Pædagogisk læreplan. Varde Vest BØRNEHUSET LYSNINGEN BØRNEHAVEN KÆRHØGEVEJ VUGGESTUEN ISBJERGPARKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk læreplan. Varde Vest BØRNEHUSET LYSNINGEN BØRNEHAVEN KÆRHØGEVEJ VUGGESTUEN ISBJERGPARKEN"

Transkript

1 Pædagogisk læreplan Varde Vest BØRNEHUSET LYSNINGEN BØRNEHAVEN KÆRHØGEVEJ VUGGESTUEN ISBJERGPARKEN

2 2

3 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 4 Årshjul for den pædagogiske læreplan... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sprog og Sproglige Udtryksformer Kulturelle Udtryk og Værdier Sociale Kompetencer Digitale medier Krop og Bevægelse Natur og Naturfænomener

4 Varde Vests pædagogiske læreplan I 2004 blev der vedtaget i folketinget, at alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. I Varde Vest har vi besluttet at udarbejde en fælles overordnet læreplan for hele dagtilbuddet varde Vest. Varde Vest består af: Vuggestuen Isbjergparken, Børnehuset Lysningen og Børnehaven Kærhøgevej. Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vores fornemmeste opgave er at samarbejde med forældrene om at gøre børnene LIVSDUELIGE gennem dannelse og læring i deres institutionstid hos os. Vores barne- og læringssyn tager udgangspunkt i det positive og i ressourcer hos barnet. Vi er optaget af International Child Development Program (ICDP) pædagogikken i vores relationer med hinanden, hvor gode relationer er alt afgørende for barnets trivsel. Vi ser barnet som et selvstændigt og kompetent individ, at barnet har intentioner med sine handlinger, der søger at skabe mening og forståelse. At barnet er naturligt nysgerrigt og er drevet af egen motivation. Vi ved, at det er i barnets første år, at de grundlæggende kompetencer dannes og udvikles, disse danner udgangspunkt for et godt børneliv her og nu, og for det liv, der skal leves. Vi er opmærksomme på, at der kan være børn som har brug for en særlig indsats for at trives, lære og komme i en positiv udvikling. Vi har valgt at indarbejde børnemiljøet, børneperspektivet, aftalestyringens fokusområder og læringshjulets mål og tegn i læreplanen. Læreplanen vil blive et levende dokument, som vil komme i spil løbende, da hver gruppe udarbejder en SMTTE model på læreplanstemaerne til deres børnegruppe. Hvert læreplanstema beskrives og evaluereres løbende gennem året. Læreplanen er sat op i et årshjul, hvor de enkle læreplanstemaer er plottet ind som et 14 dages fokuseret temaarbejde. Læreplanstemaet Barnets alsidige personlige udvikling er gennemgående i alle de pædagogiske læreplanstemaer, hvilket gør at der ikke er afsat et temaarbejde omkring dette. Vi har valgt at arbejde med et tema omkring digitalisering, da alle faste medarbejdere har gennemgået et kompetence udviklingsforløb omkring digitalisering i efteråret 2013 og foråret Vi finder det vigtigt, at holde gryden i kog, da netop digitalisering er et af vores fokusområder i aftalestyringen. I Varde Vest arbejder vi med inklusionskortlægning to gange om året, hvilket er plottet ind i årshjulet. Børn leger mens de lærer, lærer mens de leger, arbejder mens de leger, og leger mens de arbejder God fornøjelse med læsningen af Varde Vests pædagogiske læreplan. 4

5 Årshjul for den pædagogiske læreplan i Dagtilbuddet Varde Vest Januar Det sociale Uge 3+4 Februar Fastelavn December Jul Marts Digitale medier Uge November Kultur og det kulturelle Uge Julegaver Marts/april Inklusionskortlægning Uge April Påske Maj Krop og bevægelse Uge September/oktober Inklusionskortlægning Uge September Sprog Uge August Nye børn Juli Juni Natur og naturfænomener Uge Læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling er gennemgående i alle temaer - det lilla 5

6 6

7 7

8 Barnets alsidige personlige udvikling SAMMENHÆNG Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor barnet afprøver og udvikler sin identitet, mens det øver sig i at forstå sig selv. Dagtilbuddet Varde Vest er medskabende i forhold til at gøre børnene livsduelige og robuste til deres videre liv i skolen, uddannelsessystemet og som kommende samfundsborgere, i et tæt samarbejde med forældrene. Børnene skal opleve, at de er værdifulde medlemmer af fællesskabet, og at de indgår i anerkendende relationer, hvor nøgleordene er selvværd og tillid. Børnene skal opleve et læringsmiljø, hvor de har mulighed for undren, fordybelse, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære. MÅL LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: At have indlevelse i andre At handle selvstændigt At være psykisk robust Mod de 6 år: Børnene skal lære at indleve sig i andres situation Børnene skal tage vare på egen personlig integritet Børnene skal være psykiske robuste. AFTALESTYRINGENS FOKUSOMRÅDER Inklusion: Børnene er en del af relationen og har værdi for fællesskabet Børnene udvikler deres empatiske kompetencer Børnene kan udtrykke deres følelser og behov Børnene får styrket deres selvværd. Læringsmiljø: Vi skaber læringsmiljøer, der tilgodeser, at børnene er medskabere af deres egen læring en læring, som personalet skal støtte, guide og udfordre, hvad enten der er tale om didaktiske overvejede pædagogiske aktiviteter eller spontant opståede situationer. Digitalisering: Børnene tilegner sig et naturligt og kritisk forhold til institutionens digitale medier som ipads, computer, digitalkamera, video, digital forstørrelsesglas, Wii, Smart Kidscomputer og så videre. 8

9 TEGN LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: Smiler, når andre smiler Trøster dem, som er kede af det og smiler, når andre er glade Kalder på andre, for at de kan se, høre og være med Uopfordret spørger til andre Uopfordret udtrykker, hvad de vil og kan Uopfordret hjælper og støtter andre Bevæger sig fra noget kendt til noget ukendt Viser med krop og sprog, hvad de vil Kan trøstes og falde til ro. Mod de 6 år: Børnene udtaler og viser forståelse for andres adfærd og meninger Børnene udsætter egne behov til fordel for andres og tilbyder andre deres hjælp Børnene opfordrer og inviterer andre til at være med i det sociale fællesskab Børnene fortæller, hvad det vil være med til og ikke vil være med til Børnene kræver deres ret til at beskæftige sig med det, de selv har valgt Børnene argumenterer for at blive lyttet til og forstået Børnene viser mod ved at tage nye initiaitiver og forsøger sig med at indgå i ukendte relationer og aktiviteter Børnene giver udtryk for deres følelser og meninger samt forsvarer og står ved dem Børnene håndterer andre børns udfordringer og afvisninger. AFTALESTYRINGEN Inklusion: Vi guider, støtter og udfordrer børnene på deres nærmeste udviklingszone Vi lytter og tager børnene alvorligt Læringshjulets tegn er også gældende her. Læringsmiljø: Børnene bruger alle deres sanser og søger viden i deres egen læreproces Børnehavens funktionsrum bevares, samtidig med at de er fleksible i forhold til det aktuelle behov. Digitalisering: Huset bærer præg af digitalisering via tilgængelige digitale medier, og at de faktisk anvendes Spillerummet i børnehaven er husets hjerte for digitalisering, samtidig med at læring med de digitale medier tænkes i alle miljøer. TILTAG For vuggestuen: Vi arbejder didaktisk, bl.a. via udarbejdelsen af SMTTE- modellen efter hvert tema Vi laver inklusionskortlægning i hele huset to gange om året og dette er også et redskab vi vil bruge efter behov Vil vi give barnet mulighed for at være afprøvende og nysgerrig Vil vi give barnet mulighed for at afprøve egne grænser Vi vil løbende have fokus på at læringshjulets mål og indikatorer Vi vil støtte barnet i dets oplevelse af sig selv og andre Vi vil tilbyde barnet plads/rum/ legetøj til forskellige legemuligheder Vi vil dele børnene op i mindre grupper afhængig af alder, interesser og behov Vi vil indgå i anerkendende relationer med barnet Vi vil arbejde ud fra de 8 samspilstemaer fra ICDP Vi vil være opmærksomme på det enkelte barns behov og dets udvikling Vi vil følge det enkeltes barns rytme (sove/spise tider) for at skabe de bedste betingelser for læring Vi vil i legen give plads til barnets egne initiativer Vi vil planlægge aktiviteter ud fra barnets interesser og behov Vi vil være opmærksomme på at der i legen eller aktiviteten er plads til at barnet kan sige til og fra og derved mærke sine egne og andres grænser Vi vil hjælpe barnet med at sætte ord på sine følelser De voksne ser, møder og forstår barnet gennem vores værdier som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærværet i samspilet Vi vil lave en barnets bog, der indeholder billede materiale og fortællinger, der beskriver barnets personlighed. Inklusionsnetværket i Varde Vest vidensdeler og igangsætter/inspirerer til inklusionstiltag i hele huset. 9

10 For børnehaven: I personalegruppen arbejder vi didaktisk, blandt andet via udarbejdelse af SMTTE-model til tema-arbejdet med de pædagogiske læreplaner Løbende evaluering af læreplanstemaerne via SMT- TE-model De otte samspilstemaer fra ICDP og Marte Meo principperne er i spil i daglig praksis Løbende fokus på læringshjulets mål og indikatorer. Vidensdeling og refleksion via praksisfortællinger eller SAPP på tværs af huset Benyttelse af SPU (SkoleParathedsUndersøgelse udgivet af psykologisk forlag) til de kommende skolebørn inden skolestart i børnehaven Inklusionsnetværket i Varde Vest vidensdeler og igangsætter/inspirerer til inklusionstiltag i hele huset Der arbejdes med undergrupper af den store gruppe, for eksempel legepatrulje for en lille gruppe børn De voksne ser, møder og forstår børnene gennem vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærværet i samspillet. Vi laver inklusionskortlægning i hele huset to gange årligt, dette er et redskab vi vil bruge efter behov. EVALUERING DOKUMENTATION Der vil løbende blive afholdt planlagte evalueringsmøder hen over året. Der afsættes tid til hver gruppe efter hvert tema, hvor der evalueres på det enkelte tema Til forældresamtaler vil arbejdsredskaberne/metoderne være evaluering af målene Tilbagemeldinger fra skolen eller børnehaven vil give et fingerpeg om, hvordan vi nåede målene. Praksisfortællinger eller SAPP kan være en del af evalueringen Vi vil evaluere mundligt og skriftligt og bruge SMT- TE-modellen som redskab Diverse sprogvurderinger, inklusionskortlægning, læringshjulets mål og tegn og SPU (skoleparathedsundersøgelse.) Tilbagemeldinger på beskrivelser i Barnets bog. SMTTE-modellerne over temaarbejdet og evaluering af temaet SPU en (Skoleparathedsundersøgelsen) Læringshjulet Video i forbindelse med ICDP og Marte Meo til intern brug Trivsels- og udviklingssamtaler Billede-dokumentation digitale spor Dagens gode/børnenes egne små fortællinger barnets stemme Dagbøger på Tabulex Kreative produktioner Eventuel børnenes mapper Al skriftlig dokumentation fra hele huset samles et sted (afleveres til daglig leder) Pædagogisk iagttagelser medbringes eventuelt til SAPP eller praksisfortællinger Ved relevans brug af lokale medier (Ugeavisen eller lignende). 10

11 BØRNEPERSPEKTIV BØRNEMILJØ Inddragelse af børneperspektivet understøtter de voksnes opmærksomhed på, hvad barnet er parat til at vide, forstå, føle, håndtere og lære. Børneperspektivet, kan for os forstås på to måder: At varetage (det man formoder) børns interesser altså fungere som børnenes advokat Forsøge at afdække børns egne perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv, med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og dagligdag. Følge børnenes egne spor. Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude. De fysiske, psykiske og æstetiske forhold i vores institutioner udgør børnemiljøet. Vores arbejde med børnemiljø skal sikre et miljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det vil der være mulighed for at tage højde for i forhold til vores didaktiske pædagogiske arbejde, blandt andet igennem vores læreplansarbejde, hvor der er fokus på børnenes sundhed, trivsel, udvikling og læring. De to perspektiver vil vi inddrage i vores planlægning af temaarbejdet, som en vekselvirkning af de to perspektiver. Vi vil have fokus på barnets stemme i de didaktiske pædagogiske processer og aktiviteter. 11

12 Sprog og sproglige udtryksformer SAMMENHÆNG Sproget er centralt for barnets udvikling. Det er gennem sproget, både det talte sprog og det kropslige sprog, at børn interagerer, og de relationelle kompetencer udvikles. Sproget er en forudsætning for: at kunne udtrykke sig at kunne skabe kontakt at kunne kommunikere med andre at kunne skabe frugtbare løsninger på problemer og konflikter at få mere viden at fremme forståelse af og fra andre. MÅL LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: At etablere sproglig kontakt At kommunikere med sin omverden At forstå sprogets regler Mod de 6 år: Børnene forstår og bruger sproget uafhængig af situationen Børnene kommunikerer med omverdenen Børnene eksperimenterer med skriftsproget. AFTALESTYRINGENS FOKUSOMRÅDER Inklusion: Børnenes sproglige kompetencer udvikles gennem daglige aktiviteter, som tilpasses børnenes behov og udviklingstrin. Læringsmiljø: Børnene møder inspirerende voksne i inspirerende miljøer, som støtter og udvikler børnenes interesse og nysgerrighed i forhold sproget (det talte sprog, kropssprog, skriftsprog). Digitalisering: Digitale medier (for eksempel ipads) bliver brugt til sproglig stimulering. 12

13 TEGN LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: Søger øjenkontakt og siger noget Tager initiativ til at snakke med andre Snakker til andre for at få dem til at se eller høre noget bestemt Anvender og leger med lyde, ord og remser i samvær med andre Giver respons på det, som andre siger og gør Fortæller om sine oplevelser Siger korte, ens, siger sætninger med mindst 3-4 ord Skriver sit navn leger, at de skriver Bruger sproglige korrekte endelser Mod de 6 år: Børnene svarer meningsfuldt på spørgsmål om hvordan, hvorfor, hvem og hvad Børnene genfortæller en hændelse og fortæller noget, som kan eller skal finde sted Børnene siger lange komplekse sætninger med fordi og som Børnene fortæller sine oplevelser sammenhængende Børnene håndterer problemer og konflikter ved hjælp af sproget Børnene snakker om og kan benytte forskellige teknologier Børnene benytter ord, tal og bogstaver i leg Børnene tolker, hvad logoer og skilte symboliserer Børnene genkender de fleste bogstaver og skriver enkelte ord. AFTALESTYRINGEN Inklusion: Børnene sætter ord på deres tanker, handlinger og følelser Børnene bruger sproget som redskab til at indgå i inkluderende fællesskaber. Læringsmiljø: Institutionernes funktionsrum bevares, samtidig med at de er fleksible i forhold til aktuelle behov Vi er tydelige rollemodeller, som sætter aktiviteter i gang med fokus på en didaktisk tilgang til sprogarbejdet Vi ser børnene bruge de værktøjer, vi præsenterer for dem. Digitalisering: De voksne sætter rammerne for at anvende de digitale medier Børnene har en naturlig tilgang til de digitale medier. TILTAG For vuggestuen: Være opmærksomme på, at der er øjenkontakt, når vi snakker med barnet Være bevidste om vigtigheden af at aflæse, lytte, vente og svare tilbage Vi vil bruge babytegn for at understøtte vores kommunikation Vi vil sætte ord på barnets og vores egne handlinger Vi vil bruge kropssprog og mimik på en nærværende og indlevende måde Vi vil sætte ord på barnets følelser og vise forståelse Vi vil fange barnets sproglige udspil og gentage i hele sætninger Vi vil synge og bruge fagter og mimik Vi vil læse for børnene og snakke om bøger/dialogisk oplæsning Vi vil snakke om oplevelser og hjælpe barnet med at fortælle forældrene om dets oplevelser i vuggestuen Vi vil lege med ord, rim og remser Vi vil støtte og guide børnene verbalt og visuelt i konfliktsituationer Vi vil inddrage de digitale medier i hverdagen Vi vil indhente inspiration fra talepædagog og bruge hende som faglig sparring. 13

14 For børnehaven: Implementering af de 10 understøttende sprogstrategier, fra sprogpakken i hverdagen. 1. Følg barnets i interesse 2. Brug åbne spørgsmål 3. Vent på barnets svar 4. Fortolk og udvide hvad barnets siger 5. Hjælp barnets med at sætte ord på 6. Forklar ord barnets ikke kender i forvejen 7. Relatere til noget barnet kender 8. Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen 9. Ret ikke barnets fejl direkte 10. Leg med sproget når det er muligt. Herudover: Vi læser højt for børnene Dialogisk læsning Vi sætter ord på vores og barnets handlinger og følelser Vi støtter barnet i at tolke mimik og kropssprog Vi synger og arbejder med sanges historie Vi arbejder med fortællinger Vi laver rim og remser Vi bruger biblioteket, låner bøger Vi præsenterer dem for forskellige børnelitteratur, film, musik, traditionelle spil ( vendespil m.m) Vi kombinerer sprogtilegnelse med bevægelse Vi anvender forskellige digitale medier, ved at præsenterer børnene for sprogstimulerende apps. ( Vi har samlet disse apps i en mappe på gruppernes ipad) Vi inddrager de digitale medier i dagligdagen Vi støtter og guider børnenes verbalt og visuelt i konflikt håndtering, evt. ved brug ved hjælp af rollespil og kufferten fri for mobberi Vi styrker børnene i deres skriftsproglige udvikling. Bl.a. ved at vise læsningen, når vi læser, give dem kendskab til tal og bogstaver hvor det findes naturligt. EVALUERING DOKUMENTATION Der vil løbende blive afholdt planlagte evalueringsmøder hen over året. Der afsættes tid til hver gruppe efter hvert tema, hvor der evalueres på det enkelte tema Til forældresamtaler vil arbejdsredskaberne/metoderne være evaluering af målene Tilbagemeldinger fra skolen eller børnehaven vil give et fingerpeg om, hvordan vi nåede målene. Praksisfortællinger eller SAPP kan være en del af evalueringen Vi vil evaluere mundligt og skriftligt og bruge SMT- TE-modellen som redskab Diverse sprogvurderinger vil give et indblik i børnenes sproglige udvikling. Dagbøger, månedsbreve og lignende findes på Tabulex IPads og digitale kameraer anvendes til at tage billeder og film af børnenes hverdag SMTTE modellen benyttes til planlægning og evalueringen af temaet Læringshjulet Kreative produktioner Procesbeskrivelser via billeder, film og tekst. Pædagogiske iagttagelser medbringes til for eksempel SAPP, praksisfortællinger mv. Brug af lokale medier (ugeavisen og lign.) BØRNEPERSPEKTIV Inddragelse af børneperspektivet understøtter de voksnes opmærksomhed på, hvad barnet er parat til at vide, forstå, føle, håndtere og lære. Børneperspektivet, kan for os forstås på to måder: At varetage (det man formoder) børns interesser altså fungere som børnenes advokat Forsøge at afdække børns egne perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv, med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og dagligdag. Følge børnenes egne spor. De to perspektiver vil vi inddrage i vores planlægning af temaarbejdet, som en vekselvirkning af de to perspektiver. Vi vil have fokus på barnets stemme i de didaktiske pædagogiske processer og aktiviteter. 14

15 BØRNEMILJØ Vuggestuen: Vuggestuemiljøet vil i høj grad blive værdisat af den vuggestuekultur, som vi voksne skaber. Der vil være faste rammer, stabilitet og forudsigelighed. Børnene i vuggestuen er tilknyttet en fast gruppe med trygge og kende voksne. De voksnes opgave er, at skabe mulighed for ro og fordybelse ved at dele børnene i mindre grupper, for derved at skabe optimale betingelser for læring. Vi vil være bevidsthed omkring at skabe små rum i det store rum både ude og indenfor. Vi vil tilbyde alderssvarende legetøj i børnehøjde, der kan inspirere barnet til nye lege og udfoldelsesmuligheder. Vores indretning vil afspejle temaerne, vi er optaget af og gøres attraktiv og spændende. Vi vil skabe visuelle oplevelser med billeder og ophæng samt produkter, som børnene vil være med til at forme. Børnehaven: Vi vil have fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø ved at ind tænke pædagogik og være bevidste om indretningen og rammernes betydning. Vores egen rolle som positive, troværdige, tydelige rollemodeller er altafgørende i forhold til at skabe et børnemiljø, hvor børnene rummer hinanden og udvikler sociale kompetencer, der gør at de tilegner sig de dannelses idealer, vi ønsker. Vi vil hjælpe børnene til at mestre eventuelle udfordringer via tilpasning af aktiviteterne og give gradueret støtte. Børnehavemiljøet vil i høj grad blive værdisat af den børnehavekultur, som vi voksne skaber. Der vil være faste rammer, stabilitet og forudsigelighed. Vi vil opsætte kreative produktioner for at skabe et miljø, der er psykisk og æstetisk tiltalende og giver energi. Vi vil være bevidste om at synliggøre skriftsproget via ord, bogstaver og tal som dekoration i børnehaven. Ved behov deler vi børnene i mindre grupper, eller en voksen går fra med en mindre gruppe børn efter børnenes sproglige udviklingsniveau. Der er bevidsthed omkring at skabe små rum i det store rum, som giver mulighed for ro og fordybelse. 15

16 Kulturelle udtryk og værdier SAMMENHÆNG Der er fire punkter af kultur- og udtryksformer, vi som personale skal være opmærksom på. Der er global-, national-, institutions- og børnekultur. Børn i dag er mediebrugere og kan derfor ikke undgå den globale kultur til en vis grad, som gerne skulle harmonisere nogenlunde med den kultur, der overordnet er i Danmark. Denne påvirkning af kultur i større global sammenhæng bliver bekræftet, forstærket og udpenslet gennem institutionskulturen. Det sidste punkt er børnekultur, hvilket foregår i en konstant påvirkning af den udefrakommende kultur, men dog ikke styret eller voksenreguleret. Vi vil arbejde med kultur- og udtryksformer for at skabe harmoni og meningsdannelse hos børnene i et bredt såvel som smalt forum. I børnenes tid i Dagtilbuddet Varde Vest får de indsigt i kulturel og social forståelse, der gør dem i stand til at agere i fællesskabet for eksempel på legepladsen og i sociale sammenhænge uden for dagtilbuddet. På sigt skulle dette gerne give børnene en habitus, der gør dem i stand til ikke bare at gennemføre en uddannelse, men selv ønske en uddannelse og blive hele samfundsborgere. MÅL LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: At være kreativ At være opmærksom på egen kultur At deltage i kulturelle fællesskaber Mod de 6 år: Børnene skal lære at være kreative Børnene skal lære at have forståelse for egen og andres kulturer Børnene skal lære at have forståelse for etiske og moralske emner og dilemmaer. AFTALESTYRINGENS FOKUSOMRÅDER Inklusion: Børnene oplever en fælles institutionskultur, som giver mening og fællesskab. Børnene får en forståelse af etik og moral og udviser respekt, tolerance og åbenhed for andre og andres forskelligheder. Læringsmiljø: Læring er ikke kun er noget, som foregår ved et bord. Læring kan også ske i naturen, puderummet og så videre. Digitalisering: Børnene lærer at færdes i den nye mediekultur, og dermed opnår de kompetencer i at indhente viden, ideer, vidensdele og øge deres kreativitet og fantasi. 16

17 TEGN LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: Eksperimentere med materialer Finder på nye og anderledes måder at lege, danse, synge og tegne på Undersøger det, som er anderledes Leger med oplevelser fra de nære omgivelser Klæder sig ud, leger at være en anden Kigger fokuseret på andres påklædning, sprog og adfærd Er aktiv med krop og sprog i dramalege Udvikler og fastholder regler sammen med andre i leg og spil Deltager i sanglege og sange med mimik og fagter. Mod de 6 år: Børnene deltager og skaber rolle- og regellege med forskellige temaer og udtryksformer Børnene fortæller om følelser og ideer, som udløses i mødet med forskellige kulturelle udtryk Børnene former i ler, tegner, fortæller historier, synger, danser, klæder sig ud og kombinerer nogle af disse Børnene leger rolle og andre børnelege Børnene fortæller om forskellige kulturer og traditioner Børnene begrunder sin interesse i at deltage i kulturelle aktiviteter Børnene begrunder med ord og viser med adfærd en optagethed af etiske dilemmaer Børnene spørger og reflekterer over livet og døden I tale og leg forholder børnene sig til og skelner mellem godt og ondt, mellem rigtigt og forkert og mellem sandhed og løgn. AFTALESTYRINGEN Inklusion: Børnene tager den kultur til sig, som de voksne sætter op i huset, når de interagerer med hinanden. Læringsmiljø: Huset bærer præg af de kulturelle udtryk og værdier og herved skabes et miljø, der er psykisk og æstetisk tiltalende og giver energi. Digitalisering: Børnene udforsker og eksperimenterer aktivt med digitale medier Børnene bruger ipads og teknologi, og de kan selv skelne mellem kvaliteten i de forskellige spil og apps. TILTAG For vuggestuen: Med udgangspunkt i dansk kultur vil vi arbejde med små temaer, som følge årets traditioner, for eksempel fastelavn, påske og jul Vi vil fejre hver enkelt barns fødselsdag efter dansk tradition Vi vil arbejde med at skabe trygge rammer og struktur i børnenes hverdag for at styrke børnenes trivsel og læring i vuggestuekulturen Vi vil arbejde med sang, bevægelse og musik Vi vil arbejde med at give børnene teater oplevelser for eksempel at de ældste børn spiller teater for de yngste, tage til professionelle teaterforestillinger, små teaterforløb med fingerdukkerne Vi vil arbejde med rollelege og vil have inspirerende udklædningstøj i børnehøjde Vi vil arbejde kreativt med forskellige materialer som maling, saltdej m.m. Vi vil arbejde med madkultur via sund og varieret kost Vi vil læse bøger og fortælle historier Vi vil være opmærksomme på tilbud fra Natur/ Kultur/Sundheds kataloget Vi vil bruge digitale medier som en aktiv del af vores hverdag. 17

18 For børnehaven: Vi vil give danske og tosprogede børn indblik i dansk kultur og traditioner ved at følge årsgang med fastelavn, jul, påske, Sankt hans osv. Vi vil være opsøgende på at deltage i forskellige kulturelle tilbud som teater, sommer underholdning, biograf, bibliotek, kunstmuseum osv. Vi vil være opmærksomme på tilbud fra Natur/Kultur/ Sundheds kataloget Vi vil introducere til forskellig madkultur Vi vil præsentere børn for kulturelle kunstneriske arbejdsformer Vi vil skabe en børnekultur som er udviklende for barnets læring, hvor der er skabt forudsigelighed og struktur uanset hvilket rum vi er i Vi vil være aktive i at tilbyde børnene forskellige medier Vi vil arbejde med sang, musik, teater, rim og remser Vi vil være nysgerrige på børnenes kulturelle udtryksformer og anerkende dem i det Vi vil præsentere børnene for litteratur i form af oplæsning og fortælling Vi vil lave multikulturelle uger, hvor vi får indblik i de kulturer som børnene repræsenterer. Vi vil så vidt muligt inddrage forældrene i det pædagogiske arbejde i forhold til fortælling madlavning osv. EVALUERING DOKUMENTATION Der vil løbende blive afholdt planlagte evalueringsmøder hen over året. Der afsættes tid til hver gruppe efter hvert tema, hvor der evalueres på det enkelte tema. Til forældresamtaler vil arbejdsredskaberne/metoderne være evaluering af målene Tilbagemeldinger fra skolen eller børnehaven vil give et fingerpeg om, hvordan vi nåede målene Praksisfortællinger, barnets bog eller SAPP kan være en del af evalueringen Vi vil evaluere mundligt og skriftligt og bruge SMT- TE-modellen som redskab Dagbøger, månedsbreve og lignende findes på Tabulex IPads og digitale kameraer anvendes til at tage billeder og film af børnenes hverdag SMTTE modellen benyttes til planlægning og evalueringen af temaet Læringshjulet Kreative produktioner Procesbeskrivelser via billeder, film og tekst. Pædagogiske iagttagelser medbringes til for eksempel SAPP, praksisfortællinger mv. Brug af lokale medier (ugeavisen og lign.). BØRNEPERSPEKTIV Inddragelse af børneperspektivet understøtter de voksnes opmærksomhed på, hvad barnet er parat til at vide, forstå, føle, håndtere og lære. Børneperspektivet, kan for os forstås på to måder: At varetage (det man formoder) børns interesser altså fungere som børnenes advokat Forsøge at afdække børns egne perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv, med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og dagligdag. Følge børnenes egne spor. De to perspektiver vil vi inddrage i vores planlægning af temaarbejdet, som en vekselvirkning af de to perspektiver. Vi vil have fokus på barnets stemme i de didaktiske pædagogiske processer og aktiviteter. 18

19 BØRNEMILJØ Vuggestuen: Børnemiljøet vil i høj grad blive værdisat af den vuggestuekultur, som vi selv skaber. Der vil være faste rammer, stabilitet og forudsigelighed. Børnemiljøet vil veksle mellem indendørs og udendørs aktiviteter for at sikre, at børnene får så mange indtryk og udfoldelsesmuligheder som muligt. Vi vil hænge ting op (for eksempel børnenes produkter, temabestemt materialer) for at visualisere og skabe et miljø, der er psykisk og æstetisk tiltalende og der giver inspiration til ny læring. Børnehaven: Vi vil have fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø ved at ind tænke pædagogik og være bevidste om indretningen og rammernes betydning. Vores egen rolle som positive, troværdige, tydelige rollemodeller er altafgørende i forhold til at skabe et børnemiljø, hvor børnene rummer hinanden og udvikler sociale kompetencer, der gør at de tilegner sig de dannelses idealer, vi ønsker. Vi vil hjælpe børnene til at mestre eventuelle udfordringer via tilpasning af aktiviteterne og give gradueret støtte. Børnehavemiljøet vil i høj grad blive værdisat af den børnehavekultur, som vi voksne skaber. Der vil være faste rammer, stabilitet og forudsigelighed. Vi vil opsætte kreative produktioner for at skabe et miljø, der er psykisk og æstetisk tiltalende og giver energi. 19

20 Sociale kompetencer SAMMENHÆNG Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. Disse kompetencer udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne. I Varde Vest har vi en fælles forståelse af begrebet inklusion: Vi er en del af en relation, og vi har værdi for fællesskabet. MÅL LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: At etablere venskaber At indgå i fællesskabets sociale spilleregler At kommunikere med følelser Mod de 6 år: Børnene etablerer og fastholder venskaber Børnene indgår i samspil med andre Børnene handler i sociale fællesskaber. AFTALESTYRINGENS FOKUSOMRÅDER Inklusion: Alle børn oplever at være en del af relationen og have værdi for fællesskabet. Læringsmiljø: Husets fysiske indretning ude og inde inspirerer til gode læringsmiljøer med mulighed for ro og fordybelse. De voksne har en inkluderende og anerkendende tilgang til børnene. Digitalisering: Børnene oplever de digitale medier som et fælles tredje for relationerne børn/børn og børn/voksne. 20

21 TEGN LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: Smiler ved synet af bestemte børn Spørger bestemte børn om de vil deltage Hjælper, opsøger, roser, efterligner, trøster og taler om bestemte børn gentagne gange Udtrykker ønske om at være med i fællesskabet på trods af uenigheder Overholder aftaler og regler i adfærd, leg og spil Fortæller andre, hvad de må og ikke må Fortæller, morer sig og udtrykker sin ked-af-dethed, vrede eller angst med tale- og kropssprog Giver respons på ængstelse og glæde Viser insisterende, hvad det har lyst til Mod de 6 år: Børnene tager kontakt til andre børn og opfordres til at lege, snakke og være sammen Børnene fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet ven Børnene hjælper, er loyal, trøster og genetablerer venskaber Børnene snakker med andre om deres tanker og følelser Børnene lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager i samtaler Børnene udtrykker tolerance og accept over for andre Børnene samarbejder, søger fælles løsninger og indgår kompromiser Børnene fortæller om, at aftaler/regler i lege og spil skal overholdes og gør det selv Børnene forhindrer, at andre udelukkes fra fællesskabet. AFTALESTYRINGEN Inklusion: Læringshjulets tegn. Læringsmiljø: Husets kultur og ånd er det inkluderende miljø, hvor børn og voksne taler positivt om hinanden. De voksne støtter, guider, går ved siden af, foran og bagved børnene. Der ses legespor inde og ude. Det er for eksempel huler, og stier. Rum i rummet, herved mulighed for at skabe ro og fordybelse. Digitalisering: Husets digitale medier anvendes socialt og er let tilgængelige for børnene. TILTAG For vuggestuen: Vi vil inddrage og opmuntre børnene til at være aktive deltagere i fællesskabet Vi ønsker at lære børnene om betydningen af at tilhøre fællesskabet ved bl.a. at øve samarbejde, lave fælles oplevelser og inddrage dem i daglige aktiviteter og gøremål Vi hjælper børnene til at få øje på hinanden og anerkende de venskaber, der opstår imellem børnene. Disse tilgodeses ved at børnene opdeles i mindre grupper samt på tværs af stuerne Vi voksne er rollemodeller og indgår i de sociale samspil, hvor vi via guidning hjælper børnene til en forståelse og accept af de sociale spilleregler Vi støtter og guider børnene gennem konflikter, som de ikke selv kan klare Vi har fokus på den positive og respektfulde kommunikation, hvor vi bl.a. supplerer med babytegn Vi hjælper børnene i deres empatiske forståelse ved at sætte ord på deres egne og andre børns følelser og behov Vi vil sætte lege i gang og leger med i legen, som vi vurdere har relevans for børnenes tilegnelse af sociale kompetencer Vi indtænker de fysiske rammer, således at de støtter op om børnenes venskaber og interesser samt giver mulighed for ro og fordybelse Vi vil i personalegruppen arbejde ud fra en pædagogik, der tager afsæt i ICDP s 8 samspilstemaer Når det er relevant inddrager vi video, som pædagogisk redskab for at blive klogere på det gode samspil Inklusionsnetværket videns deler og inspirerer til at støtte op om det sociale liv Vi vil arbejde med inklusionskortlægning ved hjælp af relations cirkler to gange om året. 21

22 For børnehaven: Vi vil i et tæt samarbejde med forældrene hjælpe vores børn til at: Respektere og værdsætte forskellighed Mærke egne følelser og behov Aflæse andre menneskers følelser Sige til og fra på en acceptabel og respektfuld måde Alle har behov for og ret til at være en del af et fællesskab Være en god ven Vi støtter og guider børnene ved hjælp af positive handleanvisninger Vi arbejder med konflikthåndtering og vejleder børnene til at gøre brug af deres verbale sprog på en konstruktiv måde Vi vil i personalegruppen arbejde ud fra en pædagogik, der tager afsæt i ICDP s 8 samspilstemaer Vi er opmærksomme på vigtigheden af selv at være inkluderende rollemodeller Vi arbejder med inklusionskortlægning ved hjælp af relations cirkler to gange om året Vi er opmærksomme på, at give tid og rum til at børnene kan lege i mindre grupper Vi er nærværende og aflæser børnene samt justerer os efter deres behov Vi skaber tydelige og forudsigelige regler og konsekvenser Vi er til stede i de rum, hvor børnene leger Vi arbejder med SAPP eller praksisfortællinger i personalegruppen Vi sætter lege i gang og leger med i lege, som vi vurderer har relevans for børnenes tilegnelse af sociale kompetencer Vi hjælper børnene til at få øjnene op for hinanden som potentielle venner Vi taler børnene ind i børnehavens fællesskaber. EVALUERING DOKUMENTATION Der vil løbende blive afholdt planlagte evalueringsmøder hen over året. Der afsættes en time til hver gruppe efter hvert tema, hvor der evalueres på det enkelte tema Til forældresamtaler vil arbejdsredskaberne/metoderne være evaluering af målene Tilbagemeldingerne fra skolen vil give et fingerpeg om, hvordan vi nåede målene Vores praksisfortællinger vil være en del af evalueringen Vi evaluerer mundtligt og skriftligt og bruger SMT- TE-modellen som redskab. Dagbøger, månedsbreve og lignende findes på Tabulex IPads og digitale kameraer anvendes til at tage billeder og film af børnenes hverdag Vi vil bruge billeder og video til at fastholde og forstørre fælles oplevelser SMTTE modellen benyttes til planlægning og evalueringen af temaet Læringshjulet Kreative produktioner Procesbeskrivelser via billeder, film og tekst Pædagogiske iagttagelser medbringes til for eksempel SAPP, praksisfortællinger mv. Brug af lokale medier (ugeavisen og lign.) BØRNEPERSPEKTIV 22 Inddragelse af børneperspektivet understøtter de voksnes opmærksomhed på, hvad barnet er parat til at vide, forstå, føle, håndtere og lære. Børneperspektivet, kan for os forstås på to måder: At varetage (det man formoder) børns interesser altså fungere som børnenes advokat Forsøge at afdække børns egne perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv, med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og dagligdag. Følge børnenes egne spor. De to perspektiver vil vi inddrage i vores planlægning af temaarbejdet, som en vekselvirkning af de to perspektiver. Vi vil have fokus på barnets stemme i de didaktiske pædagogiske processer og aktiviteter.

23 BØRNEMILJØ Vuggestuen: Fysisk: Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Der skal være sikre og gode lege- og læringsmiljøer. Miljøerne skal være indbydende, spændende, sjove, velholdte og opryddede. Der skal være mulighed for bevægelse, ro og fordybelse. Vores opgave vil være, at sikre at der er gode pladsforhold, samt at de ting, der er i børnenes nærhed er noget, de kan inddrage i deres leg. Psykisk: Det psykiske arbejdsmiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne. Det handler bl.a. om positiv og konstruktiv gruppedynamik uden udelukkelser fra fællesskabet. I et godt psykisk børnemiljø biddrager fællesskaber, venskaber, inklusion, omsorg, respekt, tryghed, tillid og medbestemmelse til en positiv hverdag, hvor børnene er i trivsel. Æstetisk: Det æstetiske børnemiljø har betydning for, om barnet oplever vuggestuen som et rart sted at være. Vi skal inspirere barnet til oplevelser gennem sanseindtryk, således at det får lyst til at udfolde sig i det sociale liv. Børnehaven: Vi vil have fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø ved at indtænke pædagogik og være bevidste om indretningen og rammernes betydning. Vores egen rolle som positive, troværdige, tydelige rollemodeller er altafgørende i forhold til at skabe et børnemiljø, hvor børnene rummer hinanden og udvikler sociale kompetencer, der gør at de tilegner sig de dannelses idealer, vi ønsker. Vi vil hjælpe børnene til at mestre eventuelle udfordringer via tilpasning af aktiviteterne og give gradueret støtte. At ude-og indemiljøer er sikkerhedsmæssigt i orden. Miljøerne skal være indbydende, spændende, sjove, velholdte og opryddede. Vi ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor børnene har respekt for og værdsætter hinandens forskelligheder. Hvor børnene har omsorg for hinanden og har en grundlæggende tillid til, at vi som deres voksne drager omsorg for dem med alle de følelser og behov de har på en måde, der gør, at de føler sig trygge og trives i vores daginstitution. Relationer og nære venskaber er nøgleord. 23

24 Digitale medier SAMMENHÆNG Børn i dagtilbud er allerede mediebrugere på mange måder, derfor skal vores dagtilbud også afspejles i tidens trend omkring digitalisering. Børn er født nysgerrige og vil gerne arbejde med de digitale medier, hertil skal de voksne omkring børnene være medskaber af den nye læring. Digitale medier er ikke et læreplanstema, men vi har besluttet i Varde Vest at vi hvert år vil afholde et 14 dages tema omkring digitale medier. Alle faste personaler i Varde Vest har i efteråret 2013 og foråret 2014 deltaget i længerevarende kompetenceudviklings kursus omkring digitale medier i dagtilbud. Herudover har alle grupper en ipad til børnene og de faste personaler har en mini IPad, til brug i det pædagogiske arbejde. I Varde Vest har vi en digital inspirationskasse med IPad, digital GoPro kamera, digital mikroskop. Da vi i aftalestyringen med Varde Kommune netop har digitalisering som et af fokuspunkterne giver det god mening, at arbejde med emnet som et tema i løbet af året. MÅL Det er vores målsætning, at det pædagogiske personale er deltagende i børns medieleg. Derfor ønsker vi at barnet støttes på følgende niveauer: MESTER- Det pædagogiske personale er formidler af sin viden til børnene. Det er den voksnes ansvar at gå foran børnene. GUIDE- Det pædagogiske personale sætter rammer op for legen og sikrer at alle børn får mulighed for at deltage aktivt i medielegen. AKTØR- Det pædagogiske personale bidrager aktivt til legen med sit engagement og indlevelse, og er med til at støtte legen og gruppen. At børn og voksne formår at holde gryden i kog efter digitaliseringskurset At børnene får styrket deres digitale kompetencer At børnene er nysgerrige, har lyst og bruger de digitale medier, som et supplement til øvrige pædagogiske aktiviteter i hverdagen. 24

25 TEGN At de forskellige digitale medier er til rådelighed i hverdagen At de digitale medier bliver brugt både spontant, som struktureret aktiviteter At produktionerne synliggøres for børn og forældre evt. via TABULEX At børn er nysgerrige, udforskende og eksperimenterende på de digitale medier At børnene får et naturligt forhold og viden omkring brugen af de digitale medier At børn viser initiativer i fællesskabet med de digitale medier At de voksne har kompetencer eller erhverver sig digitale kompetencer At de voksne bliver ved at brænde for at bruge ipads i hverdagen og tager dem frem At børnenes udvikling i forhold til de enkelte læreplanstemaer understøttes ved brug af de digitale medier. TILTAG At personalet er opgraderet i brug af ipads og at der evt. udpeges én eller flere til at være oppe på beatet i forhold til nye Apps, der er gode for børnene At de leg og lær Apps vi har lært at bruge på kursus bliver installeret på gruppernes ipads og bruges i hverdagene At vi italesætter og gør det tydeligt for forældrene, at ipads er et naturligt legetøj og læringsmedie i den moderne barndom - og ikke en måde at passivisere børnene på At inspirationskassen med de digitale medier bliver anvendt i alle tre institutioner At ipads bliver ryddet op, så det mere eller mindre er leg og lær spil - der også kan være pause underholdning til børn, der har brug for en pause/koble af. Spillene er velovervejet. Hver gruppe er ansvarlig for deres egen gruppe ipad Vi tager ipads med os, når vi går på ture eller på legepladsen. Vi gør brug af, at ipads har 3G net også udenfor institutionen, herved har vi mulighed for at google de små mysterier vi møder undervejs, og ikke kommer til at glemme inden vi kommer hjem At vi tilrettelægger pædagogiske aktiviteter med inddragelse af de digitale medier, som fremmer det enkelte barns udvikling og trivsel Vi bruger ipads og pc erne til sprogstimulering De voksne sætter rammerne for at anvende de digitale medier At børnene lærer at de altid kan få hjælp til at google små mysterier Vi downloader Apps der gør at børnene også bruger deres krop og koordinerings sans Vi lader børnene tage fotos med vores ipads. For eksempel Bedste venner, yndlingssted osv. og lader dem lave små film fra deres hverdag At personalet anvender de digitale medier som pædagogisk redskab i arbejdet med de pædagogiske læreplaner At vi understøtter børns parathed til aktivt at udforske og eksperimentere med de digitale medier At vi lærer børnene at anvende de digitale medier på en meningsfuld og social måde. 25

26 EVALUERING DOKUMENTATION Der vil løbende blive afholdt planlagte evalueringsmøder hen over året. Der afsættes tid til hver gruppe efter hvert tema, hvor der evalueres på det enkelte tema Til forældresamtaler vil arbejdsredskaberne/metoderne være evaluering af målene Tilbagemeldinger fra skolen eller børnehaven vil give et fingerpeg om, hvordan vi nåede målene Praksisfortællinger eller SAPP kan være en del af evalueringen Vi vil evaluere mundligt og skriftligt og bruge SMTTE-modellen som redskab. Dagbøger, månedsbreve og lignende findes på Tabulex IPads og digitale kameraer anvendes til at tage billeder og film af børnenes hverdag SMTTE modellen benyttes til planlægning og evalueringen af temaet Læringshjulet Kreative produktioner Procesbeskrivelser via billeder, film og tekst Pædagogiske iagttagelser medbringes evt. til SAPP, praksisfortællinger mv. Brug af lokale medier (ugeavisen og lign.) BØRNEPERSPEKTIV Inddragelse af børneperspektivet understøtter de voksnes opmærksomhed på, hvad barnet er parat til at vide, forstå, føle, håndtere og lære. Børneperspektivet, kan for os forstås på to måder: At varetage (det man formoder) børns interesser altså fungere som børnenes advokat Forsøge at afdække børns egne perspektiver, meninger og oplevelser i forhold til deres eget liv, med henblik på at bruge denne indsigt til at optimere børnenes vilkår og dagligdag. Følge børnenes egne spor. De to perspektiver vil vi inddrage i vores planlægning af temaarbejdet, som en vekselvirkning af de to perspektiver. Vi vil have fokus på barnets stemme i de didaktiske pædagogiske processer og aktiviteter. BØRNEMILJØ Vigtigt at vi tænker ind i at skabe gode læringsrum til de digitale medier, nogle gange skal børnene have mulighed for ro og fordybelse. Andre gange kan aktiviteten fordre mere aktion og fysisk udfoldelse. De voksne sætter rammerne for at anvende de digitale medier. Vores børne IPads har et rigtigt godt cover, som tåler at komme ud i naturen. IPads skal jævnligt aftørres for fedtede fingre og forebyggelse af smitterisiko. Hver gruppe er hygiejne ansvarlig for deres egen gruppe IPad. 26

27 27

28 Krop og bevægelse SAMMENHÆNG Vi vil arbejde med børnenes motoriske udvikling og bevægelsesglæde, da vi ved, at det er vigtigt for børn at have en velfungerende motorik i forhold til deres trivsel, sundhed og udvikling generelt. Vi vil give børnene lyst, mod og vilje til at bevæge sig. Kroppen er det redskab, børnene skal bruge til at agere i deres verden. For eksempel skal de selv tage tøj på, selv tage en kop vand, plukke en blomst, tegne en tegning, kravle højt op i et træ og give en kammerat et klem. At kunne har betydning for deres positive selvopfattelse og følelse af at kunne være med i fællesskabet, som for eksempel i en fangeleg. Det er også via kroppen, at børnene gør en masse vigtige og uundværlige erfaringer, som er med til at give dem en forståelse af dem selv og af verdenen omkring dem. Ved at give børnene en masse forskellige bevægelseserfaringer og være opmærksom på at indtænke stimuleringen af de tre primære sanser udvikles børnenes nervesystem og giver dem en bedre motorik. De tre primære sanser er: Labyrintsansen er i det indre øre. Den stimuleres for eksempel ved at vugge, rulle, trille, gynge, balancer og hoppe. Følesansen er i huden. Den stimuleres ved forskellige slags berøringer, som for eksempel tryk, strygning, massage, vrid, varme og kulde. Muskel-ledsansen er i muskler, ledkapsler og sener. Den stimuleres ved at balancere, hoppe, trække, mase sig igennem noget, bære noget, efterligne bevægelser og brydekampe. At børnene får styr på motorikken har grundlæggende betydning for, at de senere for eksempel bliver parat til mere boglig indlæring. De kan bedre koncentrere sig og forholde sig kropsligt i ro. Det giver dem en forudsætning for den sproglige indlæring. Det at forstå forholdsord som oppe, nede og ved siden af kræver for eksempel en god kropsbevidsthed. På samme måde kan de bedre holde styr på, hvad der er op og ned på bogstaver for eksempel forskellen p og b. Når vi taler om krop og bevægelse, er det efter vores mening også naturligt at have fokus på børnenes sundhed og at lære børnene at lytte til kroppens signaler. Det kan for eksempel være sund og varieret kost (sult/mæthed), søvn/hvile (træt/udhvilet), solcreme (undgå solskoldning), den rigtige påklædning (for varmt/koldt) og god hygiejne for eksempel håndvask (undgå smitte af sygdom). MÅL Natur og naturfænomener LÆRINGSHJULET AFTALESTYRINGENS FOKUSOMRÅDER 28 Mod de 3 år: At være selvhjulpen i hverdagen At være kropsbevidst At være rutineret med sine grundbevægelser Mod de 6 år: Børnene skal være selvhjulpne i hverdagen Børnene skal være kropsbevidste Børnene skal mestre koordinering af grundbevægelserne. Inklusion: Vi skaber inkluderende motoriske miljøer/aktiviteter, som kan gradueres og tilpasses til det enkelte barn. Læringsmiljøer: Vi skabe læringsmiljøer ude og inde, som motiverer børnene til bevægelse. Digitalisering: Børnenes motoriske udvikling styrkes via brug af digitale medier som for eksempel Wii, leg med ipad.

29 TEGN LÆRINGSHJULET Mod de 3 år: Klare af og påklædning Vasker hænder og hjælper med at børste tænder Tager initiativ til at gå på toilet Bevæger kroppen i overensstemmelse med konkrete udfordringer Er stille for at koncentrere sig om at benytte sanserne Efterligner andres bevægelse med kroppen Går, løber, hopper, slår kolbøtter, kaster, griber sikkert Balancere på et ben og skifter mellem højre og venstre ben Cykler, løber eller får over en længere distance uden at give op. Mod de 6 år: Børnene klarer af- og påklædning samt toiletbesøg selv Børnene tager passende tøj på i forhold til årstiden og vejret Børnene hjælper til med praktiske gøremål Børnene handler kropsligt i overensstemmelse med sproglige opfordringer Børnene beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede, smerte og ked-af-det-hed Børnene fortæller om og beskriver deres krop og alle deres sanser Børnene mestrer to eller flere forskellige bevægelser samtidigt Børnene veksler mellem at være i kropslig ro og i bevægelse Børnene udholder og overvinder længerevarende fysiske udfordringer. AFTALESTYRINGEN Inklusion: Vi oplever, at der er aktivitetsmuligheder ude og inde for alle børn alt efter deres motoriske formåen Vi oplever, at børnene er motiverede og har lyst til deltage i de bevægelsesaktiviteter, vi laver, fordi vi formår, at tilpasse sværhedsgraden til børnenes alder og niveau. Vi giver børnene en oplevelse af, at det er okay at øve sig for at blive bedre. Læringsmiljø: Alle børnene kan lide at bevæge sig. De er aktive og bruger vores miljøer ude og inde til at udfordre sig selv til at kunne bedre for eksempel springe ned, hoppe, balancere, gynge, cykle og slå kolbøtter. Digitalisering: Vi bruger og eventuelt får/opfinder flere og nye muligheder for at bruge digitale medier i forbindelse med børnenes motoriske udvikling. TILTAG For vuggestuen: Vi vil opfordre, støtte, sætte ord på og guid barnet til at være selvhjulpne i hverdagen Vi vil inddrage barnet i de praktiske gøremål Vi vil lave alsidige og sjove bevægelsesaktiviteter, som vi tilpasser barnets personlige grænser, motorisk formåen og interesse for at øge dets kropsbevidsthed og koordinering af grundbevægelser Vi vil opsøge viden og udvikle nye ideer, så vi får flere muligheder for at bruge de digitale medier til at styrke børnenes motoriske udvikling Vi vil arrangere skovlejr/hytten, da der ude i naturen er andre muligheder for at barnet får andre motoriske udfoldelser Vi vil skabe læringsmiljøer ude og inde, som motiverer barnet til bevægelse Vi vil fortsat skabe inkluderende motoriske miljøer/aktiviteter, som er tilpasset børnegruppen Vi vil lave aktiviteter med børnene som kan relatere til måltider Vi vil støtte barnet i at opleve glæden ved at være i bevægelse Vi vil motivere det enkelte barn til at deltage aktivt i bevægelsesaktiviteter Vi vil inddrage forældre som aktive medspillere og gøre brug af eksterne samarbejdspartnere, opsøge viden hos for eksempel fysioterapeut, diætist, sundhedsplejerske mm. 29

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset Pædagogiske læreplanstemaer Børnehaven kernehuset Pædagogisk læreplan for Dagtilbud 2525 den selvejende institution Kernehuset Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud 2013-14, Skibet Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Vi tager udgangspunkt i barnets Hvert eneste barn er noget særligt og skal udvikling At have empati

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere