Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~"

Transkript

1 Servicevejledning CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation Typeskilt Typenøgle Tilspændingsmomenter og smøremidler Serviceværktøj Specialværktøj Standardværktøj Tilspændingsværktøj Demontering og montering Generelt Udskiftning af motor Udskiftning af akseltætning Demontering og montering af pumpens hoveddele Demontering og montering af kammerstamme Demontering og montering af fodstykke og topstykke Kontrol og udskiftning af dele Monteringsrækkefølge for kamre og løbere CRI (N) 1 og CRI (N) CRI (N) DK 15 1 / 15

2 1. Typeidentifikation Afsnittet omhandler typeskilt, typenøgle og de koder som kan indgå i variantkoden. Bemærk: Da koderne kan kombineres, kan en kodeposition indeholde mere end ét bogstav. 1.1 Typeskilt TM Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse, se afsnit 1.2 Typenøgle 10 Løftehøjde ved nominelt flow, 50 Hz 2 Model 11 P 2, 60 Hz 3 Produktnummer 12 Omdrejningstal, 60 Hz 4 Produktionssted 13 Løftehøjde mod lukket ventil, 60 Hz 5 Produktionsår og -uge 14 Nominelt flow, 60 Hz 6 P 2, 50 Hz 15 Løftehøjde ved nominelt flow, 60 Hz 7 Omdrejningstal, 50 Hz 16 Maks. tryk og temperatur 8 Løftehøjde mod lukket ventil, 50 Hz 17 Produktionsland 9 Nominelt flow, 50 Hz 18 Omløbsretning (CCW = mod uret) 2 / 15

3 1.2 Typenøgle Eksempel CRN 3-10 X- X- X- X- XXXX Typerække Nominelt flow m³/h Trinantal Kode for pumpeudførelse A = Grundudførelse U = NEMA-udførelse Kode for rørtilslutning CA = FlexiClamp-kobling FGJ = DIN-, ANSI- og JIS flange P = PJE-kobling Kode for materialer I = Alle medieberørte dele: Rustfrit stål DIN W.-Nr G = Alle medieberørte dele: Rustfrit stål DIN W.-Nr Kode for gummidele E = EPDM V = FKM Kode for akseltætning HUBE/V = Aflastet patrontætning; roterende ring: wolframkarbid; stationær ring: plastimprægneret kul; O-ringe: se kode for gummidele HUUE/V = Aflastet patrontætning; roterende ring: wolframkarbid; stationær ring: wolframkarbid; O-ringe: se kode for gummidele 3 / 15

4 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler Dette afsnit viser skruer og møtrikker der skal spændes med et bestemt moment, og hvilket smøremiddel der skal anvendes. Pos. Benævnelse Antal Dim. Moment [Nm] Smøremiddel 7a Skrue 4 M4 2 Thread-Eze, delnr. SV9997 (0,5 l). Gardolube L 6034, delnr. SV9995 (1 l). Rocol 22, delnr. RM2924 (1 kg). M Skrue med indv. sekskant 4 M8 31 M Luftskrue (spindel) 1 ½" (M8) 35 (3) 23 Rørprop 1 ½" Tømmeprop med omløbsventil (spindel) 1 ½" (M10) 35 (5) Thread-Eze Sæbevand Støttebolt CRI Thread-Eze 4 M12 Støttebolt CRN Gardolube L 6034 M Sekskantskrue 4 M8 12 Thread-Eze M Sekskantskrue 4 M10 23 Thread-Eze Møtrik CRI Thread-Eze 36 4 M12 50 Møtrik CRN Gardolube L O-ring 2 ø137,5 x 3,3 Rocol 22 47a Lejering Se afsnit 5. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere Rocol Låsemøtrik 1 M8 18 Gardolube L Akseltætning 1 M Gevindtap med indv. sekskant 3 M5 2,5 4 / 15

5 3. Serviceværktøj Følgende tegninger og tabeller viser special-, standard- og tilspændingsværktøj for servicering af pumper. TM Specialværktøj Pos. Beskrivelse For pos. Suppl. oplysninger Delnr. A Monteringsholder SV0040 B Rørnøgle for akseltætning 105 SV2007 C Aftrækker 65 SV0239 D Låseringstang 203 SV2014 E Værktøj for svøb 55 V F Værktøj for bølgefjeder 60 V G Værktøj for O-ring 37 V / 15

6 3.2 Standardværktøj Pos. Beskrivelse Bit nr. For pos. Suppl. oplysninger Delnr. H Bitholder I-J 1/4" SV2011 PZ2 7a-H 1/4" I Bitsæt 5 M6-5 mm 1/4" 6 9-H M8-6 mm 1/4" SV M10-8 mm 1/4" J Bit for indv. sekskant 113-H-M M5-2,5 mm 1/4" SV M6-10 mm SV M8-13 mm SV0055 K Ringgaffelnøgle 35 M10-17 mm SV M12-19 mm SV M16-24 mm SV Tilspændingsværktøj Pos. Beskrivelse For pos. Suppl. oplysninger Delnr Nm 9 x 12 SV0292 L Momentnøgle N-O Nm 9 x 12 SV Nm 14 x 18 SV0400 M Momentskruetrækker J 1-6 Nm 1/4" SV0438 N Skraldehoved L-P-Q 9 x 12 -> 1/2" SV L M6-10 mm 9 x 12 SV L M8-13 mm 9 x 12 SV0294 O Indstiksringnøgle 28-L M10-17 mm 9 x 12 SV L M12-19 mm 9 x 12 SV L M16-24 mm 9 x 12 SV0524 M6-5 mm ½" x ½" SV0296 P Topnøgle for indv. sekskant 9-N M8-6 mm ½" x ½" SV0297 M10-8 mm ½" x ½" SV0298 Q Topnøgle, specialslebet 67-N M8-13 mm 9 x 12 SV / 15

7 4. Demontering og montering 4.1 Generelt Hvis pumpen beskadiges eller tilstopper, så en demontering af pumpen er påkrævet, følges nedenstående anvisning. Positionsnumre på pumpedele (tal) henviser til eksploderede tegninger, snittegninger og dellister; positionsnumre for serviceværktøj (bogstaver) henviser til afsnit 3. Serviceværktøj Før demontering Afbryd forsyningsspændingen til motoren. Luk eventuelle afspæringsventiler for at undgå at dræne systemet. Demontér el-kabel i overensstemmelse med lokalt gældende regler. Vær opmærksom på pumpens tyngdepunkt så den ikke vælter. Dette er specielt vigtigt ved lange pumper Før montering Rens og kontrollér alle dele. Bestil nødvendige servicesæt. Udskift defekte dele med nye. Pakninger og O-ringe bør altid udskiftes når pumpen renoveres Under montering Smør og spænd skruer og møtrikker til angivne moment, se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler Efter montering Test pumpen i henhold til testspecifikation nr / 15

8 4.2 Udskiftning af motor Demontering 1. Løsn og aftag skruer pos. 7a sammen med koblingsskærm pos Løsn og aftag skruer pos. 9 sammen med koblingshalvpart pos. 10a og akselstift pos Løsn og aftag skruer pos Løft motoren fri af topstykket pos Montering 1. Montér motoren på topstykket. 2. Montér skruer pos. 28 og krydsspænd til angivne moment. 3. Montér akselstift pos. 10 i stifthullet. 4. Montér koblingshalvparter pos. 10a på akselen og montér skruer pos. 9. Spænd skruerne let. Kontrollér at gabet på begge sider af koblingshalvparterne er ens, se Fig Krydsspænd skruer pos. 9 diagonalt til angivne moment. Kontrollér at gabet på begge sider af koblingshalvparterne er ens. Fig Montér koblingsskærm pos. 7 og skruer pos. 7a. 8 / 15

9 4.3 Udskiftning af akseltætning Demontering 1. Afmontér motor og kobling, se afsnit Demontering. 2. Løsn de tre skruer pos. 113 ca. ¼ omgang så akseltætningen netop er fri af akselen. 3. Løsn akseltætning pos. 105 ved hjælp af topnøgle pos. B indtil gevindet er helt fri af inddækning for topstykke. 4. Træk akseltætningen af akselen Montering 1. Hvis nødvendigt, rengør og puds akselenden ved hjælp af slibeholderen med smergellærred leveret med akseltætningssættet. 2. Fugt akselenden med sæbevand. 3. Placér akseltætningen i topnøgle pos. B og tryk den ned over akselen. 4. Skru akseltætningen i inddækning for topstykke og spænd til angivne moment. 5. Sæt akselstift pos. 10 i stifthullet og montér koblingshalvparterne pos. 10a på akselen. Montér skruer pos. 9 og spænd let. Kontrollér at gabet på begge sider af koblingshalvparterne er ens, se Fig Montér motoren på topstykket. 7. Montér skruer pos. 28 og krydsspænd til angivne moment. 8. Indsæt en passende skruetrækker imellem bunden af koblingen og akseltætningen og løft aksel/kobling imod stop, se Fig. 2. TM x x Fig Sænk aksel/kobling til halvdelen af højden, se Fig Hold aksel/kobling i position denne position og spænd de fire skruer i kobling pos. 9 til angivne moment. Kontrollér at gabet på begge sider af koblingshalvparterne er ens, se Fig Spænd de tre skruer pos. 113 til angivne moment. 12. Montér koblingsskærm pos. 7 og skruer pos. 7a. 9 / 15

10 4.4 Demontering og montering af pumpens hoveddele Demontering 1. Afmontér akseltætning, se afsnit Demontering. 2. Afmontér skruer pos. 36 sammen med skiver pos. 66a. 3. Løsn topstykke pos. 2 med et let slag på kanten og løft det fri af støtteboltene pos. 26. Øverste ledeapparat/ udløbsdel pos. 50a kan følge med topstykket. 4. Løsn øverste ledeapparat/udløbsdel pos. 50a med et let slag af en gummihammer hvis den ikke blev afmonteret sammen med topstykket. 5. Afmontér svøb pos Løft kammerstammen fri af fodstykket. Hvis nederste kammer pos. 5a er afmonteret sammen med kammerstammen, løsnes det fra kammerstammen; ellers løsnes det fra fodstykke pos Montering 1. Montér kammerstammen på fodstykket. Den glatte akselende skal vende opad. 2. Montér svøb pos. 55 i fodstykket og pres det i bund i fodstykket ved hjælp af værktøj pos. E. O-ring pos. 37 skal smøres, se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 3. Tryk øverste ledeapparat/udløbsdel pos. 50a i recessen på øverste kammer. 4. Montér topstykket på pumpen med luftskrue pos. 18 i den rigtige retning. O-ring pos. 37 skal smøres, se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 5. Smør gevindet på støtteboltene, se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler. 6. Montér skiver pos. 66a og møtrikker pos Krydsspænd møtrikker pos. 36 til angivne moment. 10 / 15

11 4.5 Demontering og montering af kammerstamme Demontering 1. Afmontér kammerstammen, se afsnit Demontering. 2. Placér monteringsholder pos. A i en skruestik uden at spænde skruestikken. 3. Sæt akselstift pos. 10 i stifthullet og placér kammerstammen i monteringsholder pos. A, se Fig. 3. Spænd skruestikken. Fig Afmontér møtrik pos. 67, skive pos. 66 og spændestykke pos. 64c. 5. Demontér kammerstammedelene: løber, kammer, lejering og afstandsbøsning, se evt. afsnit 5. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere Montering 1. Placér monteringsholder pos. A i en skruestik uden at spænde skruestikken. 2. Sæt akselstift pos. 10 i stifthullet og montér akselen i monteringsholder pos. A. Spænd skruestikken. 3. Montér kammerstammens dele på akselen: løber, kammer, afstandsbøsning og lejering, se afsnit 5. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere. 4. Montér spændestykke pos. 64c, skive pos. 66 og møtrik pos. 67. Spænd til angivne moment. Skive pos. 66 består af to sammenklæbede skiver. Hvis de har været adskilt, vær da opmærksom på at de monteres korrekt, se Fig. 4. TM TM Fig Løsn skruestikken og afmontér kammerstamme og akselstift pos Montér nederste kammer pos. 5a på kammerstammen. 11 / 15

12 4.6 Demontering og montering af fodstykke og topstykke Demontering af fodstykke 1. Afmontér støttebolte pos. 26 fra fodstykke pos Afmontér en evt. flangeforbindelse: DIN-, ANSI- eller JIS-flange: Demontér låseringen pos. 203 ved hjælp af Låseringstang pos. D. Demontér flange pos Afmontér tømmeprop pos. 25 og O-ring pos Afmontér O-ring pos Demontering af topstykke 1. Afmontér udluftningsskrue pos. 18, rørprop pos. 23 og O-ring pos Afmontér O-ring pos Afmontér inddækning for topstykke pos Afmontér bølgefjeder pos Montering af fodstykke 1. Montér O-ring pos. 37 ved hjælp af værktøj pos. G, see Fig. 5. Fig Montér en evt. flangeforbindelse: DIN-, ANSI- eller JIS-flange: Montér flange pos Montér låseringen pos. 203 ved hjælp af Låseringstang pos. D. 3. Smør gevindet på støtteboltene, se afsnit 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler, og montér støtteboltene i fodstykke pos. 6. Spænd støtteboltene med fingrene. 4. Montér O-ring pos. 38 på tømmeprop pos. 25 og montér proppen i fodstykket Montering af topstykke 1. Monter inddækning for topstykke pos. 77 i topstykke pos. 2 og slå den i bund med en gummihammer. 2. Montér O-ringe pos. 100 på udluftningsskrue pos. 18 og rørprop pos. 23. Montér skrue og rørprop i topstykket. 3. Montér bølgefjeder pos. 60 i topstykket ved hjælp af værktøj pos. F, se Fig. 6. TM TM Fig Montér O-ring pos. 37 ved hjælp af værktøj pos. G, see Fig / 15

13 4.7 Kontrol og udskiftning af dele Kontrollér Udskift Løber Kontrollér om det er nødvendigt at udskifte løber pga. friktion imellem spaltering og løberkrave. Hvis slitage har forårsaget et mærkbart spor i løberkraven (brug en negl), skal løberen udskiftes. Spalteringe og holdere for spalteringe skal altid udskiftes hvis kammerstammen er adskilt. Kontrollér om der er en synlig eller mærkbar kant på den roterende lejering (brug en negl). Spaltering/holder for spaltering 1. Vip holder for spaltering pos. 65 op og fri af kammeret ved hjælp af aftrækker pos. C. 2. Afmontér spaltering pos Montér en ny spaltering i kammeret. Se Fig Tryk en ny holder for spaltering ned over spalteringen og i indgreb med kammeret. Spalteringen skal kunne bevæges frit (sideværts) imellem holder og kammer. Lejeringe Begge lejeringe, pos. 47a og kammer med lejering pos. 4a udskiftes samtidig. TM Fig / 15

14 5. Monteringsrækkefølge for kamre og løbere 1. Bestem pumpetype (CRI (N) 1, CRI (N) 3 eller CRI (N) 5) og trinvariant. Find pumpen i den relevante trinoversigt. 2. Find komponenterne for hvert trin i symboloversigten. 5.1 CRI (N) 1 og CRI (N) 3 Trinoversigt CR / CRI / CRN 1 & Symboloversigt a a 64c 64a TM / 15

15 5.2 CRI (N) 5 Trinoversigt CR / CRI / CRN Symboloversigt 47a 47a a 4a 64c 64c a 64a 64d TM / 15

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRE 1, CRE 3 og CRE 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRE 1, CRE 3 og CRE 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning CRE 1, CRE 3 og CRE 5 Model A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 4 3. Serviceværktøj...

Læs mere

Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~

Serviceinstruktion CR, CRN 120 & /60 Hz 3~ Serviceinstruktion CR, CRN 120 & 150 50/60 Hz 3~ 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj... 4 3.1 Specialværktøj...

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CR, CRI, CRN 10, 15 og /60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CR, CRI, CRN 10, 15 og /60 Hz 1/3~ Servicevejledning CR, CRI, CRN 10, 15 og 20 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 1.3 Kode for akseltætning... 4 2. Tilspændingsmomenter og

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

NB/NBG. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4

NB/NBG. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4 Serviceinstruktion NB/NBG 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 1.3 Håndtering... 4 2. Demontering og montering... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Demontering... 5 2.3 Udskiftning af slidringe...

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

NK, NKG Model B. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4

NK, NKG Model B. 1. Identifikation Typeskilt Typenøgle Håndtering... 4 Serviceinstruktion NK, NKG Model B 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 1.3 Håndtering... 4 2. Demontering og montering... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Demontering... 5 2.3 Udskiftning

Læs mere

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90

CR, CRN SF 32, 45, 64 og 90 GRUNDFOS INSTRUKTIONER R, RN SF 32, 45, 64 og 90 Model A Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler brugt

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE CR, CRI, CRN. Vertikale flertrinscentrifugalpumper. 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE CR, CRI, CRN. Vertikale flertrinscentrifugalpumper. 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Vertikale flertrinscentrifugalpumper z Indholdsfortegnelse 1. Produktintroduktion 3 Ydelsesområde Anvendelse 6 Produktrække 7 Pumpe 9 Motor 9 Klemkassepositioner 1 Omgivelsestemperatur

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

On Road-skivebremsenav

On Road-skivebremsenav (Danish) DM-HB0004-01 Forhandlermanual On Road-skivebremsenav HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 VIGTIG BEMÆRKNING Denne forhandlermanual er primært beregnet til brug af professionelle cykelmekanikere.

Læs mere

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323

Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Ventilserie V2001 Trevejsventil Type 3323 Fig. 1 Ventil Type 3323 med søjlelaterne Udgave Januar 1999 Montage- og betjeningsvejledning E 8113/8114 D 1. Opbygning og virkermåde Trevejsventilen Type 3323

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351

Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Serie 240 Pneumatisk ON-OFF Ventil Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Funktion og opbygning Den pneumatiske ventil Type 3351 består af en On/Off-Ventil og en pneumatisk aktuator, der kan suppleres med et håndhjul.

Læs mere

Telefon (+45) Telefax (+45)

Telefon (+45) Telefax (+45) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com Butterflyventiler Gummi- og PTFE-linede Instruktion og vedligeholdelsesmanual

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER CMV Serviceinstruktion 95120839 Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation 2 2.1 Typeskilt 2 2.2 Typenøgle

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Tilbehør. Til montøren

Monteringsvejledning. Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Tilbehør. Til montøren Monteringsvejledning Tilbehør Kaskade-rørforbindelse Logano plus GB32 (Dobbeltkedel) Til montøren Skal læses omhyggeligt igennem før montering og service. 6 720 68 306-03/2008 DK Indholdsfortegnelse Opstilling..................................................

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Tekniske instruktioner

Tekniske instruktioner T H E R M I Q U E Tekniske instruktioner Kedelmontage for lavtemperaturkedel Milton A/S Kornmarksvej 8 10 2605 Brøndby Tlf.: 46 97 00 00 Fax: 46 97 00 01 K:\framen\instrukt\Die\Gt400\kedel\kedel.fm-f1-151107-ols/lbk

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

HED Håndholdt jordbor. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark. Tel: Fax: Mail:

HED Håndholdt jordbor. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark. Tel: Fax: Mail: HED Håndholdt jordbor HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. TRÆKVOGN HN 5339 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før trækvognen samles og tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. SAMLEVEJLEDNING Tag delene forsigtigt ud af emballagen

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Aftrækkerværktøj til forhjulslejer

Aftrækkerværktøj til forhjulslejer dk Aftrækkerværktøj til forhjulslejer brugervejledning user guide 47137_DK_User_Guide.indd 1 06/11/13 15.44 > brugervejledning dk Aftrækkerværktøj til forhjulslejer tekniske specifikationer > Spindel:

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

Butterfly-ventilmotor SY T

Butterfly-ventilmotor SY T -4--T utterfly-ventilmotor -4--T Drejemotor til butterfly-ventiler: DN 00 med F07 Moment 50 Nm Nominel spænding C 4 V Styring: On-off eller -punkt Integrerede hjælpekontakter Integreret varmelegeme Tekniske

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Hjulsæt til crosscykel

Hjulsæt til crosscykel (Danish) DM-WH0003-04 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsæt til crosscykel WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-FÆLGBÅND INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Serviceinstruktion. SE1.50 2,2 kw, SE1.80, SE1.100 SEV.65 2,2 kw, SEV.80, SEV.100 50 Hz 3~ Med sensor

Serviceinstruktion. SE1.50 2,2 kw, SE1.80, SE1.100 SEV.65 2,2 kw, SEV.80, SEV.100 50 Hz 3~ Med sensor Serviceinstruktion SE1.50 2,2 kw, SE1.80, SE1.100 SEV.65 2,2 kw, SEV.80, SEV.100 50 Hz 3~ Med sensor 1. Service af Grundfos pumper med eksplosionsbeskyttede motorer... 2 2. Typeskilt... 3 3. Typenøgle...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100.

Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100. Vejledning i udskiftning af starterkobling, YAMAHA XVS 1100. Dette er en vejledning udarbejdet på grundlag af dels manualer, dels min egen erfaring. Det er helt på eget ansvar at gå i gang med opgaven

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053255 Centrifugalspreder, 23 liter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Håndspreder - Varenr. 9053255 Beskrivelse: Centrifugalspreder

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

TRYKLUFTSÆT. Særlige sikkerhedsforskrifter. Introduktion. Trykluftsættets dele

TRYKLUFTSÆT. Særlige sikkerhedsforskrifter. Introduktion. Trykluftsættets dele Best.nr. 9276 Brugsanvisning TRYKLUFTSÆT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye trykluftsæt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trykluftsættet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Flad pedal. Forhandlermanual DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828. Non-Series PD-GR500. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Danish) DM-PD0001-03 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Flad pedal DEORE XT PD-M8040 SAINT PD-MX80 PD-M828 Non-Series PD-GR500 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT...

Læs mere

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler Samlevejledning 1 // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler 2 1 x skruetrækker 2 x 10mm skruenøgle 1 x 15mm

Læs mere

Hydraulisk drivstation

Hydraulisk drivstation Hydraulisk drivstation HPP09 HPP13 POR HPP13 FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING Cykelstativ NUMMER: BMW I Aftageligt system T30

MONTERINGSVEJLEDNING Cykelstativ NUMMER: BMW I Aftageligt system T30 Cykelstativ NUMMER: 12-1058-15 BMW I3 2015- Aftageligt system T30 Dette cykelstativ må maksimalt belastes med 60 Kg Side 2 af 9 Før montage af trækket: 1. Læs denne vejledning igennem 2. Check at alle

Læs mere

Tillykke med dit nye Qcam 2 filterhjul

Tillykke med dit nye Qcam 2 filterhjul Tillykke med dit nye Qcam 2 filterhjul Dette 2 filterhjul er designet til at kunne anvendes såvel til Qcam9, men også til alle andre kameraer der har de nødvendige tilkoblingsmuligheder. Indhold: Til sættet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Symboler brugt i dette dokument. 2. Unilift KP pumper

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Symboler brugt i dette dokument. 2. Unilift KP pumper INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 87 2. Unilift KP pumper 87 3. Anvendelse 88 3.1 Pumpemedier 88 4. Funktioner 88 5. Driftbetingelser 88 5.1 Lydtryksniveau 88 6. Installation

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. TP serie /60 Hz 3~ Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. TP serie /60 Hz 3~ Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP serie 400 50/60 Hz 3~ Serviceinstruktion Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Typeidentifikation 2 2.1 Typeskilt TP high performance

Læs mere

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Trevejsventil Type 3226 nvendelse Reguleringsventiler for varme- luft-

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment 1 Nm. Gangtid 75 s / 90 Lydeffekt-niveau for motor Stillingsvisning

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment 1 Nm. Gangtid 75 s / 90 Lydeffekt-niveau for motor Stillingsvisning eknisk datablad CQA-SR Drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling ekniske data Elektriske data ominel spænding AC/DC V

Læs mere

Telefon (+45) Telefax (+45) Metaltættende type BVHD / BLHD

Telefon (+45) Telefax (+45) Metaltættende type BVHD / BLHD Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com Butterflyventiler Metaltættende type BVHD / BLHD Instruktion og vedligeholdelsesmanual

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Hydraulisk Kapsav. HCS14 Pro HCS16 Pro HCS18 Pro. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk Kapsav. HCS14 Pro HCS16 Pro HCS18 Pro. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk Kapsav HCS14 Pro HCS16 Pro HCS18 Pro HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Fornav/Friløbskrans (Standard type)

Fornav/Friløbskrans (Standard type) (Danish) DM-HB0001-05 Forhandlermanual Fornav/Friløbskrans (Standard type) LANDEVEJ HB-3500 FH-3500 HB-2400 FH-2400 HB-RS400 FH-RS400 HB-RS300 FH-RS300 MTB HB-MX71 HB-TX800 FH-TX800 Trekking HB-T670 FH-T670

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

STIGA VILLA 102M

STIGA VILLA 102M STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 119-9534 Form No. 3366-101 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Hvis

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro

STIGA PARK 2WD. 110 Combi Pro. 125 Combi Pro STIGA PARK 2WD 110 Combi Pro 125 Combi Pro 8211-0546-02 1 2 2 1 3 4 5 6 7 8 C A B 2 9 10 1/3 11 12 D 13 14 24 Nm 45 Nm 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade

Læs mere

Betjeningsvejledning Installation / Betjening GEFA butterflyventil type K med PTFE-sæde

Betjeningsvejledning Installation / Betjening GEFA butterflyventil type K med PTFE-sæde Betjeningsvejledning Installation / Betjening GEFA butterflyventil type K med PTFE-sæde Introduktion Følgende informationer og vejledning er vigtige for perfekt installation og sikker betjening af ventilen.

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR LANCIA MUSA TYPE /2004- TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM

MONTERINGSVEJLEDNING FOR LANCIA MUSA TYPE /2004- TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM FOR LANCIA MUSA TYPE 1494 10/2004- TRÆK NUMMER: 26-2270-00/20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM Godkendelsesnummer D-værdi Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt) e6*94/20*0505*01 7,05 kn 1100

Læs mere

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus

Skiftegreb. RAPIDFIRE Plus (Danish) DM-SL0001-09 Skiftegreb Forhandlermanual RAPIDFIRE Plus MTB Trekking ROAD XTR SL-M980-A SL-M980-A-I SL-M980-B-I SM-SL98-B SAINT SL-M820 SL-M820-I SL-M820-B-I SM-SL82-B DEORE XT SL-M780 SL-M780-I

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000

DM-TRSL (Danish) Forhandlermanual. LANDEVEJ MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 (Danish) DM-TRSL001-01 Forhandlermanual LANDEVEJ MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Skiftegreb DEORE XT SL-T8000 DEORE SL-T6000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE

Læs mere

Rosemount Guided Wave Radar

Rosemount Guided Wave Radar 00825-0308-4530, Rev AB Rosemount Guided Wave Radar Monteringsvejledning til leddelt sonde ADVARSEL Undladelse af at følge retningslinjerne vedr. sikker installation og service kan resultere i alvorlige

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FIAT FIORINO, CITROËN NEMO, PEUGEOT BIPPER 01/2008- TYPE 1688 TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM

MONTERINGSVEJLEDNING FOR FIAT FIORINO, CITROËN NEMO, PEUGEOT BIPPER 01/2008- TYPE 1688 TRÆK NUMMER: /20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM FOR FIAT FIORINO, CITROËN NEMO, PEUGEOT BIPPER 01/2008- TYPE 1688 TRÆK NUMMER: 17-2012-00/20 FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM Godkendelsesnummer D-værdi Max belastning (horisontalt) Max belastning (vertikalt)

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. + 45 9823 6266 Fax. + 45 9823 6144 Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber EU-overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere