SINE i kystnære operationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINE i kystnære operationer"

Transkript

1 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end beredskabsmyndigheder Beredskaberne i Europa vil have adgang til bredbånd

2 SINE er fundamentet for godt samarbejde SINE er i dag fundamentet for et godt og robust samarbejde både internt og på tværs af beredskabsmyndighederne. Men et godt samarbejde kommer ikke af sig selv. Det kræver øvelse og dialog på tværs af sektorerne. Det seneste års markante stigning i antallet af superbrugere og vidensdelere viser, at beredskaberne gerne vil SINE og gør sig umage for hele tiden at blive bedre til den tværgående kommunikation. Brugen af SINE udvikler sig løbende. Som et led i at sikre ensartet brug af radionettet bliver der fra medio 2015 indført automatisk tildeling af skadestedssæt til indsatser, hvor to eller flere beredskabsmyndigheder er tilknyttet. Løsningen erstatter delvist den manuelle proces, der i dag finder sted på politiets vagtcentraler. I 2015 vil vi ligeledes opleve, at en række andre aktører end beredskabsmyndigheder får adgang til SINE. Det gør de, fordi der er kapacitet i SINE til det, og fordi det giver god mening, at fx organisationer der varetager samfundsvigtig infrastruktur kan kommunikere med indsatsledelsen ved større hændelser, hvor mobil- og internettet kan være ude af drift. På lige fod med andre teknologiområder er området for beredskabskommunikation i rivende udvikling. I CFB følger vi udviklingen nøje og deltager i forskellige internationale fora, hvor bl.a. debatten om bredbåndskommunikation fylder mere og mere. Vi håber, at du i denne udgave af CFBs magasin vil finde gode råd og inspiration til anvendelsen af SINE og blive klogere på udviklingen på området for beredskabskommunikation generelt. God læselyst! Med venlig hilsen Peter Carpentier Center for Beredskabskommunikation SIDE 2

3 INDHOLD Indhold ANVENDELSE AF SINE SINE i kystnære operationer Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder Superbrugere og vidensdelere fortæller SINE åbner for andre end beredskabsmyndigheder SINE i Metro og Cityring side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 TEKNIKKEN BAG SINE SINE-AGA-nettet sikrer effektiv kommunikation Automatisk tildeling af skadestedssæt fra medio 2015 Radioer og udstyr skal certificeres til SINE FleeDa skal holde styr på SINE-radioerne Kortlægning af ICCS i kommuner og regioner side 12 side 14 side 15 side 16 side OG POLITIETS RADIOANVENDELSE BIFROST i brug i hele landet Nye 112-adresser effektiviserer redningsarbejdet side 19 side 20 SINE SERVICES SINE Services vejen frem side 22 SINE Services giver beredskaberne et fælles operativt overblik i kaosfasen. Side 22 INTERNATIONALT Beredskaberne i Europa vil have adgang til bredbånd ISI kobler Norge og Sverige sammen Beredskabskommunikation i Øresundsregionen og på Femern Bælt-forbindelsen CFB Hvad er SINE? Hvem er CFB? side 23 side 24 side 25 side 26 side 27 CFB Nr. 2 januar 2015 Udgiver Center for Beredskabskommunikation (CFB) Rigspolitiet Nimbusparken 24, 4. sal, 2000 Frederiksberg T: (+45) E: W: Redaktion Sekretariatschef Peter Carpentier (ansvarshavende) Kommunikationsrådgiver Malene Mouritze Marfelt Design og layout ekvator ApS Tryk Damgaard-Jensen A/S Forsidefoto: Henning Kristensen SIDE 3

4 SINE I KYSTNÆRE OPERATIONER SINE i kystnære operationer Beredskaberne kan anvende SINE i kystnære operationer til fx udveksling af personfølsomme oplysninger og aftale om landingsplads for helikoptere. SIDE 4

5 SINE I KYSTNÆRE OPERATIONER JRCC Joint Rescue Coordination Centre Danmark (JRCC) leder eftersøgnings- og redningsopgaver i forbindelse med nødstedte personer på havet. Med base i Aarhus leder og koordinerer JRCC Danmark endvidere eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med savnede, nødstedte eller forulykkede luftfartøjer. SAR Eftersøgnings- og redningstjenesten, dagligt benævnt SAR-tjenesten (Search And Rescue), ledes fra JRCC. I redningstjenesten indgår en lang række faste enheder fra Søværnet, Marinehjemmeværnet, NaturErhvervstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Endvidere står en række frivillige til rådighed, men indgår ikke formelt i organisationen. Fra Flyvevåbnet indgår tre redningshelikoptere af typen EH 101 med base i henholdsvis Aalborg, Skrydstrup og Roskilde. Maritim VHF er det primære kommunikationsmiddel til søs. Men de professionelle beredskaber har nu også mulighed for at kommunikere på SINE, når de deltager i kystnære operationer. En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet retningslinjer for kommunikationen ved henholdsvis SAR- og MAS-operationer. I foråret 2013 nedsatte Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter for bl.a. JRCC, Eskadrille 722, Søværnet, Kystredningstjenesten, Marinehjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, politiet og de kommunale brand- og redningsberedskaber (FKB). Formålet var at fastlægge kommunikationsarkitekturen for redningsaktioner i kystnært område. Arbejdsgruppen har nu lavet en række retningslinjer, som efterfølgende er godkendt af de involverede beredskabssektorer samt i forummet TOAS, der drøfter den tværgående operative anvendelse af SINE. MAS Maritime Assistance Service (MAS) fungerer på døgnbasis som et centralt maritimt kontaktpunkt for skibsfarten i og omkring de danske farvande. Den primære opgave er at varetage kommunikationen mellem kyststaten Danmark, skibsføreren på et skib med behov for assistance samt andre aktører i den maritime verden. Det kan være skibsredere, bjærgningsfirmaer, havnemyndigheder, mæglere eller andre. MAS sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i forbindelse med blandt andet forureningsbekæmpelse, brand eller eksplosion ombord, kollisioner, grundstødninger og maritim sikring. JRCC leder arbejdet Det er JRCC, der leder eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR-operationer) i forbindelse med nødstedte personer i kystnære områder (fra vandkanten og ud), fjorde og hav. Maritim VHF I forbindelse med en SAR-operation vil JRCC udpege en On Scene Coordinator (OSC), der på vegne af JRCC styrer enhederne til søs under anvendelse af maritim VHF. Ligeledes vil den operative kommunikation mellem JRCC og enheder til søs og mellem enhederne til søs internt foregå på maritim VHF. Maritim VHF benyttes, fordi civile skibe og handelsflåden ofte deltager i redningsindsatser og derfor skal kunne kommunikere med de professionelle beredskaber. Desuden går kontakten til Lyngby Radio via VHF. KALDESIGNALER JRCC Danmark: Danish Rescue eller JRCC MAS: Maritime Assistance Service eller MAS EH101: Rescue + halenummer SVN, KRST, MHV, NE: Skibsnavn OSC (SAR): On Scene Co-ordinator eller skibsnavn OSC (MAS): On Scene Commander eller skibsnavn Foto: Henning Kristensen SINE Ifølge arbejdsgruppens retningslinjer kan SINE anvendes til kommunikation i helt specifikke situationer som fx: Udveksling af personfølsomme oplysninger Rekvisitioner (oplysninger om kajplads, anløbsplads mv.) Afklarende spørgsmål (behov for afskærmning af område mv.) Helikopterlandingsplads politiet Koordination med KOOL. Retningslinjer for SAR og MAS Retningslinjerne for kommunikation på SINE ved SAR- og MAS-operationer er tilgængelige på SIDE 5

6 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE UDVEKSLER ERFARINGER Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder tværs af beredskaberne. CFB faciliterer to årlige møder i landets fem regioner, og her deltager superbrugere og vidensdelere fra alle beredskabssektorer. Møde i Region Midtjylland. To årlige møder i landets fem regioner giver beredskaberne mulighed for at mødes og drøfte den tværgående anvendelse af SINE. Foto: Malene Mouritze Marfelt Superbruger Superbrugeren har teknisk indsigt og god forståelse for de tekniske aspekter af SINE. Den vigtigste opgave for superbrugeren er at sørge for, at beredskabets radioer fungerer og er opdateret med den rigtige software-version. Desuden skal superbrugeren holde sig orienteret om driften i nettet og eventuelle midlertidige udfald i SINEdækningen. Vidensdeler Vidensdeleren har viden om og erfaring med beredskabernes operative anvendelse af SINE. Vidensdelerens vigtigste opgave er at sprede viden rundt i organisationen, så vidensniveauet hos kollegerne altid er ajour med retningslinjerne for brugen af SINE. I 2014 besluttede TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) at ændre i konceptet for de regionale koordinationsgruppemøder (RKG), der under udrulningen af SINE havde til hensigt at støtte beredskaberne i overgangen fra de gamle analoge radiosystemer til det fælles digitale radionet. I dag er SINE i drift, og de regionale koordinationsgruppemøder har fået mere karakter af erfamøder, hvor superbrugere og vidensdelere mødes og udveksler erfaringer om anvendelse af SINE på Altid en superbruger på vagt CFB anbefaler, at beredskaberne udpeger et stort antal superbrugere, så der fx altid er en person på vagt til at lukke en radio eller tjekke driftsstatus på SINE Portalen. Ved henvendelse til CFB kan man få oplyst hvilke personer fra eget beredskab, der er registreret som henholdsvis superbrugere og vidensdelere. Der er flere informationer om emnet på SIDE 6

7 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE UDVEKSLER ERFARINGER Koordinationsgruppemøde for beredskaberne i Region Hovedstaden. SUPERBRUGEREN ER ANSVARLIG FOR: Rådgivning om radioer og tilbehør Tilslutning af radioer / lukning af radioer via SINE Portalen Softwareopdatering / vedligeholdelse af fleetmap Anmodning om oprettelse og sletning af superbrugere og vidensdelere via CFB Tjek af driftsstatus via SINE Portalen Oprettelse af tickets (fejlmeddelelser) via SINE Portalen Deltagelse i regionale koordinationsgruppemøder to gange om året VIDENSDELEREN ER ANSVARLIG FOR: Videreformidling af viden og erfaring til kolleger Undervisning af kolleger i den operative anvendelse af SINE Erfaringsudveksling med andre vidensdelere Deltagelse i regionale koordinations gruppemøder to gange om året https://portal.sikkerhedsnet.dk Foto: Malene Mouritze Marfelt SINE PORTALEN På SINE Portalen kan superbrugere bl.a. indberette fejlmeddelelser, se aktuel driftsstatus og lukke radioer. SINE Portalen er adgangsbeskyttet og kan kun tilgås af superbrugere. SIDE 7

8 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE FORTÆLLER Superbrugere og vidensdelere fortæller: Hvad får du ud af at deltage på de regionale koordinationsgruppemøder? Christian Stjerne, SINE-vidensdeler og pilot i Flyvevåbnets Eskadrille 722 Per Jakobsen, SINE-superbruger og viceberedskabschef i Tårnby Brandvæsen Det sidste møde, der handlede om SINE i kystnære operationer, har været særligt interessant for mig, da det gav mig et indtryk af, hvordan de øvrige beredskaber opfatter vores operationer med JRCC. Der er nogle steder i landet, hvor forståelsen for procedurerne ved operationer til søs er større end andre, og mødet var en oplagt mulighed for at gå i dialog om sammenhængen og de forskellige beredskabers rolle i disse operationer. Jeg tager en masse viden med hjem til min egen enhed om, hvordan andre beredskaber bruger radionettet og hvilke udfordringer, de står overfor. Som repræsentant for Tårnby Brandvæsen har jeg deltaget i de regionale koordinationsgruppemøder i Region Hovedstaden siden indførelsen af SINE tilbage i 00 erne. På møderne udveksles der værdifulde oplysninger på tværs af de enkelte sektorer, der alle er repræsenteret. Da SINE stadig er under udvikling, og der samtidig tilgår nye brugere, er det vigtigt, at forståelsen for SINE forankres bredt hos brugerne og på tværs af sektorerne. De regionale møder har stor betydning for, at brugerne bliver informeret og samtidig kan debattere fordele og ulemper samt videregive erfaringer med brugen af SINE, herunder radioer og tilbehør. SIDE 8

9 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE FORTÆLLER René Søe Pedersen, SINE-vidensdeler og vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi Koordinationsgruppemøderne i Region Sjælland giver mig mulighed for at vedligeholde og udvide mit netværk på tværs af de sektorer, som jeg til dagligt arbejder sammen med. Derudover er det et godt forum i forhold til at arbejde med problemstillinger vedr. den tværgående brug af SINE samt til at få input til løsninger, som andre sektorer har bedre erfaringer med. Jeg synes, at CFB til hvert møde formår at finde frem til relevante temaer, som giver mening i forhold til udviklingen i kommunikationsmulighederne på SINE, senest med indlæg fra JRCC i forhold til operationer til søs og i kystnære områder. Jan Lindberg, SINE-vidensdeler og AMK- vagtcentralchef i Region Nordjylland Jeg har deltaget på samtlige regionale koordinationsgruppemøder. På møderne har jeg mulighed for at sparre og koordinere med de øvrige beredskabsmyndigheder og sikre mig, at vores tilgang til SINE er den samme. Derudover får jeg nyttige informationer fra de andre myndigheder og kan selv videregive vigtige oplysninger om det præhospitale område. Da jeg i forvejen er godt informeret om SINE via min deltagelse i TOAS og ROAS, er det sjældent, at jeg går hjem med helt ny information fra CFB eller DBK. Jeg synes, at de øvelser og planspil, som har været gennemført på de seneste møder, giver særlig god læring og dialog på tværs af beredskaberne. Lars Mattich, SINE-superbruger og beredskabsmester i Beredskabsstyrelsen Sjælland Jeg har deltaget på de regionale koordinationsgruppemøder lige siden pilotprojektet med SINE startede. Møderne giver mig indblik i, hvordan de andre beredskabsaktører bruger SINE, og det er muligt at drøfte, hvordan vi sammen bliver bedre til at anvende radionettet. På møderne bliver jeg desuden opdateret med seneste nyt fra CFB både hvad angår den tekniske og den brugerorienterede del. SIDE 9

10 SINE ÅBNER FOR ANDRE END BEREDSKABSMYNDIGHEDER SINE åbner for andre end beredskabsmyndigheder skriftlig ansøgning til CFB. Ansøgeren skal her redegøre for opgaver, kommunikationsbehov under en krise samt antallet af radioer, der ønskes tilsluttet på SINE. CFB vurderer ansøgningen, og hvis den bliver godkendt, hjælper CFB med tilslutning og opsætning af radioer. Er der behov for adgang til tværgående kommunikation, rådgiver CFB desuden om anvendelse af skadestedssæt. Prioriteringsniveau Brugere, der bliver tilsluttet SINE, kan anvende radionettet omkostningsfrit til både daglig drift og i krisesituationer. Det er dog vigtigt at understrege, at samtaler mellem de professionelle beredskaber som politi, forsvar, brand- og sundhedsvæsen altid vægtes højest. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane undersøger havarier og alvorlige hændelser på luftfartsområdet i Danmark, Grønland og Færøerne og ulykker og hændelser på jernbaneområdet i Danmark. Siden 2010 har SINE primært været anvendt af de professionelle beredskaber i Danmark. Men nu åbnes der for, at organisationer, der løser opgaver af samfundskritisk karakter, kan anvende radionettet til daglig drift og i krisesituationer. Kriterier for tilslutning Det er ikke hvem som helst, der kan komme på SINE. Men organisationer, der varetager opgaver af samfundskritisk karakter, kan få adgang til radionettet. Det kan være virksomheder som fx vand- og elværker, gasforsyning og offentlige transportvirksomheder. - Det er en fordel, at fx den lokale beredskabsstab eller indsatsledelsen kan tale direkte med disse enheder under større hændelser eller i situationer, hvor mobil- og internet risikerer at bryde sammen. Og det kan SINE hjælpe med, fortæller Carsten Mau, sektionsleder i CFB. Proces for godkendelse For at blive godkendt til SINE, skal der sendes en Skal selv betale Brugerne af SINE afholder selv udgifter til anskaffelse af radioer og andet udstyr. Hertil kommer udgifter til programmering og opdatering. Det er muligt at anskaffe radioer og andet udstyr via en fast aftale (terminaloption), der indeholder et varieret og opdateret udbud af radioer og udstyr certificeret til SINE. Andre end beredskabsmyndigheder må ikke selv programmere radioer og udstyr men er henvist til at købe den ydelse hos en godkendt leverandør. HAVARIKOMMISSIONEN ER KOBLET PÅ SINE Havarikommissionen er godkendt som bruger af SINE-nettet. Havarikommissionen har adgang til samtlige 200 skadestedssæt og talegrupper i SINE. Det betyder, at Havarikommissionen i tilfælde af større fly- eller togulykker kan kommunikere direkte med beredskaberne på SINE-nettet. Der er flere informationer på SIDE 10

11 SINE I METRO OG CITYRING En Metro-station i København SINE i Metro og Cityring Efter flere års arbejde på at indføre SINE i Metroen er løsningen etableret, godkendt og frigivet til operationel drift i slutningen af SINE skal anvendes af beredskabsmyndighederne ved indsatser i tunnelen, og skadestedssæt 191 og 192 er reserveret til den tværgåen- Vanløse de beredskabskommunikation i Metroen. Flintholm Lindevang Nørrebro Skjolds Plads Nørrebroparken Fasanvej Solbjerg Nuuks Plads Vibenshus Runddel Aksel Møllers Have Forum Frederiksberg Nørrebros Runddel Rådhuspladsen Poul Henningsens Plads Gammel Strand Trianglen Sortedams Sø Nørreport Østerport Orientkaj Nordhavn Marmorkirken Kongens Nytorv Til juli 2019 får hovedstaden en ny metrolinje, Cityringen, der består af 17 stationer i det centrale København. Også her skal der være adgang til SINE. Med udgangspunkt i beredskabernes behov har CFB fastlagt den nødvendige kapacitet, så kommunikationen på SINE kan forløbe ude problemer. CFB og Metroselskabet forhandler om at fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde. Kommende Metrostationer - Cityringen Kommende Metrostationer - Nordhavnen Nuværende Metrostationer Enghave Plads Frederiksberg Allé København H Sønder Boulevard Otto Busses Vej / Vasbygade Kontrol- og Vedligeholdelsescenter Islands Brygge Christianshavn Amagerbro DR Byen Universitetet Sundby Bella Center Lergravsparken Ørestad Kilde: Metroselskabet Øresund Amager Strand Femøren Kastr Lu Co Ai Tunnelarbejdspladser Skaktarbejdsplads Kontrol- og vedligeholdelsescenter Vestamager Kontrol- og vedligeholdelsescenter SIDE 11

12 SINE-AGA-NETTET SIKRER EFFEKTIV KOMMUNIKATION Radioer, der bruges i luften, skal være særligt programmerede og have en AGAaktivering i nettet. SINE-AGA-nettet sikrer effektiv kommunikation Foto: Henning Kristensen AGA er en forkortelse for Air-Ground-Air og er en integreret del af SINE-nettet. Når forsvarets og regionernes fly og helikoptere kommunikerer med beredskaberne på jorden, sker det via særligt programmerede AGA-radioer, der modtager signal fra en SINE-AGA-mast. Maksimal højde AGA-delen af SINE-nettet er ligesom resten af SINE-nettet baseret på Tetra-standarden, der anvendes til beredskabskommunikation i de fleste europæiske lande. Der er afsat 10 frekvenser til AGA, og brugen af frekvenserne er koordineret i hele Europa. For at begrænse forstyrrelser landene imellem, er der indgået aftale om, at den maksimale højde for brugen af AGA-radioer er 500 meter over jorden. Dette gælder i hele Europa. SIDE 12

13 SINE-AGA-NETTET SIKRER EFFEKTIV KOMMUNIKATION Indsatsledelsen i de professionelle beredskaber kommunikerer via SINEnettet på et tildelt skadestedssæt. Når forsvarets og regionernes helikoptere er i luften, kommunikerer de via SINE- AGA-master på det tildelte skadestedssæt. Når de står på jorden, sker det via SINE-masterne. Regionernes Hems-helikopter SINE-mast med AGA-radio SINE-AGA mast SINE-mast Forsvarets EH 101-helikopter med AGA-radio ISL Politi KOOL ISL Brand & Redning Begrænset kapacitet Der er de samme funktioner til rådighed i AGAdelen af SINE-nettet som i resten af SINE-nettet. Kapaciteten er dog mindre i AGA-delen, hvilket skyldes, at der er et reduceret antal frekvenser til rådighed. Det er derfor vigtigt, at det kun er radioer, der bruges under flyvning, der programmes til AGA. På grund af den begrænsede kapacitet anbefales det, at der foretages gruppekald og ikke individuelle opkald, når AGA-radioen anvendes i luften. en SINE-mast. CFB skal godkende alle radioer, der skal anvendes som AGA-radioer og vejleder ved samme lejlighed gerne om anvendelse og montering. Der er flere informationer om SINE-AGA-nettet på Programmering og anvendelse Radioer, der bruges i luften, skal være særligt programmerede og have en AGA-aktivering i nettet. Det anbefales, at disse radioer er fastmonterede med udvendig antenne for at opnå det bedste signal. En AGA-radio fungerer på samme måde som en SINE-radio, dog modtager AGA-radioen under flyvning signal fra en SINE-AGA-mast i stedet for SIDE 13

14 AUTOMATISK TILDELING AF SKADESTEDSÆT Automatisk tildeling af skadestedssæt fra medio 2015 Fra medio 2015 bliver der indført automatisk tildeling af skadestedssæt. Løsningen erstatter delvist den manuelle proces, der i dag finder sted på politiets vagtcentraler i forbindelse med tildeling af skadestedssæt til indsatser, hvor to eller flere beredskabsmyndigheder er tilknyttet. Alle relevante hændelser får skadestedssæt For brugerne af SINE betyder det, at der bliver tildelt et skadestedssæt i alle relevante tilfælde dvs. ved hændelser, hvor to eller flere myndigheder arbejder sammen. Tildeling sker automatisk til de beredskaber, der har modtaget alarmen fra 112-alarmcentralen. Skadestedssættet bliver sendt til beredskaberne i en automatisk sending 2 - umiddelbart efter sending 1. Ved hændelser, hvor der skal anvendes mere end ét skadestedssæt, eller ved ambulanceeskorter, vil det stadig være politiet, som manuelt tildeler skadestedssæt. Kan følge brugen af skadestedssæt Med den nye løsning får CFB mulighed for at følge brugen af skadestedssæt. Det bliver derfor et vigtigt værktøj til at vurdere, om der fx skal ske ændringer i procedurerne for anvendelse af skadestedssæt, og om det nuværende antal på 200 skadestedssæt skal udvides. Overgang til tildelt skadestedssæt Ifølge retningslinjerne for overgang til tildelt skadestedssæt skal der først skiftes fra default til tildelt skadestedssæt, når indsatsledelsen er mødt og har set hinanden i øjnene. Denne procedure vil også med den nye automatiske tildeling af skadestedssæt blive bevaret. Løsningen for den automatiske tildeling af skadestedssæt er godkendt af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE). Eventuelle ændringer i retningslinjerne for anvendelse af skadestedssæt skal drøftes og godkendes i TOAS. SKADESTEDSSÆT I SINE Navn på talegruppe SKS XXX ISL SKS XXX KST SKS XXX SK LEDER SKS XXX HOLDLEDER SKS XXX SUND SKS XXX ØVRIGE Brugere på talegruppen Anvendes på skadestedet af ISL-PO, ISL-RB og KOOL, som er grundstammen i indsatsledelsen. Anvendes først når det er udmeldt, at KST er etableret - jf. REFIL Anvendes af opmarchleder politi samt alle tilgående styrker. Anvendes kun af ISL-RB og skadestedsledere ved opdeling af indsatsområdet i flere skadesteder. Anvendes af holdledere fra redningsberedskabet og Beredskabsstyrelsen. Anvendes af præhospitalt beredskab, ambulanceledere og behandlingsplads. Anvendes af øvrige aktører på SKS efter indsatsledelsens anvisning. Der findes 200 skadestedssæt i SINE på landsplan. Et skadestedssæt er et sæt af seks talegrupper, som skal benyttes til tværgående kommunikation på et skadested. Opbygningen af systemet betyder, at alle ledere på et skadested har to SINE-radioer. Den ene radio bruges til kommunikation med egne styrker. Den anden radio bruges til at tale med indsatsledelsen fra de andre beredskabssektorer. SIDE 14

15 RADIOER OG UDSTYR SKAL CERTIFICERES TIL SINE Radioer og udstyr skal certificeres til SINE De danske beredskaber køber løbende radioudstyr til brug for deres kommunikation på SINE. Nyt udstyr skal certificeres af CFB forud for anvendelsen på SINE, men det er brugerens ansvar, at udstyret fungerer sammen med beredskabets øvrige udstyr og ikke har skadelig virkning på radionettet. Re-certificering Når allerede certificerede radioer skal opdateres med nye software-versioner, skal der foretages en re-certificering. Omfanget af re-certificeringen afhænger af, hvor store ændringer der er i radioen. Brugerens ansvar Det er brugerens eget ansvar at sikre, at der udelukkende anvendes SINE-certificerede radioer og udstyr på SINE. Ny software i radioerne kan påvirke det tilsluttede udstyr, og det er derfor vigtigt, at den nye kombination af radio og udstyr testes inden anvendelse. Det er brugerens ansvar at sikre, at det kun er SINE-certificerede radioer og udstyr, der anvendes på SINE. Foto: Lars Svankjær Lav klare aftaler Det anbefales, at brugeren har klare aftaler med leverandørerne om, hvem der skal bære eventuelle udgifter ved re-certificering af udstyr i kombination med ny radio-software. En sådan aftale bør ligge fast allerede ved anskaffelse af radioer og applikationer. Certificering CFB godkender radioer og andet udstyr til anvendelse på SINE. I praksis foregår certificeringen i et testmiljø hos Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), der er leverandør af SINE-nettet. Både hardware og software gennemgår tests, men testen fokuserer alene på korrekt og hensigtsmæssig anvendelse på SINE og ikke på, hvorvidt det fx er et godt eller dårligt produkt. Funktions- og integrationstest Når radioer og andet udstyr er SINE-certificeret, er det beredskabets opgave at teste, om det er anvendeligt i en operationel hverdag. Samtidig skal det afprøves, hvordan det fungerer i samspil med beredskabets øvrige udstyr. Oversigter over SINE-certificerede radioer og udstyr er tilgængelige på TERMINALOPTION Brugerne af SINE har mulighed for at anskaffe radioer og andet udstyr via en fast aftale (terminaloption), der indeholder et varieret og opdateret udbud af radioer og udstyr certificeret til SINE. CFB vejleder gerne om brug af terminaloptionen. SIDE 15

16 FLEEDA SKAL HOLDE STYR PÅ SINE-RADIOERNE FleeDa skal holde styr på SINE-radioerne FleeDa er navnet på det nye system, der fremover skal holde styr på SINE-radioerne. I 2015 bliver et nyt system til håndtering af fleetmaps udrullet. Systemet hedder FleeDa og erstatter de mange excel-ark, som beredskaberne i dag bruger til at holde styr på deres radioer. Det er leverandøren af SINE-nettet, Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), der udvikler og implementerer systemet. Beredskaberne tester FleeDa I første omgang bliver systemet afprøvet i et pilotprojekt, hvor en række beredskaber sammen med radioleverandørerne Motorola Service, IHM og Radiocom afprøver databasestrukturen og de nye arbejdsgange for opdatering af fleetmaps. Online database FleeDa er baseret på en online database, der gør det muligt at se og redigere i oplysninger om beredskabets radioer ét sted. Det reducerer risikoen for fejl. Hvert beredskab får adgang til oplysninger om de radioer, som de selv ejer eller administrerer for andre. Udrulning i 2015 FleeDa bliver udrullet etapevis fra april 2015 og forventes implementeret i alle beredskaber i løbet af SINE-brugerne vil få nærmere information, når datoen for den landsdækkende udrulning nærmer sig. FleeDa bliver stillet gratis til rådighed for alle beredskaber på SINE. Foto: Lars Svankjær Der er flere informationer om FleeDa hos DBK på SIDE 16

17 FLEEDA SKAL HOLDE STYR PÅ SINE-RADIOERNE SINE ER OPGRADERET TIL MPLS Pr. 1. juni 2014 er SINE overgået til MPLSkommunikation. MPLS står for Multi Protocol Label Switching og er en teknologi, der kan transportere informationer fra én del af netværket til en anden del af netværket uden hensyn til overførselsmetoden. Formålet med opgraderingen er at styrke stabiliteten i netværket og sikre den højeste driftssikkerhed i SINE. En SINE-mast i Danmark. Foto: Malene Mouritze Marfelt SIDE 17

18 KORTLÆGNING AF ICCS I KOMMUNER OG REGIONER Kortlægning af ICCS i kommuner og regioner For at sikre optimal udnyttelse af ICCS vil CFB i løbet af 2015 besøge beredskaberne i regioner og kommuner med henblik på at kortlægge de tekniske løsninger, der er koblet til SINE, og procedurerne for den faktiske anvendelse af ICCS. CFB er i forvejen i gang med at gennemgå politiets brug af ICCS og radiodispatch. Med et samlet overblik over brugen af ICCS i alle beredskabssektorer får CFB det bedste udgangspunkt for at komme med nye tiltag, der dels er tilpasset eksisterende løsninger og dels adresserer nuværende og fremtidige behov på bedste vis. ICCS En ICCS (Integrated Control and Command System) fungerer som en port til radionettets funktionaliteter for vagtcentraler og kontrolrum. Den er en nødvendighed, hvis man vil arbejde med SINE-radioer fra en dataterminal i vagtcentralen. En ICCS kan populært beskrives som et køleskabsstort hyldesystem med en masse ledninger, computere og bokse. Tilsammen sørger de for, at alle SINE-nettets funktioner kan bruges i vagtcentralen. RADIODISPATCH For at få noget ud af en ICCS skal vagtcentralen have kontrolrumssoftware, fx en radiodispatch. Radiodispatchen kan enten hente mange eller få funktioner på SINE. Fx kan nogle radiodispatchere formidle opkald til telefonnettet. Andre kan ikke. CENTRAL DATATJENESTE CFB og DBK arbejder på at stille en ny service til rådighed for beredskaberne i SINE. Den nye services består af en central datatjeneste, der gør det muligt for beredskaber uden en ICCS (Integrated Control and Command System) at få adgang til SINEs datatjenester. Dermed vil beredskaber bl.a. kunne modtage positioner og status fra egne radioer og tvangsstyre radioer fx via en sikker internetforbindelse. Datatjenesten vil som noget nyt gøre det muligt for beredskaberne at ændre positioneringsfrekvens på egne radioer. Datatjenesten vil blive implementeret med såkaldte SOAP/XML webservices. Applikationer, der tilsluttes tjenesten, skal gennemgå certificeringstest i testmiljøet hos DBK. Adgang til datatjenesten skal godkendes af CFB. Med en radiodispatch kan vagtcentralen lytte på en eller flere talegrupper. Samtidig har vagtcentralen overblikket og kan styre relevante talegrupper på computerskærmen. SIDE 18

19 BIFROST I BRUG I HELE LANDET Bifrost i brug i hele landet I løbet af 2015 vil mere end 325 af politiets patruljevogne være udstyret med Bifrost, der bl.a. gør det muligt at betjene SINE-radioen på en nem og hurtig måde. Hvad er Bifrost? Bifrost består af en computer med trykfølsom skærm. Skærmen er placeret i bilens frontpanel og kan betjenes af både fører og observatør. Computeren er tilpasset det operative miljø og Bifrost er blevet godt modtaget, og vi oplever, at vagtcentralen især er blevet aflastet på datadelen, da betjentene nu selv kan lave opslag i fx centrale registre. Det er desuden blevet meget nemmere at skifte talegruppe på SINE-radioen. Anders Nørgaard, politiassistent og Bifrost-superbruger i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan tåle de rystelser, som den bliver udsat for i patruljevognen. I Bifrost kan man betjene: SINE-radio Udrykningsanlæg Navigation Flådestyring Dataopslag Superbrugere i alle kredse Bifrost er monteret i ca. en tredjedel af landets patruljevogne, og der er uddannet Bifrost-superbrugere i hver politikreds. Superbrugerne er ansvarlige for at undervise kolleger i brugen af Bifrost og hjælpe med support på løsningen. CFB har deltaget i udviklingen af Bifrost og er ansvarlig for implementering og uddannelse af superbrugere i samtlige politikredse. Bifrost er placeret i bilens frontpanel og kan betjenes af både fører og observatør. SINE-radioen styres fra Bifrost. Der er hurtigvalgsknapper til de mest brugte talegrupper, og der kan sendes nødkald, reguleres lydstyrke og foretages privatkald. Foto: Sendy Alstrøm SIDE 19

20 NYE 112-ADRESSER EFFEKTIVISERER REDNINGSARBEJDET CFB har ansvaret for systemunderstøttelse af politiets alarm- og vagtcentraler og uddannelse af personale på alarmcentralerne i Slagelse og Aarhus. Foto: Malene Mouritze Marfelt SIDE 20

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE Juni 2015 2 INDHOLD Baggrund side 3 Lovgrundlag side 4 Skadestedssæt (SKS) principper for anvendelse side 4 Fordeling af skadestedssæt i politikredsene side 5 Tildeling

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

SINE og terrorhændelsen i København

SINE og terrorhændelsen i København SINE og terrorhændelsen i København Carsten Mau, sektionsleder i CFB 25. marts 2015 Dagsorden Fakta om SINE Status over terrorhændelsen i København 14. / 15. februar 2015 Konklusion for hele hændelsen

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Ansvarlig offentlig myndighed... 3 1.2

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8 Servicekatalog 2014 I dette servicekatalog håber vi, at du vil lade dig inspirere af de forskellige serviceydelser indenfor tekniske løsninger og tests som Dansk Beredskabskommunikation (DBK) tilbyder.

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilslutning af SINE-løsning

Vejledning til ansøgning om tilslutning af SINE-løsning Vejledning til ansøgning om tilslutning af SINE-løsning Januar 2016 Rigspolitiet Nimbusparken 24,4 2000 Frederiksberg T: 45 15 21 65 E: sine@sikkerhedsnet.dk Følgende er en vejledning til udfyldelse af

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

DBK superbrugertilfredshedsundersøgelse 2015. December 2015

DBK superbrugertilfredshedsundersøgelse 2015. December 2015 DBK superbrugertilfredshedsundersøgelse 2015 December 2015 Indhold Baggrund og formål Oversigt over deltagere i undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater SINE 24/7 helpdesk sagssystem Viden om CFB/DBK

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SINE og strukturreformen

SINE og strukturreformen SINE og strukturreformen Gitte Justesen Dahlquist, specialkonsulent i CFB René Christophersen, brugeransvarlig i CFB 28. januar 2015 SINE og strukturreformen Det vigtigste budskab i dette oplæg er: CFB

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Under fremkørsel til skadestedet

Under fremkørsel til skadestedet Punkt. 2.2.1 Under fremkørsel til skadestedet Alle ambulancer stiller radioerne på følgende SKS. Ambulancerne kan få besked via DEFAULT SKS (denne instruks 050) om at skifte til tildelt SKS hvis indsatsledelsen

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012 Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch Indhold Baggrund og formål Oversigt over deltagere i undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater Operationelle erfaringer SINE-nettets

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

3.parts-applikationer certificeret til SINE-nettet

3.parts-applikationer certificeret til SINE-nettet 3.parts-applikationer certificeret til SINE-nettet LEVERANDØR NAVN PÅ APPLIKATION VERSION BESKRIVELSE Birepo Nøgleboks Godkendt i anvendelse med Sepura SRG radioer (Løsningen har ikke gennemgået certificeringstest,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd. Mål- og resultatkrav for redningstjenesten i Arktis

Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd. Mål- og resultatkrav for redningstjenesten i Arktis Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd Mål- og resultatkrav for redningstjenesten i Arktis Januar 2016 Generelt I Grønland er der oprettet en eftersøgnings- og redningstjeneste, dagligt benævnt SARtjenesten

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet

Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet Slut med langsommelig radiokommunikation ved redning til søs. Forsvarets redningshelikoptere er på vej på nødradionettet Sine. Af Jakob Møllerhøj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. september 2015

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål

Automatisk nødopkald Ofte stillede spørgsmål Her giver vi en gennemgang af nogle af de oftest stillede spørgsmål om Automatisk nødopkald og svarene på dem. De er baseret på erfaringer fra opkald til nødtjenester og deres besvarelser. De indeholder

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Monica bemærkede at ingen havde indsendt kommentarer til referatet hvorefter det blev godkendt.

Monica bemærkede at ingen havde indsendt kommentarer til referatet hvorefter det blev godkendt. Referat fra Nordred mødet i Thorshavn den 17. til 19. maj 2016. Deltagere: Monica Rhodiner, Mats Berglund, Anna Kaikkonen, Mikko Jääskeläinen, Hjálmar Björgvinsson, Morten Helge Hansen, Martin Berg, Niels

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere