NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag den 29. januar i Hotel Hans Egede kl grønlandsk tid (CET +4 timer) Nuuk, 20. january 2015 Meddelelse nr. 03/2015 Side 1 of 15 Til NunaMinerals A/S aktionærer Den 3. december 2014 offentliggjorde NunaMinerals A/S ( NunaMinerals A/S eller Selskabet ) at det Grønlandske Selvstyre har indvilliget i at tilføre Selskabet et lån på kr for styrkelse af NunaMinerals A/S kortfristede kapitalgrundlag. Lånet blev blandt andet ydet under forudsætning af, at Selskabet indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvorved der stilles forslag om en restrukturering og rekapitalisering af Selskabets aktiekapital, således at Selskabet får mulighed for at søge langsigtet finansiering til at fortsætte sine aktiviteter. Selskabet har i en længere periode søgt langsigtet finansiering af sine aktiviteter, men det har desværre ikke været muligt at opnå en sådan finansiering til sikring af Selskabets fortsatte aktiviteter. Forslagene under dagsordens punkt 2 eller alternativt punkt 3 er fremsat til aktionærerne, idet Selskabet fortsat er i en så kritisk likviditetsmæssig situation, at Selskabet ikke er i stand til at fortsætte sine aktiviteter baseret på dets nuværende likviditetsmæssige position. Efter vedtagelse af forslagene under dagsordens punkt 2 og 3 vil Selskabet fortsætte sin søgning efter likviditet og en holdbar løsning til sikring af Selskabets fortsatte drift. Det meddeles i overensstemmelse med 4 i Selskabets vedtægter, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S torsdag den 29. januar 2015 på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk kl. 16:00 grønlandsk tid.

2 Dagsorden: 1. Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation. 2. Baseret på en anmodning fra det Grønlandske Selvstyre, præsenterer bestyrelsen følgende forslag: A. Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; B. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr. 0 til dækning af tab; C. Anmodning om afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S; D. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr og op til nominelt kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld og/eller ved kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S; og E. Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. ved kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S). Forslagene under dagsordens punkt 2 (A-E) er fremsat som ét samlet forslag og kan kun vedtages som et forslag. 3. Bestyrelsen fremsætter som et alternativ og kun hvis dagsordenens punkt 2 ikke vedtages på generalforsamlingen, følgende forslag: A. Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; og B. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr til dækning af tab. Punkt 3 er betinget af, at punkt 2 ikke bliver vedtaget på generalforsamlingen. Hvis punkt 2 vedtages, vil bestyrelsen tilbagekalde punkt Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen bemyndiges til at: A. Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr med fortegningsret for eksisterende aktionærer; Page 2 of 15

3 B. Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; og C. Maksimum på samlet udnyttelse samt andre betingelser for udnyttelse af bemyndigelserne under dagsordenens punkt 4A-4B. 5. Bemyndigelse til dirigenten. 6. Eventuelt. Page 3 of 15

4 Fuldstændige forslag: Dagsordenens punkt 1 Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation. Der henvises til selskabsmeddelelse udsendt den 19. januar 2015, hvori der blev oplyst om Selskabets finansielle situation. Bestyrelsen vil også give en redegørelse for Selskabets finansielle situation på generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 2 Forslagene under dagsordenens punkt 2 (A-E) er stillet på anmodning fra det Grønlandske Selvstyre og skal ses, som ét samlet forslag, som kun kan vedtages som et forslag. Dagsordenens punkt 2.A: Det foreslås, at vedtægterne ændres, således at Selskabets aktier fremover udstedes i stykstørrelser på nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf. Som følge af forslaget foreslås det, at referencer til kr. 5 i vedtægternes artikel 3.01 og 7.01 ændres til kr. 0,10. Dagsordenens punkt 2.B: Det foreslås at nedsætte Selskabets aktiekapital til kurs pari med nominelt kr fra kr til kr. 0 til dækning af tabet af Selskabets egenkapital som følge af en nedskrivning af Selskabets projektportefølje. Kapitalnedsættelsens gennemførelse vil medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01: Selskabets aktiekapital udgør 0 kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Dagsordenens punkt 2.C: Det foreslås, at der indgives en anmodning til NASDAQ OMX Copenhagen A/S om afnotering af NunaMinerals A/S. Afnotering af NunaMinerals A/S vil være betinget af NASDAQ OMX Copenhagen A/S godkendelse heraf. Hvis dagsordenens punkt 2 vedtages, forventes sidste handelsdag i Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S at være dagen for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 29. januar Herefter forventes det, at alle handler i Selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S suspenderes med virkning fra den 30. januar 2015 og det forventes, forudsat NASDAQ OMX Page 4 of 15

5 Copenhagen A/S godkender afnoteringen af Selskabet, at NunaMinerals vil blive afnoteret fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S med virkning fra den 2. februar Dagsordenens punkt 2.D: For at reetablere Selskabets aktiekapital som påkrævet i henhold til den gældende selskabslov, foreslås det at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr og op til nominelt kr svarende til minimum og op til aktier af hver nominelt kr. 0,10 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld og/eller kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S. Det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S vil tegne aktier ved konvertering af gæld og/eller kontant indskud til eller over markedskurs der fastsættes efter bestyrelsens skøn forud for generalforsamlingen indenfor et interval på mellem kr. 0,1 1,00 per aktie a nominelt kr. 0,10. Følgende skal gælde for de nye aktier: - Aktiekapitalen skal forhøjes fra nominelt kr. 0 til minimum kr og op til kr ; - Den nominelle værdi af de nye aktier er kr. 0,10 pr. aktie eller multipla heraf; - De nye aktier tegnes af det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S og vil blive udstedt uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; - De nye aktier skal tegnes i forbindelse med generalforsamlingen, dog senest den 6. februar 2015; - Betalingen for tegning af nye aktier sker ved konvertering af gæld og kontant indbetaling; - De nye aktier tegnes til eller over fair markedskurs der fastsættes efter bestyrelsens skøn forud for generalforsamlingen indenfor et interval på mellem 0,1-1,00 per aktie a nominelt kr. 0,10, som betales på tegningstidspunktet; - De nye aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog; - De nye aktier skal være omsætningspapirer og er frit omsættelige; - Ingen af de nye aktier har særlige rettigheder; - De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet, når registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen er sket. Registreringen forventes gennemført senest den 12. februar 2015 og Page 5 of 15

6 - Selskabets omkostninger ved kapitalforhøjelsen forventes at blive kr Forudsat at NASDAQ OMX Copenhagen godkender afnoteringen af NunaMinerals, jf. dagsordens punkt 2C, vil de nye aktier ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt NASDAQ OMX Copenhagen A/S ikke godkender afnoteringen af NunaMinerals, vil Selskabet anmode om, at de nye aktier bliver optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og NunaMinerals vil i sådan tilfælde være nødsaget til at offentliggøre et noteringsprospekt. Bestyrelsen forventer at indhente en udtalelse i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt aktierne er udstedt til markedskurs. Kapitalforhøjelsens gennemførelse vil medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01 Selskabets aktiekapital udgør 921,542 kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Dagsordenens punkt 2.E Bestyrelsen foreslår at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt op til kr svarende til op til aktier af nominelt kr. 0,10 pr. aktie ved kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S) gennem et offentligt udbud rettet mod aktionærer optaget i Selskabets aktiebog, eller aktionærer som har givet meddelelse om deres opkøb og indsendt tilstrækkelig dokumentation herfor senest den 29. januar 2015, på pro rata basis for hver aktionærs besiddelse på dagen. Tegningskursen for de nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 2.E, skal være samme tegningskurs som for de nye aktier, der udstedes i henhold til ovenstående punkt 2.D og tegningskursen skal offentliggøres forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter tegningsperioden, dog ikke tidligere end 1. marts 2015, og udbuddet af de nye aktier og tegning heraf, vil ske på baggrund af et af Finanstilsynet godkendt prospekt. Prospektet vil inkludere information vedrørende udbuddets vilkår og de praktiske procedurer for tegning af de nye aktier herunder tegningsperioden og afviklingsprocedurer. Følgende skal gælde for de nye aktier: - Aktiekapitalen skal forhøjes fra nominelt kr til op til kr ; - Den nominelle værdi af de nye aktier er kr. 0,10 pr. aktie eller multipla heraf; Page 6 of 15

7 - De nye aktier udstedes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S). - De nye aktier skal tegnes senest indenfor en periode på mindst to uger efter bestyrelsens skøn, dog senest den 30. juni 2015; - Betalingen for tegning af nye aktier sker ved kontant indbetaling og/eller konvertering af gæld; - Tegningskursen for de nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 2.E, skal være samme tegningskurs som for de nye aktier, der udstedes i henhold til punkt 2.D., og de nye aktier tegnes til eller over fair markedskurs, der fastsættes efter bestyrelsens skøn forud for generalforsamlingen indenfor et interval på mellem 0,1-1,00 per aktie á nominelt kr. 0,10, og som betales senest den 2. juni 2015; - De nye aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog; - De nye aktier er omsætningspapirer og er frit omsættelige; - Ingen af de nye aktier har særlige rettigheder; - De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet, når registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen er sket. Registreringen forventes gennemført ved tegningsperiodens udløb og gennemførelsesdagen, dog senest den 2. juni 2015 og - Selskabets omkostninger ved kapitalforhøjelsen forventes at blive kr Forudsat at NASDAQ OMX Copenhagen godkender afnoteringen af NunaMinerals, jf. dagsordens punkt 2C, vil de nye aktier ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kapitalforhøjelsens vedtagelse vil, når forhøjelsen er gennemført, medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01 Selskabets aktiekapital udgør [*] kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Registreringsbeløbet vil i henhold til [*] ovenfor blive optaget i vedtægternes 3.01, når antallet af tegnede aktier er endeligt. Dagsordenens punkt 3 Dagsordenens punkt 3 er betinget af, at dagsordenens punkt 2 ikke vedtages af generalforsamlingen. Hvis dagsordenens punkt 2 vedtages, vil dagsordenens punkt 3 blive tilbagekaldt af bestyrelsen. Page 7 of 15

8 Forslagene under dagsordenens punkt 3 (A-B) er stillet som ét samlet forslag og kan alene vedtages som et samlet forslag. Dagsordenens punkt 3.A: Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres, således at Selskabets aktier fremover udstedes i stykstørrelser på nominelt kr. 0,10 eller multipla heraf. Som følge af forslaget foreslås det, at referencer til kr. 5 i vedtægternes artikel 3.01 og 7.01 ændres til kr. 0,10. Dagsordenens punkt 3.B: Det foreslås at nedsætte Selskabets aktiekapital til kurs pari til nominelt kr fra kr til kr til dækning af tabet af Selskabets egenkapital grundet en nedskrivning af Selskabets projektportefølje. Kapitalnedsættelsens gennemførelse vil medføre følgende ændringer i Selskabets vedtægter: 3.01: Selskabets aktiekapital udgør kr., fordelt i aktier á kr. 0,10 eller multipla heraf. Dagsordenens punkt 4 Dagsordenens punkt 4.A: Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse til bestyrelsen bliver vedtaget og indsat i vedtægternes 3A.01, hvorved nuværende 3A erstattes: Bestyrelsen er indtil 31. januar 2017 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital én eller flere gange med nominelt op til kr svarende til aktier af nominelt kr. 0,10 med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske mod kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Dagsordenens punkt 4.B: Bestyrelsen foreslår, at følgende bemyndigelse til bestyrelsen bliver vedtaget og indsat i vedtægterne som ny 3A.02: Bestyrelsen er indtil 31. januar 2017 bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital én eller flere gange med nominelt op til kr svarende til aktier af nominelt kr. 0,10 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske mod kontant indbetaling, ved konvertering af gæld eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Dagsordenens punkt 4.C: Bemyndigelsen under dagsordenens punkt 4 er betinget af, at følgende generelle betingelser og begrænsninger indsættes i vedtægternes 3A.03-3A.07: Page 8 of 15

9 3A.03 Bemyndigelsen til bestyrelsen under 3A.01 og 3A.02 kan udnyttes til at udstede nye aktier op til et samlet nominelt beløb på kr svarende til aktier af nominelt kr. 0,10. 3A.04 Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktionærer er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis. Ingen aktier har særlige rettigheder. 3A.05 Ved kontante forhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer skal tegning ske til markedskurs. Ved kontante forhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer kan tegning ske til en af bestyrelsen fastsat kurs, der kan være lavere end markedskurs. 3A.06 For nytegnede aktier i henhold til 3A.01-3A.02 gælder, at de tilhører samme klasse som de hidtidige aktier, er omsætningspapirer, udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog. Ved fremtidige kapitalforhøjelser skal aktierne have samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering. Vedtægternes bestemmelser om aktier i 3 finder i øvrigt anvendelse på de nye aktier. 3A.07 Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelse(r), herunder ophæve nærværende paragraf, når bemyndigelserne er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet. Dagsordenens punkt 5 Bestyrelsen foreslår, at dirigenten eller dennes stedfortræder bemyndiges til at registrere vedtagne forslag hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i den foreliggende dokumentation indsendt til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af vedtagne forslag. -ooo- Dagsorden med fuldstændige forslag samt: (a) Årsrapport for regnskabsåret 2013, (b) Bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens 29(2), Page 9 of 15

10 (c) Revisors udtalelse om bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens 29(2), (d) Bestyrelsens udtalelse i henhold til aktieselskabslovens 33a, (e) (f) Udtalelse fra uafhængig ekspert i henhold til aktieselskabslovens 44a(5) og Opdaterede vedtægter vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside samt på Selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse i overensstemmelse med vedtægternes Majoritetskrav Forslag under dagsordenens punkt 2A-B, D-E og punkt 3-4 kan kun tiltrædes, såfremt mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i Selskabet har været repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslagene. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal. Aktiekapital og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr fordelt i aktier á kr. 5 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen af generalforsamlingen er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for selskabet. Adgangskort Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren har rekvireret et adgangskort i tide, som beskrevet nedenfor. I henhold til vedtægternes 6.01 er deltagelse betinget af, at aktionæren personligt eller skriftligt har anmodet om et adgangskort fra NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, P.O. Box 790, 3900 Nuuk, telefonisk , pr. fax eller pr. til senest lørdag den 24. januar 2015 kl. 16:00 grønlandsk tid. Aktionærer som ikke er noteret i Selskabets aktiebog, skal dokumentere sin aktiebesiddelse ved en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra VP Securities A/S eller aktionærens kontoførende institut, og samtidig afgive en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke efter udfærdigelsen af udskriften har afhændet sine aktier, og ikke vil afhænde aktierne før tidligst efter generalforsamlingens afholdelse. Fuldmagt Aktionærer som ikke forventer at møde op på generalforsamlingen kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en person udpeget af aktionæren ved at indgive fuldmagten til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut Page 10 of 15

11 1, P.O. Box 790, 3900 Nuuk, fax eller med til Fuldmagtsblanketten skal være modtaget af Selskabet senest lørdag den 24. januar 2015 kl. 16:00 grønlandsk tid. Nuuk, 20. januar 2015 Bestyrelsen Page 11 of 15

12 FULDMAGT De kan ved denne fuldmagt enten bemyndige 1) bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, 2) bestyrelsens formand (med substitutionsret) til at stemme efter Deres anvisning i skemaet nedenfor, eller 3) en anden navngiven tredjemand til at give møde på generalforsamlingen og afgive stemme på Deres aktier. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaver stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. 1) Fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling: Ønsker De, at der afgives stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor, behøver De blot at datere og underskrive fuldmagten og returnere den til NunaMinerals, pr. brev eller telefax Selskabet fralægger sig ansvaret for eventuel postmæssig forsinkelse. 2) Fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med Deres anvisning: Ønsker De, at bestyrelsens formand (med substitutionsret) afgiver stemme efter Deres anvisning, kan De afkrydse i de enkelte felter i skemaet nedenfor og derefter datere og underskrive fuldmagten og returnere den til NunaMinerals A/S pr. brev eller pr. telefax Bemærk at afkrydsningen ikke kan anvendes ved meddelelse af fuldmagt til en anden fuldmagtshaver under punkt 3). 3) Møde ved en anden person: Dagsorden Den fuldstændige dagsorden fremgår af indkaldelsen 1.Bestyrelsens redegørelse for Selskabets finansielle situation 2. Baseret på en anmodning fra det Grønlandske Selvstyre, præsenterer bestyrelsen følgende forslag om: 2.A Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; 2.B Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr. 0 til dækning af tab; Bestyrelsens anbefaling ER IKKE TIL AFSTEMNING FOR (Punkt 2.A-2.E er fremsat som ét samlet forslag) Deres afkrydsning For Imod Ønsker ikke at stemme 2.C Anmodning om afnotering fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S; 2.D Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt minimum kr og op til kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ved konvertering af gæld og/eller ved kontant indskud fra det Grønlandske Selvstyre og/eller Greenland Holding A/S; og 2.E Forhøjelse af Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. ved kontant indskud og/eller konvertering af gæld uden fortegningsret for eksisterende aktionærer (og med undtagelse af det Grønlandske Selvstyre og Greenland Holding A/S) Page 12 of 15

13 3. Bestyrelsen præsenterer som et alternativ til og kun hvis dagsordenens punkt 2 ikke vedtages på generalforsamlingen, følgende forslag om: 3.A Ændring af den nominelle værdi af Selskabets aktier, således at aktier fremover udstedes i stykstørrelser på kr. 0,10 eller multipla heraf; og 3.B Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr fra kr til kr til dækning af tab 4. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen bemyndiges til at: 4.A Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr med fortegningsret for eksisterende aktionærer; 4.B Forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier op til nominelt kr uden fortegningsret for eksisterende aktionærer; og 4.C Maksimum på samlet udnyttelse samt andre betingelser for udnyttelse af bemyndigelserne under dagsordenens punkt 4.A-4.B For (Punkt 3.A-3.B er fremsat som ét samlet forslag) 5. Bemyndigelse til dirigenten For 6. Eventuelt ER IKKE TIL AFSTEMNING For For For Jeg giver hermed fuldmagt til navngiven tredjemand:... (Befuldmægtigedes navn og adresse benyt venligst blokbogstaver) til på mine vegne at give møde på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. januar 2015 og afgive stemme på samtlige mine aktier. Bemærk venligst, at afgives fuldmagt til navngiven tredjemand, vil fuldmagtsblanketten tillige indebære en anmodning om adgangskort til den befuldmægtigede anført ovenfor...., den (Sted) (Dato) (Aktionærens underskrift)... (Aktionærens navn med blokbogstaver) Udfyldt og underskrevet fuldmagtsblanket skal være Selskabet i hænde senest lørdag den 24. januar 2015 kl (grønlandsk tid). Blanketten kan indsendes pr. post til NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, via telefax eller Page 13 of 15

14 BESTILLING AF ADGANGSKORT Bestilling af adgangskort til NunaMinerals A/S ekstraordinære generalforsamling torsdag den 29. januar 2015, kl grønlandsk tid på Hotel Hans Egede, Aqqusinersuaq 1, 3900 Nuuk. Bestilling af adgangskort skal være selskabet i hænde senest lørdag den 24. januar 2015 kl (grønlandsk tid) VP reference: Bestilling af adgangskort: SÆT KRYDS Jeg/Vi bestiller adgangskort med stemmeseddel. (Aktionærs navn)... (Benyt venligst blokbogstaver) Jeg/Vi bestiller adgangskort til rådgiver. (Rådgivers navn)... (Benyt venligst blokbogstaver)..., den (Aktionærens underskrift samt eventuelt stempel) Bestilling af adgangskort stiles til: NunaMinerals A/S, Issortarfimmut 1, Postbox 790, 3900 Nuuk, telefax eller Selskabet fralægger sig ansvaret for eventuel postmæssig forsinkelse. Page 14 of 15

15 Yderligere oplysninger: Ole Christiansen, direktør og CEO, mobiltelefon nr.: Birks Bovaird, formand for bestyrelsen, mobiltelefon nr *** OM NUNAMINERALS NunaMinerals A/S er Grønlands førende selskab inden for efterforskning efter guld-, ædel- og strategiske metaller. Selskabet er med sin forankring i Grønland velpositioneret til at udnytte mineralpotentialet i et af de sidste uudforskede områder i verden. Den grønlandske undergrund rummer mange ligheder med geologien i store minelande som Canada, Sydafrika og Australien, hvor der findes betydelige mineralforekomster af bl.a. guld, platin, nikkel og kobber. Indgåelse af partnerskaber, som kan tilføre yderligere teknisk og økonomisk kompetence i udviklingen af selskabets efterforskningsprojekter, er et central element i NunaMinerals forretningsmodel. NunaMinerals påbegyndte sine aktiviteter i 1999 og har hovedkontor i Nuuk, Grønland. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under symbolet NUNA. For yderligere information besøg vores hjemmeside Denne meddelelse rummer fremadrettede udsagn om NunaMinerals fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger, og som kan vise sig ikke at være korrekte. Meddelelsen udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe nogen af de udbudte aktier i noget retsområde eller over for nogen person, hvor eller i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud. Meddelelsen må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de relevante risici og juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af aktierne. Page 15 of 15

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 7.3 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S ("Selskabet") Generalforsamlingen afholdes på DAGSORDEN

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Selskabsmeddelelse nr. 11/2007 Frederiksberg, 11. december 2007 Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Frederiksberg, 11. december 2007: Olicom A/S, hvis aktier er noteret på OMX Den

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje LimiTTellus A/S Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i, CVR-nr. 28483597, der afholdes Onsdag, den

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) Fredag den 18. marts 2011 kl. 10 i Aalborg Kongres og Kultur

Læs mere

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G J.nr.: 249773 I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 10 i Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

1. Forslag fra bestyrelsen

1. Forslag fra bestyrelsen Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 29. august 2016 nr. 31/16 Cemat A/S CVR-nr. 24 93 28 18 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for Cemat A/S ( Selskabet ) indkalder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere