagmand må foretage indgreb på apparatet og installationen. Før der arbejdes på kedlen, sluk for kedlens el-afbryder. Kontroller regelmæssigt, at installationen indeholder vand ved tilstrækkeligt tryk. Apparatet skal altid være tilgængeligt. Undgå at aftappe vandet fra installationen. Vælg Sommer eller Frostsikret drift, når der tændes for apparatet, for at sikre følgende funktioner: - Frostbeskyttelse - Korrossionsbeskyttelse på varmtvandsbeholdere, der er forsynet med en titanium anode 2.Luk vinduerne op 3.Sluk alle flammer 4.Evakuer stedet 5.Kontakt en kvalificeret fagmand 6.Informer gasleverandøren Hvis der strømmer røg ud 1. Sluk apparatet 2. Luk vinduerne op 3. Evakuer stedet 4. Kontakt en kvalificeret fagmand Alt efter apparatets indstillinger: - Røgkanalernes temperatur kan overskride 60 C - Radiatorernes temperatur kan nå op på 95 C - Det varme brugsvands temperatur kan nå op på 65 C Sørg for at få apparatet vedligeholdt: Kontakt en kvalificeret autoriseret håndværker, eller lav et vedligeholdsabonnement på det årlige kedeleftersyn. 19/10/ E C 230 ECO 9

10 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Generel beskrivelse C 230 ECO kedlen er en gasfyret kondenserende kedel. Den støbte aluminium-silicium varmeveksler er konstrueret til at udnytte hele den latente varme i røggassen. Denne kedel med tæt røggaskreds kan bruges med balanceret aftræk. Den kan også installeres med luftindtag fra omgivelserne. Kedlen og luftindtaget er meget stilfærdige. Gas og forbrændingsluft tilføres på kedlens overside. Under kedlen er der på siden en kondensatopsamler af kompositmateriale og en sifon til at bortlede kondensat. Fremløbstemperaturen kan indstilles til mellem 20 C og 90 C (Fabriksindstilling: 80 C). C 230 ECO kedlen er udstyret med et kontrolsystem for lav vandstand baseret på forskelle mellem og stigningen i temperaturaflæsninger. Effekten kan moduleres mellem 18% (1) og 100% afhængig af varmebehovet. Kedlen kan udstyres med et DIEMATIC-m3 (2) styrepanel, som er fabriksindstillet til at prioritere opvarmning af brugsvand, og et styresystem, der reagerer på udetemperaturen. DIEMATIC-m3 styrepanelet med indbygget regulator styrer automatisk opvarmningen som funktion af: - Udetemperaturen. - Rumtemperaturen, hvis der er tilknyttet en fjernstyring (ekstratilbehør). K3 styrepanelet bruges kun på kaskade slavekedler, hvor masterkedlen styres af et DIEMATIC-m3 styrepanel. Styringen af varmtvandsproduktion håndteres af masterkedlens DIEMATIC-m3 styrepanel. Styringen sørger også for frostsikring af installationen og omgivelserne, hvis hjemmet er tomt, i en periode, der kan programmeres ét år frem og vare op til 99 dage. (1) Afhænger af kedelmodel (2) eller K3 kedelpanel for slavekedlen/rne 10 C 230 ECO 19/10/ E

11 3.2 Tekniske data C ECO Enhed Introduktion Antal sektioner Brænderdrift Modulerende Nominel effekt (80/60 C) PN (G20) minimum kw maksimum kw (1) / Nominel effekt (50/30 C) PN (G20) minimum kw maksimum kw (1) / Brændereffekt (Høj) (G20) (Nominel belastning) minimum kw maksimum kw (1) / Gas og biprodukter Gasforsyningstryk G20 mbar Gasforbrug G20 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t (1) / Gasforbrug G25 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t Gasforbrug G27 (15 C mbar) minimum m 3 /t maksimum m 3 /t Gasforbrug G31 minimum kg/t maksimum kg/t CO 2 (G20-G25) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G20-G25) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % CO 2 (G27) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G27) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % CO 2 (G31) Qmin.-Qmaks. (Åben frontlåge) % CO 2 (G31) Qmin.-Qmaks. (Lukket frontlåge) % Middel kvælstofilte emission (NOx) mg/kwh Middel CO emission mg/kwh Maksimalt tryk ved røggasstudsen Pa Røggasflow (2) maksimum kg/t (1) / minimum kg/t Typeklassifikation for røggasudledning og luftforsyning B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83 Opvarmning Overkogssikring temperatur C 110 Vandtemperatur indstilling C Vandtryk minimum bar 0,8 maksimum bar 6 Vandindhold l Vandtryk ved T = 10K mbar Vandtryk ved T = 20K mbar Elektriske egenskaber Netspænding V/Hz 230 / 50 19/10/ E C 230 ECO 11

12 C ECO Enhed Effektforbrug minimum W maksimum W Isoleringsklasse IP 21 Diverse Vægt uden vand kg Middel støjniveau 1 meter fra kedlen dba (1) For Italien - Begrænsning af indputtet til 115 kw : Se kapitlet: (2) G20 - Gas H 12 C 230 ECO 19/10/ E

13 3.3 Vigtigste komponenter 1 Røggastilslutning 2 Målepunkt for O 2 /CO 2 (Placering af røggasføler, Ekstraudstyr) 3 Luftindsugning 4 Styrepanel 5 Brænder 6 Varmeveksler 7 Inspektionsluge 8 Inspektionsluge / Rensning 9 Tændelektrode / Ioniseringsprobe 10 Kedelføler 11 Returløbsføler 12 Kondensatopsamler 13 Sifon 14 Lyddæmper 15 Påfyldnings- og tømningsventil 16 Elektrisk afbryder 17 Gasarmatur 18 Venturi 19 Blæser 20 Blanderør 21 Røggastryk afbryder 22 Fremløbsføler 23 Tilslutning for programmeringsværktøj 24 Tilslutning af gas 25 Returløb 26 Fremløbstilslutning 27 Resetknap 28 Display DIEMATIC-m3 29 Luftindsugning (Beskyttende bur) 30 Generel ON / OFF afbryder 19/10/ E C 230 ECO 13

14 3.4 Driftsprincip Ved siden af blæserindsugningen sidder en venturi. Her blandes luft og gas i et konstant forhold. Blæseren udfører en forventilation, når der kommer et varmekald. Blæseren indsuger forbrændingsluften, som bliver optimalt blandet med gas i venturien. Den homogene luft/gas blanding føres til brænderen af blæseren. Blandingen tændes af den kombinerede tænd-/ioniserings-elektrode, som også overvåger flammen. Kedeleffekten reguleres af indstillingerne og vandtemperaturen, der måles med temperaturfølerne. Når røggassens temperatur er lavere end dugpunktet (ca. 55 C, den temperatur, hvor vanddampen i røggassen begynder at kondensere), vil røggassens vanddamp kondensere i den nederste del af varmeveksleren. Den varme, som frigøres ved denne kondenseringsproces (også kaldet fordampningsvarme eller kondensvarme) overføres også til centralvarmevandet. Kondensvandet bliver udledt via sifonen i bunden af varmeveksleren. Røggassen ledes gennem kondensatopsamleren og videre gennem røggaskanalen. For at kunne levere konstant varme, kræver kedlen mindst 30% af vandflowet og ved en T på 20K ved nominel effekt på højeste effektrin. Kedlen kan monteres med et sekundært returløb (ekstratilbehør). Det sekundære returløb kan give ekstra effektivitet, når der er forskellige temperaturer i installationen. DIEMATIC-m3 styrepanelet styrer rumtemperaturen ud fra udetemperaturen ved at styre brænderen. Varmereguleringen styres ved at påvirke brænderstyringen, pumperne og, hvis installeret, blandingsventilen/erne. Tilslutning af en fjernstyring med rumføler eller en interaktiv fjernstyring CDI 2 tillader også automatisk tilpasning af hældningen og parallelforskydningen for varmekurven. "Installationsfrostsikring" funktionen er aktiv uanset driftstilstanden. Den aktiveres, så snart udetemperaturen når ned under triggerværdien, der er fabriksindstillet til +3 C (se afsnittet: Mere information om div. parametre). Opvarmningen af brugsvand styres af styringen, der styrer ladepumpen via brugsvandsføleren. Varmtvandskredsen kan styres af S.AUX1:, S.AUX2: eller S.AUX3: udgangen (Varmeproduktion i flg. tidsprogrammet). DIEMATIC-m3 styrepanelet indeholder muligheden for "antilegionella" beskyttelse Se: Styrepanel brugervejledningen (Installatørparametre: LEG PROTEC). I en kaskadeinstallation skal K3 styrepanelet monteres på slavekedlerne. 14 C 230 ECO 19/10/ E

15 3.4.1 Driftscyklus Normal driftscyklus Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede Driftscyklus i sikkerhedstilstand (opstart uden flammesignal) Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede BURNER FAILURE (14) Sikkerhedsstyringen udfører 5 forsøg på at genstarte. Hvis genstart fejler, skifter kontrolboksen til BURNER FAILURE (14). Bemærkninger: Mindste ioniseringsstrøm: 1µA Tl Forventilationstid (20 sekunder) Ts Sikkerhedstid (3.5 sekunder) Tpl Efterventilationstid (20 sekunder) Tvz Fortændingstid Tw Ventetid (Efter et varmekald - ca. 20 sekunder) T3n Tændingstid 19/10/ E C 230 ECO 15

16 Flammetab under drift Varmekald Blæser Sikkerhedsventil Tændtransformer V1 og V2 Flamme tilstede BL.FLAME LOS 22 derpå I-CURRENT FAIL 36 Tl Ts Tpl Tvz Tw T3n Forventilationstid (20 sekunder) Sikkerhedstid (3.5 sekunder) Efterventilationstid (20 sekunder) Fortændingstid Ventetid (Efter et varmekald - ca. 20 sekunder) Tændingstid Når signalet forsvinder, skifter sikkerhedsstyreboksen til BL.FLAME LOS (22) i 10 sekunder. Hvis sikkerhedsstyreboksen detekterer 5 flammetab, går den i sikkerhedsnedlukning med meddelelsen I-CURRENT FAIL (36). Når sikkerhedsstyreboksen ikke har detekteret noget flammetab i 24 timer efter det sidste tab, nulstilles tælleren. 16 C 230 ECO 19/10/ E

17 3.4.2 Cyklisk tæthedskontrol af gasarmaturet (170, 210 kw) Gasarmaturets lækagekontrolsystem styrer og kontrollerer sikkerhedsventilerne i det kombinerede gasarmatur. VPS systemet kontrollerer tætheden af 2 ventilerne under forventilationen, hvilket forlænger forventilationen noget. Hvis der detekteres en læk, sikkerhedsnedlukker kedlen (låser). Fejlen vises på DIEMATIC-m3. Tilslutningen af sikkerhedsstyresystemet sker til et stik i styrepanelet. Tilstedeværelsen af et lækagekontrolsystem skal aktiveres med parameteren "Kit CCE" Minimum gastryk pressostat Det er muligt at tilslutte en pressostat for lavt gastryk til PSG stikket. Hvis gastrykket er for lavt, slår kedlen fra med en meddelelse på DIEMATIC-m3, hvis den indstillede værdi ikke kan opnås. Kedlen genstarter, når trykket igen er normalt og efter en ventetid på 10 minutter Højeste overkogssikringstemperatur Kedlen sikkerhedsnedlukker, hvis kedeltemperaturen bliver for høj (højst 110 C). Når fejlen er repareret, kan kedlen låses op igen ved at trykke på knappen Flowsikring Den maksimale temperaturforskel mellem fremløbs- og returløbsvandet, og den hastighed hvormed fremløbstemperaturen stiger, begrænses af kedelstyringen. Dette princip sikrer en risikofri drift af kedlen, også selvom kedlens vandflow ændres pga. ændret status i installationens hydrauliske kredse (lukning af 3-vejsventilen, lukning af en kreds, osv.). Disse indstillinger medfører, at kedlen sættes standby for at sikre kedlen mod skader. Vi anbefaler stærkt, at der altid er et minimum flow på 30% af det nominelle flow Qn (flow svarende til et T på 20K ved Pn ved 80/ 60 C). Det fremmer optimal drift af kedelens modulationsenhed for at udnytte kondenseringen bedst muligt (Se tabellen nedenfor). Højeste vandflow: For høje flowhastigheder i kedelkroppen reducerer varmeoverførslen. Derfor er det nødvendigt at begrænse vandflowet til den i formlen beregnede værdi Qmaksimum = Nominel anvendelig effekt ved 80/60 C / 9,3 (Se tabellen nedenfor) Kedeltype C C C C Flowhast. (m 3 /t) Q minimum 1.0 Qn 3.4 Q maksimum 8.6 Q minimum 1.6 Qn 5.2 Q maksimum 12.9 Q minimum 2.1 Qn 6.9 Q maksimum 17.2 Q minimum 2.6 Qn 8.6 Q maksimum 21.5 C 230 ECO kedlen er udstyret med en elektronisk temperaturstyring med fremløbs- og returløbs-følere. 19/10/ E C 230 ECO 17

18 4 Installation 4.1 Regler for installationen Generelt Kedlens installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret autoriseret fagmand i overensstemmelse med gældende lokale og nationale forskrifter Specielt for Frankrig DTU 24.1 og DTU 65.4 definerer de tekniske begreber og betingelser, som kedelrumsinstallationsarbejdet skal opfylde. Beboelsesbygning Gældende bestemmelser for installation og vedligeholdelse: Installation og vedligehold af udstyret skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med teksten i de gældende regler, især: - (Fransk) arrêté af 27 april 2009, der modificerer arrêté af 2 august 1977 Tekniske og sikkerhedsmæssige forskrifter for installationer beregnet til gas og flydende kulbrinter placeret i beboelsesbygninger og deres udhuse. - Standard DTU P Gasinstallationer (tidligere DTU nr Gasinstallationer - April tillæg nr. 1 juli 1984). - Regionale sanitære forskrifter For apparater tilsluttet el-nettet: - Standard NF Elektriske installationer med lavspænding - Forskrifter. Bygninger med offentlig adgang Gældende bestemmelser for installation: Installation og vedligehold af udstyret skal udføres i overensstemmelse med gældende love, regler og forskrifter, især: - Sikkerhedsforskrifter til bekæmpelse af ildebrand og panik i bygninger med offentlig adgang: a. Generelle forskrifter For alle anvendelser: - Artikel GZ - Installationer til gas og flydende kulbrinter. Afhængig af anvendelsen: - Artikel CH - Varme, ventilation, køleanlæg, aircondition samt produktion af damp og varmt brugsvand. b. Særlige forskrifter for hver type bygning med offentlig adgang (hospitaler, butikker, etc.). Overensstemmelsescertifikat Ved anvendelse af punkt 25 i arrêté af 27 april 2009, der modificerer l'arrêté af 2 august 1977, samt det modificerede arrêté af 05/02/1999, skal installatøren udforme overensstemmelsescertifikater, der er godkendt af ministeriet for konstruktion og sikkerhed vedr. gas: - Forskellige modeller (model 1, 2 eller 3) ved en ny gasinstallation - "Model 4" ved udskiftning af en kedel med en ny kedel 18 C 230 ECO 19/10/ E

19 4.1.3 Specielt for Tyskland Den kondenserende gaskedel (gruppe II varmtvandsbeholder) er konstrueret i overensstemmelse med TRD 702 og bruges i varmeinstallationer i overensstemmelse med DIN EN Begreberne og betingelserne for brugen givet i disse direktiver skal overholdes. Den opfylder DIN 4702, del 6 med hensyn til nominel varmeeffekt og de tekniske varmespecifikationer. I tillæg til instruktionerne om konstruktion af forbrændingsudstyr, opfyld også følgende standarder, regler og direktiver ved installation og opstart af kondenserende gaskedler: - DIN 4705: Beregning af skorstensdimensioner - DIN EN (udgave fra juni 2003) : varmesystemer i bygninger. Planlægning af varmeinstallationer med varmt vand (op til en maksimal driftstemperatur på 105 C og en maksimal effekt på 1 MW) - DIN 4753 : varmeanlæg og vandopvarmningsanlæg til brugs- og procesvand - DIN 1988 : Tekniske forskrifter for drikkevandsinstallationer (TRW) - DVGW-TRGI : Tekniske forskrifter for gasinstallationer, inklusive bilag - Arbejdspapir DVGW G 260/I: Gastabeller 4.2 Specifikation Kedler - C ECO: Pakke GV1 - C ECO : Pakke GV2 - C ECO : Pakke GV3 - C ECO : Pakke GV4 Styrepanel - Panel DIEMATIC-m3: Pakke GV6 - Panel K3: Pakke GV5 Ekstratilbehør - Røggastermostat - Pakke GV21 - Interaktiv fjernstyring CDI 2 med rumføler (pakke FM51), fjernstyring med rumføler (pakke FM52) Den interaktive fjernstyring CDI 2 (pakke CDI 2 (FM51)) og/eller den enkle fjernstyring (pakke FM52) kan tilsluttes til hver kreds, der styres fra kedlen. - Armeret tilslutningskabel (længde 40 meter) for tilslutning af DIEMATIC VM eller kedel kaskade konfiguration (pakke DB119) - TELCOM telefon fjernstyringsrelæ - For tilslutning af én eller to kredse med blandingsventil: 1 eller 2 printkort + føler ekstratilbehør til 1 ventil (pakke FM48) - Luftfilter - Pakke GR8 - Vandret balanceret aftræk - Lodret balanceret aftræk - Lækagekontrol for gasblok (kun med 5 og 6 sektioner) - Pakke GV26 - Minimum gastryk pressostat (3 til 4 kedelelementer) - Pakke GV22 - Minimum gastryk pressostat (5 til 6 kedelelementer) - Pakke GV25 - Kondensat neutraliseringssystem med hævepumpe (Pn<120 kw - Pakke DU13, 120<Pn<350 kw - Pakke DU14, Pn >350 kw - Pakke DU15) - Kondensat neutraliseringssystem uden hævepumpe (Pakke BP52) - Trykreduktionsventil GDJ mbar ( ) eller GDJ mbar ( ) - Røggasspjæld - Pakke GV24 - Propan konverteringssæt (3 til 4 kedelelementer) - Pakke GV23 - Propan konverteringssæt (5 til 6 kedelelementer) - Pakke GV27 - Sekundært returløb sæt (Pakke GR5) 19/10/ E C 230 ECO 19

20 4.3 Montage Anbringelse af kedlen Placering af kedlen C 230 ECO kedlen skal installeres I et frostfrit rum. For at undgå at beskadige kedlen må forbrændingsluften ikke indeholde klor- og/eller fluor-forbindelser, da de er meget korrosive. Disse kemiske forbindelser findes bl.a. i aerosolsprøjtedåser, maling, opløsningsmidler, rengøringsmidler, vaskemidler, rensemidler, lim og glatførebekæmpelsesmidler. Derfor: - Undgå at kedlen suger luft ind fra områder, hvor sådanne produkter bruges: Frisørsaloner, renserier, industrianlæg (opløsningsmidler), områder med kølesystemer (risiko for kølemiddellækage), m.m. - Opbevar ikke sådanne produkter tæt ved kedlen. Hvis kedlen og/eller tilsluttet udstyr er korroderet af klorideller fluorid-produkter, gælder garantien ikke. Kedlens garanti dækker ikke skader forårsaget af disse årsager. Hvis kedlen er installeret i boliger, hvor der er personer til stedet hele tiden, skal der bruges balanceret aftræk / røggasventilator. Når kedlen installeres, skal beskyttelsesklasse IP21 overholdes. Anbringelse af kedlen Kedlen leveres som standard fuldt samlet og overtrukket med plastfolie på en palle (70x130 cm) som tillader let håndtering med en palleløfter. Kassen er konstrueret til at lette håndteringen af enheden og til at hjælpe med at anbringe kedlen korrekt. Standardemballagen kan passere 745 mm brede døråbninger. C 230 ECO kan opstilles således: - Placer pallen tæt på den endelige placering af kedlen. - Fjern emballagen. - Placer kedlen på dens endelige plads. 20 C 230 ECO 19/10/ E

Kondenserende gaskedel C 610 ECO. Tekniske bemærkninger 300024360-001-E

Kondenserende gaskedel C 610 ECO. Tekniske bemærkninger 300024360-001-E DA Kondenserende gaskedel C 610 ECO Tekniske bemærkninger 300024360-001-E Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring..................................................................4 1 Introduktion.............................................................................5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere