2. Nye virksomheder - iværksættere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Nye virksomheder - iværksættere"

Transkript

1 Formandens beretning for 2007: Det er gået stærkt i Odder i de sidste par år, og selv om vi på det seneste har set små tegn på, at farten måske er ved at blive sænket, var 2007 bestemt ingen undtagelse. 1. Erhvervsudvikling erhvervsbyggeri Det er synligt for enhver at erhvervsudviklingen og erhversbyggeriet har udviklet sig markant, og det ses bl.a tydeligt i form af den bygning og det område vi nu står i. Efter flere års stilstand er der kommet godt gang i det nye erhvervsområde, og det ene erhvervsbyggeri efter det andet er skudt op. Det er ganske vist ikke store industrimastodonter, men derimod moderne småindustri, service- og handelsvirksomheder. I Erhvervs- & Udviklingsrådet er vi glade for, at de seneste års positive erhvervsudvikling på denne måde er blevet synlig og vi er glade for, at vi har kunnet spille en rolle i at servicere de virksomheder, der har købt jord. Over de sidste par år er der solgt i alt m2 erhvervsjord her i området til 11 forskellige virksomheder. Der er desuden solgt i det gamle erhvervsområde. Nogen har fået bygget mere er på vej. Og der er faktisk i øjeblikket flere forespørgsler på jord, så næste år kan vi måske igen berette om nye erhvervsbyggerier. Det er også positivt at konstatere, at der er flere udenbys virksomheder blandt køberne. Som I måske har bemærket, prøver vi også at komme rundt for at se de nye byggerier. I 2007 var vi f.eks. på besøg i A/S Møller Jensens nye værkstedsog garageanlæg i Torrild og i Odder Barnevognfabriks nye administrationsbygning. I dag er vi her hos Motorcompagniet og senere på foråret holder vi møde i System TM s nye tilbygning. 2. Nye virksomheder - iværksættere Et andet tegn på udviklingen er de mange små nye virksomheder, der er poppet op. Vi har i 2007 rådgivet mere end 20 iværksættere og hjulpet en del mindre virksomheder med at finde lokaler ofte i et af byens mange kontorfællesskaber. Også her kan vi konstatere, at der er kommet en del til udefra, så også på den front har 2007 været et godt år. Vores iværksætterrådgivning foregår i øvrigt i et tæt samarbejde med byens revisorer og advokater, der tilbyder gratis hjælp til opstarten. Til dem vil jeg gerne rette en stor tak for en værdifuld indsat for erhvervsudviklingen i Odder.

2 3. Beskæftigelse ledighed og mangel på arbejdskraft Danmarks Statistik er desværre ikke så hurtig med tal for beskæftigelsen. De seneste tilgængelige tal er fra slutningen af 2006 og viser en fremgang på godt 3% i Vi er overbeviste om, at den fremgang er fortsat med endnu større styrke i 2007, hvor vi bl.a. har kunnet se de laveste ledighedstal i mands minde nemlig et stykke under 2%. Tidligere hævdede de lærde, at 3% ledighed var at betragte som fuld beskæftigelse, så det er meget bemærkelsesværdige tal vi har oplevet i Det har til gengæld skabt nye udfordringer for vores medlemmer, der har svært ved at få kvalificeret arbejdskraft eller arbejdskraft i det hele taget. Det er en stor udfordring, som bl.a. det nydannede Jobcenter og Det Lokale Beskæftigelsesråd, hvor vi er repræsenteret ved erhvervschef Karsten Geertsen, skal være med til at løse. Jeg vil opfordre til, at man er meget opmærksom på denne side af beskæftigelsesindsatsen, så det ikke alene kommer til at handle om, at virksomhederne skal udvise social ansvarlighed, men i stedet bliver et gensidigt samarbejde til glæde for alle parter. 4. Bosætning køb af jord og mere markedsføring Men også på andre fronter er vores kommune inde i en rivende udvikling. Selv om man snakker om afmatning på ejendomsmarkedet, kan vi stadig se det ene hus efter det andet skyde op i Vestbyen. Kommunen er ved at løbe tør for ledige byggegrunde i Odder, og på den baggrund synes vi, at det er helt rigtig og visionært, at man nu har opkøbt store arealer til fremtidig byvækst. Det kan godt være, at det er en langsigtet investering, men Odder har gennem mange år været en attraktiv bosætningskommune, og det skal vi også nok være i årene fremover. I den sammenhæng vil vi gerne rose Kommunen for at fokusere på kvalitet i udviklingen det er en strategi, vi også tror på. I forbindelse med Plan og Agenda21-strategien har vi dog påpeget, at ambitionerne om fortsat at tiltrække nye tilflyttere også betyder, at man skal gøre en aktiv indsats i forhold til potentielle tilflyttere. Konkurrencen om tilflytterne er blevet enorm, og vi bliver nødt til at være lidt mere aktive i vores udviklingspolitik og markedsføring. 5. Plan og Agenda21-strategi opprioriter erhvervspolitikken/økonomien Jeg vil i det hele taget gerne rose Kommunen for Plan- og Agenda21- strategien, og ikke mindst høringsprocessen med mindre høringsmøder og store offentlige temamøder. Det var dejligt at se så mange deltage i den demokratiske proces, og vi synes selv, at vi havde et rigtig godt høringsmøde side 2 af 8

3 med økonomiudvalget. Det var flot tilrettelagt og lover godt for den fortsatte proces. I forbindelse med høringen gav vi vores mening til kende, og vi er meget enige med Byrådet om strategien. Vi har dog påpeget, at vi synes, at der mangler fokus på fritids- og kulturområdet, der både har betydning for serviceudviklingen for nuværende borgere og ikke mindst for at tiltrække nye borgere. Vi har også påpeget, at vi gerne så, at udviklingspolitikken og ikke mindst erhvervspolitikken blev prioriteret højere både på den politiske dagsorden og ikke mindst på budgetterne, hvor den bestemt ikke fylder meget. Vi har kunnet følge, hvordan andre kommuner opruster på denne front, og tal fra regionens øvrige kommuner viser da også, at Odder er blandt de kommuner, der bruger mindst på erhvervsudvikling og turisme. Tilsvarende viser en analyse fra KL, at medlemmernes andel af den samlede finansiering af Erhvervs- & Udviklingsrådet er i den øvre ende i sammenligning med landets øvrige kommuner. Jeg vil derfor gerne gentage, at Odder Kommune efter min mening er nødt til at se på ambitioner og ressourcer på hele erhvervsservice og erhvervsfremmeområdet, så vi ikke bliver hægtet helt af, og så kommunen også yder sit til arbejdet. 6. Strukturereformen stiller nye krav Det skal nemlig heller ikke være nogen hemmelighed, at strukturreformen stiller nye og større krav til vores arbejde. Karsten Geertsen har deltaget i et utal af regionale møder herunder også som Kommunernes repræsentant i arbejdsgrupper - og læst i tonsvis af papirer for blot nogenlunde at kunne følge med. Her har vi virkelig kunnet mærke, at der stilles stadig større krav og at den verden, vi er en del af, er blevet langt mere kompleks med Vækstforum, Væksthus og hundredvis af millioner i et regionalt system, som dårligt nok ved, hvordan de skal bruge dem. Det arbejde er andre kommuner, som er større eller bruger flere ressourcer på udviklingspolitik og erhvervsfremme, meget bedre gearet til vi kæmper i bogstaveligste forstand bare for at hænge på og holde os orienteret. Hvis vi vil have vores andel af udviklingsmidlerne, skal vi også selv være bedre gearet til arbejdet, og det kræver altså flere ressourcer. Det kan godt være, at det kræver masser af politisk mod at bruge flere ressourcer på den langsigtede investering i udvikling og erhvervsfremme, når der mangler penge til presserende opgaver i skolerne og på ældreområdet. Men det er efter min opfattelse den eneste løsning, hvis vi også skal have råd til at løse disse opgaver i fremtiden. Jeg håber derfor, at politikerne vil være med til at sætte mere fokus på disse områder inden efterslæbet bliver for stort. side 3 af 8

4 I Erhvervs- og udviklingsrådet vil vi gerne bidrage med alt det vil kan. Men kommunen skal omvendt, når Odder kommune nu ikke har valgt selv at opbygge en erhvervsafdeling, også være klar til at bidrage med de nødvendige økonomiske midler, således at sekretariatet der i øjeblikket består alene af Karsten Geertsen og Vibe Elbæk - for de nødvendige ressourcer til at gennemføre opgaverne. 7. Infrastruktur Som vi skal høre lidt mere om efter generalforsamlingen, var det også i 2007, at der pludselig for første gang i mands minde over hele landet blev snakket infrastruktur omkring Odder. Ganske vist ikke fordi nogen uden for kommunegrænsen viste interesse for vores infrastruktur i sig selv. Men fordi den såkaldte Kattegatbro pludselig kom højt op på den politiske dagsorden. Vi kan selvfølgelig se et kæmpestort potentiale i broen og den tilhørende infrastruktur. Men vi kan også se områder, som vi skal være meget opmærksomme på, så vi ikke skaber unødige problemer ikke mindst i forhold til miljøet og de store naturværdier vi alle nyder godt af. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at vi her i kommunen bruger den kommende tid til at blande os i debatten og får igangsat en undersøgelse af broens betydning for Odder. Men Kattegatbroen ligger langt ude i fremtiden. Vi mener også, at politikerne må forholde sig til vores øvrige infrastruktur herunder letbanen og vejforbindelserne til Århus og til motorvejsnettet. Når vi snakker østlig omfartsvej mener vi i øvrigt, at det er vigtigt, at man får skabt forbindelse fra landevejen til erhvervsområdet ved Rude Havvej frem for at lave den midterste stump af omfartsvejen. 8. Posthuset/-butikken En anden form for infrastruktur er vores postvæsen blev året, hvor posthuset blev erstattet af en postekspedition i et supermarked. Vi har fra flere medlemmer fået henvendelser om, at det ikke fungerer tilfredsstillende, og vi vil tage kontakt til etaten med en opfordring til at få rettet op på problemerne gerne ved at genåbne posthuset. Odder er altså for stor en by til ikke at have et posthus. 9. Detailhandel Omvendt kan vi godt se for os, at posthuset kunne omdannes til attraktive butikslokaler ligesom det gamle varmeværk kunne. Der er nemlig også rigtig godt grøde i vores detailhandel. Det drejer sig ikke kun om Lidl og Føtex, der har meldt sin entre på scenen i Odder. Vi har meget ofte henvendelser side 4 af 8

5 fra folk, der mangler lokaler til mindre butikker eller cafeer omkring Torvet eller gågaden. Vi er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at opbygge en eller anden form for centerdannelse, der kan være med til at afhjælpe manglen på butikslokaler. Det løser imidlertid ikke problemet med de store kæder, der gerne vil hertil med butikker i størrelsesordenen m2. Dem kan vi ikke finde plads til i midtbyen og vi må ikke placere dem uden for centrum. Vi synes, at det er en skam, at både Icon-grunden og ikke mindst NT-grunden står hen som skamstøtter fordi man på Christiansborg ikke har sat sig ind i konsekvenserne af en restriktiv planlov på detailhandelsområdet. Netop de to grunde kan måske bruges til at overbevise politikerne om, at den del af lovgivningen er ude af trit med virkeligheden. 10. Uddannelse Også på uddannelsesområdet er der sket ændringer. En af de mest markante har været gymnasiets overgang til det, der kaldes statslig selveje. Lidt forenklet betyder det, at gymnasiet opererer på markedsvilkår og aflønnes i forhold til, hvor mange kunder, der er i butikken. I Erhvervs- & Udviklingsrådet var vi ærligt talt lidt betænkelige, idet vores lokale gymnasium havde en størrelse, som af eksperter blev spået en svær fremtid. Men gymnasiet har løst opgaven til ug+. Man er gået frem fra knap 300 elever for få år siden til i dag at være et godt stykke over 400 elever og dermed et stykke over den magiske grænse, eksperterne havde opstillet. Faktisk spår gymnasiet fortsat fremgang, men er lidt hæmmet af, at de endnu ikke har overtaget bygningerne fra staten, og derfor ikke selv kan beslutte den udbygning, der er ved at være nødvendig. Jeg vil benytte lejligheden til at takke gymnasiets rektor Lars Bluhme for at invitere Erhvers- og udviklingsrådet med i gymnasiets bestyrelse. Jeg er sikker på at mange i gymnasium regi slog korsets tegn da vi fik tildelt en sådan plads i bestyrelsen. Men hold da op hvor har det givet mange ideer til samarbejde. Som det allersidste har gymnasiet og Erhvers- og udviklingsrådet i fælleskab løst den spændende opgave i forhold til Samsø-elever. For nogle år siden lavede vi et stor stykke arbejde for at skabe en kostafdeling for Samsøelever, som ellers var henvist til Grenå. Den gang kæmpede Århus Amt imod med næb og klør, og vi måtte til sidst opgive. Men overgangen til statslig selveje har også betydet, at tilskud til kostafdelinger nu følger eleverne og ved et tæt samarbejde har vi fået koblet Højskolen der havde mulighed for at lave en ny afdeling med værelser med kost og opsyn - og gymnasiet sammen, så de i fællesskab har fået oprettet en kostafdeling, hvor det første hold Samsøelever flytter ind til sommer. Der er desværre kun blevet plads til 7 elever i side 5 af 8

6 første omgang, men der er basis for en afdeling med elever, så nu forestår en opgave med at få udvidet afdelingen inden det næste hold er klar til at rykke ind. Fritid og kultur Der er også grøde i fritids- og kulturområdet. Flere af vores idrætsforeninger er med til at sætte Odder på landkortet mest markant med de flotte resultater i roning og ikke mindst håndboldholdets oprykning til den landsdækkende 1. division og bl.a. golf og fodbold er jo også godt på vej. Men der er rigtige mange, der gør det godt også i bredden. Det betyder også meget for vores kommune både for nuværende borgere, men bestemt også som understøttelse til vores bosætningsstrategi og dermed også i forhold til, at vi kan tiltrække arbejdskraft. Jeg vil derfor gerne rette en tak til alle de frivillige ledere, der gør en kæmpe indsats til gavn og glæde for mange herunder ikke mindst vores medlemmer. Jeg har da også med glæde noteret, at vores medlemmer også flittigt kvitterer med støtte den anden vej, og det kan vi kun anbefale, så vi i fællesskab er med til at løfte. Rammerne skal jo også være i orden, og her må vi rose kommunen for udbygningen af det der nu hedder Spektrum Odder. Men vi lytter os også til, at der stadig er mange udækkede behov, og at de frivillige ledere mange steder kæmper med snævre og slidte rammer. Jeg håber, at der også fremover kan findes vilje og ressourcer til at skabe bedre rammer for det vigtige område, som betyder meget for borgere, tilflyttere og virksomheder. 11. An Odder Las Vegas 2007 var også året, hvor Odder for alvor blev sat på Danmarkskortet med begivenheden An Odder Las Vegas. Uanset hvad man mener om temaet og måden eventen blev afviklet, skabte det i hvert fald stor omtale af Odder rundt omkring og i helt overvejende grad positiv omtale. Lokalt gav det til gengæld desværre anledning til masser af debat bl.a. fordi offentliggørelsen af den kommunale støtte faldt sammen med kommunens sparerunde. Kritikken har til tider været hård, og til tider hverken saglig eller sober, og i sidste ende fik det de frivillige initiativtagere til at kaste håndklædet i ringen. Det er af flere grunde synd. For det første fordi jeg mener, at det faktisk var en rigtig spændende ide med masser af muligheder. Men især fordi den mindre saglige og meget personlige del af kritikken kan skræmme andre fra at gøre en indsats for vores by. Jeg synes, det er dybt beklageligt, hvis det bliver tilfældet. 12. Flot opbakning til medlemsaktiviteterne Hvis vi skal kigge lidt indad, kan vi også glæde os over et rigtig godt år. Vi har igen i 2007 oplevet en fantastisk flot opbakning til vores aktiviteter. Vi har side 6 af 8

7 afholdt 9 almindelige medlemsmøder med i alt 463 deltagere. Det vil sige gennemsnitligt 58 deltagere pr. møde. Og det er særlig glædeligt at kunne konstatere, at det ikke er Tordenskjold soldater. Der har faktisk deltaget 284 forskellige personer fra 120 forskellige medlemsvirksomheder. Det er flotte tal, som andre erhvervsforeninger med rette misunder os. Tilslutningen til vores forening har heller aldrig været større selv efter et par fusioner og et par ophør, har vi nu rundet 200 medlemmer, og der er allerede kommet yderligere et par stykker til i det nye år. Tak for den flotte opbakning det er dejligt, at I sætter pris på vores arbejde. I den forbindelse vil jeg også godt opfordre til, at I giver udtryk for jeres ønsker. Det kan både gælde fyraftensmøder og kurser, men også netværk eller andre samarbejder og projekter, der kan være med til at skabe bedre vilkår for jeres virksomheders og medarbejders udvikling. 13. Virksomhedsbesøg Det kunne også gælder virksomhedsbesøg. Karsten Geertsen tager rundt og besøger både medlemmer og ikke medlemmer. Hvis man slår op i de officielle virksomhedsdatabaser, der trækker på CVR-registeret, er der over 2000 registrerede enheder i Odder. Det dækker ganske vist også over holdingselskaber, fritidsvirksomheder m.m., men der er mange virksomheder at besøge. Der kan derfor godt gå lang tid imellem et besøg af erhvervschefen, der jo er alene om opgaven. Hvis du synes, at det er ved at være ved tiden, hvor du gerne vil have besøg af Karsten, er det derfor vigtigt, at du giver besked. Et besøg handler først og fremmest om, at Karsten får opdateret sin viden om din virksomhed, så han bedre kan formidle tilbud om udvikling og forretningsmuligheder til dig. Men det handler også om, at du kan få information om nogle af de tilbud, der er til dig. Som omtalt i det seneste nyhedsbrev, er der f.eks. masser af muligheder for tilskud til vækst i det nye VækstMidtprogram. Jeg valgte i øvrigt at starte min formandsperiode med at tage med ud på et par virksomhedsbesøg. Det var utrolig spændende og lærerigt. Vi besøgte bl.a. kontorfællesskabet Auriga Erhverv, hvor vi havde lejlighed til at møde en masse små spændende virksomheder og mærke energien og synergieffekten af at være sammen i et kontorfællesskab. Jeg vil også i den kommende år forsøge at komme med ud til et par virksomhedsbesøg, og er der nogen blandt jer, der har noget på hjerte kommer vi gerne begge to forbi til en snak. 14. Visionsseminar og fremtiden Vi har også i 2007 afholdt et visionsseminar i bestyrelsen. Det har bl.a. handlet om at blive bedre til at finde ind til kernen i vores arbejde og dermed også side 7 af 8

8 få lidt mere kant udadtil. Vi vil involveres mere og være mere synlige udadtil. I sidste ende kan det også få betydning for vores struktur og vores relationer til andre parter i arbejdet med udviklingen af Odder Kommune, men det er noget af det, vi vil arbejde videre med i 2008, så det kommer I til at høre mere om senere. I løbet af første halvdel af 2008 skal vi også have fundet nye lokaler. Vi deler i dag lokaler og en masse andet med Turistbureauet. Men der er heldigvis godt gang i turismen og ikke mindst sommerhusudlejningen og nu er rammerne altså blevet for snævre for Turistbureauet. Vi er derfor blevet enige om, at tiden er kommet til, at vi flytter ud. Det passer os imidlertid fint,, idet vi tror, vi kan gøre mere gavn og selv få mere inspiration, hvis vi kommer ud blandt nogle af vores mindre medlemsvirksomheder enten ved at flytte ind i et af de eksisterende kontorfællesskaber eller ved selv at være med til at skabe et nyt. Vi er i gang med den afklarende proces, og er der nogen af vores medlemmer, der har input til dette, hører vi det gerne. Endelig vil jeg afslutningsvis benytte lejligheden til at takke medlemmerne, bestyrelsen, Odder kommune og Karsten Geertsen og Vibe Elbæk for et fantastisk godt samarbejde i det forløbne år. Jeg glæder mig til at vi i 2008 sammen kan fortsætte vores visioner, således at vi i fællesskab endnu bedre kan ruste os i forhold til fremtiden. side 8 af 8

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening.

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Frederikshavn Erhvervsforenings generalforsamling 2012 FORMANDENS BERETNING Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Mit navn er

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

INDLEDNING. For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre det for os... Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen. te sted at bo ds be t de re væ al sk g or eb ilk S og virke i Aarhus INDLEDNING Vi skal tænke langsigtet, synliggøre betydningen af vores succesfulde erhvervsliv og sikre de allerbedste muligheder for

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Program for i aften. Jeanette Lund Kommunikation www.jeanettelund.dk

Program for i aften. Jeanette Lund Kommunikation www.jeanettelund.dk Program for i aften 19.10 Oplæg om fordele ved en udviklingsplan 19.25 Intro til gruppearbejdet 19.30 Runde 1: Brainstorm i grupper (kaffe) 20.30 Grupperne fremlægger 20.50 Runde 2: Nye arbejdsgrupper

Læs mere

Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016.

Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. Hvis man kort og præcist skal sammenfatte det forløbne år set med Erhvervs og Industriforeningens øjne, må det være: Vi kan selv! Set med formandsbrillerne

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen

Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / ved formand Torben Johansen Fremlæggelse af handlingsplan 2017 / 2018 ved formand Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune MISSION Næstved Erhvervsforening

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Generalforsamling 2016 i Business Fredericia. Bestyrelsesberetning 15. marts Etablering af Business Fredericia

Generalforsamling 2016 i Business Fredericia. Bestyrelsesberetning 15. marts Etablering af Business Fredericia Bestyrelsesberetning 15. marts 2016 Etablering af Business Fredericia 2015 var et skelsættende år for Fredericia Kommune og erhvervslivet. Den 28. januar 2015 besluttede Fredericia Kommune, Fredericia

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 2014 et år i forandringernes tegn 2014 blev for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande et år i forandringernes tegn. Først på året sagde vi farvel til Torben Henriksen efter 18 år på posten som erhvervsdirektør,

Læs mere

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv

Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Åbningstale til Frivillig fredag den 28. september 2012 på Store Torv Danmark fik i frivillighedsåret i 2011 en national frivillighedsdag Frivillig Fredag, der ligger på den sidste fredag i september måned.

Læs mere

Beretning om Middelfart Erhvervsråd ved generalforsamlingen d. 20. marts v/ formand Jørn Sørensen. vi styrker POTENTIALET

Beretning om Middelfart Erhvervsråd ved generalforsamlingen d. 20. marts v/ formand Jørn Sørensen. vi styrker POTENTIALET Beretning om Middelfart Erhvervsråd ved generalforsamlingen d. 20. marts 2012 v/ formand Jørn Sørensen Agenda: Konjunkturanalyse Middelfarts Erhvervsfremme Erhvervsrådets rolle Erhvervscentrets dagligdag

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

www.aulumhaderup-erhverv.dk

www.aulumhaderup-erhverv.dk Formandsberetning 2009/2010 - Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Generalforsamling den 12. april 2010 i Aulum Fritidscenter I min beretning for 2009/2010 vil jeg i år tage udgangspunkt i jeres vore medlemmers

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere