Påskespil. Stort tillykke til Sankt Johannes Gården. Kirsten og Daniel. Skolen i af Nørrebro - april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påskespil. Stort tillykke til Sankt Johannes Gården. Kirsten og Daniel. Skolen i af Nørrebro - april 2010"

Transkript

1 Stort tillykke til Sankt Johannes Gården Skolen i af Nørrebro - april 2010 Fredag den 26. Marts fyldte Sankt Johannes Gården 50 år. Skolens ledelse deltog sammen med mange elever og forældre i festlighederne og glædede sig over at møde så mange til receptionen. Der var underholdning for enhver smag: dans, kor, musik og film om Sankt Johannes Gårdens tilblivelse. Stort tillykke til alle på Sankt Johannes Gården med tak for et forrygende arrangement og samarbejde med jer. Kirsten og Daniel Påskespil af Daniel Majholm Traditionen tro var det igen i år 5.klasserne, der glædede os med et fantastisk påskespil. Fredag inden påske samledes lærere, elever og mange forældre til den tradtionsrige afslutning. 5.klassernes påskespil var meget flot. Lys, musik og skuespil gik op i en højere enhed. Hvis du ikke tror mig, så se billederne på skolens hjemmeside

2 En dag i 1.y. af René Torsdag i den alternative uge havde 1.y René i alle fem timer. Vi startede dagen i 16A, vores lille EDB lokale. Der var to lektioners koncentreret arbejde med alfabettræning, vokaljagt, staveøvelser og vendespil på computerne. Hårdt arbejde, når man er 7 og 8 år, men også sjovt og spændende. Der var vild konkurrence om, hvor hurtigt man kunne skrive alfabetet i rigtig rækkefølge. Rekorden blev på 21 sekunder efter megen træning. De fleste brugte mellem 4 og 8 minutter, da vi begyndte. I de to næste lektioner benyttede vi os af det fine forårsvejr til at gå på legepladsen i Wesselsgade, hvor leg, bevægelse og social træning går op i en højere enhed. Frokosten kunne vi for første gang i år nyde i skolegården. Vi sluttede en dejlig dag med at synge fødselsdagssange for Sara, som fyldte 8 år og havde dejlige muffins med til klassen. Der blev også tid til tegning, spil og hygge med tid til alle de små historier, vi ikke altid når på de almindelige dage. Læs i dette nummer: Sankt Johannes Gården har haft jubilæum. Læs på forsiden Hvordan mon en skoledag i den alternative uge ser ud i 1.y.? Læs her på side 2 Skolen pædagogisk set: Denne gang om de mange sager, der er dukket op i den katolske kirke. Læs på side 3 Katolsk Centralskole som selvejende institution. Læs endnu en del af skolens historie. Læs på side 4 Læs seneste nyt fra skolen hjælpeprojekt i Indien: Geeta Nagar. Læs på side 6 Markedsdag den 8. maj. Har du sat kryds i kaldenderen? Læs på side 7 Skraldemodel Alice. Læs på side 8 MasterClass: Hvordan mon det gik? Læs på side 9 Kort Nyt Læs på side 10 Jungs Madside: Denne gang med mini pizza. Læs på side 11 2 Hvad er egentlig forældrerepræsentantens rolle? Se invitationen til et møde om dette. Læs på bagsiden

3 Skolen pædagogisk set af Daniel Majholm For præcis et år siden skrev jeg i påskenummeret af skoleavisen Lige fra Hjertet om den såkaldte brasilianske abortsag, hvor den katolske verdenskirke havde taklet en sag om en voldtægtsabort mindre heldigt. Når jeg dengang skrev om sagen, selvom den hverken havde noget med skole eller Danmark at gøre, var det fordi, at sagen stillede spørgsmål ved noget af det, vi står for som katolsk skole: omsorgen for den enkelte. Nu står den katolske verdenskirke igen med et stort problem. Denne gang foregår det ikke kun i fjerne lande, men også i kirkens egen baghave her i Danmark. Jeg tænker selvfølgelig på de seneste års sager om pædofili i den katolske kirke. Når jeg skriver de seneste års sager er det helt bevidst, for sagerne er ikke nye kun i en dansk kontekst. I udlandet har man i offentligheden i hvert fald siden sagen om den østrigske kardinal Hans Hermann Groer i 1995 kendt til problematikken omkring pædofile præster. Men også tidligere er der sket overgreb. I Danmark er der i skrivende stund små 20 sager, der nu skal undersøges af en uvildig myndighed. De fleste af disse sager er forældet i et strafferetsligt perspektiv. Når man alligevel ønsker at få dem undersøgt, er det får at få vendt alle sten, for at blive klogere på, hvilke tiltag, der skal til, for at undgå noget lignende i fremtiden. Den katolske skandale krop og sjæl. I den katolske kirke i Danmark tog man for nogle år siden konsekvensen af de sager, der var opstået i udlandet. Man var allerede dengang klar over, at Danmark også kunne blive ramt af lignende skandaler, og derfor oprettede man et fagetisk råd, der skulle rådgive biskoppen og kirken. Samtidig lavede man en beredskabsplan, der meget nøje og detaljeret beskrev, hvordan man ville handle i givne situationer. I planen står der bl.a.: Beredskabsplanen fastlægger kravene til Kirkens optræden i sådanne sager og skal udelukkende ses som et supplement til politi og andre relevante myndigheders indgriben. Beredskabet, som denne plan foreskriver, kan og må aldrig træde i stedet for, begrænse eller forsinke nødvendig inddragelse af politiet eller andre relevante myndigheder i konkrete sager Senere står der: Kirken må aldrig i sager om seksuelle overgreb eller misbrug foretage undersøgelser eller andre handlinger, der rettelig hører under politi eller andre civile myndigheder, ligesom Kirken aldrig vil gøre noget, der kan forsinke eller forpurre en sags fulde politimæssige opklaring og dens afgørelse hos rette myndigheder i det danske samfund. Beredskabsplanen kan læses i sin fulde længde på kirken hjemmesiden beredskabsplan/. Det er næsten ubærligt at tænke på, hvad ofrene for overgrebene har været udsat for. Som præst (og som lærer for den sags skyld) indgår man i et fortrolighedsforhold med børn og unge. Man opbygger et tillidsforhold, der samtidig indebærer, at man skal kunne agere som en autoritet. Når nogle så udnytter dette forhold på den måde, som det i medierne har været beskrevet, så gør man uoprettelig skade på både På Sankt Ansgars Skole har vi også taget vores forholdsregler ikke specifikt mod pædofile præster, men mod pædofili og krænkende adfærd i det hele taget. Pædofili er ikke kun et katolsk problem, men et problem som alle indenfor undervisningssektoren skal forholde sig til. På skolen indhenter vi f.eks. altid de lovpligtige børneattester på alle ansatte i huset, der er i kontakt med eleverne. 3

4 Katolsk Centralskole som selvejende institution 4 af Daniel Majholm Katolsk Centralskole, som vores skole jo tidligere hed, voksede støt i efterkrigstiden. I sidste nummer af skoleavisen Lige fra Hjertet slap vi fortælling om skolens historie i tiden efter besættelsen. I dette nummer skal vi interessere os for skolens historie i den efterfølgende tid. En af skolens lærere Henning Egelund skriver i 1981 et indlæg i et jubilæumsskrift for skolen i anledningen 75 årsdagen. Hans indlæg i skriftet er blandede tanker fra et langt liv på skolen. Fra 1950erne husker han særligt de store klassekvotienter og de problemer, som det gav i skolegården. Af hensyn til de små elever, havde man delt skolegården i to en til de store og en side til de små. Tidligere havde man inddelt skolegården i en drengeside og en pigeside, men den tid var nu forbi. Skolegårdens størrelse var et stort problem. Skolen rummede i 1950erne ca. 450 elever i stort set samme lokale, som vi bruger i dag. Til sammenligning er der i dag små 300 elever på skolen. Henning Egelund fortæller bl.a. om Søster Philomene, der startede en førsteklasse op med 39 elever. I dag starter vi førsteklasser, der er næsten halvt så store. Så mange elever i skolegården på samme tid 4b i Der var betydeligt flere børn i samme klasse end der er i dag. gav selvfølgelig nogle problemer. Skolen var slet ikke bygget til at rumme så mange elever, og klasserne slet ikke store nok til at rumme de op til 40 elever, som en klasse kunne have. Man sad som sild i en tønde og i skolegården var det altså ikke meget bedre. Søster Gisela Søster Gisela var en af de omkring 10 Sankt- Josephsøstre, der virkede og boede på skolen i 1950erne. Man kunne for så vidt have nævnt mange af de andre søstre eller lærere, men for mange blev Søster Gisela noget særligt. Hun kom til skolen i 1945 og blev i 1954 viceskoleinspektør på Katolsk Centralskole. Søsterkollegiet på skolen i Søster Gisela er står bagerst nr. 3 fra venstre. Søster Gisela var et menneske med hjertet på det rette sted. I mange år arbejdede hun utrætteligt på at hjælpe, hvor hun kunne. Ikke kun i ledelsen og skolens øvrige virke gjorde hun sig bemærket. I mange år var hun primus motor for skolens ferie- og lejrskolehytte Friheden i Asserbo. Mange skoleferie blev tilbragt her under primitive forhold. Søster Gisela var ikke den eneste lærer på skolen, der tilbragte mange skoleferier sammen med eleverne i Friheden i Asserbo. Sr. Ansgaria og Sr. Philomene var ofte afsted med en pigeflok. Hvis ikke Friheden var ledig brugte man i stedet for Kvindeforbundets lejr i

5 Trørød. Den senere inspektør for Niels Steensens Gymnasium John Lundorf og tidligere skoleleder Helge Kjærulff skal også nævnes i den forbindelse. Der er givet vis mange flere, hvis navne og virke huskes af de mange elever, der fik glæde af de mange ferielejre. Søster Gisela blev den sidste Sankt-Josephsøster i ledelsen på skolen. I 1968, da skolen gik ind i en ny tid, skiftede Søster Gisela til Institut Sankt Joseph på Østerbro, hvor hun blev en elsket lærer for mange elever. Nogle af hendes gamle elever fra Institut Sankt Joseph har oprettet en gruppe på facebook. Den hedder slet og ret Søster Giselas disciple. Facebook: Søster Giselas disciple Skolekoret Fra 1945 til 1957 havde skolen et sangkor, der bestod af elever. Koret startede i det små med udviklede sig til et stort kor på mellem 50 til 60 sangere. Koret optrådte ved forskellige lejligheder og flere gange blev koret opførelser sendt i radioen. I 1949 sang koret f.eks. i udsendelsen November-Cabaret et udvalg af sange fra tegnefilmen Fyrtøjet. Den selvejende institution Som tiden går udvikler lokalområdet og samfundet som helhed sig løbende. Hele tiden stilles der nye formelle krav til skolen, og det bliver efterhånden nødvendigt at organiserer sig mere professionelt end tidligere. Antallet af Sankt-Josephsøstre, der er tilknyttet skolen, falder i løbet af 1960erne og på skolen skal man vænne sig til de nye tider uden søstrenes utrættelige arbejde. Skolelederen Helge Kjærulff, der har været skoleleder siden 1940, vælger at træde tilbage i 1968 efter et langt liv på skolen. Kjærulff blev ansat som lærer helt tilbage i Ny skoleleder bliver Ole Dam, og han kaster sig straks over arbejdet med at styre skolen gennem en meget turbulent tid, hvor der stilles spørgsmålstegn ved m a n g e a f d e traditionelle værdier i samfundet. Året 1969 bliver et vigtigt og skælsættende år for Ole Dam skolen. Fra Undervisningsministeriet stilles nu krav til de frie grundskoler om, at de skal være selvejende og have selvstændig økonomi for at være berettigede til at modtage tilskud. Den 1. april 1969 bliver skolen derfor en selvejende institution med egen bestyrelse og selvstændig økonomi. Den første bestyrelse består af meget kompetente folk. Formand for bestyrelsen bliver undervisningsinspektør og lektor Erik Lorenzen. Menige medlemmer er læge Anne Persson, der er datter af den afgående skoleleder Helge Kjærulff, Direktør for Ansgarsstiftelsen Bent Ortvald og Pastor Anton Dekkers, der er leder af Sankt Knuds Skole på Vesterbro. At overgå til at være en selvejende institution synes måske ikke at være så skelsættende, som her beskrevet. Det får dog stor betydning for hele skolen, der nu skal vænne sig til andre arbejdsgange end tidligere. Den nye skoleleder Ole Dam bliver manden, der trækker i trådene og leder skolen ind i moderniteten. I næste nummer af skoleavisen Lige fra Hjertet kan du læse mere om skolens historie. Her kan du læse om skolen i 1970erne; om skoleskak og edb-undervisning med hulkort. 5

6 FRA GEETA NAGAR af Marie Louise Schmidt medlem af skolebestyrelsen og tidliger forælder på skolen. Som I måske husker gik pengene fra markedsdagen sidste år til hjælpeorganisationen Helping Hand in Service, som hjælper folk i slumområdet Geeta Nagar i Mumbai (Bombay) i Indien. Jeg sendte de ca kr til vores kontaktperson Vincent de Sa og pengene blev selvfølgelig modtaget med glæde. Hver en krone er der brug for og mere til. Det er alt fra madprogrammer til computerundervisning, sanitet og skolepenge, der bliver hjulpet med. På et tidspunkt for nogle år siden var området udsat for en kæmpe flodbølge, der skyllede meget materiel bort og det samme er næsten sket igen. I juli måned kom der et regnskyl uden lige med i alt 5,05 meter regn. Nogle billeder fra Mumbay viser biler, der næsten er fuldstændig dækket af vand. Særlig slemt går det ud over et sted som Geeta Nagar, der ligger ved en skråning ned til havet. Ingen dødsfald Gud ske lov, men en masse, der blev hjemløse og stod uden mad og rent drikkevand og med alle ejendele gennemblødte. Det har betydet, at man har måttet sætte alle undervisningstiltag og hjælpeprogrammer på standby, da hjælpen med at genoprette hjem og skaffe mad, tøj, toiletsager, medicin osv - altså humanitær hjælp - selvfølgelig bliver det vigtigste i en sådan situation. Vincent da Sa har i første omgang ventet med at bruge vores penge, da tanken var, at de skulle bruges på nogle af de igangværende projekter. Endelig fik jeg så et brev forleden med oplysninger om, hvad pengene er gået til, nu hvor de så småt er ved at være på fode igen. Det er endt med at blive en blanding af skolepenge og humanitær hjælp. 1) Mad i rationer, kiks, toiletsager, etc i bæreposer til 68 familier 2) Medicin til gamle, børn og andre med behov 3) Skolepenge til følgende fire børn i et år Roshna Robinson - Standard 4 (I engelsksprogede lande kalder man klasserne for standard ) Philomena Fernandes Standard 3 Daniel Joseph Standard 3 Raneshwari Rao Standard 3 Pengene strækker, som I kan se, langt og to af familierne, der modtog medicinhjælp har sendt nogle fine takkekort, som skolekontoret har. 6

7 Vi fik også tilsendt nogle dejlige billeder fra julefesten, hvor 200 børn deltog, og hvor lokale donorer havde sponsoreret mad og drikke og en slikpose til hvert barn. I år har Helping Hand in Service modtaget 3 computere fra andre donorer og har derfor kunnet starte computerklasser for unge. Og som det sidste skriver Vincent, at de for første gang har kunnet sponsorere 8 elevers studier på college (det, der nogenlunde svarer til gymnasium her) Med andre ord, er der en virkelig god og solid indsats og udvikling igang, som hjælper mange mennesker til via uddannelse at få brugt deres evner, så de kan komme videre i tilværelsen og, som mange nok ønsker, ikke ende deres dage i Geeta Nagar. Så kom til næste markedsdag og vær med til at giv en god fremtid for vores brødre og søstre i Mumbay. Markedsdag den 8.maj Vi har efterhånden indarbejdet en tradition for en festlig markedsdag på Sankt Ansgars Skole, hvor både nuværende og gamle elever, forældre og venner af huset dukker op. Mange lærere og klasser er i gang med at planlægge. Og kreativiteten har ingen grænser. Forældre er meget velkomne til at byde ind med ideer til skolens ledelse.vi er allerede bekendt med, at nogle forældre vil stille op med boder og andre kreative indslag. Overskuddet fra markedsdagen går til skolens indsatssted, Geeta Nagar, som er omtalt andet sted i skoleavisen. 7

8 Sankt Ansgar Skole Skolen i hjertet af Nørrebro april 2010 Skraldemodel: Alice af Diana, Amad og Maria 6.z Skraldemodel Alice er lavet af tre materialer: Aluminium, Jern og Plastik Aluminium Fortid: Aluminium er lavet af det man kalder bauxit. Bauxit er en rød jord-art, der ligger i jord-overfladen, og som kan findes i mange lande, blandt andet Australien, Kina, Brasilien, Guinea, Jamaica og Island. Der findes ikke bauxit i Danmark. Man skal bruge fire ton bauxit til at fremstille et ton aluminium. Det tager lang tid at lave aluminium, først graver man bauxiten frem fra jorden med nogle store maskiner, og bagefter bliver det tørret, knust og renset. Ved brug af varme kemikalier, udvinder man et stof, der kaldes aluminium-oxid. Det gør man i en fabrik, der ligger tæt ved minen. Den videre proces sker på fabrikker rundt omkring i verden. Her omdanner man aluminium-oxid til aluminium. For at kunne gøre dette kræves meget elektricitet, og høje temperaturer, op til grader. Til sidst sendes aluminiumet til fabrikker, der laver fx dåser, cykler, biler osv. Nutid: Aluminiumet er nu blevet lavet til et penalhus, der bliver brugt til at have med i skolen eller på arbejdet. Fremtid: For at genbruge aluminium, presser 8 Alice bliver til. Skraldemodel Alice. Lavet af Diana, Amad og maria fra 6z man det først sammen til baller. Når det er presset til baller, smelter man det ved 660 grader i en kæmpe ovn. Når aluminiumet er flydende, hældes det i forme og støbes til barrer. Det kan nu genanvendes, og bruges til nye cykler, biler osv. Jern Fortid: Jern kommer fra jernmalm, som graves op fra kæmpe miner. De største jernminer ligger i Australien, Kina, Rusland, og Brasilien. For at få fat i jernmalmen, graves en masse jord op, der derefter bliver sorteret. Det er nemlig kun en tredjedel til en fjerdedel af jorden i en jernmine, der er jernmalm. Det kræver masser af energi at lave jern. Når man har gravet jernmalmen op, skal den renses flere gange. Så transporteres det med skib eller tog til de højovne, hvor den skal smeltes. Før

9 man kan smelte jernmalmen, bliver den knust, og stykkerne sorteres efter størrelse. Derefter hælder man malmstykkerne i højovnen, med kalk og koks. Temperaturen kommer op på over 2000 grader før det smeltede jern tappes fra ovnen. Nutid: Nu er jernet blevet lavet til spidsen af en stiftblyant. Fremtid: Når man genanvender jern, smeltes det om, og på den måde sparer man en masse energi. Plastik Fortid: Plastik er noget nyt. Det er faktisk kun år siden, det blev opfundet. I dag bruger vi masser af plastik til hverdagen. Vi bruger plastik til bæreposer, legetøj, computere, plastikspande osv. Enhver dansker bruger ca. 100 kg. plastik om året. Plastik er lavet af olie. Alt efter hvordan man behandler olien, kan man lave stærke, hårde, bløde eller lette former for plastik. Der arbejdes på Alice. Nutid: Nu er plastikken lavet til en pakke smør, Legoklodser og mælkepropper. Fremtid: I Danmark genbruger vi ca. 20% af plastikken, og 80% bliver brændt. Man bliver nødt til at sortere plastik, før det skal brændes. Det gør man, fordi der er nogle giftstoffer i plastikken, som skader naturen. Master Class af Johanne og Søren fra 8.y Som der stod i den forrige udgave af skoleavisen, var vi, Søren og Johanne fra 8.y, på Master Class Biologi Master Class fandt sted i Hillerød og varede fire dage. Det var en rigtig spændende uge, synes vi begge to. Vi hørte både foredrag, var på ture ud af huset og holdt en udstilling på fjerdedagen for forældre og lærere. Vi havde en masse professionelle undervisere, både fra Zoologisk Have, Zoologisk Museum og Esrum Møllegård, og mandagen blev indledt med et foredrag af en professor, der har skrevet en bog om Darwin og hans liv. Ugen bød på både dissektion, artsklassifikation, læren om Søren fra 8y på Master Class Biologi 2010 skeletter og fugle og meget andet. Udover at det var rigtig spændende, var vi også sammen med andre unge, som også har særlige interesser indenfor biologi. 9

10 Kort nyt Hærværk I slutningen af januar måned oplevede vi noget på skolen, som vi ikke er vant til - hærværk. I skolens nye edb-lokale var flere ledninger blevet klippet over og 3 computere var helt ødelagt og måtte til reperation. Det er ikke lykkes at spore gerningsmændene endnu, men der arbejdes statigvæk på sagen. Skolen har rettet henvendelse til systemets administrator for at få kortlagt, hvem der har været logget på systemet i den periode hærværket kan have fundet sted. Hærværket var heldigvis ikke mere omfattende ned vi efter en uges tid kunne starte op igen, men trist at skulle bruge økonomi og resourcer på noget sådan. Caritas Årets fasteindsamling til Caritas hjælpe-arbejde gav i år 8.776,50. Et meget flot resultat. Tak for alle bidrag. DR-kirken Elever fra skolen fejrede skærtorsdagen med en gudstjeneste i DR-kirken. På Danmarks Radios hjemmeside dr.dk kan du se flere af skolens elever deltage i gudstjenesten skærtors-dag i DR kirken. En ganske ualmindelig, men tankevækkende g u d st j e n e ste med vidunderlig korsang af vores elever er absolut et kig værd på udsendelsens hjemmeside. Se videopodcastet her: DR1/DRkirken/2010/ DRkirken_ mp4 Tid er ikke noget, der går - det er noget, der kommer Afrikanske ordsprog Udgiver: Sankt Ansgars Skole Nørrebrogade København N. Tlf.: Redaktionen i dette nummer: Daniel Majholm, Kirsten Poulsen Redaktionen kan kontaktes på: 10 Skolens hjemmeside: Oplag: 400 stk. Næste nummer af skoleavisen udkommer op til sommerfeiren. Deadline for næste nummer er medio juni måned FILOSOFUS

11 JUNGS MADSIDE 11

12 Det gode forældresamarbejde i klassen forældrerepræsentantens rolle En af konklusionerne i vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen fra undervisningsministeriet er: Men Hvordan kan man få et godt samarbejde op at stå? Hvad skal der til af aktiviteter? Hvem skal stå for dem? Hvor lidt er nok? Og hvor meget er for meget? Hvordan får man flest muligt med? Hvor langt skal man som forældrerepræsentant gå for at få alle med? Hvad gør man dem der slet ikke svarer? Forslag til gode aktiviteter- tips og tricks! Kom til et møde med din medrepræsentanter, hvor vi vil diskutere og udveksle erfaringer på tværs af klasserne. Del ud af dine egne erfaringer, luft dine frustrationer eller hør hvad der har virket i andre klasser. Kort sagt kom og få eller giv inspiration til et godt forældresamarbejde På seneste møde i forældrerepræsentantskabet blev dette emne åbnet og der var så stor lyst til at diskutere, at der blev besluttet at indkalde til et særligt møde om netop dette emne. Dette møde afholdes: Tirsdag den 20. april kl på skolens lærerværelse Send venligst en mail til eller ring på , hvis du vil deltage. Skolens kontor: Skoleleder Kirsten Poulsen: Viceskoleleder Daniel Majholm: Bestyrelsen for Sankt Ansgars Skole: Michael Kluth formand, forældrevalgt Sr. Susanne Hoyos næstformand, udpeget Henrik Hassing forældrevalgt Damian Nawarecki udpeget Marie Schmidt udpeget Sekretær Kristina Murphy: VI GØR, HVAD VI SIGER, VI GØR!

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi

Fredagsbrev. Juleværkstederne gløder af energi Juleværkstederne gløder af energi Forældre på Aarhus Friskole får hjemmelavede gaver og det er eleverne glade fo. Det føles nemlig meget bedre at give en hjemmelavet gave end bare at købe noget, siger

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang.

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang. Klasse; 6.z. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Miljøbloggerner fra 6.z. 6.z. blogger om el, vand og varme på Ny Holte skole. Endvidere tages der løbende temperatur

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik Indholdsfortegnelse side 2: side 6: side 7: side 8: side 9: side 10: side 11: side 12:! Skolelederen har ordet Kalenderen Bag for en sag Nyt fra Klubben Skolernes motionsdag og Elevparlamentet Den kommende

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 1+2 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 1+2 2015 2015. Så er vi tilbage og allerede godt i gang med det nye år. Og efter en dejlig lang juleferie er der fart på fra starten. Vi har indsamlingsuge allerede i næste uge (3), der er arrangement for 2. klasserne

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Lektiecafe og læseløft

Lektiecafe og læseløft N Y H E D S B R E V N R. 1 2 0 1 5 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Første skoledag. Vi havde en fantastisk første skoledag, det var dejligt med den store forældreopbakning,

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 5. april 2013 Fredagsbrev nr. 734 Næste uger: Uge 15 09. april 12. april Mette G. Kursus hele ugen Spisning for kommende Bh.kl. forældre Forældremøde ml.gr. Skole-hjem overbygn.

Læs mere

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse

Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Fredagsbrev Special edition made by 8. klasse Velkommen til denne særlige udgave af fredagsbrevet, som i denne uge er udformet af ÅF's forrygende og seje 8. klasse. I kan i dette brev læse om bl.a. Høstival,

Læs mere

Fredagsbrev uge 22. . Bestillingerne af DVD'er med musicalen er nu i gang. Tirsdag er sidste frist.

Fredagsbrev uge 22. . Bestillingerne af DVD'er med musicalen er nu i gang. Tirsdag er sidste frist. Fredagsbrev uge 22 Kære forældre Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan på Udefriskolen. Det viste sidste uges musical, som var et enestående projekt, hvor alles kompetencer og ressourcer kom i

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2016 81. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Hvor er det skønt, når man kører på arbejde om morgenen, at man kan se, det så småt bliver lyst i øst. Når jeg når frem til Rolstruplund

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Nyhedsbrev. Tilfredshedsundersøgelse blandt vores elever. Artikler af særlig interesse: Indhold:

Nyhedsbrev. Tilfredshedsundersøgelse blandt vores elever. Artikler af særlig interesse: Indhold: Februar 2011 Nyhedsbrev Artikler af særlig interesse: Computere i overbygning Lille Hus og Jorn At være ny på Th. Langs Tilfredshedsundersøgelse blandt vores elever Indhold: Tines leder side 1 Computere

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17: Sund og stærk. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17: Sund og stærk. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Sund og stærk side 1 Kursusmappe Uge 17: Sund og stærk Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp uge_17_guidevejl_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.10 Denne

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Hurtig og direkte kommunikation

Hurtig og direkte kommunikation Kildeskolenyt! Hurtig og direkte kommunikation En travl september er gået eleverne er helt tilbage og i fuld vigør! Lærerne er ved at færdiggøre læseplaner for alle fag og for hver eneste elev. Undervisningsministeriet

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen

Egebladet. Egebladet. Nummer 5-14. årgang - juni 2010. Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen Egebladet Nummer 5-14. årgang - juni 2010 Egebladet Ansvarshavende: Marianne Persson 8 Redaktion: Næste nummers deadline: Niels A. Hansen 24. september 2010 Anette Hareskov egeblad.169012@taastruprealskole.dk

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere