Voice over IP Kundens behov er vigtigst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voice over IP Kundens behov er vigtigst!"

Transkript

1 Voice over IP Kundens behov er vigtigst! Solar-værktøj stiller skarpt på netværket...side 2-3 Prisfald på Layer 3 switch giver muligheder...side 6-7 Solar Kommunikation INFO nr

2 Oprustning på datasiden Det må nu stå lysende klart for alle, at telefoni for fremtiden vil hænge nøje sammen med hele datasiden. Den store smeltedigel, hvor de to teknologier koges sammen, er allerede rygende varm, og ud af den l øber en strøm af muligheder og udfordringer, som vi skal være parate til at opfange og forme til forretning. For at styrke os i konkurrencen med andre udbydere af både tele og data - blandt andet TDC - er vi i fuld gang med en oprustning. Vi har styrket datasiden med endnu en medarbejder i Brøndby, hvis primære arbejdsområde bliver aktivt netværksudstyr. Ansættelsen er et led i en øget fokusering på området, der også vil omfatte flere uddannelsestilbud til vores forhandlere og en styrkelse af support-siden. Vi ønsker i det hele taget at klæde vore forhandlere bedst muligt på til opgaven. Det er også på den baggrund, vort nye værktøj til netværksanalyse skal ses. Netværket spiller selvsagt en større og større rolle, når det både skal bære data og telefoni. Uden det rigtige design, kvalitet og tilstrækkelig kapacitet i alle led kan vi ikke være sikre på, at de løsninger vi skaber, lever op til kundens forventninger. Værktøjet kan både benyttes i forarbejdet til design af en Voice over IP-løsning, i forbindelse med investeringer generelt i netværket - og selvfølgelig også i det opsøgende salgsarbejde. (Se artiklen om dette emne). Som selvstændig division i Solar A/S ønsker vi klart at signalere, hvad vi arbejder med. Derfor har vi fået designet et nyt logo, hvoraf vore to fokusområder, tele og data, fremgår. Endvidere er vi nu ved at være klar til at præsentere en ny hjemmeside og profilbrochure. Hensigten med de nævnte initiativer er - ligesom udskillelsen af Solar Kommunikation i en selvstændig division - at styrke organisationen og øge fokus, så vi i tæt samarbejde med vore forhandlere kan opfylde vor målsætning om at blive en af de førende leverandører af Voice over IP-løsninger. leder Med venlig hilsen Bent Ole Jonsen Divisionschef Udgiver: Solar A/S Ansvarshavende redaktør: Divisionschef Bent Ole Jonsen, Solar Kommunikation Redaktion: Bent Ole Jonsen, Erik Gull, Kenth Thaysen, Tommy Jensen - alle Solar Kommunikation Tekst: Profil Kommunikation, Kolding Grafisk opsætning: Solar s Reklame & Marketingafdeling. Nyt værktøj sætt under lup Der stilles stadig større krav til netværkets kapacitet og hastighed - en udvikling som ikke mindst Voice over IP er medvirkende til. Ofte lyder spørgsmålene derfor: Hvor meget kan netværket bære, og kan trafikken afvikles hurtigt og uden problemer? Behovet for at besvare disse spørgsmål kan også opstå i forbindelse med, at kunden ønsker at investere i for eksempel grafisk udstyr. Eller hvis en kunde er i gang med at lægge budget og ønsker klarhed over, hvad en opdatering af netværket vil koste. På den baggrund er netværksanalysen ved at blive en uundværlig disciplin - både i det konkrete arbejde med opdatering af netværk og aktivt netværksudstyr samt som salgsværktøj. - Derfor har vi udviklet og testet en netværksanalyse, som nu stilles til rådighed for forhandlerne, fortæller produktingeniør Erik Gull. - Analysen omfatter alle dele af netværket og resulterer i en konklusion, som giver en status på kundens netværk og fortæller, hvilke dele der bør opdateres og bygges om. Solar Kommunikation afholder et to-dages seminar i netværksanalyse. Første del er for både teknikere og salgskonsulenter, mens anden del er en workshop udelukkende for teknikere, hvor der arbejdes med sniffere og management-værktøj, der kan analysere trafikken på netværket. Stort behov for eftersyn - Udviklingen af netværksanalyse-konceptet startede oprindeligt, fordi der var et ønske om at kunne udføre en foranalyse i forbindelse med Voice over IP, fortæller Erik Gull. - Men generelt er der også et stort behov for at analysere netværk. Jeg vil tro, at mindst 75 procent af alle netværk kunne tåle at blive set efter i sømmene. Erik Gull regner derfor med, at netværksanalysen vil blive et populært redskab, som også vil kunne åbne døren til nye kunder. - Netværksanalysen er klart noget, som forhandleren skal tage penge for at udføre. Men den vil naturligvis også kunne anvendes vederlagsfrit som led i det opsøgende salg, siger Erik Gull. 2

3 ter netværket - Mindst 75 procent af alle netværk kunne tåle at blive set efter i sømmene, vurderer Erik Gull Netværkstegningen giver overblik, og den indgår som en fast del af analysen. Nettet kortlægges I praksis består netværksanalysen af et skema, som udfyldes i samarbejde med kunden. - I første omgang kortlægges netværkstype, protokoller, VLAN, ressourcer og operativsystemer, fortæller Erik Gull. - Dernæst drejer det sig om dét, der binder netværket sammen, altså switches, hubs, netværksadaptere, routere, gateways og naturligvis kablingen. - Herefter udarbejdes en tegning af netværket. Hvis kunden i forvejen har en tegning, vil det naturligvis gøre det hele nemmere. Ellers må man starte fra bunden, og man kan enten lave en tegning af hele installationen eller én for hver lokation for sig samt én, som viser WAN-nettet, siger Erik Gull. - Det er ikke nødvendigt at tegne alle PC er ind - men placeringen af de vigtigste ressourcer skal fremgå. Vurdering og konklusion - Når foranalyse og tegninger er udført, er der skabt en god basis for at vurdere, hvad der skal gøres ud fra den aktuelle opgave, og forhandleren skriver en konklusion til kunden. Foruden anbefalinger af opdateringer kan konklusionen pege på steder, hvor det vil være nødvendigt at foretage målinger for at fastslå, om der er et problem eller ej, siger Erik Gull. Konceptet testes i samarbejde med Jansson Kommunikation. I øvrigt er Solar Kommunikation i gang med at teste et nyt edb-program, som kan fastslå nettets brugbarhed til IPtelefoni. 3

4 IP-telefoni skal tage udgangspunkt i kundens behov Voice over IP - telefoni via internetprotokollen - indeholder store muligheder. Ikke mindst for Solar Kommunikation og forhandlerne. I takt med, at de to fokusområder, tele og data, vokser sammen, opstår der jo en mængde forretningsmuligheder. Imidlertid har Voice over IP fra starten været mødt med nogen skepsis hos kunderne. Sådan er det naturligvis ofte med noget, der er nyt. Solar Kommunikation Info har bedt teletekniker Kim Storgaard, Solar Kommunikation i Brøndby, om at forklare, hvordan Voice over IP efter hans opfattelse skal gribes an, og hvor mulighederne ligger for forhandlerne - og fordelene for kunderne. - Salget har i starten været præget af dét, som kendetegner computerverdenen, nemlig at man er meget optaget af, hvad teknikken kan. Derfor er der opstået nogle tilfælde, hvor løsningerne er blevet for dyre. Jeg tror, der er behov for at vende det om og tage udgangspunkt i kundens behov: Hvor er det, det her produkt kan hjælpe til at skabe nogle fordele, uden at det bliver urealistisk dyrt? siger Kim Storgaard. - Man skal simpelt hen starte med at lave en analyse af, hvor kunden kan få glæde af IP-telefonien. Besparelsen De største fordele ved IP-telefoni kan opnås af virksomheder, som har flere afdelinger, der ligger geografisk spredt. - I stedet for én stor central implementeres mindre centraler i de enkelte afdelinger, og telefonien afvikles som al anden datatrafik i et distribueret system - efter datanetværkets spilleregler, siger Kim Storgaard. - Fordelen er, at den interne telefoni på netværket er gratis, fordi man ikke skal kommunikere via bylinier og telefonselskab. Samtalerne sendes som talepakker - på samme måde, som når andre informationer overføres via nettet. - Ved etableringen er der ofte en udgift til større båndbredde på netværket. Det er en fast udgift - og den erstatter den variable udgift til intern telefoni via bynettet. Over for kunden skal man i øvrigt huske at pointere, at al datatransmission i virksomheden vil nyde godt af den større båndbredde, så her er der en sidegevinst ved Voice over IP. Hvis en virksomhed ikke har flere afdelinger, som ligger spredt, kan den også opnå en række fordele ved at gå over til IP-telefoni. Integrationen af telefoni og data giver jo mulighed for at yde en kunde, som ringer ind, en langt hurtigere og mere effektiv betjening - på grund af koblingen mellem telefonien og for eksempel virksomhedens kundedatabase. Ved etablering af hjemmearbejdspladser kan man med fordel anvende IP-telefoni, således at den enkelte medarbejder benytter virksomhedens telefonimuligheder og sit normale lokalnummer. Hvad med kvaliteten? Mens den traditionelle telefoni har udviklet sig i 100 år til den ypperste kvalitet, har Voice over IP ikke været på banen ret længe. Er talekvaliteten lige så god som ved traditionel telefoni? - Hvis IP-telefonien implementeres rigtigt, er kvaliteten helt i orden, siger Kim Storgaard. 4

5 Når kvaliteten i et vist omfang har fået ry for ikke at være på samme højde som ved traditionel telefoni, kan det hænge sammen med, at nogle af aktørerne i markedet alene ser tingene fra datasiden - i stedet for at kigge på, hvilke krav kunderne stiller til telesiden. - Det har også givet problemer, at nogle har prøvet at lave noget, der ligner det rigtige - men som ikke har været teknisk færdigudviklet. Resultatet har været utilfredse kunder og negativ omtale, siger Kim Storgaard. Uanset dette er Voice over IP kommet for at blive, og Kim Storgaard er ikke et sekund i tvivl om, at den vil udvikle sig eksplosivt. - Om fem til 10 år har vi det alle sammen, for da har for eksempel alle mobiltelefoner IP-version 6 med egen fast IPadresse, siger Kim Storgaard. Han tilføjer, at IP-telefonien som sidegevinst har fået mulighed for at nyde godt af IP-netværkets mange muligheder for sikkerhed. For eksempel back-up, redundans, oppetid og firewall-funktioner. Et fjerde krav for at kunne afvikle IP-telefoni på en fornuftig måde er, at switches og routere understøtter Quality of Service - både i lag to og tre. - Quality of Service er prioriteringsmekanismen, som gør, at netværket kan finde ud af at differentiere datapakkerne. Voice-pakkerne er jo tidsafhængige og skal derfor have førsteret til at komme frem. I modsat fald vil det være princippet»først ind - først ud«, der gælder, siger Kim Storgaard. Som et femte krav til IP-telefoni nævner han, at telefonudstyret skal overholde H323 standardens spilleregler for multimedietransport på netværket. Konklusionen er, at netværket spiller en altafgørende rolle for, om den nye telefoni bliver en succes og kommer til at virke optimalt. Derfor er analysen af kundens netværk blevet en meget vigtig disciplin og en nærmest uundværlig del af forarbejdet til Voice over IP. (Se særskilt artikel om Solar Kommunikations nye analyseværktøj). Grundlæggende krav skal opfyldes For at opnå den optimale IP-telefoniløsning, skal en række tekniske krav opfyldes: - Netværket skal være fuldt switch et. Alle PC er skal have deres egen port i switchen. Hvis man i stedet benytter en hub, kan talepakkerne kollidere med transmissioner fra andre netværksterminaler, og det betyder tab af pakker, siger Kim Storgaard. Og når en talepakke tabes, kommer den ikke igen. Der er ingen retransmission. Endvidere skal man være opmærksom på den rette dimensionering af den såkaldte jitter-buffer. Når talepakkerne sendes afsted, er de nummererede, men modtageren får dem i tilfældig rækkefølge, hvorefter jitterbuffer en sørger for»udpakningen«i den rigtige rækkefølge. - Man er nødt til at analysere og»lege«sig lidt frem til den optimale buffer-størrelse, da netværk har forskellig arkitektur, siger Kim Storgaard. Et tredje basiskrav til IP-telefonien er, at det distribuerede netværk er»fornuftigt«. - Man skal både kigge på den fysiske arkitektur og bruge et analyseværktøj til at danne sig et billede af trafikken, for der kan jo godt være flere netværk på det samme medie, siger Kim Storgaard. - Populært sagt gælder det om at finde ud af, hvordan motorvejsnettet er struktureret, for det er et problem at sende 400 biler i timen ind på en vej, som kun har kapacitet til 200. Netværket skal fysisk dimensioneres efter den fulde mængde data. Det vil sige, at man er nødt til at kende denne datamængde, siger Kim Storgaard. - Hvis IP-telefonien implementeres korrekt, er kvaliteten helt i orden, siger teletekniker Kim Storgaard. 5

6 Markedet for Layer 3 switches vokser Hidtil har Layer 3 switches været en forholdsvis dyr affære. Nu er priserne imidlertid kommet ned, hvor mange flere kan være med, og Layer 3 switches giver åbenbare fordele i forhold til en router - ikke mindst i forbindelse med IPtelefoni. Når et netværk vokser, kan der være behov for at segmentere det for at undgå ydelsesproblemer. Det er traditionelt sket på den måde, at de enkelte netværkssektioner er blevet forbundet med en router. Routerens forholdsvis lave hastighed gør den imidlertid til en flaskehals i netværket, og det kan være et problem i forbindelse med overførsel af de tidsafhængige talepakker i IP-telefonien. Switches deler netværket op i virtuelle netværk, VLAN (Virtual Local Area Network), og den har indbygget routerfunktionalitet, der sætter den i stand til at route mellem de enkelte VLAN. - Fordelene er til at få øje på, siger produktingeniør Erik Gull, Solar Kommunikation. - Løsningen er væsentlig billigere end anvendelse af en traditionel router, og Layer 3 switches er op til en faktor 100 gange hurtigere. Hvem kan benytte den? Med det generelle prisfald i markedet vil endnu flere få glæde af at segmentere i VLAN - og ikke alene for at opnå højere hastighed på netværket. - Det gælder for eksempel kontorhoteller, hvor man stiller fælles faciliteter til rådighed for lejerne. Ved at segmentere netværket sidder den enkelte lejer reelt ikke på samme netværk som naboen, men kan alligevel benytte fælles ressourcer som for eksempel printere og internetforbindelse, siger Erik Gull. - Boligforeninger kan også have fordel af Layer 3 switches. Her går udviklingen i retning af fælles internet og telefoni, og det vil være oplagt at samle de enkelte VLAN i en Layer 3 switch, siger Erik Gull. Fokus på konvergens og sikkerhed Jesper Frisgaard, som er netværksarkitekt hos Avaya, fortæller, at konvergens (multiservice), segmentering og sikkerhed er vigtige salgsparametre for Layer 3 switches. En Layer 3 switch er i stand til at gå dybere ind i de transmitterede datapakker end en Layer 2 switch. Dermed kan den route trafikken og styre belastningen mere intelligent end en traditionel Layer 2 switch. - Netværk vil i stigende grad blive benyttet til at transmittere data-, tele- og tv-signaler. Derfor går Avaya s strategi ud på, at alle produkter understøtter denne multiservice, siger Jesper Frisgaard. Konvergens, segmentering og sikkerhed er væsentlige salgsparametre for Layer 3 switchen, siger netværksarkitekt hos Avaya, Jesper Frisgaard. 6

7 - Sikkerheden er også meget oppe i tiden, og med en Layer 3 switch vil man kunne styre trafikken meget præcist i kraft af segmenteringen af nettet i VLANs. Typisk vil der i en virksomhed være behov for, at nogle ressourcer alene er tilgængelige for visse medarbejdere, mens alle skal have adgang til den centrale server, og denne funktionalitet kan blandt andet opnås ved hjælp af en Layer 3 switch, siger han. Den kan også skabe større redundans i form af flere linier ud til krydsfelterne, og der er mulighed for at opnå balance i belastningen mellem de enkelte linier. I øvrigt vil det kunne lade sig gøre, at anvende Layer 2 switches sammen med Layer 3 switches - og på den måde minimere omkostningerne, uden at mulighederne begrænses. En Layer 2 switch kan nemlig ofte stakkes med en Layer 3 switch, og så opnås Layer 3 funktioner i hele stakken. - Konvergens, sikkerhed og hastighed er i fokus, men i dag er høje hastigheder og switch-kapaciteter noget, man tager for givet. Her er der jo sket en kæmpe udvikling - for blot et par år siden mente analyseinstitutter, at liniehastigheder på 100 megabit pr. sekund ville være den drivende faktor for netværksopbygning. Men i dag taler vi om liniehastigheder på op til 10 gigabit pr. sekund. Kapaciteterne i switches har naturligvis fulgt liniehastighederne, og i den største Avaya switch har vi i dag en samlet kapacitet på 139 gigabit pr. sekund, siger Jesper Frisgaard. Ny Account Manager for aktivt netværksudstyr Selv om Ulrik Ekstrand kun er 28 år, har han syv års erfaring inden for IT med sig til sit nye job hos Solar Kommunikation. Med titel af Account Manager Networking Products og base i Brøndby skal Ulrik Ekstrand stå for salget af aktivt netværksudstyr til primært IT-forhandlere - fortrinsvis på Sjælland. Ulrik Ekstrand er ny medarbejder hos Solar Kommunikation. Han har syv års erfaring inden for ITbranchen og flotte salgsresultater med sig. Han kan dog også komme til at arbejde med kunder vest for Storebælt. Ulrik Ekstrand er led i Solar Kommunikations oprustning på datasiden. Efter Højere Handelseksamen og uddannelse til Markedsøkonom tiltrådte Ulrik Ekstrand i 1996 som salgskonsulent hos distributøren af Netscape og kom blandt andet til at varetage de internationale relationer. Herefter var han Account Manager hos Kampsax Technology, inden han sagde ja tak til en stilling i Dan Net A/S, som er et selskab under TDC Internet. Efter to år her blev Ulrik Ekstrand forfremmet til en stilling i TDC Internets internationale afdeling med ansvar for salget på det russiske marked. Inden tiltrædelsen hos Solar Kommunikation var han chefkonsulent hos Hands A/S og den drivende salgskraft i webgruppen. Ulrik Ekstrand har flotte salgsresultater med i tasken fra sine tidligere job. 7

8 Ny PC omstilling med mulighed for integration til Outlook for Siemens HiPath 3000 Totalview er et unikt omstillingsværktøj til din virksomhed til at etablere fuldt overblik i virksomheden, lige fra receptionen til alle medarbejderne, og giver mulighed for at alle ansatte kan give samme service som selve receptionen, og dermed øge kundeservicen. Totalview giver hver enkelt bruger fuldt overblik over planlagt tid, samtidigt har man styr på sin telefonstatus. Totalview integrerer PC en med telefonsystemet uden andre kabler end det lokale netværk, uanset telefontype, systemtelefoner, trådløse DECT s eller IP telefoner. Medarbejdernes status bliver indtastet af hver enkelt medarbejder. Dette letter receptionistens arbejdsbyrde samt giver et totalt overblik over, hvor hver enkelt medarbejder befinder sig. Alle medarbejderne får også overblik over kollegers status, og dermed slipper receptionisten fra at besvare interne spørgsmål om hvor andre medarbejdere befinder sig. Spørgsmål som faktisk udgør ca % af receptionens arbejdsbyrde. Receptionisten kan finde en medarbejder ved at bruge forskellige filtre. Hvis det er en bestemt medarbejder kunden Oversigt Idéen med det hele er at få arbejdsgangen til at være så effektiv som muligt. Receptionisten får nemt og hurtigt alle informationer fra indgående opkald, samt overblik over hvor alle medarbejderne befinder sig. Der findes to slags af indgående opkald, nemlig direkte til firmaets hovednummer eller til et af medarbejdernes lokale numre. Når et opkald kommer ind, er det synligt i det aktive køfelt, første opkald øverst. Alle tilgængelige oplysninger angående opkaldet bliver opsamlet og vist på skærmen. Hvis kundens A-nummer og navn er registreret i nummer databasen, bliver de vist, adresse og anden information bliver også vist. En er allerede genereret med de indsamlede oplysninger og klar til at blive afsendt, hvis det bliver nødvendigt. TotalView gemmer historikken for hvilke medarbejdere, der har talt med den enkelte kunde, dvs at man kan se en oversigt over alle de medarbejdere, kunden har talt med og hvornår. Muligheden for at kunden ønsker at tale med en person han allerede har talt med er stor, derfor letter denne funktionalitet receptionistens arbejde. Hvis et opkald bliver viderestillet til omstillingen fra en medarbejder, kan receptionisten med det samme se alle oplysninger om vedkommendes status og være klar med disse oplysninger allerede før telefonen bliver svaret. vil tale med, kan man filtrere på fornavn. Grupper kan også bruges som filter, såsom afdelinger, status og arbejdsområder. Derudover er det muligt at oprette filtreringsgrupper efter behov. Der er fire måder at afvikle et opkald på: Viderestilling uden forespørgsel, viderestilling med forespørgsel, sende en mail eller lave aftale i kalenderen. Den unikke fladestruktur af PC-omstillingsbordet gør det muligt at have et overblik over alle omstillingsfunktionerne samtidig. Der kommer ingen forstyrrende pop-up vinduer, som kan distrahere receptionisten og dermed bliver det hurtigt og nemt at betjene det. 8

9 Trådløs telefon i lækkert design Elegance, nem betjening og høj lydkvalitet. Den nye trådløse telefon fra Bang & Olufsen er stærk på alle tre punkter og hedder BeoCom 4. Telefonen står oprejst, og håndsæt og base udgør sammen en skulpturel, opretstående cylinder. Også hver for sig har de to dele et flot design. Farverne er sort, blå og beige. Håndsættet vejer kun 120 gram og kan anvendes op til 300 meter fra basen udendørs eller op til 50 meter fra basen indendørs uden tab i lydkvalitet. Kvaliteten sikres af Bang & Olufsens store viden om akustik og digital signalbehandling. Betjeningen af telefonen sker ved hjælp af et brugervenligt hjul, som sidder på håndsættet. Hjulet giver blandt andet let adgang til telefonens indbyggede telefonbog og en opkaldsliste med Genkald og Vis Nummer. BeoCom 4 s håndsæt og base har både samlet og hver for sig et stærkt designmæssigt udtryk. Ny robust Dect-telefon Små slag, stænk eller støv bider ikke på den nye dect-telefon fra Siemens. Telefonen er en videreudvikling af de hårdføre Siemens Gigaset modeller, og den hedder Siemens Gigaset Active M. Den nye telefon er optimal til anvendelse på arbejdspladser, hvor der er behov for en robust telefon. Modellen er akustisk optimeret til industrielle miljøer og udmærker sig i forhold til tidligere modeller ved, at der kan tilsluttes et hovedsæt. Med telefonen i en bælteclip kan brugeren altså få frigjort begge hænder, så der kan arbejdes under samtalerne. Den nye Siemens Gigaset Active M er lyseblå og leveres uden oplader. Ny generation af CUBIC Multi-rack CUBIC lancerer i foråret den næste generation af multirack. Den nye serie hedder Multirack Next Step og er målrettet til IT-kunderne. Seriens præsentable og moderne design gør det imidlertid muligt at anvende rack et i alle virksomhedsmiljøer som data-, tele- eller serverrack. Multirack Next Step har i forhold til forgængeren en stærkere grundkonstruktion. Samtidig har serien nye funktioner for justering af 19 profilen og en nyudviklet tilgang til alle sider af racket. Den nye Siemens decttelefon er robust og optimeret til industrielle miljøer. Nyeste generation af CUBIC s multirack har en stærkere grundkonstruktion. 9

10 Ny LexCom rackserie fra LK Uno-seriens vægrack leveres i to størrelser. En ny funktion ved vægmodellen er de aftagelige sideplader. Et bredt program af tilbehør sikrer LexCom Uno en høj grad af fleksibilitet. Den nye rackserie afløser Basic-serien fra LK. LK lancerer en ny rackserie ved navn Uno. Den nye serie afløser den tidligere Basic-serie og består udover et gulvrack af et vægrack i to størrelser. - Uno-serien har flere muligheder end de tidligere rackskabe fra LK. Der er blandt andet mere tilbehør til Uno rack, siger Hassan Soussi, segmentchef i Data og Kommunikation hos LK. Det brede program af tilbehør giver Uno-modellen en høj grad af fleksibilitet. Serien har eksempelvis mulighed for aflåsningssæt til sidepladerne, og det gør det - sammen med det øvrige tilbehør - let at tilpasse skabet til kundens behov. Endvidere er demonteringen af rackskabets sideplader forenklet. Afmonteringen af sidepladerne er med til at gøre det nemmere at vedligeholde, udskifte eller indsætte udstyr. - De aftagelige sideplader er en helt ny funktion for vægracket, som nu kommer til at ligne gulvracket på det punkt, fortæller Hassan Soussi. En anden nyudvikling ved vægracket er muligheden for at tilknytte en ventilator, som kan monteres i toppen. LK har i forbindelse med Uno-serien lagt vægt på at udvikle de nye funktioner, men har også brugt erfaringerne fra virksomhedens eksisterende 19 rack-programmer. Her tilstræbes høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Design til kontoret Designet og muligheden for at opbygge Uno rack på flere forskellige måder gør det muligt at anvende serien i både åbne kontorlandskaber og server-rum. - Uno-serien kan bruges alle steder, og rackskabet med tilbehør er designet, så det kan glide diskret ind overalt, fortæller Hassan Soussi. Serien er af samme grund udført i aluzink og pulverlakeret i lysegrå på alle udvendige flader. Det sikrer, at rackskabet har en farveholdning i harmoni med tilbehør som LK LexCom patch-paneler samt LK FUGA, LK OPUS og LK CLIC LINE dataudtag i lysegrå. De ulakerede inderflader giver samtidig en effektiv stelforbindelse for alle rackskabets dele samt dets komponenter. Gulvracket leveres i 42 HE udførelse, mens vægmodellen leveres i 12 HE og 18 HE udførelse. 10

11 Klare signaler i nyt grafisk design Det grafiske design - på visitkort, brevpapir, internet og lignende - er med til at skabe en virksomheds identitet. Derfor er det vigtigt, at det følger virksomhedens udvikling og sender de rigtige signaler. Udskillelsen af Solar Kommunikation til en selvstændig division var en oplagt lejlighed til at udvikle en ny grafisk linie. - Solar Kommunikations nye design fortæller klart, hvad der er vore to fokusområder, og i udviklingen af det har vi lagt vægt på værdier som stabilitet og kvalitet, fortæller divisionschef Bent Ole Jonsen. Designet vil blive gennemgående i alle materialer og dermed skabe både synlighed og genkendelighed. Det er udviklet af Dafolo Marketing i Hjørring. Logo et fortæller klart, hvad der er Solar Kommunikations fokusområder. Præsentation af medarbejdere i Solar Kommunikation Bent Ole Jonsen Divisionschef Henrik M. Jensen Account Manager Ulrik Ekstrand Account Manager John Poulsen Account Manager Erik Gull Product Engineer Jimmi Hammersholt Engineer Henrik Møller Jørgensen Jens Madsen Engineer Simon Karkov Account Manager Johnni Sidenius Product Engineer Claus Sigersted Engineer Kim Storgaard Engineer Kenth Thaysen Product Engineer Rune Agersnap Product Engineer Bent Laursen Trainer Pia Hauberg Jensen Sales Support Tommy H. Jensen Account Manager Peter Kaae Engineer Ole Andersen Engineer 11

12 Solar kommunikation - en division i Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, tlf

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Det får I ud af at samle it og telefoni i én komplet løsning. TDC Erhverv One

Det får I ud af at samle it og telefoni i én komplet løsning. TDC Erhverv One Det får I ud af at samle it og telefoni i én komplet løsning Omstilling Kontakt os på 80 80 24 00 Services Internet : Én samlet løsning med alt det, I har brug for Med får I internet, omstilling, ip- og

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar

Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar Dine fordele Ved Hosted PBX & IP telefoni: Lave startomkostninger lave minutpriser Ring gratis internt skalerbar telefoncentral Avancerede kundeservice-funktioner Ubegra nset ind- og udgaende bylinier

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder

Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder Professionel telefoni til mindre og mellemstore virksomheder FEC ELMEG ISDN. VoIP. XDSL. DECT. ANALOG VPN. integration Integreret telefoni til den professionelle virksomhed Digital kommunikation udvikler

Læs mere

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec.

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec. Multirack Multirack NEXT STEP bygger på ideen om, at kvalitet og kreative tanker i samspil med innovativt design åbner for en uendelig række kombinationer. Resultatet fører til mere æstetiske, sikre og

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Med KIRK dect-z System 500 bliver du aldrig hægtet af

Med KIRK dect-z System 500 bliver du aldrig hægtet af Løsningen til arkitekter, bilforhandlere, gartnere, advokater, reklamefolk, hotelejere, trykkere, detailhandlere og alle andre med en dynamisk hverdag... Med KIRK dect-z System 500 bliver du aldrig hægtet

Læs mere

N X T MOV. Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks

N X T MOV. Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks Multirack NEXT MOVE N X T MOV Multirack NEXT MOVE kombinerer innovativt design med et utal af funktioner. De nye racks er skabt til den dynamiske og moderne virksomhed, hvor effektivitet og funktionalitet

Læs mere

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling?

IP Telefoni. En introduktion! Funktion, teknologier & begreber. En naturlig udvikling? IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? 1 Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale

IP Telefoni. IP telefoni introduktion. TDC IP telefoni Scale IP Telefoni IP telefoni introduktion TDC IP telefoni Scale Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone

Læs mere

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt trimmet til tiden Erhverv Stå stærkt Alt i én pakke er sund fornuft til lave priser giver dig fuldt overblik over dine telefonudgifter. Ingen skjulte omkostninger, altid de nyeste mobiltelefoner, masser

Læs mere

IP Telefoni En naturlig udvikling?

IP Telefoni En naturlig udvikling? IP Telefoni En naturlig udvikling? Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Lidt om gammeldags telefoni Definitioner Internet Telefoni IP Telefoni VoIP PSTN: Public Switched Telephone Network PSTN: Kredsløbs

Læs mere

Totalview...it s all about organizing

Totalview...it s all about organizing Totalview...it s all about organizing Teknisk Beskrivelse Totalview, den komplette løsning til organisering og planlægning af din virksomheds daglige drift. Presence Management, CTI og PC Omstillingsværktøj.

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion!

IP Telefoni. Funktion, teknologier & begreber. En introduktion! IP Telefoni Funktion, teknologier & begreber En introduktion! En naturlig udvikling? Indhold Internet telefoni IP Telefoni VoIP??? Først lidt om gammeldags telefoni: PSTN eller POTS Og så en definition

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera i6800

Kom godt i gang med Icotera i6800 VI GI R DIG Kom godt i gang med Icotera i6800 Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden

Læs mere

Udnyt det fulde potentiale i jeres Lync investering med Lync telefoner fra Polycom

Udnyt det fulde potentiale i jeres Lync investering med Lync telefoner fra Polycom Udnyt det fulde potentiale i jeres Lync investering med Lync telefoner fra Polycom Lync kan effektivisere mange arbejdsprocesser og øge medarbejdernes produktivitet. Med Polycom s store udvalg af telefoner

Læs mere

Kom godt i gang med DRG 737v2

Kom godt i gang med DRG 737v2 VI GI R DIG Kom godt i gang med DRG 737v2 Waoo! Privat Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05

Læs mere

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network

VLAN, Trunk & VTP. VLAN: Virtual Local Area Network (C) EC MID 2005 VLAN, runk & VP 2003 EC MID, Heh 1 VLAN: Virtual Local Area Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af witche ( og Routere

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING MobiKOM er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på MobiKOM.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Integreret PC Switchboard

Integreret PC Switchboard Integreret PC Switchboard Bedre kundeservice Bedre arbejdsmiljø Fuldt overblik over organisationen Medarbejderne kan altid finde hinanden Single view af alle kalendere Fuldt overblik over kunden Management

Læs mere

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger

Fremtidens netværk til boligen. Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger Fremtidens netværk til boligen Internet, tv, radio og netværk - Elegante og gennemtænkte løsninger 2 Det rigtige netværk til din bolig Skal du bygge nyt - eller skal du renovere din nuværende bolig? Så

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEAMON network monitoring system

SEAMON network monitoring system SEAMON network monitoring system Global Network Monitoring Services SEAMON Network Monitoring System ANMS Log in skærm via krypteret forbindelse til monitorering af Lokationens netværk SEAMON NMS system

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014

Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 Kom godt i gang DRG 716 / DRG 717 Fiberboks Privatkunde Oktober 2014 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun en...

Læs mere

Unik service og support til din Duka computer eller tablet. Læs om serviceordningerne til dit produkt her

Unik service og support til din Duka computer eller tablet. Læs om serviceordningerne til dit produkt her Unik service og support til din Duka computer eller tablet Læs om serviceordningerne til dit produkt her Det lyder ens fra alle, at der er god support, og at det er rart at have et sted at ringe hen i

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1

Hub & Lag 2 Switch. - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Hub & Lag 2 Switch - Ethernet-enhederne fra lag 2! Netteknik 1 Ethernet enhederne Ethernet Lag 2 Switch eller Ethernet HUB - det ka da være lige meget! Eller ka det nu også det??? ;-) HUB De ser meget

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Nye LexCom udtag og montagebokse

Nye LexCom udtag og montagebokse Nye LexCom udtag og montagebokse Nemt, fleksibelt og gennemtænkt 3 LexCom dataudtag - LK FUGA og LK OPUS 66 Uanset om din kunde har valgt LK FUGA eller LK OPUS 66 til sin installation, er der et LexCom

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Kom godt i gang med Platinum 6810

Kom godt i gang med Platinum 6810 VI GI R DIG Kom godt i gang med Platinum 6810 Leveres via TDC Fibernet Læs, hvordan du tilslutter din fiberboks. 02 Indhold Velkommen 03 Tilslutning af fiberboks 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks Udnyt AM-Rack vores Din foretrukne erfaring leverandør til

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk

VLAN. VLAN og Trunks. Region Syd Grundlæggende netværk VLAN VLAN og Trunks Region Syd Grundlæggende netværk VLAN: Virtual Local-Area-Network VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller brugere VLAN s fungerer på OSI lag 2 ( og 3 ) Opbygget af Switche ( og

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP

H.323. Protocol suite. En ITU standard til VoIP Protocol suite En ITU standard til VoIP VoIP Standarder ITU (International Telecommunication Union) udvikler standarder til teleindustrien. (offentliggjort i 1996) beskriver hvordan man opbygger telefoni

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

TDC Erhverv One én komplet løsning

TDC Erhverv One én komplet løsning TDC Erhverv One én komplet løsning TDC Erhverv One Med TDC Erhverv One får I én løsning med alt det, I har brug for og I bygger den, så den passer præcis til jeres virksomhed. Professionel kundeservice

Læs mere

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling.

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 5

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

LK CLIC LINE. Elegant design samler trådene. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK CLIC LINE. Elegant design samler trådene. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK CLIC LINE Elegant design samler trådene Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Fleksibel løsning i diskret design LK CLIC LINE er systemet, der samler elinstallationerne

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG TOTAL UAFHÆNGIGHED Når dine kunder, kolleger eller samarbejdspartnere skal have fat på dig, kan det nogle gange være svært for dem at vide, hvilket telefonnummer

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt

Mobildeal trimmet til tiden. Erhverv. Stå stærkt trimmet til tiden Erhverv Stå stærkt Alt i én pakke er sund fornuft til lave priser giver dig fuldt overblik over dine telefonudgifter. Ingen skjulte omkostninger, altid de nyeste mobiltelefoner og lave

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Ethernet HUB s og Switche

Ethernet HUB s og Switche Ethernet HUB s og Switche - netværksenhederne på lag 2 Ethernet Repeater Repeateren er i dag en historisk enhed, men dens grundlæggende funktion finder man stadigvæk i nyere enheder. En repeater er en

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere