Separatkloakering i Feldborg Orienteringsmøde 25. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012"

Transkript

1 Separatkloakering i Feldborg Orienteringsmøde 25. juni 2012

2 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold (påbud samt naturen omkring Feldborg) Vejprojekt / cykelstier

3 Præsentation Projektledelse: Steen L. Jeppesen & Claus V. Hemmingsen Herning Vand Claus S. Nielsen COWI A/S Entreprenør: Findes august 2012

4 Baggrund for projektet Herning Kommune udvalgsbehandler i øjeblikket en ændring af spildevandsplanen, der betyder at Feldborg skal separatkloakeres Det betyder udskiftning af: Utætte og nedslidte kloaksystemer For små kloakledninger Så undgår vi: Forurening af vandløb Spildevand i kældre, haver og på veje

5 Projektet i hovedtræk Etablering af separat struktur i hele oplandet Nye ledninger i hele området inden 2020 Regnvand ledes til Feldborg Bæk via 3 nye regnvandssøer Spildevand ledes til rensning på Feldborg Renseanlæg

6 Priseksempler på intern separering Mølleparken 30: Pris på separering til ny regnvandsbrønd 9600, % moms 2400,00 I alt 12000,00 Pris på separering til nedsivning på egen grund 10800, % moms 2700,00 I alt 13500,00 Bredgade 34: Pris på separering til ny regnvandsbrønd 17550, % moms 4387,50 Eksempel på sidefodskommentar 6. juli

7 I alt 12000,00 Pris på separering til nedsivning på egen grund 10800, % moms 2700,00 I alt 13500,00 Priseksempler på intern separering Bredgade 34: Pris på separering til ny regnvandsbrønd 17550, % moms 4387,50 I alt 21937,50 Pris på separering til ny regnvandsbrønd incl. nye kloakrør pga. indsivning 29450,00 + moms 7362,50 I alt 36812,50 Eksempel på sidefodskommentar 6. juli

8 Priseksempler på intern separering Langgade 33-35: Stuehus og udhus Pris på separering til ny regnvandsbrønd 38800, % moms 9700,00 I alt 48500,00 Pris på separering ved nedsivning af regnvand fra udhuse 35900, % moms 8975,00 I alt 44875,00 Eksempel på sidefodskommentar 6. juli

9 Hele projektet Projektet udføres i 3 etaper i perioden Vi starter i den sydlige ende af byen og færdiggør hovedgaden (Bredgade og Langgade) i Etapeopdelingen er vejledende, og kan ændres lidt i forbindelse med projektering og udførelse.

10 Etaper Anlægsarbejdet planlægges udført i denne rækkefølge: Del 1, : Bredgade, Langgade, Skovvej, Tusbækvej (østlige del frem til og med Hallen), Skolestien, Mølleparken (stykket fra Langgade frem til Mølleparken 4), Gindeskovvej og Højmosevej I samme periode/arbejdsgang udføres et cykelstiprojekt i Langgade og Bredgade

11 Etaper Del 2, 2014 senest 2020: Mølleparken, Hogagervej, Gammel Landevej, Vestparken, Møllevej, Birkevej, Ahornvej, Egevej og Elmevej

12 Trafikale forhold Der afholdes ledningsejermøde om øvrige ledningsprojekter i området. Der afholdes trafikmøde m. Politi, Trafik og Veje og busselskabet. Omkørsel pga. afspærringer Arbejdskørsel nødvendig Hensyn til brandmyndigheder Hensyn til renovation Hensyn til borgere Regulering af træer over og langs vejen.

13 Typisk forløb af arbejdet (1) Herning Vand A/S færdiggør arbejdet med at separatkloakere i din vej. Hvis du ønsker at udføre arbejdet på egen grund inden vi er færdige i vejen, tag kontakt til Herning Vand. Du udarbejder, sammen med din kloakmester, et projekt for kloakarbejdet på din grund og får det udført. (Indhent evt. flere tilbud på arbejdet) Din kloakmester indsender blanket om færdigmelding af kloakarbejde med tilhørende opdateret kloakplan til Herning Kommune, Teknik og Miljø.

14 Typisk forløb af arbejdet (2) Herning Kommune, Teknik og Miljø registrerer færdigmeldingen, og indsender kloakplan til bygningsinspektoratet, med henblik på arkivering i byggesagen for ejendommen. Separatkloakeringen af ejendommen er hermed registret. Herning Kommune, Teknik og Miljø udsender påbud om separering efter afslutning af arbejdet i vejen.

15 Hvem gør hvad? (1) Herning Vand fører to nye stik frem til skelgrænse (brugsskel) og betaler alt frem til skel. De nye stikledninger etableres hvor den nuværende stikledning for fællesvand ligger i dag. Pil angiver tilslutning De nye stikledninger markeres med blåt (regnvand) og rødt (spildevand). I tvivlstilfælde kontakt Herning Vand eller Herning Vands entreprenør for nærmere oplysninger.

16 Hvem gør hvad? (2) Når Herning Vand er færdig med arbejdet i vejen, udleveres en stikskitse til grundejeren, med angivelse af tilslutningspunkt. Pil angiver tilslutning Grundejer afholder udgift til separering på egen grund. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

17 Øvrige forhold på grundene Kælderskakte og dræn skal føres til regnvandssystemet eller nedsives. Etablering af faskiner og/eller regnvandsopsamlingstank. Varsling iht. Byggelovens 12 udsendes Udvendig fotografering af huse. Vibrationsmåler opsættes på udvalgte huse

18 Retablering af vej og fortov Før Under Vejmyndigheden afgør endelig retablering med slidlag. Fortov og kantsten retableres til samme generelle stand som før arbejdet. Retablering med asfalt sker, når kloakarbejdet er helt færdigt (min 500m2).

19 Spørgsmål?

20 Borgermøde i Feldborg 25. juni 2012

21 Tidsplan for separering Fase I Fase II Fase III Tillæg til Spildevandsplan Påbud Separering på egen grund Miljø og Klima

22 Fase 1 Tillæg til Spildevandsplanen ( ca. 5 måneder) 1. Anmodning fra Herning Vand A/S 2. Tillæg udarbejdes 3. Foreløbig vedtagelse (TMU, ØKE, BYR) 4. Offentlig høring (8 uger) 5. Tillæg tilrettes 6. Endelige vedtagelse (TMU, ØKE, BYR) Miljø og Klima

23 Fase 2 Påbud ( 1-2 måneder) 1. Varsel om påbud (brev) 2. Bemærkninger 3. Påbud meddeles (brev) Miljø og Klima

24 Fase 3 Separering hos grundejer Separering på egen grund inden for 1-2 år fra påbud er meddelt (frist afhænger af det konkrete projekt) Miljø og Klima

25 Naturen omkring Feldborg Bæk

26 Feldborg July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

27 Feldborg July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

28 Feldborg idag July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

29 Vandløb omkring Feldborg idag July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

30 July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

31 July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

32 July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

33 July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

34 July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

35 July 6, 2012 Designarbejdsgruppen

36 Spørgsmål?

37

38 Det overordnede mål 5 % af de daglige bilture flyttes til cykel eller kollektiv trafik eller flere cykelture dagligt i kommunen.

39 Herning Cykler stadig Over fem år: Egenbetaling ca. 15 mio. kr. Tilskud: ca. 10 mio. kr.

40 Dagligdagens ture i fokus: Fra hjem til skole/uddannelse

41 Dagligdagens ture i fokus: Fra hjem til arbejde

42 Dagligdagens ture i fokus: Fritidsturene

43 Strategi i tre spor

44 Strategiens første spor: Forandring

45 Forandring: Stier i Herning by

46 Forandring: Stier i Herning Kommune

47 Forandring: Service

48 Strategiens andet spor: Forankring - cykelambassadører

49 Forankring: Virksomhedsambassadører

50 Skoleambasadører (Vinding, Kibæk og Sdr. Felding Skoler) - Når elever bliver innovative

51 Strategiens tredje spor: Formidling

52 Formidling: Interaktiv cykelhandlingsplan

53 Snit af Langgade

54 Shared Space, Hollland

55 Nørre Snede

56 Shared Space, Linköping

57 Exhibition Road, London

58 Spørgsmål?

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere