Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Center for Lys Årsberetning 2013"

Transkript

1 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

2 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive idéer har Bjarne været en både afholdt og god leder. Processen med at finde Bjarnes erstatning er p.t. i gang. I september måned afholdt DCL Lysets Dag, og det blev en fantastisk dag i flotte og rå omgivelser i Lokomotivværkstedet i København. Eventen omtales på side 8. En forening for os, der arbejder med lys Sjældent har lysfaget været så spændende og svært som nu. LED'ens indtog gør det vanskeligere end nogensinde at være lystekniker, vi får nye akademiske lysuddannelser, en ny DS700 skal indføres og døgnrytmelys er i kolossal fremmarch. Året 2013 har været præget af stor travlhed hos Dansk Center for Lys. Ved årets begyndelse tog vi fat på den store ændring af vores kontingentsystem, der indebærer, at DCL nu kun har personlige medlemskaber, og ikke firmamedlemskaber for grupper af (unavngivne) personer. Vi glæder os over det nye system. Det personlige kontingent blev sat til 1200 kr. + moms, hvilket viste sig at være i underkanten i forhold til at bevare indtægtsgrundlaget. Derfor er kontingentet pr. 1/ øget til 1500 kr + moms. I juni måned kom vores bestyrelsesformand, Bjarne Corneliussen (OBH) desværre i en helbredsmæssig situation, der gjorde, at han ikke længere kunne fortsætte som formand. Hans hverv er derfor i andet halvår blevet løftet af næstformand Hans-Erik Wolff (Louis Poulsen Året 2013 blev også et år, hvor DCL manglede en del indtægter fra deltagelse i forsknings- og innovationsprojekter såvel som fra kontingenter og annoncer. Som en naturlig konsekvens af det lidt spinkle indtægtsgrundlag blev staben i maj reduceret med ca. 1,5 stilling, således at DCL's sekretariat i dag er bemandet med ca. 4,5 fuldtidsstilling. På den baggrund er vi glade for, at DCL's medlemmer generelt tilkendegiver, at de fornemmer et godt og øget aktivitetsniveau. Som medlem af DCL skal man forvente tre ting: At blive holdt opdateret med inspiration, lovgivning, viden og branchestof på en uvildig måde At få mange gode lejligheder til at møde de andre medlemmer, og dermed også potentielle samarbejds-partnere At blive inviteret til at se lysløsninger i praksis i vores verden er der en del, som kun kan erfares med øjnene DCL gør det, som ingen andre gør for lysfaget. DCL er aktiv, når lysstandarderne og lysuddannelserne i Danmark skal udvikles og DCL påvirker de andre faglige foreninger som f.eks. Arkitektforeningen og Tekniq med vore synspunkter. Ja, i det hele taget vil vi gerne præge den offentlige debat og forbrugernes vidensniveau om lys. Dette lobbyarbejde hører med til det lange seje træk, der bl.a. skal hjælpe lysdesign med at blive en anerkendt faglighed i Danmark. Anne Bay, direktør, DCL

3 MEDLEMSTAL OG NY KONTINGENTSTRUKTUR 3 Næsten 1000 i databasen Pr. 1. januar 2013 blev kontingentstrukturen ændret, således at alle medlemskaber nu er personlige. Det er derfor ikke længere muligt at tegne et firmamedlemsskab. Den nye kontingentmodel blev vedtaget af hovedbestyrelsen den 8. november Den nye kontingentmodel gør det enklere og mere retfærdigt for medlemmerne. Det nye, enkle kontingentsystem Fordelene ved det nye system er mange: Det er nu gennemskueligt, hvem der bidrager med hvad DCL har en rigtig og helt opdateret kontaktdatabase med personer og ikke bare firmaadresser. Dette sikrer at både bladet LYS og nyhedsbreve rammer alle modtagere. DCLs ukommercielle og uvildige position sikres ved at holde de kommercielle interesser tydeligt adskilte og åbne Medlemmer fordelt på fag pr : Udover medlemmer og abonnenter på LYS er der 300, som har tilmeldt sig det elektroniske nyhedsbrev. Støttemedlemmer i 2013 I tillæg til det nye kontingentsystem indførte DCL støttemedlemskaber, som sikrer virksomheder, der kan afse en fast årlig støttesum til DCL, nogle konkrete markedsføringsmæssige fordele og rabatter. Støttemedlemmer får rabatter på bl.a. annoncer i LYS, Lysets Dag og kurser. Platin Philips og Louis Poulsen Lighting Guld SEAS-NVE Sølv ERCO Lighting, GE Lighting, Glamox Luxo, Havells-Sylvania, iguzzini Illuminazione Danmark, Lemvigh-Müller, Luminex, Optoga AB, Osram, Rambøll Lys, Riegens, Thorn Lighting, Vanpée & Westerberg VELUX Danmark A/S, Zumtobel Belysning, ÅF Lighting Belysningsleverandører 283 Ingeniører 135 Arkitekter og designere 57 Kommuner og institutioner 74 Energiselskaber og energitjenester 45 El-installatører 46 Uddannelse og forskning 41 Andre 27 Studerende 86 Pensionister 30 Medlemmer i alt 824 Abonnenter på LYS 136 El-installatør 5,5 % Energiselskaber og energitjenestser 5,5 % Arkitekter og designere 7 % Pensionister 4 % Uddannelse og forskning 5 % Kommuner og institutioner 9 % Studerende 10 % Andre 3 % Belysningsleverandører 34 % Ingeniører 16 %

4 4 ØKONOMI - INDTÆGTER OG UDGIFTER Kontingentindtægter Arrangementer og kurser Projektindtægter Tidsskriftet LYS Indtægter 2013 Magasinet LYS Lysets Dag Medlemsservice og møder Kurser og foredrag Den Danske Lyspris, PR og lobbyarbejde Standarder og CIE Forsknings- og netværksprojekter Kontor, it og administration Lokaleomkostninger Omkostninger fordelt på aktiviteter 2013 Sådan bruges pengene! DCL er en forening, og en forening, hvor der heldigvis er råd til, at en lille, fast flok af medarbejdere kan arbejde med at skabe liv og dynamik. DCL er generelt fokuseret mod at skabe aktiviteter, som er medlemsorienterede, og hvor man populært sagt kan mærke, at man får noget for sit kontingent. Blandt aktiviteterne er det frem for alt bladet LYS og Lysets Dag, som af medlemmer nævnes som vigtige. Det overordnede politiske arbejde, standardiseringsopgaver og generel markedsføring af lysdesign kan nok være lidt svært at mærke for medlemmerne. DCL stoler på, at medlemmerne godt ved, at det er en nødvendig del af foreningens eksistensberettigelse, og at det er en naturlig opgave for sekretariatet. Figuren illustrerer indtægtsgrundlaget, og omkostninger og timer fordelt på aktiviteter. DCL fokuserer på, at sekretariatets administration generelt er så omkostningseffektiv som muligt. Helt optimalt er det f.eks. ikke altid at have kontor i Stenløse, men det sikrer os en ekstremt billig husleje, fornuftige kontorlokaler såvel som meget gode opbevaringsmuligheder for udstillingsmateriel og så videre. DCL's indtægtsgrundlag er kontingentmidler, midler fra deltagelse i støttede forsknings- og innovationsprojekter, og endelig afholdelse af kurser, foredrag og arrangementer. Deltagelse i forskningsprojekterne er vigtigt, da kontingentmidlerne over årene er svundet. Her skal der bare lyde en opfordring til, at DCL's nuværende medlemmer hjælper til med at opfordre egne samarbejdspartnere eller kolleger til at slutte op om eller benytte DCL's kurser og arrangementer. Det er også en måde at støtte foreningen på.

5 NYE INDTÆGTSKILDER - NYE PROJEKTER 5 Behov for nye indtægtskilder Der skal penge til at drive en forening som DCL på højt niveau. Til at supplere kontingentmidlerne har DCL i løbet af efteråret sikret yderligere midler fra forskellige kanter: Nye kurser og specialforedrag, Lysets Dag 2013 og nye projektopgaver. Lysets Dag er en medlemsorienteret hovedaktivitet, som DCL fremover gerne vil gennemføre årligt. Da konferencen også tiltrækker andre end DCL's medlemmer, er billetindtægterne med til at finansiere DCL's drift. Ligeledes er bidraget fra salg af udstillingsstande en vigtig indtægtskilde. Derfor bliver der også en Lysets Dag 2014 med temaet Lyset Ude. I år 2013 gennemførte DCL 5 kurser, og en række specialforedrag. I året 2014 gennemføres desuden flere temadage, ligesom DCL gæsteunderviser ved bl.a. Designskolen i Kolding. Nye forsknings- og innovationsprojekter DCL er med i en række nye forsknings- og innovationsprojekter. I 2014 går DCL i gang med fem nye projekter af varighed fra fire måneder til fire år: Fortsættelse af Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket har til sommer kørt i fire år, og der er fra Styrelsen for Forskning og Innovation nu bevilget hele 12 mio. kr. til en fortsættelse over endnu fire år. Med sigte på at styrke små og mellemstore lysvirksomheder i Danmark skal pengene anvendes til vidensdeling, matchmakingaktiviteter og innovationsprojekter. DCL driver innovationsnetværkets sekretariat. Læs mere om de nye planer på side 15. ELFORSK-projekt: Avanceret visualisering af lysscenarier Projektets mål er at vise, hvordan state-of-the-art, fotorealistisk visualisering af lysmiljøer kan anvendes til at optimere bygningers energiforbrug: Sigtet er at anvise nye teknologiske muligheder, der gør det muligt at finde den rette balance mellem energi og lys (belysningsstyrke, blænding, overflader, lysfordeling mv.) ved at simulere og demonstrere lysmiljøer virtuelt. Projektet skal have en særlig appel til arkitekter, og DCL står for formidlingsdelen. Projektet løber over to år. Projektet ledes af SBI-AAU, og de øvrige deltagere er DCL, Henning Larsen Architects og Rambøll. ELFORSK-projekt: Brugerreguleret lysniveau og energibesparelsespotentiale Projektet fortsætter tidligere undersøgelser om lysregulering og brugeradfærd. Projektet fokuserer på strategier for manuel tænd/sluk/regulering: Hvilket lysniveau indstiller brugerne til? Resultaterne fra både dette projekt og tidligere undersøgelser præsenteres ved et større fagseminar mod projektets slutning. DCL afholder seminaret og udgiver en publikation, som opsummerer, hvad man kan gøre rent praktisk reguleringsmæssigt. Projektet løber over to år. Projektet ledes af SBI-AAU, og de øvrige deltagere er DCL og I-No. Et innovationskonsortium - Center for LED-Metrologi LED-systemers performance er vigtigt man må kunne stole på egenskaber og ydeevne. Dette hænger nøje sammen med, hvordan man rent teknisk udfører sine målinger og kalibrerer instrumenter såsom fotometre, kolorimetre og spektrometre. Projektet sigter til at forbedre måleteknikkerne grundlæggende, således at de modsvarer de nye krav, der er fremkommet med LED'er og det gælder både synlige bølgelængder og UV-stråling. Innovationskonsortiet har fire parter - Dansk Fundamental Metrologi, DTU Fotonik, DELTA og DCL og løber over fire år. DCL skal være med til at sætte retning på projektet, gøre det så erhvervsrettet som muligt og formidle resultaterne løbende.

6 6 KREDSENES ROLLE 6% Viden om lys Relevant, up-to-date viden om lys, projekter, løsninger mv. 4% i udlandet Se lys Medlemmerne skal se lysløsninger i virkeligheden. Der er stor forskel på at opleve lys med egne øjne og at læse om lys på skærm eller papir. 13% 7% 8% 62% Netværk Medlemmer skal kunne mødes, skabe nye relationer og udveksle erfaringer. Aktiviteter i DCL og kredsene skal altid have disse tre punkter i fokus. Formålet med kredsene De 5 kredse er det lokale samlingsted for medlemmerne. Her kan man mødes og netværke lokalt på tværs af faggrupper. Kredsene er samtidig et visitkort for DCL, og kredsmedlemmerne har derfor en vigtig opgave i at udbrede kendskabet til DCL i lokalområdet og at hverve medlemmer. Hver enkelt kreds ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 15 medlemmer, som vælges på årsmødet. Der er hvert år 1-3 medlemmer på valg, så der er gode muligheder for at blive valgt ind og gøre sin indflydelse gældende. DCL og kredsene skal give medlemmerne alt det, som de ikke kan finde på internettet: Målet er, at hver kreds afholder 3-8 møder om året. I de senere år har dette dog ikke været muligt i alle kredse. Som det fremgår af figuren afspejler aktiviteten i de enkelte kredse i nogen grad medlemstallet i landsdelene. Der er flest aktiviteter i Østkredsen, hvortil 62% af DCL's medlemmer hører, mens der er færre aktiviteter i de mindre kredse. Udover de regionale kredse har DCL også Ungt Lys, som er organiseret som en kreds, men som omfatter studerende og nyuddannede. Da kredsarbejdet og mødedeltagelsen generelt ønskes styrket, er der i starten af 2014 gennemført et fælles kredsbestyrelsesmøde, hvor mange nye tiltag blev besluttet, herunder kraftigere markedsføring.

7 MØDESTATISTIK 7 MØDER I DANSK CENTER FOR LYS 2013 Antal deltagere Øst for Storebælt (6 møder) Hospitalsbelysning og foredrag ved Bartenbach, 21. februar 105 Årsmøde i Østkredsen og debat - ideer til fremtidens DCL, 19. marts 22 Lynmøde - Ny belysning i Gl. Holte Kirke, 24. april 24 Degas Metode i LED-lys, 22. august 30 Dynamisk belysning hos Topdanmark, 11. september 42 Østkredsens julemøde, 2. december 46 Fynske kreds (3 møder) Kompans nye domicil i Odense og årsmøde i Fynske kreds, 20. marts 23 Fra plisserede skærme til moderne lysteknologi - Besøg hos LE KLINT, 16. maj 34 Julebelysning i Odense Centrum, 10. december 20 Nordjyske kreds ( 1 møde) Udvidelse af Aalborg Lufthavn og årsmøde i Nordjyske kreds, 6. marts 18 Midtjyske kreds (1 møde) Egmont Højskolens nye rehabiliteringscenter og årsmøde i Midtjyske kreds, 13. marts 13 Sydjyske kreds (1 møde) IBC s nye Innovationsfabrik og årsmøde i Sydjyske kreds, 10. marts 10 Ungt Lys (5 møder) Art can t be defined...which I have just done, 7. februar 6 Lys som historiefortællende element på film,11. april 33 Lysworkshop med udgangspunkt i Peter Callesens finurlige univers, 22. august 10 Ungt Lys på besøg hos ERCO, 22. oktober 12 Designfirmaet Diffus og Mea Andresen, 19. november 13 I alt hele landet 17 møder med i alt 461 deltagere

8 8 LYSETS DAG 2013 Lysets Dag var en stor succes Lysets Dag 2013 satte fokus på temaet LED flytter ind med en blanding af stærke teoretiske indlæg og præsentation af gode, illustrative cases fra aktuelle belysningsprojekter med LED. Der var 270 deltagere i arrangementet, som fandt sted den 5. september i Lokomotivværkstedet i København. Det mere end 100 år gamle værksted bød på en flot scenografi til såvel konferencen, som den tilhørende udstilling. Delt op i temaer Dansk Center for Lys havde valgt at bygge konferencen op i blokke med forskellige højaktuelle temaer i tilknytning til LED-belysning. De fire temaer var: LED og de mange nuancer af hvid LED - undgå blænding LED - det arkitektoniske potentiale Tre tekniske udfordringer Blandt talerne var bl.a.: dr. habil. Ing. Peter Bodrogi, Technical University Darmstadt, Stephen Philips, industriel designer, Arup, Daniel Rybakken, designer, Norge, Jesper Kongshaug, lysdesigner og Dietmar Thomas, Philips Technologie, Aachen. Fin lysudstilling 14 udstillere viste dagen igennem deres nyeste LEDprodukter og projekter frem. Derudover blev der vist tre særudstillinger af Ungt Lys, Kolding Designskole og modedesigner Mea Andresen. De 14 udstillere var: Bico Professional A/S, Dansk Energi/Elforsk, DOLL, Inovationsnetværket Dansk Lys, Dansk Lyskilde, Delux Denmark, Erco Lighting, Focus Lighting A/S, Okholm Lighting, Philips, Roblon, Scanlouvers A/S, Steinel Professional og Zumtobel. Foto: Jakob Eskildsen.

9 DEN DANSKE LYSPRIS Lyspris til BIG og Gl. Hellerup Gymnasium Den Danske Lyspris 2013 blev overrakt ved en festlig sammenkomst på Frederiksberg Rådhus den 21. januar Prisen gik til Gl. Hellerup Gymnasiums nye multihal. Arkitekturen og lyset arbejder meget tæt sammen i dette projekt, og det er denne kvalitet set i sammenhæng med funktionaliteten, som overbevidste juryen om, at lige netop dette projekt skulle tildeles årets lyspris. Det var Frederiksbergs første viceborgmester Morten Jung, som overrakte prisen til arkitekt m.a.a. Finn Nørkjær, partner i BIG, og bestyrelsesformand Flemming Jørgensen fra Gl. Hellerup Gymnasium. De modtog prisen på vegne af Gl. Hellerup Gymnasium og rådgiverteamet bag den nye multihal. Gl. Hellerup Gymnasium vandt lysprisen i et tæt opløb med de øvrige nominerede projekter: Mediefacaden på Industriens Hus, København, Den Blå Planet Danmarks Akvarium, Kastrup og IBC Innovationsfabrikken i Kolding. Der deltog 70 DCL-medlemmer i arrangementet. Jury 2013: Akademisk Arkitektforening. Arkitekt m.a.a. Astrid Mody Arbejdstilsynet. Ingeniør Finn Gamél Christensen Bygherreforeningen. Chef for Planlægning & Arkitektur Rita Justesen Dansk Energi. Product manager Kurt Hejlesen Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekt Rune Bugge Jensen LysNet. Arkitekt m.a.a. Karina Mose DCL Fynske kreds. Civ.ing. Flemming Kjærulf, DCL Sydjyske kreds. Arkitekt m.a.a. Stig Frølund Pedersen DCL Nordjyske kreds. Cand.polyt. Mads Dines Petersen DCL Østkredsen. Belysningsingeniør Niels Erik Knudsen Ungt Lys. Lysdesigner Naija Nygaard Dansk Center for Lys. Civ.ing. direktør Anne Bay (juryformand) Sponsorer Dansk Center for Lys, Louis Poulsen Lighting, Philips Lighting og SEAS-NVE. Fra venstre juryformand Anne Bay, DCL, bestyrelsesformand Gl. Hellerup Gymnasium Flemming Jørgensen, partner i BIG Finn Nørkjær og første viceborgmester Morten Jung. Foto: Jakob Eskildsen.

10 10 MEDLEMSINFORMATION NR 03 / 2013 LySetS Dag 2013 armaturdesign DSB SatSer 100 % på LeD Fem vigtige informationskanaler Nyhedsbrev DCL s nyhedsbrev bringer nyheder, information om aktuelle møder rundt om i landet, kurser og andre events. Nyhedsbrevet udsendes til medlemmer og interesserede pr. . Statistikken viser, at rigtigt mange læser nyhedsbrevet og klikker sig videre til uddybende information på hjemmesiden. Nyhedsbrevet er i 2013 blevet udbygget med en spalte til nyheder fra DCL-støttemedlemmer. Derudover kan alle medlemmer tegne en stillingsannonce i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet sendes ud ca. hver fjortende dag. I 2013 udsendte DCL 25 nyhedsbreve til ca modtagere. LYS LYS bringer den nyeste viden inden for lyskilder, armaturer, lovgivning, forskning, konferencer og projekter. I 2013 har LYS dækket temaerne DS 700, Den Danske Lyspris, lysuddannelse, armaturer og Lysets Dag. Det kontrollerede, distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 er af Fagpressens Medie Kontrol opgjort til i gennemsnit pr. nummer. Trykoplaget er i snit 1800 eksemplarer pr. nummer. LYS udgives fire gange årligt. LYS distribueres til alle DCL-medlemmer samt 136 abonnenter. LYS kan også læses elektronisk af alle medlemmer via login. Der er afholdt et møde i redaktionskomitéen i DCL s hjemmeside benyttes især til at finde information om medlemsmøder, kurser, events, leverandører og pressemateriale. Statistikken viser tydeligt, at hjemmesiden har flest besøg i forbindelse med Lysets Dag, kurser, uddeling af Den Danske Lyspris o.lign. Hjemmesiden havde ca unikke besøgende i Siden besøges dagligt af ca Der var flest besøg i marts, hvor datoen for Lysets Dag 2013 og DCL s kursusprogram blev offentliggjort. Hjemmesiden udvikles løbende. I 2013 blev der bl.a. tilføjet nye sider for DCL-støttemedlemmer i forbindelse med indførelsen af den nye kontingentmodel. LinkedIn DCL har i 2013 oprettet en "Company page"på Linked- In. Denne side får ca. 4 nye followers om ugen, og bruges til yderligere at sprede nyheder og arrangementer online. Over halvdelen af DCL's followers er ikke personlige medlemmer. Facebook Ungt Lys har en åben gruppe på Facebook med ca. 150 medlemmer. Gruppen bruges til at dele mødekort med medlemmerne og til medlemmernes egne uploads og inspirationer.

11 EN FORENING I DIALOG 11 DCL i medierne Årets presseomtale har først og fremmest koncentreret sig om LED, lyskvalitet, lysviden.dk, Lysets Dag og Den Danske Lyspris. Udtalelser og interviews I løbet af året er centrets direktør Anne Bay blevet interviewet til mange medier. Hun har bl.a. udtalt sig til: Electra: Godt lys kan være lidt af en videnskab Electra: Det kræver motivation at få det rigtige lys Installatør Horisont. Installatørerne skal rådgive bedre om LED TV 2 Øst - BYGGERI+Arkitektur: Lys der fungerer for mennesker Ingeniøren: Nye sparepærer: Danskerne kløjes i lumen, kelvin og Ra-værdier Debatmøde om DS 700 I september arrangerede DCL et debatmøde med overskriften: Energiklasse 2020 hvordan tolkes kravene til dagslys? På mødet var der rig lejlighed til at deltage i debatten om, hvordan BR20-kravene fungerer i praksis. DCL havde inviteret de vigtigste spillere fra bl.a. Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut og rådgiverbranchen med som oplægsholdere. Målet var at påvirke proccessen henimod skabelsen af et lovgrundlag, der giver de bedst mulige betingelser for godt og energirigtigt dagslysdesign i fremtiden. Der deltog 70 personer i mødet, som var gratis. Udsendte pressemeddelelser Dansk Center for Lys har udsendt en række pressemeddelelser i årets løb i forbindelse med bl.a. lanceringen af lysviden.dk, Den danske Lyspris og Lysets Dag. det har ført til omtale i bl.a.: Electra, Politiken, Licitationen, Byggeri. Fyns Stiftstidende, Arkitekten, Ugens Erhverv, Teknologi og Viden, Ørestad avis, Jyskevestkysten, Amagerbladet og Frederiksbergbladet.

12 12 KURSER OG FOREDRAG DCL's efteruddannelse DCL s kursusvirksomhed giver medlemmer og andre mulighed for at få opdateret deres viden om lys og belysning. I 2013 gennemførte DCL 5 kurser. De gennemførte DCL-kurser er: 2-dages grundkursus med fokus på LED og andre lyskilder, København (20 deltagere), Dialux - bereging af belysning indendørs, København (11), Kursus i lysdesign til armaturer, Stenløse (5), Dialux - beregning af belysning udendørs, København (13) og 1-dags Grundkursus med fokus på LED, Odense (17). Dialux-kurserne og armaturdesignkurset er helt nyudviklede kurser. Udover indlæg på DCL-møder har sekretariatets medarbejdere holdt en lang række eksterne foredrag i Specialforedrag 2013 ca. antal deltagere Region Sjælland, REEEZ - temadag om lys 20 Lystemadag Arkitektskolen i KBH og i Aarhus 50 Formland - UP! 200 International Club Copenhagen 30 Sydjyske Kommuner - Åbenrå 25 Schneider Rådgiverdag 40 Svømmebadsteknik Tredje del 20 Scanenergi - Ikast 10 SusTrans Netværket - belysning i omstilling 15 LeanEnergyCluster 30 IBC Euroforum Vej- og Gadebelysning 150 Statistik for DCL kurser 2012/2013 Antal kurser Kursister i alt Grundkursus med fokus på LED og andre lyskilder (2 dage) Dialux - bereging af belysning indendørs (1 dag) 1 11 Dialux - bereging af belysning udendørs (1 dag) 1 13 Kursus i lysdesign til armaturer (1 dag) 1 5 Grundkursus med fokus på LED (1 dag) 1 17 I alt

13 STANDARDISERING OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE 13 Dansk Standard Standardiseringsudvalget S-061 Belysning beskæftiger sig med standardisering inden for lys og belysning. I 2013 har S-061 bl.a. haft fokus på den næsten færdige revidering af DS700, ligesom udvalget har besvaret en række officielle henvendelser vedrørende tolkning af eksisterende standarder. DCL var i 2013 repræsenteret i S-061 ved Astrid Espenhain. Nordisk Samarbejde Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomitéen, som består af direktørerne fra de nordiske lystekniske selskaber. Der har været afholdt 2 møder i Internationalt samarbejde CIE Dansk Center for Lys er nationalkomité for CIE med Bjarne Corneliussen/Anne Bay som formand. I årets løb har DCL stået for salg og formidling af CIE-rapporter i Danmark. Derudover har DCL fulgt arbejdet i CIE s tekniske komitéer. De danske repræsentanter i CIE s divisioner er: Division 1: Vision and Colour, Anne Bay, Dansk Center for Lys Division 2: Physical Measurement of Light and Radiation, Carsten Dam-Hansen, DTU Fotonik Division 3: Interior Environment and Lighting Design, Werner Osterhaus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Division 4: Lighting and Signalling for Transport, Kurt Christensen, Philips Division 5: Exterior Lighting and Other Applications, Marianne Hornuff, ÅF Lighting Division 6: Photobiology and Photochemistry, Jens Christoffersen, VELUX Oversigt over komitéer, udvalg, følgegrupper m.m., hvor DCL har været repræsenteret i 2013: Danske Energiklagenævnet under Energistyrelsen Jury til uddeling af Den Danske Lyspris Redaktionskomitéen for LYS LYSnET Innovationsnetværket Dansk Lys Standardiseringsudvalget for belysning S-061 Dansk LED netværk Internationale Nordlys-komité Jury Nordisk lyspris CIE (dansk nationalkomité)

14 14 PROJEKTER EUDP-projekt ELFORSK-projekt (PSO ) Festivalbelysning Med udgangspunkt i LED-teknologiens mange fordele, herunder muligheden for at kunne styre både lysets styrke og spektrale sammensætning, er formålet med dette projekt at udforske og give bud på løsninger til fremtidens udendørsbelysning. Projektet har fokus på udendørs byrum og arbejder med konkrete udendørs rum på Roskilde Festival, hvilket giver mulighed for nytænkning og hurtig respons fra de mange festivalgæster. I projektet indgår 3D visualisering af lysforholdene, så man sikrer, at den ønskede effekt og stemning opnås. Som en del af projektet sammenlignes lystekniske målinger med resultater af brugerundersøgelser med henblik på at vurdere værdien af visualisering. DCL deltager i test- og dokkumentationsdelen af projektet og bidrager med formidling af dokumentation og resultater. I 2013 deltog DCL i Roskilde Festival og skrev en artikel til LYS om resultaterne af testbelysningen. Projektet forventes afsluttet primo PV LED Engine en ny generation af intelligent solcelle dreven LED-belysning Projektet har til formål at udvikle intelligente solenergidrevne LED-løsninger til high-end belysningsmarkedet og tilvejebringe en teknisk uovertruffen platform for at integrere solceller i applikationer. Endvidere tilvejebringes og publiceres et interaktivt dimensioneringsværktøj til solcelleprodukter. DCL har bidraget med markedsanalyse på eksisterende produkter i ind- og udland indenfor PV, LED, lagring samt styring. Ud over DCL tæller projektgruppen DTU Fotonik (projektleder), DTU Elektro, DTU Materialer, Out-Sider, AKJ Inventions og modelmager Morten Lyhne. Projektet forventes afsluttet i ELFORSK-projekt (PSO ) LED-positivliste Projektet skal resultere i en liste, der indeholder troværdig information om LED-belysningsprodukter. Det vil give brugere et bedre grundlag for at vælge de rette produkter. Informationen fremskaffes ved laboratorieundersøgelser af hver enkelt LED. DCL har bl.a. bidraget med forslag til finansiering og udformning af et kvalitetsmærke. Projektet afsluttedes ultimo Dansk Standard DS 700 Revision Dansk Center for Lys har ansvaret for det tekniske og faglige indhold af den nye revison af DS 700, som ventes publiceret 1. kvartal Den nye revision skal sikre opdatering ift. rumtyper, arbejdsopgaver og belysningsstyrker. Den arbejder med en ny definition af vedligeholdelsesfaktoren, og blændingsgrænserne er ændret, så der er i overensstemmelse med DS/EN :2011. Endelig indeholder revisionen anbefalinger for belysning af vertikale flader og cylindriske belysningsstyrker.

15 PROJEKTER 15 Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys har endnu en gang haft et aktivt år med en række arrangementer, projekter og nye tiltag. I 2013 har netværket stået for følgende aktiviteter: ELCA og SSL-erate Dansk Lys tog i det forløbne år initiativ til en ansøgningsproces sammen med ELCA the European Lighting Cluster Alliance. En proces, som resulterede i, at det store koordinerede EU-projekt SSL-erate gik i luften i november 2013 med repræsentanter fra 13 forskellige EU-lande. SSL-erate er blevet til på baggrund af en ansøgning til EU s 7. rammeprogram ICT call 11. Igennem forskellige strategier vil projektet sætte brugen af LED i fokus hos bl.a. kommuner, sygehuse og andre slutbrugere. Med DTU Elektro som dansk konsortiepartner er Dansk Lys en integreret del af SSL-erate. Forskningsfremmende studieture For at støtte de nyeste talenter inden for lysforskning i Danmark udloddede Dansk Lys i efteråret 2013 tre rejselegater til konsortiepartnerne i netværket. Legaterne gik til DTU Fotonik, DTU Elektro og AAU, som har sendt forskere af sted til følgende steder og arrangementer: CIE workshop i Slovenien med fokus på fotometrik og erfaringsudveksling, besøg på Fêtes des Lumières i Lyon og hos Eindhoven Universitet og Philips, deltagelse i Strategies in Light Europe-arrangement i München og besøg hos Osram for at etablere samarbejdsmuligheder. Foto: Mike Magnussen. Udviklingssamarbejde med Kina I september 2013 afholdt Invest in Denmark et møde med fokus på de danske lyskompetencer. Et af formålene var at få identificeret, hvor Danmark adskiller sig fra eksempelvis det kinesiske marked for at kunne promovere de særlige danske kompetencer inden for lys og belysning. Dansk Lys var medarrangør på mødet, og det har ført til yderligere samarbejde med Udenrigsministeriet i et fælles initiativ for at få tiltrukket interesserede lysinvestorer fra eksempelvis Kina til Danmark. Promovering af forskning Dansk Lys har prioriteret mødet mellem forskere og erhvervsliv højt. Derfor tog netværket også initiativ til at afholde et mød-en-forsker-arrangement hos DTU Elektro. Netværket deltog derudover med en stand på Lysets Dag På standen havde de besøgende mulighed for at gå i dialog med forskerne og få et indblik i innovationsprojekterne under Dansk Lys.

16 16 PROJEKTER Roskilde Festival Roskilde Festival dannede også rammerne for en event arrangeret af Dansk Lys. I 2013 var der mulighed for at se på installationer, som var lavet med hjælp fra bl.a. DTU Fotonik og virksomheder samt oplæg fra festivalen og andre aktører. Workshop for kommunerne I juni afholdt Dansk Lys arrangementet LYS Kvalitet, Energi & Effektivitet, hvor kommunerne havde mulighed for at få mere kendskab til de forskellige muligheder, lys byder på. Dagen bød på erfaringsudveksling og workshops med fokus på de udfordringer, der ligger inden for lys og belysning. Det handlede overordnet om at klæde deltagerne på til at skabe den bedst mulige kvalitet inden for lyskvalitet og energieffektivitet. I alt 50 repræsentanter fra over 30 kommuner deltog i arrangementet. Folkemøde på Bornholm Dansk Lys var med til årets folkemøde på solskinsøen, hvor netværket var en del af Forsknings- og Innovationsstyrelsens fællesstand. Over 500 organisationer var repræsenteret på Bornholm, og arrangementet blev besøgt af ca mennesker. På FI s stand bidrog Dansk Lys bl.a. med et lysshow. Sammen med Dansk Lydteknologi og Netværket for Livsstil og Mode stod Dansk Lys for aftenprogrammerne torsdag og fredag, som bød på modeopvisning, DJ, god lyd og selvfølgelig spændende lys. Studietur til Frankrig I samarbejde med Byens Netværk afviklede Dansk Lys i december 2013 en studietur til Lyon. Formålet med turen var at skabe netværk på både nationalt og internationalt plan, og inspiration samt udveksling af viden og idéer stod i centrum for arrangementet. Programmet bød på viden om lys i teknisk henseende, og der blev set på lys som en integreret del af byplanlægning. Deltagerne på studieturen omfattede repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder inden for lyssektoren såvel som byggebranchen, arkitekter og rådgivere, videninstitutioner, kommuner og boligselskaber. Samarbejde i centrum Generelt tegner der sig et billede af et 2013, hvor deltagelse i Dansk Lys aktiviteter fordeler sig over et stort felt af interessenter. Således har en lang række repræsentanter fra både kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner lagt timer i Dansk lys tiltag for at fremme netværk, udvikling og vækst i den danske lysbranche har også budt på ansøgning på ny bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til netværkets fortsatte arbejde. En bevilling, som er blevet imødekommet, således at Dansk Lys nu er sikret endnu en fireårig periode fra

17 ORGANISATION 17 HOVEDBESTYRELSEN PR Hovedbestyrelsen (15) Bjarne Corneliussen, regionschef, civilingeniør. (formand DCL) Hans-Erik Wolff, direktør (FABA), (næstformand DCL) Carsten Løvgren, belysningskonsulent (Veltec) Martin Prinds, projektleder (Sydjyske kreds) Kätte Bønløkke Andersen, arkitekt m.a.a. (Midtjyske kreds) Finn Gamél Christensen, akademiingeniør (Arbejdstilsynet) Christian Jarby, afdelingschef (Tekniq) Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Østkredsen) Arne Bo Larsen, advokat, Dansk Energi Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådgiver (Fynske kreds) Merete Madsen, arkitekt m.a.a. (Akademisk Arkitektforening) Naija Nygaard, designer (Ungt Lys) Steen Rasmussen, adm. direktør (Nordjyske kreds) Allan Ruberg, belysningsingeniør, PLDA (rådgivende ingeniører) Henrik Worsøe, direktør (Lyskildeleverandørerne) Forretningsudvalg Bjarne Corneliussen, regionschef, civilingeniør, (formand) Hans-Erik Wolff, direktør (næstformand) Henrik Worsøe, direktør Martin Prinds, projektleder (formand for Sydjyske kreds) Obs! Kredsformændene er alle medlemmer af hovedbestyrelsen. KREDSBESTYRELSER Østkredsen (13) Niels Erik Knudsen, belysningsingeniør (Formand) Ralf Ritter, projektchef (næstformand) Erwin Petersen, civilingeniør (sekretær) Carsten Løvgren, belysningskonsulent Bent Thyge Thygesen, civilingeniør Gunver Hansen, arkitekt m.a.a. Henning Solfeldt, arkitekt m.a.a., mdd, civilingeniør Jens Nelleberg, belysningskonsulent Allan Ruberg, belysningsingeniør, PLDA Lars B. Hansen, ingeniør Freddy Degn, senior Key Account Manager Søren Vedel Hellgreen Laursen, fagprojektleder Naija Nygaard, designer Fynske kreds (9) Rune Linde Bisgaard, el-ingeniør, belysningsrådg. (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, (næstformand) Claus Thaisen, belysningskonsulent (kasserer) Carsten Melchior Hansen, belysningsingeniør Claus Mølhede, salgsdirektør Michael Jacobsen, ingeniør May-Britt Jakobsen, projektchef Michael Hedam, ingeniør Marianne Tonim Nielsen, arkitekt m.a.a. Sydjyske kreds (7) Martin Prinds, projektleder (formand) Kirsten Bonde, key account (næstformand) Stig Frølund Pedersen, arkitet m.a.a. (kasserer) Anne Mette Rasmussen, arkitekt m.a.a. (sekretær) Martin Frederiksen, key account Peter Søe Mikkelsen, udviklingschef Morten Nielsen Midtjyske kreds (7) Kätte Bønløkke Andersen, arkitekt m.a.a. (formand) Christian Bertelsen, ingeniør (næstformand) Jon Brøcker, arkitekt m.a.a. Erik Jensen, ingeniør (kasserer) Ole Søndergaård, grossist Jens Holm Per Nicolai Hvid, key account manager Nordjyske kreds (9) Steen Rasmussen, direktør, ingeniør (formand) Arne Steen Hansen, direktør (næstformand) Peter Andersen, Key Account Manager Michael Vangsted Jensen, salgskonsulent (kasserer) Allan Stigsen, el-installatør Mads Dines Petersen, adjunkt Palle Praastrup, ingeniør Preben Clemmensen, belysningstekniker Ungt Lys Styregruppe (4) Naija Nygaard, designer (formand) Sabine Møller, studerende industriel design Kia Lundorff, arkitektstuderende Mai Bogø, arkitektstuderende

18 18 ORGANISATION SEKRETARIAT Anne Bay, direktør, civ.ing. (fuldtid) Leder af sekretariatet. Medlemsservice, kurser, foredrag, internationalt samarbejde og projekter Dorte Gram, redaktør, arkitekt, m.a.a., (deltid) Redaktør på tidsskriftet LYS, presse, Den Danske Lyspris, kurser, seminarer og Lysets Dag Annemette Sonnichsen. merkonom (deltid) Bogholderi, fakturering, medlemsdatabase og medlemsservice Lene Hinnerup Hartmeyer, cand.ling.merc (deltid). Netværkskoordinator Innovationsnetværket Dansk Lys Maiken Lindberg, projektleder, cand.mag. (deltid) Projekter, Lysets Dag, hjemmeside, nyhedsbrev, it, redaktionssekretær og annoncesalg til LYS samt medlemsservice Ansatte: Dorte Gram, Annemette Sonnichsen, Anne Bay, Maiken Lindberg og Lene Hinnerup Hartmeyer.

19

20 Dansk Center for Lys Engholmvej 19, postboks Stenløse Tlf.:

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Dansk Center for Lys Årsberetning 2014 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Som et forsøg gennemførte vi Lysets Dag kun ét år efter den forrige, og samlede hele 220 deltagere og 15 udstillere til det, som

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl.

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. Dansk Center for Lys Årsberetning 2012 Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. 1 Beretning Formand for DCL, Bjarne Corneliussen. Året 2012 har været et forandringens år for Dansk Center

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT Indledning INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Samarbejde i indog udland 7 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed

Læs mere

Den Danske Lyspris 2011

Den Danske Lyspris 2011 Den Danske Lyspris 2011 Aalborg Havnefront. Strandvejens sydside og Slotsgadetorvet. Foto: Martin Kristiansen. Dansk Center for Lys Den Danske Lyspris 2011 Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus

Læs mere

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG program 2012 LYSnET er et tværfagligt netværk etableret med det formål at styrke forskning og undervisning

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

4 Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013. 6 Mediefacaden på Industriens hus. 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal

4 Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013. 6 Mediefacaden på Industriens hus. 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal NR 04 / 2013 Nomineringer til Den Danske Lyspris PLDC konference i København LED: MacAdam steps LYS 04-2013 / 3 En gave til jorden Indhold I Danmark har vi verdens mest ambitiøse klima- og energipolitik,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Lysets Dag Weberlysprisen 4 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Den Danske Lyspris 2013

Den Danske Lyspris 2013 Den Danske Lyspris 2013 Forsidebillede: Gl. Hellerup Gymnasium - Multihallen. Foto: Jens Lindhe. Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag: 100 eksemplarer Yderligere eksemplarer: Dansk Center for Lys

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER SEPTEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 03 CHARLES STONE OBH-GRUPPENS NYE HUS I ODENSE TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER Forsidefoto: Indianapolis Muesum of Art. Foto: Keith Clark INDHOLD 5 Charles Stone

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af Sophus Fonden og VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af Sophus Fonden og VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af Sophus Fonden og VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

NR 04 / 2009 DEN DANSKE LYSPRIS 2009 LYSETS DAG INTERVIEWS

NR 04 / 2009 DEN DANSKE LYSPRIS 2009 LYSETS DAG INTERVIEWS NR 04 / 2009 DEN DANSKE LYSPRIS 2009 LYSETS DAG INTERVIEWS LYS 04-2009 / 3 Lysdesignerne manifesterer sig Den Danske Lyspris 2009, som blev uddelt på Lysets Dag, blev en manifestation af lysdesignerens

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Den Danske Lyspris 2010

Den Danske Lyspris 2010 Den Danske Lyspris 2010 Dansk Center for Lys Om Den Danske Lyspris 2010 Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på og synliggøre lyskulturen i Danmark. Dette sker ved at fremhæve spændende,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Innosite åben innovation i byggeriet

Innosite åben innovation i byggeriet 2 Innosite åben innovation i byggeriet Innosite er et initiativ af Realdania og Energistyrelsen med Dansk Arkitektur Center som operatør. Projektets overordnede formål er at introducere åbne innovationsmetoder

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag:200 eksemplarer

Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag:200 eksemplarer Den Danske Lyspris 2014 Idé og layout: Dansk Center for Lys Oplag:200 eksemplarer Yderligere eksemplarer: Dansk Center for Lys Engholmvej 19 3660 Stenløse Tlf.: 47 17 18 00 information@centerforlys.dk

Læs mere

PITCH & NETWORKING FREMTIDENS LYSMAGERE MATCHMAKING KARRIERE BAR HAR DU ET BUD PÅ FREMTIDENS LYS, SÅ KOM TIL DANMARKSHISTORIENS FØRSTE MATCHMAKING.

PITCH & NETWORKING FREMTIDENS LYSMAGERE MATCHMAKING KARRIERE BAR HAR DU ET BUD PÅ FREMTIDENS LYS, SÅ KOM TIL DANMARKSHISTORIENS FØRSTE MATCHMAKING. Er du en af FREMTIDENS LYSMAGERE IVÆRKSÆTTER? KOM TIL OPFINDER? DESIGNER? VIRKSOMHED? INVESTOR? MATCHMAKING PITCH & NETWORKING GLOBALT TEKNOLOGISKIFT giver plads til NYTÆNKNING & INNOVATION 5 min fra Hovedbanen

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Bestyrelsesmøde 3 København - REFERAT Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2013, kl. 10:00-13:00 Sted: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København (AAU) A. C. Meyers Vænge 15 2450

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere