VINDAF- STIVNINGS KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDAF- STIVNINGS KATALOG"

Transkript

1 VINDF- SIVNINGS LOG NYHED 2008: WINDFORCE M - Program til fastlæggelse af nødvendige forankringer og vindafstivning. rug det gratis på WC-D

2 VLG F FSIVNINGSSYSEM I denne anvisning beskrives en række færdige løsninger til afstivning og forankring af tagkonstruktioner med SIMPSON trækbånd og vindafstivningsystemer. nvisninger for system U25 og U40 og vindafstivningssystem 40/60 er en videreudvikling af anvisningerne i RÆ 52, RÆ SPÆR 2 fra OP. Øvrige anvisninger bygger på civ. ing. Hilmer Riberholts arbejde og artikler, som er beskrevet kort på side Fremgangsmåde ved valg af afstivningssystem: Husstørrelse - med eller uden undertag eliggenhed - Spærtype - Geometri ånddimension og beslag Detaljer Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Stk. lister Produkt udformning Start næste side Se vore andre kataloger side 116

3 Forankring og vindafstivningssystemer Forankring af tagkonstruktioner. Gitterspær og hanebåndsspær med vandret underside (altså ikke saksespær). 1 - og 1 1/2 - plans længehuse med sadeltag, fritliggende huse og rækkehuse. Spærafstand 1 m og taghældning 15 til 45. Spærfodslængde max. 9 meter. agudhæng vandret målt max. 0,8 meter. Væghøjde fra terræn til underside spærfod må max. være 2,5 meter. 1 Forankring af tagkonstruktion: side: 4-19 Vindafstivningssystem til mindre huse. Spærfodslængde max. 9 meter og huslængde max. 17 meter. Hushøjde fra terræn til kip må max. være 8 meter. fstivende bånd er dimension 25 2,0 eller 40 2,0 mm, der monteres på oversiden af spærhoved. Gitterspær og hanebåndsspær uden eller med robust undertag, der tåler kontakt med båndet. Vindafstivningssystem 25 og 40 anvendes. Væghøjde fra terræn til underside spærfod må max. være 2,5 meter. Vindafstivningssystem 25 og 40: side: Copyright: SIMPSON SRONG-IE-MC-D Vindafstivningssystem til mellemstore huse. Spærfodslængde max. 14 meter og huslængde max. 20 meter. Hushøjde fra terræn til kip må max. være 32 meter. fstivende bånd dimension 25 2,0 eller 40 2,0 mm på under- eller oversiden af spærhoved. Vindafstivningssystem U25 eller U40 anvendes. 3 Vindafstivningssystem U25 og U40 til gitterspær: side U25 og U40 til hanebåndsspær:

4 Forankring og vindafstivningssystemer Vindafstivningssystem til store huse. Spærfodslængde max. 20 meter. Væghøjde fra terræn til underside spærfod må max. være 3,0 meter. fstivende bånd er dimension 40 2,0 eller 60 2,0 mm, der monteres på oversiden af spærhoved. Gitterspær med vandret underside. Vindafstivningssystem 40/60 anvendes. 4 1 Vindafstivningssystem 40/60 til tagfladen: side Vindafstivningssystem 40/60 til loftfladen: Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Produktinformation: Hulbånd, bredder 20 og 25 mm: side Practilett: Vindtrækbånd, bredder 40, 60 og 80 mm: Opspændingshjælpemidler åndstrammer: åndspænder: Samling af bånd: 86 åndafvikler: 87 eslag til system 25: eslag til system 40/60: Vindkrydsbeslag U25 og U40: Vinkel ,5 180: MF kamsøm: MF beslagskruer: MF lægtesøm: Der henvises til håndværkerkataloget for følgende produkter: Hulplader, afsnit 5, lægtebeslag afsnit 3 og underlagsskiver afsnit 13 rtikler af H. Riberholt: side 112 rækbånd i stålkonstrukton - eksempel: 113 Generel produktinformation: Øvrige Simpson Strong-ie kataloger: 116 Se i øvrigt 6 3

5 Forankring af tagkonstruktion 40 2,0 25 2,0 40 2,0 60 2,0 Produkter Følgende produkter anvendes til forankring af tagkonstruktioner til fundament: Produkt Side Hulbånd dim. 25x2,0 i ruller af 3, 10 og 25 m. Vindtrækbånd dim. 40x2,0 i ruller af 25 og m. Vindtrækbånd dim x2,0 i ruller af 50 m. Stålsætbolte dim. M5x12 86 åndspænder, båndtilslutningsbeslag MF kamsøm og MF beslagskruer. Nødvendige antal forankringer og dimension af bånd se artikel side Montage f hensyn til korrosionsrisiko skal bånd placeres på den varme side af ydermursisoleringen, som vist på fig. F1. Fig. F2, F3, og F4 viser forskellige muligheder for samling af bånd over fundament. Desuden angives nødvendigt antal stålsætskruer i samlingen for de forskellige bånddimensioner. Udføres forankringerne til fundament, som beskrevet ovenfor, kan båndenes bæreevne udnyttes fuldt ud. Fig. F5 og F6 viser forankring med gevindstænger og beslag. emærk at bæreevnen reduceres i forhold til forankringen med bånd alene. åndene fastgøres foroven til plankeskot eller spær med MF kamsøm eller MF beslagskruer med antal som angivet på side Fig. F7 - F16 viser forskellige udførselsmuligheder under hensynstagen til bånddimension, kantafstande, plankeskotudformning m.v. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

6 Forankring af tagkonstruktion F1 Ca mm Letklinkerbetonblokke F3 1 Min. 250 mm eton Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Indstøbning af et ca. 900 mm langt båndstykke. Letklinkerbetonblokke er skåret omkring bånd. ånd nedstøbes min. 250 mm i betonen (ikke kun i letklinkerbetonblokkene). Der isættes to søm. F2 Forslag til forbindelse fra istøbt bånd til det bånd, som går til spæret. ånd er lagt over hinanden og samlet med stålsætskruer iht. F4. F4 Samling af bånd: 25x2,0 40x3,0 80x3,0 40x2,0 60x2, Forslag til forbindelse fra istøbt bånd til det bånd, som går til spæret. Der er her brugt båndspænder 25 til samling af bånd dim 25 x 2,0 mm. Denne løsning giver en sikker samling og mulighed for opstramning. Retning på bånd lodret kan ændres. 4 stk. 8 stk. 6 stk. 8 stk. 10 stk. Nødvendigt antal stålsætskruer M5 x 12 og møtrik til samling af bånd afhængig af bånddimension. Se også side 86. 5

7 Forankring af tagkonstruktion F5 F7 Nødvendigt antal MF kamsøm 4,0x40 ved fuld udnyttelse af båndets trækbæreevne. 60 x 2,0 13 stk 40 x 2,0 25 x 2,0 9 stk 6 stk Forankring til indstøbt gevindstang. Vinkelbeslag 190 x 50 x 2,0 x 40 med spændplade 40 x 50 x 10 mm. ånd 40 x 2,0 boltes til vinkelbeslag med 6 stk M5 x 12 mm. æreevne: Se hovedkatalog side F6 Det er ikke i alle tilfælde, det er nødvendigt at isætte ovenstående antal MF kamsøm. I Si s artikel side aflæses det antal, som skal bruges i hvert enkelt tilfælde. F8 Nødvendigt antal MF beslagskruer 5,0x35 ved fuld udnyttelse af båndets trækbæreevne. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D x 2,0 40 x 2,0 25 x 2,0 12 stk 8 stk 5 stk Forankring til gevindstænger med båndhældning på 45 grader. Der er anvendt båndtilslutningsbeslag G 60 og spændplade 40 x 50 x 10 mm. il opstramning er anvendt båndspænder 40/60. æreevne: Se i dette katalog side 97 I Si s artikel side aflæses antal MF kamsøm, som skal bruges i hvert enkelt tilfælde. Der anvendes et tilsvarende antal MF beslagskruer dim 5,0x35. 6

8 Forankring af tagkonstruktion F9 Fastgørelse af bånd dim 25 x 2,0 mm til skotplanker dim 45 x 95 og 45 x 120 mm stk stk F11 Fastgørelse af bånd dim 60 x 2,0 mm til skotplanker dim 45 x 95 og 45 x 120 mm stk stk Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Figuren viser antal mulige fastgørelser i skotplanke afhængig af dimension. Målene 20 og 28 mm er min. kantafstande, som skal overholdes. Er det ikke muligt at få det nødvendige antal fastgørelser, kan tilslutningen udføres med hulplade, se figur F15. F10 Fastgørelse af bånd dim 40 x 2,0 mm til skotplanker dim 45 x 95 og 45 x 120 mm stk stk Figuren viser antal mulige fastgørelser i skotplanke afhængig af dimension. Målene 20 og 28 mm er min. kantafstande, som skal overholdes. Er det ikke muligt at få det nødvendige antal fastgørelser, kan tilslutningen udføres med hulplade, se figur F16. F12 Figuren viser antal mulige fastgørelser i skotplanke afhængig af dimension. Målene 20 og 28 mm er min. kantafstande, som skal overholdes. Er det ikke muligt at få det nødvendige antal fastgørelser, kan tilslutningen udføres med hulplade se figur F16. Forankring til skotplanke med fordelingshulplade dim. 180x180x1,5 mm med påboltet forankringsbånd se figur F15. 7

9 Forankring af tagkonstruktion F13 F15 Min. kantafstande: ånd 25x2 ånd 25x2 Forankring til skotplanke ved spæret, som modtager belastning fra vindafstivningssystem. æt på spæret monteres fordelingshulplade 180x180x1,5 mm med påboltet forankringsbånd se figur F15. F14 Detalje viser min. kantafstande for 4 mm MF kamsøm i skotplanke dim 45 x 95 mm. Ved skotplanke med højde 95 mm, bør løsning anvendes. Detalje viser forslag til forbindelse fra bånd til fordelingshulplade dim 180x180x1,5 mm med stålsætskruer M5 x 12 mm. Stålsætskruer vendes med møtrik væk fra skotplanke. F Min. kantafstande: Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D C. ånd 40x2 D. ånd 60x2 Forankring af spær, som modtager belastning fra vindafstivningssystem. Viste hulplader fastholder skotplanke for vandrette belastninger, se side Detalje C viser forslag til forbindelse imellem skotplanke dim 45 x 95 mm, fordelingshulplade 180x180x1,5 mm og bånd 40 x 2,0 mm med stålsætskruer M5 x 12 mm. Stålsætskruer vendes med møtrik væk fra skotplanke ntal stålsætskruer afhænger af båndets dimension se figur F4. ntal søm i skotplanke fremgår af Si s artikel side Detalje D viser forslag med skotplanke dim 45 x 120 mm og bånd 60 x 2,0 mm. 8

10 Forankring af tagkonstruktion Fastlæggelse af placering og dimension af forankringsbånd ved hjælp af Si s artikel Lodret forankring af tag på siderne Sidehenvisninger: Husbredde = b se side 14 Zone opdeling se side 14 1h, 1p, 2, 3, se side fstand imellem forankring se side ånddimension se side ntal MF kamsøm eller MF beslagskruer til fastgørelser se side fstivning af tagflade med bånd Hjørneankre type 1h Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Husbredde b 3 3 1h h 2 ½ b ½ b Zone Zone Zone Max. 3 m imellem ankre fstivning af tagflade med plader Hjørneankre type 1p Husbredde b 3 3 1p 2 2 ½ b ½ b 2 1p 2 Zone Zone Zone Max. 3 m imellem ankre 9

11 Forankring af tagkonstruktionen Lodret forankring af tag nvendelse af lodrette forankringer, som beskrevet i Si-anvisning nr. 186: "Småhuses stabilitet", 1995, er på den sikre side i forhold til gældende normsæt (januar 2006). Derfor gengives i det følgende et uddrag af denne anvisning vedrørende lodrette forankringer. Uddraget gengives med tilladelse fra Statens yggeforskningsinstitut, som dog understreger, at der i uddraget kan mangle forudsætninger og forbehold, som er nævnt andet sted i anvisningen. nvisningens gyldighedsområde nvisningen forudsætter følgende: Hustype: 1- og 1 1/2 -plans længehuse med sadeltag, både fritliggende huse og rækkehuse. Huskropbredde: Højst 9 m, målt fra yderside facade til yderside facade. Væghøjde: 2,5 m, målt fra fundamentets overside til tagkonstruktionens underside. agkonstruktion: ræspær med vandret underside (altså ikke saksespær), spærafstand 1 m, tagvinkel 15 til 45. agudhæng: Højst 0,8 m målt vandret fra ydersiden af facaden. eliggenhedsklasser = Landskabskategori I anvisningen anvendes følgende beliggenhedsklasser: Hede: "Glat" terræn, f.eks. vandarealer og hedesletter uden hegn. Land: Landbrugsland med læhegn, gårde med haver m.v. Læ: ymæssig bebyggelse i byens udkant. y: ymæssig bebyggelse eller skov. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D ngående yderligere specifikation henvises til anvisningen. 10

12 Forankring - Si 1 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

13 Forankring - Si Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

14 Forankring - Si 1 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

15 Forankring - Si Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

16 Forankring - Si 1 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

17 Forankring - Si Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

18 Forankring - Si 1 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

19 Forankring - Si Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

20 Forankring - Si 1 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

21 Vindafstivningssystem 25 og 40 Vindafstivningssystem 25 og 40 til mindre huse Gitterspær og hanebåndspær uden eller med robust undertag, som tåler kontakt med trækbåndet. Hushøjde fra terræn til kip: Max. 8 m. Spærfodens længde: Max. 9 m. Huslængde med ét afstivningskryds: Max. 17 m. Væghøjde fra terræn til underside spærfod må max. være 2,5 m. fstivende bånd er dimension 25 x 2,0 mm eller 40 x 2,0, der lægges på oversiden af spærhoved. Hældning på bånd er i forhold til lægteretning. Styklister: Se side For tagkonstruktioner med undertage, som ikke tåler kontakt med bånd: Se vindafstivningssystem U side Generelle forudsætninger: Spærafstand: Max. 1,0 m Lægteafstand: Max. 1,0 m Vindskedens højde: Max. 150 mm Hanebåndsspær: gavltrekant understøttes ved hanebånd ca. 2,5 m over spærfoden. Facaderem: 45 mm tyk og ved stød lasket sammen iht. RÆ 52, ræspær 2 med plade 80x180x1,5 mm og 2 x 3 MF kamsøm 4,0x40 eller MF beslagskruer 5,0x Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Søm: il fastgørelse af stringer og til træ-træ samlinger anvendes varmforzinkede ringede maskinsøm 3,1x90 (i dette katalog betegnet M-søm). Disse kan erstattes af MF lægtesøm 4,5x90, dog skal der forbores ved sømning tættere på endetræ end 100 mm. eslag, kamsøm og beslagskruer: ånd fastgøres efter opstramning i krydspunkt mellem bånd og spærhoved med 1 stk MF kamsøm (s.) 4,0x40 eller 1 stk MF beslagskrue (s.) 5,0x35. åndtilslutningsbeslag F 25 sømmes med medleverede s. 3,1 40 i alle huller. åndtilslutningsbeslag 25 sømmes med medleverede 6 stk. s. 3,1 40 i miderste hulrække. åndtilslutningsbeslag G 60 fastgøres i siden af spæret med 2 6 stk s. 4,0x40 eller s. 5,0x35. 20

22 Vindafstivningssystem 25 og 40 Samling af bånd 25 x 2,0 mm til båndtilslutningsbeslag med koblingsbeslag og båndspænder: Nedenfor er vist mulige forbindelser i system 25 imellem båndtilslutningsbeslag i kip og ved rem. åndtilslutningsbeslag F 25 F 25 oblingsbeslag 25 åndspænder 25 ø12 ånd 25 x 2,0 åndspænder 25 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D åndtilslutningsbeslag F 25 F 25 F 25 F 25 Se båndtilslutningsbeslag, båndspænder og koblingsbeslag på sider Regningsmæssige bæreevner fremgår af tabel side 91. Samling af bånd 40 x 2,0 mm til båndtilslutningsbeslag med koblingsbeslag og båndspænder: Nedenfor er vist mulige forbindelser i system imellem båndtilslutningsbeslag i kip og ved rem. åndtilslutningsbeslag G 60 oblingsbeslag 40/60 ånd 40 x 2,0 ånd 40 x 2,0 G 60 åndspænder 40/60 Ø20 åndtilslutningsbeslag G 60 G 60 åndspænder 40 Se båndtilslutningsbeslag, båndspænder og koblingsbeslag på sider Regningsmæssige bæreevner fremgår af tabel side

23 Vindafstivningssystem 25 og 40 Valg af bånd og båndtilslutningsbeslag: Gitterspær og hanebåndsspær. Max kiphøjde = 10 m og max. spærfodslængde = 9 m. V på figur Læ Landskabs kategori aghældning åndhældning ånddimension 25 2,0 25 2,0 40 2,0 25 2,0 25 2,0 25 2,0 25 2,0 ånd/spær. ntal s. 4,0 40 eller s. 5,0 35 stk eslag ved fod eslag ved kip ype Detalje ype Detalje F 25 F 25 G 60 F 25 F 25 F 25 F 25 D1 D1 D7/D8 D1 D1 D1/D4 D1/D4 25 F 25 G F F 25 D2 D3 10 D2 D3 D2/D5 D3/D6 25 2,0 25 2,0 40 2, F 25 F 25 G 60 D1/D4 1) D1/D4 1) D7/D8 1) 25 F 25 G 60 Land ,0 1 G 60 D7/D8 G ,0 25 2,0 40 2,0 25 2,0 25 2, F 25 F 25 G 60 F 25 F 25 D1 D1 D7/D8 D1/D4 D1/D4 25 F 25 G F 25 D2/D5 D3/D6 D9/10 D2 D3 10 D2/D5 D3/D ,0 1 G 60 D7/D8 1) G 60 D9/10 Hede ,0 1 G 60 D7/D8 G ,0 25 2,0 40 2, F 25 F 25 G 60 D1 D1 D7/D8 25 F 25 G 60 D2 D ,0 2 G 60 D7/D8 G 60 D9/10 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D ,0 2 G 60 D7/D8 1) G 60 D9/10 1) For taghældning 45 skal skotplanke eller plankeskottet ud over de 2 stk vinkel 90 med ribbe fastgøres med en sømplade eller vinkelbeslag, som vist på side 54 og 55. æreevne af vindafstivningssystem 25 : Se side 91 æreevne af vindafstivningssystem 40 : Se side 97 Landskabskategori: Se side 10. Gitterspær og hanebåndsspær signaturforklaring: = åndtilslutningsbeslag F 25 = Skotplanke eller plankeskot = åndtilslutningsbeslag 25 F = Forankring se side 4-19 C = åndtilslutningsbeslag G 60D = Se detaljer nr. - SR = Stringerlægte dim mm. 22

24 Vindafstivningssystem 25 og 40 Gitterspær med bånd 25 x 2,0 placeret på overside af spærhoved. eslag 25 i kip og F 25 ved skotplanke SR SR D2 V 0 F 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Spærfodslængde eslag F 25 i kip og ved skotplanke F D1 Spærfodslængde SR SR D3 V 0 F Spærfodslængde F D1 Spærfodslængde 23

25 Vindafstivningssystem 25 og 40 Hanebåndsspær med bånd 25 x 2,0 mm placeret på overside af spærhoved. eslag 25 i kip og F 25 ved plankeskot. D5 SR SR 14 V 0 F eslag F 25 i kip og F 25 ved plankeskot. F D6 D4 SR SR Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D V 0 F Spærfodslængde F D4 Spærfodslængde 24

26 Vindafstivningssystem 25 og 40 Gitterspær med bånd 40 x 2,0 mm placeret på overside af spærhoved. eslag G 60 i kip og ved skotplanke. SR SR 10 C C V 0 C F 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Spærfodslængde C F D8 Spærfodslængde Hanebåndsspær med bånd 40 x 2,0 mm placeret på overside af spærhoved. eslag G 60 i kip og ved plankeskot. 14 D9 C C SR SR C V 0 C F Spærfodslængde F D7 Spærfodslængde 25

27 Vindafstivningssystem 25 og 40 D 1 D 1 snit åndtilslutning F 25 ånd Skotplanke t = 45 mm Spær Murrem t = 45 mm jælkesko til fastholdelse af skotplanke til spær se side 33 Forankringsbånd se side 4-19 agmur D 2 D 2 snit åndtilslutning 25 ånd Stringerlægte dim 38 x 73 ryklægte 38 x 73 fastsømmes i endetræ med 2 stk M-søm 3,1 x 90 Spær åndtilslutning 25 Stringerlægte dim 38 x 73 ånd Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 3 D 3 snit rykplanke 45 x 95 fastsømmes i endetræ med 2 stk M-søm 3,1 x 90 åndtilslutning F 25 åndtilslutning F 25 ånd ånd Stringerlægte dim 38 x 73 Spær Stringerlægte dim 38 x 73 26

28 Vindafstivningssystem 25 og 40 D 1 plan Skotplanke t = 45 mm åndtilslutningsbeslag F 25 monteret oven på spærhoved med 10 stk s. 3,1x40. Monteres over midten af rem og skotplanke Gitterspær rækbånd dimension 25 x 2,0 mm jælkesko til fastholdelse af skotplanke til spær se side 33 Forankringsbånd se side 4-19 rækbåndet fastgøres til overside af spærhoved med et s. 4,0x35 mm Spær i begge sider af skot fastholdes til rem med vinkelbeslag 90 med ribbe. Fastgøres med 8+10 stk s. 5,0 x 40, se side 33 Rem min t = 45 mm I begge ender af skot M-søm 3,1 x 90 mm igennem spær til skot-endetræ pr. 25 mm i skottets højde 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 2 plan Gitterspær ryklægte dimension 38 x 73 mm monteres i tilstødende fag Øverste lægte nr. 1 ryklægte Stringerlægte dimension 38 x 73 mm. Denne lægte vil normalt være lægte nr. 2 fra kip. Fastgøres med 3 stk M-søm 3,1 x ip rækbånd dimension 25 x 2,0 mm Stringerlægte åndtilslutning 25 monteret oven på spærhoved, med 6 stk s. 3,1x40 i midterste hulrække. 25 er monteret imellem lægte nr.1 og 2 Samling af stringerlægte over spærhovedet i længderetningen se side 33 D 3 plan Gitterspær rækbånd dimension 25 x 2,0 mm rykplanke dim. 45 x 95 mm monteres imellem spærhoveder Stringerlægte Øverste lægte nr. 1 rykplanke 1 ip åndtilslutning F 25 monteret oven på spærhoved i en afstand fra kip, så øverste lægte ikke rører beslaget Stringerlægte dimension 38 x 73 mm. Denne lægte vil normalt være lægte nr. 2 fra kip. Fastgøres med 3 stk M-søm 3,1 x 90 2 Samling af stringerlægte over spærhovedet i længderetningen se side 33 Gitterspær 27

29 Vindafstivningssystem 25 og 40 D 4 D 4 snit åndtilslutningsbeslag F 25 monteret i not 70 mm fra overkant skotplanke ånd nagge 90 Skotplanke dim 100x100 tildannet Plankeskot Spær Murrem min t = 45 mm Forankringsbånd se side 4-19 bagmur D 5 D 5 snit ånd åndtilslutning 25 ryklægte 38 x 73 fastsømmes i endetræ med 2 stk M-søm 3,1 x 90 Stringerlægte dim. 38 x 73 Stringerlægte dim. 38 x 73 ånd Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 6 D 6 snit åndtilslutning F 25 ånd ånd rykplanke 45 x 95 fastsømmes i endetræ med 2 stk M-søm 3,1 x 90 Stringerlægte dim. 38 x 73 Stringerlægte dim. 38 x 73 28

30 Vindafstivningssystem 25 og 40 D 4 plan rækbåndet fastgøres til overside af spærhoved med et s. 4,0x35 mm rækbånd dimension 25 x 2,0 mm Hanebåndsspær Spær i begge sider af skot fastholdes til rem med vinkelbeslag 90 med ribbe. Fastgørelse se side 32 og 33 Planke- eller krydsfinerskot se side 32 il modhold for skotplanken monteres knagge 90 i begge ender af skotplanken på spæret, med s. 5,0x35, 8 stk i spær og 6 stk i skotplanke Skotplanke dim 100 x 100 mm tildannet åndtilslutningsbeslag F 25 monteret i not 70 mm fra overkant skotplanke Rem min t = 45 mm I begge ender af skot M-søm 3,1 x 90 mm igennem spær til skot-endetræ pr. 25 mm i skottets højde 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 5 plan Hanebåndsspær Stringerlægte ryklægte dim. 38 x 73 mm monteres i tilstødende fag Øverste lægte nr. 1 ryklægte Stringerlægte dimension 38 x 73 mm. Denne lægte vil normalt være lægte nr. 2 fra kip. Fastgøres med 3 stk M-søm 3,1 x ip rækbånd dimension 25 x 2,0 mm åndtilslutningsbeslag 25 monteret oven på spærhoved, med 6 stk s. 3,1x40 i midterste hulrække. 25 er monteret imellem lægte nr. 1 og 2 Samling af stringerlægte over spærhovedet i længderetningen se side 33 D 6 plan Hanebåndsspær rækbånd dimension 25 x 2,0 mm Stringerlægte rykplanke dim. 45 x 95 mm monteres imellem spærhoveder Øverste lægte nr. 1 rykplanke Stringerlægte dimension 38 x 73 mm. Denne lægte vil normalt være lægte nr. 2 fra kip. Fastgøres med 3 stk M-søm 3,1 x ip åndtilslutning F 25 monteret oven på spærhoved, med 10 stk s. 3,1x40. F 25 er monteret imellem lægte nr. 1 og 2 Samling af stringerlægte over spærhovedet i længderetningen se side 33 29

31 Vindafstivningssystem 25 og 40 D 7 D 7 snit åndtilslutning G 60 ånd nagge 90 Skotplanke dim 100x100 mm tildannet Spær Plankeskot Murrem min t = 45 mm Forankringsbånd se side 4-19 agmur D 9 D 9 snit ånd åndtilslutning G 60 rykplanke 45 x 95 fastsømmes i endetræ med 2 stk M-søm 3,1 x 90 Stringerlægte dim. 38 x 73 Stringerlægte dim. 38 x 73 ånd Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D8 D8 snit åndtilslutning G 60 ånd Skotplanke t = 45 mm Spær Murrem t = 45 mm jælkesko til fastholdelse af skotplanke til spær se side 33 Forankringsbånd se side 4-19 agmur 30

32 Vindafstivningssystem 25 og 40 D 7 plan Hanebåndsspær Spær i begge sider af skot fastholdes til rem med vinkelbeslag 90 med ribbe se side 32 og 33. Fastgøres med stk s. 5,0x40 Planke- eller krydsfinerskot se side 32 rækbånd dimension 40 x 2,0 mm rækbånd fastgøres til overside af spærhoved med s. 4,0x35 mm il modhold for skotplanken monteres knagge 90 i begge ender af skotplanken på spæret. Fastgøres i alle huller med s. 5,0x40 Skotplanke dim 100 x 100 mm tildannet åndtilslutning G 60 monteret oven på skotplanke med 12 stk s. 4,0x35 mm 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 9 plan åndtilslutning G 60 monteret oven på spærhoved i en afstand fra kip så øverste lægte ikke rører beslaget. Sømmes i siden af spærhoved med 12 stk s. 4,0x40 rykplanker dim 45 x 95 mm monteret midt under G 60 beslaget. rykplanke fastholdes med 90 mm lange søm. Der sømmes igennem spær ind i endetræ Hanebåndsspær ip rækbånd dimension 40 x 2,0 mm Samling af stringerlægte over spærhovedet i længderetningen se side 33 Stringerlægte dimension 38 x73 mm. Denne lægte vil være lægte nr. 2 fra kip. Fastgøres med 3 stk M-søm 3,1 x Montageanvisning for sømning af båndtilslutningsbeslag G 60 til spærhoved med bredde 45 mm. åndtilslutning G 60 monteres på spærhoved ved sømning i siden af beslag og spærhoved. Der anvendes 2x6 stk s. 4,0x35 Stringerlægte dim. 38 x 73 mm fastgøres til spærhoved med 2 stk M-søm 3,1 x 90 Samling af stringerlægte dim. 38 x 73 mm over spærhovedet i længderetningen se side 33 31

33 Vindafstivningssystem 25 og Eksempel på opbygning af plankeskot med højde max 1100 mm Skot h = Max 1100 Planke 100 x 100 mm tildannet, fastgøres til gitterspær i begge sider med nagge 90, 8 stk s. 5,0x35 i spær og 6 stk i planke I diagonal hjørner: hulplade 100x220x1,5 mm på begge sider af skot med stk s. 5,0x35 Min. 950 mm Plankeskot fremstillet af planker 18 dim. 45 x 95 og samlet med hulplader Planke 100 x 100 mm, fastgøres til skot med 15 stk M-søm 3,1x90 Skot fastgøres til lodpost indsat i gitterspær med 17 stk M-søm 3,1x90 I øvrige hjørner: hulplade 60x180x1,5 mm på begge sider af skot med 2 x 6 stk s. 5,0x35 2 stk forankringsbånd dim. 25 x 2,0 med 7 stk s. 5,0 x35 i plankeskot 12 Eksempel på opbygning af krydsfinerskot med højde max 700 mm Skot h = Max Planke 100 x 100 mm tildannet, fastgøres til gitterspær i begge sider med nagge 90, 8 stk s. 5,0x35 i spær og 6 stk i planke rydsfiner fastgøres til rem med 15 stk M-søm 3,1x60 Hanebåndsspær Min. 950 mm rydsfinerskot t = 18 mm Forankringsbånd dim. 25 x 2,0 med 7 stk s. 5,0 x 35 i skot Planke 100 x 100 mm, fastgøres til skot med 15 stk M-søm 3,1x90 Skot fastgøres til lodpost indsat i gitterspær med 15 stk M-søm 3,1x90 rydsfiner fastgøres til planke dim. 45x95 mm med 13 stk M-søm 3,1x60 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Eksempel på opbygning af skot med højde max 200 mm Skot h = 195 Planke 100 x 100 mm tildannet, fastgøres til gitterspær i begge sider med nagge 90, 8 stk s. 5,0x35 i spær og 6 stk i planke Gitter- eller hanebåndsspær Skotplanke dim 45x195 Planke 100 x 100 mm, fastgøres til skot med 15 stk M-søm 3,1x90 Forankringsbånd dim. 25 x 2,0 med 7 stk s. 5,0 x 35 i skot 32

34 Vindafstivningssystem 25 og Opbygning af afstivning i gavle ved hanebånd med krydsfiner rydsfiner t = 15 mm udlagt oven på hanebånd fastsømmet til hanebånd med M-søm 3,1x90 pr. 150 mm Samling af krydsfiner med krydsfinerplade b = 200 mm og t = 15 mm udlagt ovenpå. Fastskrues med s. 4,0x30 pr. 100 mm i begge plader Planke 100 x 100 mm tildannet. rydsfiner fastsømmes nedefra til planke med M-søm 3,1x65 pr. 100 mm. Planken fastgøres til spær med nagge 90 med 8 stk s. 5,0x35 i spær og 6 stk i planke 110 mm Stringerlægte Planke 100 x 100 mm tildannet. rydsfiner fastsømmes nedefra til planke med M-søm 3,1x90 pr. 100 mm. Plankefladen parallel med spærhoved placeres 110 mm under spærhovedkant 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Samling og påsømning af stringer Samling af stringer udføres midt over spærhoved. Der samles med et stk hulbånd 25 x 2,0 L = 240 mm på begge sider af stringerlægte. Hulbånd fastgøres med 3 stk s. 5,0 x 35 i begge ender min 38 2 x 2 stk M-søm 3,1 x 90 Stringerlægte sømmes i ende til spær med 2 stk M-søm 3,1 x 90, de andre steder, hvor stringer krydser spær, sømmes ligeledes med 2 stk M-søm 3,1 x min 60 min 60 2 stk hulbånd dim 25 x 2,0 L = 240 mm. 2 x 3 stk s. 5,0 x 35 pr. plade 16 Udsømning af bjælkesko 45x95: 17 Udsømning af vinkel 90 m. ribbe: Skotplanke s. 10 s./ s. 4 s./ s. 4 s./ s. 4 s./ s. 4 Skotplanke s./ s. 8 s./ s

35 Vindafstivningssystem 25 Stk. liste Gitterspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 9,0 m (se side 22) iphøjde: Max. 10 m errænkategori: Land aghældning: 25 åndhældning V: Huslængde: Max. 17 m ånd på overside Vindafstivningssystem 25 med beslag 25 i kip iphøjde V V Spærfodslængde Max. 9 m Placering af bånd i tagflader: Max. 17 m Spærfodslængde Max. 9 m ) Max. 17 m Spærfodslængde Max. 9 m C) SR SR Forskydning af trækbånd forudsætter, at en ingeniør sikrer, at reaktionskræfterne SR SR ) SR SR fra trækbånd kan optages. Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. Max. 17 m Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: åndtilslutning F sæt åndtilslutning stk. oblingsbeslag stk. åndspænder stk. Se eksempler på anden udformning side 21. Hulbånd 25 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen, se side 26 Der indbygges stringer dim mm ved kip, se side 23 og 26 34

36 Vindafstivningssystem 25 Stk. liste Gitterspær. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 9,0 m (se side 22) iphøjde: Max. 10 m errænkategori: Land aghældning: 25 åndhældning V: Huslængde: Max. 17 m ånd på overside Vindafstivningssystem 25 med beslag F 25 i kip Placering af bånd i tagflader: 17 m Spærfodslængde Max. 9 m 17 m ) SR SR ) Spærfodslængde Max. 9 m SR SR iphøjde 17 m V V Spærfodslængde Max. 9 m SR SR C) Forskydning af trækbånd forudsætter, at en ingeniør sikrer, at reaktionskræfterne fra trækbånd kan optages. 2 Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: åndtilslutning F sæt oblingsbeslag stk. Se eksempler på anden udformning åndspænder stk. side 21. Hulbånd 25 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen og planker ved kip, se side 26 Der indbygges stringer dim mm ved kip, se side 23 og 26 35

37 Vindafstivningssystem 40 Stk. liste Gitterspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 9,0 m (se side 22) iphøjde: Max. 10 m errænkategori: Land aghældning: 25 åndhældning V: 45 Huslængde: Max. 17 m ånd på overside iphøjde V V Vindafstivningssystem 40 med beslag G 60 i kip. Spærfodslængde Max. 9 m Placering af bånd i tagflader: 17 m Spærfodslængde Max. 9 m 17 m ) SR SR ) Spærfodslængde Max. 9 m SR SR 17 m C) SR SR Forskydning af trækbånd forudsætter, at en ingeniør sikrer, at reaktionskræfterne fra trækbånd kan optages. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: åndtilslutning G sæt oblingsbeslag 40/ stk. Se eksempler på anden udformning åndspænder stk. nederst side 21 Vindtrækbånd 40 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen og planker ved kip, se side 30 Der indbygges stringer dim mm ved kip, se side 30 og 31 36

38 Vindafstivningssystem 25 Stk. liste Hanebåndsspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 9,0 m (se side 22) iphøjde: Max. 10 m errænkategori: Læ aghældning: 45 åndhældning V: Huslængde: Max. 17 m ånd på overside Vindafstivningssystem 25 med beslag 25 i kip iphøjde V Spærfodslængde Max. 9 m 2 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Placering af bånd i tagflader: Max. 17 m. Spærfodslængde Max. 9 m Max. 17 m. ) ) Spærfodslængde Max. 9 m SR: SR: Max. 17 m. C) SR: Forskydning af trækbånd forudsætter, at en ingeniør sikrer, at reaktionskræfterne fra trækbånd kan optages. Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: åndtilslutning F sæt åndtilslutning stk. oblingsbeslag stk. åndspænder stk. Se eksempler på anden udformning side 21 Vindtrækbånd 25 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen, se side 32 Der indbygges stringer dim mm ved kip og hanebånd, se side 24 og 33 37

39 Vindafstivningssystem 25 Stk. liste Hanebåndsspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 9,0 m (se side 22) iphøjde: Max. 10 m errænkategori: Læ aghældning: 45 åndhældning V: Huslængde: Max. 17 m ånd på overside iphøjde V Vindafstivningssystem 25 med beslag F 25 i kip Placering af bånd i tagflader: Max. 17 m. Spærfodslængde Max. 9 m SR: Max. 17 m. ) ) Spærfodslængde Max. 9 m SR: Max. 17 m. Spærfodslængde Max. 9 m SR: Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. C) Placering af bånd som vist forudsætter, at der i kip på hver tagflade monteres trækbånd imellem bånd. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: åndtilslutning F sæt oblingsbeslag stk. åndspænder stk. Se eksempler på anden udformning side 21 Vindtrækbånd 25 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen og planker ved kip, se side 28 og 32 Der indbygges stringer dim mm ved kip og hanebånd, se side 24 og 33 38

40 Vindafstivningssystem 40 Stk. liste Hanebåndsspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 9,0 m (se side 22) Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D iphøjde: Max. 10 m errænkategori: Læ aghældning: 45 åndhældning V: Huslængde: Max. 17 m ånd på overside Vindafstivningssystem 40 med beslag G60 i kip Placering af bånd i tagfladen: Max. 17 m. ) Spærfodslængde Max. 9 m SR: Max. 17 m. iphøjde Spærfodslængde Max. 9 m SR: Max. 17 m. V Spærfodslængde Max. 9 m SR: ) C) Placering af bånd som vist forudsætter, at der i kip på hver tagflade monteres trækbånd imellem bånd. 2 Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: åndtilslutning G sæt oblingsbeslag 40/ stk. åndspænder stk. Se eksempler på anden udformning nederst side 21 Vindtrækbånd 40 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen og planker ved kip, se side 32. Der indbygges stringer dim mm ved kip og hanebånd, se side

41 Vindafstivningssystem U25 og U40 Vindafstivningssystem U25 og U40 til mellem storehuse Gitterspær med undertag, der ikke tåler kontakt med trækbånd. Hushøjde fra terræn til kip: Max. 32 m. Spærfodens længde: Max. 14 m. Huslængde med ét afstivningskryds: Max. 20 m. fstivende bånd er dimension 25 x 2,0 mm eller 40 x 2,0, der placeres på undersiden af spærhoved. Hældning på bånd er 35 i forhold til lægteretning. fstivende bånd kan også placeres på oversiden af spærhoved, hvis der ikke anvendes undertag, eller undertag tåler kontakt med båndet. Stykliste: se side Generelle forudsætninger: ånd fastgøres med vindkrydsbeslag U25 eller U40. Spærafstand: Max. 1,0 m Lægteafstand: Max. 1,0 m Vindskedens højde: Max. 150 mm Facaderem: 45 mm tyk og ved stød lasket sammen iht. RÆ 52, ræspær 2 med plade 80x180x1,5 mm og 2 x 3 MF kamsøm 4,0x40 eller MF beslagskruer 5,0x Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Søm: il fastgørelse af stringer og til træ-træ samlinger er anvendt varmforzinkede ringede maskinsøm 3,1x90 (i dette katalog betegnet M-søm). Disse kan erstattes af MF lægtesøm 4,5x90, dog skal der forbores ved sømning tættere på endetræ end 100 mm. eslag, kamsøm og beslagskruer: ånd fastgøres efter opstramning i krydspunkt mellem bånd og spærhovedets underside med 1 stk MF kamsøm (s.) 4,0x40 eller 1 stk MF beslagskrue (s.) 5,0x35. Vindkrydsbeslag U25 og U40 fastgøres med medleverede s. 4,0x30 i alle huller. Plader til opbygning af skot er med dimensionen 80x280x1,5 mm, med 2 x 7 stk s. 4,0x40 eller s. 5,0x35 placeret i de yderste hulrækker. Plader kan monteres på begge sider af skotplanker

42 Vindafstivningssystem U25 og U40 Samling af bånd til vindkrydsbeslag med koblingsbeslag og båndspænder: Nedenfor er vist mulige forbindelser mellem vindkrydsbeslag ved rem og ved kip. Vindkrydsbeslag U40 U40 Vindkrydsbeslag U25 åndspænder 25 Ø12 ånd 25 x 2,0 oblingsbeslag 25 åndspænder 25 U25 åndspænder 40/60 Ø20 ånd 40 x 2,0 oblingsbeslag 40/60 åndspænder 40 ånd 40 x 2,0 U25 U25 U40 U40 Se vindkrydsbeslag, båndspænder og koblingsbeslag på side Se montagevejledning side 51. Regningsmæssige bæreevner fremgår af tabel side Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Gitterspær - signaturforklaring: = Vindkrydsbeslag U25 eller U40 SR = Stringerlægte dim 38x73 mm = Skotplanke eller plankeskot D = Se detailjer nr. - F = Forankring se side 4-19 Gitterspær - bånd 25 x 2,0 eller 40 x 2,0 mm placeret på undersiden af spærhoved. SR SR D21 3 F 35 0 Spærfodslængde F D20 Spærfodslængde 41

43 Vindafstivningssystem U25 og U40 Gitterspær. Valg af bånd og vindkrydsbeslag Max. kiphøjde: 8 m - åndhældning V = 35 1 stk. s. 4,0 40 eller 1 stk. s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. Landskabs kategori aghældning Max. spærfodslængde m ånddimension Vindkrydsbeslag type Montage se: Læ ,0 U , ,0 40 2,0 U25 U ,0 40 2,0 U25 U ,5 25 2,0 U ,0 U ,5 25 2,0 U ,0 U ,5 25 2,0 U25 13,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 12,5 40 2,0 U40 Land ,0 U , ,0 40 2,0 U25 U , ,0 40 2,0 U25 U ,5 25 2,0 U25 13,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U ,0 U ,5 25 2,0 U25 10,5 40 2,0 U ,0 U ,0 U40 Hede 15 12,5 25 2,0 U ,0 U ,0 U ,0 U ,0 U ,0 U ,0 U25 11,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 10,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 9,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 40 2,0 Ved mellemliggende taghældning bruges værdier for nærmeste større. æreevne af vindkrydsbeslag type U25 og U40: se side Landskabskategori: se side 10 U25 U40 D20, D21 og side 41 D20, D21 og side 41 D20, D21 og side 41 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D

44 Vindafstivningssystem U25 og U40 Landskabs kategori Max. kiphøjde: 16 m - åndhældning V = 35 1 stk. s. 4,0 40 eller 1 stk. s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. aghældning Max. spærfodslængde m ånddimension Vindkrydsbeslag type Montage se: Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Læ ,0 U , ,0 40 2,0 U25 U , ,0 40 2,0 U25 U ,5 25 2,0 U25 13,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U ,0 U ,5 25 2,0 U25 10,5 40 2,0 U ,0 U ,0 U40 Land 15 12,5 25 2,0 U ,0 U ,0 U ,0 U ,0 U ,0 U ,0 U25 11,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 10,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 9,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 40 2,0 U25 U40 Max. kiphøjde: 32 m - åndhældning V = 35 1 stk. s. 4,0 40 eller 1 stk. s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. Læ 15 12,5 25 2,0 U ,0 U ,0 40 2,0 U25 U ,0 40 2,0 U25 U ,0 U25 11,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 10,5 40 2,0 U ,5 25 2,0 U25 9,5 40 2,0 U ,0 U25 8,5 40 2,0 U40 D20, D21 og side 41 D20, D21 og side 41 D20, D21 og side 41 3 Ved mellemliggende taghældning bruges værdier for nærmeste større. 43

45 Vindafstivningssystem U25 og U40 D 20 D 20 snit Vindkrydsbeslag U se dimension side Vridningsplanke t = 45 mm Skotplanke t = 45 mm Murrem min t = 45 mm Forankringsbånd se side 4-19 D 21 D 21 snit Vindkrydsbeslag U se dimension side Vridningsplanke t = 45 mm Vindkrydsbeslag U se dimension side Stringerlægte dim 38 x mm Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D samling af stringerlægte under spærhovedet i længderetningen se figur Eksempel på opbygning af plankeskot med højde max 300 mm Ved bløde undertage afstand 50 mm Vridningsplanke t = 45 mm Skotplanke t = 45 mm 50 mm Vindkrydsbeslag U dimension se side Hulplader kan også monteres på indvendig side af skot, dette giver større mulighed for fastgørelse af forankringsbånd, se siderne 55, 102 og 103 Vridnings- og skotplanke fastgøres til spær pr. 25 mm med M-søm 3,1x90 Hulplade dim se side mm Forankringsbånd se side

46 Vindafstivningssystem U25 og U40 D 20 plan Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spær og på skotplanke som vist side 51. Vindkrydsbeslag U dimension se side Vridningsplanke er ikke vist her. Skotbredde min t = 45 mm rækbånd dimension se tabel side rækbåndet fastgøres til underside af spærhoved med et s. 4,0x40 mm Spær i begge sider af skot fastholdes til rem med vinkelbeslag 90 med ribbe, se side 55 Hulplade dim. se side 40 Rem t = 45 mm I begge ender af skot M-søm 3,1 x 90 mm igennem spær til skot-endetræ pr. 25 mm i skottets højde Forankringsbånd se side 4-19 Gitterspær Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside D 21 plan spær og nederste kant Stringerlægte dim 38 x 73 mm af stringer. monteret på undersiden af Vindkrydsbeslag U dimension se side spærhoved. Fastgøres til spær med 2 stk M-søm 3,1 x 90 Vridningsplanken min t = Der sømmes pr. 25 mm med M-søm 3,1 x 90 i vridningsplankens højde igennem spær Vridningsplanken monteres min til underkant af stringerlægte og min 50 mm fra oversiden af spærhoved rækbånd dimension se tabel side ip 45 mm. Monteres på side af stringerlægte med 8 stk M-søm 3,1 x 90 mm Gitterspær 3 29 Samling af stringer dim. 38 x 73 mm ved kip min 60 min 60 Spærhoved min 38 2 x 2 stk M-søm 3,1 x 90 2 stk hulbånd dim 25 x 2,0 L = 240 mm. 2 x 3 stk s. 5,0 x 35 pr. plade 45

47 Vindafstivningssystem U25 og U40 Gitterspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 10,5 m (se side 42) iphøjde: Max. 8 m errænkategori: Land aghældning: 30 Huslængde: 15 m ånd på underside V V Vindafstivningssystem U25 på tagflader iphøjde ) Placering af bånd i tagflader: Spærfodslængde Spærfodslængde Spærfodslængde 15 m 15 m SR SR SR SR SR SR ) ) C) 15 m Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: Vindkrydsbeslag U sæt oblingsbeslag stk. åndspænder stk. Se eksempler på anden udformning side 41 Hulbånd 25 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen, se side 44 og 45 Der indbygges stringer dim mm ved kip, se side 44 og 45 46

48 Vindafstivningssystem U25 og U40 Gitterspær. Eksempel på stk. liste med følgende forudsætninger: Spærfodslængde: Max. 13,5 m (se side 42) iphøjde: Max. 8 m errænkategori: Land aghældning: 30 Huslængde: 15 m ånd på underside Vindafstivningssystem U40 på tagflader iphøjde V V ) Placering af bånd i tagflader: Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D m Spærfodslængde 15 m Spærfodslængde 15 m Spærfodslængde 3 SR SR SR SR SR SR ) ) C) Stk. liste til ovenstående eksempler, eller C. etegnelse: rt. No.: ntal: emærkninger: Vindkrydsbeslag U sæt oblingsbeslag stk. åndspænder 40/ stk. Se eksempler på anden udformning side 41 Vindtrækbånd 40 2,0-25 m m Længde efter opmåling SR Der indbygges skot ved spærfoden over remmen, se side 44 og 45 Der indbygges stringer dim mm ved kip, se side 44 og 45 47

49 Vindafstivningssystem U25 og U40 Vindafstivningssystem U25 og U40 til mellemstore huse Hanebåndspær med undertag, der ikke tåler kontakt med trækbånd. Hushøjde fra terræn til kip: Max. 32 m. Spærfodens længde: Max. 14 m. Huslængde med ét afstivningskryds: Max. 20 m. aghældning 45. fstivende bånd dimension 25 x 2,0 mm eller 40 x 2,0, der placeres på undersiden af spærhoved. Hældning på bånd er i forhold til lægteretning. fstivende bånd kan også placeres på oversiden af spærhoved, hvis der ikke anvendes undertag, eller undertag tåler kontakt med båndet. Styklister: se side Generelle forudsætninger: Skråafstivning på tagflade under hanebåndsniveau med to trækbånd pr. tagflade. Skråafstivning på tagflade over hanebåndsniveau med to trækbånd pr. tagflade. ånd fastgøres med vindkrydsbeslag U25 eller U40. Gavltrekanter understøttes ved hanebånd. Hanebånd: Ca. 2,5 m over spærfoden. Spærafstand: Max. 1,0 m 180 Lægteafstand: Max. 1,0 m Vindskedens højde: Facaderem: Max. 150 mm 45 mm tyk og ved stød lasket sammen iht. RÆ 52, ræspær 2 med plade 80x180x1,5 mm og 2 x 3 MF kamsøm 4,0x40 eller MF beslagskruer 5,0x Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Søm: il fastgørelse af stringer og til træ - træ samlinger er anvendt varmforzinkede ringede maskinsøm 3,1x90 (i dette katalog betegnet M-søm). Disse kan erstattes af MF lægtesøm 4,5x90, dog skal der forbores ved sømning tættere på endetræ end 100 mm. eslag, kamsøm og beslagskruer: ånd fastgøres efter opstramning i krydspunkt mellem bånd og spærhoved med 1 stk MF kamsøm (s.) 4,0x40 eller 1 stk MF beslagskrue (s.) 5,0x35. Vindkrydsbeslag U25 og U40 fastgøres med medleverede s. 4,0x30 i alle huller. 48

50 Vindafstivningssystem U25 og U40 Hulplader til opbygning af skot: 80x280x1,5 mm, med 2 x 7 stk s. 4,0x40 eller s. 5,0x35 placeret i de yderste hulrækker. Plader kan monteres på begge sider af skotplanker Samling af bånd til vindkrydsbeslag med koblingsbeslag og båndspænder: Nedenfor er vist mulige forbindelser mellem vindkrydsbeslag ved rem og ved kip. Vindkrydsbeslag U40 U40 Vindkrydsbeslag U25 åndspænder 25 Ø12 ånd 25 x 2,0 oblingsbeslag 25 åndspænder 25 U25 åndspænder 40/60 Ø20 ånd 40 x 2,0 oblingsbeslag 40/60 åndspænder 40 ånd 40 x 2,0 U25 U25 U40 U40 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Se vindkrydsbeslag, båndspænder og koblingsbeslag på produktsiderne Se montagevejledning side 51. Regningsmæssig bæreevner fremgår af tabel side Hanebåndsspær - signaturforklaring: = Vindkrydsbeslag U25 F = Forankring se side 4-19 = Vindkrydsbeslag U25 eller U40 SR = Stringerlægte dim 38 x 73 mm = Skotplanke eller plankeskot SR 2 = Stringerplanke dim 45 x 95 mm D = Se detaljer nr. - Hanebåndsspær - bånd 25 x 2,0 eller 40 x 2,0 mm placeret på undersiden af spærhoved: D24+D25 D23 SR SR F Spærfodslængde D22 F Spærfodslængde = 49

51 Vindafstivningssystem U25 og U40 Hanebåndsspær - Valg af bånd og vindkrydsbeslag ånd og vindkrydsbeslag på tagflade under hanebåndsniveau. Max. kiphøjde: 8 m - aghældning: 45 1 stk. s. 4,0 40 eller s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. Landskabskategori Max. spærfodslængde åndhældning v se figur ånd dimension Vindkrydsbeslag type Montage se: Læ 8, ,0 U25 10, ,0 U ,0 U40 Land 7, ,0 U ,0 U40 D22, D ,0 U40 og side 49 Hede ,0 U25 8, ,0 U ,0 U40 Max. kiphøjde: 16 m - aghældning: 45 1 stk. s. 4,0 40 eller s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. Læ 7, ,0 U ,0 U ,0 U40 D22, D23 Land ,0 U25 og side 49 8, ,0 U ,0 U40 Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Max. kiphøjde: 32 m - aghældning: 45 1 stk. s. 4,0 40 eller s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. Læ ,0 U25 D22, D23 8, ,0 U40 og side ,0 U40 ånd og vindkrydsbeslag på tagflade over hanebåndsniveau. Max. kiphøjde: 32 m - aghældning: 45 1 stk. s. 4,0 40 eller s. 5,0 35 i krydspunkt mellem bånd og spær. Landskab s kategori Max. spærfodslængde åndhældning v se figur ånddimension Vindkryds beslag type Montage se: lle 7-10, ,0 U25 D24 og D25 50

52 Vindafstivningssystem U25 og U40 Vindkrydsbeslag U25 og U40 - montagevejledning Vindkrydsbeslag ved REM / FOD Vindkrydsbeslag ved IP Vindkrydsbeslag U fastgøres med medleverede beslagskruer 4,0 x 30 i alle huller Spærhoved Smigskåret skotplanke 45 x 95 mm Spærhoved Vridningsplanke Vridningsplanke Stringerlægte Fod Udvendig Rem Vindkrydsbeslag U fastgøres med medleverede beslagskruer 4,0 x 30 i alle huller. Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D Placering af beslag på smigskåret skotplanke aghældning fra 28 til 45 eslag placeres bindig med udvendig kant af smigskåret skotplanke. Udv Indv. Placering af beslag på stringerlægte afhængig af dimension Dimension 38 x 73 mm eslag placeres bindig med lægtekant modsat vridningsplanke aghældning fra 16 til 27 5 Dimension 45 x 61 mm 95 eslag placeres 5 mm fra udvendig kant af smigskåret skotplanke. Udv. 45 Indv. eslag placeres bindig med lægtekant modsat vridningsplanke aghældning fra 0 til Dimension 45 x 45 mm eslag placeres 10 mm fra udvendig kant af smigskåret skotplanke. Udv. 45 Indv. eslag placeres 10 mm fra lægtekant mod vridningsplanke

53 Vindafstivningssystem U25 og U40 D 22 D 22 snit Hulplade dim. se side 49 Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spærhoved. Se også montageanvisning side mm ånd Spær Murrem min t = 45 mm Forankringsbånd se side 4-19 Plankeskot t = 45 mm jælke agmur D 23 Vridningsplanke fastsømmes i begge ender med M-søm 3,1x90 pr. 25 mm i højden igennem spær Samling af stringerplanke under spærhovedet i længderetningen se side 55 D 23 snit Spær Hanebånd Vridningsplanke t = 45 mm Stringerplanke 45 x 95 mm Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spærhoved og forkant stringer Vridningsplanke fastsømmes til stringerplanke med 8 stk M-søm 3,1x90 50 ånd Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 24 D 24 snit Hanebånd Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spærhoved og forkant stringer Spær Smigskåret planke ånd Lægtestykke rydsfiner t = 15 mm Stringerplanke 45 x 95 mm 52

54 Vindafstivningssystem U25 og U40 D 22 plan Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spær og indvendig kant af skot. Vindkrydsbeslag U dimension se side 50 Øverste del af skot er ikke vist her. Skotbredde min t = 45 mm rækbånd dimension se tabel side 50 rækbåndet fastgøres til underside af spærhoved med et s. 4,0x40 mm Spær i begge sider af skot fastholdes til rem med vinkelbeslag 90 med ribbe, se side 55 Hulplade dim. se side 49 Rem t = 45 mm I begge ender af skot M-søm 3,1 x 90 mm igennem spær til skot-endetræ pr. 25 mm i skottets højde Se eksempel på opbygning af skot på side 54 Forankringsbånd se side 4-19 Hanebåndsspær Copyright: SIMPSON SRONG-IE-WC-D D 25 Vridningsplanke fastsømmes i begge ender med M-søm 3,1x90 pr. 25 mm i højden igennem spær Samling af stringerlægte under spærhovedet i længde retningen se side 55 D 25 snit Vridningsplanke t = 45 mm ånd Vridningsplanke fastsømmes til stringerlægte med 6 stk M-søm 3,1x90 Stringerlægte 38 x 73 mm 50 Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spærhoved og forkant stringerlægte Max. 500 mm 3 D 24 plan fstivning af hanebånd med krydsfiner t = 15 mm i hanebåndets fulde længde fstivningslægter fastgøres til hanebånd med M-søm 3,1x90 pr. 150 mm og krydsfiner til lægter med M-søm 2,8x50 pr.150 mm Vindkrydsbeslag U monteret glat med underside spær og indvendig kant af stringerplanke. Vindkrydsbeslag U dimension se side 50 fstivningslægte 45 x 42 mm Smigskåret planke 45 x 95 mm rækbånd dimension se tabel side 50 rækbåndet fastgøres til underside af spærhoved med et s. 4,0x35 mm Stringerplanke 45 x 95 mm rydsfinerplade dim 15 x 200 x 600 mm, fastgjort til stringerplanke og smigskåret planke med 2 x 13 stk M-søm 2,8x50 Hanebåndsspær 53

VINDAFSTIVNINGS- KATALOG C-WBC-DK-02-2013

VINDAFSTIVNINGS- KATALOG C-WBC-DK-02-2013 VINDFSIVNINGS- LOG C-WBC-D-0-03 www.strongtie.dk En skudsikker NYHED Skudmontage hvorfor? Hurtig fastgørelse Fleksibel og sikker fastgørelse Støj-/støv-/vibrationssvag fastgørelse Økonomisk fastgørelse

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Simpelt system for store spær. Laster i komponenter, 14o let tag

Simpelt system for store spær. Laster i komponenter, 14o let tag Eksempel 1 Simpelt system for store spær Konstruktionsdetaljer Jørgen Munch-Andersen Ingen hanebånd Med loftskive Afstivning på overside (~ ingen undertag) 2 5 6 Gitterbjælke 2 Kipstringer kan evt. placeres

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

VEJLEDNING Store træspær behov for afstivning

VEJLEDNING Store træspær behov for afstivning VEJLEDNING Store træspær behov for afstivning Denne vejledning stiller skarpt på afstivningen af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Den kan anvendes såvel ved vurdering af eksisterende tagkonstruktioner

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Håndværkerne udtaler: Vi sparer tid ved montering Det er nemmere og mere overskueligt Systemet er hurtigere at bruge end det, jeg plejer at bruge Det

Håndværkerne udtaler: Vi sparer tid ved montering Det er nemmere og mere overskueligt Systemet er hurtigere at bruge end det, jeg plejer at bruge Det Håndværkerne udtaler: Vi sparer tid ved montering Det er nemmere og mere overskueligt Systemet er hurtigere at bruge end det, jeg plejer at bruge Det er godt med en pakkeløsning 2 FORTA : En komplet løsning

Læs mere

FORTA VINDAFSTIVNINGS- SYSTEM

FORTA VINDAFSTIVNINGS- SYSTEM FORTA VINDAFSTIVNINGS- SYSTEM FORTA VINDAFSTIVNINGSSYSTEM FORTA VINDAFSTIVNINGSSYSTEM FORTA : En komplet løsning fra Paslode - en ny, sikker og nem løsning til sikring af tagkonstruktionen mod eksning,

Læs mere

Laster (påvirkninger)

Laster (påvirkninger) Afstivning for vind- og snelast Jørgen Munch-Andersen Emner Vind- og snelast på bygninger Stabile bygninger, principper bla. TRÆ 56 Træskelethuse Principper for afstivning af spær med fokus på store spær

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider.

Læs mere

V æ r e b r o CARPORTE CP01 DUR ****2016**** 6,0 X 7,8 MTR.

V æ r e b r o CARPORTE CP01 DUR ****2016**** 6,0 X 7,8 MTR. CP01 DUR ****2016**** 6,0 X 7,8 MTR. 1 Husk at kontrollerer materiale listen inden du går i gang. Beskrivelse Længde Antal Enhed Beskrivelse Træ & Tagplader 25x200 mm. trykimp. Brædt 360 4 Stk understernbrædder

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

FORTA TM. Vindafstivningssystem

FORTA TM. Vindafstivningssystem FORTA TM Vindafstivningssystem Håndværkerne udtaler: Vi sparer tid ved montering Det er neere og mere overskueligt Systemet er hurtigere at bruge end det, jeg plejer at bruge Det er godt med en pakkeløsning

Læs mere

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning,

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning, Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? u kan skyde genvej til en flot overdækning, hvis du fx bruger færdige pilefletmoduler som beklædning. Så skal du bare sætte stolper i jorden, bygge et tag

Læs mere

Taglægter og. afstandslister. 1. udgave 2009. Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013. Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013

Taglægter og. afstandslister. 1. udgave 2009. Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013. Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013 Taglægter og 1. udgave 2009 afstandslister Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013 Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013 Side 16, 32-35: Supplement: 3,8 130 mm ringede maskinsøm Marts

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Brændeskur Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Brændeskur Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00005 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV K.21 REV. DATO REVISIONEN OMFATTER D C B XX.XX.2017 A BYGHERRE: ES VORUP SKOLE APS PROJEKT: DATO: 30.10.2017 EMNE: KONSTRUKTIONSDETALJER REV.: MÅL: 1 : 10 UDARBEJDET AF MB SAG NR.: 16.11.209 ARKITEKT:

Læs mere

V æ r e b r o CARPORTE CAR01 HR ****2017**** 3,6 X 7,3 MTR.

V æ r e b r o CARPORTE CAR01 HR ****2017**** 3,6 X 7,3 MTR. CAR01 HR ****2017**** 3,6 X 7,3 MTR. 1 Husk at kontrollerer materiale listen inden du går i gang. Træ 25x150 mm. trykimp. Bræt 480 2 Stk. Vindskeder på rejsning 25x150 mm. trykimp. Bræt 600 2 Stk. Sternbrædder

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Normplader 1,5 og 2,0 mm

Normplader 1,5 og 2,0 mm Normplade fuldsømmet Fig. 1 Anvendelse Normplader anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Normplader anvendes især til gitter- og hanebåndsspær. For yderligere information se Træinformations

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.0 Side

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

Opgave A Emne: Gitterspær 30 gr. Praktikopgave

Opgave A Emne: Gitterspær 30 gr. Praktikopgave Opgave A Emne: Gitterspær 30 gr. Praktikopgave Se TRÆ 58 side 44 48 Gruppen skal udføre afstivning med lægter og plader på en mellemstor Største kiphøjde 8 m Tagbredde 10 m Se TRÆ 58 side 80 91 Gruppen

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Montagevejledning for kabelstigesystem. Type KS

Montagevejledning for kabelstigesystem. Type KS Dato 2008 Montagevejledning for kabelstigesystem Type KS 1 Montagevejledning kabelstiger (Type KS) Denne vejledning beskriver og viser komponentforbrug ved forskellige montageløsninger ved anvendelse af

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE EKSKLUSIVE CARPORT! Lynge Carport 1.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE EKSKLUSIVE CARPORT! Lynge Carport 1.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE EKSKLUSIVE CARPORT! Den eksklusive model er til den lidt større familie bil hvor bredden og længden på carporten er øget. Derudover er tagdækningen udført i en bedre

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Er din bygning snesikker?

Er din bygning snesikker? Er din bygning snesikker? Indhold Indledning 5 Lovgrundlag 6 Forhøjet risiko for sneskader 7 Brede bygninger med træspær 8 Bygninger med stålrammer 12 Hvis du er i tvivl 15 Pjecen er udarbejdet af Træinformation

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004 Hvis du mangler yderligere information, bedes du venligst kontakte os. Kort resumé af retningslinjerne for montage af glastag, for detaljeret oplysninger om montage se side 3-23. 1. Kontroller styrken

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 2 -Byggevejledning for halvtag TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 2 -Byggevejledning for halvtag TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER Designmanual Torveparken Gladsaxe Del 2 -Byggevejledning for halvtag Denne Byggevejledning viser i tegning og tekst hvordan halvtaget kan opbygges. Halvtaget kan være en løsning i sig selv, men kan også

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Brede gitterspær, del II Brede gitterspær, del II af Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret samt Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge SKØNSERKLÆRING J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge Klagers påstand: Bygning B tagkonstruktion og ydervægge: I tilstandsrapporten er beskrevet, at tagkonstruktionen

Læs mere

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT 2 MOLAND AMROC VINDTÆT MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Råvarer... Skematisk angivelse af produktkredsløbets miljøpåvirkninger... Pladens sammensætning

Læs mere

AC Produkter Side 1. Data på montagedele til solpaneler fra AC Produkter November

AC Produkter Side 1. Data på montagedele til solpaneler fra AC Produkter November AC Produkter Side 1 Produkt på montagedele til solpaneler fra AC Produkter November 2013 www.acprodukter.dk - christian@acprodukter.dk - 0045 2539 4001 Tagbeslag i rustfri Vare nr. Materiale Tegl beslag

Læs mere

Sikringsudstyr. Marts

Sikringsudstyr. Marts Sikringsudstyr Marts 2018 3 Indholdsfortegnelse Universelt sikringssystem... 3 Komponentliste... 4 Montering og funktion af sikringsstolper... 6 Montering og funktion af dækkonsol... 7 2 Universelt sikringssystem

Læs mere

INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG. Side 1

INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG. Side 1 INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG 2019 Side 1 Velkommen til Interglas I denne brochure finder du en vejledningen for montering af glas i tag. Du kan finde flere produkter og

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Nemt at bygge Nemt at udvide Nemt at placere

Nemt at bygge Nemt at udvide Nemt at placere ET SVÆRT SVÆRHESGR: Her er et projekt, som er lige til at gå til. Ingen svære samlinger og ingen avancerede konstruktioner. TISORRUG: Regn med -6 dage inklusive tørretid på træbeskyttelsen. PRIS: Ca..000

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Designmanual Torveparken Gladsaxe. Del 3 -Byggevejledning for udestue

Designmanual Torveparken Gladsaxe. Del 3 -Byggevejledning for udestue Designmanual Torveparken Gladsaxe Del 3 -Byggevejledning for udestue Denne Byggevejledning viser hvordan udestuen opbygges. Halvtagets opbygning gennemgåes i Del. 2 byggevejledning for halvtag. Når du

Læs mere

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge

Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Kildemosevej 8, 3320 Skævinge Indhold Side Vindlast... 1 Egenlast... 5 Nyttelast... 6 Snelast... 6 Nedføring af karakteristiske

Læs mere

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 3 -Byggevejledning for udestue TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 3 -Byggevejledning for udestue TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER Designmanual Torveparken Gladsaxe Del 3 -Byggevejledning for udestue Denne Byggevejledning viser hvordan udestuen opbygges. Halvtagets opbygning gennemgåes i Del. 2 byggevejledning for halvtag. Når du

Læs mere

GDS carport Monteringsvejledning

GDS carport Monteringsvejledning GDS carport Monteringsvejledning Indhold Forord... 2 Træ... 2 Garanti... 3 Samlevejledning... 4 Stykliste... 4 Fundament... 5 Montering... 6 Forord Tak fordi du har valgt at købe Davidsen GDS Carport.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset... Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... MontaGevejledninG

Læs mere

Standard beskrivelse for emner med fladt tag Montagebeskrivelse Kontroller hurtigst muligt efter modtagelse om de leverede materialer er i overensstemmelse med de på fakturaen anførte, både i forhold til

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere