WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil."

Transkript

1 WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr Kristoffer Hartwig, cpr

2 Indholdsfortegnelse Problemfelt :...4 Problemformulering :...8 Indledning :...9 Buzzwordet Web 2.0 :...11 Business Amazon.com et encyklopædisk storcenter...14 Wikipedia det handler om at dele...16 Hvorfor dele?...17 Merkantilisme...17 Adam Smith Det kreative oprør...23 Boble 2.0 (skrevet i ajaxwrite)...27 Homo cyber...31 Hvordan fungerer den enkelte Blog?...32 Typer af blogs...33 Hvordan fungerer Blogosfæren?...40 Offentlighed og Anerkendelse :...42 G.W.F. Hegel : Axel Honneths grundtanke for anerkendelse...45 Hvad betyder blogosfæren for demokrati?...49 Konklusion :...52 Kilder:

3 Hvis du kan finde ud af, at sende en , så kan du blogge. Hvis du kan åbne en konto, kan du lave en blog. 3

4 Problemfelt : Som socialt menneske, bruger man meget energi på at få sine omgivende mennesker til at give mening. Hvem er de, hvad laver de? Man forsøger at få sin omverden til at give mening i en allerede dannet men forhåbentlig konstant udvidende ramme. Som studerende er det herfor uundgåeligt, at samtalen vil falde på uddannelse, det er trods alt, her den studerende investerer størstedelen af sin ungdom og energi. Medicin, Jura, Tømrer, Seminariet, aha, jeg forstår, makes sense. Passer ind i min allerede fremsatte model af verden, jeg behøver ikke ændre nogen som helst linier kode i det stykke software som min forstand kører på. Samtalen kan fortsætte uhindret mod næste emne...men ikke altid. Det skulle nemlig undre, om der fandtes blot én studerende på ha.fil der ikke i op til flere sammenhænge er blevet afkrævet en forklaring. Man er nærmest blevet udbedt de sætninger, der tilfredsstille en undren over det ukendte, altså tilføres den eksisterende ramme. Hvordan kan de to ting overhovedet kombineres? En filosof, er det ikke en langskægget gammel mand, a la Julemanden, Marx eller Gud, der hører en hedengangen verden til? Hvad vil du bruge det til? Kan du give mig et eksempel på hvad i laver? På første år hørte jeg en ex-fløkker, der sagde at han typisk arbejede med komplekse problemstillinger. Dette brugte jeg som mit (for)svar, i de studierelaterede samtaler i ca. et år. På andet år begyndte jeg, når adspurgt, at præsentere forskellige interessante kendsgerninger jeg havde samlet op i forbindelse med studiet. Som en anden Dean Moriarty fra Kerouac's On The Road havde jeg fundet ud af, at der var en række cool facts og filosofiske værktøjer, som viste sig at være overraskende omsættelige til spændende dialog. I mit eget hoved, blev til filosofi på den fede måde. Filosofiappendikset til Matrix filmene var overraskende lukrativt i den her sammenhæng. 3. år af studiet er kommet, snart slut, og forhåbentlig er ovennævnte tricks blevet en mindre slående del af omgangen med omverdenen og særligt studiet. Sammenhængen med vores valgte emne, Web 2.0, er måske allerede ved at komme til syne. For inden vi kaster os ud i hvad begrebet dækker over, såvel teknisk som filosofisk, kan vi tillade os i hvert fald en hurtig konklusion. 4

5 Mulighederne og menneskerne, omkring de sociale kommunkationsmidler som Web 2.0 indebærer, betyder at virksomheder bliver nødt til at kommunikere med deres omverden på en mere åbenhjertig måde, end de hidtil har været forpligtet til at gøre. De tricks, de tomme ord, jeg end ikke selv forstod meningen af og den måde jeg forsøgte at underholde mig ud af problemer 1, de foregående år, hvad det end var jeg dækkede over, tror vi i gruppen, at er symptomatiske for den måde visse virksomheder kommunikerer på. Og masken er ved at falde af. Spørgsmålet er, om vi som fløkkere vil være i stand til at identificere andre typer problemstillinger, eller bare udsagn, end dem man umiddelbart ser i forbindelse med de globale digitale kommunikationsmidler. Vi kan blandt andet ikke udgå at bemærke en gryende marxistisk retorik om man vil : Doc Searls og David Weinberger er to af Web 2.0's ledende aktivister, selvom betegnelsen Web 2.0 sikkert ville falde dem for brystet. De er medforfattere til den samling idéer og til tider idealer, som er indeholdt i de 95 teser som er The Cluetrain Manifesto. Denne afmaskering er netop det fænomen der behandles hér. Hos Searls og Weinberger hedder det sig bl.a.: The Internet is enabling conversations among human beings that were simply not possible in the era of mass media. There are no secrets. The networked market knows more than companies do about their own products. And whether the news is good or bad, they tell everyone. Corporations do not speak in the same voice as these new networked conversations. To their intended online audiences, companies sound hollow, flat, literally inhuman. In just a few more years, the current homogenized "voice" of business the sound of mission statements and brochures will seem as contrived and artificial as the language of the 18th century French court. 1 I reklamebranchen har vi gennem de sidste 20 år oplevet såvel den komiske- og den ironiske bølge i forlængelse af branding-fænomenet, begge er bevægelser, der trækker på humor, underholdning som kontaktformen til omverdenen. 5

6 What's happening to markets is also happening among employees. A metaphysical construct called "The Company" is the only thing standing between the two. 2 Ud over dette manifest, der gennem 95 teser søger at kritisere de eksisterende virksomheders kommunikationsform. De gør opmærksomme på den demokratiserede distribution af viden og magten der følger med den, efter Internettets fremkomst. Den danske journalist og kommentator Peter Svarre er ligeledes fremme : Han noterer sig 2. november, 2005 : Der går et spøgelse gennem internettet. Et spøgelse, der varsler en bedre tid for brugerne af internettet en tid, hvor alle kan komme til orde, en tid hvor alle har adgang til al information, og en tid, hvor summen af alle individers ord og ytringer opsamles i et netværk af kollektiv intelligens, som vil hæve menneskeheden til et højere og mere demokratisk stadie. Spøgelset hedder Web og længere nede lyder det videre : Videnskampen skærpes Det samarbejdende internet eller Web2.0 kommer til at have radikal betydning for, hvordan vi kommunikerer og interagerer med viden i fremtiden. Web 2.0 vil indebære en opblomstring af en lang række af services, hvor brugere er både konsumenter og producenter af viden. Størst betydning vil fænomenet få i de brancher, som beskæftiger sig med viden, information og kommunikation. I disse brancher vil man opleve traditionelle videnshierarkier blive udfordret af Web2.0 services og disses langt mere anarkiske og tilfældige organisering af viden. Vi ser det allerede i dag, hvor aviser, tv-stationer, musikselskaber og forlag alle er begyndt at føle, hvordan alternative services på internettet kan tilbyde lige så gode og ofte endnu bedre services end de etablerede spillere. Det Peter Svarre præsenterer her er lige præcis det vi i disse sider vil undersøge. Begreber som netværk af kollektiv intelligens, menneskehedens forhøjede demokratiske stadie og den lånte metafor fra det kommunistiske manifest, sætter en masse tanker i gang. Manifestet er afløst af The Cluetrain Manifesto, Marxismens emancipatoriske element er stadig repræsenteret, nu i en ny 2 Weinberger, Searls, Hele manifestet kan ses på 3 Peter Svarre, Tag mig med, tag mig med til Web 2.0 artikel på 6

7 digital form. Peter Svarres tekst er en af de første vi stiftede bekendtskab med i forbindelse med denne opgave. Dog havde vi i forvejen stiftet bekendtskab med det rigtige Web 2.0, uden at have reflekteret over det, som vi med denne opgave er begyndt på. Vi havde allerede købt en bog eller plade over Amazon, på baggrund af en anden kundes anbefaling, vi havde allerede delt en række digitale billeder med vennerne -og de millioner af andre brugere der er på Flickr, en fotodelingsservice - vi havde allerede både læst og skrevet inde i Wikipedia, og oprettet en blog til ære for en af vennerne, der skulle på studierejse og oprettet en Wiki til nærværende opgave for lettere at kunne arbejde sammen. Er vi en del af revolution? Dette er et perspektiv vi vil bringe i spil. Web 2.0 præsenteres af sine fortalere som en social bevægelse, der lægger sig i forlængelse af Marxismen og senere den kristiske teori, repræsenteret i vores opgave af Jürgen Habermas og Axel Honneth. Herudover kommer de økonomiske konsekvenser frem. For det første, fordi det hævdes, at Web 2.0 kommer til at gøre indtryk på en række brancher. Hele underholdningsindustrien, nyhedsmedierne, og stort set alle videnstunge industrier kommer til at opleve deres kunder og kollegaer i en helt ny rolle. I en markedsøkonomi, som vi befinder os i, er begreber som forretning, politik og eksistens nærmest umulige at skille ad, men vi kan trække dem frem, for så at betragte dem gennem forskellige optikker. Så perspektivet udvides med en en markedsøkonomisk, forretningsmæssig vinkel, som vi også vil undersøge. Kortfattet præsenterer Bloggen, og hele Blogosfæren, i forlængelse af hele semantikken omkring hele Web 2.0 sig som et konkret svar på en række af de problemstillingen filosoffer har brudt deres hoveder med i årtusinder. Hvordan indrettes staten mest fordelagtigt? Politisk menes Web2.0 altså også at kunne sprede ringe i vandet. Et biprodukt af global vidensspredning vil unægtelig være muligheden for udvidet demokratisering. Hvilken effekt Web 2.0, denne sociale måde at benytte Internettet på, kan tænkes at byde demokratiet vil vi slutteligt undersøge. Dette vil tage sig ud i en politisk normativ diskussion af to medstillede demokratiske modeller og en undersøgelse af hvordan de harmonerer med Web 2.0, herunder særligt blogosfæren. Der er en række eksistentielle og demokratiske problemstillinger, hvortil særligt bloggen og blogosfæren pludselig stiller sig til rådighed som en mulig udvej. Som ha.fil studerende finder vi dette enormt spændende, og vi håber, at læseren vil kunne dele denne begejstring med os når vi er færdige med at undersøge implikationerne. 7

8 Problemformulering : Hvad medfører Web 2.0 af ændringer, når vi perspektiverer udviklingen gennem teorier om økonomi, offentlighed og demokrati? 8

9 Indledning : Denne opgave tager sit udspring i gruppens interesse i fænomenet Web 2.0, specielt de såkaldte sociale kommunikationsmidler, som Blogs og Wiki'er. En del af interessen stammer fra den relative nyhedsværdi der er forbundet med teknologien, og nærmere udbredelsen af disse fænomener. Helt overordnet set, er det ikke selve teknologien, der er den store bekymring derimod virkningerne. Der er tale om decentralisatisering 4, en type demokratisering, der kommer til udtryk mange steder i det postmoderne samfund. Hvad der har været en generations luksus har det med at blive den næste generations nødvendighed. Postmodernismen byder os et samlet billede af institutionelle skel som arbejdet, kirken og familien i opbrud, dette er hvad Hartmut Rosa kalder for social acceleration 5 og fremkomsten af netværkssamfundet begynder tanken om et forenende hele at lyde som et umuligt mål. Men i stedet for stille sig tilbage og lade sig bedrøve over denne uoverskuelige, hyperkomplekse situation, kan man nu skimte en række muligheder i dette kaotiske verdensbillede. Den bevægelse, vi kigger på i denne opgave, Web 2.0 er netop udtryk for en, må man sige, ret succesfuld form for håndtering af nævnte hyperkompleksitet. 4 Kevin Werbach, Zdnet, 24. oktober Hartmut Rosa, 2003 Social Acceleration : Ethical and Political Consequences of a Desyncronized High-Speed Society 9

10 Der findes i dag op mod blogs 6, og nogle af dem meget få faktisk lader til at udfylde et vakuum i mediebilledet. Dette betragter vi som en indikator for en række sociologiske processer, der i takt med fremkomsten, og udbredelsen, af de sociale kommunikationsmidler, har ændret sig. Målet med denne opgave er, at påpege virkelige hændelser hvor Web 2.0 har været sat i spil, og undersøge hvordan mediets omfang stemmer over ens med eksisterende sociologiske teorier og måske udvider eller underminerer disse. En del af opgavens empiri har dermed sit ophav de virkelige blogs, kommunikationen de har kastet af sig, og deres reelle indflydelse. Som udgangspunkt har vi besluttet os for at analysere hvordan Web 2.0 fremstår, når vi betragter det som et fænomen, der kommer til udtryk i henholdsvis. Offentlighed : Med hensyn til offentlighed vil vi beskæftige os med anerkendelse, særligt Axel Honneths teorier herom. Politik : Politisk, vil vi perspektivere to modsat rettede demokratiske modeller op mod den samlede mulige kommunikation mellem blogs på Internettet, blogosfæren. Erhvervsøkonomiske Perspektiver : Vi vil undersøge Web 2.0's økonomiske model, og holde den op imod de klassiske økonomiske modeller. Metodisk vil beskrivelsen af de sociale kommunikationsmidlers indtog i disse tre sfærer komme til at trække på begreber som netværk, anerkendelse, magt, viden og kommunikation. I forbindelse med den teoretiske forankring vil vi fremhæve en række hændelser, hvor sociale kommunikationsmidler har spillet en afgørende rolle, især med henblik på forskydning af de kræfter der er på spil indenfor henholdsvis offentlighed, politik og markedskræfterne. Et muligt kritiserbart punkt ved vores fremstilling, er at vores empiri kan komme til at tage en anekdotisk form. Bloggen er dog sig selv en slags immateriel virkelighed, som vi forsøger at analysere. Vi mener, at et forsøg på at gå bagom bloggeren, vil gøre analysen unødigt psykologisk. 6 Se : 10

11 I takt med at teknologier, menneskelig adfærd, netværk udvikler sig, vil deres respektive sfærer vandre ind i hinanden kommer de dertilhørende teorier ligeledes til at ramle sammen. Og det er netop dette vores opgave vil fokusere på. Omfanget af den slags fænomener er overvældende, og det kan synes uoverskueligt, nærmest hyperkomplekst, at finde et greb, men vi mener, at det vi har valgt nemlig de sociale kommunikationsmidler er passende. Der er tale om blogs, der kan nå ud til alle med adgang til Internettet, hvilket tillader en global intersubjektiv informationsudveksling af en grad der hidtil har været uset i menneskehedens historie, vigtigheden af faktorer som tid og rum i nettets perspektiv blevet mindsket betragteligt. Web 2.0's teknologier tilfører Internettet et helt nyt lag af menneskelighed. Herudover vil vi empirisk give læseren en beskrivelse af nogle af de virkelige applikationer som kedetegner Web 2.0, og vise hvordan de er med til at nedbryde de eksisterende konventioner. Buzzwordet Web 2.0 : Hvad er Web 2.0? Hvad er der sket, siden det ikke hedder 1.0 længere? For den enkelte bruger, betyder det, at man deltager i de ydelser, man benytter sig af. Det betyder, at man er begyndt at bruge mere tid på at skrive, når man er på Internettet. Før i tiden brugte man klart størstedelen af sin tid på nettet med at læse. I stedet for at være bruger, af en given hjemmeside, som vi allerede kender det, begynder folk at deltage. Det afgørende ved Web 2.0, er arkitekturen, der i Internettets unge år lignede de andre medier, mht. afsender-modtager forhold. Deltagelsens arkitektur havde ikke vundet indpas endnu. Man, alle fra venturekapitalisterne til mange af systembyggerne, så Internettet som værende en udbygning af de allerede eksisterende medier, og handlede herefter. Da TV kom til verden blev mediet udelukkende brugt til mime det allerede forhåndenværende, fjernsynet blev brugt til radio, og radio blev brugt til en slags teater, hørespil. TV har dog, udvilket sig i en sådan grad, at det nu på mange måder er sin egen. På sammen måde blev nettet i første omgang, det vi kalder dot.com bølgen senere boblen brugt til at afspejle det i forvejen værende. Historikken med TV og radio, tyder på en genrel tendens til at man misforstår et nyankomment medie gennem massemediernes historie. Man tager simpelthen sit i forvejen eksisterende verdensbillede og stikker det ind i den nye model. Mange af de tidlige brugsmetoder, som handel og post og var måder at spejle de materielle verden i dette verdensomspændende kommunikationsnet. Man tog simpelthen forhåndenværende begreber, stak et e- foran, lod sig 11

12 børsnotere og resten er vist historie. Amazon.com overlevede. Og heri ligger faktisk en del af forklaringen, på hvorfor troen på, begejstringen for Web 2.0 har vundet frem som den har. Business 2.0 Det tidlige Internet Web 1.0 var karakteriseret ved et bruger download forhold. De Internet baserede virksomheder fungerede i samme mønster som traditionelle industri virksomheder. Internt i virksomheden blev der fremstillet et produkt, dette blev markedsført og solgt til konsumenten. En ensrettet kæde uden feedback. Eneste formål med nettet var at udnytte en ny salgskanal til sine eksisterende produkter. Som eksempel på virksomheder der bygger deres forretning omkring denne model så vi Microsoft, Netscape og Lotus. Disse har med større eller mindre held forsøgt at tilpasse den traditionelle industri model til Internettet. Det nye Internet Web 2.0 har vendt kæden om. Vi har nu bevæget os fra et: bruger download til et bruger upload forhold. Udbyder Produkt Web 2.0 Bruger Brugeren er blevet en del af udviklingen, produkter defineres nu i dialog brugeren. Virksomheder som ebay, Amazon, Napster og Google tilbyder konsumenterne en platform frem for et produkt. Platformen kunne brugeren udfylde og benytte efter egne ønsker og behov og dermed skabe sit eget produkt. Den væsentligste forskel er at virksomhederne ikke længere tilbyder et fysisk produkt til en bestemt pris, men en (oftest gratis) service tilknyttet et produkt.. 12

13 Ikke alle virksomheder har som Microsoft overlevet Web1.0 bølgen. Mange også støre virksomheder er lukket igen. Fælles for disse virksomheder har været at de ikke har kunnet udnytte nettets nye muligheder. Virksomhederne har stået stille på nettet og troet deres produkt alene har været stærk nok. Mulighederne i det nye Internet lå i at udvikle nye måder at handle og tænke på. Det nytter derfor ikke noget blot at bruge nettet som et nyt medie, der skal udvikles nye produkter, ellers bliver man overhalet af nye virksomheder der har spottet trenden. I de glade it boble dage var mantraet først, størst, hurtigst og flottest på nettet. Det handlede om: Meget gammel vin på meget nye flotte flasker. At sælge sine produkter ved de laveste omkostning. En ny form for markedsføring. Stjæle kunder fra konkurrenter. Hvad udviklingen burde have drejet sig om har i virkeligheden vist sig at være: Ny vin på nye flasker, skabe nye produkter/platforme der ikke er set før. Give brugeren nye muligheder. Bruge omkostninger de rigtige steder på konstant progression i udviklingen. Nyt medie, nye kunder skabe et nyt univers, hvor ikke alt drejer sig om penge og betaling. Få kunder ved altid at være nyskabende, førende og revolutionerende. De overlevende virksomheder har set skriften på vægen. Selv Microsoft er kommet med på 2.0 vognen. Internettet bevæger sig nu fra en pengestyret business model til en kommunikativ model. Den hurtige profit er ikke længere et telos for unge iværksættere. Det handler i højere grad om at dele, om at være med i et fællesskab, om at bidrage til en kollektiv intelligens af konstant vidensudvikling. Det er ud fra disse nøgleord Web2.0 virksomheder fødes, og dem der er dygtige til at involvere masserne i netop deres platform, vil sandsynligvis blive økonomisk belønnet i sidste ende. Det nye altoverskyggende mantra synes at være, det er størrelsen der gør forskellen. 13

14 Amazon.com et encyklopædisk storcenter. Amazon.com en af Internet succesens faste referencepunkter. En virksomhed der har defineret springet fra 1.0 til 2.0. Samtidig er virksomheden et skoleeksempel på, hvordan man udnytter de nye muligheder, og skaber et frit og gratis cyber-forum samtidig med man sælger et produkt. Hvis man i dag forventer at se en bog som det første når man åbner døren til amazon.com bliver man slemt skuffet. Virksomheden er gået fra enkelt bogbutik til storcenter med differentierede produkter men efter samme koncept. Og hvem kan bearbejde dem? Når man har en velfungerende teknologi/koncept er det en selvfølgelig progression. Amazon er ikke længere kendt som bare en boghandel, men Amazon har heller aldrig nogensinde været bare en boghandel. I den traditionelle fysiske boghandel kunne man føle og se på bogens omslag, man kunne tale med (salgs)ekspedienten og få råd og vejledning til de bøger man overvejede at købe. Dette havde selvfølgelig en pris, sælgeren skulle have løn lokalet skulle lejes, hvilket selvfølgelig har påvirket udsalgsprisen. De første Internet boghandlere fandt hurtigt ud af, at disse omkostningerne kunne spares væk, således forbrugeren fik produktet billigere. Denne form blev dog som at handle med en robot. Der var ingen personlig betjening og vejledning, man fik ingen råd og kunne ikke diskutere før købet. Der manglede menneskelighed. Amazons succes hviler på en kombination af de to ovenstående. De har taget det bedste af to verdener og sat det sammen til et nyt, og på den tid uset produkt. Amazon sælger bøger over nettet til en billig penge. Samtidig er deres hjemmeside opbygget som en database og diskussionsforum, hvor alle kan give deres mening til kende. Amazon har taget det oprindelige ISBN register, udbygget det med egne oplysninger, som forsidebillede indhold og yderligere tilføjet uddrag af bøgerne. Dette har medført at Amazon er blevet det foretrukne bog opslagsværk hos bibliotekarer, studerende samt almindelige mennesker med hang til bøger. 7 Udover dette fungerer Amazon som en Wiki hvor alle kan gå ind og rate samt kommenterer på læste bøger. Dette er firmaets måske vigtigste aktiv samt nøglen til deres succes. Igen ser vi størrelsen som det vigtigste salgsargument. Hvis man går ind og søger på en populær bog som American Psycho fremkommer der 1027 reviews 8. Disse reviews er ikke bare korte gengivelser af bogen, men mange er lange og argumenterende fremstillinger vedrørende bogens handling, motiv og budskab. Amazon appellerer hermed til en stor flok mennesker der i øjeblikket ikke er interesseret i at købe /

15 bøger, men alligevel ønsker at komme forbi hjemmesiden for at se hvordan debatten udvikler sig, om der er kommet nogle nye spændende kommentarer til de bøger de har læst eller evt. til nogle af dem de vil overveje at købe i fremtiden. Herved lykkes det for Amazon at skabe trafik på deres hjemmeside og deres oprindelige butik som er blevet udviklet til en interaktiv debat der er gratis, har hermed mulighed for at påvirke mulige kunder med billig markedsføring der rammer lig i øjet på forbrugeren. Amazon illustrerer hermed hvordan springet til Web2.0 giver dem mulighed for at bruge deres hjemmeside som markedsføringskanal, i langt højere og mere effektiv grad end hos de gamle Web1.0 hjemmesider der oprindeligt var designet til netop dette formål. Amazon viser vejen mod et koncept hvor det gælder for virksomhederne om at involvere forbrugeren mest mulig i udviklingen af hjemmesiden. Brugeren skal have lyst til at komme forbi, uden at skulle købe noget. Brugeren skal kunne hænge ud på hjemmesiden slappe af og blive gratis stimuleret. Når et køb så endeligt skal falde, så vil hjemmesiden som tilbyder netop dette og allerede har forbrugeren som fast bruger have de nemmeste betingelser for at hive penge op af hans lomme. 15

16 Wikipedia det handler om at dele engelske artikler. 9 sprog med over artikler artikler på dansk. i alt artikler på 229 sprog. 9 Disse fakta taler deres eget tydelige sprog. Wikipedias erklærede mål er : "Wikipedia er et projekt hvor vi sammen skriver og bruger en encyklopædi. Målet er at lave et komplet leksikon med åbent indhold på alle verdens sprog." 10 Størrelsen og kaoset er samtidig en af sidens svagheder. det er utrolig vanskeligt at verificere gyldigheden af artikler, her må man sætte sin lid til progression og fejlrettelse alle arbejder mod samme mål. Men der vil altid være nogle imellem som prøver at modarbejde projektet. Eksempelvis findes der nazi sympatisører der dagligt retter i Wikipedia og postulerer, at holocaust ikke har fundet sted. Til denne systematiske nedbrydning har Wikipedia måtte ansætte lønnet arbejdskraft til at sortere det værste fra. Derudover er der mange der benytter Wikipedia til personlige ytringer og i værste fald til at svine andre folk til, alt sammen noget der selvfølgelig ikke er plads til. Derfor sætter siden store krav til brugerne om at arbejde og samarbejde om det fælles projekt. Artiklerne bliver skrevet uden vederlag og alle kan gå gratis ind og læse samtlige artikler. Hvis man kigger overordnet på projektet kan man begynde at ane de store perspektiver. Wikipedia vil skabe en bedre, nemmere verden. Den ultimative ordbog, der udvikler sig dialektisk. Wikipedia kan hele tiden udvides. De enkelte artikler kan konstant forbedres og der kan altid komme nye til. I sidste ende kommer vi dog frem til at Wikipedia eksisterer pga. menneskets lyst til at dele. Der er så mange der er med på projektet, og det er blevet så omfangsrigt, at det blive stadig mere interessant for udenforstående. Denne effekt forstærker kun sig selv i tak med snebolden bliver større og større. Når vi kan benyttet et godt produkt gratis, er vi også villige til at give noget igen. Wikipedia lever af at sælge sine bidrag til brugerne i håb om at de kan modtage noget igen på et senere tidspunkt. Dette noget-for-noget princip kombineret med stadig flere brugere skal rejse encyklopædien mod nye højder i kampen for den frie gratis viden. Wikipedia's grunlægger, Jim Jimbo Wales har dog ikke råd til udelukkende, at være en ven af menneskeligheden. Han har brugt sin viden fra Wikipedia til at stifte virksomheden Wikia.Inc, der bestyrer wiki'er for private foretagender /

17 Hvorfor dele? Web 2.0 er opbygget omkring et modtage/dele forhold. Men hvorfor vælger nogen at dele? Hvad er deres rationale? Hvilke motiver driver dem, og hvilke tanker ligger bag? Kan det være ud fra et økonomisk perspektiv? Et socialt? Eller havner svaret et sted midt imellem? Til at belysning af de økonomiske principper, har vi valgt at dykke ned i den klassiske økonomiske teori defineret af Adam Smith samt merkantilisterne. Merkantilisme Teorien bag merkantilismen bunder i en forestilling om en begrænset mængde værdifulde metaller som hele verden konkurrerer om at besidde. Guld og sølv danner grundlaget for velstand i nationen og derfor skal der tilskyndes til en akkumulation af disse. For at ens egen nation kan opnå mere velstand må den nødvendigvis akkumulere mere ædelmetal, og da der kun eksisterer en begrænset mængde af dette, er måden til akkumulation simpel; handel. Ud fra dette fordres det essentielle problemkompleks for merkantilismen, nemlig opnåelsen og bevarelsen af en positiv handelsbalancesaldo. Dette gøres muligt gennem en udviklet handel, der baseres på maksimal mulig eksport af varer, og samtidig en begrænsning af mulighederne for import. Handlen bør anlægges på baggrund af en statslig protektionisme, der har til opgave, at lede handlen mod en maksimering af den nationale velstand, eller akkumulation af ædelmetal. Hvis det gjaldt handel inden for et lands grænser, skulle handlen være fri og ikke begrænset af lokale skatter, alle i nationalstaten skulle have ens gode muligheder for handlen, 11 dette bevirkede en antimonopolistisk holdning hos merkantilisterne. 12 Dog skulle handlen med udlandet og import i særdeleshed, være forbundet med en stærk statslig indgriben. Adam Smith Adam Smith siger, at nationens velstand ikke skabes gennem dets beholdning af grundstoffer, men gennem varer og produktion. Det er arbejdet, og produktionsfaktorerne der skaber velstanden. Adam Smith introducerer en ny måde at tænke en vares pris på. Han fremhæver simpelthen at en vare har den værdien af det arbejde der er lagt i den. Derefter går han skridtet videre og udvider Eli Heckscher, Mercantilism, London 1994 side

18 denne forestilling og når endeligt frem til en vares pris består af følgende tre elementer, arbejdsløn, profit og jordrente. 13 Smith mener endvidere, at bytte skaber nytte og det ikke kun for den ene part, men for begge. En transaktion har to vindere, og der skabes derved mere nytte, og i sidste ende mere velstand. Økonomien overgår fra en ren bytteøkonomi og via penge, til en forrådsøkonomi. Derfor er profit vigtig i økonomien, da det er denne der skal bruges som gulerod for reinvestering. Der så igen skal skabe ny profit og ny velstand. Men hvordan skabes denne velstand bedst? Her introducerer Smith en række nye begreber. Den økonomiske vækst er drevet af folks egeninteresser. Det vil sige, at folk skal opfordres til, og have mulighed for, at gøre de ting de er bedst til, og så modtage betaling for disse. Det vil skabe størst mulig udbytte af produktionen, idet alle vil handle strengt rationelt ud fra en interesse om at tilfredsstille sig selv, altså det rationale vi forbinder med Homo Economicus. Specialisering af arbejdere og den efterfølgende bytning af varer vil skabe den højeste produktion. Grundstenen i denne teori er begrebet om Laissez Faire liberalisme. Dette betyder, at hvis alle handler i deres egen interesse, så vil udbyttet altid være det maksimale, og dette bevirker en stigning i velstanden hos den enkelte, hvilket i sidste ende automatisk medfører velstand i nationen for alle. For at disse ting kan realiseres, er det vigtigt man opererer i et frit marked, hvis dette er tilfældet og markedet reguleres af udbud og efterspørgsel, vil markedet opnå en naturlig orden og en naturlig pris. Til hjælp for dette begreb introducerer Smith den usynlige hånd. En usynlig kræft, der ved hjælp af selvregulering, de frie markedskræfter, hjælper markedet til at finde den naturlige ligevægt. Den naturlige prisfastsætte på baggrund af de frie markedskræfter vil altid sørge for, at man betaler den rigtige pris for sin vare. Der kan være perioder hvor prisen enten er under eller over det naturlige, men dette vil hurtigt blive udlignet, enten ved at der kommer flere producenter, større udbud. Eller ved at nogle simpelthen trækker sig fra markedet fordi det ikke længere kan betale sig at producere til en pris der er lavere end den naturlige. Derfor vil den faktiske pris altid naturligt søge mod den naturlige pris. 14 Eneste tilfælde hvor dette ikke vil indtræffe, er hvis der sker en regulering af markedet, f.eks. ved monopoler eller karteller (aftaler). Her ser vi et udtryk for den kamp Adam Smith startede, for hans værker er skrevet som et opgør mod datidens gennemregulerede samfund. Mod merkantilismen, monopoler og enevældet der ødelægger initiativ og dynamik i samfundet Adam Smith, Nationernes Velstand, København 1976 side Adam Smith, Nationernes Velstand, København 1976 side Professor Jesper Jespersen og Ole Bruus til DR P1 orientering om Adam Smith 18

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater

Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater Mentor+Undersøgelsen - måling af resultater -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Mikro-betalinger på nettet

Mikro-betalinger på nettet Mikro-betalinger på nettet Proposta 2 Jan Damsgaard, centerleder og professor, @ CBS Handelshøjskolen http://www.cbs.dk/caict Mikro-betaling Mikro-betaling er finansiel transaktion Som regel på Internettet

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen SIDE 1 Er alt politik? Jean Luc Nancy, fransk filosof DEN POLITISEREDE VIRKSOMHED NY TID, NY KOMMUNIKATION

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere