resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio."

Transkript

1 resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% (EKSKL. LEXAPRO) europa % 52% af samlet omsætning int. markeder % 26% af samlet omsætning usa % % (EKSKL. LEXAPRO) (INKL. LEXAPRO) 18% af samlet omsætning (inkl. lexapro) anden omsætning % 4% af samlet omsætning omsætning og vækst pr. produkt (dkk mio.) årsrapport Behandling af hjernesygdomme % cipralex /lexapro (escitalopram) Depression/angst % ebixa (memantin) Alzheimers sygdom % azilect (rasagilin) Parkinsons sygdom % xenazine (tetrabenazin) Huntingtons sygdom % sabril (vigabatrin) Epilepsi 255 N/A onfi (clobazam) Lennox-Gastaut syndrom 109 N/A saphris/sycrest (asenapin) Bipolar lidelse/skizofreni % andre lægemidler Resten af Lundbecks produkter

2 5-års oversigt vores forretning nettoomsætning (dkk mio.) forsknings- og udviklingsomkostninger (dkk mio.) driftsresultat før afskrivninger (ebitda) (dkk mio.) Vi er en specialiseret medicinalvirksomhed, der med udgangspunkt i egen forskning og gennem partnerskaber udvikler nye og innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme resultat af primær drift (ebit) (dkk mio.) pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (dkk mio.) eur mio usd mio eur mio. 221 usd mio resultat pr. aktie (dkk) ebit-margin (%) eur mio. 392 usd mio ,65 eur 0,76 usd 0, foreslået udbytte pr. aktie (dkk) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, gennemsnitligt antal ansatte eur mio. 341 usd mio ,00 eur 0,27 usd 0,35 lundbeck arbejder inden for en række hjernesygdomme: alzheimers sygdom bipolar lidelse depression/angst epilepsi huntingtons sygdom parkinsons sygdom skizofreni historie Lundbeck blev grundlagt af Hans Lundbeck for snart 100 år siden i Virksomheden blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 1999 MISSION medarbejdere Vi er ca medarbejdere VALUES MISSION VISION MISSION VALUES vores vision er at være en af verdens førende inden for psykiatri og neurologi. vores mission er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiske og neurologiske sygdomme. VALUES VISION vores værdier Imaginative Dare to be different Passionate Never give up Responsible Do the right thing VISION 57 datterselskaber Vi er en global virksomhed med datterselskaber i 57 lande verden over og med kompetencer og aktiviteter inden for hele værdikæden: Forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg 70% lundbeckfonden Lundbeckfonden er største aktionær og ejer 70% af aktierne. I uddelte Fonden DKK 482 mio. til videnskabelig forskning eur mio. 135 usd mio ,1 eur 11,1 usd 11, % forskning og udvikling I investerede vi 20 % af vores omsætning i forskning og udvikling af nye og innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme indsendte registreringsansøgninger Abilify once-monthly i Europa og USA (sammen med Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.) Brintellix i Canada, Europa og USA (i USA sammen med Takeda Pharmaceutical Company Limited) produktgodkendelser/ -anbefalinger Godkendelse af Treanda i Canada Positiv anbefaling af Selincro fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) nye produktlanceringer Onfi i USA Treanda i Canada

3 ny vækstperiode var et begivenhedsrigt år for Lundbeck med tilfredsstillende resultater både finansielt, strategisk og operationelt. Vi indfriede vores økonomiske mål, viste positiv fremgang i vores pipeline og kunne fejre to vellykkede produktlanceringer. Vi har skabt en solid platform, som kan føre Lundbeck videre til en ny vækstperiode i løbet af de kommende år. Lundbeck har gennem en årrække opbygget og forberedt forretningen til perioden efter Lexapro i USA. Vi har fået vores egen kommercielle platform på det amerikanske marked via overtagelsen af Ovation Pharmaceutical Inc. i 2009; vi har lanceret og øget salget af en række produkter som fx Onfi, Sabril og Xenazine i USA, Lexapro i Japan og Saphris/Sycrest på flere markeder; og vi har udvidet vores aktiviteter i Asien, Canada og Latinamerika. Samtidig har vi investeret betydeligt i forskning og udvikling, således at vi nu har et rekordhøjt antal lægemidler, som enten er i senfaseudvikling eller afventer myndighedernes godkendelse, og som vil erstatte ældre produkter, når deres patenter udløber. Vi udvikler og tilpasser løbende Lundbeck, så forretningen afspejler vores strategi og forretningsmiljøet omkring os. I de senere år har innovative farmaceutiske virksomheder oplevet svære vilkår i Europa, hvor markedet er præget af usikkerhed efter finanskrisen. I omstrukturerede vi vores kommercielle europæiske aktiviteter og implementerede en mere fleksibel organisation for at tilpasse os det nye forretningsmiljø. Lundbeck har således gjort store fremskridt i forhold til at opbygge et mere differentieret selskab med flere produkter, der markedsføres globalt. Derfor står vi i dag i en langt stærkere position, end vi kunne have forventet for fem år siden. Det er vores mål for de kommende år at føre Lundbeck videre til det næste niveau i selskabets udvikling, samtidig med at vi fastholder vores globale position som specialist inden for hjernesygdomme med en bred produktportefølje. De forventede lanceringer i 2013 af yderligere tre nye produkter, Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro, vil bidrage væsentligt til Lundbecks fremtidige vækst. Yderligere positiv fremgang for senfaseprojekterne i vores pipeline og fortsat geografisk ekspansion vil desuden give os en mere diversificeret produktportefølje og en bredere geografisk tilstedeværelse i

4 patienten i første række I Lundbeck er vi drevet af ønsket om at gøre en forskel for patienter med hjernesygdomme. Hjernesygdomme er blandt de mest invaliderende sygdomme for patienterne og medfører de største udgifter for samfundet. Patienterne vil altid være vores vigtigste interessenter. Vores viden om udækkede behandlingsbehov danner rammen om vores arbejde og motiverer os til at udvikle nye og bedre lægemidler. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde. Vi er stolte af at medvirke til at fremme patienters adgang til bedre behandlingsmuligheder verden over inden for disse sygdomsområder. På vegne af Lundbecks bestyrelse, ledelse og medarbejdere vil vi gerne sige tak til alle aktionærer, kunder og samarbejdspartnere for den interesse og tillid, der er vist os i. Ulf Wiinberg Koncernchef og adm. direktør Mats Pettersson Bestyrelsesformand 2

5 indhold ledelsesberetning Forord Ledelsesberetning Begivenheder & milepæle transition til en ny vækstperiode forskning og udvikling Positiv fremgang i vores udviklingsperiode markeder og produkter Høj vækst for nye produkter 40 ansvar og ledelse direktion og bestyrelse årsregnskab Samfundsansvar Risikostyring God selskabsledelse Lundbeck-aktien Koncernregnskab Årsregnskab for moderselskabet Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Fotos I denne årsrapport bringer vi billeder af mennesker med hjernesygdomme. Du kan læse deres historie på eller i Lundbeck Magasinet. Forsidefoto: Melanie Baybut (Sydafrika) havde en depression gennem flere år. 3

6 ledelsesberetning var et begivenhedsrigt år for Lundbeck med positiv fremgang i pipeline, to nye produktlanceringer og gode salgsresultater trods svære markedsforhold. Lundbeck er i gang med at forny sin produktportefølje og udbrede sin geografiske tilstedeværelse. Nogle af vores produkter nærmer sig patentudløb, og vi møder denne udfordring ved at fokusere på vores pipeline, samarbejdsaftaler og nye produktlanceringer i flere lande. Vores strategiske portefølje af nye produkter, som er lanceret i de senere år, omfatter Lexapro i Japan, Onfi, Sabril, Saphris/Sycrest, Treanda og Xenazine. I lancerede vi to af disse produkter Onfi i USA og Treanda i Canada. Tilsammen omsatte disse seks nye produkter allerede for mere end DKK 2 mia. i, og de forventes fortsat at vise høj vækst. De vigtigste produkter i vores pipeline udviklede sig som planlagt i. Vi fik en positiv anbefaling af Selincro (nalmefen) fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP). Abilify once-monthly (aripiprazol IM depot) blev indsendt til registrering i Europa og USA, og efterfølgende har EMA accepteret modtagelsen, ligesom vi har fået et complete response letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Registreringsansøgning for Brintellix (vortioxetin) blev tilsvarende indsendt til og accepteret af myndighederne i Canada, Europa og USA, ligesom også Lu AE58054 gjorde positive fremskridt. Vi forventer at lancere op til tre nye produkter (Abilify oncemonthly, Brintellix og Selincro) i løbet af de næste 12 måneder, og forventer endvidere, at de efter lancering vil danne et solidt grundlag for Lundbecks langsigtede vækst. Samtidig med at vi retter indsatsen mod produktudvikling og nye produktlanceringer, udvider vi også vores geografiske tilstedeværelse ved at investere i regioner med vækst og lancere produkter på nye markeder. I lancerede vi Azilect på tre nye markeder, Australien, Hong Kong og Thailand, og Treanda i Canada. Lundbeck drager fortsat fordel af en veletableret partnerstrategi. Vores samarbejde med Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. og Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. fortsatte i, og vi er nu tættere på at føre Abilify once-monthly og Brintellix på markedet. Kommercialiseringen af Lexapro i Japan af Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. og Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation forløber ligeledes efter planen. Vi udvikler og tilpasser løbende Lundbeck til virksomhedens strategi og forretningsmiljøet omkring os. I offentliggjorde vi planer om en omstrukturering af vores kommercielle aktiviteter i Europa. Formålet har været at sikre en vellykket fornyelse af vores europæiske produktportefølje og at reducere det stigende pres fra sundhedsreformer, generisk konkurrence og usikkerheden omkring prisfastsættelse og tilskudsordninger. Vi ønskede således at etablere en mere fleksibel kommerciel infrastruktur og samtidig fastholde vores omkostningsstyring. Omstruktureringen omfattede nedlæggelsen af omkring 600 stillinger i vores europæiske datterselskaber. Som vist i Begivenheder & milepæle på s. 6-7 var et begivenhedsrigt år for Lundbeck. udvikling i den samlede omsætning () omsætning fra nye produkter () % Samlede omsætning ekskl. Lexapro Lexapro Omsætning fra nye produkter Andel af samlet omsætning Nye produkter inklusiv Lexapro i Japan, Onfi, Sabril, Saphris/Sycrest, Treanda og Xenazine 4

7 økonomiske resultater Årets økonomiske resultat ekskl. restruktureringsomkostninger var i overensstemmelse med vores forventninger til året. Resultatet svarede til de forventninger, vi gav i delårsrapporten for første halvår, og Lundbeck fremlægger således fortsat overskud til trods for tabet af størstedelen af vores omsætning fra Lexapro i USA efter patentudløbet i. De strategiske tiltag vedrørende vores produktportefølje og geografiske ekspansion forløb ligeledes planmæssigt. Vores nye produkter havde en samlet omsætning på DKK mio., hvilket er mere end det beløb, vi har tabt efter patentudløbet for Lexapro i USA. I steg omsætningen fra vores nye produkter med 71 % i forhold til, og de udgør nu 14 % af Lundbecks samlede omsætning mod 8 % sidste år. Som følge af vores geografiske ekspansion viste Lundbeck fortsat høj vækst på Internationale Markeder (9 %) og for vores nye produkter i USA (Onfi, Sabril og Xenazine, 59 %). I Europa var året præget af konstant pres fra sundhedsreformer samt generisk konkurrence på bestemte markeder, men den underliggende volumenvækst i regionen fortsatte. Årets omsætning ekskl. Lexapro i USA udgjorde DKK mio., hvilket er 6 % højere end i. Årets samlede omsætning udgjorde DKK mio., hvilket er en nedgang på 8 % i forhold til. De samlede omkostninger for året udgjorde DKK mio. som følge af store investeringer i produktlanceringer og forventes at fortsætte i 2013, samt engangsomkostningerne på DKK 530 mio. vedrørende omstrukturering af vores kommercielle aktiviteter i Europa. Forsknings- og udviklingsomkostningerne var fortsat høje og udgjorde DKK mio., svarende til 20 % af omsætningen. Dette er et fald i forsknings- og udviklingsomkostningerne på 12 % i forhold til, hvilket skyldes restruktureringsomkostninger på DKK 410 mio. i. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK mio. eller DKK mio. ekskl. ikke-tilbagevendende restruktureringsomkostninger. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio. eller DKK mio. ekskl. ikke-tilbagevendende restruktureringsomkostninger, hvilket svarer til en EBIT-margin på henholdsvis 11,1 % og 14,7 %. Resultatet for blev forbedret af en milepælsbetaling på ca. DKK 285 mio. fra vores partner Takeda i forbindelse med indsendelse af registreringsansøgningen for Brintellix i USA samt af en gevinst på DKK 115 mio. vedrørende frasalget af ejerandelen i Proximagen Group plc. Samtidig var resultatet påvirket af den faldende omsætning på Lexapro i USA samt af de nævnte restruktureringsomkostninger på DKK 530 mio. Den effektive skatteprocent i var på 30,0 %, svarende til en skatteudgift på DKK 475 mio., mod 30,8 % i. Årets resultat udgjorde DKK mio., hvilket svarer til en indtjening pr. aktie på DKK 5,65. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling foreslå, at der udbetales et udbytte på 35 % af årets resultat efter skat, hvilket svarer til DKK 2,00 pr. aktie. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. Ved udgangen af havde Lundbeck en nettolikviditet på DKK mio. mod DKK mio. ultimo. For en detaljeret gennemgang af koncernens årsregnskab for henvises til s. 61. resultatforventninger Med henblik på at optimere vores langsigtede vækstmuligheder har Lundbeck besluttet at øge investeringerne i senfaseprojekterne i vores pipeline og i nye produktlanceringer i de kommende år. I december justerede vi derfor vores finansielle planer for (oprindeligt præsenteret i november 2010). For 2013 forventer Lundbeck en samlet omsætning i intervallet DKK 14,1-14,7 mia. og EBIT i intervallet DKK 1,6-2,1 mia. Forventningerne tager højde for forventede milepælsbetalinger vedrørende Brintellix, indtægter fra frasalget af ikke-kerneprodukter i USA (som præsenteret i december ) samt den manglende omsætning fra disse produkter. For 2014 forventer Lundbeck en omsætning på ca. DKK 14 mia. og EBIT i intervallet DKK 0,5-1,0 mia., som begge i høj grad vil afhænge af succesen af vores kommende produktlanceringer. forventning forventet (DKK mia.) rapporteret () forventet 2013 (DKK mia.) forventet 2014 (DKK mia.) Omsætning 14,5-15, ,1-14,7 ~14 Resultat af primær drift (EBIT) 2,0-2, ,6-2,1 0,5-1,0 I henhold til forventningerne givet i delårsrapporten for første halvår Ekskl. ikke-tilbagevendende restruktureringsomkostninger forbehold Fremadrettede udsagn er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Det kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Forskellige faktorer kan påvirke fremtidige resultater, bl.a. rente- og valutakursudsving, forsinkede eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på produkter, lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love, samt uventede udgiftsstigninger. 5

8 begivenheder & milepæle januar februar marts april maj juni udviklings- og produktportefølje Onfi lanceres i USA Lundbeck erhverver de resterende rettigheder til desmoteplase til behandling af akut iskæmisk slagtilfælde (blodprop i hjernen) fra Paion AG Positive data for Selincro (nalmefen) til reduktion af alkoholforbrug præsenteres på European Congress of Psychiatry (ECP) Patentet på Lexapro i USA udløber Azilect lanceres i Hongkong og Thailand og derefter i Australien Positive data for Abilify once-monthly (aripiprazol IM depot) til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni præsenteres på årsmødet i American Psychiatric Association (APA) Positive data for Brintellix (vortioxetin) til behandling af depression præsenteres på APA Vi modtager positive headline data for Lu AE58054 til behandling af Alzheimers sygdom øvrigt Lundbeck modtager en sølvmedalje i den prestigefyldte Shingo-konkurrence for vores enestående produktionsprincipper Melanie G. Lee, adm. direktør i Syntaxin Ltd, vælges til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling Lundbeck modtager pris for etisk lederskab i medicinalbranchen fra NGO'en Reprieve Lundbeck etablerer et sponsoreret Level 1 ADR-program i USA Lundbecks koncerndirektion reduceres fra fire til tre medlemmer Ledende medarbejdere i Lundbeck køber aktier i virksomheden som følge af warrant-programmet Lundbeck indleder en omstrukturering af sin kommercielle organisation i Europa for at bane vejen for en vellykket fornyelse af den europæiske produktportefølje 6

9 juli august september oktober november december Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. modtager complete response letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende Abilify once-monthly Treanda (bendamustin HCI) godkendes af Health Canada til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og indolent non-hodgkins lymfekræft (NHL) FDA accepterer genindsendelse af registreringsansøgning for Abilify once-monthly Lundbeck får accept fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på indsendelse af registreringsansøgning for Brintellix Lundbeck og Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. meddeler at have indsendt en registreringsansøgning til FDA for Brintellix i USA Registreringsansøgning for Brintellix indsendes til Health Canada FDA accepterer registreringsansøgningen for Brintellix i USA Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) anbefaler godkendelse af Selincro i Europa Der indsendes registreringsansøgning for Abilify once-monthly, som accepteres af EMA Treanda lanceres i Canada Licensaftalen for Selincro uden for Europa og USA ændres, og Lundbeck investerer i Biotie Therapies Corp. Lundbeck offentliggør det tilsigtede frasalg af en portefølje af ikke-kerneprodukter i USA for at fokusere på nyere, strategiske produkter. Frasalget til Recordati S.p.A. omfatter Chemet (succimer), Cosmegen (dactinomycin til injektion), Desoxyn (methamfetamin hydroklorid), Elspar (asparaginase), Indocin (indomethacin), Mustargen (mechlorethamin HCL til injektion), NeoProfen (ibuprofen lysin), Panhematin (hemin), Peganone (ethotoin) og Tranxene (clorazepat) Lundbeck modtager en klagepunktsmeddelelse fra Europa-Kommissionen vedrørende aftaler om citalopram indgået i med fire generiske konkurrenter Lundbeck offentliggør sine ændrede finansielle planer for som følge af planlagte, omfattende investeringer i produktudvikling og nye produktlanceringer i de kommende år 7

10 gennemgang af strategien transition til en ny vækstperiode Lundbeck er en specialiseret medicinalvirksomhed, der udvikler og kommercialiserer nye og innovative behandlinger af hjernesygdomme. Vores vision er at blive de førende i verden inden for vores område og skabe bedre behandlinger for de millioner af mennesker, der lever med psykiske og neurologiske sygdomme. Lundbeck er det næststørste farmaselskab i Skandinavien og nummer 42 i verden. Vores arbejde er baseret på intern forskning og eksterne samarbejdsaftaler. Vi er et lille selskab i forhold til vores konkurrenter, men vi har været førende inden for farmaceutisk forskning i hjernesygdomme siden 1950 erne, og vi har vist, at vi kan føre nye behandlinger på markedet. Over årene er prognoser og behandlingsmuligheder blevet væsentligt bedre, og vi har været med til at hjælpe millioner af mennesker rundt om i verden. Selvom der er gjort fremskridt i de sidste hundrede år, er der fortsat et stort, udækket behandlingsbehov. Hjernesygdomme er i dag en af de største sundhedsudfordringer i verden. Det er en udfordring, som samtidig rummer store muligheder for et selskab som Lundbeck. Som specialist i hjernesygdomme står vi i en unik position til at udvikle og føre nye og innovative behandlinger på markedet til gavn for patienterne. Lundbecks strategi er at føre senfaseprojekterne i vores pipeline på markedet, forny produktporteføljen og ekspandere geografisk for derved at føre Lundbeck frem til en ny vækstperiode. Dette vil konsolidere Lundbecks førende position inden for nye og innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Frem mod 2015 vil vi 1) investere yderligere i langsigtede vækstmuligheder og samtidig forblive en profitabel virksomhed, 2) fortsat investere store beløb i forskning og udvikling og føre senfaseprojekterne i vores pipeline på markedet, 3) lancere og øge salget af vores nye produkter for på den måde at forbedre diversificeringen af vores produktportefølje samt 4) ekspandere på nye markeder og styrke vores globale position.

11 der rapporteres over 700 millioner tilfælde af hjernesygdomme hvert år. verdenssundhedsorganisationen (who), 2004

12 vores strategiske ambitioner Lundbecks strategiske ambitioner er samlet under overskriften Transition til en ny vækstperiode og omfatter fire ambitioner. finansiel ambition langsigtet vækst fra 2015 fremgang ambition for forskning og udvikling fokus på senfaseprojekter i pipeline leverer produktambition diversificeret produktportefølje forløber planmæssigt geografisk ambition geografisk spredning i 2015 forløber planmæssigt Lundbeck indfriede i sine resultatforventninger, ekskl. restruktureringsomkostninger, til året på trods af svære betingelser i et marked præget af sundhedsreformer, generisk konkurrence og prisreduktioner. Ved udgangen af offentliggjorde vi vores beslutning om i de kommende år at øge investeringerne i senfaseprojekterne i vores pipeline samt i nye produktlanceringer for derved at optimere Lundbecks langsigtede vækstmuligheder. Som følge af disse investeringer er de finansielle planer for blevet ændret. For 2013 forventer vi en samlet omsætning i intervallet DKK 14,1-14,7 mia. og EBIT i intervallet DKK 1,6-2,1 mia. For 2014 forventer vi en omsætning på ca. DKK 14 mia., som i høj grad vil afhænge af succesen af selskabets produktlanceringer, og EBIT i intervallet DKK 0,5-1,0 mia. I oplevede Lundbeck væsentlig fremgang i vores senfaseprojekter i pipeline og foretog trods tabet af omsætning fra Lexapro i USA store investeringer i forskning og udvikling. I vil vi videreudvikle vores senfaseprojekter med potentielle godkendelser af tre nye produkter: Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro. I samme periode planlægger vi at indsende registreringsansøgninger for brexpiprazol og desmoteplase samt indlede kliniske fase III-studier med Lu AE Vi vil fokusere vores langsigtede forsknings- og udviklingsindsats inden for nye lægemidler rettet mod de underliggende mekanismer, som forårsager hjernesygdomme. I gjorde Lundbeck sin produktportefølje mere diversificeret. Salget af nye produkter steg til 14 % af den samlede omsætning. Salgsfremgang for Sabril og Xenazine i USA samt for Lexapro i Japan bidrog til en mere diversificeret produktportefølje, og det samme gjorde lanceringerne af Onfi i USA, Treanda i Canada og Saphris/Sycrest på en række andre markeder. I 2013 og 2014 vil vi fortsat have fokus på at lancere nye produkter: Selincro på udvalgte markeder i Europa (2013), Abilify once-monthly (sammen med Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.) i USA (2013) og i Europa (2014) samt Brintellix i Canada og USA (i USA sammen med Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.) (2013) og Europa (2014). Vi forventer, at vores nye produkter vil danne et solidt grundlag for Lundbecks langsigtede vækst. I udgjorde Lundbecks omsætning fra Internationale Markeder og USA DKK mio. Vi har styrket vores geografiske position ved at udvide vores egne salgsteams på vækstmarkeder som fx Canada, Kina og USA. Ekspansionen vil fortsætte i 2013 med en ny psykiatrisk salgsstyrke i USA, som skal understøtte lanceringen af Abilify once-monthly og Brintellix fra Vores mål er at opnå en mere afbalanceret geografisk fordeling i 2015 mellem Europa, Internationale Markeder og USA. 10

13 lundbecks transition fra europæisk enkeltproduktselskab til det nye lundbeck global vækstplatform Ekpansion på nye geografiske markeder flerproduktselskaber Føre senfaseprojekter i pipeline på markedet Gennemføre nye produktlanceringer Opnå vækst med en diversificeret produktportefølje strategisk ramme vores grundlag vision mission værdier strategiske ambitioner vores resultater frem mod 2015 strategisk agenda vores resultater operating principles hvordan vi opnår resultaterne 11

14 vores strategiske agenda frem mod 2015 For at indfri Lundbecks strategiske ambitioner arbejder vi ud fra en strategisk agenda for transitionsperioden frem mod Her vil vi koncentrere vores indsats i de kommende år, så vi igen opnår langsigtet profitabel vækst fra 2015 og fremefter. vores strategiske agenda frem mod 2015 består af seks områder forsknings- og udviklingsstrategi senfaseprojekter i pipeline diversificering af produkter geografisk ekspansion samarbejdsaftaler og forretningsudvikling effektivitet i organisationen og resultatorienteret kultur 1. forsknings- og udviklingsstrategi Efter mange års forskning er der gjort fremskridt i den biologiske forståelse af hjernesygdomme. De udløsende faktorer for disse sygdomme er fortsat ukendte, hvilket gør det udfordrende at skabe omfattende ændringer i behandlingen, men med tiden vil viden bane vejen for nye og forbedrede behandlinger. I 2010 lancerede Lundbeck sin nye forsknings- og udviklingsstrategi, som skal føre til banebrydende lægemidler, der kan forbedre livet for patienter med hjernesygdomme. Strategien har som mål at bidrage med opdagelse og udvikling af nye lægemidler, der er rettet specifikt mod hjernesygdommes underliggende mekanismer. Strategien forudsætter omfattende forskning i hjernen og hjernesygdommenes biologi samt bedre forståelse af forskningsmål og kliniske resultater. Det er afgørende, at Lundbeck opretholder stærke interne forsknings- og udviklingskompetencer for at kunne etablere optimale netværk og partnerskaber. Vi vil fortsætte med at opbygge eksterne alliancer som supplement til vores interne kompetencer, og vi vil drage fordel af de øgede muligheder, som innovative teknologier giver os. 2. senfaseprojekter i pipeline Lundbecks senfasepipeline består af tre produkter indsendt til registrering hos myndighederne, fire stoffer i klinisk fase III og to stoffer i klinisk fase II. Målet med disse projekter er at opfylde et udækket behandlingsbehov for patienter og samfund. For et selskab af Lundbecks størrelse udgør denne portefølje et solidt grundlag for fremtidig vækst, og vi vil fortsat foretage store investeringer på området. Registreringsansøgningen for Selincro behandles i øjeblikket i Europa, og produktet forventes at give en ny behandlingsmulighed for patienter med alkoholafhængighed. Lundbeck planlægger at lancere Selincro på de første markeder i Europa i Abilify once-monthly forventes at blive lanceret i USA i 2013 og i Europa i Dette projekt vil øge vores tilstedeværelse på markedet for antipsykotiske lægemidler, som i dag udgør den største del af markedet for lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Brintellix er et nyt antidepressivt lægemiddel. Med den forventede godkendelse af Brintellix i 2013 i Canada, Europa og USA vil vi kunne fastholde vores førende position på markedet for antidepressive lægemidler. Brintellix forventes at blive lanceret i Canada og USA i 2013 og i Europa i I opnåede Lundbeck positive kliniske fase II-resultater med Lu AE Som følge af en aldrende befolkning vil forekomsten af Alzheimers sygdom i de kommende år stige, men behandlingsmulighederne er stadig begrænsede. Lundbeck planlægger at indlede kliniske fase III-studier i 2013, og projektet vil sikre, at vi forbliver en førende aktør på markedet for Alzheimers lægemidler. I de kommende år er det desuden vores mål at indsende registreringsansøgninger for brexpiprazol til behandling af skizofreni og depression samt desmoteplase til behandling af iskæmisk slagtilfælde. 12

15 3. diversificering af produkter Hjernesygdomme udgør den største del af det globale farmaceutiske marked og steg i til en værdi på USD 134 mia. Vækstpotentialet i markedet for lægemidler til behandling af hjernesygdomme er stort for en virksomhed som Lundbeck. For at kunne udnytte vækstmulighederne er vi imidlertid nødt til at lancere nye og bedre behandlinger. Lundbecks etablerede produktportefølje består af Azilect, Cipralex/Lexapro, Ebixa samt en række ældre produkter. I perioden udløber markedseksklusiviteten for Cipralex og Ebixa, hvilket vil medføre en nedgang i omsætningen fra disse produkter. Lundbeck har siden 2008 investeret kraftigt i nye produktmuligheder for at diversificere vores produktportefølje og skabe grundlag for langsigtet vækst. Med overtagelsen af det amerikanske selskab Ovation Pharmaceuticals, Inc. i 2009 fik vi rettighederne til en lovende portefølje inden for neurologi i USA. Dette har ført til vellykkede lanceringer og vækst for Onfi, Sabril og Xenazine. I lancerede vi Lexapro i Japan sammen med vores partnere Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. og Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Vi erhvervede samtidig rettighederne til en portefølje af produkter fra Cephalon, Inc. (et 100 % ejet datterselskab af Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) på de canadiske og latinamerikanske markeder. I blev ét af disse produkter, Treanda, godkendt og lanceret i Canada i. Samlet udgjorde vores nye produkter (herunder Lexapro i Japan, Onfi, Sabril, Saphris/Sycrest, Treanda og Xenazine) 14 % af Lundbecks omsætning i. I perioden vil vi fortsat udbygge vores produktportefølje, ligesom vi planlægger at lancere Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro. Vi forventer, at vores nye produkter vil danne et solidt grundlag for Lundbecks langsigtede vækst. 4. geografisk ekspansion Lundbeck har som ambition at opbygge en global vækstplatform med en god balance mellem vores stærke tilstedeværelse i Europa og ekspansion på Internationale Markeder og i USA. I udgjorde Europa 27 % af det globale marked for lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Europa er Lundbecks hjemmemarked, og vi er stærkt repræsenteret i denne region. I omsatte Lundbeck for DKK mio. på det europæiske marked, svarende til 52 % af den samlede omsætning, til trods for, at finanskrisen i høj grad har påvirket dette marked. Prisreduktioner og sundhedsreformer har således svækket den farmaceutiske branches evne til at opretholde profitabel udvikling i regionen. Som følge heraf omstrukturerede vi i vores europæiske aktiviteter. Vi forventer imidlertid, at Europa efter vores lanceringer af Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro fortsat vil være en vigtig region for Lundbeck. ti år med succes i landet baseret på salget af Lexapro etablerer vi nu vores egen salgsorganisation i USA. Med købet af Ovation i 2009 begyndte vi opbygningen af vores egen platform på det amerikanske marked, og i de kommende år vil vi investere i vores egen salgsstyrke inden for psykiatri med henblik på at lancere Abilify once-monthly sammen med Otsuka og Brintellix i samarbejde med Takeda. 5. samarbejdsaftaler og forretningsudvikling Udvikling og kommercialisering af nye lægemidler er på én gang både komplekst og dyrt. Samtidig bliver den periode, hvor investeringerne i det enkelte lægemiddel efterfølgende kan tjenes ind, stadigt kortere. For at bevare den stærkest mulige position til trods for disse udfordringer vil vi fortsat udvikle og kommercialisere lægemidler i udbytterigt samarbejde med biotekselskaber og andre farmaselskaber. Gennem partnerskaber kan Lundbeck udveksle viden og udvikle nye lægemidler. Samarbejdsaftaler giver os mulighed for at øge antallet af forskningsprojekter og skaber således samtidig større chance for succes. Takket være mange års målrettet indsats inden for behandling af hjernesygdomme kan vi tilbyde vores samarbejdspartnere yderst specialiseret viden, og Lundbeck er anset som en attraktiv samarbejdspartner. 6. effektivitet i organisationen og resultatorienteret kultur Samtidig med at vi planlægger at fastholde et højt investeringsniveau i transitionsperioden frem mod 2015, er det nødvendigt at øge effektiviteten i vores organisation, for at vi kan forblive profitable. I omstrukturerede vi vores kommercielle aktiviteter i Europa for at øge effektiviteten og fleksibiliteten og fastholde vores omkostningsstyring. Vi vil fortsat igangsætte projekter, som øger effektiviteten, ligesom vi vil gøre vores omkostningsbase mere fleksibel, så vi kan investere i nye vækstmuligheder. Det er afgørende, at vi etablerer en organisation med en stærk vindermentalitet, hvis vi skal realisere Lundbecks fulde potentiale. For at opnå succes på et yderst konkurrencepræget marked i konstant forandring er det endvidere vigtigt, at vi hele tiden har den optimale struktur og besidder de nødvendige kompetencer. Lundbeck ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Siden 2009 har vi således fremmet en resultatorienteret kultur baseret på vores værdigrundlag Imaginative, Passionate og Responsible, samt vores operating principles Own the future, Be ambitious and take action, Better for less og Create results together. I udgjorde omsætningen fra Internationale Markeder DKK mio., svarende til 26 % af den samlede omsætning, og regionen oplever høj vækst. Vi forventer, at Internationale Markeder vil bidrage væsentligt til Lundbecks forretning i de kommende år på baggrund af en øget geografisk tilstedeværelse og lancering af nye produkter. USA er uden sammenligning verdens største marked for lægemidler til behandling af hjernesygdomme og udgør knap 50 % af det globale marked. I udgjorde omsætningen fra USA DKK mio., svarende til 18 % af den samlede omsætning, og markedet udgør således et stort potentiale for Lundbeck. Efter 13

16 mennesker med hjernesygdomme I denne årsrapport bringer vi billeder af mennesker med hjernesygdomme. Du kan læse deres historier på eller i Lundbeck Magasinet

17 02 01 melanie baybut, sydafrika depression 02 rebecca difilippo, canada depression 03 jakob tranberg, danmark bipolar lidelse 03 15

18 wendy veasey, usa epilepsi 02 kyle butt, usa infantile spasmer 03 rené jensen, danmark tidligere alkoholafhængig 16

19 03 17

20 01 18

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé lundbeck årsrapport 213 resumé årsrapport 213 Resumé 1 2 lundbeck årsrapport 213 resumé begivenheder & milepæle februar juli Selincro godkendes i Europa til behandling af alkoholafhængighed. Abilify Maintena

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012 Lundbeck indfrier sine forventninger, og salget af Nye Produkter stiger med over 70%

Årsregnskabsmeddelelse 2012 Lundbeck indfrier sine forventninger, og salget af Nye Produkter stiger med over 70% H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 6. februar 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012 Lundbeck

Læs mere

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 1. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 483 Takeda

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013 2013 blev et yderst godt år for Lundbeck

Årsregnskabsmeddelelse 2013 2013 blev et yderst godt år for Lundbeck H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 Årsregnskabsmeddelelse 2013 2013 blev et

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

7. november 2012 Selskabsmeddelelse nr. 484

7. november 2012 Selskabsmeddelelse nr. 484 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 7. november 2012 Selskabsmeddelelse nr. 484 Delårsrapport

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting ÅRSRAPPORT 08 2008 Hovedtal 2004-2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 11.282 10.985 9.221 9.070 9.733 1.513 2.219 Forsknings-

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2008 Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009

Årsrapport 2008 Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 366 4. marts 2009 Årsrapport 2008 Lundbeck lever

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Nye produktlanceringer forløber planmæssigt, og omsætningen viser fortsat vækst, eksklusive Lexapro (USA)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Nye produktlanceringer forløber planmæssigt, og omsætningen viser fortsat vækst, eksklusive Lexapro (USA) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 2. maj 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Nye

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Bestyrelsen har også i år valgt at udnævne advokat Jørgen Boe som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen har også i år valgt at udnævne advokat Jørgen Boe som dirigent for generalforsamlingen. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Formandens beretning Generalforsamling 2011 Som

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby den 3. februar 2016 Det Europæiske Lægemiddelagentur

Læs mere

Lundbeck øger investeringerne til forskning og udvikling og forventer at indfri de finansielle forventninger til 2008

Lundbeck øger investeringerne til forskning og udvikling og forventer at indfri de finansielle forventninger til 2008 12. november indfri de finansielle forventninger til Omsætningen af Cipralex og Azilect voksede med henholdsvis 21% og 42% i lokalvaluta i 3. kvartal og Ebixa havde en vækst på 12% i 3. kvartal i forhold

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Rapport for 4. kvartal og helår 2009 Lundbeck opnår omsætningsvækst på 22% i 2009 og lever op til de finansielle forventninger til 2009

Rapport for 4. kvartal og helår 2009 Lundbeck opnår omsætningsvækst på 22% i 2009 og lever op til de finansielle forventninger til 2009 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com 4. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 397 Rapport for 4. kvartal og helår

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2013 Nye Produkter op med 48 %, Lundbeck øger forventninger til 2013

Delårsrapport for 1. halvår 2013 Nye Produkter op med 48 %, Lundbeck øger forventninger til 2013 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 Delårsrapport for 1. halvår 2013 Nye Produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Lundbeck opnår høj vækst og er godt på vej til at indfri sine resultatforventninger

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Lundbeck opnår høj vækst og er godt på vej til at indfri sine resultatforventninger H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse nr. 403 6. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen fra Internationale Markeder udgjorde DKK 901 mio., hvilket var en stigning på 20% i forhold til samme kvartal sidste år.

Omsætningen fra Internationale Markeder udgjorde DKK 901 mio., hvilket var en stigning på 20% i forhold til samme kvartal sidste år. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 9. november 2011 Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com 2500 Valby, København www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 LEI-kode: 5493006R4KC2OI5D3470 Selskabsmeddelelse Lundbeck og Otsuka

Læs mere

Den 30. marts 2017, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på

Den 30. marts 2017, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på H. Lundbeck A/S Den 30. marts 2017, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 56759913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Lars Rasmussen,

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Den 25. marts 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på

Den 25. marts 2015 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på H. Lundbeck A/S Den 25. marts 2015 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Den 31. marts 2016 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675

Den 31. marts 2016 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 H. Lundbeck A/S Den 31. marts 2016 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Værdiansættelse af Lundbeck

Værdiansættelse af Lundbeck Værdiansættelse af Lundbeck En realoptionstilgang HD hovedopgave i Finansiering Vejleder: Robert Neumann Forfatter: Boje Thosti Aflevering 13. maj 2013 Indhold 0. Indledning... 3 0.1 Problemidentifikation...

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

FDA godkender Rexulti (brexpiprazol) som kombinationsbehandling til voksne med svær depression og som behandling til voksne med skizofreni

FDA godkender Rexulti (brexpiprazol) som kombinationsbehandling til voksne med svær depression og som behandling til voksne med skizofreni H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse FDA godkender Rexulti (brexpiprazol)

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse Aripiprazol til én gang månedlig

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 VI VIL FORBEDRE

ÅRSRAPPORT 2006 VI VIL FORBEDRE ÅRSRAPPORT 2006 VI VIL FORBEDRE LIVSKVALITETEN... FOR MENNESKER, DER LIDER AF PSYKISKE OG NEUROLOGISKE SYGDOMME LUNDBECK KORT FORTALT H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed med mere

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2009 Lundbeck ser omsætningsfremgang på 18%. Tocifret vækst i alle geografiske områder.

Delårsrapport for 2. kvartal 2009 Lundbeck ser omsætningsfremgang på 18%. Tocifret vækst i alle geografiske områder. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 382 13. august 2009 Delårsrapport for 2. kvartal

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Virksomhedspræsentation Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretning, og der

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Kliniske fase III-data om vortioxetine viser signifikant forbedring af symptomer på depression

Kliniske fase III-data om vortioxetine viser signifikant forbedring af symptomer på depression H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse Kliniske fase III-data

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Lundbeck og Merck indgår eksklusiv kommercialiseringsaftale for SYCREST (asenapin) sublinguale tabletter på alle markeder uden for USA, Kina og Japan

Lundbeck og Merck indgår eksklusiv kommercialiseringsaftale for SYCREST (asenapin) sublinguale tabletter på alle markeder uden for USA, Kina og Japan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse nr. 413 12. oktober 2010 Lundbeck

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com 2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse De amerikanske sundhedsmyndigheder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT DESTINATION NEXT DECADE

ÅRSRAPPORT DESTINATION NEXT DECADE ÅRSRAPPORT 2007 DESTINATION NEXT DECADE DESTINATION NEXT DECADE Forsidebillede: Eric Wainwright er psykiater og ansat som Medical Advisor i Lundbeck Argentina, hvor hans arbejde består i at oplyse om depression

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Lundbeck opnår vækst på 20%, drevet af Lundbeck Inc. og hovedprodukter

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Lundbeck opnår vækst på 20%, drevet af Lundbeck Inc. og hovedprodukter H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 387 3. november 2009 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr marts 2013

Selskabsmeddelelse nr marts 2013 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 1. marts 2013 Selskabsmeddelelse nr. 495 FDA giver

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere