ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

2 ÅRET RUNDT Indledning INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Samarbejde i indog udland 7 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed 9 Medlemsstatistik Strategiplan 10 Organisation LYSTEKNISK SELSKAB Engholmvej 19 Box Stenløse Telefon: Fax: Hjemmeside: Kære medlem og lysinteresserede som læser Lysteknisk Selskabs årsberetning for I denne beretning beskrives de vigtigste aktiviteter og opgaver, som selskabets sekretariat og medlemskredse har taget sig af i det forgangne år. Selskabets vigtigste opgave er servicering af de i alt 760 medlemmer. Det sker både fra sekretariatet i Stenløse og fra selskabets fem kredse og Ungt Lys-gruppen. Kredsenes og Ungt Lys opgaver er primært at organisere medlemsmøder og udbrede kendskabet til selskabet lokalt. Sekretariatets opgaver strækker sig bredt. Fra hjælp og faglig rådgivning til medlemmerne over udvikling og afholdelse af kurser og seminarer til høringsmøder og behandling af høringssvar fra forskellige myndigheder. Derudover har selskabet en omfattende projektvirksomhed, hvis primære formål er at indsamle og udvikle viden inden for hele lysområdet. Den indsamlede viden gives videre til medlemmer og øvrige grupper i samfundet via publikationer, rapporter, artikler og via medlemsmøder samt kurser og seminarer. Ud over samarbejdet med medlemmerne samarbejder selskabet også med en række institutioner og organisationer som f.eks. FABA, Veltec, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden, DELTA, LysNet, Kunst-akademiets Arkitektskole, Risø, Tekniq og Elselskaberne. Kredsene Landets fem regionale kredse samt Ungt Lys har i år afholdt 22 møder og en studietur til Hamborg. Antalsmæssigt er det på niveau med tidligere år, mens antallet af deltagere er faldet lidt fra 890 deltagere i 2005 til 849 deltagere i Det er ikke en stor nedgang, men alligevel et tegn på, at antallet af deltagere til melems-møderne viser en svagt faldende tendens. Dog viser fynske kreds, at det er muligt at hæve det samlede deltagerantal ved at udbyde anderledes møder. Fynske kreds har arrangeret 5 møder i 2005 mod 4 i 2005, hvilket har resulteret i en fremgang fra 97 til 129 deltagere. Også Nordjyske kreds kan med 4 møder vise stor fremgang i mødedeltagelsen. Her er der sket en fremgang fra 30 deltagere på et møde i 2005 til 74 deltagere på 4 møder, som man kan se af oversigten på side 4. Kurser, seminarer og foredrag Undervisningsaktiviteterne har i 2006 været særdeles omfattende. Der er afholdt kurser og seminarer for 215 personer i 2006 mod 160 i Antallet af personer, som har været på specialudviklede kurser, er faldet fra 130 i 2005 til 64 deltagere i Til gengæld har sekretariatets medarbejdere afholdt ca. 3 gange så mange foredrag for en række forskellige organisationer, kommuner, arkitekter og energicentre som året før. Projekter Lysteknisk Selskab har arbejdet på to store projekter og tre mindre i I samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og med støtte fra PSO-midlerne arbejdes på et projekt om dagslysstyring samt et projekt om kvalitetslys i børneinstitutioner. Derudover er blevet opdateret, og Årets udelyspris er uddelt i samarbejde med Dansk Energi Net. Hertil kommer brolyskonkurrencen, som blev udbudt i samarbejde med Odense Kommune og resultaterne vist frem på Lysets Aften den 6. december.

3 MEDLEMSVIRKSOMHED Mødedeltagelse Der blev i 2006 afholdt 22 medlemsmøder og en studietur. Dette tal er uændret i forhold til Det samlede deltagerantal var 878 mod 870 året før. Statistikken viser, at 14 ud af 20 møder har været besigtigelser af belysningsanlæg. Seks møder har haft et lysteknisk eller lovgivningsmæssigt indhold, og to møder har haft social og kulturel karakter. Årets topscorer var traditionen tro Østkredsens julemøde, som foregik på Tycho Brahe Planetarium. Dette arrangement var skarpt forfulgt af Lys i undervisningen på Arkitektskolen. Til mødet om fiberlys var der venteliste som følge af deltagerbegrænsning. Vest for Storebælt var det Sydjyske kreds besigtigelse af lyset i det nye statsfængsel i Enner, der med 44 deltagere trak flest folk til. Alle kredsbestyrelser samlet Den 23. august blev der afholdt et fælles kredsbestyrelsesmøde hos Louis Poulsen Lighting i København. På mødet gennemgik direktør Kenneth Munck, Lysteknisk Selskab konceptet for Lysets Dage Det nye er, at Lysets Dag udvides til Lysets Dage, og at arrangementet flyttes til Øksnehallen. Hoveddagen følger samme idé som tidligere med store internationale arkitekt- og lysnavne, mens den ekstra dag tænkes gennemført som en mere temarettet dag. Temaet for denne dag kan skifte fra gang til gang. I 2007 bliver temaet udendørsbelysning. Indstiftelsen af Den Danske Lyspris var et andet vigtigt punkt på dagsordenen. Målet med prisen er at sætte fokus på gode, veldesignede og veludførte danske indendørs- og udendørs- belysningsanlæg. Prisen er en videreudvikling af Weberprisen og udelysprisen. Det er tanken, at den skal uddeles hvert år, og at vinderne skal indstilles til Nordisk Lyspris. Strategiplanen, som blev vedtaget af hovedbestyrelsen i marts, blev også diskuteret. Hovedideen i strategiplanen er at videreudvikle formidlings- og videncentertanken. Det faglige i selskabet skal underbygges ved etableringen af en Dansk Lyskomite. (Se mere om strategiplanen for på side 9) Ungt Lys aktiviteter Nordlysseminar i juni Med støtte fra Sophusfonden deltog ni medlemmer af Ungt Lys i Nordlysseminaret i Reykjavik den juni Medlemmerne af Ungt Lys var især optaget af Kjell Inge Daaes indlæg om den nye lysuddannelse i Norge. I september-nummeret af LYS førte det til en artikel, hvori de unge efterlyser en ny lysuddannelse i Danmark. En sådan uddannelse har også været debatteret på flere af Ungt Lys møder. Brolyskonkurrence i Odense I efteråret udskrev Odense Kommune i samarbejde med Lysteknisk Selskab en åben idékonkurrence om belysning af to broer i Eventyrhaven for studerende og medlemmer af Ungt Lys. Der indkom fem forslag. To af de indsendte forslag indeholdt belysningsforslag til begge broer. Alle forslag var af meget høj kvalitet. De to ligeværdige vinderprojekter i konkurrencen blev et forslag udarbejdet af Christina Augustesen og Lone Stidsen fra Ungt Lys og et forslag udarbejdet af Charlotte Sandholm fra Ungt Lys/ Arkitektskolen i Aarhus. Præmien var på kr. pr. projekt samt en delvis realisering af forslagene på Lysets aften den 6. december 2007 i Odense. Workshop i Frederikshavn I november 2006 deltog seks medlemmer af Ungt Lys i workshoppen Light Visions i Frederikshavn. Workshoppen var et element i årets lysfestival i Frede-rikshavn og arrangeret i et samarbejde mellem Light Visions og den internationale lysorganisation ELDA+. Til workshoppen var der hentet seks internationalt anerkendte lysdesignere til byen, som hver især sammen med en gruppe workshopdeltagere stod for belysningen af en bygning eller et sted i Frederikshavn. Hver workshopgruppe var sammensat af såvel studerende som professionelle, der arbejder med lys og lysdesign. Lysteknisk Selskab og Light Visions havde sponsoreret de 6 pladser til Ungt Lys. Styregruppemøder Der har været afholdt 8 møder i styregruppen i årets løb. Fælles kredsbestyrelsesmøde 23/8-07. Ungt Lys på Nordlysseminar i juni. Vinderprojekt udarbejdet af Christina Augustesen og Lone Stidsen. Vinderprojekt udarbejdet af Charlotte Sandholm. Seks personer fra Ungt Lys deltog i workshoppen i Frederikshavn.

4 MEDLEMSVIRKSOMHED MØDER I LYSTEKNISK SELSKAB 2006 Hele landet 22 møder + en studietur, i alt 878 deltagere ALSION i Sønderborg. Øst for Storebælt antal deltagere Studietur til Hamborg februar 22 Dynamisk belysning, nye energibestemmelser + årsmøde, 27. februar 73 Lys i København, 8. marts 58 Lys i Deloittehuset, 11. maj 54 Nyheder fra Light+Building, 8. juni 41 Nye lysprojekter på Rosenborg Slot, 20. september 46 Fiberlys i fremtiden, 24. oktober 56 Lys i undervisningen på Arkitektskolen, 27. november 65 Julemøde med ledsager 75 I alt 8 møder + én studietur 490 Nye lysprojekter på Rosenborg Slot. Fynske kreds Bryggeriet Vestfyen + årsmøde, 23. februar 21 Odense Havn, 18. april 31 Foredrag om de nye energibestemmelser, 4. maj 28 Kulturøen i Middelfart, 20. september 26 Mediehuset i Odense, 9. november 23 I alt 5 møder 129 Nordjyske kreds Idrætsbelysning og showlys, 24. januar 32 Musikkens Hus, dynamisk belysning og årsmøde, 23. marts 24 Skallerup Klit Feriecenter, 10. oktober 19 Light Visions i Frederikshavn, 16. november 28 I alt 4 møder 103 Light Visions i Frederikshavn. Midtjyske kreds Operaen i København, 7. januar 33 Århus Stiftstidende og årsmøde, 9. maj 20 I alt 2 møder 53 Julemøde i Østkredsen. Sydjyske kreds Årsmøde + Koldings nye bibliotek og vinderprojekt for banegårdspladsen, 6. februar 25 Lys i det nye statsfængsel ved Enner, Horsens, 4. maj 44 Belysning i det nye ALSION i Sønderborg, 29. august 34 I alt 3 møder 103

5 PROJEKTVIRKSOMHED Arne Bo Larsen, formand for Dansk Energi-Net overrækker prisen til Helsinges borgmester Claus Lange (t.h.). T.v. ses direktør Kenneth Munck, LTS. Årets udelyspris Tirsdag den 23. november modtog Helsinge Kommune Årets udelyspris Kommunen fik prisen for at have etableret en ny og spændende bymidte i et tæt samarbejde mellem kommunen og byens erhvervsliv; specielt den nye belysning, herunder det interaktive fiberlys, har været med til at gøre Helsinge bymidte til en flot attraktion og give en behagelig lysoplevelse med megen fantasifuld nytænkning. Årets udelyspris er stiftet af Dansk Energi-Net og Lysteknisk Selskab. Det var Arne Bo Larsen, formand for Dansk Energi-Net, der overrakte prisen til Helsinges borgmester Claus Lange. Arne Bo Larsen sagde bl.a.: Lyset i en bymidte skal løse mange funktioner, men samtidig lægger elselskaberne naturligvis vægt på, at belysningsløsningen er energieffektiv. Energiforbruget til grundbelysnin-gen i Helsinge er reduceret med 50% i forhold til tidligere, og selv om man indregner energiforbruget til det effektfulde fiberlys, er det samlede energiforbrug ikke større end i det gamle anlæg. Borgmester Claus Lange takkede for prisen. Anvisning om styring og regulering Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Lysteknisk Selskab har arbejdet videre på projektet Funktionssikring af energieffektiv lysstyring. Projektet er støttet af midler fra Dansk Energis forskningsprogram PSO Projektets igangværende fase omfatter udarbejdelse af en anvisning med Pivot-teamet modtager juryens særlige anerkendelse. Helsinge har altid været en effektiv cowboy-by fra det vilde ves-ten en by med et strejf af anarki og mod. Tidligt var det en by, hvor handlen stod forrest, men også en by, der skulle fungere for de mennesker, der havde brug for det. For en del år siden kom der også fokus på og behov for bymiljøer, der er æstetisk smukke. Gågadeprojektet er den foreløbige kulmination på byforskønnelsen af centrum. Det er syvende gang, at udelysprisen uddeles. I 2005 gik prisen til Rødovre. Anerkendelse af Pivot-armaturet Udelysjuryen havde som noget nyt besluttet at uddele Udelysjuryens særlige anerkendelse 2006 til teamet bag det nyudviklede Pivotarmatur. Anerkendelsen blev givet for det mod og den nytænkning, der ligger bag udviklingen af et anderledes og meget energieffektivt belysningsarmatur. Prismodtagere var: Gunver Hansen, Eskild Hansen, Hans Jørgen Jacobsen, Erik Petersen og Kai Sørensen. forslag til, hvilke elementer et udbudsmateriale om lysstyring og -regulering bør omfatte, f.eks. funktionsbeskrivelser, entreprisegrænser og den efterfølgende afprøvning og kontrol af systemet. Elementer fra anvisningen er ved at blive afprøvet i forbindelse med konkrete styrings- og reguleringsprojekter. Anvisningen forventes færdig i løbet af Gågaden i Helsinge. Udelysjuryen består af repræsentanter fra følgende organisationer og offentlige myndigheder: Dansk Handel & Service Danske Arkitekters Landsforbund Danske Landskabsarkitekter Dansk Energi-Net DELTA Det Kriminalpræventive Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Lejernes LO Lysteknisk Selskab Parcelhusejernes Landsforening VisitDenmark Vejdirektoratet Uddannelsesinstitutionerne PROJEKTER 2006 Oversigt over de væsentligste projekter, hvori LTS har medvirket i Dansk Energi-Net, Elsparefonden og VELUX Godt lys i boligen + (opdatering) Dansk Energi-Net Årets udelysby Dansk Energi-Net, /SBi Energieffektiv lysstyring Lys i vuggestuer og børnehaver ODENSE KOMMUNE Brolyskonkurrence

6 PROJEKTVIRKSOMHED Lys i vuggestuer og børnehaver Kvalitetslys med lavt energiforbrug i vuggestuer og børnehaver er temaet for en nyt projekt, som SBi og Lysteknisk Selskab har igangsat. Dansk Energi støtter via forskningsprogrammet PSO 2006 projektet med økonomiske midler. Projektet tager afsæt i, hvorledes kvalitetslys kan være med til at understøtte de aktiviteter og samværsformer, der skal sikre, at målene i institutionernes læreplaner kan indfries. Der er derfor fokus på lysets mulighed for at skabe forskellige belysningsmiljøer, som understøtter udviklingen af f.eks. børnenes sociale kompetencer, sprog mv. Samtidig prioriteres et lavt elforbrug højt. Projektet beskriver belysningen som en helhed, dvs. der tages både hensyn til dagslyset og dagslysudnyttelsen, den faste, generelle rumbelysning samt brugen af mere fleksibel belysning f.eks. effektbelysning og arbejdslamper. Brolyskonkurrence Som nævnt s. 3 udskrev Odense Kommune i efteråret en åben idékonkurrence om belysning af to broer i Eventyrhaven. Udskrivningen skete i samarbejde med Lysteknisk Selskab, som bl.a. var med til at udforme konkurrencekriterierne. Lysteknisk Selskabs direktør Kenneth Munck og Fyns kredsformand Morten Reimann sad desuden med i juryen, som udpegede de to vinderteams. Lysets Dage 2007 Arbejdet med planlægningen af Lysets Dage 2007 blev påbegyndt i begyndelsen af Med mere end 700 deltagere i både 2003 og 2005 har der været totalt udsolgt på konferencen. Lysteknisk Selskab har derfor i samarbejde med udstillere og medarrangører valgt at flytte arrangementet til Øksnehallen. Arrangementet udvides til to dage. Den første dag bliver der sat fokus på udendørsbelysning og den anden dag på lys, arkitektur og design. SAMARBEJDE I IND- OG UDLAND Oversigt over komiteer, udvalg m.m., hvor LTS-medarbejdere har deltaget i 2006: Danske Dansk Standard Standardiseringsudvalget for belysning S-61 DELTA Kursus- og informationsudvalg Redaktionskomiteen for LYS Jury Årets udelyspris Jury Brolyskonkurrence i Odense Branchearbejdsmiljørådets referencegruppe for indeklimaspecialister Danvaks Lysforum LysNet Internationale Nordlys-komité Jury Nordlysprisen CIE (dansk nationalkomité) CIE division 1, 6 og 8 Standardisering Standardiseringsudvalget S-61 Belysning udarbejder danske standarder og varetager det danske medlemskab af CEN den europæiske standardiseringsorganisation gennem deltagelse i den tekniske komité TC 169. S-61 beskæftiger sig med standardisering inden for lys- og belysning. I år 2006 har S-61 bl.a. taget stilling til forsalg til BR07 og en ny CENstandard om bygningers energikrav til belysning. Formanden for S-61 er civ.ing. Kai Sørensen. Lysteknisk Selskab er repræsenteret i standardiseringsudvalget ved Vibeke Clausen. Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomiteen, som består af direktørerne for de nordiske lystekniske selskaber. Der har været afholdt 2 møder i Nordlyskomiteen i Lysteknisk Selskab har desuden deltaget i Nordlysseminaret på Island den juni, som arrangeres af Nordlyskomiteen. På Nordlysseminaret uddelte de lystekniske selskaber Nordisk lyspris. Prisen gik til Den Blå Lagunes helsecenter i Island. Det er fjerde gang, at prisen uddeles, og første gang, at prisen gik til Island. Internationalt samarbejde CIE Lysteknisk Selskab er nationalkomité for CIE Danmark. I årets løb har opgaven bl.a. været salg og formidling af CIE-rapporter i Danmark, samt at følge de tekniske komiteers arbejde. Derudover har sekretariatet stået for markedsføringen af CIE Kongressen i Beijing i juli 2007.

7 HØRINGSVIRKSOMHED Høringsvirksomhed LTS er i 2006 blevet anmodet om kommentering af forskellige udkast til lovforslag, bekendtgørelser og standarder. Nedenfor ses de væsentligste høringsaktiviteter. BR07 Håndbog for energikonsulenter Sikker oplagring af metallisk kviksølv (KOM 2006/636) INFORMATION OG PR LYS Fra LYS nr er layoutet blevet ændret. Af de vigtigste ændringer kan nævnes, at magasinet nu er trespaltet, og at der ikke længere bringes fotos af forfattere. En anden ændring er, at leder og indhold nu står på en side i stedet for to. Disse ændringer betyder, at der kan stå mere tekst pr. side, og at der er blevet plads til flere og større billeder. Det kontrollerede distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006 er af Fagpressens Medie Kontrol opgjort til i gennemsnit pr. nummer. LYS 2006 er 18. årgang. Trykoplag er ekspl. pr. nummer. Årligt 4 numre på i alt 200 sider. LYS distribueres til alle LTS-medlemmer samt knap 200 abonnenter. Artikler og presseomtale LTS-medarbejdere har ud over artikler til LYS skrevet en række indlæg til bl.a. ark.byg, Danboligavisen, og Energimagasinet. Selskabets direktør er desuden blevet interviewet til El & Energi, Teknikeren, Ingeniøren m.v. Sekretariatets medarbejder er desuden blevet citeret i: Fredrikssund Avis, Electra og Berlingske Tidende. Derudover er Årets udelyspris, Brolyskonkurrencen og pjecen Lysdioder til belysning udarbej og øvrige arrangementer blevet omtalt i en række fagblade og elektroniske medier som f.eks. Elteknik, Byggeri, Strømninger, BygNet, Ingeniøren, Frederiksborg Amts Avis, Fyns Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten. Indslag i radio og tv Den 24. november var selskabets direktør Kenneth Munck i TV2 Lorry i forbindelse med, at Helsinge modtog Årets udelyspris Hjemmesiden et stadig vigtigere element i informationsvirksomheden. LTS bruger hjemmesiden til at orientere medlemmerne om de begivenheder, der sker i selskabet og i branchen. Stadig flere tilmeldinger til medlemsmøder, kurser og seminarer foregår via hjemmesiden, og stadig flere bestiller publikationer og kurser on-line. I 2006 har sekretariatet sat øgede ressourser ind på at få ajourført siden med nyheder mindst to gange om måneden. Det har bl.a. haft den glædelige effekt, at stadig flere medlemmer selv sender nyheder ind til optagelse på siden. I år 2006 har hjemmesiden haft ca unikke besøgende. Flere og flere besøgende finder hjemmesiden via søgemaskiner som f.eks. Google. Den mest besøgte måned var november. I gennemsnit er der 164, der klikker sig ind på siden om dagen. De mest besøgte sider er startsiden med nyheder, kurser og seminarer, medlemsmøder samt leverandøroversigten.

8 INFORMATION OG PR El & Teknik Nyhedsbrev pr. mail Lysteknisk Selskab sender i snit et nyhedsbrev ud til medlemmerne 2 gange om måneden. Ved at samle nyhederne i nyhedsbrevet reduceres antallet af mails til medlemmerne, hvilket der har været ønske om fra flere kredse. At der er rigtig mange, der læser nyhedsbrevet, kan ses af, at der umiddelbart efter udsendelsen indløber rigtig mange tilmeldinger til de møder samt de kurser og seminarer, nyhedsbrevet har reklameret for. El & Teknik 2006 Lysteknisk Selskab deltog i messen El & Teknik i dagene maj med en informationsstand. Standen var opbygget af plancher og et powerpointshow, der blev vist på fladskærm. Standen beskrev Lysteknisk Selskabs aktiviteter, bl.a. kursus- og seminarvirksomheden, publikationsvirksomheden og arbejdet med udelysprisen. El & Teknik er arrangeret af VELTEK og Dansk Energi. KURSUS- OG SEMINARVIRKSOMHED Grundkursus i Kolding. Seminar Lysets biologiske virkninger. Kursus- og seminaroversigt Arrangementer LYSKURSUS DELTA og Lysteknisk Selskab driver i fællesskab kursus- og seminarvirksomheden LYSKURSUS. Der er afholdt et standardkursus mindre end i 2005 mens antallet af specialkurser er uændret. Efterspørgslen på foredrag er steget voldsomt, bl.a. som følge af nye energibestemmelser, i BR95 samt opdatering af energimærkningskonsulenter. Kursussamarbejdet med DELTA ophører fra , da DELTA ikke længere afholder kurser og seminarer om belysning. Kurser Der er gennemført 4 standardkurser samt 5 specialkurser med en samlet deltagelse på 279 personer. Kurserne er gennemgående godt vurderet af kursusdeltagerne. De afholdte standardkurser er: Grundkursus i belysning (2), Vejbelysning og Elektriske lyskilder. De afholdte specialkurser er: Måling og Vurdering af arbejdsbelysning, Grundkursus, Kontorbelysning (2) og Indendørsbelysning. Seminarer Der er blevet afholdt tre seminarer i De afholdte seminarer er: Deltagere Kurser Specialkurser Seminarer Total Planlægning af udendørsbelysning, Belysning for arkitekter og lysdesignere og Lysets biologiske virkninger. Alle tre seminarer var nye. Seminaret om Lysets biologiske virkninger var en stor succes med mere end 70 deltagere. Eksterne foredrag Ud over indlæg ved LTS medlemsmøder har sekretariatets medarbejdere holdt en lang række eksterne foredrag i Som følge af de nye energiregler har der været afholdt en lang række kurser for FEM-sekretariatet med titlen Belysning håndbog for energikonsulenter. Disse kurser har haft som formål at ruste energikonsulenterne til energimærkning efter de nye regler. Derudover har der været afholdt en række indlæg om BR06 for lysbranchen, elinstallatører, rådgivere m.fl. Af øvrige indlæg og foredrag kan bl.a. nævnes: - Godt lys i boligen, Teknisk Landsforbund. - Lys og udelys, Foreningen af Danske Landskabsarkitekt-studerende. - Lys i bygninger Hvor svært kan det være?, Arkitema. - Skolebelysning, Nesa. - Børnehavebelysning, Energicenter Viborg og Energicenter Randers. - Lysdioder, Energi Fyn. - Lysets parametre og lyskilder, Aros ergonomi. - Belysning og energiforbrug, Arkitektskolen i Århus og i København. - Lysdioder og halogenbelysning, ELRO. - Miniseminar, Ballerup Kommune.

9 Firmamedlemmer Personlige medlemmer MEDLEMSSTATISTIK Fabrikanter/ grossister 33% Udenlandske 2% Arkitektfirmaer 4% Pensionister 4% Elinstallatører 4% Chefer/ El-installatører 26% konsulenter 10% Rådgivende ingeniører 13% Ingeniører 11% Kommuner/ Institutioner 18% Arkitekter/designere 13.5% Studerende 17% Elselskaber 26% Medlemmer Beretningsåret viser en fremgang i antallet af firmamedlemmer, og et lille fald i antallet af personlige medlemmer. Ved udgangen af 2006 var det samlede medlemstal 705 mod 705 i år Ungt Lys For at deltage i Ungt Lys-arrangementer skal man være medlem af LTS. Ungt Lys i Danmark har nu godt 100 unge fast tilknyttet (både studerende og nyuddannede) samt en række løst tilknyttede studerende og nyuddannede fra Danmark og det øvrige Norden. Gennem Ungt Lys tilføres LTS løbende nye unge medlemmer. Øvrige 18,5% MEDLEMSOVERSIGT Ultimo 2005 Ultimo 2006 Elselskaber (Elfor) Fabrikanter & grossister Kommuner & institutioner Rådgivende ingeniørfirmaer El-installatørfirmaer Arkitektfirmaer Udland Firmamedlemmer i alt Personlige medlemmer Korresponderende medlemmer I alt Total (1+2) STRATEGIPLAN Strategiplan I marts 2006 vedtog hovedbestyrelsen en ny strategiplan for Lysteknisk Selskab gældende frem til De fem fokusområder er: Ny teknologi og viden Videncenter Debat om lys Uddannelse og efteruddannelse Boligbelysning LTS følger udviklingen af ny belysningsteknologi tæt og informerer om den gennem Lys, publikationer, møder samt kurser- og seminarer. Formidlings- og videncentertanken skal udvikles. Det faglige i selskabet skal underbygges ved etableringen af en Dansk Lyskomite. Den vil blive udpeget af forretningsudvalget. Formål: Styrkelse af videnindsamling og øge fagligheden hos medlemmer og i sekretariatet. Der skal desuden oprettes en række faggrupper i Lysteknisk Selskab. De tænkes opbygget af personer med en relevant faglig viden og interesse i det pågældende fagområde. Der er også planer om at nedsætte en debatgruppe, som kan sikre en bredt funderet debat om emner med betydning for belysningsbranchen. I bestræbelserne på at vise, at LTS er en attraktiv, vidende og moderne forening, er tiden moden til at finde et navn, der bedre passer til aktiviteterne og målsætningen for LTS. Efteruddannelsesdelen, som er rettet mod medlemmerne, udvikles via kurser og seminarer i samarbejde med en række eksterne partnere. Når det gælder lysundervisningen på skoler og højere læreanstalter skal Lysteknisk Selskab udelukkende have en koordinerende rolle.

10 ORGANISATION Tillidsposter i LTS pr Hovedbestyrelsen (15) Carsten Antonisen (Veltec) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand for Østkredsen) Erik Krogh-Rasmussen, fabrikant (formand for Sydjyske kreds) Preben Rottbøll, arkitekt (formand for Nordjyske kreds) Finn Gamél Christensen, akademiingeniør (Arbejdstilsynet) Gunver Hansen, Arkitekt m.a.a. (Danske Arkitekters Landsforbund) Tina Jørstian, formand LTS, arkitekt m.a.a. (de personlige medlemmer) Jens Thybo, belysningskonsulent (formand for Midtjyske kreds) Morten Reimann, salgsingeniør, (formand for Fynske kreds) Flemming Kjærulf Rasmussen, direktør (Dansk Energi-Net) Allan Ruberg, belysningsrådgiver (Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.) Peter Schøller-Larsen, adm. direktør (Slutbruger) Ole Stage, Elinstallatør (ELFO Elinstallatørernes Landsforening) Hans-Erik Wolff, næstformand LTS, direktør (FABA) Henrik Worsøe, direktør (Lyskildeleverandørerne) Følgende medlemmer er fratrådt i beretningsåret: Lisbeth Kristiansen, arkitekt m.a.a. (formand for Midtjyske kreds) Henrik Clausen (formand for Østkredsen) I stedet er indtrådt: Jens Thybo, belysningskonsulent (formand for Midtjyske kreds) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand for Østkredsen) Forretningsudvalget Tina Jørstian, arkitekt (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, direktør Hans-Erik Wolff, direktør Bjarne Corneliussen, projektchef Henrik Clausen er fratrådt forretningsudvalget. I stedet er indtrådt Bjarne Corneliussen. Kredsbestyrelser Ungt Lys Styregruppe (8) Christina Augustesen, cand.arch. Katrin Barrie Larsen, tekstildesigner Lars Engelgaar, designer (formand 2006) Camilla Goth, designstuderende Marianne Hornuff, civ.ing. Asta Logadottir, civ.ing.-studerende Stine Osther, tekstildesigner Lone Stidsen, designer Sekretariat pr Vibeke Clausen, civilingeniør (deltid) Dorte Gram, arkitekt m.a.a. (deltid) Ulrich Spahn Klausen, cand.mag. (fuldtid) Maiken Lindberg, cand.mag. (barsel) Kenneth Munck, direktør (fuldtid) Pernille Toubro, sekretær (fuldtid) Annemette Sonnichsen, bogholder (deltid) Anette Velk, civilingeniør (deltid) Østkredsen (12) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand) Claus Schmidt, projektdirektør, ingeniør (kasserer) Erik Petersen, belysningschef (sekretær) Jens Christoffersen, ph.d., civ.ing. Lars Engelgaar, designer Jens Gudum, akademiingeniør Jørgen Gullev, civilingeniør Gunver Hansen, arkitekt m.a.a. Hans Jørgen Jacobsen, afd.chef, civ.ing. Poul Erik Pedersen, afd.chef, civilingeniør Erwin Petersen, civilingeniør Ralf Ritter, direktør Fynske kreds (9) Morten Reimann, salgsingeniør (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, adm. dir. civilingeniør (næstformand) Claus Thaisen, belysningskonsulent (kasserer) Michael Lambertsen, ingeniør Carsten Melchior Hansen, belysningsingeniør Claus Mølhede, adm. direktør Rune Nielsen, salgskonsulent Jens Erik Rasmussen, ingeniør Stine Wrist, salgskonsulent Sydjyske kreds (6) Erik Krogh-Rasmussen, fabrikant (formand) Kirsten Bonde, belysningstekniker (næstformand) Jens Felthaus, arkitekt m.a.a. (kasserer) Anne Mette Rasmussen, arkitekt (sekretær) Niels Bendix, belysningskonsulent Carl Johan Kjærby, rådg. ingeniør Midtjyske kreds (8) Jens Thybo, belysningskonsulent (formand) Christian Bertelsen, ingeniør (næstformand) Erik Jensen, ingeniør (kasserer) Ulla Madsen Thau, adjunkt, civilingeniør, ph.d. (sekretær) Jon Brøcker, arkitekt m.a.a. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt Michael Schultz, konsulent Lars Uldall-Hansen, ingeniør Nordjyske kreds (4) Preben Rottbøll, arkitekt m.a.a. (formand) John Bo Nielsen, ingeniør (sekretær) Carl Koyto, designer Morten Petersen, konsulent 10

11 LYSTEKNISK SELSKAB Engholmvej 19 Box Stenløse Telefon Fax Hjemmeside 11

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Ritta Bjerre Svend Erik Christensen

Læs mere

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER SEPTEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 03 CHARLES STONE OBH-GRUPPENS NYE HUS I ODENSE TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER Forsidefoto: Indianapolis Muesum of Art. Foto: Keith Clark INDHOLD 5 Charles Stone

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut

Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Forsk 22 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut December 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Nummer. Ældrerådene på nettet

Nummer. Ældrerådene på nettet 9. årgang februar 2007 1 Nummer Nyhedsbrev Ældrerådene på nettet Årsskiftet 2006 / 2007 var skelsættende. 271 kommuner blev med et slag til 98 kommuner. 14 amter til 5 regioner. En kæmpe omstilling i Danmark,

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6

Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 Indhold Indledning...3 Den økonomiske situation...5 Fundraisingaktiviteter...6 Run for Charity...6 døgnnetto omtankevand...6 Medlemmer...6 Hjernesagen som organisation...7 Øverste ledelse og hovedbestyrelse...7

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere