Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Center for Lys Årsberetning 2013"

Transkript

1 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

2 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive idéer har Bjarne været en både afholdt og god leder. Processen med at finde Bjarnes erstatning er p.t. i gang. I september måned afholdt DCL Lysets Dag, og det blev en fantastisk dag i flotte og rå omgivelser i Lokomotivværkstedet i København. Eventen omtales på side 8. En forening for os, der arbejder med lys Sjældent har lysfaget været så spændende og svært som nu. LED'ens indtog gør det vanskeligere end nogensinde at være lystekniker, vi får nye akademiske lysuddannelser, en ny DS700 skal indføres og døgnrytmelys er i kolossal fremmarch. Året 2013 har været præget af stor travlhed hos Dansk Center for Lys. Ved årets begyndelse tog vi fat på den store ændring af vores kontingentsystem, der indebærer, at DCL nu kun har personlige medlemskaber, og ikke firmamedlemskaber for grupper af (unavngivne) personer. Vi glæder os over det nye system. Det personlige kontingent blev sat til 1200 kr. + moms, hvilket viste sig at være i underkanten i forhold til at bevare indtægtsgrundlaget. Derfor er kontingentet pr. 1/ øget til 1500 kr + moms. I juni måned kom vores bestyrelsesformand, Bjarne Corneliussen (OBH) desværre i en helbredsmæssig situation, der gjorde, at han ikke længere kunne fortsætte som formand. Hans hverv er derfor i andet halvår blevet løftet af næstformand Hans-Erik Wolff (Louis Poulsen Året 2013 blev også et år, hvor DCL manglede en del indtægter fra deltagelse i forsknings- og innovationsprojekter såvel som fra kontingenter og annoncer. Som en naturlig konsekvens af det lidt spinkle indtægtsgrundlag blev staben i maj reduceret med ca. 1,5 stilling, således at DCL's sekretariat i dag er bemandet med ca. 4,5 fuldtidsstilling. På den baggrund er vi glade for, at DCL's medlemmer generelt tilkendegiver, at de fornemmer et godt og øget aktivitetsniveau. Som medlem af DCL skal man forvente tre ting: At blive holdt opdateret med inspiration, lovgivning, viden og branchestof på en uvildig måde At få mange gode lejligheder til at møde de andre medlemmer, og dermed også potentielle samarbejds-partnere At blive inviteret til at se lysløsninger i praksis i vores verden er der en del, som kun kan erfares med øjnene DCL gør det, som ingen andre gør for lysfaget. DCL er aktiv, når lysstandarderne og lysuddannelserne i Danmark skal udvikles og DCL påvirker de andre faglige foreninger som f.eks. Arkitektforeningen og Tekniq med vore synspunkter. Ja, i det hele taget vil vi gerne præge den offentlige debat og forbrugernes vidensniveau om lys. Dette lobbyarbejde hører med til det lange seje træk, der bl.a. skal hjælpe lysdesign med at blive en anerkendt faglighed i Danmark. Anne Bay, direktør, DCL

3 MEDLEMSTAL OG NY KONTINGENTSTRUKTUR 3 Næsten 1000 i databasen Pr. 1. januar 2013 blev kontingentstrukturen ændret, således at alle medlemskaber nu er personlige. Det er derfor ikke længere muligt at tegne et firmamedlemsskab. Den nye kontingentmodel blev vedtaget af hovedbestyrelsen den 8. november Den nye kontingentmodel gør det enklere og mere retfærdigt for medlemmerne. Det nye, enkle kontingentsystem Fordelene ved det nye system er mange: Det er nu gennemskueligt, hvem der bidrager med hvad DCL har en rigtig og helt opdateret kontaktdatabase med personer og ikke bare firmaadresser. Dette sikrer at både bladet LYS og nyhedsbreve rammer alle modtagere. DCLs ukommercielle og uvildige position sikres ved at holde de kommercielle interesser tydeligt adskilte og åbne Medlemmer fordelt på fag pr : Udover medlemmer og abonnenter på LYS er der 300, som har tilmeldt sig det elektroniske nyhedsbrev. Støttemedlemmer i 2013 I tillæg til det nye kontingentsystem indførte DCL støttemedlemskaber, som sikrer virksomheder, der kan afse en fast årlig støttesum til DCL, nogle konkrete markedsføringsmæssige fordele og rabatter. Støttemedlemmer får rabatter på bl.a. annoncer i LYS, Lysets Dag og kurser. Platin Philips og Louis Poulsen Lighting Guld SEAS-NVE Sølv ERCO Lighting, GE Lighting, Glamox Luxo, Havells-Sylvania, iguzzini Illuminazione Danmark, Lemvigh-Müller, Luminex, Optoga AB, Osram, Rambøll Lys, Riegens, Thorn Lighting, Vanpée & Westerberg VELUX Danmark A/S, Zumtobel Belysning, ÅF Lighting Belysningsleverandører 283 Ingeniører 135 Arkitekter og designere 57 Kommuner og institutioner 74 Energiselskaber og energitjenester 45 El-installatører 46 Uddannelse og forskning 41 Andre 27 Studerende 86 Pensionister 30 Medlemmer i alt 824 Abonnenter på LYS 136 El-installatør 5,5 % Energiselskaber og energitjenestser 5,5 % Arkitekter og designere 7 % Pensionister 4 % Uddannelse og forskning 5 % Kommuner og institutioner 9 % Studerende 10 % Andre 3 % Belysningsleverandører 34 % Ingeniører 16 %

4 4 ØKONOMI - INDTÆGTER OG UDGIFTER Kontingentindtægter Arrangementer og kurser Projektindtægter Tidsskriftet LYS Indtægter 2013 Magasinet LYS Lysets Dag Medlemsservice og møder Kurser og foredrag Den Danske Lyspris, PR og lobbyarbejde Standarder og CIE Forsknings- og netværksprojekter Kontor, it og administration Lokaleomkostninger Omkostninger fordelt på aktiviteter 2013 Sådan bruges pengene! DCL er en forening, og en forening, hvor der heldigvis er råd til, at en lille, fast flok af medarbejdere kan arbejde med at skabe liv og dynamik. DCL er generelt fokuseret mod at skabe aktiviteter, som er medlemsorienterede, og hvor man populært sagt kan mærke, at man får noget for sit kontingent. Blandt aktiviteterne er det frem for alt bladet LYS og Lysets Dag, som af medlemmer nævnes som vigtige. Det overordnede politiske arbejde, standardiseringsopgaver og generel markedsføring af lysdesign kan nok være lidt svært at mærke for medlemmerne. DCL stoler på, at medlemmerne godt ved, at det er en nødvendig del af foreningens eksistensberettigelse, og at det er en naturlig opgave for sekretariatet. Figuren illustrerer indtægtsgrundlaget, og omkostninger og timer fordelt på aktiviteter. DCL fokuserer på, at sekretariatets administration generelt er så omkostningseffektiv som muligt. Helt optimalt er det f.eks. ikke altid at have kontor i Stenløse, men det sikrer os en ekstremt billig husleje, fornuftige kontorlokaler såvel som meget gode opbevaringsmuligheder for udstillingsmateriel og så videre. DCL's indtægtsgrundlag er kontingentmidler, midler fra deltagelse i støttede forsknings- og innovationsprojekter, og endelig afholdelse af kurser, foredrag og arrangementer. Deltagelse i forskningsprojekterne er vigtigt, da kontingentmidlerne over årene er svundet. Her skal der bare lyde en opfordring til, at DCL's nuværende medlemmer hjælper til med at opfordre egne samarbejdspartnere eller kolleger til at slutte op om eller benytte DCL's kurser og arrangementer. Det er også en måde at støtte foreningen på.

5 NYE INDTÆGTSKILDER - NYE PROJEKTER 5 Behov for nye indtægtskilder Der skal penge til at drive en forening som DCL på højt niveau. Til at supplere kontingentmidlerne har DCL i løbet af efteråret sikret yderligere midler fra forskellige kanter: Nye kurser og specialforedrag, Lysets Dag 2013 og nye projektopgaver. Lysets Dag er en medlemsorienteret hovedaktivitet, som DCL fremover gerne vil gennemføre årligt. Da konferencen også tiltrækker andre end DCL's medlemmer, er billetindtægterne med til at finansiere DCL's drift. Ligeledes er bidraget fra salg af udstillingsstande en vigtig indtægtskilde. Derfor bliver der også en Lysets Dag 2014 med temaet Lyset Ude. I år 2013 gennemførte DCL 5 kurser, og en række specialforedrag. I året 2014 gennemføres desuden flere temadage, ligesom DCL gæsteunderviser ved bl.a. Designskolen i Kolding. Nye forsknings- og innovationsprojekter DCL er med i en række nye forsknings- og innovationsprojekter. I 2014 går DCL i gang med fem nye projekter af varighed fra fire måneder til fire år: Fortsættelse af Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket har til sommer kørt i fire år, og der er fra Styrelsen for Forskning og Innovation nu bevilget hele 12 mio. kr. til en fortsættelse over endnu fire år. Med sigte på at styrke små og mellemstore lysvirksomheder i Danmark skal pengene anvendes til vidensdeling, matchmakingaktiviteter og innovationsprojekter. DCL driver innovationsnetværkets sekretariat. Læs mere om de nye planer på side 15. ELFORSK-projekt: Avanceret visualisering af lysscenarier Projektets mål er at vise, hvordan state-of-the-art, fotorealistisk visualisering af lysmiljøer kan anvendes til at optimere bygningers energiforbrug: Sigtet er at anvise nye teknologiske muligheder, der gør det muligt at finde den rette balance mellem energi og lys (belysningsstyrke, blænding, overflader, lysfordeling mv.) ved at simulere og demonstrere lysmiljøer virtuelt. Projektet skal have en særlig appel til arkitekter, og DCL står for formidlingsdelen. Projektet løber over to år. Projektet ledes af SBI-AAU, og de øvrige deltagere er DCL, Henning Larsen Architects og Rambøll. ELFORSK-projekt: Brugerreguleret lysniveau og energibesparelsespotentiale Projektet fortsætter tidligere undersøgelser om lysregulering og brugeradfærd. Projektet fokuserer på strategier for manuel tænd/sluk/regulering: Hvilket lysniveau indstiller brugerne til? Resultaterne fra både dette projekt og tidligere undersøgelser præsenteres ved et større fagseminar mod projektets slutning. DCL afholder seminaret og udgiver en publikation, som opsummerer, hvad man kan gøre rent praktisk reguleringsmæssigt. Projektet løber over to år. Projektet ledes af SBI-AAU, og de øvrige deltagere er DCL og I-No. Et innovationskonsortium - Center for LED-Metrologi LED-systemers performance er vigtigt man må kunne stole på egenskaber og ydeevne. Dette hænger nøje sammen med, hvordan man rent teknisk udfører sine målinger og kalibrerer instrumenter såsom fotometre, kolorimetre og spektrometre. Projektet sigter til at forbedre måleteknikkerne grundlæggende, således at de modsvarer de nye krav, der er fremkommet med LED'er og det gælder både synlige bølgelængder og UV-stråling. Innovationskonsortiet har fire parter - Dansk Fundamental Metrologi, DTU Fotonik, DELTA og DCL og løber over fire år. DCL skal være med til at sætte retning på projektet, gøre det så erhvervsrettet som muligt og formidle resultaterne løbende.

6 6 KREDSENES ROLLE 6% Viden om lys Relevant, up-to-date viden om lys, projekter, løsninger mv. 4% i udlandet Se lys Medlemmerne skal se lysløsninger i virkeligheden. Der er stor forskel på at opleve lys med egne øjne og at læse om lys på skærm eller papir. 13% 7% 8% 62% Netværk Medlemmer skal kunne mødes, skabe nye relationer og udveksle erfaringer. Aktiviteter i DCL og kredsene skal altid have disse tre punkter i fokus. Formålet med kredsene De 5 kredse er det lokale samlingsted for medlemmerne. Her kan man mødes og netværke lokalt på tværs af faggrupper. Kredsene er samtidig et visitkort for DCL, og kredsmedlemmerne har derfor en vigtig opgave i at udbrede kendskabet til DCL i lokalområdet og at hverve medlemmer. Hver enkelt kreds ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 15 medlemmer, som vælges på årsmødet. Der er hvert år 1-3 medlemmer på valg, så der er gode muligheder for at blive valgt ind og gøre sin indflydelse gældende. DCL og kredsene skal give medlemmerne alt det, som de ikke kan finde på internettet: Målet er, at hver kreds afholder 3-8 møder om året. I de senere år har dette dog ikke været muligt i alle kredse. Som det fremgår af figuren afspejler aktiviteten i de enkelte kredse i nogen grad medlemstallet i landsdelene. Der er flest aktiviteter i Østkredsen, hvortil 62% af DCL's medlemmer hører, mens der er færre aktiviteter i de mindre kredse. Udover de regionale kredse har DCL også Ungt Lys, som er organiseret som en kreds, men som omfatter studerende og nyuddannede. Da kredsarbejdet og mødedeltagelsen generelt ønskes styrket, er der i starten af 2014 gennemført et fælles kredsbestyrelsesmøde, hvor mange nye tiltag blev besluttet, herunder kraftigere markedsføring.

7 MØDESTATISTIK 7 MØDER I DANSK CENTER FOR LYS 2013 Antal deltagere Øst for Storebælt (6 møder) Hospitalsbelysning og foredrag ved Bartenbach, 21. februar 105 Årsmøde i Østkredsen og debat - ideer til fremtidens DCL, 19. marts 22 Lynmøde - Ny belysning i Gl. Holte Kirke, 24. april 24 Degas Metode i LED-lys, 22. august 30 Dynamisk belysning hos Topdanmark, 11. september 42 Østkredsens julemøde, 2. december 46 Fynske kreds (3 møder) Kompans nye domicil i Odense og årsmøde i Fynske kreds, 20. marts 23 Fra plisserede skærme til moderne lysteknologi - Besøg hos LE KLINT, 16. maj 34 Julebelysning i Odense Centrum, 10. december 20 Nordjyske kreds ( 1 møde) Udvidelse af Aalborg Lufthavn og årsmøde i Nordjyske kreds, 6. marts 18 Midtjyske kreds (1 møde) Egmont Højskolens nye rehabiliteringscenter og årsmøde i Midtjyske kreds, 13. marts 13 Sydjyske kreds (1 møde) IBC s nye Innovationsfabrik og årsmøde i Sydjyske kreds, 10. marts 10 Ungt Lys (5 møder) Art can t be defined...which I have just done, 7. februar 6 Lys som historiefortællende element på film,11. april 33 Lysworkshop med udgangspunkt i Peter Callesens finurlige univers, 22. august 10 Ungt Lys på besøg hos ERCO, 22. oktober 12 Designfirmaet Diffus og Mea Andresen, 19. november 13 I alt hele landet 17 møder med i alt 461 deltagere

8 8 LYSETS DAG 2013 Lysets Dag var en stor succes Lysets Dag 2013 satte fokus på temaet LED flytter ind med en blanding af stærke teoretiske indlæg og præsentation af gode, illustrative cases fra aktuelle belysningsprojekter med LED. Der var 270 deltagere i arrangementet, som fandt sted den 5. september i Lokomotivværkstedet i København. Det mere end 100 år gamle værksted bød på en flot scenografi til såvel konferencen, som den tilhørende udstilling. Delt op i temaer Dansk Center for Lys havde valgt at bygge konferencen op i blokke med forskellige højaktuelle temaer i tilknytning til LED-belysning. De fire temaer var: LED og de mange nuancer af hvid LED - undgå blænding LED - det arkitektoniske potentiale Tre tekniske udfordringer Blandt talerne var bl.a.: dr. habil. Ing. Peter Bodrogi, Technical University Darmstadt, Stephen Philips, industriel designer, Arup, Daniel Rybakken, designer, Norge, Jesper Kongshaug, lysdesigner og Dietmar Thomas, Philips Technologie, Aachen. Fin lysudstilling 14 udstillere viste dagen igennem deres nyeste LEDprodukter og projekter frem. Derudover blev der vist tre særudstillinger af Ungt Lys, Kolding Designskole og modedesigner Mea Andresen. De 14 udstillere var: Bico Professional A/S, Dansk Energi/Elforsk, DOLL, Inovationsnetværket Dansk Lys, Dansk Lyskilde, Delux Denmark, Erco Lighting, Focus Lighting A/S, Okholm Lighting, Philips, Roblon, Scanlouvers A/S, Steinel Professional og Zumtobel. Foto: Jakob Eskildsen.

9 DEN DANSKE LYSPRIS Lyspris til BIG og Gl. Hellerup Gymnasium Den Danske Lyspris 2013 blev overrakt ved en festlig sammenkomst på Frederiksberg Rådhus den 21. januar Prisen gik til Gl. Hellerup Gymnasiums nye multihal. Arkitekturen og lyset arbejder meget tæt sammen i dette projekt, og det er denne kvalitet set i sammenhæng med funktionaliteten, som overbevidste juryen om, at lige netop dette projekt skulle tildeles årets lyspris. Det var Frederiksbergs første viceborgmester Morten Jung, som overrakte prisen til arkitekt m.a.a. Finn Nørkjær, partner i BIG, og bestyrelsesformand Flemming Jørgensen fra Gl. Hellerup Gymnasium. De modtog prisen på vegne af Gl. Hellerup Gymnasium og rådgiverteamet bag den nye multihal. Gl. Hellerup Gymnasium vandt lysprisen i et tæt opløb med de øvrige nominerede projekter: Mediefacaden på Industriens Hus, København, Den Blå Planet Danmarks Akvarium, Kastrup og IBC Innovationsfabrikken i Kolding. Der deltog 70 DCL-medlemmer i arrangementet. Jury 2013: Akademisk Arkitektforening. Arkitekt m.a.a. Astrid Mody Arbejdstilsynet. Ingeniør Finn Gamél Christensen Bygherreforeningen. Chef for Planlægning & Arkitektur Rita Justesen Dansk Energi. Product manager Kurt Hejlesen Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen LysNet. Arkitekt m.a.a. Karina Mose DCL Fynske kreds. Civ.ing. Flemming Kjærulf, DCL Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Stig Frølund Pedersen DCL Nordjyske kreds. Cand.polyt. Mads Dines Petersen DCL Østkredsen. Belysningsingeniør Niels Erik Knudsen Ungt Lys. Lysdesigner Naija Nygaard Dansk Center for Lys. Civ.ing. direktør Anne Bay (juryformand) Sponsorer Dansk Center for Lys, Louis Poulsen Lighting, Philips Lighting og SEAS-NVE. Fra venstre juryformand Anne Bay, DCL, bestyrelsesformand Gl. Hellerup Gymnasium Flemming Jørgensen, partner i BIG Finn Nørkjær og første viceborgmester Morten Jung. Foto: Jakob Eskildsen.

10 10 MEDLEMSINFORMATION NR 03 / 2013 LySetS Dag 2013 armaturdesign DSB SatSer 100 % på LeD Fem vigtige informationskanaler Nyhedsbrev DCL s nyhedsbrev bringer nyheder, information om aktuelle møder rundt om i landet, kurser og andre events. Nyhedsbrevet udsendes til medlemmer og interesserede pr. . Statistikken viser, at rigtigt mange læser nyhedsbrevet og klikker sig videre til uddybende information på hjemmesiden. Nyhedsbrevet er i 2013 blevet udbygget med en spalte til nyheder fra DCL-støttemedlemmer. Derudover kan alle medlemmer tegne en stillingsannonce i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes ud ca. hver fjortende dag. I 2013 udsendte DCL 25 nyhedsbreve til ca modtagere. LYS LYS bringer den nyeste viden inden for lyskilder, armaturer, lovgivning, forskning, konferencer og projekter. I 2013 har LYS dækket temaerne DS 700, Den Danske Lyspris, lysuddannelse, armaturer og Lysets Dag. Det kontrollerede, distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 er af Fagpressens Medie Kontrol opgjort til i gennemsnit pr. nummer. Trykoplaget er i snit 1800 eksemplarer pr. nummer. LYS udgives fire gange årligt. LYS distribueres til alle DCL-medlemmer samt 136 abonnenter. LYS kan også læses elektronisk af alle medlemmer via login. Der er afholdt et møde i redaktionskomitéen i DCL s hjemmeside benyttes især til at finde information om medlemsmøder, kurser, events, leverandører og pressemateriale. Statistikken viser tydeligt, at hjemmesiden har flest besøg i forbindelse med Lysets Dag, kurser, uddeling af Den Danske Lyspris o.lign. Hjemmesiden havde ca unikke besøgende i Siden besøges dagligt af ca Der var flest besøg i marts, hvor datoen for Lysets Dag 2013 og DCL s kursusprogram blev offentliggjort. Hjemmesiden udvikles løbende. I 2013 blev der bl.a. tilføjet nye sider for DCL-støttemedlemmer i forbindelse med indførelsen af den nye kontingentmodel. LinkedIn DCL har i 2013 oprettet en "Company page"på Linked- In. Denne side får ca. 4 nye followers om ugen, og bruges til yderligere at sprede nyheder og arrangementer online. Over halvdelen af DCL's followers er ikke personlige medlemmer. Facebook Ungt Lys har en åben gruppe på Facebook med ca. 150 medlemmer. Gruppen bruges til at dele mødekort med medlemmerne og til medlemmernes egne uploads og inspirationer.

11 EN FORENING I DIALOG 11 DCL i medierne Årets presseomtale har først og fremmest koncentreret sig om LED, lyskvalitet, lysviden.dk, Lysets Dag og Den Danske Lyspris. Udtalelser og interviews I løbet af året er centrets direktør Anne Bay blevet interviewet til mange medier. Hun har bl.a. udtalt sig til: Electra: Godt lys kan være lidt af en videnskab Electra: Det kræver motivation at få det rigtige lys Installatør Horisont. Installatørerne skal rådgive bedre om LED TV 2 Øst - BYGGERI+Arkitektur: Lys der fungerer for mennesker Ingeniøren: Nye sparepærer: Danskerne kløjes i lumen, kelvin og Ra-værdier Debatmøde om DS 700 I september arrangerede DCL et debatmøde med overskriften: Energiklasse 2020 hvordan tolkes kravene til dagslys? På mødet var der rig lejlighed til at deltage i debatten om, hvordan BR20-kravene fungerer i praksis. DCL havde inviteret de vigtigste spillere fra bl.a. Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og rådgiverbranchen med som oplægsholdere. Målet var at påvirke proccessen henimod skabelsen af et lovgrundlag, der giver de bedst mulige betingelser for godt og energirigtigt dagslysdesign i fremtiden. Der deltog 70 personer i mødet, som var gratis. Udsendte pressemeddelelser Dansk Center for Lys har udsendt en række pressemeddelelser i årets løb i forbindelse med bl.a. lanceringen af lysviden.dk, Den danske Lyspris og Lysets Dag. det har ført til omtale i bl.a.: Electra, Politiken, Licitationen, Byggeri. Fyns Stiftstidende, Arkitekten, Ugens Erhverv, Teknologi og Viden, Ørestad avis, Jyskevestkysten, Amagerbladet og Frederiksbergbladet.

12 12 KURSER OG FOREDRAG DCL's efteruddannelse DCL s kursusvirksomhed giver medlemmer og andre mulighed for at få opdateret deres viden om lys og belysning. I 2013 gennemførte DCL 5 kurser. De gennemførte DCL-kurser er: 2-dages grundkursus med fokus på LED og andre lyskilder, København (20 deltagere), Dialux - bereging af belysning indendørs, København (11), Kursus i lysdesign til armaturer, Stenløse (5), Dialux - beregning af belysning udendørs, København (13) og 1-dags Grundkursus med fokus på LED, Odense (17). Dialux-kurserne og armaturdesignkurset er helt nyudviklede kurser. Udover indlæg på DCL-møder har sekretariatets medarbejdere holdt en lang række eksterne foredrag i Specialforedrag 2013 ca. antal deltagere Region Sjælland, REEEZ - temadag om lys 20 Lystemadag Arkitektskolen i KBH og i Aarhus 50 Formland - UP! 200 International Club Copenhagen 30 Sydjyske Kommuner - Åbenrå 25 Schneider Rådgiverdag 40 Svømmebadsteknik Tredje del 20 Scanenergi - Ikast 10 SusTrans Netværket - belysning i omstilling 15 LeanEnergyCluster 30 IBC Euroforum Vej- og Gadebelysning 150 Statistik for DCL kurser 2012/2013 Antal kurser Kursister i alt Grundkursus med fokus på LED og andre lyskilder (2 dage) Dialux - bereging af belysning indendørs (1 dag) 1 11 Dialux - bereging af belysning udendørs (1 dag) 1 13 Kursus i lysdesign til armaturer (1 dag) 1 5 Grundkursus med fokus på LED (1 dag) 1 17 I alt

13 STANDARDISERING OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE 13 Dansk Standard Standardiseringsudvalget S-061 Belysning beskæftiger sig med standardisering inden for lys og belysning. I 2013 har S-061 bl.a. haft fokus på den næsten færdige revidering af DS700, ligesom udvalget har besvaret en række officielle henvendelser vedrørende tolkning af eksisterende standarder. DCL var i 2013 repræsenteret i S-061 ved Astrid Espenhain. Nordisk Samarbejde Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomitéen, som består af direktørerne fra de nordiske lystekniske selskaber. Der har været afholdt 2 møder i Internationalt samarbejde CIE Dansk Center for Lys er nationalkomité for CIE med Bjarne Corneliussen/Anne Bay som formand. I årets løb har DCL stået for salg og formidling af CIE-rapporter i Danmark. Derudover har DCL fulgt arbejdet i CIE s tekniske komitéer. De danske repræsentanter i CIE s divisioner er: Division 1: Vision and Colour, Anne Bay, Dansk Center for Lys Division 2: Physical Measurement of Light and Radiation, Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Division 3: Interior Environment and Lighting Design, Werner Osterhaus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Division 4: Lighting and Signalling for Transport, Kurt Christensen, Philips Division 5: Exterior Lighting and Other Applications, Marianne Hornuff, ÅF Lighting Division 6: Photobiology and Photochemistry, Jens Christoffersen, VELUX Oversigt over komitéer, udvalg, følgegrupper m.m., hvor DCL har været repræsenteret i 2013: Danske Energiklagenævnet under Energistyrelsen Jury til uddeling af Den Danske Lyspris Redaktionskomitéen for LYS LYSnET Innovationsnetværket Dansk Lys Standardiseringsudvalget for belysning S-061 Dansk LED netværk Internationale Nordlys-komité Jury Nordisk lyspris CIE (dansk nationalkomité)

14 14 PROJEKTER EUDP-projekt ELFORSK-projekt (PSO ) Festivalbelysning Med udgangspunkt i LED-teknologiens mange fordele, herunder muligheden for at kunne styre både lysets styrke og spektrale sammensætning, er formålet med dette projekt at udforske og give bud på løsninger til fremtidens udendørsbelysning. Projektet har fokus på udendørs byrum og arbejder med konkrete udendørs rum på Roskilde Festival, hvilket giver mulighed for nytænkning og hurtig respons fra de mange festivalgæster. I projektet indgår 3D visualisering af lysforholdene, så man sikrer, at den ønskede effekt og stemning opnås. Som en del af projektet sammenlignes lystekniske målinger med resultater af brugerundersøgelser med henblik på at vurdere værdien af visualisering. DCL deltager i test- og dokkumentationsdelen af projektet og bidrager med formidling af dokumentation og resultater. I 2013 deltog DCL i Roskilde Festival og skrev en artikel til LYS om resultaterne af testbelysningen. Projektet forventes afsluttet primo PV LED Engine en ny generation af intelligent solcelle dreven LED-belysning Projektet har til formål at udvikle intelligente solenergidrevne LED-løsninger til high-end belysningsmarkedet og tilvejebringe en teknisk uovertruffen platform for at integrere solceller i applikationer. Endvidere tilvejebringes og publiceres et interaktivt dimensioneringsværktøj til solcelleprodukter. DCL har bidraget med markedsanalyse på eksisterende produkter i ind- og udland indenfor PV, LED, lagring samt styring. Ud over DCL tæller projektgruppen DTU Fotonik (projektleder), DTU Elektro, DTU Materialer, Out-Sider, AKJ Inventions og modelmager Morten Lyhne. Projektet forventes afsluttet i ELFORSK-projekt (PSO ) LED-positivliste Projektet skal resultere i en liste, der indeholder troværdig information om LED-belysningsprodukter. Det vil give brugere et bedre grundlag for at vælge de rette produkter. Informationen fremskaffes ved laboratorieundersøgelser af hver enkelt LED. DCL har bl.a. bidraget med forslag til finansiering og udformning af et kvalitetsmærke. Projektet afsluttedes ultimo Dansk Standard DS 700 Revision Dansk Center for Lys har ansvaret for det tekniske og faglige indhold af den nye revison af DS 700, som ventes publiceret 1. kvartal Den nye revision skal sikre opdatering ift. rumtyper, arbejdsopgaver og belysningsstyrker. Den arbejder med en ny definition af vedligeholdelsesfaktoren, og blændingsgrænserne er ændret, så der er i overensstemmelse med DS/EN :2011. Endelig indeholder revisionen anbefalinger for belysning af vertikale flader og cylindriske belysningsstyrker.

15 PROJEKTER 15 Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys har endnu en gang haft et aktivt år med en række arrangementer, projekter og nye tiltag. I 2013 har netværket stået for følgende aktiviteter: ELCA og SSL-erate Dansk Lys tog i det forløbne år initiativ til en ansøgningsproces sammen med ELCA the European Lighting Cluster Alliance. En proces, som resulterede i, at det store koordinerede EU-projekt SSL-erate gik i luften i november 2013 med repræsentanter fra 13 forskellige EU-lande. SSL-erate er blevet til på baggrund af en ansøgning til EU s 7. rammeprogram ICT call 11. Igennem forskellige strategier vil projektet sætte brugen af LED i fokus hos bl.a. kommuner, sygehuse og andre slutbrugere. Med DTU Elektro som dansk konsortiepartner er Dansk Lys en integreret del af SSL-erate. Forskningsfremmende studieture For at støtte de nyeste talenter inden for lysforskning i Danmark udloddede Dansk Lys i efteråret 2013 tre rejselegater til konsortiepartnerne i netværket. Legaterne gik til DTU Fotonik, DTU Elektro og AAU, som har sendt forskere af sted til følgende steder og arrangementer: CIE workshop i Slovenien med fokus på fotometrik og erfaringsudveksling, besøg på Fêtes des Lumières i Lyon og hos Eindhoven Universitet og Philips, deltagelse i Strategies in Light Europe-arrangement i München og besøg hos Osram for at etablere samarbejdsmuligheder. Foto: Mike Magnussen. Udviklingssamarbejde med Kina I september 2013 afholdt Invest in Denmark et møde med fokus på de danske lyskompetencer. Et af formålene var at få identificeret, hvor Danmark adskiller sig fra eksempelvis det kinesiske marked for at kunne promovere de særlige danske kompetencer inden for lys og belysning. Dansk Lys var medarrangør på mødet, og det har ført til yderligere samarbejde med Udenrigsministeriet i et fælles initiativ for at få tiltrukket interesserede lysinvestorer fra eksempelvis Kina til Danmark. Promovering af forskning Dansk Lys har prioriteret mødet mellem forskere og erhvervsliv højt. Derfor tog netværket også initiativ til at afholde et mød-en-forsker-arrangement hos DTU Elektro. Netværket deltog derudover med en stand på Lysets Dag På standen havde de besøgende mulighed for at gå i dialog med forskerne og få et indblik i innovationsprojekterne under Dansk Lys.

16 16 PROJEKTER Roskilde Festival Roskilde Festival dannede også rammerne for en event arrangeret af Dansk Lys. I 2013 var der mulighed for at se på installationer, som var lavet med hjælp fra bl.a. DTU Fotonik og virksomheder samt oplæg fra festivalen og andre aktører. Workshop for kommunerne I juni afholdt Dansk Lys arrangementet LYS Kvalitet, Energi & Effektivitet, hvor kommunerne havde mulighed for at få mere kendskab til de forskellige muligheder, lys byder på. Dagen bød på erfaringsudveksling og workshops med fokus på de udfordringer, der ligger inden for lys og belysning. Det handlede overordnet om at klæde deltagerne på til at skabe den bedst mulige kvalitet inden for lyskvalitet og energieffektivitet. I alt 50 repræsentanter fra over 30 kommuner deltog i arrangementet. Folkemøde på Bornholm Dansk Lys var med til årets folkemøde på solskinsøen, hvor netværket var en del af Forsknings- og Innovationsstyrelsens fællesstand. Over 500 organisationer var repræsenteret på Bornholm, og arrangementet blev besøgt af ca mennesker. På FI s stand bidrog Dansk Lys bl.a. med et lysshow. Sammen med Dansk Lydteknologi og Netværket for Livsstil og Mode stod Dansk Lys for aftenprogrammerne torsdag og fredag, som bød på modeopvisning, DJ, god lyd og selvfølgelig spændende lys. Studietur til Frankrig I samarbejde med Byens Netværk afviklede Dansk Lys i december 2013 en studietur til Lyon. Formålet med turen var at skabe netværk på både nationalt og internationalt plan, og inspiration samt udveksling af viden og idéer stod i centrum for arrangementet. Programmet bød på viden om lys i teknisk henseende, og der blev set på lys som en integreret del af byplanlægning. Deltagerne på studieturen omfattede repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder inden for lyssektoren såvel som byggebranchen, arkitekter og rådgivere, videninstitutioner, kommuner og boligselskaber. Samarbejde i centrum Generelt tegner der sig et billede af et 2013, hvor deltagelse i Dansk Lys aktiviteter fordeler sig over et stort felt af interessenter. Således har en lang række repræsentanter fra både kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner lagt timer i Dansk lys tiltag for at fremme netværk, udvikling og vækst i den danske lysbranche har også budt på ansøgning på ny bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til netværkets fortsatte arbejde. En bevilling, som er blevet imødekommet, således at Dansk Lys nu er sikret endnu en fireårig periode fra

17 ORGANISATION 17 HOVEDBESTYRELSEN PR Hovedbestyrelsen (15) Bjarne Corneliussen, regionschef, civilingeniør. (formand DCL) Hans-Erik Wolff, direktør (FABA), (næstformand DCL) Carsten Løvgren, belysningskonsulent (Veltec) Martin Prinds, projektleder (Sydjyske kreds) Kätte Bønløkke Andersen, arkitekt m.a.a. (Midtjyske kreds) Finn Gamél Christensen, akademiingeniør (Arbejdstilsynet) Christian Jarby, afdelingschef (Tekniq) Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Østkredsen) Arne Bo Larsen, advokat, Dansk Energi Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådgiver (Fynske kreds) Merete Madsen, arkitekt m.a.a. (Akademisk Arkitektforening) Naija Nygaard, designer (Ungt Lys) Steen Rasmussen, adm. direktør (Nordjyske kreds) Allan Ruberg, belysningsingeniør, PLDA (rådgivende ingeniører) Henrik Worsøe, direktør (Lyskildeleverandørerne) Forretningsudvalg Bjarne Corneliussen, regionschef, civilingeniør, (formand) Hans-Erik Wolff, direktør (næstformand) Henrik Worsøe, direktør Martin Prinds, projektleder (formand for Sydjyske kreds) Obs! Kredsformændene er alle medlemmer af hovedbestyrelsen. KREDSBESTYRELSER Østkredsen (13) Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Formand) Ralf Ritter, projektchef (næstformand) Erwin Petersen, civilingeniør (sekretær) Carsten Løvgren, belysningskonsulent Bent Thyge Thygesen, civilingeniør Gunver Hansen, arkitekt m.a.a. Henning Solfeldt, arkitekt m.a.a., mdd, civilingeniør Jens Nelleberg, belysningskonsulent Allan Ruberg, belysningsingeniør, PLDA Lars B. Hansen, ingeniør Freddy Degn, senior Key Account Manager Søren Vedel Hellgreen Laursen, fagprojektleder Naija Nygaard, designer Fynske kreds (9) Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådg. (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, (næstformand) Claus Thaisen, belysningskonsulent (kasserer) Carsten Melchior Hansen, belysningsingeniør Claus Mølhede, salgsdirektør Michael Jacobsen, ingeniør May-Britt Jakobsen, projektchef Michael Hedam, ingeniør Marianne Tonim Nielsen, arkitekt m.a.a. Sydjyske kreds (7) Martin Prinds, projektleder (formand) Kirsten Bonde, key account (næstformand) Stig Frølund Pedersen, arkitet m.a.a. (kasserer) Anne Mette Rasmussen, arkitekt m.a.a. (sekretær) Martin Frederiksen, key account Peter Søe Mikkelsen, udviklingschef Morten Nielsen Midtjyske kreds (7) Kätte Bønløkke Andersen, arkitekt m.a.a. (formand) Christian Bertelsen, ingeniør (næstformand) Jon Brøcker, arkitekt m.a.a. Erik Jensen, ingeniør (kasserer) Ole Søndergaård, grossist Jens Holm Per Nicolai Hvid, key account manager Nordjyske kreds (9) Steen Rasmussen, direktør, ingeniør (formand) Arne Steen Hansen, direktør (næstformand) Peter Andersen, Key Account Manager Michael Vangsted Jensen, salgskonsulent (kasserer) Allan Stigsen, el-installatør Mads Dines Petersen, adjunkt Palle Praastrup, ingeniør Preben Clemmensen, belysningstekniker Ungt Lys Styregruppe (4) Naija Nygaard, designer (formand) Sabine Møller, studerende industriel design Kia Lundorff, arkitektstuderende Mai Bogø, arkitektstuderende

18 18 ORGANISATION SEKRETARIAT Anne Bay, direktør, civ.ing. (fuldtid) Leder af sekretariatet. Medlemsservice, kurser, foredrag, internationalt samarbejde og projekter Dorte Gram, redaktør, arkitekt, m.a.a., (deltid) Redaktør på tidsskriftet LYS, presse, Den Danske Lyspris, kurser, seminarer og Lysets Dag Annemette Sonnichsen. merkonom (deltid) Bogholderi, fakturering, medlemsdatabase og medlemsservice Lene Hinnerup Hartmeyer, cand.ling.merc (deltid). Netværkskoordinator Innovationsnetværket Dansk Lys Maiken Lindberg, projektleder, cand.mag. (deltid) Projekter, Lysets Dag, hjemmeside, nyhedsbrev, it, redaktionssekretær og annoncesalg til LYS samt medlemsservice Ansatte: Dorte Gram, Annemette Sonnichsen, Anne Bay, Maiken Lindberg og Lene Hinnerup Hartmeyer.

19

20 Dansk Center for Lys Engholmvej 19, postboks Stenløse Tlf.:

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Dansk Center for Lys Årsberetning 2014 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Som et forsøg gennemførte vi Lysets Dag kun ét år efter den forrige, og samlede hele 220 deltagere og 15 udstillere til det, som

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl.

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. Dansk Center for Lys Årsberetning 2012 Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. 1 Beretning Formand for DCL, Bjarne Corneliussen. Året 2012 har været et forandringens år for Dansk Center

Læs mere

Innovationsnetværket Dansk Lys

Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys vision & mission Dansk Lys er et nyt dansk innovationsnetværk med fokus på lys og belysning, som med støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen

Læs mere

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste)

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Belysningsvirksomhed/fabrikant/grossist 108 33 % 108 33 % Rådgivende ingeniørvirksomhed 93 28 % 201 61 % Arkitektvirksomhed 15 5 % 216 65 % El-installatør

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Lysseminar for energikonsulenter

Lysseminar for energikonsulenter Lysseminar for energikonsulenter - et koncentreret seminar om energibesparelser ved renovering af belysningsanlæg i flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger taastrup den 11. november 2009

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2007 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2007 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 7 Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed Høringsvirksomhed 9 Samarbejde i indog udland

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune Agenda Kort præsentation DOLL Europas førende center for ny energieffektiv

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

NR 02 / 2008 SkueSpilhuSet får ny dansk lyspris lysteknisk SelSkab Skifter navn reportage fra light+building 2008

NR 02 / 2008 SkueSpilhuSet får ny dansk lyspris lysteknisk SelSkab Skifter navn reportage fra light+building 2008 NR 02 / 2008 Skuespilhuset får ny dansk lyspris Lysteknisk Selskab skifter navn Reportage fra Light+Building 2008 Indholdsfortegnelse / LYS 02-2008 / 03 Indhold 04 60 år fyldt med lys Fokus på lys og klima

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT Indledning INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Samarbejde i indog udland 7 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed

Læs mere

Den Danske Lyspris 2012

Den Danske Lyspris 2012 Den Danske Lyspris 2012 Lynettens nye ovn- og silobygning tegnet af CREO arkitekter CPH. Foto: Rambøll Lys. Dansk Center for Lys Den Danske Lyspris Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG program 2012 LYSnET er et tværfagligt netværk etableret med det formål at styrke forskning og undervisning

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for

Læs mere

DANSK CENTER FOR LYS MEDLEMSTAL. Medlemsstatistik pr. 31/ Få gavn af Dansk Center for Lys

DANSK CENTER FOR LYS MEDLEMSTAL. Medlemsstatistik pr. 31/ Få gavn af Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Årsberetning 2016 DANSK CENTER FOR LYS Udvalget af faglige arrangementer, som man kan bruge sin fritid til, er uendeligt og ikke mindst i lysverdenen. Dansk Center for Lys er i dag

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

Den Danske Lyspris 2011

Den Danske Lyspris 2011 Den Danske Lyspris 2011 Aalborg Havnefront. Strandvejens sydside og Slotsgadetorvet. Foto: Martin Kristiansen. Dansk Center for Lys Den Danske Lyspris 2011 Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

DANSK CENTER FOR LYS MEDLEMSTAL. Lysentusiaster. Medlemsstatistik pr. 31/ Få gavn af Dansk Center for Lys

DANSK CENTER FOR LYS MEDLEMSTAL. Lysentusiaster. Medlemsstatistik pr. 31/ Få gavn af Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Årsberetning 25 DANSK CENTER FOR LYS Lysentusiaster DCL er den største organisation inden for lys og belysning her i landet. Vi er Danmarks kompetencenetværk for folk, som arbejder

Læs mere

ARoS KUNSTLYSET SKÅNER KUNSTEN

ARoS KUNSTLYSET SKÅNER KUNSTEN DECEMBER 2004 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 04 ARoS KUNSTLYSET SKÅNER KUNSTEN LYSTEKNISK SELSKAB SKAL STYRKE FAGLIGHEDEN NORDISK LYSPRIS GIK TIL DEN KØBENHAVNSKE METRO Forsidefoto: ARoS. Foto: Arkitekterne maa

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

4 Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013. 6 Mediefacaden på Industriens hus. 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal

4 Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013. 6 Mediefacaden på Industriens hus. 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal NR 04 / 2013 Nomineringer til Den Danske Lyspris PLDC konference i København LED: MacAdam steps LYS 04-2013 / 3 En gave til jorden Indhold I Danmark har vi verdens mest ambitiøse klima- og energipolitik,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2004 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2004 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2004 LYSTEKNISK SELSKAB 1 ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Direktørskifte 4 Medlemsvirksomhed 5 Weberlysprisen 6 Projektvirksomhed 8 Information og PR 9 Kursus- og seminarvirksomhed Samarbejde

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

DET SVAGESTE LED ER DIN STYRKE

DET SVAGESTE LED ER DIN STYRKE Morten Hejlesen DI's netværksdag 2010 21. jun. 10 Når leverandøren også er konkurrent! DI's netværksdag 2010 21. jun. 10 DET SVAGESTE LED ER DIN STYRKE 1 DI's netværksdag 2010 21. jun. 10 FRA SKALERBAR

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Lysets Dag Weberlysprisen 4 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse. EL & TEKNIK 2016 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 10.-12. MAJ 2016 I ODENSE CONGRESS CENTER UDVID DIN FORRETNING PÅ EL & TEKNIK 2016! Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

NR 01 / 2013. Den Danske Lyspris 2012. Dynamisk belysning hos Topdanmark

NR 01 / 2013. Den Danske Lyspris 2012. Dynamisk belysning hos Topdanmark NR 01 / 2013 Den Danske Lyspris 2012 Revidering af DS 700 Dynamisk belysning hos Topdanmark LYS 01-2013 / 3 Lyskvalitet Indhold Lysets kvalitet er det gennemgående tema, når DCL uddeler årets lyspris.

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Den Danske Lyspris 2013

Den Danske Lyspris 2013 Den Danske Lyspris 2013 Forsidebillede: Gl. Hellerup Gymnasium - Multihallen. Foto: Jens Lindhe. Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag: 100 eksemplarer Yderligere eksemplarer: Dansk Center for Lys

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde

Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde Nytteværdi og synergi af et tværfagligt samarbejde - Præsentation af et tværfagligt samarbejde mellem Bygningsingeniører og bygningskonstruktører på VIA University College Lotte Thøgersen Forskningschef

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Byens Netværk 24.03.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Boblerne sprudler allerede i glassene i caféen med den smukke havneudsigt hos Dansk Arkitektur Center, når vi for 15. gang

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

FAKTA. Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier?

FAKTA. Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier? FAKTA Hvad læser landmænd? - og hvad mener de om deres medier? Analyseinstituttet Aspectos Landbrugsbarometer 2012 Kære annoncør. Det er meget andet end de nøgne læsertal, der afgør, hvor man bedst kan

Læs mere

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Glædelig jul og bæredygtigt nytår. Succesfuld generalforsamling i NBE Se dette nyhedsbrev i en browser Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark December 2014 Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark og læse nyheder

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere