Forord. Kaj Holmegaard fra Aars, har i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, stået for revisionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Kaj Holmegaard fra Aars, har i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, stået for revisionen."

Transkript

1 Forord Dette er en kraftig revideret og udvidet udgave af bogen»hydraulik«.»hydraulik«giver læseren et indblik i den hydrauliske verden, og de muligheder denne indeholder. Som indledning handler bogen om de fysiske principper, til at give en bedre forståelse af sammenhængene i den grundlæggende hydraulik. I de efterfølgende afsnit er de enkelte hydraulikkomponenters opgaver og funktioner udførligt beskrevet - herunder pumper, motorer, cylindre, trykventiler, retningsventiler, patronventiler, strømventiler, proportionalventiler og akkumulatorer. Endvidere omhandler bogen måleteknik og vedligeholdelse af hydrauliske anlæg. Som afslutning findes et større opslagsværk i form af en formelsamling og en symboltabel. Det er forlagets overbevisning, at bogen i den foreliggende form vil være af interesse i en større kreds, eksempelvis som supplerende tekstbog for studerende, som opslagsbog for den praktisk arbejdende konstruktør eller servicetekniker eller som tekstbog for den, som ved selvstudium ønsker at skaffe sig en teoretisk hydraulisk viden eller ønsker at genopfriske samme. Bogen kan med fordel anvendes på EUD uddannelserne: Automatikfagtekniker, entreprenørmaskin- og landbrugsmaskinmekaniker samt skibsmontør og på efteruddannelseskurser inden for området. Forlaget ønsker at takke alle de firmaer, der venligst og velvilligt har stillet materiale til rådighed for brug i denne udgave. Kaj Holmegaard fra Aars, har i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, stået for revisionen. Odense, januar 2013

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Grundlæggende hydraulik 7 Hydraulikkens historie 7 Grundlæggende væskefysik 9 Grundlæggende hydraulikanlæg 13 Hydraulikvæsker 14 Urenheder 19 Hydraulik - olieprøver 25 Hydrauliske filtre 38 Pumpestation 45 Rør, slanger og fittings 50 Behandling af hydrauliske rør og fittings 61 Hydrauliske pumper 63 2 Handleorganer 77 Hydrauliske motorer 77 Hydrauliske cylindre 88 3 Hydrauliske ventiler 95 Trykventiler 95 Trykbegrænsningsventiler 95 Retningsventiler 105 Patronventiler 116 Strømventiler 124 Proportional retningsventil 132 Elektronisk Microcontrollere 147 Afspærringsventiler 149 Akkumulatorer 152 Hydraulisk styring Måleteknik 167 Måleudstyr Vedligeholdelse 173 Vedligeholdelse af hydrauliske anlæg Sikkerhed 177 Personlig sikkerhed 177 Forholdsregler ved brand 177 Maskindirektivet 177 ATEX Formelsamling og tabeller 179 Omregningsfaktorer for fysiske størrelser 179 SI-enheder for fysiske størrelser 180 Formler for fysiske størrelser 181 Omsætningstabel - Tryk 183 Omsætningstabel - Volumen - Tryk - Kraftmoment 184 Omsætningstabel - Viskositet 186 Beregning af rørdiameter 187 Tryktab i fittings og rørbøjninger 188 Beregning af cylinderkraft 189 Beregning af stempelhastighed Oliestrøm 190 Beregning af hydraulisk effekt 191 Nomogram - Bestemmelse af effekt 192 Cylinderkrafttabel 193 Det græske alfabet 194 Det dekadiske system 195 Hydraulik Symboler 196 Stikord 203 5

4

5 1 Grundlæggende hydraulik Hydraulikkens historie Vand er blevet brugt som middel til overføring af kraft fra tidlige tider. I Europa findes der drejebroer, der er mere end 100 år gamle og stadig drives af vandhydraulik. I 1906 blev det første oliehydrauliske system lanceret. Det var Janney, der udviklede en hydrostatisk transmission af simple komponenter, der anvendte olie til hydraulisk drivmiddel. I 1922 udviklede Hans Thoma den første variable hydraulikpumpe af typen med vippehoved og aksialstempel. I 1930 opfandt Harry Vickers den pilotstyrede trykaflastningsventil. Mange hydrauliske opfindelser blev gjort i forbindelse med krigsindustrien under Anden Verdenskrig. I Danmark var det først efter Anden Verdenskrig, at hydraulisk kraftoverføring tog sin anvendelse. De fleste hydrauliske komponenter blev importeret fra udlandet, men en del virksomheder i Danmark begyndte i halvtredserne at producere cylindre, motorer og retningsventiler. I dag bliver der produceret højteknologiske komponenter i Danmark som fx pumper, motorer, stempler, proportionalventiler til brug inden for automatisk styring af maskiner. Et historisk vendepunkt kom i 1994, da et dansk selskab lancerede vandhydrauliske systemer med vandhanevand som hydraulisk drivmiddel. Vandhydrauliske systemer er især velegnede inden for levnedsmiddelindustrien, hvor miljøkravene er høje. I dag anvendes hydraulikken inden for mange industriområder. Her vises eksempler inden for flere brancher. Mobilhydraulik Landbrugsmaskiner Truck Entreprenørmaskiner Automobilindustrien 7

6 1 Grundlæggende hydraulik Industrihydraulik Hydrauliske presser Værktøjsmaskiner Plaststøbemaskiner Støberimaskiner Energihydraulik Vindenergi Bølgeenergi Solenergi Skibshydraulik Bovporte Skibskraner Bovpropeller Styremaskiner 8

7 Grundlæggende væskefysik Grundlæggende væskefysik Før vi beskæftiger os med hydraulikken i detaljer, vil jeg definere, hvad vi forstår ved hydraulik. Ordet hydraulik stammer fra det græske ord "hydor", der på dansk betyder "vand". Man forstår herved alle lovmæssigheder i forbindelse med mediet vand. I dag forstår man ved ordet "hydraulik" overførelse og styring af kræfter og bevægelser ved hjælp af en væske. Som energioverførelsesmedium på hydrauliske anlæg bruger man altså en væske. Det er i de fleste tilfælde mineralolie, men kan også være en syntetisk væske eller vand fra vandhanen. Der skelnes mellem to former for hydraulisk effekt: Hydrostatisk system Hydrodynamisk system Væsker kan ikke trykkes sammen Figur 3: Væsker kan ikke trykkes sammen og sprænger beholderen, hvis trykket er stort nok. Trykket i en væskesøjle er bestemt af væskesøjlens vægt over en betragtet flade. Almindeligvis angives tryk inden for hydraulik med p. Herved taler man egentlig om overtryk. Tager man forskellige beholderformer fyldt med samme væske, er trykket et bestemt sted kun afhængigt af væskesøjlens højde. Ren hydrostatik er fx kraftoverførelse i hydraulikken. Ren hydrodynamik er fx omdannelse af strømningsenergi i turbiner i vandkraftanlæg. I denne bog beskrives det hydrostatiske system. Grunden til de udstrakte anvendelsesmuligheder af hydraulik er, at væske er det mest smidige middel, hvormed effekt kan overføres og bevægelse omsættes. Transmissioner ved brug af væsker giver et fordelagtigt forhold mellem vægt og effekt. For at forstå anvendelsen af hydraulik er det nødvendigt at kende hydraulikkens grundprincipper. Væskers egenskaber Væsker har ingen ydre form Figur 4: FORMEL Trykket er afhængigt af højden af væskesøjlen og uafhængigt af beholderformen. Trykket p 1 = p 2 = p 3 For trykket p gælder: p = h r g (Pa) Hvor: h = højden af væskesøjlen (m) g = tyngdeaccelerationen (m/s 2 ) r = væskens densitet (kg/m 3 ) Figur 2: Væsker fylder det tilgængelige volumen. Retlinjet bevægelse Som følge af, at væsker ikke kan sammentrykkes, kan en fast stangforbindelse erstattes af et rør med et stempel i begge ender med væske imellem. Når det ene stempel påvirkes med en kraft, vil det bevæge sig i kraftens retning. 9

8 1 Grundlæggende hydraulik Det andet stempel vil bevæge sig tilsvarende, da væsken mellem stemplerne ikke kan sammentrykkes. Mekanisk kraftforøgelse Vægtstang F1 F2 s2 Figur 5: Fast stangforbindelse. s1 I1 I2 Figur 8: Mekanisk kraftforøgelse. Figur 6: En stang kan erstattes med et væskefyldt rør. Pascals lov Pascal formulerede i det 17. århundrede en grundlæggende lov, som danner grundlaget for den moderne hydraulik. Bemærk, at det kun gælder væsker, der er i ro. Pascals lov Figur 9: Hydraulisk kraftforøgelse. FAKTA BEREGNING Trykket i et hvilket som helst punkt i en statisk væske er ens i alle retninger, og det udøver samme kraft på lige store arealer p F A ( ) = N 2 m F = kraften (N) A = cylinderens areal (m 2 ) BEREGNING Beregning af kraftforøgelse F1 = 20 N F2 =? l1 = 500 mm l2 = 10 mm s1 = 100 mm s2 =? Hvad er F2 i N? F2 l1 = F1 l1 F1 l F2 = = = N l2 10 Hvad er s2 i mm? F2 s2 = F1 s1 F1 s s2 = = = 2 mm l Mekanisk kraftforøgelse: Figur 7: Påvirker kraften F indespærret væske på arealet A, opstår der et tryk i væsken. F = =50 F1 20 Altså 50 gange 10

9 Grundlæggende væskefysik Hydraulisk kraftforøgelse Donkraft Beregning af hydraulisk kraftforøgelse BEREGNING F = 20 N F2 =? A1 = 100 mm A2 = mm s1 = 100 mm s2 =? Beregning F F = p A p= A F1 20 p = = = 02, MPa A1 100 F2= p A2= 02, = N F2 s2= F1 s1 F1 s1 100 s2 = = 20 = 2 mm F Energitab på grund af friktion Er væsken i ro (ingen strømning), er trykkene før, i og efter en drøvling eller helt generelt i en ledning lige store. Strømmer væsken i et system, dannes der varme gennem friktion. Derved går en del af energien tabt i form af termisk energi, hvilket er ensbetydende med tryktab. Hydraulisk energi kan ikke overføres uden tab. Figur 11: Friktionstab. Friktionstabets størrelse er afhængigt af fx Hydraulisk kraftforøgelse: F = =50 F1 20 Altså 50 gange FAKTA Rørvæggens ruhed Ledningernes længde Antal rørbøjninger Ledningstværsnit Strømningshastighed Udluftning Tank Pumpe 1 2 A1 Sugeventil s Trykventil s A2 Sænkeventil Arbejdscylinder Figur 10: Donkraft. 11

10 1 Grundlæggende hydraulik Strømningsformer For at fastlægge tabsforholdene må strømningsformen kendes. Der skelnes mellem laminar og turbulent strømning. Laminar strømning I en laminar strømning bevæger væskemolekylerne sig op til bestemte hastigheder i velordnede parallelle lag. Tryktabet i en laminar strømning er proportional med viskositeten og strømningshastigheden. I hydrauliske systemer tilstræbes laminar strømning. Figur 12: Laminar strømning. Turbulent strømning Stiger hastigheden ved samme gennemstrømningstværsnit, vil strømningsforholdene ændre sig ved en bestemt hastighed (den kritiske hastighed). Strømningen bliver hvirvlende og turbulent. I en turbulent strømning bevæger væskemolekylerne sig i uordnede baner og gennemløber derfor længere strækninger end ved laminar strømning. Både strømningsmodstand og de hydrauliske tab bliver større. Turbulent strømning er derfor ikke ønskelig i hydrauliske anlæg. Hydraulikkens fordele og ulemper Konklusion Væskernes egenskaber bevirker, at hydraulikken har en række fordele, men også en del ulemeper. Begge dele omtales i det følgende. Fordele: Overførsel af store effekter og kræfter ved enkle, driftsikre arbejdende elementer, der er lette at betjene og ikke kræver nogen større vedligeholdelse Trinløs hastighedsregulering for såvel retlinede som roterende bevægelser Trinløs kraftregulering for såvel retlinede som roterende bevægelser Hurtig omstyring af selv store kræfter ved enkle, forholdsvis små og lette manøvreanordninger og anlæg Ved anvendelse af høje tryk får man et hydraulikanlæg, der ikke kræver megen plads og heller ikke vejer meget. Eksempelvis kan nævnes, at en el-motor, 15 kw, omdr./min, vejer ca. 100 kg, mens en tilsvarende hydraulisk motor kun vejer 12 kg Automatisk smøring Sikkerheden er stor, da en enkelt sikkerhedsventil forhindrer, at nogen del overbelastes. Ulemper: Ved tryktab og lækager i ventiler og ledninger nedsættes virkningsgraden En ændring i temperaturen og dermed af viskositeten kan give en ændring af hastigheden Det er vanskeligt at synkronisere flere bevægelser, når der kun tillades små afvigelser Fare for antændelse af hydrauliske væsker på mineraloliebasis. Figur 13: Turbulent strømning. 12

11 Grundlæggende hydraulikanlæg Grundlæggende hydraulikanlæg Hydraulisk skema For at få et overblik over et grundlæggende hydraulikanlæg vises en sammenligning mellem en tegning og et tilhørende hydrauliksymboldiagram, hvor de grundlæggende hydraulikkomponenter indgår. Alle hydrauliske kredsløb er i hovedtrækkene ens uanset anvendelsesområde. Der er visse grundlæggende komponen - ter, som er nødvendige: En olietank - til opsamling af olien En pumpe - til at pumpe olien igennem systemet. Pumpen trækkes af en elektromotor eller af anden effektkilde Ventiler til at styre tryk, retning og mængde Et handleorgan, en cylinder for lineær bevægelse eller en motor for roterende bevægelse, til at omsætte hydraulisk energi til mekanisk energi og derved udføre et stykke arbejde. Hydraulikmotor Cylinder Strømventil Kontraventil Retningsventil Trykbegrænsningsventil Pumpe Returfilter Luftfilter Tank Figur 14: Hydraulikanlæg med tilhørende symboldiagram. 13

12 1 Grundlæggende hydraulik Hydraulikvæsker Generelt Det er yderst vigtigt, at den hydraulikolie, man vælger, er af højeste kvalitet og passer præcist til det formål, den skal anvendes til. Reel driftssikkerhed opnår man kun, når olien også beskytter ventiler og pumper i systemet og holder filtrene fri for aflejringer, og alene derfor er det vigtigt, at kvaliteten er i orden. Valg af hydraulikolie. Der skal først og fremmest vurderes hvad olien skal kunne, og hvor den skal bruges. Det kan være fristende at vælge en olie, som netop lige opfylder pumpeproducentens minimumskrav, men driften er ofte anderledes eller mere krævende i praksis. Derfor er det bedst at vælge en olie, der dækker bedst muligt inden for den kategori olier, som passer til hvert enkelt hydrauliksystem. FAKTA Egenskaber, der indgår ved valg af hydraulikolie: Gode smøreegenskaber Rust- og korrosionbeskyttelse Iltningsbestandig Mest mulig usammentrykkelig Antiskumegenskaber Antivandemulsionsegenskaber Viskositet Viskositetsindeks Renhed Miljøpåvirkning Emulsioner Emulsion er en blanding af to væsker, som ikke er opløselige i hinanden. Emulsioner anvendes også som hydraulikvæske, men viskositeten er mere trykafhængig, og det er vigtigt at kontrollere væsken hyppigt efter leverandørens anvisninger. Sammentrykkelighed Syntetisk olie er den hydraulikvæske, der har den laveste sammentrykkelighed. Den anvendes derfor ofte, hvor hurtig reaktion ønskes. Additiver Olien, der kan bruges til det hele, findes ikke. Langt de fleste smøreolier består af en grundolie, der kaldes baseolie, tilsat forskellige stoffer, som kaldes additiver. Baseolien er som regel mineralsk, det vil sige et naturprodukt, der stammer fra oliekilder. Forholdsvis ny på markedet er syntetiske baseolier af forskellig oprindelse. De er fremstillet gennem kemiske processer. Mineralsk baseolie er raffineret på et raffinaderi. Additiverne tilsættes for at forbedre en baseolies evne til at klare smøreopgaverne. Da smøreopgaver er højst forskellige, må man ved hjælp af forskellige additiver justere baseolien til at opfylde forskellige formål. FAKTA Eksempel på additiver: Tempereraturafhængighed Korrosionsbestandighed Antiskumegenskaber Antislidegenskaber Antibrandegenskaber 14

13 Hydraulikvæsker Flydepunkt Flydepunktet angiver den laveste temperatur, hvorved en olie stadig er flydende. Flydepunktet for en hydraulikolie skal ligge mindst 10 C under den laveste, forventede omgivelsestemperatur, der er, når anlægget startes. Viskositet Ordet viskositet kommer af det latinske ord viscosus, som betyder klæbrig. Er viskositeten lav, flyder olien hurtigt, og den flyder langsomt, når viskositeten er høj. Faktorer som temperatur og arbejdstryk er med til at påvirke en olies viskositet. Falder temperaturen, øges viskositeten og stiger temperaturen, falder viskositeten. Stiger arbejdstrykket, stiger viskositeten. Det er vigtigt, at viskositeten passer til det hydrauliske system. Har olien for lav viskositet, går det ud over effekten, og indvendige lækager i systemet kan medføre, at olien bliver overophedet. Herved kan der dannes slam. Omvendt kan for høj viskositet give anledning til bobler i olien, og der kan opstå kavitation. Bobler kan opstå på pumpens sugeside, og ved trykstigning på pumpens afgangsside trykkes disse sammen og udsender pulsationer i olien og kavitationsstøj. Viskositetsmåling Den kinematiske viskositet, der måles i stokes eller centistokes, cst, bestemmes ved hjælp af Raachou s viskosimeter. Viskosimeteret består af et u-formet glasrør, hvis ene gren er udformet med stor indvendig diameter, mens den anden gren består af et kapillarrør. Inde i glasrøret med den store diameter anbringes et termometer forskydeligt i en korkprop. Ved måling af viskositeten på en hydraulisk olie hældes denne i røret med den store diameter 3 til 5 mm under mærket a. Termometeret anbringes, og olien opvarmes til den temperatur, ved hvilken målingen skal gennemføres, normalt 40 C. Olieoverfladen finindstilles til mærket a ved at hæve og sænke termometeret Herefter suges olien op i kapillarrøret til 2 mm over mærket V. Figur 15: Viskositet er et mål for oliens modstand mod at flyde. Figur 16: Raaschous viskosimeter. 15

14 1 Grundlæggende hydraulik Ved at fjerne undertrykket (suget) i kapillarrøret strømmer olien tilbage i røret med den store diameter. Udløbstiden fra mærket V til IV måles ved hjælp af et stopur. Oliens kinematiske viskositet ved den pågældende temperatur bliver da: Målemetode Viskositetsindekset for en olie måles ved at sammenligne den med to standardolier, en olie med viskositetsindeks VI = 0, og en olie med VI =100. FORMEL v= K t[ cst] t er udløbstiden i sekunder, og K er apparatkonstant Viskositet Olie med VI =0 (Texas) Olie»x«med u- kendt VI VI for olie»x«= L U. 100 L H L U FAKTA Til måling af kinematisk viskositet anvendes målemetoden centi Stoke [cst], der måler oliens gennemløbstid gennem et kapillarrør i sekunder ved temperaturerne 40 C og 100 C. Efter SI-systemet måles ki - nematisk viskositet i mm 2 /s. Olie med VI =100 (Penna) H 100 F 38 C 210 F 100 C Viskositeten måltes tidligere i: Saybolt sekunder i USA Redwood sekunder i England Engler grader i Tyskland Sammenhængen mellem de forskellige viskositetsangivelser fremgår af»omsætningstabel Viskositet«i afsnittet Formelsamling. Viskositetsindeks (VI) En olies viskositetsindeks(vi) angiver, hvor meget oliens viskositet ændrer sig ved stigende eller faldende temperatur. En høj viskositetsindeks (VI) betyder, at oliens viskositet kun falder lidt, når temperaturen stiger. Til fremstilling fremstiller man derfor ofte baseolier med et VI på ca Figur 17: Bestemmelse af viskositetsindeks. Viskositetsindeks for en hydraulikvæske bør være større end 90. Viskositetsindekset kan forbedres ved tilsætning af additiver, VI Improvers. Iltningsbestandighed Oliens nedbrydning Olien bliver under drift udsat for forhold, der nedbryder den ved iltning. Nedbrydningen sker på grund af opvarmning og omrøring af olien under tilstedeværelse af luft, metalliske katalysatorer og vand. Forebyggelse Ingen af de nævnte ting kan udelukkes, men materialevalget kan nedsætte katalysatorvirkningen. Fx er kobber en kraftig iltningskatalysator Man kan forebygge ved at øge oliens iltningsbestandighed ved tilsætning af antiiltningsadditiver. 16

15 Hydraulikvæsker Iltet olie Når olien bliver iltet, udskilles slam, mens smøreevnen bliver ringere, og sammentrykkeligheden bliver større. Olien lugter harsk ved kraftig iltning. Kontrol Olieprøve indsendes til laboratorium. Korrosionsbestandighed Rustbeskyttelse Rustdannelse vil ske, selv om systemets overflader til stadighed er overskyllet af olie, idet små mængder luft og fugtighed er optaget i olien. Følgerne af rustdannelse er højst uønskede, idet rusten foruden at beskadige systemet på grund af tæring og direkte slibevirkning vil virke som katalysator til iltning af olien. Hydraulikolien må derfor have god vedhængningsevne, således at den kan danne en be - skyttende hinde på systemets overflader. Tilsætningen af antirustadditiver, der omhyggeligt er valgt, således at de ikke forringer andre ønskede egenskaber ved olien, giver en forøget sikkerhed mod rustdannelse. Antirustadditiver har den egenskab, at de er i stand til at overdække metaloverflader med en stærkt vedhængende hinde, som forhindrer berøring med luft og fugtighed. Virkning på konstruktionsmaterialer Hydraulikolie på mineraloliebasis påvirker normalt ikke konstruktionsmaterialer, men anvendes der hydraulikvæske på anden basis, syntetiske olier og vand, kan der opstå problemer. Syntetiske olier Syntetiske olier kan angribe syntetisk gummi, der ofte anvendes til slanger og lignende. Disse olier kan også angribe aluminiumslegeringer og den maling, der normalt anvendes i olietanke. Der skal tages højde for disse ting, før der skiftes fra mineralolie til syntetisk olie. Vand Vand/glycolopløsninger angriber også normal maling og belægninger af cadmium og zink. Vand kan opløse nogle af de mest anvendte flydende pakninger og låselakker, der anvendes ved samling af hydraulikkomponenter. Vand angriber ikke gummi. Antiskumegenskaber Opblandet luft Der er, som tidligere nævnt, altid opblandet luft i olie. Mængden afhænger af oliens temperatur og luftens tryk. Frigørelse af luft Da luften kun frigøres langsomt, vil der uden indgreb hurtigt opblandes så megen luft, at oliens sammentrykkelighed hæves. For at undgå dette tilsættes antiskumadditiver. Antiskumadditiver Disse additiver har den virkning, at boblefilmen kun bliver af molekylær tykkelse, og derfor nedbrydes skummet hurtigt. Antislidegenskaber Antislidadditiver Hvis man ønsker at forbedre hydraulikoliers antislidegenskaber, tilsættes additiver, som reducerer sliddet på metaloverfladerne. Additiverne virker normalt på den måde, at de giver en kemisk polerende virkning på metaloverfladen. Herved forøges bærearealet, hvorved enhedsbelastningen og derved sliddet formindskes. Smøreegenskaber For at forbedre en olies grænsesmøreegenskaber kan der tilsættes højtryksadditiver. Disse omtales normalt som EP-additiver. EP er en forkortelse af»extreme Pressure«. Når trykket og dermed temperaturen når en vis størrelse, træder EP-additivet i funktion, nærmest som en kemisk reaktion, der begynder på de lokalt opvarmede steder og danner uorganiske sulfider eller klorider, idet EP-additivet indeholder svovl og/eller klor. Disse sulfider eller klorider har en ringe gnidningsmodstand og virker derfor som fa - ste smøremidler, når højt tryk forekommer. 17

16 1 Grundlæggende hydraulik Antibrandegenskaber Ikke-brændbare væsker Den ideelle hydraulikvæske vil være en ikkebrændbar væske med lige så gode egenskaber som mineralolie, let at få fat på og til en billig pris. Vand Vand blandes ofte med glycol eller olie. Emulsionernes smøreegenskaber er ringere end mineralolie og kan derfor kun anvendes ved moderate tryk. Syntetiske olier Syntetiske olier opfylder bedst kravene om anti-brandegenskaber. De har mange af mineraloliens gode egenskaber, men har en større vægtfylde, er aggressive over for konstruktionsmaterialer og koster mere. 18

17 Urenheder Urenheder Krav til renhed Generelt Det er af afgørende betydning for et hydraulisk anlægs levetid og driftsikkerhed, at den cirkulerende olie overholder visse minimumskrav med hensyn til renhed. Det er derfor meget vigtigt, at alle, der opbygger, vedligeholder eller reparerer hydrauliske anlæg, udviser stor omhu for at forhindre, at urenheder trænger ind i anlæggene. Størsteparten af de urenheder, der tilføres hydrauliske anlæg, kan ikke ses med det blotte øje. Alligevel er de i stand til at ødelægge et anlæg på kort tid. Figur 19: Ny olie leveret i batch. NAS 9 ISO 20/18/15 Forurening Ny olie Hydraulikolien leveres normalt i tromler til forbrugeren. På dette tidspunkt er den ikke længere ren, idet den indeholder metal- og gummipartikler fra påfyldningsledningerne. Tromlen tilfører også olien snavs. Det er almindeligt, at den nye olie indeholder mellem og partikler over 5 μm pr. 100 ml. Figur 20: Ny olie leveret i mini containere. NAS 7 ISO 17/15/13 Eksempler på renhedsklasser for transport og opbevaring af hydraulikolie. Figur 21: Renhedskrav til avancerede systemer. NAS 5 ISO 16/14/11 Renhedsklasser for NAS og ISO kan ses i afsnittet: Hydraulik olieprøver /Renhedsniveau. Figur 18: Ny olie leveret i tønder. NAS 12 ISO 23/21/18 19

Hydraulik. Trykluftinstallation

Hydraulik. Trykluftinstallation Hydraulik Indledning Hydraulik er den moderne form for kraftoverføring og erstatter mange steder tidligere anvendte mekaniske kraftoverføringer så som tandhjul, remtræk, kardanaksler m.m. Hydraulisk effekt

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Stiga Oliesortiment. Original olie

Stiga Oliesortiment. Original olie Stiga Oliesortiment STIGAs originale olier er udviklet, så de sikrer pålidelighed, effektivitet og lang levetid for dine havemaskiner. Alle originale olier leverer en perfekt ydelse, også under skrappe

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen

Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen Indholdsfortegnelse Udtagning af olieprøver 3 Rådgivning - Vedligehold - Olie 5 Anbefalede renhedsgrader og filterniveauer 8 I en maskines levetid

Læs mere

Gr. 10 Pumpeaggregater

Gr. 10 Pumpeaggregater Gr. 10 Pumpeaggregater AVN Pumpestation AVN Hydraulik A/S har mange års erfaring i fremstilling af pumpestationer til stort set alle formål i industrien. Vi har også et stort know-how omkring hydraulik

Læs mere

BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit

BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit 1 INDEX ADVARSLER 1 ANVENDELSE 2 GENERELT 2 MONTAGE 2 DEMONTAGE 4 TRANSPORT 4 FØR OPSTART 4 OPSTART 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 OPBEVARING 5 FEJLFINDING. 6 BEREGNING AF

Læs mere

Den RIGTIGE & den RENE olie er = med

Den RIGTIGE & den RENE olie er = med Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Den RIGTIGE & den RENE olie er = med driftsikkerhed & lang levetid Hydraulik og Olielaboratorium Århus LITTERATURLISTE Hydraulik Ståbi Teknisk Forlag Skelbækgade

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

TechData ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER. Egenskaber & Fordele

TechData ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER. Egenskaber & Fordele ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER Petro Canada s Enduratex gearolier er højkvalitets gearolier formuleret til brug i lukkede industrielle geardrev og lejer, der opererer under stærkt varierende betingelser.

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Agenda Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål INSA 2 / 14 Generelle flowterminologier

Læs mere

Kursus Kverneland Hydraulik vendeventil 012740 Antal

Kursus Kverneland Hydraulik vendeventil 012740 Antal Maskintype Emne Kursus Kverneland Hydraulik vendeventil 012740 Antal sider Afsnit 5.4 11 Automatisk hydraulik vendeventil type 012740 Ventilen er en kombineret tryk-og flowventil til automatisk vending

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Gode råd om olier til klassiske køretøjer

Gode råd om olier til klassiske køretøjer Gode råd om olier til klassiske køretøjer Valg af motorolie Når der skal vælges olietype til motoren, bør man som udgangspunkt følge fabrikkens oprindelige anvisninger. Tjek de originale instruktions-

Læs mere

Valvoline. hydraulikolie

Valvoline. hydraulikolie Valvoline hydraulikolie fagfolk vælger valvoline SMØREMIDLER valvoline i hydraulikolie Hvad gør Valvoline til nummer 1 blandt alle oliemærker? Første varemærke Dr. John Ellis skabte olieindustriens første

Læs mere

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Af Peter Windfeld Rasmussen Bremseventiler anvendes i hydrauliske systemer -som navnet siger- til at bremse og fastholde byrder. Desuden er det med bremseventilen

Læs mere

En af de vigtigste egenskaber ved en motorolie er viskositeten. Med viskositeten forstås oliens "tykkelse" eller tykflydenhed.

En af de vigtigste egenskaber ved en motorolie er viskositeten. Med viskositeten forstås oliens tykkelse eller tykflydenhed. Generelt om olie En motorolie har flere funktioner end bare at smøre motoren. Den har også en ikke ubetydelig kølende effekt. Tryksmøringen i en firetaktsmotor bevirker, at der hele tiden tilføres koldere

Læs mere

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier

SIKKERHEDSDATABLAD. Stoffet eller produktet : Farlige stoffer: Produktet er fremstillet af mineralske baseolier Side 1/7 1. IDENFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG SELSKABET Handelsnavn: Hydraulikolie 32 D 10 Produkttype og anvendelse: Antislid hydraulikolie Identifikation af selskabet: L.C. Glad & Co A/S Adresse og

Læs mere

Gr. 10 Pumpeaggregater

Gr. 10 Pumpeaggregater Gr. 10 Pumpeaggregater AVN Pumpestation AVN Hydraulik A/S har mange års erfaring i fremstilling af pumpestationer til stort set alle formål i industrien. Vi har også et stort know-how omkring hydraulik

Læs mere

Gennemgang af olietyper i forbindelse med MX5 November 2010

Gennemgang af olietyper i forbindelse med MX5 November 2010 Gennemgang af olietyper i forbindelse med MX5 November 2010 Indledning Teknikgruppen har gennem længere tid undersøgt, hvordan man bedst muligt skifter motorolie, gearkasseolie og diffrentialeolie på de

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmosynth VG 2,10,15,32,46,68,100,150,220,460,680,1000,1500 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-05-2009 Revision: 14-05-2009 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Trend Analyse & Monitorering - dybdegående analyse af væskers tilstand på laboratorium

Trend Analyse & Monitorering - dybdegående analyse af væskers tilstand på laboratorium Trend Analyse & Monitorering - dybdegående analyse af væskers tilstand på laboratorium Et grundigt overvågningsprogram er vigtig for effektiv forbyggende vedligehold af dine systemer. På et meget tidligt

Læs mere

Gaslovene. SH ver. 1.2. 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser... 2 1.2 Gasligninger... 3

Gaslovene. SH ver. 1.2. 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser... 2 1.2 Gasligninger... 3 Gaslovene SH ver. 1.2 Indhold 1 Hvad er en gas? 2 1.1 Fysiske størrelser................... 2 1.2 Gasligninger...................... 3 2 Forsøgene 3 2.1 Boyle Mariottes lov.................. 4 2.1.1 Konklusioner.................

Læs mere

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137906. Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Grundlæggende. Hydraulik

Grundlæggende. Hydraulik Grundlæggende Hydraulik Peter Windfeld Rasmussen Side 1 af 1 04-09-2006 Indhold Indhold... 2 1 Generelt... 4 2 Enheder... 4 3 Teori... 5 3.1 Det hydrauliske tryk... 5 3.2 Volumenstrøm... 6 3.3 Strømningsforhold...

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Johnson Controls Parts Centre. Sabroe S68 kølekompressorolie

Johnson Controls Parts Centre. Sabroe S68 kølekompressorolie Johnson Controls Parts Centre kølekompressorolie Hydrogenbehandlet højtydende olie til anvendelse i køleanlæg Sabroe tilbyder smøremidler af højeste kvalitet til nutidens kølemarked. Den stigende efterspørgsel

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

fakta HYDRAULIKSYSTEMER Alle hydrauliksystemer er i hovedtrækkene ens, uanset hvor de anvendes. Dog skelner man mellem åbne og lukkede systemer.

fakta HYDRAULIKSYSTEMER Alle hydrauliksystemer er i hovedtrækkene ens, uanset hvor de anvendes. Dog skelner man mellem åbne og lukkede systemer. 100 Alt maskineris kraftkarl. Det er hvad man rettelig bør kalde hydraulikanlæg. I hydraulikanlæg omsættes store kræfter, så man fra en elmotor over en pumpe kan få udført arbejder, der kræver meget store

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer NIJL november 2006 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 12 o Gear- og akselolie... 15 o Hydraulikolie... 16 Dette hæfte indeholder råd og

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

HYDRAULIK INSTANT SEAL

HYDRAULIK INSTANT SEAL HYDRAULIK -1- HYDRAULIK UENDELIG RING RM stempelstang (stationær) monteret DGS 6 p og DGS 6m PM stempel (dynamisk) monteret DPK 6cp og DPK 6m Positiv læbedesign Den massive profil er modstandsdygtig overfor

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

ARAL & Industriprodukter

ARAL & Industriprodukter MULTROL-Serien ARAL MULTROL 800 Vandopløselig fuldsyntetisk slibevæske, til meget krævende slibeopgaver, specielt udviklet til hårdmetaller. Indeholder effektive coboltbindere. Blandet med vand, opstår

Læs mere

Olier har forskellige additiver

Olier har forskellige additiver Olier har forskellige additiver Olien, der kan bruges til det hele, findes ikke. Langt de fleste smøreolier består af en grundolie, der kaldes baseolie, tilsat additiver. Baseolie typer Mineralske olier

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Lubcon Turmogearoil VG EP ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 Serien 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig

Læs mere

Prøvning af brugsegnethed af miljøvenlig kædeolie til motorsave KRAV OG PRØVERESULTATER

Prøvning af brugsegnethed af miljøvenlig kædeolie til motorsave KRAV OG PRØVERESULTATER Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik Spremberger Straße 1 D 64823 Groß-Umstadt E-mail:info@kwf-online.de Prøvning af brugsegnethed af miljøvenlig kædeolie til motorsave KRAV OG PRØVERESULTATER 1.

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

Respiration og stofskifte

Respiration og stofskifte Respiration og stofskifte I Zoo skal I måle organismers respiration vha. to forskellige metoder, og derudfra beregne organismernes stofskifte. Formålet med forsøgene er at undersøge, hvad organismernes

Læs mere

Bernoulli s lov. Med eksempler fra Hydrodynamik og aerodynamik. Indhold

Bernoulli s lov. Med eksempler fra Hydrodynamik og aerodynamik. Indhold Bernoulli s lov Med eksempler fra Indhold 1. Indledning...1 2. Strømning i væsker...1 3. Bernoulli s lov...2 4. Tømning af en beholder via en hane i bunden...4 Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2008 Bernoulli

Læs mere

Naturfagligt tema og opgaver

Naturfagligt tema og opgaver Naturfagligt tema og opgaver SI system (fr. Système international d'unités 'det internationale enhedssystem') Fysisk Størrelse Symbol SI-system Vejlængde s m meter Længde l m Længde af emne Tid t s (sekunder,

Læs mere

47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding

47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 44651 Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Øvelser/opgaver 1 Forord Forord Bogen 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow,

Læs mere

Elektrokul A/S. Kemikalier

Elektrokul A/S. Kemikalier Elektrokul A/S Kemikalier Deioniseringsmiddel MB46LT MB46 LT og MB9 er deioniseringsmidler i høj kvalitet til direkte rengøring af procesvand, som indeholder spor af jern eller en anden metallegering.

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890

Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890 Ny norm til klassifikation af luftfiltre DSF/FprEN ISO 16890 I løbet af de næste par år vil en ny norm til klassifikation af luftfiltre EN ISO 16890 træde i kraft. Normen er til høring, men ventes vedtaget

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Opdrift og modstand på et vingeprofil

Opdrift og modstand på et vingeprofil Opdrift og modstand på et vingeprofil Thor Paulli Andersen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 1 Vingens anatomi Et vingeprofil er karakteriseret ved følgende bestanddele: forkant, bagkant, korde, krumning

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Grundlæggende fluid mekanik

Grundlæggende fluid mekanik Slide 1 Hvad er Fluid mekanik? Fluid er en fællesbetegnelse for væsker og gasser. Mekanik er en beskrivelse af den måde de opfører sig på i bevægelse. Fluid mekanik er altså en international betegnelse

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for Bendof DC-16M 881265920 BENDOF DC-16M 1 El-hydraulisk betonjerns- klipper og bukker Advarsel Kom godt igang Klipning Vedligehold Stempel og returventil Trykstempel 2 ADVARSEL: Klippes kortere armeringsjern end 10 cm, kan det

Læs mere

Fun n Easy POOL Ø 3,0m & Ø 4,57m En Fun n Easy pool giver børn og voksne unikke muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen i haven.

Fun n Easy POOL Ø 3,0m & Ø 4,57m En Fun n Easy pool giver børn og voksne unikke muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen i haven. HOME SWIM POOLS HOME SWIM POOLS HOME SWIM PUMPER Alexis 28.000 liter Home Swim Alexis pool er produceret i USA. Poolvæggen er udført i kraftig aluminiums konstruktion i meget høj kvalitet. Alle løsdele

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere