Direktørens beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktørens beretning 2014"

Transkript

1 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning til det arbejde, som vi i Erhvervsrådet udfører hver dag. Vi er i dag 17 medarbejdere hos Erhvervsrådet. Vi opfatter alle den her dag som en festdag, hvor vi dels fejrer, og deler, de mange ting der er gået godt i det forgangne år, og samtidig fejrer og hylder vi også det initiativ, som vores egn både har brug for og ikke mindst er blevet kendt for. Men vi medarbejdere ser også denne dag som lidt af en eksamensdag. Det er i dag, at vi har lejlighed til at stå ansigt til ansigt med omkring 200 af vores arbejdsgivere. For det er faktisk sådan vi betragter hver og en af jer, nemlig som en af vores arbejdsgivere. Eller sagt på en anden måde - Vi er til for jer, og vi arbejder hver dag på at skabe en eller anden form for værdi for netop jer og jeres virksomheder. Når jeg mødes med venner og familie, og for den sags skyld også med professionelle erhvervsfolk fra andre dele af landet, og de hører, at jeg er arbejder for et erhvervsråd, så opstår der ofte et lidt tomt blik i øjnene. Ikke fordi de finder det uinteressant, men ganske enkelt fordi de ikke har den fjerneste ide om, hvad sådan et erhvervsråd går og laver. Det er jeg ret sikker på, ikke gælder for jer. Men alligevel vil jeg de næste 10 minutters tid, gerne tage jer med på en 360 graders tur rundt om erhvervsrådet. Fortælle jer lidt om vores resultater i 2013 og nye initiativer her i Men mest af alt håber jeg at inspirere jer til at gøre brug af vores mange ydelser fremover. Iværksætteri Iværksætteri er et af vores vigtige fokusområder. I dag tilbyder vi iværksættere et kursusforløb, som bringer dem hele vejen rundt om det, at starte egen virksomhed. Vi tilbyder også individuel vejledning, hvor vi typisk fungere som djævlens advokat i forhold til forretningsideen og forretningsplanen. Vi afholder også inspirationsseminarer, deltager i entrepreneurskabs konkurrencer på ungdomsuddannelserne og en lang række andre tiltag for at fremme iværksætteriet i de to kommuner. I 2013 benyttede 224 iværksættere sig af vores vejledningstilbud, og 49 benyttede sig af vores iværksætterkursus. 85 iværksættere blev i løbet af året henvist til yderligere vækstvejledning hos Væksthus Midtjylland eller til lokale rådgivere. Vi vil i løbet af 2014 fortsat udvikle vores iværksætterindsats i forsøget på at blive endnu skarpere på at identificere og komme i dialog med områdets iværksættere.

2 Ikke mindst områdets potentielle vækstiværksættere vil vi gerne i endnu tættere indgreb med. Herning og Ikast-Brande kommuner finansierer vores iværksætterindsats, hvorfor den tilbydes gratis til alle kommunernes iværksættere. Virksomhedsudvikling Der findes i dag langt over 100 forskellige, dygtige og kompetente, organisationer med et utal af tilbud på hylderne til primært små og mellemstore virksomheder. Jeg plejer at omtale det som erhvervsfremme junglen, og jeg kan godt forstå, hvis virksomheder opgiver at finde frem til de rette kompetencer og støttemuligheder. Netop her ønsker vi i Erhvervsrådet at gøre en forskel. Vi tilbyder nemlig at fungere som virksomhedens stifinder ind gennem erhvervsfremme junglen. Erhvervsrådet tilbyder virksomhederne i kommunerne et 360 o eftersyn af virksomheden, hvor vi sammen identificerer udfordringer og udviklingsmuligheder. Ud fra den viden finder vi frem til den eller de rigtige organisationer og muligheder i erhvervsfremmesystemet. Uanset om det drejer sig om eksport, strategiudvikling, produktudvikling eller noget helt fjerde, så er der som regel støtte, vejleding og inspiration at hente. I 2013 benyttede 208 lokale virksomheder sig af vores vejlednings tilbud. Her i 2014 vil vi i samarbejde med Væksthus Midtjylland gå skridtet videre. Vi indfører nemlig en Key Account Manager funktion. Her vil vi knytte en enkelt person på de virksomheder, som er inde i et vækstforløb, og derigennem sikre en tættere opfølgning på de igangværende aktiviteter. Alt sammen for at bidrage hurtigere og bedre til at realisere virksomhedens vækstpotentiale. Også denne indsats er finansieret af de to kommuner, og tilbydes derfor gratis til alle virksomheder i kommunen. Internationalisering Der er ingen tvivl om at internationalisering fylder mere og mere hos vores lokale virksomheder, hvilket den konjunkturanalyse, som formanden løftede lidt af sløret for også viser. Det drejer sig om øget eksport, outsourcing af produktion og etablering af datterselskaber i udlandet. Hele globaliseringen rummer både udfordringer og nye muligheder, og Erhvervsrådet står klar til at vejlede om begge dele.

3 Vores eget EU-Center er en del af verdens største netværk Enterprise Europe Network, som med over 600 kontorer i mere end 50 lande, kan hjælpe områdets virksomheder med at finde samarbejdspartnere på tværs af landegrænser. EU-Centret gennemfører også en række inspirationsseminarer, matchmaking på messer i ind- og udland, og endelig gjorde mere end 75 virksomheder i 2013 brug af EU-Centrets tilbud om at finde svar på alle typer af spørgsmål, som har relation til EU og internationalisering. Menneskelige ressourcer Medarbejderne er virksomhedernes vigtigste råstof, og netop derfor arbejder Erhvervsrådet målrettet på, at matche virksomhederne med uddannet og højtuddannet arbejdskraft. Gennem det regionale projekt, Kontaktmæglerne, har Erhvervsrådet over de sidste 5 år sikret 201 lokale virksomheder et match med studerende og højtuddannede. Projektfinansiering er nu desværre udløbet, men vigtigheden af at tiltrække den højtuddannede arbejdskraft, og den succes vi har haft med det, gør at denne indsats fortsat har vores fokus, bland andet gennem finansiering fra Uddannelsesby Herning. Også fastholdelse af udenlandske medarbejdere har i en årrække haft vores bevågenhed. Herning og Ikast-Brande er det område i Danmark med femte flest fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere. Vi har igangsat en lang række initiativer for denne målgruppe, og med opbakning fra de to kommuner fortsætter denne indsats i de kommende år. Her i 2014 arbejder vi ligeledes på, at styrke samarbejdet og koordinationen mellem områdets job-, uddannelses- og erhvervskonsulenter. En indsats som vi forventer, vil gøre vores samlede vejledning endnu skarpere overfor jer virksomheder. Erhvervsprojekter Hos Erhvervsrådet arbejder vi konstant med en række erhvervsrettede projekter. Fælles for projekterne er, at de alle målrettes en større gruppe af lokale virksomheder. I 2013 har vi bl.a. arbejdet med: Udvikling af mikrovirksomheder med fokus på salg og markedsføring Udvikling af turismevirksomheder Erhvervs spinnoff vedr. Gødstrup byggeriet Unge og innovation, hvor ressourcestærke unge skaber deres eget job via uddannelse og virksomhedspraktik Uddannelsesby Herning, hvor fokus er på udvikling og markedsføring af de to kommuner som attraktiv studieområde

4 Udvikling af fødevarevirksomheder Nogle af de nævnte erhvervsprojekter videreføres i 2014, mens andre kommer til. Finansieringen af de mange projekter findes i fonde og udviklingspuljer i ind- og udland, herunder også Herning og Ikast-Brande kommuner. Erhvervspolitik Nu er vi kommet til den del af ydelsesuniverset, som enten er eksklusivt for medlemmer af erhvervsrådet, eller hvor der som minimum er en fordel for medlemmerne. Erhvervspolitisk vil vi lidt populært sagt være det lokale erhvervslivs talerør. Gennem vores tætte dialog med politikere lokalt, regionalt og nationalt påvirker vi beslutningsprocesser og klæder politikerne på til at træffe de rigtige beslutninger. Beslutninger som skal sikre at iværksættere i området har de bedst mulige betingelser for at starte deres virksomhed, og sikre de mere etablerede virksomheder de bedst mulige rammebetingelser til at drive deres virksomhed under. Vi har i det forgangne år kæmpet en række kampe lige fra mindre enkelt sager til et koordineret lobbyarbejde for etablering af motorvejen mellem Herning og Holstebro. I 2014 har foreløbig 3 store områder vores bevågenhed. Der er fortsat debat omkring en lang række infrastruktur projekter. Lad mig blot nævne udbygning af jernbanenettet, Hærvejsmotorvejen, Kattegatforbindelsen, det sidste stykke motorvej vest om Herning, udbygning af hovedvej A 15 og A34. Der er behov for en koordineret og prioriteret indsats på dette område. Vores uddannelsesinstitutioner er vigtige i forhold til at sikre en generel højnelse af vores uddannelsesniveau, samt til at sikre at den rette arbejdskraft kan rekrutteres af områdets virksomheder. Vi vil derfor fortsat engagere os i, at fastholde og udvikle disse institutioner. Også fastholdelse af vores statslige arbejdspladser kræver en koordineret indsats. Vi ved at både Skat og beredskabsstyrelsen i øjeblikket kigger på strukturen. Her skal vi kende vores besøgelsestid, og kæmpe for at sikre vores lokale centre. Netværk Erhvervsrådet er en netværkende organisation. Vi gør en dyd ud af, at være udfarende og synlige, der hvor erhvervsledere, politikkere og embedsmænd færdes og mødes.

5 Samtidig med er Erhvervsrådet også en netværksskabende organisation. Et sted hvor erhvervsledere mødes og hvor inspiration og netværk kan føre til nye muligheder og nye samarbejdsrelationer. Jeg vil gerne fremhæve to eksempler på værdiskabende netværk, som vi driver. ERHVERVS:net er et netværk målrettet mellemledere. Netværket tæller i dag 133 lokale mellemledere, som mødes for at blive inspireret, udvikle sig personligt og gennem netværket skabe nye relationer. I 2013 lancerede vi eksportnetværket BUNC, som siden har skiftet navn til det mere mundrette navn Nordic-Net. Netværket har fokus på Norge som eksportmarked inden for bygge- anlægsbranchen. Nordic Net hjælper medlemsvirksomhederne med at markedsføre sig overfor potentielle kunder, samt matchmaking med kunder på det norske marked. I 2014 udvider vi Nordic-Net til også at omfatte Sverige. Events Hen over året gennemfører vi hos Erhvervsrådet en lang række events, som alle har det til fælles at de er bygget op over forskellige erhvervsfaglige temaer. I forbindelse med arrangementerne får du og din virksomhed tilført viden, inspiration og ikke mindst mulighed for at udvide dit netværk. Vi forsøger konstant at have antennerne ude, så vores arrangementer afspejler erhvervslivets aktuelle udfordringer og nye tendenser som bør have erhvervslivets interesse. Vi vil hen over året tilbyde et par arrangementer, som er eksklusive for vores medlemmer. Generalforsamlingen her er et eksempel på et sådan. Rundt på bordene ligger der eksempler på arrangementer, som vi gennemfører over de næste måneder. På vores hjemmeside vil I også altid kunne få et overblik over kommende arrangementer. Jeg kan kun opfordre jer til at skynde jer at tilmelde jer selv og jeres medarbejdere til de arrangmenter der har interesse for jeres virksomhed. Der bliver garanteret rift om pladserne. Afslutning Det var den hurtige tur rundt i Erhvervsrådets ydelsespalette, krydret med gennemførte aktiviteter i 2013, og nye tiltag her i Jeg vil som sagt gerne opfordre jer til at gøre brug af os.

6 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i mine første måneder som direktør for Erhvervsrådet. Det tegner rigtig godt for fremtiden. Også tak til alle mine medarbejdere. I yder alle hver især en stor indsats i hverdagen, og er alle drevet af, at skabe værdi for områdets virksomheder. Endelig en stor tak for den store opbakning vi møder hos jer medlemmer. Uden jer intet Erhvervsråd. Tak for ordet!

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale 2 3 DIREKTØREN TRÆDER TILBAGE DANMARKSMESTER I OPBAKNING Efter knap 18 år som erhvervsdirektør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har Torben

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Eksport & Internationalisering September 2012

Eksport & Internationalisering September 2012 Eksport & Internationalisering September 2012 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland, september 2012 REDAKTION Regional udvikling, Region Sjælland i samarbejde med Væksthus Sjælland Lars Tomlinson, ltom@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere