INDSIGTSBASERET COACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSIGTSBASERET COACH"

Transkript

1 AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR COACHES, LEDERE OG KONSULENTER Bliv uddannet til Indsigtsbaseret Coach på Danmarks eneste coachuddannelse baseret på bevidsthed on the edge, psykologiske kvantespring samt coachens personlige autenticitet og skarphed. MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER NØRREBROGADE 26, 4.T.V KBH. N.

2 AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR COACHES, LEDERE OG KONSULENTER NOV OKT VED MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER Matzau Erhvervspsykologer ApS Nørrebrogade 26, 4. t.v København N Telefon: Mobil: Web:

3 Bliv uddannet i Indsigtsbaseret Coaching på Danmarks eneste coachinguddannelse baseret på bevidsthed on the edge, psykologiske kvantespring samt coachens personlige autenticitet og nærvær. Indsigtsbaseret Coaching er en unik uddannelse og er den eneste af sin slags i Danmark. Uddannelsen er ikke en teknik-uddannelse, men retter sig derimod mod at opgradere og styrke coachens psykologiske indsigt og intelligens samt fornemmelse for flow og proces i coachingen. Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med udvikling af mennesker, og som anvender samtale som et af deres primære redskaber. Uddannelsen varetages af erfarne erhvervspsykologer og er således rettet mod coaches, konsulenter, ledere og andre professionelle, der ønsker at udvikle coachingens potentiale til at skabe udvikling på et mere avanceret plan end den gængse målorienterede coachingtilgang. Uddannelsen er intensiv og avanceret, og forudsætter forudgående erfaring med coaching, ledelse eller personlig udvikling. Målet for IC-uddannelsen Målet for uddannelsen er at skabe en række skarpe, bevidste og højtuddannede coaches, der kan bidrage til at løfte dansk coaching-praksis op på et højere niveau og blive rollemodeller for den avancerede Indsigtsbaserede Coaching. Formålet med IC-coaching er altid at hjælpe kunden til at transcendere problemer og mønstre gennem indsigt og nye veje frem. Dette kræver en coach, der mestrer kunsten at skabe en unik symfoni i udvekslingen med den individuelle kunde, hvilket fordrer træning og erfaring i at forlade alle forudfattede coachingmodeller. En IC-Coach er derfor trænet i at være responsiv, kreativ og nærværende i coaching-relationen, og er med skarphed såvel som indføling i stand til at facilitere forandring - uden anvendelse af faste koncepter, fasemodeller eller forudbestemte spørgsmål. Som IC-Coach vil du have fået dyb indsigt i teori og forståelse af den menneskelige psykologi, og din evne til at dechifrere og navigere i komplekse relationer vil være indsigtsfuld såvel som kraftfuld. Som IC-Coach vil du således være kapabel til at arbejde både i fortiden og i fremtiden og her håndtere og fascilitere komplekse, psykologiske situationer, relationer - og ikke mindst kunder. Du vil blive trænet i at arbejde erhvervsorienteret såvel som personligt. Og du vil blive uddannet i at mestre balancen mellem intervention og coaching. Dette med en suveræn evne til centrering og skarphed i rollen som coach. Som uddannet IC-Coach får du, på baggrund af uddannelsens intensitet, kvalitet og særlige avancerede vinkel, et unikt kvalitetsstempel, der adskiller dig fra de mange coaches, som befinder sig på dette brogede marked. Der er max 12 deltagere på et hold, således at du som kursist gennem hele forløbet modtager individuel vejledning og træning og dermed udvikler en unik og skarp profil i din rolle som professionel coach.

4 Præmisser for deltagelse på IC-uddannelsen En IC-Coach har en høj grad af selvindsigt og psykologisk intelligens og kan dokumentere erfaring med personlig udvikling, coaching eller lederskab. Uddannelsen strækker sig over 1 år og varetages af erfarne og autoriserede erhvervspsykologer. Præmisset for uddannelsen er, at coachens personlige evner og potentialer udfoldes og udvikles gennem livslang læring og udforskning, og at man således som professionel aldrig er færdiguddannet eller endeligt certificeret. Bevidsthed on the edge IC-Uddannelsen er baseret på det nye bevidsthedsparadigme. Det nye paradigme indbefatter en forståelse af energi, fysisk materie og bevidsthed, hvor psykologi, spiritualitet og kvantefysik går hånd i hånd. Denne forståelse kan omsættes til en række principper eller forudsætninger for, hvordan den enkelte skaber sit liv gennem sin bevidsthed sine tanker og følelser. Paradigmet belyser, hvordan de mennesker, oplevelser og situationer, vi møder i livet, netop er skabt og tiltrukket gennem vores egne indre overbevisninger. Udgangspunktet er således, at vi skaber indefra og ud. Som IC-Coach vil din coachingpraksis derfor folde sig ud fra et højere formål med coaching, som i denne optik er at styrke indsigten samt det personlige ansvar hos din kunde. Mål versus Indsigt Som IC-Coach har du som præmis, at adfærd altid er en følge af bevidstheden, og at ensidig fokusering på mål og adfærdsændring kan indeholde en risiko for forstærkning af personlige temaer hos kunden. Mål-coaching retter sig mod at styrke egoet, hvorimod IC-Coaching retter sig mod at styrke de højere psykologiske kvaliteter og centreringen i eget liv. Som færdiguddannet IC-Coach mestrer du forståelsen af, at selvindsigt og personlig udvikling er hovedingrediensen i et coaching-forløb. Nye veje, løsninger og adfærdsændringer, er garnituren. En integrativ tilgang til coaching På IC-forløbet udvides dine grundlæggende coaching-kompetencer med indsigter og inspirationer fra den psykodynamiske og transpersonlige psykologi såvel som den narrative tilgang. Udgangspunktet er integrativt med fokus på at udvikle dine personlige kompetencer i rollen som coach på tværs af teoretiske referencerammer. På uddannelsen introduceres du til teorier omkring bevidsthed og psykologi såvel som til den videnskabsteoretiske baggrund for de metoder, du præsenteres for. Uddannelsen er i overvejende grad praksisorienteret og dette med fokus på de personlige kompetencer frem for teknikker. Der lægges stor vægt på at udvikle en vifte af suveræne indsigter og metoder hos IC-Coachen, der med erfaring, supervision og træning kan bringes i spil og synergi alt afhængig af den individuelle kundes individuelle behov, historik og psykologiske DNA.

5 Fra teknik til mesterskab Enhver kunde er unik, med en unik DNA, et unikt fingeraftryk og en unik psykologi. At excellere som IC-Coach kræver, at du som coach bliver uddannet og erfaren nok, til at kunne forlade forudfattede spørgeteknikker, skemaer og systemer. Så længe eleven er optaget af at formulere det rigtige spørgsmål, kan det sande nærvær og den fine indføling ikke finde sted. Som IC-Coach udvikler du mesterskab, og mesteren forlader sig ikke på teknik, men formår derimod at etablere den samhørighed med sin kunde, der bliver baggrundstæppet, hvorpå coachingen folder sig ud som en original og unik opdagelsesrejse. En opdagelsesrejse, hvor vejen viser sig undervejs i processen, og hvor rejsen er målet i sig selv. Skarphed og centrering Et af de væsentligste elementer i træningen som IC-Coach er din personlige centrering og skarphed i rollen. Som IC-Coach bliver du trænet i at holde fast i dig selv og udfordre og spejle din kunde dér, hvor kunden er i modstand eller på gyngende grund. Det er her, at energien er ophobet, og potentialet for transformation er størst. Den enkelte coach s indsigt i eget forhold til autoriteter, tab, stress og relationer bliver her aktualiseret, hvorfor du som IC-Coach endvidere trænes i at gennemskue mekanismer som overføring og projektion i coachingforløbet. Rummelighed og nærvær Et helt centralt element af uddannelsen til Indsigtsorienteret Coach er evnen til at rumme din kunde. For at praktisere denne rummelighed kræves selvindsigt samt din egen evne til at rumme dig selv som menneske. Dertil kommer din evne til nærvær, samhørighed og væren i nuet. Et af de væsentligste elementer i uddannelsen er derfor den personlige indre udviklingsrejse, og herunder egencoaching. Dvs. dit arbejde med - og indsigt i egne personlige temaer. På uddannelsen vil du dels modtage individuel coaching fra underviserne samt gruppe-coaching på egne temaer såvel som på coaching-sager. Den Spirituelle Intelligens (SQ) Den Spirituelle Intelligens er den højeste af intelligenserne. Som IC-Coach vil du blive indført i forskningen om Den Spirituelle Intelligens som grundlag for at navigere i coaching-relationen, og din personlige SQ vil blive opgraderet. Du vil blive styrket i din evne til at arbejde intuitivt, modigt og nærværende, og du vil blive trænet og fastholdt i din evne til at være responsiv i processen. På IC-Uddannelsen vil du løbende blive guidet igennem meditative øvelser og indre rejser, og du vil derved komme i kontakt med de finere intuitive lag i din intelligens samt højere bevidsthed. IC-Uddannelsen er grundlæggende designet til at optræne din responsitivitet i nuet, idet du som kursist ikke på forhånd bliver adviseret om detaljerne for programmer og øvelser på modulerne.

6 Praktik på IC-uddannelsen Uddannelsen er modulopbygget over en periode på 1 år, og forløber over 8 træningsmoduler. Dertil kommer 4 individuelle coachingsamtaler af 1.5 time hos en erfaren og autoriseret erhvervspsykolog tilknyttet uddannelsen. I alt 16 dages undervisning + 6 timers individuel coaching. Igennem forløbet udarbejdes et personligt projekt, som præsenteres og evalueres på det afsluttende modul 8. Forløbet afsluttes med certificering i Indsigtsbaseret Coaching. Certificeringen gælder alene som uddannelsesbevis for gennemført og bestået uddannelse, og kan ikke opfattes som udtryk for, at coachen er færdiguddannet, idet vores indstilling er, at arbejdet med coaching er en livslang læringsproces. Uddannelsen ledes af Cand.psych.aut. Majken Matzau, indehaver af Matzau Erhvervspsykologer, i samarbejde med Matzau Erhvervspsykologers samarbejdspartnere. Medundervisere på uddannelsen er bl.a. Birgitte Svinth, som er en indsigtsfuld og erfaren erhvervspsykolog, samt Kirsten Stendevad, som er indehaver af Pure Evolution og en af de mest farvestrålende pionerer indenfor de nye paradigmer på det danske marked.

7 Indhold - Indsigtsbaseret Coach Teoretisk og praktisk indføring i Indsigtsbaseret Coaching Coaching i det nye paradigme Fra ydre- til indreorienteret En integrativ berigelse Coaching i den højere bevidsthed Livgivende og anerkendende coaching Spirituel intelligens i coaching Avancerede coachingfærdigheder Indføling og nærvær Flow, energi og resonans i coaching At arbejde i fortid-nutid-fremtid Håndtering af vanskelige følelser og rummelighed Kairos og kvantespring i coaching Projektioner og overføringsmekanismer Coach-rollen Psykisk sansning Modoverføring - den største fælde i coaching Balance mellem støtte og konfrontation Ubetinget anerkendelse og kærlighed Rummelighed og nærvær Konfrontation, spejling og intervention Skarphed og centrering i rollen

8 Individuel coaching 6 timers individuel coaching hos en autoriseret erhvervspsykolog Indsigt i egen automatadfærd og mønstre Bevidsthed om egne projektioner i coach-rollen Klarhed over egne forhold til konflikt, autoritet og relationer Kontakt med egen intuition og spirituel intelligens Form: Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg, træning, øvelser, supervision samt individuel coaching. Hvem: Konsulenter, coaches, ledere og andre professionelle der ønsker at udfolde egne samt coachingens fulde potentialer baseret på indsigt, bevidsthed samt psykologisk tilgang. Holdstørrelsen er på max 12 personer. Underviser er Cand.psych.aut. Majken Matzau samt Matzau Erhvervspsykologers samarbejdspartnere.

9 Hvornår: 8 undervisningsmoduler fra kl med opstart november Endvidere 4 individuelle coachinger af 1,5 times varighed Modul 1 Coaching i det nye paradigme november Modul 2 Livgivende coaching januar 10 Modul 3 Unikke undtagelser februar Modul 4 Spirituel Intelligens i coaching marts Modul 5 Nærvær og psykisk sansning 5-6. maj Modul 6 Projektion og skarphed juni Modul 7 Kvantespring i coaching august Modul 8 Certificering oktober Coaching 1 Uge Coaching 2 Uge 5-6 Coaching 3 Uge Coaching 4 Uge Hvor: Undervisning samt coaching foregår på Nørrebrogade 26, 4.t.v. Pris: Ved tilmelding opkræves kr + moms i depositum. Herefter opkræves kr. pr. halvår inkl. materialer og forplejning, ekskl. moms I alt kr + moms Tilmelding: Kontakt Majken Matzau for optagelsessamtale Tlf:

10 Kursusleder Majken Matzau Majken Matzau er født i 1969, uddannet psykolog fra Københavns Universitet, autoriseret af Dansk Psykolognævn, og har 10 års erfaring som erhvervspsykolog. Majken er endvidere uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen i København. Majken har siden 1997 udført erhvervsrettet psykologarbejde og konsulentopgaver samt udviklet og ledet organisations- og lederudviklingsprojekter for en lang række nationale og internationale virksomheder. Majken fungerer endvidere som underviser, forfatter og foredragsholder med speciale i ledelse og stress samt som ekspert i coaching. I sit arbejde kombinerer hun erhvervspsykologien med ekspert rådgivning, intuitiv vejledning samt meditation. Majken er indehaver af virksomheden Matzau Erhvervspsykologer i København, som beskæftiger sig med coaching, lederskab og intuitiv intelligens. Matzau Erhvervspsykologer er beliggende på Nørrebrogade 26, 4.t.v. og tæller et samarbejde mellem 7 erhvervspsykologer, konsulenter og coaches. Publikationer og forfatterskab: Opråb Coaching Stresshåndtering i postmoderniteten - En ledelsesopgave Coaching - Et spørgsmål om for-løsning Stresscoaching - med næven i bordet Meditation - Stilhedens kraft Fremtidens Supercoach Ekspertrolle og medier: Majken bliver løbende brugt som ekspert i coaching i forskellige skrevne medier, tv-medier samt gennem Dansk Psykologforening. Hun fungerer endvidere som skribent og ekspert i coaching, stress og lederskab for Berlingske Business samt som ekspert i intuitiv intelligens og det nye lederskab for One Open Space. Majken fungerer også som brevkasseredaktør og forfatter til en lang række artikler om coaching, stress, meditation og personlig udvikling på BT.

11 Medunderviser Birgitte Svinth Birgitte Svinth er erhvervspsykolog og samarbejdspartner i Matzau Erhvervpsykologer. Birgitte er cand.psych fra Københavns Universitet og autoriseret af Dansk Psykolog Nævn. Hun er bredt funderet og efteruddannet i systemisk, narrativ og eksistentiel praksis. Hun har de sidste 15 år arbejdet på det organisationspsykologiske felt som intern og ekstern konsulent, coach, underviser og proceskonsulent. Hun har bred erfaring fra såvel offentlige som private virksomheder. Birgitte har spidskompetence indenfor ledelsesudvikling og erhvervspsykologisk coaching, og er særligt specialiseret i coaching med hjertet i businesskontekst. Hun ser det som sin opgave at skabe mulighed for sine kunders bevidste udvikling af eget lederskab i tæt vekselvirkning med den organisatoriske sammenhæng. Hun kombinerer refleksion og fordybelse med en ligefrem og pragmatisk tilgang til arbejdslivets udfordringer. Birgitte ses som en nærværende, rummelig og skarp coach og sparringspartner med fokus på ressourcer og muligheder. Birgitte har de seneste 8 år været ansat som udviklingskonsulent på Hvidovre Hospital. Tidligere har hun været ansat på Kolonien Filadelfia og hos TDC. Hun har de sidste 5 år været underleverandør til DIEU. Hun er medstifter af tidsskriftet Erhvervspsykologi.

12 Gæstelærer Kirsten Stendevad Kirstens bøger og forfatterskab: - Den nye (co-author, Nyt Nordisk 2002) - Simple-Living.dk (co-author Nyt Nordisk 2003) - Moderskab som Karrierefordel (Aschehoug 2004) - Den nye Karrierefar (Aschehoug 2005). - Millionøsehåndbogen (Politiken, oktober 2008) Kirsten Stendevad er cand.mag i moderne kultur og formidling fra Københavns Universitet, New School of Social Research og New York University. Kirsten er en farvestrålende pioner på forkanten af det nye paradigme og fungerer som samarbejdspartner i Matzau Erhvervspsykologer. Hun fungerer som foredragsholder og kursusleder af innovative lederskabsuddannelser og coaching workshops, og er særligt specialiseret i Det kvindelige lederskab on the edge. Kirsten har tilbragt det meste af sig professionelle liv i international miljøer og Bruxelles og New York, hvor hun har undervist i nye trends indenfor ledelse og bevidsthed gennem nyhedsmedierne såvel som hendes bøger. Kirsten har løst opgaver for store internationale virksomheder som Harvard Business School, MIT, Microsoft, Novo Nordisk A/S, GSK, Nokia, Danske Bank, City University of New York, Simmons Graduate School of Business (MBA program), New York Health & Raquet Club etc.

INDSIGTSBASERET COAC H

INDSIGTSBASERET COAC H 6695_Matzau Mappe 27/08/08 13:45 Side 1 INDSIGTSBASERET COAC H INDSIGTSBASERET COAC H AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR COACHES, LEDERE OG KONSULENTER AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR COACHES, LEDERE OG

Læs mere

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching

Læs mere

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress.

STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH. Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH BLIV CERTIFICERET STRESSCOACH Stresscoachuddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress. STRESSCOACH APRIL - OKTOBER 2015 For professionelle, der

Læs mere

SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS

SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING OG BEHANDLING AF STRESS SPECIALISERET COACHINGUDDANNELSE FOR PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED RÅDGIVNING, COACHING

Læs mere

INDSIGTSBASERET COACH

INDSIGTSBASERET COACH INDSIGTSBASERET COACH AVANCERET COACHINGUDDANNELSE FOR ERFARNE COACHES, LEDERE, KONSULENTER OG PSYKOLOGER SEPTEMBER 2008 - MARTS 2010 VED MATZAU ERHVERVSPSYKOLOGER NØRREBROGADE 26, 4.T.V. 2200 KBH. N.

Læs mere

Ava n c e r e t co a c h i n g u d d a n n e l s e fo r er f a r n e co a c h e s, Ind s i g t s b a s e r e t Co a c h i n g

Ava n c e r e t co a c h i n g u d d a n n e l s e fo r er f a r n e co a c h e s, Ind s i g t s b a s e r e t Co a c h i n g Ava n c e r e t co a c h i n g u d d a n n e l s e fo r er f a r n e co a c h e s, k o n s u l e n t e r og ps y k o l o g e r Ind s i g t s b a s e r e t Co a c h i n g s e p t e m b e r 08-m a r t s

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress

Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress Specialiseret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching og behandling af stress SpecialiSeret coachinguddannelse for professionelle, der arbejder med rådgivning, coaching

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

StressFokus. Uddannelse i Stresscoaching. www.stressfokus.dk. for terapeuter, coaches, HR-ansatte etc. Bliv certificeret stresscoach

StressFokus. Uddannelse i Stresscoaching. www.stressfokus.dk. for terapeuter, coaches, HR-ansatte etc. Bliv certificeret stresscoach Uddannelse i Stresscoaching for terapeuter, coaches, HR-ansatte etc. Bliv certificeret stresscoach Bliv godt klædt på til at hjælpe mennesker af med stress. StressFokus www.stressfokus.dk UDDANNELSE I

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MENNESKE TIL MENNESKE

MENNESKE TIL MENNESKE MENNESKE TIL MENNESKE Pædagogisk Mindfulness Pædagogisk Leadership Indre Bæredygtighed Menneske til Menneske MINDFULNESS by Marie Kronquist MENNESKE TIL MENNESKE DE SKJULTE SIDER Mange fagpersoner i det

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Motiverende Kommunikation

Motiverende Kommunikation Motiverende Kommunikation med det sårbare menneske 23. og 24. april 2014 København Samtalen kører ned af et spor, som ender i en blindgyde med problemer, begrænsninger eller negative oplevelser. Langsomt,

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9

KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 9 Seks dage fra 11. marts til 30. april 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Systemisk teori, -tænkning og -ledelse Procesdesign og -ledelse Det personlige

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokko den 22.-29. marts 2015 Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Inkluderende og motiverende kommunikation

Inkluderende og motiverende kommunikation Inkluderende og motiverende kommunikation Hvilke aftryk ønsker du din kommunikation skal efterlade? 19. og 20. november 2014 København Samtalen kører ned af et spor, som ender i en blindgyde med problemer,

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation

Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Fokus og vedholdenhed styrk din præstation Skab præstationer i verdensklasse Bag toppræstationer i erhvervslivet og i sportens verden er der en række fælles mønstre. Vil du have indsigt i disse? På dette

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Proceshåndtering. Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer. (4 kursus dage)

Proceshåndtering. Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer. (4 kursus dage) 2-årig efteruddannelse i Proceshåndtering med fokus på Relationer og Ressourcer For terapeuter, undervisere, konsulenter, coaches og ledere. Målgruppe: - Tidligere deltagere på Basisefteruddannelsen på

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig?

Indledning. Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Indledning Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Denne bog giver dig indsigt i, hvordan du kan skifte mellem alle rollerne og samtidig bevare

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab

Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Teori U workshop for kvinder om personligt lederskab Marokkos bjerge og ørken Sahara ørkenen - lederudviklingsrejsen 2014 MÅLGRUPPE Kvinder, der arbejder som ledere på alle niveauer eller er selvstændige.

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere