Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes"

Transkript

1 Flexit Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Vi arbejder for din succes rk Allé 366, 265 Brøndby, Tel , Fax

2 Generel teknisk information Udførelse Flexit luftbehandlingsaggregater kan fås i følgende varianter: -L, liggende aggregat (Loftsaggregat). Udført med tilkoblingsstudse i gavle. - S, stående aggregat (skabsaggregat). Udført med tilkoblingsstudse i toppen. med friskluft, før den afleverer sin varme til indblæsningsluften. Der vil altid være noget af forureningen i udsugningsluften, der bliver overført, så man skal være selektiv ved brug af denne genvindingsteknologi. Temperaturvirkningsgraden er ca %. Udeluft Aggregaterne opfylder kravene i EU-direktiv 89/336/EØF og 73/23/EØF. Afkast Udsugning Indblæsning Renblæsningssektor 2.Krydsvarmeveksler (Rekuperativ) Aggregat type L Varmegenvinding Flexit benytter sig af to forskellige varmegenvindingsteknologier: 1. Rotor varmeveksler 2. Krydsvarmeveksler 1. Rotor (Regenerativ) Aggregat type S Flexit benytter en ikke-hygroskopisk rotor. Dvs. at rotorvarmeveksleren ikke har nogen aktiv fugtafgivelse til indblæsningsluften. Denne form for genvinding sker på følgende måde: Rotorvarmeveksleren er et hjul, hvis krop er af aluminium med mange kanaler. Hjulet roterer rundt, så kroppen optager varme fra udsugningsluften og overfører varmen til indblæsningsluften. Rotorvarmeveksleren drives af en rem og motor. Krydsvarmeveksleren er en kassette, der består af en række aluminiumsplader. Genvindingen sker på følgende måde: Udsugningsluften og indblæsningsluften veksler på hver deres side af aluminiumspladerne, hvor den varme udsugningsluft opvarmer aluminiumet, idet varmen så optages af den kolde udeluft. Ved at luftstrømmene går på hver deres side af pladerne, vil udsugningsog indblæsningsluften aldrig være i kontakt med hinanden. Denne form for genvinding har pga. disse egenskaber minimal overføring af forureninger, et faktum der medfører mange anvendelsesområder. Ved brug af krydsvarmeveksler vil der kunne kondenseres fugt fra udsugningsluften, og denne kondens skal fjernes via kondensafløb. Temperaturvirkningsgraden er ca. 6-7 %. TT-modeller ca. 8 %. I modsætning til krydsvarmeveksler har rotorvarmeveksleren ikke nogen praktiske problemer med kondens og tilisning. Man behøver derfor ikke kondensafløb. Det interne trykforhold i aggregatet er tilrettelagt på en sådan måde, at overføringen af forureninger fra udsugningsluften til indblæsningsluften er minimal. Rotorvarmeveksleren har en renblæsningssektor, der sørger for, at rotorkroppen bliver rengjort Udsugning Indblæsning Krydsvarmeveksler Afkast Udeluft 4

3 Version 3.12 ge Project data Project katalog Customer Flexit Designed by Marianne Information Location Assumptions Atmospheric pressure Air density 1. kg/m³ Sound duct in accordance with ISO 5136 Ambient sound in accordance with ISO Unit specification Type of unit Flexit S 3 X E L 23 Description Summer Winter Input Supply air flow 5. l/s 5. l/s Relative humidity of outdoor air 5 % 1 % Total pressure drop of supply duct Extract air flow 5. l/s 5. l/s Relative humidity of extract air 5 % 2 % Total pressure drop of extract duct Dimensioning outdoor temperature 25. C -25. C Extract temperature 22. C 22. C Technical specification Weight 3 kg Supply Extract Fans Winter Adjustment % % Power W W Current. A. A Power factor.. SFP. kw/(m³/s). kw/(m³/s) Temperature increase because of fan. C. C RPM 1/min 1/min Summer Adjustment % % Power W W Current. A. A Power factor.. SFP. kw/(m³/s). kw/(m³/s) Temperature increase because of fan. C. C RPM 1/min 1/min Heat recovery Type Winter Temperature before. C. C Relative humidity before % % Temperature after. C. C Relative humidity after % % Pressure drop Temperature efficiency % % Humidity efficiency % % Summer Temperature before C C Relative humidity before % % Temperature after. C. C Relative humidity after % % Pressure drop Temperature efficiency % % Humidity efficiency % % Filter Filter class EU7 EU7 Flexit AS Telephone : Televeien 15 Telefax : Ørje Norway 9418N Version 3.12 ge All calculations are done with 2% addition at pressure drop across filters. Winter Dimension pressure drop Start pressure drop End pressure drop Summer Dimension pressure drop Start pressure drop End pressure drop Electrical afterheater Max. effect 15. kw Winter Effect. kw Temperature before. C Temperature after. C Summer Effect. kw Temperature before. C Temperature after. C Sound data, supply Frequency band Hz k 2k 4k 8k Total Supply duct, winter db db(a) Supply duct, summer db db(a) Sound data, extract Frequency band Hz k 2k 4k 8k Total Extract duct, winter db db(a) Extract duct, summer db db(a) Sound data, ambient Frequency band Hz k 2k 4k 8k Total Ambient, winter db db(a) Ambient, summer db db(a) LCC Calculation Supply air flow. l/s Extract air flow. l/s Supply air temperature 2. C Extract air temperature 22. C Annual average temperature. C Correct coefficient VAV, supply air.1 Correct coefficient VAV, extract air.1 Annual operating time 4 h Price of energy Electric. NOK/kWh Heating. NOK/kWh Annual price increase Electric 3 % Heating 3 % Accounting rate of interest 3 % Operating time 1 years Degree hours Degree hour for heat recovery Ch Correction for supply temperature Ch Correction due to freezing Ch Degree hours, total Ch LCC results kwh NOK/kWh NOK LCC supply air. LCC exhaust air. LCC heating. LCC total Flexit AS Telephone : Televeien 15 Telefax : Ørje Norway Generel teknisk information Frostfare ved brug af krydsvarmeveksler Fordi der dannes kondens fra udsugningsluften ved lave udetemperaturer, vil det kondenserede vand begynde at fryse i veksleren, og efter et stykke tid vil veksleren være iset til. For at forhindre denne tilisning har Flexit takket være udviklingen af den patenterede termofugtføler løst dette problem og kan sikre drift under alle klimatiske forhold, herunder streng kulde. Termofugtfølerens egenskaber og funktion Monterings-, driftsog vedligeholdelses vejledninger Alle systemerne ledsages af en detaljeret vejledning, der omfatter montering, brug og vedligeholdelse. FLEXIT S3 X/TT - A3 X/TT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Skapmodeller med varmegjenvinning Termofugtføleren er placeret inde i krydsvarmeveksleren på det koldeste punkt, hvor den overvåger både temperatur og fugtniveau. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Der opstår frostfare i følgende tilfælde: 1. Når både fugt og kulde er til stede. 2. Ved udetemperaturforhold, hvor der er fare for tøris i vekslerkassetten. Beregningsprogram Program til beregning af luftbehandlingsaggrega ter med tekniske data som kapacitet, luft, effekt, SFP m.v. En eventuel afisning sikres ved at tage en forvarmeflade i brug. Under afisning vil automatikken kunne reducere luftmængden, hvis forvarmefladen ikke kan opretholde temperaturen i kassetten. Sammenlignet med traditionelle frostvagtsystemer (som standser indblæsningsventilatoren ved +1 uafhængigt af fugtniveauet), sparer Flexits løsning meget energi, ved at aggregatet ikke køres unødvendigt i bypass. Miljøklasse Udsugning Udeluft Temperaturføler Aggregaternes ramme er fremstillet af overfladebehandlede stålplader, som opfylder retningslinjerne for miljøklasse M2, der dækker indendørsmontering med normal fugtpåvirkning og normal forekomst af luftforurening. EE-forskrifter Krydsvarmeveksler Indblæsning Termofugtføler Afkast Elektriske produkter falder ind under bestemmelserne om kasserede elektriske og elektroniske produkter og er i den forbindelse pålagt miljøafgift. Når de engang skal kasseres, kan de afleveres vederlagsfrit for genvinding hos nærmeste forhandler eller indsamlingssted. Krydsvarmeveksler med termofugtvagt 5

4 Generel teknisk information Anvendelse af kapacitetsdiagram Et diagram består af en række kurver og akser, hvor forskellige data for aggregatet kan aflæses. 1. Kapacitetskurver (blå) Disse kurver angiver totalt disponibelt tryk og luftmængdekarakteristik for aggregatet (internt tryktab fratrukket). Disponibelt tryk aflæses til venstre i diagrammet. Luftmængden aflæses i m3/h nederst og l/s øverst i diagrammet. De forskellige kurver angiver forskellige indstillinger på transformeren og dens voltstyrke. 2. Reguleringskarakteristik (sorte) Disse kurver viser, hvordan luftmængde og tryk forandrer sig ved ændret driftstrin. 3. Effektforbrugskurve (grønne) Disse kurver angiver energiforbrug for ventilatoren ved det aktuelle driftstrin i Watt. Effektforbruget kan aflæses i skalaen til højre i diagrammet. 4. Lydkurver (røde) Disse kurver angiver værdier for lydeffektniveauet LwA til kanal for de forskellige driftstrin. For at få lydeffektnivauet til kanal i de forskellige oktavbånd tager man den aflæste værdi i diagrammet og korrigerer med værdierne i tabellen under diagrammet for hver enkelt oktav. Man får da lydeffekt pr. oktav. For at få db(a)-værdierne skal hver oktav igen trækkes fra A-filterets værdier og summeres logaritmisk. (Se eksempel nedenfor). 5. Korrektionsakse Her aflæses trykændring ved brug af vandeftervarmeflade. Dette trykfald trækkes fra det disponible tryk. På samme akse aflæses trykændring ved brug af F5 filter. Denne trykforøgelse lægges til det disponible tryk. Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk i 1 23V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 77dB(A) 23V 19V 17V 15V 12V 75dB(A) 15V 7dB(A) 65dB(A) m 3 /h Luftmængde m3/h Water Battery F5-filter Effektforbrug i Watt W Korrektionsfaktor Lw i db Hz Total LwA db(a) Indblæsning Udsugning Udstråling ,1 6

5 Generel teknisk information Eksempel: Et luftbehandlingsaggregat type Flexit S4 X, som er monteret i et almindeligt teknikrum. Luftmængde 26m 3 /h Totaltryk 1 Lydeffekt i indblæsningskanal 72dBA Motoreffekt 9W Eksempel på lydberegning ved hjælp af korrektionstabel Indblæsningsluft Hz Aflæst i diagram, LwA Korrektionsfaktor Lydeffektniveau, Lw Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 In-duct method. Udstrålet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226. Eksempel på korrektionsakse for F5-filter: Regneeksempel F5-filter, luftmængde 26m 3 /h med 1. Korrektion for F5-filter + 3, aflæst på korrektionsakse. Man har så disponibelt 26m 3 /h med 13. For at aflæse ny lyd- og motoreffekt flyttes aflæsningspunktet ned fra 3 til for at kompensere for reduceret modstand. Motoreffekten reduceres fra 9W til ca. 85W, og lyden reduceres fra 72dBA til 7dBA. 1 2 Luftmængde 26m 3 /h Totaltryk Lydeffekt i indblæsningskanal Motoreffekt 1 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 13 7dBA 85W V 15V 12V 15V 7dB(A) 65dB(A) 2 m 3 /h = 3 Eksempel på korrektionsakse for vandeftervarmeflade: Regneeksempel vandeftervarmeflade, luftmængde 26m 3 /h med 1. Korrektion for vandeftervarmeflade - 6, aflæst på korrektionsaksen. Man har så disponibelt 26m 3 /h med 4. For at aflæse ny lyd- og motoreffekt flyttes aflæsningspunktet op fra 6 til for at kompensere for øget modstand. Motoreffekten øges fra 9W til ca. 1W, og lyden øges fra 72dBA til 74dBA. 2 1 Luftmængde 26m 3 /h Totaltryk 4 Lydeffekt i indblæsningskanal 74dBA Motoreffekt 1W 26 ) = -6 7

6 Generel teknisk information Bestemmelse af lydtryk (LpA) fra ventilationsaggregat på grundlag af lydeffekten (LwA) 1 Diagram Forklaring til kurver Kurve 1. Teknikrum uden speciel lyddæmpning. Typisk fyrrum eller kølemaskinerum med god plads og hårde væg- og tagflader. Kurve 2. Typisk teknikrum, hvor de tekniske installationer optager megen plads. Kanaler/rør med nogen isolering eller lyddæmpede flader. Kurve 3. Specielt godt lyddæmpede rum. Mange installationer (trangt), isolerede kanaler/rør. Kurverne gælder for en minimumafstand på 1,5-2, m. Diagrammet er baseret på, at man har et diffust lydfelt. I lyddæmpede rum (kurve 2 og 3) er lydfeltet ikke diffust, og vi får derfor en afstandsdæmpning. Til at korrigere for afstand bruges tabel 1. Tabel 2 korrigerer for placeringen af aggregatet. Tabel 1 Korrektion for afstand Afstand, m Afstandsdæmp Tabel 2 Korrektion for placering Placering: - midt på gulvet db - op ad en væg +3 db - i et hjørne +6 db 8

7 Generel teknisk information Eksempel: Et luftbehandlingsaggregat type Flexit S4 X er monteret i et almindeligt teknikrum. Luftmængde 26m 3 /h Totaltryk 1 Lydeffekt i indblæsningskanal 72dBA Motoreffekt 9W Teknikrummet er 8 x 5 x 4 = 16m 3. Aggregatet er placeret op ad den ene langvæg, referenceafstanden er 1 m. Dette er et typisk teknikrum, og derfor bruger vi kurve 2. Hvis vi i diagram 1 tager en rumvolumen på 16 m3 og går vertikalt op til kurve 2 og derfra ud til venstre akse, aflæser vi -9dB. Beregningen fremgår af opstillingen nedenfor: Lydeffekt (LwA), fra kapacitetsdiagram for indblæsning 72dB Korrektion for udstrålet lydeffekt (LwA) fra korrektionsfaktortabel -29,1dB Korrektion for rumdæmpning fra diagram 1 Korrektion for afstand, tabel 1 Korrektion for placering, tabel 2 Lydtryksniveau på 1 m afstand (LpA) -9dB db +3dB 36,9dBA NB: Overslagsmetoden er baseret på dbaværdier. Man kan også bruge den til oktavbånd. Så vil metoden give 1-2 db for lave værdier i intervallet Hz og 1-2 db for høje værdier i intervallet -8 H. Forklaring af navnekoder: S 3 X E L TT = Højeffektiv krydsvarmeveksler L = Ventremodel S = Skabmodel/Ståendel R = Højremodel L = Loftsmodel/Liggende E = El-eftervarmeflade W = Vand-eftervarmeflade Nr. = Størrelsesangivelse = Ingen eftervarme R = Roterende varmeveksler X = Krydsvarmeveksler Forklaring på symboler: INDBLÆSNING UDSUGNING AFKAST UDELUFT 9

8 Generel produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Flexit luftbehandlingsaggregater er konstrueret til at give optimal luftkomfort kombineret med et lavt energiforbrug. Den opvarmede og brugte rumluft suges via udsugningsarmaturer ud fra rummene, passerer gennem et filter og føres ind i aggregatets varmeveksler, før den ledes ud af bygningen via taghætte eller vægudtag. Udeluften føres ind via udeluftindtag til aggregatet, filtreres og passerer varmeveksleren og optager en stor del af varmen fra udsugningsluften. Udsugningsluft og indblæsningsluft passerer hinanden i vekslerkassetten i helt separate kanaler, uden at den rene luft bliver smittet af brugt, forurenet luft. Den termostatregulerede eftervarmeflade sørger for at indblæsningsluften har den ønskede temperatur. Efter aggregatet passerer indblæsningsluften normalt lyddæmpere, før den blæses ind gennem indblæsningsarmaturene - frisk, ren og tempereret. Flexit luftbehandlingsaggregater er udstyret med elektronisk automatik. Anvendelsesområde, liggende aggregater Flexit liggende (L) luftbehandlingsaggregater er velegnet til boliger, kontorer, butikker, skoler, institutioner m.v. for loftsplacering. Disse aggregater leveres kun med krydsvarmevekslere. Konstruktion (L) Flexit luftbehandlingsaggregater er fremstillet af kraftige, galvaniserede stålplader, der giver en stabil og robust konstruktion. Aggregaterne har dobbeltkappe med et mellemliggende lag stenuld (5 mm), der giver god varme- og lydisolering. Alle sammenføjninger er tætnet for at eliminere risikoen for luftlækage. Aggregaterne er udført med inspektionslåger på begge sider. Dette gør det nemt at placere aggregaterne mht. kanaltilkoblinger (højre- og venstremodel i et). Små mål er tilstræbt. Anvendelsesområde, skabsaggregater Flexit stående (S) skabsudførelse kan med fordel anvendes til skoler, institutioner, kontorer, butikker, boliger m.v. Skabsudførelsen og den kompakte konstruktion gør aggregaterne velegnede både til nye og eksisterende bygninger. Disse aggregater leveres både med krydsvarmeveksler og roterende varmeveksler. Konstruktion (S) Aggregaterne er fremstillet i stålplader, der giver en robust og stabil konstruktion. Væggene er udført i dobbeltkappede, galvaniserede stålplader med mellemliggende varme- og lydisolering. Tilkoblingsstudse er i toppen. Udvendigt er aggregaterne hvidlakeret. Alle sammenføjninger er tætnet for at eliminere risikoen for luftlækage. Aggregaterne er ustyret med en eller to hængslede låger fortil, som giver nem adgang for inspektion/service. Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksleren er konstrueret i aluminium. Varmeveksleren er konstrueret med sikker tætning mod de forskellige luftkamre og demonteres nemt for rengøring og eftersyn. Aggregater med krydsvarmeveksler kræver afløbssystem for kondensvand. 1

9 Generel produktbeskrivelse TT-model TT-modellene er udstyret med en højeffektiv krydsvarmeveksler, som giver en bedre virkningsgrad end en almindelig krydsvarmeveksler. Eftervarme For at indblæsningsluften skal få den rigtige temperatur, er aggregaterne udstyret med eftervarme. Dette leveres i form af elvarmeflade eller vand-eftervarmeflade. Sommerkassette Som tilbehør kan man få en sommerkassette, som man kan erstatte varmeveksleren med i den varme årstid. Vandeftevarmefladerne styres af en -1 V udgang, der kan styre en 2- eller 3-vejs ventil. Ventilatorer Enkeltsugende radialventilatorer med fremadkrummede skovle. Ventilatorerne har stor kapacitet - og har et lavt lydniveau. Ventilatoren drives af en kugleleje-forsynet yderroter-motor af højeste kvalitet. Motoren, der sidder i ventilatorhjulet, får fremragende køling. Ventilatorerne kan nemt tages ud for rengøring ( klik -elkobling). Roterende varmeveksler Flexit skabsaggregater kan leveres med roterende varmeveksler. Den roterende varmeveksler er en ikke-hygroskopisk aluminiumsrotor, der er monteret i en kassette. Hele kassetten kan tages ud af aggregaterne for service og rengøring. Rotorhjulet er forsynet med vedligeholdelsesfrie og støvtætte kuglelejer. Rotoren drives i sekvens med varmereguleringen af en el-motor via drivrem. Filter Aggregaterne er udstyret med F7 filter på indtagsside. Filteret F7 stopper 97 % af alle partikler, der er større end,5 my (1 my 1/1 mm), dvs. pollen, støv fra forbrænding og lign. Dette er en værdifuld egenskab, især for allergikere og personer med luftvejsproblemer. Filtrene sidder i skinner og er nemme at udskifte. 11

10 Flexit L4 X Art.nr. Type 1431 L4 XW L4 XE 1443 L4 XE EC 1444 L4 XW EC L4 XE L4 XE EC L4 XW L4 XW EC Mærkespænding: 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 1 A 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm, total: 8,7 A 8, A 5,7 A 5, A Mærkeeffekt, total: 1 99 W W W W Mærkeeffekt, el-eftervarmeflade: 1 65 W 1 65 W vandeftervarmeflade Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 165 W 2 X 83 W 2 x 165 W 2 X 83 W Mærkeeffekt, forvarme: 975 W 975 W 975 W 975 W Ventilatortype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer EC-trindløs Transformer EC-trindløs Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 23 rpm 2 9 rpm 2 23 rpm 2 9 rpm Automatik: CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 Filtertype (INDB/UDS): F7/G3 F7/G3 F7/G3 F7/G3 Filtermål INDB (B x H x D): 257x22x5mm 257x22x5mm 257x22x5mm 257x22x5mm Filtermål UDS (B x H x D): 257x22x2mm 257x22x2mm 257x22x2mm 257x22x2mm Vægt: 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg Kanaltilslutning: Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Højde: 675 mm 675 mm 675 mm 675 mm Bredde: 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm Dybde: 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm Servicelåge: 1 stk. på hver side 1 stk. på hver side 1 stk. på hver side 1 stk. på hver side Varmeveksler: Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler

11 Flexit L4 X Tilbehør Sommerkassette Filtersæt L4 X Filtersæt L4 X Art.nr. Type Art.nr. Type Art.nr. Type 1426 L4 X F F7 (for serienr. t.o.m juli 1997) CI 5 Betjeningspanel Art.nr. CI 5 Betjeningspanel Art.nr Lukkespjæld med springreturn DTMR-16 3-vejsventil 3-V-1,6 Motorventil 23V 3-VM Kombiboks Art.nr. Type 797 2xØ16mm, sort 798 2xØ16mm, hvid

12 Flexit L4 X Systemskitse, vandbaseret eftervarmeflade Systemskitse, elektrisk eftervarmeflade Udsugning FI2 HR-X FI1 F1 F2 Udeluft Udsugning FI2 HR-X FI1 F11 F21 Udeluft B1 B5 B6 DA2 EB2 B1 F1 F2 B6 EB2 M1 Indblæsning WB1 M2 DA1 Afkast Indblæsning EB1 M1 M2 Afkast M1 Indblæsn.ventilator M2 Udsugningsventilator FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter DA1 Spjæld, afkast (tilbehør) DA2 Spjæld, udeluft (medleveres) HR-X Krydsvarmeveksler F1 F2 WB1 EB2 B1 B5 B6 Overophedn.termostat, manuel reset Overophedn.termostat Eftervarmeflade, vand Forvarmeflade, el Temperaturføler, indblæsning Temperaturføler Termofugtføler M1 Indblæsn.ventilator M2 Udsugningsventilator FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter HR-X Krydsvarmeveksler F1 Overophedn.termostat, manuel reset F2 Overophedn.termostat F11 Overophedn.termostat F21 EB1 EB2 B1 B6 Overophedn.termostat Eftervarmeflade, el Forvarmeflade, el Temperaturføler, indblæsning Termofugtføler Målskitse Mål i mm NB! Aggregatet har 2 låger, 1 på hver side, så det kan betjenes fra valgfri side.

13 Flexit L4 X Kapacitetsdiagram L4 X (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 77dB(A) 12V 75dB(A) 15V 7dB(A) 65dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Water Battery F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 58dB(A) 55dB(A) 12V 15V 5dB(A) 45dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,7 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

14 Flexit L4 X EC Kapacitetsdiagram L4 X EC (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 3 1 1% 8% 6% 4% 1% 8% 75dB(A) 6% 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) 55dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Water Battery F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 3 1 1% 8% 6% 4% 8% 6% 55dB(A) 4% 45dB(A) 5dB(A) 4dB(A) 1% 6dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Gule felt: SFP<,6 pr. ventilator Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,5 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

15

16 Flexit L7 X Art.nr. Type L7 XW L7 XE L7 XE EC L7 XW EC L7 XE L7 XE EC L7 XW L7 XW EC Mærkespænding: 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 16 A 16 A 1 A 16 A Mærkestrøm, total: 1,7 A 1,2 A 6,4 A 5,9 A Mærkeeffekt, total: 2 47 W 2 35 W 1 47 W 1 35 W Mærkeeffekt, el-eftervarmeflade: 2 W 2 W vandeftervarmeflade Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 23 W 2 x 17 W 2 X 23 W 2 X 17 W Mærkeeffekt, forvarme: 1 W 1 W 1 W 1 W Ventilatortype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer EC-trindløs Transformer EC-trindløs Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 12 rpm 2 25 rpm 2 12 rpm 2 25 rpm Automatik: CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 Filtertype (INDB/UDS): F7/G3 F7/G3 F7/G3 F7/G3 Filtermål INDB (B x H x D): 394x223x25mm 394x223x25mm 394x223x25mm 394x223x25mm Filtermål UDS (B x H x D): 394x223x2mm 394x223x2mm 394x223x2mm 394x223x2mm Vægt: 66 kg 66 kg 66 kg 66 kg Kanaltilslutning: Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Højde: 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm Bredde: 1 17 mm 1 17 mm 1 17 mm 1 17 mm Dybde: 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm Servicelåge: 1 stk. på hver side 1 stk. på hver side 1 stk. på hver side 1 stk. på hver side. Varmeveksler: Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler

17 Flexit L7 X Tilbehør Sommerkassett Art.nr. Type 1421 L7 X Filtersæt L7 X Art.nr. Type F7 CI 5 Betjeningspanel Art.nr. CI 5 Betjeningspanel Art.nr Lukkespjæld med springreturn DTMR-25 3-vejsventil 3-V-1,6 Motorventil 23V 3-VM Kombiboks Art.nr. Type 797 2xØ16mm, sort 798 2xØ16mm, hvid 799 2xØmm, hvid 8 2xØmm, sort

18 Flexit L7 X Systemskitse, vandbaseret eftervarmeflade Systemskitse, elektrisk eftervarmeflade Udsugning B1 FI2 B5 HR-X B6 FI1 F1 F2 DA2 EB2 Udeluft Udsugning B1 F1 F2 FI2 HR-X B6 FI1 F11 F21 EB2 Udeluft M1 Indblæsning WB1 M2 DA1 Afkast Indblæsning EB1 M1 M2 Afkast M1 Indblæsn.ventilator M2 Udsugningsventilator FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter DA1 Spjæld, afkast (tilbehør) DA2 Spjæld, udeluft (medleveres) HR-X Krydsvarmeveksler F1 F2 WB1 EB2 B1 B5 B6 Overophedn.termostat, manuel reset Overophedn.termostat Eftervarmeflade, vand Forvarmeflade, el Temperaturføler, indblæsning Temperaturføler Termofugtføler M1 Indblæsn.ventilator M2 Udsugningsventilator FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter HR-X Krydsvarmeveksler F1 Overophedn.termostat, manuel reset F2 Overophedn.termostat F11 Overophedn.termostat F21 EB1 EB2 B1 B6 Overophedn.termostat Eftervarmeflade, el Forvarmeflade, el Temperaturføler, indblæsning Termofugtføler Målskitse Mål i mm NB! Aggregatet har 2 låger, 1 på hver side, så det kan betjenes fra valgfri side.

19 Flexit L7 X Kapacitetsdiagram L7 X (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 15 1 Effektforbrug i Watt 1 12V 15V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 12V 15V 8dB(A) 75dB(A) 65dB(A) 7dB(A) 5 W m 3 /h Water Battery F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 12V 15V 15V 19V 17V 5dB(A) 55dB(A) 23V 6dB(A) 64dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5 Filter Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,1 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

20 Flexit L7 X EC Kapacitetsdiagram L7 X EC (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 4 3 1% 15 1 Effektforbrug i Watt 1 8% 1% 5 6% 4% 8% 4% 6% 8dB(A) 83dB(A) 6dB(A) 65dB(A) 7dB(A)75dB(A) W m 3 /h Water Battery F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 4 3 1% 15 1 Effektforbrug i Watt 1 8% 6% 4% 4% 1% 8% 6% 65dB(A) 68dB(A) 5dB(A) 55dB(A) 6dB(A) 5 W m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Gule felt: SFP<,6 pr. ventilator Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,4 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

21

22 Flexit S3 R Art. nr. Type 141 S3 REL 1411 S3 RER S3 R Mærkespænding: 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 1A Mærkestrøm, total: 5,5A Mærkeeffekt, total: 1 271W Mærkeeffekt, el-eftervarmeflade: 9W Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 165W Ventilatortype: F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 23rpm Automatik: CS 5 Filtertype (INDB/UDS): F7/F7 Filtermål INDB (B x H x D): 285 x 13 x 5mm Filtermål UDS (B x H x D): 285 x 13 x 5mm Vægt: 38,5 kg (uden køkkenemhætte) Kanaltilslutning: Ø125mm (127mm muffe) Højde: 7mm (uden køkkenemhætte) Bredde: 598mm Dybde: 32mm Servicelåge: 1 stk. i front Varmeveksler: Rotor

23 Flexit S3 R Tilbehør Filtersæt komplett Art.nr CI 5 Betjeningspanel Art.nr. 938 CI 5 Betjeningspanel Art.nr Kombiboks Art.nr. Type 81 2xØ125mm, hvid 82 2xØ125mm, sort 797 2xØ16mm, sort 798 2xØ16mm, hvid Køkkenemhætter til ekstern tilslutning for S3 R: Brasserie-E, hvid Art.nr Brasserie-E, stål Art.nr Fondue-E Art.nr Bistro-E Art.nr Frontlist, børstet stål Art.nr

24 Flexit S3 R Systemskitse FI2 M1 B1 EB1 F1 F2 FI1 M2 B1 EB1 F1 F2 Temperaturføler indblæsning Eftervarmeflade, el Overophedningstermostat, manuel reset Overophedningstermostat, automatisk reset Indblæsningsluftfilter Udsugningsluftfilter Indblæsningsventilator Udsugningsventilator FI1 FI2 M1 M2 HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor HR-R M4 Målskitser (vist som højremodel) Mål i mm køkkenhette

25 Flexit S3 R Kapacitetsdiagram S3 R (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 1 23V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 12V 83dB(A) 15V 8dB(A) 75dB(A) 65dB(A) 7dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Water Battery F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningside Luftmængde m 3 /h l/s Disponibelt tryk () 1 23V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 15V 17V 55dB(A) 15V 12V 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5-filter Gule felt: SFP<1,5 pr. ventilator Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,7 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

26 Flexit S3 R Temperaturvirkningsgrad Forutsætning: t 22 = Indblæsningsluft t 11 = Udsugningsluft 23 o C t 21 = Udeluft -12 o C Rel.fugt.rum 4% Rel.fugt.ude 5% h t = t 22 - t 21 t 11 - t 21 Temperaturvirkningsgrad (%) % l/s m 3 /h m 3 /h 1 3

27

28 Flexit S3 RK Art. nr. Type 1412 S3 RKEL 1413 S3 RKER Køkkenemhætter for aggregat S3 RK montert i kjøkken: Art. nr. Type Brasserie-KL, hvid Brasserie-KR, hvid Brasserie-KL, stål Brasserie-KR, stål Volumdel, hvid Volumdel, stål S3 RK Mærkespænding: 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 1A Mærkestrøm, total: 5,5A Mærkeeffekt, total: 1 271W Mærkeeffekt, el-eftervarmeflade: 9W Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 165W Ventilatortype: F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 23rpm Automatik: CS 5 Filtertype (INDB/UDS): F7/F7 Filtermål INDB (B x H x D): 285 x 13 x 5mm Filtermål UDS (B x H x D): 285 x 13 x 5mm Vægt: 38,5 kg (uden køkkenemhætte) Kanaltilslutning: Ø125mm (127mm muffe) Kanaltilslutning: Ø125mm Højde: 7mm (uden køkkenemhætte) Bredde: 598mm Dybde: 32mm Servicelåge: 1 stk. i front Varmeveksler: Rotor

29 Flexit S3 RK Tilbehør Filtersæt komplett Art.nr CI 5 Betjeningspanel Art.nr. 938 CI 5 Betjeningspanel Art.nr Kombiboks Art.nr. Type 81 2xØ125mm, hvid 82 2xØ125mm, sort 797 2xØ16mm, sort 798 2xØ16mm, hvid

30 Flexit S3 RK Systemskitse FI2 M1 B1 EB1 F1 F2 FI1 M2 B1 Temperaturføler indblæsning EB1 Eftervarmeflade, el F1 Overophedningstermostat, manuel reset F2 Overophedningstermostat, automatisk reset FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte DA4 Spjæld HR-R M4 DA4 K Målskitser (vist som højremodel) Mål i mm Ø127 (5 ) Muffemål køkkenemhætte

31 Flexit S3 RK Kapacitetsdiagram S3 RK (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 1 23V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 17V 15V 12V 83dB(A) 15V 8dB(A) 75dB(A) 65dB(A) 7dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Water Battery F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningside Luftmængde m 3 /h l/s Disponibelt tryk () 1 23V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 15V 17V 55dB(A) 15V 12V 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5-filter Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,7 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

32 Flexit S3 RK Temperaturvirkningsgrad Forutsætning: t 22 = Indblæsningsluft t 11 = Udsugningsluft 23 o C t 21 = Udeluft -12 o C Rel.fugt.rum 4% Rel.fugt.ude 5% h t = t 22 - t 21 t 11 - t 21 Temperaturvirkningsgrad (%) % l/s m 3 /h m 3 /h 1 3

33

34 Flexit S4 R Art.nr. Type 1416 S4 REL S4 RER S4 R L uden varmeflade S4 R R uden varmeflade S4 REL EC S4 RER EC S4 R L EC uden varmeflade S4 R R EC uden varmeflade S4 RE S4 RE EC S4 RW S4 RW EC Mærkespænding: 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 1 A 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm, total: 6,8 A 6,1 A 1,6 A,9 A Mærkeeffekt, total: W W 381 W 217 W Mærkeeffekt, el-eftervarmeflade: 1 W 1 W vandeftervarmeflade Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 165 W 2 x 83 W 2 x 165 W 2 x 83 W Ventilatortype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer EC-trindløs Transformer EC-trindløs Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 23 rpm 1 97 rpm 2 23 rpm 1 97 rpm Automatik: CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 Filtertype (INDB/UDS): F7/F7 F7/F7 F7/F7 F7/F7 Filtermål INDB (B x H x D): 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm Filtermål UDS (B x H x D): 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm Vægt: 85 kg 85 kg 85 kg 85 kg Kanaltilslutning: Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Højde: 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Bredde: 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Dybde: 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm Servicelåge: 2 stk. i front 2 stk. i front 2 stk. i front 2 stk. i front Varmeveksler: Rotor Rotor Rotor Rotor

35 Flexit S4 R Tilbehør Filtersæt komplett Art.nr CI 5 Betjeningspanel Art.nr. 938 CI 5 Betjeningspanel Art.nr Lukkespjæld med springreturn DTMR- 3-vejsventil 3-V-1,6 Motorventil 23V 3-VM Kombiboks Art.nr. Type 797 2xØ16mm, sort 798 2xØ16mm, hvid K-W--N Kanalvarmeflade, vand Art.nr. Type Ø K-E--N Varmeflade, el Art.nr. Type W

36 Flexit S4 R Systemskitse, vandbaseret eftervarmeflade (højremodel) Indblæsning Udsugning Afkast Udeluft Systemskitse, elektrisk eftervarmeflade (højremodel) Indblæsning Udsugning Afkast Udeluft B1 B5 FI2 FI1 B1 FI2 FI1 M2 M2 M1 HR-R M4 M1 F1 F2 EB HR-R M4 FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter HR-R Rotorvarmeveksler B1 Temperaturføler, indblæsning B5 M1 M2 M4 Temperaturføler Indblæsningsventilator Udsugningsventilator Rotormotor FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter HR-R Rotorvarmeveksler B1 Temperaturføler, indblæsning EB1 Eftervarmeflade, el F1 Overophedn.termostat, manuel reset F2 Overophedn.termostat M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator M4 Rotormotor Målskitse (vist som venstremodel) Mål i mm

37 Flexit S4 R Kapacitetsdiagram S4 R (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 23V 19V 17V 75dB(A) 15V 7dB(A) 12V 15V 65dB(A) 6dB(A) 55dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Water Battery F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V 15V 12V 5dB(A) 15V 45dB(A) 19V 17V 55dB(A) 23V 62dB(A) 6dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h F5 Filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,6 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

38 Flexit S4 R EC Kapacitetsdiagram S4 R EC (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 3 1 1% 8% 8% 1% Effektforbrug i Watt 6% 4% 73dB(A) 6% 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) 55dB(A) W m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Water Battery F5 Filter Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 3 1 1% 8% 6% 4% 1% 8% 6dB(A) 6% 55dB(A) 4% 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5-filter Gule felt: SFP<,6 pr. ventilator SFP = kw/m 3 /s = J/m 3 P V Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,6 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

39 Flexit S4 R og S4 R EC Temperaturvirkningsgrad Forutsætning: t 22 = Indblæsningsluft t 11 = Udsugningsluft 23 o C t 21 = Udeluft -12 o C Rel.fugt.rum 4% Rel.fugt.ude 5% h t = t 22 - t 21 t 11 - t 21 Temperaturvirkningsgrad (%) l/s % m 3 /h m1 3 /h 3 4 5

40 Flexit SL4 R Art.nr. Type 142 SL4 REL 1421 SL4 RER 1422 SL4 R L uden varmeflade 1423 SL4 R R uden varmeflade 1424 SL4 REL EC 1425 SL4 RER EC 1426 SL4 R L EC uden varmeflade 1427 SL4 R R EC uden varmeflade SL4 RE SL4 RE EC SL4 RW SL4 RW EC Mærkespænding: 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 1 A 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm, total: 5,5 A 4,8 A 1,6 A,9 A Mærkeeffekt, total: W 1 17 W 371 W 27 W Mærkeeffekt, el-eftervarmeflade: 9 W 9 W vandeftervarmeflade Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 165 W 2 X 83 W 2 x 165 W 2 X 83 W Ventilatortype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer EC-trindløs Transformer EC-trindløs Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 23 rpm 1 97 rpm 2 23 rpm 1 97 rpm Automatik: CS 5 CS 5 CS 5 CS 5 Filtertype (INDB/UDS): F7/F7 F7/F7 F7/F7 F7/F7 Filtermål INDB (B x H x D): 35 x 185 x 5mm 35 x 185 x 5mm 35 x 185 x 5mm 35 x 185 x 5mm Filtermål UDS (B x H x D): 35 x 185 x 5mm 35 x 185 x 5mm 35 x 185 x 5mm 35 x 185 x 5mm Vægt: 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg Kanaltilslutning: Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Ø 16 mm Kanaltilslutning, kjøkkenventilator: Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Højde: 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm Bredde: 598 mm 598 mm 598 mm 598 mm Dybde: 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm Servicelåge: 2 stk. i front 2 stk. i front 2 stk. i front 2 stk. i front Varmeveksler: Rotor Rotor Rotor Rotor

41 Flexit SL4 R Tilbehør Filtersæt komplett Art.nr CI 5 Betjeningspanel Art.nr. 938 CI 5 Betjeningspanel Art.nr Lukkespjæld med springreturn DTMR-16 3-vejsventil 3-V-1,6 Motorventil 23V 3-VM Kombiboks Art.nr. Type 797 2xØ16mm, sort 798 2xØ16mm, hvid 799 2xØmm, hvid 8 2xØmm, sort K-W-16-N Kanalvarmeflade, vand Art.nr. Type Ø16 K-E-16-N Varmeflade, el Art.nr. Type W Køkkenemhætter til ekstern tilslutning for SL4 R: Brasserie-E, hvid Art.nr Brasserie-E, stål Art.nr Fondue-E Art.nr Bistro-E Art.nr Frontlist, børstet stål Art.nr

42 Flexit SL4 R Systemskitse, vandbaseret eftervarmeflade Udsugning Indblæsning Udeluft Afkast Systemskitse, elektrisk eftervarmeflade Udsugning Indblæsning Udeluft Afkast B1 K B1 B1 B5 K B5 K M1 M2 FI2 FI2 M1 EB1 F1 F2 FI1 FI1 M2 FI2 M1 FI1 M2 B5 HR-R HR-R M4 HR-R M4 M4 B1 B5 FI1 FI2 M1 Temperaturføler, indblæsning Temperaturføler, vand-eftervarmeflade Indblæsningsluftfilter Udsugningsluftfilter Indblæsningventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte (tilbehør) B1 EB1 F1 F2 FI1 Temperaturføler, indblæsning Eftervarmeflade, el Overophedn.termostat, manuel reset Overophedn.termostat Indblæsningsluftfilter 32 Målskitse Mål i mm Ø16 Ø125 Ø Ø16 Ø Køkkenemhætte FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte (tilbehør) 128 Ø16 Ø125 Vist fra underside Ø16 Ø Ø Vist ovenfra Front

43 Flexit SL4 R Kapacitetsdiagram SL4 R (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 17V 15V 12V 15V 6V 6V V 19V 83dB(A) 17V 15V 8dB(A) 5 12V 75dB(A) 15V 7dB(A) 65dB(A) 6dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Water Battery F5 Filter Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () V 19V 23V 17V 19V 15V 65dB(A) 17V 12V 15V 15V 6V 12V 6dB(A) 15V 55dB(A) 6V 5dB(A) 45dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5 Filter Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,5 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

44 Flexit SL4 R EC Kapacitetsdiagram SL4 R EC (målt med F7-filter) Indblæsningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 3 1 1% 8% 8% 1% Effektforbrug i Watt 6% 4% 77dB(A) 6% 75dB(A) 7dB(A) 4% 65dB(A) 6dB(A) W m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Water Battery F5 Filter Udsugningsside Luftmængde l/s l/s Disponibelt tryk () 3 1 1% 1% 8% 8% 6% 6dB(A) 6% 4% 55dB(A) 4% 5dB(A) 45dB(A) 4dB(A) W Effektforbrug i Watt m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk F5-filter Gule felt: SFP<,6 pr. ventilator SFP = kw/m 3 /s = J/m 3 P V Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved at tage støjværdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz Total LwA Indblæsn Udsugn Afgivet ,9 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 226 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrønn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vand-varmeflade.

45 Flexit SL4 R EC Temperaturvirkningsgrad Forutsætning: t 22 = Indblæsningsluft t 11 = Udsugningsluft 23 o C t 21 = Udeluft -12 o C Rel.fugt.rum 4% Rel.fugt.ude 5% h t = t 22 - t 21 t 11 - t 21 Temperaturvirkningsgrad (%) l/s % m 3 /h m1 3 /h 3 4 5

46 Flexit S7 R Art.nr. Type 1417 S7 REL S7 RER S7 R L uden varmeflade S7 R R uden varmeflade S7 REL EC S7 RER EC S7 R L EC uden varmeflade S7 R R EC uden varmeflade S7 RE S7 RE EC S7 RW S7 RW EC Mærkespænding: 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz 23V/5Hz Sikringsstørrelse: 16 A 13 A 1 A 1 A Mærkestrøm, total: 14,2 A 12,4 A 3,3 A 1,5 A Mærkeeffekt, total: W W 765 W 345 W Mærkeeffekt. el-varmeflade: 2 5 W 2 5 W vandeftervarmeflade Mærkeeffekt, ventilatorer: 2 x 375 W 2 x 175 W 2 x 375 W 2 x 175 W Ventilatortype: F-hjul F-hjul F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring: Transformer EC-trindløs Transformer EC-trindløs Ventilatorhastighed - rpm, maks: 2 rpm 2 rpm 2 rpm 2 rpm Automatik, standard: CI 5/CU 5* CI 5/CU 5* CI 5/CU 5* CI 5/CU 5* Filtertype (INDB./UDS.): F7/F7 F7/F7 F7/F7 F7/F7 Filtermål INDB. (B x H x D): 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm Filtermål UDS. (B x H x D): 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm 468 x x 7 mm Vægt: 92 kg 92 kg 92 kg 92 kg Kanaltilsluting: Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm Højde: 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Bredde: 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm Dybde: 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm Servicelåger: 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. Varmeveksler: Rotor Rotor Rotor Rotor * CI 5: styrepanel, CU 5: kretsløbskort

Flexit L4 XE TT Flexit L7 XW/E Flexit L7 XE TT Flexit S3 R Flexit S4 RE Flexit S6 RE Flexit S7 RE...

Flexit L4 XE TT Flexit L7 XW/E Flexit L7 XE TT Flexit S3 R Flexit S4 RE Flexit S6 RE Flexit S7 RE... Indhold Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Denne serie består af ventilationsaggregater med varmegenvinding fra 3 til 7 m 3 /h. Aggregaterne leveres som enhedsaggregater og leveres

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 65 Brøndby, Tel. 7 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Generel teknisk information Udførelse Flexit

Læs mere

Generel teknisk information

Generel teknisk information Varianter Flexit luftbehandlingsaggregater er konstrueret til at give optimal luftkomfort kombineret med et lavt energiforbrug. Aggregaterne findes i følgende varianter: -L, liggende aggregat (Loftsaggregat).

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater 7-6 m 3 /h Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 265 Brøndby, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Indhold Luftbehandlingsaggregater 7-6 m 3 /h Denne serie består

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater 7-5 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

FLEXIT L12 L30 L18 L50 L20

FLEXIT L12 L30 L18 L50 L20 94235DK-4 25-11 FLEXIT L12 L3 L18 L5 L2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af automatikken.

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-4 28-1 FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-06 2008-03 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK 94233DK-03 2005-12 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

ØLAND Luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding Flakt-250-R-EC Tilgodeser boligens energiramme med sundt indeklima

ØLAND Luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding Flakt-250-R-EC Tilgodeser boligens energiramme med sundt indeklima ØLAND Luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding Tilgodeser boligens energiramme med sundt indeklima Kompakt varmegenvindingsaggregat Rotorvarmeveksler TESTET OG GODKENDT AF TEKNOLOGISK INSTITUT EC-motorer

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret lavenergi ventilator med høj virkningsgrad. 7 størrelser med kapacitet fra 3m3/h (83 l/s) til 18 m3/h (5 l/s) Opfylder gældene lovkrav Lavt energiforbrug Lodret afkast

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 10

Oversigt for aggregat nr. 10 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2016-05.07.E8 08-06-2016 Oversigt for aggregat nr. 10 Danvent DV25 Luft-/ventilator data Luftmængde (1,205 kg/m³) 1.00 1.00 m³/s Blandeforhold 0 % Lufthastighed

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TS-filtersystem. Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder

TS-filtersystem. Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder TS-filtersystem Overlegen høj fedtudskilning - også ved variable luftmængder TS er et filtersystem i topklasse med markedets højeste fedtudskilningsgrad. TS-filtrets konstante og høje udskilningsgrad er

Læs mere

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250 Top-aggregat m/rotorv. nhed NT-250C-ST NT-250C-ZX Varenr. V450 V455 Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse [A]

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575 KVKE 200 EC varenr. 2575 Document type: Product card Document date: 2012-11-13 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse EC- motorer har højere virkningsgrad 100% regulerbar Indbygget regulator

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-265 Top-aggregat m/rotorv. Ventilationsaggregat med roterende varmeveksler som ikke kræver kondensafløb og cocell kassette-filtre til

Læs mere

ØLAND Boksventilator BVB

ØLAND Boksventilator BVB ØLAND Boksventilator BVB Isoleret lavenergi ventilator med EC-motor 7 størrelser med kapacitet op til 115 m 3 /h BVB-125-EC til BVB-25-EC Opfylder gældene lovkrav Indbygget EC-motor Lavt energiforbrug

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

ØLAND Boksventilator BVB

ØLAND Boksventilator BVB ØLAND Boksventilator BVB Isoleret lavenergi ventilator med EC-motor 4 størrelser med kapacitet op til 25 m 3 /h (694 l/s) Opfylder gældene lovkrav Indbygget EC-motor Lavt energiforbrug Kan monteres i vilkårlig

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte.

LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. comfort dyser Dyser LAD, Kildeskovhallen, Gentofte. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere