Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Det nye Socialtilsyn"

Transkript

1 Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1

2 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde Kunder inden for stort set alle erhverv og i hele landet Specialister inden for opholdssteder, botilbud, skoler, familieplejeorganisationer, fonde/foreninger med særlige formål John Cubbin Linnea Weinreich Registreret revisor, partner Statsautoriseret revisor, partner 2

3 Program Lovgrundlag, overblik, hovedpunkter i det nye tilsyn Budget, godkendelse, tilsyn m.v. Årsrapport og nøgletal m.v. Revision, nye krav til revisionen Kommende udfordringer? 3

4 Lov om Socialtilsyn (LOV nr. 608 af 12. juni 2013) Lovgrundlag Bekendtgørelse om Socialtilsyn (BEK nr af 19. december 2013) Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af Lov om Socialtilsyn (BEK nr. 531 af 27. maj 2014) 4

5 Økonomiske hovedpunkter i ny tilsynsreform Årsrapport (tilbuddets), herunder nøgletal Budget - ikke prisfastsættelse Lovpligtigt uanmeldt beholdningseftersyn Påse størrelse af husleje og bestyrelseshonorar Fokus på krav til bestyrelsen, dens sammensætning og at være aktiv Gennemsigtighed og økonomisk bæredygtighed Vejledning ej endelig 5

6 Budget Prisfastsættelsesbudget (Takst godkendes) Budget (Budget godkendes) 6

7 Budget og godkendelse - 1 Tilbuddet skal udarbejde et budget som grundlag for godkendelse (Lov 16, stk. 1) Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og godkendelse af budget (Lov 16, stk. 3) Budgettet skal omfatte forventede indtægter og omkostninger (Bekg. 13) Tilsynet godkender det samlede budget (Bekg. 15, stk. 1) 7

8 Budget og godkendelse - 2 Socialtilsynet skal godkende budgettet hvis (Bekg. 15, stk. 2) : det understøtter den planlagte pædagogiske praksis og udvikling, ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed og giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 8

9 Budget og godkendelse - 3 Som led i godkendelsen af budgettet skal Socialtilsynet påse(bekg. 15, stk. 3): 1) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen), 2) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, 3) at goodwill ikke medregnes, og 4) at afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår. 9

10 Budget og godkendelse - 4 Socialtilsynet skal påse, at: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Revisor ikke har forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger Sammenhæng mellem omsætning og planlagte investeringer Soliditetsgrad set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Budgettet afspejler tilbuddets målgruppe, metoder og planer Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Nøgletal på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med regnskabet Pengestrømme mellem koncernens virksomheder kan følges i budget og regnskab 10

11 Årsrapporten Den Almindelige Tilbuddet skal udarbejde årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i Årsregnskabsloven (Lov 17, stk. 1) Socialtilsynet kan stille yderligere krav til regnskabsaflæggelsen, hvis det i særlige tilfælde vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i tilbuddets økonomi (Lov 17, stk. 2) Årsregnskabet skal sendes til tilsynet til orientering (Lov 18, stk. 1) 11

12 Årsrapporten - Tilbudsportalen Nøgletal, finansielle Tilbuddenes årsrapport skal indeholde: Økonomiske nøgletal, jf. seneste årsregnskab: a) Omsætning. b) Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud. c) Overskud/underskud i forhold til omsætning. d) Lønomkostninger i forhold til omsætning. Lønomkostningerne opgøres for henholdsvis omkostninger til personale ekskl. leder, omkostninger til leder og omkostninger til bestyrelseshonorarer. e) Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætning. f) Ejendomsudgifter i forhold til omsætning. g) Overskud/underskud. 12

13 Årsrapporten - Tilbudsportalen Nøgletal, øvrige Tilbuddenes årsrapport skal indeholde: Oplysninger om sygefravær. Oplysninger om personalegennemstrømning. Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer. 13

14 Soliditet Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Aktiver i alt Viser i % forholdet mellem egenkapital og aktiver i alt, og viser hvor stor en relativ andel af tilbuddets værdier, der er egenfinansierede. Nøgletal > 0 = insolvens 14

15 Soliditet - regneeksempel t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiver Ejendom Tilgodehavender Likvider Passiver Egenkapital Lang gæld Kort gæld Soliditetsgrad 10% 25% 20% 10% 25% 15

16 Revision - Lovgrundlag Regnskabet revideres af godkendt revisor (Lov 18, stk. 1) Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om revisionens tilrettelæggelse og indhold (Lov 18, stk. 4) Er gjort i Revisionsbekendtgørelsen God offentlig revisionsskik (forvaltningsrevision) (Rev.bekg. 2) 16

17 Revision - løbende Revisor skal foretage revision i årets løb: Systemrevision: Udføre kontrol af arbejdsgangene for økonomiske dispositioner (forretningsgange) Substansrevision: Stikprøvevis kontrollere bogførte bilag Foretage lovpligtigt kasse- og beholdningseftersyn uanmeldt 17

18 Revision afsluttende Revisor skal ved den afsluttende revision: Påse at regnskabet er opstillet efter gældende regler Påse at regnskabet ikke indeholder poster uvedkommende for tilbuddets virksomhed Påse at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler Påse at dispositioner er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter Påse at de økonomiske nøgletal i tilbuddets årsrapport er i overensstemmelse med det aflagte regnskab 18

19 Revision - afsluttende Revisor skal ved den afsluttende revision: Påse af udgifterne til husleje ikke overstiger markedslejen Påse at udgifterne til bestyrelseshonorar ikke overstiger, hvad der er sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang Påse at der ikke er medregnet goodwill i regnskabet Påse at afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår 19

20 Revision Markedsleje Revisor skal ved den afsluttende revision: Påse af udgifterne til husleje ikke overstiger markedslejen Markedslejen (at udgifterne til husleje ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål) Indhente ekstern vurdering hos ejendomsmægler? Væsentlige afvigelser? Konsekvenser heraf? 20

21 Revision Bestyrelseshonorar Revisor skal ved den afsluttende revision: Påse at udgifterne til bestyrelseshonorar ikke overstiger, hvad der er sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang 21

22 Revision - Bestyrelseshonorar Bestyrelseshonorar Formand eller menig? Kompetencer? Psykolog eller læge Advokat Revisor Ansvar? Hyppighed Forberedelse Opgaver Ansættelsessamtaler Møder med tilsynet Udarbejdelse af budgetter 22

23 Kommende udfordringer? Tilsynet skal ej godkende årsrapporten reaktioner på informationer i årsrapporten? Reaktion fra tilsynet på bemærkninger fra revisor? Reaktion fra tilsynet på manglende opfyldelse af krav? (herunder revisors opgaver) Markedsleje Koncern Vejledning Regnskabsskema? Ændringer til budgetskema 2016? 23

24 I er naturligvis velkomne til at kontakte os: John Cubbin: Direkte tlf.: Linnea Weinreich: Direkte tlf.:

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere