resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio."

Transkript

1 resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% (EKSKL. LEXAPRO) europa % 52% af samlet omsætning int. markeder % 26% af samlet omsætning usa % % (EKSKL. LEXAPRO) (INKL. LEXAPRO) 18% af samlet omsætning (inkl. lexapro) anden omsætning % 4% af samlet omsætning omsætning og vækst pr. produkt (dkk mio.) årsrapport Behandling af hjernesygdomme % cipralex /lexapro (escitalopram) Depression/angst % ebixa (memantin) Alzheimers sygdom % azilect (rasagilin) Parkinsons sygdom % xenazine (tetrabenazin) Huntingtons sygdom % sabril (vigabatrin) Epilepsi 255 N/A onfi (clobazam) Lennox-Gastaut syndrom 109 N/A saphris/sycrest (asenapin) Bipolar lidelse/skizofreni % andre lægemidler Resten af Lundbecks produkter

2 5-års oversigt vores forretning nettoomsætning (dkk mio.) forsknings- og udviklingsomkostninger (dkk mio.) driftsresultat før afskrivninger (ebitda) (dkk mio.) Vi er en specialiseret medicinalvirksomhed, der med udgangspunkt i egen forskning og gennem partnerskaber udvikler nye og innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme resultat af primær drift (ebit) (dkk mio.) pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (dkk mio.) eur mio usd mio eur mio. 221 usd mio resultat pr. aktie (dkk) ebit-margin (%) eur mio. 392 usd mio ,65 eur 0,76 usd 0, foreslået udbytte pr. aktie (dkk) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, gennemsnitligt antal ansatte eur mio. 341 usd mio ,00 eur 0,27 usd 0,35 lundbeck arbejder inden for en række hjernesygdomme: alzheimers sygdom bipolar lidelse depression/angst epilepsi huntingtons sygdom parkinsons sygdom skizofreni historie Lundbeck blev grundlagt af Hans Lundbeck for snart 100 år siden i Virksomheden blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 1999 MISSION medarbejdere Vi er ca medarbejdere VALUES MISSION VISION MISSION VALUES vores vision er at være en af verdens førende inden for psykiatri og neurologi. vores mission er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiske og neurologiske sygdomme. VALUES VISION vores værdier Imaginative Dare to be different Passionate Never give up Responsible Do the right thing VISION 57 datterselskaber Vi er en global virksomhed med datterselskaber i 57 lande verden over og med kompetencer og aktiviteter inden for hele værdikæden: Forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg 70% lundbeckfonden Lundbeckfonden er største aktionær og ejer 70% af aktierne. I uddelte Fonden DKK 482 mio. til videnskabelig forskning eur mio. 135 usd mio ,1 eur 11,1 usd 11, % forskning og udvikling I investerede vi 20 % af vores omsætning i forskning og udvikling af nye og innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme indsendte registreringsansøgninger Abilify once-monthly i Europa og USA (sammen med Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.) Brintellix i Canada, Europa og USA (i USA sammen med Takeda Pharmaceutical Company Limited) produktgodkendelser/ -anbefalinger Godkendelse af Treanda i Canada Positiv anbefaling af Selincro fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) nye produktlanceringer Onfi i USA Treanda i Canada

3 ny vækstperiode var et begivenhedsrigt år for Lundbeck med tilfredsstillende resultater både finansielt, strategisk og operationelt. Vi indfriede vores økonomiske mål, viste positiv fremgang i vores pipeline og kunne fejre to vellykkede produktlanceringer. Vi har skabt en solid platform, som kan føre Lundbeck videre til en ny vækstperiode i løbet af de kommende år. Lundbeck har gennem en årrække opbygget og forberedt forretningen til perioden efter Lexapro i USA. Vi har fået vores egen kommercielle platform på det amerikanske marked via overtagelsen af Ovation Pharmaceutical Inc. i 2009; vi har lanceret og øget salget af en række produkter som fx Onfi, Sabril og Xenazine i USA, Lexapro i Japan og Saphris/Sycrest på flere markeder; og vi har udvidet vores aktiviteter i Asien, Canada og Latinamerika. Samtidig har vi investeret betydeligt i forskning og udvikling, således at vi nu har et rekordhøjt antal lægemidler, som enten er i senfaseudvikling eller afventer myndighedernes godkendelse, og som vil erstatte ældre produkter, når deres patenter udløber. Vi udvikler og tilpasser løbende Lundbeck, så forretningen afspejler vores strategi og forretningsmiljøet omkring os. I de senere år har innovative farmaceutiske virksomheder oplevet svære vilkår i Europa, hvor markedet er præget af usikkerhed efter finanskrisen. I omstrukturerede vi vores kommercielle europæiske aktiviteter og implementerede en mere fleksibel organisation for at tilpasse os det nye forretningsmiljø. Lundbeck har således gjort store fremskridt i forhold til at opbygge et mere differentieret selskab med flere produkter, der markedsføres globalt. Derfor står vi i dag i en langt stærkere position, end vi kunne have forventet for fem år siden. Det er vores mål for de kommende år at føre Lundbeck videre til det næste niveau i selskabets udvikling, samtidig med at vi fastholder vores globale position som specialist inden for hjernesygdomme med en bred produktportefølje. De forventede lanceringer i 2013 af yderligere tre nye produkter, Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro, vil bidrage væsentligt til Lundbecks fremtidige vækst. Yderligere positiv fremgang for senfaseprojekterne i vores pipeline og fortsat geografisk ekspansion vil desuden give os en mere diversificeret produktportefølje og en bredere geografisk tilstedeværelse i

4 patienten i første række I Lundbeck er vi drevet af ønsket om at gøre en forskel for patienter med hjernesygdomme. Hjernesygdomme er blandt de mest invaliderende sygdomme for patienterne og medfører de største udgifter for samfundet. Patienterne vil altid være vores vigtigste interessenter. Vores viden om udækkede behandlingsbehov danner rammen om vores arbejde og motiverer os til at udvikle nye og bedre lægemidler. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde. Vi er stolte af at medvirke til at fremme patienters adgang til bedre behandlingsmuligheder verden over inden for disse sygdomsområder. På vegne af Lundbecks bestyrelse, ledelse og medarbejdere vil vi gerne sige tak til alle aktionærer, kunder og samarbejdspartnere for den interesse og tillid, der er vist os i. Ulf Wiinberg Koncernchef og adm. direktør Mats Pettersson Bestyrelsesformand 2

5 indhold ledelsesberetning Forord Ledelsesberetning Begivenheder & milepæle transition til en ny vækstperiode forskning og udvikling Positiv fremgang i vores udviklingsperiode markeder og produkter Høj vækst for nye produkter 40 ansvar og ledelse direktion og bestyrelse årsregnskab Samfundsansvar Risikostyring God selskabsledelse Lundbeck-aktien Koncernregnskab Årsregnskab for moderselskabet Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Fotos I denne årsrapport bringer vi billeder af mennesker med hjernesygdomme. Du kan læse deres historie på eller i Lundbeck Magasinet. Forsidefoto: Melanie Baybut (Sydafrika) havde en depression gennem flere år. 3

6 ledelsesberetning var et begivenhedsrigt år for Lundbeck med positiv fremgang i pipeline, to nye produktlanceringer og gode salgsresultater trods svære markedsforhold. Lundbeck er i gang med at forny sin produktportefølje og udbrede sin geografiske tilstedeværelse. Nogle af vores produkter nærmer sig patentudløb, og vi møder denne udfordring ved at fokusere på vores pipeline, samarbejdsaftaler og nye produktlanceringer i flere lande. Vores strategiske portefølje af nye produkter, som er lanceret i de senere år, omfatter Lexapro i Japan, Onfi, Sabril, Saphris/Sycrest, Treanda og Xenazine. I lancerede vi to af disse produkter Onfi i USA og Treanda i Canada. Tilsammen omsatte disse seks nye produkter allerede for mere end DKK 2 mia. i, og de forventes fortsat at vise høj vækst. De vigtigste produkter i vores pipeline udviklede sig som planlagt i. Vi fik en positiv anbefaling af Selincro (nalmefen) fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP). Abilify once-monthly (aripiprazol IM depot) blev indsendt til registrering i Europa og USA, og efterfølgende har EMA accepteret modtagelsen, ligesom vi har fået et complete response letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). Registreringsansøgning for Brintellix (vortioxetin) blev tilsvarende indsendt til og accepteret af myndighederne i Canada, Europa og USA, ligesom også Lu AE58054 gjorde positive fremskridt. Vi forventer at lancere op til tre nye produkter (Abilify oncemonthly, Brintellix og Selincro) i løbet af de næste 12 måneder, og forventer endvidere, at de efter lancering vil danne et solidt grundlag for Lundbecks langsigtede vækst. Samtidig med at vi retter indsatsen mod produktudvikling og nye produktlanceringer, udvider vi også vores geografiske tilstedeværelse ved at investere i regioner med vækst og lancere produkter på nye markeder. I lancerede vi Azilect på tre nye markeder, Australien, Hong Kong og Thailand, og Treanda i Canada. Lundbeck drager fortsat fordel af en veletableret partnerstrategi. Vores samarbejde med Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. og Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. fortsatte i, og vi er nu tættere på at føre Abilify once-monthly og Brintellix på markedet. Kommercialiseringen af Lexapro i Japan af Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. og Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation forløber ligeledes efter planen. Vi udvikler og tilpasser løbende Lundbeck til virksomhedens strategi og forretningsmiljøet omkring os. I offentliggjorde vi planer om en omstrukturering af vores kommercielle aktiviteter i Europa. Formålet har været at sikre en vellykket fornyelse af vores europæiske produktportefølje og at reducere det stigende pres fra sundhedsreformer, generisk konkurrence og usikkerheden omkring prisfastsættelse og tilskudsordninger. Vi ønskede således at etablere en mere fleksibel kommerciel infrastruktur og samtidig fastholde vores omkostningsstyring. Omstruktureringen omfattede nedlæggelsen af omkring 600 stillinger i vores europæiske datterselskaber. Som vist i Begivenheder & milepæle på s. 6-7 var et begivenhedsrigt år for Lundbeck. udvikling i den samlede omsætning () omsætning fra nye produkter () % Samlede omsætning ekskl. Lexapro Lexapro Omsætning fra nye produkter Andel af samlet omsætning Nye produkter inklusiv Lexapro i Japan, Onfi, Sabril, Saphris/Sycrest, Treanda og Xenazine 4

7 økonomiske resultater Årets økonomiske resultat ekskl. restruktureringsomkostninger var i overensstemmelse med vores forventninger til året. Resultatet svarede til de forventninger, vi gav i delårsrapporten for første halvår, og Lundbeck fremlægger således fortsat overskud til trods for tabet af størstedelen af vores omsætning fra Lexapro i USA efter patentudløbet i. De strategiske tiltag vedrørende vores produktportefølje og geografiske ekspansion forløb ligeledes planmæssigt. Vores nye produkter havde en samlet omsætning på DKK mio., hvilket er mere end det beløb, vi har tabt efter patentudløbet for Lexapro i USA. I steg omsætningen fra vores nye produkter med 71 % i forhold til, og de udgør nu 14 % af Lundbecks samlede omsætning mod 8 % sidste år. Som følge af vores geografiske ekspansion viste Lundbeck fortsat høj vækst på Internationale Markeder (9 %) og for vores nye produkter i USA (Onfi, Sabril og Xenazine, 59 %). I Europa var året præget af konstant pres fra sundhedsreformer samt generisk konkurrence på bestemte markeder, men den underliggende volumenvækst i regionen fortsatte. Årets omsætning ekskl. Lexapro i USA udgjorde DKK mio., hvilket er 6 % højere end i. Årets samlede omsætning udgjorde DKK mio., hvilket er en nedgang på 8 % i forhold til. De samlede omkostninger for året udgjorde DKK mio. som følge af store investeringer i produktlanceringer og forventes at fortsætte i 2013, samt engangsomkostningerne på DKK 530 mio. vedrørende omstrukturering af vores kommercielle aktiviteter i Europa. Forsknings- og udviklingsomkostningerne var fortsat høje og udgjorde DKK mio., svarende til 20 % af omsætningen. Dette er et fald i forsknings- og udviklingsomkostningerne på 12 % i forhold til, hvilket skyldes restruktureringsomkostninger på DKK 410 mio. i. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) udgjorde DKK mio. eller DKK mio. ekskl. ikke-tilbagevendende restruktureringsomkostninger. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK mio. eller DKK mio. ekskl. ikke-tilbagevendende restruktureringsomkostninger, hvilket svarer til en EBIT-margin på henholdsvis 11,1 % og 14,7 %. Resultatet for blev forbedret af en milepælsbetaling på ca. DKK 285 mio. fra vores partner Takeda i forbindelse med indsendelse af registreringsansøgningen for Brintellix i USA samt af en gevinst på DKK 115 mio. vedrørende frasalget af ejerandelen i Proximagen Group plc. Samtidig var resultatet påvirket af den faldende omsætning på Lexapro i USA samt af de nævnte restruktureringsomkostninger på DKK 530 mio. Den effektive skatteprocent i var på 30,0 %, svarende til en skatteudgift på DKK 475 mio., mod 30,8 % i. Årets resultat udgjorde DKK mio., hvilket svarer til en indtjening pr. aktie på DKK 5,65. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling foreslå, at der udbetales et udbytte på 35 % af årets resultat efter skat, hvilket svarer til DKK 2,00 pr. aktie. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. Ved udgangen af havde Lundbeck en nettolikviditet på DKK mio. mod DKK mio. ultimo. For en detaljeret gennemgang af koncernens årsregnskab for henvises til s. 61. resultatforventninger Med henblik på at optimere vores langsigtede vækstmuligheder har Lundbeck besluttet at øge investeringerne i senfaseprojekterne i vores pipeline og i nye produktlanceringer i de kommende år. I december justerede vi derfor vores finansielle planer for (oprindeligt præsenteret i november 2010). For 2013 forventer Lundbeck en samlet omsætning i intervallet DKK 14,1-14,7 mia. og EBIT i intervallet DKK 1,6-2,1 mia. Forventningerne tager højde for forventede milepælsbetalinger vedrørende Brintellix, indtægter fra frasalget af ikke-kerneprodukter i USA (som præsenteret i december ) samt den manglende omsætning fra disse produkter. For 2014 forventer Lundbeck en omsætning på ca. DKK 14 mia. og EBIT i intervallet DKK 0,5-1,0 mia., som begge i høj grad vil afhænge af succesen af vores kommende produktlanceringer. forventning forventet (DKK mia.) rapporteret () forventet 2013 (DKK mia.) forventet 2014 (DKK mia.) Omsætning 14,5-15, ,1-14,7 ~14 Resultat af primær drift (EBIT) 2,0-2, ,6-2,1 0,5-1,0 I henhold til forventningerne givet i delårsrapporten for første halvår Ekskl. ikke-tilbagevendende restruktureringsomkostninger forbehold Fremadrettede udsagn er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Det kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Forskellige faktorer kan påvirke fremtidige resultater, bl.a. rente- og valutakursudsving, forsinkede eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på produkter, lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love, samt uventede udgiftsstigninger. 5

8 begivenheder & milepæle januar februar marts april maj juni udviklings- og produktportefølje Onfi lanceres i USA Lundbeck erhverver de resterende rettigheder til desmoteplase til behandling af akut iskæmisk slagtilfælde (blodprop i hjernen) fra Paion AG Positive data for Selincro (nalmefen) til reduktion af alkoholforbrug præsenteres på European Congress of Psychiatry (ECP) Patentet på Lexapro i USA udløber Azilect lanceres i Hongkong og Thailand og derefter i Australien Positive data for Abilify once-monthly (aripiprazol IM depot) til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni præsenteres på årsmødet i American Psychiatric Association (APA) Positive data for Brintellix (vortioxetin) til behandling af depression præsenteres på APA Vi modtager positive headline data for Lu AE58054 til behandling af Alzheimers sygdom øvrigt Lundbeck modtager en sølvmedalje i den prestigefyldte Shingo-konkurrence for vores enestående produktionsprincipper Melanie G. Lee, adm. direktør i Syntaxin Ltd, vælges til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling Lundbeck modtager pris for etisk lederskab i medicinalbranchen fra NGO'en Reprieve Lundbeck etablerer et sponsoreret Level 1 ADR-program i USA Lundbecks koncerndirektion reduceres fra fire til tre medlemmer Ledende medarbejdere i Lundbeck køber aktier i virksomheden som følge af warrant-programmet Lundbeck indleder en omstrukturering af sin kommercielle organisation i Europa for at bane vejen for en vellykket fornyelse af den europæiske produktportefølje 6

9 juli august september oktober november december Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. modtager complete response letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende Abilify once-monthly Treanda (bendamustin HCI) godkendes af Health Canada til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og indolent non-hodgkins lymfekræft (NHL) FDA accepterer genindsendelse af registreringsansøgning for Abilify once-monthly Lundbeck får accept fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på indsendelse af registreringsansøgning for Brintellix Lundbeck og Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. meddeler at have indsendt en registreringsansøgning til FDA for Brintellix i USA Registreringsansøgning for Brintellix indsendes til Health Canada FDA accepterer registreringsansøgningen for Brintellix i USA Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) anbefaler godkendelse af Selincro i Europa Der indsendes registreringsansøgning for Abilify once-monthly, som accepteres af EMA Treanda lanceres i Canada Licensaftalen for Selincro uden for Europa og USA ændres, og Lundbeck investerer i Biotie Therapies Corp. Lundbeck offentliggør det tilsigtede frasalg af en portefølje af ikke-kerneprodukter i USA for at fokusere på nyere, strategiske produkter. Frasalget til Recordati S.p.A. omfatter Chemet (succimer), Cosmegen (dactinomycin til injektion), Desoxyn (methamfetamin hydroklorid), Elspar (asparaginase), Indocin (indomethacin), Mustargen (mechlorethamin HCL til injektion), NeoProfen (ibuprofen lysin), Panhematin (hemin), Peganone (ethotoin) og Tranxene (clorazepat) Lundbeck modtager en klagepunktsmeddelelse fra Europa-Kommissionen vedrørende aftaler om citalopram indgået i med fire generiske konkurrenter Lundbeck offentliggør sine ændrede finansielle planer for som følge af planlagte, omfattende investeringer i produktudvikling og nye produktlanceringer i de kommende år 7

10 gennemgang af strategien transition til en ny vækstperiode Lundbeck er en specialiseret medicinalvirksomhed, der udvikler og kommercialiserer nye og innovative behandlinger af hjernesygdomme. Vores vision er at blive de førende i verden inden for vores område og skabe bedre behandlinger for de millioner af mennesker, der lever med psykiske og neurologiske sygdomme. Lundbeck er det næststørste farmaselskab i Skandinavien og nummer 42 i verden. Vores arbejde er baseret på intern forskning og eksterne samarbejdsaftaler. Vi er et lille selskab i forhold til vores konkurrenter, men vi har været førende inden for farmaceutisk forskning i hjernesygdomme siden 1950 erne, og vi har vist, at vi kan føre nye behandlinger på markedet. Over årene er prognoser og behandlingsmuligheder blevet væsentligt bedre, og vi har været med til at hjælpe millioner af mennesker rundt om i verden. Selvom der er gjort fremskridt i de sidste hundrede år, er der fortsat et stort, udækket behandlingsbehov. Hjernesygdomme er i dag en af de største sundhedsudfordringer i verden. Det er en udfordring, som samtidig rummer store muligheder for et selskab som Lundbeck. Som specialist i hjernesygdomme står vi i en unik position til at udvikle og føre nye og innovative behandlinger på markedet til gavn for patienterne. Lundbecks strategi er at føre senfaseprojekterne i vores pipeline på markedet, forny produktporteføljen og ekspandere geografisk for derved at føre Lundbeck frem til en ny vækstperiode. Dette vil konsolidere Lundbecks førende position inden for nye og innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Frem mod 2015 vil vi 1) investere yderligere i langsigtede vækstmuligheder og samtidig forblive en profitabel virksomhed, 2) fortsat investere store beløb i forskning og udvikling og føre senfaseprojekterne i vores pipeline på markedet, 3) lancere og øge salget af vores nye produkter for på den måde at forbedre diversificeringen af vores produktportefølje samt 4) ekspandere på nye markeder og styrke vores globale position.

11 der rapporteres over 700 millioner tilfælde af hjernesygdomme hvert år. verdenssundhedsorganisationen (who), 2004

12 vores strategiske ambitioner Lundbecks strategiske ambitioner er samlet under overskriften Transition til en ny vækstperiode og omfatter fire ambitioner. finansiel ambition langsigtet vækst fra 2015 fremgang ambition for forskning og udvikling fokus på senfaseprojekter i pipeline leverer produktambition diversificeret produktportefølje forløber planmæssigt geografisk ambition geografisk spredning i 2015 forløber planmæssigt Lundbeck indfriede i sine resultatforventninger, ekskl. restruktureringsomkostninger, til året på trods af svære betingelser i et marked præget af sundhedsreformer, generisk konkurrence og prisreduktioner. Ved udgangen af offentliggjorde vi vores beslutning om i de kommende år at øge investeringerne i senfaseprojekterne i vores pipeline samt i nye produktlanceringer for derved at optimere Lundbecks langsigtede vækstmuligheder. Som følge af disse investeringer er de finansielle planer for blevet ændret. For 2013 forventer vi en samlet omsætning i intervallet DKK 14,1-14,7 mia. og EBIT i intervallet DKK 1,6-2,1 mia. For 2014 forventer vi en omsætning på ca. DKK 14 mia., som i høj grad vil afhænge af succesen af selskabets produktlanceringer, og EBIT i intervallet DKK 0,5-1,0 mia. I oplevede Lundbeck væsentlig fremgang i vores senfaseprojekter i pipeline og foretog trods tabet af omsætning fra Lexapro i USA store investeringer i forskning og udvikling. I vil vi videreudvikle vores senfaseprojekter med potentielle godkendelser af tre nye produkter: Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro. I samme periode planlægger vi at indsende registreringsansøgninger for brexpiprazol og desmoteplase samt indlede kliniske fase III-studier med Lu AE Vi vil fokusere vores langsigtede forsknings- og udviklingsindsats inden for nye lægemidler rettet mod de underliggende mekanismer, som forårsager hjernesygdomme. I gjorde Lundbeck sin produktportefølje mere diversificeret. Salget af nye produkter steg til 14 % af den samlede omsætning. Salgsfremgang for Sabril og Xenazine i USA samt for Lexapro i Japan bidrog til en mere diversificeret produktportefølje, og det samme gjorde lanceringerne af Onfi i USA, Treanda i Canada og Saphris/Sycrest på en række andre markeder. I 2013 og 2014 vil vi fortsat have fokus på at lancere nye produkter: Selincro på udvalgte markeder i Europa (2013), Abilify once-monthly (sammen med Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.) i USA (2013) og i Europa (2014) samt Brintellix i Canada og USA (i USA sammen med Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.) (2013) og Europa (2014). Vi forventer, at vores nye produkter vil danne et solidt grundlag for Lundbecks langsigtede vækst. I udgjorde Lundbecks omsætning fra Internationale Markeder og USA DKK mio. Vi har styrket vores geografiske position ved at udvide vores egne salgsteams på vækstmarkeder som fx Canada, Kina og USA. Ekspansionen vil fortsætte i 2013 med en ny psykiatrisk salgsstyrke i USA, som skal understøtte lanceringen af Abilify once-monthly og Brintellix fra Vores mål er at opnå en mere afbalanceret geografisk fordeling i 2015 mellem Europa, Internationale Markeder og USA. 10

13 lundbecks transition fra europæisk enkeltproduktselskab til det nye lundbeck global vækstplatform Ekpansion på nye geografiske markeder flerproduktselskaber Føre senfaseprojekter i pipeline på markedet Gennemføre nye produktlanceringer Opnå vækst med en diversificeret produktportefølje strategisk ramme vores grundlag vision mission værdier strategiske ambitioner vores resultater frem mod 2015 strategisk agenda vores resultater operating principles hvordan vi opnår resultaterne 11

14 vores strategiske agenda frem mod 2015 For at indfri Lundbecks strategiske ambitioner arbejder vi ud fra en strategisk agenda for transitionsperioden frem mod Her vil vi koncentrere vores indsats i de kommende år, så vi igen opnår langsigtet profitabel vækst fra 2015 og fremefter. vores strategiske agenda frem mod 2015 består af seks områder forsknings- og udviklingsstrategi senfaseprojekter i pipeline diversificering af produkter geografisk ekspansion samarbejdsaftaler og forretningsudvikling effektivitet i organisationen og resultatorienteret kultur 1. forsknings- og udviklingsstrategi Efter mange års forskning er der gjort fremskridt i den biologiske forståelse af hjernesygdomme. De udløsende faktorer for disse sygdomme er fortsat ukendte, hvilket gør det udfordrende at skabe omfattende ændringer i behandlingen, men med tiden vil viden bane vejen for nye og forbedrede behandlinger. I 2010 lancerede Lundbeck sin nye forsknings- og udviklingsstrategi, som skal føre til banebrydende lægemidler, der kan forbedre livet for patienter med hjernesygdomme. Strategien har som mål at bidrage med opdagelse og udvikling af nye lægemidler, der er rettet specifikt mod hjernesygdommes underliggende mekanismer. Strategien forudsætter omfattende forskning i hjernen og hjernesygdommenes biologi samt bedre forståelse af forskningsmål og kliniske resultater. Det er afgørende, at Lundbeck opretholder stærke interne forsknings- og udviklingskompetencer for at kunne etablere optimale netværk og partnerskaber. Vi vil fortsætte med at opbygge eksterne alliancer som supplement til vores interne kompetencer, og vi vil drage fordel af de øgede muligheder, som innovative teknologier giver os. 2. senfaseprojekter i pipeline Lundbecks senfasepipeline består af tre produkter indsendt til registrering hos myndighederne, fire stoffer i klinisk fase III og to stoffer i klinisk fase II. Målet med disse projekter er at opfylde et udækket behandlingsbehov for patienter og samfund. For et selskab af Lundbecks størrelse udgør denne portefølje et solidt grundlag for fremtidig vækst, og vi vil fortsat foretage store investeringer på området. Registreringsansøgningen for Selincro behandles i øjeblikket i Europa, og produktet forventes at give en ny behandlingsmulighed for patienter med alkoholafhængighed. Lundbeck planlægger at lancere Selincro på de første markeder i Europa i Abilify once-monthly forventes at blive lanceret i USA i 2013 og i Europa i Dette projekt vil øge vores tilstedeværelse på markedet for antipsykotiske lægemidler, som i dag udgør den største del af markedet for lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Brintellix er et nyt antidepressivt lægemiddel. Med den forventede godkendelse af Brintellix i 2013 i Canada, Europa og USA vil vi kunne fastholde vores førende position på markedet for antidepressive lægemidler. Brintellix forventes at blive lanceret i Canada og USA i 2013 og i Europa i I opnåede Lundbeck positive kliniske fase II-resultater med Lu AE Som følge af en aldrende befolkning vil forekomsten af Alzheimers sygdom i de kommende år stige, men behandlingsmulighederne er stadig begrænsede. Lundbeck planlægger at indlede kliniske fase III-studier i 2013, og projektet vil sikre, at vi forbliver en førende aktør på markedet for Alzheimers lægemidler. I de kommende år er det desuden vores mål at indsende registreringsansøgninger for brexpiprazol til behandling af skizofreni og depression samt desmoteplase til behandling af iskæmisk slagtilfælde. 12

15 3. diversificering af produkter Hjernesygdomme udgør den største del af det globale farmaceutiske marked og steg i til en værdi på USD 134 mia. Vækstpotentialet i markedet for lægemidler til behandling af hjernesygdomme er stort for en virksomhed som Lundbeck. For at kunne udnytte vækstmulighederne er vi imidlertid nødt til at lancere nye og bedre behandlinger. Lundbecks etablerede produktportefølje består af Azilect, Cipralex/Lexapro, Ebixa samt en række ældre produkter. I perioden udløber markedseksklusiviteten for Cipralex og Ebixa, hvilket vil medføre en nedgang i omsætningen fra disse produkter. Lundbeck har siden 2008 investeret kraftigt i nye produktmuligheder for at diversificere vores produktportefølje og skabe grundlag for langsigtet vækst. Med overtagelsen af det amerikanske selskab Ovation Pharmaceuticals, Inc. i 2009 fik vi rettighederne til en lovende portefølje inden for neurologi i USA. Dette har ført til vellykkede lanceringer og vækst for Onfi, Sabril og Xenazine. I lancerede vi Lexapro i Japan sammen med vores partnere Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. og Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Vi erhvervede samtidig rettighederne til en portefølje af produkter fra Cephalon, Inc. (et 100 % ejet datterselskab af Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) på de canadiske og latinamerikanske markeder. I blev ét af disse produkter, Treanda, godkendt og lanceret i Canada i. Samlet udgjorde vores nye produkter (herunder Lexapro i Japan, Onfi, Sabril, Saphris/Sycrest, Treanda og Xenazine) 14 % af Lundbecks omsætning i. I perioden vil vi fortsat udbygge vores produktportefølje, ligesom vi planlægger at lancere Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro. Vi forventer, at vores nye produkter vil danne et solidt grundlag for Lundbecks langsigtede vækst. 4. geografisk ekspansion Lundbeck har som ambition at opbygge en global vækstplatform med en god balance mellem vores stærke tilstedeværelse i Europa og ekspansion på Internationale Markeder og i USA. I udgjorde Europa 27 % af det globale marked for lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Europa er Lundbecks hjemmemarked, og vi er stærkt repræsenteret i denne region. I omsatte Lundbeck for DKK mio. på det europæiske marked, svarende til 52 % af den samlede omsætning, til trods for, at finanskrisen i høj grad har påvirket dette marked. Prisreduktioner og sundhedsreformer har således svækket den farmaceutiske branches evne til at opretholde profitabel udvikling i regionen. Som følge heraf omstrukturerede vi i vores europæiske aktiviteter. Vi forventer imidlertid, at Europa efter vores lanceringer af Abilify once-monthly, Brintellix og Selincro fortsat vil være en vigtig region for Lundbeck. ti år med succes i landet baseret på salget af Lexapro etablerer vi nu vores egen salgsorganisation i USA. Med købet af Ovation i 2009 begyndte vi opbygningen af vores egen platform på det amerikanske marked, og i de kommende år vil vi investere i vores egen salgsstyrke inden for psykiatri med henblik på at lancere Abilify once-monthly sammen med Otsuka og Brintellix i samarbejde med Takeda. 5. samarbejdsaftaler og forretningsudvikling Udvikling og kommercialisering af nye lægemidler er på én gang både komplekst og dyrt. Samtidig bliver den periode, hvor investeringerne i det enkelte lægemiddel efterfølgende kan tjenes ind, stadigt kortere. For at bevare den stærkest mulige position til trods for disse udfordringer vil vi fortsat udvikle og kommercialisere lægemidler i udbytterigt samarbejde med biotekselskaber og andre farmaselskaber. Gennem partnerskaber kan Lundbeck udveksle viden og udvikle nye lægemidler. Samarbejdsaftaler giver os mulighed for at øge antallet af forskningsprojekter og skaber således samtidig større chance for succes. Takket være mange års målrettet indsats inden for behandling af hjernesygdomme kan vi tilbyde vores samarbejdspartnere yderst specialiseret viden, og Lundbeck er anset som en attraktiv samarbejdspartner. 6. effektivitet i organisationen og resultatorienteret kultur Samtidig med at vi planlægger at fastholde et højt investeringsniveau i transitionsperioden frem mod 2015, er det nødvendigt at øge effektiviteten i vores organisation, for at vi kan forblive profitable. I omstrukturerede vi vores kommercielle aktiviteter i Europa for at øge effektiviteten og fleksibiliteten og fastholde vores omkostningsstyring. Vi vil fortsat igangsætte projekter, som øger effektiviteten, ligesom vi vil gøre vores omkostningsbase mere fleksibel, så vi kan investere i nye vækstmuligheder. Det er afgørende, at vi etablerer en organisation med en stærk vindermentalitet, hvis vi skal realisere Lundbecks fulde potentiale. For at opnå succes på et yderst konkurrencepræget marked i konstant forandring er det endvidere vigtigt, at vi hele tiden har den optimale struktur og besidder de nødvendige kompetencer. Lundbeck ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Siden 2009 har vi således fremmet en resultatorienteret kultur baseret på vores værdigrundlag Imaginative, Passionate og Responsible, samt vores operating principles Own the future, Be ambitious and take action, Better for less og Create results together. I udgjorde omsætningen fra Internationale Markeder DKK mio., svarende til 26 % af den samlede omsætning, og regionen oplever høj vækst. Vi forventer, at Internationale Markeder vil bidrage væsentligt til Lundbecks forretning i de kommende år på baggrund af en øget geografisk tilstedeværelse og lancering af nye produkter. USA er uden sammenligning verdens største marked for lægemidler til behandling af hjernesygdomme og udgør knap 50 % af det globale marked. I udgjorde omsætningen fra USA DKK mio., svarende til 18 % af den samlede omsætning, og markedet udgør således et stort potentiale for Lundbeck. Efter 13

16 mennesker med hjernesygdomme I denne årsrapport bringer vi billeder af mennesker med hjernesygdomme. Du kan læse deres historier på eller i Lundbeck Magasinet

17 02 01 melanie baybut, sydafrika depression 02 rebecca difilippo, canada depression 03 jakob tranberg, danmark bipolar lidelse 03 15

18 wendy veasey, usa epilepsi 02 kyle butt, usa infantile spasmer 03 rené jensen, danmark tidligere alkoholafhængig 16

19 03 17

20 01 18

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse Otsukas og Lundbecks Abilify

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby den 7. april 2014 Månedlig behandling

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

FDA accepterer Otsuka Pharmaceutical og Lundbecks supplerende lægemiddelansøgning vedrørende af Abilify Maintena (aripiprazol)

FDA accepterer Otsuka Pharmaceutical og Lundbecks supplerende lægemiddelansøgning vedrørende af Abilify Maintena (aripiprazol) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse FDA accepterer Otsuka

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere