34. årgang nr. 1 Forår år. med fri abort børn i Danmark slap aldrig gennem nåleøjet. Leder side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang nr. 1 Forår 2013. 40 år. med fri abort 735.000 børn i Danmark slap aldrig gennem nåleøjet. Leder side 3"

Transkript

1 RFMnyt 34. årgang nr. 1 Forår år med fri abort børn i Danmark slap aldrig gennem nåleøjet Leder side 3

2 Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Jérôme Lejeune Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv (RFM) er en uafhængig dansk græsrodsbevægelse, som arbejder på grundlag af Lejeune-erklæringen. Den franske genetiker Jérôme Lejeune ( ) var en af det 20. århundredes betydeligste biologiske forskere og modtog i 1962 Kennedyprisen. Han var professor i fundamental genetik ved René Descartes Universitetet i Paris og medlem af Det pavelige Videnskabernes Akademi. I slutningen af 1950 erne opdagede han det ekstra kromosom (trisomi 21), som forårsager mongolisme. Han var dermed den første genetiker, der identificerede en arveligt bestemt sygdom. Lejeune var gennem hele sin karriere en utrættelig og frygtløs fortaler for livets sag. Som kristen læge og forsker fastholdt han, at ethvert menneskeliv fra befrugtningsøjeblikket til en naturlig død har krav på ubetinget respekt og således aldrig må gøres til et middel eller til et forsøgs objekt. Lejeune-erklæringen Fra befrugtningsøjeblikket, dvs. det tidligste øjeblik af biologisk eksistens, er barnet et menneske, et selvstændigt individ, genetisk forskelligt fra moderen, som giver det næring og beskyttelse. Fra befrugtningsøjeblikket og resten af dets liv er det det samme levende menneske, som vokser, udvikler sig, modnes og til slut dør. Det er i besiddelse af egenskaber, som gør det forskelligt fra alle andre mennesker. Det er unikt og derfor uerstatteligt. Det er lægens opgave at tjene livet fra dets begyndelse til dets afslutning. Den respekt for menneskelivet, som er grundlaget for lægens arbejde, kan således aldrig gøres betinget af patientens alder eller tilstand i øvrigt. Foreligger der vanskelige omstændigheder i forbindelse med en graviditet, er det lægens pligt at gøre sit yderste for at hjælpe både mor og barn. Det strider derfor direkte mod en læges opgave at afbryde et svangerskab i den hensigt at ville afhjælpe sociale, økonomiske, psykologiske eller genetiske problemer. RFM holder liv i debatten Vi forsøger til stadighed at skabe opmærksomhed om alle områder, hvor respekten for menneskelivet er helt eller delvist undergravet. Derfor beskæftiger vi os ikke alene med abortproblematikken, men også med emner som aktiv døds hjælp, reproduktionsteknologi, genteknologi og befolkningspolitik. RFM rådgiver Vi har oprettet en gratis rådgivningstjeneste for gravide. Er du i tvivl, om du magter at gennemføre svangerskabet, eller har du problemer efter en abort så ring til sekretariatet ( ), hvis du vil have en personlig samtale, eller send os en mail: RFM informerer Foruden dette blad udsender RFM gratis informations- og undervisningsmaterialer, som du kan bestille på sekretariatet. Nogle af dem kan downloades fra vores hjemmeside Vi kommer gerne ud på skoler, i foreninger og menigheder med aktuelle debatoplæg og foredrag. Landsbevægelsen Respekt for Menneskeliv Lundby Hovedgade 104, 4750 Lundby cvr.nr.: Ved indbetaling af frivillige bidrag til RFM via netbank: FI-nummer (73) eller: reg. nr konto Tlf.: Hjemmeside:

3 RFM nyt 34. årgang nr. 1 Bladet udkommer tre gange årligt og sendes gratis til alle tilslutttede. Årligt mindstebidrag 125 kr. For familier 175 kr. Redaktion Torben Riis ansvarshavende Redaktionens adresse: Lundby Hovedgade Lundby tlf Fax Hjemmeside: Henvendelser vedrørende medlemsskab, levering af bladet eller adresseændring: Ettie og Morten Jødal Præstemarken 18 Sønderup 9541 Suldrup tlf eller Anvendelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse Tryk: Trykcentret ApS Husk at alle gaver til RFM ud over årsbidraget er fradragsberettigede. RFM indberetter gaver til SKAT, hvis du meddeler os dit CPR-nummer. Et langt sejt træk 40 års ørkenvandring med fri abort. Hvor længe skal det mon vare endnu? Der er næppe tvivl om såfremt det overhovedet bliver muligt at afslutte dette mørke kapitel i Danmarkshistorien at det vil kræve et langt sejt træk, inden vi når dertil, hvor den ubetingede respekt for hvert eneste menneskes liv fra fødslen til en naturlig død er genoprettet. Det, vi er oppe imod, er nemlig alt andet end sund fornuft eller saglige politiske overvejelser. På side 7 kan man læse den kinesiske systemkritiker Chen Guangchengs forklaring på, hvorfor kineserne ikke for længst har opgivet et-barns-politikken, som på længere sigt truer med at underminere landets økonomi. Det er der ikke nogen rationel begrundelse for. Når det ikke er sket endnu, skyldes det, at det netop kan blive et langt sejt træk at afvikle en institution, som har udviklet sig til en industri og en pengemaskine, som hærskarer af kommissærer og bureaukrater lukrerer på. Nogenlunde det samme gør sig gældende i USA, hvor den fri abort har skabt grundlaget for en milliardforretning både inden og uden for landets grænser. Et sådant apparat med så mange ansatte demonterer man ikke fra den ene dag til den anden. Men i Danmark da? Her kan man jo ikke tale om, at abort er blevet en indbringende forretning. Nej, her følger man blot i hælene på de øvrige vestlige lande og afstår fra at tænke selv. Her sluger man den internationale abortlobbys løgnehistorier og propaganda råt. Her efterplaprer man ukritisk de ekstreme feministers paroler og nægter at se, hvad man i virkeligheden gør mod de kvinder, som man henviser til abort... Sagen er, at alle de traditionelle argumenter for at bevare fri abort for længst er faldet til jorden. Nej, vi risikerer ikke overbefolkning, global fattigdom og hungersnød, hvis vi ikke regulerer befolkningstilvæksten med kemikalier og abort. Nej, vi får ikke lykkelige og velfungerende familier, når der kun fødes såkaldte ønskebørn. Det er der intet belæg for at hævde. Og nej, det ufødte barn er ikke en del af moderens krop. Det er bevisligt noget sludder. Og ja, selvfølgelig har vi som samfund råd til at tage imod hver eneste nye dansker og sikre alle børn en tryg opvækst. Vi har faktisk ikke råd til at lade være. Det har økonomerne for længst indset og politikerne som helhed også. De sidste er blot handlingslammede, uhjælpeligt fanget af deres egne bevidstløse retorik. Så ja, det bliver et langt sejt træk. Men vi giver ikke op. Torben Riis

4 Vigtig meddelelse til alle vore læsere: Send os en krone! Hvad er nu det for noget pjat? vil I måske spørge... Men det er faktisk ramme alvor. Læs her hvorfor: Ifølge ligningslovens 8A har alle, der giver en gave til RFM s arbejde det vil sige et eller andet beløb ud over årsbidraget ret til at trække beløbet fra i skat. Efter de nuværende regler foregår det på den måde, at RFM indberetter gavebeløbet og den glade givers personnummer til SKAT. Det gør vi hvert år i januar. Så vidt så godt. Nu kommer vi til problemet: SKAT skal løbende godkende, at gaver fra jer til os er fradragsberettigede. For at vi kan bevare denne godkendelse er der en række betingelser, vi skal opfylde. En af dem er, at der hvert år skal være mindst 100, der giver os en gave ellers mister vi godkendelsen. Den gode nyhed er, at en gave efter de seneste regler er et hvilket som helst beløb fra én krone og opefter! Det, vi har brug for, er altså, at rigtig mange i løbet af året sender os en beskeden gave. Som sagt: én krone er nok. Man behøver ikke være tilsluttet RFM for at give os denne håndsrækning, fordi SKAT netop definerer gaver som alt andet end kontingentet. Husk at anføre, at det er en gave og husk også at anføre personnummeret. Personnummeret behandler vi naturligvis 100% fortroligt. Vi bruger det kun, når vi indberetter gaver til SKAT. PÅ FORHÅND TAK FOR JERES VELVILJE! P.S.: I 2012 har vi modtaget en del også større gaver som ikke er indberettet, fordi vi ikke kender personnummeret. Men det er stadig muligt at indberette ændringer til sidste år, så har nogen fortrudt, så send os nummeret. Er du i tvivl, må du også gerne sende det. Vi vil kvittere for modtagelsen og oplyse, om gaven allerede er ind berettet (helst pr. ). Derimod sender vi ikke automatisk kvittering for de gaver, vi modtager i årets løb. Vi får dannet en kvittering for hver enkelt giver, men støttebeløbet skal jo gerne gå til arbejdet, ikke til porto, og vi kender langtfra alle jeres mailadresser. Nogle ægtepar har sendt os begges personnumre. Efter de gamle regler var det fordelagtigt at samle gaven på det ene nummer, så det gjorde vi. Men nu deler vi lige over mellem begge, hvis vi ikke får anden besked. PPS: En stor og varm tak til de mange, der hjalp os med at nå op over 100 bidragydere i 2012! 4

5 10 cifre, der gør en forske l Skal sent aborterede børn have tildelt et personnummer? Det er et spørgsmål, som er mere end blot en administrativ detalje. Den 15. december i det forgangne år gjorde Kristeligt Dagblad på forsiden af dagens avis opmærksom på, at aborterede fostre, som viser livstegn, får tildelt et personnummer. Det skal tilføjes, at de aborterede fostre, der tales om her, er de fostre, der aborteres efter 12. uge. Det store flertal af fostre, der aborteres inden for 12 ugers-grænsen, er selvsagt ikke i stand til at vise livstegn, eftersom de forinden er blevet flået i småstykker på deres første og sidste rejse gennem en relativt smal suge-curette med endestation i den ventende gulvspand. Anderledes med de sene aborter, som på grund af deres størrelse ikke kan skaffes af vejen på denne måde. Her bliver barnet født og efterfølgende anbragt på et passende sted for at dø. Det har som bekendt i årenes løb givet en og anden jordemoder og sygeplejerske en dårlig mavefornemmelse. Den problemstilling skrev vi om i efterårsnummeret 2012 i anledning af en ny instruks fra Sundhedsstyrelsen, der præciserer, at der bør være en voksen til stede, så længe barnet insisterer på at trække vejret. Men nu tilbage til personnumrene. Det problem vil nogen måske vælge at affærdige som perifert, men når en sådan administrativ detalje alli ge vel påkalder sig opmærksomhed, skyldes det, at den rører ved noget principielt nærmere bestemt diskussio nen om det ufødte barns retsstilling. For hvis man kan få et personnummer, så må man vel også være en person elle r hvad? Dette dilemma fik både sundhedsfaglige pinger og politikere lejlighed til at kommentere i det omtalte nr. af KD. Et gennemgående træk i disse kommentarer var et tydeligt ubehag ved tanken om, at et aborteret foster skulle kunne tildeles rettigheder. Men til beroligelse kan vi med henvisning til Det Etiske Råds redegørelse fra 1990 (Sine Sunesen: Fostre og børn, retlig beskyttelse) fastslå, at det ufødte barn reelt ikke er beskyttet af straffeloven under hele graviditeten. (Faktisk er pandabjørne og andre truede dyrearter langt bedre beskyttet) Det hænger således sammen: I de første 12 uger af graviditeten kan alle børn som bekendt aborteres. Det er udelukkende moderens afgørelse. (Gad vidst om Manu Sareen, som jo også er ligestillingsminister, har planer om at gøre noget ved det. Det var bare en sidebemærkning...). I de næste uger kan barnet aborteres efter ansøgning. Loven sætter ikke nogen bestemt tidsgrænse, men i praksis gives der normalt ikke tilladelse efter 24. uge. Senere er barnet ganske vist ikke truet af abort, men er det af den grund beskyttet af straffeloven? I princippet måske, men ikke når det kommer til stykket. Hvis moderen skader barnet under graviditeten (f.eks. ved at være storforbruger af alkohol eller stoffer) kan barnet ikke senere få tilkendt erstatning ved domstolene. Det samme gælder, hvis en anden person (f.eks. en voldelig samlever) overfalder moderen og derved skader fosteret. Voldsmanden kan retsforfølges, men kun for at have forvoldt moderen skade. Hvorfor? Fordi barnet endnu ikke i juridisk forstand eksisterer. Det er ikke et retssubjekt. Såvidt straffeloven, men hermed er ikke alt sagt juridisk set. Lad os tage endnu et eksempel og sige, at moderen under graviditeten arbejder med skadelige opløsningsmidler, hvilket fører til, at barnet bliver invalideret. Så betragtes barnet pludselig som retssubjekt og kan søge erstatning. Hvorfor? Fordi sådanne tilfælde ikke sorterer under straffeloven, men under arbejdsskadeforsikringsloven, og her står der: Et levendefødt barn, der inden fødslen har pådraget sig en sygdom som følge af moderens arbejde under graviditeten, er forsikret mod følgerne af sygdommen efter denne lov. Det samme problem forekommer i arvelovgivningen. Vi forestiller os denne gang, at en velhavende slægtning har indsat familiens førstefødte i sit testamente, som dermed står til at arve en millionformue. Herefter bliver det hvis moderen har besluttet sig for en sen abort uhyre interessant for hende at konstatere, om barnet viser livstegn ved fødslen. Er det tilfældet, arver barnet nemlig i første omgang formuen. I anden omgang (og den bliver jo så ikke langvarig) bliver det forældrene, der som de nærmeste pårørende arver formuen. Og hvad kan vi så konkludere af alt dette? To ting. For det første, at der i dansk lovgivning ikke findes nogen konsekvent stillingtagen til det ufødte barns retsstilling. Kort sagt, at det sejler. For det andet, at der nok ikke er nogen, der har tænkt sig at gøre noget ved det. Hvorfor ikke? Fordi det er pinligt at henlede offentlighedens opmærksom på, hvad det faktisk er, vi gør. Vi slår børn ihjel. Og det vi vil helst ikke tale om. 5

6 Chen Guangcheng: Menneskelig værdighed, frihed og retfærdighed er vigtigere end økonomiske interesser Den blinde kinesiske menneskerettighedsforkæmper Chen Guangcheng, som i april 2012 med nød og næppe slap ud af Kina sammen med sin famili e, modtog den 29. januar i år Tom Lantos-prisen. Prisen, som er stiftet af det amerikanske kongresmedlem af samme navn ( ) tildeles hvert år en person, som har gjort en særlig indsats for menneskerettighederne, og Chen var med sin utrættelige kamp mod de kinesiske myndigheder, som har kostet ham og hans familie store personlige ofre, en selvskreven kandidat til denne pris. I sin takketale sagde Chen, at det til syvende og sidst er kineserne selv, der må gøre op med det totalitære et-parti-system i landet, men at det samtidig er ekstremt vigtigt, at det internationale samfund ikke opgiver at lægge pres på regimet for at få indført tålelige retstilstande. I den forbindelse understregede han, at man fra vestlig side ikke bør gå på kompromis med menneskerettighederne, uanset at der kan stå betydelige økonomiske interesser på spil. Menneskelig værdighed, frihed og retfærdighed er vigtigere, sagde han. Husarrest og fængsel Chen kom for alvor på kant med de kinesiske myndigheder, da han i 2005 offentligt afslørede, at der alene i Shandong-provinsen, hvor han boede, blev foretaget ca tvangsaborter årligt. Samtidig anlagde han sag mod den lokale administration for at have brugt ulovlige midler i håndhævelsen af et-barns-politikken. Den slags gør man ikke ustraffet i Kina. Chen blev først sat i husarrest og året efter idømt 4 år og 3 måneders fængsel for at have anstiftet uroligheder. Efterfølgende blev han fortsat holdt i husarrest, hvor han og 6 Chen Guangcheng ankommer stærkt medtaget til den amerikanske ambassade i Beijing i april 2012 (foto: Scanpix) hans kone til stadighed blev udsat for grov fysisk vold. I april 2012 lykkedes det ham at slippe uden om vagterne og efterfølgende søge tilflugt på den amerikanske ambassade i Beijing. Men hermed var hans problemer langt fra overstået. Hans flugt faldt nemlig sammen med udenrigsminister Hillary Clintons besøg i Kina, og hun var ikke kommet til Kina for at diskutere menneskerettigheder, men for at fremme amerikanske handelsinteresser. Chen fortalte senere, at han var blevet sat under massivt pres for at forlade ambassaden ikke fra ambassadens folk, men fra andre amerikanske øvrighedspersoner. Resten af historien er velkendt. Chen forlod ambassaden for at blive behandlet på et hospital, og først efter diskrete forhandlinger med en særlig udsending fra den amerikanske regering lykkedes det at få sat Chen og hans kone og børn på et fly til USA, hvor han blev modtaget under stor mediebevågenhed. Flugten Men hvordan bar den blinde Cheng sig ad med at slippe bort fra sit hjem, som var skarpt bevogtet af politiet? Det var da også noget nær et mirakel, at det lykkedes. Hjulpet af sin kone klatrede han i ly af mørket over muren mellem gårdspladsen og nabohuset, men brækkede derved tre knogler i den ene fod. Han famlede sig dernæst frem til naboens svinesti, hvor han blev liggende indtil langt ud på natten uden at turde røre sig. Det lykkedes ham siden at komme uset forbi flere kontrolposter i landsbyen og ned til en flod, som han vadede over. Her fik han husly af en lokal beboer, og via sin mobiltelefon fik han kontakt til sit netværk af aktivister, som ad mange omveje og ofte under dramatiske omstændigheder kørte ham den lange vej til Beijing, hvor han kunne kontakte ambassaden. Kina og et-barns-politikken Chen har siden ved flere lejligheder ytret sig om forholdene i Kina.

7 For nylig lod han sig interviewe af den verdensberømte kinesiske multikunstner og systemkritiker Ai Weiwei i en sær udgave af det britiske magasin New Statesman, som Ai Weiwei havde redigeret. Her bliver Chen spurgt om sit syn på et-barns-politikken og svarer indledningsvis, at den respekt for livet, som traditionelt har været kendetegnende for den kinesiske kultur, i årtier er blevet undergravet af en uciviliseret politisk tankegang og praksis, som også omfatter tvungne aborter. Efter årtier med tvangsaborter, siger han, har folk mistet så godt som al respekt for livet. Chen fortæller videre, at man for at føre et-barns-politikken ud i livet har opbygget et enormt apparat, som påvirker millioner af mennesker og samtidig fungerer som en penge maskine. Hvis en kvinde er blevet gravid uden tilladelse og er gået under jorden, for at myndighederne ikke skal kunne finde hende, bliver hendes naboer i en radius af 50 meter fra hendes hjem draget til ansvar. Det kan være fra 5 og helt op til 20 andre familier, der bliver berørt. Mindst én fra hver familie bliver arresteret og efter følgende sendt til ideologisk genoptræning. Og de skal vel at mærke selv betale for ophold og undervisning, som tillige omfatter daglig korporlig afstraffelse. Naboerne vil derfor som oftest gøre alt hvad de kan for at finde og angive den skyldige. Hertil kommer, at systemets folk for at skaffe sig yderligere indtægter kræver bestikkelse af familierne for at løslade de arresterede ofte flere gange, fordi det ikke er ualmindeligt, at en hjemsendt fange få dage efter bliver arresteret igen. Det vil således, vurderer Chen, blive vanskeligt at afskaffe et-barnspolitikken, da så mange har en klar økonomisk interesse i at bevare den. Lang vej til målet Denne vurdering støttes af grundlæggeren af Kvinders rettigheder uden grænser, den amerikanske advokat Reggie Littlejohn, en af dem, som ihærdigt kæmpede for at få Chen fri givet. Hun henviser til en erklæring fremsat af en top embedsmand, Wang Xia, så sent som den 14. januar i år: Vi må uden vaklen holde fast ved et-barns-politikken som et nationalt middel til at stabilisere den lave fødselskvotient. Det er vores højeste prioritet. Wang Xia er formand for Kinas nationale kommission for befolknings og familieplanlægning. Hans udmelding kom umiddelbart efter, at to fremtrædende eksperter, en demograf og en statistiker, ifølge en rapport fra Reuter havde advaret om, at et-barns-politikken kan bringe Kinas økonomi i fare, fordi den formindsker arbejdsstyrken. At de to eksperter åbenlyst rejser tvivl om et-barns-politikkens berettigelse, får imidlertid ikke Reggie Littlejohn til at mene, at egentlige reformer er på vej. Denne type eksperter, siger hun, går normalt ikke ind for dybtgående reformer. Det de ønsker er snarere en gradvis overgang til en to-børnspolitik. Deres fokus er ikke menneskerettigheder, men de alvorlige langsigtede økonomiske og demografiske konsekvenser af den førte politik. Og hun tilføjer: Det vigtigste i denne forbindelse er ikke, om regeringen vil tillade parrene at få et eller to børn. Problemet er den tvang, som bruges for at håndhæve den ene elller den anden form for begrænsning. Selv med en to-børns-politik vil kvinder stadig blive udsat for tvangsaborter, hvis de bliver gravide uden først at have indhentet en fødselstilladelse. Kinesiske verdensrekorder Kina er i dag med 106 mænd for hver 100 kvinder det land i verden, der har flest mandlige ind byggere. Der mangler således omkring 60 millioner kvinder i Kina. Kina er samtidig det land i verden, hvor dødeligheden blandt piger målt i forhold til dødeligheden blandt drenge er højest i det første år af deres liv: 38,9% for pigerne og 26,5% for drengene. Disse to tal vidner om den diskrimination, piger udsættes for, inden de fylder et år. Af fødselsstatistikkerne fremgår det, at Kina også er det land i verden, hvor der fødes færrest piger: 100 for hver 120 drenge. Pigerne vælges med andre ord fra inden fødslen. Kinesiske kvinder har den højeste selvmordsrate i verden. Kilde: INED (Institut national d études démographiques: 7

8 Kærlighed eller»eutanazi«? Hvordan kan vi med åbne arme tage imod en film, der så åbenlyst propaganderer for eutanasi? Sådan spørger den amerikanske kultursociolog Margaret Morganrot h Gullette (herefter MMG) i sin anmeldelse af den prisbelønnede film Amour på The Guardian film blog. Hendes påstand er, at anmelderne i deres uforbeholdne begejstring for filmens kunstneriske kvaliteter og dens fokusering på det intense kærlighedsforhold mellem de to hovedpersoner overser de farlige over talelseskneb, som er indbygge t i selve handlingsforløbet ikke mindst i filmens slutning, hvor ægtemanden kvæler sin hustru. I filmen følger man et aldrende ægtepar, Anne og Georges, som begge er pensionerede musiklærere. Anne får et slagtilfælde, som hun i første omgang kommer sig over. Senere viser det sig, at problemet består i en blokeret halspulsåre, som kræver, at 8 Amour Denne fransksprogede film havde premiere i Den er instrueret af den kendte østrigske filminstruktør Michael Haneke, der har solide filmsucceser bag sig, såsom Ulvetider (2003) og Det hvide bånd (2009), som vandt Den Gyldne Palme i Cannes samme år. I hovedrollerne ses Jean-Louis Trintignant og Emmanuelle Riva. Amour vandt Den gyldne Palme ved filmfestivalen i Cannes 2012 og blev endvidere nomineret til ikke mindre end 5 Oscars, hvoraf den hjembragte to: for bedste skuespilpræstation (Emmanuelle Riva) og som den bedste ikkeengelsksprogede film. I England, USA og Frankrig og også i Danmark har den fået begejstrede anmeldelser. hun bliver opereret, men opera tionen går galt. Hun bliver delvis lammet og er herefter bundet til en kørestol. Hun får sin mand til at love, at han vil beholde hende hjemme og ikke sende hende på plejehjem, men hendes tilstand bliver snart efter værre. Georges bliver ved med at passe Anne, men belastningen bliver i det lange løb for meget for ham, og til sidst kvæler han hende ved at presse en pude ned over hendes ansigt. I sin analyse af handlingsforløbet viser MMG, hvorledes filmen, som varer i 2 timer og 5 minutter, først omhyggeligt bygger et portræt af Georges op som den altopofrende kærlige ægtemand. Kun to scener peger frem mod hans mentale sammenbrud: den første, hvor han slår Anne, fordi hun nægter at tage føde til sig, den anden, hvor han drømmer, at han bliver angrebet bagfra af en person, der lægger sin hånd over hans mund og næse for at kvæle ham. Denne scene, konstaterer MMG, foregriber den

9 måde, han til sidst dræber Anne på. Men, spørger MMG, hvordan kan publikum nu tage afstand fra hans handling, når de har beundret ham i så lang tid? Hele skildringen af forløbet op til drabet postulerer, at Georges i grunden ikke har noget valg. Det er omstændighederne, der tvinger ham til at tage livet af hustruen, som han jo elsker så højt. Men kan denne fremstilling af problemet stå for en nærmere prøvelse? Ikke ifølge MMG, der påpeger, at ægteparret helt utypisk afslår enhver form for hjælp fra omgivelserne. Stik mod den rådgivnin g, man normalt giver folk, der selv vil påtage sig plejen af en døende ægte fælle, isolerer Georges sig og tager ikke engang imod hjælp og vejledning fra famillens læge, som ellers kunne have ordineret smertestillende medicin til Anne for at gøre hendes sidste tid mere udholdelig. En slutning som denne, hvor en nedbrudt plejeperson begår medlidenhedsdrab, påpeger MMG, forekommer i USA kun i 0,001% af alle tilfælde. Filmen, konkluderer hun, giver til gengæld en så detaljeret og langtrukken skildring af Georges omsorg for hustruen og et så grumt billede af hendes gradvise forfald, at det bliver vanskeligt at tage afstand fra Georges masochistiske valg, ligesom man dårligt nok bemærker, at han i realiteten mentalt er brudt sammen. Den fremstiller et drab som en acceptabel løsning for plejepersonen den legitimerer eutanasi. At en sådan film er blevet lovprist i så vide kredse og dertil så mangelfuldt analyseret, slutter hun, er dybt foruroligende. Ich klage an I 1941 bestilte Hitlers propaganda minister Joseph Goebbels en film hos instruktøren Wolfgang Lieben einer, der skulle motivere den tyske befolkning til at acceptere aktiv dødshjælp. Ideen til projektet kom fra Hitlers personlige læge Karl Brandt, der tillige var Gruppenführer i SS. Brandt blev efter krigen dømt til døden ved hængning på grund af sin medvirken i mordet på mere end fysisk og psykisk handicappede i forbindelse med nazisternes omfattende eutanasiprogram Aktion T4. Filmen Ich klage an blev set med nazisternes øjne en succes. Dens budskab blev ifølge SS-rapporter modtaget med velvilje af et flertal i befolkningen også af lægerne. Kun de kristne kirker, både katolske og protestantiske, tog åbenlyst afstand fra filmen. En anden skarp kritiker af Amour, den britiske læge Peter Saunders, karakteriserer på sin blog Christian Medical Comment filmen som farlig og for førende propaganda for aktiv dødshjælp og trækker en parallel til den nazistiske propagandafilm Ich klage an (Jeg anklager) fra I dette melodrama er det den skleroseramte hustru, der beder sin mand, der er læge, om at gøre en ende på hendes lidelser. Han går med til at give hende en dødelig dosis morfin, mens hans ven (som også er læge) spiller sagte klavermusik i baggrunden. Ægtemanden bliver efterfølgende retsforfulgt for medlidenhedsdrabet på hustruen, og under det videre forløb argumenteres der for, at livsfor længende behandling undertiden er naturstridig, og at det både kan være en ret og en pligt at vælge døden. Filmen slutter med en manende erklæring fra ægtemanden, som (heraf filmens titel) an klager samfundet for at lægge hindringer i vejen for en barmhjertig død. Overtalelsesknebet er her det samme: at fremstille drabet som en kærlighedsgerning og alternativet at lade hustruen dø en naturlig død som en grusom skæbne. Efter krigen blev denne film fordømt af de allierede, tilføjer Saunders, men vor generation er ulykkeligvis langt fra i besiddelse af et tilsvarende mod og dømmekraft. Også danske filmanmeldere har rost Amour til skyerne. Således DR Filmlands Per Juul Carlsen, der kalder den en hyldest til kærligheden. Politiken har givet den 6 hjerter, Ekstra bladet og BT 6 stjerner og Ekko, hvor Klaus Rifbjerg har anmeldt, ligeledes 6 stjerner. 9

10 Belgien: Drastisk stigning i antalle t af eutanasi dræbte, alt imens belgierne overvejer at legalisere eutanasi på handicappede børn og demente Nylige undersøgelser af den belgiske eutanasilovs virkninger har vist, at 32% af indgrebene i Flandern sker uden patientens samtykke, og at 47% aldrig bliver indberettet til myndighederne. Endnu en undersøgelse* har påvist, at sygeplejersker i Belgien ud fører eutanasi, selv om de ifølge loven ikke har tilladelse til det. Ikke desto mindre er der aldrig blevet rejst tiltale mod nogen for at overtræde loven. På grund af de mange uregistrerede indgreb er det vanskeligt helt præcist at fastslå, hvor mange der er tale om. De officielle statistikker viser, at antalle t af indberettede eutanasidødsfald er steget fra 954 i 2010 til 1133 i 2011 og 1432 i 2012 det sidste tal svarende til 2% af alle dødsfald i Belgien. Men de nævnte undersøgelser tyder som sagt på, at de officielle statistikker kun er i stand til at redegøre for ca. halvdelen af de indgreb, der reelt foretages. Undersøgelserne viser endvidere, at kun 12,3% af de læger, som indrømmer, at de ikke indberetter indgrebene, følger de retningslinier, loven foreskriver. De belgiske politikere har reageret på de mange overtrædelser af loven ved i december 2012 at fremsætte et forslag om yderligere afkriminalisering af eutanasi øjensynlig ud fra den filosofi, at jo mindre man forbyder, 10 jo færre problemer vil man få med overtrædelser af loven. Hvis forslaget vedtages, vil tilbuddet om eutanasi fremtidigt også komme til at gælde handicappede børn og personer, der lider af demens. Den amerikanske advokat og forfatter Wesley Smith, som har engageret sig i den internationale kamp mod legalisering af eutanasi, har for nylig skrevet i et indlæg på Euthanasia Prevention Coalition s blog, at det såmænd nok ender med, at belgierne vedtager også at tage livet af børn og demente ved eutanasi for det gør de jo allerede! Smith henviser til en artikel fra det franske nyhedsbureau AFP, hvor chefen for intensivafdelingen på Dronning Fabiolas Børnehospital i Bruxelles, Dominique Biarent, indrømmer, at alle er vidende om, at eutanasi på børn allerede forekommer. Han efterlyser derfor klare retningslinier fra myndighedernes side, men, siger Wesley Smith: Retningslinier for eutanasi er kun til for at skabe en illusion om kontrol. Så snart man har accepteret tanken om at slå mennesker ihjel ved eutanasi, altså at slå ihjel for at forhindre lidelse, dukker problemerne uundgåeligt op. Afsluttende spørger han: Hvad med bare at sige nej og håndhæve loven? Kan det ikke lade sig gøre? Jamen, så kan vi lige så godt også legalisere bankrøveri. Endelig skal nævnes en rapport om den belgiske eutana si-lov som blev udarbejdet af The European Institute of Bioethics i anledning af tiåret for legaliseringen af eutanasi i 2012** Her konstaterer man, at den kommissio n, der varetager tilsynet med loven, ikke just har udvist rettidig omhu og f.eks. ikke grebet ind over for lægeassisteret selvmord, selv om loven forbyder det. Bestemmelsen om, at patientens sygdom skal være uhelbredelig og livstruende, for at den pågældende kan søge om eutanasi, er også i årenes løb blevet fortolket mere og mere liberalt. * De undersøgelser, der er nævnt i dette første afsnit, er offentliggjort i CMAJ (Canadian Medical Association Journal) : ** pdf/ dossier-euthanasia-inbelgium-10-years.pdf

11 Abort øger risikoen for at føde for tidligt Endnu en undersøgelse har vist, at kvinder der har fået abort, har en forhøjet risiko for efterfølgende at føde for tidligt. Undersøgelsen, der er foretaget af forskere på McGill University i Montreal, omfatter kvinder, hvis journaler blev sammenlignet. Her viste det sig, at for de kvinder, der havde fået én abort, var risikoen for at nedkomme for tidligt 45 % større omkring 32. uge, 71% større omkring 28. uge og 117% større omkring 26. uge. Risikoen steg yderligere for kvinder, der havde haft flere end én abort. For tidligt fødte børn har langt større risiko for at blive født med alvorlige defekter: autisme, epilepsi, blindhed, døvhed, åndedrætsbesvær, skader på tarmsystemet m.m. Risikoen er forståeligt nok større, jo tidligere barnet bliver født. To kvinder, der har gjort en forskel to gange! De to retssager, som førte til fri abort i USA i 1973, byggede begge på falske vidneudsagn produceret af abortlobbyen da også gjorde. Hun prøvede senere at få sagen genoptaget, fordi hun følte sig udnyttet, men blev af vist ved domstolene. Jeg mener, at man roligt kan sige, at hele abortindustrien bygger på en løgn. Jeg er fast besluttet på at bruge resten af mit liv på at gøre en ende på den lov, som bærer mit navn. Sådan siger Norma McCorvey (billedet ovenfor) i dag bedre kendt under pseudonymet Jane Roe. For 40 år siden lagde hun navn til den højesteretssag, Roe versus Wade, som bestemte, at der skulle være fri abort i alle stater i USA. Billedet til højre forestiller Sandra Cano, som under pseudonymet Mary Doe lagde navn til den mindre kendte sag, Doe versus Bolton, hvor højesteret samme dag slog fast, at retten til abort skulle omfatte alle ni måneder af graviditen fra undfangelsen til fødslen. Begge kvinder var dengang i 1973 unge, uden uddannelse og fattige og derfor et let bytte for abortlobbyen. Sandra ventede sit fjerde barn og lå i skilsmisseforhandlinger med sin mand. Hendes sagfører fik hende overtalt til at underskrive en erklæring om, at hun ville have abort på grund af sin vanskelige sociale situation. Ellers, sagde han, risikerede hun at miste forældreretten til de tre andre børn. Sandheden var, at hun ønskede at beholde barnet, hvad hun Norma påstod i retten, at hendes graviditet skyldtes en voldtægt. Det var pure opspind, og hun fik heller aldrig en abort, men var i årene efter Roe v. Wade aktiv i abortlobbyen. I dag siger hun: Jeg blev overtalt af nogle feministiske sagførere til at lyve i retten og sige, at jeg var blevet voldtaget. Men det var løgn altsammen, I 1990 erne gik hun over til Pro-Life bevægelsen i erkendelse af, hvad hun havde ladet sig bruge til: Siden dengang er 50 millioner babyer blevet myrdet. Den byrde må jeg bære på resten af mit liv. Begge kvinder var aktive i den nyligt overståede valgkamp, hvor de kritiserede Barack Obama for hans uforbeholdne støtte til abortindustrien. 11

12 Afsender RFM, Præstemarken 18, Sønderup, 9541 Suldrup PP Danmark B RFM s års- og repræsentantskabsmøde 2013 Tid: den 13. april 2013 kl Sted: Sankt Nikolaj Kirkes menighedssal, Kirkegade 58, Esbjerg PROGRAM Årsmøde: Formandens beretning; kassererens beretning; valg til repræsentantskabet forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet; ordet er frit Repræsentantskabsmøde: Valg af medlemmer til bestyrelsen; evt RFM byder alle tilsluttede på frokost tilmelding nødvendig på tlf eller Debatoplæg ved formanden for Det Etiske Råd Jacob Birkler. Efterfølgende diskussion. Denne del af mødet er åbent og gratis for alle interesserede. NB: Alle tilsluttede får deres rejseomkostninger refunderet. Mød formanden for Det Etiske Råd Jacob Birkler som kl taler om AKTIV DØDSHJÆLP debatten, der ikke vil dø ISSN

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Line Vaaben 28. juni 2013 AFSTEMNING: Sundhedsstyrelsen finder ikke anledning til at forbyde rituel omskæring af drengebørn i Danmark,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015. 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs.

Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015. 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs. Prædiken tl 3. s. e. påske, Jægersborg kirke 2015 46 234 (synges af Fyrafenskoret) 305 // 644 654 v.4-5 721 Prædikentekst: Johs. 16,16-22 Sorg og glæde Vi sang tl at begynde med i Kingos fote baroksalme:

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

A og døden. af Henrik Krog Nielsen. Forlaget X

A og døden. af Henrik Krog Nielsen. Forlaget X A og døden af Henrik Krog Nielsen Forlaget X A og døden Forlaget X 1. udgave, første oplag november 2014 2014 Henrik Krog Nielsen Omslag og layout af Henrik Krog Nielsen Bogen er sat i Avenir Trykt på

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

START hvorfor denne familie?

START hvorfor denne familie? START hvorfor denne familie? Kig alle sammen på personen du er sammen med, eller bare en der står ved siden af dig. Bare sådan en 5 sekunder. Tænk så tilbage til dengang du første gang så dem i øjnene.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel.

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel. Herfølge kirke, 2. s. e. trin, 14.6. 2015. Salmer: 745-396 - 292/320-722 369. Nå, så dumper denne Jesus fortælling da ned lige midt i en valgkamp, der er på sit højeste og hedeste netop nu. Hvilket besynderligt

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Christiansborg den 12. oktober 2016] Tale til samråd AG om aktiv dødshjælp og palliation Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPFRE Koordineret med: SPOK

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere