FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R"

Transkript

1 FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af automatikken. Se separat automatikdokumentation. ØLAND AS Telf

2 Indhold 1 Sikkerhed Symboler 3 2 Indtransport af aggregatet Løfte-/hejsepunkter Vægt Demontering/montering L60 R Størrelser/Fysiske mål L14 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L20 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L30 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L40 RE/RW Størrelser/Fysiske mål L60 RE/RW 10 3 Montage Inspektion/vedligeholdelse Pladsbehov Lukkespjæld i luftindtag/afkast Krav til teknikrum Anbefalet lyddæmpning og lydoverførsel 11 4 El-arbejder Hovedtilførsel (netkabel) Tilkobling af eksterne komponenter HFI-relæ Montering 12 5 Rørlægningsarbejder Tekniske data for vandvarmeflader Ventiltype Ventilmotor Tilkoblinger 13 6 Oversigts- og systemskitser 14 7 Indregulering, kapacitet og lyddata Renblæsning Trykbalance Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L14 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L20 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L30 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L40 RE/RW Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L60 RE/RW 21 8 Vedligeholdelse Fejlsøgning 22 9 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer L14 R Tekniske specifikationer L20 R Tekniske specifikationer L30 R Tekniske specifikationer L40 R Tekniske specifikationer L60 R Igangsættelse EU-overensstemmelseserklæring / EU Declaration of Conformity Produkt / Miljødeklaration 27 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 1 Sikkerhed ADVARSEL! Kontrollér, at aggregatet er spændingsløst, før det åbnes for service eller vedligeholdelse. Det er kun personale med relevant teknisk kompetence, der må udføre vedligeholdelsesarbejde. Hovedafbryderen skal være slået fra, når inspektionslågerne åbnes, og alle roterende dele skal være standset. Brug aggregatets servicekontakt for at stoppe aggregatet. Aggregater med elektrisk varmeflade kører i 3 minutter, før de stopper, så varmefladen kan blive afkølet. Kontrollér, at lågerne er forsvarligt lukket efter udført service. Ved brug af åbne studse eller kort(e) kanal(er) skal ventilatorerne sikres med beskyttelsesgitter. 1.1 Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. SPÆNDINGSFARE B1 BERØRINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING TEMPERATURFØLER INDBLÆSNING AFKAST UDELUFT TEMPERATURFØLER UDSUGNING TEMPERATURFØLER UDELUFT! ADVARSEL: Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS: Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. 3

4 2 Indtransport af aggregatet 2.1 Løfte-/hejsepunkter Løft af aggregatet skal ske ved brug af løftestropper (fig. 1) eller ved hjælp af truck/løftevogn (fig. 2). Ved brug af løftestropper skal de placeres langt nok ud, til at aggregatet ikke tipper. Brug afstivere (planker), hvor stropperne ligger an mod aggregatet (som vist på fig. 1), så dørene ikke bliver beskadiget af stropperne. Ved brug af løftevogne, skal man huske at bruge 2 vogne/trucks, en fra hver side, så det kan undgås, at aggregatet falder ned og rammer gulvet og bunden bliver ødelagt. Hvis man vælger at bruge løftevogn eller truck til at løfte aggregatet på midten, skal man bruge udstyr med tilstrækkeligt lange gafler. Gaflerne på løftevognen/trucken skal mindst svare til aggregatets bredde. Fig. 1 Fig. 2 L60 R består af tre dele, der kan demonteres for at lette indtransport og installation (fig. 3): A - Indblæsningsmodul B - Rotormodul C - Afkastsmodul A B C Se næste side (kap. 2.3) for demontering af de enkelte moduler. Pilene viser fæstepunkterne (tilsvarende på bagsiden). Fig Vægt KOMPLET AGGREGAT HVERT MODUL (L60 R) L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R A B C Bruttovægt aggregat 175 kg 252,5 kg 330 kg 363,5 kg 540 kg 160 kg 220 kg 160 kg Ventilatorer 14 kg 19,5 kg 24,5 kg (2 stk) 27 kg (2 stk) 42 kg (2 stk) 42 kg 42 kg Varmegenvindingsenhed 35 kg 48,5 kg 62 kg 68 kg 110 kg 110 kg 9 kg (4 stk) 9,5 kg (4 stk) 12 kg (4 stk) Låger 11,5 kg (2 stk) 19 kg (2 stk) 12 kg (2 stk) 18 kg (2 stk) 12 kg (2 stk) 12,5 kg (2 stk) 12,5 kg (2 stk) 18 kg (2 stk) Netto 103 kg 146,5 kg 158 kg 178,5 kg 262 kg 94 kg 74 kg 94 kg inntransport vægt Ved demontering af rotoren skal kontakterne til rotoren frakobles (se kap. 2.3). 4

5 2.3 Demontering/montering L60 R De 3 forskellige dele af aggregatet (A, B og C) er fastgjort oppe og nede, både foran (4 skruer/m8) og bagtil (4 skruer/ M8), med styrepinde og fastgørelsesskruer (fig. 3 side 4). Bemærk: Ved montering skal Afkast (C side 4) og Rotormodul (B side 4) monteres sammen først. Dette fordi det er vanskeligt at komme til de 2 skruer, der holder modulerne sammen på bagsiden. Først når de 2 moduler er skruet sammen, flyttes modulerne til deres endelige placering. 1 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B Trin 1: Ved demontering skal kontakterne (1) og plastslangerne (2B/3B) først kobles fra hinanden mellem hvert aggregatmodul (fig. 3 side 4). Skru den plade løs,som kontakterne går gennem, og træk kontakterne gennem hullet (2A/2B). Trinn 2: Løsn den røde slange, der går til P2 (pressostat, udsugning), og træk den ud af modulet (3A). Løsn resten af de slanger, der går ud fra ventilatorerne (fig. 3B). Det er vigtigt, at slangerne ikke bliver forvekslet ved montering! Tjek farvekode ved studsene (3C). For at komme til slangerne på afkastssiden af aggregatet (fig. 3 side 4/del C) skal udsugningsventilatoren flyttes. Fjern den blå slange 4C mellem ventilatorkonus og delevæg (4A). Løsn de 4 skruer, der holder ventilatorchassiset fast, og skub hele ventilatoren ind (4B), så rotoren kommer til syne. Fjern de slanger, der går på undersiden af rotoren (4C). Fjern den blå slange, der går ind på oversiden af rotoren (4D). Trinn 3: De 3 moduler til indblæsning, rotor og udsugning (fig. 3 side 4) kan nu tages fra hinanden. Samling sker i omvendt rækkefølge. 4D 5

6 2.4 Størrelser/Fysiske mål L14 RE/RW L14 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes. Fig. 4 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. Tegning viser højremodel. L14 RW (Vandvarmeflade) Fig. 5 Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer. 6

7 2.5 Størrelser/Fysiske mål L20 RE/RW L20 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes Fig. 6 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. NB! Aggregaterne har 2 låger på hver side, så de kan betjenes fra valgfri side. L20 RW (Vandvarmeflade) Fig Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer. 7

8 2.6 Størrelser/Fysiske mål L30 RE/RW L30 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes Fig. 8 Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. NB! Aggregaterne har 2 låger på hver side, så de kan betjenes fra valgfri side. L30 RW (Vandvarmeflade) Fig Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer. 8

9 2.7 Størrelser/Fysiske mål L40 RE/RW L40 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes. Fig Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. NB! Aggregaterne har 2 låger på hver side, så de kan betjenes fra valgfri side. L40 RW (Vandvarmeflade) Fig. 11 Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer. 20 9

10 2.8 Størrelser/Fysiske mål L60 RE/RW L60 RE Som standard har aggregatet 2 afkaststudse, en for enden og en på toppen; studsen på toppen er forsynet med et dæksel. Dette dæksel kan nemt skrues af og flyttes til afkastet for enden, hvis det ønskes. Fig Alle mål i mm Målene er ens på begge gavlsider. Skisse viser højremodell. L60 RW (Vandvarmeflade 95 Fig. 13 Alle mål i mm Ved vandvarmeflade: Det er vigtigt, at vandrørene ikke sidder i vejen for lågerne eller demontering af varmegenvindingsenhed, filtre og ventilatorer. 10

11 3 Montage Aggregatet er beregnet til indendørs montage. Ved udendørsmontage skal dette bestilles ved ordreafgivelse. 3.1 Inspektion/vedligeholdelse Aggregatet skal monteres med plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed. Det er også vigtigt, at aggregatet placeres på en sådan måde, at elskabet er let tilgængeligt med henblik på el-tilslutning, fejlsøgning og fremtidig komponentudskiftning. 3.2 Pladsbehov Type A B L14 R 100 mm 1000 mm L20 R 1100 mm 1000 mm L30 R 1200 mm 1000 mm 3.5 Anbefalet lyddæmpning og lydoverførsel Hovedlydfælder placeres i nærheden af aggregatet, helst i teknikrum. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Aggregatet bør ikke stå mindre end 400 mm fra væggen. Hvis aggregatet placeres helt op ad en væg, kan lavfrekvente lyde skabe vibrationer i væggen. Lydoverførsel gennem gulvet kan også forekomme, hvis ikke gulvets masse og stivhed er tilstrækkelig. Teknikrummet bør være udstyret med flydende betongulv for at forhindre lydoverførsel pga. vibrationer. Ved montering af aggregatet skal der monteres lærredsstykker mellem aggregat og kanalanlæg. Det er også vigtigt, at aggregatet ikke bærer tyngden af kanalerne. Elektrikerskinne eller vandrør må ikke forhindre aggregatet i at bevæge sig frit på vibrationsdæmperne. L40 R 1300 mm 1000 mm L60 R 1500 mm 500 mm Fig. 14 Se separat målskitse for tilkobling af vandvarmeflade (rørplacering) Kap 2.3. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 3.3 Lukkespjæld i luftindtag/afkast Anvendes for at forhindre egenventilation ved aggregatstop. Skal altid anvendes i anlæg med vandvarmeflade som beskyttelse mod frostfare. Ved vandvarmeflade medleveres udeluft indtagsspjæld med springreturn som standard. 3.4 Krav til teknikrum Aggregatet placeres i separat teknikrum. Loft/gulv/vægge/døre skal være i den påkrævede brandklasse. 11

12 4 El-arbejder Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker Se separat vejledning for automatik og montering heraf Se separat koblingsskema for aggregatet vedr. eksterne tilkoblinger Se også kapitel 9 Tekniske Data for yderligere information om det elektriske ledningssystem Der skal monteres en servicekontakt, der fungerer som hovedafbryder for tilførselsspændingen til aggregatet. Denne er ikke med i leverancen. De elektriske komponenter må ikke udsættes for lavere temperaturer end C eller højere end C 4.1 Hovedtilførsel (netkabel) L20 R, L30 R og L40 R skal kun bruge 1 netkabel. Se separat tabel i kapitel 9 Tekniske data for nøjagtige dimensioner. 4.2 Tilkobling af eksterne komponenter Se separat koblingsskema vedlagt det enkelte aggregat. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. 4.3 HFI-relæ Frekvensomformeren skal jordes for at opfylde forskrifterne vedrørende store lækstrømme (over 3,5 ma). Hvis der bruges et forkoblet HFI-relæ som beskyttelse i henhold til installationsforskrifterne, skal der monteres et HFI-relæ type B, der fungerer, selvom der forekommer DC-komponenter, se symbolet i fig Montering Fig. 15 Jordfejlssymbol Kontrollér, at kabelkanalerne ikke er fastmonteret mellem aggregat og væg. da der ellers kan ske lydoverførsel (vibrationer).! Efterspænd alle rækkeklemmer, før arbejdet afsluttes, for at undgå varmeudvikling i tilkoblingerne, idet varmeudvikling i værste fald kan medføre brand. 12

13 5 Rørlægningsarbejder Alt rørlægningsarbejde skal udføres af en autoriseret rørlægger. 5.1 Tekniske data for vandvarmeflader Aggregat Vandvarmeflade- Rørtilkobling tilkobling L20 R R 1/2" cu Ø12 L30 R R 1/2" cu Ø12 L40 R R 1/2" cu Ø12 L60 R R 1/2" cu Ø12 For flere opplysninge, se beregningsprogram for kalkulation af tekniske data for vandvarmeflade ( 3-vejs ventil Pumpe Frem Retur Fig. 16 Anbefalet kobling Varmtvand fra kedelanlæg Reducerventil Vandvarmeflade i indblæsningssystem 5.2 Ventiltype Ventil leveres standard med aggregat ved vandvarmeefterflade. 5.4 Ventilmotor Der skal bruges ventilmotor, der styres af 0-10V, hvor 10V=100% åben. Ventilmotor leveres standard med aggregat med vandeftervarmeflade. 5.5 Tilkoblinger Før tilkobling af vandvarmeflade skal det kontrolleres, at inspektionslågerne er tilgængelige, og at der er fri plads til udskiftning af vandvarmefladen. Brug anbefalet kobling (se fig. 13), hvis ikke andet er angivet. Vandtilførslen skal være nederst på vandvarmefladen - tilbageløbet skal være på toppen. Placér reguleringsventilen så tæt på aggregatet som muligt. (Bemærk, at mange ventilmotorer kan gå begge veje; dette kan indstilles på motoren. Indstil den, så ventilen åbner ved stigende 0-10Vsignal.) Vandvarmefladerne har ingen udluftningsmulighed, da det ikke er relevant. Hvis aggregatets vandvarmeflade er det højeste punkt i kredsen, skal der monteres en udluftningsklokke efter aggregatet. Ved brug af vandvarmeflade, som ikke er tilsat glykol (eller anden frostvæske), bør aggregatet stå i et opvarmet rum pga. frostfare i varmefladen. Montér spjæld med fjederbelastet tilbagetræk for udeluften. Placér aggregatet i nærheden af et afløb for at undgå skader ved evt. vandlækage. Montér rørføringerne til vandvarmefladen, så der er fri adgang til motor og genvindingsenhed. Husk at vibrationsdæmpe vandrørene. Placeringen af rørene ud af aggregatet kan ses på målskitserne i kap Montér vandvarmefladen, så der er fri adgang til motor og genvindingsenhed. Rørføringer for vandrør: Husk vibrationsdæmpning af vandrørene. 13

14 6 Oversigts- og systemskitser Oversigtstegning - rotorveksler 1 (M1) Indblæsningsventilator 2 (M2) Udsugningsventilator 3 (FI1) Indblæsningsluftfilter 4 (FI2) Udsugningsluftfilter 5 (HR-R) Rotorvarmeveksler 6 (EB1/WB1) Varmeflade (el eller vand) 7 (F10-19) Overophedningstermostat, manuel reset* 8 (P1) Pressostat indblæsningsluft 9 (P2) Pressostat udsugning 10 (P3) Trykvagt indblæsningsventilator* 11 Koblingsboks m/automatik 12 Overophedningstermostat* L60 R - med CS500 automatik 11 Systemskitse - rotorveksler/el- og vandvarmeflade M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator M4 Rotormotor FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter HR-R Rotorvarmeveksler P1 Pressostat, indblæsningsluft P2 Pressostat, udsugning P3 Trykvagt, indblæsningsventilator* B1 Temperaturføler indblæsning B3 Temperaturføler M1 udsugningsluft** B4 Temperaturføler udeluft** B5 Temperaturføler vandvarmeflade (frostvagt) F10 Overophedningstermostat, manuel reset* F20 Overophedningstermostat* DA1 Spjæld, afkast (ikke standard) DA2 Spjæld, udeluft (ikke standard ved eftervarmeflade, standard M1 ved vandeftervarmeflade) WB1 Eftervarmeflade, vand EB1 Eftervarmeflade, elektrisk P11 Tryksensor indblæsningsventilator** P12 Tryksensor udsugningsventilator** * Kun ved el-varmeflade ** Kun standard ved CS1000 automatik 14 Fig. 14 Aggregat med elektrisk eftervarmeflade WB1 10 Fig. 15 Aggregat med vand-eftervarmeflade

15 7 Indregulering, kapacitet og lyddata Ved brug af CS1000 automatik er dette ikke nødvendigt, da det er færdigintegreret i automatikken. Aggregaterne har selvstændige trykmålingsudtag, mærket med etiketter på aggregatet. Følgende formel er anvendt: Q = k. P Q = Luftmængde (m 3 /h) k = Faktor P = Aflæst trykk (Pa) K-faktor L14 R 60 L20 R 87 L30 R 97 L40 R 122 L60 R 151 Eksempel: Aggregat L40 R (Indblæsning) Ønsker 2500 m 3 /h L40 R har k-faktor= 122 Bruger formel: Q = k. P 2500 = 122 P 2500 = 122. P ,5 = P (20,5) 2 = P P = 420 Fig. 17 Principskitse Tilslut trykmåleren Justér ventilatoren, indtil 420 Pa vises på instrumentet L40 aggregatet er nu justeret til en kapacitet på 2500 m 3 /h. 15

16 7.1 Renblæsning For at renblæsningen over rotoren skal fungere, skal trykforholdet mellem PR1-PR3 (se fig. 18) være mindst 100 Pa. Brug en trykmåler og sæt luftslangerne på PR1 og PR3. Hvis der ikke er tilstrækkelig stor trykforskel mellem PR1 og PR3, kan man bruge reguleringsspjæld for at øge undertrykket i udsugningssiden i aggregatet. Ved brug af aggregater, der ikke har luftmængdeeller trykregulering: Hvis der bruges reguleringsspjæld til at få det rigtige tryk-forhold, skal hastigheden på udsugningsventilatoren øges manuelt. 7.2 Trykbalance Det er vigtigt, at der er mere undertryk i udsugningskammeret end i indblæsningskammeret, for at lækageretningen skal være rigtig, så udsugningsluften ikke kommer over i indblæsningsluften. Dette måles, når indreguleringen af aggregatet er udført (normaldrift). Trykforholdet justeres ved at trække reguleringspladerne gradvist hen over udsugningsindløbet. Reguleringspladerne er færdiginstalleret i aggregatet. De sidder mellem udsugningsfilteret og udsugningsindløbet. Fig. 18 PR1: PR2: PR3: PR4: Tryk rotor indtagsside Tryk rotor indblæsningsside Tryk rotor udsugningsside Tryk rotor afkastside 1 Tilslut trykføleren på trykudtaget PR3 og PR2. Sæt plus på PR3 og minus på PR2. Instrumentet skal vise mindre end 0 Pa (f.eks. -20). Hvis værdien er højere end 0 Pa, skal der bruges reguleringsspjæld. 2 Stop aggregatet og skub pladerne lidt ind, så de dækker lidt af indløbet. 3 Start aggregatet og mål igen. 4 Hvis undertrykket i udsugningskammeret stadig er mindre end i indblæsningskammeret, skal reguleringspladerne skubbes lidt længere ind. Ved brug af aggregater, der ikke har luftmængdeeller trykregulering: Hvis der bruges reguleringsspjæld til at få det rigtige tryk-forhold, skal hastigheden på udsugningsventilatoren øges manuelt. 16

17 7.3 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L14 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 70dB(A)75dB(A)80dB(A)85dB(A) 90dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Water Battery Pa F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 77dB(A) 60dB(A)65dB(A)70dB(A)75dB(A) W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,1 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 17

18 7.4 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L20 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa 0 0 Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa 0 Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,1 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 18

19 7.5 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L30 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt 200 Pa 0 40% 40% 75dB(A) 80dB(A) W m 3 /h Water Battery Pa 0 F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa 0 Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,0 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 19

20 7.6 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L40 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt 200 Pa 0 40% 40% 80 db(a) 70 db(a) 75dB(A) 85 db(a) 90dB(A) 0 W m 3 /h Pa 0 Udsugningsside (med F7 filter) Water Battery Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s F5-filter Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 40% 40% 0 W Effektforbrug i watt m 3 /h Pa 0 Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,3 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 20

21 7.7 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - Flexit L60 RE/RW Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt Pa % 40% 70dB(A)75dB(A) 80dB(A) 85dB(A) 88dB(A) W m 3 /h Water Battery Pa F5-filter Udsugningsside (med F7 filter) Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk l/s Anlægsmodstand (Pa) Effektforbrug i watt Pa % 40% 70dB(A) 75dB(A) 80dB(A) 83dB(A) W m 3 /h Pa F5-filter Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Afgivet støj beregnes ved å tage støjverdien fra indblæsningstabellen og fratrække totalværdien fra korrektionsfaktortabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsning Udsugning Afgivet ,7 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method» Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Brüel & Kjær 2260 Blå kurver: Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i volt. Grønne kurver: Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Røde kurver: Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel Lyseblå korrektionsakse: Trykstigning ved brug af EU-5 filter Lysegrøn korrektionsakse: Trykreduktion ved brug af vandvarmeflade 21

22 8 Vedligeholdelse Der bør foretages regelmæssige eftersyn af anlægget, og dette skal udføres af kvalificeret driftspersonale. Eftersynene bør foretages to gange om året, helst forår og efterår. Ved brug af vandvarmeflade til opvarmning af luften skal anlægget kontrolleres for eventuel vandlækage. Lyt efter mislyde og kontrollér for unormale vibrationer; kontrollér med jævne mellemrum, at luftindtaget er frit for sne og løv. Eftersyn og vedligeholdelse af ventilatorer, genvindingsenhed, spjæld, filtre og varmeflade er kerneområder for at opnå bedst mulig ydelse. Rotor: Spjæld: Filtre: Varmeflade: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke behov for rengøring af rotoren. Hvis dette alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 60 mm og maks. tryk på 80 bar. Drivremmen kontrolleres og efterstrammes om nødvendigt. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. Spjældpladerne er ophængt i kunststoflejer og kræver ikke smøring. De enkelte spjældplader er forbundet via et armsystem, der heller ikke kræver smøring. Kontrollér en gang om året, at spjældet er tæt. Hvis spjældet ikke er ordentligt tæt, kan det korrigeres ved justering af spjældmotor eller evt. justering af armtrækket. Filterudskiftningen afhænger af støvkoncentrationen i den luft, der passerer gennem filtrene, og er af stor betydning for anlæggets funktion. Der skal foretages filterudskiftning, når lampen for filterskift på betjeningspanelet lyser, eller mindst en gang om året. Varmefladen (el eller vand) vil kun yderst sjældent blive udsat for snavs, da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse. Hvis det allligevel skulle blive nødvendigt, kan man bruge trykluft, som blæses den modsatte vej i forhold til luftretningen, eller en støvsuger med blødt mundstykke. Rengøringen skal udføres forsigtigt, så varmefladens lameller ikke bliver ødelagt. Efterse ledningerne til el-varmefladen mindst to gange om året. Kontrollér for beskadigede ledninger og komponenter. Efterspænd også alle rækkeklemmer til strømforsyning af elvarmefladen (elementer, kontaktorer, SSR) samt de øvrige rækkeklemmer. Korrosionsskader: Hvis der er sket korrosionsskader på lameller eller rør, kan det tyde på fugt eller ætsende luft. Årsagen skal findes og problemet afhjælpes 8.1 Fejlsøgning Fejl Afhjælpning Komponent Aggregatet starter ikke 1. Kontrollér sikringerne og at der er strømforsyning til aggregatet 2. Kontrollér betjeningspanelerne for at finde ud af, om aggregatet er stoppet pga. en alarm, og kontrollér, at servicekontakten er slået fra 3. Kontrollér, at aggregatet ikke er i STOP-modus Sikringer, overophedningsværn, motorværn eller frostføler ved vandvarmeflade Der kommer ikke varme på Ventilatorerne starter ikke Rød lampe for motorværn lyser 1. Kontrollér, at trykvagten er i orden (kun ved el-varmeflade) 2. Kontrollér, at ventilen har styrestrøm (over 2V) og forsyningsspænding (ved vandvarmeflade) 3. Kontrollér temperaturfølere 1. Kontrollér driftsindstilling 2. Kontrollér, at ventilatorerne har driftsspænding og styrestrøm (over 2V) 3. Kontrollér, at motorværn ikke er aktivt 1. Kontrollér styreboks rotor 2. Kontrollér, at rotoren går let 3. Kontrollér, at mellemrummet rotorvagt/magnetføler er 5-7 mm 4. Slå sikringerne og serviceafbryderen fra. Fjern el-dækslet på motorerne. Tilslut strømmen til aggregaterne og kontrollér driftsindikatoren på motoren (lysdiode på el-boks på motoren. Grønt blink OK. Rødt lys, kontakt service). Trykvagt Følere Ventil Motorværn Rotormotor 22

23 9 Tekniske specifikationer 9.1 Tekniske specifikationer L14 R L14 RW L14 RE 3.6kW Mærkespænding 230V 400V Sikringsstørrelse 1 x 10 A 3 x 13 A Mærkestrøm, total 9 A 13 A Mærkeeffekt, total 1300 W 4900 W Mærkeeffekt el-varmeflade W Mærkeeffekt, ventilatorer 2 x 485 W 2 x 485 W Ventilatortype B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring EC-styring EC-styring Ventilatorhastighed - rpm maks rpm 3700 rpm Filtertype (INDB./UDS.) F 7 F 7 Filtermål (BxHxD, mm) 795x380x85 795x380x85 Poseantal - - Vægt 175 kg 175 kg Kanaltilkobling Ø 315 mm Ø 315 mm Højde 1144 mm 1144 mm Bredde 1127 mm 1127 mm Dybde 905 mm 905 mm Servicelåger 2 stk, 1 på hver side 2 stk, 1 på hver side Varmeveksler Rotor Rotor 9.2 Tekniske specifikationer L20 R L20 RW L20 RE 3kW L20 RE 6kW Mærkespænding 400V 400V 400V Sikringsstørrelse 3 x 10 A 3 x 13 A 3 x 16 A Mærkestrøm, total 5,5 A 10 A 14 A Mærkeeffekt, total 1600 W 4810 W 7810 W Mærkeeffekt el-varmeflade 3000 W 6000 W Mærkeeffekt, ventilatorer 2 x 750 W 2 x 750 W 2 x 750 W Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks Filtertype (INDB./UDS.) F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD, mm) 895x400x x400x x400x200 Poseantal Vægt 252,5 kg 252,5 kg 252,5 kg Kanaltilkobling Ø400 Ø400 Ø400 Højde 1244 mm 1244 mm 1244 mm Bredde 1627 mm 1627 mm 1627 mm Dybde 1006 mm 1006 mm 1006 mm Servicelåger 2 stk, 1 på hver side 2 stk, 1 på hver side 2 stk, 1 på hver side Varmeveksler Rotor Rotor Rotor 23

24 9.3 Tekniske specifikationer L30 R L30 RW L30 RE 6kW L30 RE 12kW Mærkespænding 400V 400V 400V Sikringsstørrelse 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 32 A Mærkestrøm, total 13,5 A 16,4 A 25 A Mærkeeffekt, total 2800 W 8600 W W Mærkeeffekt el-varmeflade 6000 W W Mærkeeffekt, ventilatorer 2 x 1100 W 2 x 1100 W 2 x 1100 W Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks Filtertype (INDB./UDS.) F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD, mm) 995x450x x450x x450x350 Poseantal Vægt 330 kg 330 kg 330 kg Kanaltilkobling Ø 400 mm Ø 400 mm Ø 400 mm Højde 1350 mm 1350 mm 1350 mm Bredde 1727 mm 1727 mm 1727 mm Dybde 1108 mm 1108 mm 1108 mm Servicelåger 4 stk, 2 på hver side 4 stk, 2 på hver side 4 stk, 2 på hver side Varmeveksler Rotor Rotor Rotor 9.4 Tekniske specifikationer L40 R L40 RW L40 RE 6kW L40 RE 12kW Mærkespænding 400V 400V 400V Sikringsstørrelse 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 32 A Mærkestrøm, total 8,8 A 17,4 A 26 A Mærkeeffekt, total 3350 W 4100 W W Mærkeeffekt el-varmeflade 6000 W W Mærkeeffekt, ventilatorer 2 x 1400 W 2 x 1400 W 2 x 1400 W Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks Filtertype (INDB./UDS.) F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD, mm) 2 x (550x500x400) 2 x (550x500x400) 2 x (550x500x400) Poseantal Vægt 363,5 kg 363,5 kg 363,5 kg Kanaltilkobling Ø 500 mm Ø 500 mm Ø 500 mm Højde 1455 mm 1455 mm 1455 mm Bredde 1777 mm 1777 mm 1777 mm Dybde 1215 mm 1215 mm 1215 mm Servicelåger 4 stk, 2 på hver side 4 stk, 2 på hver side 4 stk, 2 på hver side Varmeveksler Rotor Rotor Rotor 24

25 9.5 Tekniske specifikationer L60 R L60 RW L60 RE 7.5kW L60 RE 15kW Mærkespænding 400 V 400 V 400 V Sikringsstørrelse 3 x 13 A 3 x 25 A 3 x 40 A Mærkestrøm, total 11 A 22 A 33 A Mærkeeffekt, total 4000 W W W Mærkeeffekt W W el-varmeflade Mærkeeffekt, 2 x W 2 x W 2 x W ventilatorer Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring EC-styring EC-styring EC-styring Ventilatorhastighed - rpm maks rpm 3000 rpm 3000 rpm Filtertype (INDB./UDS.) F 7 F 7 F 7 Filtermål (BxHxD, mm) 2 x (650x500x550) 2 x (650x500x550) 2 x (650x500x550) Poseantal Vægt 540 kg 540 kg 540 kg Kanaltilkobling 400x900 mm 400x900 mm 400x900 mm Højde 1478 mm 1478 mm 1478 mm Bredde 2157 mm 2157 mm 2157 mm Dybde 1367 mm 1367 mm 1367 mm Servicelåger 6 stk, 3 på hver side 6 stk, 3 på hver side 6 stk, 3 på hver side Varmeveksler Rotor Rotor Rotor 10 Igangsættelse! Aggregatet må ikke startes, før alle vejledninger er læst og alt el- og rørlægningsarbejde er udført. 1 Man skal sætte sig grundigt ind i vejledningen vedr. automatiksystemet 2 Indprogrammér de forskellige driftstider og hastigheder (evt. stop) 3 Kontrollér, at der er valgt rigtig temperaturregulering og temperaturindstilling. Er følerne placeret rigtigt? 4 Kontrollér, at ventilatorerne går frit 5 Kontrollér, at alle spjæld virker. Aggregatet må ikke køres med lukkede spjæld! 6 Kontrollér, at alle låger er forsvarligt lukket 7 Start aggregatet som beskrevet i vejledningen vedr. automatikken 8 Kontrollér, at varmegenvindingsenheden fungerer korrekt 9 Kontrollér, at varmereguleringen fungerer korrekt 10 Hvis aggregatet har vandvarmeflade, skal man teste, at frostfunktionen virker. Afkøl frostføleren til under 5 C. Så skal aggregatet stoppe og spjældene lukke 11 Fejlsøgning se kap. 8.1 og følg instruktionerne 12 Efterspænd alle rækkeklemmer efter igangsættelse 25

26 11 EU-overensstemmelseserklæring / EU Declaration of Conformity Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådets direktiver: This statement confirms that the products fulfil the requirements of the Council Directives: 89/336/EF Elektromagnetisk kompatibilitet / Electromagnetic Compatibility 73/23/EF Lavspændingsdirektivet / Low Voltage Directive 98/37/EF Maskindirektivet / Machinery Directive Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, N-1870 Ørje Manufacturer: Tlf fax Udstyrsgruppe: Ventilationsenheder til montering i kanaler Type of equipment: Ventilation equipment for mounting in ducts Type/model: L14 RE L14 RW L20 RE L20 RW L30 RE L30 RW L40 RE L40 RW L60 RE L60 RW Serie-nr. / serial No:... Stemmer overens med følgende standarder: The following harmonized European standards or technical specifications have been applied: Sikkerhedsstd./ Safety std.: EN :2003 EN :2002; A11 EMF standard: EN 50366:2003 EMC standard: EN ; A1; A2 EN :2000 EN :1995; A1 EN :2:1997; A1 FLEXIT AS Ørje Pål J. Martinsen Daglig leder / General Manager Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget. 26

27 12 Produkt / Miljødeklaration Deklarationen gælder ventilationsaggregaterne Flexit S9, S12, S20, S30, L12,L14, L18, L20, L30, L40, L50 og L60 Materialer: Materialer, som brugeren eller behandlet luft kommer i kontakt med: Aggregatets ydervægge er fremstillet af galvaniseret stål DX51D+Z275 (NS-EN 10142) Rotorvarmeveksler fremstillet af aluminium Diverse elkabler med PVC-isolering El-motorer bestående af galvaniseret stål, aluminium og kobber Varmeflade fremstillet af aluminium og kobber Luftfilter af glasfiber og stålplader EVA smeltelim Materialer i aggregatet, som servicepersonale kan komme i kontakt med: Plastisolerede elledninger Diverse øvrige elkomponenter Isolering af typen Rockwool A-batt Andre materialer, som kan forekomme i små mængder: Silikonetætningsmasse Skumplast i polyethylen Tætningspakninger i EPDM-gummi Diverse skruer, møtrikker og nitter i stål, samt små mængder kobber og messing. Sikkerhed: Materialer: Brug: Materialerne anses for at være helt ufarlige for brugeren Aggregatet er et elektrisk apparat, og strømforsyningen skal afbrydes ved service og inspektion. Aggregatet indeholder desuden roterende motorer, der skal have tid til at stoppe, før inspektionslågen åbnes, samt en varmeflade med høj driftstemperatur. 27

28 Ballerup Hovedkontor/produktion/salg/lager Energivej Ballerup Fax: Vejle Salg/lager Sadelmagervej Vejle Fax: Aabenraa Produktion/salg/lager Kathale Aabenraa Fax: ØLAND A/S Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tlf , Fax:

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT L12 L30 L18 L50 L20

FLEXIT L12 L30 L18 L50 L20 94235DK-4 25-11 FLEXIT L12 L3 L18 L5 L2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af automatikken.

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Vi arbejder for din succes rk Allé 366, 265 Brøndby, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Generel teknisk information Udførelse Flexit

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-4 28-1 FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater 7-5 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

FLEXIT CI 500 Vejledning

FLEXIT CI 500 Vejledning xxxxxdk-02 2007-08 FLEXIT CI 500 Vejledning Konstant-trykregulering Hvor mange sensorer skal i brug? En sensor i indblæsningsluften?... Udfør : 1-2 - 4 En sensor i udsugningsluften?... Udfør : 1-3 - 5

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater 7-6 m 3 /h Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 265 Brøndby, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Indhold Luftbehandlingsaggregater 7-6 m 3 /h Denne serie består

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK 94233DK-03 2005-12 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler

Læs mere

Generel teknisk information

Generel teknisk information Varianter Flexit luftbehandlingsaggregater er konstrueret til at give optimal luftkomfort kombineret med et lavt energiforbrug. Aggregaterne findes i følgende varianter: -L, liggende aggregat (Loftsaggregat).

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 65 Brøndby, Tel. 7 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Generel teknisk information Udførelse Flexit

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB. Afkast og røgventilator FIB. Fra. Posefilter HRO. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler BESB Afkast og røgventilator Fra FIB HRO Roterende Posefilter Fra luft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW Varme- Frisk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC COW. Fra. Spjæld HRO. Roterende varmveksler. Spjæld FIC. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Ventilator Tilluft COW Varmeflade Blandekammer Spjæld Fra HRO FIC Filter Frisk luft Spjæld FIC Filter Fraluft Spjæld Roterende

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW Vand- Frisk luft

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Flexit L4 XE TT Flexit L7 XW/E Flexit L7 XE TT Flexit S3 R Flexit S4 RE Flexit S6 RE Flexit S7 RE...

Flexit L4 XE TT Flexit L7 XW/E Flexit L7 XE TT Flexit S3 R Flexit S4 RE Flexit S6 RE Flexit S7 RE... Indhold Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Denne serie består af ventilationsaggregater med varmegenvinding fra 3 til 7 m 3 /h. Aggregaterne leveres som enhedsaggregater og leveres

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere