I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København."

Transkript

1 Årsberetning , for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet ser det ud til at give nogle mere retvisende tal i årsregnskabet at vi har flyttet regnskabsåret. Det kræver dog endnu større præcision og god planlægning af kasseren for at lykkes med et færdigt årsregnskab rettidigt til generelforsamlingen, da det skal udarbejdet hen over sommerferien. I bestyrelsen betragter vi det forgangne år som endnu et godt år, hvor aktivitetsniveauet fortsat er stigende. Vi fornemmer at foreningen Danske byggeøkonomer, vores projektleder- og byggeøkonomuddannelse de seneste år har nydt stigende anerkendelse i byggebranchen. Dette kommer fx til udtryk i at vi lige har startet to fyldte hold til årgang 2014/2015 hvor der er venteliste både i Aarhus og København. Lige ledes er projektlederuddannelsen ved at etablerer sig fast i Aarhus med et hold årligt. I København kører vi med to hold om året. Ligeledes kommer dette til udtryk i et stigende engagement i foreningen blandt vores medlemmer. Som en direkte følge heraf kunne vi sidste år etablere et aktivitetsudvalg i Århus, og er ved at etablere et tilsvarende i København. Vi vil i bestyrelsen fortsat forsøge at leve op til, og understøtte dette engagement med de midler vi finder nødvendige. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi i har fastholdt et højt fagligt niveau på vores grunduddannelse, som vi til stadighed forsøger at tilrette og optimere, så det lever op til vores og de studerendes forventninger. Senest har vi i august afholdt et minimiddagsseminar for underviserne hvor de gensidigt præsenterede deres undervisning. Det er bestyrelsens opfattelse at dette arrangement gav en god forståelse af den samlet undervisning, samt styrkede undervisernes engagement og ejerskab. Aktivitetsniveau I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Ligeledes er det med stor glæde, at vi ser voksende søgning til vores projektlederuddannelse. Vi tilstræber fast at kører 1 hold i Aarhus og 2 hold i København. I København har vi i afholdt 14 medlemsarrangementer og der er afholdt 11 i Aarhus. Her er der stor tak til aktivitetsudvalget i Aarhus. Side 1 af 5

2 Foreningspolitik Uddannelsen er og bliver vores primær aktivitet, hvorfor der altid er rettet stor opmærksomhed på at sikre kvaliteten på denne. Herudover har den siddende bestyrelse haft to fokusområder: Understøttelse af sociale netværk og aktiviteter, hvor vi ud over en digital platform har ønsket at afholde flere festlige arrangementer. Det andet fokusområde har været at give mest muligt værdi til medlemmerne. Bl.a. i kraft af gratis arrangementer og kurser. I øjeblikket arbejder vi med faste opdateringskurser (gratis eller til små penge) BESTYRELSESAKTIVITETER: Konstituering Ved sidste års generelforsamling var Birgitte Juel Lau Eriksen og Henrik Dann på valg. Begge ønskede, og fik genvalg. Efter generalforsamlingen på første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand, Peder Walsøe Pedersen Næstformand, Birgitte Juel Lau Eriksen Kasserer, Flemming Hansen Henrik Dann Rasmus Pedersen Suppleant, Marianne Friis Ansvarsområder Samtidig med konstitueringen blev hovedansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer fordelt som følger: Peder Walsøe Pedersen: Vedtægter & Byggeøkonomuddannelsen Birgitte Juel Lau Eriksen: Grafik, Kurser & medlemsmøder Flemming Hansen: Økonomi & Byggeøkonomuddannelsen Rasmus Pedersen: CEEC, RICS Kurser & medlemsmøder Henrik Dann: Byggeøkonomuddannelsen Kalinka Stapput: Projektlederuddannelsen Bestyrelsesmøder Bestyrelsesseminarer Bestyrelsen har i valgperioden afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvor løbende sager generelt er blevet behandlet i henhold til foreningens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen har i det valgperioden afholdt 1 bestyrelsesseminar som blev afholdt i september. Formålet med bestyrelsesseminarerne er at lægge en strategi for de overordnede problemstillinger og holdningsmæssige forhold, som ofte fylder meget på bestyrelsesmøder. Strategi og politik for Danske Byggeøkonomer er den fælles overskrift for emner som: Eksisterende og nye uddannelser Økonomi, regnskab / budget Samarbejde med AA Lokaleforhold Medlemsaktiviteter Side 2 af 5

3 Foreningens vedtægter Foreningens uddannelser Foreningens økonomi Samarbejde med RICS Samarbejde med Promentum Dette års seminarre blev primært brugt til at diskutere: Hvad giver værdi til medlemmerne Flytning og lokaleforhold Andre møder / opgaver Ud over ovennævnte bestyrelsesmøder og seminar, har der været afholdt mere eller mindre formelle møder, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer samtidig har deltaget, eller hvor bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med foreningens daglige administrative opgaver og drift herunder kontakt med medlemmer. Som eksempler herpå kan nævnes: Møder med AA, (samarbejde, aftaler). Møder med kursusleder, (aftaler, budgetter, planlægning). Møder med sekretariatet / faglig sekretær. Møder med kursister (opstart og evaluering) Møder med revisor Diverse korrespondance med medlemmer Vurdering af nye kursister Vurdering af medlemsansøgninger Kursusåbninger Kursusevalueringer UDDANNELSESAKTIVITETER: Byggeøkonomuddannelse Igen i år har vi med glæde kunne konstatere at interessen for vor Byggeøkonomuddannelse har været så stor, at vi har kunne påbegynde to fuldtegnet uddannelseshold med henholdsvis et i København og et i Aarhus. KURSUS- / MØDEAKTIVITETER Generel aktivitet Det har som i det foregående år, været bestyrelsens strategi at tilbyde et stort antal medlemsarrangementer på et højt niveau. Vi har prøvet at tilbyde en bred vifte af kurser, det er desværre ikke alle hvortil der har været en tilstrækkelig tilslutning, hvilket har bevirket at vi desværre har måtte aflyse arrangementet, men som tidligere nævnt, kan vi se en fremgang i tilslutningen til vore arrangementer. På hjemmesiden kan programmet med kurser og medlemsmøder for efteråret 2014 ses. Medlemsopbakning Annoncering/IT Som i de forrige år opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at komme med forslag til emner på medlemsmøder og kurser. Alle afviklede arrangementer er blevet annonceret ved udsendelse af direkte s til medlemmerne og i forbindelse med udsendelse af vores nyhedsbreve. Side 3 af 5

4 Jeg vil benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på foreningens hjemmeside hvor man hurtigt kan komme i onlinekontakt med de øvrige medlemmer, medlemsvirksomhederne og bestyrelsen samt holde sig orienteret om foreningens aktiviteter. Der modtages meget gerne kommentarer og forslag til fremtidigt indhold, herunder links. Bestyrelsen finder den elektroniske informationsudveksling absolut vigtigt og ser gerne denne opprioriteret fremover. Bestyrelsen anser det ligeledes for meget vigtigt at være i løbende dialog med medlemmerne, og håber at medlemmerne vil benytte denne online kommunikation. Gratisprincip Bortset fra kurser har samtlige øvrige arrangementer været afviklet som gratis medlemsarrangementer, dvs. at udgifter til indlægsholdere, lokaleleje, fortæring og praktisk tilrettelægning er afholdt af foreningens midler. Udover gratis princippet har der ved de afholdte kurser været givet en klækkelig rabat til foreningens medlemmer, i overensstemmelse med forenings politik. MEDLEMSFORHOLD: Medlemsstatus Medlemskartotek Medlemstallet for foreningen er pr. 15. september medlemmer. Medlemstallet i september 2013 var på 234. Vores medlemskartotek, som er at finde på foreningens hjemmeside, bliver til stadighed ajourført sammen med vores hjemmeside. SEKRETARIATSFORHOLD: Administration Administration af foreningens økonomi sker i samarbejde med AA s bogholderi Den daglige kontakt hos AA varetages af Charlotte Langen, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Mødelokaler Faglig sekretær Alle bestyrelsesmøder i det forgangne år har været henlagt til private lokaler uden udgift for foreningen, hvilket fortsat skønnes at være muligt, med deraf sparede omkostninger. Foreningens sekretariatsleder Kalinka Stapput, er en stor hjælp i den daglige drift af foreningen som koordinering af uddannelsen, udvikling og planlægning af projektlederuddannelsen og udlejning af lejligheden i Berlin. INTERNATIONALE AKTIVITETER: CEEC - møder Der har været et enkelt møde i CEEC i det forgangne år. Foreningen var repræsenteret af Rasmus Pedersen. Næste møde er i november hvor vi igen forventer at sende Rasmus af sted igen. Side 4 af 5

5 ØKONOMI: Foreningens økonomi fremgår af vedlagte regnskab. Årsregnskabet bliver gennemgået af kasseren, Flemming Hansen Overordnet har det været et økonomisk godt år som lander tæt på budgettallene. p.v. Bestyrelsen for Danske Byggeøkonomer Peder Walsøe Pedersen (formand) Side 5 af 5

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014

Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Beretning vedr. ICF Danmarks medlemsmøde marts 2014 Kære medlemmer af ICF Danmark Som vedtægterne foreskriver skal jeg hermed aflægge beretning for ICF Danmarks aktiviteter, udfordringer og økonomi i 2014.

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale 1. Valg af dirigent Lisbeth blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere