bauto -ET BELYSNINGSVÆRKTØJ TIL AUTOMEKANIKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bauto -ET BELYSNINGSVÆRKTØJ TIL AUTOMEKANIKEREN"

Transkript

1 PROCESRAPPORT BILAG bauto -ET BELYSNINGSVÆRKTØJ TIL AUTOMEKANIKEREN AD10 - ID8 Marie Wa en Brudvik & Sara Gehr Oktober 2009 bauto-bilag.indd :27:39

2 BILAG 1 EMNEVALG OG KONTEKSTUNDERSØGELSE Besøg hos mekanikeren Som et led i udvælgelsen af projektets brugergruppe blev der lbragt en formiddag på værkstedet hos bilforhandleren Indkilde. Her k vi lov l at observere en af mekanikerne under hans arbejde med en ældre bil som ikke ville starte. Ski ende arbejdsvinkler Den første observa on vi gjorde os, var hvor meget mekanikeren bevægede sig rund, både udenfor og indeni bilen. Det arbejde han skal udføre på bilen begrænser sig sjældent l ét område men kræver derimod at han kan arbejde på bilen fra mange forskellige vinkler. Billederne herunder viser hvordan arbejdet med at få bilen l igen at ville starte krævede at mekanikeren hele den må e ski e imellem at arbejde i kølehjælmen, under bilen og inde i bilen foran og bagved. 2 bauto-bilag.indd :28:0

3 Lo belysning De ski ende arbejdsvinkler gør det svært at imødekomme behovet for arbejdslys ved hjælp af det sta onære lys. Værkstedet er oplyst af rækker af lamper i lo et som inddeler det åbne rum i mindre båse som omkræser de li er hvorpå bilerne fastspændes og hæves op fra gulvet. Disse lo lamper giver rummet et jævnt lys men er langt fra i stand l at imødekomme mekanikernes behov for re et lys på de ski ende arbejdsområder. 3 bauto-bilag.indd :28:12

4 Arbejdss llinger Selvom bilerne hejses op fra gulvet for at llade mekanikerne at kunne komme l uanset hvor fejlen på bilen er placeret var det tydeligt for os at arbejdss llingerne stadig langt fra var gode. O e er det svært at komme l der hvor fejlen ligger og det gør arbejdet besværligt og kræver at mekanikerne må arbejde i anstrengende s llinger. De e bevirker at mekanikerne som vist på billederne hele den ski er s lling i et forsøg på at komme bedre l. 4 bauto-bilag.indd :28:17

5 bauto-bilag.indd :28:22

6 Arbejdslampe Under repara onen af bilen blev der brugt en lang række værktøjer men det eneste der al d var i brug var lygten. Den lampe mekanikerne bruger på værkstedet hedder MAKITA og er på 12 V og 2,0 Ah. Men det var tydeligt at lampen havde sine begrænsninger. Mekanikeren havde hele den brug for at y e lyset hvilket betød at han hele den stod og ændrede på lampen. Mekanikeren var vent l at arbejde i lyset fra denne lygte og foretage disse konstante ændringer af lyset men som iag ager var det tydeligt hvor meget d han brugte på at inds lle og y e på lyset. 6 bauto-bilag.indd :28:29

7 Under bilen Da mekanikeren skulle arbejde under bilen bliver det meget tydeligt at den lille håndholdte lampe ikke er op mal. Mekanikeren starter ud med at lyse op under bilen. Da han nder hvad han leder e er holder han lygten med den ene hånd og arbejder med den anden. Hur gt ender han dog med at sæ e lygten ned på gulvet fordi det bliver nødvendigt for ham at have begge hænder fri l at arbejde. Da vi spørger ham om hvorvidt han mangler lyset eller blot skulle bruge det l at nde det rig ge sted for ham at arbejde svarer han: så må jeg føle mig frem. Han sæ er altså ikke lampen ned på jorden fordi han er færdig med at bruge den men fordi han ikke har mulighed for at holde den imens han arbejder. 7 bauto-bilag.indd :28:36

8 Andre lamper Udover lampen fra MAKITA ndes der en række lamper som også er beregnet l brug på autoværksteder hvoraf værkstedet vi besøgte ejede ere af dem. Det interessante var her at ingen af dem blev brugt. Fællesnævnere så som for dårligt lys som ikke kommer ind i krogene, for store, for besværlige blev alle brugt når vi spurgte hvad grunden var l at de bare stod rundt omkring i hjørnerne. For at vise os hvad han mente blev en af lamperne fundet frem så vi kunne se hvorfor den ikke var op mal. Det specielle ved denne lampe var at den kunne fæstnes på kølerhjælmen og lyse op når mekanikeren står og arbejder. Uden at han behøver at stå og holde den. Men problemet med denne var at han hur gt kom l at skygge for sig selv når han stod og arbejdede. 8 bauto-bilag.indd :28:41

9 Der l kommer at den ikke gav lys nok l at kunne lyse ned imellem delene når arbejdet skulle foregå længere nede i dybet på køleren. Her er det så muligt at løsne lyset fra dets holder for dermed at gøre det muligt at kunne holde det ned l de ng man ønsker at oplyse. Men så er vi lbage ved problems llingen hvor det er nødvendigt at holde lygten i én hånd og arbejde med den anden. 9 bauto-bilag.indd :28:47

10 Værktøj Hvad angår værktøj var der som dligere nævnt ikke ét specielt værktøj som mekanikeren al d havde med sig. Derimod havde han et helt skab med hjul stående tæt ved bilen hvor han havde et stort udvalg af værktøjer. Det eneste vi umiddelbart kunne se gik igen for alle mekanikerne var at de alle bar en kedeldragt. Herudover fortalte han at de meget o e brugte handsker, både i plas k og stof. Afslutningsvis spørger vi ham om hvorvidt han har erfaring med at bruge en pandelampe. Umiddelbart virker det som en eksisterende løsning som kunne være et godt bud på en løsning på problemet med at skulle holde lyset sam dig med at man arbejder. Der l svarer han at han ingen erfaring har med at bruge en pandelampe men godt kunne fores lle sig at begynde på det. 10 bauto-bilag.indd :28:49

11 Nye biler Vi var også interesseret i hvorvidt de observerede problems llinger kun var relevante for ældre biler eller var noget der gik igen i alle biler gamle som nye. Vi blev dog hur gt klar over at nye biler giver mekanikerne præcis de samme problemer når det kommer l lys. Der er så mange forskellige biler og mærker på markedet så det ikke er muligt for mekanikerne at vide hvor i bilerne hvad ligger. I visse lfælde kan mekanikeren bruge en bærbar computer l at lokalisere fejlen men l gengæld har de nye biler o e ere funk oner som kan være svære at komme l. 11 bauto-bilag.indd :28:4

12 12 bauto-bilag.indd :28:7

13 Besøg på sygehuset E er at have besøgt mekanikerværkstedet hos Indkilde k via en kontakt på Aalborg sygehus mulighed for at overvære en opera on på karkirurgisk afdeling. I en mail fra én af de to opererende læger beskriver han opera onens formål som følgende: En lukket blodåre i benet gør, at når pa enten belastes ved gang kommer der ikke blod nok l musklerne. Vi laver en kuns g blodåre fra lysken l knæet. Især ved knæet er der problema k angående lys. For lidt lys gør det svært at se de strukturer man skal operere. For meget lys giver genskin fra hud og blod. 13 bauto-bilag.indd :28:8

14 Den eksisterende belysning Den eksisterende belysning på opera onsstuen består af to lamper af mærket HANAULUX 2004 placeret i lo et over opera onssengen. Ved en opera on som den vi skal overvære må lægerne lave to opera onssår og den ene lampe vil derfor lyse på såret i lysken og den anden på såret ved knæet. Fordi der kun er en lampe l at lyse på det opera onssår som lægen står og operere på vil lægerne nemt komme l at skygge for sig selv. De e ses meget tydeligt på illustra on XXX hvor der er et skarpt lys på lægernes hoveder men næsten mørkt på opera onssåret. 14 bauto-bilag.indd :29:00

15 Det er lægen selv der under opera onen manuelt ændrer på lysets vinkel samt hvor fokuseret han ønsker at lyset skal være. De e gør han ved hjælp af et enkelt håndtag på lampen som sam digt er a ageligt så det er muligt at sterilisere. At håndtaget kan steriliseres er af største vig ghed så lægerne ikke får bakterier på handskerne da de e kan give infek on i opera onssåret. Muligheden for at y e og fokusere på lyset er de eneste inds llingsmuligheder der er for lampen. Eksempelvis lysstyrken er al d den samme. Afdelingen har ikke fundet det nødvendigt at investere i yderligere udstyr med hensyn l lys l opera onsstuen men har dog ha en pandelampe på prøve. Grunden l at denne pandelampe ikke blev en succes var at den ikke kunne yde lstrækkeligt lys. Derudover var den tung og derfor ikke behagelig at bruge. Til trods for at afdelingen ikke nder det nødvendigt at investere i ekstra udstyr tales der o e om emnet. 1 bauto-bilag.indd :29:03

16 Instrumenter Opera onen vi skal overvære er en ru ne opera on. Pa enten er under fuld narkose hvilket giver os mulighed for at kunne tage billeder og s lle spørgsmål under opera onen. Til stede under opera onen er to læger, en opera onssygeplejerske, en narkosesygeplejerske (en narkoselæge er l stede i starten af opera onen, der kan i alt være op l 3 i narkosen under en opera on) og en ekstra sygeplejerske på gulvet (de e vil sige at hun ikke deltager i opera onen men henter det udstyr lægerne må e få brug for under opera onen). Det er af utrolig stor vig ghed at alt holdes sterilt under opera onen. Derfor er de to læger og opera onssygeplejersken klædt i engangsdragter, handsker og briller. Den ene af lægerne har dog hans egne briller på. De e er lladt da han ikke rører ved dem. Den anden læge bærer også et svedbånd. Alle i rummet bærer hårnet og har maske for munden. 16 bauto-bilag.indd :29:07

17 Under opera onen blev der brugt en lang række instrumenter og udstyr. De mest brugte var skalpel, saks, pincet, Atzon sårspærre, sug og servie er. Der er stor lighed imellem de ikke elektriske instrumenter. Alle er de lavet i kirurgisk stål så de kan steriliseres og derudover har de alle det samme greb. Her l er det så muligt at påsæ e engangs ekstraudstyr så som gummi rør så tangen får et bedre hold i den ellers gla e tråd l at sy pa enten med. 17 bauto-bilag.indd :29:11

18 Probems llinger De to største problemer ved det nuværende lys er, at lyset har svært ved at nå ned i dybden på opera onssåret samt at de opererende læger let kommer l at skygge for sig selv og hinanden. O e falder der et skarpt lys på huden og redskaberne omkring opera onssåret mens opera onssåret ligger i skygge. Det er derfor ikke nok bare at få en masse lys ned på såret. Lyset må være eksibelt og præcist. Bliver lyset for stærkt vil blodet re ektere lyset og gøre det svært at lægerne at kunne se. 18 bauto-bilag.indd :29:1

19 Pandelampe E er opera onen viser lægerne os en pandelampe som lægerne hos thorax bruger når de operere. De e er ikke den samme som karkirugerne havde på prøve som var med LED men fungere derimod ved hjælp af en lysleder. Denne pandelampe tan 180 fra Sunop cs surgical fungerer ved at et meget kra igt lys ledes igennem en ledning op l pandelampen. De e design giver dog nogle begrænsninger da ledningen og den der l lkoblede lyskildebegrænser lægens bevægelsesfrihed. Der l kommer at denne pandelampe er utrolig dyr at anska e. Lo lys hos plas k Hos plas kkirurgerne k vi mulighed for at se en mere moderne udgave af det samme lo lys som blev brugt under opera onen. Designet lå utroligt tæt op af de lamper som vi dligere på dagen havde set i brug. Dog var der lavet store ændringer i forhold l lyskilder og funk oner. Blandt andet var det her muligt at variere farvetemperaturen for hvad plas kkirurgerne mener, bliver et kirurgisk pænere resultat. Lamperne havde en lang række forskellige inds llingsmuligheder men her var lægerne enige om at det ikke må være for avanceret at betjene lyset under opera onen. Det skal helst være muligt at foretage de ønskede ændringer af lyset uden at det er nødvendigt at tage øjnene fra det sted hvor man operere. 19 bauto-bilag.indd :29:17

20 Besøg hos tandlægen Der tages kontakt l en tandlægeklinik da vi har en teori om at tandlæger må skulle håndtere meget lignende problems llinger som lægerne på karkirurgisk afdeling. Her får vi lov l at komme op og blive præsenteret for det udstyr tandlægerne anvender. 20 bauto-bilag.indd :29:19

21 Spejl Det første vi bliver præsenteret for er en lampe som er placeret over det sæde hvori pa enten ligger når tandlægen arbejder. Denne lampe oplyser pa entens mund men kan derudover ikke inds lles. Har tandlægen brug for at kaste lys på et bestemt område i pa entens mund må han derfor bruge et spejl som vist på illustra on XXX. 21 bauto-bilag.indd :29:2

22 Instrumenter Lys er utroligt vig gt for en tandlæge da han har brug for at kunne oplyse alle hjørner og kroge af munden på pa enterne. Der ndes en del forskellige løsninger med hensyn l hvordan tandlægen får lys mens han arbejder. Eksempelvis havde tandlægeklinikken et bor hvorpå hvori der var indbygget et lys. Jo hur gere boret snurrede jo kra igere blev lyset. Denne løsning sparede et instrument væk og sparede sam dig tandlægen for at skulle holde både lys og bor. Herudover bruges lys også l at nde skader på især de forreste tænder der er knap så tykke. Her bruger tandlægen et instrument med en meget kra ig lyskilde som holdes bag ved tanden sådan at lyset oplyser tanden og afslører eventuelle skader. 22 bauto-bilag.indd :29:28

23 Pandelampe En anden løsning med hensyn l at få lys ned i munden på pa enten mens tandlægen arbejder er en pandelampe. Denne pandelampe er påsat et par briller og fæstnes l hovedet ved hjælp af en snor som går rundt om hovedet og spændes l i nakken. Fra lyset på brillerne løver der en ledning ned l et ba eri som er klipset fast i bukserne og hvorfra det også er muligt at inds lle forskellige styrker på lyset. 23 bauto-bilag.indd :29:32

24 Tandblegning En af tandlægerne på tandlægeklinikken arbejdede hovedsageligt med tandblegninger. For ham var lyset altafgørende og han især farvegengivelsen havde her stor betydning. For at fastslå præcis hvor på skalaen over misfarvninger pa enten ligger har han brug for at se denne holdt op imod pa entens tænder. Men for at få så korrekt en vurdering som muligt er det kun dagslyset som er godt nok. På næste side er vist billeder af hvordan tændernes udseende ændre sig alt e er hvilket lys de ses i. 24 bauto-bilag.indd :29:37

25 2 bauto-bilag.indd :29:39

26 BILAG 2 TEKNOLOGIER Teknologi Detaljer Egenskaber Produkt Eyetracking Udstyret består af en chip, der kun måler 19 x 17 mm. Det er i virkeligheden en dataskærm med indbygget kamera Fra den tyske chip løber en ultratynd ledning l en computer på størrelse med en pakke cigare er, og her foretages alle de nødvendige beregninger. Sam dig virker computeren som strømforsyning for chippen i brilleglasset, og den infrarøde lyskilde i det lille indbyggede kamera omsæ er brugerens øjenbevægelser l kommandoer på brilleskærmen. Det virkelig revolu onerende ved op ndelsen er imidler d, at den uden besvær kan monteres på indersiden af et brilleglas. Hvorfra den via forbindelse l en minicomputer gør brugeren i stand l at indhente informa oner ved at bevæge øjnene, en teknik, der kaldes eyetracking. Almindelig brille som kan styre minicomputer i lommen ved hjælp af en chip med indbygget kamera. Den brille-monterbare chip har en opløsning på 640 x 480 pixels. Talegenkendelse og stemmestyring Talegenkendelse går ud på at a ode små detaljer i lyden af vores sprog. Din stemme er nemlig lige så speciel som dit ngera ryk. Derfor kan stemmen bruges som adgangskode. 26 bauto-bilag.indd :29:0

27 Scenarie En kirurg står midt i en kompliceret opera on og har her og nu brug for at kende pa entens blodtryk. Men i stedet for at spørge opera onssygeplejersken eller se på måleapparatet, skæver han op i højre hjørne af sit brilleglas. På brilleglasset optræder et gennemsig gt computerbillede med en masse symboler, og når han fokuserer på symbolet for blodtryk og dermed bruger sit øje som en slags mus træder de e symbol lige så tydeligt frem, som hvis han kiggede på en ordinær computerskærm. Den gør, at kirurgen kan se både symbolerne og pa enten på opera onsbordet. Fraunhofer Gesellsch, tysk teknologisk forskningsins tut. Frem dsudsigter Første genera on af udstyret er klar omkring årsski et.»i første omgang vil udstyret blive anvendt i industriproduk on, men dere er vil der formentlig ikke gå lang d, før det er på markedet i en forbrugerudgave«op nder/ producent Kilde Poli ken, 14. Juni 2009»I yindustrien vil systemet for eksempel kunne bruges l at give mekanikere komplicerede tekniske informa oner, mens de arbejder med at samle eller reparereanvendelsesmulighederne er mange, for eksempel l mobiltelefonerså slipper man for at trykke, når man ringer eller sms er, man kan nøjes med at kigge på tal og bogstaver. Det er fak sk hur gere end at trykke, når man først har lært det.«på Aalborg Universitet har forskere udviklet et program, som gør det muligt at navigere på interne et ved hjælp af stemmen. Programmet går ind i den enkelte hjemmeside og henter de nødvendige oplysninger om links på siden. Med stemmen kan man så sige vis links, og nu vises alle links i nummereret rækkefølge. Here er kan man ak vere et link ved fx at sige Gå l link nummer 4. I frem dens biler kommer du sikkert l at styre radioen, mobiltelefonen og klimaanlægget med din stemme. Det er prak sk. Så har du nemlig begge hænder fri og kan bedre koncentrere dig om tra kken. h p://de. danfoss universe.com/ page742.aspx 27 bauto-bilag.indd :29:0

28 Teknologi Detaljer Egenskaber Produkt Skærm i briller Det svenske rma Penny har udviklet systemer, hvor det er muligt at projektere et gennemsig gt skærmbillede fra din lomme PC, og sam digt måle muskelbevægelser, der giver dig mulighed for at styre, hvad der skal ske på skærmen. En skærm svæver en halv meter foran øjnene på brugeren. Skærmen styres ved at brugeren vipper på hovedet og klikker ved at bevæge kæben sidelæns. Produktet består af et system der sidder i et par briller og projektere en skærm foran brugeren. Virtual reality De bygger begge to på samme koncept. Brilleglassene fungerer som gennemsig ge displays, og lader dig se omgivelserne sammen med computergenerede billeder. Hvor virtual reality er en virkelighed for sig selv, er augmented reality en udvidelses af den virkelighed du allerede kender. Vi har dligere set en masse eksempler på augmented reality. Det er endda blevet brugt i reklamer for Mini Cooper Cabriolet. Men for at denne udvidede virkelighed for alvor skal være interessant, så skal den være nærværende. Konstant. Augmented realitys styrke er således, at man ikke skal afskærmes fra verden, for at opleve noget ekstraordinært. Man kan simpelthen være l stede i to verdener på en gang. Briller som er lkoblet l ekstern computer. 28 bauto-bilag.indd :29:0

29 Scenarie Frem dsudsigter Op nder/ producent Den bri ske forsvarsgigant BAE Systems, har skrevet kontrakt med Penny, der skal implementere den nye teknologi i deres tanks. Der er intet lsvarende på markedet i dag. Der er mange rmaer, der arbejder med projek on og gennemsig ge display-systemer, men ingen andre er nået der l, hvor vi er, for vores system er klar. For vores lille virksomhed, er det et kæmpe gennembrud. Vi vil i første omgang bygge en simulator, og afprøve vores system i BAE s eksisterende biler, siger direktør Erik Lundström fra Penny. Penny (Svensk) Kilde h p://komputer. dk/nyheder/ ny-teknologi/ skaerm-i-briller Ideen kan med fordel kombineres med eksisterende teknologier og koncepter. I frem den kan din bils forrude således vise GPS ens vejvisninger, uden at du skal y e øjnene fra vejen. Ind l videre kræver brillerne lslutning l en ekstern pc, for at levere varen. Man arbejder naturligvis på at nedbringe størrelsen. Der burde være gode muligheder for netop de e. I hvert fald ndes der ere eksempler på applika oner l eksempelvis iphone, som kan fortolke din virkelighed. To rmaer har, ua ængigt af hinanden, præsenteret deres bud på en brille, der skal forstærke virkeligheden omkring dig., De to nye briller er produceret af henholdsvis israelske Lumus Ltd, og det tyske Fraunhofer Ins tut for Fotoniske Mikrosystemer. h p://frem ds laboratoriet.dk/ newsroom/severden-medhelt-nye-briller 29 bauto-bilag.indd :29:1

30 Teknologi Virtual Realitybriller Detaljer Z800 3D Visor er et sæt OLED briller på 200 gram og en lille OLED skærm, der måler 1, cen meter diagonalt. OLED skærmen kan vise 16,7 millioner farver, 800 x 600 billedpunkter, og det betyder alt i alt, at øjnene narres l at tro, at de kigger på en 10 skærm. Brillerne reagerer på dine hovedbevægelser, hvilket gør det muligt, på Virtual Reality-maner, at se sig om i 3D-verdenen, som var man fysisk l stede. Det lugter jo lidt af computerspil, men Z800 3D Visor kan også emulere ere separate skærme, hvilket kan anvendes l eksempelvis CAD. Der er indbygget lyd i brillerne, som lkobles computeren via USB. Virtual Realitybriller Natkikkerter opdeles i genera on 1, 2, og 3. Genera on 1 natkikkerter har den ringeste billedkvalitet. De kan bruges på afstande af op l 200 m. Genera on 1 natkikkerter er designet l private personer. For få år siden var det ikke muligt for privatpersoner at anska e sig denne teknologi. Dels var prisen meget høj, dels var alle natkikkerter omfa et af den restrik ve US export License. Med genera on 2 natkikkerter kan man se op l 700 m. Genera on 3 natkikkerter er natkikkerter af bedste kvalitet og med det bedste billede. Genera on 3 natkikkerter er omfa et af US export license, hvorfor disse natkikkerter ikke må sælges l private personer, men kun l militær og poli. Alle natkikkerter forstærker eksisterende lys x-antal gange. Det vil sige, at der skal være én eller anden form for lys lgængelig for at man kan se et billede igennem nat kikkerten. Det kan være gadebelysning et stykke væk, måne, stjerner m.m. Nogle natkikkerter har indbyggede IR, hvorfor det er muligt at se et meget klart billede, selvom der er totalt mørkt. F.eks. hvis man er inde i en bygning. Så ak veres nat kikkertens IR, hvore er man meget klart kan se i mørke. Det er dog vig gt at vide, at nat kikkertens IR har en begrænset rækkeevne. Nat kikkertens IR virker på afstande af op l 10 m. 30 bauto-bilag.indd :29:1

31 Egenskaber Produkt Scenarie Frem dsudsigter Op nder/ producent Nu kan du smide din 17 skærm i skraldespanden. Med et sæt emagin Z8003D OLED briller på næsen får du samme oplevelse, som hvis du havde en 10 skærm stående på skrivebordet. Z800 3D Visor kan bes lles på emagins hjemmeside og koster cirka.400 danske kroner. emagin Kilde h p://www. pcworld.dk/ art/6492?op=print En natkiggert er udstyret med elektronik, som ak vt omformer/ forstærker elektroner mange tusinde gange, så det bliver muligt at se i mørke. Natkikkert En natkikkert er ikke beregnet l at se langt med men l at se i mørke med. Derudover har billedet ikke samme skarphed som en alm. dagkikkert. Billedet er grønligt. h p://arms. gallery.dk/ kat42- Nightvision/ side3196-om- Nightvision. html 31 bauto-bilag.indd :29:1

32 BILAG 3 FORMSPROG På de følgende sider er der ops llet re skemaer med resultaterne fra da projektgruppen var ude og besøge Auto College Aalborg. De første to skemaer viser resultaterne fra spørgeskemaerne og de næste to skemaer viser resultatet fra da eleverne spillede projektgruppens formsprog og associa onsspil. Svarene er opdelt på to skemaer for herved at tydeliggøre hvilke svar der kommer fra eleverne på grundforløbet og overbygningen. G R U N D F O R L Ø B Deltager Født n af disse mænd er mest maskuline? 1: Ukendt 2: Hanna Ukendt : Casper : Johnas 1991 n af disse mænd vil du helst iden ere dig med? n af disse mænd ligner du mest? n af disse mænd vil du absolut ikke ligne? : Jonas : Peter bauto-bilag.indd :29:1

33 O V E R B Y G N I N G E N Deltager Født n af disse mænd er mest maskuline? 1: Lars M 2: Lars K : Morten J 1990 n af disse mænd vil du helst dig med? n af disse mænd ligner du mest? n af disse mænd vil du absolut ikke ligne? 4: Morten Ukendt : Andreas : Anders bauto-bilag.indd :29:3

34 G R U N D F O R L Ø B Deltager Født 1: Ukendt Ukendt 2: Hanna : Casper 1992 høretelefoner er de mest maskuline? Ligner bare noget mand har set mænd med - Kunne godt at gå med dem høretelefoner ville givet dig den største følelse af status? høretelefoner ser dyrest ud? På grund af mærket - Skille sig ud fra mængden - Ser future - De er pæne 4: Johnas Kan hvert fald ikke en pige med denne 12 - Sony er kvalitet 10 - De ser svære ud at lave, for de er små : Jonas De er store - Kvaliteten ligger i lyden og mærket - Ser professionelle ud - Sådan nogle som DJ s har - Ser rare ud at have på 6: Peter Fine farver og kantede 11 - Designet 34 bauto-bilag.indd :29:

35 være noget skrammel? 3 - De ser skrøbelig ud høretelefoner ønsker du ikke at eje? 3 høretelefoner ser hårdest ud? 8 høretelefoner tror du ham du dig med ville valgt? 10 - Diskrete (David Beckham) Ligner noget der nemt går i stykker 6 - Typen der bruger lædertøj, ville nok gå med disse 1 (Kames Hetfield) 9 - Disse ser også skrøbelige ud Maskulint, er mænd med jakkesæt (Usain Bolt) Disse bruges nok til hård musik 1 - Der er hans stil, da de er store (Jack Black) Det er stilen jeg ikke kan lide 4 - Kan komme til at knække - Ser ikke komfortabel ud - Meget hans stil (Snoop Dogg) Ser ud som den vejer 3kg at have på 8 - De er store og det ser ud til at de kan tåle en del 12 (Justin Timberlake) 3 bauto-bilag.indd :30:19

36 høretelefoner ville andre misunde dig for at have? høretelefoner ville du helst eje? være af bedst kvalitet? høretelefoner er mest feminine? - Fordi den ser dyr ud Ikkemekaniker venner ville lige denne - Sjove farver 4 - Ligner pandebånd eller bøjle - Skinnende overflade - Ikke nogle pang farver 7 - Designet Den er i ét stykke hele vejen rundt 10 - Diskret - Ødelægger ikke håret - Farver - Vækker opmærksomhed - Tror det er Sony, og da er det kvalitet 12 - Det er lidt feset design - De ser rare ud, at have på - Det er bare et rigtigt fedt design 12 - Mærket gør kvaliteten På mode - Fjong - Tror ikke nogen her ville gå med den - De ser lidt anderledes ud - Den er robust og har en god passform Den ser sej ud og med kanter bauto-bilag.indd :30:7

37 høretelefoner ser blødest ud? høretelefoner vil du selv købe? - Den ser bare blød ud med læder - Den er anderledes - Ved det af erfaring - Leder bliver varmt - Den er bare sej 7 - Den er lidt pudeagtig 37 bauto-bilag.indd :31:40

38 O V E R B Y G N I N G E N Deltager Født 1: Lars M : Lars K : Morten J 1990 høretelefoner er de mest maskuline? Gangster med patroner - Farlig type 8 - Old school - Hårdt arbejde høretelefoner ville givet dig den største følelse af status? 2 - Designet er fedt Diskret høretelefoner ser dyrest ud? 4 - Ser moderne ud - På grund af farverne 7 - Knapper - Der er mange 4 4 4: Morten Ukendt : Andreas Ligner noget dyrt noget 6: Anders Vil hellere høre musik fra højtelere 4 38 bauto-bilag.indd :32:21

39 være noget skrammel? høretelefoner ønsker du ikke at eje? høretelefoner ser hårdest ud? høretelefoner tror du ham du dig med ville valgt? 9 - Ligner slik Patronerne udtrykker hårdhed 11 - Enkel og tidløs form - Firkantet form (Justin Timberlake) Denne er mest stilfuld (David Beckham) 3 - Tyndt pis - Spinkelt - Farven og størrelsen - Den er lidt for meget Disse ville passe til brillerne fra Top Gun (Tom Cruise) Ligner noget en der har piercinger ville gå med 4 - Patronerne udtrykker hårdhed 11 - Disse er de mest neutrale (Arnold Schwarzenegg er De er for barnlige Kan lettest skules De er lidt sniger agtig (James Bond) 10 - Tyndt Ikke noget vildt Hurtig og nemt (James Bond) 39 bauto-bilag.indd :32:4

40 høretelefoner ville andre misunde dig for at have? høretelefoner ville du helst eje? være af bedst kvalitet? høretelefoner er mest feminine? 4 - Fordi den ser dyr ud Ikkemekaniker venner ville lige denne 11 - Har hørt om dette mærket før, så jeg tror de er gode 8 - Skal kunne tåle nogle tæsk 7 - Ikke nogle pang farver 11 - De er fancy - Ikke nogen som alle har 8 - Vælger ikke denne på grund af design og lydkvalitet - den er robust Farver - Vækker opmærksomhed 7 - Designet De ser rare ud, at have på 1 - Ser ud som der er mest lyd i Størrelsen gør det 4 - Designet og farven 6 - Minder ikke om dem han har fra før 11 - Mærket siger mig noget - Synes det er fint design 3 - Enkel lille og diskret 8 - Det ser ud som de er svære at få fat på 1 - Jeg vil eje dem med bedst lyd - Tror jeg har set disse før 8 - Lilla Fimset farve 40 bauto-bilag.indd :33:24

41 høretelefoner ser blødest ud? høretelefoner vil du selv købe? dig at har den bedste lyd? høretelefoner ser billigst ud? 8 - Fordi den er polstret 11 - På grund af mærket - Fint design - Kan lide at der er kanter 12 - Bedre lyd, jo tættere på trommehinden 3 - Lille og smart - Billig at fremstille 7 - Sidder mere løst på hovedet Sidder ind i øret 10 - Ser ud som en der koster 0kr i en computer forretning 9 - Materialet Ser ud som den er designet til børn 11 - Fordi de er diskret 7 - Har et pepperet udseende, så de må være gode 3 - Det er kun mærket der gør disse dyre 7 - Disse kan man sidde med længe fordi de er behagelige 1 - Fordi jeg ville bruge dem til computeren 1 - Tror de ville være gode til World og Warcraft 9 - Ligner legetøj De er seje - Fordi jeg ville bruge dem til computeren - Fordi de lukker tæt om øret 9 - Toys r`us 8 - Jeg har erfaring med disse 1 - Tror de har god lyd 1 - Fordi de lukker tæt om øret 12 - Synes mærket; Sony får det til at se billigt ud 41 bauto-bilag.indd :33:4

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7

1.1 Betjenings Muligheder Side 3. 1.2 Smart Client Side 4. 1.3 Web Client Side 5. 1.4 Mobil Client Side 6. 2.1 Smart Client Login Side 7 QuickGuide 1.1 Betjenings Muligheder Side 3 1.2 Smart Client Side 4 1.3 Web Client Side 5 1.4 Mobil Client Side 6 2.1 Smart Client Login Side 7 2.2 Smart Client Live visning Side 8 2.3 Smart Client afspilning

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

MiLiX ApS - Smart lbehør l mobil elektronik!

MiLiX ApS - Smart lbehør l mobil elektronik! MiLiX ApS - Smart lbehør l mobil elektronik! Tillykke med din nye MiLi Power Pico Projector. Her er en grundig gennemgang af projectorens opbygning samt dens funk oner og muligheder. MiLi Power Pico Projector

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys.

Indendørs er det en god idé at udnytte den mængde dagslys, der kommer ind af vinduerne, men pas på ikke at komme i modlys. 1 LYS: Tina Hare Andersen Når du skal optage video eller film, skal du altid bruge lys under optagelserne. Det kan enten være naturligt lys (solen), kunstlys (lamper) eller en blanding af disse. Dagslys

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret:

Teknik. Zuiko 135mm f/3,5 er produceret i et meget højt antal. Her er nøgletallene for objektivet: Sådan er linserne placeret: Generelt indtryk Zuiko 135mm f/3,5 er et objektiv må være et af de mindste 135mm objektiver fra fortidens analoge dage. Det vejer blot 190 gr. og rager kun 73mm ud fra dit kamera (med modlysblænden trukket

Læs mere

GPS 33: DAVID OG GOLIAT

GPS 33: DAVID OG GOLIAT GPS 33: DAVID OG GOLIAT - et dukketeater skrevet af Chris Duwe (inspireret af DTS materiale Anastasis Feb 97) Udgivet i Danmark af Børn & Tro www.børnogtro.dk Historien om David og Goliat bliver fortalt.

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering?

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering? Har du brug for en opgradering? People First Vi mener, at det kræver mere end blot avanceret teknologi og audiologi at udvikle de bedste høreapparater. Dette er grunden til, at vi placerer personen i centrum

Læs mere

Generelt indtryk. Carl Zeiss Jena 135mm, f/3,5

Generelt indtryk. Carl Zeiss Jena 135mm, f/3,5 Generelt indtryk Næppe har jeg fået skrevet min sammenligning af seks 135mm ere før jeg er heldig på ebay og får det syvende 135mm objektiv i kurven. Denne gang er det. Carl Zeiss Jena 135mm f/3,5 er på

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Skal ikke udfyldes for at fortage en søgning men kan bruges l at lokalisere tærskelværdier for sto er, der kan optræde med forskellige packing group

Skal ikke udfyldes for at fortage en søgning men kan bruges l at lokalisere tærskelværdier for sto er, der kan optræde med forskellige packing group Enkeltopslag For at komme i gang Gå l h ps://dma.mst.dk/tk Packing group Skal ikke udfyldes for at fortage en søgning men kan bruges l at lokalisere tærskelværdier for sto er, der kan optræde med forskellige

Læs mere

Resultater. Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys?

Resultater. Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys? Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys? Energipære giver et frygteligt lys! Jeg slukker meget for at spare på energi. Jeg tænker meget over lys, fordi det bliver mere besværligt at se med

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

MOVE Sid stærkt - stå nemt

MOVE Sid stærkt - stå nemt MOVE Sid stærkt - stå nemt Design: Per Øie Koncept Vælg en siddehøjde, der passer dig Balancer, vip eller drej 360 Dine ben- ryg- og mavemuskler er i konstant bevægelse En rank sidde/stå-stilling bidrager

Læs mere

Definition af design som fag og begreb

Definition af design som fag og begreb Definition af design som fag og begreb Design er overalt omkring os. Alt er blevet designet på et eller andet tidspunkt. F.eks. vores kroppe. Ingen ved helt hvordan det er sket, og hvem det er der har

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

PROCESRAPPORT. bauto - ET BELYSNINGSVÆRKTØJ FOR AUTOMEKANIKEREN AD10-ID8. ny forside.indd 1 16-10-2009 06:49:00

PROCESRAPPORT. bauto - ET BELYSNINGSVÆRKTØJ FOR AUTOMEKANIKEREN AD10-ID8. ny forside.indd 1 16-10-2009 06:49:00 PROCESRAPPORT bauto - ET BELYSNINGSVÆRKTØJ FOR AUTOMEKANIKEREN AD10-ID8 ny forside.indd 1 16-10-2009 06:49:00 Procesrapport 16.10.09.indd 2 16-10-2009 06:39:52 EXECUTIVE SUMMARY The theme for this project

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 Bilag 3 Bilag 3.1 Telefoninterview Telefoninterview med Carsten Munk Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 5 C= Carsten Munk, A= Anne Pedersen, J= Josephine

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

RTG Frederick Ertel

RTG Frederick Ertel Park robotten Robot Kom/it afsluttende opgave. Valg af opgave og retning Jeg valgte at arbejde med udemiljø. Derefter valgte jeg at arbejde med automatisering og kampagne ved at designe en robot, der både

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Generelt indtryk. Tamron Adaptall SP 28-80, f/3,5-4,2

Generelt indtryk. Tamron Adaptall SP 28-80, f/3,5-4,2 Generelt indtryk Tamron Adaptall SP 28-80mm f/3,5-4,2 CF Macro er et lækkert objektiv som blev produceret i perioden 1983-1987, så det har altså nogle år på bagen. Objektiver er bygget i metal og glas

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER

Dr. Grimgraves UHYGGELIGE ØJEÆBLER TM Jeg formoder, at jeg er nødt til at introducere mig. Jeg er dr. Grimgrave, en specialist i medicinske eksperimenter. Jeg er blevet bedt om at forelæse om dine øjne og hvordan de virker, men jeg kan

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed.

Rigtig god læselyst! Kærlig hilsen. Rikke Nørregård Carlsen. Brug bolden 2. Motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed. Brug bolden 1 Brug bolden 2 I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til at bruge bolden i hverdagen og til at få

Læs mere

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan.

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. Generelt indtryk Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. 135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Dybde gående test af Sherwood SR1 med DIR brillerne på.

Dybde gående test af Sherwood SR1 med DIR brillerne på. Dybde gående test af Sherwood SR1 med DIR brillerne på. Hvorfor denne test. De fleste test der bliver lavet af regulatorer er baseret på test over en weekend eller to hvor test personen når at teste 5-10

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Godt LYSmiljø med LED

Godt LYSmiljø med LED Godt LYSmiljø med LED lart og roligt lys, ed lavt el-forbrug Indtil for få år siden var energibesparelser og lyskvalitet hinandens modsætninger. Men hos ABC Lys flytter vi hele tiden grænsen for, hvad

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Indholdsfortegnelse: RoadWarrior - Draper.. Side 2. Etui RoadWarrior & Traveller.. Side 2. Piper - Draper.. Side 3. Traveller - Draper..

Indholdsfortegnelse: RoadWarrior - Draper.. Side 2. Etui RoadWarrior & Traveller.. Side 2. Piper - Draper.. Side 3. Traveller - Draper.. Indholdsfortegnelse: RoadWarrior - Draper.. Side 2 Etui RoadWarrior & Traveller.. Side 2 Piper - Draper.. Side 3 Traveller - Draper.. Side 4 Ultimate Folding - Draper.. Side 5 FocalPoint - Draper.. Side

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4.

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4. Design C Ergonomi Morten Fabricius - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i 2. E k s e m p l e r 3. F o r s l a g 4. P r o d u k t 03-12- 2 0 1 2 Arbejd dig via informationssøgning frem til en

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

S ller man ind på 4625 kilohertz er det som at ly e l en anden verden. Hvert andet sekund, døgnet rundt, sta onen en insisterende, mekanisk brummen.

S ller man ind på 4625 kilohertz er det som at ly e l en anden verden. Hvert andet sekund, døgnet rundt, sta onen en insisterende, mekanisk brummen. Spioner og spionage Elevens navn: Første del a) Et sted b) S ller man ind på 4625 kilohertz er det som at ly e l en anden verden. Hvert andet sekund, døgnet rundt, sta onen en insisterende, mekanisk brummen.

Læs mere

Udstyrs Guide. Officiel partner.

Udstyrs Guide. Officiel partner. Officiel partner www.contactsports.se Det kan være svært at finde ud af hvilket udstyr man skal bruge og ikke mindst hvad og hvor man skal og kan købe det. Det vil denne guide forsøge at hjælpe med. For

Læs mere

TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN

TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN TEKSTER AF LEA LØPPENTHIN Tekster af Lea Løppenthin ERRARAREA NR1 Jeg deler mit ja Jeg deler mit ja med selskabet, med udsendelsen og reklamen jeg deler mit ja med et kor vi sidder i busserne under sengene

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa

Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Hvordan gør jeg? Gennemgang af fotoredigeringsprogrammet Picasa Velkommen til Picasa! Start med at importere dine billeder til programmet. (1-2) 1) Inde i hovedbiblioteket trykker du på Importer, og du

Læs mere