VISVA. Nr årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISVA. Nr. 2-2009 31. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest"

Transkript

1 VISVA Nr årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest

2 Skolekunstforeningen Midt-Vest Giro Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg Næstformand og kunstnerkontakt: Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive Kasserer: Niels-Jørn Kjølby, Lyngbjergvej 37A, 7900 Nykøbing Sekretær: Ann Theresa Bitsch Hansen, Borgergade 6, 7800 Skive PR: Christina Meidal, Lærkebakken 30, 8831 Løgstrup Billedkoordinator: Tina Laursen, Brøndumsgade 90, 7800 Skive Redaktør af VISVA: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive Suppleant: Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg Webmaster: Anne Kjølby, Frankrigsgade 23 IItv., 2300 Kbh S VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, Kontingent Skoler: til 100 elever, 1295 kr. op til 250 elever, 1595 kr. over 250 elever, 1795 kr. Personligt medlem: 150 kr. Studerende: 75 kr. Abonnement på VISVA: 100 kr. Henvendelse til kassereren giro fax Abonnerer på Kunstbogklubben og tidsskrifterne Kunst, Kunstavisen og Hrymfaxe Forsiden: Susanne Vibe, Constanza, 50 x 40. Flere billeder på Layout: gtw Grafisk produktion: Skive Offset APS Tid og sted ca 1/6 VISVA udkommer 27/5 Arbejdsmøde fra kl og lånte billeder kommer retur 23/6 Arbejdsmøde kl /6 Nye billeder modtages på seminariet 17/8 Udstilling op (nedtages 7/9) uge 37 Ny cirkulation: onsdag 9/9 fra kl uge 40 Deadline på VISVA og Katalog Susanne Vibe - Livsglædens kunstner Susanne Vibe var fra sine tidligste år fascineret af dansen med bl.a. Vivi Flindt og Frank Schaufuss som lærere, men måtte stoppe med dansen, da hun var i 40 erne. I stedet blev det lysten til at tegne og male, der optog hende. Men dansen blev videreført som motiv for hendes farverige og livsbekræftende billeder. Seks gange besøgte hun Cuba, hvor hun indfangede udstrålingen hos øens befolkning og livets mangfoldighed gennem sit motivvalg. De stærke kontraster blev det afgørende i hendes billedudtryk, og det har været hendes ønske at glæde os og de stærke farver i billederne måtte smitte af på publikum, der ser hendes billeder. Livsglæden blev det altafgørende element i hendes billeder og lever videre i hendes billeder. Susanne Vibe døde i foråret VISVA

3 Beretning fra ordinær generalforsamling 2009 Det er første gang jeg skal aflevere beretning som formand for Skolekunstforeningen Midt-Vest. Jeg har i løbet af dette første år fået indsigt i, hvordan arbejdet i bestyrelsen foregår, og oplevet hvilket solidt fundament, det bygger på. Et sådant godt arbejdsfællesskab med en struktureret arbejdsfordeling betyder meget og giver god tryghed, når man som ny formand skal tage over. Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder og 3 pakkemøder, hvor VISVA gøres klar til forsendelse. Derudover har vi haft modtagelse af årets kunstbilleder, etablering af kunstudstilling, samt udlevering og modtagelse af de cirkulerende udstillinger. En invitation til et besøg i Kunstnerhuset i Skærbæk måtte desværre aflyses pga. af sygdom, men det er planlagt her i forsommeren. Den gode kontakt til kunstnerne er vigtig, og deres tilbagemeldinger efter årets udstillinger er heldigvis altid positive. Flere tilbyder gerne at udlåne billeder til os igen. I år har 35 kunstnere udstillet hos os. Kunstudstillingen i Skive Seminariums aula, hvor vi præsenterer et udvalg af årets lånte billeder, og hvor samtlige kunstnere er repræsenteret, blev en flot udstilling. Den viser på bedste måde den kvalitet og mangfoldighed, der er i vores cirkulerende kunstudstillinger. Vi fik en fin presseomtale, og som noget nyt var også TV Midt-Vest forbi i år. Så vi fik et par minutter i aftenens nyheder, hvor Else Marie repræsenterede foreningen flot. Vi har i år 75 medlemsskoler i foreningen. Et par enkelte har meldt sig ud, men et par nye er kommet til, så medlemstallet er status quo. Kredskoordinatorerne, som sørger for, at udstillingerne kommer rundt på skolerne, gør et stort og uundværligt arbejde, og også skolerepræsentanterne, som sørger for ophængning og formidling på de enkelte skoler er en uvurderlig arbejdskraft. Bestyrelsen arbejder på at skabe en tættere kontakt til skolerepræsentanterne og på denne måde få nye kræfter i foreningen. Også i år har vi ansøgt de 8 kommuner i vores område, Skive, Viborg, Thisted, Holstebro, Morsø, Silkeborg, Vesthimmerland og Favrskov, som har medlemsskoler i foreningen, om økonomisk støtte, nemlig 500 kr. pr. medlemsskole. Vi har i år prøvet at være mere direkte i vores henvendelse og håber på sigt, at det giver resultat. Vores ansigt udadtil er websiden www. skolekunst.dk, medlemsbladet VISVA og Kataloget. Websiden varetages på bedste vis af Anne Kjølby, som holder den opdateret. VISVA udkommer 3 gange om året og har et layout og en kvalitet, som vi kan være stolte af. Bladet præsenterer meget flot både de udstillende kunstnere og foreningens arbejde, og vi mener, at vi skal fastholde kvaliteten af bladet, selvom det er en tung udgiftspost. En af de opgaver, der har været på bestyrelsesmødernes dagsorden i årets løb, er et generationsskifte i bestyrelsen. Sidste år blev der valgt tre nye medlemmer, og selvom ikke hele resten af bestyrelsen skal afgå - og med den en uundværlig bunke erfaring og et kæmpemæssigt netværk - har flere været med så længe, at de efterspørger en afløsning. Det er en vanskelig opgave. Der skal lyde en stor tak til alle, som er med til at holde Skolekunstforeningen i gang. Tak til kunstnerne, som udlåner deres VISVA

4 værker til os, tak til kredskoordinatorer og skolerepræsentanter for det store arbejde ude omkring i kredsene og på skolerne, tak til Skive Seminarium og især til pedellerne for stor hjælpsomhed med udstillingen. Men især en stor tak til bestyrelsen. Både Christina og Tina, der som de nye er kommet med friske kræfter, men i høj grad også til Else Marie, Niels-Jørn, Gunnar og Helga, der med deres viden, erfaring og indsigt, og med venlighed og varme har gjort det overkommeligt at overtage formandsposten. Aase Kruse, den 15. april 2009 Til især skolerepræsentanten Hvis jeres arbejdsplads, skolen, har skiftet navn, hvad hedder den så nu? Og hvilken adresse? Givvenligst vores kasserer besked. TAK - også for i år. God sommerferie. Gunnar Referat af generalforsamlingen 15. april 2009 i Skolekunst Midt-Vest 1. Leif Søndergård valgt som dirigent 2. Formanden, Aase Kruse, aflagde beretning, der blev godkendt. Da flere kommuner har valgt ikke at støtte op om foreningen økonomi, spurgte Ingrid Houen til, om ansøgningen kunne ændres. Formanden svarede, at man havde forsøgt at personliggøre adressen, så det var muligt at følge op på henvendelsen. Fremover større fokus på skolerepræsentanterne, da de er vigtige personer i foreningens arbejde. 3. Regnskabet blevgodkendt uden væsentligte kommentarer. 4. Valg til bestyrelsen: Else Marie Aagaard, Niels Jørn Kjølby og Gunnar Pedersen blev alle genvalgt. Nyvalgt blev Ann Theresa Bitsch Hansen. Helga Pedersen modtog ikke genvalg. Til suppleant valgtes Kirsten Jakobsen. Genvalg til Carsten Bo Møller som revisor og revisorsuppleant Hans Nielsen. Hanne Oxlund er på sigt interesseret i bestyrelsesarbejdet. 5. Kontingentsatserne uændret uden kommentarer. 6. Ingen indkomne forslag, så dette punkt var hurtigt overstået, hvorpå generalforsamlingen suspenderedes, mens man hyggede sig ved kaffebordet. 7a.Lodtrækning af et billede gik til følgende 10 skoler: M. C. Holms skole, billede af Beng Nordenborg Hvidbjerg skole, billede af Poul Vinther Viborg Katedralskole, billede af Arne L. Hansen Rønbjerg Skole, billede af Hans Chr. Thomsen Koldby skole, billede af Jan Vessel Vinderup Kommuneskole, billede af Ole Bundgård, Ansøgningen Skive Seminarium, billede af Ole Bundgård, Den grimme ælling Overlund Skole, billede af Bjørn Søndergård Galtrup Efterskole, billede af Poul Janus Ibsesn Tjele Efterskole, billede af Poul Janus Ibsen. 7.b Lodtrækning blandt personlige medlemmer drejede sig både om oliemaleri og indrammede billeder i forskellige teknikker. Desuden lå der div. kort og ruller m. grafik man frit ku ta med sig. 8. Under evt. takkede formanden Aase Kruse Helga for hendes arbejde i foreningen og hun fik overrakt en flot forårsbuket. Aase takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år og sendte en tak til Salling Ungdomsskole, der endnu engang havde dækket kaffebord til Generalforsamlingen. Referent Helga Pedersen 20/ VISVA

5 Annette Falk Lundledvæver, men en dag Annette Falk Lund Amtoftvej 34, 7742 Vesløs www. falklund.dk 1964 født i Tyskland cand.mag. uddannelse i Leipzig medlem af kunstnergruppe under ledelse af Wolfgang Petrovsky undervisningsarbejde i Jena og Berlin 1993 flytter til København arbejde som pressefotograf tegne- og grafikkursus på Glyptoteket og i Kulturfabrikken uddannelse som kunstnerkonsulent på MAB (Moving Arts and Business) Om mig Jeg er født i 1964 og er cand.mag. fra Leipzig Universitet. Efter stationer i Jena og Berlin flyttede jeg til Danmark i 1993 og har arbejdet som pressefotograf og nu billedkunstner. I efter 14 års storbyliv i København- er jeg i flyttet til Jylland for at være tættere på naturen og stilhed. Mit atelier ligger på Hannæs ved den nordlige del af Limfjorden, hvor man gerne må besøge mig efter aftale. Siden 1998 har jeg har udstillet og solgt til en lang række danske virksomheder som f.eks. Coloplast, Lundbeck, Carl Bro, KL, EKJ, SAP og Oracle og har turneret med min performance Det grimme og det smukke i en række kunstforeninger. For et år siden startede jeg et frugtbart samarbejde med Hellerup Kunsthandel og mine værker er altid udstillet i deres lokaler på Strandvejen 203. Annette Falk Lund er medlem af DBF (Danske Billedkunstnernes Fagforening) Livsbekræftende malerier Annette Falk Lund henter sin inspiration dybt nede fra fantasiens underskov. Hendes motiver vækker genklang i os, også selv om vi ikke umiddelbart kan komme med en håndfast fortolkning. Det er først og fremmest eventyret, vi ser. Alle fortællinger om kærlighed, magiske besværgelser, onde stedmødre, morderiske onkler, ædle riddere, drager og fortryllede spejle. Alle de urgamle historier, som H. C. Andersen, Brødrene Grimm og mange andre har gendigtet. Historier, som selv i vores højteknologiske tidsalder VISVA

6 stadig sidder gemt i vores erindring og som kommer frem i drømmene eller når vores hårdt prøvede bevidsthed slapper af og for et øjeblik lader barndommens fantasiunivers blive lyslevende for os. På den måde kan man godt tale om det befriende ved at betragte Annette Falk Lunds malerier. Hjernen kan slås fra og gå på opdagelse i det myldrende virvar af personer, farver og former, vævet sammen som en stor sprudlende og frodig fortælling. Efter denne instinktive nydelse træder vores hjerne igen og prøve at danne en sammenhængende historie ud af kaoset. Det øjebliks irritation, vi oplever, når vi indser, at en sådan entydig fortolkning ikke kan gives, ophæves dog næsten øjeblikkelig af den barnlige fryd, vi føler ved at betragte billederne og vi må erkende, at her er tale om en dybere forståelse fra vores side. En forståelse, som er primitiv og førsproglig, bekræftende den tese, at kunsten oprindelig er magisk og besværgende. Anette Falk Lunds kunst har med andre ord rødder i de samme kilder, som de tyske ekspressionister, surrealisterne og senere Cobra-kunstnerne dyrkede: børnetegningerne, drømmene og de magiske objekter fra det, man engang kaldte primitive kulturer. Det er dog ikke surrealisternes eller Asger Jorns meget maskuline frembringelser, Falk Lund er mest påvirket af. Det er snarere kunstnere som Marc Chagall, Gabriele Münter eller den unge figurative Kadinsky, hun har noget til fælles med. Kunstnere, som på en mere blid, poetisk og drømmende måde har skabt værker, der er dybt inspirerede af folkeeventyr og romansk kirkekunst foruden helt private forhold. Annette Falk Lunds arbejdsmetode fortæller en hel del om hendes tilgang til kunsten. Udgangspunktet kan være et ønske om at arbejde med nogle bestemte farver, f.eks. rød, gul og grøn eller et behov for at bruge bestemte motiver, ofte hentet fra den umiddelbare hverdag eller fra erindringens dyb. Hurtigt viser der sig en grundkomposition med to eller tre dominerende figurer, som der så arbejdes videre på i en blanding af helt spontane impulser og så det indgroede kendskab til komposition og farvelære, hun an til fingerspidserne. Det svære bliver nu at kombinere spontanitetens friskhed med behovet for kompositionel klarhed og hun må ofte gennem mange overmalinger før resultatet føles rigtigt. For at understrege den sanselige og skabende tilgang til malerier, bruger Annette Falk Lund hyppigt et meget groft lærred der giver kompositionen et rustikt og stofligt præg. Når målet er nået, har vi beskuere til gengæld også mulighed for at dykke ned i nogle aldeles livsbekræftende fortællinger, fulde af subtil humor og bolbende livsappetit. Tom Jørgensen redaktør af Kunstavisen, september VISVA

7 Franziska x135 cm VISVA

8 Kirsten Christensen Kirsten Christensen Fynshovedvej 696, Nordskov 5390 Martofte født i Vestjylland 1970 seminarieuddannet billedkunstlærer supplerende uddannelse ved deltagelse i kurser på Århus Kunstakademi samt undervisning/ supervision hos billedkunstner Lene Noer 2003 stopper som lærer for at arbejde fuldtids med maleri mv flytter til Hindsholm, hvor naturen, livet, farverne og folkene giver inspiration til billeder malet med akryl på lærred, stof, plast og andet. Arbejder i perioder med grafik, ler og maleri på glas. Pressen skrev bl.a. I serien Hindsholm - My Way fortælles enkelt og stærkt om lvet på landet. En lyseblå kaffedug med korsstingsmønstre er endt som himmel i et opus, hvor silhuetten af en moderne traktor harver sig ind i værket, hen over en anden tøjlas hvid og brune tern, mens støves står fra dens hjul. Vi er nok derude i det nordfynske bondeland, men kunstneren holder betragteren i stramme tøjler, for materialerne levner ingen plads for illusioner: dette er ikke virkeligheden. Det er billeder. Fortolkninger. Brikker til en sindets og en livsforms absolut ikke uspolerede og for længst afviklede idyl. Spændende brikker. Preben Winter, Kunstavisen Udstillinger: Kunstnernes Sommerudstilling 2006, debut Kunstnernes Sommerudstilling 2007 Diverse gallerier og kunstforeninger Akryl på stof, 50x60 cm. Akryl på stof, 50x60 cm. 8 VISVA

9 Akryl på plast, 54x60 cm. Uddrag af anmeldelse: - I hendes billeder er det det enkelte udtryk, roen og klarheden der er nået frem til. Kirsten er kunstnerisk i familie med de abstrakte kunstnere, men hertil føjer hun et eget personligt udtryk ved brugen af genkendelige motiver som spiller op til eller sammen med en stram formsans, hvor farve og flade er vigtige elementer i kompositionens opbygning. Det interessante i hendes udtryk er at hun bruger virkemidler som både giver os en formoplevelse men også samtidig fører videre til en fortælling vi alle kan digte videre på. At det ikke kun er hverdagen vi får præsenteret men hvor fantasien også har givet resultater i billeder med eventyrindhold er jo meget i tidens ånd og kan måske lægge op til en ny billedverden. Kirsten Work Rasmussen Kunsthistoriker, anmelder ved Kjerteminde avis VISVA

10 Grethe Mariann Maurseth Grethe Mariann Maurseth privat Hasserisvej 148 værksted Dannebrogsgade 41c 9000 Aalborg Uddannelse: Grundskole ved Nordjyllands Kunstskole, 1995 Århus Kunstakademi , Fagskolen for maleri Grethe Maurseth er en dygtig nutidig maler. Hun er vedholdende og arbejdsom, og går ikke efter det letkøbt skønne. Hun søger i stedet et stærkt udtryk, og forfølger gerne et emne igennem en række billeder, til det er gennemarbejdet. Hun er ikke bange for at bruge egne følsomme oplevelser som grobund for udtryksfulde billeder. Grethe Maurseth er fortrinsvis maler, men inddrager naturligt nye medier, som foto og video i sit arbejde. Karen Gabel Madsen, billedkunstner Censurerede udstillinger: KE 2007, KS 2007, KS 2006, KS Andre censurerede udstillinger: Dronninglund Kunstcenter, decemberudstilling 2007 Kunst & Forår, Aalborg 2007 Østhimmerland 2006 Å keve 2006, En kollektiv national udstilling på Rådhuspladsen i Oslo. Aalborg Kunstpavillon, ung kunst 2006 Dronninglund Kunstcenter, decemberudstilling 2005 Udvalgte udstillinger: Galleri Jenzen i Aalborg-08 Galleri Bergslien i Norge, separatudstilling-07 Galleri Prinsen-06 Kulturspinderiet, Silkeborg-06 Fussingøslot-06 Galleri Pakhuset, Sæby-05 Galleri 14, Farsø-05 Hønse Louisa s Hus, Oslo-04 Kunstnernes Påskeudstilling i Århus Kunstbygning 2009 Antaget med tre malerier "Kunsternes Påskeudstilling giver både etablerede og uetablerede kunstnere mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. Gennem censurkomiteens udvælgelse skabes der hvert år et nyt bud på, hvor kunsten bevæger sig hen i kraft af de optagne værkers indhold og udtryk samt de medier, de benytter sig af. Den censurerede udstilling står på samme tid for tradition og fornyelse. Censurkomitéen sammensætter udstillingen 10 VISVA

11 ud fra dens fælles kvalitetskriterier og forståelse af nutidskunsten. Der arbejdes med enhedscensur og den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Der findes derfor ikke nogen kategorier under censureringen." KP09 Det er 63. gang, at man kan se den årlige censurerede påskeudstilling. Her får både etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. En censurkomité har udvalgt 161 værker blandt de mere end 1800 indsendte. De Exit, 50 x 70 cm. optagne værker spænder bredt over medier som video, maleri, installation, foto og skulptur og sammensættes af censurkomitéen i en alsidig og vibrerende udstilling, der byder på saft og kraft fra de bedste i feltet. Resultatet er et unikt indblik i de strømninger og tendenser, der kommer til udtryk på både den professionelle og den uetablerede kunstscene her og nu. 384 kunstnere har indsendt i alt 1836 værker. 161 værker er udvalgt og 78 kunstnere repræsenteret. Heraf er de 55 debutanter. VISVA

12 Hanne Wølk Gøtske Hanne Wølk Gøtske Blåhøj 4, Erritsø, 7000 Fredericia Jeg har udstillet mange steder siden starten i september 2005 Bl.a. hos flg.: Galleri Gilberg, Trinity Hotel og Konferencecenter, Videnparken, Kongensgade 111,Det Bruunske Pakhus, Alle i Fredericia. Yderligere hos Ecco i Bredebro og Tønder, i Odder Øko. Have og på Endelave, Strand - Galleriet i Vejers nord for Esbjerg, Galleri Corfitzen i Vejle. Samt i Strand -Galleriet på Nørrebro i København og på Kolding Sygehus. Jeg har solgt malerier i flere lande ud over Danmark flere steder i USA, Tyskland, Irland, Norge, England og i Singapore I 1979 blev jeg uddannet, bl.a. som billedkunstlærer på Kolding Lærerseminarium. Gennem de senere år har jeg været på diverse relevante og længere varende, kunstskoleophold i Vejle og Kolding. På skolerne var der akademi - og designskole uddannede kunstnere, som undervisere. Jeg har gennemført flere kurser i portræt, croquis, landskab, akvarel, collografi og akryl maling. På kurserne var der også her udøvende, uddannede kunstnere, som undervisere. I en del år og indtil 2007 har jeg været aktiv medlem - og i en længere periode været formand for Kunstsamrådets bestyrelse i Fredericia. Jeg har bl.a. været med til at lave en udstillingsguide over udstillingssteder i Fredericia, til kunstnere bosat i kommunen. I øvrigt er jeg medlem af KunstSpiralen, en forening for udøvende kunstnere bosat i Fredericia Kommune. Siden september 2005 udøvende billedkunstner på fuld tid. Naivismen med de klare farver, kontraster og ikke mindst humor er det foretrukne område. Sjove huse, mennesker i alle tænkelige situationer, eventyr og klovner er emner, der ofte bliver brugt i mine malerier. Derudover males / tegnes croquis, landskaber m.m. Males på bestilling. Portrætter og naivistiske dåbs/fødsels malerier males / tegnes på bestilling. m.m. Med venlig hilsen Hanne Wølk Gøtske Skal vi hjælpe fruen? Akryl, 20x20 cm. 12 VISVA

13 Tunnellen, 40x50 cm, akryl på lærred. VISVA

14 Det billede holder jeg meget afe Skyum er kendt men en dag Vi har fra Naivisten nr. 48, marts 2009 fået lov af Kaj E. Sørensen, ansvarshavende, fået lov at bringe følgende. Naivistisk Kunstforening kan kontaktes på tlf Kaj Lang der i mange år var indehaver af Varmegalleriet i Kastrup har skrevet denne beretning, om et billede han holder meget af. Det er ikke underligt, fordi han selv ejer en lirekasse, som han flittigt drejede i Varmegalleriet ved ferniseringer - og af og til optræder med andre steder. Tom M. Jensen døde i januar På vores væg hænger hosstående billede. Vi kaldte ikke for ingenting (når folk spurgte, hvad M stod for) Tom for Tom Mursten. Tom malede ofte billeder med murede facader. Det var den nyligt afdøde maler Keld Bech Christensen, der var uddannet murer, der lærte Tom at male i forbandt. Billedet forestiller, som man kan se, n lirekassemand i en gård. Han vækker glæde. Det kan mas se på de tre koner, der står på hver sin etage og skråler med på melodien. Som altid med Svigermors skarpe Tunge i vindueskarmene. Billedet er lavet specielt til en udstilling i Varmegalleriet, der hed Lirekasser i Kunsten. Det var en stor succes med fin omtale i bl.a. Kunstavisen. Mange naivistiske malere har brugt lirekassemanden som motiv. Blandt andre Ruth Schmidt, Vibeke Magnussen, Herman Stilling, Frede Malmros, Henry Heerup og Toms kone, Edel Bærskog. Tom og Edel blev efterhånden vore meget gode venner. Som de hjælpsomme mennesker de er, og var, hjalp de hvert år med at hænge vores sommerudstil- Edel Bærskov 14 VISVA

15 linger op. De hed Minimal, for billederne måtte kun være max. 30x35 cm. Tom blev altid rost for den meget svære ophængning af de ca. 300 billeder. Anmelderen Alex Steen, der desværre også har forladt os, havde et billede med de samme motiv. Vi diskuterede tit, hvis billede der var bedst. Vi har desværre ikke Tom blandt os længere, men vi har da hans dejlige, livsbekræftende billeder. Så lad det være en trøst. Skulle man få lyst til at se flere af Toms arbejder kan det lade sig gøre, idet jeg efter Varmegalleriets ophør har indrettet et par værelser mod vejen som et lille galleri (vi kalder det Varmegalleriet Light). Her har Edel hængende seks af Toms herlige billeder og to af hans elskelige vikingetegninger. Og jeg bliver så glad, når jeg får besøg! Du skal blot ringe først, så du er sikker på, at jeg er hjemme. Jeg bor på Grækenlandsvej 135 på Amager og har telefonnummer eller Kai Lang Tak til Kai for artiklen. Da mange ikke ved, hvad M i Toms signatur stod for, må vi lige røbe, at det stod for hans mellemnavn, som var Myggen. I øvrigt tager Kai Lang den dag i dag af og til ud og spiller på sin elskede lirekasse, hvis han kan få nogen til at hjælpe med transporten, da hans helbred ikke længere tillader, at han selv slæber rundt på lirekassen. Red. Tom M. Jensen, Evergreens, 1986, 45x14 cm. VISVA

16 Edel Bærskov Kunstudstilling Skolekunstforeningen Midt-Vest afholder kunstudstilling på Skive Seminarium fra den 18. august til den 4. september. Et bredt udvalg af årets nye billeder kan ses i aulaen på Skive Seminarium 18. august til 4. september. Adgang for alle i seminariets åbningstid fra kl VISVA

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

VISVA. Nr. 1-2009 31. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 1-2009 31. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 1-2009 31. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest Skolekunstforeningen Midt-Vest www.skolekunst.dk Giro 83 25 83 22 Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg aasekruse@post.tele.dk 86 63

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

VISVA. Nr. 2-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 2-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 2-2013 35. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, 97 58 42 02 kirsflem@gmail.com

Læs mere

VISVA. Nr. 2-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 2-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 2-2011 33. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, 97 52 98 10

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling Udstillingsbetingelser og anmeldelsesblanket KUNST og LYD (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 2Forår 2011 Allan Stabell Generalforsamling mandag 11. april Sommerudflugt grundlovsdag søndag 5. juni KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

september 2013 INDHOLD:

september 2013 INDHOLD: 3 september 2013 INDHOLD: Kunst på Borgen onsdag 27. november kl. 16.45... side 2 og 3 Kunstnerportræt af Mogens Nørgård... - 4 og 5 Maleskolen, skovtursreferat og dødsfald... - 6 Aagaard Andersen i brug,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

August 2008. På @ Side: 1. Velkommen til en ny herlig sæson i vores dejlige viseforening. Annelise Avnshøj har desværre valgt at træde.

August 2008. På @ Side: 1. Velkommen til en ny herlig sæson i vores dejlige viseforening. Annelise Avnshøj har desværre valgt at træde. Fortsat.. Vi har en god forening med en dejlig fasttømret medlemsskare og vi forsøger at yde vores bedste hver viseaften. Vi har mange gode arrangementer i den komne sæson. Vi begynder i september 2008

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VISVA. Nr. 3-2009 31. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 3-2009 31. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 3-2009 31. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest Skolekunstforeningen Midt-Vest www.skolekunst.dk Giro 83 25 83 22 Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg kruse13@post.tele.dk 86 63 80

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

VISVA. Nr. 1-2012 34. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 1-2012 34. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 1-2012 34. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Flemming Damskov Grønningvej 15, 7870 Roslev, 97 58 42 02 kirsflem@gmail.com

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere