Sådan transporteres våben og ammunition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan transporteres våben og ammunition"

Transkript

1 Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej Bredsten 1

2 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen nr af den 22/ ) Våbenbekendtgørelsen (Bekendtgørelsen om våben og ammunition nr. 997 af den 19/ med senere ændringer) Våbencikulæret (Cirkulære nr af 15/ om våben og ammunition mv) Beredskabsstyrelsen har regler om transport af farlig gods læs mere på DGI skydning udgiver hermed en pjece om, hvordan våben og ammunition ifølge loven skal transporteres. Det er vigtigt, at foreningerne har styr på det i en tid, hvor der er stor bevågenhed omkring våben. Samtidig håber vi, at pjecen kan være med til at give et overblik på området. Det er et mål, at DGI skydning og landets mange skytteforeninger fortolker reglerne i overensstemmelse med Politiet. Udgivet marts

3 Regler for transport af foreningsvåben For at du lovligt kan transportere andre våben end dine egne, når du deltager i skydekonkurrencer, træning og andre øvelsesskydninger, skal du være forsynet med en transporttilladelse. Tilladelsen skal være udstedt af et bestyrelsesmedlem af din skytteforening - en såkaldt SKV1-godkendt person. For at du kan få udstedt en transporttilladelse, er det en betingelse, at du er godkendt til det. Enten ved at du bliver SKV3- godkendt af Politiet, eller ved at du har et våbenlegitimationskort til dit eget/egne våben. Du skal endvidere være fyldt 16 år, hvis du skal transportere en riffel, mens aldersgrænsen er 18 år, hvis du skal transportere en pistol eller revolver. Husk at medbringe følgende: Din transporttilladelse Din SKV3-godkendelse eller våbenlegitimationskort Det vil være klogt at have legitimationspapirer med dig, da du skal kunne legitimere dig Reglerne for transport af våben omfatter IKKE luftvåben generelt men gælder dog for CO2/kulsyredrevne luftvåben 3

4 Et bestyrelsesmedlem - en såkaldt SKV1-godkendt person - kan kun give en transporttilladelse til et medlem af sin egen forening Regler for transporttilladelsen En transporttilladelse udstedes på en særlig blanket. Der skal angives udstedelsesdato, formål og udløbsdato. En transporttilladelse kan kun udstedes til et bestemt stævne, kursus etc. fra dagen før til dagen efter stævnet. Når du transporterer våben, skal du efterlade en genpart af transporttilladelsen i din forening. Transporttilladelsen kan gælde våben tilhørende (Bekendtgørelsen 11): Skytteforeningen Et af skytteforeningens medlemmer En anden skytteforening under samme hovedorganisation Et medlem af en anden skytteforening under samme hovedorganisation 4

5 Transport af våben på skydebane eller i terræn Når du bærer et våben synligt, skal du bære det med mundingen pegende opad. En sikkerhedspløk* skal vise, at våbnet er tomt, og desuden skal magasinet være taget ud. Dette gælder, når våbnet ikke længere er under banekommandørens**/stationschefens kommando det vil sige, både når du bærer våbnet eller stiller det fra dig. Pistoler/revolvere må transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen. Reglerne om sikkerhedspløk er fastsat af DGI og følger ikke lovgivningen. * Sikkerhedspløk: En sikkerhedspløk er en genstand, der signalerer til omgivelserne, at våbnet har været kontrolleret, og derfor ikke er ladt. Sikkerhedspløkken skal være lavet i en udformning, som gør, at låsen/bundstykket ikke kan lukkes, og at der ikke kan være patroner i kammeret. Til revolvere skal sikkerhedspløkken fremstilles, så der ikke kan være patroner i tromlen. Hvis revolveren er konstrueret, så der ikke er plads til en sikkerhedspløk mellem tromlen og slagstiften, så skal våbnet bæres med tromlen slået ud, og sikkerhedspløkken skal forhindre, at tromlen kan lukkes. Sikkerhedspløkken skal tydeligt kunne ses i våbnet og være fremstillet i stærkt afvigende farver. ** Banekommandør: Den person, der er udpeget af skydelederen til at forestå skydningen på en skydebane/et skydebaneafsnit, skal være mindst 18 år og være rutineret skytte. 5

6 Transport og opbevaring af våben uden for skydebane eller terræn Når du transporterer skydevåben og ammunition, gælder det altid om at skabe så lidt opmærksomhed som muligt. Du skal altid transportere våben i kuffert eller foderal. Du må ikke transportere våben i side- eller skulderhylster på kroppen. Hvis du opbevarer våben i en aflåst bil, skal våbnet være tildækket eller opbevaret i bagagerummet. Du bør udvise stor forsigtighed i den slags situationer det vil sige, du skal vurdere, om våbnet opbevares forsvarligt i forhold til parkeringsstedet samt parkeringstiden. 6

7 Privattransport af ammunition Ifølge Beredskabsstyrelsens regler må du som privatperson transportere op til 80 kg (brutto) farligt gods i bil uden at være omfattet af reglerne om vejtransport af farligt gods. Det betyder, at fx et bestyrelsesmedlem af en skytteforening må transportere 80 kg brutto ammunition til foreningen uden at have en farligt-gods uddannelse - et såkaldt ADR-bevis. NB: Vær opmærksom på, at en reservedunk med brændstof også tæller som farligt gods, og at dunkene skal være UN-godkendte og højst må indeholde 60 liter. Samme mængdegrænse gælder for andre brandfarlige væsker med et flammepunkt under 23 o C NB: Du må ikke samtidig transportere fyrværkeri Har du farlig-gods uddannelse - ADR bevis - gælder andre regler. Undersøg venligst selv disse regler. 7

8 Kaliber.22 ammunition Så meget er 80 kg Ammunition skal være beregnet til personligt brug - herunder til fritids- og sportsaktiviteter. Den skal være emballeret til detailsalg eller i UN-godkendt emballage. Ammunition skal som hovedregel være emballeret i den originale emballage, som kan købes i butikkerne. Du skal håndtere godset med omtanke og forsigtighed og sørge for, at det er surret forsvarligt fast under transporten eller er placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig. Det kan være svært at forestille sig, hvor meget 80 kg ammunition er. Hvis man regner i cal..22 patroner, svarer det til patroner eller fire kasser og to pakker. 8

9 Transport og opbevaring af ammunition Du må transportere den ammunition, du selv skal bruge. BRSreglerne skal dog overholdes. Hvis du som privatperson transporterer ammunition i bus, må du medbringe op til fem kg (brutto) ammunition uden at være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods. Ammunitionen skal være emballeret til detailsalg eller i UN-godkendt emballage. Du skal håndtere ammunitionen med omtanke og forsigtighed. Så meget ammunition må du opbevare Privat må du uden særlig tilladelse fra Politiet opbevare op til 1000 langdistance- og 5000 kortdistancepatroner i de kalibre, du som skytte har tilladelse til via dit våbenlegitimationskort. Rigspolitiets konklusion på kort- og langdistancepatroner er følgende: Ammunition, der bruges til skydeprogrammer på distancer op til 50m, er kortdistanceammunition. På distancer over 50m anvendes langdistanceammunition. 9

10 9 mm og.6,5 Så meget er 80 kg Skal du transportere.6,5 langdistanceammunition, må du have seks kasser og 7 pakker á 50 stk med. Det giver i alt 3350 patroner. Skal du transportere 9 mm patroner, må du have 5900 patroner med. Det svarer til fem kasser og 18 pakker patroner. 10

11 Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej Bredsten 1 Læs også pjecen: Sådan opbevares våben og ammunition 71027_Opbevaring af våben.indd 1 10/09/ Erhvervsmæssig transport af våben og ammunition Hvis du overlader våben eller ammunition i en andens varetægt, er det dit ansvar, at modtageren lovligt kan transportere dette. Det er Politiet, der udsteder en godkendelse. Det er dyrt at få våben eller ammunition transporteret med en vognmand, fordi chaufføren/vognmanden skal godkendes til transport af våben og ammunition. Sådan opbevarer du foreningsvåben privat Du må kun opbevare skydevåben midlertidigt i dit hjem fra dagen før til dagen efter, at et formål er opfyldt ( 22 i BEK). Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåst gemme eller fastlåst til mur eller lignende. De skal tillige opbevares et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares særskilt i et aflåst gemme. Du må midlertidigt opbevare ammunition til de våben, der står på din transporttilladelse. 11

12 12

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

DE DANSKE SKYTTEFORENINGER DE DANSKE SKYTTEFORENINGER Sikkerhedsbestemmelser for skydning under De Danske Skytteforeninger 1/16 OKTOBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 3 KAPITEL 2 Sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Guide til Træningsmakker

Guide til Træningsmakker Guide til Træningsmakker Du har fået endnu en medlemsfordel på hjemmesiden: Træningsmakker. Med træningsmakker kan du se, hvilke hold din træningsmakker skal på, I kan booke hold på hinandens vegne, I

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Juni 2015 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. You are wanted Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Har du mod på og tælle, sælge skydeserier, eller måske være banevagt, så er det

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Psykiatrien Region Sjælland og Vordingborg Kommune 2014 INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer

Læs mere