UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING PLASTINDUSTRI PROCESINDUSTRI METALINDUSTRI KØLEINDUSTRI MONTAGEINDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN ARBEJDETS ORGANISERING VINDMØLLEINDUSTRI ANDEN INDUSTRI

3 1. GENERELT OM BESVARELSERNE I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 3

4 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 4

5 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Udybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Tabel 5: Vurdering af om de eksisterende AMU-tilbud til produktionsgrupper er dækkende I hvilken grad dækker følgende AMU-kurser jeres uddannelsesbehov til produktionsgrupper? Selvevaluering i praksis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21% 18 41% 36 8% 7 30% % 87 40% 35 37% 32 2% 2 21% % 87 5

6 Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 40% 35 32% 28 7% 6 21% % 87 49% 43 30% 26 5% 4 16% % 87 54% 47 26% 23 5% 4 15% % 87 37% 32 32% 28 9% 8 22% % 87 33% 29 25% 22 13% 11 29% % 87 40% 35 28% 24 9% 8 23% % 87 43% 37 29% 25 8% 7 21% % 87 40% % 244 7% 57 22% % 783 Tabel 6: Vurdering af nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper Ser I nogen nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper? Endnu mere fleksibilitet er nødvendigt. Vi skal have mere fokus på de ansattes indflydelse Mere selvstændigt projektarbejde i teamet uden indblanding fra leder industriopr. større bredde p.t. ikke Svært spørgsmål men omgangsfacon og -tone går i retnig af selvcentrerethed så "noget" om fællesskab/fællesansvar Kurser inden for bæredygtighed 8 Konklusioner vedr. besvarelser af de generelle spørgsmål omkring udviklingstendenser og arbejdets organisering Tendenserne er ret kraftig, da det er alle 87 svarpersoner, som har afgivet deres holdning til dette spørgsmål Svarpersonerne i spørgeskemaet vurderer, at følgende udviklingstendenser i særlig grad vil øge behovet for nye AMU-kurser: Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn Mere arbejde i tværfaglige teams Flere opgaver med ansvar for intern oplæring Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk I forhold til kurser inden for produktionstilrettelæggelse vurderer svarpersonerne, at der i høj grad vil være behov for nye AMU-kurser inden for LEAN og Kaizen. Svarpersonerne vurderer, at AMU-tilbuddene til produktionsgrupper er rimelig dækkende. Dog er der mindre tilfredshed med AMU-tilbuddene inden for feltet selvevaluering i praksis. Der er ikke nogle entydige tendenser i de afgivne fritekstbesvarelser 6

7 3. PLASTINDUSTRI Tabel 7: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte plastmagere Mener du, at der er behov for flere AMU kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte plastmagere? Ja 50% 6 Nej 0% 0 Ved ikke 50% 6 100% 12 Tabel 8: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte plastmagere Inden for hvilke emner? pultrudering Samarbejde/kommunikation / Projektledelse / Forretningsforståelse / Globalisering *Flere komponent støbning / *Optimering af processen mellemleder uddannelse herunder uddelegering Hærdeplast, herunder limning af bondede matrialer og kørsel med autoclaver Ønske om genopfrisningskurser 6 Tabel 9: Behov for AMU-kurser i robotbetjening særligt rettet mod plastindustrien Er der behov for nye AMU-kurser i robotbetjening, som er særligt rettet mod plastindustrien? Ja 42% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 58% 7 100% 12 Tabel 10: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 33% 4 Nej 42% 5 Ved ikke 25% 3 100% 12 7

8 Tabel 11: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for plastindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? tegningsforståelse, udvidet / kvalitetsledelsessystemer Beskrevet i tidligere spørgsmål Forarbejdning af hærdeplast, da hærdeplast i denne tid vinder mere og frem og på nogle områder overtager produkter fra temoplast-siden. Gennerel efterbearbejdning 4 Tabel 12: Omfang af brugen af AMU-kurser i plastindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for plastindustrien? I stort omfang 33% 4 I mindre omfang 17% 2 Slet ikke 17% 2 Ved ikke 33% 4 100% 12 Tabel 13: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i plastindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? fordi vi ikke har behov for det. hvis jeg spørger virksomheden, er svaret at, de sender medarbejder til de kurser de mener er relevant for medarbejderen, og virksomheden mangler kurser i hærdeplastteknik jeg bliver svar skyldig. 4 Tabel 14: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for plastindustrien Hvis du har flere kommentarer til efteruddannelse inden for plastindustrien, kan du nævne dem her: Mere synlighed 1 8

9 4. PROCESINDUSTRI Tabel 15: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for procesindustrien Hvilken underbranche inden for procesindustrien arbejder du inden for? Medicinal industri 30% 6 Fødevare- og nydelsesmiddel industri 25% 5 Kemisk industri 35% 7 Anden procesindustri 20% 4 110% 22 Tabel 16: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte procesoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte procesoperatører? Ja 40% 8 Nej 25% 5 Ikke relevant 35% 7 100% 20 Tabel 17: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte procesoperatører Inden for hvilke emner? Alle - de faglærte har det for nogens vedkommende med at tro, at de er faglærte og dermed ikke behøver mere uddannelse. Det er synd! Robotteknik Styringsteknik, PLC programmering Reguleringsforståelse / / Specifik kemi fejl finding KEMI, teknisk engelsk metalindustrien Projektledelse / Lean 8 Tabel 18: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte industrioperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte industrioperatører? Ja 25% 5 Nej 30% 6 Ikke relevant 45% 9 100% 20 9

10 Tabel 19: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte industrioperatører Inden for hvilke emner? Pneumatik, hydraulik, reguleringsteknik kvalitet - hygiejne - miljø Miljø, Kemi teknisk engelsk samarbejde/kommunikation 5 Tabel 20: Kendskab til efteruddannelsesbehov inden for procesindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 5% 1 Nej 50% 10 Ved ikke 45% 9 100% 20 Tabel 21: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for procesindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? Overflade behandling med vandbaseret maling i sprøjtekabiner 1 Tabel 22: Omfang af brugen af AMU-kurser i procesindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMUkurser inden for procesindustrien? I stort omfang 15% 3 I mindre omfang 65% 13 Slet ikke 15% 3 Ved ikke 5% 1 100% 20 10

11 Tabel 23: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i procesindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? har ikke tid og har ikke råd der har ikke været behov. kan ikke afse nok folk til et helt hold ingen kursusaktivitet for produktionsmedarbejdere på virksomheden er faglig sekretær Virksomheden får sine behov for efteruddannelse dækket vha. uddannelse som industrioperatører og procesoperatører ressourcer - økonomi undervisningen på operatørkurser har været for dårlig bruger ikke meget tid på uddannelse pt på prund af krisen Ved ikke PERSONALEMANGEL. Kommer fra elektronikvirksomhed økonomi Da der ikke er så mange kurser som kører aktivt 16 Tabel 24: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for procesindustrien Hvis du har flere kommentarer til efteruddannelse inden for procesindustrien, kan du nævne dem her: Nej 1 5. METALINDUSTRI Tabel 25: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for metalindustrien Hvilken underbranche inden for metalindustrien arbejder du inden for? Pladebearbejdende metalindustri 54% 15 Spåntagende metalindustri 43% 12 Anden metalindustri fremstilling af auto og industrikølkere Robot samt manuelt svejsning Metalstøberi - aluminium Montagefabrik indenfor landbrugsbrancen Marine fremstilling Montage indenfor metalindustri 21% 6 118% 33 11

12 Tabel 26: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for metalindustri I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgen- grad I mindre I høj grad Slet ikke Ved ikke de områder? Spåntagning 21% 6 32% 9 21% 6 25% 7 100% 28 Pladebearbejdning 21% 6 36% 10 29% 8 14% 4 100% 28 Måleteknik 36% 10 54% 15 7% 2 4% 1 100% 28 Laser-skæring 29% 8 29% 8 25% 7 18% 5 100% 28 Produktionsslibning 43% 12 18% 5 18% 5 21% 6 100% 28 Betjening af industrirobotter Korterevarende introduktionskursus i CNC Korterevarende introduktionskursus i vision 61% 17 25% 7 4% 1 11% 3 100% 28 43% 12 29% 8 7% 2 21% 6 100% 28 36% 10 43% 12 11% 3 11% 3 100% 28 36% 81 33% 74 15% 34 16% % 224 Tabel 27: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden metalindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for metalindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 11% 3 Nej 61% 17 Ved ikke 29% 8 100% 28 Tabel 28: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for metalindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? * Kortere kursus omkring introduktion til CNC - betjeningskursus, uden forudgående erfaring eller kurser. / * Kort paksisorienteret visionkursus Meget mere omkring automatisering.programmering,betjening og vedligehold af robotter og avancerede maskiner. Individuelt tilpasede kursus der kan kombineres med den enkelte virksomheds strategiske målsætninger - I det hele taget en mere dynamisk sammensætning af de enkelte forløb. 3 12

13 Tabel 29: Omfang af brugen af AMU-kurser i metalindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMUkurser inden for metalindustrien? I stort omfang 50% 14 I mindre omfang 43% 12 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 7% 2 100% 28 Tabel 30: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i metalindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? ikke råd--ikke tid Vi har ikke behov for det pt. fordi vi arbejder med at arbejder med at højne almen dansk og regning for tiden Ved ikke Der er ikke tid. Lige pt pga. krisen hvor vores uddannelse forløb er afviklet på vuc benytter andre kursusudbydere Vores behov er dækket Manglende forståelse for et behov i firmaet I virkeligheden fordi vi i en meget lag perriode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse. Da virksomheden stort set kun bruger faglærte, og bruger derfor kun kurser til efteruddannelse Produktionen er flyttet til udlandet og der er meget få timelønsansatte tilbage. 12 Tabel 31: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien, er du velkommen til at skrive dem her: Kurser med MENNESKET i centrum Kombiner robotteknologi med andre processer. 2 13

14 6. KØLEINDUSTRI Tabel 32: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for køleindustri I hvilken grad er der behov for efteruddannelse inden for følgende områder? Produktion af køle- og klimaanlæg I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 50% 1 50% 1 0% 0 0% 0 100% 2 Montage af køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 Fyldning og afprøvning af køleog klimaanlæg Produktion af delkomponenter til køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 0% 0 50% 1 50% 1 0% 0 100% 2 Betjening af industri-robotter 50% 1 0% 0 50% 1 0% 0 100% 2 Miljø- og energiforhold ved produktion af køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 17% 2 67% 8 17% 2 0% 0 100% 12 Tabel 33: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden køleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for køleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 50% 1 Ved ikke 50% 1 100% 2 Tabel 34: Omfang af brugen af AMU-kurser i køleindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for køleindustrien? I stort omfang 0% 0 I mindre omfang 50% 1 Slet ikke 50% 1 Ved ikke 0% 0 100% 2 14

15 Tabel 35: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i køleindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Vi har ikke behovet pt. Produktionen er flyttet til udlandet 2 7. MONTAGEINDUSTRI Tabel 36: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for montageindustrien I hvilken grad er der behov for AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Automatisk montage af lettere industriprodukter Manuel montage af lettere industriprodukter 40% 4 30% 3 10% 1 20% 2 100% 10 50% 5 30% 3 0% 0 20% 2 100% 10 Betjening af industri-robotter 60% 6 10% 1 10% 1 20% 2 100% 10 50% 15 23% 7 7% 2 20% 6 100% 30 Tabel 37: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden montageindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for montageindustrien, som ikke dækkes af de eksisterende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 80% 8 Ved ikke 20% 2 100% 10 15

16 Tabel 38: Omfang af brugen af AMU-kurser i montageindustrien I hvilket omfang bruger din virksomhed de eksisterende AMU-kurser inden for montageindustrien? I stort omfang 50% 5 I mindre omfang 40% 4 Slet ikke 10% 1 Ved ikke 0% 0 100% 10 Tabel 39: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i montageindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Vi har ikke behovet pt. uddanner internt efter ledelsens skøn vi er først lige begyndt ikke nogen der har tid 5 8. ELEKTRONIKINDUSTRI Tabel 40: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte elektronikoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte elektronikoperatører? Ja 20% 2 Nej 30% 3 Ved ikke 50% 5 100% 10 Tabel 41: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte elektronikoperatører Inden for hvilke emner? mere viden på sjælland bla. standarder 2 16

17 Tabel 42: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for elektronikindustri Ser du et behov for nye AMU-kurser inden for følgende fagområder? Lodning, bølge og selektiv I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 SMD-montage 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 PCB-montage 20% 2 30% 3 20% 2 30% 3 100% 10 Boxbuild / Apparatsamling 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 Waterface 20% 2 10% 1 0% 0 70% 7 100% 10 20% 10 38% 19 10% 5 32% % 50 Tabel 43: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for elektronikindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for elektronikindustrien, som ikke er dækket af det nuværende udbud af AMU-kurser? Ja 10% 1 Nej 50% 5 Ved ikke 40% 4 100% 10 Tabel 44: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for elektronikindustri Hvilke AMU-kurser mangler? Ajourføring af kurser 1 Tabel 45: Omfang af brugen af AMU-kurser i elektronikindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMU-kurser inden for elektronikindustrien? I stort omfang 60% 6 I mindre omfang 20% 2 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 20% 2 100% 10 17

18 Tabel 46: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i elektronikindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? vi er først lige begyndt at sende folk på kursus Behovet for uddannelse kommer som regel i forbindelse med ordre nedgang i en kortere periode OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI Tabel 47: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte overfladebehandlere Mener du, at der er behov for flere AMU uddannelser som kan fungere som efteruddannelse for faglærte overfladebehandlere? Ja 50% 7 Nej 7% 1 Ved ikke 43% 6 100% 14 Tabel 48: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte overfladebehandlere Inden for hvilke emner? udvikling af nye produktionsformer sprøjte maling kemi: mere dybdegående / Pulverlakering: / Fejlfinding på lakoverflader plade mv. forbehandling herunder også sandblæsning, pulver, vådlark. / Men det skal være korte og uforpligtende nyt udstyr i forhold til ny teknologi - f.eks. NANO - nye lak typer og komposit materiale teoretisk viden 7 18

19 Tabel 49: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for overfladebehandling I hvilken grad er der behov for nye AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Nye typer af maling 36% 5 57% 8 0% 0 7% 1 100% 14 Nye typer af lakker 43% 6 36% 5 7% 1 14% 2 100% 14 Nye typer af forbehandlinger 57% 8 21% 3 0% 0 21% 3 100% 14 Gnistfri afrensning af stål 29% 4 29% 4 0% 0 43% 6 100% 14 Betjening af robotanlæg 50% 7 21% 3 0% 0 29% 4 100% 14 Dokumentation af overfladebehandling Kvalitetsstyring ved overfladebehandling Brug af nye maletekniske anlæg Brug af IT i produktionsstyringen 29% 4 64% 9 0% 0 7% 1 100% 14 64% 9 29% 4 0% 0 7% 1 100% 14 50% 7 21% 3 0% 0 29% 4 100% 14 64% 9 21% 3 0% 0 14% 2 100% 14 47% 59 33% 42 1% 1 19% % 126 Andet Vores overfladebehandling er med pulver pålæggelse Arbejdsmiljø og indrettelse af arbejdspladser Hvad er forskellen på maling og lakker? / Jeg opfatter maling som pulver og lakker som vådmaling 3 Tabel 50: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden overfladebehandling, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for overfladebehandlerindustrien, som ikke dækkes af de eksisterende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 64% 9 Ved ikke 36% 5 100% 14 19

20 Tabel 51: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for overfladebehandlingsindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for overfladebehandling? I stort omfang 7% 1 I mindre omfang 43% 6 Slet ikke 21% 3 Ved ikke 29% 4 100% 14 Tabel 52: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser inden for overfladebehandlingsindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? tilgængelighed ved det ikke har ikke haft behovet 1. Har været et spørgsmål om tid. / 2. Har brugt kurserne en del og disse medarbejder er her stadigvæk. / 3. Ældre nye - lidt nervøse for kurser overfladebehandling er ikke så stor en del af vor forretning i virkeligheden,fordi vi i en meget lang periode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse. Og dem der er relevante får en dårlig omtale fordi jeg arbejder i en fagforening tror ikke der findes nogen SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI Tabel 53: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for svejsning i nye materialetyper Er der behov for flere AMU-kurser om svejsning i nye materialetyper? Ja 29% 2 Nej 14% 1 Ved ikke 57% 4 Andet 0% 0 100% 7 20

21 Tabel 54: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for svejsning som følge af Eurocodes Er der behov for nye AMU-kurser indenfor svejsning som følge af indførelse af Eurocodes? Ja 57% 4 Nej 14% 1 Ved ikke 29% 2 Andet 0% 0 100% 7 Tabel 55: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden svejse-, skibsbygnings og støberiindustri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for svejse-, skibsbygning og støberiindustri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 29% 2 Ved ikke 71% 5 100% 7 Tabel 56: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for svejse-, skibsbygnings og støberiindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for svejse, skibsbygning og støberiindustri? I stort omfang 29% 2 I mindre omfang 29% 2 Slet ikke 14% 1 Ved ikke 29% 2 100% 7 Tabel 57: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i metalindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? jeg er ansat i 3F har ikke så mange medlemmer der ved ikke 3 21

22 11. ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN Tabel 58: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte forsyningsoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte forsyningsoperatører? Ja 56% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 44% 4 100% 9 Tabel 59: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte forsyningsoperatører Inden for hvilke emner? kran d kabelmuffe efteruddannelse på forsyningsoperatøren både på kraft og forsyningsdelen Varmt arbejde, mere omkring udelys, fiberteknik, kabel- og fejlsøgning, instruktionsteknik, forhandlingsteknik, konflikthåndtering. Vi skal gøre os klar til Elbiler og evt Vindmøller Kabelmontage 5 22

23 Tabel 60: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for energi og forsyningsindustrien I hvilken grad er der behov for nye AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Analyse, kontrol og behandling af råvarer til brændsel 11% 1 22% 2 0% 0 67% 6 100% 9 Betjening af SRO-anlæg 44% 4 11% 1 0% 0 44% 4 100% 9 Arbejdsopgaver ved restprodukt-produktionen 44% 4 0% 0 0% 0 56% 5 100% 9 Reparation og vedligeholdelsesopgaver inden for el - produktion 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Opbygning af transformator-stationer 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Kabelmontage (stærkstrøm og fiber) 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Nedtagning og udskiftning af udtjente installationer 33% 3 33% 3 11% 1 22% 2 100% 9 Etablering, reparation og vedligeholdelse af gadebelysning Fejlfinding og reparation på el-distributions-anlæg og fiberanlæg 33% 3 33% 3 11% 1 22% 2 100% 9 56% 5 33% 3 0% 0 11% 1 100% 9 Kundevejledning 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Kvalitetsstyring og SKS-kvalitetsstyring 56% 5 33% 3 0% 0 11% 1 100% 9 Miljøstyring 67% 6 22% 2 0% 0 11% 1 100% 9 Love og regler (Stærkstrøms-bekendtgørelsen) 56% 5 22% 2 11% 1 11% 1 100% 9 44% 52 26% 31 3% 3 26% % 117 Andet Er disse emner ikke allerede indeholdt i Forsyningsoperatøruddannelsen? For medarbejdere uden uddannelse, vil disse kurser selvfølgelig være vigtige. Når jeg har svarer "ved ikke" til de første spørgsmål, skyldes det at min viden ligger indenfor forsyningsområdet. 1 23

24 12. ARBEJDETS ORGANISERING Tabel 61: Kendskab til andre udækkede efteruddannelsesbehov inden for arbejdets organisering Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for arbejdsorganisering, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 38% 3 Nej 38% 3 Ved ikke 25% 2 100% 8 Tabel 62: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for arbejdets organisering Hvilke AMU-kurser mangler? Flow og forretningsforståelse. outsoursing og styring af dette * Værdiskabende dialogkultur (Apriciate Inquiry. / * Værdikæde baseret kursus - forståelse. 3 Tabel 63: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for arbejdets organisering I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for arbejdsorganisering? I stort omfang 38% 3 I mindre omfang 25% 2 Slet ikke 38% 3 Ved ikke 0% 0 100% 8 Tabel 64: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i energi og forsyningsindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Fagforening bruger ikke amu nok PERSONALEMANGEL, IKKE TID. / TIDLIGER INGEN INTERESSE FRA LEDENSEN. UVIDENHED. Det er nok fordi, vi i travle perioder ikke har tid.nu er der krise,så afskediger vi for at spare penge.vi burde jo uddanne i stedet. I virkeligheden fordi vi i en meget lang perriode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse 10 24

25 13. VINDMØLLEINDUSTRI Tabel 65: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for vindmølleindustri Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for vindmølleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 40% 2 Nej 40% 2 Ved ikke 20% 1 100% 5 Tabel 66: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for metalindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? Overfladebehandling/ reparation af vinger. serviceteknikerområdet 2 Tabel 67: Omfang af brugen af AMU-kurser i vindmølleindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser? I stort omfang 40% 2 I mindre omfang 0% 0 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 60% 3 100% 5 Tabel 68: Yderligere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for vindmølleindustrien Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for vindmølleindustrien, kan du nævne dem her: jeg synes ikke det er nødvendig med en specifik uddannelse til vindmølleoperatør; plastmager uddannelsen dækker behovet fuldt ud; spild af tid og penge 1 25

26 14. ANDEN INDUSTRI Tabel 69: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for anden industri Hvilken anden industri arbejder du inden for? Emballage 31% 4 Papir (forbrugerkontakt og bogbinding) 8% 1 Bortskaffelse af affald 15% 2 Transport 8% 1 Andet 62% 8 123% 16 Tabel 70: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for anden industri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 15% 2 Nej 62% 8 Ved ikke 23% 3 100% 13 Tabel 71: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for anden industri Hvilke AMU-kurser mangler? Betjening af traversmalekabiner Manglende opfølgning 2 Tabel 72: Omfang af brugen af AMU-kurser i anden industri I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser? I stort omfang 0% 0 I mindre omfang 69% 9 Slet ikke 8% 1 Ved ikke 23% 3 100% 13 26

27 Tabel 73: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i anden industri Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? AMU kurser har desværre stadig et lidt dårligt ry blandt funktionærer (for lavt niveau), så de efterspørger ofte kurser fra andre udbydere. Et meget relevant spørgsmål, men det kan ikke entydigt besvares. Det er ikke helt relevant,da der er mange interne kurser. Vi udvikler og afholder mange af de "bløde" kurser selv. nn Manglende kapacitet, kvalifikationer og behov på grund af krisen PERNONALEMANGEL Vi har ikke behovet,vi er samarbejdspartner til AMU systemet Vi benytter os primært af sidemandsoplæring 10 Tabel 74: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for anden industri Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for din branche, kan du nævne dem her: Savner flere specialist-tilbud til ældre erfarne medarbejdere og tilbud til grafiske trykkere 1 27

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 Resultater af spørgeskema udsendt til LUU, UU, UG, Faglige Udvalg og skuemestre hos industriens uddannelser 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE...

Læs mere

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher 12. oktober 2010 Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher Arbejdets organisering De udviklingstendenser, som er beskrevet i den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse Gennemført i perioden august september 2008 af udviklingsudvalg for overfladebehandling 1 Kort om undersøgelsen: Spørgeskemaet blev udsendt

Læs mere

Elektronikoperatør FAKTA OM UDDANNELSEN DU LÆRER AT: GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN

Elektronikoperatør FAKTA OM UDDANNELSEN DU LÆRER AT: GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN Elektronikoperatør Vil du fremstille elektronikprodukter, som indgår i alt fra rumteknologi til høreapparater og vind møller? Eller har du arbejdet i en elektronik produktion, og vil du gerne bygge videre

Læs mere

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592

EUC Syd 304 188 30 522 Københavns Tekniske Skole 37 16 52 105 Learnmark Horsens 309 17 52 378 Mercantec 44 47 119 210 Tradium 175 180 237 592 (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag (AMU) Antal kursister Bilag 5.2 AO kursusaktivitet fordelt på hovedskoler 2011 2012 2013 Total AMU Nordjylland 122 254

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) c København d. 16. januar 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Ledig Bendt Andersen (tilforordnet) 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (næstformand)

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

JB Metalindustri A/S Svalehøjvej 17 3650 Ølstykke 7022 7404 jb@jbmetal.dk www.jbmetal.dk

JB Metalindustri A/S Svalehøjvej 17 3650 Ølstykke 7022 7404 jb@jbmetal.dk www.jbmetal.dk Totalleverandør inden for tyndpladebearbejdning, smedearbejde samt dreje/fræsearbejde JB Metalindustri A/S Svalehøjvej 17 3650 Ølstykke 7022 7404 jb@jbmetal.dk www.jbmetal.dk JB METALINDUSTRI A/S er en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 20. september 2017 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Positivliste aftalt uddannelse Kompetencegivende AMU-kurser inden for følgende uddannelser: Elektronikoperatør Forberedende undervisning:

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Udviklingstendenser inden for IF s brancheområder

Udviklingstendenser inden for IF s brancheområder 31. oktober 2011 Udviklingstendenser inden for IF s brancheområder Arbejdets organisering Blandt danske industrivirksomheder går tendensen stadig i retning af mindre manuel rutineproduktion og mere automatisering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag INDUSTRIOPERATØR INDUSTRIOPERATØR Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Evaluering: Showcase og nyhedsbreve De ansøgte midler skal primært bruges til fortsat udvikling af dialog

Læs mere

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD AMU SYD udbyder mere end 500 forskellige uddannelser fordelt på 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarehygiejne Gartneri

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Procesoperatør 2008. -på Processkolen i Kalundborg

Procesoperatør 2008. -på Processkolen i Kalundborg Procesoperatør 2008 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Procesoperatør En procesoperatør arbejder med produktion indenfor procesindustrien. Procesindustrien omfatter f. eks. medicinalvarefabrikker,

Læs mere

Positivliste aftalt uddannelse

Positivliste aftalt uddannelse Dato: 5. april 2018 Bemærk: Der tages forbehold for senere ændringer. Der kan kun søges tilskud til de kurser, som fremgår af positivlisten for aftalt uddannelse og som svarer til de spor, som vælges i

Læs mere

BILAG 1 og 2 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 22juni2011

BILAG 1 og 2 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 22juni2011 BILAG og UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik juni0 BILAG Diskussionsoplæg om montage-området. Montørarbejde i metalindustrien i dag Montørens opgave er at samle det endelige produkt (eller et

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN

Bliv IOP er. - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag TIL MEDARBEJDEREN TIL MEDARBEJDEREN Bliv IOP er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Industrioperatøruddannelsen er målrettet den ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Analyserapport Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed:

Læs mere

industri operatør uddannelsen

industri operatør uddannelsen industri operatør uddannelsen Hvad er en industrioperatør? industrioperatøren har overblik over processerne i produktionen og har en grundlæggende forståelse af, hvordan produktionen kører i en industrivirksomhed.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen Christine Bernt Henriksen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2782 Titel: Operatøropgaver i el-forsyning Kort titel: forsyning oper. Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-06-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

Industrioperatør. Textil

Industrioperatør. Textil Industrioperatør Textil 1 Indhold Uddannelsens formål s. 3 Uddannelsesforløb s.4 Uddannelsesforløb Textil s. 5 Kompetencemål s.6-7 Skoleundervisning s. 8 Grundforløbet s. 9 Hovedforløb H1 s. 10 Hovedforløb

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Uddannelsen til Plastspecialist

Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Uddannelsen til Plastspecialist Industriens Fællesudvalg har i samarbejde med Den jydske Haandværker - skole og AMU SYD udviklet en ny uddannelse til plastspecialist. Hvilke

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

UDVIKLING AF HORISONTALE OG VERTIKALE AMU-KURSUSPAKKER

UDVIKLING AF HORISONTALE OG VERTIKALE AMU-KURSUSPAKKER UDVIKLING AF HORISONTALE OG VERTIKALE AMU-KURSUSPAKKER Analyserapport December 2015 Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-65-8

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Statusnotat: Biogasanlæg

Statusnotat: Biogasanlæg 8. juni 2012 Jette Sonny Nielsen Statusnotat: Biogasanlæg Energiforliget gør det interessant at fokusere på biogasanlæg Energiforliget 2012 har biogas som et indsatsområde, fordi det er en vigtig kilde

Læs mere

Industri- og proceskurser

Industri- og proceskurser B e tj e n i n g a f p r o c e s a n l æ g Pa k k e r i o g m o n ta g e p lc g r u n d l æ g g e n d e s t y r i n g s t e k n i k Industri- og proceskurser A r b e j d s m a r k e d s u d da n n e l

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Branchepakker: Svejseområdet

Branchepakker: Svejseområdet Branchepakker: Svejseområdet Fremstillingsindustri Arabisktalende flygtninge, der skal ind på det danske arbejdsmarked. Dansksproglige krav: Ingen krav til dansksproglige kvalifikationer pakken gennemføres

Læs mere

Uddannelseskonsulent Tech College Henrik Riise. Efteruddannelse Vejen til varige job gennem kompetenceløft.

Uddannelseskonsulent Tech College Henrik Riise. Efteruddannelse Vejen til varige job gennem kompetenceløft. Uddannelseskonsulent Tech College Henrik Riise Efteruddannelse Vejen til varige job gennem kompetenceløft. Hands-on 29. september 2016 TECHCOLLEGE i tal 2015 Tech College Kompetencebehov i industrien Generelle

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 6. Rengøring og vedligeholdelse 7. Fejlfinding 8. Nedtagning, udfasning og bortskaffelse Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Analysens problemfelt og afgrænsning 4 4. Jobfunktioner og arbejdsområder i karrosseribranchen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere