December Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang"

Transkript

1 December Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang

2 Redaktørens Jeg takker for årets indslag fra læserne og håber på endnu flere næste år. Tak for de positive tilkendegivelser omkring vores blad Krudtslam. UBERTI CUP Lige nu er der nok en del som er ved at planlægge hvilke dage man vil afvikle uberti cup skydinger. Dem som ikke har nået at tilmelde sig opfordres hermed til at få det gjort. Fristen er udløbet men Kurt Kjær tager sig helt sikker pænt af efternølerne. Husk! kun ved at deltage har du chancen for at vinde den fine præmie. Kurt Kjær på tlf Ved redaktionens afslutning var der kun kendskab til 2 juleskydninger. Det er i København, Kalvebod den 9. dec og Esbjerg den 19. jan Se mere inde i bladet. Jeg ønsker alle læsere en glædelig jul, samt et godt nytår. Redaktion Redaktør: Bo Herbst Alle indlæg kan mailes eller sendes til: Bo Herbst Stamvej 9, 3660 Stenløse Tlf.: eft. kl.18:00. mail: Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest: 1/2-1/4-1/8-1/11. Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden. Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre. Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk. Bladet udkommer: 1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december

3 Bestyrelsen Formand: Jørgen E. Andersen Hundige Strandvej Greve tlf NÆSTFORMAND: Kurt Kjær Egeskoven Glostrup tlf Kasserer: Palle Mallinger Sortland 4, Sø. Svenstrup Viby, Sjælland tlf Sekretær: Kenneth Astrup Birkemose Hedehusene tlf Best.medlem: Jens Westermann Stavnsbjerg allé Herlev tlf Best.medlem: Jan Birkemose Karl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V. tlf Krudtslam Medlemsblad for Danske Sortkrudtsskytter Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes formål er: Gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangemenger, hvor der skydes med gamle våbentyper - at fremme interessen for disse våben, samt færdigheden i at betjene sådanne våben. Forbundet vil ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte informationsformidling, medvirke til at interessen for konkurrencer - den militære- og kulturhistoriske side af dette område vinder udbredelse i ind- og udland. TRYK Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej 4, 6300 Gråsten Besøg også Foreningens hjemmeside Girokonto: Forside: Det er Paul Due The Missing Link, der her tager et lucky shot. Tidtageren Kaj Jensen The Bloody Dane sørger for at det går rigtigt til. Begivenheden er Way Out West 2006, (DM i westernskydning 2006) Riffelskydning på Esbjerg Skyttebaner. foto: Karl Enok Krestesen Kalli 3

4 Indhold Redaktørens side Redaktionelle oplysninger 3 Krudtkassen 5 Stævnekalender 7 Speakers Corner 8 Invitationer til MLAIC 12 Indlæg: Rendez Vous i Rold skov 16 Indlæg: Winchester model Genladnings kursus Juleskydning i Købrnhavn 23 Juleskydning i Esbjerg Stumpebørsen Køb og Salg Set og Sket FOTO: Bo Herbst

5 Krudtkassen Opbevaring af sortskrudt. I slutningen af september modtog Danske Sortkrudtsskytter, fra Justitsministeriet, et udkast til en ny bekendtgørelse om eksplosivstoffer, hvor de anmoder om at få bemærkninger til udkastet, inden 26. oktober. Der er forventninger til at bekendtgørelsen udstedes i slutningen af året og får virkning fra 1. juli Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler for opbevaring af eksplosivstoffer, herunder sortkrudt. Udkastet foreslår regler som i praksis vil umuliggøre opbevaring i private boliger, og i øvrigt foreslås en reduktion i mængden til ½ kg.. Vi har haft et par møder med Dansk Skytte Union, for at se om de kunne hjælpe med at skabe en dialog med Justitsministeriet og Beredskabsstyrelsen, med henblik på at bibeholde de nuværende regler. Det viste sig dog at Dansk Skytte Union ikke havde mulighed for at skabe denne kontakt. Vi har derfor selv haft en dialog med både Justitsministeriet og Beredskabsstyrelsen, som godt kunne se de problemer vi vil få i fremtiden, hvis bekendtgørelsen blev udstedt i sin nuværende form. Overraskende var det, at få at vide, at Beredskabsstyrelsen troede sortkrudtsskytter var nogle der løb rundt og skød med sortkrudt for sjov. Efter vores samtaler er de nu klar over at Danske Sortkrudtsskytter, udøver sportsskydning på lige fod med andre sportsskytter. Med baggrund i denne dialog har vi den 23. oktober, sendt et brev til Justitsministeriet, hvor vi beskriver de problemer vi vil få i fremtiden, hvis bekendtgørelsen bliver udstedt i sin nuværende form, samt forslag til at rette bekendtgørelsen, så regler for opbevaring af sortkrudt forbliver som de er i dag. Vi kan ikke gøre meget mere lige nu, end at håbe på det bedste. Reducerede ladninger i sortkrudtsvåben. Bestyrelsen er blevet bekendt med at en del sortkrudtsskyt- 5

6 ter anvender stærkt reducerede ladninger, især i patronrevolvere. Kommer ladningen under minimum er der risiko for tilbagespringende projektiler, og især risiko for at kuglen sætter sig i løbet, med efterfølgende sprængning af våbnet. For at sikre at ingen bliver udsat for skader i forbindelse med sprængte våben eller fra tilbagespringende projektiler, har vi bede alle vores foreningsformænd, sikre at ingen skytter benytter reducerede ladninger, som er under minimum ladning for de enkelte kalibre, og jeg vil hermed bede alle vores skytter om at overholde dette. Er man ikke bekendt med minimumsladninger for den enkelte kaliber, skal hylsteret fyldes op. Kjær, som helt sikkert tager imod tilmeldinger alligevel. Resultaterne skal afleveret inden 21. marts Til slut vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår. Jørgen Andersen Paul Due har en artikel, om emnet, i dette Krudtslam. Uberti Cup Sportsudvalget opfordrer alle vores medlemmer til at deltage i denne sæsons Uberti Cup. Sportsudvalget har meddelt at tilmeldingsfristen var 1. november kontakt dog Kurt 6

7 Stævnekalender november Westernskydning i Esbjerg kl. 13: december Juleskydning på Kalvebod i Kbh. kl. 09:00 Yderligere oplysninger fås på januar Juleskydning i Esbjerg kl. 10:00 Tilmeldings frist d februar Genladnings kursus i Esbjerg, kl. 10:00 Tilmeldings frist d Marts UBERTI CUP Resultaterne skal afleveret inden 21. marts 1-4 maj nd MLAIC Grand Prix i Østrig maj MLAIC Muzzle loaders Grand Prix i Polen. 7

8 Speakers Corner Reducerede ladninger i sortkrudtsvåben!! På det seneste er der opstået en diskussion angående reducerede ladninger, især i patronrevolvere. Til det er der at sige, at jeg for det første finder at det er en uskik, for det andet at det indebærer nogle faremomenter. Den ene fare er at man risikerer kugler der springer tilbage fra målet, den anden er risikoen for våbensprængninger. De fleste vil kunne indse, at meget langsomme kugler, der rammer et rimeligt hårdt og fjedrende mål, kan springe tilbage i retning af skytten. Og her har det faktisk vist sig, at skiver opsat på en krydsfinerplade af en vis tykkelse, kan ved svage ladninger, få kuglen til at springe tilbage. Men også andre ellers gennemskydelige mål, som f.eks. faldmål, de såkaldte pepper-poppers, der er fremstillet af et rimeligt fast kunststofmateriale, og også de trærammer vores skiver normalt er sat op på og som kan have store og hårde knaster, kan være vanskeligt gennemskydelige for svage ladninger, og derfor udgøre en fare. Ser vi os om i verden er der ikke meget hjælp at hente. Den tyske skytteunion, Deutscher Schuetzenbund, har ganske vist den regel at al ammunition skal have en mundingshastighed på mindst 125 m. pr. sekund, men det er alt for lidt. De Amerikanske westernskytter har følgende regel: Revolver ammunition must have a muzzle vilocity less than 1,000 fps. Rifle ammunition must have a muzzle velocity less than 1,400 fps. Shooters may be held responsible for damage, caused to a target or injury to personel, due to bounceback because of inappropriate ammunition. This major safety violation is grounds for instant disqualification and ejection from the match. SASS April 2004 Som det ses, har amerikanerne en max grænse, for revolver på 8

9 310 meter pr sekund, og for riffel på 430m/s. De har ikke fastsat nogen minimums hastighed, men gør direkte den enkelte skytte personligt ansvarlig for tilbagespringende kugler, med øjeblikkelig bortvisning til følge. I betragtning af, at de fleste standard revolver kalibre har en mundingshastighed på omkring 300 m/s mener jeg at det vil være rimeligt at forlange en minimums hastighed på 200 m/s, ikke kun til revolver og westernskydning, men generelt til al sortkrudtskydning. Et andet aspekt er faren for våbensprængninger ved reducerede ladninger. Det burde efterhånden være klart for enhver, at kuglen skal ligge fast an mod krudtladningen. Men det er der tilsyneladende stadig nogen der ikke har fattet, eller også nægter at acceptere dette faktum. Pudsigt nok er næsten alle de våbensprængninger jeg har hørt eller læst om sket med reduserede ladninger. I de fleste tilfælde drejer det sig om patronrevolvere, men også perkussion revolvere der har sprængt tromlen, og forladerifler der har sprængt løbet. For nylig har jeg endda hørt om en Winchester 1873 replika riffel der har fået en sæk i kammeret. Alt sammen på grund af reducerede ladninger. Spørgsmålet er så hvordan man skal bære sig ad hvis man endelig vil bruge reducerede ladninger i patroner. Man skal sørge for at krudtladningen bliver komprimeret med en eller anden form for fyldstof. Men det er ikke ligegyldigt hvad man bruger til dette formål. Fyldstoffet skal være fast og vanskeligt komprimerbart. I årenes løb er der to forskellige stoffer der har vist sig at være bedre end alle andre. Det ene er papskiver af massivpap og det andet er mannagryn. Grunden til at de har vist sig velegnede er, at de kun vanskeligt lader sig komprimere. Andre typer mel og gryn har vist sig uegnede da de er for fjedrende. Hos våbenhandlere kan man købe filtpropper fremstillet af moderne blød filt. De fås i tykkelser på henholdsvis 6 mm. og 12 mm. Dem på 12 mm. er for tykke, da de vil kunne fjedre 9

10 for meget. Derfor kan kun de tynde på 6 mm. anbefales. På det seneste er der kommet et fyldstof på markedet der kaldes puf-lon. Det består af små polystyrolkugler. Brugen af dette stof må kraftigt frarådes, da det er så eftergivende at det ikke giver en tilstrækkelig fordæmning af krudtladningen. Men hvor meget kan man da reducere sine ladninger? Siden tidernes morgen, eller i hvert fald så længe jeg har skudt med sortkrudt, har der eksisteret en tommelfingerregel der siger at en minimums ladning skal være ½ grain krudt pr. kaliber angivet i tommer. Det vil sige : for en kaliber.38 er formlen 38 X 0,5 = 19 grain krudt ( det er pudsigt nok også max ladningen i en.38 special.) For en kaliber.45 er formlen 45 x 0,5 = 22,5 grain krudt. Disse ladninger vil i alle tilfælde give en mundingshastighed på mindst 200 m/s, noget mere i riffel end i revolver, og er samtidig en uhyre nem regel at arbejde med, og sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Nu er der bare den hage det, at man kun må reducere ladningen på denne måde i patroner med cylindriske hylstre. De forskellige krudtfabrikanter advarer nemlig mod at bruge fyldstof i hylstre der er flaskehalsformede eller koniske, da fyldstoffet kan kile sig fast i den snævre hylsterhals, med forhøjet gastryk til følge. Eksempler på sådanne hylstre er: 32-20, 38-40, og Vil man reducere rekylen i disse kalibre må man altså gøre det på en anden måde. Og måden at gøre det på er at anvende en mere grovkornet krudttype end man plejer. Eksempelvis kan man i stedet for det hidsige CH- 2 bruge CH-5. Det vil sænke mundingshastigheden, men vil samtidig betyde en mærkbart mindre rekyle. Hvis nogen der læser denne artikel får indtrykket af at jeg er modstander af reducerede ladninger i sortkrudtsvåben, så har de ganske ret. Jeg kan forstå de skytter der ønsker at reducere ladningen i en kaliber , men jeg har også hørt om de der reducerer ladningen i en.38 special til sølle 7 grain sortkrudt, blot fordi de så mener 10

11 at kunne score nogle ekstra point. Sådanne skytter burde i stedet give sig til at skyde med luftbøsse. I de fire tykke bøger Mike Venturino har skrevet om sortkrudtskydning nævner han ikke reducerede ladninger med et eneste ord. Desuden mener jeg at det er både usportsligt og i strid med ånden i Danske Sortkrudtskytter. Forbundet har i årevis kæmpet for at få tilladelse til de storkalibrede revolvere. Hvis myndighederne så opdager at vi reducerer ladningen til det rene ingenting, har vi i høj grad et forklaringsproblem. Hilsen Duemanden Bo Herbst 11

12 Invitationer Österreichischer Schützenbund Mitglied der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) International Shooting Sport Federation (ISSF) Internationalen Armbrustschützen Union (IAU) European Shooting Confederation (ESC) Internationalen Vorderladervereinigung (MLAIC) Bundesoberschützenmeister (Präsident) DDr. Herwig van Staa Geschäftsstelle: A Innsbruck, Stadionstraße 1 b Tel Fax BSpLt Vorderlader Karl-Heinz Baumgartner 4320 Perg, Mitterberg 60, Mobile 0676/ Tel /53370: Perg, 13.August 2007 On behalf of the Austrian Federal Sports Organisation and the Austrian Shooting Federation: Invitation 2 nd MLAIC Grand Prix - AUSTRIA Date: Thursday, 1 st May to Sunday 4 th May 2008 Location: Events: Shooting Range in Eisenstadt, Burgenland, Austria 25 m Kuchenreuter R (single, team event Forsyth ) Kuchenreuter O (single, team event Boutet ) Mariette (single, team event Peterlongo ) Colt (single, team event Adams ) Cominazzo R & O (mixed single and team event wogdon ) Tanzutsu R & O (mixed single and team event kunimoto ) 50 m Vetterli R Vetterli O (single O and R, team event Pforzheim ) Miquelet R & O (mixed single and team event Pforzheim ) Lamarmora R & O (mixed single, no team event) Pennsylvania R & O (mixed single, no team event) 12

13 MLAIC MUZZLE LOADERS GRAND PRIX CRACOVIA in Memoriam Donald Malson organized by The Historical Guard of Cracow of 1257 and the Military Shooting Club Wawel (representing the Polish Shooting Association - PZSS) ZAPROSZENIE DO KRAKOWA INVITATION TO CRACOW EINLADUNG NACH KRAKAU Zapraszamy wszystkich czarnoprochowców do udziału w Międzynarodowych Mistrzostwach Grand Prix broni odprzodowej wg reguł MLAICu wpisanych do kalendarium PZSS i MLAIC. Strzelane mogą być następujące konkurencje z broni krótkiej, długiej i do rzutków We invite all muzzle loading shooters to the International Championship Grand Prix acc. to the MLAIC regulations (see Calendar of MLAIC and PZSS) Possible Shooting disciplines for rifles, pistols and shot guns 1. Miquelet (FR50) 2. Maximilian(FR100) 3. Pennsylvania(FR50) 4. Minie (MilPR100) 5. Lamarmora (PR50) 6. Whitworth (PR100) 7. Vetterli(PR50) 8. Tenegashima(MR50) 9. Kuchenreuter(PP25) 10. Colt (ORev25) 11. Mariette(RRev25) 12. Cominazzo (FP25) 13. Tanzutsu (MP25) 14. Manton (FShotgun) 15. Lorenzoni(P-SG) Wir laden alle Vorderladerschuetzen zur Teilnahme an den Internationalen Meisterschaften Grand Prix nach Regeln des MLAIC ein (siehe Kalendarium des MLAIC und PZSS) Es können Kurz- und Langwaffen- als auch Flintendisziplinen geschossen werden Zawody druŝynowe są wynikiem sumowania wyników 3 strzelców wytypowanych dzień wcześniej przez kapitana dru- Ŝyny. Team events will be shot concurrently with the individual competitions. (Team captain notifies 3 shooters the day before) Halikko (1) Lucca (2) Magenta (4) Rigby (6) Pforzheim (7) Forsyth (9) Wogdon (12) Adams (10) Peterlongo (11) Kunitomo (Nagashino,Hawker, Batesville) Es werden keine gesonderten Mannschaftsdisziplinen geschossen. Jeder Mannschaftsführer benennt am Vortag 3 Mannschaftschützen, die gewertet werden sollen 13 1

14 MLAIC i Polen fortsat: Środa, Dojazd delegacji, Zwiedzanie Wieliczki, moŝliwość informacji na strzelnicy grill na strzelnicy e_location=&deparment_change=true& Czwartek, do Rejestracja i kontrola broni 9.00 do 17.00: moŝliwość treningu 14.00: Konferencja kapitanów 9.00 MoŜliwość wycieczki do Wieliczki Specjalne zwiedzanie Starówki Ceremonia Otwarcia Piątek, do 16.30: Zawody 17:00: Ceremonia przyznawania medali (limitowane medale krakowskiego artysty) 19.00: Spotkanie z Bractwem Kurkowym Wednesday, May Arriving of delegations. Excursion to Wieliczka, a historical Salt Mine near Cracow 20:00 Barbecue on the Shooting Range e_location=&deparment_change=true& Thursday, May :00-17:00 hours: Registration and weapons control. 09:00-17:00 hours: Practice shooting. 14:00 Team Captains' meeting. 9:00 Another Possibility for the excursion to Wieliczka 18:00 Special Sightseeing of the Historical City of Cracow. 20:00 Opening Ceremony Friday, May :00 to 16:30hours: Competitions.17:00 hours: Awards Ceremony (limited Edition Medals, made by an artist from Cracow). 19:00: Meeting with the Historical Guard Mittwoch, 21. Mai 2008 Ankunft der Delegationen. Exkursion nach Wieliczka, einem historischen Salzbergwerk Grillabend auf dem Schießplatz e_location=&deparment_change=true& Donnerstag, 22. Mai : Registrierung und Waffenkontrolle : Trening. 14:00 Treffen der Mannschaftsführer 9:00 Eine weitere Möglichkeit zum Wieliczka-Ausflug 18:00 Eine besondere Stadtbesichtigung der Altstadt. 20:00 Eröffnungszeremonie Freitag, 23. Mai : Wettkampf : Preisverleihung (spezielle Medaillen limitierter Auflage eines Krakauer Künstlers). 19:00: Treffen mit der Historischen Bürgerwehr. Sobota, do 16.30: Zawody 17:00: Ceremonia przyznawania medali (limitowane medale artysty z Krakowa) 20.00: Bankiet poŝegnalny z przedstawicielami miasta Krakowa Saturday, May :00 hours: Competitions. 17:00 hours: Awards Ceremony (limited Edition Medals special made by an artist) 20:00 hours: Gala Closing Banquet with Officials of Cracow. Samstag, 24.Mai : Wettkämpfe 17.00: Preisverleihung (Medaillen limitierter Auflage eines Krakauer Künstlers) : Gala Banquet mit Repräsentanten der Stadt Krakau. Niedziela, Specjalne zwiedzanie Wawelu Odjazd delegacji Sunday, May 25th, :00 Special and closed visit of the Old Castle of the Polish Kings Wawel Departure of delegations. Sonntag, 25. Mai Extra-Besichtigung des Krakauer Königschlosses Wawel Abfahrt der Delegationen

15 Uberti Cup Tilmeld dig nu! og deltag i lodtrækningen af årets Uberti Cup præmie. 15

16 Rendez Vous i Rold Skov Rendez Vous for Sortkrudtsskytter I gamle dage samles cowboys, guldgravere og trappere, når dyrenes pels var dårligst i foråret. Man beretter om sine bedrifter og udveksler erfaringer om f.eks. jagt. man spiste sammen, festede og afholdte konkurrencer. Nogenlunde tilsvarende kunne man opleve i Rebild Bakker i Rold Skov d. 9. september. Dette Rendez Vous for Sortkrudtsskytter var arrangeret i samarbejde mellem Rebild Selskabet og De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab. Det var andet år i træk vi har lavet sådan et Rendez Vous for Sortkrudtsskytter og i år deltog 15 medlemmer af De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab i dette arrangement. Der blev berettet om skydninger man havde deltaget i årets løb samt udvekslet erfaringer omkring våben. I løbet af eftermiddagen blev der affyret flere saluter med løst krudt der gav genlyd over hele Rebild Bakker. Der blev afholdt konkurrencer i bueskydning kastning med økse og så blev den mest sjove udklædt udpeget. Det var publikum der havde valgt hvem der skulle vinde som den mest sjove udklædte person. Der blev lavet Bisongryde a la Rebild over bålet og der var mange besøgende der spurgte om hvad et Rendez Vous var og hvad vi ellers lavede som Sortkrudtsskytter. Disse spørgsmål blev besvaret og alle havde en god eftermiddag. Denne weekend var der også Farsøtræf samt skydning på Sjælland, disse to store arrangementer (Farsø træffet har været i mange år) ligger begge i samme weekend. Men hvorfor kan man ikke snakke sammen om at lægge dem i to forskellige weekender, så flere kan besøge og deltage i dem. Jeg selv nåede at besøge og deltage i to arrangementer, nemlig Farsø træf og så Rendez Vous i Rebild Bakker. Vi snakker allerede om nu at lave næste års Rendez Vous for Sortkrudtsskytter over to dage, men bare på et andet tidspunkt end i den første weekend i september. Med mange Rendez Vous hilsner Per Jacobsen De Broderlige danske Forladerskytters Selskab 16

17 17

18 Winchester model 1894 Jeg har fået nyt legetøj. Nærmere betegnet en Winchester 1894 riffel i kaliber Det foregik på den måde, at forrige gang der var Vandelmesse, havde jeg gået ørkesløs rundt i salen i flere timer uden at finde noget interessant. På et tidspunkt fik jeg den ide at gå op på balkonen. Det er noget der normalt ikke kan betale sig, da der sjældent er noget af interesse her. Og hvad ser jeg: på an stand ligger der et Garrand gevær, en Browning HP pistol og --- -haleluja--- en Winchester 94 riffel. Nå-ja tænker jeg, det er nok en af de sædvanlige 30-30ere. Ligesom for at bekræfte mig selv i min forudanelse, kastede jeg et blik på løbet lige foran kammerenden. Det var næsten som at få et elektrisk stød. For hvad stod der: WCF. En løbslampe blev smidt ned i løbet. Det var spejlblankt. Så faldt mine første og sidste ord til sælgeren. - hvad koster den. Det var selvfølgelig et chok for mig at høre prisen. Det er det jo altid. Og med en fart der vil forbløffe alle dem der kender mig, fik jeg halet muldvarpeskindet frem, og selv om det gjorde ondt, meget ondt, måtte jeg lægge mine surt tjente jyske dollars på bordet. Nu er der nok nogen der vil mene at en Winchester 1894 ikke er en sortkrudts-riffel. Men det er den faktisk. Den er 18

19 konstrueret af J.M. Browning, som i begyndelsen af 1894 solgte patentet til Winchester, der straks satte den i produktion. Det første år kun i de to sortkrudt kaliber og Først året efter, i 1895, kom den i de to røgsvage kaliber, først og nogle måneder senere i det verdenskendte 30-30, der skulle udvikle sig til at blive den til i dag mest solgte jagtriffel kaliber i verden. Man anslår at der er solgt mere end 10 millioner rifler i dette kaliber. Og de produceres stadig. I 1902 kom riflen i endnu et kaliber, nemlig 32 Winchester Special, som må siges at være noget af en hybrid. Kaliberet blev fra fabrikkens side kun ladet med røgsvagt krudt, men riffelløbet konstrueret så det kunne skyde både med røgsvag og sortkrudt. Man gav kuglen samme diameter som i patronen og løbet den samme riffelstigning som 32-40, nemlig 16, hvor den i er 12. Som hylster anvendte man med halsen udvidet til.32. Grunden til at man gjorde det var, at også dengang var der mange skytter der genladede deres patronhylstre, men på daværende tidspunkt var røgsvagt krudt endnu ikke i fri handel, og man var derfor henvist til at genlade med sortkrudt. På grund af den korte riffelstigning på 12 kan kaliberet ikke skyde med sortkrudt. Nå, men nu tilbage til min nyerhvervelse. Kalibrer var jeg bekendt med i forvejen, nemlig i form af en Winchester 1885 Hi-Wall, som jeg har særdeles gode erfaringer med, så patronerne havde jeg allerede. 1894`eren blev derfor taget med på skydebanen ved først kommende lejlighed, for at blive afprøvet. Riflen blev fyldt op med patroner, sigtet på skiven og taget aftræk. Og hvad skete der? Ingenting, absolut ingenting. Det viste sig nemlig at slagstiften manglende. En opringning til sælgeren afslørede at riflen siden krigen havde stået på et nu nedlagt museum i Odense. Det er formentlig museet der, af sikkerhedsgrunde, har fjernet slagstiften. Nå men så måtte jeg altså en tur til bøssemageren. Forsynet med en splinterny slagstift, og forhåbning om, at nu virkede det, gik turen atter til skydebanen. Og nu var der sandelig kommet liv i den gamle skyder, det ene skud bragede efter det andet. Men 19

20 Winchester model 1894 ak, endnu en skuffelse. På kun 50 m. afstand slog kuglerne på tværs. Nu begyndte jeg at blive alvorligt bekymret. En nøje undersøgelse af løbet viste at det er fuldstændig fejlfrit, nærmest som nyt, selvom riflen er fremstillet i Der kunne altså kun være én ting i vejen, nemlig løbets diameter eller gangkaliber. En overstørrelse kugle blev banket gennem løbet. Det viste sig at den målte.379. De kugler jeg havde skudt med målte kun.377. Altså en understørrelse på kun 0.002, hvilket svarer til 0,05mm. Kunne det virkelig være nok til at riflen ikke kunne skyde? En granskning af katalogerne viste, at det eneste alternativ, til den Lyman kugle # som riflen ikke kan skyde med, er en Lee kugle # RF, hvor fabrikken oplyser kuglens diameter er.379. En sådan blev derfor anskaffet. Det viste sig at de støbte kugler målte.381. Da det er lidt for meget, kalibrede jeg kuglerne til.379 da de ellers ikke kan gå i riflens patronkammer. Det viste sig at det lige var sagen. Nu skyder riflen, på 100m., konstant 5 skuds grupper men en spredning på 5 cm. eller derunder. Men også kun 5 skuds grupper. Så snart jeg skyder flere skud, uden mellemliggende afkøling, falder træfpunktet. Det er et fænomen jeg kender fra alle de lever-action rifler jeg har skudt med. Det skyldes rørmagasinet under løbet. Når løbet bliver varmt udvider det sig. Rørmagasinet, der sidder fast på løbets underside, bliver ikke varmt og udvider sig derfor ikke, og medvirker vel også til at afkøle løbets underside, hvorimod løbets overside bliver varmt hvorved det strækker sig. Det får træfningen til at falde lavere. Det er et naturfænomen der ikke er noget at gøre ved, og som man må lære at leve med. Og i hvert fald er jeg utrolig glad for den riffel. Når disse linier læses befinder jeg mig Canada, midt oppe i British Colombias Rocky Mountains, hvor jeg skal arbejde som en blanding af naturvejleder og cowboy. Med mig har jeg min gamle Winchester 94 samt min Schofield cal. 45 revolver. N.B. Lige til slut et lille tips. 20

21 Såfremt man ikke kan leve uden en Winchester 94 i cal , er der masser af nyere brugte Winchester karabiner i cal til salg for en pris af omkring 2ooo kr. For en pris af ca kr. kan man få bøssemager N.P. Nielsen i Vildbjerg til at pibe den om til cal Slut for denne gang see ya` later Buddy Duemanden N.B.-N.B. Se i øvrigt: Juledigt af pige på 11 år Julen er en dejlig tid man møder mennesker hid og did Til jul Maria Vor Herre fødte og mange mennesker Jesus mødte Det var lidt synd for Kongen her at han skulle fødes et sted som der Jesus blev født i en stald i Betlehem mellem dyr og skarn og en lugt så slem Hyrder og vismænd blev gæster hos ham og det var heller ingen skam Vismændene kikkede på stjernen op og gik så vejen til Jesus uden stop Til ham gav de gaver og sære ting inden længe sprang Jesus rundt omkring Julen er Jesus fødselsdag på denne dag skal alle slappe af Glædelig jul til dig og dine siger jeg fra mig og mine 21

22 Kursus Genladnings kursus i Esbjerg! Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning afholdes der genladnings kursus på Esbjerg Skyttecenter, Mådevej 113, Esbjerg Søndag den 24/2 kl Pris for deltagelse kr. 550,-, hvilket indeholder forplejning hele dagen, samt kursusbevis. Tilmelding senest den 15/1 til: Paul Wahls Due, tlf

23 Søndag den 9. december Kl 09:00 På Københavns Skyttecenter, Kalvebod Selinevej 5 For nærmere information og tilmelding: Kontakt: Kurt Kjær på tlf En mere uddybende beskrivelse af Juleskydningen den 9. december vil komme på et senere tidspunkt. Hold øje med hjemmesiden. 23

24 Indbydelse til juleskydning i Esbjerg Arrangeret af Ribe Stift Sortkrudskytter Lørdag d. 19. januar kl. 10 Der bliver afholdt en uformel konkurrence i skydning med riffel og revolver, såvel for som baglader. Det vigtigste er som sædvanlig spisningen, der som altid består af gule ærter med diverse tilbehør. Kaffe, øl og vand kan købes til rimelige priser. Herudover forventer vi, at kunne servere æbleskiver og gløgg. Der vil også være plads til handlende, såvel private som professionelle, så har du noget til salg eller bytte er du velkommen til, at medbringe det. Det forventes, at alle møder op i en til lejligheden passende fantasifuld påklædning. Tilmelding og betaling sker til: Klaus Nielsen Hejmdalsalle Esbjerg Ø Tlf

25 Juleskydning Esbjerg fortsat: Der kan betales på netbank m. m til den danske bank: reg 1541 konto Husk og sende en mail ved netbanks overførelse til: med navn og adresse. Tilmeldings frist d Der modtages ikke efter tilmelding. Med venlig hilsen Sitting Cowboy 25

26 Stumpebørsen Pinfire Kan skaffe ladekomponenter for Pinfire i 7, 9, 11/12 millimeter. Ta kontakt for eventuell prisforespørsel. Mvh Gudvin Skogen Granly, Veastad 5568 Vikebygd Cell:

27 Køb og Salg Sælges : Orginal Colt Dragoon 2. generation, unfired. kr. 5000,- Uberti/schofield kal. 45. Næsten ubrugt, som ny. kr. 5000,- Oldtimer westernsadel i fin stand. Meget dekorativ. (kan selvfølgelig også bruges til ridning). kr. 3500,- Henveldelse: Paul Wahls Due, tlf

28 Set og Sket 28

29 Udenfor Herlev-hallen havde et forventningsfuldt publikum taget opstilling i en lang lang kø. Præcis kl. 10:00 gik dørene op og folk strømmede ind. Udstillingen var fordelt i 2 haller. Våben, uniformer, bøger, billeder og meget andet lå klar til nærmere granskning. Det var spændende og se på alle de spændende rare gamle sager. Dog ser man en tildens til en stigende deltagelse af udstillere af 2nd World War effekter. Priserne var rimelige, men jeg havde ikke råd til noget i denne omgang så det blev kun til en kikker. Bo Herbst 29

30 Landgangen ved Vedbæk den 16. August 2007, som det skete for 200 år siden i Sjællandske Frivillige Corps, Sjællandske historiske artillerie og feltcorps var mødt talstærkt op for at give Durham 68th Light Infantry Display Team en varm velkomst. Der var varmt bly til alle! Foto: Bo Herbst 30

31 31

32 Broderet stofmærke ca. Ø 85 mm Kr. 40 Klistermærke ca. Ø 90 mm Kr. 12 Emaljemærke Brochenål Ø 28 mm Kr. 50 Knaphuls Ø 19 mm Kr. 20 Klistermærke til krudtskabet 15x21 cm ell. 21x30 cm. Kr. 50 Kr. 75 B Mærkerne kan bestilles hos: Palle Mallinger - Girokort til betaling medsendes Maskinel magasinpost ID nr Afsender: Jørgen Andersen Hundige Strandvej Greve

Marts 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

Marts 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang Marts 2007 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens side Så er det nye nummer af Krudtslam på gaden. Dette nummer byder bla. på Invitation til Regions Mesterskab, Invitation

Læs mere

AUGUST 2006 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG

AUGUST 2006 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG AUGUST 2006 3 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG 1 REDAKTØRENS SIDE EFTERLYSNING! Vi søger en person som vil påtage sig at være REDAKTØR AF KRUDTSLAM Du skal have kendskab til In Design,

Læs mere

Juni 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

Juni 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang Juni 2010 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er juni bladet på gaden. Denne gang noget senere end det plejer at udkomme, men det er pga. at der skulle referat af

Læs mere

April 2013. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 35 Årgang

April 2013. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 35 Årgang April 2013 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 35 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1. 2013 på gaden og der er taget hul på en ny sæson rundt omkring på skydebanerne. Uberti Cup 2012/13

Læs mere

Maj 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Maj 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang Maj 2012 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 2. 2012 på gaden og sæsonen for sortkrudtsskydning rundt omkring i landet, er rigtig kommet igang. Nu

Læs mere

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs Svejbæk, Vestjyske,

Læs mere

Maj 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Maj 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Maj 2008 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side I Krudtslam Marts 2008 blev Leo udsat for et kraftigt angreb i Speakers Corrner. Leo blev ikke underrettet om dette angreb,

Læs mere

Maj 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang

Maj 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang Maj 2011 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 33 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 2 på gaden og foråret er kommet. Så er der gode muligheder for at komme på skydebanen, efter en lang

Læs mere

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Marts 2008 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side Årets første Krudtslam i 2008 har endnu engang været udsat for ændringer. Denne gang drejer det sig om Stævnekalenderen.

Læs mere

September 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

September 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang September 2009 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Så er september bladet på gaden. Med rapporter fra sommerens stævner og indbydelse til nye. Jeg har nu været redaktør

Læs mere

Marts 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Marts 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang Marts 2012 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1. 2012 på gaden og vi nærmer os snart sæsonen for de forskellige sortkrudtsstævner rundt omkring

Læs mere

Marts 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

Marts 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang Marts 2010 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er marts bladet på gaden. Med de første indbydelser til stævner rundt omkring i landet her i 2010. Der skal afholdes

Læs mere

Der er 3 kalibre jeg vil anbefale, da det er de mest brugte kalibre i norden og nok i det meste af Europa. Det drejer sig om: 6,5x55.

Der er 3 kalibre jeg vil anbefale, da det er de mest brugte kalibre i norden og nok i det meste af Europa. Det drejer sig om: 6,5x55. Inden du køber en riffel, skal du finde ud af hvad den skal bruges til. Hvad har du mulighed for at nedlække af vildt, og hvilket terræn skal du jage på. Dette er også bestemmende for dit sigtemiddel i

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter. Krudtslam. Krudtslam. Kastellet

Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter. Krudtslam. Krudtslam. Kastellet Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter Krudtslam Krudtslam 28. årgang. 28. årgang. nr.2. nr.2. maj maj 2006. 2006 Kastellet Redaktørens side : Sikkerhed på

Læs mere

December 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

December 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang December 2009 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Så er der kommet en ny redaktør på Krudtslam og hvem er så det. Navnet er Per Jacobsen og jeg har været medlem af

Læs mere

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang December 2010 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er december bladet på gaden og dermed sidste nummer af Krudtslam for 2010. Til denne udgave af Krudtslam, har jeg

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Indhold i dette nummer :

Indhold i dette nummer : Indhold i dette nummer : Krudtkassen side 4 5 Indbydelse til Uberti Cup side 6 Tilmeldingsblanket til Uberti Cup side 7 Regler for skydning til Uberti Cup side 8 9 Ny håndbog for sortkrudtsskytter side

Læs mere

September 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

September 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang September 2012 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 3. 2012 på gaden og der har været afholdt flere sortkrudtsstævner rundt omkring i landet. Bl.a.

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011.

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Politiets Idrætsforening Viborg har i samarbejde med DPIF.s skydeudvalg fornøjelsen at indbyde alle medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund

Læs mere

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk Page 1 of 10 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. Bestemmelser om særligt

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Referat af repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtsskytter Afholdt på Brobyværks Kro d.7. maj, 2016. Deltagende foreninger: Blicheregnen, Bornholmske, DBDFS, Djurs, Falsterske,

Læs mere

Og til alle jer andre ønsker jeg, gode skud og hold krudtet tørt!!!

Og til alle jer andre ønsker jeg, gode skud og hold krudtet tørt!!! 5HGDNW UHQVVLGH 9HONRPPHQLYRUHVMXELO XPVnUIRU 'DQVNH6RUWNUXGWVVN\WWHU Bestyrelsen har hertil ønsket et nyt og andet Layout af bladet og jeg håber, at dette ønske nu er blevet tilfredsstillende opfyldt.

Læs mere

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben i forbindelse med afvikling af Museum

Læs mere

55. Årgang November 2016 Nr.4

55. Årgang November 2016 Nr.4 55. Årgang November 2016 Nr.4 Julen nærmer sig, og masser af travlhed og mange gøremål vil uden tvivl komme til at præge hverdagen. Ser vi tilbage på tidligere år, så bliver i år nok ikke anderledes. Vi

Læs mere

December 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

December 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang December 2008 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side Endnu et godt år er ved at rinde ud og jeg er beriget med dejlige minder fra de mange skytteforeningers aktiviteter,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2011 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005 Nr. 4 oktober kvartal 2005 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Geværstart på stadion Den 6. oktober begynder sæsonen for geværafdelingen på Lyngby Stadion. Kl. 18.30 for børn og juniorer og kl.

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Marts 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

Marts 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang Marts 2009 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Året første nummer har flere indlæg med gode råd til temaet Western skydning. Der er ladekursus den 18. april og et igen

Læs mere

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på 54. Årgang Januar 2015 Nr. 1 BANKO 11. FEBRUAR NAIS SKYDNING JANUAR - APRIL HANDICAP OG SPISNING LANDSSKYDNING JANUAR - APRIL Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017.

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017. UDSTILLER MANUAL Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS 4.-5. februar 2017. Tak for din interesse i en stand hos CPH ART WORKS! I denne udstiller manual finder du

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner 1. Generelt a. Nærværende regelsæt danner grundlag for Dansk Skytte Unions (DSkyU) skydeudvalgs (SKUD) og Dansk Skytte Union sportschef (SPC) udtagelse

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

September Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

September Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang September 2007 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens Dette nummer af Krudtslam er udvidet med 10 sider grundet mange resultatlister. Bladet byder også på lidt små justeringer.

Læs mere

3. Kvartal Hos Steen Møller Se kørevejledning på bagsiden.

3. Kvartal Hos Steen Møller Se kørevejledning på bagsiden. Aquila nr. 99 3. Kvartal 2009 Næste mødedag Søndag den 29 November kl. 10.00 Hos Steen Møller Se kørevejledning på bagsiden. Bestyrelsen: Formand: Persondata bliver ikke vist i dette offentlige blad. 2

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Maj 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

Maj 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang Maj 2007 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens side Nu, hvor sommertiden er sat og foråret er stærkt på vej, er det tid til at få udnyttet de lyse tider på skydebanen. Sigtet

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011.

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Formanden bød velkommen og foreslog Per Jacobsen som dirigent. Per blev valgt Som stemmetæller blev valgt

Læs mere

Marts 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang

Marts 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang Marts 2011 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 33 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1 på gaden og dermed er vi godt i gang med 2011. Efter en lang periode med sne, slud og svære muligheder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse STEEL CHALLENGE REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Steel Challenge-skydninger efter regler der er udarbejdet på baggrund af de regler der er gældende for

Læs mere

December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang December 2012 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 4. 2012 på gaden og vi har taget hul på årets sidste måned. Forude venter der nogle måneder med

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Jubilæumsnåle til SKL-skytter

Jubilæumsnåle til SKL-skytter Nr. 2. April kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Jubilæumsnåle til SKL-skytter Ombygning på stadion er færdig og sæsonen er i gang Skytten nr. 2, april kvartal 2007 Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november. DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. Nr. 4. oktober kvartal 2015

HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november. DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. Nr. 4. oktober kvartal 2015 Nr. 4. oktober kvartal 2015 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby DM sølv til SKL i sekund skydning for veteraner. HUSK Våbeneftersyn Onsdag d. 21. oktober Onsdag d. 24. november Geværer Pistoler

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 4. oktober kvartal 2009 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Våbeneftersyn! Så er det tid for det årlige våbeneftersyn. Læs mere side 5. Pistol: tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 Gevær: torsdag

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

Drigstrup Jagtforening. Kreds 5

Drigstrup Jagtforening. Kreds 5 Drigstrup Jagtforening Kreds 5 VINTERPROGRAM 2008/2009 2 Salonskydning Salon skydning I Dalby. 14-01-09 kl. 19.00 (Hindsholm) 11-02-09 kl. 19.00 (Drigstrup) 11-03-09 kl. 19.00 (Nordskov) M ESINGE TAXI

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere