VISVA. Nr årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISVA. Nr. 2-2009 31. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest"

Transkript

1 VISVA Nr årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest

2 Skolekunstforeningen Midt-Vest Giro Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg Næstformand og kunstnerkontakt: Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive Kasserer: Niels-Jørn Kjølby, Lyngbjergvej 37A, 7900 Nykøbing Sekretær: Ann Theresa Bitsch Hansen, Borgergade 6, 7800 Skive PR: Christina Meidal, Lærkebakken 30, 8831 Løgstrup Billedkoordinator: Tina Laursen, Brøndumsgade 90, 7800 Skive Redaktør af VISVA: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive Suppleant: Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg Webmaster: Anne Kjølby, Frankrigsgade 23 IItv., 2300 Kbh S VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, Kontingent Skoler: til 100 elever, 1295 kr. op til 250 elever, 1595 kr. over 250 elever, 1795 kr. Personligt medlem: 150 kr. Studerende: 75 kr. Abonnement på VISVA: 100 kr. Henvendelse til kassereren giro fax Abonnerer på Kunstbogklubben og tidsskrifterne Kunst, Kunstavisen og Hrymfaxe Forsiden: Susanne Vibe, Constanza, 50 x 40. Flere billeder på Layout: gtw Grafisk produktion: Skive Offset APS Tid og sted ca 1/6 VISVA udkommer 27/5 Arbejdsmøde fra kl og lånte billeder kommer retur 23/6 Arbejdsmøde kl /6 Nye billeder modtages på seminariet 17/8 Udstilling op (nedtages 7/9) uge 37 Ny cirkulation: onsdag 9/9 fra kl uge 40 Deadline på VISVA og Katalog Susanne Vibe - Livsglædens kunstner Susanne Vibe var fra sine tidligste år fascineret af dansen med bl.a. Vivi Flindt og Frank Schaufuss som lærere, men måtte stoppe med dansen, da hun var i 40 erne. I stedet blev det lysten til at tegne og male, der optog hende. Men dansen blev videreført som motiv for hendes farverige og livsbekræftende billeder. Seks gange besøgte hun Cuba, hvor hun indfangede udstrålingen hos øens befolkning og livets mangfoldighed gennem sit motivvalg. De stærke kontraster blev det afgørende i hendes billedudtryk, og det har været hendes ønske at glæde os og de stærke farver i billederne måtte smitte af på publikum, der ser hendes billeder. Livsglæden blev det altafgørende element i hendes billeder og lever videre i hendes billeder. Susanne Vibe døde i foråret VISVA

3 Beretning fra ordinær generalforsamling 2009 Det er første gang jeg skal aflevere beretning som formand for Skolekunstforeningen Midt-Vest. Jeg har i løbet af dette første år fået indsigt i, hvordan arbejdet i bestyrelsen foregår, og oplevet hvilket solidt fundament, det bygger på. Et sådant godt arbejdsfællesskab med en struktureret arbejdsfordeling betyder meget og giver god tryghed, når man som ny formand skal tage over. Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder og 3 pakkemøder, hvor VISVA gøres klar til forsendelse. Derudover har vi haft modtagelse af årets kunstbilleder, etablering af kunstudstilling, samt udlevering og modtagelse af de cirkulerende udstillinger. En invitation til et besøg i Kunstnerhuset i Skærbæk måtte desværre aflyses pga. af sygdom, men det er planlagt her i forsommeren. Den gode kontakt til kunstnerne er vigtig, og deres tilbagemeldinger efter årets udstillinger er heldigvis altid positive. Flere tilbyder gerne at udlåne billeder til os igen. I år har 35 kunstnere udstillet hos os. Kunstudstillingen i Skive Seminariums aula, hvor vi præsenterer et udvalg af årets lånte billeder, og hvor samtlige kunstnere er repræsenteret, blev en flot udstilling. Den viser på bedste måde den kvalitet og mangfoldighed, der er i vores cirkulerende kunstudstillinger. Vi fik en fin presseomtale, og som noget nyt var også TV Midt-Vest forbi i år. Så vi fik et par minutter i aftenens nyheder, hvor Else Marie repræsenterede foreningen flot. Vi har i år 75 medlemsskoler i foreningen. Et par enkelte har meldt sig ud, men et par nye er kommet til, så medlemstallet er status quo. Kredskoordinatorerne, som sørger for, at udstillingerne kommer rundt på skolerne, gør et stort og uundværligt arbejde, og også skolerepræsentanterne, som sørger for ophængning og formidling på de enkelte skoler er en uvurderlig arbejdskraft. Bestyrelsen arbejder på at skabe en tættere kontakt til skolerepræsentanterne og på denne måde få nye kræfter i foreningen. Også i år har vi ansøgt de 8 kommuner i vores område, Skive, Viborg, Thisted, Holstebro, Morsø, Silkeborg, Vesthimmerland og Favrskov, som har medlemsskoler i foreningen, om økonomisk støtte, nemlig 500 kr. pr. medlemsskole. Vi har i år prøvet at være mere direkte i vores henvendelse og håber på sigt, at det giver resultat. Vores ansigt udadtil er websiden www. skolekunst.dk, medlemsbladet VISVA og Kataloget. Websiden varetages på bedste vis af Anne Kjølby, som holder den opdateret. VISVA udkommer 3 gange om året og har et layout og en kvalitet, som vi kan være stolte af. Bladet præsenterer meget flot både de udstillende kunstnere og foreningens arbejde, og vi mener, at vi skal fastholde kvaliteten af bladet, selvom det er en tung udgiftspost. En af de opgaver, der har været på bestyrelsesmødernes dagsorden i årets løb, er et generationsskifte i bestyrelsen. Sidste år blev der valgt tre nye medlemmer, og selvom ikke hele resten af bestyrelsen skal afgå - og med den en uundværlig bunke erfaring og et kæmpemæssigt netværk - har flere været med så længe, at de efterspørger en afløsning. Det er en vanskelig opgave. Der skal lyde en stor tak til alle, som er med til at holde Skolekunstforeningen i gang. Tak til kunstnerne, som udlåner deres VISVA

4 værker til os, tak til kredskoordinatorer og skolerepræsentanter for det store arbejde ude omkring i kredsene og på skolerne, tak til Skive Seminarium og især til pedellerne for stor hjælpsomhed med udstillingen. Men især en stor tak til bestyrelsen. Både Christina og Tina, der som de nye er kommet med friske kræfter, men i høj grad også til Else Marie, Niels-Jørn, Gunnar og Helga, der med deres viden, erfaring og indsigt, og med venlighed og varme har gjort det overkommeligt at overtage formandsposten. Aase Kruse, den 15. april 2009 Til især skolerepræsentanten Hvis jeres arbejdsplads, skolen, har skiftet navn, hvad hedder den så nu? Og hvilken adresse? Givvenligst vores kasserer besked. TAK - også for i år. God sommerferie. Gunnar Referat af generalforsamlingen 15. april 2009 i Skolekunst Midt-Vest 1. Leif Søndergård valgt som dirigent 2. Formanden, Aase Kruse, aflagde beretning, der blev godkendt. Da flere kommuner har valgt ikke at støtte op om foreningen økonomi, spurgte Ingrid Houen til, om ansøgningen kunne ændres. Formanden svarede, at man havde forsøgt at personliggøre adressen, så det var muligt at følge op på henvendelsen. Fremover større fokus på skolerepræsentanterne, da de er vigtige personer i foreningens arbejde. 3. Regnskabet blevgodkendt uden væsentligte kommentarer. 4. Valg til bestyrelsen: Else Marie Aagaard, Niels Jørn Kjølby og Gunnar Pedersen blev alle genvalgt. Nyvalgt blev Ann Theresa Bitsch Hansen. Helga Pedersen modtog ikke genvalg. Til suppleant valgtes Kirsten Jakobsen. Genvalg til Carsten Bo Møller som revisor og revisorsuppleant Hans Nielsen. Hanne Oxlund er på sigt interesseret i bestyrelsesarbejdet. 5. Kontingentsatserne uændret uden kommentarer. 6. Ingen indkomne forslag, så dette punkt var hurtigt overstået, hvorpå generalforsamlingen suspenderedes, mens man hyggede sig ved kaffebordet. 7a.Lodtrækning af et billede gik til følgende 10 skoler: M. C. Holms skole, billede af Beng Nordenborg Hvidbjerg skole, billede af Poul Vinther Viborg Katedralskole, billede af Arne L. Hansen Rønbjerg Skole, billede af Hans Chr. Thomsen Koldby skole, billede af Jan Vessel Vinderup Kommuneskole, billede af Ole Bundgård, Ansøgningen Skive Seminarium, billede af Ole Bundgård, Den grimme ælling Overlund Skole, billede af Bjørn Søndergård Galtrup Efterskole, billede af Poul Janus Ibsesn Tjele Efterskole, billede af Poul Janus Ibsen. 7.b Lodtrækning blandt personlige medlemmer drejede sig både om oliemaleri og indrammede billeder i forskellige teknikker. Desuden lå der div. kort og ruller m. grafik man frit ku ta med sig. 8. Under evt. takkede formanden Aase Kruse Helga for hendes arbejde i foreningen og hun fik overrakt en flot forårsbuket. Aase takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år og sendte en tak til Salling Ungdomsskole, der endnu engang havde dækket kaffebord til Generalforsamlingen. Referent Helga Pedersen 20/ VISVA

5 Annette Falk Lundledvæver, men en dag Annette Falk Lund Amtoftvej 34, 7742 Vesløs www. falklund.dk 1964 født i Tyskland cand.mag. uddannelse i Leipzig medlem af kunstnergruppe under ledelse af Wolfgang Petrovsky undervisningsarbejde i Jena og Berlin 1993 flytter til København arbejde som pressefotograf tegne- og grafikkursus på Glyptoteket og i Kulturfabrikken uddannelse som kunstnerkonsulent på MAB (Moving Arts and Business) Om mig Jeg er født i 1964 og er cand.mag. fra Leipzig Universitet. Efter stationer i Jena og Berlin flyttede jeg til Danmark i 1993 og har arbejdet som pressefotograf og nu billedkunstner. I efter 14 års storbyliv i København- er jeg i flyttet til Jylland for at være tættere på naturen og stilhed. Mit atelier ligger på Hannæs ved den nordlige del af Limfjorden, hvor man gerne må besøge mig efter aftale. Siden 1998 har jeg har udstillet og solgt til en lang række danske virksomheder som f.eks. Coloplast, Lundbeck, Carl Bro, KL, EKJ, SAP og Oracle og har turneret med min performance Det grimme og det smukke i en række kunstforeninger. For et år siden startede jeg et frugtbart samarbejde med Hellerup Kunsthandel og mine værker er altid udstillet i deres lokaler på Strandvejen 203. Annette Falk Lund er medlem af DBF (Danske Billedkunstnernes Fagforening) Livsbekræftende malerier Annette Falk Lund henter sin inspiration dybt nede fra fantasiens underskov. Hendes motiver vækker genklang i os, også selv om vi ikke umiddelbart kan komme med en håndfast fortolkning. Det er først og fremmest eventyret, vi ser. Alle fortællinger om kærlighed, magiske besværgelser, onde stedmødre, morderiske onkler, ædle riddere, drager og fortryllede spejle. Alle de urgamle historier, som H. C. Andersen, Brødrene Grimm og mange andre har gendigtet. Historier, som selv i vores højteknologiske tidsalder VISVA

6 stadig sidder gemt i vores erindring og som kommer frem i drømmene eller når vores hårdt prøvede bevidsthed slapper af og for et øjeblik lader barndommens fantasiunivers blive lyslevende for os. På den måde kan man godt tale om det befriende ved at betragte Annette Falk Lunds malerier. Hjernen kan slås fra og gå på opdagelse i det myldrende virvar af personer, farver og former, vævet sammen som en stor sprudlende og frodig fortælling. Efter denne instinktive nydelse træder vores hjerne igen og prøve at danne en sammenhængende historie ud af kaoset. Det øjebliks irritation, vi oplever, når vi indser, at en sådan entydig fortolkning ikke kan gives, ophæves dog næsten øjeblikkelig af den barnlige fryd, vi føler ved at betragte billederne og vi må erkende, at her er tale om en dybere forståelse fra vores side. En forståelse, som er primitiv og førsproglig, bekræftende den tese, at kunsten oprindelig er magisk og besværgende. Anette Falk Lunds kunst har med andre ord rødder i de samme kilder, som de tyske ekspressionister, surrealisterne og senere Cobra-kunstnerne dyrkede: børnetegningerne, drømmene og de magiske objekter fra det, man engang kaldte primitive kulturer. Det er dog ikke surrealisternes eller Asger Jorns meget maskuline frembringelser, Falk Lund er mest påvirket af. Det er snarere kunstnere som Marc Chagall, Gabriele Münter eller den unge figurative Kadinsky, hun har noget til fælles med. Kunstnere, som på en mere blid, poetisk og drømmende måde har skabt værker, der er dybt inspirerede af folkeeventyr og romansk kirkekunst foruden helt private forhold. Annette Falk Lunds arbejdsmetode fortæller en hel del om hendes tilgang til kunsten. Udgangspunktet kan være et ønske om at arbejde med nogle bestemte farver, f.eks. rød, gul og grøn eller et behov for at bruge bestemte motiver, ofte hentet fra den umiddelbare hverdag eller fra erindringens dyb. Hurtigt viser der sig en grundkomposition med to eller tre dominerende figurer, som der så arbejdes videre på i en blanding af helt spontane impulser og så det indgroede kendskab til komposition og farvelære, hun an til fingerspidserne. Det svære bliver nu at kombinere spontanitetens friskhed med behovet for kompositionel klarhed og hun må ofte gennem mange overmalinger før resultatet føles rigtigt. For at understrege den sanselige og skabende tilgang til malerier, bruger Annette Falk Lund hyppigt et meget groft lærred der giver kompositionen et rustikt og stofligt præg. Når målet er nået, har vi beskuere til gengæld også mulighed for at dykke ned i nogle aldeles livsbekræftende fortællinger, fulde af subtil humor og bolbende livsappetit. Tom Jørgensen redaktør af Kunstavisen, september VISVA

7 Franziska x135 cm VISVA

8 Kirsten Christensen Kirsten Christensen Fynshovedvej 696, Nordskov 5390 Martofte født i Vestjylland 1970 seminarieuddannet billedkunstlærer supplerende uddannelse ved deltagelse i kurser på Århus Kunstakademi samt undervisning/ supervision hos billedkunstner Lene Noer 2003 stopper som lærer for at arbejde fuldtids med maleri mv flytter til Hindsholm, hvor naturen, livet, farverne og folkene giver inspiration til billeder malet med akryl på lærred, stof, plast og andet. Arbejder i perioder med grafik, ler og maleri på glas. Pressen skrev bl.a. I serien Hindsholm - My Way fortælles enkelt og stærkt om lvet på landet. En lyseblå kaffedug med korsstingsmønstre er endt som himmel i et opus, hvor silhuetten af en moderne traktor harver sig ind i værket, hen over en anden tøjlas hvid og brune tern, mens støves står fra dens hjul. Vi er nok derude i det nordfynske bondeland, men kunstneren holder betragteren i stramme tøjler, for materialerne levner ingen plads for illusioner: dette er ikke virkeligheden. Det er billeder. Fortolkninger. Brikker til en sindets og en livsforms absolut ikke uspolerede og for længst afviklede idyl. Spændende brikker. Preben Winter, Kunstavisen Udstillinger: Kunstnernes Sommerudstilling 2006, debut Kunstnernes Sommerudstilling 2007 Diverse gallerier og kunstforeninger Akryl på stof, 50x60 cm. Akryl på stof, 50x60 cm. 8 VISVA

9 Akryl på plast, 54x60 cm. Uddrag af anmeldelse: - I hendes billeder er det det enkelte udtryk, roen og klarheden der er nået frem til. Kirsten er kunstnerisk i familie med de abstrakte kunstnere, men hertil føjer hun et eget personligt udtryk ved brugen af genkendelige motiver som spiller op til eller sammen med en stram formsans, hvor farve og flade er vigtige elementer i kompositionens opbygning. Det interessante i hendes udtryk er at hun bruger virkemidler som både giver os en formoplevelse men også samtidig fører videre til en fortælling vi alle kan digte videre på. At det ikke kun er hverdagen vi får præsenteret men hvor fantasien også har givet resultater i billeder med eventyrindhold er jo meget i tidens ånd og kan måske lægge op til en ny billedverden. Kirsten Work Rasmussen Kunsthistoriker, anmelder ved Kjerteminde avis VISVA

10 Grethe Mariann Maurseth Grethe Mariann Maurseth privat Hasserisvej 148 værksted Dannebrogsgade 41c 9000 Aalborg Uddannelse: Grundskole ved Nordjyllands Kunstskole, 1995 Århus Kunstakademi , Fagskolen for maleri Grethe Maurseth er en dygtig nutidig maler. Hun er vedholdende og arbejdsom, og går ikke efter det letkøbt skønne. Hun søger i stedet et stærkt udtryk, og forfølger gerne et emne igennem en række billeder, til det er gennemarbejdet. Hun er ikke bange for at bruge egne følsomme oplevelser som grobund for udtryksfulde billeder. Grethe Maurseth er fortrinsvis maler, men inddrager naturligt nye medier, som foto og video i sit arbejde. Karen Gabel Madsen, billedkunstner Censurerede udstillinger: KE 2007, KS 2007, KS 2006, KS Andre censurerede udstillinger: Dronninglund Kunstcenter, decemberudstilling 2007 Kunst & Forår, Aalborg 2007 Østhimmerland 2006 Å keve 2006, En kollektiv national udstilling på Rådhuspladsen i Oslo. Aalborg Kunstpavillon, ung kunst 2006 Dronninglund Kunstcenter, decemberudstilling 2005 Udvalgte udstillinger: Galleri Jenzen i Aalborg-08 Galleri Bergslien i Norge, separatudstilling-07 Galleri Prinsen-06 Kulturspinderiet, Silkeborg-06 Fussingøslot-06 Galleri Pakhuset, Sæby-05 Galleri 14, Farsø-05 Hønse Louisa s Hus, Oslo-04 Kunstnernes Påskeudstilling i Århus Kunstbygning 2009 Antaget med tre malerier "Kunsternes Påskeudstilling giver både etablerede og uetablerede kunstnere mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. Gennem censurkomiteens udvælgelse skabes der hvert år et nyt bud på, hvor kunsten bevæger sig hen i kraft af de optagne værkers indhold og udtryk samt de medier, de benytter sig af. Den censurerede udstilling står på samme tid for tradition og fornyelse. Censurkomitéen sammensætter udstillingen 10 VISVA

11 ud fra dens fælles kvalitetskriterier og forståelse af nutidskunsten. Der arbejdes med enhedscensur og den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Der findes derfor ikke nogen kategorier under censureringen." KP09 Det er 63. gang, at man kan se den årlige censurerede påskeudstilling. Her får både etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. En censurkomité har udvalgt 161 værker blandt de mere end 1800 indsendte. De Exit, 50 x 70 cm. optagne værker spænder bredt over medier som video, maleri, installation, foto og skulptur og sammensættes af censurkomitéen i en alsidig og vibrerende udstilling, der byder på saft og kraft fra de bedste i feltet. Resultatet er et unikt indblik i de strømninger og tendenser, der kommer til udtryk på både den professionelle og den uetablerede kunstscene her og nu. 384 kunstnere har indsendt i alt 1836 værker. 161 værker er udvalgt og 78 kunstnere repræsenteret. Heraf er de 55 debutanter. VISVA

12 Hanne Wølk Gøtske Hanne Wølk Gøtske Blåhøj 4, Erritsø, 7000 Fredericia Jeg har udstillet mange steder siden starten i september 2005 Bl.a. hos flg.: Galleri Gilberg, Trinity Hotel og Konferencecenter, Videnparken, Kongensgade 111,Det Bruunske Pakhus, Alle i Fredericia. Yderligere hos Ecco i Bredebro og Tønder, i Odder Øko. Have og på Endelave, Strand - Galleriet i Vejers nord for Esbjerg, Galleri Corfitzen i Vejle. Samt i Strand -Galleriet på Nørrebro i København og på Kolding Sygehus. Jeg har solgt malerier i flere lande ud over Danmark flere steder i USA, Tyskland, Irland, Norge, England og i Singapore I 1979 blev jeg uddannet, bl.a. som billedkunstlærer på Kolding Lærerseminarium. Gennem de senere år har jeg været på diverse relevante og længere varende, kunstskoleophold i Vejle og Kolding. På skolerne var der akademi - og designskole uddannede kunstnere, som undervisere. Jeg har gennemført flere kurser i portræt, croquis, landskab, akvarel, collografi og akryl maling. På kurserne var der også her udøvende, uddannede kunstnere, som undervisere. I en del år og indtil 2007 har jeg været aktiv medlem - og i en længere periode været formand for Kunstsamrådets bestyrelse i Fredericia. Jeg har bl.a. været med til at lave en udstillingsguide over udstillingssteder i Fredericia, til kunstnere bosat i kommunen. I øvrigt er jeg medlem af KunstSpiralen, en forening for udøvende kunstnere bosat i Fredericia Kommune. Siden september 2005 udøvende billedkunstner på fuld tid. Naivismen med de klare farver, kontraster og ikke mindst humor er det foretrukne område. Sjove huse, mennesker i alle tænkelige situationer, eventyr og klovner er emner, der ofte bliver brugt i mine malerier. Derudover males / tegnes croquis, landskaber m.m. Males på bestilling. Portrætter og naivistiske dåbs/fødsels malerier males / tegnes på bestilling. m.m. Med venlig hilsen Hanne Wølk Gøtske Skal vi hjælpe fruen? Akryl, 20x20 cm. 12 VISVA

13 Tunnellen, 40x50 cm, akryl på lærred. VISVA

14 Det billede holder jeg meget afe Skyum er kendt men en dag Vi har fra Naivisten nr. 48, marts 2009 fået lov af Kaj E. Sørensen, ansvarshavende, fået lov at bringe følgende. Naivistisk Kunstforening kan kontaktes på tlf Kaj Lang der i mange år var indehaver af Varmegalleriet i Kastrup har skrevet denne beretning, om et billede han holder meget af. Det er ikke underligt, fordi han selv ejer en lirekasse, som han flittigt drejede i Varmegalleriet ved ferniseringer - og af og til optræder med andre steder. Tom M. Jensen døde i januar På vores væg hænger hosstående billede. Vi kaldte ikke for ingenting (når folk spurgte, hvad M stod for) Tom for Tom Mursten. Tom malede ofte billeder med murede facader. Det var den nyligt afdøde maler Keld Bech Christensen, der var uddannet murer, der lærte Tom at male i forbandt. Billedet forestiller, som man kan se, n lirekassemand i en gård. Han vækker glæde. Det kan mas se på de tre koner, der står på hver sin etage og skråler med på melodien. Som altid med Svigermors skarpe Tunge i vindueskarmene. Billedet er lavet specielt til en udstilling i Varmegalleriet, der hed Lirekasser i Kunsten. Det var en stor succes med fin omtale i bl.a. Kunstavisen. Mange naivistiske malere har brugt lirekassemanden som motiv. Blandt andre Ruth Schmidt, Vibeke Magnussen, Herman Stilling, Frede Malmros, Henry Heerup og Toms kone, Edel Bærskog. Tom og Edel blev efterhånden vore meget gode venner. Som de hjælpsomme mennesker de er, og var, hjalp de hvert år med at hænge vores sommerudstil- Edel Bærskov 14 VISVA

15 linger op. De hed Minimal, for billederne måtte kun være max. 30x35 cm. Tom blev altid rost for den meget svære ophængning af de ca. 300 billeder. Anmelderen Alex Steen, der desværre også har forladt os, havde et billede med de samme motiv. Vi diskuterede tit, hvis billede der var bedst. Vi har desværre ikke Tom blandt os længere, men vi har da hans dejlige, livsbekræftende billeder. Så lad det være en trøst. Skulle man få lyst til at se flere af Toms arbejder kan det lade sig gøre, idet jeg efter Varmegalleriets ophør har indrettet et par værelser mod vejen som et lille galleri (vi kalder det Varmegalleriet Light). Her har Edel hængende seks af Toms herlige billeder og to af hans elskelige vikingetegninger. Og jeg bliver så glad, når jeg får besøg! Du skal blot ringe først, så du er sikker på, at jeg er hjemme. Jeg bor på Grækenlandsvej 135 på Amager og har telefonnummer eller Kai Lang Tak til Kai for artiklen. Da mange ikke ved, hvad M i Toms signatur stod for, må vi lige røbe, at det stod for hans mellemnavn, som var Myggen. I øvrigt tager Kai Lang den dag i dag af og til ud og spiller på sin elskede lirekasse, hvis han kan få nogen til at hjælpe med transporten, da hans helbred ikke længere tillader, at han selv slæber rundt på lirekassen. Red. Tom M. Jensen, Evergreens, 1986, 45x14 cm. VISVA

16 Edel Bærskov Kunstudstilling Skolekunstforeningen Midt-Vest afholder kunstudstilling på Skive Seminarium fra den 18. august til den 4. september. Et bredt udvalg af årets nye billeder kan ses i aulaen på Skive Seminarium 18. august til 4. september. Adgang for alle i seminariets åbningstid fra kl VISVA

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi Fagskolen for maleri v. Jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi Fagskolen for maleri v. Jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

VISVA. Nr. 2-2010 32. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 2-2010 32. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 2-2010 32. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, 97 52 98 10

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

VISVA. Nr. 1-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 1-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 1-2011 33. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, 97 52 98 10

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

GRETHE MARIANN MAURSETH

GRETHE MARIANN MAURSETH GRETHE MARIANN MAURSETH Adresse: Hasserisvej 148, 9000 Aalborg www.maurseth.dk Født: 24. desember 1962 Telefon: 45 22 95 22 27 e.mail: grethe@maurseth.dk www.maurseth.dk CV Uddannelse 1995 Grundskole ved

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik EFTERÅR 2014 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

I år er det syvende gang at der afholdes CROQUISFESTIVAL i Borup.!

I år er det syvende gang at der afholdes CROQUISFESTIVAL i Borup.! PROGRAM for CROQUISFESTIVAL 2014 29-30 marts I år er det syvende gang at der afholdes CROQUISFESTIVAL i Borup. Croquisfestivalen tiltrækker deltagere fra et større og større område - ikke blot fra Sjælland,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS Nygade 24, 8600 Silkeborg naturligheder der er natur lighed ulig nat erna ertur erturnat der hed ertan turlihed

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening

Aalborg Kommunale Kunstforening Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 6. april 2011 kl. 19.30 i Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

CHARLOTTE NEEL RITTO Scenes galleri NBeX Viborg

CHARLOTTE NEEL RITTO Scenes galleri NBeX Viborg Scenes 16.08 21.09.2013 galleri NBeX Viborg , født i 1958 - bor og arbejder i København. Uddannelse: Kunstskolen Spektrum v. Ingela og Thomas Skytte, Jagtvejens Billedskole v. Bjørn Bråten og Peter Holck

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Arkitektur & Kunst. Ringstedgade 10 4700 Næstved www.gro-maa.dk tlf. 40 61 77 49 h@gro-maa.dk. Åbent: Mandag + Tirsdag kl. 12-17

Arkitektur & Kunst. Ringstedgade 10 4700 Næstved www.gro-maa.dk tlf. 40 61 77 49 h@gro-maa.dk. Åbent: Mandag + Tirsdag kl. 12-17 Ringstedgade 10 4700 Næstved www.gro-maa.dk tlf. 40 61 77 49 h@gro-maa.dk Arkitektur & Åbent: Mandag + Tirsdag kl. 12-17 Torsdag + Fredag kl. 16-20 Lørdag kl. 12-17 Gro Jeg er arkitekt og kunstner, uddannet

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune 1 of 5 Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune Bilag til møde i udvalget for Plan, udvikling og kultur den xx 2016. Kandidater/område Kort begrundelse/uddrag Indstiller(e) Udøvende kunstnere

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00. Do disturb

2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00. Do disturb 2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00 Do disturb ÅBNE DØRE Vestfynske kunstnere åbner dørene og byder velkommen i de mange værksteder og gallerier vi har på Vestfyn. Mød

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Dagorden ifølge vedtægter: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kære læsere Struer Billedskole holder til på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5a. Vi er endnu engang glade for at kunne præsentere Struer Billedskoles kursusprogram,

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere