INDSIGTSBASERET COACH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSIGTSBASERET COACH"

Transkript

1 AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR COACHES, LEDERE OG KONSULENTER Bliv uddannet til Indsigtsbaseret Coach på Danmarks eneste coachuddannelse baseret på bevidsthed on the edge, psykologiske kvantespring samt coachens personlige autenticitet og skarphed. MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER NØRREBROGADE 26, 4.T.V KBH. N.

2 AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR COACHES, LEDERE OG KONSULENTER NOV OKT VED MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER Matzau Erhvervspsykologer ApS Nørrebrogade 26, 4. t.v København N Telefon: Mobil: Web:

3 Bliv uddannet i Indsigtsbaseret Coaching på Danmarks eneste coachinguddannelse baseret på bevidsthed on the edge, psykologiske kvantespring samt coachens personlige autenticitet og nærvær. Indsigtsbaseret Coaching er en unik uddannelse og er den eneste af sin slags i Danmark. Uddannelsen er ikke en teknik-uddannelse, men retter sig derimod mod at opgradere og styrke coachens psykologiske indsigt og intelligens samt fornemmelse for flow og proces i coachingen. Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med udvikling af mennesker, og som anvender samtale som et af deres primære redskaber. Uddannelsen varetages af erfarne erhvervspsykologer og er således rettet mod coaches, konsulenter, ledere og andre professionelle, der ønsker at udvikle coachingens potentiale til at skabe udvikling på et mere avanceret plan end den gængse målorienterede coachingtilgang. Uddannelsen er intensiv og avanceret, og forudsætter forudgående erfaring med coaching, ledelse eller personlig udvikling. Målet for IC-uddannelsen Målet for uddannelsen er at skabe en række skarpe, bevidste og højtuddannede coaches, der kan bidrage til at løfte dansk coaching-praksis op på et højere niveau og blive rollemodeller for den avancerede Indsigtsbaserede Coaching. Formålet med IC-coaching er altid at hjælpe kunden til at transcendere problemer og mønstre gennem indsigt og nye veje frem. Dette kræver en coach, der mestrer kunsten at skabe en unik symfoni i udvekslingen med den individuelle kunde, hvilket fordrer træning og erfaring i at forlade alle forudfattede coachingmodeller. En IC-Coach er derfor trænet i at være responsiv, kreativ og nærværende i coaching-relationen, og er med skarphed såvel som indføling i stand til at facilitere forandring - uden anvendelse af faste koncepter, fasemodeller eller forudbestemte spørgsmål. Som IC-Coach vil du have fået dyb indsigt i teori og forståelse af den menneskelige psykologi, og din evne til at dechifrere og navigere i komplekse relationer vil være indsigtsfuld såvel som kraftfuld. Som IC-Coach vil du således være kapabel til at arbejde både i fortiden og i fremtiden og her håndtere og fascilitere komplekse, psykologiske situationer, relationer - og ikke mindst kunder. Du vil blive trænet i at arbejde erhvervsorienteret såvel som personligt. Og du vil blive uddannet i at mestre balancen mellem intervention og coaching. Dette med en suveræn evne til centrering og skarphed i rollen som coach. Som uddannet IC-Coach får du, på baggrund af uddannelsens intensitet, kvalitet og særlige avancerede vinkel, et unikt kvalitetsstempel, der adskiller dig fra de mange coaches, som befinder sig på dette brogede marked. Der er max 12 deltagere på et hold, således at du som kursist gennem hele forløbet modtager individuel vejledning og træning og dermed udvikler en unik og skarp profil i din rolle som professionel coach.

4 Præmisser for deltagelse på IC-uddannelsen En IC-Coach har en høj grad af selvindsigt og psykologisk intelligens og kan dokumentere erfaring med personlig udvikling, coaching eller lederskab. Uddannelsen strækker sig over 1 år og varetages af erfarne og autoriserede erhvervspsykologer. Præmisset for uddannelsen er, at coachens personlige evner og potentialer udfoldes og udvikles gennem livslang læring og udforskning, og at man således som professionel aldrig er færdiguddannet eller endeligt certificeret. Bevidsthed on the edge IC-Uddannelsen er baseret på det nye bevidsthedsparadigme. Det nye paradigme indbefatter en forståelse af energi, fysisk materie og bevidsthed, hvor psykologi, spiritualitet og kvantefysik går hånd i hånd. Denne forståelse kan omsættes til en række principper eller forudsætninger for, hvordan den enkelte skaber sit liv gennem sin bevidsthed sine tanker og følelser. Paradigmet belyser, hvordan de mennesker, oplevelser og situationer, vi møder i livet, netop er skabt og tiltrukket gennem vores egne indre overbevisninger. Udgangspunktet er således, at vi skaber indefra og ud. Som IC-Coach vil din coachingpraksis derfor folde sig ud fra et højere formål med coaching, som i denne optik er at styrke indsigten samt det personlige ansvar hos din kunde. Mål versus Indsigt Som IC-Coach har du som præmis, at adfærd altid er en følge af bevidstheden, og at ensidig fokusering på mål og adfærdsændring kan indeholde en risiko for forstærkning af personlige temaer hos kunden. Mål-coaching retter sig mod at styrke egoet, hvorimod IC-Coaching retter sig mod at styrke de højere psykologiske kvaliteter og centreringen i eget liv. Som færdiguddannet IC-Coach mestrer du forståelsen af, at selvindsigt og personlig udvikling er hovedingrediensen i et coaching-forløb. Nye veje, løsninger og adfærdsændringer, er garnituren. En integrativ tilgang til coaching På IC-forløbet udvides dine grundlæggende coaching-kompetencer med indsigter og inspirationer fra den psykodynamiske og transpersonlige psykologi såvel som den narrative tilgang. Udgangspunktet er integrativt med fokus på at udvikle dine personlige kompetencer i rollen som coach på tværs af teoretiske referencerammer. På uddannelsen introduceres du til teorier omkring bevidsthed og psykologi såvel som til den videnskabsteoretiske baggrund for de metoder, du præsenteres for. Uddannelsen er i overvejende grad praksisorienteret og dette med fokus på de personlige kompetencer frem for teknikker. Der lægges stor vægt på at udvikle en vifte af suveræne indsigter og metoder hos IC-Coachen, der med erfaring, supervision og træning kan bringes i spil og synergi alt afhængig af den individuelle kundes individuelle behov, historik og psykologiske DNA.

5 Fra teknik til mesterskab Enhver kunde er unik, med en unik DNA, et unikt fingeraftryk og en unik psykologi. At excellere som IC-Coach kræver, at du som coach bliver uddannet og erfaren nok, til at kunne forlade forudfattede spørgeteknikker, skemaer og systemer. Så længe eleven er optaget af at formulere det rigtige spørgsmål, kan det sande nærvær og den fine indføling ikke finde sted. Som IC-Coach udvikler du mesterskab, og mesteren forlader sig ikke på teknik, men formår derimod at etablere den samhørighed med sin kunde, der bliver baggrundstæppet, hvorpå coachingen folder sig ud som en original og unik opdagelsesrejse. En opdagelsesrejse, hvor vejen viser sig undervejs i processen, og hvor rejsen er målet i sig selv. Skarphed og centrering Et af de væsentligste elementer i træningen som IC-Coach er din personlige centrering og skarphed i rollen. Som IC-Coach bliver du trænet i at holde fast i dig selv og udfordre og spejle din kunde dér, hvor kunden er i modstand eller på gyngende grund. Det er her, at energien er ophobet, og potentialet for transformation er størst. Den enkelte coach s indsigt i eget forhold til autoriteter, tab, stress og relationer bliver her aktualiseret, hvorfor du som IC-Coach endvidere trænes i at gennemskue mekanismer som overføring og projektion i coachingforløbet. Rummelighed og nærvær Et helt centralt element af uddannelsen til Indsigtsorienteret Coach er evnen til at rumme din kunde. For at praktisere denne rummelighed kræves selvindsigt samt din egen evne til at rumme dig selv som menneske. Dertil kommer din evne til nærvær, samhørighed og væren i nuet. Et af de væsentligste elementer i uddannelsen er derfor den personlige indre udviklingsrejse, og herunder egencoaching. Dvs. dit arbejde med - og indsigt i egne personlige temaer. På uddannelsen vil du dels modtage individuel coaching fra underviserne samt gruppe-coaching på egne temaer såvel som på coaching-sager. Den Spirituelle Intelligens (SQ) Den Spirituelle Intelligens er den højeste af intelligenserne. Som IC-Coach vil du blive indført i forskningen om Den Spirituelle Intelligens som grundlag for at navigere i coaching-relationen, og din personlige SQ vil blive opgraderet. Du vil blive styrket i din evne til at arbejde intuitivt, modigt og nærværende, og du vil blive trænet og fastholdt i din evne til at være responsiv i processen. På IC-Uddannelsen vil du løbende blive guidet igennem meditative øvelser og indre rejser, og du vil derved komme i kontakt med de finere intuitive lag i din intelligens samt højere bevidsthed. IC-Uddannelsen er grundlæggende designet til at optræne din responsitivitet i nuet, idet du som kursist ikke på forhånd bliver adviseret om detaljerne for programmer og øvelser på modulerne.

6 Praktik på IC-uddannelsen Uddannelsen er modulopbygget over en periode på 1 år, og forløber over 8 træningsmoduler. Dertil kommer 4 individuelle coachingsamtaler af 1.5 time hos en erfaren og autoriseret erhvervspsykolog tilknyttet uddannelsen. I alt 16 dages undervisning + 6 timers individuel coaching. Igennem forløbet udarbejdes et personligt projekt, som præsenteres og evalueres på det afsluttende modul 8. Forløbet afsluttes med certificering i Indsigtsbaseret Coaching. Certificeringen gælder alene som uddannelsesbevis for gennemført og bestået uddannelse, og kan ikke opfattes som udtryk for, at coachen er færdiguddannet, idet vores indstilling er, at arbejdet med coaching er en livslang læringsproces. Uddannelsen ledes af Cand.psych.aut. Majken Matzau, indehaver af Matzau Erhvervspsykologer, i samarbejde med Matzau Erhvervspsykologers samarbejdspartnere. Medundervisere på uddannelsen er bl.a. Birgitte Svinth, som er en indsigtsfuld og erfaren erhvervspsykolog, samt Kirsten Stendevad, som er indehaver af Pure Evolution og en af de mest farvestrålende pionerer indenfor de nye paradigmer på det danske marked.

7 Indhold - Indsigtsbaseret Coach Teoretisk og praktisk indføring i Indsigtsbaseret Coaching Coaching i det nye paradigme Fra ydre- til indreorienteret En integrativ berigelse Coaching i den højere bevidsthed Livgivende og anerkendende coaching Spirituel intelligens i coaching Avancerede coachingfærdigheder Indføling og nærvær Flow, energi og resonans i coaching At arbejde i fortid-nutid-fremtid Håndtering af vanskelige følelser og rummelighed Kairos og kvantespring i coaching Projektioner og overføringsmekanismer Coach-rollen Psykisk sansning Modoverføring - den største fælde i coaching Balance mellem støtte og konfrontation Ubetinget anerkendelse og kærlighed Rummelighed og nærvær Konfrontation, spejling og intervention Skarphed og centrering i rollen

8 Individuel coaching 6 timers individuel coaching hos en autoriseret erhvervspsykolog Indsigt i egen automatadfærd og mønstre Bevidsthed om egne projektioner i coach-rollen Klarhed over egne forhold til konflikt, autoritet og relationer Kontakt med egen intuition og spirituel intelligens Form: Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, træning, øvelser, supervision samt individuel coaching. Hvem: Konsulenter, coaches, ledere og andre professionelle der ønsker at udfolde egne samt coachingens fulde potentialer baseret på indsigt, bevidsthed samt psykologisk tilgang. Holdstørrelsen er på max 12 personer. Underviser er Cand.psych.aut. Majken Matzau samt Matzau Erhvervspsykologers samarbejdspartnere.

9 Hvornår: 8 undervisningsmoduler fra kl med opstart november Endvidere 4 individuelle coachinger af 1,5 times varighed Modul 1 Coaching i det nye paradigme november Modul 2 Livgivende coaching januar 10 Modul 3 Unikke undtagelser februar Modul 4 Spirituel Intelligens i coaching marts Modul 5 Nærvær og psykisk sansning 5-6. maj Modul 6 Projektion og skarphed juni Modul 7 Kvantespring i coaching august Modul 8 Certificering oktober Coaching 1 Uge Coaching 2 Uge 5-6 Coaching 3 Uge Coaching 4 Uge Hvor: Undervisning samt coaching foregår på Nørrebrogade 26, 4.t.v. Pris: Ved tilmelding opkræves kr + moms i depositum. Herefter opkræves kr. pr. halvår inkl. materialer og forplejning, ekskl. moms I alt kr + moms Tilmelding: Kontakt Majken Matzau for optagelsessamtale Tlf:

10 Kursusleder Majken Matzau Majken Matzau er født i 1969, uddannet psykolog fra Københavns Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn, og har 10 års erfaring som erhvervspsykolog. Majken er endvidere uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i København. Majken har siden 1997 udført erhvervsrettet psykologarbejde og konsulentopgaver samt udviklet og ledet organisations- og lederudviklingsprojekter for en lang række nationale og internationale virksomheder. Majken fungerer endvidere som underviser, forfatter og foredragsholder med speciale i ledelse og stress samt som ekspert i coaching. I sit arbejde kombinerer hun erhvervspsykologien med ekspert rådgivning, intuitiv vejledning samt meditation. Majken er indehaver af virksomheden Matzau Erhvervspsykologer i København, som beskæftiger sig med coaching, lederskab og intuitiv intelligens. Matzau Erhvervspsykologer er beliggende på Nørrebrogade 26, 4.t.v. og tæller et samarbejde mellem 7 erhvervspsykologer, konsulenter og coaches. Publikationer og forfatterskab: Opråb Coaching Stresshåndtering i postmoderniteten - En ledelsesopgave Coaching - Et spørgsmål om for-løsning Stresscoaching - med næven i bordet Meditation - Stilhedens kraft Fremtidens Supercoach Ekspertrolle og medier: Majken bliver løbende brugt som ekspert i coaching i forskellige skrevne medier, tv-medier samt gennem Dansk Psykologforening. Hun fungerer endvidere som skribent og ekspert i coaching, stress og lederskab for Berlingske Business samt som ekspert i intuitiv intelligens og det nye lederskab for One Open Space. Majken fungerer også som brevkasseredaktør og forfatter til en lang række artikler om coaching, stress, meditation og personlig udvikling på BT.

11 Medunderviser Birgitte Svinth Birgitte Svinth er erhvervspsykolog og samarbejdspartner i Matzau Erhvervpsykologer. Birgitte er cand.psych fra Københavns Universitet og autoriseret af Dansk Psykolog Nævn. Hun er bredt funderet og efteruddannet i systemisk, narrativ og eksistentiel praksis. Hun har de sidste 15 år arbejdet på det organisationspsykologiske felt som intern og ekstern konsulent, coach, underviser og proceskonsulent. Hun har bred erfaring fra såvel offentlige som private virksomheder. Birgitte har spidskompetence indenfor ledelsesudvikling og erhvervspsykologisk coaching, og er særligt specialiseret i coaching med hjertet i businesskontekst. Hun ser det som sin opgave at skabe mulighed for sine kunders bevidste udvikling af eget lederskab i tæt vekselvirkning med den organisatoriske sammenhæng. Hun kombinerer refleksion og fordybelse med en ligefrem og pragmatisk tilgang til arbejdslivets udfordringer. Birgitte ses som en nærværende, rummelig og skarp coach og sparringspartner med fokus på ressourcer og muligheder. Birgitte har de seneste 8 år været ansat som udviklingskonsulent på Hvidovre Hospital. Tidligere har hun været ansat på Kolonien Filadelfia og hos TDC. Hun har de sidste 5 år været underleverandør til DIEU. Hun er medstifter af tidsskriftet Erhvervspsykologi.

12 Gæstelærer Kirsten Stendevad Kirstens bøger og forfatterskab: - Den nye (co-author, Nyt Nordisk 2002) - Simple-Living.dk (co-author Nyt Nordisk 2003) - Moderskab som Karrierefordel (Aschehoug 2004) - Den nye Karrierefar (Aschehoug 2005). - Millionøsehåndbogen (Politiken, oktober 2008) Kirsten Stendevad er cand.mag i moderne kultur og formidling fra Københavns Universitet, New School of Social Research og New York University. Kirsten er en farvestrålende pioner på forkanten af det nye paradigme og fungerer som samarbejdspartner i Matzau Erhvervspsykologer. Hun fungerer som foredragsholder og kursusleder af innovative lederskabsuddannelser og coaching workshops, og er særligt specialiseret i Det kvindelige lederskab on the edge. Kirsten har tilbragt det meste af sig professionelle liv i international miljøer og Bruxelles og New York, hvor hun har undervist i nye trends indenfor ledelse og bevidsthed gennem nyhedsmedierne såvel som hendes bøger. Kirsten har løst opgaver for store internationale virksomheder som Harvard Business School, MIT, Microsoft, Novo Nordisk A/S, GSK, Nokia, Danske Bank, City University of New York, Simmons Graduate School of Business (MBA program), New York Health & Raquet Club etc.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS)

Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) 1 Certificeret Strategisk Sundhedsrådgiver (CSS) Formål Sidder du med ansvaret for at udvikle arbejdet med sundhed på arbejdspladsen eller arbejder du med sundhed på arbejdspladsen og har et ønske om at

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Coaching Barometret 2009

Coaching Barometret 2009 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere