GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER"

Transkript

1 GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE OM PRAKTIKERFARING SAMT RESULTATET AF EVT. KOMPETENCEAFKLAREDE FORLØB GIVES FØLGENDE KOMPETENCEVURDERING I FORHOLD TIL VALGTE GVU- UDDANNELSE. KOMPETENCER FRA FAGLIG PROFIL (TEKNISK FAGLIGE OG PRAKTISK FAGLIGE KOMPETENCER) ÅR 1

2 DOKUMENTEREDE ERHVERVSERFARINGER ALMENE FÆRDIGHEDER DANSK OK SUPPLE- RENDE ENGELSK KEMI MATEMATIK SVENDE-, FAGPRØVE ELLER ANDEN AFSLUTTENDE PRØVE ØNSKE OM SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE JA NEJ HVIS JA, HVILKEN STØTTE SKAL ANSØGER HAVE EN MÅNEDS PRAKTISK ARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADS JA NEJ SKAL ANSØGER HAVE EN MÅNEDS INTENSIV VÆRKSTEDSTRÆNING PÅ UDDANNELSESINSTITUTIONEN, ELLER ANDEN VIRKSOMHED JA NEJ UDDANELSESAFTALEN SKAL GENEMFØRES INDEN FOR 6 ÅR GÆLDENDE FRA DAGS DATO, HEREFTER BORTFALDER UDDANELSESPLANEN. INDEN GVU PÅBEGYNDES HENVISES ANSØGEREN TIL: SUPPLERENDE UDDANNELSE: BEHOV FOR YDERLIGERE PRAKTIKERFARING: DATO UNDERSKRIFT STEMPEL: GVU-ANSVARLIG UDDANNELSESINSTITUTION 2

3 FÆLLESKOMPETANCER I. O. G1 1) udvælge og anvende almindeligt forekommende materialer til givne opgaver inden for indgangens jobområder på baggrund af opnået materialekendskab, -niveau Ikke 2) fremstille og anvende enkle skitser, tegninger, diagrammer og tilhørende beskrivelser, 3) foretage hensigtsmæssige valg af værktøjer og maskiner til udførelse af enkle arbejdsopgaver inden for indgangens jobområder, 4) udføre enkle faglige beregninger i forbindelse med gennemførelsen af faglige arbejdsopgaver, 5) udvise kendskab til de værdiskabende led og sammenhænge i organiseringen af håndværksmæssige og industrielle fremstillingsprocesser inden for indgangens jobområder, 6) forstå værdien af samarbejde med andre i forbindelse med håndværksmæssig og industriel fremstilling, 7) anvende og vedligeholde gængse kontrolværktøjer og har forståelse for betydningen af, at givne kvalitetskriterier og -specifikationer overholdes, 8) anvende informationsteknologiske værktøjer til ukompliceret fagrelateret informationssøgning og kommunikation og 9) udføre arbejdsopgaverne sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler. FÆLLESKOMPETANCER I. O. G2 1. Deltage i arbejdet med at udrede de faktorer, som er nødvendige for en udvikling i en given produktion, -niveau Ikke 2. planlægge og udføre enkle produktionsopgaver og serviceydelser, 3. medvirke ved produktionsplanlægning samt deltage i klargøring og gennemførelse af industriel produktion, 4. deltage ved forebyggende vedligeholdelse, 5. deltage ved lokalisering af fejl i forbindelse med reparationsopgaver, 6. samarbejde om effektivisering af en produktion, 7. deltage i et teambaserede projektarbejde og 8. indsamle og registrere produktionsdata. 3

4 HOVEDFORLØB INDUSTRIOPERATØR TRIN 1 KOMPETANCEMÅL 1. overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold, -niveau Ikke 2. identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver, 3. anvende principperne for lager og logistik samt optimering af disse, 4. anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen, 5. arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne, 6. indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper, 7. udvælge og anvende forbedringsværktøjer ved produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionssammenhænge, 8. anvende kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion, 9. deltage ved planlægning og effektivisering af logistik flow ved interne transport- og lageropgaver, 10. udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår, 11. kommunikere og rapportere i anvendte IT-systemer i tilknytning til industrioperatørens jobfunktioner, 12. anvende dansk og fremmedsprogede manualer samt informationsteknologi til faglig vidensøgning, 13. arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder med fokus på sænkelse af miljøbelastning, FAG FÆLLES FOR HOVEDFORLØB ENGELSK F, GRUNDFAG 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. -niveau Ikke 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 4

5 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur ARBEJDSORGANISERING -niveau 1 Eleven kan agere i produktionsvirksomheder med forskellige organisatoriske principper på baggrund af viden om beslutningsprocesser, samarbejdsformer, roller og hierarkier. 2 Eleven kan vurdere fordele og ulemper ved forskellige produktions-former Ikke 3 Eleven kan medvirke ved jobudvikling, herunder anvende jobrotation, gruppeorganiseret produktion samt andre aktuelle former for jobtil-pasninger 4 Eleven er bevidst om betydningen af et godt arbejdsmiljø, samt kan medvirke til udviklingen af dette. 5 Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere samt anvende IT i relation til eget job. 6 Eleven kan se sin egen placering og rolle i et produktions flow og udvise fleksibilitet og innovativ adfærd samt udføre kvalitetsarbejde i samspil med virksomhedens organisation. 7 Eleven kan bidrage med input til produktivitetsfremmende tiltag. Herunder kan der eksempelvis arbejdes med Automatisering, Six Sigma, 0-fejl produktion, Kaizen, Lean produktion, Produktrationalisering samt det, der er oppe i tiden 1400 PRODUKTION -niveau 1 Eleven kan vælge og anvende produktionsudstyr, maskiner og værk-tøj korrekt og udføre og overvåge arbejdet i overensstemmelse med forskrifter. 2 Eleven kan vurdere og kommentere materialevalg til en given opgave/produktion. 3 Eleven kan anvende forskellige beregnings- og målemetoder i forbin-delse med løsning af enkle opgaver. 4 Eleven kan udføre og anvende teknisk dokumentation samt handle korrekt på baggrund af systematisk data- og informationsindsamling 5 Eleven kan forstå og anvende virksomhedens logistiksystem samt deltage i interne transport- og lagerfunktioner 6 Elev Eleven kan udføre sit arbejde i henhold til virksomhedens kvalitetsstyrings- og kontrolsystem og gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt retningslinier for hygiejne 7 Eleven har kendskab til begreber, terminologier, fysiske og kemiske egenskaber og anvendelsesmuligheder for relevante materialer 8 Eleven kan kortlægge og vurdere faktorer der giver miljøbelastninger i produktioner og opstille alternative produktionsformer Ikke 4256 STYRING, REPARATION OG VEDLIGEHOLD -niveau 1 Eleven kan betjene pneumatik/hydraulik, elektriske/elektroniske og PLC/computerbaserede styrings- og reguleringssystemer på baggrund af kendskab til principper og teknologi 2 Eleven kan foretage montage og demontage samt kontrollere og justere enkle funktioner. 5 Ikke

6 3 Eleven kan identificere og lokalisere fejl samt medvirke ved reparationsog vedligeholdelsesopgaver 4 Eleven kan orientere sig i og anvende teknisk dokumentation til fejlfindings-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver 8591 PRODUKTUDVIKLING OG PRODUKTION FOR OPERATØRER -niveau 1 Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for den relevante branche 2 Eleven kan redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling 3 Eleven kan anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter 4 Eleven kan planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter selvstændigt 5 Eleven kan planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt vurdere kvaliteten i en selvevaluering ud fra plan, proces og arbejdsresultat under hensyn til gældende standarder og normer 6 Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens eller serviceydelsens planlægning og udførelse, herunder at anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold. 7 Eleven kan forstå og forklare de økonomiske og miljømæssige om-kostninger, der er ved fremstilling af en vare, fra råvare til et færdigt produkt 8 Eleven er bevidst om hvilke faktorer, der påvirker virksomheders økonomi ud fra en general viden om forretningsforståelse 9 Eleven kan arbejde med praktiske eksempler, der giver mulighed for at redegøre for planlægningsmæssige, økonomiske miljømæssige fordele og ulemper 10 Eleven kan redegøre for den industrielle teknologiske udvikling ved arbejdsopgaver inden for uddannelsens område Ikke 6

7 UDDANNELSESPLAN-FORSLAG! På Processkolen i Kalundborg kan GVU-uddannelsen gennemføres efter følgende plan: HOLD. NR. PERIODE GRUNDFORLØB H1 H2 SKOLEOPHOLD KONKLUSION: 2X8 UGER I HOVEDFORLØB FOR INDUSTRIOPERATØRER 3X8 UGER I GRUND- OG HOVEDFORLØB FOR INDUSTRIOPERATØRER SKAL HAVE FØRSTEHJÆLP OG BRANDBEKÆMPELSE INDEN SVENDEPRØVEN. (Gyldige beviser, max 3 kalenderår gamle) NIELS ERIK CHRISTENSEN/ Uddannelseschef Processkolen i Kalundborg Dato 7

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Processkolen i Kalundborg.

Processkolen i Kalundborg. EUC NVS - Processkolen i Kalundborg: Undervisningsplan industrioperatør VEUD H1 H2 1 Undervisningsplan for Industrioperatør Særligt tilrettelagt voksenforløb på 2 x 8 uger Procesindustri Efter bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Valgfri specialefag PC kendskab Operativsystemer erver Netværk semester 2 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Områdefag: Computer

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00

Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien. Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 10.00 Udviklingsudvalg for Vindmølleindustrien Pia Maul Andersen, 3F Svend Erik Jensen, 3F Kurt Thomsen, 3F Siemens A/S Svend Nilsson, 3F - Vestas Blades A/S Christine Bernt Henriksen, DI Raghad Mahdi Pedersen,

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere