betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:"

Transkript

1 betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt magasin Magasinet Beton får nyt udseende og flere sider Bæredygtig Konference Læs om Dansk Betons store konference og de fire betonpriser

2 Hvornår er godt nok nok? Cement, deklareret til lidt mere... Vælg kvalitet ud over almindelig EN-standard..! Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Cementstandarden 165 EN er netop revideret og får effekt fra juli Aalborg Hos Aalborg Portland kan du være mere end sikker på, at vores Telefon cementtyper lever 77 op til de fremtidige krav og lidt til. Telefax Aalborg Portlands cementtyper er nemlig fortsat deklareret til et højere niveau end kravene i cementstandarden. Det betyder ekstra sikkerhed for dig i din produktion og for dine betonprodukter. Det betyder også mindre variation, der øger muligheden for optimering i din produktion. På den måde bliver godt nok lidt bedre Aalborg Portland A/S Telefon Telefax

3 Velkommen til et nyt magasin beton Nr. 2 maj årgang enne udgave af magasinet Beton er endnu mere læseværdig og spændende end tidligere. Udgiverne Dansk Beton og Dansk Betonforening har besluttet at give deres fælles magasin et væsentligt løft med blandt andet flere sider og et moderne layout, der giver bedre mulighed for at præsentere betonviden og betonprojekter så indbydende, som Danmarks mest anvendte byggemateriale fortjener det. Et blad på papir er lidt af en luksus i dagens Danmark, hvor papirpriser og portoudgifter synes at stige uafbrudt. Men et trykt magasin giver til gengæld læserne en bedre og mere indbydende læseoplevelse end et nemt slettet nyhedsbrev på mail. Vi tror på, at Betons artikler får større opmærksomhed i det trykte magasin, og vi tror på, at læserne påskønner det. Så velkommen til magasinet Beton i sin nye udgave! Samtidig kan vi byde velkommen til Fabriksbetongruppen blandt de organisationer, der har valgt at bruge magasinet Beton som informationskanal. Fremover vil Fabriksbetongruppen to gange om året have to sider i magasinet med artikler om fabriksbeton og in-situ støbning. Magasinet Beton vil også fremover have et tema for hvert nummer. Denne gang er det Beton på byggepladsen, hvor vi går tæt på den daglige brug af beton til byggeri og anlæg. God fornøjelse med den første udgave af magasinet Beton. Jan Broch Nielsen Redaktør Indhold: leder: Velkommen til et nyt magasin 3 tema: Enorm hospitalsby i Skejby 4 tema: Montage er et produkt i vækst for elementfabrikkerne 8 tema: Betonpumper vokser mod himlen 10 tema: Godt betonarbejde bygger på kommunikation 12 tema: Betonen flyder på danske byggepladser 16 tema: Funktionsbetoner er kommet for at blive 18 Splinternyt magasin med dybe rødder 20 Professor med interesse for beton 22 fremragende arkitektur: En rejse fra Nordpolen til tundraen 24 Betonhåndbogen nu på nettet 26 Betonbranchen godt rustet til at deklarere ydeevne 27 Bæredygtig Beton konferencen 28 Læring ved støbning 34 nyt fra: Fabriksbetongruppen 36 nyt fra: Betonelement-Foreningen 38 nyt fra: Teknologisk Institut 42 nyt fra: Aalborg Portland 44 nyt fra: Dansk Betonforening 48 Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen inden for betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder. Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på Udgiver: Samvirket for udgivelse af bladet Beton Redaktion: Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Tlf Abonnement og administration: Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106, postboks København K Anette Berrig, Tlf Annoncer: Media-People Ole Bolvig Hansen Tlf , fax Grafisk produktion: KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: Scanpix Abonnementspris: Indland, kr. 210,- ekskl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) Løssalg, kr. 65,- ekskl. moms ISSN DANSK BETONFORENING Maj

4 Tema Beton på byggepladsen Enorm hospitalsby i Skejby Tema: Beton på byggepladsen Magasinet Beton går i dette nummer tæt på brugen af beton på byggepladsen. Læs mere om nye betontyper, elementmontage, betonpumpning, en kæmpemæssig byggeplads og vejen til godt betonarbejde på de følgende temasider. Stort slår ikke rigtig til for at beskrive opførelsen af Det Nye Universitetshospital (DNU) på byggepladsen lige ved siden af Aarhus Universitetshospital i Skejby, lidt nord for Aarhus. Selv de mest jordbundne byggefolk kalder byggeriet enormt eller gigantisk og erkender, at størrelsen alene er en kæmpemæssig udfordring. Bygherren, Region Midtjylland, taler da heller ikke om at opføre et hospital. Alene størrelsen er en væsentlig udfordring for rådgiver og entreprenører ved opførelsen af Det Nye Universitetshospital ved Aarhus. I den travleste periode vil der arbejde mand på pladsen samtidigt Det er en hospitalsby, der skal tages i brug i DNU-projektet skal samle det eksisterende hospital og det omfattende nybyggeri til et supersygehus under ét tag. Eller sagt med tal: kvadratmeter eksisterende hospital skal integreres med kvadratmeter nybyggeri på en 1,25 mio. kvadratmeter stor grund - en spadseretur fra den ene side til den anden er på over tre kilometer. Det samlede anlægsbudget er på 6,4 mia. kroner. Udfordrende logistik Byggechef Søren K. Overgaard fra Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital har det overordnede ansvar for at lede byggepladsen, og han lægger ikke skjul på, at logistikken er en stor udfordring. Ikke mindst i 2014, 2015 samt første halvdel af 2016, hvor byggeriet tordner af sted.»jeg har været med til flere store byggeprojekter, blandt andet Musikkens Hus i Aalborg. Ved sådanne projekter er der måske 100 mand i gang samtidig. Her bliver det over 10 gange så mange«, siger han. 4 Beton

5 De mange bygninger opføres som typebyggeri med op til otte etager. Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S. Byggeriet i tal m 2 nyt byggeri Samlet areal ca. 1,25 million m 2 2 samtidige byggespor (nord og syd) Byggehastighed på m 2 pr. måned i hvert byggespor Byggepladsernes Fælles Faciliteter på m bygningsarbejdere når aktiviteten er størst Ca. 40 entreprenører og endnu flere underentreprenører Ca. 2,5 km ny ringvejsstruktur i 2-4 kørespor 3 nye hovedadgangsveje med 4-6 spor 7-8 signalregulerede kryds Knap parkeringspladser. Sådan ser DNU ud fra Øverst i billedet ses det eksisterende hospital. Illustration: Rådgivergruppen DNU I/S I de travleste perioder vil der være cirka håndværkere og byggearbejdere på pladsen. I alt regner bygherren med flere end 40 entreprenører og endnu flere underentreprenører. Byggepladsen er opdelt i et nordligt og et sydligt byggespor med i alt 10 projekter. Planen er at arbejde samtidig i det nordlige og sydlige spor, så der i hvert byggespor opføres mellem og kvadratmeter pr. måned. Bygningerne opføres som typebygninger. Hertil kommer opgaver som vare- og affaldscentral, parkeringshus med helikopterlandingsplads og ombygning af ca kvadratmeter eksisterende hospital. Et centralt område, Forum, skal dels rumme ankomstfaciliteter, dels huse forskning, uddannelse, talentudvikling, innovation og videnudvikling i sundhedssektoren. Forum omfatter et højhus, som dog stadig mangler en investor for at kunne realiseres. Styring med timeslots Et omfattende logistiksystem og detailplanlægning på månedsbasis skal holde styr på aktiviteterne. Portvagterne giver kun leverandører adgang til byggepladsen i på forhånd tildelte timeslots, hvilket ikke mindst kan være en udfordring for de mange leverancer af fabriksbeton til projektets store dækstøbninger, der typisk er på 300 kubikmeter eller mindst 30 læs.»jeg vil ikke udelukke, at vi kommer til at gøre noget særligt ved de største støbninger. Trafikken kan selvfølgelig forsinke en betonbil, og støbningerne skal gennemføres løbende«, siger Søren K. Overgaard, som også peger på den udfordring, at det tager en vis tid at læsse en elementleverance af og dem kommer der også mange af. Projektets skurby på kvadratmeter, byggeveje, indhegning og logistik er organiseret som et selvstændigt projekt i byggeriet for at opnå den nødvendige koordinering. Byggevejene er asfalterede, og byggeriets genbrugsstation vil med Søren K. Overgaards ord gøre en mindre provinsby dybt misundelig. Fælles mandskabsfaciliteter Alle medarbejderfaciliteter er samlet i Byggeriets Fælles Faciliteter (BFF), som deles af alle på pladsen.»det bliver nok anderledes for nogle at skulle bruge en fælles kantine i stedet deres egen skurvogn. Men for byggeriet bliver det godt, fordi de forskellige håndværkere også får mulighed for at tale med hinanden og afklare spørgsmål«, uddyber Søren K. Overgaard. De første fundamenter til DNU blev støbt i november 2012, og i foråret 2013 er to entrepriser under opførelse. Det er N1, som er en otteetagers behandlingsog sengebygning på kvadratmeter, der opføres af MT Højgaard, og S1, der er kvadratmeter laboratoriefaciliteter, som opføres af JFP A/S. DNU vil fra 2019 få cirka ansatte, hvortil kommer studerende, cirka indlagte patienter årligt og cirka patienter årligt til ambulante behandlinger. I alt forventes cirka transporter til og fra sygehuset dagligt via et helt nyt vejanlæg og en kommende letbanestation. jbn Maj

6 Tema Beton på byggepladsen Hospital med fremtidssikrede betonkonstruktioner In-situ støbte betondæk skal give DNU fleksibilitet og robusthed til forandringer asser af beton er med til at realisere DNU, Det Nye Universitetshospital, hvor ikke mindst in-situ støbte dæk spiller en stor rolle.»vi vil næsten udelukkende bruge in-situ dæk af hensyn til fleksibilitet og robusthed. Ingen ved, hvordan et hospital skal indrettes om nogle år, og vi vil gerne have en bygning, hvor vi fx kan placere tonstunge scannere hvor som helst uden at skulle forstærke konstruktionen«, siger Klaus Bræmer-Jensen, der er adm. direktør for Rådgivergruppe DNU, som omfatter de arkitekter og ingeniører, der projekterer byggeriet. Et andet argument for in-situ dæk er, at sygehusudstyr ofte hænges op i loftet, som derfor også skal være meget stabilt; uden vibrationer og rystelser. Teknik på fjerde etage De nye bygninger til DNU er op til syv eller otte etager høje. De tre nederste etager bruges til henholdsvis forskning, ambulant behandling og operationsstuer. Fjerde etage er tekniketagen, hvorpå der kan følge tre eller fire sengeetager. Opbygningen har den fordel, at den nederste sengeetage nemt kan omdannes til behandling, fordi den ligger lige oven på tekniketagen. Det mellemliggende dæk er endda forsynet med felter, der er forberedt for gennembrydning uden problemer med armering eller bæreevne.»det er vores klare holdning, at betondæk i sygehuse altid bør være støbt in-situ af hensyn til fleksibiliteten. Det tager lidt længere tid, men er efter vores udregninger allerhøjst marginalt dyrere«, siger Klaus Bræmer-Jensen. Dækkene støbes med selvudtørrende beton, oplyser konstruktionsingeniør Tony Thomsen fra Rådgivergruppen. Recepten varierer fra etage til etage.»vi støber i sagens natur dækkene nedefra, men vil gerne lægge gulv oppefra og ned, så vi ikke skal passere de færdige gulve for at færdiggøre resten. Derfor behøver terrændækket og de nederste dæk ikke udtørre lige så hurtigt som det øverste dæk«, forklarer han. Dækkene har med slidlag en tykkelse på op til 43 cm, så udtørring af en traditionel beton ville tage adskillige måneder. Over kubikmeter beton Bygningerne er projekteret med kerner, der rummer elevatorer, trapper og installationer. Ud over en række søjler ned gennem de 16 meter brede bygninger er der tale om balsale, der kan indrettes som ønsket med lette vægge. Der skal bruges ikke mindre end kubikmeter beton til dækstøbningerne, der hver er på cirka 300 kubikmeter. I alt skal der således køres læs beton til byggepladsen, hvis betonproducenterne kun bruger de største 10 kubikmeter rotérbiler. Hertil kommer betonen til fundamenterne, hvor der alene under kernerne bruges 100 kubikmeter pr. fundament. De lodrette konstruktioner er præfabrikerede søjler og brystningselementer i de nederste fire etager, der bliver skalmurede for at svare til det eksisterende hospital. De øverste etager opføres med sandwichelementer i hvid beton. jbn Byggefelt N1, hvor MT Højgaard opfører en otteetagers behandlings- og sengebygning. Alle bygninger opføres som typebyggeri med elementsøjler og -vægge samt in-situ dæk. Poul Nyholm, RG-DNU, 6 Beton

7 Fabriksbeton Færdige betonelementer Betonvarer Dyckerhoff PZ Dreifach DK CEM I 52,5 N DS/INF Dyckerhoff har specielt for Danmark udviklet denne særlige cement. Stor ensartethed Ved hjælp af moderne produktionsteknik Universelt anvendelig Ved hjælp af et bevidst valg af udgangsmaterialer Økonomiske betonrecepter På grund af et aktivt samvirke mellem cement og tilsætningsmidler Dyckerhoff NANODUR for UHPC Ultra High Performance Concrete without Silica fume Dyckerhoff AG Distribution Danmark, Postboks 2247, Wiesbaden, Tyskland telefon , fax ,

8 Tema Beton på byggepladsen Betonpumper Ud over længere rækkevidde giver betonpumper større produktivitet på byggepladsen. 8 Beton

9 vokser mod himlen Nemmere levering ved svære adgangsforhold og større produktivitet er de væsentligste argumenter for at pumpe beton hvilket vores nabolande gør i langt højere grad end Danmark Citius, Altius, Fortius! Betonpumpning lever i den grad op til det olympiske motto om at blive hurtigere, højere og stærkere. Hos Unicon rækker den 5-ledede mast på den nyeste betonpumpe 46 meter, og selv om der findes betonpumper i Danmark med nogle meter længere rækkevidde, er områdechef Søren Hansen synligt stolt af den nye Scandia med Putzmeisterpumpen. De store betonpumper anvendes ved vanskelige adgangsforhold, når en rotérbil med udlæggerbånd ikke kan klare opgaven. Det kan både være op over bygninger, hen over udgravninger eller ind i bygninger gennem fx en port. Desuden kan pumpen løfte betonen, som det fx blev brugt ved støbning af pylonerne til Østbroen over Storebælt.»Vi kan pumpe op til 46 meter, hvor udlæggerbånd har en maksimal rækkevidde på 16 meter. Ved pumpning kan vi forlænge med slanger og rør, så rækkevidden bliver op til 300 meter. Desuden har pumpen kraft til at pumpe betonen mindst 150 meter lodret op«, siger områdechef Søren Hansen fra Unicon. De moderne stempelpumper leverer op til 100 kubikmeter beton pr. time. Det betyder, at store støbninger kan klares væsentligt hurtigere end med andre leveringsformer. Pumpemasten kan på de nye systemer desuden styres meget nøjagtigt og programmeres til at holde udløbet i en fast afstand over jorden. Det er en betydelig fordel ved gulvstøbninger. Udlandet pumper mere Alligevel er det kun procent af betonen, der leveres med pumpe i Danmark. I udlandet er tallet meget højere. Tal fra den europæiske fabriksbetonforening, ERMCO, bekræfter dette. Danmark ligger på 22 procent. Norge, Sverige og Finland på henholdsvis 75 procent, 48 procent og 70 procent. I Tyskland er pumpeprocenten 42. Ifølge Søren Hansen skyldes det primært, at de danske rotérbiler med udlæggerbånd kan klare de fleste opgaver.»båndbilerne er en dansk tradition, der ikke kendes så meget i udlandet. Herhjemme afhænger det også af tradition og pris. Det kræver en støbning af en vis størrelse, før det kan betale sig at stille en betonpumpe op«, siger Søren Hansen, som dog mener, at betonpumpning med fordel kunne bruges mere end i dag.»i nogle tilfælde, som fx Metro Cityrings byggepladser i København, pumpes næsten al beton på grund af pladsforholdene. Men betonpumpning giver også større produktivitet, og det er der en tendens til at overse«, siger Søren Hansen. Bedst med optimeret beton Effektiv pumpning stiller krav til betonen, som skal være lidt blødere end normalt med et sætmål på 80 millimeter eller mere. En stivere beton er for svær at pumpe.»pumpning fungerer bedst med optimerede, pumpbare betoner med lidt mindre stenstørrelse og lidt større pastamængde«, forklarer Søren Hansen. Pumpning er ikke mindst godt til SCC, som får mindre tendens til at separere end ved andre udlægningsformer. Samtidig slider SCC mindre på betonpumperne hos Unicon har SCCs fremgang på markedet fordoblet levetiden på de sliddele, der kommer direkte i berøring med betonen. jbn Områdechef Søren Hansen demonstrerer stolt Unicons nye Scandia med Putzmeisterpumpe. Maj

10 Tema Beton på byggepladsen Elementleverandører gør det selv: Montage er et produkt i vækst på elementfabrikkerne Pakkeløsning med betonelementer og montage vinder frem på markedet. Det handler om risikoafdækning og enklere ansvarsforhold Elementfabrikkerne monterer i stigende grad selv betonelementerne på de danske byggepladser i stedet for at overlade opgaven til montageentreprenører, som hoved- eller totalentreprenøren har valgt. Sådan lyder det samstemmende fra tre danske elementproducenter, som magasinet Beton har kontaktet. Baggrunden er både fleksibilitet og kvalitet. Flere og flere foretrækker en samlet leverance frem for selv at skulle lave aftaler med både elementfabrik, montageentreprenør og entreprenør.»ofte er det et krav fra vores kunder, at vi leverer en samlet pakke som indeholder både leverancen og montagen, fordi det sikrer et højt kvalitetsniveau, og fordi kunden har færre kontaktpersoner at afstemme tingene med«, siger montageleder Björn Naeve fra Contiga Tinglev A/S. Contiga Tinglev har p.t. fire montagehold med i alt 16 ansatte, som har mange års erfaring indenfor elementmontage, og som til dels også har arbejdet i produktionen før. Det betyder, at fx mindre transportskader kan klares med det samme»folkene ved, hvordan elementerne skal repareres, og hvordan finish skal være«, siger Björn Naeve, der tilføjer, at Contiga Tinglev for tiden overvejer at videreudvikle montageteknikken med et automatiseret magnetisk system, der gør anhugning og frigørelse af elementerne hurtigere og nemmere. Risikoafdækning Hos Spæncom oplyser montagechef John Søndergaard, at montageopgaverne helt sikkert er voksende.»montage er en ydelse, som kunderne efterspørger. Det handler om risikoafdækning. Jo flere involverede, der er i en opgave, desto større risiko er der også for, at noget går galt. Efterhånden er det mange hovedentreprenørers erfaring, at det langt fra altid er den bedste forretning at shoppe rundt efter de billigste delleverancer«, siger John Søndergaard, som også fortæller, at når det gælder montage har Spæncom sat ekstra fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Det handler fx om adgangsveje, stabilt terræn for gående og kørende og plads mellem sokkel og eventuelle skråninger.»vi har sikkerhedsfokus og er krævende på det område. De større bygherrer er mere professionelle og indkalder til sikkerhedsmøder, hvor vi kan fremføre vores ønsker og krav. Desværre fungerer det ikke altid lige så godt hos mindre bygherrer, men vi går ikke på kompromis med sikkerheden«, siger John Søndergaard, som af konkurrenceårsager ikke kan oplyse, hvor mange af leverancerne, der også omfatter montage. Tæt på 100 procent Hos Leth Beton i Bedsted er det ingen hemmelighed, at montageprocenten er meget tæt på 100.»Vi er historisk set nok lidt anderledes, fordi vi altid har monteret alle elementer selv. Dog leverer vi trappe- og altanelementer uden montage«, siger direktør Ole Leth. Ole Leth bekræfter, at kunderne viser øget interesse for, at virksomheden kan levere alt i en pakke; egne vægelementer, montage og indkøbte dækelementer, som Leth Beton ikke selv producerer.»det handler om, at ansvaret skal være placeret et sted, og at leverandøren også skal koordinere og styre tidsplanen«, siger han. Oprindeligt var det især mindre byggerier, der var interesserede i også at købe montage. Men i dag gælder det også de helt store byggeprojekter. jbn 10 Beton

11 MINSK ARENA, HVIDERUSLAND BETONDÆK UDEN FUGER VED ANVENDELSE AF MAPECRETE SYSTEM Mapecrete System MAPEI-TEKNOLOGI TIL BETONKONSTRUKTIONER UDEN FUGER Beton med lavt totalt svind. Reduktion eller eliminering af svindrevner. Fugefrie konstruktioner med stor tæthed og holdbarhed. Mapei. Vore erfaringer - dine løsninger Mapei Denmark A/S - Tlf: LIM FUGEMASSER KEMISKE PRODUKTER TIL BYGGEBRANCHEN Maj

12 Tema Beton på byggepladsen Godt betonarbejde bygger på kommunikation Vi har al den nødvendige viden om betonteknologi og udførelse. Udfordringen er at få anvendt denne viden effektivt på byggepladserne, lyder det fra den store entreprenør MT Højgaard Foto: MT Højgaard. odt betonarbejde er i høj grad et spørgsmål om kommunikation. Det indtryk står tilbage, når kyndige byggefolk fra den store entreprenør MT Højgaard A/S fortæller om, hvordan virksomheden arbejder for at leve op til kundernes forventninger. Der er ingen lunker i virksomhedens videnfundament men ikke alle bygger videre på det. Magasinet Beton har talt med tre rutinerede medarbejdere fra MT Højgaard om vejen til gode resultater med beton på byggepladsen. Og kort fortalt handler det om tre ting: Forventningsafstemning, metodebeskrivelse og løbende kvalitetssikring, så eventuelle problemer opdages tidligt. Afstemningen af forventninger hænger sammen med definitionen på godt betonarbejde. Målet er naturligvis, at kunden skal være tilfreds. Mange kontroverser gennem tiderne kunne have været undgået, hvis kunde og entreprenør havde haft en fælles opfattelse af, hvad resultatet skulle være fx ved hjælp af kravene i bips publikation A24 Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol. Nås dette resultat uden fejl i udførelsen har man præsteret et godt stykke betonarbejde, som oftest også kan ses på bundlinjen i byggeregnskabet. Central metodebeskrivelse En metodebeskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres, er det centrale værktøj for at opnå det ønskede resultat - sam- 12 Beton

13 men med dygtige folk helt ud i produktionen, hvor betonarbejdet udføres. Afhængigt af projektet kan metodebeskrivelsen være mere eller mindre detaljeret.»ved anlægsopgaver som fx broprojekter er metodebeskrivelsen meget detaljeret. Det er vigtigt at gøre tingene rigtigt første gang reparationer på en bro kan næsten altid ses. Derfor er metodebeskrivelsen brudt helt ned på den enkelte persons opgaver under støbningen, så der fx ikke er tvivl om hvem, der skal stå klar med efterbehandlingen af betonoverfladen (curingen) på det rette tidspunkt«, siger seniorprojektleder Aage Poulsen, som primært arbejder med anlægsprojekter. Ved husbygning arbejdes der med lignende beskrivelser ved fx gulvstøbninger, hvor betonoverfladen skal stå som færdig overflade. MT Højgaard bruger primært egne sjak, som kender virksomhedens måde at arbejde på. Dog sker det, at nicheopgaver som udlægning, afretning og glitning af beton ved gulvstøbninger udføres af specialistfirmaer.»generelt detaljerer vi også ved husbygning metodebeskrivelserne mere og mere for at gøre betonarbejdet endnu bedre«, siger projektchef Jesper Stenderup. Omfattende videnbank Indholdet i metodebeskrivelserne kommer fra MT Højgaards videnbank; en database hvor best practice opsamles. Det sker blandt andet på baggrund af virksomhedens erfaringer og viden fra udviklingsprojekter, som MT Højgaard deltager i som fx SCC-konsortiet og Unikabeton. Fortsætter på side 14 Maj

14 Tema Beton på byggepladsen Ved krævende opgaver som fx gulvstøbninger, hvor betonoverfladen skal stå som færdig overflade, er metodebeskrivelsen brudt helt ned på den enkelte persons opgaver under støbningen. Foto: MT Højgaard. MT Højgaards videnbank indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan snart sagt enhver opgave skal udføres. Foto: MT Højgaard. Fortsat fra side 13 I videnbanken kan man meget detaljeret læse, hvordan MT Højgaard udfører en given opgave og hvordan det absolut ikke skal gøres. Videnbanken indeholder standardløsninger, god praksis, gode råd, eksempler, fotos og henvisninger til endnu flere kilder. Alt er opdelt efter opgave under overskrifter som fx overflader på in-situ vægge, støbning af gulve med SCC eller indstøbning af boltegrupper, og hver enkelt emne kan sendes som en pdf-fil direkte til byggepladsen. Udfordring at få viden i spil»det er ikke mangel på viden, der er begrænsningen for godt betonarbejde. Udfordringen er at få denne viden bragt godt nok i spil. På byggepladsen kan der være en tendens til at gøre alt, som man plejer, og klare eventuelle udfordringer ved hjælp af erfaringer, der er gjort uden at erkende, at der i mange tilfælde findes viden, der burde anvendes. Og hvis byggelederen ikke er opmærksom på, at der findes nyttig viden, så opsøger han den ikke. Så vores udfordring er langt hen ad vejen den interne kommunikation«, mener videnkoordinator og betonteknolog Per Elmar Fogh Jensen. Et af værktøjerne på dette område er interne kurser i kvalitetsbevidsthed, som MT Højgaard afholder som 2½-times gåhjem møder med godt resultat. Desuden understreger MT Højgaard værdien af de to struktøruddannelser (bygnings- og anlægs-), fordi medarbejdere med disse uddannelser også fører til større sikkerhed for opnåelse af godt betonarbejde. Virksomheden understreger dog, at rutine og erfaring kan gøre det ud for en struktøruddannelse, når snakken kommer på dygtige betonarbejdere. jbn 14 Beton

15 BASF produkter til broer godkendt af Vejdirektoratet og UFS Det er hårdt at være bro Hårde vejrpåvirkninger, store udsving i temperaturen, påvirkning af salte og en hård fysisk belastning fra tung trafik. Det er bare nogle af de barske faktorer, der gør broer til de mest udsatte betonkonstruktioner i Danmark. Læg dertil, at de samfundsmæssige konsekvenser af skader på betonbroer ofte er store i form af bl.a. trafikafbrydelser og øgede sikkerhedsforanstaltninger. Så ved du, hvorfor det giver ualmindelig god mening at tænke optimal overfladebeskyttelse ind i ethvert broprojekt og vel at mærke allerede i designfasen. En bro, der får påført overfladebeskyttelse fra starten, kan nemlig bedre modstå indtrængning af klorider og påvirkninger fra frost/tø. Hos BASF finder du et stærkt og veldokumenteret program af produkter til både reparation og beskyttelse af broer. Programmet indeholder eksempelvis hele fire forskellige typegodkendte systemer til overfladebehandling, grundere til fugtisolering samt kunststofbelægning. Disse systemer og produkter har alle dokumenterede specifikke egenskaber, der er med til at sikre en høj kvalitet og lang levetid for enhver brokonstruktion. Typegodkendelser En lang række af BASF s broprodukter er UFS-typegodkendt af Vejdirektoratet (DS 2426), og vores reparationsmørtler er alle CE-mærkede i henhold til DS/EN Kontakt produktchef Jørgen Krogh på tlf eller og hør om det store program inden for reparation og beskyttelse af broer og andre betonkonstruktioner.

16 Tema Beton på byggepladsen Betonen flyder på danske byggepladser Fordele og ulemper ved SCC Bedre arbejdsmiljø og mindre støj, fordi SCC ikke skal vibreres. Bedre produktivitet, fordi en SCC-støbning kræver mindre mandskab. Nye arkitektoniske muligheder for in-situ støbninger med utraditionel geometri. Bedre betonkvalitet uden stenreder og luftlommer. Bedre indre struktur. Foto: Unicon SCCs andel af det danske fabriksbetonmarked var 35 procent i Det fem gange så meget som i Sverige, fremgår det af statistik fra den europæiske brancheforening for fabriksbeton, ERMCO. Lidt højere pris end traditionel beton. Sammensætning af en SCC-recept kræver mere indsigt i betonteknologi og bedre kendskab til delmaterialerne. Større følsomhed overfor variationer i delmaterialer og produktionsforhold. kilde: Portalen Viden om selvkompakterende beton (www.voscc.dk). Danmark er langt foran alle andre lande i verden med SCC, der i de senere år har forbedret arbejdsmiljøet og højnet produktiviteten ved betonarbejde Den årlige statistik fra den europæiske brancheforening for fabriksbeton, ERMCO, understreger, at Danmark er langt foran andre lande, når det gælder brug af SCC, selvkompakterende beton. Statistikken opgør SCCs andel af det danske marked for fabriksbeton til 35 procent i Det er et tal, som skiller sig markant ud i statistikken som det eneste tocifrede. Sverige er nummer to på listen med blot 7 procent hvorefter følger Frankrig med 5 procent og Norge med 4 procent. Gennemsnittet for EU er på blot 2 procent. Japan, USA og Rusland bruger med kun 1 procent næsten ikke SCC som fabriksbeton. Forklaringen kan blandt andet ligge i, at SCC i mange andre lande er væsentligt mere flydende end i Danmark. Typisk er udbredelsesmålet i Danmark 500 millimeter mod millimeter i fx Tyskland og Storbritannien. Desuden anvendes der i udlandet ofte specielle tilslag (fx kalkfiller) og/eller tilsætningsstoffer for at øge viskositeten og dermed sikre betonen mod separation. SCC beton opfattes derfor som en speciel og forholdsvis dyr løsning. Det kan også spille ind, at danske produktionsanlæg typisk kan dosere og afveje med større nøjagtighed end udenlandske anlæg. Den mere flydende beton medfører nemlig samtidig, at selv mindre doseringsafvigelser er kritiske. I mange lande opfatter entreprenørerne derfor SCC som risikofyldt, hvorfor det kun anvendes, hvor en beton med et højt sætmål ikke kan klare opgaven. jbn 16 Beton

17 Fremtiden for SCC SCC er en af de største omvæltninger, der er sket på de danske byggepladser. På mindre end 15 år har SCC erobret en væsentlig del af markedet for fabriksbeton - samtidig med, at arbejdsmiljøet ved betonarbejde har fået et løft. Beton har derfor spurgt tre betonproducenter, hvordan de ser på SCCs potentiale. Unicon: Fortsat vækst Hos Unicon udgør SCC % af den totale betonproduktion. Det oplyser produktchef Jørgen Schou, som forventer, at andelen af SCC vil vokse til endnu mere fremover»måske op til 50 procent, men så vil der også være en øvre begrænsning«, siger Jørgen Schou. Det skyldes, at kunderne især efterspørger SCC til støbning af betongulve, hvor den letflydende beton gør opgaven væsentligt nemmere og samtidig forbedrer arbejdsmiljøet. Til andre støbeopgaver er fordelene ved SCC ikke så store. Sandsynligvis vil det også øge brugen af SCC, at denne betontype integreres i den næste udgave af den europæiske standard for beton, EN 206-1, som er under revision nu. Fakta om SCC SCC (Self Compacting Concrete) kaldes også selvkompakterende beton, flydebeton eller vibreringsfri beton, hvortil kommer leverandørernes handelsnavne. SCC er en betontype med en lav flydespænding, så betonen af sig selv kan fylde en form og omslutte armeringen uden mekanisk påvirkning. Flydeevnen adskiller SCC fra en sædvanlig sætmålsbeton, der kræver vibrering på grund af en relativ høj flydespænding. SCC får sine flydeegenskaber fra additiver, der virker superplastificerende ved at skabe en frastødning mellem cementartiklerne. DK Beton: Stabilt niveau nået Hos DK Beton oplyser teknik- og kvalitetsdirektør Jørn Dam, at SCC udgør cirka 33 procent af betonproduktionen. Tallet kan dog variere en del på grund af lokale projekter.»jeg tror niveauet for SCC er ved at være nået. Det har ikke flyttet sig nævneværdigt de sidste par år«, siger Jørn Dam. SCC bruges ifølge Jørn Dam bruges meget til gulve, bundplader og fundamenter, hvor der ønskes en nem udlægning, og hvor der ikke er store krav til overfladens finish. Erfaringen har vist, at SCC ikke er den mest velegnede beton til kraftigt belastede industrigulve, hvor der ønskes en maskinglittet overflade. Foto: Unicon IBF: Forudser tilbagegang Hos IBF udgør vibrationsfri beton (SCC) cirka 25 procent af den totale produktion af fabriksbeton og cirka 50 procent af gulvbetonen. Det oplyser produktchef Poul Jakobsen fra IBF. Andelen er ikke så stor, blandt andet fordi IBF leverer meget brobeton.»jeg tror faktisk brugen af vibreringsfri beton vil falde i de kommende år. Entreprenørerne har en del bøvl med SCC til industrigulve, blandt andet i form af svindrevner, og vi oplever en del kunder, som går tilbage til traditionel beton«, siger Poul Jakobsen. Til gengæld har IBF gode erfaringer med SCC til gulve i parcelhuse. Mindre tungt arbejde, lavere støj og større produktivitet er nogle af fordelene ved SCC. Maj

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Beton. Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen. Betonelement-Prisen. Betonprisen. Særudgave 2013.

Beton. Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen. Betonelement-Prisen. Betonprisen. Særudgave 2013. Beton Særudgave 2013 Særudgave om betonens priser Læs mere om: Bæredygtig Beton Prisen Betonelement-Prisen Betonens Priser Betonprisen In-Situ Prisen Kreativiteten spirer Cement og beton udfordrer til

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fabriksbetongruppen 1 Et byggemateriale med store perspektiver Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende udmønter

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

OLUF BRØNNUM & CO. A/S

OLUF BRØNNUM & CO. A/S P R O J E K T F R A I N D R E T N I N G T I L A N R E T N I N G OLUF BRØNNUM & CO. A/S Udstillingen Brønnums projektafdeling beskæftiger en række dygtige og kreative medarbejdere, heriblandt arkitekter,

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer

Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Anvisning i udstøbning af fuger - mellem dækelementer Januar 2003 Indledning I april 1971 blev der på initiativ af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Betonelement-Foreningen nedsat et udvalg med det

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere