Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt"

Transkript

1 Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008

2 Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik... 2 De overordnede oplysninger... 3 Hvem er kenderne og ikke-kenderne?... 5 Kendskab til og brugen af Bibliotekernes Netmusik Anskaffelse af musik og formidlingsforslag Forslag til formidling af Bibliotekernes Netmusik Konklusion

3 Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik Denne undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik er foretaget i forbindelse med det erhvervsrelaterede projekt på Danmarks Biblioteksskole 2008 af bibliotekar DB-studerende Mie Aksglæde Olsen, Camilla Bøcher Roesen og Camilla Trihøj Nielsen. Bibliotekernes Netmusik 1 er en netbaseret udlånsservice af musikfiler, som Køge bibliotekerne er en del af og abonnerer på sammen med 99 andre biblioteker i Danmark. Målet for undersøgelsen er at undersøge kendskabet til Bibliotekernes Netmusik i Køge kommune med henblik på at få viden, der kan bidrage til at styrke den lokale formidling af Bibliotekernes Netmusik. Ud fra resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, blandt Køge kommunes borgere, gives der bud på fremtidige formidlingsforslag, der relaterer sig til Bibliotekernes Netmusik og som Køge bibliotek kan tage i brug og videreudvikle. Denne rapport fremstiller resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og vil desuden indeholde en gennemgang af resultaterne, formidlingsforslagene samt en samlet konklusion. Undersøgelsen har fundet sted i løbet af otte dage i perioden 14. oktober 1. november Hver dag har udspørgningstidsrummet varet ca. to timer og været fordelt på både formiddags- og eftermiddag/aftenstimerne. Spørgeskemaundersøgelsen har fundet sted tre forskellige fysiske steder: Køge bibliotek, på gågaden i Køge, samt én enkel aften i Køge kommunes kulturhus for unge, Tapperiet. Der bor ca personer i Køge kommune 2 og i alt 300 respondenter har medvirket i undersøgelsen. Respondenterne er tilfældigt udvalgt på de tre steder, hvor undersøgelsen har fundet sted. Hver respondent har svaret på et spørgeskema med 11 spørgsmål. De 11 spørgsmål har alle været lukkede spørgsmål med på forhånd givne svarmuligheder, på nær et sidste åbent spørgsmål hvor respondenterne har kunnet komme med bud på en eller flere ting, der kunne få dem til at bruge 1 Bibliotekernes Netmusik: 2 Køge kommunes hjemmeside: 2

4 Bibliotekernes Netmusik. Dette design af spørgeskemaet er valgt, fordi det statistisk giver gode analysemuligheder. De overordnede oplysninger De følgende tre figure viser hvordan fordelingen i undersøgelsen er på variablerne køn, alder og kender/ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik blandt de ialt 300 adspurgte respondenter. Figur 1: Cirkeldiagram over fordelingen af køn blandt de 300 respondenter. Af de i alt 300 respondenter i undersøgelsen af Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik er fordelingen i forhold til køn 41,33 % for mænd og 58,67 % for kvinder. Der er derved 17,4 % flere kvinder med i undersøgelsen end mænd. 3

5 Figur 2: Søjlediagram over fordelingen af alder blandt de 300 respondenter. Respondenternes alder i undersøgelsen går fra 12 år, som nedre grænse, til over 75 år som øvre grænse. Alderen er inddelt i otte aldersgrupper: år, år, år, år, år, år, år samt over 75 år. Der er flest respondenter i aldersgruppen år, hvor 21 % af undersøgelsens respondenter befinder sig. Færrest respondenter er der i aldersgruppen over 75 år, hvor der kun er seks respondenter, svarende til 2 % af alle undersøgelsens respondenter. De tre yngste aldersgrupper er nogenlunde ligeligt fordelt med 16,7 % af årige, 15, % af årige og 14 % af årige. På forholdsvis samme procentniveau ligger aldersgruppen år, som udgør 13 % af det samlede antal respondenter. Aldersgrupperne år og år er mindre repræsenteret med henholdsvis 11,7 % og 6,3 %. 4

6 Figur 3: Fordelingen af kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik blandt de 300 respondenter. Kendskabet til Bibliotekernes Netmusik er fordelt således at 107, det vil sige lidt mere end en tredjedel af undersøgelsens respondenter, svarede Ja, mens 193 respondenter svarede Nej til at de kendte eller havde hørt om Bibliotekernes Netmusik. I procent er fordelingen blandt kendere og ikke-kendere på 35,7 % kendere og 64,3 % ikke-kendere. Resultatet er at der er 28,6 % flere ikkekendere end kendere ud af de i alt 300 udspurgte respondenter i Køge kommune. Hvem er kenderne og ikke-kenderne? Følgende afsnit viser resultaterne af en nærmere beskrivelse af en række variabler i forhold til kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. De følgende fire figurer viser kendere og ikke-kendere, set i forhold til selve stedet hvor respondenterne er blevet udspurgt, køn og alder samt hvor ofte respondenterne kommer på biblioteket. 5

7 Figur 4: Krydset søjlediagram over forholdet mellem hvor stedet for undersøgelsen fandt sted samt kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. Undersøgelsen har fundet sted tre fysiske steder: Køge bibliotek, Køge by (gågaden) og Tapperiet. Der er ikke lige mange respondenter i de tre grupper; fordelingen er på 165 adspurgte respondenter på Køge bibliotek, 118 respondenter i Køge by og 17 respondenter fra Tapperiet. Figur 4 viser fordelingen af kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik disse tre steder. Procentmæssigt er der flest kendere af Bibliotekernes Netmusik på Tapperiet med 47,1 %, svarende til otte respondenter og 52,9 % ikke-kendere, som svarer til ni respondenter. Men på grund af det forholdsvis lave antal af respondenter på Tapperiet vil det være mere relevant at se på de to andre steder, hvor der er flere respondenter repræsenteret. På Køge bibliotek er der i alt 39,4 % kendere af Bibliotekernes Netmusik, mens der er ca. 10 % færre kendere af Bibliotekernes Netmusik ude på gågaden i Køge by. Der er derfor flere ikke-kendere, 71,2 %, i Køge by end der er på Køge bibliotek med 60,6 % ikke-kendere. 6

8 Figur 5: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes køn samt kenderne og ikke-kenderne af Bibliotekernes Netmusik. Dette søjlediagram viser, hvordan kendskabet til Bibliotekernes Netmusik er fordelt på køn. Søjlediagrammet viser, at selv om der er flere kvindelige respondenter, 58,67 % (figur 1), i undersøgelsen, er procentandelene af mænd og kvinder der kender/ikke-kender Bibliotekernes Netmusik alligevel ca. lige store. Således udgør mænd der kender Bibliotekernes Netmusik 34,7 % mens kvindernes andel er på 35,8 %, blot 1,1 % mere. 7

9 Figur 6: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes alder samt kendere og ikke-kendere af Bibliotekernes Netmusik. I dette søjlediagram (figur 6) ses det, at den procentmæssige fordeling af kendere og ikke-kendere er jævnt fordelt i de forskellige aldersgrupper. Kun aldersgrupperne år, år og over 75 år skiller sig ud ved at ligge procentmæssigt lidt under de andre grupper, der ligger mellem ca. 35 % og 45 % for dem som kender Bibliotekernes Netmusik. 8

10 Figur 7: Krydset søjlediagram over forholdet mellem hvor tit respondenterne kommer på biblioteket samt kendere og ikkekendere af Bibliotekernes Netmusik. Ovenstående figur (figur 7) viser, at der er en vis sammenhæng mellem hvor ofte respondenterne kommer på biblioteket og om de kender Bibliotekernes Netmusik. Med undtagelse af svarkategorien Sommetider kan det ses, at jo oftere man kommer på biblioteket, dets større er sandsynligheden for, at man kender til Bibliotekernes Netmusik. Således finder man den største gruppe af kendere i svarkategorien Ofte, repræsenteret med 46,1 %, mens den største gruppe af ikke-kendere, 89,5 %, findes hos dem der aldrig kommer på biblioteket (se note 8). 9

11 Kendskab til og brugen af Bibliotekernes Netmusik I det følgende afsnit ses der nærmere på de i alt 107 respondenter, som kender til eller har hørt om Bibliotekernes Netmusik. De tre figurer i afsnittet viser resultaterne af hvor respondenterne kender Bibliotekernes Netmusik fra, hvor tit de benytter Bibliotekernes Netmusik samt en figur der viser fordelingen af hvorfor 79 af respondenterne, som kender Bibliotekernes Netmusik, ikke bruger tjenesten, selvom de har kendskab til den. Figur 8: Cirkeldiagram over fordelingen af positive svar på spørgsmålet om, hvorfra respondenterne kender Bibliotekernes Netmusik. De 107 respondenter, som har svaret ja til at de kender Bibliotekernes Netmusik, har haft mulighed for at svare på, hvor de kender Bibliotekernes Netmusik fra ved at afkrydse flere svar i de seks givne svarkategorier. Derfor er tallene og procentangivelserne ikke et udtryk for hvor mange respondenter der har svaret på spørgsmålene, men viser i stedet fordelingen af de positive svar blandt de 107 respondenter. 10

12 Det ses at svarkategorien Køge bibliotek er det sted, hvor flest har deres kendskab til Bibliotekernes Netmusik fra, da i alt 25,19 %, af krydserne er sat ud for denne svarkategori. De tre kendskabsmuligheder, Omgangskreds, Køge biblioteks hjemmeside 3 og Andet er på nogenlunde samme niveau med 20,00 %, 20,74 % og 21,48 %. Til gengæld er der ikke mange afkrydsninger i de to resterende svarkategorier, Internettet generelt og Bibliotek.dk, hvor kun 8,15 % og 4,44 % af krydserne er sat. Figur 9: Søjlediagram over hvor tit kenderne bruger Bibliotekernes Netmusik. Ud af de 107 kendere af Bibliotekernes Netmusik har kun 7,5 % svaret at de Sommetider bruger tjenesten. 9,3 % af respondenterne har svaret at de Sjældent bruger tjenesten, samme antal respondenter har svaret de Næsten aldrig bruger tjenesten. Endelig har næsten 3/4 (73,8 %) svaret 3 Køge biblioteks hjemmeside: 11

13 af de Aldrig bruger tjenesten. Ingen af de 107 respondenter har svaret at de Ofte bruger Bibliotekernes Netmusik. Figur 10: Cirkeldiagram over fordelingen af positive svar på spørgsmålet om hvorfor respondenterne ikke bruger Bibliotekernes Netmusik selv om de kender det. Cirkeldiagrammet viser fordelingen af de seks svarmuligheder for ikke at benytte Bibliotekernes Netmusik, som de i alt 79 respondenter, som aldrig benytter sig af Bibliotekernes Netmusik svarede på. Respondenterne havde mulighed for at afkrydse i flere svarkategorier. Størst repræsenteret er svarkategorien Andet, hvor i alt 50 % af krydserne er sat. Flere af respondenterne, der afkrydsede i denne svarkategori udtrykte mundtlig utilfredshed over den manglende mulighed for at bruge Bibliotekernes Netmusik med Apple produkter, som ikke er kompatible med Bibliotekernes Netmusik. Der hvor der er sat næstflest krydser er i svarkategorien Vil hellere købe musik end låne med 20 %, mens kategorien har glemt det eksisterede er repræsenteret med 16,67 %. 11,11 % af krydserne er sat i vil hellere låne musik fysisk end digitalt, mens kun 2,22 % krydser er sat i For kort lånetid (syv dage). 12

14 Anskaffelse af musik og formidlingsforslag I det følgende afsnit vil der blive set nærmere på, hvilke af de i spørgeskemaet fremførte formidlingsforslag de 300 respondenter mener, ville få dem til at bruge Bibliotekernes Netmusik (mere). Ud fra variablen alder, har vi valgt at kigge nærmere på aldersgrupperne i forhold til en række udvalgte formidlingsforslag, som vil blive præsenteret længere nede i afsnittet. Først kommer en figur (figur 11), som viser fordelingen af hvor respondenterne oftest anskaffer/køber deres musik i forhold til alder. Ud fra denne figur kan det ses hvad Bibliotekernes Netmusik er oppe imod og hvilke konkurrenter, der gør sig gældende i anskaffelsen af musik blandt borgerne i Køge kommune. Figur 11: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes alder og hvor de oftest anskaffer/køber deres musik. Af de 300 respondenter gælder det for alle aldersgrupper, at de oftest anskaffer/køber deres musik i en Musikbutik. Dog stiger procentandelen af dem, som køber i en Musikbutik med alderen. Dernæst 13

15 gælder det for alle aldersgrupper, undtagen over 75 år, at den næstmest brugte måde at anskaffe/købe musik på er via Internettet. Her er procentdelen størst ved de unge aldersgrupper op til år. Herefter er den procentmæssige fordeling på kategorierne Andet og På biblioteket nogenlunde lige store og kun med lidt udsving. Nogle større undvigelser ses i gruppen over 75 år, hvor ingen oftest anskaffer musik fra biblioteket. Til gengæld er der 21,7 % af respondenterne i aldersgruppen år, som oftest anskaffer deres musik på biblioteket. Figur 12: Cirkeldiagram over fordelingen af positive svar på spørgsmålet om respondenterne ville bruge Bibliotekernes Netmusik ud fra forskellige formidlingsformer. Alle 300 respondenter har svaret på spørgsmålet angående hvilke formidlingsforslag, der kunne give dem lyst til at benytte Bibliotekernes Netmusik. De 300 respondenter havde mulighed for at 14

16 afkrydse flere svarmuligheder og cirkeldiagrammet ovenfor viser, hvordan de 300 respondenter afkrydsede ved de forskellige svarkategorier. Det ses at link på forsiden af Køge biblioteks hjemmeside og Karenstid er de to svarmuligheder, som flest respondenter har sat kryds ved, med henholdsvis 22,61 % og 22,15 % af krydserne. Derefter følger svarkategorierne Hvis din omgangskreds brugte det og Du havde det som applikation på din Facebook 4 profil repræsenteret med henholdsvis 17,60 % og 12,44 % af krydserne. Procentandelene for undervisning i Bibliotekernes Netmusik og Ingen af de nævnte muligheder er præcis lige store med 11,23 %, mens kun 2,73 % af afkrydsningerne findes i svarmuligheden Andet. Ud fra disse fordelingsresultater, som cirkeldiagrammet viser, har vi valgt at kigge nærmere på fire af disse formidlingsforslag i forhold til alder. De fire formidlingsforslag er: Facebook applikation, undervisning på Køge bibliotek, link på forsiden af Køge biblioteks hjemmeside og karenstid. 4 Socialt netværk på Internettet 15

17 Figur 13: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes alder og formidlingsmuligheden applikation på Facebook profil. Ovenover ses det at interessen for Bibliotekernes Netmusik som applikation på respondenternes Facebook profiler er fremtrædende. Dog med størst interesse hos de yngste respondenter og herefter dalende interesse jo ældre respondenterne er. For eksempel har 52 % af de adspurgte respondenter mellem 12 og 17 år afkrydset dette felt, mens ingen respondenter over 75 år har afkrydset feltet. Procentmæssigt er stort set lige mange i aldersgruppen år og år interesseret. I alt har 82 ud af 300 respondenter vist interesse for Bibliotekernes Netmusik i form af en Facebook applikation. 16

18 Figur 14: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes alder og formidlingsmuligheden undervisning på biblioteket. 74 ud af de 300 respondenter har afkrydset muligheden for at bruge Bibliotekernes Netmusik, hvis de fik undervisning og introduktion til det på biblioteket. Størst interesse har aldersgruppen år udvist, hvor 40 % af de adspurgte respondenter har afkrydset denne mulighed. Hos de følgende af de unge aldergrupper er interessen lav og ligger omkring de 10 %. I aldersgrupperne fra år til år er den procentmæssige fordeling nogenlunde lige stor med et udsving på ca. fire procent. Kun én respondent, eller hvad der svare til 16,7 %, af aldergruppen over 75 år har afkrydset dette felt. 17

19 Figur 15: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes alder og formidlingsforslaget link på forsiden af Køge biblioteks hjemmeside. Af de 300 respondenter har i alt 149 respondenter svaret, at et link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside ville kunne få dem til at bruge Bibliotekernes Netmusik (mere). Over halvdelen af de adspurgte respondenter i aldersgrupperne år, år, år og år har sat kryds ved dette formidlingsforslag og er derfor dem, der har udvist størst interesse. Dernæst følger aldersgrupperne år og år, hvor over 40 % har svaret ja til et link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside. Dem der har udvist mindst interesse er aldersgruppen år samt respondenter over 75 år. 18

20 Figur 16: Krydset søjlediagram over forholdet mellem respondenternes alder og formidlingsforslaget karenstid. Ovenstående søjlediagram (figur 16) udtrykker hvor mange inden for de forskellige aldersgrupper der har afkrydset, at de kunne finde på at bruge Bibliotekernes Netmusik mere, fordi der ingen karenstid er. Der er flest respondenter fra de yngre aldersgrupper, der har afkrydset denne mulighed; øverst ligger de yngste på år hvor over 70 % afkrydsede denne mulighed. Det ses, at færre i de ældre aldersgrupper har sat kryds ved Karenstid. Således ses det, at jo yngre respondenterne er, des mere interesseret er de i den nyeste musik, mens det ikke har lige så stor betydning for respondenterne i de ældre aldersgrupper hvorvidt musikken er af ny eller ældre dato. 19

21 Forslag til formidling af Bibliotekernes Netmusik En tidligere undersøgelse angående Bibliotekernes Netmusik 5 konkluderer, at formidling af Bibliotekernes Netmusik hænger sammen med synliggørelse af Bibliotekernes Netmusik på biblioteket. Biblioteket er den mest brugte indgang til Bibliotekernes Netmusik, derfor skal biblioteket sørge for at markedsføre tjenesten og det bedste sted er på bibliotekets hjemmeside. Vores undersøgelse af Køge kommunes borgeres kendskab til Bibliotekernes Netmusik viste ligeledes, at langt de fleste kendere af tjenesten havde deres kendskab fra Køge bibliotek og bibliotekets hjemmeside. Derfor ville et link på forsiden af Køge biblioteks hjemmeside være en oplagt formidlingsstrategi for Køge bibliotek. Flest respondenter i spørgeskemaundersøgelsen valgte at sætte deres kryds ved, at de ville bruge Bibliotekernes Netmusik, hvis de kunne få kendskab til dette via et link på forsiden af Køge biblioteks hjemmeside. Ved at have linket på forsiden slipper brugeren for at klikke sig igennem en masse links før denne finder frem til Bibliotekernes Netmusik. På den måde gøres ikke-kendere også opmærksomme på Bibliotekernes Netmusik og chancen for at få flere brugere af Bibliotekernes Netmusik øges dermed. Nøgleordet er synliggørelse. Derfor foreslår vi, at Bibliotekernes Netmusik kommer på forsiden af Køge biblioteks hjemmeside. Et link på forsiden vil vække interesse og være nemt at benytte. Der skal både være et direkte link til og et link til en underside, hvor brugeren kan få udvidet kendskabet til Bibliotekernes Netmusik. Denne underside skal være spændende og dynamisk og fange brugerens interesse. Det kunne for eksempel gøres ved at ligge information ud om den nyeste musik, der er kommet på Bibliotekernes Netmusik, således at undersiden bliver opdateret og kommer med musiknyheder, som kan downloades. Herved kan formidlingsstrategien om karenstid bruges, ved at gøre brugerne opmærksom på at Bibliotekernes Netmusik ikke er underlagt nogen karenstid, som de fysiske materialer. Undersiden kan ligeledes indeholde information om undervisning i Bibliotekernes Netmusik, som musikbibliotekarerne kunne arrangerer og annoncere på hjemmesiden og på biblioteket. Til den mere selvhjulpne bruger, kunne der konstrueres en enkel vejledning 6 i hvordan Bibliotekernes Netmusik fungerer, som hentes ned fra hjemmesiden. 5 Holst, Anne & Hjørne, Jens (2006) Netmusik.dk - Mere & mindre om brugerens oplevelser og ønsker 6 Inspiration til sådan en vejledning kan evt. findes på Frederiksbergs biblioteks hjemmeside: 20

22 Formidlingsstrategien med brug af en Facebook applikation ville ligeledes harmonere fint sammen med synliggørelse af Bibliotekernes Netmusik på bibliotekets hjemmeside. Her kunne brugerne finde oplysninger om, hvordan de får Bibliotekernes Netmusik, som en applikation på deres Facebook profil. En del danske biblioteker 7 har allerede en profil på Facebook. Derfor foreslår vi, at Køge bibliotek kommer på Facebook, hvor de kan formidle Bibliotekernes Netmusik til Facebook brugerne, blandt andet ved at fortælle om Bibliotekernes Netmusik applikationen, hvor man kan downloade musik fra Bibliotekernes Netmusik via Facebook. Her vil man formentlig kunne tiltrække de unge, som derved ville kunne formidle Bibliotekernes Netmusik videre til deres familie, venner og bekendte på Facebook. Herved udbredes kendskabet om Bibliotekernes Netmusik og på den måde kan omgangskreds-formidlingsstrategien også komme i brug. En undersøgelse fra 2007 om Bibliotekernes Netmusik 8 viser at kenderne/brugerne af tjenesten i forvejen var biblioteksbrugere, hvilket også er tilfældet i denne undersøgelse lavet blandt borgerne i Køge kommune. Derfor kan formidling via Facebook være en mulighed for at få fat i andre end den faste biblioteksbruger. Ligeledes har undersøgelsen i sig selv været en god markedsføring og formidling af Bibliotekernes Netmusik. De 300 borgere i Køge kommune, som vi har været i kontakt med i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen, kender nu til Bibliotekernes Netmusik, hvis de ikke gjorde det i forvejen. Dette har skabt opmærksomhed omkring Bibliotekernes Netmusik blandt de adspurgte af kommunens borgere, og med formidlingstiltag fra Køge biblioteks side, vil opmærksomheden formentlig skærpes og forhåbentlig ende op med nye brugere af Bibliotekernes Netmusik. Konklusion Ud af 300 respondenter svarede 107 ja til, at de kendte eller havde hørt om Bibliotekernes Netmusik. 193 respondenter svarede nej til spørgsmålet. Der var procentmæssigt flest respondenter der kendte Bibliotekernes Netmusik på Køge Bibliotek og Tapperiet. 7 Blandt andet Næstved bibliotek, Kolding bibliotek og Blågårdens bibliotek er på 8 Holst, Anne & Hjørne, Jens (2007) Netmusik.dk Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk 21

23 Procentmæssigt kender stort set lige mange mænd og kvinder til Bibliotekernes Netmusik. Det samme gør sig gældende for nogle af aldersgrupperne, men der er dog enkelte grupper der afviger procentmæssigt. Des oftere respondenterne kommer på biblioteket, des flere kender Bibliotekernes Netmusik. Køge Biblioteket er den største kilde til kendskab til Bibliotekernes Netmusik blandt kendere. 73,8 % af kenderne bruger aldrig Bibliotekernes Netmusik. 50 % af kenderne angiver Andet, som deres grund til ikke at bruge Bibliotekernes Netmusik. De fleste af disse respondenter udtrykte mundtligt utilfredshed med sidens funktionaliteter for eksempel i forhold til Apple produkter. Ligegyldig alder anskaffer/køber flest respondenter deres musik i en musikbutik. Dernæst er Internettet det mest brugte sted til anskaffelse/køb af musik. Link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside og karenstid er de to formidlingsforslag, der appellerer mest til alle respondenter. Interessen for Bibliotekernes Netmusik som Facebook applikation var størst hos de yngre aldersgrupper. Interessen for undervisning var også størst blandt den yngste aldersgruppe og dernæst fra 36 år og opefter. Hos alle aldersgrupper, undtagen år og over 75 år, var interessen for et link på forsiden af Køge Biblioteks hjemmeside høj. Blandt de unge var interessen for karenstid højest. 22

24 Vi foreslår, at Køge Bibliotek synliggør Bibliotekernes Netmusik på deres hjemmeside med et direkte link til på forsiden og et link til en underside, hvor der findes information om Bibliotekernes Netmusik blandt andet i forhold til Facebook applikationen, undervisning i Bibliotekernes Netmusik og karenstid. 23

Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Det Erhvervsrelaterede Projekt: Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne

Fremtidsblik. brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Af Anne Holst & Jens Hjørne Fremtidsblik brugernes ønsker til et kommende netmusik.dk Af Anne Holst & Jens Hjørne RESULTATORIENTERET? LÆS BAGSIDEN... Side 2 af 16 Indhold: Om netmusik... side 3 Om rapporten... side 3 Undersøgelsens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk

Downlån musik gratis og lovligt. www.netmusik.dk Downlån musik gratis og lovligt www.netmusik.dk For at downlåne musik via Netmusik skal du 1) være borger i Sønderborg Kommune 2) registreret som låner ved Biblioteket Sønderborg 3) have en pinkode til

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere