Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!"

Transkript

1 Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr , ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik i farver! Brug vores professionelle spørgsmålsdatabase GRATIS! Organisa oner, mennesker og deres udfordringer er forskellige. Derfor skal analyser og spørgsmål lpasses præcist l organisa onen, dens ledere og medarbejdere og de udfordringer de står overfor.

2 Spørg online inden I træffer beslutning! I kan nu gennemføre individuelle og målre ede online analyser baseret på jeres egne spørgsmål og behov for krydstabulering: F.eks. klimaanalyser, stress analyser, arbejdspladsvurdering, samarbejdsanalyser, kundeanalyser, medlemsanalyser og mange andre typer organisa onsanalyser. Når I ved, hvad I vil vide, og er klar med spørgsmålene, lbyder vi jer et højt vidensniveau om planlægning, gennemførelse og præsenta on af online analyser med den nyeste teknik l en effek v produk on af jeres målre ede analyse. Analysens resultat får I med en ultra flot grafik rapportering af svarene i tabeller, som I selv har defineret. Se eksempler på de næste sider! Kort og godt: Bedre, billigere, nemmere og hur gere end de fleste standard analyser! Lav en win win? Fordele ved Gilling som analyseleverandør Når I ved, hvad I vil have svar på, kan I søge GRATIS inspira on l spørgsmål i vores spørgsmålsdatabase. Når vi har spørgsmålene, overtager vi alt det prak ske med spørgeskemaer, svarmuligheder, udsendelse, rykkere, krydstabuleringer og udarbejdelse af den færdige præsenta on, en arbejdsproces som er ds og ressourcekrævende for de fleste, der ikke gennemfører mange analyser om året. O e skabes der større troværdighed om gennemførelse af analysen, når data om hvem der svarer hvad på hvilke spørgsmål, opsamles og bearbejdes af en ekstern leverandør. I et samarbejde med os, får I mest ud af det I allerede ved, kan og vil, og vi supplerer med stor effek vitet på de områder, hvor I ikke har kompetencerne, den og ressourcerne. Forskellige analysevarianter med og uden rådgivning Målet for Gilling er at levere billige analyser i høj kvalitet, der kan give vores kunder de informa oner, de har brug for. Men ikke alle har samme behov og ønsker. Derfor har vi forskellige varianter af analyser l lave priser. (se eksempler på de næste side). Alt e er hvad I selv vil, kan og har lyst l at bidrage med, så kan jeres analyse skæres l, så I får den lavest mulige pris. Vi leverer oveni gennemførelsen også forskellige rådgivningsydelser og giver gerne lbud på disse. Jeres sikkerhed for et godt resultat erfaring og referencer Vi har i 30 år arbejdet med udvikling af analyser som beslutningsstø e system l brug for bedre, hur gere og billigere beslutninger. Vi har arbejdet for de fleste typer og størrelser af virksomheder og organisa oner, offentlige som private. Mange af Danmarks største virksomheder, men også mellemstore og mindre virksomheder, står i dag på vores referenceliste. Vi har ALDRIG ladt en kunde i s kken, og alle får det resultat, vi har a alt! Besøg os på og læs mere. 2

3 Analyse produkter baseret på jeres spørgsmål og vores erfaring! Gilling analyseprodukter skal løse jeres aktuelle opgave, og det gør vi med individuelle og målre ede spørgeskemaundersøgelser l fast a rak v pris. Alle typer virksomheder, organisa oner, ins tu oner, foreninger mv. kan drage ny e af analyserne og deres informa oner. Vi kan levere analyser både som åbne og anonyme Alle analyserne baseres på at undersøgelsen foregår online via et lsendt link l hver enkelt deltager i undersøgelsen. I mailen mo veres modtageren l at svare, og der forklares hvorfor undersøgelsen gennemføres samt gives prak sk informa on om hvordan. Vores system er afprøvet af hundrede tusindvis af respondenter og alle typer personer kan bruge det. De indledende forarbejder For at sikre en effek v og kvalitetssikret produk onsproces, følger vi en fastlagt arbejdsplan der kan koordineres pr. telefon og mail eller ved én mes møde. Her bliver vi bl.a. enige om omfanget af spørgsmål, respondentgrupper ( teams, afdelinger, lederniveauer el. lign. ) samt en dsplan med hver enkelt del af processen. I leverer I leverer manuskript med alle spørgsmålene opdelt i emnegrupper, sammen med tekst l introduk onsside, afslutningsside og mailen l jeres medarbejdere. Til brug for udarbejdelse af spørgsmål, får I kopi fra vores database, som kan inspirere l, hvordan I kan spørge ind l forskellige emner. I leverer en oversigt med ledere og medarbejdere og hvordan de skal kobles i besvarelsen (respondentgrupper), samt en liste med alle respondenters navne, mail, funk on m.m. Vi leverer Når vi skriver, at vi kan levere hur gt og prisbilligt, mener vi det: Vi leveret som a alt i dsplanen l fast pris. Vi gennemfører hele processen fra opsætning af spørgeskema med svarmuligheder l den færdige rapportering som præsenta on (PowerPoint) klar l brug. Vi kan fra modtagelse af manuskripter producere, gennemføre og levere analysens resultat på kun fem arbejdsdage, a ængig af antal dage der afsæ es l at svare på spørgeskemaet. Når I har beslu et hvilket analyse produkt, der er det rig ge for jeres organisa on, indgår vi en a ale med en dsplan, samt beskrivelse af de enkelte punkter i produk onsprocessen. Rådgivning og lkøb af ydelser Udover rådgivning om gennemførelse af analyse i jeres organisa on, kan I lkøbe ekstra ydelser i form af f.eks.: Forudgående interviews i organisa onen, oplæg l emner i rela on l problems lling, udarbejdelse af spørgeskema, fortolkning af undersøgelsens resultater, præsenta on af undersøgelsens resultater m.m. 3

4 S l 50 medarbejdere fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr , Vores nye og billige fast pris produkt sikrer jer analysens resultater sat op med tekst, spørgsmål og PÅ KUN 5 DAGE..! grafik i en Power Point fil klar l brug! Præsenta on af spørgsmål med svarfordeling fordelt på tre grupper. Alle rådata leveres i tabeller, så I har tallene bag svarene og kan danne nye kombina oner og få yderlige viden. I leverer: I leverer manuskript med max. 50 spørgsmål opdelt i max. 5 emne grupper, sammen med tekst l introduk onssiden og afslutningssiden i spørgeskemaet samt l mailen med introduk on og link l jeres medarbejdere. I leverer en oversigt med max. 50 ledere og medarbejdere, og hvordan de skal kobles i besvarelsen l max. 5 respondentgrupper, samt deres navne, mail og funk on. Vi leverer: Fra modtagelse af manuskripter m.m. producerer og gennemfører vi analysen og leverer analysens resultat klar l præsenta on på kun fem arbejdsdage. (A ængig af antal svardage!) Præsenta onen: De 50 spørgsmål er opdelt i max. 5 emnegrupper, præsenteret pr. spørgsmål fordelt på de max. 5 gruppers svar. (Eks.: Se illustra onen med 3 svargrupper) Hvis de e analyse produkt lige er noget for jeres organisa on, indgår vi en a ale og dsplan, og I får lsendt en produk onsplan, samt beskrivelse af hvordan I skal levere manuskripter m.m. 4

5 S l 75 medarbejdere fra 7 grupper 75 spørgsmål indenfor 7 emner for kun kr , eller s l 100 medarbejdere fra 10 grupper 100 spørgsmål indenfor 10 emner, for en fast pris på kun kr ,. Hvis det ikke er nok, så giver vi jer et godt lbud på endnu flere spørgsmål, eller med endnu flere medarbejdere indenfor endnu flere emner! Eksempler på præsenta on af spørgsmål, svar og grupper med brug af forskellig grafik. Også l de e produkt leverer vi alle rådata i tabeller, så I har tallene bag svarene. I leverer: I leverer manuskript med max. 75/100 spørgsmål opdelt i max. 7/10 emnegrupper, sammen med tekst l introduk onssiden og afslutningssiden i spørgeskemaet samt l mailen med introduk on og link l jeres medarbejdere. I leverer en oversigt med max. 75/100 ledere og medarbejdere, og hvordan de skal kobles i besvarelsen l max. 7/10 respondentgrupper, samt deres navne, mail, funk on m.m. Vi leverer: Fra modtagelse af manuskripter m.m. producerer og gennemfører vi analysen og leverer analysens resultat klar l præsenta on på kun fem l o e arbejdsdage. (A ængig af svardage) Præsenta onen: Udarbejdes e er pr. spørgsmål/alle svargrupper, eller pr. spørgsmålsemne/ enkelt svargruppe, eller anden kombina on a ængig af antal spørgsmål/grafik. Hvis de e analyse produkt lige er noget for jeres organisa on, indgår vi en a ale og dsplan, og I får lsendt produk onsplan, samt beskrivelse af hvordan I skal levere manuskripter m.m. 5

6 Gennemførelse af analyse med 5 mers rådgivning l fast pris fra kun kr , hvis 75 medarbejdere fra 10 grupper får 75 spørgsmål indenfor 7 emner! Eller hvis det ikke er nok, så 100 medarbejdere fra 15 grupper får 100 spørgsmål indenfor 12 emner l kun kr ,! Hvis mere end 100 medarbejdere og/eller 100 spørgsmål og mere end 10 grupper og/eller emner, så kontakt os for lbud. Eksempler på præsenta on af spørgsmål, svar og grupper med brug af forskellig grafik. Når vi inkluderer rådgivning i disse produkter, er det for at op mere mulighederne for anvendelsen af analysens resultater. Vores rådgivning ligger i lre elægning og design af analysen samt ved bearbejdning af rådata l brug for præsenta on og sta s k. Forarbejder, design og planlægning Med udgangspunkt i jeres behov for data og informa on, designes analysen i rela on l jeres organisa on og kultur. I leverer: I leverer manuskript m.m. som beskrevet under de forrige produkter på side 5. Vi leverer: Rådgivning før og e er analysens gennemførelse, samt selve analysen som beskrevet side 5. Præsenta onen: Udarbejdes e er a ale. Hvis de e analyse produkt lige er noget for jeres organisa on, indgår vi en a ale og dsplan, og I får lsendt produk onsplan, samt beskrivelse af hvordan I skal levere manuskripter m.m. 6

7 Gilling lbyder spørgeanalyser med individuel lpasning l organisa onen, dens mennesker og udfordringer Vi har forsket, udviklet, afprøvet og lært siden 1987 sammen med nogle af Danmarks største virksomheder og deres vidende og ambi øse medarbejdere. I dag står vi med en portefølje af up to date viden, top moderne metoder, effek ve værktøjer og et fantas sk netværk af super mo verede specialister på mange fagområder, klar l samarbejde om at lbyde jer hur gere, bedre og billigere beslutningsgrundlag. Kontakt for informa on: Jan Nielsen: / Tlf.: Vagn Kirkeskov: / Tlf.: Læs mere om Gilling/The Human Decision på : Gilling ApS / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / DK 2100 København Ø 09 15

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel

MasterPlan. et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel MasterPlan et nyt værktøj l geografisk bu ks og investeringsplanlægning i detailhandel Her er nogle af de virksomheder vi arbejder og gennem årene har arbejdet for med MasterPlan opgaver: Statoil Danmark,

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed?

Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed? Hvordan får man en profitskabende organisa on ud af en virksomhed? Copenhagen Profit School / Symbion Science Park / Fruebjergvej 3 / 2100 København Ø / www.cps.cool Man træner ledere og medarbejdere i

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse Din næste uddannelse i salg, marketing og ledelse Åbne uddannelser Virksomhedstilpasset uddannelser Konferencer Business Danmark Uddannelse Akademiuddannelser Faglig coaching Velkommen Aldrig har så mange

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere