Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Betjeningsvejledning HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Brugervejledning HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Brugsvejledning HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

2 Manual abstract: UNIX er et varemærke tilhørende The Open Group. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Vejledning til computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evoarbejdsstationfamilien Fjerde udgave maj 2002 Dokumentets bestillingsnr. : Indholdsfortegnelse Vejledning til computeropsætning (F10) Hjælpeprogrammet til opsætning af computeren (F10). 1 Brug af Computeropsætning Filer... 4 Systemoplysninger... 4 About Angiv klokkeslæt og dato... 4 Gem på diskette Genskab fra diskette...

3 Gendan standardværdier, og afslut. 4 Ignorer ændringer og afslut. 4 Gem ændringerne, og afslut Lager Device Configuration. 5 Options.. 7 IDE DPS Self Test... 8 Controller Order

4 9 SCSI Narrow Termination.. 9 Opstartsrækkefølge... 9 Sikkerhed.. 10 Adgangskode for opsætning Adgangskode for opstart Password Options Smart Cover Smart Sensor.

5 11 Drevlås. 12 Master Boot Record Security Save Master Boot Record.. 14 Restore Master Boot Record Vejledning til computeropsætning (F10) iii Indholdsfortegnelse Sikkerhed for enhed Netværksservice-boot..... System-id.... Strøm- forsyning Energibesparelse..

6 .. Timeout..... Indstillinger for energibesparelse Avanceret* Power-On Options.. Onboard Devices PCI-enheder.. Indstillinger for bus Enhedsindstillinger...

7 .... PCI VGA-konfiguration iv Vejledning til computeropsætning (F10) Vejledning til computeropsætning (F10) Hjælpeprogrammet til opsætning af computeren (F10) Du kan gøre følgende ved hjælp af programmet til computeropsætning (F10): Ændre standardindstillingerne. Angive dato og klokkeslæt for systemet. Definere, få vist, ændre og bekræfte systemkonfigurationen, herunder indstillinger for processor, grafik, hukommelse, lyd, lager, kommunikation og inputenheder. Ændre boot-rækkefølgen for endheder, der kan startes fra, f.eks harddiske, diskettedrev, optiske drev eller LS-120-drev. Konfigurere IDE- og SCSIharddiskcontrollernes startprioritet. Konfigurere indstillinger for Quiet Drive (for drev, der understøtter denne funktion). Aktivere Quick Boot, som er hurtigere end Full Boot, men som ikke kører alle de diagnosticeringstests, som Full Boot kører. af hukommelse, produktnavn og andre ikke-fejlmeddelelser. Hvis der opstår en POST-fejl, vises der en meddelelse, uanset hvilken tilstand du har valgt. Du kan manuelt aktivere meddelelser under POST ved at trykke på en vilkårlig tast (undtagen F1 til F12). Oprette ejer-tag, som vises, hver gang systemet tændes eller genstartes. Angive det asset-tag eller det identifikationsnummer, som virksomheden har tildelt computeren. Aktivere anmodningen om adgangskode for start i forbindelse med både genstart og start af systemet. Oprette en adgangskode for opsætning, som kontrollerer adgangen til computerens opsætningsprogram (F10) og de indstillinger, som er beskrevet i dette afsnit. Sikre integrerede I/O-funktioner, herunder serielle porte, USB-porte eller parallelporte, lyd eller integreret NIC, så de ikke kan bruges, før de er afsikret. Aktivere eller deaktivere MBRsikkerhed (Master Boot Record). Aktivere eller deaktivere mulighed for opstart fra flytbare medier. Aktivere eller deaktivere muligheden for at skrive til de flytbare medier (hvis hardwaren understøtter dette). Afhjælpe fejl i systemkonfigurationen, som blev påvist men ikke automatisk rettet i forbindelse med POST. Duplikere systemopsætningen ved at gemme systemkonfigurationen på en diskette og gendanne den på en eller flere computere. Udføre selvtest på en angivet IDE-harddisk (hvis drevet understøtter dette). eller genstart computeren. genstarte computeren for at få adgang 3. Vælg et sprog på listen, og tryk på Enter. 4. Hvis du vil foretage og gemme ændringer, skal du vælge Filer > Gem ændringerne, og afslut. Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

8 Hvis du fortryder nogle af dine ændringer, skal du vælge Ignorér ændringer og afslut. Vælg Gendan standardværdier, og Afslut for at vende tilbage til fabriksindstillingerne. Denne indstilling gendanner systemets oprindelige standardindstillinger. Vejledning til computeropsætning (F10) 3 Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning Overskrift Filer Funktion Systemoplysninger Beskrivelse Viser: About Angiv klokkeslæt og dato Gem på diskette Produktnavn Processortype/hastighed/trin Størrelse på cache (L1/L2) Størrelse på hukommelse System-ROM (herunder familie-navn og version) Serienummer på kabinettet Sporingsnummer Integreret MAC-adresse for integreret, aktiveret NIC (hvis den er til rådighed) Viser meddelelse om copyright. Her kan du angive klokkeslæt og dato for systemet. Gemmer systemets konfiguration, inkllet af hoveder må højst være 256. Antal sektorer pr. spor må højst være 63. Disse felter er kun synlige og kan kun ændres, hvis oversættelsesmetoden er indstillet til User. Multisector Transfers (kun IDE ATA-enheder) Angiver, hvor mange sektorer der overføres pr. multisektor-pio-operation. Indstillingerne, der afhænger af drevets funktioner, er: Deaktiveret, 8 og 16. Quiet Drive (Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller). Performance Giver drevet mulighed for at fungere med maksimal ydelse. Quiet Reducerer støj fra drevet under drift. Drevet fungerder er tidligere gemt en sikkerhedskopi af MBR. Den aktuelle opstartsdisk er den, hvorfra sikkerhedskopien af MBR'en blev gemt. FORSIGTIG: Der er muligvis ikke adgang til disken efter gendannelsen af en tidligere gemt MBR, når en diskkommando eller operativsystemet har ændret MBR'en. Gendan kun en tidligere MBR, hvis du er sikker på, at den aktuelle startdisks MBR er beskadiget eller inficeret af virus. Sikkerhed for enhed Aktiverer/deaktiverer serielportene A og B, parallelport, USB-porte, systemets lyd, netværkscontrollere (visse modeller) og SCSI-controllere. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. 14 Vejledning til computeropsætning (F10) Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning (Fortsat) Overskrift Sikkerhed (fortsat) Funktion Netværksservice-boot Beskrivelse Aktiverer/deaktiverer computerens mulighed for at starte fra et operativsystem, der er installeret på en netværksserver. (Denne funktion er kun tilgængelig på NIC-modeller, og netværkscontrolleren skal befinde sig på PCIbussen eller være integreret på systemkortet). Gør det muligt at indstille: Asset-tag (16-byte identifikation) og ejer-tag (80-byte identifikation, der vises under POST) System-id Se Desktop Management Guide for at få flere oplysninger. Serienummeret på kabinettet eller UUID-nummeret (Universal Unique Identifier), hvis det aktuelle nummer er ugyldigt. (Disse id-numre angives normalt fra fabrikken og brugs til at identificere systemet). Tastaturets lokalindstillinger (f.eks. engelsk eller dansk) til angivelse af system-id. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. Vejledning til computeropsætning (F10) 15 Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning (Fortsat) Overskrift Strømforsyning Funktion Energibesparelse Beskrivelse Gør det muligt at indstille energibesparelsestilstanden til avanceret, deaktiveret eller minimum. Ved minimal energibesparelse aktiverer harddisken og systemet ikke energibesparelsestilstanden, men indstillingen gør det muligt at trykke på afbryderknappen for at afbryde systemet. Denne indstilling påvirker ikke strømstyringen i forbindelse med operativsystemer med ACPI. (aktiveret/deaktiveret). Sikker POST (aktiveret/deaktiveret). understøttes kun på udvalgte modeller). F9 prompt (Aktivér/Deaktivér). denne funktion vises teksten ikke. prompt (Aktivér/Deaktivér). denne funktion vises teksten ikke. Hvis du trykker på F10-tasten, får du alligevel adgang til skærmbilledet Setup. F12 prompt (Aktivér/Deaktivér). Aktiveres denne funktion, vises teksten "F12 = Network Service Boot" under POST. Deaktiveres denne funktion vises teksten ikke. Hvis du trykker på F12-tasten, tvinges systemet alligevel til at starte fra netværket. *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. Vejledning til computeropsætning (F10) 17 Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning (Fortsat) Overskrift Avanceret* (fortsat) Funktion Power-On Options (fortsat) Beskrivelse Option ROM prompt (aktiveret/deaktiveret) Aktiveres denne funktion vises en meddelelse, inden options-rom'er indlæses. (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). Kilde til fjernaktivering af genstart (fjernserver/lokal harddisk). UUID (Universal Unique Identifier) (aktiveret/deaktiveret). Alle Compaqs computere har en entydig identifikation (serie nummer, produktionsdato/klokkeslæt, osv). Delay (i sekunder) (aktiveret/ deaktiveret). denne funktion kan Microsoft Windows-operativsystemerne køre optimalt. Funktionen dkal deaktiveres for at visse ikke-microsoftoperativsystemer kan fungere korrekt. USB Top of Memory (aktiveret/ deaktiveret). Aktiveres denne funktion, placeres USB-hukommelsesbufferen øverst hukommelsen. Fordelene er, at den del af hukommelsen, der ligger under 1 MB, frigøres til option-rom'er. Ulempen er, at HIMEM.SYS, der er en populær funktion til styring af hukommelsen, ikke fungerer korrekt, når USB-buffere placeres øverst i hukommelsen OG systemet har 64 MB eller mindre RAM. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. Vejledning til computeropsætning (F10) 19 Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning (Fortsat) Overskrift Avanceret* (fortsat) Funktion Power-On Options (fortsat) Beskrivelse Hot-Pluggable MultiBay Floppy (aktiveret/deaktiveret). Aktiveres denne funktion kan brugere slutte et MultiBay-diskettedrev til et kørende system, der kører Windows 2000 eller Windows XP. Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

9 Powered by TCPDF ( (Funktionen understøttes kun på udvalgte modeller). *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. Onboard Devices Gør det muligt at angive ressourcer til eller deaktivere interne systemenheder (f.eks. diskettecontroller, seriel port eller parallel port). er kun påkrævet, hvis der er installeret mere end én grafikcontroller. PCI SERR# Generation. ECC-supporten tillader hardwarebaseret fejlkorrektion af hukommelser med ECC. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. 20 Vejledning til computeropsætning (F10) Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning (Fortsat) Overskrift Avanceret* (fortsat) Funktion Enhedsindstillinger Beskrivelse Gør det muligt at indstille: Printertilstand (tovejs, EPP & ECP og kun output). Num Lock-tilstand ved start (til/fra). PME-Wakeup Events (Power Management Event) (aktiveret/deaktiveret). Processor cache (aktiveret/deaktiveret). ACPI S3-support (Aktivér/Deaktivér). S3 er en ACPI-sleep-tilstand (Advanced Configuration and Power Interface), som ikke understøttes af alt hardwaretilbehør. Denne funktion understøttes kun på udvalgte modeller. ACPI S3 Video REPOST (Aktivér/Deaktivér). Med denne funktion køres videooption-rom'en igen ved start fra S3-tilstanden. *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. Vejledning til computeropsætning (F10) 21 Vejledning til computeropsætning (F10) Computeropsætning (Fortsat) Overskrift Avanceret* (fortsat) Funktion Device Configuration (fortsat) Beskrivelse Gør det muligt at indstille: ACPI S3 Hard Disk Reset (Aktivér/Deaktivér). Nulstiller harddisken ved start fra S3-sleep-tilstand. ACPI S3 PS2 Mouse Wake Up (aktiveret deaktiveret). Gør det muligt at aktivere systemet fra S3-sleep-tilstand ved hjælp af musen. AGP Aperture size (indstillingerne afhænger af platformen). Giver dig mulighed for at angive, hvor meget systemhukommelse der skal reserveres til brug for grafikcontrolleren. Monitor Tracking (Aktivér/Deaktivér). Tillader, at ROM'en gemmer skærmoplysninger. *Disse indstillinger bør kun bruges af erfarne brugere. PCI VGA-konfiguration Vises kun, hvis der er flere PCI-videoadaptere i systemet. Giver brugerne mulighed for at angive, hvilken VGA-controller der skal være "boot"- eller primær VGA-controller. Støtten for programmet til opsætning af computeren kan variere afhængigt af den specifikke hardwarekonfiguration. 22 Vejledning til computeropsætning (F10). Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

Vejledning ti computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning ti computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning ti computeropsætning (F10) Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 215867-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder en vejledning i brugen af programmet

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861313

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861313 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/862440

Din brugermanual HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/862440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865746

Din brugermanual HP DX5150 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865746 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 MICROTOWER PC i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Dokumentets bestillingsnr.: 389194-082 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Adgang til hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) 2 Sprog i hjælpeprogrammet Setup (Opsætning)

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower

Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Vejledning til computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktop dx2000 Microtower Dokumentets bestillingsnr.: 359500-081 Februar 2004 Denne vejledning indeholder en vejledning i brugen af programmet

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230

Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Vejledning til Computeropsætning (F10) HP Compaq Business Desktops-modellerne d220 og d230 Dokumentets bestillingsnr.: 331599-081 Juni 2003 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram.

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Dokumentets bestillingsnr.: 312945-082 September 2003 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram. Opsætningsprogrammet bruges

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops

Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Vejledning til computeropsætning (F10) Business Desktops Dokumentets bestillingsnummer: 361206-082 September 2004 Her får du vejledning i brug af computerens opsætningsprogram. Opsætningsprogrammet bruges

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859480

Din brugermanual HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

MultiBoot. Dokumentets bestillingsnr.:

MultiBoot. Dokumentets bestillingsnr.: MultiBoot Dokumentets bestillingsnr.: 405530-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Standardrækkefølge for opstartsenheder 2 Aktivering af opstartsenheder i Computeropsætning 3 Overvejelser i forbindelse

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ IPAQ http://da.yourpdfguides.com/dref/869039

Din brugermanual HP COMPAQ IPAQ http://da.yourpdfguides.com/dref/869039 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) (F10) HP Compaq dx7400-serien

Vejledning til hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) (F10) HP Compaq dx7400-serien Vejledning til hjælpeprogrammet Computer Setup (Computeropsætning) (F10) HP Compaq dx7400-serien Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230

Din brugermanual HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109

Din brugermanual HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://da.yourpdfguides.com/dref/859109 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D330 MICROTOWER DESKTOP PC http://da.yourpdfguides.com/dref/864728

Din brugermanual HP COMPAQ D330 MICROTOWER DESKTOP PC http://da.yourpdfguides.com/dref/864728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP DX6050 MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/865241

Din brugermanual HP DX6050 MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/865241 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Vejledning til fejlfinding. Compaq ipaq Desktop-pc er

Vejledning til fejlfinding. Compaq ipaq Desktop-pc er Vejledning til fejlfinding Compaq ipaq Desktop-pc er Å Ä OM DENNE VEJLEDNING 2000 Compaq Computer Corporation. Denne vejledning må ikke fotokopieres eller på anden måde reproduceres uden skriftlig tilladelse

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed. Dokumentets bestillingsnr.: Januar 2006

Sikkerhed. Dokumentets bestillingsnr.: Januar 2006 Sikkerhed Dokumentets bestillingsnr.: 405531-081 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsfunktioner 2 Adgangskoder Computeropsætnings- og Windows-adgangskoder.... 2 1 Koordinering af adgangskoder.................

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Computer Setup (Computeropsætning) Brugervejledning

Computer Setup (Computeropsætning) Brugervejledning Computer Setup (Computeropsætning) Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177919-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005 Fejlfinding Dokumentets bestillingsnr.: 383067-083 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Hurtig tjekliste Computeren starter ikke.......................... 1 2 Computerskærmen er sort........................

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Bundkort Beskrivelse

Bundkort Beskrivelse Bundkort 2 3 4 8 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 20 2 7 8 9 Bundkortet er computerens midtpunkt, alle de andre hardware komponenter er tilsluttet til bundkortet. Når du skal købe et bundkort er det vigtigt at alle

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150

Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150 Vejledning til fejlfinding HP Business Desktop model dx5150 Dokumentets bestillingsnummer: 375373-081 December 2004 Denne vejledning indeholder nyttige råd og løsninger til fejlfinding i forbindelse med

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwarevejledning. HP SimpleSave. Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning. SimpleSave

Softwarevejledning. HP SimpleSave. Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhedskopieringssoftware Brugervejledning Softwarevejledning SimpleSave Få hjælp Du kan få yderligere hjælp med drevet, dets installation og software ved at kontakte en af følgende: HP

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere