Pia gør status før valget: "Vi kan være vor indsats bekendt" NR. 6. DECEMBER ÅRGANG. Tema: Sveriges tragedie. I Danmark var han født:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pia gør status før valget: "Vi kan være vor indsats bekendt" NR. 6. DECEMBER 2004. 8. ÅRGANG. Tema: Sveriges tragedie. I Danmark var han født:"

Transkript

1 NR. 6. DECEMBER ÅRGANG Tema: Sveriges tragedie Pia gør status før valget: "Vi kan være vor indsats bekendt" I Danmark var han født: H.C. Andersen

2 leder 2 Sverige en større trussel for Danmark end Tyrkiet Den kommende tids debat vil i høj grad komme til at dreje sig om Tyrkiets EU-medlemskab. Dansk Folkeparti har som det eneste parti herhjemme sagt fra over for Tyrkiets medlemskab. Mens alle andre har pakket deres foreløbige afvisning ind forskellige politisk korrekte indpakninger, har Pia Kjærsgaard vanen tro kaldt en spade for en spade - og ikke lagt skjul på den afgørende begrundelse for sin afvisning - nemlig at Tyrkiet er et muslimsk land. Vi vil gerne tilbyde tyrkerne gode samhandelsaftaler, ligesom det er i alles interesse, at det mellemstatslige samarbejde med Tyrkiet styrkes. Landet er jo den eneste muslimske stat af verdens 52 muslimske stater, der kan siges at antage et skær af vestlig civilisation. Og dog findes dette civilisationens skær alene i metropoler som Ankara, Istanbul og enkelte andre storbyer - og her kun i den intellektuelle og økonomiske elite; man behøver ikke at rejse særlig langt ud i provinserne for at synke tilbage i sen-middelalderens mørke. Yderligere har vi anført, at den fanatiske islamisme lurer lige under selv Ankaras og Istanbuls pæne overflade. Dansk Folkeparti har i annoncer påpeget den tikkende bombe under det europæiske velfærd og mod den danske kultur det ville være, at millioner af tyrkere efter landets optagelse i EU uhindret vil kunne sætte kursen mod de danske strande. Andre partier i Danmark har vel et eller andet sted forstået denne trussel, og realistisk vurderet bliver Tyrkiet ikke medlem af EU de første mange årtier. Det behøver nu ikke at betyde, at tyrkene ikke om ganske kort tid alligevel frit vil kunne strømme ind i Danmark. De skal bare rejse via Sverige Som nævnt andet steds i dette blad, har Sverige som det eneste land i verden reelt opgivet at håndhæve indrejse-restriktioner, hvilket har medført, at ud af landets 9 millioner indbyggere er nu 2 millioner udlændinge. I Sverige er det, som det var i Danmark før 20. november 2001: Enhver får lov at rejse ind, får lov at blive, får lov at hente deres familie - og det hele på livslang forsørgelse. Samtidig kan man bare ved at knipse med fingrene opnå svensk statsborgerskab. Det kræver kun, at man i et par år har opholdt sig i landet. Oftest behøver man ikke engang at knipse med fingrene - myndighederne er nemlig så rare, at de selv kontakter den fremmede og spørger, om det mon ikke snart er på tide, at vedkommende bliver svensker. Og dagligt bliver således tyrkere, parkistanere, irakere, iranere, palæstinensere, marokkanere, libyere, libanesere og andre arabere - i hobetal - svenskere Får udleveret et svensk pas, som de og deres familier bl.a. kan anvende, når de rejser hjem på ferie. Her i Danmark kan vi så vælge at trække på skuldrene og konstatere, at det nu en gang er Sveriges problem, idet vi endnu engang grinende konstaterer, at Asien begynder ved Øresund. Sagen er for alvorlig. For om end guderne skal vide, at vi i historiens løb har haft svenskerne som arvefjenden, har vi altså historisk, folkeligt og kulturelt en naturlig sympati for og solidaritet med det svenske folk. Det er årsagen til, at overskriften for dette tema-nummer er "Sveriges tragedie". Som danske har vi det skidt med, at det menige svenske folk chikaneres i deres eget land - ikke alene af udefra kommende, men så sandelig også af landets svenske ledelse - eliten, der med hård hånd kvæler en hver ytring, der kommer eliten på tværs. Det andet, der gør, at vi i Danmark nu bliver nødt til at reagere er, at det slidsomme arbejde, vi i disse år udfører for at standse masseindvandringen jo i bund og grund er omsonst, hvis vi som følge af Sveriges EUmedlemskab blot får indvandrerne ind ad bagdøren - via broen mellem Malmø og København. For alle EU-borgere har ret til frit at bosætte sig i Danmark, og ifølge loven kan vi jo ikke afvise EU-borgere. Men loven skelner altså ikke mellem den kristne smålænding, hvis slægt kan føres tilbage til den tid, hvor den første svenske kirkebog blev ført - og den muslimske fundamentalist og koranstuderende, som ikke taler et ord svensk, som hader alt vestligt og som ankom til Sverige i Med mellemstation i EU-landet Sverige er der frit slag på alle hylder for millioner af muslimske indvandrere. Turen over Øresund er kort, og vifter man med et svensk pas er enhver hindring væk. Dermed er Sverige en større trussel for Danmark end Tyrkiet. Foto: Scanpix

3 Snart går det løs! Og vi kan fra venstrefløjens side forvente en række vilde udfald mod Dansk Folkeparti og mod regeringen fra nu af og og frem til folketingsvalget. Såmænd ikke fordi venstrefløjen har noget at komme efter - men alene af den grund, at Mogens Lykketoft ved, at det er farvel og goodbye til ham personligt som S- boss, hvis han ikke efter valget kan sætte sig i statsministerens stol. Og når Mogens Lykketoft er presset, ved vi alle hvad der sker - han bliver sur og lader sig tirre. Og når han ikke kan styre sig, kan han finde på hvad det skal være. Så det skal såmænd nok blive en interessant valgkamp "Hos os ser vi med glæde og forventning frem til valget." Er det ikke som om den sætning lyder noget fortærsket? Jo, såmænd. For enhver partileder vil sådan nærmest pr. rygmarv sige præcis det samme, når han eller hun ved valgets udskrivelse bliver præsenteret for en mikrofon. Det hører med spillet. Og sådan siger partiformænd altså nu engang - også selv om alting måske i det pågældende parti er det rene kaos og intet er i orden. Så - OK - jeg vil have forståelse for, at man trækker på skuldrene, når jeg nu alligevel konstaterer: "Hos os ser vi med glæde og forventning frem til valget". For sandt er det, at jeg på intet tidspunkt i mit politiske liv i dén grad føler mig parat til et afgørende møde med vælgerne som før netop dette folketingsvalg. Der er flere årsager hertil. Vigtigst er, at vi kan være vores indsats bekendt. At samvittigheden i forhold til de vælgere, der stemte på os for tre år siden er i orden. At vi kan se ikke alene vore egne vælgere i øjnene, men såmænd også resten af de danske vælgere. Og dermed, at vi kan holde ud til at se os selv i spejlet. For vi har samvittighedsfuldt gjort vort bedste for at holde de løfter, vi gav. Vi er ikke kommet sovende til det. Vi har slidt og slæbt. Vi har med den afgørende indflydelse, vore 22 mandater gav os, fået regeringen til at sætte landet på den rette kurs. Og - jo, det skal jeg gerne vedgå - af og til har vi også presset regeringen. Men man skal vide, at sådan noget kan et støtteparti kun få mulighed for i forhold til en regering, som har vished for, at man i ét og alt kunne og kan stole på os. Regeringen har tillid, at når Dansk Folkeparti møder frem til forhandling - hvad enten det nu er finanslovsforhandlinger eller forhandlinger på enkeltområder med fagministre, ja så har Dansk Folkepartis forhandlere på forhånd den nødvendige opbakning og det nødvendige mandat fra en gennemloyal folketingsgruppe. Når regeringen eller de andre partier frem til et forlig eller en aftale med Dansk Folkeparti, får man ikke efterfølgende ubehagelige overraskelser. Blandt journalister og politikere på Christiansborg er dette for længst rygtedes: Dansk Folkeparti holder sine aftaler og står ved dem - uanset hvor meget det så stormer bagefter. Også af den grund mener jeg, at vi kan ranke ryggen forud for den kommende eksamen hos de danske vælgere. At vi har fået indflydelse, har jo nemlig medført en høj grad af politisk nyhedsbrev Vi kan være vor indsats bekendt stabilitet og skabt muligheden for en sund og god udvikling. Den ukontrollerede masseindvandring, som Socialdemokraterne og De Radikale lod ske, er blevet bremset. Danmark er, takket være Dansk Folkeparti, blevet rollemodel og foregangsland for udlændingepolitikken i andre vesteuropæiske lande, men vi har endnu meget at gøre på dette felt. På ældreområdet er der sket store forbedringer, ventelisterne til sygehusene er ved at bliver kraftigt reduceret. Og så er skattestoppet fastholdt - og det bliver det også frem over. Kommer SR til, er der ikke skygge af tvivl om, at så sættes skatteskruen i gang igen. Vi bør vist alle sammen her kunne huske, hvordan det foregik sidst de to partier havde magten i Danmark... Vi går derfor til folketingsvalg med to mål: At Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative også efter valget har flertallet på Christiansborg - og at Dansk Folkeparti bliver større. Jeg tror, vi vil nå begge mål. For Dansk Folkepartis vedkommende hviler der fortsat et meget stort, overordnet ansvar netop på vore skuldre. Vi har fortsat den opgave - og ingen andre vil kunne løse den - at være dem, der bevarer vort danske folk og vort danske fædreland. Vi har taget de første skridt i den retning, og vi kan være vor indsats bekendt. Foto: Scanpix Med venlig hilsen

4 Med strømmen af flygtninge og illegale indvandrere ind i Europa - her illegale indvandrere på vej ind mod Italiens kyst - er det af afgørende betydning, at hvert land i Europa kender sine forpligtelser, og rundt om følger man nu Danmarks eksempel. Kun Sverige fortsætter med skyklapper for øjnene sin ekstremistiske kurs, og truer dermed ikke alene Danmarks, men hele Europas velfærd. Foto: Scanpix Svensk indvandring en bomb Af Kenneth Kristensen Hvorfor bekymre sig om, hvad der foregår på den anden side af Øresund? Hvorfor ikke uden dansk indblanding lade svenskerne bestemme hvad der skal ske i Sverige? Sådan burde det også være. Hvis ikke det var fordi den svenske indvandringspolitik er en bombe under det danske velfærdssystem. Kriminaliteten i Sveriges storbyer heriblandt Malmø, er massiv, og København er allerede blevet et populært 4 sted for Malmøs indvandrerunge at gå i byen. Ingen kan som følge af EU-reglerne forhindre svenske statsborger i at slå sig fast ned i Danmark, og fra 1973 til 2001 har udlændinge fået svensk statsborgerskab. Dertil kommer disses børn og deres børnebørn. Alt i alt har omkring 1 million fremmede i dag svensk statsborgerskab. Som medlem af EU kan svenske statsborgere frit søge arbejde i Danmark, men yderligere begunstiget er svenskerne i kraft af nordiske aftaler: Således kan statsborgere i de nordiske lande uden tilladelse indrejse eller tage ophold i Danmark. De skal blot lade sig registrere i Folkeregistret. En svensk statsborger behøver for at flytte hertil således hverken at arbejde, studere eller bevise at vedkommende kan forsørge sig selv, og de nordiske aftaler betyder, at eksempelvis en svensker har ret til børnetilskud, familieydelser og social bistand. Betingelserne for, at en milli-

5 Debatten, der blev væk Af Kenneth Kristensen sen til at gennemføre en folkeafstemning om, hvorvidt kommunen skulle Mens indvandrerdebatten i Danmark i årevis har været stor og hetz fra hele det politiske korrekte Sve- tage imod flygtninge. Trods en indædt livlig, og mens andre vesteuropæiske rige, der strømmede til den lille skånske by for at true Sjöbo-borgerne til at lande som England, Belgien, Frankrig, Tyskland og ikke mindst Holland nu lader sig inspirere af den frie danske de- overbevisende nej. Olsson og hans by- stemme ja til flygtninge, blev det et bat, er debatten i Sverige ikke-eksisterendepartietrådskolleger blev smidt ud af Center- De svenske medier, politikerne fra de Omtrent samtidig havde partiet Ny store partier, forlagsredaktører samt arbejdsmarkedets parter er enige om, at med budskabet om, at masseindvan- Demokrati held med at trænge igennem sagen ikke frit må diskuteres. Dette faktum har i øvrigt gjort det nazistiske un- de to frontfigurer greve Ian Wachtdringen var til skade for Sverige. Med dergrundsmiljø i Sverige bemærkelsesværdigt stort, og landet er i disse år be- spidsen fik Ny Demokrati den opmærkmeister og sangeren Bert Karlsson i fængt med en underskov af nazistiske somhed, som nye partier i Sverige ellers eller nazistisk-inspirerede foreninger. har savnet, og i 1991 stemte 6,5 procent Kun Sverigedemokraterna, som beskrives andet steds på disse sider, har Ny Demokrati ind i Rigsdagen. af de svenske vælgere 25 medlemmer af modet til åbent at erklære sin modstand Partiet forvaltede imidlertid ikke tilliden fra befolkningen. Partiet endte i mod masseindvandringen, og står med gode muligheder for at opnå repræsentation ved det kommende valg til Riksda- ikke ville være med mere, var det slut. indbyrdes konflikt, og da Wachtmeister gen. Samme år dannedes græsrodsbevægelsen Blågula Frågor, der udgav et I starten af halvfjerdserne rettede et par mindre fremtrædende socialdemokrater kritik af den udlændingepoliti- blev dannet omkring Miljöparti-med- tidsskrift af samme navn. Foreningen ske kurs, som Sverige var slået ind på, lemmerne Jan Milld og Anders Sundholm. Begge blev efterfølgende eksklu- men der blev gjort kort proces. Kritikken af udlændingepolitikken deret af Miljöpartiet, fordi de rejste slog således først og fremmest rod i spørgsmålet om indvandringen. græsrodsbevægelser. En af de første var Samme skæbne overgik Kenneth i 1979 foreningen Bevara Sverige Sandberg, der var medlem af Vänsterpartiet. Frem til 1997 var Sandberg Svenskt. Flere af organisationens fremtrædende medlemmer mistede deres jobs, efter at deres medlemskab af nisationer, og dannede sammen med med i forskellige lokale modstandsorga- foreningen blev afsløret. En fremgangsmåde, der er fortsat siden. BSS slog sig Sten Andersson, og professor Kajsa bl.a. Riksdagsmedlem for Moderaterna, senere sammen med et Stockholm-baseret parti og tilsammen dannede de to jan och Massindvandringen. Sandberg Ekholm-Friedman foreningen Folkvil- organisationer Sverigepartiet - som dog blev fyret fra sit job, og Kajsa Ekholmatter blev delt. Friedman måtte sige undskyld, før hun Året efter opnåede Sjöbo-afdelingen fik lov at beholde sit professorat ved af Centerpartiet berømmelse. Den lokale leder af Centerpartiet, Sven-Olle Ols- Såvel Jan Milld som Kenneth Sand- Lunds Universitet. son - tidligere interviewet i Dansk Folkeblad - overtalte kommunalbestyrel- Sverigedemokraterna. berg og Sten Andersson er nu gået ind i e under Danmarks velfærd on naturaliserede svenskere kan sætte kursen mod Danmark er således til stede. I øjeblikket går udviklingen - takket være Dansk Folkepartis og VKregeringens indsats - dog mest den modsatte vej. Årligt anmeldes cirka flytninger til Sverige; men meget tyder på, at en del af disse er proforma-flytninger, idet de alene anmeldes for at få ret til familiesammenføring uden om de danske regler. Mange af de personer, som angiveligt skulle være fraflyttet Danmark antræffes hyppigt i den kommune, hvor de ikke er bosiddende og integrationsministeren har overladt initiativet til kommunalbestyrelserne, som skal sørge for bopælsregistreringen. Men strømmen fra Sverige til Danmark kan hurtigt blive en realitet - dels såfremt Socialdemokraterne og De Radikale herhjemme atter kommer til magten, og dels som følge af, at den svenske velfærdsstat er under hastig nedbrydning.. For tiden arbejder 23 procent af den arbejdsføre svenske befolkning ikke, hvilket fremgår af en rapport fra Handelshøjskolen i Jönsköping. En af årsagerne hertil er givetvis den massive indvandring til Sverige. De fleste indvandrere arbejder ikke, og det er ved at få velfærdsstaten Sverige til at falde sammen under sin egen vægt. Der bliver flere og flere på overførselsindkomst - mens det antal, der skal forsøge klienterne, ikke øges. Massive nedskæringer i de svenske socialydelser, vil gøre Danmark et attraktivt alternativ. 5

6 Sverigedemokraterna - partiet, Sverige lader som om ikke eksisterer Af Søren Espersen Sverigedemokraterna eksisterer. Men efter gensidig overenskomst mellem Sveriges kulturelite, øvrige partier, samtlige aviser, Sveriges radio og TV, skoler, gymnasier og universiteter har man besluttet at lade som om Sverigedemokraterna ikke eksisterer. Den - for et vestligt demokrati - noget specielle overenskomst virker foreløbig efter hensigten. Det fuldt lovlige parti, Sverigedemokraterna, får ikke lov at indrykke annoncer i aviserne, partiets kandidater kommer aldrig til orde i hverken radio eller TV. Og selvom Sverigedemokraterna også ved sidste valg var et fuldt opstillingsberettiget parti, blev de - i modsætning til alle andre partier - ikke indbudt til Sveriges TV's valgudsendelser. En af Sverigedemokraternas tre kommunalbestyrelsesmedlemmer i Blekinges hovedby, Karlskrona, Richard Jomshof, giver denne skildring af, hvorledes overenskomsten på det lokale plan fungerer: - Vi tre medlemmer af kommunalbestyrelsen har i de knapt tre år vi har siddet i byrådet, indleveret mange forslag, ligesom vi jævnligt tager ordet på byrådsmøderne. Men uanset hvad vi foreslår, bliver forslagene nedstemt - og ingen fra andre partier tager ordet. Folkpartiets gruppeformand, Kent Lewén har åbent forklaret, at alle partier er blevet enige om, at samtlige forslag fra Sverigedemokraterna "pr. automatik" skal stemmes ned. Stille i salen - Det spiller altså ingen rolle hvilke forslag, vi fremkommer med. I kommunalbestyrelsen i Rønneby, som er nabokommunen til Karlskrona, afviser man at acceptere, at noget forslag fra Sverigedemokraterna behandles. Ingen - ikke én eneste repræsentant fra andre partier tager ordet efter at Sverigedemokraten har fremsat sit forslag. Der bliver helt stille i salen, hvorefter forslaget stemmes ned uden debat. - Selv ikke når politiske modstandere - som det eksempelvis for nylig skete med SSUs politiske ordfører i Blekinge, Faraj Abu-Iseifan - går amok i radioen og udspreder løgne om Sverigedemokraterna, får vi lov at tage til genmæle, forklarer Richard Jomshof. Jeg henvendte mig også denne gang til redaktionen, idet jeg bad om at kunne få lov at svare på det, der var blevet sagt. Jeg fik end ikke et svar fra redaktionen. - Hvert år, den 9. november, "Krystalnatten" holdes der mindehøjtideligheder rundt om i Sverige til minde om Hitler-Tysklands ofre. I år gik gik socialdemokraterne ud med en meddelelse om, at manifestationen fremover skulle være mod racisme i al almindelighed og for demokrati. Det blev meddelt, at alle - undtagen Sverigedemokrater - var velkomne i demonstrationen, fortæller Richard Jomshof. I Blekinge Läns Tidning og i Sydöstran blev vi for en gang skyld nævnt, idet vi den dag blev sammenlignet med nazisterne i Tysklands 30vere. - Den socialdemokratiske borgmester, Mats Johansson har endnu ikke - vi blev indvalgt i september sagt goddag til os, og hvad angår mig selv mistede jeg for tre år siden mit arbejde som lærer, og det er endnu ikke lykkedes mig at få ny stilling - selv om der er mange ledige jobs, siger Richard Jomshof. Kun når det gælder Internettet har det ikke været muligt at standse Sverigedemokraterna, som da også naturligt nok - med alle andre metoder Fakta om Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna blev stiftet i Formand er Mikael Jansson, 1. næstformand Björn Söder, 2. næstformand Johan Rinderheim og partisekretær er Jan Milld. Ved Riksdagsvalget 2002 stemte svenskere - svarende til 1,44 procent af stemmerne - på Sverigedemokraterna, som dermed er det største parti uden for Riksdagen. Fremgangen for partiet har på det seneste været markant, og uvildige eksperter anser det for sandsynligt, at Sverigedemokraterna næste gang kommer over spærregrænsen, som i Sverige er fire procent. Ved de kommunale valg øgede Sverigedemokraterna fra 8 mandater i fem kommuner til 50 mandater i 30 kommuner, hvortil kommer, at to skånske partimedlemmer, Ulf Blomström og Sven-Olle Olsson er indvalgt på borgerlister i h.h.v. Burløv og Sjøbo. I følgende kommuner er Sverigedemokraterna repræsenteret (hvor intet tal er i parentes, er mandattallet 1. Arvika, Askersund, Burløv (5), Esløv (2), Forshaga, Hallstahammar, Helsingborg, Höganäs, Höör, Karlskrona (3), Kristinehamn, Kävlinge (4), Landskrone (4), Lomma, Malmø (2), Mölndal (2) Nynäshamn, Orsa, Rønneby, Simmershavn, Sjöbo (9), Skurup, Sunne, Svalöv (2), Svedala (2), Sölvesborg (2), Timrå, Trelleborg (2), Trollhättan (2), Ystad og Älvkarleby. spe Björn Söder er Sverigedemokaternas næstformand. Han ser med beundring på det fornuftige leje, indvandringen i Danmark er bragt til - og den ro, der er skabt, siden landet efter valget 2001 blev foregangsland i Europa. Foto: SD 6

7 stort set umuliggjort - bruger megen energi på sine websites. Såvel som partibladet, SD-Kurirens hjemmeside, er blandt de bedste og mest omfattende websites i Sverige, og besøges af titusindvis af svenskere. Samtidig er partiets tillidsfolk rundt om i det store land meget aktive, hvad angår gadekampagner, hvilket - som det fremgår andet steds her i bladet - ikke altid er ufarligt. Indvandrerbander og andre aktivister har gjort det til en kær vane at chikanere, true og tæve Sverigedemokraternes tillidsfolk hvor end de viser sig. Sverigedemokraternas brochuremateriale trykkes i millioner af eksemplarer - langt mere end selv de største danske partier ville trykke. Da Jönköbings Sverigedemokrater forleden delte brochurer ud på gaden, fik man forstærkning fra tillidsmænd fra hele egnen, og præsterede på en enkelt lørdag at uddele brochurer med værdifuld information om partiet. Partiets ledelse ved, at det er nu og frem mod Riksdagsvalget i 2006, at det store slag skal slås for at opnå repræsentation, og man ved, at man hverken i aviser, radio eller TV får mulighed for at fortælle noget som helst om partiet - og at alle medier op til valget vil fortie, at svenskerne overhovedet har mulighed for at stemme på Sverigedemokraterna. Politi-kaos i Malmø Ud af Skånes hovedstad, Malmøs indbyggere er muslimer - og 90 procent af disse er registreret arbejdsledige. For politiet i Malmø er situationen meget vanskelig. - Parkerer vi en politibil i en af de indvandrertunge områder i Malmø, bliver den ødelagt. Så som regel er der to biler, der kører sammen, sådan at betjentene i den ene, kan holde øje med den ande bil, forklarer en betjent fra korpset i Malmø. Frygten for vold har markant ændret dagligdagen for svenske politifolk, brandmænd og redningsmandskab. I mange områder vil svenske ambulance-førere ikke køre, med mindre de har politieskorte. I forbindelse med større ulykker eller overfald har det ofte været folkemængden, der - under trusler - har afgjort hvilken patient, der skulle tilses først - og hvilken man bare skulle lade være. Malmø er særlig hårdt ramt af Sveriges ekstreme udlændingelove, og byen vil inden 10 år have absolut muslimsk flertal. spe Skolelærer i Sverige Dødstrusler, bid, slag og spark som ofte medfører sygeorlov er ifølge en artikel i de svenske lærere, Lärarnas Riksförbunds blad, dagligdag i Sveriges skoler. Ifølge bladet er antallet af arbejdsskader blandt skolelærere fordoblet på blot fire år. Skoleverdenen optalte i 2002 hele 270 anmeldelser om vold mod svenske skolelærere, om end lærerforeningen i sin gennemgang af voldssagerne på ægte svensk manér nøjes med at konstatere, at volden er "begået af elever med behov for støtte " Og yderligere konstateres det, at det generelle billede er, at lærerne, der bliver overfaldet godt i forvejen er klar over, at de voldelige elever har vanskeligt ved at kontrollere deres hidsighed. Fysiske angreb kommer således sjældent som lyn fra en klar himmel. Lærerne havner også ofte i voldsomme og hadefulde situationer, når elever fra naboskoler dukker op for at slås. Fire procent af samtlige Sveriges lærere er blevet udsat for vold. To gravide skolelærere er blevet sparket i maven. Men problemet er, skønner Lärarnas Riksförbund, langt større eftersom tallene alene viser egentlige skolelærere og kun de tilfælde, der er anmeldt til politiet. Først og fremmest rettes volden nemlig mod skoleassistenter, fritidspædagoger, personalet der tager sig af skolemaden samt rengøringspersonalet. Skolepersonalet aner heller ikke, hvordan de skal forholde sig til i forhold til truende voldelige situationer. 60 procent af de adspurgte lærere i en undersøgelse herom svarede, at de ikke har tiltro til skolernes ledelse, og at de ikke føler de får nogen støtte fra den side. - Det er meget beklageligt, idet vold eller trusler om vold kan være en meget traumatisk oplevelse, siger Danold Berg, formand for fagforeningen. Når man så samtidig bliver svigtet af dem, som burde give støtte, går det galt, og der findes eksempler på, at lærere har opgivet arbejdet. spe Nyttige oplysninger til flygtninge - fra "Migrationsverket"s website * Sverige har for længst besluttet, at en flygtning gerne må blive permanent i Sverige også selv om situationen i hjemlandet måske ændres * Det kan tage op til 17 måneder fra der søges om svensk statsborgerskab til man får det. * Et svensk statsborgerskab kan aldrig mistes - ej heller når det er erhvervet på en løgnagtig baggrund. * Hvis man har opholdt sig i Sverige i otte år - under det samme navn hele tiden, opnår man svensk statsborgerskab. Også selvom man har løjet om identitet eller hjemland. * Så snart en familiesammenført er blevet registreret, har vedkommende samme sociale rettigheder som alle andre, der bor i Sverige. * Der stilles ingen økonomiske krav for at hente flygtningenes familier til Sverige. * I 2003 fik fremmede opholdstilladelse. Samlet antal indvandrede til Sverige. 1986: , 1987: , 1988: , 1989: , 1990: , 1991: , 1992: , 1993: , 1994: , 1995: , 1996: , 1997: , 1998: , 1999: , 2000: , 2001: , 2002: , 2003:

8 Gratis at overfalde Sverigedemokrater Af Søren Espersen Overgreb og attentater mod medlemmer af Sverigedemokraterne omtales ikke - eller meget sjældent - i de svenske medier. De enkelte tilfælde, hvor aviserne fortæller om overgrebene, bliver det til korte notitser - eller episoden tones ned. Dansk Folkeblad kan her i punktform afsløre nogle af den række af attentater , 2003 og mod medlemmer af Sverigedemokraterna, som den svenske offentlighed aldrig fik kendskab til. Generelt om overfaldene kan det siges, at det for voldsmændene har været gratis omgange. Kun i enkelte tilfælde har overgrebene mod Sverigedemokraterna medført domfældelse: 2002, 25. marts: Kenneth Sandbergs villa i Kävlinge omringes af autonome og han trues. 2002, 09. april: Et møde for Sverigedemokrater i Trelleborg bliver afbrudt af autonome. Valg på svensk Valgdagen og valgmetoden er i Sverige særdeles særegen - og ganske ude af trit med de valgmetoder, der anvendes i andre vesteuropæiske lande, hvor vælgeren har en naturlig forventning om at der stemmes i hemmelighed - og at ingen andre end vælgeren selv behøver at vide på hvilket parti han eller hun har stemt. I Sverige derimod lægger hvert enkelt af de opstillingsberettigede partier sine egne stemmesedler frem på valgstederne: Én bunke stemmesedler for Socialdemokratiet, en anden for Folkpartiet og så fremdeles. Alle andre tilstede i valglokalet vil således kunne holde øje med, fra hvilken bunke den enkelte vælger henter sin stemmeseddel - og altså se, hvordan den enkelte , 05. juni: I hundredevis af autonome blokerede et SD-møde i Medborgerhuset i Stockholm. Flere af Sverigedemokraterne blev overfaldet og mishandlet - blandt andre blev Gun Kullberg slået ned. 2002, 08. juni: I Lund ødelagde maskerede venstreekstremister et møde, arrangeret af SDs ungdom. 2002, 13. juni: Igen gik det ud over Kenneth Sandberg i Kävlinge, som vælger stemmer British Human Rights Group har bemærket, kritiseret og skrevet rapport om dette tvivlsomme valgsystem, idet det ikke alene er muligheden for overvågning, der er til stede, men yderligere eksisterer der meget store muligheder for fusk på det enkelte valgsted. Sagen er, at med den overvældende store mængde stemmesedler, der allerede 18 dage før selve valgdagen ligger spredt ud over landet på postkontorer, og en uge før valgdagen også på sygehuse, plejehjem o.l., vil der blive problemer. Modsat eksempelvis andre vesteuropæiske valgsystemer, som opregner alle kandidater/partier på én lang stemmeseddel - og kun trykker præcis så mange stemmesedler, som der er registrerede vælgere til, frister Sveriges til misbrug og dermed lovbrud. Vælgerne fik sine vinduer smadret af brosten, mens autonome råbte trusler. 2002, 22. juli: SDs spidskandidat i Jönköping, Janne Ljungberg får telefoniske mordtrusler: "Dö din jävla rassejävel." Truslerne fortsætter natten igennem. 2002, 24. juli: I Helsingborg fik en af SDs byrådsmedlemmer sten kastet igennem vinduet i sit hjem. 2002, 25. juli: På Indymedia blev kan nemlig frit forsyne sig med stemmesedler. Ved sidste valg var der talrige eksempler på, at Sverigedemokraternas stemmesedler rundt om blev fjernet, om end partiets lokale tillidsfolk gjorde en meget stor indsats for efterfølgende at lægge nye stemmesedler frem. British Human Rights Group har peget på, at specielt små, nye partier sjældent har mulighed for at blive ved med at lægge nye seddelbunker frem, og at aktivister, der har ondt i sinde, uden de store problemer kunne fjerne eksempelvis en af Sverigedemokraternas bunker, ændre dem i et kopirum i nærheden af valgstedet og enten lave fejl på stemmeseddelen, formindske antallet af kandidater - eller sætte andre til, hvorefter den intetanende vælgers stemmeseddel blev ugyldiggjort. spe Foto: SD

9 Sverigedemokraternas næstformand, Johan Rinderheim efter overfaldet i sommer, hvor han var blevet mishandlet af to unge banditter på Södra Station i hjembyen, Nynäshamn. SDs byrådsmedlemmer og deres adresser listet op - med opfordring til at gå til angreb. 2002, 17. august: Et SD-møde på Knud den Stores Torv i Lund blev angrebet af en snes maskerede autonome, som smed ting mod taleren, Kenneth Sandberg og de øvrige SDere. 2002, 07. september: Et SD-valgmøde på Södergatan i Malmø blev standset af venstreekstremister. Ved mødet talte partilederen Mikael Jansson, riksdagsmand Sten Andersson og direktør Kenneth Sandberg. Politiet var på plads med et stort antal betjente med hunde, men politiet bad SD om at afbryde mødet, idet man ikke kunne garantere SDernes sikkerhed. 2003, 27. februar: 30 autonome ødelagde SDs møde i Medborgarhuset i Södermalm. 2003, 19. april: I Lidköping gennemførte en gruppe af venstreorienterede fra gruppen "Syndikalisterna" mordforsøg mod en Sverigedemokrat, da denne var i færd med at dele løbesedler ud. Først blev SDeren slået til jorden med en sten mod hans hoved, siden sparkede de autonome mod hans hoved, ligesom han blev trampet på i hovedet. På Lidköpings Hospitals skadestue kunne lægerne konstatere, at SDeren havde været tæt på døden. 2003, 09. juli: I Visby på Gotland blev SDs leder, Mikael Jansson overfaldet og slået ned af fire maskerede mænd et par timer efter et møde han havde haft ved Østerport i Visby. En anden SDer blev sparket og slået med baseball-køller, mens han lå på jorden. Politiet fik fat i gerningsmændene. 2003, 26. juli: Lørdag formiddag blev to sverigedemokrater ved et møde i Nyköping mødt af en gruppe ekstremister. De to SDere blev udsat for røveri, idet kameraer, punge og partimateriale blev dem frarøvet. Yderligere blev de spyttet på af ekstremisterne. 2003, 29. juli: I Lidköping blev en bil, tilhørende et fremtrædende SDmedlem smadret med køller - på bilvraget var malet hagekors og ordet "SD". 2003, 10. oktober: Natten til fredag blev en mordbrand forsøgt mod et SD-medlem i Örebro. Igennem brevsprækken blev først smidt en lap papir med ordene "Hata SD" - og derefter blev der smidt en fakkel ind igennem brevsprækken. Politi og brandfolk kom til stede, og fik hurtigt ilden under kontrol. Havde SDeren ikke været vågen, da papirslappen kom gennem brevsprækken, ville han være blevet brændt inde. 2004, 29. juli: Sverigedemokraternas næstformand, Johan Rinderheim, som bor i Nynäshamn, blev mishandlet af to unge banditter på Södra Station. Overfaldet havde et klart politisk motiv, idet de to, som var i års alderen først havde råbt skældsord efter Rinderheim og bl.a. kaldt ham nazi-svin. Øjeblikket efter fik Rinderheim de første knytnæveslag mod sit ansigt, og faldt om. Sverige forbudt i skole Rektor Per-Hugo Hansson sendte forleden to af sine skoleelever, Linda Larsson og Charlotte Bertelsen, hjem fra Gullhögskolan i Vårgårda. Pigernes fejltrin: De var mødt i skolen med T-shirts med det svenske flag på. Og dermed faldt de for den klare regel, der findes på Gullhögskolan - nemlig forbuddet mod svenske flag, tre-kronor og andre svenske symboler. Da avisen, Göteborgs Tidningen ringede rektor op for at høre om hjemsendelsen af de to piger, havde Per-Hugo Hansson desværre ikke tid til at forklare nærmere omkring forbudet mod Sverige i den svenske skole. Rektor havde ej heller tid til at forklare, hvorfor Sveriges nationalsang, "Du gamla, du fria" er blev afskaffet på skolen, men forklaringerne fra lærerkollegiet er, at svenske sange og flag kan virke stødende på skolens mange børn af udenlandsk herkomst. - Det kan jeg slet ikke forstå, siger Linda Larsson. Det kan da ikke være rigtigt, at vi ikke længere må synge vores eget lands nationalsang eller bruge vort eget lands flag. - Vi skal da være stolte over og glade for vores flag, tilføjer Lindas far, Peter Larsson. spe Sverige farligere end Israel/Vestbredden Risikoen for at blive myrdet i Sverige er tre gange så stor som hvis man opholder sig i Israel - inklusive Vestbredden. Det fremgår af Interpols statistik, som afslører, at Sverige hører til blandt verdens mest kriminelle lande - ifølge statistikken begås der eksempelvis dobbelt så mange mord pr indbyggere i Sverige som i USA og altså tre gange så mange som i Israel/Vestbredden. Der er naturligvis en nøje sammenhæng mellem landets mislykkede udlændingepolitik og den store kriminalitet. Sammenligner man med de øvrige nordiske lande begås der i Sverige ifølge Interpol flere mord og grove overfald end i alle de fire øvrige nordiske lande tilsammen. Af en statistik fra det svenske kriminalitetsforebyggende råd fremgår det, at antallet af voldtægter af mindreårige på kun ét år er steget med 20 procent. Interpol opgør antallet af forbrydelser pr indbyggere således: Mord Sverige... 10,01 USA... 5,61 Danmark... 3,72 Polen... 3,50 Israel/Vestbr... 3,43 Spanien...2,90 Norge... 2,66 Schweiz...2,41 Finland... 1,71 UK... 1,63 Irland...1,60 Japan...1,05 Sexforbrydelser Sverige...102,84 UK... 71,64 Norge... 66,59 Israel/Vestbr... 54,61 Danmark... 54,24 Irland...49,36 Schweiz... 46,15 Finland... 23,18 Spanien... 16,80 Polen... 12,20 Japan...9,08 Asylansøgere: 2002: , 2003: Familiesammenførte: 2003: (Danmark til sammenligning: 4.791). De 10 største leverandører af asylansøgere til Sverige er: Serbien, Somalia, Irak, Bosnien, Azerbajdzjan, Afghanistan, Iran, Tyrkiet, Syrien og Eritrea. 9

10 Lille Alvin ser lidt bekymret ud. Men det skyldes en forkølelse ikke udsigten til at han risikerer at blive en minoritet i sit eget land, hvis den nuværende svenske indvandringspolitik fortsætter. Det lever han endnu i lykkelig uvidenhed om. 10 Foto: Birger Storm Vores søn skal have lov at Af Karsten Holt Når man står uden for det store gule højhus i en forstad til den skånske by Lund tænker man uvilkårligt, at det kunne være en ghetto. Men her i Lund ser man kun svenskere, ingen tørklæder, ingen grønthandlere og ingen halalslagtere. Inde i højhuset, på sjette sal, bor Gabriella Johansson, der er hjemmegående og Mattias Karlsson, sekretær på rådhuset i Malmø, med deres lille søn Alvin. En svensk kernefamilie. Den gode og rummelige lejlighed er indrettet enkelt og lækkert, og i køkkenet bydes de danske gæster på kaffe og hjemmebagt kage. Fra vinduet kan man i klart vejr se over til Danmark, men på denne råkolde vinterdag hænger disen i luften, og den grå himmel får hele landskabet til at fortone sig i grå nuancer. Lille Alvin på et år er lidt utilpas, han er vist blevet forkølet, mener Gabriella Johansson. Vi begynder at tale om det, der er formålet med vores besøg at få mere at vide om, hvad ganske almindelige svenskere mener om de seneste år forvandling af den svenske velfærdsstat. - Jeg oplever, at der sket en stor forandring. Atmosfæren er blevet meget mere rå. Det, der sker nu, skete ikke tidligere, og det føles uvirkeligt. - Tidligere havde vi også indvandrere, men de var godt integrerede, talte svensk og levede i overensstemmelse med svensk kultur. Sådan er det ikke længere. Gabriella Johansson fortæller, hvordan indvandringen har forvandlet Sverige, mens Mattias Karlsson nikker alvorligt. Hun fortæller, at det i visse dele af Malmø er blevet umuligt at begå sig på svensk, at de etablerede partier og medier lukker øjnene og forsøger at undertrykke debatten, og at hun og Mattias er bekymrede for deres søns fremtid: - Vi ønsker, at vores søn skal vokse op i et trygt samfund. Alvin skal have lov at kalde sig svensk, han skal have lov at hejse flaget, at lære fædrelandssangene og kende vores kultur. Han skal ikke skamme sig eller føle sig mindreværdig, fordi han er svensk, siger Gabriella Johansson - hun tilføjer, at det ikke er lang tid siden, en skoleelev blev sendt hjem af skoleinspektøren, udelukkende fordi han bar en T-shirt med det svenske flag. Det var en racistisk handling. Sådan har det svenske samfund udviklet sig i takt med indvandringen. Mattias peger på, at kriminaliteten er eksploderet: - Mange ældre vover ikke længere at gå ud at handle. I Malmø findes indvandrerbander, som har specialiseret sig i at berøve og mishandle ældre, som besøger deres families gravsteder på kirkegården. Så nu er mange blevet bange for at komme på kirkegården, og jeg tænker på, at det kunne have været min egen mormor. - Nu planlægger bystyret at sætte kameraer op i hele det centrale Malmø. I Malmøs Södra Innerstad har over halvdelen af alle indbyggere på et eller andet tidspunkt anmeldt en forbrydelse. Samtidig er mange butikker ophørt med at skilte på svensk. I Rosengård er det blevet umuligt at købe svinekød, og de traditionelle svenske Ica og Konsum butikker har drejet nøglen om, siger Mattias og peger ud af vinduet i retning af Malmø. Han nævner, at der i Rosengården findes mange muslimske kvinder, som aldrig har været i andre dele af Malmø. De ser TV fra hjemlandet, handler i deres egne butikker og nyder alle mulige former for særbehandling, som gør, at de aldrig kommer i forbindelse med svenskere eller svensk kultur for eksempel egne tider i svømmehallen, hvor de kan svømme i fred for mænd. Samtidig er der opstået en kultur, som er gennemsyret af islam, og hvor begreber

11 Det svenske samfund er splittet. Den almindelige svensker oplever ikke længere, at vi har et fælles projekt og tænker ikke over, at skattepengene kommer fra naboen. Rodløsheden skaber ideelle betingelser for dannelsen af lukkede parallelsamfund og subkulturer, siger Mattias Karlsson. Välkomman her Hos Mattias og Gabriella bliver der budt på svensk kaffe og hjemmebagt kage. være svensk Foto: Birger Storm Foto: Birger Storm som ære og skam samt æresdrab er en del af dagligdagen. Ifølge Mattias Karlsson illustrerer dette, at parallelsamfund med egne normer og regler for længst er blevet en realitet i Sverige. En realitet, som et stort flertal af politikere lovpriser som et multikulturelt paradis. Men han frygter, at det er begyndelsen til enden på den svenske velfærdsmodel: - Hvis forskellen mellem befolkningsgrupperne bliver for stor, og hvis de destruktive subkulturer får mere næring, kan velfærdsstaten ikke overleve. For at opretholde et højt skattetryk som det svenske, kræver det, at befolkningen føler, at den får noget tryghed til gengæld, og det kan den ikke blive ved med, hvis indvandringen ikke bremses. Det svenske samfund bygger jo på, at mennesker føler et ansvar for hinanden, og at de har en arbejdsmoral, siger han. - I starten hed det sig, at de mennesker, der kom, var flygtninge, og at vi var nødt til at give dem midlertidigt ophold. Men de blev her, og efterhånden blev den multikulturelle ideologi en værdi og et mål i sig selv, idet de fremmede angiveligt skulle være kommet for at berige Sverige. Tænk bare på vores integrationsminister Mona Sahlin, som udtalte, at vi svenskere bare var misundelige, fordi indvandrerne har en kultur, mens svenskerne ingen har. Flertallet af politikere tror stadig på, at vi skal opnå et slags multikulturelt paradis, og ingen må sige dem imod. Gabriella og Mattias bekræfter, at det generelt er meget svært at komme til orde i pressen, hvis man har indvandringskritiske synspunkter, ligesom forbryderes nationalitet ikke må nævnes, hvis det drejer sig om en indvandrer, der for eksempel har begået voldtægt eller overfald. Men i Skåne er det alligevel lettere at tale om problemerne end i resten af Sverige. Dels på grund af større traditioner for frihed, dels fordi koncentrationen af indvandrere har været større her. Men de er begge enige om, at der lang vej endnu, før svenskerne kan debattere problemerne ligeså frit som i Danmark. - Sydsvenska Dagbladet havde på et tidspunkt på internettet et dagens spørgsmål, hvor folk blev spurgt, om I Lund er der i modsætning til byer som Malmø, Göteborg og Stockholm ikke nogen stor koncentration af indvandrere. Her føler Mattias Karlsson, Gabriella Johansson og deres lille søn Alvin sig trygge. Men kun 20 kilometer mod vest, i Malmø, findes der bydele, som er lukket land for svenskere. de var uenige i den danske udlændingepolitik. Mere end 80 procent svarede nej, hvorefter dagens spørgsmål blev fjernet permanent fra hjemmesiden, ler Mattias og ryster på hovedet. Adspurgt om, hvilken politik, de ønsker gennemført i Sverige, svarer begge nærmest i kor: Dansk Folkepartis, og det må du gerne skrive. - I Danmark er der bred enighed om, at Danmark er et dansk land, sådan er det slet ikke i Sverige. Her findes intet krav om, at indvandrere skal integrere sig. Det er blevet sådan, at det er svenskerne, der skal tilpasse sig og ikke omvendt. Men jeg synes ikke, at jeg, min søn eller andre svenskere skal opgive vores kultur. Dansk Folkeparti har med stor dygtighed fået bremses tilstrømningen af udlændinge til Danmark og sat udlændingepolitikken på den politiske dagsorden. Det er desværre stadig en drøm for os. Men vi håber det lykkes en dag. Foto: Birger Storm 11

12 valgkamp Dansk Folkeparti prægede finansloven 12 Af Rasmus Thor Hjordt Dansk Folkepartis sidste finanslovsaftale inden det forestående folketingsvalg betyder solide forbedringer bl.a. på ældre- sundheds- og retsområdet. Også i 2005 udvides ældrechecken markant flere ældre vil få andel i checken, således at i alt personer i 2005 vil modtage checken. Beløbet forhøjes også med kr. til i alt kr., ligesom aftrapningen af ældrechecken først begynder, når den supplerende indkomst f.eks. udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægs Pension runder kr. for enlige og kr. for par. Ældrechecken bortfalder først, når indtægten ved siden af folkepensionen overstiger kr. for enlige og kr. for par. De ældre får også fortsat glæde af at kunne lade sig gratis vaccinere mod influenza, ligesom der afsættes 10 millioner kroner til at sikre, at de ældre får den rigtige medicin. Det har desværre vist sig, at dette undertiden kan være et problem. Ældre medicinske patienter får gavn af de 105 mio. kroner som afsættes til at forbedre forholdene for denne gruppe, ligesom de stigende oliepriser, der ville have betydet større varmeudgifter, bliver afbødet ved at forbedre varmereguleringsreglerne. De ældre kommer også til at nyde godt af mange af initiativerne på sundhedsområdet. Fokus har i flere år været rettet mod at høvle ventelisterne ned. Dette har ført med sig, at de medicinske patienter har været en smule overset, men der bliver nu fulgt op på initiativerne fra forårspakken blandt andet med en indsats for patienter med rygerlunger og 45 millioner kroner til bedre genoptræning. Dansk Folkeparti fik også opbakning til forslag om at etablere en forsøgsordning med fem sundhedscentre, som skal varetage en del sundhedsopgaver helt tæt på borgerne. Sundhedscentrene vil blive placeret i

13 På vej i valgkamp Med en sidste opildnende pep-talk fra Pia Kjærsgaard blev Dansk Folkepartis folketingskandidater i november sendt ud i valgkampen. Forinden var gået en god kursusweekend på kursuscenter Tritity ved Fredericia med et stort fagligt udbytte. Blandt andet fik kandidaterne af Søren Espersen en grundig orientering om det udadvendte arbejde i forhold til medier og offentlighed i øvrigt, Kristian Thulesen Dahl redegjorde for Dansk Folkepartis politik ikke mindst i forhold til de økomiske sammenhænge, mens Mogens Camre fortalte om EU-forfatningen. Michael Rex og Susanne Ejlersen fra Kursusudvalget var i løbet af weekenden rundt med et videokamera for at interviewe enkelte af kandidaterne - senere fik alle lejlighed til at diskutere hvordan man havde svaret. Lørdag aften betød god mad og fest - bl.a. prøvede kandidaterne Square Dance. områder, hvor der efter sygehusnedlæggelser, er langt til nærmeste hospital. Det er planen at sundhedscentrene skal udvikle sig til en helt central del af det danske sundhedsvæsen, sådan som tilfældet er i blandt andet Storbritannien og USA, hvor lokale sundhedscentre kan besøges døgnet rundt og bl.a. håndterer skadestueopgaver, prøvetagning og huser praktiserende læger. Til forbedring af behandlingen af kræftpatienter afsættes 420 mio. kr. til anskaffelse af strålekanoner, scannere og kvalitetsudvikling inden for området. Selvom vi er nået langt i behandlingen af kræft, er der stadig mangel på det nødvendige udstyr, ligesom der ind imellem udvises en vis sendrægtighed i forhold til at overføre gode erfaringer fra andre lande til det danske sundhedsvæsen. Det er bekosteligt at overføre patienter til behandling i udlandet. Derfor er det væsentligt, at danske hospitaler hele tiden er på omgangshøjde med den internationale udvikling inden for behandlingen af kræft. Gang i hjemsendelserne Den største forhindring for indgåelsen af en finanslovsaftale var regeringens vægring ved at forpligte sig endnu mere på at sørge for repatriering af afviste asylansøgere. Det lykkedes imidlertid Dansk Folkepartis forhandlere at overbevise regeringen om, at hjemsendelserne nu skal i gang. En række initiativer, herunder en ekstrabevilling til Integrationsministeriets udsendelsesenhed og oprettelsen af en analyseenhed under ministeriet til at sikre overholdelsen af udlændingelovens regler, skulle gerne føre til, at flere af de afviste asylsøgere, som sidder i udsendelsesposition også rent faktisk kan udsendes. Dyrevelfærdsområdet får også en større del af kagen. Hidtil har Dyrenes Beskyttelse hvert år fået 3 millioner kroner på finansloven, men Dansk Folkeparti har presset på for at også andre dyreværnsorganisationer kan få lov at byde ind på pengene. Resultatet er, at der nu er oprettet en pulje på 5 millioner kroner, som alle dyreværnsorganisationer får mulighed for at få del i. Dansk Folkeparti har altså gennemtrumfet 2 millioner mere til dyrevelfærd. Hele finanslovsaftalen kan læses på 13

14

15

16 dyrevelfærd Christian H. Hansen gav en hånd med på Strøget i København under gadekampagnen Forbyd dyresex sammen med kampagnens initiativtager, May- Britt Grundahl-Hansen, som også har lanceret en landsdækkende underskriftsindsamling mod dyresex. Prisen som Årets Dyreven overraktes til Christian H. Hansen af TVjournalisten Ole Stephensen. Den prestigefulde pris uddeles hvert år til en person eller en institution, som har gjort et bemærkelsesværdigt arbejde for at bedre dyrevelfærden såvel nationalt som internationalt Af Rasmus Thor Hjordt Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Christian H. Hansen, er blevet udpeget til Årets Dyreven Prisen uddeles hvert år til en person eller en institution, som har gjort et bemærkelsesværdigt arbejde for at bedre dyrevelfærden såvel nationalt som internationalt. Bag prisen står Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsudvalg, som udtaler, at Christian H. Hansen modtager prisen som en erkendelse af "det store og engagerede arbejde han udfører for dyrenes velfærd". - Jeg er glad for prisen, fordi den viser, at Dansk Folkepartis indsats for at øge opmærksomheden om vore firbenede venners vilkår, ikke er forgæves. Der er ingen tvivl om, at der i samfundet er en stigende forståelse for, at dyr skal behandles ordentligt, siger Christian H. Hansen. I dyrevelfærdskredse har Christian 16 Foto: Lars Grunwald Christian H. Hansen "Årets Dyreven" H. Hansen længe været kendt som Dyrenes Stemme på Christiansborg. Ingen anden politiker har i de senere år kæmpet så utrætteligt for at forbedre forholdene for dyr. Da det for et par år siden afsløredes, hvordan hunde og katte under store pinsler blev flået levende i Asien, samlede Christian H. Hansen således et flertal udenom regeringen og fik på den måde presset en meget modvillig justitsminister Lene Espersen til at indføre forbud mod import af hundeog katteskind. Ligeledes er det i høj grad Christian H. Hansens og Dansk Folkepartis fortjeneste, at straffene for dyremishandling for et par år siden skærpedes mærkbart. I det hele taget har dyr en meget stor plads i Christian H. Hansens hjerte. Forleden gav han således en hånd med ved gadekampagnen Forbyd dyresex på Strøget i København. Kampagnen var kommet i stand på initiativ af May-Britt Grundahl-Hansen, der ligeledes er initiativtager til en landsdækkende underskriftsindsamling mod dyresex. - Seksuelt misbrug af dyr er afskyvækkende og jeg støtter derfor May- Britt Grundahl-Hansens fine initiativ. Sommerens hestemishandlinger i Jylland har desværre vist, at der stadig findes mennesker, som mener, at dyr bare er noget, der kan bruges og misbruges. - Forhåbentlig kan kampagnen medvirke til den holdningsændring, som er nødvendig for at et forbud mod dyresex kan blive præciseret i dansk lovgivning. Hidtil har justitsministeren ikke villet gøre noget, men Dansk Folkeparti bliver ved med at presse på indtil vi får forbuddet gennemført, understreger Christian H. Hansen. Underskriftsindsamlingen mod dyresex, som man kan deltage i på er indtil nu blevet støttet af mere end personer, og det er planen, at May-Britt Grundahl-Hansen og Christian H. Hansen til april afleverer de mange underskrifter til justitsministeren. Foto: Jørgen Brandt

17 Officielle skolebøger hetzer Kjærsgaard Af Søren Espersen Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er nu landets største - og i realiteten eneste - arbejderpartier. Såvel når det gælder faglærte som ufaglærte arbejdere, og blandt medlemmer af Specialarbejderforbundet i Danmark - SiD - stormer Dansk Folkeparti nu frem. Det fremgår af en større undersøgelse, som SiD/Fagbladet har lavet i samarbejde med analysefirmaet Instant-Answer, og som offentliggøres i Fagbladets novembernummer, hvorfra oplysningerne til denne artikel kommer medlemmer af SiDs webpanel har svaret på en række spørgsmål om politik og samfund og svarene viser bl.a., at 12 procent af SIDs medlemmer vil stemme på Dansk Folkeparti ved det kommende folketingsvalg. Det er en fremgang på "Bibi er grønlænder", hvor Pia Kjærsgaard chikaneres. De to forfattere, Peter Bejder og Kim Boye Holt, har gjort det til en lukrativ forretning at masseproducere bøger af denne art til undervisningsbrug. Skatteyderne betaler. 2,6 procentpoints i forhold til en lignende undersøgelse tidligere på året, hvor DF-tilslutningen var 9,4 procent. Spørgsmålet: Hvilket parti vil du stemme på ved næste folketingsvalg?, gav dette resultat: A: 44,7 % O: 12,0 % V: 10,4 % F: 8,4 % Ø: 6,5 % B: 3,1 % C: 2,9 % K: 0,7 % Stadigvæk - her kort tid før folketingsvalget, fremgår det af undersøgelsen, har 10,6 procent af SiDs medlemmer ikke besluttet sig til, hvor de vil sætte deres kryds. SiDs webpanel er også blevet spurgt om synet på den udlændingepolitik, VOK har stået for i tre år - Af Rasmus Thor Hjordt De tre veninder kan ikke lide de holdninger som Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti står for. Hun snakker og snakker, og hun bliver ved med at sige det samme. Hun er en rigtig sur mokke, og hun får det til at lyde som, at alle, der flytter til Danmark, er kriminelle. Hun mener, at alle er ens. Og hun kender os jo slet ikke. Jeg synes faktisk, at hun er en klam type slår Safar fast. Ovenstående er et uddrag af skolebogen Bibi er grønlænder, og Safar, som citeres, er en somalisk indvandrerpige, som sammen med andre unge indvandrere fortæller om sit syn på Danmark og danskerne. Bogen, der er udgivet med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, er skrevet af de to forfattere Peter Bejder og Kim Boye Holt, som har gjort det til en indbringende levevej at udgive en stribe undervisningsbøger om udlændinge i Danmark med titler som Faduma er somalier, Mohamed er palæstinenser, Özgür er tyrker osv. Det vulgære angreb på Pia Kjærsgaard er kun en smagsprøve. Side for side fremstår bogen som ét langt forsvar for det multikulturelle samfund, og den er overalt spækket med værdiladede udsagn som Jeg synes, at det er noget pjat, at man vil forhindre flygtninge og andre i at komme hertil. Men Peter Bejder og Kim Boye Holt er kløgtige nok til overalt at lade bogens medvirkende personer lægge navn til citaterne. På den måde kan de to forfattere hævde, at de blot refererer andres udtalelser, og dermed undgå beskyldninger om indoktrinering af folkeskoleeleverne. Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Louise Frevert, er nu ikke i tvivl om, at der er tale om indoktrinering og vil nu tage sagen op i Folketinget. - Jeg synes, at det er en skandale. - For det første skal folkeskolen ikke bruges til hjernevask af eleverne, og for det andet skal staten selvfølgelig ikke betale udgivelsen af propaganda. - Hvis vi havde haft bindende læseplaner i folkeskolen, sådan som Dansk Folkeparti ønsker, ville en bog som denne aldrig være blevet anvendt i undervisningen. I stedet er det i dag helt op til lærerne, hvilke bøger, de vil bruge i undervisningen, og her ser vi ét af resultaterne. Jeg vil nu bede regeringen om at undersøge, om andre bøger fra samme skuffe har fundet vej til Folkeskolen, siger Louise Frevert. Dansk Folkeparti vinder flere og flere SiD-stemmer sammenholdt med den politik, de regner med, at en SR-regering ville føre, og her siger 54,9 procent af SI- Derne, at de foretrækker den borgerlige udlændingepolitik, mens 45,1 procent foretrækker Lykketoft og Jelved. Fagbladet tolker tallene således: "I en tilsvarende undersøgelse i august var tallene 50,4 mod 49,6. Den øgede tilslutning til Foghs udlændingepolitik kan skyldes den megen tumult mellem Socialdemokraterne og De Radikale om netop udlændingepolitikken. Balladen kan tolkes som et signal om en blødere udlændingepolitik i en kommende SR-regering, og det ønsker SiDerne ikke." 41,3 procent mener, at Danmark skal modtage færre flygtninge, mens 40,9 procent mener, at niveauet i dag er passende. Kun 13,9 procent af SiDs medlemmer mener, at Danmark skal modtage flere flygtninge. 17

18 ude i danmark DF-Hovedbestyrelse Dahl, Kristian Thulesen, Ebbesen, CC org. nfmd, Eilersen, Susanne, Gerstrup, Thomas, Hansen, Chr. H, Kjærsgaard, Pia, fmd Kristensen, Kenneth, Nielsen, Bente Vejrsø, Nødgaard, Poul, Skaarup, Peter, pol. nfmd Thomsen, Steen, Partisekretær: Nielsen, Poul Lindholm, DF-Amterne Bornholm: Katy Rømer, Frederiksberg: Leif Jensen, Frederiksborg: Ejner Rost, Fyn: Jens-Christian Stahl, Hovedstaden: Arvin Storgaard, København: Bente Pedersen, Nordjylland: A.C. Winther Hansen, Ribe: Ib Puggaard, Ringkjøbing: Flemming Iversen, Roskilde: Hanne Kellberg, Storstrøm: Steen Petersen, Sønderjylland: Brian Jensen, Vejle: Dora Rossen, Vestsjælland: Peter Jacobsen, Viborg: Vita Jensen, Århus: Inger K. Andersen, DF-Folketingsmedlemmer Brix, Colette, Bøgsted, Bent, Dahl, Kristian Th., Dalgaard, Per, Dencker, Mikkel, Dohrmann, Jørn, Fischer, Poul, Frevert, Louise, Hansen, Chr. H., Jespersen, Jette, Kjærsgaard, Pia, Knakkergaard, Anita, Krarup, Søren, Kristensen, Pia, Langballe, Jesper, Larsson, Uno, Madsen, Aase D., Madsen, Freddie H., Nødgaard, Poul, Skaarup, Birthe, Skaarup, Peter, Sørensen, Karina, Dansk Folkeparti Christiansborg København K Fax: DF-Europa-Parlamentet Mogens Camre, MEP Bruxelles, (+32) Strasbourg, (+33) Dansk Folkepartis Ungdom Postbox København K - tel: eller DANSK FOLKEBLAD Tidsskrift, udgivet af Dansk Folkeparti. 8. årgang, nr. 6 / December ISSN: Ansv. redaktør: Søren Espersen. I redaktionen: Bettina Berg, Rasmus Thor Hjordt, Karsten Holt, Kenneth Kristensen og Anders Skjødt. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Folkepartis synspunkter. Adresse: Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K. Tlf: Fax: // Næste nr. udkommer 26. februar 2005 Deadline for kalender o.l. er den 14. februar Layout: Cre8 Tryk: Nyhavns Digital Center. Forsiden: Kgl. hoffotograf Georg E. Hansen fotograferede i sommeren 1870, fem år før digterens død, H. C. Andersen under dennes besøg på slottet Holsteinsborg i Sydsjælland (Scanpix) Vi ved, et fjeld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv. Foto: Birger Storm Forsvaret indtog Christiansborg Slot Der var fuldt hus, da Dansk Folkepartis lokale på Christiansborg Slot på Kulturnatten stod i Forsvarets tegn - med en masse oplevelser og et spændende indblik i Forsvarets arbejdsopgaver og -udrustning. Alle tre værn samt Hjemmeværnet var repræsenterede og bød bl.a. på diasshow fra internationale missioner, prøvesmagning af feltration, mulighed for fotografering i feltmæssig udrustning og meget andet for de tusindvis af interesserede. Som det ses lykkedes det at lokke Louise Frevert til at afprøve et katapultsæde fra en F16-jager heldigvis hev ingen i udløseren ras Trykkefriheden Folketingsvalget er lige om hjørnet, og i Dansk Folkeparti er vi klar. Men vi mangler penge! Mens andre partier har sugerøret nede i kasserne hos SID, LO, Arbejdsgiverforeningen eller Dansk Industri og derfor har millioner og atter millioner i en valgkamp, må Dansk Folkeparti forlade sig på private bidrag fra mennesker, for hvem Danmarks fremtid betyder noget. Nu har vi oprettet en valgfond, hvortil dine bidrag kan sendes. Og du har garanti for, at hver en øre, der står på denne konto, går direkte til Dansk Folkepartis valgkampagne. Reg.: 5033 Konto: En gruppe mennesker, som bl.a. tæller Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer Søren Krarup og Jesper Langballe er gået i gang med at danne et forum til værn for ytringsfriheden, og Søren Krarup opfordrer alle til at indmelde sig i "Trykkefrihedsselskabet af 2004", som officielt skal stiftes til foråret. Det sker ved henvendelse til Max Stubgaard, Gribskovvænget 7, Gadevang, 3400 Hillerup - tlf: For et stykke tid siden blev det afsløret, at "Dansk Pen", som skulle have forsvaret ytrings- og åndsfriheden som sit formål, viser sig at praktisere ufriheden, idet kun personer med politisk korrekte meninger kan optages som medlemmer, siger Søren Krarup. I denne situation finder vi det påkrævet at danne et andet forum til værn for ytringsfriheden. Vi vil øve en indsats i en periode, hvor ideologisk selvretfærdighed truer med at begrænse friheden i den offentlige debat, og vi har til hensigt at træde i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er truet og uanset hvem, der truer det. Dette er formålet. Initiativtagerne er: David Gress, Lars Hedegaard, Søren Krarup, Jesper Langballe og Kai Sørlander. Støt Dansk Folkepartis valgfond 18

19 LANDSORGANISATIONEN CC med sine to dejlige unger, Anne Katrine og Hans Jacob. Det er mor, Inge Marie Ebbesen, der fotograferer. CC Ebbesen - DFs nye næstformand Carl Christian Ebbesen - i daglig tale benævnt CC - er af Hovedbestyrelsen valgt som Dansk Folkepartis nye organisatoriske næstformand. Han afløser på posten Poul Lindholm Nielsen, som udtrådte af Hovedbestyrelsen, da han blev ansat som DFs partisekretær. CC, som er 36 år, er et meget kendt ansigt i Dansk Folkeparti, og har været medlem af Hovedbestyrelsen fra Han har været med fra starten, og er stifter af Dansk Folkepartis Ungdom, hvis formand han var i de første år. På Christiansborg har CC som politisk sekretær ligeledes været med fra starten af Dansk Folkeparti, og siden 2001 har han været blandt Dansk Folkepartis repræsentanter i Københavns Borgerrepræsentation. Carl Christian Ebbesen står med meget fine muligheder for at komme i Folketinget ved det kommende valg, idet han er favorit til at overtage mandatet i Vestre Storkreds, som blev ledigt efter at Louise Frevert skiftede valgkreds til Frederiksborg Amt. Privat bor CC i Vanløse sammen med sin hustru, Inger Marie Ebbesen og parrets to børn, Anne Katrine på fire og Hans Jacob på otte. 27/ Fyns Amt. Medlemsmøde vedr. strukturreformen med Kr. Th. Dahl. Odense kommunes Ud.center, Schacksgade 39 03/ Hvidovre. Medlemsmøde med Poul Nødgaard, Lille Friheden 1, Hvidovre. 03/ Glostrup/Brøndby/Albertslund. Medlemsmøde med Birthe Skaarup, Glostrup Fritidscenter, Møderum 1, Christiansvej 2, Glostrup. 10/ Nyborg. Ældre Sagen, Nyborg-Ullerups temadag, Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg. Pia Kjærsgaard taler. 26/ Region Nordjylland. DF-Opstillingsmøde, Hotel Søparken, Søparken 1, Aabybro. 05/ Region Sjælland. DF-Opstillingsmøde, Sørup Herregaard, Sørupvej 26, Ringsted. 15/ Haslev-Faxe-Rønnede-Stevns. Generalforsamling, Rådhuset, Frederiksgade 9, Haslev. Efter gen.f. taler Poul kalenderen Offentlige arrangementer og medlemsmøder Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Dansk Folkepartis Birthe Skaarup, har modtaget Hepatitisforeningens årlige hæderspris. Birthe Skaarup får prisen for sit store arbejde for at få indført screening af alle gravide for Hepatitis B, smitsom leverbetændelse, som kan smitte fostre. Som et resultat af Birthe Skaarups indsats anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at alle gravide fra næste år på forsøgsbasis screenes for Nødgaard om kommunalreformen. 02/ Region Syddanmark. DF-Opstillingsmøde, Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, Christiansfeld. 09/ Region Hovedstaden. DF-Opstillingsmøde, Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62, Kgs. Lyngby. 16/ Region Midtjylland. DF-Opstillingsmøde, Tinghallen, Tingvej, Viborg. 05/ DFs Grundlovsfest, Lykkesholm Slot på Fyn. 23/ DFs Sankt Hans Fest, Parcelgaarden ved Roskilde Fjord 17/09-18/09 DFs 10. årsmøde og jubilæumsfest i Odense Arrangementer til kalenderen bedes, så snart de er programsat, pr. brev sendt til: Dansk Folkeparti, att. Søren Espersen, Christiansborg, 1240 Kbh. K. - kan evt. benyttes. Den Danske Højskole Den Danske Højskoles historiekursus på Ry Folkehøjskole i oktoberferien samlede 25 deltagere til foredrag, sang og diskussioner. Kursusleder Thomas Suenson førte holdet igennem Danmarkshistorien i et rask tempo, sekunderet af Morten Messerschmidt, der med fast plads på klaverbænken ledsagede de - gennemsnitligt - 1,3 sange pr. time! Jesper Langballe holdt gæsteforedrag om Blicher, ligesom Søren Krarup, som talte om sammenhængen mellem historie og politik. Ved den afsluttende eksamen bestod Den Danske Højskole de kritiske censores - deltagernes - bedømmelse: "Spændende. Vi kommer igen!", var nogle af de ting, deltagerne - yngste 13 år, ældste 83 - skrev på evalueringsskemaet. - Efter denne gode start håber jeg det bliver til en fortsættelse, siger Thomas Suenson, som er højskolens initiativmand. Såvel højskolen som Gunhild Legaards bustur til Danmarkshistorien i foråret viser, at historie er sat højt på dagsordenen. Dansk Folkepartis kursusudvalg vurderer nu, hvordan højskolen evt. skal videreføres. Hæderspris til Birthe Skaarup Hepatitis B. Hepatitis Foreningens formand, Erling Olsen, understreger, at det kræver en helt særlig indsats, før en politiker hædres af den upolitiske patientforening. - Den særlige indsats har Birthe Skaarup efter vor mening ydet. Derfor er hun valgt som prismodtager, og takken kommer også fra de mange ufødte børn, der nu undgår et liv som kroniske Hepatitis B-bærere, siger Erling Olsen. ras Foto: Jan Christensen

20 ude i danmark FYNS AMT Ejby. Best.valg: Poul Erik Jensen (fmd), Lis Hessel (nfmd) og Bent Orla Olsen. Supp: Chr. Christensen. Rev: Henning Hansen og Grethe Jensen. FREDERIKSBORG AMT Birkerød/Farum. Best.valg: Bjarne Stjernegaard (fmd), Philip Heimbürger (nfmd) og Lonni Larsen. Rev: Per Frøkær. KØBENHAVNS AMT Københavns Amt. Amtsbest.valg: Bente Pedersen (amtsfmd), Carsten Aagaaard (nfmd), Henrik Thorup, Leif Liese og Curt Hansen. Supp: Henning Christensen og Tom Bech. Rev: John Kalø og Ruth Holm. VIBORG AMT Karup. Best.valg: Lis Fink (fmd), Thyge Christensen, Jens Erik Olsen, Carsten Vestergaard og Elin Børling. Supp: Bent Balle og Bent Westergaard. Rev: Mona Dahlerup og Conny Knudsen. På Bornholm er to nye folketingskandidater kommet til, efter at den hidtidige kandidat Pia Marker Hansen valgte at trække sig af personlige årsager. Bornholmerne har udpeget den 19-årige stud. mag, Sandie Langer og den 56-årige cand.jur. Britta Due Andersen og den 19-årige stud.mag. Sandie Langer i henholdsvis Aakirkebykredsen og Rønnekredsen. Sandie Langer, læser til daglig italiensk på Københavns Universitet. Hun har været medlem af Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse siden marts Sandie deler en kollegielejlighed i Søllerød med sin kæreste Morten, der læser på Danmarks Tekniske Universitet. Tidligere var Sandie Langer særdeles engageret i rytmisk sportsgymnastik, men disse udfoldelser er blevet lagt Sandie Langer, 19 - DFs nye folketingskandidat i Aakirkebykredsen Britta Due Andersen, 56 - DFs nye folketingskandidat i Rønnekredsen Nye kandidater på Bornholm på hylden til fordel for engagementet i DFU og studierne på universitetet. Når der er lidt tid til overs, ynder Sandie at tage en god bog ned fra hylden eller se en spændende film. Britta Due Andersen arbejder til daglig i ToldSkat København og var tidligere med i DFs bestyrelse på Østerbro, inden hun flyttede til Bornholm, hvor hun voksede op. I en forholdsvis sen alder valgte Britta Due Andersen et karriereskifte. Hun tog HF-eksamen, inden hun startede på jura-studiet på Københavns Universitet. Hun er glad for Bornholms storslåede natur og bruger derfor megen af sin fritid på lange trave- og cykelture. Fritiden er der naturligvis ikke så meget af, når Britta skal pendle mellem arbejdspladsen i København og hjemmet i Rønne. Britta Due Andersen har to voksne døtre. 20

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden.

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden. Indvandring. Sveriges befolkning runder 9,5 millioner. Det er kun otte år siden, tallet nåede 9 millioner. En stor del af stigningen skyldes familiesammenføringer til flygtninge, der har opnået asyl. Befolkningstallet

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen

Forslag til folketingsbeslutning om afdækning af de økonomiske konsekvenser forbundet med indvandringen 2012/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. februar 2013 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere