SINE i kystnære operationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SINE i kystnære operationer"

Transkript

1 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end beredskabsmyndigheder Beredskaberne i Europa vil have adgang til bredbånd

2 SINE er fundamentet for godt samarbejde SINE er i dag fundamentet for et godt og robust samarbejde både internt og på tværs af beredskabsmyndighederne. Men et godt samarbejde kommer ikke af sig selv. Det kræver øvelse og dialog på tværs af sektorerne. Det seneste års markante stigning i antallet af superbrugere og vidensdelere viser, at beredskaberne gerne vil SINE og gør sig umage for hele tiden at blive bedre til den tværgående kommunikation. Brugen af SINE udvikler sig løbende. Som et led i at sikre ensartet brug af radionettet bliver der fra medio 2015 indført automatisk tildeling af skadestedssæt til indsatser, hvor to eller flere beredskabsmyndigheder er tilknyttet. Løsningen erstatter delvist den manuelle proces, der i dag finder sted på politiets vagtcentraler. I 2015 vil vi ligeledes opleve, at en række andre aktører end beredskabsmyndigheder får adgang til SINE. Det gør de, fordi der er kapacitet i SINE til det, og fordi det giver god mening, at fx organisationer der varetager samfundsvigtig infrastruktur kan kommunikere med indsatsledelsen ved større hændelser, hvor mobil- og internettet kan være ude af drift. På lige fod med andre teknologiområder er området for beredskabskommunikation i rivende udvikling. I CFB følger vi udviklingen nøje og deltager i forskellige internationale fora, hvor bl.a. debatten om bredbåndskommunikation fylder mere og mere. Vi håber, at du i denne udgave af CFBs magasin vil finde gode råd og inspiration til anvendelsen af SINE og blive klogere på udviklingen på området for beredskabskommunikation generelt. God læselyst! Med venlig hilsen Peter Carpentier Center for Beredskabskommunikation SIDE 2

3 INDHOLD Indhold ANVENDELSE AF SINE SINE i kystnære operationer Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder Superbrugere og vidensdelere fortæller SINE åbner for andre end beredskabsmyndigheder SINE i Metro og Cityring side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 TEKNIKKEN BAG SINE SINE-AGA-nettet sikrer effektiv kommunikation Automatisk tildeling af skadestedssæt fra medio 2015 Radioer og udstyr skal certificeres til SINE FleeDa skal holde styr på SINE-radioerne Kortlægning af ICCS i kommuner og regioner side 12 side 14 side 15 side 16 side OG POLITIETS RADIOANVENDELSE BIFROST i brug i hele landet Nye 112-adresser effektiviserer redningsarbejdet side 19 side 20 SINE SERVICES SINE Services vejen frem side 22 SINE Services giver beredskaberne et fælles operativt overblik i kaosfasen. Side 22 INTERNATIONALT Beredskaberne i Europa vil have adgang til bredbånd ISI kobler Norge og Sverige sammen Beredskabskommunikation i Øresundsregionen og på Femern Bælt-forbindelsen CFB Hvad er SINE? Hvem er CFB? side 23 side 24 side 25 side 26 side 27 CFB Nr. 2 januar 2015 Udgiver Center for Beredskabskommunikation (CFB) Rigspolitiet Nimbusparken 24, 4. sal, 2000 Frederiksberg T: (+45) E: W: Redaktion Sekretariatschef Peter Carpentier (ansvarshavende) Kommunikationsrådgiver Malene Mouritze Marfelt Design og layout ekvator ApS Tryk Damgaard-Jensen A/S Forsidefoto: Henning Kristensen SIDE 3

4 SINE I KYSTNÆRE OPERATIONER SINE i kystnære operationer Beredskaberne kan anvende SINE i kystnære operationer til fx udveksling af personfølsomme oplysninger og aftale om landingsplads for helikoptere. SIDE 4

5 SINE I KYSTNÆRE OPERATIONER JRCC Joint Rescue Coordination Centre Danmark (JRCC) leder eftersøgnings- og redningsopgaver i forbindelse med nødstedte personer på havet. Med base i Aarhus leder og koordinerer JRCC Danmark endvidere eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med savnede, nødstedte eller forulykkede luftfartøjer. SAR Eftersøgnings- og redningstjenesten, dagligt benævnt SAR-tjenesten (Search And Rescue), ledes fra JRCC. I redningstjenesten indgår en lang række faste enheder fra Søværnet, Marinehjemmeværnet, NaturErhvervstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Endvidere står en række frivillige til rådighed, men indgår ikke formelt i organisationen. Fra Flyvevåbnet indgår tre redningshelikoptere af typen EH 101 med base i henholdsvis Aalborg, Skrydstrup og Roskilde. Maritim VHF er det primære kommunikationsmiddel til søs. Men de professionelle beredskaber har nu også mulighed for at kommunikere på SINE, når de deltager i kystnære operationer. En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet retningslinjer for kommunikationen ved henholdsvis SAR- og MAS-operationer. I foråret 2013 nedsatte Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter for bl.a. JRCC, Eskadrille 722, Søværnet, Kystredningstjenesten, Marinehjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, politiet og de kommunale brand- og redningsberedskaber (FKB). Formålet var at fastlægge kommunikationsarkitekturen for redningsaktioner i kystnært område. Arbejdsgruppen har nu lavet en række retningslinjer, som efterfølgende er godkendt af de involverede beredskabssektorer samt i forummet TOAS, der drøfter den tværgående operative anvendelse af SINE. MAS Maritime Assistance Service (MAS) fungerer på døgnbasis som et centralt maritimt kontaktpunkt for skibsfarten i og omkring de danske farvande. Den primære opgave er at varetage kommunikationen mellem kyststaten Danmark, skibsføreren på et skib med behov for assistance samt andre aktører i den maritime verden. Det kan være skibsredere, bjærgningsfirmaer, havnemyndigheder, mæglere eller andre. MAS sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i forbindelse med blandt andet forureningsbekæmpelse, brand eller eksplosion ombord, kollisioner, grundstødninger og maritim sikring. JRCC leder arbejdet Det er JRCC, der leder eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR-operationer) i forbindelse med nødstedte personer i kystnære områder (fra vandkanten og ud), fjorde og hav. Maritim VHF I forbindelse med en SAR-operation vil JRCC udpege en On Scene Coordinator (OSC), der på vegne af JRCC styrer enhederne til søs under anvendelse af maritim VHF. Ligeledes vil den operative kommunikation mellem JRCC og enheder til søs og mellem enhederne til søs internt foregå på maritim VHF. Maritim VHF benyttes, fordi civile skibe og handelsflåden ofte deltager i redningsindsatser og derfor skal kunne kommunikere med de professionelle beredskaber. Desuden går kontakten til Lyngby Radio via VHF. KALDESIGNALER JRCC Danmark: Danish Rescue eller JRCC MAS: Maritime Assistance Service eller MAS EH101: Rescue + halenummer SVN, KRST, MHV, NE: Skibsnavn OSC (SAR): On Scene Co-ordinator eller skibsnavn OSC (MAS): On Scene Commander eller skibsnavn Foto: Henning Kristensen SINE Ifølge arbejdsgruppens retningslinjer kan SINE anvendes til kommunikation i helt specifikke situationer som fx: Udveksling af personfølsomme oplysninger Rekvisitioner (oplysninger om kajplads, anløbsplads mv.) Afklarende spørgsmål (behov for afskærmning af område mv.) Helikopterlandingsplads politiet Koordination med KOOL. Retningslinjer for SAR og MAS Retningslinjerne for kommunikation på SINE ved SAR- og MAS-operationer er tilgængelige på SIDE 5

6 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE UDVEKSLER ERFARINGER Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder tværs af beredskaberne. CFB faciliterer to årlige møder i landets fem regioner, og her deltager superbrugere og vidensdelere fra alle beredskabssektorer. Møde i Region Midtjylland. To årlige møder i landets fem regioner giver beredskaberne mulighed for at mødes og drøfte den tværgående anvendelse af SINE. Foto: Malene Mouritze Marfelt Superbruger Superbrugeren har teknisk indsigt og god forståelse for de tekniske aspekter af SINE. Den vigtigste opgave for superbrugeren er at sørge for, at beredskabets radioer fungerer og er opdateret med den rigtige software-version. Desuden skal superbrugeren holde sig orienteret om driften i nettet og eventuelle midlertidige udfald i SINEdækningen. Vidensdeler Vidensdeleren har viden om og erfaring med beredskabernes operative anvendelse af SINE. Vidensdelerens vigtigste opgave er at sprede viden rundt i organisationen, så vidensniveauet hos kollegerne altid er ajour med retningslinjerne for brugen af SINE. I 2014 besluttede TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) at ændre i konceptet for de regionale koordinationsgruppemøder (RKG), der under udrulningen af SINE havde til hensigt at støtte beredskaberne i overgangen fra de gamle analoge radiosystemer til det fælles digitale radionet. I dag er SINE i drift, og de regionale koordinationsgruppemøder har fået mere karakter af erfamøder, hvor superbrugere og vidensdelere mødes og udveksler erfaringer om anvendelse af SINE på Altid en superbruger på vagt CFB anbefaler, at beredskaberne udpeger et stort antal superbrugere, så der fx altid er en person på vagt til at lukke en radio eller tjekke driftsstatus på SINE Portalen. Ved henvendelse til CFB kan man få oplyst hvilke personer fra eget beredskab, der er registreret som henholdsvis superbrugere og vidensdelere. Der er flere informationer om emnet på SIDE 6

7 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE UDVEKSLER ERFARINGER Koordinationsgruppemøde for beredskaberne i Region Hovedstaden. SUPERBRUGEREN ER ANSVARLIG FOR: Rådgivning om radioer og tilbehør Tilslutning af radioer / lukning af radioer via SINE Portalen Softwareopdatering / vedligeholdelse af fleetmap Anmodning om oprettelse og sletning af superbrugere og vidensdelere via CFB Tjek af driftsstatus via SINE Portalen Oprettelse af tickets (fejlmeddelelser) via SINE Portalen Deltagelse i regionale koordinationsgruppemøder to gange om året VIDENSDELEREN ER ANSVARLIG FOR: Videreformidling af viden og erfaring til kolleger Undervisning af kolleger i den operative anvendelse af SINE Erfaringsudveksling med andre vidensdelere Deltagelse i regionale koordinations gruppemøder to gange om året https://portal.sikkerhedsnet.dk Foto: Malene Mouritze Marfelt SINE PORTALEN På SINE Portalen kan superbrugere bl.a. indberette fejlmeddelelser, se aktuel driftsstatus og lukke radioer. SINE Portalen er adgangsbeskyttet og kan kun tilgås af superbrugere. SIDE 7

8 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE FORTÆLLER Superbrugere og vidensdelere fortæller: Hvad får du ud af at deltage på de regionale koordinationsgruppemøder? Christian Stjerne, SINE-vidensdeler og pilot i Flyvevåbnets Eskadrille 722 Per Jakobsen, SINE-superbruger og viceberedskabschef i Tårnby Brandvæsen Det sidste møde, der handlede om SINE i kystnære operationer, har været særligt interessant for mig, da det gav mig et indtryk af, hvordan de øvrige beredskaber opfatter vores operationer med JRCC. Der er nogle steder i landet, hvor forståelsen for procedurerne ved operationer til søs er større end andre, og mødet var en oplagt mulighed for at gå i dialog om sammenhængen og de forskellige beredskabers rolle i disse operationer. Jeg tager en masse viden med hjem til min egen enhed om, hvordan andre beredskaber bruger radionettet og hvilke udfordringer, de står overfor. Som repræsentant for Tårnby Brandvæsen har jeg deltaget i de regionale koordinationsgruppemøder i Region Hovedstaden siden indførelsen af SINE tilbage i 00 erne. På møderne udveksles der værdifulde oplysninger på tværs af de enkelte sektorer, der alle er repræsenteret. Da SINE stadig er under udvikling, og der samtidig tilgår nye brugere, er det vigtigt, at forståelsen for SINE forankres bredt hos brugerne og på tværs af sektorerne. De regionale møder har stor betydning for, at brugerne bliver informeret og samtidig kan debattere fordele og ulemper samt videregive erfaringer med brugen af SINE, herunder radioer og tilbehør. SIDE 8

9 SUPERBRUGERE OG VIDENSDELERE FORTÆLLER René Søe Pedersen, SINE-vidensdeler og vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi Koordinationsgruppemøderne i Region Sjælland giver mig mulighed for at vedligeholde og udvide mit netværk på tværs af de sektorer, som jeg til dagligt arbejder sammen med. Derudover er det et godt forum i forhold til at arbejde med problemstillinger vedr. den tværgående brug af SINE samt til at få input til løsninger, som andre sektorer har bedre erfaringer med. Jeg synes, at CFB til hvert møde formår at finde frem til relevante temaer, som giver mening i forhold til udviklingen i kommunikationsmulighederne på SINE, senest med indlæg fra JRCC i forhold til operationer til søs og i kystnære områder. Jan Lindberg, SINE-vidensdeler og AMK- vagtcentralchef i Region Nordjylland Jeg har deltaget på samtlige regionale koordinationsgruppemøder. På møderne har jeg mulighed for at sparre og koordinere med de øvrige beredskabsmyndigheder og sikre mig, at vores tilgang til SINE er den samme. Derudover får jeg nyttige informationer fra de andre myndigheder og kan selv videregive vigtige oplysninger om det præhospitale område. Da jeg i forvejen er godt informeret om SINE via min deltagelse i TOAS og ROAS, er det sjældent, at jeg går hjem med helt ny information fra CFB eller DBK. Jeg synes, at de øvelser og planspil, som har været gennemført på de seneste møder, giver særlig god læring og dialog på tværs af beredskaberne. Lars Mattich, SINE-superbruger og beredskabsmester i Beredskabsstyrelsen Sjælland Jeg har deltaget på de regionale koordinationsgruppemøder lige siden pilotprojektet med SINE startede. Møderne giver mig indblik i, hvordan de andre beredskabsaktører bruger SINE, og det er muligt at drøfte, hvordan vi sammen bliver bedre til at anvende radionettet. På møderne bliver jeg desuden opdateret med seneste nyt fra CFB både hvad angår den tekniske og den brugerorienterede del. SIDE 9

10 SINE ÅBNER FOR ANDRE END BEREDSKABSMYNDIGHEDER SINE åbner for andre end beredskabsmyndigheder skriftlig ansøgning til CFB. Ansøgeren skal her redegøre for opgaver, kommunikationsbehov under en krise samt antallet af radioer, der ønskes tilsluttet på SINE. CFB vurderer ansøgningen, og hvis den bliver godkendt, hjælper CFB med tilslutning og opsætning af radioer. Er der behov for adgang til tværgående kommunikation, rådgiver CFB desuden om anvendelse af skadestedssæt. Prioriteringsniveau Brugere, der bliver tilsluttet SINE, kan anvende radionettet omkostningsfrit til både daglig drift og i krisesituationer. Det er dog vigtigt at understrege, at samtaler mellem de professionelle beredskaber som politi, forsvar, brand- og sundhedsvæsen altid vægtes højest. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane undersøger havarier og alvorlige hændelser på luftfartsområdet i Danmark, Grønland og Færøerne og ulykker og hændelser på jernbaneområdet i Danmark. Siden 2010 har SINE primært været anvendt af de professionelle beredskaber i Danmark. Men nu åbnes der for, at organisationer, der løser opgaver af samfundskritisk karakter, kan anvende radionettet til daglig drift og i krisesituationer. Kriterier for tilslutning Det er ikke hvem som helst, der kan komme på SINE. Men organisationer, der varetager opgaver af samfundskritisk karakter, kan få adgang til radionettet. Det kan være virksomheder som fx vand- og elværker, gasforsyning og offentlige transportvirksomheder. - Det er en fordel, at fx den lokale beredskabsstab eller indsatsledelsen kan tale direkte med disse enheder under større hændelser eller i situationer, hvor mobil- og internet risikerer at bryde sammen. Og det kan SINE hjælpe med, fortæller Carsten Mau, sektionsleder i CFB. Proces for godkendelse For at blive godkendt til SINE, skal der sendes en Skal selv betale Brugerne af SINE afholder selv udgifter til anskaffelse af radioer og andet udstyr. Hertil kommer udgifter til programmering og opdatering. Det er muligt at anskaffe radioer og andet udstyr via en fast aftale (terminaloption), der indeholder et varieret og opdateret udbud af radioer og udstyr certificeret til SINE. Andre end beredskabsmyndigheder må ikke selv programmere radioer og udstyr men er henvist til at købe den ydelse hos en godkendt leverandør. HAVARIKOMMISSIONEN ER KOBLET PÅ SINE Havarikommissionen er godkendt som bruger af SINE-nettet. Havarikommissionen har adgang til samtlige 200 skadestedssæt og talegrupper i SINE. Det betyder, at Havarikommissionen i tilfælde af større fly- eller togulykker kan kommunikere direkte med beredskaberne på SINE-nettet. Der er flere informationer på SIDE 10

11 SINE I METRO OG CITYRING En Metro-station i København SINE i Metro og Cityring Efter flere års arbejde på at indføre SINE i Metroen er løsningen etableret, godkendt og frigivet til operationel drift i slutningen af SINE skal anvendes af beredskabsmyndighederne ved indsatser i tunnelen, og skadestedssæt 191 og 192 er reserveret til den tværgåen- Vanløse de beredskabskommunikation i Metroen. Flintholm Lindevang Nørrebro Skjolds Plads Nørrebroparken Fasanvej Solbjerg Nuuks Plads Vibenshus Runddel Aksel Møllers Have Forum Frederiksberg Nørrebros Runddel Rådhuspladsen Poul Henningsens Plads Gammel Strand Trianglen Sortedams Sø Nørreport Østerport Orientkaj Nordhavn Marmorkirken Kongens Nytorv Til juli 2019 får hovedstaden en ny metrolinje, Cityringen, der består af 17 stationer i det centrale København. Også her skal der være adgang til SINE. Med udgangspunkt i beredskabernes behov har CFB fastlagt den nødvendige kapacitet, så kommunikationen på SINE kan forløbe ude problemer. CFB og Metroselskabet forhandler om at fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde. Kommende Metrostationer - Cityringen Kommende Metrostationer - Nordhavnen Nuværende Metrostationer Enghave Plads Frederiksberg Allé København H Sønder Boulevard Otto Busses Vej / Vasbygade Kontrol- og Vedligeholdelsescenter Islands Brygge Christianshavn Amagerbro DR Byen Universitetet Sundby Bella Center Lergravsparken Ørestad Kilde: Metroselskabet Øresund Amager Strand Femøren Kastr Lu Co Ai Tunnelarbejdspladser Skaktarbejdsplads Kontrol- og vedligeholdelsescenter Vestamager Kontrol- og vedligeholdelsescenter SIDE 11

12 SINE-AGA-NETTET SIKRER EFFEKTIV KOMMUNIKATION Radioer, der bruges i luften, skal være særligt programmerede og have en AGAaktivering i nettet. SINE-AGA-nettet sikrer effektiv kommunikation Foto: Henning Kristensen AGA er en forkortelse for Air-Ground-Air og er en integreret del af SINE-nettet. Når forsvarets og regionernes fly og helikoptere kommunikerer med beredskaberne på jorden, sker det via særligt programmerede AGA-radioer, der modtager signal fra en SINE-AGA-mast. Maksimal højde AGA-delen af SINE-nettet er ligesom resten af SINE-nettet baseret på Tetra-standarden, der anvendes til beredskabskommunikation i de fleste europæiske lande. Der er afsat 10 frekvenser til AGA, og brugen af frekvenserne er koordineret i hele Europa. For at begrænse forstyrrelser landene imellem, er der indgået aftale om, at den maksimale højde for brugen af AGA-radioer er 500 meter over jorden. Dette gælder i hele Europa. SIDE 12

13 SINE-AGA-NETTET SIKRER EFFEKTIV KOMMUNIKATION Indsatsledelsen i de professionelle beredskaber kommunikerer via SINEnettet på et tildelt skadestedssæt. Når forsvarets og regionernes helikoptere er i luften, kommunikerer de via SINE- AGA-master på det tildelte skadestedssæt. Når de står på jorden, sker det via SINE-masterne. Regionernes Hems-helikopter SINE-mast med AGA-radio SINE-AGA mast SINE-mast Forsvarets EH 101-helikopter med AGA-radio ISL Politi KOOL ISL Brand & Redning Begrænset kapacitet Der er de samme funktioner til rådighed i AGAdelen af SINE-nettet som i resten af SINE-nettet. Kapaciteten er dog mindre i AGA-delen, hvilket skyldes, at der er et reduceret antal frekvenser til rådighed. Det er derfor vigtigt, at det kun er radioer, der bruges under flyvning, der programmes til AGA. På grund af den begrænsede kapacitet anbefales det, at der foretages gruppekald og ikke individuelle opkald, når AGA-radioen anvendes i luften. en SINE-mast. CFB skal godkende alle radioer, der skal anvendes som AGA-radioer og vejleder ved samme lejlighed gerne om anvendelse og montering. Der er flere informationer om SINE-AGA-nettet på Programmering og anvendelse Radioer, der bruges i luften, skal være særligt programmerede og have en AGA-aktivering i nettet. Det anbefales, at disse radioer er fastmonterede med udvendig antenne for at opnå det bedste signal. En AGA-radio fungerer på samme måde som en SINE-radio, dog modtager AGA-radioen under flyvning signal fra en SINE-AGA-mast i stedet for SIDE 13

14 AUTOMATISK TILDELING AF SKADESTEDSÆT Automatisk tildeling af skadestedssæt fra medio 2015 Fra medio 2015 bliver der indført automatisk tildeling af skadestedssæt. Løsningen erstatter delvist den manuelle proces, der i dag finder sted på politiets vagtcentraler i forbindelse med tildeling af skadestedssæt til indsatser, hvor to eller flere beredskabsmyndigheder er tilknyttet. Alle relevante hændelser får skadestedssæt For brugerne af SINE betyder det, at der bliver tildelt et skadestedssæt i alle relevante tilfælde dvs. ved hændelser, hvor to eller flere myndigheder arbejder sammen. Tildeling sker automatisk til de beredskaber, der har modtaget alarmen fra 112-alarmcentralen. Skadestedssættet bliver sendt til beredskaberne i en automatisk sending 2 - umiddelbart efter sending 1. Ved hændelser, hvor der skal anvendes mere end ét skadestedssæt, eller ved ambulanceeskorter, vil det stadig være politiet, som manuelt tildeler skadestedssæt. Kan følge brugen af skadestedssæt Med den nye løsning får CFB mulighed for at følge brugen af skadestedssæt. Det bliver derfor et vigtigt værktøj til at vurdere, om der fx skal ske ændringer i procedurerne for anvendelse af skadestedssæt, og om det nuværende antal på 200 skadestedssæt skal udvides. Overgang til tildelt skadestedssæt Ifølge retningslinjerne for overgang til tildelt skadestedssæt skal der først skiftes fra default til tildelt skadestedssæt, når indsatsledelsen er mødt og har set hinanden i øjnene. Denne procedure vil også med den nye automatiske tildeling af skadestedssæt blive bevaret. Løsningen for den automatiske tildeling af skadestedssæt er godkendt af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE). Eventuelle ændringer i retningslinjerne for anvendelse af skadestedssæt skal drøftes og godkendes i TOAS. SKADESTEDSSÆT I SINE Navn på talegruppe SKS XXX ISL SKS XXX KST SKS XXX SK LEDER SKS XXX HOLDLEDER SKS XXX SUND SKS XXX ØVRIGE Brugere på talegruppen Anvendes på skadestedet af ISL-PO, ISL-RB og KOOL, som er grundstammen i indsatsledelsen. Anvendes først når det er udmeldt, at KST er etableret - jf. REFIL Anvendes af opmarchleder politi samt alle tilgående styrker. Anvendes kun af ISL-RB og skadestedsledere ved opdeling af indsatsområdet i flere skadesteder. Anvendes af holdledere fra redningsberedskabet og Beredskabsstyrelsen. Anvendes af præhospitalt beredskab, ambulanceledere og behandlingsplads. Anvendes af øvrige aktører på SKS efter indsatsledelsens anvisning. Der findes 200 skadestedssæt i SINE på landsplan. Et skadestedssæt er et sæt af seks talegrupper, som skal benyttes til tværgående kommunikation på et skadested. Opbygningen af systemet betyder, at alle ledere på et skadested har to SINE-radioer. Den ene radio bruges til kommunikation med egne styrker. Den anden radio bruges til at tale med indsatsledelsen fra de andre beredskabssektorer. SIDE 14

15 RADIOER OG UDSTYR SKAL CERTIFICERES TIL SINE Radioer og udstyr skal certificeres til SINE De danske beredskaber køber løbende radioudstyr til brug for deres kommunikation på SINE. Nyt udstyr skal certificeres af CFB forud for anvendelsen på SINE, men det er brugerens ansvar, at udstyret fungerer sammen med beredskabets øvrige udstyr og ikke har skadelig virkning på radionettet. Re-certificering Når allerede certificerede radioer skal opdateres med nye software-versioner, skal der foretages en re-certificering. Omfanget af re-certificeringen afhænger af, hvor store ændringer der er i radioen. Brugerens ansvar Det er brugerens eget ansvar at sikre, at der udelukkende anvendes SINE-certificerede radioer og udstyr på SINE. Ny software i radioerne kan påvirke det tilsluttede udstyr, og det er derfor vigtigt, at den nye kombination af radio og udstyr testes inden anvendelse. Det er brugerens ansvar at sikre, at det kun er SINE-certificerede radioer og udstyr, der anvendes på SINE. Foto: Lars Svankjær Lav klare aftaler Det anbefales, at brugeren har klare aftaler med leverandørerne om, hvem der skal bære eventuelle udgifter ved re-certificering af udstyr i kombination med ny radio-software. En sådan aftale bør ligge fast allerede ved anskaffelse af radioer og applikationer. Certificering CFB godkender radioer og andet udstyr til anvendelse på SINE. I praksis foregår certificeringen i et testmiljø hos Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), der er leverandør af SINE-nettet. Både hardware og software gennemgår tests, men testen fokuserer alene på korrekt og hensigtsmæssig anvendelse på SINE og ikke på, hvorvidt det fx er et godt eller dårligt produkt. Funktions- og integrationstest Når radioer og andet udstyr er SINE-certificeret, er det beredskabets opgave at teste, om det er anvendeligt i en operationel hverdag. Samtidig skal det afprøves, hvordan det fungerer i samspil med beredskabets øvrige udstyr. Oversigter over SINE-certificerede radioer og udstyr er tilgængelige på TERMINALOPTION Brugerne af SINE har mulighed for at anskaffe radioer og andet udstyr via en fast aftale (terminaloption), der indeholder et varieret og opdateret udbud af radioer og udstyr certificeret til SINE. CFB vejleder gerne om brug af terminaloptionen. SIDE 15

16 FLEEDA SKAL HOLDE STYR PÅ SINE-RADIOERNE FleeDa skal holde styr på SINE-radioerne FleeDa er navnet på det nye system, der fremover skal holde styr på SINE-radioerne. I 2015 bliver et nyt system til håndtering af fleetmaps udrullet. Systemet hedder FleeDa og erstatter de mange excel-ark, som beredskaberne i dag bruger til at holde styr på deres radioer. Det er leverandøren af SINE-nettet, Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK), der udvikler og implementerer systemet. Beredskaberne tester FleeDa I første omgang bliver systemet afprøvet i et pilotprojekt, hvor en række beredskaber sammen med radioleverandørerne Motorola Service, IHM og Radiocom afprøver databasestrukturen og de nye arbejdsgange for opdatering af fleetmaps. Online database FleeDa er baseret på en online database, der gør det muligt at se og redigere i oplysninger om beredskabets radioer ét sted. Det reducerer risikoen for fejl. Hvert beredskab får adgang til oplysninger om de radioer, som de selv ejer eller administrerer for andre. Udrulning i 2015 FleeDa bliver udrullet etapevis fra april 2015 og forventes implementeret i alle beredskaber i løbet af SINE-brugerne vil få nærmere information, når datoen for den landsdækkende udrulning nærmer sig. FleeDa bliver stillet gratis til rådighed for alle beredskaber på SINE. Foto: Lars Svankjær Der er flere informationer om FleeDa hos DBK på SIDE 16

17 FLEEDA SKAL HOLDE STYR PÅ SINE-RADIOERNE SINE ER OPGRADERET TIL MPLS Pr. 1. juni 2014 er SINE overgået til MPLSkommunikation. MPLS står for Multi Protocol Label Switching og er en teknologi, der kan transportere informationer fra én del af netværket til en anden del af netværket uden hensyn til overførselsmetoden. Formålet med opgraderingen er at styrke stabiliteten i netværket og sikre den højeste driftssikkerhed i SINE. En SINE-mast i Danmark. Foto: Malene Mouritze Marfelt SIDE 17

18 KORTLÆGNING AF ICCS I KOMMUNER OG REGIONER Kortlægning af ICCS i kommuner og regioner For at sikre optimal udnyttelse af ICCS vil CFB i løbet af 2015 besøge beredskaberne i regioner og kommuner med henblik på at kortlægge de tekniske løsninger, der er koblet til SINE, og procedurerne for den faktiske anvendelse af ICCS. CFB er i forvejen i gang med at gennemgå politiets brug af ICCS og radiodispatch. Med et samlet overblik over brugen af ICCS i alle beredskabssektorer får CFB det bedste udgangspunkt for at komme med nye tiltag, der dels er tilpasset eksisterende løsninger og dels adresserer nuværende og fremtidige behov på bedste vis. ICCS En ICCS (Integrated Control and Command System) fungerer som en port til radionettets funktionaliteter for vagtcentraler og kontrolrum. Den er en nødvendighed, hvis man vil arbejde med SINE-radioer fra en dataterminal i vagtcentralen. En ICCS kan populært beskrives som et køleskabsstort hyldesystem med en masse ledninger, computere og bokse. Tilsammen sørger de for, at alle SINE-nettets funktioner kan bruges i vagtcentralen. RADIODISPATCH For at få noget ud af en ICCS skal vagtcentralen have kontrolrumssoftware, fx en radiodispatch. Radiodispatchen kan enten hente mange eller få funktioner på SINE. Fx kan nogle radiodispatchere formidle opkald til telefonnettet. Andre kan ikke. CENTRAL DATATJENESTE CFB og DBK arbejder på at stille en ny service til rådighed for beredskaberne i SINE. Den nye services består af en central datatjeneste, der gør det muligt for beredskaber uden en ICCS (Integrated Control and Command System) at få adgang til SINEs datatjenester. Dermed vil beredskaber bl.a. kunne modtage positioner og status fra egne radioer og tvangsstyre radioer fx via en sikker internetforbindelse. Datatjenesten vil som noget nyt gøre det muligt for beredskaberne at ændre positioneringsfrekvens på egne radioer. Datatjenesten vil blive implementeret med såkaldte SOAP/XML webservices. Applikationer, der tilsluttes tjenesten, skal gennemgå certificeringstest i testmiljøet hos DBK. Adgang til datatjenesten skal godkendes af CFB. Med en radiodispatch kan vagtcentralen lytte på en eller flere talegrupper. Samtidig har vagtcentralen overblikket og kan styre relevante talegrupper på computerskærmen. SIDE 18

19 BIFROST I BRUG I HELE LANDET Bifrost i brug i hele landet I løbet af 2015 vil mere end 325 af politiets patruljevogne være udstyret med Bifrost, der bl.a. gør det muligt at betjene SINE-radioen på en nem og hurtig måde. Hvad er Bifrost? Bifrost består af en computer med trykfølsom skærm. Skærmen er placeret i bilens frontpanel og kan betjenes af både fører og observatør. Computeren er tilpasset det operative miljø og Bifrost er blevet godt modtaget, og vi oplever, at vagtcentralen især er blevet aflastet på datadelen, da betjentene nu selv kan lave opslag i fx centrale registre. Det er desuden blevet meget nemmere at skifte talegruppe på SINE-radioen. Anders Nørgaard, politiassistent og Bifrost-superbruger i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan tåle de rystelser, som den bliver udsat for i patruljevognen. I Bifrost kan man betjene: SINE-radio Udrykningsanlæg Navigation Flådestyring Dataopslag Superbrugere i alle kredse Bifrost er monteret i ca. en tredjedel af landets patruljevogne, og der er uddannet Bifrost-superbrugere i hver politikreds. Superbrugerne er ansvarlige for at undervise kolleger i brugen af Bifrost og hjælpe med support på løsningen. CFB har deltaget i udviklingen af Bifrost og er ansvarlig for implementering og uddannelse af superbrugere i samtlige politikredse. Bifrost er placeret i bilens frontpanel og kan betjenes af både fører og observatør. SINE-radioen styres fra Bifrost. Der er hurtigvalgsknapper til de mest brugte talegrupper, og der kan sendes nødkald, reguleres lydstyrke og foretages privatkald. Foto: Sendy Alstrøm SIDE 19

20 NYE 112-ADRESSER EFFEKTIVISERER REDNINGSARBEJDET CFB har ansvaret for systemunderstøttelse af politiets alarm- og vagtcentraler og uddannelse af personale på alarmcentralerne i Slagelse og Aarhus. Foto: Malene Mouritze Marfelt SIDE 20

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

VEJLEDNING FOR DANSK POLITI BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Se de nye metrostationer

Se de nye metrostationer METRONYT JUN2013 Se de nye metrostationer Designet af stationerne på den nye metrolinje, Cityringen, ligger nu klar. VI KENDER ET STED Let og Smagfuld Sommermad med super sunde proteiner TV kok Claus Holm

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015

Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015 Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse Øvelsesforum, maj 2015 Uddannelsescyklus: Den strategiske beredskabsstab i KBHV har besluttet følgende uddannelsesforløb i forhold til det tværfaglige samarbejde:

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vandstandsovervågning og trådløs. datatransmission

Vandstandsovervågning og trådløs. datatransmission Dansk Vand Konferene 2010 Vandstandsovervågning og trådløs V/ Helen Berger, COWI 1 Baggrund Systembeskrivelse Eksempler på anvendelse Erfaringsopsamling 2 Baggrund Øget fokus på vandstandsovervågning Kommunerne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rapport

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon +45 3311 1700 By & Havn I/S Nordre Toldbod

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere