TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE"

Transkript

1 TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE Juni 2015

2 2 INDHOLD Baggrund side 3 Lovgrundlag side 4 Skadestedssæt (SKS) principper for anvendelse side 4 Fordeling af skadestedssæt i politikredsene side 5 Tildeling af skadestedssæt side 6 Politiets vagtcentrals håndtering af skadestedssæt side 6 Default skadestedssæt side 7 Anvendelse af et fast skadestedssæt side 8 Kommunikationstegninger side 8 Ambulanceeskorte side 10 Ekspertberedskabernes anvendelse af SINE side 10 Anvendelse af SINE i kystnært område side 11 Frigivelse af skadestedssæt side 14 Grundlæggende elementer i kommunikationsarkitekturen side 14 Bilag 1: Medlemmer af TOAS pr. 13. november 2014 side 17

3 3 BAGGRUND SINE (Sikkerhedsnet) er Danmarks radionet til beredskabskommunikation. SINE blev implementeret af Center for Beredskabskommunikation (CFB) i slutningen af 00 erne. I 2010 blev radionettet endeligt godkendt til beredskabsbrug. SINE er i dag et velfungerende radionet, der sikrer kommunikation i og på tværs af beredskaberne. Radiokommunikation på tværs af beredskaberne skal foregå efter særlige retningslinjer og på særlige talegrupper de såkaldte skadestedssæt, ofte forkortet SKS. Retningslinjerne for kommunikation på SKS er lavet i tæt samarbejde mellem CFB og TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE), der er en arbejdsgruppe med repræsentanter for regionerne, kommunerne, forsvaret, politiet og Beredskabsstyrelsen. Alle beredskabsgrene er dermed repræsenteret i TOAS. Retningslinjerne bliver løbende evalueret og tilpasset de erfaringer, som beredskaberne gør sig, når de kommunikerer på SKS. Alle forslag til tilpasninger skal vurderes af beredskabernes egne repræsentanter og derefter behandles i TOAS.

4 4 LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet: 3 Det landsdækkende radiokommunikationsnet skal anvendes i overensstemmelse med de procedurer og retningslinjer for kommunikationsarkitektur, som anvises af Rigspolitiet. Dermed har Center for Beredskabskommunikation det formelle beslutningsmandat, men arbejdet sker i samarbejde med og på indstillinger fra TOAS. Se medlemmerne af TOAS i Bilag 1. SKADESTEDSSÆT (SKS) PRINCIPPER FOR ANVENDELSE Et skadestedssæt er et sæt af seks talegrupper, som skal benyttes til tværgående beredskabskommunikation på et indsatsområde. VPN 9 er reserveret udelukkende til skadestedssæt. Der er 200 skadestedssæt på landsplan. Indsatslederne og andre ledere anvender 2 radioer: Én radio anvendes til kommunikation med andre indsatsledere på det tildelte skadestedssæt XXX talegruppe ISL. På den måde kan indsatsledelsen på stedet kontinuerligt dele vigtig information med hinanden uden at skulle gentage meldingen flere gange. Dette sparer tid og mindsker risikoen for fejlinformation. Den anden radio anvendes til kommunikation med egne styrker på stedet. Mandskabet på et indsatsområde anvender én radio til kommunikation via egne talegrupper.

5 5 Talegrupperne i skadestedssæt er: Navn på talegruppe Brugere på talegruppen SKS XXX ISL Anvendes på indsatsområdet af ISL-PO, ISL-RB og KOOL, som er grundstammen i indsatsledelsen. I tilfælde, hvor der indsættes andre fagkyndige beredskaber, kan grundstammen i indsatsledelsen suppleres SKS XXX KST Anvendes først når det er udmeldt, at KST er etableret - jf. REFIL Anvendes af opmarchleder politi samt alle tilgående styrker SKS XXX SK LEDER Anvendes kun af ISL-RB og skadestedsledere ved opdeling af indsatsområdet i flere skadesteder SKS XXX HOLDLEDER Anvendes af holdlerede fra redningsberedskabet og Beredskabsstyrelsen SKS XXX SUND Anvendes af præhospitalt beredskab, ambulanceledere og behandlingsplads SKS XXX ØVRIGE Anvendes af øvrige aktører på SKS efter indsatsledelsens anvisning Skadestedssættene er programmeret ind i alle radioer, der anvendes under indsats. FORDELING AF SKADESTEDSSÆT I POLITIKREDSENE Nummer Politikreds Skadestedssæt 1 Nordjyllands Politi Østjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi Sydøstjyllands Politi Syd- og Sønderjyllands Politi Fyn Politi Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Midt- og Vestsjællands Politi Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi Fællespulje Øst Fællespulje Vest

6 6 Alle politiets vagtcentraler har adgang til at reservere skadestedssæt fra bufferen, såfremt man ikke har flere ledige skadestedssæt i egen politikreds pulje. Derefter vil det valgte skadestedssæt være utilgængeligt for andre, indtil det frigives igen. Øvrige skadestedssæt er fordelt således: Formål Skadestedssæt Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Tinglev Reserveret Metroen i København 191 og 192 Aalborg Lufthavn 193 Aarhus Lufthavn 194 Billund Lufthavn 195 Roskilde Lufthavn 196 Storebæltsforbindelsen 197 og 198 Købehavns Lufthavn 199 Øresundsforbindelsen 200 TILDELING AF SKADESTEDSSÆT Skadestedssæt tildeles på følgende to måder: Hovedstaden, politikreds 10 og 11: I Københavns og Københavns Vestegns Politikredse tildeler Alarmcentralen for Storkøbenhavn skadestedssæt i sending 1, når Brand og Redning er involveret. Øvrige politikredse: Politiets vagtcentral tildeler skadestedssæt til alle indsatser med to eller flere beredskabsmyndigheder. Beredskaberne får skadestedssæt i sending 2 POLITIETS VAGTCENTRALS HÅNDTERING AF SKADESTEDSSÆT Skadestedssæt tildeles af politiets vagtcentral i den politikreds, hvor skadestedssættes skal anvendes. Efter modtagelse af 112-alarmen på politiets vagtcentral, tildeler disponenten således skadestedssæt, hvis der er mindst to beredskabsmyndigheder involveret.

7 7 Politiet lytter med på skadestedssæt: Hvis politiet selv deltager i indsatsen Efter direkte anmodning lytter politiet også med på skadestedssæt, hvor de IKKE selv deltager i indsatsen DEFAULT SKADESTEDSSÆT Alle politikredse er forpligtet til at lytte med på kredsens default skadestedssæt, som er politikredsens nummer + 0. Nordjyllands Politikreds default SKS 10 talegruppe ISL Østjyllands Politikreds default SKS 20 talegruppe ISL Osv. Anvendelse af default skadestedssæt: Under fremkørsel til skadestedssæt Under fremkørsel til indsatsområde skal ISL-PO, ISL-RB og den koordinerende læge tale sammen om aktuelle forhold på default skadestedssæt talegruppe ISL. Kontaktpunkter og eventuelt opmarchområde kan aftales under fremkørsel, med mindre dette allerede er meldt ud i anmeldelsessituationen. Tværsektoriel kontaktmulighed Har et beredskab ikke modtaget et tildelt skadestedssæt, kan beredskabet altid henvende sig på politikredsens default skadestedssæt talegruppe ISL. Akutte situationer I forbindelse med eskalering af ABA-alarmer Foruden 112-alarmer modtager redningsberedskaberne også andre alarmtyper fra egne vagtcentraler fx alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-alarmer). Ved disse alarmer vil der ikke blive tildelt et skadestedssæt, da alarmen ikke sendes til politiet. Såfremt ISL-RB alligevel konstaterer, at han har brug for et skadestedssæt, rekvireres dette via default skadestedssæt talegruppe ISL. Politiets vagtcentral tildeler herefter et skadestedssæt. Overgang fra default skadestedssæt til tildelt skadestedssæt Ved ankomst til indsatsområde mødes indsatsledelsen og ser hinanden i øjnene

8 8 Indsatsledelsen skifter til det tildelte skadestedssæt ISL-PO har ansvaret for på default SKS talegruppe ISL, at underrette politiets vagtcentral om, at indsatsledelsen nu skifter til det tildelte SKS XXX talegruppe ISL ISL-RB meddeler holdleder brand, at han skal skifte til det tildelte SKS talegruppe HL BRAND KOOL meddeler egne styrker, at de skal skifte til det tildelte SKS talegruppe SUND Politiets vagtcentral underretter på default skadestedssæt talegruppe ISL eventuelle øvrige styrker på vej til indsatsområdet om, at de skal skifte til det tildelte skadestedssæt samt kan hjælpe tilgående styrker med hvilken talegruppe de skal benytte Politiets vagtcentral skal fortsat lytte på default skadestedssæt talegruppe ISL ANVENDELSE AF ET FAST SKADESTEDSSÆT Hvis en hændelse finder sted på et område, som er tildelt et fast skadestedssæt fx Storebæltsforbindelsen, Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen stiller beredskaberne øjeblikkeligt radioerne ind på det faste skadestedssæt. KOMMUNIKATIONSTEGNINGER På Center for Beredskabskommunikations hjemmeside findes tegninger af kommunikation under følgende forhold: Politiet 1. patruljevogn fremkørsel 1. patruljevogn på stedet ISL-PO fremkørsel ISL-PO på stedet KST i LIMA-køretøj KST i bygning Politiets vagtcentral/ksn (ligger på Polnet og politiets beredskabsportal) Fase 1 - Anmeldelsesfase og fremkørsel Fase 2 - Indsatsledelse mødt frem uden oprettet KST Fase 3 - KST er oprettet og staben funktionsduelig

9 9 Brand og Redning ISL RB fremkørsel ISL RB på stedet Holdleder RB anvendelse af SKS ISL RB indsatsområde opdelt i to skadesteder Enhed uden holdleder assisterer et naboberedskab Præhospitalt beredskab Akutlæge og ambulance på stedet 1. ambulance anvendelse af SKS 1. akutbil i indsatsområde, hvor SKS er tildelt KOOL anvendelse af SKS Anvendelse af SKS på behandlingsplads Ambulance med politieskorte Beredskabsstyrelsen BRS vagthavende på vej til indsatsområde, hvor KST ikke er oprettet BRS vagthavende på vej til indsatsområde, hvor KST er oprettet BRS vagthavende arbejder på indsatsområde HAZMAT og KEMI på vej til et indsatsområde hvor KST ikke er oprettet HAZMAT og KEMI på vej til et indsatsområde med KST oprettet HAZMAT og KEMI arbejder på et indsatsområde Forsvar EH 101 på vej til uheldssted EH 101 på mission med patient EH 101 og en ambulance skal anvende et SKS i forbindelse med overflytning af en patient fra helikopteren til en ambulance, som efterfølgende skal køre patienten til et hospital. Eftersøgning af bortgået person - politiet og forsvarets helikoptere Ekspertberedskaber EOD fremkørsel EOD på stedet

10 10 Havarikommissionen fremkørsel Havarikommissionen på stedet Anvendelse af SINE i kystnært område SAR-operation MAS-operation Andre aktører (andre end de professionellen beredskaber) SKATs anvendelse af SKS i forbindelse med kontroller SKAT får adgang til alle 200 SKS og skal i forbindelse med kontroller anvende SKS talegruppe ISL. Rekvirering af SKS sker ved at SKAT retter henvendelse til den politikreds, hvor kontrollen startes op. Politiets vagtcentral tildeler et SKS til SKAT. SKAT meddeler sine samarbejdspartnere, hvilket SKS som er tildelt til kontrollen. Når kontrollen er afsluttet, retter SKAT henvendelse til den politikreds, som har tildelt SKS og meddeler, at SKS skal afmeldes. AMBULANCEESKORTE For ambulancekørsler med politieskorte skal der anvendes et separat skadestedssæt til hver eskorte til kommunikation mellem ambulancen og eskorten. Eskorten og ambulanceføreren skal benytte SKS XXX talegruppe ISL De to enheder kan dermed koordinere kørslen i forhold til: Ændringer i ruteplan Trafikmeldinger Politiets vagtcentral kan følge med og koordinere i forhold til overdragelse ved kredsgrænser o.l. Eksempel: Til et alvorligt færdselsuheld i en politikreds er der tildelt et skadestedssæt til uheldet. Under arbejdet på uheldsstedet besluttes det, at to alvorligt tilskadekomne skal transporteres til hospital under politieskorte. Der skal nu tildeles to skadestedssæt til ambulanceeskorterne. Dette indebærer, at der til dette uheld er tildelt i alt 3 skadestedssæt: Skadestedssæt til selve uheldet

11 11 Skadestedssæt til ambulance eskorte 02 SKS XXX talegruppe ISL Skadestedssæt til ambulance eskorte 01 SKS XXX talegruppe ISL EKSPERTBEREDSKABERNES ANVENDELSE AF SINE Ekspertberedskaberne er en ressource for indsatsledelsen. Den myndighed på indsatsområde, der rekvirerer et ekspertberedskab, meddeler, hvilket SKS og talegruppe, som ekspertberedskabet skal anvende. Det er politiets vagtcentral, der videregiver oplysningen. Ekspertberedskaberne tæller Kemisk Beredskab, Center for Biosikring- og beredskab, Statens Institut for Strålebeskyttelse, Nukleart Beredskab, Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD), Embedslægerne, Hjemmeværnet og Havarikommissionen. ANVENDELSE AF SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE Det er Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) i Aarhus, der leder eftersøgnings- og redningsopgaver i forbindelse med nødstedte personer i kystnære områder (fra vandkanten og ud), fjorde og hav Jf. REFIL. Jf. SAR Danmark er maritim VHF det primære kommunikationsmiddel ved søredningsindsatser på havet og i kystnære områder. Maritim VHF benyttes, fordi civile skibe og beredskaber ofte deltager i redningsindsatser og derfor skal kunne kommunikere med de professionelle beredskaber. Desuden går kontakten til Lyngby Radio via VHF. I forbindelse med en eftersøgning og redningsopgave til søs vil JRCC udpege en On Scene Coordinator (OSC), der på vegne af JRCC styrer enhederne til søs under anvendelse af maritim VHF. Ligeledes vil den operative kommunikation mellem JRCC og enheder til søs og mellem enhederne til søs internt foregå på maritim VHF. JRCC anvender kaldenavn: DANISH RESCUE SAR helikopter anvender kaldenavn: RESCUE XXX (hvor XXX er halenummeret.) SINE anvendes kun til kommunikation i kystnære områder i helt specifikke situationer. Anvendelsen af SINE i forbindelse med en SAR-operation: Udveksling af personfølsomme oplysninger Rekvisitioner (oplysninger om kajplads, anløbsplads etc.) Afklarende spørgsmål Helikopterlandingsplads politiet Koordination med KOOL

12 12 Anvendelse af default skadestedssæt: Under fremkørsel til indsatsområdet skal al kommunikation mellem ISL-PO, ISL-RB, KOOL og JRCC (og SAR helikopter) ske på default SKS talegruppe ISL. Kontaktpunkter og eventuelt opmarchområde kan aftales under fremkørsel, med mindre dette allerede er meldt ud i anmeldelsessituationen. Fremgangsmåden er den samme som ISL-PO, ISL-RB og KOOL plejer at anvende. Overgang fra default skadestedssæt til tildelt skadestedssæt Ved ankomst til indsatsområdet: Ved ankomst til indsatsområde mødes indsatsledelsen og ser hinanden i øjnene Indsatsledelsen skifter til det tildelte skadestedssæt ISL-PO har ansvaret for på default SKS talegruppe ISL, at underrette politiets vagtcentral samt JRCC om, at indsatsledelsen nu skifter til det tildelte SKS XXX talegruppe ISL ISL-RB meddeler holdleder brand, at han skal skifte til det tildelte SKS talegruppe HL BRAND, mens redningsbåden skifter til det tildelte SKS XXX talegruppe SK Leder. KOOL meddeler egne styrker, at de skal skifte til det tildelte SKS talegruppe SUND Politiets vagtcentral underretter på default skadestedssæt talegruppe ISL eventuelle øvrige styrker på vej til indsatsområdet om, at de skal skifte til det tildelte skadestedssæt samt kan hjælpe tilgående styrker med hvilken talegruppe de skal benytte Politiets vagtcentral skal fortsat lytte på default skadestedssæt talegruppe ISL. JRCCs rolle JRCC meddeler egne styrker, at de skal anvende tildelte skadestedssæt XXX. SAR helikopter skal anvende SKS XXX talegruppe ISL. JRCC udpeger en On Scene Coordinator (OSC), og meddeler OSC, at der skal anvendes SKS XXX talegruppe ISL mellem land, JRCC, OSC og helikopter og SKS XXX talegruppe SK Leder mellem OSC og enheder til søs. Professionelle enheder til søs underlagt OSC skal anvende SKS XXX talegruppe SK-Leder Overgang fra default skadestedssæt til tildelt skadestedssæt ISL-RB meddeler egne styrker, at de skal skifte til det tildelte SKS. Eksempel: ISL-RB meddeler sin redningsbåd, at der skal skiftes til SKS XXX talegruppe SK-Leder.

13 13 Anvendelsen af SINE i forbindelse med en MAS-operation: Det er Maritime Assistance Service (MAS) i Aarhus, der leder indsatsen til søs i forbindelse med miljøkatastrofer. I forbindelse med en miljøkatastrofe til søs vil MAS typisk udpege en On Scene Commander (OSC), der på vegne af MAS styrer enhederne til søs under anvendelse af SINE alternativt maritim VHF. MAS anvender kaldenavn: MARITIME ASSISTANCE SERVICE og/eller MAS-vagten Anvendelsen af SINE i forbindelse med en MAS-operation: Lokal koordination mellem land (KST/ISL RB) og OSC. Anvendelse af default skadestedssæt: Under fremkørsel til indsatsområdet skal al kommunikation mellem ISL-PO, ISL-RB (og evt. MAS) ske på default SKS talegruppe ISL. Kontaktpunkter og eventuelt opmarchområde kan aftales under fremkørsel, med mindre dette allerede er meldt ud i anmeldelsessituationen. Fremgangsmåden er den samme som ISL-PO, ISL-RB plejer at anvende. Overgang fra default skadestedssæt til tildelt skadestedssæt Ved ankomst til indsatsområdet: Ved ankomst til indsatsområde mødes indsatsledelsen og ser hinanden i øjnene Indsatsledelsen skifter til det tildelte skadestedssæt ISL-PO har ansvaret for på default SKS talegruppe ISL, at underrette politiets vagtcentral samt MAS (evt. på telefon) om, at indsatsledelsen nu skifter til det tildelte SKS XXX talegruppe ISL ISL-RB meddeler holdleder brand, at han skal skifte til det tildelte SKS XXX talegruppe HL BRAND, mens redningsbåden skifter til det tildelte SKS XXX talegruppe SK Leder. Politiets vagtcentral underretter på default skadestedssæt talegruppe ISL eventuelle øvrige styrker på vej til indsatsområdet om, at de skal skifte til det tildelte skadestedssæt samt kan hjælpe tilgående styrker med hvilken talegruppe de skal benytte Politiets vagtcentral skal fortsat lytte på default skadestedssæt talegruppe ISL Overgang fra default skadestedssæt til tildelt skadestedssæt ISL-RB meddeler egne sejlende styrker, at de skal skifte til det tildelte SKS. Eksempel: ISL-RB meddeler sin redningsbåd, at der skal skiftes til SKS XXX talegruppe SK - Leder. ISL-RB meddeler personel på land/strand, at de skal skifte til SKS XXX HL-BRAND.

14 14 MAS' rolle MAS meddeler egne styrker, at de skal anvende det tildelte skadestedssæt. Indsat helikopter skal anvende SKS XXX talegruppe ISL. MAS udpeger en On Scene Commander (OSC), og meddeler OSC, at der skal anvendes SKS XXX talegruppe ISL mellem land og OSC (og helikopter) og SKS XXX talegruppe SK-Leder mellem OSC og enheder til søs. Professionelle enheder til søs underlagt OSC skal anvende SKS XXX talegruppe SK Leder FRIGIVELSE AF SKADESTEDSSÆT Når en indsats er slut, skal skadestedssættet frigives. I hovedstadsområdet, som er politikreds 10 og 11, melder indsatsleder (eller JRCC/MAS/OSC), evt. via egen vagtcentral, at skadestedssættet kan frigives hos Alarmcentralen for Storkøbenhavn. I resten af landet, altså politikredsene 1 9 og 12 underretter sidste indsatsleder (eller JRCC/MAS/OSC), der forlader indsatsområdet, politiets vagtcentral om, at indsatsen er afsluttet og skadestedssættet frigivet. GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I KOMMUNIKATIONSARKITEKTUREN Den operative implementering af kommunikationsarkitekturen i SINE bygger på tre grundelementer: Nummerstruktur Talegrupper Skadestedssæt Disse grundelementer er beskrevet i det følgende. Nummerstruktur Nummerstrukturen i SINE består overordnet set af ni nummersiloer, som kaldes VPN. Hver beredskabsgren har sit eget VPN og herunder har hver myndighed sin egen nummerserie. VPN er fordelt som følger: VPN 1: Politi VPN 2: Kommunale redningsberedskab VPN 3: Kommuner

15 15 VPN 4: Forsvar VPN 5: Sundhedsberedskab VPN 6: Beredskabsstyrelsen VPN 7: Andre aktører VPN 8: Øvrige VPN 9: Tværgående skadestedskommunikation (skadestedssæt) Alle radioer, der skal anvendes på SINE, skal have sit eget unikke identifikationsnummer (ISSI), som består af 7 cifre. Første ciffer ligger fast og fortæller, hvilket VPN radioen tilhører. Andet og tredje ciffer angiver, hvilken myndighed radioen hører til fx en politikreds, kommune eller region. De sidste fire cifre i ISSI-nummeret kan beredskaberne selv råde over. Ciffer nr Betydning VPN Myndighed 0: Talegruppe Egen struktur 1-9: Egen struktur Talegrupper Såfremt fjerde ciffer i ISSI-nummeret sættes til 0, angiver det en talegruppe i det pågældende VPN og kaldes et GSSI-nummer. GSSI-numre skal være unikke ligesom ISSI-numre. En talegruppe i SINE er den digitale pendant til analoge radiokanaler. Der er dog store forskelle. For det første er det nødvendigt for to SINE-brugere at have adgang til den samme talegruppe for at kunne tale sammen. Det betyder, at begge brugeres radioer skal kende og være tilmeldt talegruppen. SINE er et nationalt net, og derfor kan beredskaberne både tale internt og på tværs af beredskaber over hele landet. Med andre ord kan man stå på Bornholm og kalde en kollega i Frederikshavn over sin SINE-radio. For det andet findes der to forskellige typer talegrupper: statiske og dynamiske. De statiske talegrupper er programmeret ind i nettet og de kontrolrum og radioer, der skal have adgang til gruppen. Disse grupper vil blive anvendt i det daglige arbejde. En dynamisk talegruppe er en gruppe, der er programmeret ind i nettet og kontrolrum, men ikke i alle radioer. Skal en bestemt radio deltage på en talegruppe, der ikke er kendt i radioen, kan en kontrolrumsoperatør tildele talegruppen dynamisk til radioen. Herefter kan radioen benytte denne talegruppe, som enhver anden talegruppe, indtil gruppen trækkes ud af radioen igen. Dette sker manuelt via radiodispatchen i vagtcentralen. (Vær opmærksom på, at ikke alle radiodispatchprodukter har denne feature). For det tredje er der med SINE mulighed for at lave forskellige typer af opkald:

16 16 Gruppeopkald: Opkald der modtages af alle brugere på den kaldte talegruppe. Individuelle opkald: Direkte opkald mellem to radioer. Minder om et telefonopkald. Nødopkald: En opkaldsform, der kun benyttes i nødstilfælde, og som altid vil få højest prioritet i nettet. Telefonopkald: En opkaldsform der benytter det offentlige telefonnet (kræver særlig opsætning/udstyr).

17 17 BILAG 1 Medlemmer af TOAS pr. 22. juni 2015 Formand Peter Carpentier, Center for Beredskabskommunikation, Rigspolitiet Allan Christensen, Københavns Politi Peter Modin, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Allan Kronvold, NBC, Rigspolitiet Lars Schou, Beredskabsstyrelsen Nils Strandbyggard, Forsvarskommandoen Christian Axelsen, Forsvarskommandoen Niels Ole Blirup, Københavns Brandvæsen Lars Hviid, Århus Brandvæsen Tommy Jonasson, Præhospital Region Sjælland Per Bo Larsen, Præhospital Region Hovedstaden Jan Lindberg, Præhospital Region Nordjylland Steen Herlev Larsen, Center for Beredskabskommunikation Carsten Mau, Center for beredskabskommunikation, Rigspolitiet René Christophersen, Center for Beredskabskommunikation, Rigspolitiet Malene Marfelt, Center for Beredskabskommunikation, Rigspolitiet Brian Pedersen, DBK

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

SINE og terrorhændelsen i København

SINE og terrorhændelsen i København SINE og terrorhændelsen i København Carsten Mau, sektionsleder i CFB 25. marts 2015 Dagsorden Fakta om SINE Status over terrorhændelsen i København 14. / 15. februar 2015 Konklusion for hele hændelsen

Læs mere

Under fremkørsel til skadestedet

Under fremkørsel til skadestedet Punkt. 2.2.1 Under fremkørsel til skadestedet Alle ambulancer stiller radioerne på følgende SKS. Ambulancerne kan få besked via DEFAULT SKS (denne instruks 050) om at skifte til tildelt SKS hvis indsatsledelsen

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

SINE og strukturreformen

SINE og strukturreformen SINE og strukturreformen Gitte Justesen Dahlquist, specialkonsulent i CFB René Christophersen, brugeransvarlig i CFB 28. januar 2015 SINE og strukturreformen Det vigtigste budskab i dette oplæg er: CFB

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej

EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej SAMTANK A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN Oliehavnsvej 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ

Ekstern beredskabsplan. Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Yara Danmark Gødning A/S Gødningsterminal i Randers Tronholmen 59, 8960 Randers SØ Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.8.0 - Aug. 2015 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte

Indsatsledelse på skadestedet. Temahæfte Indsatsledelse på skadestedet Temahæfte Indhold Indledning... 3 1. Alarmering... 4 2. Forhold under lederens fremkørsel... 4 3. Ankomst til skadestedet... 6 4. Situationsbedømmelse... 7 5. Førsteindsatsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL, MÅL OG ØVELSESMARKERING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 DELMÅL... 3 2.4 ØVELSESMARKERING... 3 2.5 RESSOURCER... 4 3. KRONOLOGISK BESKRIVELSE AF ØVELSEN...

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016

ODIN brugergruppe. Møde januar 2016 ODIN brugergruppe Møde 1 19. januar 2016 16. april 2013 DAGSORDEN 1. Indledning 2. Sammenlægning af beredskaber 3. Konvertering af rapporter fra gamle ODIN 4. ODIN udvikling i 2016 5. Statistikbank mv.

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Ansvarlig offentlig myndighed... 3 1.2

Læs mere

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den 1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 23 8 Lægemiddel- og antidotberedskabet

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere