UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM BESVARELSERNE GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING PLASTINDUSTRI PROCESINDUSTRI METALINDUSTRI KØLEINDUSTRI MONTAGEINDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN ARBEJDETS ORGANISERING VINDMØLLEINDUSTRI ANDEN INDUSTRI

3 1. GENERELT OM BESVARELSERNE I spørgeskema-undersøgelsen havde svarpersonerne mulighed for at svare i forhold til flere industrier. Det betyder, at nogle af respondenterne har svaret på mere end én industris udviklingsbehov. Vi ved, at i alt 87 personer har svaret på spørgeskemaet. Dette svarer til, at 38% af de adspurgte (i alt modtog 227 spørgeskemaet) har svaret. Sidste år svarede 82 på spørgeskemaet, hvilket gav en svarprocent på 43%, da vi sidste år kun spurgte 191 (fordi vi ikke havde valide kontaktoplysninger på flere). Svarpersonernes branchefordeling ser ud som følger: Tabel 1: Svarpersonernes branchefordeling Hvilke områder arbejder du inden for? Plastindustri 14% 12 Procesindustri 23% 20 Metalindustri 32% 28 Køleindustri 2% 2 Montageindustri 11% 10 Elektronikindustri 11% 10 Overfladebehandlingsindustri 16% 14 Svejse-, skibsbygning- og støberiindustri 8% 7 Energi og Forsyning 10% 9 Arbejdsorganisering 9% 8 Vindmølleindustri 6% 5 Anden industri 15% % GENERELLE UDVIKLINGSTENDENSER INDEN FOR ARBEJDETS ORGANISERING Alle svarpersoner i spørgeskemaet skulle forholde sig til spørgsmål vedr. generelle udviklingstendensers indflydelse på behovet for AMU samt forholde sig til behovene for kompetenceudvikling inden for det arbejdsorganisatoriske område. Resultaterne af disse spørgsmål er gengivet nedenfor 3

4 Tabel 2: Vurdering af nye AMU kurser som følge af generelle udviklingstendenser I hvilken grad vurderer du, at der vil være behov for nye AMU-kurser for produktionsmedarbejdere som følge af: I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Øget anvendelse af standarder og/eller myndighedskrav 41% 36 48% 42 6% 5 5% 4 100% 87 Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring 75% 65 22% 19 2% 2 1% 1 100% 87 Øget fokus på udenlandske samarbejdspartnere 32% 28 48% 42 14% 12 6% 5 100% 87 Mere samarbejde med kunder 38% 33 37% 32 17% 15 8% 7 100% 87 Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn 59% 51 33% 29 3% 3 5% 4 100% 87 Mere arbejde i tværfaglige teams 63% 55 30% 26 2% 2 5% 4 100% 87 Mere projektledelse 33% 29 46% 40 14% 12 7% 6 100% 87 Flere opgaver med ansvar for intern oplæring 70% 61 24% 21 3% 3 2% 2 100% 87 Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk 49% 43 40% 35 8% 7 2% 2 100% 87 Ingen nye behov 2% 2 23% 20 43% 37 32% % 87 46% % % 98 7% % 870 Andet Jeg ønsker større motivation i kurserne! Kompetenceafklaring HACCP, LEAN. 3 4

5 Tabel 3: Vurdering af behov for nye AMU-kurser i forhold til produktionstilrettelæggelse I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgende områder i tilrettelæggelse af produktionen? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Lean 62% 54 29% 25 5% 4 5% 4 100% 87 Supply Chain Management SCM 23% 20 47% 41 8% 7 22% % 87 Produktion+5 32% 28 31% 27 5% 4 32% % 87 Kaizen 45% 39 26% 23 8% 7 21% % 87 TPM 29% 25 36% 31 6% 5 30% % 87 TQM 21% 18 40% 35 8% 7 31% % 87 BPR 9% 8 34% 30 13% 11 44% % 87 Outsourcing 32% 28 30% 26 21% 18 17% % 87 32% % 238 9% 63 25% % 696 Tabel 4: Udybende kommentarer i vedr. behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse Hvis du har flere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for produktionstilrettelæggelse, kan du skrive dem her: Samarbejde med en udenlandsk delleverandør. rework af print / print rep.printbrud Om temaet hører til her kan jeg være i tvivl om, men behovet for en generel forretningsforståelse for hvad lige den proces en medarbejder står med har af indflydelse på den samlede økonomi for produktet, afdelingen og i sidste ende virksomheden. Efterbearbejdning Få flere skole til at køre kurser indenfor vores område, det er svært at få noget igang. Forståelse for kvalitetssammenhæng mellem flere sammenhængende processer 6 Tabel 5: Vurdering af om de eksisterende AMU-tilbud til produktionsgrupper er dækkende I hvilken grad dækker følgende AMU-kurser jeres uddannelsesbehov til produktionsgrupper? Selvevaluering i praksis Personlig udvikling til arbejde og uddannelse I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 21% 18 41% 36 8% 7 30% % 87 40% 35 37% 32 2% 2 21% % 87 5

6 Etablering af selvstyrende grupper Teambuilding for selvstyrende grupper Kommunikation i teams Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Værdibaserede arbejdspladser Videndeling og læring for medarbejdere Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 40% 35 32% 28 7% 6 21% % 87 49% 43 30% 26 5% 4 16% % 87 54% 47 26% 23 5% 4 15% % 87 37% 32 32% 28 9% 8 22% % 87 33% 29 25% 22 13% 11 29% % 87 40% 35 28% 24 9% 8 23% % 87 43% 37 29% 25 8% 7 21% % 87 40% % 244 7% 57 22% % 783 Tabel 6: Vurdering af nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper Ser I nogen nye udviklingstendenser i forhold til uddannelse af produktionsgrupper? Endnu mere fleksibilitet er nødvendigt. Vi skal have mere fokus på de ansattes indflydelse Mere selvstændigt projektarbejde i teamet uden indblanding fra leder industriopr. større bredde p.t. ikke Svært spørgsmål men omgangsfacon og -tone går i retnig af selvcentrerethed så "noget" om fællesskab/fællesansvar Kurser inden for bæredygtighed 8 Konklusioner vedr. besvarelser af de generelle spørgsmål omkring udviklingstendenser og arbejdets organisering Tendenserne er ret kraftig, da det er alle 87 svarpersoner, som har afgivet deres holdning til dette spørgsmål Svarpersonerne i spørgeskemaet vurderer, at følgende udviklingstendenser i særlig grad vil øge behovet for nye AMU-kurser: Arbejdet med kvalitet og kvalitetsstyring Ændringer i produktionen pga miljø- og energihensyn Mere arbejde i tværfaglige teams Flere opgaver med ansvar for intern oplæring Skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk I forhold til kurser inden for produktionstilrettelæggelse vurderer svarpersonerne, at der i høj grad vil være behov for nye AMU-kurser inden for LEAN og Kaizen. Svarpersonerne vurderer, at AMU-tilbuddene til produktionsgrupper er rimelig dækkende. Dog er der mindre tilfredshed med AMU-tilbuddene inden for feltet selvevaluering i praksis. Der er ikke nogle entydige tendenser i de afgivne fritekstbesvarelser 6

7 3. PLASTINDUSTRI Tabel 7: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte plastmagere Mener du, at der er behov for flere AMU kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte plastmagere? Ja 50% 6 Nej 0% 0 Ved ikke 50% 6 100% 12 Tabel 8: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte plastmagere Inden for hvilke emner? pultrudering Samarbejde/kommunikation / Projektledelse / Forretningsforståelse / Globalisering *Flere komponent støbning / *Optimering af processen mellemleder uddannelse herunder uddelegering Hærdeplast, herunder limning af bondede matrialer og kørsel med autoclaver Ønske om genopfrisningskurser 6 Tabel 9: Behov for AMU-kurser i robotbetjening særligt rettet mod plastindustrien Er der behov for nye AMU-kurser i robotbetjening, som er særligt rettet mod plastindustrien? Ja 42% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 58% 7 100% 12 Tabel 10: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for plastindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 33% 4 Nej 42% 5 Ved ikke 25% 3 100% 12 7

8 Tabel 11: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for plastindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? tegningsforståelse, udvidet / kvalitetsledelsessystemer Beskrevet i tidligere spørgsmål Forarbejdning af hærdeplast, da hærdeplast i denne tid vinder mere og frem og på nogle områder overtager produkter fra temoplast-siden. Gennerel efterbearbejdning 4 Tabel 12: Omfang af brugen af AMU-kurser i plastindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for plastindustrien? I stort omfang 33% 4 I mindre omfang 17% 2 Slet ikke 17% 2 Ved ikke 33% 4 100% 12 Tabel 13: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i plastindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? fordi vi ikke har behov for det. hvis jeg spørger virksomheden, er svaret at, de sender medarbejder til de kurser de mener er relevant for medarbejderen, og virksomheden mangler kurser i hærdeplastteknik jeg bliver svar skyldig. 4 Tabel 14: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for plastindustrien Hvis du har flere kommentarer til efteruddannelse inden for plastindustrien, kan du nævne dem her: Mere synlighed 1 8

9 4. PROCESINDUSTRI Tabel 15: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for procesindustrien Hvilken underbranche inden for procesindustrien arbejder du inden for? Medicinal industri 30% 6 Fødevare- og nydelsesmiddel industri 25% 5 Kemisk industri 35% 7 Anden procesindustri 20% 4 110% 22 Tabel 16: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte procesoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte procesoperatører? Ja 40% 8 Nej 25% 5 Ikke relevant 35% 7 100% 20 Tabel 17: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte procesoperatører Inden for hvilke emner? Alle - de faglærte har det for nogens vedkommende med at tro, at de er faglærte og dermed ikke behøver mere uddannelse. Det er synd! Robotteknik Styringsteknik, PLC programmering Reguleringsforståelse / / Specifik kemi fejl finding KEMI, teknisk engelsk metalindustrien Projektledelse / Lean 8 Tabel 18: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte industrioperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte industrioperatører? Ja 25% 5 Nej 30% 6 Ikke relevant 45% 9 100% 20 9

10 Tabel 19: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte industrioperatører Inden for hvilke emner? Pneumatik, hydraulik, reguleringsteknik kvalitet - hygiejne - miljø Miljø, Kemi teknisk engelsk samarbejde/kommunikation 5 Tabel 20: Kendskab til efteruddannelsesbehov inden for procesindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 5% 1 Nej 50% 10 Ved ikke 45% 9 100% 20 Tabel 21: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for procesindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? Overflade behandling med vandbaseret maling i sprøjtekabiner 1 Tabel 22: Omfang af brugen af AMU-kurser i procesindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMUkurser inden for procesindustrien? I stort omfang 15% 3 I mindre omfang 65% 13 Slet ikke 15% 3 Ved ikke 5% 1 100% 20 10

11 Tabel 23: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i procesindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? har ikke tid og har ikke råd der har ikke været behov. kan ikke afse nok folk til et helt hold ingen kursusaktivitet for produktionsmedarbejdere på virksomheden er faglig sekretær Virksomheden får sine behov for efteruddannelse dækket vha. uddannelse som industrioperatører og procesoperatører ressourcer - økonomi undervisningen på operatørkurser har været for dårlig bruger ikke meget tid på uddannelse pt på prund af krisen Ved ikke PERSONALEMANGEL. Kommer fra elektronikvirksomhed økonomi Da der ikke er så mange kurser som kører aktivt 16 Tabel 24: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for procesindustrien Hvis du har flere kommentarer til efteruddannelse inden for procesindustrien, kan du nævne dem her: Nej 1 5. METALINDUSTRI Tabel 25: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for metalindustrien Hvilken underbranche inden for metalindustrien arbejder du inden for? Pladebearbejdende metalindustri 54% 15 Spåntagende metalindustri 43% 12 Anden metalindustri fremstilling af auto og industrikølkere Robot samt manuelt svejsning Metalstøberi - aluminium Montagefabrik indenfor landbrugsbrancen Marine fremstilling Montage indenfor metalindustri 21% 6 118% 33 11

12 Tabel 26: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for metalindustri I hvilken grad er der behov for nye AMUkurser inden for følgen- grad I mindre I høj grad Slet ikke Ved ikke de områder? Spåntagning 21% 6 32% 9 21% 6 25% 7 100% 28 Pladebearbejdning 21% 6 36% 10 29% 8 14% 4 100% 28 Måleteknik 36% 10 54% 15 7% 2 4% 1 100% 28 Laser-skæring 29% 8 29% 8 25% 7 18% 5 100% 28 Produktionsslibning 43% 12 18% 5 18% 5 21% 6 100% 28 Betjening af industrirobotter Korterevarende introduktionskursus i CNC Korterevarende introduktionskursus i vision 61% 17 25% 7 4% 1 11% 3 100% 28 43% 12 29% 8 7% 2 21% 6 100% 28 36% 10 43% 12 11% 3 11% 3 100% 28 36% 81 33% 74 15% 34 16% % 224 Tabel 27: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden metalindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for metalindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 11% 3 Nej 61% 17 Ved ikke 29% 8 100% 28 Tabel 28: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for metalindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? * Kortere kursus omkring introduktion til CNC - betjeningskursus, uden forudgående erfaring eller kurser. / * Kort paksisorienteret visionkursus Meget mere omkring automatisering.programmering,betjening og vedligehold af robotter og avancerede maskiner. Individuelt tilpasede kursus der kan kombineres med den enkelte virksomheds strategiske målsætninger - I det hele taget en mere dynamisk sammensætning af de enkelte forløb. 3 12

13 Tabel 29: Omfang af brugen af AMU-kurser i metalindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMUkurser inden for metalindustrien? I stort omfang 50% 14 I mindre omfang 43% 12 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 7% 2 100% 28 Tabel 30: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i metalindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? ikke råd--ikke tid Vi har ikke behov for det pt. fordi vi arbejder med at arbejder med at højne almen dansk og regning for tiden Ved ikke Der er ikke tid. Lige pt pga. krisen hvor vores uddannelse forløb er afviklet på vuc benytter andre kursusudbydere Vores behov er dækket Manglende forståelse for et behov i firmaet I virkeligheden fordi vi i en meget lag perriode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse. Da virksomheden stort set kun bruger faglærte, og bruger derfor kun kurser til efteruddannelse Produktionen er flyttet til udlandet og der er meget få timelønsansatte tilbage. 12 Tabel 31: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for metalindustrien, er du velkommen til at skrive dem her: Kurser med MENNESKET i centrum Kombiner robotteknologi med andre processer. 2 13

14 6. KØLEINDUSTRI Tabel 32: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for køleindustri I hvilken grad er der behov for efteruddannelse inden for følgende områder? Produktion af køle- og klimaanlæg I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 50% 1 50% 1 0% 0 0% 0 100% 2 Montage af køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 Fyldning og afprøvning af køleog klimaanlæg Produktion af delkomponenter til køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 0% 0 50% 1 50% 1 0% 0 100% 2 Betjening af industri-robotter 50% 1 0% 0 50% 1 0% 0 100% 2 Miljø- og energiforhold ved produktion af køle- og klimaanlæg 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 100% 2 17% 2 67% 8 17% 2 0% 0 100% 12 Tabel 33: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden køleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre behov for efteruddannelse inden for køleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 50% 1 Ved ikke 50% 1 100% 2 Tabel 34: Omfang af brugen af AMU-kurser i køleindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for køleindustrien? I stort omfang 0% 0 I mindre omfang 50% 1 Slet ikke 50% 1 Ved ikke 0% 0 100% 2 14

15 Tabel 35: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i køleindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Vi har ikke behovet pt. Produktionen er flyttet til udlandet 2 7. MONTAGEINDUSTRI Tabel 36: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for montageindustrien I hvilken grad er der behov for AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Automatisk montage af lettere industriprodukter Manuel montage af lettere industriprodukter 40% 4 30% 3 10% 1 20% 2 100% 10 50% 5 30% 3 0% 0 20% 2 100% 10 Betjening af industri-robotter 60% 6 10% 1 10% 1 20% 2 100% 10 50% 15 23% 7 7% 2 20% 6 100% 30 Tabel 37: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden montageindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for montageindustrien, som ikke dækkes af de eksisterende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 80% 8 Ved ikke 20% 2 100% 10 15

16 Tabel 38: Omfang af brugen af AMU-kurser i montageindustrien I hvilket omfang bruger din virksomhed de eksisterende AMU-kurser inden for montageindustrien? I stort omfang 50% 5 I mindre omfang 40% 4 Slet ikke 10% 1 Ved ikke 0% 0 100% 10 Tabel 39: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i montageindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Vi har ikke behovet pt. uddanner internt efter ledelsens skøn vi er først lige begyndt ikke nogen der har tid 5 8. ELEKTRONIKINDUSTRI Tabel 40: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte elektronikoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte elektronikoperatører? Ja 20% 2 Nej 30% 3 Ved ikke 50% 5 100% 10 Tabel 41: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte elektronikoperatører Inden for hvilke emner? mere viden på sjælland bla. standarder 2 16

17 Tabel 42: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for elektronikindustri Ser du et behov for nye AMU-kurser inden for følgende fagområder? Lodning, bølge og selektiv I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 SMD-montage 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 PCB-montage 20% 2 30% 3 20% 2 30% 3 100% 10 Boxbuild / Apparatsamling 20% 2 50% 5 10% 1 20% 2 100% 10 Waterface 20% 2 10% 1 0% 0 70% 7 100% 10 20% 10 38% 19 10% 5 32% % 50 Tabel 43: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for elektronikindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for elektronikindustrien, som ikke er dækket af det nuværende udbud af AMU-kurser? Ja 10% 1 Nej 50% 5 Ved ikke 40% 4 100% 10 Tabel 44: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for elektronikindustri Hvilke AMU-kurser mangler? Ajourføring af kurser 1 Tabel 45: Omfang af brugen af AMU-kurser i elektronikindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de eksisterende AMU-kurser inden for elektronikindustrien? I stort omfang 60% 6 I mindre omfang 20% 2 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 20% 2 100% 10 17

18 Tabel 46: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i elektronikindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? vi er først lige begyndt at sende folk på kursus Behovet for uddannelse kommer som regel i forbindelse med ordre nedgang i en kortere periode OVERFLADEBEHANDLINDSINDUSTRI Tabel 47: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte overfladebehandlere Mener du, at der er behov for flere AMU uddannelser som kan fungere som efteruddannelse for faglærte overfladebehandlere? Ja 50% 7 Nej 7% 1 Ved ikke 43% 6 100% 14 Tabel 48: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte overfladebehandlere Inden for hvilke emner? udvikling af nye produktionsformer sprøjte maling kemi: mere dybdegående / Pulverlakering: / Fejlfinding på lakoverflader plade mv. forbehandling herunder også sandblæsning, pulver, vådlark. / Men det skal være korte og uforpligtende nyt udstyr i forhold til ny teknologi - f.eks. NANO - nye lak typer og komposit materiale teoretisk viden 7 18

19 Tabel 49: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for overfladebehandling I hvilken grad er der behov for nye AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Nye typer af maling 36% 5 57% 8 0% 0 7% 1 100% 14 Nye typer af lakker 43% 6 36% 5 7% 1 14% 2 100% 14 Nye typer af forbehandlinger 57% 8 21% 3 0% 0 21% 3 100% 14 Gnistfri afrensning af stål 29% 4 29% 4 0% 0 43% 6 100% 14 Betjening af robotanlæg 50% 7 21% 3 0% 0 29% 4 100% 14 Dokumentation af overfladebehandling Kvalitetsstyring ved overfladebehandling Brug af nye maletekniske anlæg Brug af IT i produktionsstyringen 29% 4 64% 9 0% 0 7% 1 100% 14 64% 9 29% 4 0% 0 7% 1 100% 14 50% 7 21% 3 0% 0 29% 4 100% 14 64% 9 21% 3 0% 0 14% 2 100% 14 47% 59 33% 42 1% 1 19% % 126 Andet Vores overfladebehandling er med pulver pålæggelse Arbejdsmiljø og indrettelse af arbejdspladser Hvad er forskellen på maling og lakker? / Jeg opfatter maling som pulver og lakker som vådmaling 3 Tabel 50: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden overfladebehandling, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for overfladebehandlerindustrien, som ikke dækkes af de eksisterende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 64% 9 Ved ikke 36% 5 100% 14 19

20 Tabel 51: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for overfladebehandlingsindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for overfladebehandling? I stort omfang 7% 1 I mindre omfang 43% 6 Slet ikke 21% 3 Ved ikke 29% 4 100% 14 Tabel 52: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser inden for overfladebehandlingsindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? tilgængelighed ved det ikke har ikke haft behovet 1. Har været et spørgsmål om tid. / 2. Har brugt kurserne en del og disse medarbejder er her stadigvæk. / 3. Ældre nye - lidt nervøse for kurser overfladebehandling er ikke så stor en del af vor forretning i virkeligheden,fordi vi i en meget lang periode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse. Og dem der er relevante får en dårlig omtale fordi jeg arbejder i en fagforening tror ikke der findes nogen SVEJSE-, SKIBSBYGNING- OG STØBERIINDUSTRI Tabel 53: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for svejsning i nye materialetyper Er der behov for flere AMU-kurser om svejsning i nye materialetyper? Ja 29% 2 Nej 14% 1 Ved ikke 57% 4 Andet 0% 0 100% 7 20

21 Tabel 54: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for svejsning som følge af Eurocodes Er der behov for nye AMU-kurser indenfor svejsning som følge af indførelse af Eurocodes? Ja 57% 4 Nej 14% 1 Ved ikke 29% 2 Andet 0% 0 100% 7 Tabel 55: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden svejse-, skibsbygnings og støberiindustri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for svejse-, skibsbygning og støberiindustri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 0% 0 Nej 29% 2 Ved ikke 71% 5 100% 7 Tabel 56: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for svejse-, skibsbygnings og støberiindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for svejse, skibsbygning og støberiindustri? I stort omfang 29% 2 I mindre omfang 29% 2 Slet ikke 14% 1 Ved ikke 29% 2 100% 7 Tabel 57: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i metalindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? jeg er ansat i 3F har ikke så mange medlemmer der ved ikke 3 21

22 11. ENERGI -OG FORSYNINGSINDUSTRIEN Tabel 58: Vurdering af behov for flere AMU kurser til faglærte forsyningsoperatører Mener du, at der er behov for flere AMU-kurser, som kan fungere som efteruddannelse for faglærte forsyningsoperatører? Ja 56% 5 Nej 0% 0 Ved ikke 44% 4 100% 9 Tabel 59: Inden for hvilken emner der ses behov for kurser til faglærte forsyningsoperatører Inden for hvilke emner? kran d kabelmuffe efteruddannelse på forsyningsoperatøren både på kraft og forsyningsdelen Varmt arbejde, mere omkring udelys, fiberteknik, kabel- og fejlsøgning, instruktionsteknik, forhandlingsteknik, konflikthåndtering. Vi skal gøre os klar til Elbiler og evt Vindmøller Kabelmontage 5 22

23 Tabel 60: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for energi og forsyningsindustrien I hvilken grad er der behov for nye AMU-kurser inden for følgende områder? I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Analyse, kontrol og behandling af råvarer til brændsel 11% 1 22% 2 0% 0 67% 6 100% 9 Betjening af SRO-anlæg 44% 4 11% 1 0% 0 44% 4 100% 9 Arbejdsopgaver ved restprodukt-produktionen 44% 4 0% 0 0% 0 56% 5 100% 9 Reparation og vedligeholdelsesopgaver inden for el - produktion 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Opbygning af transformator-stationer 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Kabelmontage (stærkstrøm og fiber) 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Nedtagning og udskiftning af udtjente installationer 33% 3 33% 3 11% 1 22% 2 100% 9 Etablering, reparation og vedligeholdelse af gadebelysning Fejlfinding og reparation på el-distributions-anlæg og fiberanlæg 33% 3 33% 3 11% 1 22% 2 100% 9 56% 5 33% 3 0% 0 11% 1 100% 9 Kundevejledning 44% 4 33% 3 0% 0 22% 2 100% 9 Kvalitetsstyring og SKS-kvalitetsstyring 56% 5 33% 3 0% 0 11% 1 100% 9 Miljøstyring 67% 6 22% 2 0% 0 11% 1 100% 9 Love og regler (Stærkstrøms-bekendtgørelsen) 56% 5 22% 2 11% 1 11% 1 100% 9 44% 52 26% 31 3% 3 26% % 117 Andet Er disse emner ikke allerede indeholdt i Forsyningsoperatøruddannelsen? For medarbejdere uden uddannelse, vil disse kurser selvfølgelig være vigtige. Når jeg har svarer "ved ikke" til de første spørgsmål, skyldes det at min viden ligger indenfor forsyningsområdet. 1 23

24 12. ARBEJDETS ORGANISERING Tabel 61: Kendskab til andre udækkede efteruddannelsesbehov inden for arbejdets organisering Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for arbejdsorganisering, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 38% 3 Nej 38% 3 Ved ikke 25% 2 100% 8 Tabel 62: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for arbejdets organisering Hvilke AMU-kurser mangler? Flow og forretningsforståelse. outsoursing og styring af dette * Værdiskabende dialogkultur (Apriciate Inquiry. / * Værdikæde baseret kursus - forståelse. 3 Tabel 63: Omfang af brugen af AMU-kurser inden for arbejdets organisering I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser inden for arbejdsorganisering? I stort omfang 38% 3 I mindre omfang 25% 2 Slet ikke 38% 3 Ved ikke 0% 0 100% 8 Tabel 64: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i energi og forsyningsindustrien Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? Fagforening bruger ikke amu nok PERSONALEMANGEL, IKKE TID. / TIDLIGER INGEN INTERESSE FRA LEDENSEN. UVIDENHED. Det er nok fordi, vi i travle perioder ikke har tid.nu er der krise,så afskediger vi for at spare penge.vi burde jo uddanne i stedet. I virkeligheden fordi vi i en meget lang perriode ikke har kunnet undvære folk til efteruddannelse 10 24

25 13. VINDMØLLEINDUSTRI Tabel 65: Vurdering af behov for nye AMU-kurser inden for vindmølleindustri Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for vindmølleindustrien, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 40% 2 Nej 40% 2 Ved ikke 20% 1 100% 5 Tabel 66: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for metalindustrien Hvilke AMU-kurser mangler? Overfladebehandling/ reparation af vinger. serviceteknikerområdet 2 Tabel 67: Omfang af brugen af AMU-kurser i vindmølleindustrien I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser? I stort omfang 40% 2 I mindre omfang 0% 0 Slet ikke 0% 0 Ved ikke 60% 3 100% 5 Tabel 68: Yderligere kommentarer til behovet for efteruddannelse inden for vindmølleindustrien Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for vindmølleindustrien, kan du nævne dem her: jeg synes ikke det er nødvendig med en specifik uddannelse til vindmølleoperatør; plastmager uddannelsen dækker behovet fuldt ud; spild af tid og penge 1 25

26 14. ANDEN INDUSTRI Tabel 69: Svarpersonernes tilhørsforhold til underindustrier inden for anden industri Hvilken anden industri arbejder du inden for? Emballage 31% 4 Papir (forbrugerkontakt og bogbinding) 8% 1 Bortskaffelse af affald 15% 2 Transport 8% 1 Andet 62% 8 123% 16 Tabel 70: Kendskab til andre efteruddannelsesbehov inden for anden industri, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser Har du kendskab til efteruddannelsesbehov inden for din branche, som ikke dækkes af de nuværende AMU-kurser? Ja 15% 2 Nej 62% 8 Ved ikke 23% 3 100% 13 Tabel 71: Vurdering af hvilke kurser der mangler inden for anden industri Hvilke AMU-kurser mangler? Betjening af traversmalekabiner Manglende opfølgning 2 Tabel 72: Omfang af brugen af AMU-kurser i anden industri I hvilket omfang benytter din virksomhed sig af de nuværende AMU-kurser? I stort omfang 0% 0 I mindre omfang 69% 9 Slet ikke 8% 1 Ved ikke 23% 3 100% 13 26

27 Tabel 73: Begrundelser for manglende brug af AMU kurser i anden industri Hvorfor bruger din virksomhed ikke de eksisterende kurser i større omfang end tilfældet? AMU kurser har desværre stadig et lidt dårligt ry blandt funktionærer (for lavt niveau), så de efterspørger ofte kurser fra andre udbydere. Et meget relevant spørgsmål, men det kan ikke entydigt besvares. Det er ikke helt relevant,da der er mange interne kurser. Vi udvikler og afholder mange af de "bløde" kurser selv. nn Manglende kapacitet, kvalifikationer og behov på grund af krisen PERNONALEMANGEL Vi har ikke behovet,vi er samarbejdspartner til AMU systemet Vi benytter os primært af sidemandsoplæring 10 Tabel 74: Yderligere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for anden industri Hvis du har flere kommentarer til behov for efteruddannelse inden for din branche, kan du nævne dem her: Savner flere specialist-tilbud til ældre erfarne medarbejdere og tilbud til grafiske trykkere 1 27

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

FREMTTDENS KVALIFIKATIONS- KRAVI FISKEINDUSTRIEN

FREMTTDENS KVALIFIKATIONS- KRAVI FISKEINDUSTRIEN FREMTTDENS KVALIFIKATIONS- KRAVI FISKEINDUSTRIEN En opfølgningsundersøgelseforetaget for fiskeindustriens uddannelsesudvalg i efteråret 1997. Med støtte fra industriens Uddannelsesfond. Af: Karin Mathiessen

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere