WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil."

Transkript

1 WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr Kristoffer Hartwig, cpr

2 Indholdsfortegnelse Problemfelt :...4 Problemformulering :...8 Indledning :...9 Buzzwordet Web 2.0 :...11 Business Amazon.com et encyklopædisk storcenter...14 Wikipedia det handler om at dele...16 Hvorfor dele?...17 Merkantilisme...17 Adam Smith Det kreative oprør...23 Boble 2.0 (skrevet i ajaxwrite)...27 Homo cyber...31 Hvordan fungerer den enkelte Blog?...32 Typer af blogs...33 Hvordan fungerer Blogosfæren?...40 Offentlighed og Anerkendelse :...42 G.W.F. Hegel : Axel Honneths grundtanke for anerkendelse...45 Hvad betyder blogosfæren for demokrati?...49 Konklusion :...52 Kilder:

3 Hvis du kan finde ud af, at sende en , så kan du blogge. Hvis du kan åbne en konto, kan du lave en blog. 3

4 Problemfelt : Som socialt menneske, bruger man meget energi på at få sine omgivende mennesker til at give mening. Hvem er de, hvad laver de? Man forsøger at få sin omverden til at give mening i en allerede dannet men forhåbentlig konstant udvidende ramme. Som studerende er det herfor uundgåeligt, at samtalen vil falde på uddannelse, det er trods alt, her den studerende investerer størstedelen af sin ungdom og energi. Medicin, Jura, Tømrer, Seminariet, aha, jeg forstår, makes sense. Passer ind i min allerede fremsatte model af verden, jeg behøver ikke ændre nogen som helst linier kode i det stykke software som min forstand kører på. Samtalen kan fortsætte uhindret mod næste emne...men ikke altid. Det skulle nemlig undre, om der fandtes blot én studerende på ha.fil der ikke i op til flere sammenhænge er blevet afkrævet en forklaring. Man er nærmest blevet udbedt de sætninger, der tilfredsstille en undren over det ukendte, altså tilføres den eksisterende ramme. Hvordan kan de to ting overhovedet kombineres? En filosof, er det ikke en langskægget gammel mand, a la Julemanden, Marx eller Gud, der hører en hedengangen verden til? Hvad vil du bruge det til? Kan du give mig et eksempel på hvad i laver? På første år hørte jeg en ex-fløkker, der sagde at han typisk arbejede med komplekse problemstillinger. Dette brugte jeg som mit (for)svar, i de studierelaterede samtaler i ca. et år. På andet år begyndte jeg, når adspurgt, at præsentere forskellige interessante kendsgerninger jeg havde samlet op i forbindelse med studiet. Som en anden Dean Moriarty fra Kerouac's On The Road havde jeg fundet ud af, at der var en række cool facts og filosofiske værktøjer, som viste sig at være overraskende omsættelige til spændende dialog. I mit eget hoved, blev til filosofi på den fede måde. Filosofiappendikset til Matrix filmene var overraskende lukrativt i den her sammenhæng. 3. år af studiet er kommet, snart slut, og forhåbentlig er ovennævnte tricks blevet en mindre slående del af omgangen med omverdenen og særligt studiet. Sammenhængen med vores valgte emne, Web 2.0, er måske allerede ved at komme til syne. For inden vi kaster os ud i hvad begrebet dækker over, såvel teknisk som filosofisk, kan vi tillade os i hvert fald en hurtig konklusion. 4

5 Mulighederne og menneskerne, omkring de sociale kommunkationsmidler som Web 2.0 indebærer, betyder at virksomheder bliver nødt til at kommunikere med deres omverden på en mere åbenhjertig måde, end de hidtil har været forpligtet til at gøre. De tricks, de tomme ord, jeg end ikke selv forstod meningen af og den måde jeg forsøgte at underholde mig ud af problemer 1, de foregående år, hvad det end var jeg dækkede over, tror vi i gruppen, at er symptomatiske for den måde visse virksomheder kommunikerer på. Og masken er ved at falde af. Spørgsmålet er, om vi som fløkkere vil være i stand til at identificere andre typer problemstillinger, eller bare udsagn, end dem man umiddelbart ser i forbindelse med de globale digitale kommunikationsmidler. Vi kan blandt andet ikke udgå at bemærke en gryende marxistisk retorik om man vil : Doc Searls og David Weinberger er to af Web 2.0's ledende aktivister, selvom betegnelsen Web 2.0 sikkert ville falde dem for brystet. De er medforfattere til den samling idéer og til tider idealer, som er indeholdt i de 95 teser som er The Cluetrain Manifesto. Denne afmaskering er netop det fænomen der behandles hér. Hos Searls og Weinberger hedder det sig bl.a.: The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in the era of mass media. There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own products. And whether the news is good or bad, they tell everyone. Corporations do not speak in the same voice as these new networked conversations. To their intended online audiences, companies sound hollow, flat, literally inhuman. In just a few more years, the current homogenized "voice" of business the sound of mission statements and brochures will seem as contrived and artificial as the language of the 18th century French court. 1 I reklamebranchen har vi gennem de sidste 20 år oplevet såvel den komiske- og den ironiske bølge i forlængelse af branding-fænomenet, begge er bevægelser, der trækker på humor, underholdning som kontaktformen til omverdenen. 5

6 What's happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct called "The Company" is the only thing standing between the two. 2 Ud over dette manifest, der gennem 95 teser søger at kritisere de eksisterende virksomheders kommunikationsform. De gør opmærksomme på den demokratiserede distribution af viden og magten der følger med den, efter Internettets fremkomst. Den danske journalist og kommentator Peter Svarre er ligeledes fremme : Han noterer sig 2. november, 2005 : Der går et spøgelse gennem internettet. Et spøgelse, der varsler en bedre tid for brugerne af internettet en tid, hvor alle kan komme til orde, en tid hvor alle har adgang til al information, og en tid, hvor summen af alle individers ord og ytringer opsamles i et netværk af kollektiv intelligens, som vil hæve menneskeheden til et højere og mere demokratisk stadie. Spøgelset hedder Web og længere nede lyder det videre : Videnskampen skærpes Det samarbejdende internet eller Web2.0 kommer til at have radikal betydning for, hvordan vi kommunikerer og interagerer med viden i fremtiden. Web 2.0 vil indebære en opblomstring af en lang række af services, hvor brugere er både konsumenter og producenter af viden. Størst betydning vil fænomenet få i de brancher, som beskæftiger sig med viden, information og kommunikation. I disse brancher vil man opleve traditionelle videnshierarkier blive udfordret af Web2.0 services og disses langt mere anarkiske og tilfældige organisering af viden. Vi ser det allerede i dag, hvor aviser, tv-stationer, musikselskaber og forlag alle er begyndt at føle, hvordan alternative services på internettet kan tilbyde lige så gode og ofte endnu bedre services end de etablerede spillere. Det Peter Svarre præsenterer her er lige præcis det vi i disse sider vil undersøge. Begreber som netværk af kollektiv intelligens, menneskehedens forhøjede demokratiske stadie og den lånte metafor fra det kommunistiske manifest, sætter en masse tanker i gang. Manifestet er afløst af The Cluetrain Manifesto, Marxismens emancipatoriske element er stadig repræsenteret, nu i en ny 2 Weinberger, Searls, Hele manifestet kan ses på 3 Peter Svarre, Tag mig med, tag mig med til Web 2.0 artikel på 6

7 digital form. Peter Svarres tekst er en af de første vi stiftede bekendtskab med i forbindelse med denne opgave. Dog havde vi i forvejen stiftet bekendtskab med det rigtige Web 2.0, uden at have reflekteret over det, som vi med denne opgave er begyndt på. Vi havde allerede købt en bog eller plade over Amazon, på baggrund af en anden kundes anbefaling, vi havde allerede delt en række digitale billeder med vennerne -og de millioner af andre brugere der er på Flickr, en fotodelingsservice - vi havde allerede både læst og skrevet inde i Wikipedia, og oprettet en blog til ære for en af vennerne, der skulle på studierejse og oprettet en Wiki til nærværende opgave for lettere at kunne arbejde sammen. Er vi en del af revolution? Dette er et perspektiv vi vil bringe i spil. Web 2.0 præsenteres af sine fortalere som en social bevægelse, der lægger sig i forlængelse af Marxismen og senere den kristiske teori, repræsenteret i vores opgave af Jürgen Habermas og Axel Honneth. Herudover kommer de økonomiske konsekvenser frem. For det første, fordi det hævdes, at Web 2.0 kommer til at gøre indtryk på en række brancher. Hele underholdningsindustrien, nyhedsmedierne, og stort set alle videnstunge industrier kommer til at opleve deres kunder og kollegaer i en helt ny rolle. I en markedsøkonomi, som vi befinder os i, er begreber som forretning, politik og eksistens nærmest umulige at skille ad, men vi kan trække dem frem, for så at betragte dem gennem forskellige optikker. Så perspektivet udvides med en en markedsøkonomisk, forretningsmæssig vinkel, som vi også vil undersøge. Kortfattet præsenterer Bloggen, og hele Blogosfæren, i forlængelse af hele semantikken omkring hele Web 2.0 sig som et konkret svar på en række af de problemstillingen filosoffer har brudt deres hoveder med i årtusinder. Hvordan indrettes staten mest fordelagtigt? Politisk menes Web2.0 altså også at kunne sprede ringe i vandet. Et biprodukt af global vidensspredning vil unægtelig være muligheden for udvidet demokratisering. Hvilken effekt Web 2.0, denne sociale måde at benytte Internettet på, kan tænkes at byde demokratiet vil vi slutteligt undersøge. Dette vil tage sig ud i en politisk normativ diskussion af to medstillede demokratiske modeller og en undersøgelse af hvordan de harmonerer med Web 2.0, herunder særligt blogosfæren. Der er en række eksistentielle og demokratiske problemstillinger, hvortil særligt bloggen og blogosfæren pludselig stiller sig til rådighed som en mulig udvej. Som ha.fil studerende finder vi dette enormt spændende, og vi håber, at læseren vil kunne dele denne begejstring med os når vi er færdige med at undersøge implikationerne. 7

8 Problemformulering : Hvad medfører Web 2.0 af ændringer, når vi perspektiverer udviklingen gennem teorier om økonomi, offentlighed og demokrati? 8

9 Indledning : Denne opgave tager sit udspring i gruppens interesse i fænomenet Web 2.0, specielt de såkaldte sociale kommunikationsmidler, som Blogs og Wiki'er. En del af interessen stammer fra den relative nyhedsværdi der er forbundet med teknologien, og nærmere udbredelsen af disse fænomener. Helt overordnet set, er det ikke selve teknologien, der er den store bekymring derimod virkningerne. Der er tale om decentralisatisering 4, en type demokratisering, der kommer til udtryk mange steder i det postmoderne samfund. Hvad der har været en generations luksus har det med at blive den næste generations nødvendighed. Postmodernismen byder os et samlet billede af institutionelle skel som arbejdet, kirken og familien i opbrud, dette er hvad Hartmut Rosa kalder for social acceleration 5 og fremkomsten af netværkssamfundet begynder tanken om et forenende hele at lyde som et umuligt mål. Men i stedet for stille sig tilbage og lade sig bedrøve over denne uoverskuelige, hyperkomplekse situation, kan man nu skimte en række muligheder i dette kaotiske verdensbillede. Den bevægelse, vi kigger på i denne opgave, Web 2.0 er netop udtryk for en, må man sige, ret succesfuld form for håndtering af nævnte hyperkompleksitet. 4 Kevin Werbach, Zdnet, 24. oktober Hartmut Rosa, 2003 Social Acceleration : Ethical and Political Consequences of a Desyncronized High-Speed Society 9

10 Der findes i dag op mod blogs 6, og nogle af dem meget få faktisk lader til at udfylde et vakuum i mediebilledet. Dette betragter vi som en indikator for en række sociologiske processer, der i takt med fremkomsten, og udbredelsen, af de sociale kommunikationsmidler, har ændret sig. Målet med denne opgave er, at påpege virkelige hændelser hvor Web 2.0 har været sat i spil, og undersøge hvordan mediets omfang stemmer over ens med eksisterende sociologiske teorier og måske udvider eller underminerer disse. En del af opgavens empiri har dermed sit ophav de virkelige blogs, kommunikationen de har kastet af sig, og deres reelle indflydelse. Som udgangspunkt har vi besluttet os for at analysere hvordan Web 2.0 fremstår, når vi betragter det som et fænomen, der kommer til udtryk i henholdsvis. Offentlighed : Med hensyn til offentlighed vil vi beskæftige os med anerkendelse, særligt Axel Honneths teorier herom. Politik : Politisk, vil vi perspektivere to modsat rettede demokratiske modeller op mod den samlede mulige kommunikation mellem blogs på Internettet, blogosfæren. Erhvervsøkonomiske Perspektiver : Vi vil undersøge Web 2.0's økonomiske model, og holde den op imod de klassiske økonomiske modeller. Metodisk vil beskrivelsen af de sociale kommunikationsmidlers indtog i disse tre sfærer komme til at trække på begreber som netværk, anerkendelse, magt, viden og kommunikation. I forbindelse med den teoretiske forankring vil vi fremhæve en række hændelser, hvor sociale kommunikationsmidler har spillet en afgørende rolle, især med henblik på forskydning af de kræfter der er på spil indenfor henholdsvis offentlighed, politik og markedskræfterne. Et muligt kritiserbart punkt ved vores fremstilling, er at vores empiri kan komme til at tage en anekdotisk form. Bloggen er dog sig selv en slags immateriel virkelighed, som vi forsøger at analysere. Vi mener, at et forsøg på at gå bagom bloggeren, vil gøre analysen unødigt psykologisk. 6 Se : 10

11 I takt med at teknologier, menneskelig adfærd, netværk udvikler sig, vil deres respektive sfærer vandre ind i hinanden kommer de dertilhørende teorier ligeledes til at ramle sammen. Og det er netop dette vores opgave vil fokusere på. Omfanget af den slags fænomener er overvældende, og det kan synes uoverskueligt, nærmest hyperkomplekst, at finde et greb, men vi mener, at det vi har valgt nemlig de sociale kommunikationsmidler er passende. Der er tale om blogs, der kan nå ud til alle med adgang til Internettet, hvilket tillader en global intersubjektiv informationsudveksling af en grad der hidtil har været uset i menneskehedens historie, vigtigheden af faktorer som tid og rum i nettets perspektiv blevet mindsket betragteligt. Web 2.0's teknologier tilfører Internettet et helt nyt lag af menneskelighed. Herudover vil vi empirisk give læseren en beskrivelse af nogle af de virkelige applikationer som kedetegner Web 2.0, og vise hvordan de er med til at nedbryde de eksisterende konventioner. Buzzwordet Web 2.0 : Hvad er Web 2.0? Hvad er der sket, siden det ikke hedder 1.0 længere? For den enkelte bruger, betyder det, at man deltager i de ydelser, man benytter sig af. Det betyder, at man er begyndt at bruge mere tid på at skrive, når man er på Internettet. Før i tiden brugte man klart størstedelen af sin tid på nettet med at læse. I stedet for at være bruger, af en given hjemmeside, som vi allerede kender det, begynder folk at deltage. Det afgørende ved Web 2.0, er arkitekturen, der i Internettets unge år lignede de andre medier, mht. afsender-modtager forhold. Deltagelsens arkitektur havde ikke vundet indpas endnu. Man, alle fra venturekapitalisterne til mange af systembyggerne, så Internettet som værende en udbygning af de allerede eksisterende medier, og handlede herefter. Da TV kom til verden blev mediet udelukkende brugt til mime det allerede forhåndenværende, fjernsynet blev brugt til radio, og radio blev brugt til en slags teater, hørespil. TV har dog, udvilket sig i en sådan grad, at det nu på mange måder er sin egen. På sammen måde blev nettet i første omgang, det vi kalder dot.com bølgen senere boblen brugt til at afspejle det i forvejen værende. Historikken med TV og radio, tyder på en genrel tendens til at man misforstår et nyankomment medie gennem massemediernes historie. Man tager simpelthen sit i forvejen eksisterende verdensbillede og stikker det ind i den nye model. Mange af de tidlige brugsmetoder, som handel og post og var måder at spejle de materielle verden i dette verdensomspændende kommunikationsnet. Man tog simpelthen forhåndenværende begreber, stak et e- foran, lod sig 11

12 børsnotere og resten er vist historie. Amazon.com overlevede. Og heri ligger faktisk en del af forklaringen, på hvorfor troen på, begejstringen for Web 2.0 har vundet frem som den har. Business 2.0 Det tidlige Internet Web 1.0 var karakteriseret ved et bruger download forhold. De Internet baserede virksomheder fungerede i samme mønster som traditionelle industri virksomheder. Internt i virksomheden blev der fremstillet et produkt, dette blev markedsført og solgt til konsumenten. En ensrettet kæde uden feedback. Eneste formål med nettet var at udnytte en ny salgskanal til sine eksisterende produkter. Som eksempel på virksomheder der bygger deres forretning omkring denne model så vi Microsoft, Netscape og Lotus. Disse har med større eller mindre held forsøgt at tilpasse den traditionelle industri model til Internettet. Det nye Internet Web 2.0 har vendt kæden om. Vi har nu bevæget os fra et: bruger download til et bruger upload forhold. Udbyder Produkt Web 2.0 Bruger Brugeren er blevet en del af udviklingen, produkter defineres nu i dialog brugeren. Virksomheder som ebay, Amazon, Napster og Google tilbyder konsumenterne en platform frem for et produkt. Platformen kunne brugeren udfylde og benytte efter egne ønsker og behov og dermed skabe sit eget produkt. Den væsentligste forskel er at virksomhederne ikke længere tilbyder et fysisk produkt til en bestemt pris, men en (oftest gratis) service tilknyttet et produkt.. 12

13 Ikke alle virksomheder har som Microsoft overlevet Web1.0 bølgen. Mange også støre virksomheder er lukket igen. Fælles for disse virksomheder har været at de ikke har kunnet udnytte nettets nye muligheder. Virksomhederne har stået stille på nettet og troet deres produkt alene har været stærk nok. Mulighederne i det nye Internet lå i at udvikle nye måder at handle og tænke på. Det nytter derfor ikke noget blot at bruge nettet som et nyt medie, der skal udvikles nye produkter, ellers bliver man overhalet af nye virksomheder der har spottet trenden. I de glade it boble dage var mantraet først, størst, hurtigst og flottest på nettet. Det handlede om: Meget gammel vin på meget nye flotte flasker. At sælge sine produkter ved de laveste omkostning. En ny form for markedsføring. Stjæle kunder fra konkurrenter. Hvad udviklingen burde have drejet sig om har i virkeligheden vist sig at være: Ny vin på nye flasker, skabe nye produkter/platforme der ikke er set før. Give brugeren nye muligheder. Bruge omkostninger de rigtige steder på konstant progression i udviklingen. Nyt medie, nye kunder skabe et nyt univers, hvor ikke alt drejer sig om penge og betaling. Få kunder ved altid at være nyskabende, førende og revolutionerende. De overlevende virksomheder har set skriften på vægen. Selv Microsoft er kommet med på 2.0 vognen. Internettet bevæger sig nu fra en pengestyret business model til en kommunikativ model. Den hurtige profit er ikke længere et telos for unge iværksættere. Det handler i højere grad om at dele, om at være med i et fællesskab, om at bidrage til en kollektiv intelligens af konstant vidensudvikling. Det er ud fra disse nøgleord Web2.0 virksomheder fødes, og dem der er dygtige til at involvere masserne i netop deres platform, vil sandsynligvis blive økonomisk belønnet i sidste ende. Det nye altoverskyggende mantra synes at være, det er størrelsen der gør forskellen. 13

14 Amazon.com et encyklopædisk storcenter. Amazon.com en af Internet succesens faste referencepunkter. En virksomhed der har defineret springet fra 1.0 til 2.0. Samtidig er virksomheden et skoleeksempel på, hvordan man udnytter de nye muligheder, og skaber et frit og gratis cyber-forum samtidig med man sælger et produkt. Hvis man i dag forventer at se en bog som det første når man åbner døren til amazon.com bliver man slemt skuffet. Virksomheden er gået fra enkelt bogbutik til storcenter med differentierede produkter men efter samme koncept. Og hvem kan bearbejde dem? Når man har en velfungerende teknologi/koncept er det en selvfølgelig progression. Amazon er ikke længere kendt som bare en boghandel, men Amazon har heller aldrig nogensinde været bare en boghandel. I den traditionelle fysiske boghandel kunne man føle og se på bogens omslag, man kunne tale med (salgs)ekspedienten og få råd og vejledning til de bøger man overvejede at købe. Dette havde selvfølgelig en pris, sælgeren skulle have løn lokalet skulle lejes, hvilket selvfølgelig har påvirket udsalgsprisen. De første Internet boghandlere fandt hurtigt ud af, at disse omkostningerne kunne spares væk, således forbrugeren fik produktet billigere. Denne form blev dog som at handle med en robot. Der var ingen personlig betjening og vejledning, man fik ingen råd og kunne ikke diskutere før købet. Der manglede menneskelighed. Amazons succes hviler på en kombination af de to ovenstående. De har taget det bedste af to verdener og sat det sammen til et nyt, og på den tid uset produkt. Amazon sælger bøger over nettet til en billig penge. Samtidig er deres hjemmeside opbygget som en database og diskussionsforum, hvor alle kan give deres mening til kende. Amazon har taget det oprindelige ISBN register, udbygget det med egne oplysninger, som forsidebillede indhold og yderligere tilføjet uddrag af bøgerne. Dette har medført at Amazon er blevet det foretrukne bog opslagsværk hos bibliotekarer, studerende samt almindelige mennesker med hang til bøger. 7 Udover dette fungerer Amazon som en Wiki hvor alle kan gå ind og rate samt kommenterer på læste bøger. Dette er firmaets måske vigtigste aktiv samt nøglen til deres succes. Igen ser vi størrelsen som det vigtigste salgsargument. Hvis man går ind og søger på en populær bog som American Psycho fremkommer der 1027 reviews 8. Disse reviews er ikke bare korte gengivelser af bogen, men mange er lange og argumenterende fremstillinger vedrørende bogens handling, motiv og budskab. Amazon appellerer hermed til en stor flok mennesker der i øjeblikket ikke er interesseret i at købe /

15 bøger, men alligevel ønsker at komme forbi hjemmesiden for at se hvordan debatten udvikler sig, om der er kommet nogle nye spændende kommentarer til de bøger de har læst eller evt. til nogle af dem de vil overveje at købe i fremtiden. Herved lykkes det for Amazon at skabe trafik på deres hjemmeside og deres oprindelige butik som er blevet udviklet til en interaktiv debat der er gratis, har hermed mulighed for at påvirke mulige kunder med billig markedsføring der rammer lig i øjet på forbrugeren. Amazon illustrerer hermed hvordan springet til Web2.0 giver dem mulighed for at bruge deres hjemmeside som markedsføringskanal, i langt højere og mere effektiv grad end hos de gamle Web1.0 hjemmesider der oprindeligt var designet til netop dette formål. Amazon viser vejen mod et koncept hvor det gælder for virksomhederne om at involvere forbrugeren mest mulig i udviklingen af hjemmesiden. Brugeren skal have lyst til at komme forbi, uden at skulle købe noget. Brugeren skal kunne hænge ud på hjemmesiden slappe af og blive gratis stimuleret. Når et køb så endeligt skal falde, så vil hjemmesiden som tilbyder netop dette og allerede har forbrugeren som fast bruger have de nemmeste betingelser for at hive penge op af hans lomme. 15

16 Wikipedia det handler om at dele engelske artikler. 9 sprog med over artikler artikler på dansk. i alt artikler på 229 sprog. 9 Disse fakta taler deres eget tydelige sprog. Wikipedias erklærede mål er : "Wikipedia er et projekt hvor vi sammen skriver og bruger en encyklopædi. Målet er at lave et komplet leksikon med åbent indhold på alle verdens sprog." 10 Størrelsen og kaoset er samtidig en af sidens svagheder. det er utrolig vanskeligt at verificere gyldigheden af artikler, her må man sætte sin lid til progression og fejlrettelse alle arbejder mod samme mål. Men der vil altid være nogle imellem som prøver at modarbejde projektet. Eksempelvis findes der nazi sympatisører der dagligt retter i Wikipedia og postulerer, at holocaust ikke har fundet sted. Til denne systematiske nedbrydning har Wikipedia måtte ansætte lønnet arbejdskraft til at sortere det værste fra. Derudover er der mange der benytter Wikipedia til personlige ytringer og i værste fald til at svine andre folk til, alt sammen noget der selvfølgelig ikke er plads til. Derfor sætter siden store krav til brugerne om at arbejde og samarbejde om det fælles projekt. Artiklerne bliver skrevet uden vederlag og alle kan gå gratis ind og læse samtlige artikler. Hvis man kigger overordnet på projektet kan man begynde at ane de store perspektiver. Wikipedia vil skabe en bedre, nemmere verden. Den ultimative ordbog, der udvikler sig dialektisk. Wikipedia kan hele tiden udvides. De enkelte artikler kan konstant forbedres og der kan altid komme nye til. I sidste ende kommer vi dog frem til at Wikipedia eksisterer pga. menneskets lyst til at dele. Der er så mange der er med på projektet, og det er blevet så omfangsrigt, at det blive stadig mere interessant for udenforstående. Denne effekt forstærker kun sig selv i tak med snebolden bliver større og større. Når vi kan benyttet et godt produkt gratis, er vi også villige til at give noget igen. Wikipedia lever af at sælge sine bidrag til brugerne i håb om at de kan modtage noget igen på et senere tidspunkt. Dette noget-for-noget princip kombineret med stadig flere brugere skal rejse encyklopædien mod nye højder i kampen for den frie gratis viden. Wikipedia's grunlægger, Jim Jimbo Wales har dog ikke råd til udelukkende, at være en ven af menneskeligheden. Han har brugt sin viden fra Wikipedia til at stifte virksomheden Wikia.Inc, der bestyrer wiki'er for private foretagender /

17 Hvorfor dele? Web 2.0 er opbygget omkring et modtage/dele forhold. Men hvorfor vælger nogen at dele? Hvad er deres rationale? Hvilke motiver driver dem, og hvilke tanker ligger bag? Kan det være ud fra et økonomisk perspektiv? Et socialt? Eller havner svaret et sted midt imellem? Til at belysning af de økonomiske principper, har vi valgt at dykke ned i den klassiske økonomiske teori defineret af Adam Smith samt merkantilisterne. Merkantilisme Teorien bag merkantilismen bunder i en forestilling om en begrænset mængde værdifulde metaller som hele verden konkurrerer om at besidde. Guld og sølv danner grundlaget for velstand i nationen og derfor skal der tilskyndes til en akkumulation af disse. For at ens egen nation kan opnå mere velstand må den nødvendigvis akkumulere mere ædelmetal, og da der kun eksisterer en begrænset mængde af dette, er måden til akkumulation simpel; handel. Ud fra dette fordres det essentielle problemkompleks for merkantilismen, nemlig opnåelsen og bevarelsen af en positiv handelsbalancesaldo. Dette gøres muligt gennem en udviklet handel, der baseres på maksimal mulig eksport af varer, og samtidig en begrænsning af mulighederne for import. Handlen bør anlægges på baggrund af en statslig protektionisme, der har til opgave, at lede handlen mod en maksimering af den nationale velstand, eller akkumulation af ædelmetal. Hvis det gjaldt handel inden for et lands grænser, skulle handlen være fri og ikke begrænset af lokale skatter, alle i nationalstaten skulle have ens gode muligheder for handlen, 11 dette bevirkede en antimonopolistisk holdning hos merkantilisterne. 12 Dog skulle handlen med udlandet og import i særdeleshed, være forbundet med en stærk statslig indgriben. Adam Smith Adam Smith siger, at nationens velstand ikke skabes gennem dets beholdning af grundstoffer, men gennem varer og produktion. Det er arbejdet, og produktionsfaktorerne der skaber velstanden. Adam Smith introducerer en ny måde at tænke en vares pris på. Han fremhæver simpelthen at en vare har den værdien af det arbejde der er lagt i den. Derefter går han skridtet videre og udvider Eli Heckscher, Mercantilism, London 1994 side

18 denne forestilling og når endeligt frem til en vares pris består af følgende tre elementer, arbejdsløn, profit og jordrente. 13 Smith mener endvidere, at bytte skaber nytte og det ikke kun for den ene part, men for begge. En transaktion har to vindere, og der skabes derved mere nytte, og i sidste ende mere velstand. Økonomien overgår fra en ren bytteøkonomi og via penge, til en forrådsøkonomi. Derfor er profit vigtig i økonomien, da det er denne der skal bruges som gulerod for reinvestering. Der så igen skal skabe ny profit og ny velstand. Men hvordan skabes denne velstand bedst? Her introducerer Smith en række nye begreber. Den økonomiske vækst er drevet af folks egeninteresser. Det vil sige, at folk skal opfordres til, og have mulighed for, at gøre de ting de er bedst til, og så modtage betaling for disse. Det vil skabe størst mulig udbytte af produktionen, idet alle vil handle strengt rationelt ud fra en interesse om at tilfredsstille sig selv, altså det rationale vi forbinder med Homo Economicus. Specialisering af arbejdere og den efterfølgende bytning af varer vil skabe den højeste produktion. Grundstenen i denne teori er begrebet om Laissez Faire liberalisme. Dette betyder, at hvis alle handler i deres egen interesse, så vil udbyttet altid være det maksimale, og dette bevirker en stigning i velstanden hos den enkelte, hvilket i sidste ende automatisk medfører velstand i nationen for alle. For at disse ting kan realiseres, er det vigtigt man opererer i et frit marked, hvis dette er tilfældet og markedet reguleres af udbud og efterspørgsel, vil markedet opnå en naturlig orden og en naturlig pris. Til hjælp for dette begreb introducerer Smith den usynlige hånd. En usynlig kræft, der ved hjælp af selvregulering, de frie markedskræfter, hjælper markedet til at finde den naturlige ligevægt. Den naturlige prisfastsætte på baggrund af de frie markedskræfter vil altid sørge for, at man betaler den rigtige pris for sin vare. Der kan være perioder hvor prisen enten er under eller over det naturlige, men dette vil hurtigt blive udlignet, enten ved at der kommer flere producenter, større udbud. Eller ved at nogle simpelthen trækker sig fra markedet fordi det ikke længere kan betale sig at producere til en pris der er lavere end den naturlige. Derfor vil den faktiske pris altid naturligt søge mod den naturlige pris. 14 Eneste tilfælde hvor dette ikke vil indtræffe, er hvis der sker en regulering af markedet, f.eks. ved monopoler eller karteller (aftaler). Her ser vi et udtryk for den kamp Adam Smith startede, for hans værker er skrevet som et opgør mod datidens gennemregulerede samfund. Mod merkantilismen, monopoler og enevældet der ødelægger initiativ og dynamik i samfundet Adam Smith, Nationernes Velstand, København 1976 side Adam Smith, Nationernes Velstand, København 1976 side Professor Jesper Jespersen og Ole Bruus til DR P1 orientering om Adam Smith 18

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Pressemeddelelse København, d. 9.11.2017 Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Efter to år med stor vækst er Blogly, som hidtil har været

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8.

Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. Twitter i danskundervisningen med særlig henblik på novellelæsning konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson ca. 10 lektioner, 8. årgang FRA FÆLLES MÅL Kompetencemål, læsning: Eleven kan styre og

Læs mere

Alt du behøver at vide som Maker på Crate

Alt du behøver at vide som Maker på Crate Alt du behøver at vide som Maker på Crate København, april 2015 Crate er dit sted! Det er dine produkter og det er din butik. Vi er vildt begejstrede for at have dig med ombord og vi er sikre på, at vi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Ingen kender byen som os

Ingen kender byen som os HJEM TIL KØBENHAVN Ingen kender byen som os Gennem de sidste 12 år har Siesbye Kapsch været en af byens førende liebhavermægler og er den dag i dag stadig den mest effektive og samtidig den største uafhængige

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Nye trends: Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

I marts måned 2016 deltog jeg i den årlige Promaxkonference, denne gang i Barcelona.

I marts måned 2016 deltog jeg i den årlige Promaxkonference, denne gang i Barcelona. I marts måned 2016 deltog jeg i den årlige Promaxkonference, denne gang i Barcelona. Vi tog afsted fra København Lufthavn i samlet flok søndag den 13. Jeg glædede mig meget. Ikke kun fordi jeg skulle på

Læs mere

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012 BOGBRANCHEN I januar 2012 sagde 20 % af amerikanerne at de har læst en e- bog i løbet af det seneste år Pew Research Centers Internet and american Life Projects Det er et spring på 5 %point i forhold til

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere