Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer"

Transkript

1 Brugermanual MAP560 MAP360 Systemindstilling MP3 Player Picture Viewer

2 R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. Bemærk Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

3 Indholdsfortegnelse Forholdsregler og bemærkninger...iii 1 Kom godt i gang Før du tager enheden i brug Strømtilslutning og opladning af batteriet Brug af enheden i en bil... 4 Brug af holderen til bilmontering... 4 Tilslutning af bilopladeren Hardwarefunktioner... 5 Komponenter på forsiden... 5 Komponenter på forsiden... 6 Komponenter på venstre side... 7 Komponenter på højre side... 7 Komponenter på oversiden... 8 Komponenter på undersiden Grundlæggende betjening Sådan tænder og slukker du enheden... 9 Startskærmbillede... 9 Brug af lyspennen Brug af et SD/MMC-kort Systemindstillinger Brug af systemindstillinger Baggrundsbelysning Lydstyrke Skærm Strøm Knappen Dato&Tid Skift sprog Tilbage i

4 4 MP3-afspiller Start og lukning af programmet MP3 Player Forberedelse af MP3-filer til udstyret Afspilning af MP3-filer Styring af MP3-afspilning Brug af afspilningslister Oprettelse af en afspilningsliste Åbning af en afspilningsliste Styring af afspilningslister Equalizer Billedfremviser Start og afslut Billedfremviser Forberedelse af billedfiler på udstyret Visning af billeder i miniatureformat Visning af et billede i fuld størrelse Styringsknapper på skærmen Visning af et diasshow Overføring af billeder ActiveSync Om ActiveSync Installation af ActiveSync Brug af ActiveSync Fejlfinding og vedligeholdelse Nulstilling af systemet Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Problemer med skærmen Problemer med tilslutningen GPS-problemer Vedligeholdelse af enheden Orienterende information Forskrifter Europæisk meddelelse Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Vedrørende lysnetadapteren Vedrørende batteriet ii

5 Forholdsregler og Forholdsregler og bemærkninger bemærkninger Betjen ikke enheden under kørsel af sikkerhedsmæssige årsager. Brug dette produkt med forsigtighed. Dette produkt bør kun bruges som navigationshjælp. Det er ikke beregnet til præcis måling af retning, afstand, placering eller topografi. Den beregnede rute er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at respektere de lokale trafikskilte og færdselsregler. Når du forlader bilen, må du ikke efterlade enheden på instrumentbrættet, hvor den kan blive udsat for direkte sollys. Overophedning af batteriet kan medføre fejlfunktion og/eller fare. GPS er udviklet og etableret af den amerikanske regering, som alene er ansvarlig for funktionaliteten. Ændringer af GPS-systemet kan påvirke nøjagtigheden af alt GPS-udstyr. GPS-satellitsignaler kan ikke passere gennem faste materialer (bortset fra glas). Hvis du befinder dig inde i en tunnel eller bygning, kan du ikke bruge GPS. Der skal bruges mindst 4 GPS-satellitsignaler til bestemmelse af den aktuelle GPS-position. Signalmodtagelsen kan påvirkes af f.eks. dårligt vejr eller høje forhindringer (f.eks. træer og høje bygninger). Andre trådløse enheder i bilen kan skabe interferens for modtagelsen af satellitsignaler og medføre, at modtagelsen bliver ustabil. iii

6 Du skal bruge en holder til bilmontering, hvis du skal bruge enheden i en bil. Sørg for at placere enheden på et passende sted, så den ikke blokerer førerens udsyn eller aktiveringen af airbags. Monter ikke enheden, hvor førerens synsfelt blokeres. Placer ikke enheden løst på instrumentbrættet. Monter ikke enheden foran airbagpaneler. Monter ikke enheden i airbaggens aktiveringsområde. iv

7 1 Kom godt i gang Dette kapitel indeholder en trinvis vejledning i, hvad du skal gøre, før du tager enheden i brug, samt en introduktion til enhedens komponenter. 1.1 Før du tager enheden i brug 1. Skub Knappen ON/OFF til TIL (højre)-position. VIGTIGT! Knappen ON/OFF skal altid stå på ON ved normal betjening. 2. Enheden tændes og viser skærmen Skift sprog. Tryk på det ønskede sprog. 1

8 3. Skærmbilledet "Dato&Tid" vises. Tryk på den relevante pileknap for at vælge tidszonen, datoen og klokkeslættet. Tryk derefter på for at fortsætte. 4. Startskærmbilledet vises som illustreret nedenfor. Du kan nu tage enheden i brug. 2

9 1.2 Strømtilslutning og opladning af batteriet BEMÆRK! Når du oplader batteriet første gang, skal du oplade det i mindst 8 timer. Når du tilslutter vekselstrømsadapteren for at oplade batteriet, efter at batteriet er helt afladet, skal du vente mindst ét minut, før du tænder enheden. Afhængigt af købsstedet ser stikomformeren muligvis ikke ud som på billedet. Enheden bruger en lille smule batterikraft for at opretholde tilstanden, når du slukker for den. Hvis du ikke oplader den i længere tid, vil den miste denne tilstand, og din enhed genstarter. Dine indstillinger vil imidlertid blive opretholdt. Du kan se, at det er tid for opladning af din enhed, når batteriindikatoren skifter til orange. Oplad batteriet helt, før du bruger enheden første gang. 1. Monter omformerstikket på vekselstrømsadapteren ved at skubbe det nedad, indtil det klikker på plads. 2. Slut adapterkablet til stikket på undersiden af enheden. 3. Slut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt. Omformerstik Opladningsindikatoren lyser gult, når opladningen er i gang. Undgå at koble enheden fra vekselstrømsadapteren, før opladningsindikatoren lyser grønt som tegn på, at batteriet er fuldt opladet. Det varer et par timer. 3

10 1.3 Brug af enheden i en bil Brug af holderen til bilmontering VIGTIGT! Vælg en passende placering til holderen til bilmontering. Placer aldrig holderen, så førerens udsyn blokeres. Hvis bilen har atermisk forrude, skal der muligvis bruges en ekstern antenne (ekstraudstyr), så antennen kan føres ud af vinduet og op på taget af bilen. Når du lukker bilens vindue, skal du passe på, at antennekablet ikke kommer i klemme. (Bilvinduer med automatisk lukning kan muligvis automatisk give tilstrækkelig plads til antennekablet). Holderen til bilmontering består af et beslag og en fleksibel arm, der monteres i vinduet. Brug holderen, når du skal montere enheden i bilen. (Se yderligere oplysninger om monteringen i den vejledning, der følger med holderen). Tilslutning af bilopladeren Bilopladeren forsyner enheden med strøm, når du bruger den i en bil. VIGTIGT! Tilslut først bilopladeren, efter at du har startet bilens motor, for at beskytte enheden mod pludselige spændingsændringer. 1. Slut den ene ende af bilopladeren til enhedens strømstik. 2. Slut den anden ende til bilens cigarettænder for at oplade enheden og forsyne den med strøm. Indikatoren på bilopladeren lyser grønt for at vise, at enheden forsynes med strøm. Til cigarettænder 4

11 1.4 Hardwarefunktioner BEMÆRK! Afhængigt af modellen svarer enhedens farve muligvis ikke til farven på den enhed, der er illustreret i denne vejledning. Komponenter på forsiden Ref. Komponent Beskrivelse Opladningsindikator Berøringsskærm Lyser gult for at angive, at batteriet oplades, og lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet. Viser enhedens menuer og lignende. Tryk let på skærmen med lyspennen for at vælge menukommandoer eller indtaste oplysninger. 5

12 Komponenter på forsiden Ref. Komponent Beskrivelse Lyspen Stik til ekstern antenne Tryk let på berøringsskærmen for at foretage valg og indtaste oplysninger. Træk lyspennen ud af holderen, når du skal bruge den, og opbevar den i holderen, når den ikke er i brug. Dette stik (under gummistøvdækslet) giver mulighed for tilslutning af en ekstern antenne (ekstraudstyr) med magnetisk montering, som kan placeres på taget af bilen for at sikre en bedre signalmodtagelse i områder med dårlig modtagelse. Højttaler Til musik, lyde og stemmeprompter. 6

13 Komponenter på venstre side Ref. Komponent Beskrivelse Stik til Tilslut hovedtelefoner her. hovedtelefoner Komponenter på højre side Ref. Komponent Beskrivelse Tænd/sluk-knap Tænder og slukker enheden. 7

14 Komponenter på oversiden Ref. Komponent Beskrivelse GPS-antenne SD/MMC Stik Modtager signaler fra GPS-satellitter, når den placeres i vandret position. Stik til et SD-kort (Secure Digital) eller et MMC-kort (MultiMediaCard) med f.eks. navigationsdata og MP3-musik. Komponenter på undersiden Ref. Komponent Beskrivelse Nulstillingsknap Genstarter enheden (delvis nulstilling). Mini-USB-stik Stik til vekselstrømsadapteren eller USB-kabel. Knappen ON/OFF Tryk på knappen for at afbryde strømmen fra strømforsyningen/batteriet. 8

15 2 Grundlæggende betjening Dette kapitel indeholder oplysninger om den grundlæggende betjening af enheden, f.eks. brug af startskærmbilledet og hardwarekomponenterne. 2.1 Sådan tænder og slukker du enheden Tænd og sluk enheden med tænd/sluk-knappen på siden af enheden. Når du trykker på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden, går enheden i standbytilstand, og systemet lukker ned. Når du tænder, aktiveres systemet igen. Startskærmbillede Første gang du tænder enheden, vises startskærmbilledet. Startskærmbilledet er udgangspunktet for forskellige opgaver. Tryk let på en knap for at starte et program eller åbne et andet menuskærmbillede. Knap Beskrivelse Se også Starter navigationsprogrammet. Vejledning til navigations programmet 9

16 Gør det muligt at spille MP3-filer. Kapitel 4 Funktionen Foto giver mulighed at vise billeder. Fotografierne vises i miniatureformat. Kapitel 5 Gør det muligt at tilpasse systemindstillingerne. Kapitel 3 Når du afslutter et program, vender du tilbage til startskærmbilledet. Brug af lyspennen Du bruger lyspennen til datainput. Med lyspennen kan du navigere og vælge punkter på skærmen. Træk lyspennen ud af holderen, og træk den ud i fuld længde, så den er nemmere at bruge. Opbevar den i holderen, når den ikke er i brug. Du kan udføre følgende handlinger med lyspennen: 10

17 Tryk Tryk let på skærmen én gang med lyspennen for at åbne punkter eller vælge indstillinger. Træk Hold lyspennen på skærmen, og træk den opad/nedad, til venstre/til højre eller tværs over skærmen. Tryk og hold Tryk let på skærmen med lyspennen og hold den nede, indtil en handling er udført, eller et resultat eller en menu vises. 2.2 Brug af et SD/MMC-kort Enheden har et SD/MMC-stik, hvor du kan isætte et Secure Digital- eller MultiMediaCard-hukommelseskort (ekstraudstyr). BEMÆRK! Stik aldrig fremmedlegemer ind i stikket. Opbevar et SD- eller MMC-kort i et lukket etui for at beskytte det mod støv og fugt, når det ikke er i b. Vend SD/MMC-kortet, så konnektoren vender nedad, og mærkaten vender mod enhedens forside, og sæt det ind i stikket. Når du skal fjerne kortet, skal du først kontrollere, at der ikke er nogen programmer, der bruger kortet, og derefter forsigtigt skubbe til kortets øverste kant, så det frigøres, og du kan trække det ud. 11

18 12

19 3 Systemindstillinger Enheden har standardsystemindstillinger. Du kan tilpasse indstillingerne efter dine behov. Når du har ændret indstillingerne, anvendes de nye indstillinger, indtil du ændrer dem igen. 3.1 Brug af systemindstillinger Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet for at åbne indstillingsskærmbilledet reen. Indstillingsskærmbilledet indeholder syv knapper som vist nedenfor. Knapperne og deres funktioner beskrives i følgende afsnit. 13

20 3.2 Baggrundsbelysning 1. Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet for at åbne indstillingsskærmbilledet. 2. Tryk let på knappen Baggrundsbelysn. i indstillingsskærmbilledet. 3. Tryk let på venstre eller højre pil for at gøre skærmen lysere eller mørkere. 4. Tryk let på knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. 3.3 Lydstyrke 1. Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet. 2. Tryk let på knappen Lydstyrke i indstillingsskærmbilledet. 14

21 3. Tryk let på venstre eller højre pil for at skrue op eller ned for lyden. 4. Tryk let på knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. 3.4 Skærm Du kan kalibrere berøringsskærmen, hvis den ikke reagerer nøjagtigt på trykkene fra lyspennen. 1. Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet. 2. Tryk let på knappen Skærm. 15

22 3. Tryk let på for at starte kalibreringen. 4. Tryk let midt på objektet, og hold lyspennen stille. 5. Når objektet flytter til en anden position, skal du trykke let midt på det nye objekt. Gentag dette hver gang for at udføre kalibreringen. 6. Tryk let på knappen når du er færdig, for at vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. 16

23 3.5 Strøm Sådan kontrollerer du batteriniveauet og/eller indstiller strømsparefunktionen: 1. Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet. 2. Tryk let på knappen Strøm. 3. Skærmbilledet Strøm viser, hvor meget strøm, der er tilbage på batteriet. BEMÆRK! Hvis strømniveauet er for lavt, skal du oplade batteriet med vekselstrømsadapteren eller bilopladeren. Du kan indstille en timer til automatisk at slukke enheden, når den ikke har været brugt i et bestemt tidsrum. Indstillingerne omfatter Aldrig, 30 minutter, 20 minutter og 10 minutter. 4. Tryk let på knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. 17

24 3.6 Knappen Dato&Tid Sådan indstiller du dato og klokkeslæt: 1. Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet. 2. Tryk let på knappen Dato&Tid. 3. Hvis du vil ændre tidszonen, skal du trykke let på venstre/højre pil under punktet Tids zoner. 4. Tryk let på den nedadgående pil for at ændre punktet Dato. Der vises en kalender. Tryk let på venstre pil på kalenderen for at gå til forrige måned og år, eller på højre pil for at gå til næste måned og år. Du kan også ændre måneden eller året direkte ved at trykke let på måneden eller året øverst på kalenderen. Når kalenderen viser den aktuelle måned, skal du trykke let på datoen på kalenderen. 18

25 5. Når du skal indstille klokkeslættet, skal du først trykke let på timetallet, minuttallet eller sekundtallet under punktet Tid og derefter trykke let på den opadgående pil for at øge værdien eller den nedadgående pil for at formindske værdien. 6. Tryk let på knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. 3.7 Skift sprog Sådan ændrer du system- og talesproget: 1. Tryk let på knappen Indstilling i startskærmbilledet. 2. Tryk let på knappen Skift sprog. 3. Tryk på det ønskede sprog. 19

26 BEMÆRK! De tilgængelige sprogindstillinger afhænger af købsstedet. 4. Tryk let på knappen for at gemme ændringerne og vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. 3.8 Tilbage Knappen Tilbage bringer dig tilbage til startskærmbilledet. 20

27 4 MP3-afspiller Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du afspiller MP3-filer på enheden. 4.1 Start og lukning af programmet MP3 Player Programmet MP3 Player gør enheden til en MP3-afspiller. Det indeholder følgende funktioner: Funktion til afspilning af MP3-filer Grundlæggende afspilningsfunktioner (f.eks. afspil, pause, stop, næste og forrige) Grafisk equalizer med 11 forudindstillinger Afspilning omfatter enkeltvalgsafspilning, gentag, gentag enkelt, eksempelafspilning, normal rækkefølge og vilkårlig rækkefølge. Understøttelse af afspilningslister Tryk let på knappen Musik i startskærmbilledet for at starte programmet MP3 Player. 21

28 Der vises et kontrolpanel på skærm en, hvorfra du nemt kan betjene MP3-afspilleren ved hjælp af knapperne. Afslut programmet ved at trykke let på nederst til højre i skærmbilledet. 4.2 Forberedelse af MP3-filer til udstyret Før du kan afspille MP3-filer, skal du have filerne klar på enten udstyres harddisk eller (\My Flash Disk\MP3 mappe) et hukommelseskort (\MP3 mappe). Brug ActiveSync leveret med din enhed for at kopiere filer fra din computer til det ønskede sted. 4.3 Afspilning af MP3-filer 1. Hvis MP3-filerne er lagret på et hukommelseskort, skal det indsættes i udstyret. 2. Tryk let på knappen Musik i startskærmbilledet for at starte programmet MP3 Player. 3. Programmet søger efter alle MP3-filer på din enhed og på dit hukommelseskort. Når der findes MP3-filer, føjes de til afspilningslisten. BEMÆRK! Du kan oprette din egen afspilningsliste til fremti dig afspilning. (Se yderligere oplysninger i afsnit 4.4.) 4. Start afspilningen ved at trykke let på knappen ap. Du kan styre afspilningen ved hjælp af betjeningsknapperne som beskrevet nedenfor. 22

29 5. Afslut programmet ved at trykke let på nederst til højre i skærmbilledet. Dette bringer dig tilbage til startskærmbilledet. Styring af MP3-afspilning Du kan styre MP3-afspilleren ved hjælp af betjeningsknapperne. Yderligere oplysninger finder du i tabellen nedenfor: Betjenings knap / Navn Afspil/pause Stop Beskrivelse Afspiller eller sætter afspilningen på pause. Stopper afspilningen. / / Forrige/næste Lydstyrke Afspilningstilstand * Flytter til den forrige eller næste fil. Skruer op eller ned for lyden. Indikatoren øverst til højre i panelet viser det aktuelle lydniveau. Skifter mellem følgende tilstande: Gentag den aktuelle fil Gentag alle (standard) Enkeltafspilning Eksempelafspilning 23

30 Rækkefølge * Normal rækkefølge (standard) Vilkårlig rækkefølge Åbn afspilningsliste Equalizer Hjælp Luk MP3 Player Åbner en afspilningsliste. (Se yderligere oplysninger i afsnit 4.4.) Åbner eller lukker equalizerpanelet. (Se yderligere oplysninger i afsnit 4.5.) Indeholder en introduktion til ikonernes funktionsmåde. Tryk let på et ikon for at få vist en beskrivelse nederst i skærmbilledet. Lukker programmet og vender tilbage til startskærmbilledet. * Bemærkning til tabellen: Når du genstarter MP3 Player, vender både afspilningstilstanden og -rækkefølgen tilbage til standardindstillingerne. 4.4 Brug af afspilningslister Systemet indlæser som standard alle MP3-filer fra afspilningsfilen. Du kan også oprette din egen afspilningsliste til fremtidig brug. Oprettelse af en afspilningsliste 1. Start MP3 Player, og tryk let på på værktøjslinjen til højre for at åbne skærmbilledet med afspilningslisten. 24

31 2. Føj en sang til afspilningslisten ved at trykke let på knappen Tilføj melodi nederst i skærmbilledet. Der vises et skærmbillede med alle MP3-filerne. Tryk let på den sang, du vil tilføje, og tryk derefter let på Tilføj melodi. 3. Gentag den samme fremgangsmåde for de andre sange, der skal tilføjes. 4. Gem afspilningslisten ved at trykke let på knappen Gem afspilningsliste nederst i skærmbilledet, og tryk derefter let på Ja. 5. Tryk let på på værktøjslisten til højre for at vende tilbage til kontrolpanelet. Åbning af en afspilningsliste Sådan åbner du en af de afspilningslister, du har oprettet: 1. Start MP3 Player, og tryk let på på værktøjslinjen til højre. 2. Tryk let på knappen Indlæs nederst i skærmbilledet. 3. Tryk let på den afspilningsliste, du vil åbne, og tryk let på Indlæs. 25

32 Styring af afspilningslister Når du har åbnet en afspilningsliste, kan du redigere eller fjerne listen. Sådan fjerner du en sang fra listen: Tryk let på sangen, og tryk derefter let på knappen Slet sang skærmbilledet. Sådan fjerner du alle sange fra listen: Tryk let på knappen Slet alle på værktøjslinjen til højre. nederst i Sådan sletter du en afspilningsliste: Tryk let på knappen Indlæs nederst i skærmbilledet. Tryk på den afspilningsliste, du vil slette, og tryk derefter på Slet. 4.5 Equalizer MP3 Player indeholder 11 forudindstilllinger af forskellige musikeffekter. Tryk let på for at åbne equalizerpanelet, og tryk let på venstre knap og højre knap for at få adgang til forskellige forudindstillede lydprofiler. De tilgængelige indstillinger er Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, og Hall. 26

33 Tryk let på på værktøjslinjen til højre for at lukke equalizerpanelet og vende tilbage til kontrolpanelet. Luk programmet ved at trykke let på nederst på værktøjslinjen. Dette bringer dig tilbage til startskærmbilledet. 27

34

35 5 Billedfremviser Dette afsnit beskriver, hvordan du viser billeder eller fotografier på dit udstyr. 5.1 Start og afslut Billedfremviser Med Billedfremviser har du mulighed for at få vist billeder i formaterne JPEG, GIF og BMP og for at få vist diasshow på enheden. Tryk på Foto på hovedmenuen for at starte programmet. Tryk på knappen for at afslutte Billedfremviseren. 5.2 Forberedelse af billedfiler på udstyret For at få fremvist billederne skal billedfilerne ligge klar i mappen My Flash Disk\My Picture på din enhed eller på et hukommelseskort. Brug ActiveSync leveret med din enhed for at kopiere filer fra din computer til det ønskede sted. 29

36 5.3 Visning af billeder i miniatureformat 1. Tryk på Billedfremviser i hovedmenuen for at starte programmet. 2. Programmet vil søge efter filer i de valgte mapper på din enhed og i samtlige mapper på et hukommelseskort. Derefter vises billederne i miniatureformat. Du kan trykke på piletasterne Side op eller Side ned for at gå til den næste eller forrige side. Valget markeres med en ramme. Markeret fil/ Antal filer i alt Afslut Slet det markerede billede Side ned Side op Åbn diasshowet. 5.4 Visning af et billede i fuld størrelse Når du trykker på et billede i miniformat-visningen, vises billedet i fuld størrelse. 30

37 For at gå tilbage til miniformat-visning trykkes hvor som helst på skærmen for at få vist styringsknapperne, tryk derefter på knappen. 5.5 Styringsknapper på skærmen Styringsknapperne på skærmen giver adgang til en række funktioner og indstillinger. Tryk på et billede for at få vist nedenstående knapper. For at lukke knapperne trykkes igen på billedet. Styringsknap Navn Overførsel Diasshow Interval Beskrivelse Overfører billeder mellem udstyret og hukommelseskortet. (En nærmere beskrivelse findes i sektion 5.7.) Åbner diasshowet (En nærmere beskrivelse findes i sektion 5.6.) Indstiller intervallet mellem billeder i diasshowet. Tryk på knappen for at skifte til den næste tilgængelige indstilling. 1 sekund 2 sekunder 5 sekunder 31

38 Information Tænder eller slukker for visningen af filens navn og dato enten i fuld skærm eller i diasshowet. Slet Sletter det aktuelle billede. Zoom Åbner zoom-menuen. Knappen trykkes det ønskede antal gange for at zoome ind til 1.2 gange, 1.5 gange, 1.8 gange, eller 2.0 gange. Når du har zoomet ind på billedet, kan du trække i billede for at se andre dele. Tilbage Luk zoom-menuen ved at trykke på Går tilbage til miniformat-visning. knappen. 32

39 5.6 Visning af et diasshow Vælg en af følgende fremgangsmåder, for at få vist et diasshow af alle dine billeder: I miniformat-visning, trykkes på knappen for at starte diasshowet. I fuldskærmsvisning trykkes hvor som helst på billedet for at få vist styringsknapperne på skærmen. Tryk derefter på for at starte afspilningen. Den lille trekant i skærmens nederste venstre hjørne indikerer, at et diasshow er valgt. For at stoppe diasshowet trykkes hvor som helst på skærmen. 33

40 5.7 Overføring af billeder Du kan kopiere billeder fra dit udstyr til dit hukommelseskort eller omvendt. 1. I fuldskærmsvisning trykkes hvor som helst på billedet for at få vist styringsknapperne. 2. Tryk på. 3. Overførslen kan foretages på to måder, enten fra enheden til hukommelseskortet eller fra hukommelseskortet til enheden. Overfører billeder fra enheden til hukommelseskortet. Overfører billeder fra hukommelseskortet til enheden. 4. Derefter fremkommer visningsskærmen. Du kan trykke for at vælge ét billede eller flere billeder. Du kan også trykke på knappen Vælg alle for at vælge alle billederne i kildemappen. En ramme markerer, at billedet er valgt. Tilbage Vælg alle Overfør 34

41 5. Når du har valgt det/ de ønskede billede(er), trykker du på knappen for at starte overførslen. 6. Når overførslen er afsluttet, trykker du på knappen for at gå tilbage til visningsskærmen. 35

42

43 6 ActiveSync Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du installerer ActiveSync med henblik på overførsel af data mellem enheden og en computer. 6.1 Om ActiveSync ActiveSync giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem enheden og computeren. VIGTIGT! Slut ikke enheden til computeren, før ActiveSync er installeret. Installation af ActiveSync 1. Tænd computeren og enheden. 2. Placer dvd'en i computerens dvd-drev. Skærmbilledet til automatisk afspilning vises. 3. Klik på knappen Installeer i afsnittet ActiveSync. Installationsguiden starter automatisk. 4. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen. Et statusvindue viser status for installationen. 5. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte ActiveSync-kablets mini-usb-stik på undersiden af enheden og den anden ende til en USB-port på computeren. 37

44 6. Vælg Guiden Konfiguration af synkronisering, når guideskærmbilledet Cancel vises, for at oprette forbindelse som gæsteenhed. BEMÆRK! Denne enhed understøtter ikke synkronisering med computeren. Derfor skal du ikke vælge Standardpartnerskab. Brug af ActiveSync Når ActiveSync er installeret på computeren, kan du bruge programmet til overførsel af filer (f.eks. MP3-filer) mellem enheden og computeren. VIGTIGT! Vær forsigtig, når du sletter filer fra enheden. Hvis du sletter filer, hvis funktion du ikke kender, kan visse programmer eller funktioner muligvis ikke bruges. Hver gang du slutter enheden til computeren med ActiveSync-kablet, vises guideskærmbilledet Guiden Konfiguration af synkronisering. Vælg altid Cancel for at oprette forbindelse som gæsteenhed. Derefter kan du gennemse den mobile enhed og overføre data ved hjælp af funktionen Stifinder. (Se onlinehjælpen til ActiveSync for at få oplysninger om filkopiering.) 38

45 Fejlfinding og 7 vedligeholdelse Fejlfinding og Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du kan løse de almindelige problemer, der kan opstå. Det indeholder også retningslinjer for, hvordan du vedligeholder enheden. BEMÆRK! Hvis der opstår et problem, du ikke kan løse, skal du kontakte et godkendt servicecenter for at få hjælp. 7.1 Nulstilling af systemet Ind i mellem kan det være nødvendigt at nulstille enheden. Du bør f.eks. nulstille systemet, når det ikke reagerer eller tilsyneladende er "fastfrosset" eller "fastlåst". Tryk på nulstillingsknappen på siden af enheden med lyspennen. Dette kaldes en "delvis nulstilling". Startskærmbilledet vises efter en delvis nulstilling. Hvis enheden stadig ikke reagerer, når du har udført en delvis nulstilling, kan du udføre en total nulstilling på følgende made. BEMÆRK! Dato/klokkeslæt-, sprog- og lydstyrkeindstillingerne nulstilles til standardværdierne, når du foretager en total nulstilling. 1. Tag alle kabler ud af enheden, herunder vekselstrømsadapteren. 2. Sæt knappen ON/OFF på OFF (til venstre). 3. Vent 1 minut, og sæt derefter knappen tilbage på ON (til højre). 39

46 4. Enheden tændes, og startskærmbilledet vises. Angiv indstillingerne som beskrevet i afsnit Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Der er ingen strøm, når batteriet bruges Batteriniveauet er muligvis for lavt, til at enheden kan fungere. Slut vekselstrømsadapteren til enheden og til en stikkontakt. Tænd derefter enheden. Problemer med skærmen Skærmen er slukket Hvis skærmen ikke reagerer, når du trykker på tænd/sluk-knappen skal du udføre følgende handlinger i den nævnte rækkefølge, indtil problemet er løst: Slut vekselstrømsadapteren til enheden og til en stikkontakt. Nulstil systemet. 40

47 Skærmen reagerer langsomt Kontroller, at batteriet ikke er ved at være afladet. Nulstil systemet, hvis problemet varer ved tem. Skærmen "fastfryses" Nulstil systemet. Det er svært at se, hvad der står på skærmen Kontroller, at skærmens baggrundsbelysning er aktiveret, og juster om nødvendigt lysstyrken. Unøjagtig reaktion på tryk med lyspennen Kalibrer berøringsskærmen igen. (Se yderligere oplysninger i afsnit 3.4) Problemer med tilslutningen Problemer med kabeltilslutningen Kontroller, at både enheden og computeren er tændt, for du foretager tilslutningen. Kontroller, at kablet sidder korrekt i enheden og i computerens USB-port. Slut USB-kablet direkte til computeren undlad at bruge en USB-hub. Nulstil enheden, før du tilslutter kablet. Kobl altid enheden fra computeren, før du genstarter computeren. GPS-problemer Overvej følgende, hvis der ikke er nogen tilgængelige signaler: Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer GPS-antennens modtagelse. Bemærk, at GPS-modtagelse kan påvirkes af følgende: Dårligt vejr Høje forhindringer (f.eks. træer og høje bygninger) Andre trådløse enheder i bilen Bilvinduer med antirefleksbehandling og indbygget opvarmning. 41

48 7.3 Vedligeholdelse af enheden Hvis du behandler enheden korrekt, undgår du funktionsproblemer og forebygger beskadigelse. Undgå at bruge og opbevare enheden i meget fugtige omgivelser og ved meget høje og lave temperaturer. Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere tid ad gangen. Placer ikke noget oven på enheden, og undgå at tabe noget ned på enheden. Tab ikke enheden, og udsæt den ikke for kraftige rystelser. Udsæt ikke enheden for pludselige og voldsomme temperaturskift. Dette kan bevirke, at der opstår fugt og kondens inde i enheden med beskadigelse til følge. Hvis der er opstået fugt eller kondens i enheden, skal du lade den tørre helt før brug. Pas på, du ikke kommer til at sætte dig på enheden. Af samme grund frarådes det at opbevare enheden i en baglomme. Skærmens overflade kan nemt blive ridset. Tryk kun på skærmen med lyspennen. Undgå at berøre den med fingrene, kuglepenne, blyanter eller andre spidse genstande. Du kan beskytte skærmen mod mindre ridser ved at bruge en almindelig ikke-klæbende skærmbeskyttelse, der er udformet specielt til bærbare enheder med LCD-skærm. Rengør aldrig enheden, mens den er tændt. Aftør enhedens skærm og yderside med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med vand evice. Rengør ikke skærmen med papirservietter. Forsøg aldrig at skille enheden ad, reparere den eller ændre den. Dette kan beskadige enheden og medføre anden materiel skade og personskade og bevirker, at garantien bortfalder. Opbevar ikke brandfarlige væsker, gasser eller sprængstoffer sammen med enheden eller dens komponenter og tilbehør. 42

49 8 Orienterende information BEMÆRK: Udstyret er mærket med mærkater til angivelse af, de regler udstyret overholder. Kontroller mærkaterne på udstyret og sammenlign med de tilhørende tekstafsnit i dette afsnit. Visse bemærkninger er dog kun gældende for visse modeller. 8.1 Forskrifter Europæisk meddelelse Produkter med CE markeringen gælder for Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som ændret af Directive 93/68/ECC udstedt af EU Kommissionen. Overholdelse af disse direktiver forudsætter overensstemmelse med følgende europæiske standarder. EN : Elektronisk forenelighed og radiospektrum anliggender (ERM), Elektromagnetisk forenelighed (EMC) standard for radioudstyr og -tjenester; Del 1: Fælles tekniske krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 40 GHz EN55022: Radiotransmissionsforstyrrelser karakteristikker EN55024: Immunitetskarakteristikker EN : Begrænsninger for harmoniske strømudsendelser EN : Begrænsning i spændingsudslag og flicker i lavspændings forsyningssystem EN60950 / IEC 60950: Produktsikkerhed Producenten kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af brugeren og konsekvenser heraf, hvilket kan ændre produktets konformitet med CE mærkning. 43

50 8.2 Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Anvend udelukkende den lysnetadapter (PSC05R-050 PH), der følger med udstyret. En anvendelse af anden type lysnetadapter kan forårsage driftsfejl og/eller udgøre en direkte fare. Dette produkt er beregnet leveret med en GODKENDT strømforsyning mærket med "LPS", "Limited Power Source" og en udgangseffekt på + 5 V DC / 1,0 A". Anvend et anerkendt batteri til udstyret. Vedrørende lysnetadapteren Benyt aldrig adapteren i omgivelser med høj fugtighed. Rør aldrig ved adapteren, mens du har våde hænder eller fødder. Sørg for en passende ventilation omkring adapteren, når den benyttes til at drive udstyret eller oplade batteriet. Tildæk aldrig lysnetadapteren med papir eller andre ting, der reducerer afkølingen. Benyt aldrig lysnetadapteren, mens den befinder sig i en bæretaske. Tilslut kun adapteren til en godkendt strømkilde, der er i orden. Krav til strømkilden er angivet på produktet eller den tilhørende emballage. Adapteren må ikke anvendes, hvis ledningen er beskadiget på nogen som helst måde. Forsøg ikke på at foretage service på adapteren. Den indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Hvis den beskadiges eller udsættes for kraftig fugt, skal den skiftes helt ud. Vedrørende batteriet Anvend kun en genoplader, der er godkendt af producenten. ADVARSEL: Dette udstyr indeholder et indbygget litium-ion-batteri, der ikke kan udskiftes. Batteriet kan revne, eller eksplodere eller afgive giftige kemikalier. For at undgå risikoen for brand eller forbrændinger, må det ikke skilles ad, knuses, punkteres eller kastes på åben ild eller i vand. 44

51 Vigtige instruktioner (gælder kun servicepersonale) Advarsel: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Følg instruktionerne nøje, når du skiller dig af med brugte batterier. Udskift kun med samme eller modsvarende type, som anbefales af producenten. Batteriet skal genbruges eller destrueres på en forsvarlig måde. Brug kun batteriet i det pågældende udstyr. 45

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Varemærker Friholdelsesklausul

Varemærker Friholdelsesklausul Brugermanual R00 (EU) Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Friholdelsesklausul Specifikationer og brugsanvisninger kan ændres

Læs mere

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R03 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.be

Brugermanualen. www.mio-tech.be Brugermanualen www.mio-tech.be Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Din brugermanual MIO C710 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183452

Din brugermanual MIO C710 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183452 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C710 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere