UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING PLASTINDUSTRI PROCESINDUSTRI METALINDUSTRI KØLEINDUSTRI MONTAGEINDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN ARBEJDETS ORGANISERING VINDMØLLEINDUSTRI ANDEN INDUSTRI

3 1. GENERELT OM BESVARELSERNE I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 3

4 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 4

5 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Udybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Tabel 5: Vurdering af om de eksisterende AMU-tilbud til produktionsgrupper er dækkende I hvilken grad dækker følgende AMU-kurser jeres uddannelsesbehov til produktionsgrupper? Selvevaluering i praksis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21% 18 41% 36 8% 7 30% % 87 40% 35 37% 32 2% 2 21% % 87 5

6 Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 40% 35 32% 28 7% 6 21% % 87 49% 43 30% 26 5% 4 16% % 87 54% 47 26% 23 5% 4 15% % 87 37% 32 32% 28 9% 8 22% % 87 33% 29 25% 22 13% 11 29% % 87 40% 35 28% 24 9% 8 23% % 87 43% 37 29% 25 8% 7 21% % 87 40% % 244 7% 57 22% % 783 Tabel 6: Vurdering af nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper Ser I nogen nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper? Endnu mere fleksibilitet er nødvendigt. Vi skal have mere fokus på de ansattes indflydelse Mere selvstændigt projektarbejde i teamet uden indblanding fra leder industriopr. større bredde p.t. ikke Svært spørgsmål men omgangsfacon og -tone går i retnig af selvcentrerethed så "noget" om fællesskab/fællesansvar Kurser inden for bæredygtighed 8 Konklusioner vedr. besvarelser af de generelle spørgsmål omkring udviklingstendenser og arbejdets organisering Tendenserne er ret kraftig, da det er alle 87 svarpersoner, som har afgivet deres holdning til dette spørgsmål Svarpersonerne i spørgeskemaet vurderer, at følgende udviklingstendenser i særlig grad vil øge behovet for nye AMU-kurser: Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn Mere arbejde i tværfaglige teams Flere opgaver med ansvar for intern oplæring Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk I forhold til kurser inden for produktionstilrettelæggelse vurderer svarpersonerne, at der i høj grad vil være behov for nye AMU-kurser inden for LEAN og Kaizen. Svarpersonerne vurderer, at AMU-tilbuddene til produktionsgrupper er rimelig dækkende. Dog er der mindre tilfredshed med AMU-tilbuddene inden for feltet selvevaluering i praksis. Der er ikke nogle entydige tendenser i de afgivne fritekstbesvarelser 6

7 3. PLASTINDUSTRI Tabel 7: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte plastmagere Mener du, at der er behov for flere AMU kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte plastmagere? Ja 50% 6 Nej 0% 0 Ved ikke 50% 6 100% 12 Tabel 8: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte plastmagere Inden for hvilke emner? pultrudering Samarbejde/kommunikation / Projektledelse / Forretningsforståelse / Globalisering *Flere komponent støbning / *Optimering af processen mellemleder uddannelse herunder uddelegering Hærdeplast, herunder limning af bondede matrialer og kørsel med autoclaver Ønske om genopfrisningskurser 6 Tabel 9: Behov for AMU-kurser i robotbetjening særligt rettet mod plastindustrien Er der behov for nye AMU-kurser i robotbetjening, som er særligt rettet mod plastindustrien? Ja 42% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 58% 7 100% 12 Tabel 10: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 33% 4 Nej 42% 5 Ved ikke 25% 3 100% 12 7

8 Tabel 11: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for plastindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? tegningsforståelse, udvidet / kvalitetsledelsessystemer Beskrevet i tidligere spørgsmål Forarbejdning af hærdeplast, da hærdeplast i denne tid vinder mere og frem og på nogle områder overtager produkter fra temoplast-siden. Gennerel efterbearbejdning 4 Tabel 12: Omfang af brugen af AMU-kurser i plastindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for plastindustrien? I stort omfang 33% 4 I mindre omfang 17% 2 Slet ikke 17% 2 Ved ikke 33% 4 100% 12 Tabel 13: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i plastindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? fordi vi ikke har behov for det. hvis jeg spørger virksomheden, er svaret at, de sender medarbejder til de kurser de mener er relevant for medarbejderen, og virksomheden mangler kurser i hærdeplastteknik jeg bliver svar skyldig. 4 Tabel 14: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for plastindustrien Hvis du har flere kommentarer til efteruddannelse inden for plastindustrien, kan du nævne dem her: Mere synlighed 1 8

9 4. PROCESINDUSTRI Tabel 15: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for procesindustrien Hvilken underbranche inden for procesindustrien arbejder du inden for? Medicinal industri 30% 6 Fødevare- og nydelsesmiddel industri 25% 5 Kemisk industri 35% 7 Anden procesindustri 20% 4 110% 22 Tabel 16: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte procesoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte procesoperatører? Ja 40% 8 Nej 25% 5 Ikke relevant 35% 7 100% 20 Tabel 17: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte procesoperatører Inden for hvilke emner? Alle - de faglærte har det for nogens vedkommende med at tro, at de er faglærte og dermed ikke behøver mere uddannelse. Det er synd! Robotteknik Styringsteknik, PLC programmering Reguleringsforståelse / / Specifik kemi fejl finding KEMI, teknisk engelsk metalindustrien Projektledelse / Lean 8 Tabel 18: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte industrioperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte industrioperatører? Ja 25% 5 Nej 30% 6 Ikke relevant 45% 9 100% 20 9

10 Tabel 19: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte industrioperatører Inden for hvilke emner? Pneumatik, hydraulik, reguleringsteknik kvalitet - hygiejne - miljø Miljø, Kemi teknisk engelsk samarbejde/kommunikation 5 Tabel 20: Kendskab til efteruddannelsesbehov inden for procesindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 5% 1 Nej 50% 10 Ved ikke 45% 9 100% 20 Tabel 21: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for procesindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? Overflade behandling med vandbaseret maling i sprøjtekabiner 1 Tabel 22: Omfang af brugen af AMU-kurser i procesindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMUkurser inden for procesindustrien? I stort omfang 15% 3 I mindre omfang 65% 13 Slet ikke 15% 3 Ved ikke 5% 1 100% 20 10

11 Tabel 23: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i procesindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? har ikke tid og har ikke råd der har ikke været behov. kan ikke afse nok folk til et helt hold ingen kursusaktivitet for produktionsmedarbejdere på virksomheden er faglig sekretær Virksomheden får sine behov for efteruddannelse dækket vha. uddannelse som industrioperatører og procesoperatører ressourcer - økonomi undervisningen på operatørkurser har været for dårlig bruger ikke meget tid på uddannelse pt på prund af krisen Ved ikke PERSONALEMANGEL. Kommer fra elektronikvirksomhed økonomi Da der ikke er så mange kurser som kører aktivt 16 Tabel 24: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for procesindustrien Hvis du har flere kommentarer til efteruddannelse inden for procesindustrien, kan du nævne dem her: Nej 1 5. METALINDUSTRI Tabel 25: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for metalindustrien Hvilken underbranche inden for metalindustrien arbejder du inden for? Pladebearbejdende metalindustri 54% 15 Spåntagende metalindustri 43% 12 Anden metalindustri fremstilling af auto og industrikølkere Robot samt manuelt svejsning Metalstøberi - aluminium Montagefabrik indenfor landbrugsbrancen Marine fremstilling Montage indenfor metalindustri 21% 6 118% 33 11

12 Tabel 26: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for metalindustri I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgen- grad I mindre I høj grad Slet ikke Ved ikke de områder? Spåntagning 21% 6 32% 9 21% 6 25% 7 100% 28 Pladebearbejdning 21% 6 36% 10 29% 8 14% 4 100% 28 Måleteknik 36% 10 54% 15 7% 2 4% 1 100% 28 Laser-skæring 29% 8 29% 8 25% 7 18% 5 100% 28 Produktionsslibning 43% 12 18% 5 18% 5 21% 6 100% 28 Betjening af industrirobotter Korterevarende introduktionskursus i CNC Korterevarende introduktionskursus i vision 61% 17 25% 7 4% 1 11% 3 100% 28 43% 12 29% 8 7% 2 21% 6 100% 28 36% 10 43% 12 11% 3 11% 3 100% 28 36% 81 33% 74 15% 34 16% % 224 Tabel 27: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden metalindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for metalindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 11% 3 Nej 61% 17 Ved ikke 29% 8 100% 28 Tabel 28: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for metalindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? * Kortere kursus omkring introduktion til CNC - betjeningskursus, uden forudgående erfaring eller kurser. / * Kort paksisorienteret visionkursus Meget mere omkring automatisering.programmering,betjening og vedligehold af robotter og avancerede maskiner. Individuelt tilpasede kursus der kan kombineres med den enkelte virksomheds strategiske målsætninger - I det hele taget en mere dynamisk sammensætning af de enkelte forløb. 3 12

13 Tabel 29: Omfang af brugen af AMU-kurser i metalindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMUkurser inden for metalindustrien? I stort omfang 50% 14 I mindre omfang 43% 12 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 7% 2 100% 28 Tabel 30: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i metalindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? ikke råd--ikke tid Vi har ikke behov for det pt. fordi vi arbejder med at arbejder med at højne almen dansk og regning for tiden Ved ikke Der er ikke tid. Lige pt pga. krisen hvor vores uddannelse forløb er afviklet på vuc benytter andre kursusudbydere Vores behov er dækket Manglende forståelse for et behov i firmaet I virkeligheden fordi vi i en meget lag perriode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse. Da virksomheden stort set kun bruger faglærte, og bruger derfor kun kurser til efteruddannelse Produktionen er flyttet til udlandet og der er meget få timelønsansatte tilbage. 12 Tabel 31: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien, er du velkommen til at skrive dem her: Kurser med MENNESKET i centrum Kombiner robotteknologi med andre processer. 2 13

14 6. KØLEINDUSTRI Tabel 32: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for køleindustri I hvilken grad er der behov for efteruddannelse inden for følgende områder? Produktion af køle- og klimaanlæg I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 50% 1 50% 1 0% 0 0% 0 100% 2 Montage af køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 Fyldning og afprøvning af køleog klimaanlæg Produktion af delkomponenter til køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 0% 0 50% 1 50% 1 0% 0 100% 2 Betjening af industri-robotter 50% 1 0% 0 50% 1 0% 0 100% 2 Miljø- og energiforhold ved produktion af køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 17% 2 67% 8 17% 2 0% 0 100% 12 Tabel 33: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden køleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for køleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 50% 1 Ved ikke 50% 1 100% 2 Tabel 34: Omfang af brugen af AMU-kurser i køleindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for køleindustrien? I stort omfang 0% 0 I mindre omfang 50% 1 Slet ikke 50% 1 Ved ikke 0% 0 100% 2 14

15 Tabel 35: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i køleindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Vi har ikke behovet pt. Produktionen er flyttet til udlandet 2 7. MONTAGEINDUSTRI Tabel 36: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for montageindustrien I hvilken grad er der behov for AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Automatisk montage af lettere industriprodukter Manuel montage af lettere industriprodukter 40% 4 30% 3 10% 1 20% 2 100% 10 50% 5 30% 3 0% 0 20% 2 100% 10 Betjening af industri-robotter 60% 6 10% 1 10% 1 20% 2 100% 10 50% 15 23% 7 7% 2 20% 6 100% 30 Tabel 37: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden montageindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for montageindustrien, som ikke dækkes af de eksisterende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 80% 8 Ved ikke 20% 2 100% 10 15

16 Tabel 38: Omfang af brugen af AMU-kurser i montageindustrien I hvilket omfang bruger din virksomhed de eksisterende AMU-kurser inden for montageindustrien? I stort omfang 50% 5 I mindre omfang 40% 4 Slet ikke 10% 1 Ved ikke 0% 0 100% 10 Tabel 39: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i montageindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Vi har ikke behovet pt. uddanner internt efter ledelsens skøn vi er først lige begyndt ikke nogen der har tid 5 8. ELEKTRONIKINDUSTRI Tabel 40: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte elektronikoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte elektronikoperatører? Ja 20% 2 Nej 30% 3 Ved ikke 50% 5 100% 10 Tabel 41: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte elektronikoperatører Inden for hvilke emner? mere viden på sjælland bla. standarder 2 16

17 Tabel 42: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for elektronikindustri Ser du et behov for nye AMU-kurser inden for følgende fagområder? Lodning, bølge og selektiv I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 SMD-montage 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 PCB-montage 20% 2 30% 3 20% 2 30% 3 100% 10 Boxbuild / Apparatsamling 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 Waterface 20% 2 10% 1 0% 0 70% 7 100% 10 20% 10 38% 19 10% 5 32% % 50 Tabel 43: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for elektronikindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for elektronikindustrien, som ikke er dækket af det nuværende udbud af AMU-kurser? Ja 10% 1 Nej 50% 5 Ved ikke 40% 4 100% 10 Tabel 44: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for elektronikindustri Hvilke AMU-kurser mangler? Ajourføring af kurser 1 Tabel 45: Omfang af brugen af AMU-kurser i elektronikindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMU-kurser inden for elektronikindustrien? I stort omfang 60% 6 I mindre omfang 20% 2 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 20% 2 100% 10 17

18 Tabel 46: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i elektronikindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? vi er først lige begyndt at sende folk på kursus Behovet for uddannelse kommer som regel i forbindelse med ordre nedgang i en kortere periode OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI Tabel 47: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte overfladebehandlere Mener du, at der er behov for flere AMU uddannelser som kan fungere som efteruddannelse for faglærte overfladebehandlere? Ja 50% 7 Nej 7% 1 Ved ikke 43% 6 100% 14 Tabel 48: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte overfladebehandlere Inden for hvilke emner? udvikling af nye produktionsformer sprøjte maling kemi: mere dybdegående / Pulverlakering: / Fejlfinding på lakoverflader plade mv. forbehandling herunder også sandblæsning, pulver, vådlark. / Men det skal være korte og uforpligtende nyt udstyr i forhold til ny teknologi - f.eks. NANO - nye lak typer og komposit materiale teoretisk viden 7 18

19 Tabel 49: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for overfladebehandling I hvilken grad er der behov for nye AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Nye typer af maling 36% 5 57% 8 0% 0 7% 1 100% 14 Nye typer af lakker 43% 6 36% 5 7% 1 14% 2 100% 14 Nye typer af forbehandlinger 57% 8 21% 3 0% 0 21% 3 100% 14 Gnistfri afrensning af stål 29% 4 29% 4 0% 0 43% 6 100% 14 Betjening af robotanlæg 50% 7 21% 3 0% 0 29% 4 100% 14 Dokumentation af overfladebehandling Kvalitetsstyring ved overfladebehandling Brug af nye maletekniske anlæg Brug af IT i produktionsstyringen 29% 4 64% 9 0% 0 7% 1 100% 14 64% 9 29% 4 0% 0 7% 1 100% 14 50% 7 21% 3 0% 0 29% 4 100% 14 64% 9 21% 3 0% 0 14% 2 100% 14 47% 59 33% 42 1% 1 19% % 126 Andet Vores overfladebehandling er med pulver pålæggelse Arbejdsmiljø og indrettelse af arbejdspladser Hvad er forskellen på maling og lakker? / Jeg opfatter maling som pulver og lakker som vådmaling 3 Tabel 50: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden overfladebehandling, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for overfladebehandlerindustrien, som ikke dækkes af de eksisterende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 64% 9 Ved ikke 36% 5 100% 14 19

20 Tabel 51: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for overfladebehandlingsindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for overfladebehandling? I stort omfang 7% 1 I mindre omfang 43% 6 Slet ikke 21% 3 Ved ikke 29% 4 100% 14 Tabel 52: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser inden for overfladebehandlingsindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? tilgængelighed ved det ikke har ikke haft behovet 1. Har været et spørgsmål om tid. / 2. Har brugt kurserne en del og disse medarbejder er her stadigvæk. / 3. Ældre nye - lidt nervøse for kurser overfladebehandling er ikke så stor en del af vor forretning i virkeligheden,fordi vi i en meget lang periode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse. Og dem der er relevante får en dårlig omtale fordi jeg arbejder i en fagforening tror ikke der findes nogen SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI Tabel 53: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for svejsning i nye materialetyper Er der behov for flere AMU-kurser om svejsning i nye materialetyper? Ja 29% 2 Nej 14% 1 Ved ikke 57% 4 Andet 0% 0 100% 7 20

21 Tabel 54: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for svejsning som følge af Eurocodes Er der behov for nye AMU-kurser indenfor svejsning som følge af indførelse af Eurocodes? Ja 57% 4 Nej 14% 1 Ved ikke 29% 2 Andet 0% 0 100% 7 Tabel 55: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden svejse-, skibsbygnings og støberiindustri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for svejse-, skibsbygning og støberiindustri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 29% 2 Ved ikke 71% 5 100% 7 Tabel 56: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for svejse-, skibsbygnings og støberiindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for svejse, skibsbygning og støberiindustri? I stort omfang 29% 2 I mindre omfang 29% 2 Slet ikke 14% 1 Ved ikke 29% 2 100% 7 Tabel 57: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i metalindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? jeg er ansat i 3F har ikke så mange medlemmer der ved ikke 3 21

22 11. ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN Tabel 58: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte forsyningsoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte forsyningsoperatører? Ja 56% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 44% 4 100% 9 Tabel 59: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte forsyningsoperatører Inden for hvilke emner? kran d kabelmuffe efteruddannelse på forsyningsoperatøren både på kraft og forsyningsdelen Varmt arbejde, mere omkring udelys, fiberteknik, kabel- og fejlsøgning, instruktionsteknik, forhandlingsteknik, konflikthåndtering. Vi skal gøre os klar til Elbiler og evt Vindmøller Kabelmontage 5 22

23 Tabel 60: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for energi og forsyningsindustrien I hvilken grad er der behov for nye AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Analyse, kontrol og behandling af råvarer til brændsel 11% 1 22% 2 0% 0 67% 6 100% 9 Betjening af SRO-anlæg 44% 4 11% 1 0% 0 44% 4 100% 9 Arbejdsopgaver ved restprodukt-produktionen 44% 4 0% 0 0% 0 56% 5 100% 9 Reparation og vedligeholdelsesopgaver inden for el - produktion 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Opbygning af transformator-stationer 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Kabelmontage (stærkstrøm og fiber) 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Nedtagning og udskiftning af udtjente installationer 33% 3 33% 3 11% 1 22% 2 100% 9 Etablering, reparation og vedligeholdelse af gadebelysning Fejlfinding og reparation på el-distributions-anlæg og fiberanlæg 33% 3 33% 3 11% 1 22% 2 100% 9 56% 5 33% 3 0% 0 11% 1 100% 9 Kundevejledning 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Kvalitetsstyring og SKS-kvalitetsstyring 56% 5 33% 3 0% 0 11% 1 100% 9 Miljøstyring 67% 6 22% 2 0% 0 11% 1 100% 9 Love og regler (Stærkstrøms-bekendtgørelsen) 56% 5 22% 2 11% 1 11% 1 100% 9 44% 52 26% 31 3% 3 26% % 117 Andet Er disse emner ikke allerede indeholdt i Forsyningsoperatøruddannelsen? For medarbejdere uden uddannelse, vil disse kurser selvfølgelig være vigtige. Når jeg har svarer "ved ikke" til de første spørgsmål, skyldes det at min viden ligger indenfor forsyningsområdet. 1 23

24 12. ARBEJDETS ORGANISERING Tabel 61: Kendskab til andre udækkede efteruddannelsesbehov inden for arbejdets organisering Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for arbejdsorganisering, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 38% 3 Nej 38% 3 Ved ikke 25% 2 100% 8 Tabel 62: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for arbejdets organisering Hvilke AMU-kurser mangler? Flow og forretningsforståelse. outsoursing og styring af dette * Værdiskabende dialogkultur (Apriciate Inquiry. / * Værdikæde baseret kursus - forståelse. 3 Tabel 63: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for arbejdets organisering I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for arbejdsorganisering? I stort omfang 38% 3 I mindre omfang 25% 2 Slet ikke 38% 3 Ved ikke 0% 0 100% 8 Tabel 64: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i energi og forsyningsindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Fagforening bruger ikke amu nok PERSONALEMANGEL, IKKE TID. / TIDLIGER INGEN INTERESSE FRA LEDENSEN. UVIDENHED. Det er nok fordi, vi i travle perioder ikke har tid.nu er der krise,så afskediger vi for at spare penge.vi burde jo uddanne i stedet. I virkeligheden fordi vi i en meget lang perriode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse 10 24

25 13. VINDMØLLEINDUSTRI Tabel 65: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for vindmølleindustri Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for vindmølleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 40% 2 Nej 40% 2 Ved ikke 20% 1 100% 5 Tabel 66: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for metalindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? Overfladebehandling/ reparation af vinger. serviceteknikerområdet 2 Tabel 67: Omfang af brugen af AMU-kurser i vindmølleindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser? I stort omfang 40% 2 I mindre omfang 0% 0 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 60% 3 100% 5 Tabel 68: Yderligere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for vindmølleindustrien Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for vindmølleindustrien, kan du nævne dem her: jeg synes ikke det er nødvendig med en specifik uddannelse til vindmølleoperatør; plastmager uddannelsen dækker behovet fuldt ud; spild af tid og penge 1 25

26 14. ANDEN INDUSTRI Tabel 69: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for anden industri Hvilken anden industri arbejder du inden for? Emballage 31% 4 Papir (forbrugerkontakt og bogbinding) 8% 1 Bortskaffelse af affald 15% 2 Transport 8% 1 Andet 62% 8 123% 16 Tabel 70: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for anden industri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 15% 2 Nej 62% 8 Ved ikke 23% 3 100% 13 Tabel 71: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for anden industri Hvilke AMU-kurser mangler? Betjening af traversmalekabiner Manglende opfølgning 2 Tabel 72: Omfang af brugen af AMU-kurser i anden industri I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser? I stort omfang 0% 0 I mindre omfang 69% 9 Slet ikke 8% 1 Ved ikke 23% 3 100% 13 26

27 Tabel 73: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i anden industri Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? AMU kurser har desværre stadig et lidt dårligt ry blandt funktionærer (for lavt niveau), så de efterspørger ofte kurser fra andre udbydere. Et meget relevant spørgsmål, men det kan ikke entydigt besvares. Det er ikke helt relevant,da der er mange interne kurser. Vi udvikler og afholder mange af de "bløde" kurser selv. nn Manglende kapacitet, kvalifikationer og behov på grund af krisen PERNONALEMANGEL Vi har ikke behovet,vi er samarbejdspartner til AMU systemet Vi benytter os primært af sidemandsoplæring 10 Tabel 74: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for anden industri Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for din branche, kan du nævne dem her: Savner flere specialist-tilbud til ældre erfarne medarbejdere og tilbud til grafiske trykkere 1 27

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011

UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 UNDERSØGELSE AF INDUSTRIENS KOMPETENCEBEHOV MARTS 2011 Resultater af spørgeskema udsendt til LUU, UU, UG, Faglige Udvalg og skuemestre hos industriens uddannelser 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE...

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Medicooperatør. -på Processkolen i Kalundborg Medicooperatør -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Medicooperatør Medicooperatøren er en serie af kurser designet til at give en grundlæggende viden til nyansatte i medicinalindustrien

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Jensen Group 04.10.2012 1

Jensen Group 04.10.2012 1 Jensen Group 75 år siden 1. generation reparations værksted 52 år siden 2. generation første produkt i vaskeri industrien 15 år siden 3. generation komplette vaskerier, verdens omspændende netværksorganisation

Læs mere

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008

AMU SYD. Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD Nordiske Kompositdage den 26. - 27. august 2008 AMU SYD AMU SYD udbyder mere end 500 forskellige uddannelser fordelt på 14 forskellige brancheområder: Elektronik Emballage Fødevarehygiejne Gartneri

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde

Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Strategisk kompetenceudvikling med fokus på samarbejde gennem styrket dialog og klyngesamarbejde Evaluering: Showcase og nyhedsbreve De ansøgte midler skal primært bruges til fortsat udvikling af dialog

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København d. 7. december 2011 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (næstformand) Christine Bernt Henriksen Klaus Høffer Larsen Tage Clausen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Ulla Boeskov Brian

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Analysens problemfelt og afgrænsning 4 4. Jobfunktioner og arbejdsområder i karrosseribranchen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE

RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE RØRINDUSTRI PULVERLAKERING MONTAGE 2 Multilak står på tre ben Multilak er en virksomhed, som står på tre ben. Med kompetencer inden for maskinfabrik, overfladebehandling og montage er virksomheden blevet

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

alt kan lade sig gøre

alt kan lade sig gøre Maler verden grøn E. Aabo Andersen A/S, mere kendt som Aabo Maleanlæg designer og producerer male- og overfladebehandlingsanlæg. Vi er et af Danmarks førende og mest innovative firmaer indenfor anlæg til

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd

Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Analyse af uddannelsesbehovene hos medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd Resume Behovet for efteruddannelse blandt medlemmerne af Kalundborgegnens Erhvervsråd er relativt stort. Typisk angiver virksomhederne,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro

Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Kvalitetsarbejde ved Retten i Holstebro Medarbejderudvikling Lederudvikling Organisationsplan for Retten i Holstebro Vi sætter fokus på organisationens menneskelige ressourcer, og igennem kompetenceudvikling

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Rynkeby Foods A/S Idégrundlag: Rynkeby Foods A/S udvikler, producerer og afsætter frugtbaserede fødevarer Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Mest attraktive produktionsvirksomhed på Fyn

Læs mere

Produktionsteknolog søger udfordringer

Produktionsteknolog søger udfordringer F I N N M A N D A U G Y V E L V E J 7 6 5 00 V O J E N S T E L E F O N N U M M E R : 2 1 6 9 3 0 9 1 E - M A I L : F I N N @ M A N D A U. D K Produktionsteknolog søger udfordringer Da min nu tidligere

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl. 10.00-14.00 Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal. 1780 Kbh V Velkomst præsentation af deltagerne 2 Deltagere

Læs mere

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding

Hos. AMU-SYD F. Tietgens Vej 6 6000 Kolding København den 4. maj 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Marianne Viskum Olesen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen (DI-tilforordnet) Morten V.B. Revsbeck

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe.

Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Navn Kære Plastmagerelev. Denne uddannelsesbog er ment som informationsmateriale om voksen plastmageruddannelsens gennemførelse ved AMU syd Ribe. Det er vigtigt at medbringer denne bog, når du skal på

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov

Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kortuddannede kvinders IT-kompetencer og uddannelsesbehov Redigeret af Søren Carøe og Pauli

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør BEK nr 498 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.7IT.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere