Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter operatørens opgaver i forbindelse med spåntagende bearbejdning af hel- og halvfabrikata i metalindustrien. Spåntagende bearbejdning udgøres af processer, hvor der fjernes materialer fra det emne, der arbejdes på. De væsentligste former for spåntagende bearbejdning er savning, filning, slibning, boring drejning, fræsning og skæring. De hyppigste anvendte materialer er stål, metaller, plast og kompositmaterialer. Aluminium og kompositmaterialer anvendes i stigende omfang. Ved spåntagende bearbejdning i metalindustrien anvendes et meget bredt spektrum af fremstillingsprocesser og teknologier i forbindelse med fremstilling af mange forskellige typer af produkter, der samtidig varierer meget i størrelse og kompleksitet. Bearbejdningsprocesserne kan strække sig fra simpel formatsavning af plader eller afkortning af rundstænger til mikrofin formgivning af en komponent til et apparat i medicoindustrien. Emnetyperne kan f.eks. være maskindele, værktøjsemner, prototyper og støbte og formede emner, der skal efterbearbejdes. Både store og små serier forekommer helt ned til enkelt styk. Selvom anvendelsen af højteknologiske bearbejdningsmaskiner og anlæg er udbredt så anvendes konventionelle maskiner stadigvæk. Konventionelle maskiner f.eks. drejebænke og fræsere anvendes i et mindre omfang af operatører. Her arbejder operatøren med betjening og indstilling af maskinen f.eks. løbende opspænding af emner, der skal bearbejdes. Produktionen udføres typisk under anvendelse af forskellige former for CNC-maskiner. Operatøren forbereder og overvåger produktionen bl.a. ved udførelse af operationsplanlægning og løbende kvalitetskontrol af de fremstillede emner. Rengøring og vedligeholdelse af maskiner og udstyr er også operatørens opgave i forbindelse med produktionen. Arbejdet og dets organisering inden for jobområdet er præget af virksomhedernes forskellige strategier for outsourcing til lavtlønslande. I nogle tilfælde outsources hele underleverancer til udlandet og i andre tilfælde outsources enkelte processer, hvorefter den afsluttende bearbejdning foregår i virksomheden i Danmark. I andre tilfælde fastholdes produktionen i Danmark igennem investeringer i højteknologisk udstyr. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet De typiske arbejdspladser inden for jobområdet befinder sig på både små, mellemstore og store metalvirksomheder. Virksomhederne er meget forskelligartede, hvad angår produkter, produktionsformer og materialeanvendelse. Virksomheder, der udfører spåntagende bearbejdning, fremstiller typisk værktøjer, komponenter og maskindele til alle former for industriproduktioner.

2 Side 2 af 5 Virksomheder, der alene udfører spåntagende bearbejdning, fungerer ofte som underleverandører til andre virksomheder. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet benævnes operatører. En operatør defineres i denne sammenhæng som en ufaglært medarbejder i produktionen, der både kan have overvågningsopgaver ved automatiseret produktion og varetager andre opgaver i produktionen. Operatørerne i metalindustrien er typisk oplært på virksomheden med supplerende. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Arbejdet på arbejdspladserne inden for jobområdet er i normalt organiseret i produktionsgrupper eller team. Som operatør i metalindustrielle virksomheder arbejder man ofte sammen med faglærte industriteknikere.

3 Side 3 af 5 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Spåntagende bearbejdning med CNC-maskiner Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter operatørens arbejdsopgaver i forbindelse med forskellige former for computerstyret spåntagende bearbejdning. Typisk er der tale om CNC-maskiner til savning, slibning, boring, høvling, honing, drejning og fræsning i stål, metaller, plast og kompositmaterialer. Inden produktionens startes skal operatøren kunne gennemføre en produktionsforberedelse, der er afhængig af emnemateriale, det anvendte udstyr og de produkter/emner, der skal fremstilles. I produktionsforberedelsen indgår en operationsplanlægning på baggrund af emnetegninger. Fremstilling sker i henhold til såvel nationale som internationale normer, standarder og myndighedskrav. Operatørerne skal derfor kunne læse og forstå tegninger, styklister, operationsbeskrivelser samt kontrolspecifikationer, og anden relevant dokumentation for produktionens praktiske udførelse. Ved anvendelse af CNC-maskiner opbygges og indtastes et CNC-program og udstyret afprøves. Hvis maskinen ikke arbejder korrekt skal operatøren kunne korrigere enkle programfejl og rette korrektørværdier efter opmåling af emnet. Når produktionen udføres under anvendelse af CNC-maskiner fremstilles emnerne ved automatisk kørsel. Operatøren overvåger produktionen bl.a. ved udførelse af en løbende kvalitetskontrol af de fremstillede emner. Optimering af produktionen set i forhold til bearbejdningsprocesser, programmer og det anvendte udstyr deltager operatøren også i. Rengøring og vedligeholdelse af maskiner og udstyr, er normalt operatørens opgave i forbindelse med produktionen. Teknologi og arbejdsorganisering Udviklingen går meget stærkt inden for CNC området, hvor nye fleraksede og komplette bearbejdningsmaskiner med avancerede maskinstyringer, vinder indpas. Arbejdet organiseres som regel i produktionsgrupper, der har ansvaret for fremstilling af et emne eller et produkt. Produktionsgruppens operatører samarbejder ofte med maskinarbejdere og industriteknikere i forbindelse med programmering af CNC-maskiner. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt på omtrent alle virksomheder inden for metalindustrien, som udfører spåntagende bearbejdning.

4 Side 4 af 5 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Spåntagende bearbejdning med konventionelle maskiner Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Kompetencen omfatter operatørens arbejdsopgaver i forbindelse med forskellige former for spåntagende bearbejdning med konventionelle maskiner f.eks. savning, filning, slibning, boring, høvling, honing, drejning og fræsning i stål, metaller, plast og kompositmaterialer. Inden produktionens startes skal operatøren kunne gennemføre en produktionsforberedelse, der er afhængig af emnemateriale, det anvendte udstyr og de produkter/emner, der skal fremstilles. I produktionsforberedelsen indgår en operationsplanlægning på baggrund af emnetegninger. Fremstilling sker i henhold til såvel nationale som internationale normer, standarder og myndighedskrav. Operatørerne skal derfor kunne læse og forstå tegninger, styklister, operationsbeskrivelser samt kontrolspecifikationer, og anden relevant dokumentation for produktionens praktiske udførelse. Ud fra emnematerialet skal operatøren kunne vælge eller beregne skæredata. Køle-/smøremidler til opgaven vælges bl.a. ud fra miljømæssige overvejelser. Operatørens opspænding og indstilling af værktøjer samt opspænding af emner til bearbejdning indgår i produktionsforberedelsen. Ved produktion med konventionelle maskiner, f.eks. drejebænke og fræsere, arbejder operatøren med betjening og indstilling af maskinen herunder løbende opspænding af emner, der skal bearbejdes. Rengøring og vedligeholdelse af maskiner og udstyr, f.eks. slibning og renovering af high-speed skær og bor, er ofte operatørens opgave i forbindelse med produktionen. Teknologi og arbejdsorganisering Ved spåntagende bearbejdning med konventionelle maskiner anvendes f.eks. drejebænke, fræsere, slibemaskiner og søjleboremaskiner. Arbejdet organiseres ofte i produktionsgrupper ved større produktioner, men enkeltmandsopgaver forekommer også især i små virksomheder. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Ingen Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Kompetencen er udbredt på alle virksomheder inden for metalindustrien, som udfører spåntagende bearbejdning. Anvendelsen af CNC-maskiner bygger kompetencemæssigt på kendskab til konventionelle bearbejdningsformer. Derudover har næsten alle virksomheder inden for jobområdet konventionelle maskiner til specielle opgaver, f.eks. prototyper.

5 Side 5 af 5 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Operatør ved bore og gevindskæreprocesser AA 5, og fremefter Operatør ved konventionel maskinfræsning AA 5, og fremefter Operatør ved konventionel maskindrejning AA 5, og fremefter Drejeteknik på konventionel drejebænk AA 5, og fremefter Opspændingsmetoder, drejning AA 5, og fremefter Præcisionsdrejning AA 5, og fremefter Ud/indvendig konusdrejning AA 5, og fremefter Avancerede opspændingsmetoder, drejning AA 5, og fremefter Ind/udvendig gevindskæring på drejebænk AA 5, og fremefter CNC-teknik AA 5, og fremefter CNC-drejetenik, operatør AA 5, og fremefter CNC-drejeteknik, produktion/opstiller AA 5, og fremefter CNC-drejeteknik, cyklusprogrammering AA 5, og fremefter CNC-drejeteknik, dialog programmering AA 5, og fremefter CNC-fræseteknik, operatør AA 5, og fremefter CNC-fræseteknik, produktion/opstiller AA 5, og fremefter Præcisions tolerance kontrolmåling AA 7, og fremefter Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj AA 3, og fremefter Tegningslæsning, projektion og isometri AQ 5, og fremefter Aluminiumhåndtering for operatører AA 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Manuel måle og bearbejdningsteknik AQ 10, og fremefter

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller

Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller Dette temahæfte indeholder en række uddannelsestilbud til efteruddannelse af medarbejdere beskæftiget med bearbejdning i stål-, metal-, plast-, eller kompositmaterialer ved hjælp af manuelle bearbejdningsværktøjer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor dør- og vinduesproduktion i materialerne træ/alu Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet,

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion

Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion E R A E rh v e rv s p æ d a g o g is k R å d g iv n in g Analyse af AMU-uddannelsesbehov i forbindelse med udvikling af metalindustriel produktion Udført af Svend Jensen, ERA i samarbejde med Jørgen Bo

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet

Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Analyserapport Afdækning af behovet for efteruddannelse indenfor savværksområdet Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed: Undervisningsministeriet, Projektnr.: 119727 Udarbejdet

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere

Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Analyse af efteruddannelsesbehov for elektronikfagteknikere og radio-tv-fagteknikere Svend Jensen ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning & Analyse Januar 2010 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 1. Metode.. 4

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009

06-10-2009. UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 UNDERSØGELSE AF KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR IF s OMRÅDE EFTERÅRET 2009 AFRAPPORTERING AF RESULTATER AF SPØRGESKEMA UDSENDT TIL UU OG LUU MEDLEMMER PÅ IF S OMRÅDE I SEPTEMBER 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION

AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION AUTOMATISERET BYGNINGSKONSTRUKTION Eller hvordan man printer et hus Forskningsrapport af ved Jakob Knudsen 1 Kolofon: - hvordan man printer et hus Udarbejdet af ved: Jakob Knudsen Red. Anne Beim Grafisk

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere