Årsrapport. Ea Energianalyse a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Ea Energianalyse a/s"

Transkript

1 Årsrapport 2006 Ea Energianalyse a/s

2 Indhold Hvem vi er Kunder og samarbejdspartnere Et par tal Sådan gik 2005 og 2006 Temaer: Udgiver Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. sal 1220 København K Tlf.: Fax: CVR-nr.: Bank Danske Bank Reg.nr Kontonr Revisor Revisionsfirmaet Warberg Layout Majken Grünewaldt Foto Kristian Ørsted Pedersen Mikael Togeby Tryk Frydenberg Marts Internationalt arbejde for at fremme vedvarende energi Udviklingsprojekter om fjernvarme Langsigtede energiscenarier Forskningsprojekter om fremtidens energisystem Andre projekter Hvad vi fortæller om Fester og gæster Hver især

3 Hvem vi er Ea Energianalyse a/s udfører konsulentopgaver og forskning inden for energiplanlægning og energianalyse med fokus på udvikling af fremtidens energisystem, energimarkeder og regulering af energisektoren. I vores opgaveløsning lægger vi vægt på at give kunden en helhedsforståelse af sammenhængene i energisystemet og styringen af det. Vi dokumenterer forudsætningerne for vores konklusioner og forfalder ikke til at springe mellemregningerne over. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af et energisystem, som er miljømæssigt bæredygtigt, og vi tror på, at et energieffektivt system er det mest robuste, når miljø, forsyningssikkerhed og økonomi skal gå op i en højere enhed. Vi arbejder internationalt, fordi energi- og miljøproblemerne er globale, og fordi løsningerne skal findes gennem internationale regler og internationalt samarbejde. Ea Energianalyse a/s består af fire partnere: Helge Ørsted Pedersen, Kaare Sandholt, Hans Henrik Lindboe og Mikael Togeby, fem faglige konsulenter: Jesper Werling, Anders Kofoed-Wiuff, Camilla Hay, Edward James- Smith og Lars Bregnbæk, den driftsmæssige rygrad i form af Majken Grünewaldt og Sheila Maria Kitching samt tre faglige studenter: Catarina Marcus-Møller, Mikkel Haugaard Windolf og Casper Frost Thorhauge. Vi sigter mod mest mulig synergi mellem vores opgaver og bedst mulig udnyttelse af vores forskellige kompetencer. Vi har en flad organisering og en åben informationsudveksling. Gode spørgsmål og argumenter tæller mere end rang. Vi lever af, at medarbejderne har styr på den nyeste viden, og vi stræber mod, at firmaets sammensætning er balanceret med hensyn til alder, køn og interesser. Vi lægger vægt på at samarbejde med andre firmaer, som kan komplettere vores viden og hjælpe med at højne kvaliteten i opgaveløsningen. At vi i Ea er uafhængige og ikke har nogen forudfattede meninger om, hvad svaret på en problemstilling bør være - det er det, jeg lægger størst vægt på. Mikkel Haugaard Windolf 3

4 Kunder og samarbejdspartnere Kunder Amagerforbrændingen CTR I/S Dansk Energi Dansk Fjernvarme Dansk Shell DONG Energy EFP/Energistyrelsen Energi E2 A/S Energinet.dk Energiselskabet Buskerud Energistyrelsen EU: Intelligent Energy Europe (IEE) Institut for Miljøvurdering International Energy Agency, IEA Københavns Energi Miljøstyrelsen Nordisk Energiforskning Nordisk Ministerråd PSO/Energinet.dk Svenska Kraftnät Teknologirådet Vattenfall AB VEKS Vindmølleforeningen Vindmølleindustrien World Bank Samarbejdspartnere BEAMA, British Electrotechnical and Allied Manufacturers Association Center for Elteknologi (CET), DTU COWI Danfoss Dansk Energi Energi Industrien i Dansk Industri Energy Piano Niras Optensys Energianalys RAM-løse edb Risø SEAS/NVE Siemens Syd Energi ZSW, Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Freelance-konsulenter: Jørgen Boldt Kirsten Dyhr-Mikkelsen Maj Dang Trong Michael Grønlund Ole Bilde Omsætning i 2005 og 2006 fordelt på kundegrupper 2% 8% 33% Forskningsmidler Myndigheder Energiselskaber Andre 57% 4

5 Et par tal Resumé af årsregnskab for perioden 7. september 2005 til 31. december /2006 DKKt Nettoomsætning Direkte omkostninger, inkl. løn faktureret på projekter Andre personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital inkl. årets resultat Hensættelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Antal ansatte per Antal ansatte per Antal ansatte per Effektivitet: Andel af løn faktureret på projekter Fuldtid/studenter 4/0 9/3 10/4 59% Detaljeret regnskab kan hentes på vores hjemmeside 5

6 Sådan gik 2005 og 2006 Ea Energianalyse a/s blev stiftet den 7. september Vi har haft et første halvandet år, som har overgået vores forventninger. Et at de vigtigste skridt i at opbygge en ny virksomhed er at tiltrække de rigtige medarbejdere hvilket, vi synes, er lykkedes. Vi startede med fire partnere og er i dag ti fuldtidsansatte og fire studerende. Tilsammen udgør vi et stærkt team med forskellige kvalifikationer, som gør det muligt at sige, at Ea Energianalyse i dag er en stærk spiller inden for ganske specifikke områder: Tværgående analyser af dagens tekniske og markedsmæssige energisystem, scenarieprojekter om fremtidens energisystem og samarbejde med myndigheder om udvikling af politikområder. Medarbejderne er alle præsenteret senere i denne årsrapport. Bred vifte af kunder Vi har leveret konsulentydelser og forskning til en lang række kunder. Referencelisten er en blanding af energiselskaber (primært el og fjernvarme, men også vind og olie), indenlandske og internationale myndigheder, og danske og nordiske forskningsprogrammer. Sammensætningen af kunder lever helt op til vores bedste forhåbninger, og vi arbejder intensivt på at skabe synergi mellem de mange projekter. Vi har oplevet, at vi har været i stand til at levere værdifuld viden, når vi har bragt emner fra forskellige verdener sammen. Fx samspillet mellem elmarkedet og varmemarkedet. Samarbejde højner kvaliteten Det har været vores ønske at samarbejde med andre virksomheder i vores opgaveløsning. Vi har fundet samarbejdet meget frugtbart og ønsker at udbygge dette. Vi prioriterer det højere at sammensætte gode teams, end at vi nødvendigvis skal stå for det hele. Vi er overbevist om, at vores kunder deler vores ønske om størst mulig kvalitet. I flere tilfælde har vi i øvrigt også ført flere kunder sammen, hvorved vi har kunnet løse opgaverne bedre og billigere til alles tilfredsstillelse. Vi har deltaget i en række forskningsprojekter om udvikling af energisystemet. Sådanne projekter er udfordrende, hjælper med at skabe ny viden og udvider kontaktnettet. Ofte er økonomien mindre attraktiv på grund af krav til begrænset overhead m.m., men vi håber fortsat at kunne basere en del af vores aktiviteter på denne type opgaver. Vi glæder os til sammen med bl.a. Dansk Fjernvarmes visionsudvalg og Risø at skulle udføre forskningsprojektet Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem, som netop har opnået støtte af Energiforskningsprogrammet, EFP. De igangværende og afsluttede forskningsprojekter er beskrevet senere i denne årsrapport. At en række af vores kunder er vendt tilbage med nye opgaver, opfatter vi som den bedste tilbagemelding. Også udfordringer Ikke alt har været en dans på roser. Vi har brugt en del kræfter på i samarbejde med internationale konsortier at byde på internationale projekter. Succesraten med at få denne type opgaver er imidlertid lavere, end hvad vi ellers har oplevet. Vi skal blive bedre til at udnytte vores fælles ressourcer, skabe kvalitetsprodukter til tiden og undgå stress! Og vi skal sikre, at vores itsystemer understøtter vores arbejde bedst muligt. Fornuftig økonomi Økonomisk set har virksomheden udviklet sig fornuftigt. Vi startede uden borde og stole, for slet ikke at nævne klipsemaskine, computere og software eller rutiner i bogføring og fakturering. I dag har vi en velfungerende virksomhed, hvor man kan arbejde og spise frokost og holde møder. I oktober 2006 fik vi gennemført vores første 6

7 Generalforsamling den 8. marts Fra venstre Edward James-Smith, Jesper Werling, Hans Henrik Lindboe, Mikael Togeby, Kaare Sandholt, Helge Ørsted Pedersen, Camilla Hay, Anders Kofoed-Wiuff, Lars Bregnbæk og Majken Grünewaldt. Stående, revisor Finn Warberg og advokat Jørgen Holst. arbejdspladsvurdering, og vi nedsatte et sikkerhedsudvalg. Vi udvikler stadig på faciliteterne i form af bedre arbejdsstillinger, bedre mødelokaler, støjdæmpning m.m., men i forhold til vores start er graden af professionalisme steget betydeligt. Det reviderede regnskab viser et overskud efter skat på kr., og vi har en fornuftig likviditet. Travl fremtid Vores aktuelle opgaveportefølje viser, at vi fortsat får travlt. Tidens fokus på miljø og energi tyder på, at Ea Energianalyses samlede kvalifikationer også fremover vil være efterspurgte. Derfor vil vi udvikle os fagligt og prioritere, at Ea Energianalyse fortsat er et spændende sted at arbejde, en professionel arbejdsplads med store faglige udfordringer og et sted, hvor hele energibranchen fra tid til anden kigger indenfor til en seriøs snak eller en munter diskussion. Der er mange ting, jeg lægger vægt på hos Ea, bl.a. at pionerånden er fremherskende at nysgerrigheden over for nye udfordringer er stor og nærværende at vi ikke har selvcensur - men frihed til at arbejde under ansvar at alle vores mange, forskelligartede eksterne kontakter bidrager til, at vi kan se nye sammenhænge og nye løsninger at vi er og bliver betragtet som uafhængige analytikere at vi ikke bidrager til myter, men på ansvarlig vis kan indgå i den energipolitiske debat. Helge Ørsted Pedersen 7

8 Temaer I løbet af 2005 og 2006 har Ea Energianalyse arbejdet med en række projekter og opgaver inden for mange forskellige områder. Vi har valgt fire temaer ud, som tilsammen dækker en væsentlig del af vores aktiviteter: Internationalt arbejde for at fremme vedvarende energi, udviklingsprojekter om fjernvarme, langsigtede energiscenarier og forskningsprojekter om fremtidens energisystem. Internationalt arbejde for at fremme vedvarende energi Vedvarende energi og energieffektivitet er kommet højt på dagsordenen både i Danmark og globalt. Det er bekymringerne om klimaforandringer, forsyningssikkerheden og den globale ustabilitet, som har fået verdens ledere til at tage de store ord frem, når billedet af fremtidens energiforsyning skal tegnes. Men der er desværre langt fra de fine ord til handling. I praksis er der en række barrierer for udbredelsen af vedvarende energi, og det er vanskeligt at blive enige om fælles mål og fælles virkemidler på tværs af landegrænserne. Ea Energianalyse deltager i en række projekter om udbredelsen af vedvarende energi i international sammenhæng. Det drejer sig om projekter i tilknytning til IEA s program Renewable Energy Technology Deployment (RETD) og om Nordisk Task Force for Fornybar Energi under Nordisk Ministerråd. Implementing agreements under IEA IEA har gennem mange år arbejdet med teknologiudvikling gennem en række Ea lever bl.a. af at give eksisterende viden merværdi. Det kræver vidende medarbejdere, som er i stand til at udnytte hinandens stærke sider gennem et tæt samarbejde, og som er i stand til at forstå de ofte meget komplekse sammenhænge. Vi er så privilegerede, at vi har sådanne medarbejdere! såkaldte implementing agreements, hvor interesserede lande går sammen om at finansiere forskellige aktiviteter inden for udviklingen af nye energiteknologier. I 2005 blev Renewable Energy Technology Deployment (RETD) sat i søen. Programmet har til formål at understøtte udbredelsen af vedvarende energi ved at fokusere på de politiske virkemidler. Ea Energianalyse har sekretariatet for programmet sammen med ZSW (Centre for Solar Energy and Hydrogen Research) og gennemfører endvidere flere af projekterne. Omkostninger og fordele ved VE RECABS står for Kaare Sandholt Renewable Energy Costs and Benefits to Society og er et projekt under RETD-programmet. RECABS har to formål: at vurdere omkostningerne ved at producere el ved hjælp af vedvarende energiteknologier sammenlignet med konventionelle energiteknologier at pege på forbedringspotentialer for vedvarende energi. Projektets udgangspunkt er, at der ikke tages tilstrækkeligt højde for fordelene ved 8

9 Udbredelsen af vedvarende energi Procent af bruttoenergiforbrug 50% 45% % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EU-25 Danmark Finland Sverige Norge Norden Udbredelsen af vedvarende energi. I forhold til resten af EU har Norden en høj andel af vedvarende energi. vedvarende energi og ulemperne ved de konventionelle energiteknologier i de nuværende energimarkeder og i energiplanlægningen generelt. Dette gælder eksempelvis miljøpåvirkninger, omkostningerne ved at integrere teknologier i elsystemet, omkostninger til forsyningssikkerhed og beskæftigelsesmæssige effekter. RECABS skal danne grundlaget for at komme med anbefalinger til internationale virkemidler, der kan skabe fair konkurrencevilkår for vedvarende energi, for eksempel ved at internalisere fordele og ulemper i energiprisen. Som led i projektet udvikles en hjemmeside, hvor det bliver muligt at sammenligne de fulde produktionsomkostninger for forskellige elproduktionsteknologier. Her får brugerne mulighed for at komme med input om fx brændsels- og CO 2 -priser. Nordisk samarbejde Også i det nordiske samarbejde er der fokus på vedvarende energi. Nordisk Ministerråd har nedsat en nordisk Task Force for Fornybar Energi, som frem til 2009 skal markere Norden som et område med stærke kompetencer inden for vedvarende energi. Gruppen skal også igangsætte aktiviteter, som kan understøtte den nordiske erfaringsudveksling, og som kan sikre et nordisk fingeraftryk på den europæiske energipolitik. Ea Energianalyse er sekretær for Task Force for Fornybar Energi og for en arbejdsgruppe under task forcen, som har til formål at sikre en effektiv erfaringsudveksling om myndighedsplanlægning af udbygningen af vindkraft, og som skal opstille en nordisk vindkraftstrategi. Endvidere medvirker Ea Energianalyse til at etablere et nordisk udstillingsvindue for vedvarende energi. 9

10 Udviklingsprojekter om fjernvarme I 2005 og 2006 har vi for CTR, KE og VEKS gennemført et større projekt med henblik på at analysere og vurdere de fremtidige forhold for hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Afsættet for analysen har været den nye leverandørsituation på varmemarkedet. Tidligere var Energi E2 den eneste kommercielle leverandør af kraftvarme til hovedstadsområdet, men nu er der to aktører på markedet: Vattenfall, som har overtaget Amagerværket, og DONG Energy, som ejer de øvrige kraftværker. Det overordnede formål med projektet har været at analysere, hvordan CTR, VEKS og KE under de ændrede rammebetingelser på kort og langt sigt mest effektivt kan sørge for en sikker og miljøvenlig fjernvarmelevering til lavest mulige omkostninger. Som værktøj har vi anvendt Balmorelmodellen, som oprindeligt blev udviklet til sammenhængende analyser af el- og varmesystemerne i Østersøområdet. Modellen indeholder et opdateret nordisk datasæt. Til denne specifikke opgave har vi videreudviklet modellen på varmesiden og indarbejdet relevante data for varmeforbrug, kraftvarmeværker, begrænsninger i varmetransmissionen og relevante kontraktlige forhold. Fokus på ny leverandørsituation På kort sigt har fokus været på den nye leverandørsituation på varmemarkedet. For at belyse dette har vi udarbejdet analyser af forskellige modeller til at sikre en fortsat samlet økonomisk optimering af el- og varmeproduktionen i hovedstadsområdet. En stor del af kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet er desuden af ældre dato, og det kan forventes, at betydelig varmeproduktionskapacitet tages ud af drift inden for de kommende 5-15 år. Det rejser et andet hovedspørgsmål, nemlig hvilke tiltag der bør iværksættes for fortsat at sikre en billig og forsyningssikker varme i hovedstadsområdet. Vi har derfor analyseret, hvilke tiltag i hovedstadsområdet, der er robuste, hvad varmeforsyningens råderum er, og hvordan ændrede rammebetingelser i bl.a. elmarkedet kan påvirke varmepriser og forsyningssikkerhed. Kraftvarme i hovedstadsområdet Illustration af VEKS s, CTR s og KE s (damp) varmeforsyningsområder i hovedstadens fjernvarmesystem. Amagerværket ejes i dag af Vattenfall, mens H.C. Ørsted Værket, Svanemølleværket og Avedøreværket ejes af DONG Energy. Kilde: VEKS. 10

11 Modellering af fjernvarmesystemet i Balmorel-modellen Skitse af opbygningen af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet i modellen Balmorel. Som noget nyt har vi lagt varmetransmission ind i modellen, som dækker det nordiske el- og kraftvarmesystem. Firkanterne illustrerer transmissionssystemet, og cirklerne illustrerer kraftvarmeanlæggene. Projektet Analyse af de fremtidige forhold for hovedstadsområdets fjernvarmesystem blev afsluttet i juni Efterfølgende har vi fortsat samarbejdet med CTR, VEKS og KE og bistået i en række forskellige analyser. Fjernvarmens fremtidige rolle I forlængelse af arbejdet med fjernvarme i hovedstadsområdet deltager Ea Energianalyse som projektleder i projektet Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem under Energiforskningsprogrammet. Formålet med projektet er at belyse, hvordan fjernvarmen kan udvikle sin rolle i fremtidens energisystem ved at reducere energitabene og ved dynamisk anvendelse af kendte og nye energiteknologier som varmepumper, Jeg lægger vægt på, at alle i Ea er fagligt engagerede og hjælper hinanden, og at vi deltager i projekter, som er spændende og har samfundsmæssig relevans. Vores flade ledelsesstruktur og muntre tone er med til at gøre dagligdagen levende. Jesper Werling geotermi, fjernkøling og varmelagring. Endvidere er formålet at belyse, hvordan samspillet mellem elmarkedet og fjernvarmen kan effektiviseres, samt at pege på hvilke rammebetingelser der især har betydning for fjernvarmens fortsatte udvikling og effektivisering. Projektet gennemføres af Dansk Fjernvarmes visionsudvalg, Risø, RAM-løse edb og Ea Energianalyse fra april 2007 til december Læs mere på vores hjemmeside 11

12 Langsigtede energiscenarier Ea Energianalyse har arbejdet med scenarier for fremtidens danske energisystem i en række sammenhænge. Det fremtidige danske energisystem Vi har blandt andet deltaget i Teknologirådets projekt Det fremtidige danske energisystem. Centralt i projektet har været fire offentlige høringer, hvor et fremtidspanel og eksperter i fællesskab har diskuteret scenarier og handlemuligheder inden for et givent tema. I fremtidspanelet sidder ca. 20 folketingspolitikere fra alle Folketingets partier. Helge Ørsted Pedersen er medlem af projektets styregruppe, og Ea Energianalyse bidrager også i projektets arbejdsgruppe. For at belyse forskellige teknologiske udviklingsspor er der opstillet scenarier for 2025, som viser, hvordan vi kan reducere energisektorens CO2-emissioner med 50 pct. og reducere vores forbrug af olie tilsvarende. De centrale tiltag i projektets anbefalede kombinationsscenarie er mere effektive biler, øget satsning på energibesparelser hos private og hos virksomheder samt større anvendelse af vedvarende energi. Scenarierne er opstillet i et samarbejde mellem Risø, Elsam (nu DONG Energy) Energinet.dk og Ea Energianalyse ved hjælp af et modelværktøj, Stream, der er udviklet specifikt til dette projekt. Stream modellerer energistrømmene i den danske energisektor og transportsektor, og indregner efterspørgslen efter energitjenester hos forbrugerne. Scenarierne for 2025 blev præsenteret for fremtidspanelet ved en høring i Folketinget i maj 2006 og har bl.a. indgået i Folketingets høringssvar i september 2006 til EU-Kommissionens grønbog for energi. I Ea er det vigtigt, at alle projekter sættes ind i en større sammenhæng. Det giver projekterne mere relevans og gør dem dermed mere interessante at arbejde med. Alle medarbejdere i Ea er med til at skabe den stemning og det arbejdsrum, der gør Ea til en spændende og levende arbejdsplads. I efteråret 2006 har indsatsen primært været rettet mod konsolidering af de anvendte modeller og robusthedstjek af scenarierne. I perioden frem til projektets afslutning i juni 2007 vil fokus være på virkemidler og på at inddrage en bredere gruppe af interessenter og politikere til at vurdere, hvordan målsætningerne for fremtidens energisystem kan formuleres og opfyldes. I den forbindelse vil der blive holdt fem workshops om henholdsvis vindkraft, el-/hybridbiler, energibesparelser i byggeri, biomasse og fjernvarmesystemet. Desuden vil der være et afsluttende seminar med fremtidspanelet i maj Scenarier for reduktion af drivhusgasser For Miljøstyrelsen har Risø og Ea Energianalyse opstillet en række tekniske scenarier for, hvordan Danmark kan reducere sin udledning af drivhusgasser på mellemlangt (2020) og langt sigt (2050). Også til dette projektet anvendes Stream-modellen, som er videreudviklet til at inddrage emissioner af drivhusgas fra andre kilder end energisektoren. Scenarierne viser, hvordan emissionerne kan reduceres meget betydeligt (60-80 pct.) frem mod 2050, og at dette kan gøres med relativt beskedne omkostninger. Det er hensigten, at scenarierne skal anvendes som led i det danske indspil om de fremtidige internationale målsætninger for reduktion af drivhusgasser. Catarina Marcus-Møller Omkostninger ved elproduktion på nye anlæg For Dansk Energi har Ea Energianalyse set små ti år ud i fremtiden og sammenlignet omkostningerne ved at producere strøm på 12

13 Mål og virkemidler Forsyningssikkerhed Klima Konkurrenceevne Nationalt - Internationalt Politikere Myndigheder F&U+demo. Vision TSO/DSO NGO er Scenarier Udviklingsveje Energiselskaber Virksomheder Landbrug Konsulenter Forbrugerne Nye teknologier Intelligent energisystem It Marked Formidling Skal man nå målene vedrørende klima og forsyningssikkerhed og bevare konkurrenceevnen, er det vigtigt, at alle aktører trækker på samme hammel. Det kræver, at aktørerne kender målene og deres indbyrdes samspil i tid og sted. Scenarier er et godt instrument til at belyse dette. Et intelligent energisystem er produktet af et sådant samspil. forskellige teknologer i 2015, inkl. eksternaliteter, tilslutningsomkostninger m.m. Med eksternaliteter menes de omkostninger, som ikke er værdisat i markedet. Projektet viser, at det koster omtrent det samme at producere el på vind, gas- og kulkraft, når alle omkostningselementer tages i betragtning, fx luftforeningen og omkostningerne til at indpasse vindkraft i elsystemet. Miljøomkostningerne er relativt lave sammenlignet med tidligere studier. Det hænger sammen med, at der er forudsat et højt niveau af røgrensning på nye store værker. Udbygning med vindkraft vil indebære omkostninger til systemindpasning på i alt godt 7 øre/kwh. Systemomkostningerne for vindkraft er fordelt omtrent ligeligt på infrastrukturomkostninger, balanceringsomkostninger og en lavere effektværdi af den producerede el, fordi møllerne i sagens natur producerer, når vinden blæser. 13

14 14

15 Forskningsprojekter om fremtidens energisystem Dagens energisystemer står over for mange udfordringer. Miljøkravene er stigende, og liberaliseringen ændrer mange organisatoriske og økonomiske forhold. Men en række nye muligheder findes i forbindelse med udnyttelse af ny kommunikationsteknologi. Elektronik, computere og bredbånd åbner mange muligheder, som var utænkelige for bare få år siden. Ea Energianalyse har deltaget i en række forskningsprojekter, som alle har det til fælles, at de analyserer disse muligheder. Elforbruget kan styres Et fællestræk er, at det i dag er realistisk at styre energiforbruget, fx ud fra varierende energipriser. Hvor elforbruget tidligere bare var en forudsætning i driften af elsystemet, så er det i dag realistisk, at forbrug og produktion konkurrerer løbende. Forbrugssiden er særlig velegnet til at levere kortvarige reduktioner og vil på denne måde være et alternativ til spidslastkraftværker, som måske kun drives nogle få timer om året. Elvarme og varmepumer er attraktive kandidater til at levere prisstyret forbrug. Korte afbrydelse påvirker ikke komforten. Der er flere forudsætninger for, at dette kan realiseres i praksis. For det første skal husholdningen have en elmåler, som registrerer forbrug per time (sådanne findes der af hos Energi Syd), for det andet skal prissignalet sendes til husstanden (det afprøves for tiden bl.a. med udstyr fra Danfoss), og endelig skal der etableres et prissignal, som varierer. Der er en tradition for at se på spotprisen, som det varierende priselement, men andre dele af elprisen burde også variere, fx betalingen for nettab og betalingen for reserver. Hvis disse elementer blev gjort dynamiske, vil der for alvor kunne komme gang i det prisfølsomme forbrug. Også elafgifterne kunne måske variere. Anvendelse af avanceret styring kan gøre energisystemet mere intelligent, hvilket er en forudsætning for en øget integration af store mængder vindkraft. På den måde kan man udnytte de særlige styrker ikke alene i forbruget, men også i nye teknologier som mikrokraftvarme. Aktuelle forskningsprojekter Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. EFP-projekt i samarbejde med Dansk Fjernvarmes visionsudvalg, Risø, og RAM-løse edb. Afsluttes i 2008 I 2007 ville jeg gerne arbejde med, hvordan nye varmepumper kunne prisstyres, så de kunne bidrage aktivt til det intelligente energisystem! Mikael Togeby Forbrug som frekvensstyrede reserver i elsystemet. PSO-projekt i samarbejde med DTU. Afsluttes i 2008 Fleksibel elvarme. PSO-projekt i samarbejde med Energi Industrien i Dansk Industri, Siemens, Danfoss, Energi Syd og SEAS/NVE. Afsluttes i Se mere på Markedsgørelse af forsyningssikkerhed. EFP-projekt i samarbejde med Risø, Dansk Energi, COWI og RAM-løse edb. Afsluttes i 2008 El- og gasstudiet. EFP-projekt i samarbejde med Energi-net. dk og RAM-løse edb. Afsluttes i første halvdel af 2007 Prissætning af prisfølsomt elforbrug. EFP-projekt. Er afsluttet, slutrapport ligger på vores hjemmeside EcoGrid.dk. Er under forberedelse i samarbejde med Energinet.dk, DTU og en lang række virksomheder,

16 Andre projekter Ud over de projekter, som er nævnt under de fire foregående temaer, har Ea Energianalyse beskæftiget sig med en række andre projekter. Nogle af dem er kort beskrevet nedenfor. Fjernvarme og energibesparelser Klimaændringer og energisystemet Vestafrika - analyse af ny transmissionsforbindelse Tab ved uddeling af gratiskvoter i EU Beredskab i elsektoren Fra 2006 fik fjernvarmeselskaberne pligt til at levere energibesparelser i slutforbruget. Rapporten analyserer, hvordan energibesparelser i slutforbruget bedst muligt kan spille sammen med fjernvarmens drift. I dette projekt er der skitseret scenarier for, hvordan det nordiske energisystem kan tænkes at udvikle sig. Dette er sat i forhold til de forventede klimaændringer. De tekniske og økonomiske ændringer af energisystemet vil langt overskygge betydningen af de gennemsnitlige effekter af klimaændringerne. Der peges dog på, at en øget hyppighed af ekstreme vejrfænomener kan have alvorlige konsekvenser. I Vestafrika overvejer man at sammenkoble det nigerianske elsystem med det sammenhængende elsystem i Togo, Bénin, Ghana, Elfensbenskysten og Burkina Faso. Ea Energianalyse har sammen med Niras analyseret værdien af at etablere en ny transmissionsforbindelse fra Nigeria gennem Togo og Benin til Ghana. I EU s handelssystem for CO 2 -kvoter tildeles gratis CO 2 -kvoter til nye investorer. Mængden og principperne for tildeling af kvoter er forskellig fra land til land inden for EU. I projektet har vi analyseret, hvordan den gratis tildeling af kvoter forvrider elmarkedet og giver anledning til et samfundsøkonomisk tab. Ved hjælp af modelanalyser med Balmorel er tabet kvantificeret. Ea Energianalyse har bistået Energistyrelsen med at udvikle en tilsynsmodel for beredskabsarbejdet i den danske elsektor. Udført for Dansk Fjernvarme i maj. Rapporten findes på vores hjemmeside Udført for Nordisk Energiforskning i samarbejde med Optensys Energianalys fra Sverige i foråret Rapporten findes på hjemmesiden. Projektet fortsættes i nyt forskningsprojekt for Nordisk Energiforskning. Udført for Verdensbanken. Afsluttet i oktober Udført for Miljøstyrelsen. Afsluttet i december Udført for Energistyrelsen. Afsluttet i december

17 Transitprojektet European Smart Meter Alliance, ESMA Indpasning af 50 pct. vindkraft Faktablade om vind Projektet beskriver praktiske tiltag til at forbedre det nordiske elmarked. Der er særlig fokus på håndtering af flaksehalse og kompensering af transitlande. Transitlande må bygge transmissionsledninger og betale tabet, som opstår i disse. Kompensationsordninger kunne give hensigtsmæssige incitamenter til transitlandene. EU har givet støtte til et projekt, som skal formidle best practice med hensyn til avancerede målere til el, gas, fjernvarme og vand. Ea Energianalyse deltager sammen med 13 andre organisationer i arbejdet. Analyse af mulighederne for effektivt at indpasse 50 pct. vindkraft i det danske energisystem. Analysen belyser vindkraftens samfundsøkonomiske fordele og ulemper, samt hvilke ændringer i de politisk bestemte rammebetingelser der er nødvendige. I analysen indgår blandt andet vindkraftens samspil med elmarkedet og CO 2 -kvotemarkedet, vurderinger af forsyningssikkerheden og det fleksible elsystem, nødvendige investeringer i elinfrastruktur og behovet for reserver og regulerkraft. Opdatering af faktablade om vindkraft. Opgaven omfatter analyser af de samfundsøkonomiske aspekter af vindenergi, indpasning af vindkraft i elsystemet, politiske processer omkring vindkraft, vindkraft i elregningen og andre økonomiske aspekter. Udføres for Elmarkedsgruppen, Nordisk Ministerråd. Projektet afsluttes i april Støttes af EU s Intelligent Energy Europe. Løber frem til Link til projektet findes på vores hjemmeside. Gennemføres for og i samarbejde med Vindmølleindustrien. Analysen afsluttes med en rapport i maj Udføres for Danmarks Vindmølleforening. Faktabladene publiceres på foreningens hjemmeside forår

18 Hvad vi fortæller om Ea Energianalyse har holdt en række foredrag om forskellige emner i løbet af 2005 og 2006 både i Danmark og i andre lande. Nedenfor er en liste med udvalgte foredrag. Energihusholdning og transport. Indlæg af Hans Henrik Lindboe for Grønne Familier, Maribo, 5. februar 2007 Danske scenarier for reduktion af drivhusgasser. Indlæg af Helge Ørsted Pedersen på konferencen Hvordan kan Norden blive et klimavenligt samfund? i Oslo, 25. januar 2007 The crucial role of demand response. Indlæg af Mikael Togeby på Smart Grids Forum 2007, Amsterdam, 23. januar 2007 Fremtidens danske energisystem. Foredrag af Helge Ørsted Pedersen på Højskolen Snoghøj, 25. november 2006 Introduction to demand response. Hvad er demand response? Hvilke muligheder er der i fremtiden? Indlæg af Mikael Togeby ved Power Event på Center for Elteknologi, Ørsted - DTU, 7. september 2006 Fjernvarme og varmebesparelser! En umulig cocktail? Foredrag af Helge Ørsted Pedersen og Mikael Togeby, præsenteret ved fjernvarmeseminar hos Rambøll, 1. september 2006 Fremtidens intelligente energisystem - hvordan passer småskala energiforsyning i det åbne land ind i fremtidens energisystem? Foredrag af Mikael Togeby under Ærø VE-event, 31. august 2006 Fjernvarmens nye muligheder. Hvordan kommer vi videre? Indlæg af Helge Ørsted Pedersen på konferencen Fjernvarmens placering i globaliseringen - de erhvervsmæssige potentialer arrangeret af FIF Marketing, 21. august 2006 Teknologirådsscenarier som redskab i projektet. Indlæg af Anders Kofoed-Wiuff ved Teknologirådets arrangement Bud på en dansk energifremtid,18. maj 2006 Den danske dagsorden på energiområdet i et internationalt perspektiv. Foredrag af Hans Henrik Lindboe på internt seminar for Dansk Shell, 24. oktober 2006 En strategi for varmebesparelser i fjernvarmeområder. Indlæg af Mikael Togeby hos Hundige Fjernvarme, 6. oktober 2006 Barriers, challenges and opportunities for renewable energy technologies. Indlæg af Kaare Sandholt på workshoppen Renewable Energy Technology Deployment i Bruxelles, 22. marts De fleste af foredragene findes på vores hjemmeside 18

19 Fester og gæster Den 1. december 2005 holdt vi reception for at fejre tilblivelsen af Ea Energianalyse og vores nye lokaler på Frederiksholms Kanal 1. Mange nuværende og tidligere kolleger, forretningsforbindelser og venner og bekendte mødte op for at ønske tillykke og se vores nye lokaler. Etårsfødselsdag Efter de mange positive tilbagemeldinger fra åbningsreceptionen besluttede vi også at fejre Ea Energianalyses etårsfødselsdag med en reception den 1. december Ved denne begivenhed blev vores nye logo også præsenteret. Det var en meget festlig og glad dag med levende musik og sang leveret af bl.a. en række af de i alt 250 gæster, som kom forbi i løbet af dagen. I Ea har alle vores arbejdsopgaver høj aktualitet. Det er det, der giver mig min arbejdsgejst at det, jeg laver, har relevans og får betydning i en bredere sammenhæng. Dét og så de altid inspirerende kollegaer! Camilla Hay 19

20 Hver især Helge Ørsted Pedersen Cand.polit., partner Energiplanlægning Langsigtede scenarier Tværgående analyser Hos Ea Energianalyse siden september 2005 Hans Henrik Lindboe Civilingeniør, partner Systemanalyse og scenarier Håndtering af forsyningssikkerhed i et liberaliseret elmarked Teknologier for vedvarende energi CO 2 -virkemidler Fremme af samarbejde i elsektoren på internationalt plan Hos Ea Energianalyse siden september 2005 Kaare Sandholt Civilingeniør og Master of Management Development, partner Udvikling af virkemiddelstrategier i energisektoren Indpasning af vedvarende energi i energisystemer Udvikling af systemansvaret for elsystemet i et liberaliseret marked Planlægning af elsystemet Organisationsudvikling Hos Ea Energianalyse siden september 2005 Mikael Togeby Civilingeniør og ph.d., partner Prisfølsomt elforbrug, energibesparelser, elmarkedsanalyser Prognoser for og analyser af elforbruget, statistiske analyser Analyser af teknologier og energisystemet på langt sigt, EU Smart-Grids Evaluering af virkemidler Hos Ea Energianalyse siden september

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne

Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Forudsætninger og foreløbige resultater fra scenarieanalyserne Workshop den 26. januar 2009 i Dansk Design Center Indhold Scenariefilosofi Hovedforudsætninger Resultater fra grundscenariet Forskelle mellem

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, August 2012 Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Universitetets

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Fjernvarmens landsmøde Aalborg kongrescenter den 30. oktober 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk 30 års udvikling i Danmark Kilde: Energistyrelsen ..Og

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier

VARMEPLAN. Hovedstaden. Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Nyhedsbrev nr. 5 - maj 2009 Fuld tryk på visionerne i nye scenarier Januar måneds midtvejsseminar har sat sit præg på arbejdet i projekt Varmeplan, og nye scenarier for fremtidens forsyning har set dagens

Læs mere

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk

Nyhedsbrev. Godt nytår! Ny hjemmeside. Projektets fremdrift siden sidst. Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Januar 2015 www.energiplanfyn.fmk.dk ajoml@fmk.dk Nyhedsbrev Godt nytår! For Energiplan Fyn blev 2014 et spændende år. Et år fyldt med udfordringer, fra den spæde opstart i Januar og frem til nu. Vi kan

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere