Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang."

Transkript

1 Klasse; 6.z. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Miljøbloggerner fra 6.z. 6.z. blogger om el, vand og varme på Ny Holte skole. Endvidere tages der løbende temperatur på skolens tilstand ved Miljøbanden, The Green Bimboes, Team Lyseslukkerne, Vandfruerne og Team Varmedaskerne. https://www.facebook.com/groups/ / Tema; Hvordan kan vi være med til at fastholde de øvrige elevers ændrede adfærd om el, vand og varme ved at benytte os af Internettet herunder vores egen miljøblog på nettet, Facebook gruppe og Twittertråd samt oprette fysiske elevgrupper der løbende tjekker op på tingene, såsom dryppende vandhaner, åbne døre osv.? Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang. Endvidere er der oprettet fysiske grupper ved navn Miljøbanden, The Green Bimboes, Team Lyseslukkerne, Vandfruerne og Team Varmedaskerne, der runderer i klasserne og tager pulsen på elevernes adfærd i forhold til at spare på el, vand og varme. Grupperne runderer i en fast turnusordning hver uge. Vi har afslutningsvis også oprettet vores egen Facebook gruppe samt Twitter tråd hvor vi har inviteret og opfordret naboskolernes elever (Skovly skolen samt Dronninggaard skolen) til at deltage i debatten om energi spareråd på vores egen miljøblog. Med ovenstående in mente, har vi i 6.z. forsøgt at favne så bredt som muligt samt gøre ESCO til en naturlig del af elevernes hverdag ved at kommunikere i elev til elev niveau samt benytte os af de elektroniske medier som de unge mennesker kan genkende fra deres hverdag, for at gøre det hele så naturligt som muligt.

2 For at kickstarte vores blogspot uddelte vi hjemmelavede flyers hvorpå vi udskrev vi en konkurrence omhandlende det bedste spareråd, og satte vi en omgang flødeboller på højkant til den klasse, der kom med det bedste indslag. Forløbsbeskrivelse af ESCO forløb; Vores skole har netop haft ESCO på programmet i 3 intensive dage, dage hvor vi ville kickstarte ESCO, dage hvor hele skolen og alle klasserne kun skulle arbejde med ESCO fra til hver dag på kryds og tværs af klasser og spor samt alder og køn. Vi skulle blandt meget andet, arbejde i forskellige workshops, hvor vi gennemgik de grundlæggende ting omkring el, vand og varme osv. Alle lærerne på skolen havde et værksted som skulle besøges og som berørte et af emner omkring el, vand og varme. Værkstederne var meget forskellige og derfor inspirerende da ikke to var ens! Det var 3 meget spændende og inspirerende dage, og derfor valgte vi i 6.z. at fortsætte dette arbejde med vores eget forløb, som vi kalder for Miljøbloggernes blog om el, vand og varme reduktionen på Ny Holte skole samt skolens fysiske tilstand ved Miljøbanden, The Green Bimboes, Team Lyseslukkerne, Vandfruerne samt Team Varmedaskerne. Vi ønskede at fortsætte den gode adfærdsændring, skolens elever havde fået omhandlende det at nedbringe forbruget af el, vand og varme på skolen, ved at blogge om problematikkerne på elev til elev niveau, så de øvrige elever fik mulighed for at bevæge sig i et forum som de kender fra egen dagligdag, et sted hvor de kunne diskuterer tingene, dele informationer på en nutidsvarende måde osv. For at understøtte Miljøbloggerne, oprettede vi ligeledes fysiske grupper som runderede i en fast turnusordning på skolen med faste punkter der skulle tjekkes hver dag bla skulle de tjekke op på at vandhanerne ikke drypper, varme er korrekt indstillet, at vinduer og døre er lukkede osv. De kom med indslag på bloggen som så følgende kunne diskuteres/kommenteres og endelig gøres noget ved. Endelig har vi oprette vores egen Facebook gruppe samt er vi på Twitter, så vi kan ramme så bredt som muligt og få så mange som muligt til aktivt at engagere sig i en el, vand og varmebesparende adfærds fremfærd, så at sige. Vi valgte afslutningsvis

3 at invitere naboskolens elever til at deltage i debatten, så også de fik mulighed for at kunne deltage. Forløbet består i al sin enkelthed af følgende elementer; Den grundlæggende og basale viden har vi fra dels vores normale arbejde med naturen og miljøet i Natur & Teknik undervisningen, samt ikke mindst, havde vi naturligvis en masse solid viden fra det nyligt overståede 3 dages ESCO forløb på skolen Vores forløb består i al sin enkelthed af en turnusordning, hvor eleverne i forskellige grupper med forskellige navne, runderer rundt på skolen og tager pulsen på tingenes tilstand. Miljøbloggerne som også er en del af klassen blogger følgende om det indrapporterede og de øvrige elever, forældre og personale på skolen, kan nu deltage i den livlige debat og komme gode forslag til afhjælpning af problemerne, komme med tips og tricks samt ikke mindst melde videre til servicemedarbejderne om ting der skal fixes. Vi har endvidere oprette Facebook gruppe og inviteret naboskolens elever samt er der oprettet en Twittertråd som begge ligeledes er åbne for indlæg, gode forslag, debat osv. Tidsrammen er følgende; Vi brugte en time i Natur & teknik undervisningen på at oprette en blog på nettet og følgende brugte vi en time på at lave forskellige grupper og navnegive disse, samt lave en turnusordning hvor alle kan se, hvilken gruppe der skal rundt og tage pulsen på klassernes adfærd i forhold til nedbringelse af el, vand og varmeforbruget på skolen. Vi brugte ligeledes en time på at diskutere Facebook gruppen samt Twitter vi måtte jo naturligvis have en nødvendig snak om god Internetetik og hvad nu hvis osv. Vores lærer, Bjarke, har naturligvis ligeledes været med til at sørge for, at der hele tiden har været kyndig bistand i forhold til hvordan og hvorledes vi strukturerer vores blog, organiserer vores Facebook gruppe samt styrer vores Twittertråd.

4 Alt i alt har forløbet taget 4 timer at forberede samt 2 timer at effektuerer samt endelig 10 minutter i 10 dage af børnenes spisefrikvarter, hvor de skulle gå rundt i grupperne og tjekke lokalerne. Lærercitat; Lærerrollen i forløbet var en anerkendende og vejledende tilgang dvs. det var elevernes iver og lyst samt ikke mindst deres basale grundviden, som virkede motiverende og inspirerende for dem, og som drev dem til hele tiden at finde noget som ingen af de andre havde opdaget, hørt om, set eller læst andetsteds. Det blev faktisk ganske godt og temmelig underholdende. Jeg oplevede, at børnene virkelig fandt det spændende og interessant ikke mindst fordi, vi valgte at lave vores egen blog samt inddrage Facebook og Twitter i undervisningen elementer som de kender fra deres egen hverdag elementer der taler til eleverne eftersom de bruger tid de samme steder i deres private liv, dvs. de er på Facebook, de er på Twitter, de blogger selv samt kommenterer andres blogs und so weiter. Jeg tror de fleste lærere nu har fattet pointen Elevcitat om ESCO; Jeg syntes, at det er en sjov og spændende måde at lære om miljø på, og jeg har lært meget, blandt andet om hvor vi har vores energikilder fra og globalopvarmning, og hvad det gør for verden, at vi har biler og forbrænder ting på fabrikker samt hvordan vi sparer på vand, el og varme. Hvad syntes jeg om det; Jeg synes, at dette ESCO forløb med bloggen er sjovt og spændende det er anderledes og jeg glæder mig til at høre de andres mening. M.v.h. Caroline Elevcitat om ESCO; Jeg syntes at det var spændene at lære om miljø. Globalopvarmningen, og om hvad konsekvenserne er for at køre bil, spille computer og bruge elektricitet og forbrænding. Det var også spændene at høre om vandforbruget og om hvordan vandets cyklus fungere. Hvad har jeg lært?: Jeg syntes at vi har lært lidt det samme som sidst, bare lidt mere. Vi har lært at man f.eks. skal huske at lukke døren hvis man har radiatoren tændt og at man normalt

5 skal have sat radiatoren sat på 2,5. Jeg har også lært at når man tænder lyset, skal man lige overveje om det nu er nødvendigt. Hvad kunne være anderledes?: Jeg syntes at forløbet har været rigtig spændene og hyggeligt. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om vindmøllestrøm og energi fra solceller næste gang. Hvad syntes jeg om det?: Det var hyggeligt og spændene at få råd tips til hvordan man kunne hjælpe på miljøet derhjemme. Og jeg syntes, at det har været rart at lære noget anderledes. M.v.h. Kimmie Elevcitat om ESCO; ESCO i 3 dage på skolen lærte vi bla. om miljøet og hvordan man passer på jorden og at Grønlands indlandsis smelter fordi der bliver varmere og varmere på jorden og så vil vandet måske stige over mange lande. Det sker ved at man bare bruger strøm, kører bil og brænder affald øv! Hvad har jeg lært om el, vand og varme? Vi lærte om vand, varme og el hvordan man passer på jorden ved at spare på ressourcerne. Vi lærte også om hvordan vi lavede regnvand til drikkevand. Vi synes det var spændene at lære om alt dette og glæder os til næste ESCO forløb Hvad vil vi lære mere om? Vi vil gerne vide mere om hvordan man kan genbruge ressourcerne. M.v.h. Oliver og Birk Elevcitat om ESCO; Vi har lært hvordan mand renser vand ude ved et renseri, og hvad der sker hvis man ikke gør det. Vi lærte om vandets cyklus, hvordan det ryger op i luften og til et renseri. Der var også noget med global opvarmning. Der hvad også lidt om vad der er miljøvenligt

6 Var det godt at høre om ESCO? Ja. Det var superspændene og lære rigt, alt gav god mening. Lærerne fortalte godt om de forskellige ting. Det var også nogle spænde ting der kom frem som vi skulle høre om. Vi syntes det var godt at vi fik ESCO dagene på vores skole, fordi der ikke var så mange der tænkte over hvad der ville ske med verden, hvis vi blev ved med at leve på den måde vi gør. Dette ESCO forløb har været spændene og vi har fået noget at tænke over omkring verden og hvad der kan ske. M.v.h. Steen og Gregers De forskellige elementer i forløbet; Turnusordning og opgavefordeling for ESCO grupperne, Miljøbanden, The Green Bimboes, Team Lyseslukkerne, Vandfruerne samt Team Varmedaskerne ; Mandag tjekker Miljøbanden AKA Christian, Steen, Lucas og Mads skolelokalerne for følgende punkter: 1. Tjek at lyset er slukket 2. Tjek at dørene er lukket 3. Tjek at vandhanen ikke drypper 4. Tjek at radiatorerne står på 2,5 5. Tjek at det lille udluftningsvindue ikke er åbent 6. Ved spørgsmål fra de øvrige elever, oplyses/undervises der i bedste ESCO stil om muligheder og fordelen ved at være med til at reducere skolens el, vand og varmeforbrug. De problematikker som konstateres samt det der opleves, bliver indrapporteret til Miljøbloggerne, som sidder i hullet i Naturfagsfløjen i Udskolingsafdelingen, som skriver det på skolens egen miljøblog og starter en saglig debat op omkring dilemmaet. Miljøbloggerne opdaterer ligeledes Facebook gruppen samt Twitter det hændte

7 Tirsdag tjekker The green Bimboes AKA Mathilde, Caroline, Victoria og Katrine skolelokalerne for følgende punkter: 1. Tjek at dørene er lukket 2. Tjek at lyset er slukket 3. Tjek at vandhanen ikke drypper 4. Tjek at radiatorerne står på 2,5 5. Tjek at det lille udluftningsvindue ikke er åbent 6. Ved spørgsmål fra de øvrige elever, oplyses/undervises der i bedste ESCO stil om muligheder og fordelen ved at være med til at reducere skolens el, vand og varmeforbrug. De problematikker som konstateres samt det der opleves, bliver indrapporteret til Miljøbloggerne, som sidder i hullet i Naturfagsfløjen i Udskolingsafdelingen, som skriver det på skolens egen miljøblog og starter en saglig debat op omkring dilemmaet. Miljøbloggerne opdaterer ligeledes Facebook gruppen samt Twitter det hændte Onsdag tjekker Team Lyseslukkerne AKA Birk, Peter, Oliver og Oliver skolelokalerne for følgende punkter: 1. Tjek om lyset er slukket 2. Tjek at dørene er lukket 3. Tjek at vandhanen ikke drypper 4. Tjek at radiatorerne står på 2,5 5. Tjek at det lille udluftningsvindue ikke er åbent 6. Ved spørgsmål fra de øvrige elever, oplyses/undervises der i bedste ESCO stil om muligheder og fordelen ved at være med til at reducere skolens el, vand og varmeforbrug. De problematikker som konstateres samt det der opleves, bliver indrapporteret til Miljøbloggerne, som sidder i hullet i Naturfagsfløjen i Udskolingsafdelingen, som skriver det på skolens egen miljøblog og starter en saglig debat op omkring dilemmaet. Miljøbloggerne opdaterer ligeledes Facebook gruppen samt Twitter det hændte

8 Torsdag tjekker Vandfruerne AKA Isabella, Nadja og Maria Louise skolelokalerne for følgende punkter: 1. Tjek om lyset er slukket 2. Tjek at dørene er lukket 3. Tjek at vandhanen ikke drypper 4. Tjek at radiatorerne står på 2,5 5. Tjek at det lille udluftningsvindue ikke er åbent 6. Ved spørgsmål fra de øvrige elever, oplyses/undervises der i bedste ESCO stil om muligheder og fordelen ved at være med til at reducere skolens el, vand og varmeforbrug. De problematikker som konstateres samt det der opleves, bliver indrapporteret til Miljøbloggerne, som sidder i hullet i Naturfagsfløjen i Udskolingsafdelingen, som skriver det på skolens egen miljøblog og starter en saglig debat op omkring dilemmaet. Miljøbloggerne opdaterer ligeledes Facebook gruppen samt Twitter det hændte Fredag tjekker Team Varmedaskerne AKA, Gregers, Oliver og Adam skolelokalerne for følgende punkter: 1. Tjek om lyset er slukket 2. Tjek at dørene er lukket 3. Tjek at vandhanen ikke drypper 4. Tjek at radiatorerne står på 2,5 5. Tjek at det lille udluftningsvindue ikke er åbent 6. Ved spørgsmål fra de øvrige elever, oplyses/undervises der i bedste ESCO stil om muligheder og fordelen ved at være med til at reducere skolens el, vand og varmeforbrug. De problematikker som konstateres samt det der opleves, bliver indrapporteret til Miljøbloggerne, som sidder i hullet i Naturfagsfløjen i Udskolingsafdelingen, som skriver det på skolens egen miljøblog og starter en saglig debat op omkring dilemmaet. Miljøbloggerne opdaterer ligeledes Facebook gruppen samt Twitter det hændte

9 Grupperne som skulle rundere, måtte selv finde på navne, de syntes, var rammende; Miljøbanden, The Green Bimboes, Team Lyseslukkerne, Vandfruerne samt Team Varmedaskerne og Miljøbloggerne. # Oprettelse af egen blog kan gøres gratis mange steder vi valgte blogspot. # Oprettelse af Facebook gruppe samt invitation af elever fra andre skoler giver vidst sig selv https://www.facebook.com/groups/ / # Oprettelse af Twittertråd giver vidst ligeledes sig selv Billeder af miljøbloggerne, klassen og flyers; (resten kan ses på nettet )

10

11

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren.

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren. Uge 10 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I det sidste nye Friskoleblad

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter.

LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter. FOTO: Lasse Nørskov-Nielsen. LÆS OM:: Besøg på værksteder, vindvind og solenergi, Søris gård (Økologisk) og Klima venlige efterårs aktiviteter. Maglehøjskolen Skelbækvej 8A 3650 Ølstykke Tlf. 47 16 07

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere