Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen"

Transkript

1 Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015

2 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber til maksimalt 20 enheder. De nye enheder skal være på plads senest den 1. januar 2016 og etableres som 60 selskaber. Sammenlægningerne af de kommunale redningsberedskaber betyder nye udfordringer og opgaver for beredskaberne, herunder visse ændringer i forhold til beredskabernes anvendelse af SINE. Den ændrede anvendelse af SINE betyder, at beredskaberne med fordel kan foretage en række tilpasninger på SINE-området. Beredskaberne bestemmer umiddelbart selv, hvornår og i hvilket omfang, der er anledning til at foretage ændringer. Berørte områder Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) vurderer, at strukturreformen kan give anledning til ændringer i forhold til SINE på følgende tre hovedområder: 1. Tilslutningsaftale 2. Vagtcentral 3. Fleetmap Nogle beredskaber vil have ændringer til alle områder, mens andre kun har behov for foretage ændringer på enkelte områder. Derudover kan der være mindre ændringer til sikkerhed, 112-data og kontaktpersoner. 1. Tilslutningsaftale CFB opfordrer til, at de nye beredskabsenheder indgår en ny tilslutningsaftale med leverandøren af SINE-nettet, Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK). Den nye aftale underskrives på vegne af det nye sammenlagte beredskab. Med en ny tilslutningsaftale betragtes den nye beredskabsenhed som én enhed i SINE-regi. Administrationen af følgende forhold bliver herefter nemmere: Bestilling af nye radioer Med en ny tilslutningsaftale vil det være muligt at foretage bestillinger af radioer til hele beredskabsenheden. Superbrugere En ny tilslutningsaftale vil gøre det muligt at have fælles superbrugere og give dem rettigheder til at administrere hele enhedens radioer. 2

3 Kontakt med DBKs HelpDesk (tickets) De fælles superbrugere vil kunne oprette tickets (fejlmeddelelser) hos DBKs HelpDesk for hele enheden - fx i tilfælde af opdagede fejl eller deaktivering af mistede radioer. Fleetmaps og talegrupper De forskellige fleetmaps vil kunne lægges sammen, og der vil kunne udveksles talegrupper uden forudgående indhentelse af tilladelser. Rettigheder Hele enheden vil få adgang til at se/modtage data - fx positioner indenfor beredskabsenheden uden at skulle indhente tilladelser fra de tidligere enheder. Når et beredskab er klar til at indgå en ny tilslutningsaftale, kontaktes DBK. Der vil i den nye aftale være en passus om, at aftalen erstatter eksisterende aftaler. De nye beredskabsenheder skal derfor oplyse DBK om, hvilke aftaler, den nye erstatter. De nye beredskabsenheder vurderer selv, hvem der har mandat til at underskrive den nye aftale. Hvad er en tilslutningsaftale? Tilslutningsaftalen er den kontrakt, som alle beredskaber eller andre aktører på SINE underskriver vedrørende tilslutning til radionettet. Man kan ikke blive tilsluttet SINE uden at have underskrevet en tilslutningsaftale. Aftalen laves med DBK, og skitserer betingelserne for tilslutning, DBKs handlemuligheder i tilfælde af misbrug. 2. Vagtcentral Strukturreformen kan få betydning for den fremtidige vagtcentralstruktur. CFB opfordrer til, at beredskaberne overvejer strukturreformens konsekvenser i forhold til vagtcentralen. Hvis en vagtcentral skal disponere over nye områder med dertilhørende radioer og talegrupper, skal både radioer og talegrupper oprettes i radiodispatchen. Ændringer foretages af det enkelte beredskabs leverandør af radiodispatch. Der kan være bagvedliggende tjenester i nettet, der skal ændres, hvis en vagtcentral skal modtage data som fx statusbeskeder, positioner m.m. fra et andet område. Det er derfor en 3

4 god idé at informere DBK om større ændringer i vagtcentralen. Hvis et beredskab ændrer i talegrupperne - fx opretter nye navne eller ændrer navn/alias - skal disse ændringer også foretages i nettet. DBK skal via fleetmap informeres om ændringer til nettet. Hvis en (ICCS baseret) vagtcentral skal ændre geografisk lokation, skal ICCS en flyttes. Dette foretages af DBK. Hvis en ICCS ikke længere skal anvendes, skal denne leveres tilbage. CFB skal informeres herom. Hvis der opstår behov for en ICCS, skal der ansøges om dette hos CFB. Hvad er en ICCS? En ICCS er en linjebaseret indgang til SINE nettet i kontrast til fx en radio, der har en luftbaseret indgang til SINE-nettet. En ICCS udgør sammen med en radiodispatch et kontrolrum/vagtcentral. Denne linjebaserede indgang giver mulighed for at benytte en række funktioner, der ellers ikke er tilgængelige. Den primære fordel er, at man får mulighed for at lytte med på et stort antal talegrupper uden at belægge kapacitet på nettets basestationer. CFB tildeler ICCS er efter at have godkendt en ansøgning fra et beredskab. Hvad er en radiodispatch? En radiodispatch er den software, der benyttes i et kontrolrum til at administrere, monitorere og disponere radioer med. I SINE-regi kan denne software leveres af forskellige leverandører, og beredskaberne er selv ansvarlige for at anskaffe den. Der kan derfor også være meget forskellige typer software og aftaler på området afhængigt af det pågældende beredskabs behov. 3. Fleetmaps CFB opfordrer til, at man på baggrund af strukturreformen reviderer og opdaterer sit fleetmap. Det er i særdeleshed en ny talegruppestruktur, der skal afspejles i fleetmappet, men alle ændringer til radioerne skal i princippet anføres. 4

5 Følgende elementer bør være på plads, inden der foretages opdatering af fleetmap: Få indsatlederstrukturen på plads. Udnævn en fælles fleetmap-ansvarlig og slå de forskellige fleetmaps sammen. Overvej, hvordan talegrupperne imellem holdleder og indsatsleder skal organiseres. Hvis der er ændringer til stationer, køretøjssammensætning og holdlederstruktur, skal disse elementer naturligvis også indgå i overvejelserne omkring den fremadrettede talegruppestruktur. Hvad er et fleetmap? Et fleetmap er det dokument, der giver et overblik over samtlige radioer og talegrupper i et beredskab. Heri skal angives hvilket nummer (ISSI) radioen har, hvilke talegrupper den har og hvilken opsætning/programmering der er valgt fx i forhold til nødopkald, hurtigtaster og statusbeskeder. Fleetmappet bruges til at fortælle DBK og radioprogrammøren, hvilke opsætninger der skal udføres i henholdsvis net og radioer. Når talegruppestrukturen overvejes og diskuteres, bør der ikke tænkes i fleetmaps, men i signalplaner. Det vil være mest effektivt, hvis man tænker talegruppestrukturen igennem fra ny og ikke lader sig begrænse af, hvilke talegrupper man før har brugt eller allerede har oprettet i fleetmappet. Tænk forskellige ulykkesscenarier igennem for at teste, om talegruppestrukturen kan understøtte alle typer indsatser. Tænk de store hændelser som fx orkan og stormflod igennem i forhold til talegruppestruktur, så disse begivenheder får deres egne signalplaner og talegrupper. Dermed kan SINEkommunikationen under disse hændelser afvikles parallelt med det normale beredskab, der stadigvæk skal opretholdes i krisesituationer. Overfør alle talegrupperne til fleetmappet. Gå alle radioernes opsætning igennem ved samme lejlighed og få slettet talegrupper og profiler, der ikke benyttes. 5

6 Send det opdaterede fleetmap til både DBK, beredskabets egen leverandør af radiodispatch samt radioprogrammør. Planlæg overgangen til FleeDa sammen med DBK. Planlæg omprogrammering af radioer, herunder også indhentning af tilbud. Udarbejd signalplanerne i et overskueligt og læsevenligt format. Lad dem være nemt tilgængelige, brug dem til undervisning og hæng dem evt. op i krisestyringslokaler. Hvad er FleeDa? FleeDa er et digitalt værktøj fra DBK til udveksling og opbevaring af fleetmaps. FleeDa erstatter de gamle Excel-baserede fleetmaps, så al information nu ligger på en central server, der tilgås via en VPN-forbindelse. På den måde er der aldrig tvivl om, hvilket fleetmap der er gældende, og nye opgaver kan med det samme sendes til DBK og radioprogrammør. Alle beredskaber skal have deres fleetmaps overført til FleeDa. DBK har kørt pilotdrift i 2014 med udvalgte beredskaber og har planlagt udrulning til resterende beredskaber fra august Kontakt til DBK omkring FleeDa kan rettes til Zuzana Knudsen på eller / ) Mindre ændringer Ændring vedr. sikkerhed CFB opfordrer til, at beredskaberne benytter sammenlægningen til at få overblik over samtlige radioer. Den største sikkerhedsrisiko i SINE udgøres af forsvundne radioer, og det er derfor vigtigt, at beredskaberne har styr på radiobeholdningen. Forsvundne, manglende, glemte eller ødelagte radioer skal altid deaktiveres. Dette gøres ved at beredskabets superbruger kontakter DBKs HelpDesk og anmoder om at få lukket den pågældende radio. Ændring vedr. kontaktpersoner og mailadresser Strukturreformen medfører ændringer i mailadresser og kontaktpersoner herunder også nye SINE-superbrugere. CFB og DBK vedligeholder forskellige mailinglister, der fx benyttes til udsendelse af invitationer til regionale koordinationsgruppemøder samt driftsinformation omkring nettet. Det er derfor vigtigt, at nye kontaktpersoner, mailadresser og ændringer til superbrugere meddeles CFB. Herefter vil CFB sørge for at redigere de forskellige lister samt informere DBK. 6

7 Ændringer vedr. 112-data Ændringer i data vedr. slukningsområder og hvilke beredskaber, der skal tilkaldes, skal videregives til CFBs 112-enhed. I tilfælde af nye vagtcentraler og ændrede telefonnumre, skal dette også meddeles CFB. Ændringer sendes til CFB på Assistance fra CFB CFB har ikke en skræddersyet løsning, der passer til alle beredskaber, men hjælper gerne med at finde den løsning, der passer til det pågældende beredskab. CFB kan derfor tilbyde vejledning, sparring og assistance omkring de ændringer, som strukturreformen medfører på SINE og i særdeleshed omkring udarbejdelse af ny fleetmap. Det er dog vigtigt, at beredskabet på forhånd har gjort nogle tanker om emnet. Specielt bør det tilstræbes, at vagtcentralstruktur og indsatslederstruktur overordnet er på plads. Henvendelser til CFB omkring strukturreformen og assistance med at udarbejde nyt fleetmap kan rettes til CFB på eller Der er flere informationer på CFBs hjemmeside 7

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

TDC Scale. Administratorvejledning

TDC Scale. Administratorvejledning TDC Scale Administratorvejledning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1 Om Denne vejledning...4 2 Overblik Over funktioner i SCAle...4 2.1 Oversigt over begreber i Scale... 4 2.2 Anbefalet Internet browser...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Virk samarbejdsvilkår

Virk samarbejdsvilkår Virk samarbejdsvilkår April 2015 Version 1,0 0 Indhold: 1. Baggrund og formål 2 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene 3 3. Gyldighedsområde 3 4. Samarbejdsvilkår 3 4.1. Organisering

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere