EKSAMENSPROJEKT. Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning"

Transkript

1 EKSAMENSPROJEKT Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION OG FORANALYSE side Problemstilling, problemformulering og arbejdsspørgsmål side Afgrænsning side Udviklingsmetode og fremgangsmåde side Risikoanalyse side Interessentanalyse side 8 2. UNDERSØGELSE OG ANALYSE side Undersøgelse af MCTC side SWOT-analyse side Webbaseret kommunikationsmodel side Målsætning og budskab side Segmentering og målgruppevalg, herunder 5 profiler side INTERFACEDESIGN side Designanalyse side Designbrief, herunder moodboard side Gestaltlove side Udvikling og bestemmelse af design, herunder logo side Informationsdesign og præsentationsdesign med storyboard side Supplerende materiale side SYSTEMDESIGN side Interaktionsdesign side Navigation og menubeskrivelse side Database, herunder E/R-model og opret aktivitet side Use case side REALISERING OG AFRUNDING side Søgemaskineoptimering side Usabilitytest side Konklusion side Evaluering side Kildeliste side 51-52

3 Indholdsfortegnelse BILAG Projektplan (Gannt-diagram) Bilag 1 Risikoanalyse Bilag 2 Statistikker om forskellige lønmodtageres motorcykelforbrug Bilag 3 Moodboard Bilag 4 Skrifttyper Bilag 5 Logoforslag Bilag 6 Designforslag Bilag 7 Supplerende materiale Touring Nyt og MC Guiden Bilag 8.1 Merchanidise Bilag 8.2 Bannere Bilag 8.3 Navigationsdiagram Bilag 9 Use case Bilag 10 HTML-kode Bilag 11 CSS-kode Bilag 12 ASPX-kode Bilag 13 ER-model Bilag 14

4 INTRODUKTION I projektets indledende del afklares forhold omkring alle projektets udfordringer og måder at løse dem på. Herunder hører udfordringer tilknyttet kommende opgaver og arbejde, problemer der må tages højde for og arbejdet med at få bestemt en passende tilgang til projektet gældende for hele gruppen. 1.1 Problemstilling, problemformulering og arbejdsspørgsmål side Afgrænsning side Udviklingsmetode og fremgangsmåde side Risikoanalyse side Interessentanalyse side 8 Eksamensopgave om MC Touring Club 3

5 Problemstilling, problemformulering og arbejdsspørgsmål Problemstilling MC Touring Club er Danmarks største forening for motorcyklister og har nu mere end medlemmer. Klubben har et website (www.mctc.dk), der er samlingssted for alle relevante informationer om medlemmer, arrangementer og tilbud i klubben. Vi synes, at websitet trænger til nyt design samt anden profilering øvrige relevante steder, ligesom interaktionen på websitet mellem medlemmerne kan forbedres. Vi vil derfor bestemme og udvikle en ny visuel identitet for klubben og udarbejde en prototype til deres website, der tager udgangspunkt i et nyt interface. Dertil skal websitet indeholde en højere grad af interaktion samt et større indhold af dynamiske elementer. I forlængelse af udarbejdelsen af den designmæssige profil vil vi bestemme passende supplerende materiale, der sammen med websitet skal være med til at præsentere MC Touring Club på en attraktiv måde over for eksisterende og nye medlemmer. Problemformulering Hvordan får vi i vores gruppe udarbejdet et website og supplerende materiale til MC Touring Club, der designmæssigt og kommunikationsmæssigt tiltrækker den ønskede målgruppe? Arbejdsspørgsmål Hvordan får vi klargjort den ønskede målgruppe og defineret det budskab, der ønskes på MC Touring Club s website og klubbens supplerende materiale, så brugerne får det designmæssige og kommunikationsmæssige behov dækket? Hvilke arbejdsmæssige og designmæssige overvejelser vil vi gøre os for at bestemme den nye visuelle identitet, der skal indgå i websitet og i det supplerende materiale? Hvordan vil vi udvikle et website, der navigation- og interaktionsmæssigt afspejler de behov, brugerne af MC Touring Club har? Hvordan sikrer vi en optimal arbejdsproces, så vi får skabt en god strategi for vores håndtering af arbejdsmetoder og deres fremgangsmåde? Eksamensopgave om MC Touring Club 4

6 Afgrænsning Da vi kun har fået til opgave at udvikle en prototype til MC Touring Club, har vi i vores udarbejdede website ikke lige så mange funktionelle undersider som i et virkeligt website. På grund af manglende erfaring fra det virkelige arbejdsliv og økonomiske forhold tages der forbehold for mangler eller upræcise fakta omkring de økonomiske forhold ved udgifter til driften af websitet, produktionen af supplerende materiale samt de tilhørende lønninger, der tildeles. Websitets databasedel tager kun udgangspunkt i den del, der har med brugernes mulighed for at logge ind, tilføje og rette arrangementer og informationer samt komme med indlæg. Vi går ikke i dybden med markedsføring og positionering, da det ikke er en forbedring af klubbens position på markedet eller fokus på nye medlemmer, relanceringen af mctc.dk lægger op til. Interessentanalysen går ikke i dybden med alle interessenter. Især omkring samarbejdet med mtct s ledelse er ikke relevant i vores projekt. Eksamensopgave om MC Touring Club 5

7 Udviklingsmetode og fremgangsmåde HOME-metoden, som i vores rapport bliver omtalt som HOME, gør det overskueligt at adskille produkt rettede og proces rettede aktiviteter ad. Ved hjælp af HOME vil vi kunne opdele vores projekt i to hovedinddelinger. Den ene opdeling er arbejdet med selve produkterne og omfatter aktiviteter som undersøgelse, design og realisering af multimediet. Den anden inddeling er processen, der har at gøre med, at lede den proces som vi gennemløber, processen omfatter aktiviteter som planlægning, vurdering og regulering. HOME er en åben udviklingsmetode som kan tilpasses til vores udviklingssituation. Vi vil i vores projekt benytte en tilpasset udgave af HOME. HOME s fire opdelinger (foranalyse, undersøgelse, design og realisering) er ideelt til et projekt som vores, der bl.a. indeholder fornyelse af design, segmentering og målgruppeundersøgelse, interaktion samt planlægning af produkternes færdiggørelse og realisering. Vi har valgt at tage udgangspunkt i vandfaldsmetoden og prototyping, som er to forskellige arbejdsformer tilknyttet HOME. Vandfaldsmetoden I dele af projektforløbet kan vi tage udgangspunkt i vandfaldsmetoden. Vandfaldsmetoden er et udtryk for den lineære og faseopdelte udviklingsproces hvor arbejdet er planlagt på forhånd. Vandfaldsmetoden vil være en fordel især i starten af HOME. Heraf kan nævnes projektbeskrivelse, planlægning af vores projekt samt på en lang række andre punkter, hvor vores arbejdsopgaver er kendte og skal udføres lineært. Prototyping Prototyping er en iterativ udvikling, hvor prototypen løbende evalueres, afprøves og forbedres. Prototypings defuse arbejdsform udmærker sig glimrende til vores designmæssige arbejdsopgaver, da vi derved får mulighed for at gennemteste produktet undervejs, evaluere, justere på vores udkast til produkterne. Opstil overordnede specifikationer Udvikle en prototype Evaluer prototype Specifier produkt Design og implementer produktet Valider produktet Analyse Programmering / designe Analyse/ Brugertest Analyse Design & implementer Selvlavet illustration af prototyping i udviklingsmetoden HOME Eksamensopgave om MC Touring Club 6

8 Udviklingsmetode og fremgangsmåde (fortsat) Vores brug af HOME s fire stadier Foranalyse Vi vil i foranalysen lave en interessentanalyse om de forskellige aktører der kan have indflydelse på vores projekt. Dertil kommer en projektbeskrivelse, projektplan samt en bestemmelse af udviklingsmetode. Undersøgelse I undersøgelsestrinnet vil vi fastlægge MC Touring Clubs aktiviteter og formidlingstrategi samt dens målsætning og budskab. Dernæst tager vi udgangspunkt i en webbaseret kommunikationsplan, der fremlægger facts og planer for de implicerede parters kommunikation og brug af produktet. For at kunne fastlægge de typer motorcykelklubber, der kommer med indlæg, artikler osv. på mctc.dk og i bladet, vil vi finde information om forskellige klubbers tilbud på deres websites og hente information via spørgeskemaer. Ud fra disse oplysninger kan vi lave klare profiler tilknyttet klubberne. Med undersøgelse af Gallups kompasrose og segmenternes særheder kan vi gøre klart, hvilke segmenter vi har med at gøre til de udvalgte klubber. Ud fra segmenteringen kan vi lave en definition af de målgrupper, der har en relation til MC Touring Club for dermed at gøre interface- og interaktionsdelen overskuelig. Design Vi har i designtrinnet valgt at gå væk fra vandfaldsmetoden og bruge udviklingsmetoden prototype, men i princippet kun i dele af den. Med vores brug af prototype refererer vi mest til den del af designet, hvor vi har at gøre med udviklingen og bestemmelsen af produktets udtryk. Designanalysen og til dels designbriefet lægger sig mere op ad en lineær udvikling, hvor der er et fast mål for øje. I den iterative eller gentagende proces, som designtrinnet i vores opgave er, vil vi udvikle forskellige designforslag, som bygges på baggrund af undersøgelsestrinnet og foranalysen. Realisering På dette trin vil vi begynde at realisere vores arbejde. Realiseringen er den sidste fase, hvor de udviklede produkter skal testes og implementeres i de valgte sammenhænge. Vi vil i denne fase gå tilbage til vandfaldsmodellen, da den har klare mål for arbejdsprocessen, fordi vi i denne fase skal have det færdige projekt samt produkter klar. Gannt-diagram For at kunne danne os et overblik over vores fremgangsmåde i forhold til projektet har vi indsat de forskellige arbejdsopgaver i et Gantt-diagram med tilhørende tidsangivelser. Selv om dette diagram ikke har været brugt som en direkte arbejdsmæssig rettesnor og især efter designdelen heller ikke har kunnet skildres helt præcist, har det givet en bedre forståelse for opdelingen af projektet og fordelingen af arbejdsopgaver. Gantt-diagrammet findes i bilag 1. Eksamensopgave om MC Touring Club 7

9 Risikoanalyse og interessentanalyse Risikoanalyse Vi har som en af det første tiltag til projektet udarbejdet en risikoanalyse, der skal køre det klart, hvor farerne lurer i projektet, og hvilke muligheder der er for at forebygge de uheldige episoder. Indledningsvis har vi fundet frem til de problemer, der kunne være en risiko for ville indfinde sig under projektforløbet. Ud for hver risiko er der på en 5-trinsskala bestemt en konsekvens samt en sandsynlighed for at det vil ske. Risikotallet, der bestemmes ud fra disse angivelser, viser, hvilke risici der er de alvorligste og dermed hvor fokus bør være størst. De forebyggende handlinger skal ikke bare tages op, hvis/når noget går galt, men skal bruges som informationer og redskaber i projektarbejdet for at forhindre problemerne i at opstå. I det udarbejdede skema (se bilag 2) har vi fundet frem til, at sygdom og manglende kompetence er de faktorer, der er de største risici forbundet til. Når vi skal være særligt opmærksomme på dette, indebærer det også en løbende iagttagelse og vurdering af risicienes status, så der ikke pludselig opstår nogle uventede problemer. Interessentanalyse Interessenterne er personer der har mere eller mindre indflydelse og interesse i projektet. Disse personer skal vi tage højde for i udarbejdelsen af produktet. Vi har lavet en liste over interessenterne, prioriteret ud fra hvor meget indflydelse deres forventninger har på det endelige produktet. MC Touring Club (bestyrelse og medlemmer) Skolen: Undervisere, eksaminatorer og censor Forhandlere af MC og MC-udstyr Fremtidige medlemmer Andre MC-klubber Andre MC-interesserede Vi vil håndtere de vigtige interessenter med direkte inflydelse på produktet ved hjælp af samarbejde i form af relevante informationer der skal bruges i projektet og feedback på milepæle. Direkte indflydelse på endelige produkt: MC Touring Club (bestyrelse og medlemmer), Skolens undervisere. Indirekte inflydelse: Forhandlere af MC og MC-udstyr, fremtidige medlemmer, andre MC-klubber og andre MC-interesserede. Eksamensopgave om MC Touring Club 8

10 UNDERSØGELSE OG ANALYSE I denne fase vil vi fastlægge forhold omkring MCTC, redegøre for de forskellige parter i kommunikation, vores valg af kommunikation og endelig en fastlæggelse af dem, vi vil rette vores produkt imod. 2.1 Undersøgelse af MCTC side SWOT-analyse side Webbaseret kommunikationsmodel side Målsætning og budskab side Segmentering og målgruppevalg, herunder 5 profiler side Eksamensopgave om MC Touring Club 9

11 Undersøgelse af MCTC For at øge vores kendskab til motorcykelklubben MC Touring Club har vi undersøgt forskellige forhold omkring klubben, bl.a. ved at kontakte klubben med nogle dybdegående spørgsmål. Ud over at øge vores kendskab til klubben hjælper det os også med at fastlægge klubbens målsætning og budskab samt dens segmenter. Selv om vi ikke har fået svar på alle vores spørgsmål, har vi kunnet fastslå følgende. MC Touring Club blev etableret i Klubben har fokus på, at alle er velkomne i klubben uanset køn, alder, geografisk placering, baggrund, stilling i samfundet samt valg af motorcykelmærke/-type. Klubben har rundet de medlemmer, som har en aldersfordeling på følgende: år: 20% år: 30% år: 31% år: 19% I MCTC kan man være passiv og aktiv medlem. Som medlem modtager man 9 gange årligt medlemsbladet Touring Nyt, samt en McGuide 1 gang om året. Disse er foreningens største aktiv. Touring Nyt indeholder alt fra motorcykler, ture rundt omkring i verden til tekniske emner, udgives ni gange om året. De medlemmer og et halvdyrt blad giver det et løft i budgettet, der ifølge sidste årsopgørelse har det fint. Touring Nyt er Danmarks mest aktuelle mc-blad - og målt i antal sider og distribueret oplag også Danmarks største. MCTC udgiver også hvert år MC-guiden med oversigt og data over alle gademotorcykler på det danske marked. MC Touring Club kan også tilbyde rabat på mc-forsikring, rabat på benzin, billige campingpas, bøger, kort m.m. Desuden kan man møde andre medlemmer og udenlandske motorcyklister på deres egen campingplads på Djursland, MC Touring Camp. MCTC har et website (www.mctc.dk), hvis funktion er at oplyse brugerne og besøgende om foreningen, MC-relaterede aktiviteter og nyhedsformidling. Der bliver også gjort opmærksom på muligheden for e-handel og medlemmernes indbyrdes salg og bytte af både motorcykler og tilbehør. Men dette foregår via en envejskommunikation og er derfor ikke optimalt. Websitet havde fra perioden 7/11 7/12 ca unikke besøgende. Det lyder af rigtig meget, men er dog knap så imponerende, når medlemstallet holdes for øje, og man kan konstatere, at hvis det kun er medlemmerne, der bruger sitet, er hvert medlem derinde 1½ gang på en måned. Det er MCTC s hensigt, at aktiviteter går i retning af formidling og henvisning på tværs af de gældende medier (bladet og websitet) bl.a. med video på websitet. Der bliver gjort meget ud af at medvirke til bedre forhold både juridisk, politisk og til at skabe fordelsaftaler for medlemmerne og danske motorcyklister generelt. Dertil hører information og inspiration om alt, der har relation til branchen. Klubben overvejer at åbne op for, at lokale mc-klubber kan bringe klubindlæg på websitet og dermed skabe mulighed for, at de kan udveksle informationer med kort varsel. Ligeledes overvejer klubben at lave et kontakt-forum for planlægning af spontane ture og mødesteder mellem foreningens medlemmer. Klubbens logo med bamsen er blevet benyttet siden klubbens start, men der er ikke en særlig forklaring på deres valg af logo. Eksamensopgave om MC Touring Club 10

12 SWOT-ANALYSE For at få et bedre overblik over MC Touring Clubs forhold og den fremtidige drift både virksomhedsmæssigt og brandmæssigt, vil vi gennemarbejde en SWOT-analyse. Her vurderer vi MCTC s interne og eksterne forhold, der omhandler de stærke og svage side samt omverdenens muligheder og trusler. MC Touring Club vurderes til at have følgende stærke og svage sider samt muligheder og trusler. INTERNE FORHOLD Stærke sider Brandets position Antallet af motorcykel-medlemmer er i mange klubber stigende, (men dog i knap så stor grad som tidligere pga. finanskrisen). Brandet i ejerskabet af en motorcykel og muligheden for at vise den frem er helt sikkert stadig i høj kurs i grupper, der fører en individorienteret livsstil. Der er i motorcykel-brandet en enestående mulighed for at profilere sig selv, og med et brand, der er så niche-baseret og tæt tilknyttet en livsstil, er dens position ikke i fare for at dykke betydeligt. Promovering Der er ca medlemmer i MCTC, der alle viser et behov for fællesskab i større eller mindre grad. Det er en klar force at have så mange, der kan være med til at promovere MCTC og dens muligheder i deres omgangskreds. Markedsandel MC Touring Club er Danmarks største motorcykelklub og har på trods af en ikke så konkurrencepræget tilgang og vision en rigtig god position på markedet. Antallet af medlemmer er i fremgang, hvilket kan skyldes klubbens store udbredelse og medlemmernes omtale til omgangskredsen. Økonomi og indtjening Vi har ikke fået adgang til klubbens præcise økonomi, men klubben har offentliggjort på deres website, at klubbens revisorer i forbindelse med sidste generalforsamling kunne konstatere en solid økonomi og gode investeringsvalg. Det medfører gode fremtidsperspektiver og, som de selv konkluderer, en vis prestige. Ambitioner og visioner Selv om der ikke er en konkurrencepræget vision, er der visioner om at udbygge de nuværendes muligheder, især på websitet. MCTC har eksempelvis en vision om at få moderniseret websitet, hvilket blev vendt ved sidste generalforsamling. Kultur Klubbens kultur er præget af behovet for fællesskab, der trods de mange individorienterede personligheder er tydeligt afspejlet i diverse arrangementer. Uden denne kultur ville behovet for et kommunikationsvenligt website ikke være så stort. Svage sider E-handel Der er på nuværende tidspunkt ikke muligheder for at gennemføre et køb eller salg direkte på websitet. Da ønsker om køb eller salg kræver en kontakt til klubben, medfører det en envejskommunikation, hvor medlemmernes ønsker og opfyldelsen af disse bliver besværliggjort. Eksamensopgave om MC Touring Club 11

13 SWOT-ANALYSE (fortsat) Konkurrenceevne MCTC er en klub, der ikke er så produktrelateret eller har fokus på en bestemt markedsføringsstrategi i forhold til markedet og konkurrenter. Da klubben i stedet ønsker at forbedre eksisterende medlemmers muligheder og fortsætte det gode samarbejde med de tilknyttede klubber, er konkurrencen med andre klubber trådt i baggrunden og overladt til den promovering, medlemmerne selv udfører i deres omgangskreds. Online kommunikation Et stort og stigende antal medlemmer vidner selvfølgelig om en vis tilfredshed eller i hvert fald en god udbredelse. Men sammenlignet med visse andre klubber, f.eks. gwc.dk, er der ikke mulighed for at dele tips, erfaring og øvrig viden, ligesom mulighederne for køb og salg på mctc.dk ikke er optimale for de interesserede. Det vil alt andet lige medføre en større eller mindre utilfredshed hos medlemmerne, når de ikke har de muligheder, de selv havde håbet på, eller som de kan se hos andre. EKSTERNE FORHOLD Muligheder Motorcykel-interesse En generel holdning til motorcykler har en del indflydelse på tilslutningen af medlemmer, selv om interessen baseres på en selvvalgt livsstil. Der vil altid være motorcykelklubber med medlemmer, men en stor medlemstilgang vil afhænge af den interesse og udbredelse, der er oppe i tiden. Demografi De mange forskellige klubber, der er spredt rundt omkring i landet, gør det nemt for interesserede at være medlem af den ønskede klub. Udbredelsesmuligheder Ca unikke besøgende pr. måned (7/11 7/12) vidner om et besøgt website, der i hvert fald har fat i en pæn del af de 39000, der er tilknyttet MCTC og de mange tilknyttede klubber. Da motorcyklister har en god spredning alders- samt interessemæssigt og dermed også er brugere af Internettet, er der stadig mange potentielle besøgende og/eller medlemmer i vente. Det taler alt sammen for at udvide og forbedre websitet. Trusler Demografi Det demografiske har på nogle områder en negativ indvirkning på antallet af medlemmer i motorcykelklubber som MCTC. Langt størstedelen af medlemmerne i alle typer klubber er mænd, hvorfor kvinder, der er eller kunne tænke sig at blive medlem i MCTC, kan miste lysten pga. manglende netværk med andre kvinder i andre klubber. Folk i en aldersgruppe, der påtænker sig et medlemskab i en klub, der primært besidder medlemmer i en helt anden aldersgruppe (f.eks. unge der vil være med i en klub for veteran-motorcykler), kan have det svært ved at skulle være medlem. Samfundsøkonomi Finanskrisen, som mange er berørt af, påvirker også motorcykelklubber som MCTC. Medlemstallet er stadig stigende, men efter finanskrisens indtog er forøgelsen reduceret. Eksamensopgave om MC Touring Club 12

14 SWOT-ANALYSE (fortsat) Lovgivning Det stigende fokus på miljøet og bekæmpelsen af CO2 kan også tænkes at have konsekvens for motorcyklisterne, der med deres motorcykler nogen værre end andre er blandt synderne. Konvertering For at konvertere svage sider til stærke sider og trusler til muligheder bruger vi en konverteringsstrategi. Det primære problem, som klubben også selv fremhæver, omhandler kommunikationen og mulighederne på mctc.dk. Derfor vil en optimering af dette og helst en direkte konvertering fra svag til stærk side være et hovedfokus i udarbejdelsen af det nye website. Der er et klart undertal af kvinder blandt MCTC s medlemmer, hvilket ikke er så overraskende. Men for at kunne skille sig ud fra andre klubber kan der indføres tiltag, der sætter fokus på kvinders deltagelse (f.eks. sammen med deres mand/kæreste). Det kan måske tilmed gøre klubben attraktiv for helt andre kvinder (og måske også mænd), der ellers havde opgivet at melde sig ind. Matchstrategi Matchstrategi handler om at få MCTC s stærke sider til at matche mulighederne, så vi udnytter MCTC s fordele. Hvis klubben får et pænere website og endnu flere tilbud tilknyttet, vil medlemmernes promovering af mctc.dk være en endnu større fordel end før. Eksamensopgave om MC Touring Club 13

15 Webbaseret kommunikationsmodel Med en kommunikationsmodel med udgangspunkt i Internettets vilkår får vi et godt værktøj til at planlægge og analysere den visuelle kommunikation på websites. Der er en række forhold, der skal tages højde for, når vi som afsender med MCTC s website skal målrette websitet på den rigtige måde til bestemte modtagere. Denne model, som er videreudviklet af Lisbeth Thorlacius, har ikke kun fokus på funktionaliteten og indholdet, men også på de æstetiske forhold i websammenhæng der lægger sig op ad funktionaliteten og indholdet. Faktisk afsender Den faktiske afsender er selve klubben MC Touring Club og dens ejere, da det er herfra, værdierne udspringer. Klubben ønsker at bruge websitet og klubbladene til at give medlemmerne generel information om klubben selv og diverse nyheder, fremtidige arrangementer, informationer om overnatninger i Europa og ikke mindst en mulighed for interaktiv kommunikation mellem medlemmerne. Implicit afsender Denne type afsender er i dette tilfælde os selv med det, vi ønsker at signalere i primært MCTC s nye website. Det omhandler først og fremmest et bedre visuelt udtryk, der er attraktivt for klubbens medlemmer. Det vil f.eks. kunne blive udtrykt i nogle alternative farver, billeder og former i menu og header. Da websitet er informativt anlagt, skal der være en god opdeling og struktur. Derudover har vi ønsker om at implementere interaktive kommunikationsmuligheder for medlemmerne samt nogle klare beskrivelser af websitets muligheder. Produkt Det indholdsmæssige i produktet, som danner rammen for budskabet, omhandler oplysning til brugerne og besøgende om foreningen, mc-relaterede aktiviteter og nyhedsformidling. Det æstetiske i produktet kan opdeles i to funktioner. Den formale og den uudsigelige funktion. Den formale funktion er det, der bliver udtrykt i det visuelle, og som modtageren kan se og relatere til. På mctc.dk drejer det sig om sammensætningen af former, opsætning, billeder og ikke mindst farver og grafiske elementer. Det æstetiske i den uudsigelige funktion er det, vi kan analysere ud fra produktet. Det baserer sig ikke på personlige følelser eller erfaringer med det æstetiske, men på en slags uudsigelig oplevelse, hvor man relaterer til sin egen brug og opfattelse af produktet med hvad, der kendetegner det. I websammenhæng kan det typisk være en brugers opfattelse af webdesignets udtryk, som kan adskille sig fra andres opfattelse. Denne bruger har en bestemt, men dog ubevidst opfattelse af websitets visuelle henvendelse. Ved vores MCTC-website vil det kunne eksemplificeres gennem det signal, logoet sender, når der indgår et speedometer. En person vil opfatte det som en klub, hvor farten er en del af klubbens og medlemmernes identitet, mens en anden ser på pilens placering på speedometeret og konkluderer, at farten ikke betyder noget særligt for klubben eller medlemmerne. Eksamensopgave om MC Touring Club 14

16 Webbaseret kommunikationsmodel (fortsat) Implicit modtager Vi ønsker at rette vores redesign af mctc.dk mod de eksisterende brugere af klubben. Den implicitte modtagergruppe er dem, der ofte bruger sitet med de forskellige tilbud, der er. Langt de fleste af klubbens medlemmer ligger i aldersgruppen 30-50, og de har derfor et godt kendskab til navigering og interaktive muligheder på websites. Da mctc.dk er en klub, der har brugere, der også er tilknyttet andre motorcykel-klubber, er den tænkte modtager af websitet ikke bestemt til et konkret segment, men flere segmenter der hver især har deres egen type motorcykelinteresserede. En anden modtager, der kan indgå i denne kategori, er folkene bag MCTC. Selv om denne gruppe direkte har ytret ønske om at lade os redesigne og optimere deres website, kommer de i modtager-regi til at stå i skyggen af websitets aktive brugere. Faktisk modtager Alle dem, der besøger mctc.dk, har prædikatet faktisk modtager. Det inkluderer også de besøgende, der har andre behov eller en anden hensigt med brugen af websitet, end vores implicitte modtager. Den faktiske modtager kan derfor også være nogle, der kun er havnet på mctc.dk efter en søgning, viderestilling eller link fra et andet site. Andre er kun besøgende på mctc.dk, fordi de søger en bestemt underside eller nogle ganske få, hver gang de er inde på mtct.dk. Medie Mediet er det, der skal sende produktet fra afsenderen til modtageren. For at kunne gøre det på den optimale måde, er det nødvendigt at kunne fange modtageren i et medie, modtageren bruger. Først her er der basis for at kunne realisere en god kommunikativ handling, hvor modtageren føler sig hjemme i mediet, og produktet kan få optimale muligheder for at fange modtagerens opmærksomhed. Mediebrugen i MC Touring Club omhandler klubbens website og de tilhørende klubblade. Websitet, som vi har mest fokus på, tager pt. kun udgangspunkt i et begrænset omfang af Internettets kommunikationsmuligheder, men skal udvides og tilpasses til segmenternes vante brug og kunnen på Internettet. På den måde kan medievalget skabe bedre betingelser for den afhængighed hos modtagerne, der gør, at modtageren bliver tæt knyttet til afsenderen og dens tilbud. Eksamensopgave om MC Touring Club 15

17 Målsætning og budskab Ud fra vores analyse af MC Touring Club har vi fundet frem til de værdier, klubben bygges på. Nu skal der fokus på de værdier og ønsker, fremtiden skal bygges på. Dette indebærer en klar formulering af, hvilken målsætning og budskab der skal tages udgangspunkt i, når vi udvikler og redesigner websitet med alle dets elementer og indfører øvrigt materiale tilknyttet klubben. MCTC sender med redesignet af websitet og optimeringen af dens brug et signal om, at klubben vil imødekomme medlemmernes behov om en bedre forståelse af websitets udtryk og bedre kommunikationsmæssige muligheder. Når klubben er Danmarks største forening for motorcyklister, skal tilbuddene også matche de tilbud, der er at finde på andre klubbers websites. Et eksempel til inspiration (som er beskrevet nærmere i designanalysen) er GoldWing Club Danmark, der visuelt er præsenteret godt samt har mulighed for login og medlemsmuligheder som brevkasse, tips & teknik og oplysninger om arrangementer. Det er derfor MCTC s målsætning at kunne tilbyde et website, hvor der selvfølgelig stadig er mulighed for at oplyse brugerne og besøgende om foreningen, mc-relaterede aktiviteter og nyhedsformidling, men nu også med kommunikation medlemmerne imellem, og hvor selv lokale klubber kan komme med indlæg på websitet. Hermed vil klubben være i stand til at informere omkring spontane udflugter, ture og rejser iblandt medlemmerne. Alt sammen implementeret i et helt nyt og tiltrækkende design. Vi har allerede udarbejdet et mini-forum, men for at kunne gøre kommunikationen bedre medlemmerne imellem skal der være et forum, hvor man kan oprette egen profil og derefter have mulighed for at tilpasse den med egne informationer, billeder og evt. videoer. Forumets formål vil være at dele erfaringer o.l. med hinanden og se hinandens forskellige oplysninger. Upload af video er allerede kort nævnt på websitet, men er ikke implementeret eller beskrevet. Medlemmer skal have mulighed for at uploade egne videoer, som kommer til at ligge på videosiden. Der skal også være mulighed for at uploade billeder til galleriet og evt. i forbindelse med medlemmernes egen profilside. En mere implicit målsætning, som også kan opfattes som MCTC s budskab, handler om et ønske om fortsat at være Danmarks største motorcykelklub og et godt samlingssted for motorcykelinteresserede, men ikke på konkurrenceplan. Der er lagt op til, at de små medlemmer fra nær og fjern får gode oplevelser med MCTC og deler dem med andre og på den måde fortsætter medlemsstigningen. MCTC sender et budskab om en åben klub for alle motorcyklister, hvor der ikke er nogle specifikke krav for at blive medlem. Denne tilgang afspejles også i klubbens markedsføringsstrategi eller mangel på samme som ikke er præget af et konkurrencebaseret sind. Nogle fremtidsvisioner, vi i projektgruppen har i forhold til at udbygge vores udarbejdede prototype, omhandler et mere avanceret forum med mulighed for at oprette egen profil samt upload af video og billeder. Eksamensopgave om MC Touring Club 16

18 Segmentering og målgruppevalg Vi har nu defineret MCTC s egen rolle og omgangen med modtagerne på den foretrukne kommunikationsplatform. Herefter er det tid til at definere MCTC s målgruppe. Det vil indebære en klar beskrivelse af fem typiske klubber, der bruger websitet til f.eks. at komme med indlæg om ture og oplevelser, og som har en interesse i de motorcykel-events, klubben tilbyder. De fem klubber befinder sig i fire forskellige kategorier. Til hver klub er der lavet en beskrivelse af en typisk profil tilknyttet klubben. De forskellige oplysninger fra klubberne er helt realistiske, da vi - ud over at hente information om klubberne på deres website - har kontaktet klubberne for at høre om deres særpræg. Endelig fastlægger vi, hvilke segmenter klubberne lægger sig op ad. Det har vi brugt Gallupkompasset til at fastlægge. Med informationer om segmenterne har vi dannet os et billede af den målgruppe, vi vil ramme. AMcK - Amager Motorcross Klub (www.amager-motocrossklub.dk) Amager Motocross Klub er en klub med 124 medlemmer, som fordeler sig på Micro-, Mini- og Maxi-træning, hvilket betyder, at det er en klub for alle fra 3 år og opefter. Klubben tilbyder træning i motorcross, men også vintertræning, arrangementer og fælles ture til større arrangementer. Det gøres klart, at motorcross er en tidkrævende interesse, og derfor er det kun for folk, der virkelig har tiden og interessen til det. Udover dette er det også en økonomisk krævende sport, da der er udgifter til motorcrossmaskine, udstyr, reparationer, kontingent, licens, diverse tilmeldinger til konkurrencer og transport. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union og Dansk Idræts Forbund. Som tidligere nævnt er det kun folk, der har tiden og interessen der kører motorcross, men også folk som har en stabil økonomi og som har en god grundkondition. Da teknisk snilde og interesse også er en fordel i denne sport, kan det antages, at størstedelen af medlemmer i denne klub vil være mænd. Derudover er det en sport med fart, spænding og en masse jord eller mudder, hvilket også oftere tiltrækker mændene end kvinderne. 44% af medlemmerne i AMcK er mellem år mens 28% er mellem år. 18% er mellem 3-12 år og kun 8% er mellem år. 2% er over 60 år. Kønsfordelingen er ikke uventet, da kun 2 ud af de 124 medlemmer er kvinder. Den typiske bruger: David er 27 år, har kæreste og uddannet mekaniker. Han bruger næsten alt sin fritid på motorcross. I vintersæsonen deltager han i klubbens vintertræning for at være klar til foråret. Da han er uddannet mekaniker, sparer han penge på reperation af maskinen, og han hjælper de andre medlemmer i klubben med nogle af deres maskiner, til gengæld for at de hjælper ham med transport ud til træning og løbene. Han kører en lille billig bil, da han bruger en del penge på hans interesse. Eksamensopgave om MC Touring Club 17

19 Segmentering og målgruppevalg (fortsat) DVM - Danmarks Veteran Motorcykleklub (www.dvm.dk) Denne klub er for alle med interesse for veteranmotorcykler. De arrangerer møder, løb og arrangementer landet over. Da klubben er landsdækkende, har de et forum, hvor arrangementerne i de forskellige landsdele bliver vist. Derudover har de et fotoalbum, så man kan se de arrangementer, der er blevet afholdt. Kravene for medlemskab er strengere end andre steder, da det selvfølgelig kræver en veteranmotorcykel, men desuden skal man også anbefales af to nuværende medlemmer for at blive medlem. Aldersfordelingen af de ca medlemmer i DVM er ca. 50% mellem år, 40% er år og kun 10% er under 30 år. Kønsfordelingen er ikke overraskende med ca. 90% mænd og kun 10% kvinder. De store motorcykel mærker i denne klub er Nimbus, Harley Davidson og BSA. Den typiske bruger: Anne Marie er 55 år, arbejder som sælger i et mellemstort firma og får en gennemsnitlig løn. Hun er gift og interesserer sig for veteranmotorcykler. Hun har en gammel Nimbus, som hun bruger i DVMs arrangementer, men også til private hyggeture. Hans er hendes mand, som hun mødte i forbindelse med et motorcykelarrangement, hvorfor han deler hendes interesse for motorcykler. Sammen har de sønnen Dennis, som flyttede hjemmefra for 3 år siden, hvilket har været med til, at Anne Marie og Hans i større grad har kunnet tage på længere ture og ikke mindst har fået råd til at købe den gamle Nimbus. Anne Marie har det helt fint med, at langt de fleste i klubben er mænd. Faktisk synes hun, at det er ret fedt at være i selskab med nogle typer, der har en mere rå interesse end hendes veninder. VMV - Veteran Motorcyklens Venner (www. vmvmc.dk) Denne klub er for alle der interesserer sig for klassiske og veteranmotorcykler, som er mere end 25 år gammel. Klubben er beliggende ved Korsør og arrangerer blandt andet Korsørløbet. De har et klubblad, der bliver udgivet to gange årligt. Aldersfordelingen blandt de ca. 310 medlemmer er næsten udelukkende 50+, og ikke overraskende er 98% af medlemmerne mænd. Der køres kun blandede former af veteranmotorcykler. Den typiske bruger: Svend er 65 år, gift og lige gået på pension. Han har i mange år interesseret sig for veteranmotorcykler, men det er først nu han rigtig har tid til at dyrke sin interesse. Sidste år købte han 2 veteranmotorcykler, som han viser frem. Den ene bruger han mest til korte ture, mens den anden er hans store stolted og bliver altid luftet ved Korsørløbet og de andre arrangementer, klubben afholder. Hans kone nyder at tage med til arrangementerne, men er ikke selv meget for at være med på motorcyklen. Eksamensopgave om MC Touring Club 18

20 Segmentering og målgruppevalg (fortsat) GWCDK - GoldWing Club Danmark (www.gwc.dk) Goldwing Club Danmark er en landsdækkende klub, inddelt i 7 regioner, for motorcykler af mærket og typen Honda Goldwing, fremstillet i USA. Medlemmer har særlige medlemsfordele som medlemslogin og tilhørende adgang til brevkasse, tips og teknik samt arrangementsoplysninger. A-medlemmer har særlige fordele i form af at modtage klubblad 4 gange om året og invitationer til internationale træf. Alle medlemmer er automatisk tilsluttet det europæiske fællesskab GWEF der omfatter 22 nationer og med i alt medlemmer. Derudover kan klubben tilbyde hyggeweekender 4 gange om året. Vi har desværre ikke fået svar fra klubben vedrørende alders- og kønsfordeling eller lokale regioners antal medlemmer. Vi kan alligevel slå fast, at langt de fleste er mænd med en specifikke motorcykelinteresse, der eksemplificeres i at gå op i et bestemt mærke og tilslutte sig en klub. Den typiske bruger: Erik er 52 år, skilt fra sin kone for 9 år siden, da hun ikke var motorcykelinteresseret og mente, at han brugte al for meget tid på sin Honda Goldwing-motorcykel og ikke mindst på klubben. Han har levet som single siden, og bruger næsten al sin fritid på sin motorcykel og i selskab med sine mange venner som typisk har den samme interesse som ham selv. Erik har været taxachauffør i mange år, men er nu lastbilchauffør med arbejde lokalt og internationalt. Da Erik går meget op i sin motorcykel, tør han ikke at bruge den til daglige gøremål, men har i stedet en ældre BMW. Han ville gerne have en ny, men har ikke råd. RRKV - Road Racing Klub Viking (www.roadrace.dk) Klubben henvender sig til både helt unge fra 10 år og til ældre, mere erfarende kørere, som ønsker at køre på små racere. Det er en sport med fart og spænding, der især tiltrækker mænd. Aldersfordelingen blandt de ca. 64 medlemmer er at 50% er mellem år og 25% er år, 22% er år og kun 1,5% er under 12. Det samme gælder medlemmer over 60. Kun ca. 6% af medlemmerne er kvinder. Den typiske bruger: Frederik er 26 år, single og arbejder som tømrer. Motorcyklen er hans eneste køretøj, og han bruger en del penge på at holde den ved lige. Han går meget op i at hans motorcykel altid er ren og 100 % i orden, da det er hans store interesse og stolthed. Lysten til fart og spænding får han stillet i klubben, hvor han, så ofte han kan, deltager i klubbens arrangementer og er med ude og træne. Når han ikke kører motorcykel, træner han ofte eller ser en god film. Eksamensopgave om MC Touring Club 19

21 Segmentering og målgruppevalg (fortsat) GALLUPKOMPAS Gallupskompas inddeler den danske befolkning i 9 segmenter. Dette er gjort med udgangspunkt i f.eks. deres samfundsmæssige og teknologiske forhold. Her har vi taget udgangspunkt og argumenteret for de segmenter, de 5 udvalgte motorcykelklubber samt MC Touring Club repræsenterer. AMcK - Amager Motorcross Klub Moderne / moderne individorienterede En stor del af AMcKs medlemmer er unge mænd og som grundet alder og deres fritidsinteresse må være blandt de gennemsnitslønnede. Et andet kendetegn ved dette segment er at de er sportslige, da motorcross kræver en god grundkondition. Derudover kan man gå ud fra at brugerne af motorcross får et adrenalinkick af sporten, hvilket viser en interesse for et liv med spænding, men på en forholdsvis sikker måde. DVM - Danmarks Veteran Motorcykleklub og VMV - Veteran Motorcyklens Venner Traditionelle individorienterede Veteranklubberne er primært for mænd over de 50, hvilket betyder, at de passer ind i det traditionelle individorienterede segment. Selvom dette segment ikke har den største indkomst, har de stadig råd til motorcykel, da deres børn typisk er flyttet hjemmefra. De er også skeptiske over for moderne teknologi, hvilket passer sammen med at de bruger de gamle veteran motorcykler. GWCDK - GoldWing Club Danmark Individorienterede De individorienterede har en interesse for alt, der har med motor at gøre. Personerne i dette segment er også relativ jævnt delt aldersmæssigt. I denne klub har de fleste dog været voksne i rigtig mange år. De koncentrerer sig mest for deres eget liv og succes, hvilket også passer fint med interessen for en bestemt slags motorcykel og drømmen om at køre lige præcis på den. RRKV - Road Racing Klub Viking Moderne individorienterede Dette segment kan sammenlignes med segmentet, der kører motorcross. Som brugerne af motorcross, bruger dette segment meget tid og penge på deres interesse. De går op i deres maskiner og motorcyklen er højst sandsyndlig deres eneste køretøj, da alle pengene går til den. Da dette også er en sport med fart og spænding tiltrækker den mest unge mænd. Eksamensopgave om MC Touring Club 20

22 Segmentering og målgruppevalg (fortsat) MCTC - MC Touring Club Da MC Touring Club ikke arrangerer ret meget selv, men overlader det til andre klubber, kan den være svær at sætte i bås. Vi er dog blevet informeret om, at klubben selv står for det tilbagevendende MC Touring Camp. Denne campingplads for motorcyklister, der holder åbent i sommerhalvåret, må betegnes som mere traditionel individorienteret end noget andet på den østlige del af Gallupkompasset. MCTC udgiver også blad Touring Nyt, som i lighed med klubnavnet benytter ordet touring. Ud fra dette navn, og hvad det signalerer, kan det i stedet for den traditionelle retning gå i retning af det individuelle, selvom nogen vælger at køre i grupper. Dette skal forstås sådan, at en del ikke kører udelukkende for samværet, men for selve turen og oplevelsen. Konklusionen må være, at MCTC på baggrund af arrangementernes deltagere ligger mest op ad det traditionelle individorienterede og det individorienterede segment. Dermed fokuserer vi på disse 3 segmenter: Moderne individorienterede, individorienterede og traditionelle individorienterede. Moderne individorienterede: Lyst til og interesse for livet Teknologi-bevidste Dyrker sport of motion Har nyere brugt bil Livsforsikring og Danmark -medlemmer Individorienterede: Gør-det-selv folket Interesse i alt der har med biler og motor at gøre Ser TV underholdning Begrænset samfundsinteresse Traditionelle individorienterede: Lokalpatrioter Traditionel mad Gør-det-selv Teknologi-skepsis, især over for moderne teknologi Grånende typer, 50 år og derover Eksamensopgave om MC Touring Club 21

23 Segmentering og målgruppevalg (fortsat) Vi vil underbygge de nævnte påstande om vores valgte segmenter ud fra nogle statistikker (se bilag 3) om det årlige forbrug af motorcykler gældende for forskellige lønmodtagerniveauer. På Danmarks statistik har vi fået oplyst, at husstande med en indkomst mellem 150,000 og 299,000 i gennemsnit bruger 400 kr. om året mellem 300,000 og 499,000 i gennemsnit bruger 100 kr. om året mellem 500,000 og 799,000 i gennemsnit bruger 380 kr. om året på højeste niveau i gennemsnit bruger 300 kr. om året for selvstændige i gennemsnit bruger 1400 kr. om året Motorcykelinteressen er mere nicheorienteret og henvender sig til folk, der har mulighed for at gå andre veje, eller som vil opnå succes på andre måder end på det uddannelsesmæssige. Af denne grund har dem med en mindre indkomst større trang til at sætte tid og penge til side for at skabe sin egen succes. Det vil også inkludere rockertyperne eller andre, der bruger motorcyklen som et visuelt signal og til at udleve deres livsstil. Ud fra disse statistikker kan vi først og fremmest konkludere, at der er flest selvstændige, der bruger penge på motorcykler og dermed har den største interesse for det. Det passer fint med vores segmentvalg, der alle går i retning af det individorienterede. Disse grupper er mere selvstændigt anlagt end andre og går ofte med drømme om at realisere en indre drøm. Denne drøm er for nogens vedkommende deres egen motorcykel og de udfordringer eller vilde oplevelser, der ligger i det. Alle andre grupper har et noget mindre gennemsnitsforbrug og dermed en mindre motorcykel-interesse. Det, der er mest bemærkelsesværdigt, er det forbrug, husstandene i lønniveauet 300, ,000 har. Man kan undre sig over, at forbruget er væsentligt lavere end dem, der har en lavere indkomst. Forklaringen kan ligge i, at husstandene med den højere lønindkomst, som er en større middelgruppe, har mere almindelige interesser og er bredt fordelt mellem segmenterne. Derfor er motorcykelforbruget ikke særlig højt. Eksamensopgave om MC Touring Club 22

24 interfacedesign I interfacedesign analyseres og bestemmes først og fremmest den type design, vi vil benytte til MCTC. Dernæst går vi i dybden med at udvikle og præsentere det, vi har produceret omkring designet til websitet og til det supplerende materiale. 3.1 Designanalyse side Designbrief, herunder moodboard side Gestaltlove side Udvikling og bestemmelse af design, herunder logo side Informationsdesign og præsentationsdesign med storyboard side Supplerende materiale side Eksamensopgave om MC Touring Club 23

25 Designanalyse I designanalysen ønsker vi at øge kendskabet til de forskellige design, der bruges i de sammenhænge, der har en indholdsmæssig relation til vores eget website, mctc.dk. Vi har valgt at dele designanalysen ind i to grupper. Den første gruppe består af tre websides, der minder om hinanden. Det sidste af eksemplerne skiller sig ud fra de andre og er derfor beskrevet i et separat afsnit. Denne inddeling er altså valgt bevidst for at give den mest grundige gennemgang af hver webside. Vi bruger selvfølgelig alle siderne til inspiration og motivation, men også til det modsatte for at danne et indtryk over hvordan man ikke skal gøre. Ulfborg Vemb Motorcykel Club (www.uvmc.dk) Aros Motorcykel Klub (www.amck.dk) Starriders Denmark (www.starriders.dk) Indhold Disse udvalgte websites har stort set det samme muligheder. Her menes der, at samtlige sider byder på en masse information og tilgang til klubberne, men i en meget uoverskuelig sammenhæng. UVMC er det eneste af disse sider, som virker en anelse mere overskueligt da de forstår at have en forholdsvist simpel og letlæselig menu. De to resterende sider har et meget rigt indhold af information, men med en meget ringe opsætning og stor mangel på kommunikativ forståelse. Der er generelt stor fokus på sociale begivenheder/arrangementer, sociale forums, billeder og annoncer. Starrideriders og AMCK har stort set de samme menupunkter, men disse punkter er rodet stillet op og uden nogen særlig logisk sammenhæng, hvilket giver et meget uprofessionelt udtryk. Struktur og navigation I alle tilfælde tages der udgangspunkt i et traditionelt opstillet website med firkantede sektioner, hvor der under et sigende banner findes en venstrestillet menu, en dominerende indholdsramme midtfor og links i højre side. Ved klik på menuens links skifter indholdsdelen, hvormed diverse links i højre og venstre side bibeholdes. Alle disse menuer fremstår meget kedeligt og traditionelt med en margen og tekstlængde, der varierer uden sammenhæng i forhold til eksempeltvis gestaltlovene. Dette er meget vigtigt i forhold til at give et godt helhedsindtryk. Det generelle indtryk baseres på forsidernes udtryk og vil få prædikatet kedeligt. Dog er indholdet af de forskellige sider meget fyldestgørende og relevant i forhold til brugerne. Dette er det eneste positive, disse sider har tilfælles. Ellers kan det konstateres, at alle siderne vil have godt af en designmæssig optimering. Farver UVMC og Starriders har nogle fælles farver, som indgår i en logisk sammenhæng mellem logo og design. De benyttede farver er forholdsvis skrigende og kraftigt fremtrædende. Hos AMCK er det blå og hvid, der dominerer - med en sort farve som logo. Dette virker uambitiøst og direkte frastødende, som noget der var lavet i start-90 erne. Et sådan visuelt udtryk kan holde nye brugere væk og muligvis også skræmme eksisterende brugere. Starriders har med deres røde, blå, hvide og grå farver et meget informationsrig website. Dog virker deres menu meget uoverskuelig og meget dårligt opsat uden større logik. Designet Eksamensopgave om MC Touring Club 24

26 Designanalyse (fortsat) på siden er primitivt og meget traditionelt. UVMC har som det eneste af de tre udvalgte websites et visuelt design, der kan forsvares nogenlunde. En sort baggrund med sølv/ grå tekst. Farvevalget understøtter målgruppen meget pænt og kan sagtens ses i sammenhæng med fart, motorcykler og det givne miljø. Desuden har de et mindre antal menupunkter i deres sidemenu, hvilket gør det væsentligt lettere for brugeren at overskue siden. Grafik og illustrationer AMCK og UVMC har ikke de vilde grafiske elementer eller nogen innovative illustrationer. De gør meget præg af simpel, tør og gammeldags grafisk design. Det samme kan siges om Starriders, bortset fra en lidt bedre overensstemmelse i mellem grafik og illustrationer. Den eneste grafik på disse sider må derfor være logoet, der fremgår som banneret. De meget simple illustrationer udgør små underpunkter i menuerne, der fungerer som forklarende remedier for eksempeltvis begivenheder, arrangementer osv. Skrifttype De 3 klubbers online skrifttype: amck.dk - Calibri uvmc.dk - Calibri starriders.dk - Arial Uvmc.dk og amck.dk har i overskrifter og logoer meget simple og kedelige skrifttyper, der ikke skaber relevans til målgruppen eller emnet motorcykler på nogen måde. At skrifttypen til brødtekst ikke er speciel gør ikke noget. Men når overskrifterne og logoerne ikke udstråler fart og det at leve på to hjul, giver det den visuelle identitet et kedeligt og skidt udtryk. Goldwing Club Denmark (www.gwc.dk) Til sidst vil vi gerne redegøre for en motorcykelklub, GoldWing Club Danmark, hvis design ser væsentligt pænere ud end de ovennævnte. Der vil være større basis for at bruge dette site som inspiration til vores eget. Indhold På dette website er der en meget overskuelig topmenu med nogle muligheder, som har relevans for de interesserede. Udover hovedpunkter fungerer linkene, som kommer frem ved tryk på menuknapperne, ganske pænt. Der er et par fejl og mangler i visse af menupunkterne, men ideen er god. Til forskel fra de andre sider, vi har haft med i denne designanalyse, har gwm.dk login med medlemsmuligheder og søgefelt, hvorfor vi kunne finde placeringen relevant i forhold til vores website med database. Struktur og navigation Denne motorcykelklubs website er sat op i en meget logisk og ligetil opsætning. Der er en velovervejet sammenhæng mellem punkter og menuer. Banneret i toppen skifter mellem nogle indbydende og rellevante billeder. Derudover er der topmenuen med tilhørende tekstramme, der har en lidt bred margen. Logoet, som befinder sig i venstre side af vinduet, er ikke voldsomt moderne, men passer udmærket til målgruppen. Alt i alt fungerer navigationen fint, men det faktum, at ikke alle menupunkter fungerer, ødelægger helhedsintrykket. Eksamensopgave om MC Touring Club 25

27 Designanalyse (fortsat) Farver Websitet er præget af grå og lyse nuancer. Alle billederne er med til løfte det visuelle udtryk og giver et livligt indtryk. Dette er et godt udgangspunkt for at give ro i billedet, da der ikke er anvendt for mange forskellige farver og nuancer. Dermed giver det et mere proffesionalt udtryk, og man får fornemmelsen af, at der er styr på tingene. De farverige billeder skaber en god kontrast til den ellers grålige valgte farve, der dominerer på siden. Grafik og illustrationer Grafikken er forholdsvis simpel, men nydeligt anvendt. Der er gjort brug af nogle logiske illustrationer i undermenuerne der giver et godt intryk af, hvad de forkellige punkter omhandler. Dette er igen et plus, som giver en bedre brugergrænseflade samt et bedre navigationsoverblik. Alt i alt stemmer grafikken godt overens med illustrationer og er med til at skabe et meget pæn website. Konklusion Med et informationspræget website, som motorcykelklubber har, er det vigtigt med overskuelighed. Designmæssigt skal der være en enkelthed og illustration af ét bestemt tema, så den besøgende ikke bliver forvirret. Det grafiske skal derfor ikke overdrives, men samtidig skal det også udstråle nytænkning og være et tiltrækkende design. Interaktionsmæssigt vil overskueligheden blive udtrykt via få hovedmenuer, der tydeligt indikerer, hvilke muligheder man har. Undermenuerne skal ikke opstilles for rodet og ikke for langt væk fra hovedmenuen. Billeder eller reklamer er et godt supplement til et pænere interface, så det ikke bliver for tekstpræget. Det er en god ide at have tydelige illustrationer og grafik, der spiller sammen med selve indholdet. Derfor er det vigtigt at finde en harmonisk mellemvej. I denne sammenhæng er det godt at have et ret råt udtryk, men stadig holde det åbent for en stor variation af aldersgrupper. Eksamensopgave om MC Touring Club 26

28 Designbrief I dette punkt vil vi redegøre for brugen af grafiske elementer, billeder og opsætninger. Det er vigtigt at have et ordentligt designbrief da det baner vejen for den senere udvikling af selve websitet. Man kan bruge designbriefet som udgangspunkt for design arbejdet på websitet. Dermed sørger man for, at alle de vedtagede aspekter bliver overholdt og fulgt. Dette kan også bruges som en nærmere beskrivelse til den evt køber af websitet. Opsætning og design Websitet skal have flere kolonner, da en adskillelse af informationer hermed bliver mere overskuelig for brugeren. På denne måde bliver læsbarheden også bedre, og det bliver mere interessant at være bruger på websitet. Derudover skal websitet have en konsistent struktur, så brugeren ikke er i tvivl om, at vedkommende rent faktisk befinder sig på mctc.dk. Designet på websitet skal udstråle motorcykelklub, så brugeren bliver afklaret med spørgsmålet om websitets indhold, når den vises i browseren første gang. I hovedtræk skal websitet udstråle, at det ret et informativt onlinemedie med afgreninger til forskellige motorcykelformer. Skrittype og sprogbrug Der skal bruges to-tre forskellige skrifttyper. En til onlinebrug og en til to til offlinebrug. Skrifttypen til onlinebrug skal være let at læse og dermed uden fødder. Vi vil samtidig undgå en kedelig standard-skrifttype. Skrifttypen til offlinebrug må gerne være med fødder og gerne en, der minder om andre magasiners skrifttype. Logoets skrifttype skal skille sig ud og være noget, man lægger mærke til med det samme. Det skal udstråle fart, men samtidig være stilfuld og gerne kunne indgå i forskellige online- og offlinesammenhænge. Sprogbruget skal være normal dansk og forståelig for dem, der ikke er vant til at læse så meget (dog gerne med indlæg fra medlemmer, der til mc-relaterede emner bruger flere faglige eller tekniske ordvalg). Farver Farverne på websitet skal være med til at understøtte, at websitet er et informationssite. Farverne blå, grå samt hvid fandt vi, via. vores designanalyse, frem til kunne være med til at belyse og adskille forskellige informationer på en overskuelig måde, så det udtrykket samtidig rammer målgruppen. Farverne på undersiderne må gerne variere, da undersiderne skal indeholde forskellige aktiviteter og oplysninger. Farverne må gerne have et råt og metallisk udtryk, da dette udtryk hovedsaligt er repræsenteret på andre lignende websites og samtidig betegner en rå og maskulin stil. Billeder Billederne skal selvfølgelig også have en afspejling i klubbens værdier og det frie liv som motorcyklist. Det kunne være billeder af natur og veje, men selvfølgelig også motorcykler. Grafik Grafikken må gerne være en blanding af vektor og bitmapgrafik. Vi ser gerne, at grafikken er med til at gøre websitet livlig, interessant og informativ for brugeren. Vi henvender os til motorcykelinteresserede mennesker, så dette skal grafikken på websitet selvfølgelig bære præg af. Grafikken må gerne udtrykke bevægelse, men samtidig også holdes på et niveau, så man kan læse indholdet uden at blive forstyrret af elementerne på websitet. Eksamensopgave om MC Touring Club 27

29 Designbrief (fortsat) Navigation og brugervenlighed Ud fra oplysningerne om medlemmernes aldersfordeling, der viser, at halvdelen er under 40, er der en god chance for, at de fleste af vores brugere er erfarne brugere af Nettet. Derfor må der godt være flere kolonner og menuer. Dog skal websitet være til at navigere rundt på uden at fare vild og ikke vide, hvordan man kommer tilbage. Brugervenligheden skal være i orden. Informationer skal være opdelt, og læsbarheden skal være stor med afsnitsinddelinger. Navigationen må gerne være todelt men en global hovedmenu og en lokal undermenu. Funktionaliteter og interaktion Indholdet på websitet må gerne indeholde et levende udtryk med dynamiske elementer så som udskiftning af billeder og dynamiske menuer, der interagerer på brugerens handlinger. Vi ser gerne enkelte sider specielt rettet mod medlemmerne af mctc.dk. Her kunne det være en fordel med et login, og at medlemmer kan tilmelde sig arrangementer og evt. oprette egne arrangementer. Moodboard I forlængelse af designbriefet med de fremsatte visuelle krav har vi også udviklet et moodboard, som vi kan kalde et visuelt designbrief. Da moodboardet i sit visuelle udtryk illustrerer stemningen tilknyttet vores segmenter, skulle det gerne rumme det, vores målgruppe står for. Det er meningen, at moodboardet skal hives frem i forskellige designsammenhænge og bruges som inspiration til relevante produktioner. Ved brug af et moodboard sikrer vi os, at vi i alle produktioner holder os til samme tema og skaber et visuelt udtryk, der har rod i de samme værdier. En større version af moodboardet findes i bilag 4 Eksamensopgave om MC Touring Club 28

30 Gestaltlove Vi vil nu gøre rede for de mest relevante og afgørende gestaltlove. Disse regler og rammer er med til at skabe et brugervenligt design til MCTC s website. Loven om figur og baggrund Som udgangspunkt er det vigtigt, tingene har de rigtige farver i forhold til, hvad man ønsker, brugeren skal fokusere på. En simpel hvid farve vil skabe fokus på indholdet af siden i stedet for en overflødig baggrund, der kan tage opmærksomheden fra brugeren. Ud over den hvide baggrundsfarve i selve websitets ramme kan en mere neutral, men stadig nuanceret farve uden for websitets ramme være med til at fremhæve websitet. Hermed vil websitet med den neutrale farve i baggrunden bedre træde frem i beskuerens øjne. I boksene nedenfor topmenuen kan det derfor med fordel være en god ide at bruge f.eks. en nedtonet mørkeblå gradient, der toner ud i en helt hvid farve. Dette skaber sammenhæng mellem de to farver hvid og blå. Loven om nærhed Det er vigtigt, at alle punkter på websitet holdes adskilt, hvis det skal forstås hver for sig. Derudover er det lige så vigtigt, at de sammensatte elementer står tættere på hinanden, hvis de skal tolkes som sammenhængene. Billede og tekst kan være typiske eksempler, men også margen og luften i mellem kolonner. Dette er en meget simpel lov, men elementær for brugerens forståelse i sidens opbygning og indhold. Vi kan overholde denne regel ved at sætte menupunkter tæt sammen og lave grafiske menubjælker, der danne en slags ramme om tilhørende indhold. Loven om lighed I dette punkt er det elementært, at vi på siden adskiller ting med f.eks. farver eller i form af kolonner. Hvis noget skal ses i sammenhæng, skal de have samme form eller farve. Det er vigtigt, at alle knapper har samme form og farve, så der ikke opstår forvirring. Ved hjælp af en ret klassisk visning af vores menupunkter anskueliggøres siden væsentligt bedre, og det er med til at hjælpe brugeren til at skabe en nem og logisk oplevelse på siden. Knapper har samme form og farve, hvilket skal hindre brugeren i at være i tvivl om navigeringen. Loven om lukkethed Denne lov kan sammenlignes lidt med loven om nærhed, da der også her stilles krav om at sammenknytte elementer til en helhed. Man kan i mange tilfælde anvende rammer til at omkredse informationsfelter, der normalt ville virke forvirrende, hvis disse ikke var i fastlagte rammer. Derfor vil vi gøre stort brug af rammer på vores website. Vi kan ud fra gestaltlovenes krav kan vi melde ud, at vores website med fordel kan gøre brug af gestaltlovene. Der er i dag, især blandt unge, fokus på moderne websitets, og mange webdesignere glemmer disse love. Gestaltlovene skal ligge i baghovedet under vores skabelse af MCTC s website for at opnå et godt resultat med stor brugervenlighed og gode navigeringsmuligheder. Eksamensopgave om MC Touring Club 29

31 Udvikling og bestemmelse af design På baggrund af designbriefet (og designanalysen) samt gestaltlovene har vi kunnet bestemme os for, hvordan vores endelige produkter og designudvikling tager sig ud. Optil den endelige bestemmelse har vi udviklet forskellige forslag (se bilag 7). Herunder beskrives vores konkrete valg og design af primært MCTC s website. Farver Vi har valgt at gengive udvalgte elementer på websitet med en blålig farve tonet over i det grålige. De udvalgte elementer er mere nøjagtigt vores globale hovedmenu og bund, den lokale menu med den blå-hvide gradient, diverse rammer samt i siderne uden for websitets ramme. Hexadecimal: # RGB: 101, 119, 134 Blå er en maskulin farve, kølig og behersket farve og giver ofte en fornemmelse af seriøsitet, åbenhed og vidde. Grå symboliserer materielle værdier, teknologi og eleganthed. Disse værdier, som farverne grå og blå symboliserer, har lighed med hvad, vi så fra Gallupkompasset. F.eks. er teknologiske og materielle værdier noget, der lægges særligt vægt på hos vores målgruppe (bl.a. i forhold til nyere biler og motorcykler). Gradienten har reference til genskæret og det metalliske, man finder i store maskiner som motorcykler. Vi vil med vores farvevalg symbolisere et råt og fartpræget udtryk, men samtidig med en seriøsitet indblandet. Ud over den allerede omtalte farve har vi benyttet os af sort og hvid. Sort bliver brugt til skrift og indramning af bokse og billeder. Hvid bliver primært brugt som kontrast til den sorte. Online skrifttype I vores designanalyse, hvor vi så på forskellige websites design, var der flere, der benyttede skrifttypen Calibri som online-skrifttype, end det var tilfældet med Arial. Arial og Calibri er begge i samme fontfamilie, der tilhører den generiske fontfamilie Sans Serif. Fællestrækket ved dem er, at de begge er uden fødder. De er begge en websikker skrifttype, da de fleste har Arial installeret på deres computer. Hvis dette ikke er tilfældet, benyttes en anden afgrening af fontfamilien. Det er afgørende, at vores online skrifttype ikke har fødder, da dette kan gøre teksten svær at læse med de mange ekstra detaljer. Vi har prøvet at implementere calibri på websitet, men vi erfarede, at skrifttypen ikke stod helt skarpt. Efter vores egen vurdering, fremstår Arial mere tydeligt og er dermed den skrifttype, der er nemmest at læse. Vi har på baggrund heraf valgt Arial som den primære online-skrift. ARIAL arial Offline skrifttype Det eneste offline-medie, vi har fokus på, er MCTC s blad, som vi viser et nyt design af (jf. afsnittet Supplerende materiale ). Her har vi valgt at benytte skrifttypen Sandoval som forsideoverskrift, da den dels refererer til MCTC via logoets skrifttype, der er baseret på samme skrifttype, og dels fordi denne fartprægede skrift passer godt på forsiden af et motorcykelblad. SANDOVAL sandoval Eksamensopgave om MC Touring Club 30

32 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) De mindre overskrifter (og brødtekst - ligesom i denne offlineskrivelse) er primært af skrifttypen Optima LT. Skrifttypen er uden fødder og meget letlæselig, men skiller sig alligevel tilpas meget ud, så den vil tiltale selv de individ-orienterede. nyheder, hvor vi har valgt billeder, der understøtter en tekst. Billederne er altså et vigtig element for at få brugeren til at opfange de informationer og signaler, vi vil sende. OPTIMA LT optima lt I bilag 5 kan ses vores begyndende forslag til skrifttyper. Grafik Grafikken på websitet er udarbejdet i enten bitmap- eller vektorgrafik. Illustrationer og gradient i menu og menuramme er bitmapgrafik (genereret i Photoshop), mens logoet og rammerne er vektorgrafik (genereret i Illustrator). I venstre side af websites forside er der logoer fra børnetræf og Mc Touring Camp, som hentet fra mctc.dk. Med brugen af grafik har vi forsøgt at gøre den besøgende interesseret i websitet. Dermed får vedkommende lyst til at klikke videre på websitet. Billeder Vi har brugt en masse billeder i forbindelse med projektet. Billederne er et vigtigt element, idet brugeren hurtigt får et indtryk af websitet igennem disse. I topbanneret har vi billeder fra veje, motorcykler og natur. Disse skal være med til at skabe en ide og et indtryk hos brugeren; En ide om websitets indhold og et indtryk om det frie liv på motorcykel. Vi har valgt billeder med forskellige slags motorcykler, da MCTC er et samlingssted for mange forskellige slags motorcykelklubber og -medlemmer. Udover topbanneret har vi også implementeret billeder andre steder på websitet, der skal illustrere et givet indhold. F.eks. på forsiden og under Topbanneret fortæller brugeren om forskellige motorcykel-scenarier og det frie liv i naturen. Billede understøtter teksten (nyhedssektion). UDVIKLING OG BESTEMMELSE AF LOGO Logoanalyse Vi har gerne villet udvikle et nyt logo til MCTC og har i den forbindelse studeret og analyseret andre mc-klubbers logoer. Det har vi gjort for at se, hvilke symboler og udtryk der gør sig glædende inden for motorcykelverdenen. Ved at inkludere væsentlige elementer, som kendertegner andre klubbers logoer, rammer vi bedre stil og udtryk inden for motorcykelverdenen - og dermed også vores målgruppe. Eksamensopgave om MC Touring Club 31

33 Udvikling og bestemmelse af design (fortsat) Hyppigst forekomne fællestræk ved logoerne: Motorcykler Danske kendetegn som flag eller landsdele Røde, gule, sorte og hvide farver Cirkler Konstruktion og beskrivelse af logo Vi har i udviklingen af vores logo taget højde for nogen af de mest gennemgribende karaktertræk fra vores logoanalyse af andre motorcykel klubber - sammensat med de værdier vi ønsker, at MCTC skal udstråle. Vi vil med vores logo gerne formidle bevægelse, fællesskab og frihed. Vi har valgt at inkludere teksten MC Touring Club i logoet (ligesom andre lignende klubber) for også at kunne vise med logoet, hvad klubben hedder. Det er også med til at give et udtryk af fællesskab. Navnet indgår i sammenhæng med et speedometer, der skal være med til at formidle frihed og fart. Speedometernålen er dog sat lavt, da klubbens budskab ikke udelukkende er fart og bevægelse. Skrifttypen i logoet hedder Sandoval og er flerstemmigt valgt ud fra en favoritliste med en lang række udvalgte logoer (jf. bilag 6). Den er valgt på grund af dens fartgengivelse i hældningen og den gennemgående streg. Stregen giver hele sammenhængen et mere bevægeligt og livligt udtryk. Skrifttypen er blevet konverteret til bearbejdeligt vectorgrafik, hvorefter enkelte former er blevet ændret. Den primære ændring er i skrifttypens midterstreg, der er blevet gjort væsentlig tyndere. Vi har valgt at implementere websitets grå/blå farve i logoets streg, der ender ud i speedometernålen. Op til den endelige bestemmelse af logoet har vi udarbejdet en række forskellige logoforslag (se bilag 6). Eksamensopgave om MC Touring Club 32

34 Informationsdesign og præsentationsdesign På baggrund af de definerede segmenter, MCTC tager udgangspunkt i, har vi lagt nogle strategier for, hvorledes segmenterne får størst mulig udnyttelse af websitet. Informationsdesign Vi har at gøre med et website, der er informativt anlagt. Det besidder den mængde information, der kan give den besøgende - hvad enten det er et medlem eller bare en motorcykel-interesseret - præcis den information, vedkommende har brug for. Det er yderst nødvendigt at kunne informere på den i de besøgendes øjne rigtige måde og sted, for at den besøgende fortsat kan tage MCTC og dermed websitet til sig. Vi har derfor tydeliggjort populære og aktuelle emner som nyheder, kalender, adresse og billedgalleri, så man i mange tilfælde vil kunne få de svar, man ellers skulle bruge tid på at finde. Hermed gøres MCTC-websitet og klubben relevant. I nogle tilfælde vil websitet også blive det foretrukne frem for andre, da det er let af finde nyheder og billeder fra mange klubber. MCTC-websitets informationssektioner er struktureret på en brugervenlig måde, så det er nemt for den besøgende at danne sig et overblik, når sitet bliver åbnet. Hvad enten den besøgende ønsker at få en nyhedsopdatering, læse om et mc-relateret emne eller hente praktiske informationer oplever vedkommende en tekstmæssig god strukturering, der er implementeret godt i interfacet. De øvrige informationer har, på trods af en længere længde, udformning af at være præcist og læsevenligt. Der er anvendt et sprog, som henvender sig til både den yngre og ældre del af de defi nerede segmenter, for at alle besøgende føler sig tiltalt på en værdig og fornuftig måde. Præsentationsdesign Vi vil gerne have, at de besøgende danner sig et overblik over MCTC s forskellige tilbud og informationer samt får et klart billede af klubbens budskab. Derfor bliver det tekstmæssige og visuelle indhold samt interaktioner præsenteret på den besøgendes måde. Ved MCTC s website, hvor vi ved, at informationen spiller en væsentlig rolle for de besøgende, er den tekstmæssige kommunikation selvfølgelig blandt de vigtigste medieelementer. Vi har lagt vægt på, at udformningen af de forskellige tekstdele på websitet er blevet tilpasset den enkelte sammenhæng. Således er nyhedssektionen på forsiden inddelt i små afsnit med en kort og præcis beskrivelse, så man kan danne sig et hurtigt overblik, mens artikler om f.eks. arrangementer eller medlemsfordele er længere og kræver en specifik interesse. Men websitet skal også præsenteres på en måde, hvor den besøgende kan relatere til noget visuelt. Derfor har billeder og illustrationer fået den funktion at gøre sitet indbydende. Næste trin har været at skabe en sammenhæng med tekstelementerne for at fremme forståelsen af de tilgængelige informationer og af selve klubbens budskab. MCTC s website fremstår udadtil med sine skrå former samt blå og grå nuancer som et site, der vil referere til den oplevelse af fart og råt, metallisk udtryk, man oplever i den fysiske klub. Implementeret i et lyst design med overblik får det de optimale vilkår for at blive præsenteret på den rigtige måde for websitets brugere. Eksamensopgave om MC Touring Club 33

35 Storyboard (præsentationsdesign) Da MCTC indeholder mange sider har vi valgt at formalisere en skabelon af sitet. Vi vil med vores storyboard skitsere websitets struktur og indhold samt vurdere de forskellige elementers position i forhold til hinanden. Det vil sige at vurdere placeringen af eksempelvis knapper og placeringen af fotos/billeder i forhold til teksten. De forskellige sider vil komme til at ligne hinanden, hvorfor vi tager udgangspunkt i dette ene storyboard. Det indholdsmæssige vil dog udforme sig efter hver enkelt underside. I menuen For medlemmer skal der f.eks. kunne være mulighed for login, aktivitetsvisning m.m. I storyboardet her til højre har vi beskrevet hver enkelt del. Eksamensopgave om MC Touring Club 34

36 Supplerende materiale (forord og gammel Touring Nyt) Af supplerende materiale har vi bl.a. valgt at lave et nyt design til MCTC s blad Touring nyt og MC Guiden. Dette har vi gjort, da Touring Nyt er klubbens største aktiv og har derudover ikke fået nyt design i mindst 10 år. Derudover er bladet en del af MCTC s image ud mod medlemmerne. Vi har også lavet forslag til merchandise i en simpel stil. Det nuværende merchandise er med klubbens nuværende logo og da vi har lavet et nyt logo forslag virkede det passende at demonstrere, hvordan dette kan virke på merchandice og samtidig give nogle nye ideer til hvilken slags merchandise, klubben kunne sælge på deres website. På websitet er der lavet et link til et galleri og et til videoer indelt i katagorier. På forsiden vil den seneste video ligge samt et link til resten af videoerne. Gammel Touring Nyt Touring Nyt s gamle design virker lidt tungt, ufærdigt og knap så moderne. På langt de fleste blade er der på forsiden overskrifter, der viser, hvad man kan finde i bladet. Dette har det gamle design dog ikke. Titlen på det gamle blad er designet, så det minder om metal, hvilket også er yderst relevant, da det drejer sig om motorcykler, men fra et designmæssigt synspunkt kommer titlen til at virke tung. Derudover er der ikke nogen designmæssig forbindelse mellem bladet og deres nuværende website. Artiklerne i bladet er desuden skrevet i forskellige skrifttyper, nogle med og nogle uden fødder. Dette skyldes at forskellige personer skriver artiklerne. Det virker uprofessionelt. Derudover er der blevet lavet to bannere til reklamer for klubben på andre sites. Redesign af blad, merchandise og bannere er beskrevet mere detaljeret i det følgende. Eksamensopgave om MC Gammel Touring version Club af Touring Nyt 35

37 Supplerende materiale (Touring Nyt og MC Guiden) I det nye design har vi brugt samme skrifttype til titlen, som bruges i logoet på websitet. Dette er for at give bladet og websitet samhørighed. Der er lagt vægt på at få bladet til at se moderne og interessant ud. Derudover er der blevet tilføjet overskrifter på forsiden. Dette giver mere liv på forsiden, samtidig med at fungerer som en appetitvækker på hvad bladet har at byde på. Billedet har også stor betydning for bladet og derfor skal der ikke være for mange overskrifter på forsiden, da dette let kan få forsiden til at virke rodet. Skrifttypen til overskrifterne er Arial, igen for at give en samhørighed til websiden, da denne skrifttype også er anvendt. Som tidligere nævnt har det nuværende blad forskellige skrifttyper i artiklerne. Dette bør ændres så alle artiklerne er skrevet i en skrifttype med fødder, da dette gør det langt lettere at læse. Times New Roman kan anbefales da dette er en standart skrifttype som alle har. Derved kan der bare informeres om, at artiklerne ønskes afleveret i denne bestemte skrifttype. Det nye blads format og størrelsesforhold er uændret i forhold til det gamle. Oplysningerne er hentet fra MCTC s oprindelige website. Større versioner af Touring Nyt og MC Guiden findes i bilag 8.1. Eksamensopgave om MC Touring Club 36

38 Supplerende materiale (merchandise) Beskrivelse af merchandise Et af de tiltag, der er blevet gjort for at få knyttet medlemmerne tættere til MCTC, er muligheden for at købe forskelligt merchandise med klubbens logo på. Ud over logoet er der også skrevet et slags slogan, din motorcykelklub, der dels husker folk på klubbens eksistens, men også på at det er en klub, der henvender sig til den enkelte med en række fordele. Effekten ved at købe noget, man er vant at bruge, og hvor klubbens logo og et slogan er påskrevet, ligger i påmindelsen i forskellige hverdagssituationer. Det er ikke kun til de specifikke arrangementer eller ved ens besøg på websitet, man skal tænke på MCTC. Jo mere det fylder i hverdagen, desto bedre mulighed er der for selv at blive mindet om klubben, men ikke mindst også en mulighed for at ubevidst at reklamere for klubben overfor andre. Større udgave af nedenstående merchandise findes i bilag 8.2. Beskrivelse af bannere Selv om vores formål med MC Touring Clubs optimerede website ikke er at markedsføre klubben bedre og skabe bedre konkurrencevilkår, har vi udarbejdet to bannere, der på relevante websites sætter ekstra fokus på klubbens fordele. Vi reklamerer ikke for det nye design, ligesom vi heller ikke sammenligner klubben med andre, men vi reklamerer for klubbens værdier og de nye kommunikationsmuligheder, så interesserede i f.eks. andre klubber kan få mulighed for at benytte sig af det. Ingen af bannerne henvender sig til et bestemt segment, men følger i stedet MCTC s budskab om, at alle kan være med bare man har interessen. Bannerne er bygget op på samme måde, både designmæssigt og indholdsmæssigt. Mens der er illustrationer og billeder i højre side adskilt fra den venstre del med MCTC-websitets velkendte vejstriber, er den venstre og lidt større del benyttet til tekst og logo. Bannerne lægger op til et klimaks til sidst, hvor websitet er svaret på de spørgsmål, bannernes beskuer helt naturligt vil stille sig selv. Sammen med logoet, som optræder til sidst, fremhæves teksten din motorcykelklub (ligesom det er tilfældet på klubbens merchandise). Hermed knyttes der endnu et bånd mellem MCTC og beskueren. Merchandise Eksamensopgave om MC Touring Club 37

39 Supplerende materiale (bannere) Banner 1 Dette banner er tiltænkt de motorcykelinteresserede, der vil gøre brug af medlemmernes kommunikationsmuligheder på websitet. Det være sig oplevelser, erfaringer eller spørgsmål, man ønsker at dele. Introen med de alternative motorcykel-illusioner skal først og fremmest skabe opmærksomhed omkring bannerne på en humoristisk måde. Trods humoren gøres det klart, at det ikke spiller rolle, hvilken slags motorcykel og hvilke ambitioner, man har. Når beskueren fanges med humor, og det kombineres med en interesse for motorcykler, er der større chance for, at vedkommende klikker sig videre til MCTC s website. Banner 2 Det andet banner retter sig mere specifikt mod dem, der ikke har erfaring med MCTC i forvejen. Her nævnes tre af de mest værdsatte værdier i klubben; oplevelser, medlemsfordele og venskaber. Det bliver indledningsvis ikke nævnt, at det er tre værdier tilknyttet MCTC. Da det er noget, man i rigtig mange andre sammenhænge vil opsøge, skaber det opmærksomhed og nysgerrighed, så beskueren vil finde ud af, hvor man kan opnå dette henne. Større udgaver af de implementerede bannerne findes i større udgave i bilag 8.3. Flashfilerne findes på vedlagte cd. Bannerne implementeret på relevante websites Eksamensopgave om MC Touring Club 38

40 Systemdesign I forlængelse af det visuelle design ligger det mere skjulte. Vi har her fokus på den måde, MCTC s besøgende og især medlemmer kan gøre brug af websitet. På medlemssiden er der en mere teknisk del med rod i en fornuftig planlægning, der skal sættes godt sammen for at interaktionen kan fungere optimalt. 4.1 Interaktionsdesign side Navigation og menubeskrivelse side Database, herunder E/R-model og opret aktivitet side Use case side 44 Eksamensopgave om MC Touring Club 39

41 Interaktionsdesign Interaktionsdesignet handler om, hvordan brugeren interagerer med mediet. Vi har dermed lagt strategier for, hvordan vi designer vores måde, mediet skal spille sammen med brugeren på. Websitet er bygget op således, at der er en global menu i toppen og en lokal undermenu i øverste venstre kolonne. Den lokale undermenu indeholder ekstra sider til de pågældende menupunkter i den globale menu. Vi har valgt at designe websitet på denne måde for at gøre det forholdsvist nemt for brugeren at benytte menuen, samtidig med at informationerne bliver overskueliggjort bedst muligt. På den globale hovedmenu er der placeret et log in via menupunktet For medlemmer, hvor medlemmer har mulighed for at præge websitets indhold. Efter medlemmerne har logget sig ind med deres brugernavn og adgangskode, har de mulighed for at sende og få vist beskeder i et slags mini-forum om hvad, man nu ønsker at dele med andre. Medlemmerne kan også oprette aktiviteter og se, hvilke personer der er knyttet til hvilke aktiviteter. Dette bidrager til den attraktive oplevelse, det er at kunne sætte sit eget præg på et website med mange besøgende. Man kan på alle tidspunkter logge ind i systemet, da dette er en væsentlig del for medlemmerne. Derfor er log in et repræsenteret på den globale hovedmenu og på den måde tilgængelig hele tiden. aktivitetskalender kan alle medlemmer oprette aktiviteter, men disse aktiviteter kommer kun med i touringkalenderen, hvis de MCTC-ansvarlige finder det relevant. Websitets tiltænkte brugere kan også bruge og opleve websitet med andre interaktive tilbud, der lægger sig mere op ad en visuel kommunikation. Derfor er der også implementeret nogle mere visuelle muligheder i form af video og galleri. Det er meningen, at websitet engang skal kunne tilbyde upload af video og billeder, f.eks. til sin egen profilside, der vil kunne interagere med de andre profiler i form af indlæg og kommentarer. Logoet fungerer som link til forsiden. Så hvis brugeren har brug for at komme tilbage til start, er det blot at klikke der. Navigationsdiagrammet kan findes i bilag 9. I menuen Touring-kalender findes en kalender med oversigt over mere generelle arrangementer, mærkedage eller andet, man skal huske. Det er værd at lægge mærke til forskellen mellem denne kalender og de oprettede medlemsaktiviteter på medlemssiden, som vi her kan kalde for aktivitetskalenderen. I denne Eksamensopgave om MC Touring Club 40

42 Navigation og menubeskrivelse De besøgende på vores udviklede MCTC-website har mulighed for at navigere rundt og via diverse menuer. Websitet er en prototype, hvor kun udvalgte menuer er funktionelle, men vi vil herunder beskrive de navigationsmuligheder, de besøgende har via den globale menu og diverse undermenuer. MCTC Dette er startsiden, hvor besøgende har mulighed for at finde nyheder, galleri og video, der er blandt det mest eftertragtede. Galleriet og videodelen er opdelt i kategorier, der gør det nemt at danne sig et overblik. På indholdsdelen kan man finde generel information om klubben samt et udpluk af de seneste nyheder og den seneste uploadede video. Touring Nyt Er punktet der omhandler Touring nyt, som er klubbens magasin til medlemmerne. Der er mulighed for at se en oversigt over de forskellige blades indhold og udgivelsesdato. MCTC-netbutik Her er der mulighed for at brugerne kan kigge på varer og udstyr - ikke kun til motorcykler. Der er eksempler på noget af det merchandise, vi har udviklet. Touring-kalender I denne kalender kan man se de arrangementer, mærkedag, noter m.m., MCTC har besluttet at offentliggøre. Medlemmer har også mulighed for indflydelse på denne kalender, hvis vedkommende har oprettet en aktivitet på medlemssiden, og de MCTC-ansvarlige finder den relevant nok til at offentliggøre den. Service Medlemsservice indeholder generel service-information for alle interesserede. For medlemmer Her kan klubbens medlemmer ved hjælp af eget brugernavn og password logge på, hvorefter der er mulighed for at sende en besked om f.eks. oplevelser, erfaringer, spørgsmål vise alle beskeder oprette en aktivitet som f.eks. en søndagstur, udstillinger eller bare et møde med folk, der har en speciel interesse vise alle aktiviteter Info Her kan man finde diverse kontaktinformationer, blive medlem og læse vedtægter, referater og anden info fra bestyrelsen. Eksamensopgave om MC Touring Club 41

43 Database, herunder E/R-model og opret aktivitet Intro til databasen og dens integrering på websitet MCTC-medlemmerne har interaktive muligheder på medlemssiden i form af log in, opret og vis besked samt opret og vis aktivitet. Disse funktioner med deres oplysninger om medlemmer og oprettede beskeder og aktiviteter er blevet integreret i en database. Her hentes der data (information) fra, når et medlem f.eks. skal godkendes som bruger, og omvendt gemmes der data, når medlemmet f.eks. har oprettet en ny aktivitet. Data fra databasen hentes ind via kommandoer i aspx-siderne. Beskrivelser til dette er indskrevet som kommentarer i aspx-dokumenterne Log in og Opret opgaver, som findes i bilag 13. I dette afsnit bliver E/Rmodellen og opret aktivitet-funktionen beskrevet. Der er oprettet tre typer brugere. Administrator (a-user), almindelige medlemmer (b-user) og gæst, som har hver deres rettigheder (som er vist og beskrevet i vores use case). Vi har med vores gruppes egne navne oprettet eksempler på brugernavn og password til både administratorer og medlemmer. Brugernavnet og passwordet, der i vores eksempel er ens, skal for til administratorer være enten vang eller bahar, mens det til almindelige medlemmer skal være enten dalgaard, schindler eller skjerning. Vi har fået det hele til at virke i vores foretrukne databaseprogram, Visual Studio 2008, men da vores webudbyders SQL 2005 ikke understøtter Visual Studios nyere SQL 2008, er det ikke muligt at logge ind på det uploadede website. Vi skal også bringe en note om, at navnet på databasen (abc) er en smule misvisende, da vi har taget udgangspunkt i enkelte indkodninger fra forrige projekt (abc). Det har ikke været muligt at rette navnet efterfølgende uden uheldige bivirkninger. E/R-model E/R-modellen står for Entitet/Relationel-model og har til formål at give oversigt over, hvilke tabeller systemet bruger. Modellen viser også de forskellige attributter, som hver tabel indeholder. Attributter svarer til koloner i en tabel, hvor selve indholdet svarer til en række. Fælles for alle tabeller er, at primærnøglen skal være angivet. Vi har også valgt at definere de forskellige primærnøgler i hver tabel, som skal være unik for at kunne identificere hver række. Udover det har vi i vores model valgt at definere de forskellige attributters typer. F.eks. skal id være af typen int, som svarer til et helt tal i databasesproget, rettere sagt SQL-sproget. Der er visse attributter, der skal angives. F.eks. navn på deltager, derfor er der også blevet sat en ikke null kommentar til de forskellige attributter der ikke må være tomme. Der er også markeret linjer mellem nogle tabeller. Det hentyder til, hvilke tabeller der har relationer til hinanden med fremmednøgler. F.eks. indeholder et arrangement en eller flere funktioner. Derfor har arrangement-tabellen en fremmednøgle, som er primærnøgle i funktion-tabellen. Ud fra den kan man se hvilken funktion, den er knyttet til. Som vores E/R-model er nu, er den ekstrem simpel. Medlemmerne kan oprette en besked, som de andre medlemmer kan læse. Aktiviteter kan også oprettes af medlemmerne men ligenu kan medlemmerne ikke tilmelde sig andres aktiviteter, hvilket er noget man let kunne forestille sig skulle være muligt i fremtiden. Bliver dette muligt skal der en ekstra table in mellem medlem og aktivitet tablen. Hvis denne ekstra table ikke komme ind, får vi et mange til mange -problem i vores database. Eksamensopgave om MC Touring Club 42

44 Database, herunder E/R-model og opret aktivitet Opret aktivitet Der er blevet udført en lille funktion, hvor man som admin har mulighed for at oprette en aktivitet, så den kan læses på websitet. Den består af en blanket, som skal udfyldes på sitet, og derefter hører der en knap til som gemmer de indtastede data i en database. Funktionen er kodet i C#-sproget, hvor der også bliver brugt SQL til at kunne kommunikere med databasen. Vi har valgt at funktionen skal være så simpel som muligt, da vi hellere vil lægge vægten på at afprøve at få en sti fra websitet og helt ned til en tabel. En af de ting som vi har valgt at gøre lettere er f.eks dato-formatet. Hvis det skulle være mere præcis så skulle den være af typen Date, men vi har valgt at gemme den som en string (C#), der betragter datoen som en tekst. Hvis vi kigger i koden, så står hele koden i metoden Button1_ Click. Det er den metode, der bliver kørt, når vi på sitet trykker på knappen. Vi starter med at hente de indtastede informationer fra websitet og gemmer dem i string. Det sker ved brug af Text - propertien, som henter, hvad der står i den bestemte tekstboks. Derefter skaber vi kendskab til den ønskede database ved at oprette en ny instans af klassen SqlConnection, hvor vi definerer stien til databasen. Det næste er en definition af sql-statement, hvor det i dette tilfælde er en insert-statement, da den skal indsætte en ny række i tabellen. Nu hvor vi er klar til at sende til databasen, åbner vi op for for- bindelsen ved brug af open-metoden på connection-instancen. Derefter bliver koden inddelt i try/catch/finally-blokke, som sikrer at fejl bliver grebet. Programmet vil starte med at kigge på, hvad der er i try en. Hvis der går noget galt, hopper den ned til catch og under alle omstændigheder vil den hoppe ned til finally. Det første der sker i try en er oprettelse af SqlCommando-instansen og derefter definition af, hvilke sql-statement commandoen skal udføre. Derefter kommer vi til parameterne i sql-statement, hvor vi definierer, hvilke type de er, og hvad de svarer til. F.eks. skal det første parameter (navn) være lig med det navn, som blev indtastet på sitet. Dette bliver gjort for hvert enkelt parameter. Til sidst bliver kommondoen udført ved brug af ExecuteNonQuery-metoden. For at brugen kan følge med hvad der sker, har vi valgt at udskrive en string på sitet, der bekræfter oprettelsen af aktiviteten. Men hvis der går noget galt, vil den som tidligere nævnt springe i catch-delen, hvor vi igen skriver ud, men denne gang med den kedelige meddelelse, at oprettelsen mislykkedes. Derudover anvender vi en properti, Message, som skriver yderligere information om, hvad der præcis gik galt. Til sidst i finally lukker vi forbindelsen til databasen ved brug af Close-metoden på connection. Illustrationen af E/R-modellen kan ses i bilag 14. Eksamensopgave om MC Touring Club 43

45 Use case Logind Både admin og medlemmer skal logge ind for at kunne bruge resten af punkterne i menuen til venstre. Logger man ikke ind men prøver at klikke på menuen bliver man bare ledt tilbage til login siden. Databasen for menuen For medlemmer USE CASE-DIAGRAM MCTC Opretaktivitet Her kan både medlemmer og admin oprette aktiviteter eller opgaver som gemmes i databasen. Logind Sendbesked Touring Nyt MCTC-netbutik Visredaktivitet Kun admin som er betegnet som (a) gruppen i databasen har mulighed for at slette eller redigere aktiviteterne eller opgaverne i tabellen. Visaktivitet Medlemmerne som er begtegnet som (b) gruppe har her mulighed for at læse, hvad der står i aktivitet/opgave tabellen. Visredbesked Opretopgave Visredopgaver Visopgaver Medlem (b) Admin (a) Touring-kalender Service For medlemmer Info Gæst Sendbesked Admin og medlemmer har mulighed for at sende beskeder som alle kan se. Datoen vil altid være den samme som dags dato. Alle felter skal udfyldes. Bliver de ikke det, kan man ikke sende beskeden, før at alle felter er udfyldt. Use case-diagram En større illustration findes i bilag 10 Sendredbesked Admin og medlemmer har mulighed for at redigere og slette beskederne i tabellen. Eksamensopgave om MC Touring Club 44

46 Realisering Den sidste fase indleder opsamlingen på primært det visuelle og tekniske materiale, hvorefter det skal optimeres til brug i offentligheden. Endelig gøres der status på hele projektarbejdet, både hvad angår resultatet af de fastsatte mål, og hvordan processen er forløbet. 5.1 Søgemaskineoptimering side Usabilitytest side Konklusion side Evaluering side 50 Eksamensopgave om MC Touring Club 45

47 Søgemaskineoptimering Ethvert website, der forsøger at ramme en bestemt målgruppe, bør have gjort sig overvejelser om, hvordan det når ud til målgruppen. Det har vi gjort, før vi har søgeoptimeret MCTC-sitet ved at have målrettet indholdet og designet efter vores målgruppe. Denne målgruppe, som først og fremmest betegner den implicitte modtager, skulle gerne have en relation til websitet, så de selv har en interesse i websitet. Søgeoptimeringen er ikke så nødvendig i forhold til denne gruppe, men mere i forhold til den faktiske modtager, som er alle besøgende. Her kan søgeoptimeringen gå hen og blive altafgørende for, om denne gruppe finder websitet. Hvis de ikke kan finde vores website, er selv det bedste indhold nyttesløst. Selv om websitet mest er for medlemmer, har vi lavet en søgeoptimering, da andre interesserede vil have bedre chance for at finde websitet, når de søger på Internettets søgemaskiner. Den bedste optimering foregår ved at få andre websites til at referere til éns eget. På den måde vil éns eget website opnå en højere søgemaskine-ranking. Det kræver dog, at man har et godt netværk og gerne nogle, der har websites af samme slags som en selv. Man kan også lave en søgeoptimering, der ikke stiller andre krav end en lille udvidelse af de forskellige HTML-koder. I kodens head-del indskrives to typer meta-tags; Keywords og description. Keywords Det er en fordel at vælge de keywords, folk vil søge på for at finde vores website. Men det er vigtigt, at hver underside har sine egne søgeord, og at ordene indgår et eller andet sted på siden. MCTC-websitets hovedside kunne have følgende keywords: MC Touring Club, motorcykel, motorcykelklub, mc, chopper, motocross, road race, bmx, veteran. Description Her skrives en præcis beskrivelse af websitet, men på højst 160 tegn. Hvis hovedsiden indeholder en beskrivelse, som de søgende skal søge efter og dernæst klikke sig ind på hovedsiden, skal beskrivelsen også indeholde nogle af de søgeord. MCTC s hovedside kunne have følgende description: Danmarks største forening for motorcyklister med eget blad, Touring Nyt. Alle medlemmer kan komme med indlæg, dele oplevelser, deltage i interaktive muligheder. Vi har bevidst valgt ikke at lave denne søgeoptimering på det uploadede MCTC-website, da det vil se uheldigt ud, at et fiktivt website får flere hits end det oprindelige Det er ikke kun de indtastede keywords og description, søgemaskiner leder efter ved en søgning på nogle bestemte ord. Hvis der indgår andet tekstmæssigt indhold på websitet, som matcher de indtastede ord, kan teksten i dette indhold også fremgå i søgemaskinernes resultater. Det har vi taget højde for diverse undermenuer og overskrifter, der er blevet indkodet med tekst i stedet for at implementere det i grafikken. Dermed er der større chance for, at interesserede finder frem til vores website efter søgning på nogle af menuernes navne. Eksamensopgave om MC Touring Club 46

48 Usabillitytest For at kunne vide os sikre på, at vores udarbejdede MCTCwebsite også er forståeligt og navigationsmæssigt anven deligt for andre end os selv, har vi testet det færdige site på en tilfældig person. Vi har med andre ord gennemført en såkaldt usabilitytest, da usability lægger vægt på, hvor den enkelte bruger står i forhold til mediets effektivitet, funktionalitet og tilfredshed (dvs. hvor anvendeligt et udvalgt medie er). I denne usabilitytest, som tager udgangspunkt i usabilitytesten Gangstertesten, har testpersonen fået stillet en række spørgsmål primært omhandlende sitets navigationsmæssige brugervenlighed. Sådan så spørgsmålene ud: 1. Hvad tror du, websitet handler om? 2. Hvordan logger man sig ind som medlem? 3. Hvad kan man som medlem? 4. Hvordan finder man Bliv medlem? 5. Hvordan kommer man til startsiden? 6. Hvilken målgruppe tror du websitet forsøger at ramme? Testperson 1 1.Til det første spørgsmål begyndte vores testperson at trykke på for medlemmer -knappen og derefter log ind. 2. Test personen scrollede ned og dannede sig overblik, hvorefter han gik til hovedmenuen og fandt log ind i top menuen. 3. Trykker på For medlemmer, hvorefter han nævner menupunkterne, der kommer frem af denne handling. 4. Her begynder vores offer at scrolle en anelse forvirret rundt, men finder hurtigt ud af at han skal ind i info og trykke på bliv medlem 5. Vores testperson trykker med det samme på logoet hvilket resulterer i at man kommer direkte tilbage til startsiden. 6. Her bliver målgruppen vurderet til ca år, da designet og layoutet er moderne. Desuden gav testpersonen udtryk for, at websitet udstråler sammenhold, ture til udlandet, community, upload af videoer billeder/oplevelser. Eksamensopgave om MC Touring Club 47

49 Usabillitytest (fortsat) Testperson 2 1.Testpersonen fandt efter forholdsvis kort tid ud af, at det er en touring club. 2. Test personen scrollede ned og dannede sig overblik, hvorefter han gik til hovedmenuen og fandt log ind i top menuen. 3. Trykker på For medlemmer, hvor efter han nævner menupunkterne der kommer frem af denne handling. 4. Her begynder vores offer at scrolle en anelse forvirret rundt, men finder hurtigt ud af at han skal ind i info og trykke på bliv medlem 5. Vores testperson trykker med det samme på logoet, hvilket jo resulterer i, at man kommer direkte tilbage til startsiden. 6. Her bliver målgruppen vurderet til ca år, da designet og layoutet er forholdsvis moderne. Testperson 3 1. Testpersonen svarede Det er en mc touring club, det står der i hvert fald. 2. Testpersonen kører med musen over den globale menu, indtil han når til knappen for medlemmer og trykker. 3 Testpersonen opremser menupunkterne i den lokale menu under menupunktet for medlemmer.. 4. Testpersonen klikker først på MCTC på den globale menu og kører dernæst musen over den globale menu og finder punktet Info og trykker. Testpersonen ser bliv medlem i den lokale menu og trykker. 5. Vores testperson trykker med det samme MCTC. 6. Her bliver målgruppen vurderet til ca år, da designet virker nyt, men også henvendt til de knap så erfarne. Desuden gav testpersonen udtryk for at siden udstråler sammenhold, ture til udlandet, community, oplevelser. Konklusion på usability Vi kan ud fra denne usabillitytest konkludere, at brugervenligheden på siden er ganske udmærket, og at vores visuelle udtryk er logisk fremstillet. Dertil har vores website helt uopfordret fået meget positive kommentarer. Eksamensopgave om MC Touring Club 48

50 Konklusion Indledende konklusion I begyndelsen af vores projekt stillede vi os selv det spørgsmål, hvordan vi i vores gruppe får udarbejdet et website og supplerende materiale til MC Touring Club, der designmæssigt og kommunikationsmæssigt tiltrækker den ønskede målgruppe. For at afklare om vi har fået besvaret spørgsmålet, må vi se nærmere på vores projektforløb. Undersøgelse og analyse Vores projektforløb har været en udviklingsproces, hvor vi har gjort brug af en light udgave af udviklingsmetoden HOME. I udviklingsprocessen har vi indsamlet informationer og materiale om organisationen MCTC og dens omverden. Den viden, vi opnåede om klubben, kom hovedsagelig fra spørgeskema til klubben, information på det nuværende website og analyser af andre lignende klubber. Denne indsamlede information om klubben brugte vi til at gøre os klogere på, hvorledes vores design og kommunikation skulle udføres. En webbaseret kommunikationsmodel, udviklet af Lisbeth Thorlacius, var en hjælp til at tydeliggøre, hvilken måde vores kommunikation skulle tilrettelægges imellem vigtige interessenter i projektet. Designmæssige overvejelser På baggrund af indsamlet information fra designanalysen nedskrev vi nogle designkrav i designbriefet. Med et designbrief kunne vi begynde næste trin, designfasen. Da MCTC er en motorcykelklub med god bredte inden for motorcykelverdenen, har vi bevidst arbejdet med et designvalg, der har kunnet imødekomme flest muligt inden for vores målgruppe. I designfasen begyndte vi udviklingen af forskellige forslag. Prototypes blev skabt og disse blev efterfølgende revideret. For at skabe en visuelle sammenhæng mellem websitet og offlinebrug, men mest af alt for at sende et signal om det nye design til websitet, udviklede vi et logo. Det har været vigtigt at skabe et samlet visuelt udtryk for MCTC, så medlemmerne og andre interessenter ikke kommer i tvivl om MCTC s nye visuelle udtryk Realisering Da vi havde besluttet os for designet og de værdier som MCTC skulle udtrykke, begyndte vi på næste og sidste trin i vores udviklingsmodel HOME, nemlig realiseringsfasen. her gjaldt det om at optimere websitet til brug i offentligheden, så vi kan opnå det med websitet, vi har tænkt os. Endelig konklusion Vi kan hermed konkludere, at vores kommunikation tager udgangspunkt i målgruppen. Ligeledes kan vi konkludere, at designet også er udarbejdet med udgangspunkt i vores målgruppe. Målgruppen er en stor og forholdsvist udefineret størrelse, da den spænder over mange medlemmer med forskellige særinteresser. Vi har holdt designet i et informativt og rent udtryk uden for meget farvegnider og brug af ubrugbare eller forstyrrende elementer. Vi har i stedet fokuseret på at skabe et informativt website, så medlemmerne hurtigt kan finde rundt på websitet. Vi har opfyldt de krav, MCTC stillede for deres nye website, da funktionaliteten og interaktionen er blevet mere levende med videoklip og fotoserier. Dertil har medlemmerne også fået deres eget login, hvor de kan oprette meddelelser og aktiviteter. Med disse nye tiltag må vi forvente at vores målgruppe finder vores website interessant og dermed også tiltrækkende. I vores brugertest havde brugerne ikke de store udfordringer med navigationen og forstod websitets formål. Websitets målgruppe blev ligeledes vurderet som spændende og moderne men samtidig seriøst, hvilket falder godt i spænd med vores analyse af MCTC s segmenter. Eksamensopgave om MC Touring Club 49

51 Evaluering Her vil vi kort opsummere nogle af de overvejelser, vi har gjort os om, hvordan vi har arbejdet med projektet, og indenfor hvilke områder vi har fået større kompetencer. Vi har igennem vores projekt fået et større kendskab i at planlægge, undersøge, analysere, udvikle, designe og realisere et website. Dertil har vi fået et lidt bredere kendskab til Adobe-pakken og ikke mindst erfaring med Visual Studio og C#-sproget samt en smule JavaScript. Vi er godt tilfredse med både resultatet samt det forløb, vi har gennemgået i udviklingen af projektet som helhed. Vi har givet et godt bud på, hvordan MCTC kan ændre og forbedre deres visuelle identitet. Dertil har vi udviklet et interaktivt website samt tilhørende produkter, som tager udgangspunkt i medlemmernes interesse. Vi havde fra starten udarbejdet en tidsplan. Tidsplanen indeholdt de opgaver og krav, der skulle udgøre projektet. Vi havde på forhånd vurderet de enkelte områders varighed. Tidsplanen fungerede dog hoved sageligt som vejledede på vores arbejdsproces og indikerede, hvad og hvornår noget skulle laves. Vi har måttet ændre i den først tidsplan, men mest fordi vi til at starte med ikke har haft kendskab til alle de analysemodeller og personer fra diverse klubber, som på den ene eller anden måde skulle involveres i projektet. Alle i gruppen har deltaget i forløbet, hvilket også har haft en afsmittende effekt på projektet som helhed. Eksamensopgave om MC Touring Club 50

52 Kildeliste Bøger: Udviklingsmetoden HOME Udvikling af multimedier, 2. udgave af Marie Christensen og Louise Harder Fischer Kommunikationsmodel Visuel kommunikation på websites, af Lisbeth Thorlacius Segmentering, målgruppevalg og Gallupkompas International Markedsføring, 3. udgave af bla. Finn Rolighed Andersen. Database i Visual Studio Microsoft asp.net 3.5 (step by step) Microsoft Visual Studio 2008 unleashed Information på websites: Gallupkompas Danmarks Statistik Gestaltlovene Indkodning Eksamensopgave om MC Touring Club 51

53 Kildeliste MC-klubber: Eksamensopgave om MC Touring Club 52

54 Projektplan (Gannt-diagram) Bilag 1

55 Risikoanalyse Bilag 2

56 Statistikker om forskellige lønmodtageres motorcykelforbrug Bilag 3

57 Moodboard Bilag 4

58 Skrifttyper Bilag 5 Bahamas BAHAMAS Banco std Cairo SF CAIRO SF KOMPAKT LT STD Roland ROLAND Chinyen CHINYEN Colonna MT COLONNA MT Defused Marvelouz dsg Die Nasty Eden Mills EDEN MILLS EDO GlaserSted Icicle Country 2 ICICLE COUNTRY 2 Kino MT Std KINO MT STD Manito sp std New brilliant Perspection PERSPECTION PLASMATIC rafika Sandoval Speed SANDOVAL SPEED Staccato555 BT STACCATO555 BT Sudbury Basin Superglue TIMPANI HEAVY Vademecum VADEMECUM

59 Logoforslag (v. 1 og v. 2) Bilag 6 MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB MC TOURING CLUB

60 Logoforslag (v. 3 og v. 4) Bilag 6 MCTC.DK MC TOURING Mc Touring club MC TOURING CLUB Mc Touring club Mc Touring club Mc Touring club M M MCTC MC Touring Club MC Touring Club MC Touring Club

61 Designforslag (v. 1, v. 2 og v. 3) Bilag 7 Version 1 Version 2 Version 3

62 Designforslag (v. 4, v. 5, v. 6 og v. 7) Bilag 7 Version 4 Version 5 Version 6 Version 7

63 Supplerende materiale (Touring Nyt og MC Guiden) Bilag 8,1

64 Supplerende materiale (merchandise) Bilag 8,2 Logo-versioner med slogan til merchandise DIN MOTORCYKELKLUB DIN MOTORCYKELKLUB DIN MOTORCYKELKLUB DIN MOTORCYKELKLUB

65 Supplerende materiale (merchandise) Bilag 8,2

66 Supplerende materiale (bannere) Bilag 8,3

67 Navigationsdiagram Bilag 9

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

www.mdalgaard.dk/abc/

www.mdalgaard.dk/abc/ www.mdalgaard.dk/abc/ udarbejdet af Peter Schindler Michael Dalgaard Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01 Indholdsfortegnelse Indledning... side

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Projektets produkt: http://www.abc-cykling.7effrey.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Esrum Sø Sport og Fritid

Esrum Sø Sport og Fritid Esrum Sø Sport og Fritid 4. Projekt - Website Projekt. Multimediedesign, 1. Semester November/December 2008. www.highlighter.dk/essf Et Website udviklet af: Ahmad Hahmoud Camilla M. Sabatinski Josephine

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

JB Plastic A/S. 3.Projekt - Rapport. MUL B - Gruppe E1 & E2

JB Plastic A/S. 3.Projekt - Rapport. MUL B - Gruppe E1 & E2 JB Plastic A/S 3.Projekt - Rapport MUL B - Gruppe E1 & E2 Indholdsfortegnelse JB PLASTIC A/S... 3 WBS... 3 TANKER VEDRØRENDE DESIGN AF LOGO... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. LETTERHEAD... 5 ANDRE IDÉER

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com http://www.cphbusiness.makvi.dk

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS...

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS... Index INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 START IDEER... 2 INFORMATIONSDESIGN... 2 BUDSKABET: 2 ORGANISERING AF INDHOLD (SITEMAP): 3 SITE MAPS 3 INTERAKTIONDESIGN... 4 PRÆSENTATIONSDESIGN... 5 ALLE SIDER

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Grafisk design. sundfertilitet.dk

Grafisk design. sundfertilitet.dk Grafisk design sundfertilitet.dk Sundfertilitet.dk er en klinik, der behandler mænd og kvinder til bedre fertilitet. Min opgave var at redesigne deres hjemmeside samt lave et logo til sundfertilitet.dk.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

HCO Håndbyggede Cykler Online

HCO Håndbyggede Cykler Online HCO Håndbyggede Cykler Online Opgave beskrivelse Et nyudviklet koncept skal realiseres af en lille gruppe unge, danske cykelmekanikere og igangsættere. Ideen er at producere skræddersyede kvalitetscykler

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 EN GUIDE TIL FACEBOOK SIDER UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 1 ÅBOULEVARD 40, GÅRDHUSET 2200 KØBENHAVN N. HVORFOR DENNE GUIDE? Der er mange muligheder for tilstedeværelse på Facebook med hver

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan 2009-2010 Erhvervsakademiet København Nord link: www.mctc.7effrey.dk Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec. 2009

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere