ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

2 ÅRET RUNDT Indledning INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Samarbejde i indog udland 7 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed 9 Medlemsstatistik Strategiplan 10 Organisation LYSTEKNISK SELSKAB Engholmvej 19 Box Stenløse Telefon: Fax: Hjemmeside: Kære medlem og lysinteresserede som læser Lysteknisk Selskabs årsberetning for I denne beretning beskrives de vigtigste aktiviteter og opgaver, som selskabets sekretariat og medlemskredse har taget sig af i det forgangne år. Selskabets vigtigste opgave er servicering af de i alt 760 medlemmer. Det sker både fra sekretariatet i Stenløse og fra selskabets fem kredse og Ungt Lys-gruppen. Kredsenes og Ungt Lys opgaver er primært at organisere medlemsmøder og udbrede kendskabet til selskabet lokalt. Sekretariatets opgaver strækker sig bredt. Fra hjælp og faglig rådgivning til medlemmerne over udvikling og afholdelse af kurser og seminarer til høringsmøder og behandling af høringssvar fra forskellige myndigheder. Derudover har selskabet en omfattende projektvirksomhed, hvis primære formål er at indsamle og udvikle viden inden for hele lysområdet. Den indsamlede viden gives videre til medlemmer og øvrige grupper i samfundet via publikationer, rapporter, artikler og via medlemsmøder samt kurser og seminarer. Ud over samarbejdet med medlemmerne samarbejder selskabet også med en række institutioner og organisationer som f.eks. FABA, Veltec, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden, DELTA, LysNet, Kunst-akademiets Arkitektskole, Risø, Tekniq og Elselskaberne. Kredsene Landets fem regionale kredse samt Ungt Lys har i år afholdt 22 møder og en studietur til Hamborg. Antalsmæssigt er det på niveau med tidligere år, mens antallet af deltagere er faldet lidt fra 890 deltagere i 2005 til 849 deltagere i Det er ikke en stor nedgang, men alligevel et tegn på, at antallet af deltagere til melems-møderne viser en svagt faldende tendens. Dog viser fynske kreds, at det er muligt at hæve det samlede deltagerantal ved at udbyde anderledes møder. Fynske kreds har arrangeret 5 møder i 2005 mod 4 i 2005, hvilket har resulteret i en fremgang fra 97 til 129 deltagere. Også Nordjyske kreds kan med 4 møder vise stor fremgang i mødedeltagelsen. Her er der sket en fremgang fra 30 deltagere på et møde i 2005 til 74 deltagere på 4 møder, som man kan se af oversigten på side 4. Kurser, seminarer og foredrag Undervisningsaktiviteterne har i 2006 været særdeles omfattende. Der er afholdt kurser og seminarer for 215 personer i 2006 mod 160 i Antallet af personer, som har været på specialudviklede kurser, er faldet fra 130 i 2005 til 64 deltagere i Til gengæld har sekretariatets medarbejdere afholdt ca. 3 gange så mange foredrag for en række forskellige organisationer, kommuner, arkitekter og energicentre som året før. Projekter Lysteknisk Selskab har arbejdet på to store projekter og tre mindre i I samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og med støtte fra PSO-midlerne arbejdes på et projekt om dagslysstyring samt et projekt om kvalitetslys i børneinstitutioner. Derudover er blevet opdateret, og Årets udelyspris er uddelt i samarbejde med Dansk Energi Net. Hertil kommer brolyskonkurrencen, som blev udbudt i samarbejde med Odense Kommune og resultaterne vist frem på Lysets Aften den 6. december.

3 MEDLEMSVIRKSOMHED Mødedeltagelse Der blev i 2006 afholdt 22 medlemsmøder og en studietur. Dette tal er uændret i forhold til Det samlede deltagerantal var 878 mod 870 året før. Statistikken viser, at 14 ud af 20 møder har været besigtigelser af belysningsanlæg. Seks møder har haft et lysteknisk eller lovgivningsmæssigt indhold, og to møder har haft social og kulturel karakter. Årets topscorer var traditionen tro Østkredsens julemøde, som foregik på Tycho Brahe Planetarium. Dette arrangement var skarpt forfulgt af Lys i undervisningen på Arkitektskolen. Til mødet om fiberlys var der venteliste som følge af deltagerbegrænsning. Vest for Storebælt var det Sydjyske kreds besigtigelse af lyset i det nye statsfængsel i Enner, der med 44 deltagere trak flest folk til. Alle kredsbestyrelser samlet Den 23. august blev der afholdt et fælles kredsbestyrelsesmøde hos Louis Poulsen Lighting i København. På mødet gennemgik direktør Kenneth Munck, Lysteknisk Selskab konceptet for Lysets Dage Det nye er, at Lysets Dag udvides til Lysets Dage, og at arrangementet flyttes til Øksnehallen. Hoveddagen følger samme idé som tidligere med store internationale arkitekt- og lysnavne, mens den ekstra dag tænkes gennemført som en mere temarettet dag. Temaet for denne dag kan skifte fra gang til gang. I 2007 bliver temaet udendørsbelysning. Indstiftelsen af Den Danske Lyspris var et andet vigtigt punkt på dagsordenen. Målet med prisen er at sætte fokus på gode, veldesignede og veludførte danske indendørs- og udendørs- belysningsanlæg. Prisen er en videreudvikling af Weberprisen og udelysprisen. Det er tanken, at den skal uddeles hvert år, og at vinderne skal indstilles til Nordisk Lyspris. Strategiplanen, som blev vedtaget af hovedbestyrelsen i marts, blev også diskuteret. Hovedideen i strategiplanen er at videreudvikle formidlings- og videncentertanken. Det faglige i selskabet skal underbygges ved etableringen af en Dansk Lyskomite. (Se mere om strategiplanen for på side 9) Ungt Lys aktiviteter Nordlysseminar i juni Med støtte fra Sophusfonden deltog ni medlemmer af Ungt Lys i Nordlysseminaret i Reykjavik den juni Medlemmerne af Ungt Lys var især optaget af Kjell Inge Daaes indlæg om den nye lysuddannelse i Norge. I september-nummeret af LYS førte det til en artikel, hvori de unge efterlyser en ny lysuddannelse i Danmark. En sådan uddannelse har også været debatteret på flere af Ungt Lys møder. Brolyskonkurrence i Odense I efteråret udskrev Odense Kommune i samarbejde med Lysteknisk Selskab en åben idékonkurrence om belysning af to broer i Eventyrhaven for studerende og medlemmer af Ungt Lys. Der indkom fem forslag. To af de indsendte forslag indeholdt belysningsforslag til begge broer. Alle forslag var af meget høj kvalitet. De to ligeværdige vinderprojekter i konkurrencen blev et forslag udarbejdet af Christina Augustesen og Lone Stidsen fra Ungt Lys og et forslag udarbejdet af Charlotte Sandholm fra Ungt Lys/ Arkitektskolen i Aarhus. Præmien var på kr. pr. projekt samt en delvis realisering af forslagene på Lysets aften den 6. december 2007 i Odense. Workshop i Frederikshavn I november 2006 deltog seks medlemmer af Ungt Lys i workshoppen Light Visions i Frederikshavn. Workshoppen var et element i årets lysfestival i Frede-rikshavn og arrangeret i et samarbejde mellem Light Visions og den internationale lysorganisation ELDA+. Til workshoppen var der hentet seks internationalt anerkendte lysdesignere til byen, som hver især sammen med en gruppe workshopdeltagere stod for belysningen af en bygning eller et sted i Frederikshavn. Hver workshopgruppe var sammensat af såvel studerende som professionelle, der arbejder med lys og lysdesign. Lysteknisk Selskab og Light Visions havde sponsoreret de 6 pladser til Ungt Lys. Styregruppemøder Der har været afholdt 8 møder i styregruppen i årets løb. Fælles kredsbestyrelsesmøde 23/8-07. Ungt Lys på Nordlysseminar i juni. Vinderprojekt udarbejdet af Christina Augustesen og Lone Stidsen. Vinderprojekt udarbejdet af Charlotte Sandholm. Seks personer fra Ungt Lys deltog i workshoppen i Frederikshavn.

4 MEDLEMSVIRKSOMHED MØDER I LYSTEKNISK SELSKAB 2006 Hele landet 22 møder + en studietur, i alt 878 deltagere ALSION i Sønderborg. Øst for Storebælt antal deltagere Studietur til Hamborg februar 22 Dynamisk belysning, nye energibestemmelser + årsmøde, 27. februar 73 Lys i København, 8. marts 58 Lys i Deloittehuset, 11. maj 54 Nyheder fra Light+Building, 8. juni 41 Nye lysprojekter på Rosenborg Slot, 20. september 46 Fiberlys i fremtiden, 24. oktober 56 Lys i undervisningen på Arkitektskolen, 27. november 65 Julemøde med ledsager 75 I alt 8 møder + én studietur 490 Nye lysprojekter på Rosenborg Slot. Fynske kreds Bryggeriet Vestfyen + årsmøde, 23. februar 21 Odense Havn, 18. april 31 Foredrag om de nye energibestemmelser, 4. maj 28 Kulturøen i Middelfart, 20. september 26 Mediehuset i Odense, 9. november 23 I alt 5 møder 129 Nordjyske kreds Idrætsbelysning og showlys, 24. januar 32 Musikkens Hus, dynamisk belysning og årsmøde, 23. marts 24 Skallerup Klit Feriecenter, 10. oktober 19 Light Visions i Frederikshavn, 16. november 28 I alt 4 møder 103 Light Visions i Frederikshavn. Midtjyske kreds Operaen i København, 7. januar 33 Århus Stiftstidende og årsmøde, 9. maj 20 I alt 2 møder 53 Julemøde i Østkredsen. Sydjyske kreds Årsmøde + Koldings nye bibliotek og vinderprojekt for banegårdspladsen, 6. februar 25 Lys i det nye statsfængsel ved Enner, Horsens, 4. maj 44 Belysning i det nye ALSION i Sønderborg, 29. august 34 I alt 3 møder 103

5 PROJEKTVIRKSOMHED Arne Bo Larsen, formand for Dansk Energi-Net overrækker prisen til Helsinges borgmester Claus Lange (t.h.). T.v. ses direktør Kenneth Munck, LTS. Årets udelyspris Tirsdag den 23. november modtog Helsinge Kommune Årets udelyspris Kommunen fik prisen for at have etableret en ny og spændende bymidte i et tæt samarbejde mellem kommunen og byens erhvervsliv; specielt den nye belysning, herunder det interaktive fiberlys, har været med til at gøre Helsinge bymidte til en flot attraktion og give en behagelig lysoplevelse med megen fantasifuld nytænkning. Årets udelyspris er stiftet af Dansk Energi-Net og Lysteknisk Selskab. Det var Arne Bo Larsen, formand for Dansk Energi-Net, der overrakte prisen til Helsinges borgmester Claus Lange. Arne Bo Larsen sagde bl.a.: Lyset i en bymidte skal løse mange funktioner, men samtidig lægger elselskaberne naturligvis vægt på, at belysningsløsningen er energieffektiv. Energiforbruget til grundbelysnin-gen i Helsinge er reduceret med 50% i forhold til tidligere, og selv om man indregner energiforbruget til det effektfulde fiberlys, er det samlede energiforbrug ikke større end i det gamle anlæg. Borgmester Claus Lange takkede for prisen. Anvisning om styring og regulering Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Lysteknisk Selskab har arbejdet videre på projektet Funktionssikring af energieffektiv lysstyring. Projektet er støttet af midler fra Dansk Energis forskningsprogram PSO Projektets igangværende fase omfatter udarbejdelse af en anvisning med Pivot-teamet modtager juryens særlige anerkendelse. Helsinge har altid været en effektiv cowboy-by fra det vilde ves-ten en by med et strejf af anarki og mod. Tidligt var det en by, hvor handlen stod forrest, men også en by, der skulle fungere for de mennesker, der havde brug for det. For en del år siden kom der også fokus på og behov for bymiljøer, der er æstetisk smukke. Gågadeprojektet er den foreløbige kulmination på byforskønnelsen af centrum. Det er syvende gang, at udelysprisen uddeles. I 2005 gik prisen til Rødovre. Anerkendelse af Pivot-armaturet Udelysjuryen havde som noget nyt besluttet at uddele Udelysjuryens særlige anerkendelse 2006 til teamet bag det nyudviklede Pivotarmatur. Anerkendelsen blev givet for det mod og den nytænkning, der ligger bag udviklingen af et anderledes og meget energieffektivt belysningsarmatur. Prismodtagere var: Gunver Hansen, Eskild Hansen, Hans Jørgen Jacobsen, Erik Petersen og Kai Sørensen. forslag til, hvilke elementer et udbudsmateriale om lysstyring og -regulering bør omfatte, f.eks. funktionsbeskrivelser, entreprisegrænser og den efterfølgende afprøvning og kontrol af systemet. Elementer fra anvisningen er ved at blive afprøvet i forbindelse med konkrete styrings- og reguleringsprojekter. Anvisningen forventes færdig i løbet af Gågaden i Helsinge. Udelysjuryen består af repræsentanter fra følgende organisationer og offentlige myndigheder: Dansk Handel & Service Danske Arkitekters Landsforbund Danske Landskabsarkitekter Dansk Energi-Net DELTA Det Kriminalpræventive Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Lejernes LO Lysteknisk Selskab Parcelhusejernes Landsforening VisitDenmark Vejdirektoratet Uddannelsesinstitutionerne PROJEKTER 2006 Oversigt over de væsentligste projekter, hvori LTS har medvirket i Dansk Energi-Net, Elsparefonden og VELUX Godt lys i boligen + (opdatering) Dansk Energi-Net Årets udelysby Dansk Energi-Net, /SBi Energieffektiv lysstyring Lys i vuggestuer og børnehaver ODENSE KOMMUNE Brolyskonkurrence

6 PROJEKTVIRKSOMHED Lys i vuggestuer og børnehaver Kvalitetslys med lavt energiforbrug i vuggestuer og børnehaver er temaet for en nyt projekt, som SBi og Lysteknisk Selskab har igangsat. Dansk Energi støtter via forskningsprogrammet PSO 2006 projektet med økonomiske midler. Projektet tager afsæt i, hvorledes kvalitetslys kan være med til at understøtte de aktiviteter og samværsformer, der skal sikre, at målene i institutionernes læreplaner kan indfries. Der er derfor fokus på lysets mulighed for at skabe forskellige belysningsmiljøer, som understøtter udviklingen af f.eks. børnenes sociale kompetencer, sprog mv. Samtidig prioriteres et lavt elforbrug højt. Projektet beskriver belysningen som en helhed, dvs. der tages både hensyn til dagslyset og dagslysudnyttelsen, den faste, generelle rumbelysning samt brugen af mere fleksibel belysning f.eks. effektbelysning og arbejdslamper. Brolyskonkurrence Som nævnt s. 3 udskrev Odense Kommune i efteråret en åben idékonkurrence om belysning af to broer i Eventyrhaven. Udskrivningen skete i samarbejde med Lysteknisk Selskab, som bl.a. var med til at udforme konkurrencekriterierne. Lysteknisk Selskabs direktør Kenneth Munck og Fyns kredsformand Morten Reimann sad desuden med i juryen, som udpegede de to vinderteams. Lysets Dage 2007 Arbejdet med planlægningen af Lysets Dage 2007 blev påbegyndt i begyndelsen af Med mere end 700 deltagere i både 2003 og 2005 har der været totalt udsolgt på konferencen. Lysteknisk Selskab har derfor i samarbejde med udstillere og medarrangører valgt at flytte arrangementet til Øksnehallen. Arrangementet udvides til to dage. Den første dag bliver der sat fokus på udendørsbelysning og den anden dag på lys, arkitektur og design. SAMARBEJDE I IND- OG UDLAND Oversigt over komiteer, udvalg m.m., hvor LTS-medarbejdere har deltaget i 2006: Danske Dansk Standard Standardiseringsudvalget for belysning S-61 DELTA Kursus- og informationsudvalg Redaktionskomiteen for LYS Jury Årets udelyspris Jury Brolyskonkurrence i Odense Branchearbejdsmiljørådets referencegruppe for indeklimaspecialister Danvaks Lysforum LysNet Internationale Nordlys-komité Jury Nordlysprisen CIE (dansk nationalkomité) CIE division 1, 6 og 8 Standardisering Standardiseringsudvalget S-61 Belysning udarbejder danske standarder og varetager det danske medlemskab af CEN den europæiske standardiseringsorganisation gennem deltagelse i den tekniske komité TC 169. S-61 beskæftiger sig med standardisering inden for lys- og belysning. I år 2006 har S-61 bl.a. taget stilling til forsalg til BR07 og en ny CENstandard om bygningers energikrav til belysning. Formanden for S-61 er civ.ing. Kai Sørensen. Lysteknisk Selskab er repræsenteret i standardiseringsudvalget ved Vibeke Clausen. Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomiteen, som består af direktørerne for de nordiske lystekniske selskaber. Der har været afholdt 2 møder i Nordlyskomiteen i Lysteknisk Selskab har desuden deltaget i Nordlysseminaret på Island den juni, som arrangeres af Nordlyskomiteen. På Nordlysseminaret uddelte de lystekniske selskaber Nordisk lyspris. Prisen gik til Den Blå Lagunes helsecenter i Island. Det er fjerde gang, at prisen uddeles, og første gang, at prisen gik til Island. Internationalt samarbejde CIE Lysteknisk Selskab er nationalkomité for CIE Danmark. I årets løb har opgaven bl.a. været salg og formidling af CIE-rapporter i Danmark, samt at følge de tekniske komiteers arbejde. Derudover har sekretariatet stået for markedsføringen af CIE Kongressen i Beijing i juli 2007.

7 HØRINGSVIRKSOMHED Høringsvirksomhed LTS er i 2006 blevet anmodet om kommentering af forskellige udkast til lovforslag, bekendtgørelser og standarder. Nedenfor ses de væsentligste høringsaktiviteter. BR07 Håndbog for energikonsulenter Sikker oplagring af metallisk kviksølv (KOM 2006/636) INFORMATION OG PR LYS Fra LYS nr er layoutet blevet ændret. Af de vigtigste ændringer kan nævnes, at magasinet nu er trespaltet, og at der ikke længere bringes fotos af forfattere. En anden ændring er, at leder og indhold nu står på en side i stedet for to. Disse ændringer betyder, at der kan stå mere tekst pr. side, og at der er blevet plads til flere og større billeder. Det kontrollerede distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006 er af Fagpressens Medie Kontrol opgjort til i gennemsnit pr. nummer. LYS 2006 er 18. årgang. Trykoplag er ekspl. pr. nummer. Årligt 4 numre på i alt 200 sider. LYS distribueres til alle LTS-medlemmer samt knap 200 abonnenter. Artikler og presseomtale LTS-medarbejdere har ud over artikler til LYS skrevet en række indlæg til bl.a. ark.byg, Danboligavisen, og Energimagasinet. Selskabets direktør er desuden blevet interviewet til El & Energi, Teknikeren, Ingeniøren m.v. Sekretariatets medarbejder er desuden blevet citeret i: Fredrikssund Avis, Electra og Berlingske Tidende. Derudover er Årets udelyspris, Brolyskonkurrencen og pjecen Lysdioder til belysning udarbej og øvrige arrangementer blevet omtalt i en række fagblade og elektroniske medier som f.eks. Elteknik, Byggeri, Strømninger, BygNet, Ingeniøren, Frederiksborg Amts Avis, Fyns Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten. Indslag i radio og tv Den 24. november var selskabets direktør Kenneth Munck i TV2 Lorry i forbindelse med, at Helsinge modtog Årets udelyspris Hjemmesiden et stadig vigtigere element i informationsvirksomheden. LTS bruger hjemmesiden til at orientere medlemmerne om de begivenheder, der sker i selskabet og i branchen. Stadig flere tilmeldinger til medlemsmøder, kurser og seminarer foregår via hjemmesiden, og stadig flere bestiller publikationer og kurser on-line. I 2006 har sekretariatet sat øgede ressourser ind på at få ajourført siden med nyheder mindst to gange om måneden. Det har bl.a. haft den glædelige effekt, at stadig flere medlemmer selv sender nyheder ind til optagelse på siden. I år 2006 har hjemmesiden haft ca unikke besøgende. Flere og flere besøgende finder hjemmesiden via søgemaskiner som f.eks. Google. Den mest besøgte måned var november. I gennemsnit er der 164, der klikker sig ind på siden om dagen. De mest besøgte sider er startsiden med nyheder, kurser og seminarer, medlemsmøder samt leverandøroversigten.

8 INFORMATION OG PR El & Teknik Nyhedsbrev pr. mail Lysteknisk Selskab sender i snit et nyhedsbrev ud til medlemmerne 2 gange om måneden. Ved at samle nyhederne i nyhedsbrevet reduceres antallet af mails til medlemmerne, hvilket der har været ønske om fra flere kredse. At der er rigtig mange, der læser nyhedsbrevet, kan ses af, at der umiddelbart efter udsendelsen indløber rigtig mange tilmeldinger til de møder samt de kurser og seminarer, nyhedsbrevet har reklameret for. El & Teknik 2006 Lysteknisk Selskab deltog i messen El & Teknik i dagene maj med en informationsstand. Standen var opbygget af plancher og et powerpointshow, der blev vist på fladskærm. Standen beskrev Lysteknisk Selskabs aktiviteter, bl.a. kursus- og seminarvirksomheden, publikationsvirksomheden og arbejdet med udelysprisen. El & Teknik er arrangeret af VELTEK og Dansk Energi. KURSUS- OG SEMINARVIRKSOMHED Grundkursus i Kolding. Seminar Lysets biologiske virkninger. Kursus- og seminaroversigt Arrangementer LYSKURSUS DELTA og Lysteknisk Selskab driver i fællesskab kursus- og seminarvirksomheden LYSKURSUS. Der er afholdt et standardkursus mindre end i 2005 mens antallet af specialkurser er uændret. Efterspørgslen på foredrag er steget voldsomt, bl.a. som følge af nye energibestemmelser, i BR95 samt opdatering af energimærkningskonsulenter. Kursussamarbejdet med DELTA ophører fra , da DELTA ikke længere afholder kurser og seminarer om belysning. Kurser Der er gennemført 4 standardkurser samt 5 specialkurser med en samlet deltagelse på 279 personer. Kurserne er gennemgående godt vurderet af kursusdeltagerne. De afholdte standardkurser er: Grundkursus i belysning (2), Vejbelysning og Elektriske lyskilder. De afholdte specialkurser er: Måling og Vurdering af arbejdsbelysning, Grundkursus, Kontorbelysning (2) og Indendørsbelysning. Seminarer Der er blevet afholdt tre seminarer i De afholdte seminarer er: Deltagere Kurser Specialkurser Seminarer Total Planlægning af udendørsbelysning, Belysning for arkitekter og lysdesignere og Lysets biologiske virkninger. Alle tre seminarer var nye. Seminaret om Lysets biologiske virkninger var en stor succes med mere end 70 deltagere. Eksterne foredrag Ud over indlæg ved LTS medlemsmøder har sekretariatets medarbejdere holdt en lang række eksterne foredrag i Som følge af de nye energiregler har der været afholdt en lang række kurser for FEM-sekretariatet med titlen Belysning håndbog for energikonsulenter. Disse kurser har haft som formål at ruste energikonsulenterne til energimærkning efter de nye regler. Derudover har der været afholdt en række indlæg om BR06 for lysbranchen, elinstallatører, rådgivere m.fl. Af øvrige indlæg og foredrag kan bl.a. nævnes: - Godt lys i boligen, Teknisk Landsforbund. - Lys og udelys, Foreningen af Danske Landskabsarkitekt-studerende. - Lys i bygninger Hvor svært kan det være?, Arkitema. - Skolebelysning, Nesa. - Børnehavebelysning, Energicenter Viborg og Energicenter Randers. - Lysdioder, Energi Fyn. - Lysets parametre og lyskilder, Aros ergonomi. - Belysning og energiforbrug, Arkitektskolen i Århus og i København. - Lysdioder og halogenbelysning, ELRO. - Miniseminar, Ballerup Kommune.

9 Firmamedlemmer Personlige medlemmer MEDLEMSSTATISTIK Fabrikanter/ grossister 33% Udenlandske 2% Arkitektfirmaer 4% Pensionister 4% Elinstallatører 4% Chefer/ El-installatører 26% konsulenter 10% Rådgivende ingeniører 13% Ingeniører 11% Kommuner/ Institutioner 18% Arkitekter/designere 13.5% Studerende 17% Elselskaber 26% Medlemmer Beretningsåret viser en fremgang i antallet af firmamedlemmer, og et lille fald i antallet af personlige medlemmer. Ved udgangen af 2006 var det samlede medlemstal 705 mod 705 i år Ungt Lys For at deltage i Ungt Lys-arrangementer skal man være medlem af LTS. Ungt Lys i Danmark har nu godt 100 unge fast tilknyttet (både studerende og nyuddannede) samt en række løst tilknyttede studerende og nyuddannede fra Danmark og det øvrige Norden. Gennem Ungt Lys tilføres LTS løbende nye unge medlemmer. Øvrige 18,5% MEDLEMSOVERSIGT Ultimo 2005 Ultimo 2006 Elselskaber (Elfor) Fabrikanter & grossister Kommuner & institutioner Rådgivende ingeniørfirmaer El-installatørfirmaer Arkitektfirmaer Udland Firmamedlemmer i alt Personlige medlemmer Korresponderende medlemmer I alt Total (1+2) STRATEGIPLAN Strategiplan I marts 2006 vedtog hovedbestyrelsen en ny strategiplan for Lysteknisk Selskab gældende frem til De fem fokusområder er: Ny teknologi og viden Videncenter Debat om lys Uddannelse og efteruddannelse Boligbelysning LTS følger udviklingen af ny belysningsteknologi tæt og informerer om den gennem Lys, publikationer, møder samt kurser- og seminarer. Formidlings- og videncentertanken skal udvikles. Det faglige i selskabet skal underbygges ved etableringen af en Dansk Lyskomite. Den vil blive udpeget af forretningsudvalget. Formål: Styrkelse af videnindsamling og øge fagligheden hos medlemmer og i sekretariatet. Der skal desuden oprettes en række faggrupper i Lysteknisk Selskab. De tænkes opbygget af personer med en relevant faglig viden og interesse i det pågældende fagområde. Der er også planer om at nedsætte en debatgruppe, som kan sikre en bredt funderet debat om emner med betydning for belysningsbranchen. I bestræbelserne på at vise, at LTS er en attraktiv, vidende og moderne forening, er tiden moden til at finde et navn, der bedre passer til aktiviteterne og målsætningen for LTS. Efteruddannelsesdelen, som er rettet mod medlemmerne, udvikles via kurser og seminarer i samarbejde med en række eksterne partnere. Når det gælder lysundervisningen på skoler og højere læreanstalter skal Lysteknisk Selskab udelukkende have en koordinerende rolle.

10 ORGANISATION Tillidsposter i LTS pr Hovedbestyrelsen (15) Carsten Antonisen (Veltec) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand for Østkredsen) Erik Krogh-Rasmussen, fabrikant (formand for Sydjyske kreds) Preben Rottbøll, arkitekt (formand for Nordjyske kreds) Finn Gamél Christensen, akademiingeniør (Arbejdstilsynet) Gunver Hansen, Arkitekt m.a.a. (Danske Arkitekters Landsforbund) Tina Jørstian, formand LTS, arkitekt m.a.a. (de personlige medlemmer) Jens Thybo, belysningskonsulent (formand for Midtjyske kreds) Morten Reimann, salgsingeniør, (formand for Fynske kreds) Flemming Kjærulf Rasmussen, direktør (Dansk Energi-Net) Allan Ruberg, belysningsrådgiver (Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.) Peter Schøller-Larsen, adm. direktør (Slutbruger) Ole Stage, Elinstallatør (ELFO Elinstallatørernes Landsforening) Hans-Erik Wolff, næstformand LTS, direktør (FABA) Henrik Worsøe, direktør (Lyskildeleverandørerne) Følgende medlemmer er fratrådt i beretningsåret: Lisbeth Kristiansen, arkitekt m.a.a. (formand for Midtjyske kreds) Henrik Clausen (formand for Østkredsen) I stedet er indtrådt: Jens Thybo, belysningskonsulent (formand for Midtjyske kreds) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand for Østkredsen) Forretningsudvalget Tina Jørstian, arkitekt (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, direktør Hans-Erik Wolff, direktør Bjarne Corneliussen, projektchef Henrik Clausen er fratrådt forretningsudvalget. I stedet er indtrådt Bjarne Corneliussen. Kredsbestyrelser Ungt Lys Styregruppe (8) Christina Augustesen, cand.arch. Katrin Barrie Larsen, tekstildesigner Lars Engelgaar, designer (formand 2006) Camilla Goth, designstuderende Marianne Hornuff, civ.ing. Asta Logadottir, civ.ing.-studerende Stine Osther, tekstildesigner Lone Stidsen, designer Sekretariat pr Vibeke Clausen, civilingeniør (deltid) Dorte Gram, arkitekt m.a.a. (deltid) Ulrich Spahn Klausen, cand.mag. (fuldtid) Maiken Lindberg, cand.mag. (barsel) Kenneth Munck, direktør (fuldtid) Pernille Toubro, sekretær (fuldtid) Annemette Sonnichsen, bogholder (deltid) Anette Velk, civilingeniør (deltid) Østkredsen (12) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand) Claus Schmidt, projektdirektør, ingeniør (kasserer) Erik Petersen, belysningschef (sekretær) Jens Christoffersen, ph.d., civ.ing. Lars Engelgaar, designer Jens Gudum, akademiingeniør Jørgen Gullev, civilingeniør Gunver Hansen, arkitekt m.a.a. Hans Jørgen Jacobsen, afd.chef, civ.ing. Poul Erik Pedersen, afd.chef, civilingeniør Erwin Petersen, civilingeniør Ralf Ritter, direktør Fynske kreds (9) Morten Reimann, salgsingeniør (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, adm. dir. civilingeniør (næstformand) Claus Thaisen, belysningskonsulent (kasserer) Michael Lambertsen, ingeniør Carsten Melchior Hansen, belysningsingeniør Claus Mølhede, adm. direktør Rune Nielsen, salgskonsulent Jens Erik Rasmussen, ingeniør Stine Wrist, salgskonsulent Sydjyske kreds (6) Erik Krogh-Rasmussen, fabrikant (formand) Kirsten Bonde, belysningstekniker (næstformand) Jens Felthaus, arkitekt m.a.a. (kasserer) Anne Mette Rasmussen, arkitekt (sekretær) Niels Bendix, belysningskonsulent Carl Johan Kjærby, rådg. ingeniør Midtjyske kreds (8) Jens Thybo, belysningskonsulent (formand) Christian Bertelsen, ingeniør (næstformand) Erik Jensen, ingeniør (kasserer) Ulla Madsen Thau, adjunkt, civilingeniør, ph.d. (sekretær) Jon Brøcker, arkitekt m.a.a. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt Michael Schultz, konsulent Lars Uldall-Hansen, ingeniør Nordjyske kreds (4) Preben Rottbøll, arkitekt m.a.a. (formand) John Bo Nielsen, ingeniør (sekretær) Carl Koyto, designer Morten Petersen, konsulent 10

11 LYSTEKNISK SELSKAB Engholmvej 19 Box Stenløse Telefon Fax Hjemmeside 11

ÅRSBERETNING 2007 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2007 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2007 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 7 Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed Høringsvirksomhed 9 Samarbejde i indog udland

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Lysets Dag Weberlysprisen 4 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2004 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2004 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2004 LYSTEKNISK SELSKAB 1 ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Direktørskifte 4 Medlemsvirksomhed 5 Weberlysprisen 6 Projektvirksomhed 8 Information og PR 9 Kursus- og seminarvirksomhed Samarbejde

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste)

Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Hvilken type virksomhed er du ansat i? (Dropdown-liste) Belysningsvirksomhed/fabrikant/grossist 108 33 % 108 33 % Rådgivende ingeniørvirksomhed 93 28 % 201 61 % Arkitektvirksomhed 15 5 % 216 65 % El-installatør

Læs mere

ARoS KUNSTLYSET SKÅNER KUNSTEN

ARoS KUNSTLYSET SKÅNER KUNSTEN DECEMBER 2004 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 04 ARoS KUNSTLYSET SKÅNER KUNSTEN LYSTEKNISK SELSKAB SKAL STYRKE FAGLIGHEDEN NORDISK LYSPRIS GIK TIL DEN KØBENHAVNSKE METRO Forsidefoto: ARoS. Foto: Arkitekterne maa

Læs mere

NR 02 / 2008 SkueSpilhuSet får ny dansk lyspris lysteknisk SelSkab Skifter navn reportage fra light+building 2008

NR 02 / 2008 SkueSpilhuSet får ny dansk lyspris lysteknisk SelSkab Skifter navn reportage fra light+building 2008 NR 02 / 2008 Skuespilhuset får ny dansk lyspris Lysteknisk Selskab skifter navn Reportage fra Light+Building 2008 Indholdsfortegnelse / LYS 02-2008 / 03 Indhold 04 60 år fyldt med lys Fokus på lys og klima

Læs mere

5 Ny direktør i Lysteknisk Selskab. 8 light+building Lysfestival i Frederikshavn

5 Ny direktør i Lysteknisk Selskab. 8 light+building Lysfestival i Frederikshavn Forsidefoto: Lysfestival i Frederikshavn. Foto: Signifi kant fotografi / Pressefotograf Jan Høst-Aaris»LYS«er et dansk tidsskrift, der behandler indenog udenlandske lystemaer. 16. årgang nr. 2 Maj 2004

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

2Besparelse og kundetilfredshed

2Besparelse og kundetilfredshed Invitation til miniseminarer København Vi gentager successen Århus S pot på 2Besparelse og kundetilfredshed Miniseminar om lysstyring og indregulering Energieffektiv belysning med behovsstyring De nye

Læs mere

Lysseminar for energikonsulenter

Lysseminar for energikonsulenter Lysseminar for energikonsulenter - et koncentreret seminar om energibesparelser ved renovering af belysningsanlæg i flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger taastrup den 11. november 2009

Læs mere

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER SEPTEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 03 CHARLES STONE OBH-GRUPPENS NYE HUS I ODENSE TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER Forsidefoto: Indianapolis Muesum of Art. Foto: Keith Clark INDHOLD 5 Charles Stone

Læs mere

KAI SØRENSEN MODTAGER WEBER-LYSPRIS

KAI SØRENSEN MODTAGER WEBER-LYSPRIS DECEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 04 LYSETS DAG 2005 LAMPESATSNING HOS LIGHTYEARS KAI SØRENSEN MODTAGER WEBER-LYSPRIS Forsidefoto: Koncert med Randi Laubek - BaseCamp på Lysets Dag 2005 INDHOLD LYS

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

LTS - møde den 25. august Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi. Lysteknisk Selskab

LTS - møde den 25. august Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi. Lysteknisk Selskab Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi Dansk Standard Standardiseringsarbejdet foregår i Dansk Standard S-61 Belysning. Arbejdet omhandler udarbejdelse

Læs mere

Innovationsnetværket Dansk Lys

Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys vision & mission Dansk Lys er et nyt dansk innovationsnetværk med fokus på lys og belysning, som med støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl.

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. Dansk Center for Lys Årsberetning 2012 Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. 1 Beretning Formand for DCL, Bjarne Corneliussen. Året 2012 har været et forandringens år for Dansk Center

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen

Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug. Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen Lys i daginstitutioner Kvalitetslys med lavt elforbrug Kjeld Johnsen Inge Mette Kirkeby Astrid Espenhain Katrin Barrie Larsen SBi-anvisning 238 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

WEBER-LYSPRIS TIL VIERA COLLARO

WEBER-LYSPRIS TIL VIERA COLLARO MARTS 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 01 TEMA UDENDØRSBELYSNING FIBERLYS PÅ GEFIONSPRINGVANDET WEBER-LYSPRIS TIL VIERA COLLARO Forsidefoto: Gefi onspringvandet. Foto: Carl Bro. INDHOLD 8 Højteknologisk armaturproduktion

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

Den Danske Lyspris 2009

Den Danske Lyspris 2009 Den Danske Lyspris 2009 Dansk Center for Lys Billeder forside: Nye perroner på København H Foto: Jens Frederiksen. Nyborgbroerne. Foto: Lars Bahl. DR s koncerthus. Foto: Torben Petersen. Billeder bagside:

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG program 2012 LYSnET er et tværfagligt netværk etableret med det formål at styrke forskning og undervisning

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat BVUnet.dk Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat Tid: Tirsdag den 15/3 2011, kl. 10.00-14.00 Sted: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Den Danske Lyspris 2010

Den Danske Lyspris 2010 Den Danske Lyspris 2010 Dansk Center for Lys Om Den Danske Lyspris 2010 Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på og synliggøre lyskulturen i Danmark. Dette sker ved at fremhæve spændende,

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

for Østjylland har i 2007-09 bestået af:

for Østjylland har i 2007-09 bestået af: Bente Melgaard (leder), Jesper Lauersen, Nina Walsh Holmboe, Thomas Møller Ørum, Ann-Gerd Rasmussen, Hans Jørgen Vesthardt, Johnny Christensen, Klaus Petersen, Studerende: Henrik Bisp, Julie Krogsgaard

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg

RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg StævneProgram 24-04-2006 14:19 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.1.1.1 januar 2006 RESULTATLISTE FOR Terræn-G-2-Venstre-Ulfborg Amtshold SEN 1 Frederiksborg Amts Skytteforeninger 1 14-123 Johannes Jensen

Læs mere

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører EL & TEKNIK 20 1 2 EL & TEKNIK 2012 8.- 10. MAJ 2012 ODENSE CONGRESS CENTER www.elogteknik2012.dk messen omfatter: Alarm, sikring og overvågning Automatisering Elinstallation Eldistribution Elteknik Energi

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Dansk Center for Lys Årsberetning 2014 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Som et forsøg gennemførte vi Lysets Dag kun ét år efter den forrige, og samlede hele 220 deltagere og 15 udstillere til det, som

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse. EL & TEKNIK 2016 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 10.-12. MAJ 2016 I ODENSE CONGRESS CENTER UDVID DIN FORRETNING PÅ EL & TEKNIK 2016! Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Den Danske Lyspris 2008

Den Danske Lyspris 2008 Den Danske Lyspris 2008 Dansk Center for Lys Billeder forside: Skuespilhuset og Højbro Plads. Foto: Laura Stamer Brolandingen. Foto: Torben Glarbo Idé og layout: Dansk Center for Lys Trykoplag: 1000 eksemplarer

Læs mere

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand

Ad. pkt. 2. Kredsbestyrelsens beretning og oplæg til aktivitetsplan v/lisa Lassen, kredsformand Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Sydjylland Tirsdag den 21. september 2016, kl. 19:00 Røde-Kro, Hotel og Restaurant, Vestergade 2, 6230 Rødekro Til kredsgeneralforsamlingen var der 38 stemmeberettigede

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116

Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116 Referat af Nordfyns Erhvervsråds bestyrelsesmøde nr. 116 Dato: Onsdag den 12. marts kl. 9.00 Sted: Udviklingspark Nord, Adelgade 119B, 5400 Bogense SUNEKÆR 1 5471 SØNDERSØ Tlf. +45 63 88 20 30 Fax +45

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Den Danske Lyspris 2011

Den Danske Lyspris 2011 Den Danske Lyspris 2011 Aalborg Havnefront. Strandvejens sydside og Slotsgadetorvet. Foto: Martin Kristiansen. Dansk Center for Lys Den Danske Lyspris 2011 Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere