Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Center for Lys Årsberetning 2013"

Transkript

1 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

2 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive idéer har Bjarne været en både afholdt og god leder. Processen med at finde Bjarnes erstatning er p.t. i gang. I september måned afholdt DCL Lysets Dag, og det blev en fantastisk dag i flotte og rå omgivelser i Lokomotivværkstedet i København. Eventen omtales på side 8. En forening for os, der arbejder med lys Sjældent har lysfaget været så spændende og svært som nu. LED'ens indtog gør det vanskeligere end nogensinde at være lystekniker, vi får nye akademiske lysuddannelser, en ny DS700 skal indføres og døgnrytmelys er i kolossal fremmarch. Året 2013 har været præget af stor travlhed hos Dansk Center for Lys. Ved årets begyndelse tog vi fat på den store ændring af vores kontingentsystem, der indebærer, at DCL nu kun har personlige medlemskaber, og ikke firmamedlemskaber for grupper af (unavngivne) personer. Vi glæder os over det nye system. Det personlige kontingent blev sat til 1200 kr. + moms, hvilket viste sig at være i underkanten i forhold til at bevare indtægtsgrundlaget. Derfor er kontingentet pr. 1/ øget til 1500 kr + moms. I juni måned kom vores bestyrelsesformand, Bjarne Corneliussen (OBH) desværre i en helbredsmæssig situation, der gjorde, at han ikke længere kunne fortsætte som formand. Hans hverv er derfor i andet halvår blevet løftet af næstformand Hans-Erik Wolff (Louis Poulsen Året 2013 blev også et år, hvor DCL manglede en del indtægter fra deltagelse i forsknings- og innovationsprojekter såvel som fra kontingenter og annoncer. Som en naturlig konsekvens af det lidt spinkle indtægtsgrundlag blev staben i maj reduceret med ca. 1,5 stilling, således at DCL's sekretariat i dag er bemandet med ca. 4,5 fuldtidsstilling. På den baggrund er vi glade for, at DCL's medlemmer generelt tilkendegiver, at de fornemmer et godt og øget aktivitetsniveau. Som medlem af DCL skal man forvente tre ting: At blive holdt opdateret med inspiration, lovgivning, viden og branchestof på en uvildig måde At få mange gode lejligheder til at møde de andre medlemmer, og dermed også potentielle samarbejds-partnere At blive inviteret til at se lysløsninger i praksis i vores verden er der en del, som kun kan erfares med øjnene DCL gør det, som ingen andre gør for lysfaget. DCL er aktiv, når lysstandarderne og lysuddannelserne i Danmark skal udvikles og DCL påvirker de andre faglige foreninger som f.eks. Arkitektforeningen og Tekniq med vore synspunkter. Ja, i det hele taget vil vi gerne præge den offentlige debat og forbrugernes vidensniveau om lys. Dette lobbyarbejde hører med til det lange seje træk, der bl.a. skal hjælpe lysdesign med at blive en anerkendt faglighed i Danmark. Anne Bay, direktør, DCL

3 MEDLEMSTAL OG NY KONTINGENTSTRUKTUR 3 Næsten 1000 i databasen Pr. 1. januar 2013 blev kontingentstrukturen ændret, således at alle medlemskaber nu er personlige. Det er derfor ikke længere muligt at tegne et firmamedlemsskab. Den nye kontingentmodel blev vedtaget af hovedbestyrelsen den 8. november Den nye kontingentmodel gør det enklere og mere retfærdigt for medlemmerne. Det nye, enkle kontingentsystem Fordelene ved det nye system er mange: Det er nu gennemskueligt, hvem der bidrager med hvad DCL har en rigtig og helt opdateret kontaktdatabase med personer og ikke bare firmaadresser. Dette sikrer at både bladet LYS og nyhedsbreve rammer alle modtagere. DCLs ukommercielle og uvildige position sikres ved at holde de kommercielle interesser tydeligt adskilte og åbne Medlemmer fordelt på fag pr : Udover medlemmer og abonnenter på LYS er der 300, som har tilmeldt sig det elektroniske nyhedsbrev. Støttemedlemmer i 2013 I tillæg til det nye kontingentsystem indførte DCL støttemedlemskaber, som sikrer virksomheder, der kan afse en fast årlig støttesum til DCL, nogle konkrete markedsføringsmæssige fordele og rabatter. Støttemedlemmer får rabatter på bl.a. annoncer i LYS, Lysets Dag og kurser. Platin Philips og Louis Poulsen Lighting Guld SEAS-NVE Sølv ERCO Lighting, GE Lighting, Glamox Luxo, Havells-Sylvania, iguzzini Illuminazione Danmark, Lemvigh-Müller, Luminex, Optoga AB, Osram, Rambøll Lys, Riegens, Thorn Lighting, Vanpée & Westerberg VELUX Danmark A/S, Zumtobel Belysning, ÅF Lighting Belysningsleverandører 283 Ingeniører 135 Arkitekter og designere 57 Kommuner og institutioner 74 Energiselskaber og energitjenester 45 El-installatører 46 Uddannelse og forskning 41 Andre 27 Studerende 86 Pensionister 30 Medlemmer i alt 824 Abonnenter på LYS 136 El-installatør 5,5 % Energiselskaber og energitjenestser 5,5 % Arkitekter og designere 7 % Pensionister 4 % Uddannelse og forskning 5 % Kommuner og institutioner 9 % Studerende 10 % Andre 3 % Belysningsleverandører 34 % Ingeniører 16 %

4 4 ØKONOMI - INDTÆGTER OG UDGIFTER Kontingentindtægter Arrangementer og kurser Projektindtægter Tidsskriftet LYS Indtægter 2013 Magasinet LYS Lysets Dag Medlemsservice og møder Kurser og foredrag Den Danske Lyspris, PR og lobbyarbejde Standarder og CIE Forsknings- og netværksprojekter Kontor, it og administration Lokaleomkostninger Omkostninger fordelt på aktiviteter 2013 Sådan bruges pengene! DCL er en forening, og en forening, hvor der heldigvis er råd til, at en lille, fast flok af medarbejdere kan arbejde med at skabe liv og dynamik. DCL er generelt fokuseret mod at skabe aktiviteter, som er medlemsorienterede, og hvor man populært sagt kan mærke, at man får noget for sit kontingent. Blandt aktiviteterne er det frem for alt bladet LYS og Lysets Dag, som af medlemmer nævnes som vigtige. Det overordnede politiske arbejde, standardiseringsopgaver og generel markedsføring af lysdesign kan nok være lidt svært at mærke for medlemmerne. DCL stoler på, at medlemmerne godt ved, at det er en nødvendig del af foreningens eksistensberettigelse, og at det er en naturlig opgave for sekretariatet. Figuren illustrerer indtægtsgrundlaget, og omkostninger og timer fordelt på aktiviteter. DCL fokuserer på, at sekretariatets administration generelt er så omkostningseffektiv som muligt. Helt optimalt er det f.eks. ikke altid at have kontor i Stenløse, men det sikrer os en ekstremt billig husleje, fornuftige kontorlokaler såvel som meget gode opbevaringsmuligheder for udstillingsmateriel og så videre. DCL's indtægtsgrundlag er kontingentmidler, midler fra deltagelse i støttede forsknings- og innovationsprojekter, og endelig afholdelse af kurser, foredrag og arrangementer. Deltagelse i forskningsprojekterne er vigtigt, da kontingentmidlerne over årene er svundet. Her skal der bare lyde en opfordring til, at DCL's nuværende medlemmer hjælper til med at opfordre egne samarbejdspartnere eller kolleger til at slutte op om eller benytte DCL's kurser og arrangementer. Det er også en måde at støtte foreningen på.

5 NYE INDTÆGTSKILDER - NYE PROJEKTER 5 Behov for nye indtægtskilder Der skal penge til at drive en forening som DCL på højt niveau. Til at supplere kontingentmidlerne har DCL i løbet af efteråret sikret yderligere midler fra forskellige kanter: Nye kurser og specialforedrag, Lysets Dag 2013 og nye projektopgaver. Lysets Dag er en medlemsorienteret hovedaktivitet, som DCL fremover gerne vil gennemføre årligt. Da konferencen også tiltrækker andre end DCL's medlemmer, er billetindtægterne med til at finansiere DCL's drift. Ligeledes er bidraget fra salg af udstillingsstande en vigtig indtægtskilde. Derfor bliver der også en Lysets Dag 2014 med temaet Lyset Ude. I år 2013 gennemførte DCL 5 kurser, og en række specialforedrag. I året 2014 gennemføres desuden flere temadage, ligesom DCL gæsteunderviser ved bl.a. Designskolen i Kolding. Nye forsknings- og innovationsprojekter DCL er med i en række nye forsknings- og innovationsprojekter. I 2014 går DCL i gang med fem nye projekter af varighed fra fire måneder til fire år: Fortsættelse af Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket har til sommer kørt i fire år, og der er fra Styrelsen for Forskning og Innovation nu bevilget hele 12 mio. kr. til en fortsættelse over endnu fire år. Med sigte på at styrke små og mellemstore lysvirksomheder i Danmark skal pengene anvendes til vidensdeling, matchmakingaktiviteter og innovationsprojekter. DCL driver innovationsnetværkets sekretariat. Læs mere om de nye planer på side 15. ELFORSK-projekt: Avanceret visualisering af lysscenarier Projektets mål er at vise, hvordan state-of-the-art, fotorealistisk visualisering af lysmiljøer kan anvendes til at optimere bygningers energiforbrug: Sigtet er at anvise nye teknologiske muligheder, der gør det muligt at finde den rette balance mellem energi og lys (belysningsstyrke, blænding, overflader, lysfordeling mv.) ved at simulere og demonstrere lysmiljøer virtuelt. Projektet skal have en særlig appel til arkitekter, og DCL står for formidlingsdelen. Projektet løber over to år. Projektet ledes af SBI-AAU, og de øvrige deltagere er DCL, Henning Larsen Architects og Rambøll. ELFORSK-projekt: Brugerreguleret lysniveau og energibesparelsespotentiale Projektet fortsætter tidligere undersøgelser om lysregulering og brugeradfærd. Projektet fokuserer på strategier for manuel tænd/sluk/regulering: Hvilket lysniveau indstiller brugerne til? Resultaterne fra både dette projekt og tidligere undersøgelser præsenteres ved et større fagseminar mod projektets slutning. DCL afholder seminaret og udgiver en publikation, som opsummerer, hvad man kan gøre rent praktisk reguleringsmæssigt. Projektet løber over to år. Projektet ledes af SBI-AAU, og de øvrige deltagere er DCL og I-No. Et innovationskonsortium - Center for LED-Metrologi LED-systemers performance er vigtigt man må kunne stole på egenskaber og ydeevne. Dette hænger nøje sammen med, hvordan man rent teknisk udfører sine målinger og kalibrerer instrumenter såsom fotometre, kolorimetre og spektrometre. Projektet sigter til at forbedre måleteknikkerne grundlæggende, således at de modsvarer de nye krav, der er fremkommet med LED'er og det gælder både synlige bølgelængder og UV-stråling. Innovationskonsortiet har fire parter - Dansk Fundamental Metrologi, DTU Fotonik, DELTA og DCL og løber over fire år. DCL skal være med til at sætte retning på projektet, gøre det så erhvervsrettet som muligt og formidle resultaterne løbende.

6 6 KREDSENES ROLLE 6% Viden om lys Relevant, up-to-date viden om lys, projekter, løsninger mv. 4% i udlandet Se lys Medlemmerne skal se lysløsninger i virkeligheden. Der er stor forskel på at opleve lys med egne øjne og at læse om lys på skærm eller papir. 13% 7% 8% 62% Netværk Medlemmer skal kunne mødes, skabe nye relationer og udveksle erfaringer. Aktiviteter i DCL og kredsene skal altid have disse tre punkter i fokus. Formålet med kredsene De 5 kredse er det lokale samlingsted for medlemmerne. Her kan man mødes og netværke lokalt på tværs af faggrupper. Kredsene er samtidig et visitkort for DCL, og kredsmedlemmerne har derfor en vigtig opgave i at udbrede kendskabet til DCL i lokalområdet og at hverve medlemmer. Hver enkelt kreds ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 15 medlemmer, som vælges på årsmødet. Der er hvert år 1-3 medlemmer på valg, så der er gode muligheder for at blive valgt ind og gøre sin indflydelse gældende. DCL og kredsene skal give medlemmerne alt det, som de ikke kan finde på internettet: Målet er, at hver kreds afholder 3-8 møder om året. I de senere år har dette dog ikke været muligt i alle kredse. Som det fremgår af figuren afspejler aktiviteten i de enkelte kredse i nogen grad medlemstallet i landsdelene. Der er flest aktiviteter i Østkredsen, hvortil 62% af DCL's medlemmer hører, mens der er færre aktiviteter i de mindre kredse. Udover de regionale kredse har DCL også Ungt Lys, som er organiseret som en kreds, men som omfatter studerende og nyuddannede. Da kredsarbejdet og mødedeltagelsen generelt ønskes styrket, er der i starten af 2014 gennemført et fælles kredsbestyrelsesmøde, hvor mange nye tiltag blev besluttet, herunder kraftigere markedsføring.

7 MØDESTATISTIK 7 MØDER I DANSK CENTER FOR LYS 2013 Antal deltagere Øst for Storebælt (6 møder) Hospitalsbelysning og foredrag ved Bartenbach, 21. februar 105 Årsmøde i Østkredsen og debat - ideer til fremtidens DCL, 19. marts 22 Lynmøde - Ny belysning i Gl. Holte Kirke, 24. april 24 Degas Metode i LED-lys, 22. august 30 Dynamisk belysning hos Topdanmark, 11. september 42 Østkredsens julemøde, 2. december 46 Fynske kreds (3 møder) Kompans nye domicil i Odense og årsmøde i Fynske kreds, 20. marts 23 Fra plisserede skærme til moderne lysteknologi - Besøg hos LE KLINT, 16. maj 34 Julebelysning i Odense Centrum, 10. december 20 Nordjyske kreds ( 1 møde) Udvidelse af Aalborg Lufthavn og årsmøde i Nordjyske kreds, 6. marts 18 Midtjyske kreds (1 møde) Egmont Højskolens nye rehabiliteringscenter og årsmøde i Midtjyske kreds, 13. marts 13 Sydjyske kreds (1 møde) IBC s nye Innovationsfabrik og årsmøde i Sydjyske kreds, 10. marts 10 Ungt Lys (5 møder) Art can t be defined...which I have just done, 7. februar 6 Lys som historiefortællende element på film,11. april 33 Lysworkshop med udgangspunkt i Peter Callesens finurlige univers, 22. august 10 Ungt Lys på besøg hos ERCO, 22. oktober 12 Designfirmaet Diffus og Mea Andresen, 19. november 13 I alt hele landet 17 møder med i alt 461 deltagere

8 8 LYSETS DAG 2013 Lysets Dag var en stor succes Lysets Dag 2013 satte fokus på temaet LED flytter ind med en blanding af stærke teoretiske indlæg og præsentation af gode, illustrative cases fra aktuelle belysningsprojekter med LED. Der var 270 deltagere i arrangementet, som fandt sted den 5. september i Lokomotivværkstedet i København. Det mere end 100 år gamle værksted bød på en flot scenografi til såvel konferencen, som den tilhørende udstilling. Delt op i temaer Dansk Center for Lys havde valgt at bygge konferencen op i blokke med forskellige højaktuelle temaer i tilknytning til LED-belysning. De fire temaer var: LED og de mange nuancer af hvid LED - undgå blænding LED - det arkitektoniske potentiale Tre tekniske udfordringer Blandt talerne var bl.a.: dr. habil. Ing. Peter Bodrogi, Technical University Darmstadt, Stephen Philips, industriel designer, Arup, Daniel Rybakken, designer, Norge, Jesper Kongshaug, lysdesigner og Dietmar Thomas, Philips Technologie, Aachen. Fin lysudstilling 14 udstillere viste dagen igennem deres nyeste LEDprodukter og projekter frem. Derudover blev der vist tre særudstillinger af Ungt Lys, Kolding Designskole og modedesigner Mea Andresen. De 14 udstillere var: Bico Professional A/S, Dansk Energi/Elforsk, DOLL, Inovationsnetværket Dansk Lys, Dansk Lyskilde, Delux Denmark, Erco Lighting, Focus Lighting A/S, Okholm Lighting, Philips, Roblon, Scanlouvers A/S, Steinel Professional og Zumtobel. Foto: Jakob Eskildsen.

9 DEN DANSKE LYSPRIS Lyspris til BIG og Gl. Hellerup Gymnasium Den Danske Lyspris 2013 blev overrakt ved en festlig sammenkomst på Frederiksberg Rådhus den 21. januar Prisen gik til Gl. Hellerup Gymnasiums nye multihal. Arkitekturen og lyset arbejder meget tæt sammen i dette projekt, og det er denne kvalitet set i sammenhæng med funktionaliteten, som overbevidste juryen om, at lige netop dette projekt skulle tildeles årets lyspris. Det var Frederiksbergs første viceborgmester Morten Jung, som overrakte prisen til arkitekt m.a.a. Finn Nørkjær, partner i BIG, og bestyrelsesformand Flemming Jørgensen fra Gl. Hellerup Gymnasium. De modtog prisen på vegne af Gl. Hellerup Gymnasium og rådgiverteamet bag den nye multihal. Gl. Hellerup Gymnasium vandt lysprisen i et tæt opløb med de øvrige nominerede projekter: Mediefacaden på Industriens Hus, København, Den Blå Planet Danmarks Akvarium, Kastrup og IBC Innovationsfabrikken i Kolding. Der deltog 70 DCL-medlemmer i arrangementet. Jury 2013: Akademisk Arkitektforening. Arkitekt m.a.a. Astrid Mody Arbejdstilsynet. Ingeniør Finn Gamél Christensen Bygherreforeningen. Chef for Planlægning & Arkitektur Rita Justesen Dansk Energi. Product manager Kurt Hejlesen Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen LysNet. Arkitekt m.a.a. Karina Mose DCL Fynske kreds. Civ.ing. Flemming Kjærulf, DCL Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Stig Frølund Pedersen DCL Nordjyske kreds. Cand.polyt. Mads Dines Petersen DCL Østkredsen. Belysningsingeniør Niels Erik Knudsen Ungt Lys. Lysdesigner Naija Nygaard Dansk Center for Lys. Civ.ing. direktør Anne Bay (juryformand) Sponsorer Dansk Center for Lys, Louis Poulsen Lighting, Philips Lighting og SEAS-NVE. Fra venstre juryformand Anne Bay, DCL, bestyrelsesformand Gl. Hellerup Gymnasium Flemming Jørgensen, partner i BIG Finn Nørkjær og første viceborgmester Morten Jung. Foto: Jakob Eskildsen.

10 10 MEDLEMSINFORMATION NR 03 / 2013 LySetS Dag 2013 armaturdesign DSB SatSer 100 % på LeD Fem vigtige informationskanaler Nyhedsbrev DCL s nyhedsbrev bringer nyheder, information om aktuelle møder rundt om i landet, kurser og andre events. Nyhedsbrevet udsendes til medlemmer og interesserede pr. . Statistikken viser, at rigtigt mange læser nyhedsbrevet og klikker sig videre til uddybende information på hjemmesiden. Nyhedsbrevet er i 2013 blevet udbygget med en spalte til nyheder fra DCL-støttemedlemmer. Derudover kan alle medlemmer tegne en stillingsannonce i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes ud ca. hver fjortende dag. I 2013 udsendte DCL 25 nyhedsbreve til ca modtagere. LYS LYS bringer den nyeste viden inden for lyskilder, armaturer, lovgivning, forskning, konferencer og projekter. I 2013 har LYS dækket temaerne DS 700, Den Danske Lyspris, lysuddannelse, armaturer og Lysets Dag. Det kontrollerede, distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 er af Fagpressens Medie Kontrol opgjort til i gennemsnit pr. nummer. Trykoplaget er i snit 1800 eksemplarer pr. nummer. LYS udgives fire gange årligt. LYS distribueres til alle DCL-medlemmer samt 136 abonnenter. LYS kan også læses elektronisk af alle medlemmer via login. Der er afholdt et møde i redaktionskomitéen i DCL s hjemmeside benyttes især til at finde information om medlemsmøder, kurser, events, leverandører og pressemateriale. Statistikken viser tydeligt, at hjemmesiden har flest besøg i forbindelse med Lysets Dag, kurser, uddeling af Den Danske Lyspris o.lign. Hjemmesiden havde ca unikke besøgende i Siden besøges dagligt af ca Der var flest besøg i marts, hvor datoen for Lysets Dag 2013 og DCL s kursusprogram blev offentliggjort. Hjemmesiden udvikles løbende. I 2013 blev der bl.a. tilføjet nye sider for DCL-støttemedlemmer i forbindelse med indførelsen af den nye kontingentmodel. LinkedIn DCL har i 2013 oprettet en "Company page"på Linked- In. Denne side får ca. 4 nye followers om ugen, og bruges til yderligere at sprede nyheder og arrangementer online. Over halvdelen af DCL's followers er ikke personlige medlemmer. Facebook Ungt Lys har en åben gruppe på Facebook med ca. 150 medlemmer. Gruppen bruges til at dele mødekort med medlemmerne og til medlemmernes egne uploads og inspirationer.

11 EN FORENING I DIALOG 11 DCL i medierne Årets presseomtale har først og fremmest koncentreret sig om LED, lyskvalitet, lysviden.dk, Lysets Dag og Den Danske Lyspris. Udtalelser og interviews I løbet af året er centrets direktør Anne Bay blevet interviewet til mange medier. Hun har bl.a. udtalt sig til: Electra: Godt lys kan være lidt af en videnskab Electra: Det kræver motivation at få det rigtige lys Installatør Horisont. Installatørerne skal rådgive bedre om LED TV 2 Øst - BYGGERI+Arkitektur: Lys der fungerer for mennesker Ingeniøren: Nye sparepærer: Danskerne kløjes i lumen, kelvin og Ra-værdier Debatmøde om DS 700 I september arrangerede DCL et debatmøde med overskriften: Energiklasse 2020 hvordan tolkes kravene til dagslys? På mødet var der rig lejlighed til at deltage i debatten om, hvordan BR20-kravene fungerer i praksis. DCL havde inviteret de vigtigste spillere fra bl.a. Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og rådgiverbranchen med som oplægsholdere. Målet var at påvirke proccessen henimod skabelsen af et lovgrundlag, der giver de bedst mulige betingelser for godt og energirigtigt dagslysdesign i fremtiden. Der deltog 70 personer i mødet, som var gratis. Udsendte pressemeddelelser Dansk Center for Lys har udsendt en række pressemeddelelser i årets løb i forbindelse med bl.a. lanceringen af lysviden.dk, Den danske Lyspris og Lysets Dag. det har ført til omtale i bl.a.: Electra, Politiken, Licitationen, Byggeri. Fyns Stiftstidende, Arkitekten, Ugens Erhverv, Teknologi og Viden, Ørestad avis, Jyskevestkysten, Amagerbladet og Frederiksbergbladet.

12 12 KURSER OG FOREDRAG DCL's efteruddannelse DCL s kursusvirksomhed giver medlemmer og andre mulighed for at få opdateret deres viden om lys og belysning. I 2013 gennemførte DCL 5 kurser. De gennemførte DCL-kurser er: 2-dages grundkursus med fokus på LED og andre lyskilder, København (20 deltagere), Dialux - bereging af belysning indendørs, København (11), Kursus i lysdesign til armaturer, Stenløse (5), Dialux - beregning af belysning udendørs, København (13) og 1-dags Grundkursus med fokus på LED, Odense (17). Dialux-kurserne og armaturdesignkurset er helt nyudviklede kurser. Udover indlæg på DCL-møder har sekretariatets medarbejdere holdt en lang række eksterne foredrag i Specialforedrag 2013 ca. antal deltagere Region Sjælland, REEEZ - temadag om lys 20 Lystemadag Arkitektskolen i KBH og i Aarhus 50 Formland - UP! 200 International Club Copenhagen 30 Sydjyske Kommuner - Åbenrå 25 Schneider Rådgiverdag 40 Svømmebadsteknik Tredje del 20 Scanenergi - Ikast 10 SusTrans Netværket - belysning i omstilling 15 LeanEnergyCluster 30 IBC Euroforum Vej- og Gadebelysning 150 Statistik for DCL kurser 2012/2013 Antal kurser Kursister i alt Grundkursus med fokus på LED og andre lyskilder (2 dage) Dialux - bereging af belysning indendørs (1 dag) 1 11 Dialux - bereging af belysning udendørs (1 dag) 1 13 Kursus i lysdesign til armaturer (1 dag) 1 5 Grundkursus med fokus på LED (1 dag) 1 17 I alt

13 STANDARDISERING OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE 13 Dansk Standard Standardiseringsudvalget S-061 Belysning beskæftiger sig med standardisering inden for lys og belysning. I 2013 har S-061 bl.a. haft fokus på den næsten færdige revidering af DS700, ligesom udvalget har besvaret en række officielle henvendelser vedrørende tolkning af eksisterende standarder. DCL var i 2013 repræsenteret i S-061 ved Astrid Espenhain. Nordisk Samarbejde Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomitéen, som består af direktørerne fra de nordiske lystekniske selskaber. Der har været afholdt 2 møder i Internationalt samarbejde CIE Dansk Center for Lys er nationalkomité for CIE med Bjarne Corneliussen/Anne Bay som formand. I årets løb har DCL stået for salg og formidling af CIE-rapporter i Danmark. Derudover har DCL fulgt arbejdet i CIE s tekniske komitéer. De danske repræsentanter i CIE s divisioner er: Division 1: Vision and Colour, Anne Bay, Dansk Center for Lys Division 2: Physical Measurement of Light and Radiation, Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Division 3: Interior Environment and Lighting Design, Werner Osterhaus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Division 4: Lighting and Signalling for Transport, Kurt Christensen, Philips Division 5: Exterior Lighting and Other Applications, Marianne Hornuff, ÅF Lighting Division 6: Photobiology and Photochemistry, Jens Christoffersen, VELUX Oversigt over komitéer, udvalg, følgegrupper m.m., hvor DCL har været repræsenteret i 2013: Danske Energiklagenævnet under Energistyrelsen Jury til uddeling af Den Danske Lyspris Redaktionskomitéen for LYS LYSnET Innovationsnetværket Dansk Lys Standardiseringsudvalget for belysning S-061 Dansk LED netværk Internationale Nordlys-komité Jury Nordisk lyspris CIE (dansk nationalkomité)

14 14 PROJEKTER EUDP-projekt ELFORSK-projekt (PSO ) Festivalbelysning Med udgangspunkt i LED-teknologiens mange fordele, herunder muligheden for at kunne styre både lysets styrke og spektrale sammensætning, er formålet med dette projekt at udforske og give bud på løsninger til fremtidens udendørsbelysning. Projektet har fokus på udendørs byrum og arbejder med konkrete udendørs rum på Roskilde Festival, hvilket giver mulighed for nytænkning og hurtig respons fra de mange festivalgæster. I projektet indgår 3D visualisering af lysforholdene, så man sikrer, at den ønskede effekt og stemning opnås. Som en del af projektet sammenlignes lystekniske målinger med resultater af brugerundersøgelser med henblik på at vurdere værdien af visualisering. DCL deltager i test- og dokkumentationsdelen af projektet og bidrager med formidling af dokumentation og resultater. I 2013 deltog DCL i Roskilde Festival og skrev en artikel til LYS om resultaterne af testbelysningen. Projektet forventes afsluttet primo PV LED Engine en ny generation af intelligent solcelle dreven LED-belysning Projektet har til formål at udvikle intelligente solenergidrevne LED-løsninger til high-end belysningsmarkedet og tilvejebringe en teknisk uovertruffen platform for at integrere solceller i applikationer. Endvidere tilvejebringes og publiceres et interaktivt dimensioneringsværktøj til solcelleprodukter. DCL har bidraget med markedsanalyse på eksisterende produkter i ind- og udland indenfor PV, LED, lagring samt styring. Ud over DCL tæller projektgruppen DTU Fotonik (projektleder), DTU Elektro, DTU Materialer, Out-Sider, AKJ Inventions og modelmager Morten Lyhne. Projektet forventes afsluttet i ELFORSK-projekt (PSO ) LED-positivliste Projektet skal resultere i en liste, der indeholder troværdig information om LED-belysningsprodukter. Det vil give brugere et bedre grundlag for at vælge de rette produkter. Informationen fremskaffes ved laboratorieundersøgelser af hver enkelt LED. DCL har bl.a. bidraget med forslag til finansiering og udformning af et kvalitetsmærke. Projektet afsluttedes ultimo Dansk Standard DS 700 Revision Dansk Center for Lys har ansvaret for det tekniske og faglige indhold af den nye revison af DS 700, som ventes publiceret 1. kvartal Den nye revision skal sikre opdatering ift. rumtyper, arbejdsopgaver og belysningsstyrker. Den arbejder med en ny definition af vedligeholdelsesfaktoren, og blændingsgrænserne er ændret, så der er i overensstemmelse med DS/EN :2011. Endelig indeholder revisionen anbefalinger for belysning af vertikale flader og cylindriske belysningsstyrker.

15 PROJEKTER 15 Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys har endnu en gang haft et aktivt år med en række arrangementer, projekter og nye tiltag. I 2013 har netværket stået for følgende aktiviteter: ELCA og SSL-erate Dansk Lys tog i det forløbne år initiativ til en ansøgningsproces sammen med ELCA the European Lighting Cluster Alliance. En proces, som resulterede i, at det store koordinerede EU-projekt SSL-erate gik i luften i november 2013 med repræsentanter fra 13 forskellige EU-lande. SSL-erate er blevet til på baggrund af en ansøgning til EU s 7. rammeprogram ICT call 11. Igennem forskellige strategier vil projektet sætte brugen af LED i fokus hos bl.a. kommuner, sygehuse og andre slutbrugere. Med DTU Elektro som dansk konsortiepartner er Dansk Lys en integreret del af SSL-erate. Forskningsfremmende studieture For at støtte de nyeste talenter inden for lysforskning i Danmark udloddede Dansk Lys i efteråret 2013 tre rejselegater til konsortiepartnerne i netværket. Legaterne gik til DTU Fotonik, DTU Elektro og AAU, som har sendt forskere af sted til følgende steder og arrangementer: CIE workshop i Slovenien med fokus på fotometrik og erfaringsudveksling, besøg på Fêtes des Lumières i Lyon og hos Eindhoven Universitet og Philips, deltagelse i Strategies in Light Europe-arrangement i München og besøg hos Osram for at etablere samarbejdsmuligheder. Foto: Mike Magnussen. Udviklingssamarbejde med Kina I september 2013 afholdt Invest in Denmark et møde med fokus på de danske lyskompetencer. Et af formålene var at få identificeret, hvor Danmark adskiller sig fra eksempelvis det kinesiske marked for at kunne promovere de særlige danske kompetencer inden for lys og belysning. Dansk Lys var medarrangør på mødet, og det har ført til yderligere samarbejde med Udenrigsministeriet i et fælles initiativ for at få tiltrukket interesserede lysinvestorer fra eksempelvis Kina til Danmark. Promovering af forskning Dansk Lys har prioriteret mødet mellem forskere og erhvervsliv højt. Derfor tog netværket også initiativ til at afholde et mød-en-forsker-arrangement hos DTU Elektro. Netværket deltog derudover med en stand på Lysets Dag På standen havde de besøgende mulighed for at gå i dialog med forskerne og få et indblik i innovationsprojekterne under Dansk Lys.

16 16 PROJEKTER Roskilde Festival Roskilde Festival dannede også rammerne for en event arrangeret af Dansk Lys. I 2013 var der mulighed for at se på installationer, som var lavet med hjælp fra bl.a. DTU Fotonik og virksomheder samt oplæg fra festivalen og andre aktører. Workshop for kommunerne I juni afholdt Dansk Lys arrangementet LYS Kvalitet, Energi & Effektivitet, hvor kommunerne havde mulighed for at få mere kendskab til de forskellige muligheder, lys byder på. Dagen bød på erfaringsudveksling og workshops med fokus på de udfordringer, der ligger inden for lys og belysning. Det handlede overordnet om at klæde deltagerne på til at skabe den bedst mulige kvalitet inden for lyskvalitet og energieffektivitet. I alt 50 repræsentanter fra over 30 kommuner deltog i arrangementet. Folkemøde på Bornholm Dansk Lys var med til årets folkemøde på solskinsøen, hvor netværket var en del af Forsknings- og Innovationsstyrelsens fællesstand. Over 500 organisationer var repræsenteret på Bornholm, og arrangementet blev besøgt af ca mennesker. På FI s stand bidrog Dansk Lys bl.a. med et lysshow. Sammen med Dansk Lydteknologi og Netværket for Livsstil og Mode stod Dansk Lys for aftenprogrammerne torsdag og fredag, som bød på modeopvisning, DJ, god lyd og selvfølgelig spændende lys. Studietur til Frankrig I samarbejde med Byens Netværk afviklede Dansk Lys i december 2013 en studietur til Lyon. Formålet med turen var at skabe netværk på både nationalt og internationalt plan, og inspiration samt udveksling af viden og idéer stod i centrum for arrangementet. Programmet bød på viden om lys i teknisk henseende, og der blev set på lys som en integreret del af byplanlægning. Deltagerne på studieturen omfattede repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder inden for lyssektoren såvel som byggebranchen, arkitekter og rådgivere, videninstitutioner, kommuner og boligselskaber. Samarbejde i centrum Generelt tegner der sig et billede af et 2013, hvor deltagelse i Dansk Lys aktiviteter fordeler sig over et stort felt af interessenter. Således har en lang række repræsentanter fra både kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner lagt timer i Dansk lys tiltag for at fremme netværk, udvikling og vækst i den danske lysbranche har også budt på ansøgning på ny bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til netværkets fortsatte arbejde. En bevilling, som er blevet imødekommet, således at Dansk Lys nu er sikret endnu en fireårig periode fra

17 ORGANISATION 17 HOVEDBESTYRELSEN PR Hovedbestyrelsen (15) Bjarne Corneliussen, regionschef, civilingeniør. (formand DCL) Hans-Erik Wolff, direktør (FABA), (næstformand DCL) Carsten Løvgren, belysningskonsulent (Veltec) Martin Prinds, projektleder (Sydjyske kreds) Kätte Bønløkke Andersen, arkitekt m.a.a. (Midtjyske kreds) Finn Gamél Christensen, akademiingeniør (Arbejdstilsynet) Christian Jarby, afdelingschef (Tekniq) Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Østkredsen) Arne Bo Larsen, advokat, Dansk Energi Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådgiver (Fynske kreds) Merete Madsen, arkitekt m.a.a. (Akademisk Arkitektforening) Naija Nygaard, designer (Ungt Lys) Steen Rasmussen, adm. direktør (Nordjyske kreds) Allan Ruberg, belysningsingeniør, PLDA (rådgivende ingeniører) Henrik Worsøe, direktør (Lyskildeleverandørerne) Forretningsudvalg Bjarne Corneliussen, regionschef, civilingeniør, (formand) Hans-Erik Wolff, direktør (næstformand) Henrik Worsøe, direktør Martin Prinds, projektleder (formand for Sydjyske kreds) Obs! Kredsformændene er alle medlemmer af hovedbestyrelsen. KREDSBESTYRELSER Østkredsen (13) Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Formand) Ralf Ritter, projektchef (næstformand) Erwin Petersen, civilingeniør (sekretær) Carsten Løvgren, belysningskonsulent Bent Thyge Thygesen, civilingeniør Gunver Hansen, arkitekt m.a.a. Henning Solfeldt, arkitekt m.a.a., mdd, civilingeniør Jens Nelleberg, belysningskonsulent Allan Ruberg, belysningsingeniør, PLDA Lars B. Hansen, ingeniør Freddy Degn, senior Key Account Manager Søren Vedel Hellgreen Laursen, fagprojektleder Naija Nygaard, designer Fynske kreds (9) Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådg. (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, (næstformand) Claus Thaisen, belysningskonsulent (kasserer) Carsten Melchior Hansen, belysningsingeniør Claus Mølhede, salgsdirektør Michael Jacobsen, ingeniør May-Britt Jakobsen, projektchef Michael Hedam, ingeniør Marianne Tonim Nielsen, arkitekt m.a.a. Sydjyske kreds (7) Martin Prinds, projektleder (formand) Kirsten Bonde, key account (næstformand) Stig Frølund Pedersen, arkitet m.a.a. (kasserer) Anne Mette Rasmussen, arkitekt m.a.a. (sekretær) Martin Frederiksen, key account Peter Søe Mikkelsen, udviklingschef Morten Nielsen Midtjyske kreds (7) Kätte Bønløkke Andersen, arkitekt m.a.a. (formand) Christian Bertelsen, ingeniør (næstformand) Jon Brøcker, arkitekt m.a.a. Erik Jensen, ingeniør (kasserer) Ole Søndergaård, grossist Jens Holm Per Nicolai Hvid, key account manager Nordjyske kreds (9) Steen Rasmussen, direktør, ingeniør (formand) Arne Steen Hansen, direktør (næstformand) Peter Andersen, Key Account Manager Michael Vangsted Jensen, salgskonsulent (kasserer) Allan Stigsen, el-installatør Mads Dines Petersen, adjunkt Palle Praastrup, ingeniør Preben Clemmensen, belysningstekniker Ungt Lys Styregruppe (4) Naija Nygaard, designer (formand) Sabine Møller, studerende industriel design Kia Lundorff, arkitektstuderende Mai Bogø, arkitektstuderende

18 18 ORGANISATION SEKRETARIAT Anne Bay, direktør, civ.ing. (fuldtid) Leder af sekretariatet. Medlemsservice, kurser, foredrag, internationalt samarbejde og projekter Dorte Gram, redaktør, arkitekt, m.a.a., (deltid) Redaktør på tidsskriftet LYS, presse, Den Danske Lyspris, kurser, seminarer og Lysets Dag Annemette Sonnichsen. merkonom (deltid) Bogholderi, fakturering, medlemsdatabase og medlemsservice Lene Hinnerup Hartmeyer, cand.ling.merc (deltid). Netværkskoordinator Innovationsnetværket Dansk Lys Maiken Lindberg, projektleder, cand.mag. (deltid) Projekter, Lysets Dag, hjemmeside, nyhedsbrev, it, redaktionssekretær og annoncesalg til LYS samt medlemsservice Ansatte: Dorte Gram, Annemette Sonnichsen, Anne Bay, Maiken Lindberg og Lene Hinnerup Hartmeyer.

19

20 Dansk Center for Lys Engholmvej 19, postboks Stenløse Tlf.:

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI

ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER TEKNOLOGI ELFORSK SÅ LYSET 10 ÅR MED LED TEKNOLOGI SKABER STORE ELBESPARELSER OG ANDRE SAMFUNDSMÆSSIGE GEVINSTER ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE DERFOR SATSER ELFORSK PÅ DANSK LED-TEKNOLOGI

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Det gode skolelederliv. Tema side 8-18. 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne

Det gode skolelederliv. Tema side 8-18. 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne 6 juni 2009 Magasin for Skolelederne Det gode skolelederliv Tema side 8-18 Den papirløse skole Side 6 Nye skoleledere på kursus Side 20 Leder på tosprogsskole Side 22 Modersmålsundervisning Side 26 Enhedsskolen

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere