ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2006 LYSTEKNISK SELSKAB

2 ÅRET RUNDT Indledning INDHOLD 2 Året rundt 3 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Samarbejde i indog udland 7 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed 9 Medlemsstatistik Strategiplan 10 Organisation LYSTEKNISK SELSKAB Engholmvej 19 Box Stenløse Telefon: Fax: Hjemmeside: Kære medlem og lysinteresserede som læser Lysteknisk Selskabs årsberetning for I denne beretning beskrives de vigtigste aktiviteter og opgaver, som selskabets sekretariat og medlemskredse har taget sig af i det forgangne år. Selskabets vigtigste opgave er servicering af de i alt 760 medlemmer. Det sker både fra sekretariatet i Stenløse og fra selskabets fem kredse og Ungt Lys-gruppen. Kredsenes og Ungt Lys opgaver er primært at organisere medlemsmøder og udbrede kendskabet til selskabet lokalt. Sekretariatets opgaver strækker sig bredt. Fra hjælp og faglig rådgivning til medlemmerne over udvikling og afholdelse af kurser og seminarer til høringsmøder og behandling af høringssvar fra forskellige myndigheder. Derudover har selskabet en omfattende projektvirksomhed, hvis primære formål er at indsamle og udvikle viden inden for hele lysområdet. Den indsamlede viden gives videre til medlemmer og øvrige grupper i samfundet via publikationer, rapporter, artikler og via medlemsmøder samt kurser og seminarer. Ud over samarbejdet med medlemmerne samarbejder selskabet også med en række institutioner og organisationer som f.eks. FABA, Veltec, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden, DELTA, LysNet, Kunst-akademiets Arkitektskole, Risø, Tekniq og Elselskaberne. Kredsene Landets fem regionale kredse samt Ungt Lys har i år afholdt 22 møder og en studietur til Hamborg. Antalsmæssigt er det på niveau med tidligere år, mens antallet af deltagere er faldet lidt fra 890 deltagere i 2005 til 849 deltagere i Det er ikke en stor nedgang, men alligevel et tegn på, at antallet af deltagere til melems-møderne viser en svagt faldende tendens. Dog viser fynske kreds, at det er muligt at hæve det samlede deltagerantal ved at udbyde anderledes møder. Fynske kreds har arrangeret 5 møder i 2005 mod 4 i 2005, hvilket har resulteret i en fremgang fra 97 til 129 deltagere. Også Nordjyske kreds kan med 4 møder vise stor fremgang i mødedeltagelsen. Her er der sket en fremgang fra 30 deltagere på et møde i 2005 til 74 deltagere på 4 møder, som man kan se af oversigten på side 4. Kurser, seminarer og foredrag Undervisningsaktiviteterne har i 2006 været særdeles omfattende. Der er afholdt kurser og seminarer for 215 personer i 2006 mod 160 i Antallet af personer, som har været på specialudviklede kurser, er faldet fra 130 i 2005 til 64 deltagere i Til gengæld har sekretariatets medarbejdere afholdt ca. 3 gange så mange foredrag for en række forskellige organisationer, kommuner, arkitekter og energicentre som året før. Projekter Lysteknisk Selskab har arbejdet på to store projekter og tre mindre i I samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og med støtte fra PSO-midlerne arbejdes på et projekt om dagslysstyring samt et projekt om kvalitetslys i børneinstitutioner. Derudover er blevet opdateret, og Årets udelyspris er uddelt i samarbejde med Dansk Energi Net. Hertil kommer brolyskonkurrencen, som blev udbudt i samarbejde med Odense Kommune og resultaterne vist frem på Lysets Aften den 6. december.

3 MEDLEMSVIRKSOMHED Mødedeltagelse Der blev i 2006 afholdt 22 medlemsmøder og en studietur. Dette tal er uændret i forhold til Det samlede deltagerantal var 878 mod 870 året før. Statistikken viser, at 14 ud af 20 møder har været besigtigelser af belysningsanlæg. Seks møder har haft et lysteknisk eller lovgivningsmæssigt indhold, og to møder har haft social og kulturel karakter. Årets topscorer var traditionen tro Østkredsens julemøde, som foregik på Tycho Brahe Planetarium. Dette arrangement var skarpt forfulgt af Lys i undervisningen på Arkitektskolen. Til mødet om fiberlys var der venteliste som følge af deltagerbegrænsning. Vest for Storebælt var det Sydjyske kreds besigtigelse af lyset i det nye statsfængsel i Enner, der med 44 deltagere trak flest folk til. Alle kredsbestyrelser samlet Den 23. august blev der afholdt et fælles kredsbestyrelsesmøde hos Louis Poulsen Lighting i København. På mødet gennemgik direktør Kenneth Munck, Lysteknisk Selskab konceptet for Lysets Dage Det nye er, at Lysets Dag udvides til Lysets Dage, og at arrangementet flyttes til Øksnehallen. Hoveddagen følger samme idé som tidligere med store internationale arkitekt- og lysnavne, mens den ekstra dag tænkes gennemført som en mere temarettet dag. Temaet for denne dag kan skifte fra gang til gang. I 2007 bliver temaet udendørsbelysning. Indstiftelsen af Den Danske Lyspris var et andet vigtigt punkt på dagsordenen. Målet med prisen er at sætte fokus på gode, veldesignede og veludførte danske indendørs- og udendørs- belysningsanlæg. Prisen er en videreudvikling af Weberprisen og udelysprisen. Det er tanken, at den skal uddeles hvert år, og at vinderne skal indstilles til Nordisk Lyspris. Strategiplanen, som blev vedtaget af hovedbestyrelsen i marts, blev også diskuteret. Hovedideen i strategiplanen er at videreudvikle formidlings- og videncentertanken. Det faglige i selskabet skal underbygges ved etableringen af en Dansk Lyskomite. (Se mere om strategiplanen for på side 9) Ungt Lys aktiviteter Nordlysseminar i juni Med støtte fra Sophusfonden deltog ni medlemmer af Ungt Lys i Nordlysseminaret i Reykjavik den juni Medlemmerne af Ungt Lys var især optaget af Kjell Inge Daaes indlæg om den nye lysuddannelse i Norge. I september-nummeret af LYS førte det til en artikel, hvori de unge efterlyser en ny lysuddannelse i Danmark. En sådan uddannelse har også været debatteret på flere af Ungt Lys møder. Brolyskonkurrence i Odense I efteråret udskrev Odense Kommune i samarbejde med Lysteknisk Selskab en åben idékonkurrence om belysning af to broer i Eventyrhaven for studerende og medlemmer af Ungt Lys. Der indkom fem forslag. To af de indsendte forslag indeholdt belysningsforslag til begge broer. Alle forslag var af meget høj kvalitet. De to ligeværdige vinderprojekter i konkurrencen blev et forslag udarbejdet af Christina Augustesen og Lone Stidsen fra Ungt Lys og et forslag udarbejdet af Charlotte Sandholm fra Ungt Lys/ Arkitektskolen i Aarhus. Præmien var på kr. pr. projekt samt en delvis realisering af forslagene på Lysets aften den 6. december 2007 i Odense. Workshop i Frederikshavn I november 2006 deltog seks medlemmer af Ungt Lys i workshoppen Light Visions i Frederikshavn. Workshoppen var et element i årets lysfestival i Frede-rikshavn og arrangeret i et samarbejde mellem Light Visions og den internationale lysorganisation ELDA+. Til workshoppen var der hentet seks internationalt anerkendte lysdesignere til byen, som hver især sammen med en gruppe workshopdeltagere stod for belysningen af en bygning eller et sted i Frederikshavn. Hver workshopgruppe var sammensat af såvel studerende som professionelle, der arbejder med lys og lysdesign. Lysteknisk Selskab og Light Visions havde sponsoreret de 6 pladser til Ungt Lys. Styregruppemøder Der har været afholdt 8 møder i styregruppen i årets løb. Fælles kredsbestyrelsesmøde 23/8-07. Ungt Lys på Nordlysseminar i juni. Vinderprojekt udarbejdet af Christina Augustesen og Lone Stidsen. Vinderprojekt udarbejdet af Charlotte Sandholm. Seks personer fra Ungt Lys deltog i workshoppen i Frederikshavn.

4 MEDLEMSVIRKSOMHED MØDER I LYSTEKNISK SELSKAB 2006 Hele landet 22 møder + en studietur, i alt 878 deltagere ALSION i Sønderborg. Øst for Storebælt antal deltagere Studietur til Hamborg februar 22 Dynamisk belysning, nye energibestemmelser + årsmøde, 27. februar 73 Lys i København, 8. marts 58 Lys i Deloittehuset, 11. maj 54 Nyheder fra Light+Building, 8. juni 41 Nye lysprojekter på Rosenborg Slot, 20. september 46 Fiberlys i fremtiden, 24. oktober 56 Lys i undervisningen på Arkitektskolen, 27. november 65 Julemøde med ledsager 75 I alt 8 møder + én studietur 490 Nye lysprojekter på Rosenborg Slot. Fynske kreds Bryggeriet Vestfyen + årsmøde, 23. februar 21 Odense Havn, 18. april 31 Foredrag om de nye energibestemmelser, 4. maj 28 Kulturøen i Middelfart, 20. september 26 Mediehuset i Odense, 9. november 23 I alt 5 møder 129 Nordjyske kreds Idrætsbelysning og showlys, 24. januar 32 Musikkens Hus, dynamisk belysning og årsmøde, 23. marts 24 Skallerup Klit Feriecenter, 10. oktober 19 Light Visions i Frederikshavn, 16. november 28 I alt 4 møder 103 Light Visions i Frederikshavn. Midtjyske kreds Operaen i København, 7. januar 33 Århus Stiftstidende og årsmøde, 9. maj 20 I alt 2 møder 53 Julemøde i Østkredsen. Sydjyske kreds Årsmøde + Koldings nye bibliotek og vinderprojekt for banegårdspladsen, 6. februar 25 Lys i det nye statsfængsel ved Enner, Horsens, 4. maj 44 Belysning i det nye ALSION i Sønderborg, 29. august 34 I alt 3 møder 103

5 PROJEKTVIRKSOMHED Arne Bo Larsen, formand for Dansk Energi-Net overrækker prisen til Helsinges borgmester Claus Lange (t.h.). T.v. ses direktør Kenneth Munck, LTS. Årets udelyspris Tirsdag den 23. november modtog Helsinge Kommune Årets udelyspris Kommunen fik prisen for at have etableret en ny og spændende bymidte i et tæt samarbejde mellem kommunen og byens erhvervsliv; specielt den nye belysning, herunder det interaktive fiberlys, har været med til at gøre Helsinge bymidte til en flot attraktion og give en behagelig lysoplevelse med megen fantasifuld nytænkning. Årets udelyspris er stiftet af Dansk Energi-Net og Lysteknisk Selskab. Det var Arne Bo Larsen, formand for Dansk Energi-Net, der overrakte prisen til Helsinges borgmester Claus Lange. Arne Bo Larsen sagde bl.a.: Lyset i en bymidte skal løse mange funktioner, men samtidig lægger elselskaberne naturligvis vægt på, at belysningsløsningen er energieffektiv. Energiforbruget til grundbelysnin-gen i Helsinge er reduceret med 50% i forhold til tidligere, og selv om man indregner energiforbruget til det effektfulde fiberlys, er det samlede energiforbrug ikke større end i det gamle anlæg. Borgmester Claus Lange takkede for prisen. Anvisning om styring og regulering Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Lysteknisk Selskab har arbejdet videre på projektet Funktionssikring af energieffektiv lysstyring. Projektet er støttet af midler fra Dansk Energis forskningsprogram PSO Projektets igangværende fase omfatter udarbejdelse af en anvisning med Pivot-teamet modtager juryens særlige anerkendelse. Helsinge har altid været en effektiv cowboy-by fra det vilde ves-ten en by med et strejf af anarki og mod. Tidligt var det en by, hvor handlen stod forrest, men også en by, der skulle fungere for de mennesker, der havde brug for det. For en del år siden kom der også fokus på og behov for bymiljøer, der er æstetisk smukke. Gågadeprojektet er den foreløbige kulmination på byforskønnelsen af centrum. Det er syvende gang, at udelysprisen uddeles. I 2005 gik prisen til Rødovre. Anerkendelse af Pivot-armaturet Udelysjuryen havde som noget nyt besluttet at uddele Udelysjuryens særlige anerkendelse 2006 til teamet bag det nyudviklede Pivotarmatur. Anerkendelsen blev givet for det mod og den nytænkning, der ligger bag udviklingen af et anderledes og meget energieffektivt belysningsarmatur. Prismodtagere var: Gunver Hansen, Eskild Hansen, Hans Jørgen Jacobsen, Erik Petersen og Kai Sørensen. forslag til, hvilke elementer et udbudsmateriale om lysstyring og -regulering bør omfatte, f.eks. funktionsbeskrivelser, entreprisegrænser og den efterfølgende afprøvning og kontrol af systemet. Elementer fra anvisningen er ved at blive afprøvet i forbindelse med konkrete styrings- og reguleringsprojekter. Anvisningen forventes færdig i løbet af Gågaden i Helsinge. Udelysjuryen består af repræsentanter fra følgende organisationer og offentlige myndigheder: Dansk Handel & Service Danske Arkitekters Landsforbund Danske Landskabsarkitekter Dansk Energi-Net DELTA Det Kriminalpræventive Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører Kommunernes Landsforening Lejernes LO Lysteknisk Selskab Parcelhusejernes Landsforening VisitDenmark Vejdirektoratet Uddannelsesinstitutionerne PROJEKTER 2006 Oversigt over de væsentligste projekter, hvori LTS har medvirket i Dansk Energi-Net, Elsparefonden og VELUX Godt lys i boligen + (opdatering) Dansk Energi-Net Årets udelysby Dansk Energi-Net, /SBi Energieffektiv lysstyring Lys i vuggestuer og børnehaver ODENSE KOMMUNE Brolyskonkurrence

6 PROJEKTVIRKSOMHED Lys i vuggestuer og børnehaver Kvalitetslys med lavt energiforbrug i vuggestuer og børnehaver er temaet for en nyt projekt, som SBi og Lysteknisk Selskab har igangsat. Dansk Energi støtter via forskningsprogrammet PSO 2006 projektet med økonomiske midler. Projektet tager afsæt i, hvorledes kvalitetslys kan være med til at understøtte de aktiviteter og samværsformer, der skal sikre, at målene i institutionernes læreplaner kan indfries. Der er derfor fokus på lysets mulighed for at skabe forskellige belysningsmiljøer, som understøtter udviklingen af f.eks. børnenes sociale kompetencer, sprog mv. Samtidig prioriteres et lavt elforbrug højt. Projektet beskriver belysningen som en helhed, dvs. der tages både hensyn til dagslyset og dagslysudnyttelsen, den faste, generelle rumbelysning samt brugen af mere fleksibel belysning f.eks. effektbelysning og arbejdslamper. Brolyskonkurrence Som nævnt s. 3 udskrev Odense Kommune i efteråret en åben idékonkurrence om belysning af to broer i Eventyrhaven. Udskrivningen skete i samarbejde med Lysteknisk Selskab, som bl.a. var med til at udforme konkurrencekriterierne. Lysteknisk Selskabs direktør Kenneth Munck og Fyns kredsformand Morten Reimann sad desuden med i juryen, som udpegede de to vinderteams. Lysets Dage 2007 Arbejdet med planlægningen af Lysets Dage 2007 blev påbegyndt i begyndelsen af Med mere end 700 deltagere i både 2003 og 2005 har der været totalt udsolgt på konferencen. Lysteknisk Selskab har derfor i samarbejde med udstillere og medarrangører valgt at flytte arrangementet til Øksnehallen. Arrangementet udvides til to dage. Den første dag bliver der sat fokus på udendørsbelysning og den anden dag på lys, arkitektur og design. SAMARBEJDE I IND- OG UDLAND Oversigt over komiteer, udvalg m.m., hvor LTS-medarbejdere har deltaget i 2006: Danske Dansk Standard Standardiseringsudvalget for belysning S-61 DELTA Kursus- og informationsudvalg Redaktionskomiteen for LYS Jury Årets udelyspris Jury Brolyskonkurrence i Odense Branchearbejdsmiljørådets referencegruppe for indeklimaspecialister Danvaks Lysforum LysNet Internationale Nordlys-komité Jury Nordlysprisen CIE (dansk nationalkomité) CIE division 1, 6 og 8 Standardisering Standardiseringsudvalget S-61 Belysning udarbejder danske standarder og varetager det danske medlemskab af CEN den europæiske standardiseringsorganisation gennem deltagelse i den tekniske komité TC 169. S-61 beskæftiger sig med standardisering inden for lys- og belysning. I år 2006 har S-61 bl.a. taget stilling til forsalg til BR07 og en ny CENstandard om bygningers energikrav til belysning. Formanden for S-61 er civ.ing. Kai Sørensen. Lysteknisk Selskab er repræsenteret i standardiseringsudvalget ved Vibeke Clausen. Nordisk samarbejde Det nordiske samarbejde foregår i Nordlyskomiteen, som består af direktørerne for de nordiske lystekniske selskaber. Der har været afholdt 2 møder i Nordlyskomiteen i Lysteknisk Selskab har desuden deltaget i Nordlysseminaret på Island den juni, som arrangeres af Nordlyskomiteen. På Nordlysseminaret uddelte de lystekniske selskaber Nordisk lyspris. Prisen gik til Den Blå Lagunes helsecenter i Island. Det er fjerde gang, at prisen uddeles, og første gang, at prisen gik til Island. Internationalt samarbejde CIE Lysteknisk Selskab er nationalkomité for CIE Danmark. I årets løb har opgaven bl.a. været salg og formidling af CIE-rapporter i Danmark, samt at følge de tekniske komiteers arbejde. Derudover har sekretariatet stået for markedsføringen af CIE Kongressen i Beijing i juli 2007.

7 HØRINGSVIRKSOMHED Høringsvirksomhed LTS er i 2006 blevet anmodet om kommentering af forskellige udkast til lovforslag, bekendtgørelser og standarder. Nedenfor ses de væsentligste høringsaktiviteter. BR07 Håndbog for energikonsulenter Sikker oplagring af metallisk kviksølv (KOM 2006/636) INFORMATION OG PR LYS Fra LYS nr er layoutet blevet ændret. Af de vigtigste ændringer kan nævnes, at magasinet nu er trespaltet, og at der ikke længere bringes fotos af forfattere. En anden ændring er, at leder og indhold nu står på en side i stedet for to. Disse ændringer betyder, at der kan stå mere tekst pr. side, og at der er blevet plads til flere og større billeder. Det kontrollerede distribuerede oplagstal for perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006 er af Fagpressens Medie Kontrol opgjort til i gennemsnit pr. nummer. LYS 2006 er 18. årgang. Trykoplag er ekspl. pr. nummer. Årligt 4 numre på i alt 200 sider. LYS distribueres til alle LTS-medlemmer samt knap 200 abonnenter. Artikler og presseomtale LTS-medarbejdere har ud over artikler til LYS skrevet en række indlæg til bl.a. ark.byg, Danboligavisen, og Energimagasinet. Selskabets direktør er desuden blevet interviewet til El & Energi, Teknikeren, Ingeniøren m.v. Sekretariatets medarbejder er desuden blevet citeret i: Fredrikssund Avis, Electra og Berlingske Tidende. Derudover er Årets udelyspris, Brolyskonkurrencen og pjecen Lysdioder til belysning udarbej og øvrige arrangementer blevet omtalt i en række fagblade og elektroniske medier som f.eks. Elteknik, Byggeri, Strømninger, BygNet, Ingeniøren, Frederiksborg Amts Avis, Fyns Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad, Jydske Vestkysten. Indslag i radio og tv Den 24. november var selskabets direktør Kenneth Munck i TV2 Lorry i forbindelse med, at Helsinge modtog Årets udelyspris Hjemmesiden et stadig vigtigere element i informationsvirksomheden. LTS bruger hjemmesiden til at orientere medlemmerne om de begivenheder, der sker i selskabet og i branchen. Stadig flere tilmeldinger til medlemsmøder, kurser og seminarer foregår via hjemmesiden, og stadig flere bestiller publikationer og kurser on-line. I 2006 har sekretariatet sat øgede ressourser ind på at få ajourført siden med nyheder mindst to gange om måneden. Det har bl.a. haft den glædelige effekt, at stadig flere medlemmer selv sender nyheder ind til optagelse på siden. I år 2006 har hjemmesiden haft ca unikke besøgende. Flere og flere besøgende finder hjemmesiden via søgemaskiner som f.eks. Google. Den mest besøgte måned var november. I gennemsnit er der 164, der klikker sig ind på siden om dagen. De mest besøgte sider er startsiden med nyheder, kurser og seminarer, medlemsmøder samt leverandøroversigten.

8 INFORMATION OG PR El & Teknik Nyhedsbrev pr. mail Lysteknisk Selskab sender i snit et nyhedsbrev ud til medlemmerne 2 gange om måneden. Ved at samle nyhederne i nyhedsbrevet reduceres antallet af mails til medlemmerne, hvilket der har været ønske om fra flere kredse. At der er rigtig mange, der læser nyhedsbrevet, kan ses af, at der umiddelbart efter udsendelsen indløber rigtig mange tilmeldinger til de møder samt de kurser og seminarer, nyhedsbrevet har reklameret for. El & Teknik 2006 Lysteknisk Selskab deltog i messen El & Teknik i dagene maj med en informationsstand. Standen var opbygget af plancher og et powerpointshow, der blev vist på fladskærm. Standen beskrev Lysteknisk Selskabs aktiviteter, bl.a. kursus- og seminarvirksomheden, publikationsvirksomheden og arbejdet med udelysprisen. El & Teknik er arrangeret af VELTEK og Dansk Energi. KURSUS- OG SEMINARVIRKSOMHED Grundkursus i Kolding. Seminar Lysets biologiske virkninger. Kursus- og seminaroversigt Arrangementer LYSKURSUS DELTA og Lysteknisk Selskab driver i fællesskab kursus- og seminarvirksomheden LYSKURSUS. Der er afholdt et standardkursus mindre end i 2005 mens antallet af specialkurser er uændret. Efterspørgslen på foredrag er steget voldsomt, bl.a. som følge af nye energibestemmelser, i BR95 samt opdatering af energimærkningskonsulenter. Kursussamarbejdet med DELTA ophører fra , da DELTA ikke længere afholder kurser og seminarer om belysning. Kurser Der er gennemført 4 standardkurser samt 5 specialkurser med en samlet deltagelse på 279 personer. Kurserne er gennemgående godt vurderet af kursusdeltagerne. De afholdte standardkurser er: Grundkursus i belysning (2), Vejbelysning og Elektriske lyskilder. De afholdte specialkurser er: Måling og Vurdering af arbejdsbelysning, Grundkursus, Kontorbelysning (2) og Indendørsbelysning. Seminarer Der er blevet afholdt tre seminarer i De afholdte seminarer er: Deltagere Kurser Specialkurser Seminarer Total Planlægning af udendørsbelysning, Belysning for arkitekter og lysdesignere og Lysets biologiske virkninger. Alle tre seminarer var nye. Seminaret om Lysets biologiske virkninger var en stor succes med mere end 70 deltagere. Eksterne foredrag Ud over indlæg ved LTS medlemsmøder har sekretariatets medarbejdere holdt en lang række eksterne foredrag i Som følge af de nye energiregler har der været afholdt en lang række kurser for FEM-sekretariatet med titlen Belysning håndbog for energikonsulenter. Disse kurser har haft som formål at ruste energikonsulenterne til energimærkning efter de nye regler. Derudover har der været afholdt en række indlæg om BR06 for lysbranchen, elinstallatører, rådgivere m.fl. Af øvrige indlæg og foredrag kan bl.a. nævnes: - Godt lys i boligen, Teknisk Landsforbund. - Lys og udelys, Foreningen af Danske Landskabsarkitekt-studerende. - Lys i bygninger Hvor svært kan det være?, Arkitema. - Skolebelysning, Nesa. - Børnehavebelysning, Energicenter Viborg og Energicenter Randers. - Lysdioder, Energi Fyn. - Lysets parametre og lyskilder, Aros ergonomi. - Belysning og energiforbrug, Arkitektskolen i Århus og i København. - Lysdioder og halogenbelysning, ELRO. - Miniseminar, Ballerup Kommune.

9 Firmamedlemmer Personlige medlemmer MEDLEMSSTATISTIK Fabrikanter/ grossister 33% Udenlandske 2% Arkitektfirmaer 4% Pensionister 4% Elinstallatører 4% Chefer/ El-installatører 26% konsulenter 10% Rådgivende ingeniører 13% Ingeniører 11% Kommuner/ Institutioner 18% Arkitekter/designere 13.5% Studerende 17% Elselskaber 26% Medlemmer Beretningsåret viser en fremgang i antallet af firmamedlemmer, og et lille fald i antallet af personlige medlemmer. Ved udgangen af 2006 var det samlede medlemstal 705 mod 705 i år Ungt Lys For at deltage i Ungt Lys-arrangementer skal man være medlem af LTS. Ungt Lys i Danmark har nu godt 100 unge fast tilknyttet (både studerende og nyuddannede) samt en række løst tilknyttede studerende og nyuddannede fra Danmark og det øvrige Norden. Gennem Ungt Lys tilføres LTS løbende nye unge medlemmer. Øvrige 18,5% MEDLEMSOVERSIGT Ultimo 2005 Ultimo 2006 Elselskaber (Elfor) Fabrikanter & grossister Kommuner & institutioner Rådgivende ingeniørfirmaer El-installatørfirmaer Arkitektfirmaer Udland Firmamedlemmer i alt Personlige medlemmer Korresponderende medlemmer I alt Total (1+2) STRATEGIPLAN Strategiplan I marts 2006 vedtog hovedbestyrelsen en ny strategiplan for Lysteknisk Selskab gældende frem til De fem fokusområder er: Ny teknologi og viden Videncenter Debat om lys Uddannelse og efteruddannelse Boligbelysning LTS følger udviklingen af ny belysningsteknologi tæt og informerer om den gennem Lys, publikationer, møder samt kurser- og seminarer. Formidlings- og videncentertanken skal udvikles. Det faglige i selskabet skal underbygges ved etableringen af en Dansk Lyskomite. Den vil blive udpeget af forretningsudvalget. Formål: Styrkelse af videnindsamling og øge fagligheden hos medlemmer og i sekretariatet. Der skal desuden oprettes en række faggrupper i Lysteknisk Selskab. De tænkes opbygget af personer med en relevant faglig viden og interesse i det pågældende fagområde. Der er også planer om at nedsætte en debatgruppe, som kan sikre en bredt funderet debat om emner med betydning for belysningsbranchen. I bestræbelserne på at vise, at LTS er en attraktiv, vidende og moderne forening, er tiden moden til at finde et navn, der bedre passer til aktiviteterne og målsætningen for LTS. Efteruddannelsesdelen, som er rettet mod medlemmerne, udvikles via kurser og seminarer i samarbejde med en række eksterne partnere. Når det gælder lysundervisningen på skoler og højere læreanstalter skal Lysteknisk Selskab udelukkende have en koordinerende rolle.

10 ORGANISATION Tillidsposter i LTS pr Hovedbestyrelsen (15) Carsten Antonisen (Veltec) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand for Østkredsen) Erik Krogh-Rasmussen, fabrikant (formand for Sydjyske kreds) Preben Rottbøll, arkitekt (formand for Nordjyske kreds) Finn Gamél Christensen, akademiingeniør (Arbejdstilsynet) Gunver Hansen, Arkitekt m.a.a. (Danske Arkitekters Landsforbund) Tina Jørstian, formand LTS, arkitekt m.a.a. (de personlige medlemmer) Jens Thybo, belysningskonsulent (formand for Midtjyske kreds) Morten Reimann, salgsingeniør, (formand for Fynske kreds) Flemming Kjærulf Rasmussen, direktør (Dansk Energi-Net) Allan Ruberg, belysningsrådgiver (Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.) Peter Schøller-Larsen, adm. direktør (Slutbruger) Ole Stage, Elinstallatør (ELFO Elinstallatørernes Landsforening) Hans-Erik Wolff, næstformand LTS, direktør (FABA) Henrik Worsøe, direktør (Lyskildeleverandørerne) Følgende medlemmer er fratrådt i beretningsåret: Lisbeth Kristiansen, arkitekt m.a.a. (formand for Midtjyske kreds) Henrik Clausen (formand for Østkredsen) I stedet er indtrådt: Jens Thybo, belysningskonsulent (formand for Midtjyske kreds) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand for Østkredsen) Forretningsudvalget Tina Jørstian, arkitekt (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, direktør Hans-Erik Wolff, direktør Bjarne Corneliussen, projektchef Henrik Clausen er fratrådt forretningsudvalget. I stedet er indtrådt Bjarne Corneliussen. Kredsbestyrelser Ungt Lys Styregruppe (8) Christina Augustesen, cand.arch. Katrin Barrie Larsen, tekstildesigner Lars Engelgaar, designer (formand 2006) Camilla Goth, designstuderende Marianne Hornuff, civ.ing. Asta Logadottir, civ.ing.-studerende Stine Osther, tekstildesigner Lone Stidsen, designer Sekretariat pr Vibeke Clausen, civilingeniør (deltid) Dorte Gram, arkitekt m.a.a. (deltid) Ulrich Spahn Klausen, cand.mag. (fuldtid) Maiken Lindberg, cand.mag. (barsel) Kenneth Munck, direktør (fuldtid) Pernille Toubro, sekretær (fuldtid) Annemette Sonnichsen, bogholder (deltid) Anette Velk, civilingeniør (deltid) Østkredsen (12) Bjarne Corneliussen, projektchef, civ.ing. (formand) Claus Schmidt, projektdirektør, ingeniør (kasserer) Erik Petersen, belysningschef (sekretær) Jens Christoffersen, ph.d., civ.ing. Lars Engelgaar, designer Jens Gudum, akademiingeniør Jørgen Gullev, civilingeniør Gunver Hansen, arkitekt m.a.a. Hans Jørgen Jacobsen, afd.chef, civ.ing. Poul Erik Pedersen, afd.chef, civilingeniør Erwin Petersen, civilingeniør Ralf Ritter, direktør Fynske kreds (9) Morten Reimann, salgsingeniør (formand) Flemming Kjærulf Rasmussen, adm. dir. civilingeniør (næstformand) Claus Thaisen, belysningskonsulent (kasserer) Michael Lambertsen, ingeniør Carsten Melchior Hansen, belysningsingeniør Claus Mølhede, adm. direktør Rune Nielsen, salgskonsulent Jens Erik Rasmussen, ingeniør Stine Wrist, salgskonsulent Sydjyske kreds (6) Erik Krogh-Rasmussen, fabrikant (formand) Kirsten Bonde, belysningstekniker (næstformand) Jens Felthaus, arkitekt m.a.a. (kasserer) Anne Mette Rasmussen, arkitekt (sekretær) Niels Bendix, belysningskonsulent Carl Johan Kjærby, rådg. ingeniør Midtjyske kreds (8) Jens Thybo, belysningskonsulent (formand) Christian Bertelsen, ingeniør (næstformand) Erik Jensen, ingeniør (kasserer) Ulla Madsen Thau, adjunkt, civilingeniør, ph.d. (sekretær) Jon Brøcker, arkitekt m.a.a. Ellen Kathrine Hansen, arkitekt Michael Schultz, konsulent Lars Uldall-Hansen, ingeniør Nordjyske kreds (4) Preben Rottbøll, arkitekt m.a.a. (formand) John Bo Nielsen, ingeniør (sekretær) Carl Koyto, designer Morten Petersen, konsulent 10

11 LYSTEKNISK SELSKAB Engholmvej 19 Box Stenløse Telefon Fax Hjemmeside 11

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB

ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2005 LYSTEKNISK SELSKAB ÅRET RUNDT INDHOLD 2 Året rundt 3 Lysets Dag Weberlysprisen 4 Medlemsvirksomhed 5 Projektvirksomhed 6 Høringsvirksomhed Information og PR 8 Kursus- og seminarvirksomhed

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER SEPTEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 03 CHARLES STONE OBH-GRUPPENS NYE HUS I ODENSE TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER Forsidefoto: Indianapolis Muesum of Art. Foto: Keith Clark INDHOLD 5 Charles Stone

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl.

Dansk Center for Lys Årsberetning 2012. Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. Dansk Center for Lys Årsberetning 2012 Foto: Jakob Eskildsen, Lars Engelgaar, DCL, Rambøll, m.fl. 1 Beretning Formand for DCL, Bjarne Corneliussen. Året 2012 har været et forandringens år for Dansk Center

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden for

Læs mere

Den Danske Lyspris 2010

Den Danske Lyspris 2010 Den Danske Lyspris 2010 Dansk Center for Lys Om Den Danske Lyspris 2010 Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på og synliggøre lyskulturen i Danmark. Dette sker ved at fremhæve spændende,

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark

LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG er tilrettelagt af det lysfaglige netværk LYSnET og sponsoreret af VELUX Danmark LYS TEMADAG program 2012 LYSnET er et tværfagligt netværk etableret med det formål at styrke forskning og undervisning

Læs mere

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS

2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Dansk Center for Lys Årsberetning 2014 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Som et forsøg gennemførte vi Lysets Dag kun ét år efter den forrige, og samlede hele 220 deltagere og 15 udstillere til det, som

Læs mere

Den Danske Lyspris 2011

Den Danske Lyspris 2011 Den Danske Lyspris 2011 Aalborg Havnefront. Strandvejens sydside og Slotsgadetorvet. Foto: Martin Kristiansen. Dansk Center for Lys Den Danske Lyspris 2011 Formålet med Den Danske Lyspris er at sætte fokus

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

NR 03 / 2009 HEDORF KOLLEGIET TEMA: DAGSLYS KONTORBELYSNING

NR 03 / 2009 HEDORF KOLLEGIET TEMA: DAGSLYS KONTORBELYSNING NR 03 / 2009 HEDORF KOLLEGIET TEMA: DAGSLYS KONTORBELYSNING LYS 03-2009 / 3 Lysets Dag markerer bedre tider Nu er det slut med krisetiderne. Det tyske marked er vendt, og der er også positive strømme på

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af Sophus Fonden og VELFAC.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af Sophus Fonden og VELFAC. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af Sophus Fonden og VELFAC. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

CV: Lone Stidsen, 1972 lone@lostdesign.dk, 31237008, Odensegade 3,4, 8000 Århus C

CV: Lone Stidsen, 1972 lone@lostdesign.dk, 31237008, Odensegade 3,4, 8000 Århus C CV: Lone Stidsen, 1972 lone@lostdesign.dk, 31237008, Odensegade 3,4, 8000 Århus C Uddannelse 2001-2006 Tekstildesigner, Designskolen Kolding. Speciale I lys og Afgangsprojektet Goplelys og arbejdet med

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 3. marts 2008 program Mandag den 3. marts 2008

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

nr 01/2006 Det grønne P-hus

nr 01/2006 Det grønne P-hus NR 01/2007 nr 01/2006 Det grønne P-hus Landsbyens udelys T e m a: b u t i k s- o g u d s t i l l i n g s b e ly s n i n g ANNONCE Indhold Belysningen får ny betydning i byggeriet Det nye bygningsreglement

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

NR 03 / 2008 OPERAEN I OSLO. TEMA HOTELLER, CAFéER OG RESTAURANTER INTERVIEW MED JAMES CARPENTER

NR 03 / 2008 OPERAEN I OSLO. TEMA HOTELLER, CAFéER OG RESTAURANTER INTERVIEW MED JAMES CARPENTER NR 03 / 2008 OPERAEN I OSLO TEMA HOTELLER, CAFéER OG RESTAURANTER INTERVIEW MED JAMES CARPENTER Indholdsfortegnelse / LYS 03-2008 / 03 Indhold 04 Operaen i Oslo 08 LED for gourmeter 10 Klassisk lys krydret

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 2. marts 2007 program Fredag den 2. marts 2007

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Deltagere: Fra bestyrelsen: Peder Vejsig Pedersen, Thorkild Green Jensen, Tøger Nis Thomsen og Torben

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 22. november 2014 i Århus

Formandens beretning ved generalforsamlingen 22. november 2014 i Århus Formandens beretning ved generalforsamlingen 22. november 2014 i Århus Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere