ETABLERING AF WIRELESS LAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETABLERING AF WIRELESS LAN"

Transkript

1 ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax IMM-B.Eng

3 Summary This report treats the establishment of a Wireless Local Area Network (WLAN), which was conducted at the company Maconomy A/S. The basis is taken in Maconomy s existing network infrastructure, and by analysis, a series of possible solutions are proposed. An unbiased external consultant helped by sharing his knowledge on wireless solutions, and previously implemented solutions. The report also focuses on how project work elapses in a company. The book Aktiv Projektledelse is used to obtain insight into the processes that is involved when carrying out project work and hereby realise, which potential problems lie ahead. By doing this, some errors may be counteracted, and the project will stand a better chance of being completed in due time. By following the project model and the analysis a WLAN solution from HP ProCurve is choosen, implemented, tested and finally moved into operation.

4 Resumé Dette projekt omhandler etableringen af et Wireless Local Area Network (WLAN) hos virksomheden Maconomy A/S. Udgangspunktet tages i Maconomys eksisterende netværks infrastruktur, og ud fra denne dannes en række mulige løsninger. Det sker igennem en analysefase, hvor en uvildig ekstern konsulent rådgiver ud fra kendskab til trådløse løsninger, og erfaringer med installationer i andre virksomheder. Desuden har projektet fokus på hvorledes projektarbejde og et projekt forløber i en virksomhed. Bogen Aktiv Projektledelse (2001) anvendes for at opnå indsigt i hvordan processerne er omkring et projektforløb, og dermed indse hvilke problemstillinger der kan opstå. På denne måde er det muligt til en hvis grad at undgå fejl, som potentielt kan føre til at et projekt ikke bliver gennemført i forhold til tidsperspektivet. Via projektplanen og analysen er der valgt en løsning fra HP ProCurve, som er implementeret, testet og sat i drift.

5 Forord Dette eksamensprojekt er skrevet hos Institut for Informatik og Matematisk Modellering ved Danmarks Tekniske Universitet som et led i den afsluttende del af IT-diplom uddannelsen. Projektet omhandler, hvorledes et wireless local area network kan implementeres, efter at en passende løsning er blevet udvalgt. Dette sker gennem kendskab til det eksisterende setup, sammenholdt med hvilke løsninger, der er aktuelle på det trådløse marked. Projektet følger en projektplan, som formaliserer arbejdsgangen med projektet, så det får en organisatorisk struktur der passer ind hos Maconomy A/S, hvor projektet er udført. Kongens Lyngby, februar 2009 Anders Ørskov Christensen

6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Virksomhedspræsentation, Maconomy A/S Motivation Vision Rapportoversigt Tidsplan Projektplan Analyse Aktivitetsplan Foranalyse Møde med konsulent Kravspecifikation Beslutning 1 afslutning af fase Design Aktivitetsplan Trådløs analyse Møde med leverandører Beslutning 2 afslutning af fase Implementering Aktivitetsplan Fysisk installation VLAN-opsætning WES-modul implementering IAS, RADIUS og Certifikatserver Udrulning til brugere Test WLAN1 tilslutning Group Policy Wireless Maconomy Group Policies - Autoenroll computer certificates og Trusted Root Authority Gæsteregistrering og tilkobling VLAN segmentering...43

7 7 Indledning 5.6 Neighbor discovery Interference avoidance Neighbor-recovery (self-healing) Automatisk adoptering af radio port (og tilbagevending til normal tilstand) Roaming mellem radio porte Beslutning 3 - afslutning af fase Konklusion Appendiks Litteraturliste/Kilder Wireless.vbs Nokia WLAN setup (S60 3 rd Edition) Windows Mobile setup Udrulningsmail Trådløs analyse...55

8

9 1 Indledning I kapitel 1 beskrives motivationen bag projektet, hvilke visioner der er for projektet og der opstilles en problemformulering. Der er desuden en beskrivelse af det firma, Maconomy A/S, hvor projektet blev udført. 1.1 Virksomhedspræsentation, Maconomy A/S Maconomy er en dansk software virksomhed, som leverer enterprise ressource planning (ERP) løsninger til firmaer i mere end 50 lande. Mere end brugere anvender i dag løsningen, hvis primære målgruppe er virksomheder, hvis produkt er vidensdeling som f.eks. reklame-, marketing- og rådgivende ingeniørfirmaer. Maconomy har kontorer i England, Norge, USA, Sverige, Holland og hovedkvarteret på Østerbro i København. I hvert af disse lande har Maconomy egne konsulenter og sælgere som distribuerer løsningen. Udviklingen af produkterne finder sted i hovedkvarteret, i samarbejde med en ukrainsk afdeling af programmører. Maconomy har ca. 250 ansatte, og heraf arbejder halvdelen på Østerbro. Projektet er gennemført hos Maconomys interne it-afdeling, kaldet Intern IT (IIT) på Østerbro. IIT står for driften af hele itinfrastrukturen i Danmark, men bistår også med it hjælp til de lande som har egne kontorer. IIT er også med til understøtte virksomheden med valg og implementering af nye løsninger og tiltag, som kan forbedre det endelige Maconomy produkt. Ligeledes står afdelingen for it-supporten, og det er i denne sammenhæng at jeg er blevet ansat i virksomheden. Til dagligt er jeg supporter på deltid, men jeg har også gennemført min ingeniørpraktik i virksomheden og gennem denne fået kendskab til hvordan arbejdet med nye projekter og løsninger foregår. 1.2 Motivation En grundlæggende del af den interne it afdelings rolle er at hjælpe kollegaerne i hverdagen og gøre det daglige arbejde lidt nemmere, ved at sørge for at fokus er på det egentlige arbejde og ikke på software/hardware problemer. En del af medarbejderne oplever at det er besværligt at flytte rundt til kollegaer, eller udnytte ledige mødelokaler og sofagrupper til at arbejde. Dette kan være aktuelt hvis det ønskes at arbejde i rolige omgivelser i en periode, eller at arbejde i projektgrupper. Det er ligeledes besværligt for brugere at de i forbindelse med møder skal finde et fungerende netværksstik. Lykkedes det ikke med det samme, kan det give forsinkelser og desuden føre til frustration over manglende mobilitet. Internetadgang for gæster er begrænset til stueetagen, og til et enkelt access punkt designet til hjemmebrug. Gæster er ofte ude i afdelinger, og for at gøre adgangen til internettet mere fleksibel og sikre at der ikke forbindes til LAN via et netværksstik, ønskes der nye muligheder. 1.3 Vision Det er visionen at projektet vil indfri følgende: Tilgængelighed Brugere vil altid være online, og vil derfor altid være opdateret og tilgængelige via mail og instant-messaging værktøjet Office Communicator. På samme måde vil netværksresourcer altid være tilgængelige for brugere, så de ikke skal huske at overføre alle dokumenter eller præsentationer til den lokale harddisk ved møder.

10 1.4 Rapportoversigt 2 Frihed brugere af bærbare computere vil spare tid og besvær ved ikke at skulle finde et netværksstik, der virker. Det frigør ligeledes ressourcer fra it-afdelingen, eftersom der ikke behøves at blive åbnet op for nye stik. Fleksibilitet - Ved projektarbejde er det muligt at udnytte andre lokaler og områder i virksomheden, og det vil være muligt at improvisere et møde overalt. Gæsteadgang Gæster vil blive afskåret fra LAN, men vil have adgang til internettet overalt i bygningen. 1.4 Rapportoversigt Rapporten er bygget op på følgende måde: Kapitel 1: Indledning Giver en introduktion til projektet, gennemgår motivationen for hvorfor projektet skal gennemføres, og beskriver hvad visionen er for projektet. Desuden findes og beskrives en model, der skal fungerer som styring for projektet. Forløbet for hele projektet fastlægges overordnet, og der identificeres mål og succeskriterier for hele projektet. Kapitel 2: Analyse Her analyseres det nuværende setup hos Maconomy A/S, med baggrund for at kunne vælge en løsningsmodel. Det afdækkes hvilke trådløse teknologier, der er aktuelle, og hvordan de kan bruges. Ligeledes tages der stilling til sikkerhed, og hvilken grundlæggende teknologi der ønskes benyttet til dette formål. Kapitel 3: Design I design-fasen tages der kontakt til de forskellige leverandører som hver vil komme med deres bud på en løsning ud fra de i analysen stillede krav. Dette fører til en diskussion af de opstillede løsningsmodeller. En trådløs analyse foretages i hele virksomheden for at afdække hvorledes den fysiske installation egner sig til et WLAN, og for at få skaleret løsningen korrekt. Design afsluttes med valg af leverandør og endelig løsning. Kapitel 4: Implementering I implementeringskapitlet beskrives det, hvordan hele WLAN opsætningen er gennemført. Det gælder installation af radio porte, den centrale styring på det trådløse modul, samt certifikat og radiusserver. Kapitel 5: Test Dette kapitel dækker de forskellige tests, der er udført på systemet. Kapitel 6: Konklusion Konklusion opsummerer de opnåede resultater, og hvordan de lever op til forventningerne.

11 3 Indledning 1.5 Tidsplan Figur 1 Tidsplan 1.6 Projektplan For at ligge en god plan for det pågældende projekt, skulle en projektmodel tages i brug. Igennem de forudgående semestre på DTU, var de benyttede projektmodeller relevante for egentlig programudvikling. Gennem et praktikophold hos Maconomy, blev det klart at en anden form for model ville blive nødvendig at tage i brug, for at tilpasse projektet den arbejdsgang som eksisterer hos den interne it-afdeling i virksomheden. Dette skulle være en model, som både var et værktøj til at komme sikkert i mål med projektet, men også til at tage hensyn til de faktorer og dagsordener, som der er i enhver virksomhed. Virksomhedsvejleder, Kell Møller, hjalp via møder i opstartsfasen, med at finde frem til en model eller teori, således at projektet ville kunne lykkes i virksomheden. På en vurdering ud fra projektets omfang, sammenholdt med det faktum, at det var første gang jeg skulle skrive et rapport omhandlende bl.a. projektstyring, vurderede Kell Møller og jeg, at enkel indgangsvinkel til hele projektstyringsdelen ville være at foretrække frem for mere stringente og omfattende modeller. Kell anbefalede Aktiv Projektledelse, (Andersen, Ahrengot og Olsson : 2001), en bog, som han havde godt kendskab til, og derfor kunne bistå med hjælp projektet igennem. Aktiv Projektledelse (AP) giver et overblik over et projektforløbs gang og styring. Dette bliver i bogen beskrevet med talrige eksempler, som er taget fra forfatternes erfaringer i det virkelige erhvervsliv. Der er ligeledes mange værktøjer til identificering af roller, opstilling af spørgeskemaer og interviews. Kort skematisering af det som AP præsenterer som vejen mod det succesfulde projekt: Klare og fælles mål Engagement og motivation i projektgruppen Accept fra brugere/målgrupper Klar ansvars- og rollefordeling God styring God planlægning Intelligent ledelse af flere dagsordner og projekter Evaluering og læring (Andersen et al. : 2001)

12 1.6 Projektplan 4 I analysen vil hvert af disse otte emner blive berørt og uddybet, i den grad de er relevante for det pågældende projekt. Der vil blive gjort rede for bogens fremstilling af de 8 ovennævnte punkter, og herefter vil relevansen og brugen af disse otte punkter blive diskuteret i forhold til projektets opbygning og omfang Klare og fælles mål Specifikke mål er en selvfølge, for at få et projekt til at lykkes, og derfor skal der arbejdes med disse fra start af. Målene danner en række succeskriterier, som berettiger projektets udførelse, og som samtidig skaber en rød tråd igennem opgaven. Disse kriterier skal holde de involverede personers interesse fanget, således at de føler ansvar for projektet. (Andersen et al. : 2001) Uden interesse eller ansvar risikerer projektet at blive negligeret og aldrig blive færdigt. Når et projekt påbegyndes, kan det være vanskeligt, eller ligefrem umuligt at definere en række specifikke mål, som kan holde igennem hele projektet. Det er dog stadig vigtigt, at få dannet en overordnet målbeskrivelse for at sikre fortsat støtte og interesse for projektet. Den første målbeskrivelse er ikke endegyldig, men kan tages op til revidering som projektet skrider frem, og mål og midler i højere grad bliver kortlagt gennem analysefasen. En god målbeskrivelse indeholder ifølge AP tre elementer Formål Projektmål Succeskriterier (Andersen et al. : 2001) Formåls kriteriet er med til at skabe en sammenhæng imellem virksomheden og projektet. Formålet definerer projektets berettigelse, og hvordan det pågældende projekt kan bidrage til virksomhedens optimering. Ligeledes bestemmes de relevante interessenter, og igennem en behovserkendelse fastslås motivationen for igangsættelsen af projektet. Formålet har typisk en overordnet karakter, som beskriver en langsigtet gevinst for virksomheden, hvor projektmålet er de mål som kan og skal nås inden for den udlagte tidshorisont for projektet. Målene skal være målbare og definere konkrete resultater, som kan være opfyldt eller ej. AP beskriver ligeledes koblingen mellem mål og interessenter i forhold til projektet projektmålene afspejler interessenters krav og ønsker, samtidig med at målene realistisk kan opfyldes inden for tids- og ressourcerammen, (Andersen et al. : 2001, s. 47). For at et projekt skal betragtes som at være succesfuldt, skal de involverede interessenter føle at det har en optimerende effekt på virksomheden som helhed. Interessenter vil arbejde for projektet, hvis de kan forholde sig til målene og se deres relevans. De skal kunne forholde sig til målene og se en mening med dem, for at de arbejder positivt for projektet og ikke imod. En god definition af succeskriterier kræver derfor, et indgående kendskab til interessenternes involvering og placering i forhold til projektet. Succeskriterier har altid en tidsbestemt frist. Målene kan samles i målhierarkiet, så de sammen definerer formål, projektmål og succeskriterier. Målhierarkiet er en model, hvor man bevæger sig ned igennem skemaet ved at spørge hvordan, og opad ved at spørge hvorfor. Således opstår der en hierarkisk opbygning, hvor formålet er defineret i toppen, og de forskellige projektmål og succeskriterier forgrener sig nedefter. Ved at spørge hvordan og hvorfor, fremstår alle målenes berettigelse klart, og det ses ligeledes hvordan de understøtter formålet.

13 5 Indledning Målhierarkiet er ikke en statisk model, men en model der kan ændres alt efter hvilke nye oplysninger frembringes som følge af f.eks. analysefasen. Motivationen for WLAN projektet er, at flere og flere ansatte bruger bærbare computere og telefoner med indbygget trådløst netkort. For at udnytte de muligheder som disse bærbare enheder åbner op for, ønsker Maconomy at indføre et WLAN. Behovet er til stede da det vil kunne udbedre flere problemer: De ansatte oplever at det er besværligt at medbringe bærbare til møder og samtidig tilgå relevante ressourcer, intranet og filservere, som kræver at man har netforbindelse. Der er ikke mulighed for at være online ved decentrale pladser som f.eks. i sofagrupper, uden at der kables igennem. Dette tager tid og gør hele processen statisk ved da brugeren stadig er bundet til et kablet netværk. I virksomhedens udviklingsafdelingen, er der et behov for at kunne programmere eller fejlsøge sammen. Dette ønskes muliggjort ved bevæge sig rundt med en bærbar frem for at skulle sende kode frem og tilbage. Ligeledes er der i udviklingsafdelingen et ønske om at kunne programmere in the zone som er en tilstand, hvor programmørerne er mest effektive, men en sammenhængende uforstyrret periode er påkrævet for at komme dertil. Problemet er at afbrydelser ofte forekommer med den nuværende åbne kontorstruktur, et WLAN åbner for muligheden for at kunne udnytte de decentrale pladser for eksempel ledige mødelokaler, hvor man kan sidde uforstyrret. Ved konsulentbesøg er der ikke adgang til nettet via deres egen bærbare computer, hvilket i nogle tilfælde kan formindske deres effektivitet, og dermed gøre besøget dyrere. Et gennemgående problem er, at der ikke er kablet igennem på alle stik i væggen i hele virksomheden. Grunden hertil er manglende switch kapacitet, og desuden at det ville medføre en masse overflødige kabler i krydsfeltet. I stedet for at købe en masse nye switche, som ville skulle huse en masse inaktivitet, blev det besluttet at et WLAN skulle adressere de ovennævnte problemer allerede i 2007 s projektplan for 2008, og dette blev godkendt på budgettet af ledelsen. Det forventes at en implementering af et WLAN vil afhjælpe problemerne, og medføre øget medarbejdertilfredshed og produktivitet. Ovenstående var motivationen set overordnet for virksomhedens synspunkt, men initiativet til at gennemføre projektet kommer fra den interne It-afdeling. Det er en central del af netop den interne IT afdelings subsistensgrundlag, at understøtte virksomhedens drift. IIT står for indkøb, og hel eller delvis implementering af nye IT tiltag. I dette tilfælde er det et nyt WLAN, som igennem øget mobilitet er en investering, som gør nogle daglige rutiner lettere, men også åbner op for nogle helt nye muligheder. Overordnet set kan man derfor sige at projektets formål er at øge Maconomys indtjening, men set fra IIT s synspunkt er formålet at øge medarbejdertilfredshed og produktivitet, og derved opfylde den rolle som IIT har. Øverst i målhierarkiet er formålet, altså at øge medarbejdertilfredsheden/produktiviteten. Der spørges: hvordan vil dette kunne lade sig gøre? Det vil det gennem bedre vidensdeling, bedre udnyttelse af lokaler, bedre muligheder for projektarbejde, bedre IIT service og forbedret internetadgang for gæster. Hvordan vil virksomheden kunne opnå bedre udnyttelse af de forskellige lokaler? Det kan ske ved at indføre WLAN, eller måske mindske afstanden mellem forskellige afdelinger.

14 1.6 Projektplan 6 Figur 2, Målhierarkiet WLAN-projektet Ligeledes kan delformålene nu gøres konkrete ved at definere målepunkter, som fortæller hvordan det måles og ved at definere succeskriterier afklares hvad, der afgør om delformålene opfyldes. Delformål Målepunkt Succeskriterier Bedre internetadgang for gæster Mindre rekabling Muligheder før/efter Flytning af kabler i krydsfelt før/efter WLAN gæste adgang overalt Ingen omkabling ved brug af decentrale arbejdspladser Bedre IIT service Kundetilfredshed Survey viser tilfredshed med WLAN på 75% Bedre muligheder for Projektarbejde Muligheder før/efter Projektarbejde muligt overalt med WLAN opkobling.

15 7 Indledning Bedre videndeling Gennemført interviews Interviews afdækker om WLAN bliver brugt til videndeling. Bedre udnyttelse af lokaler Muligheder før/efter WLAN dækning ved decentrale arbejdspladser det være sofaer Dette er hvad der kan realiseres med hensyn til mål, inden analysefasen er gennemført. Når analysefasen er afsluttet, skal målene være defineret og aftalt mellem projektgruppe og styregruppe (se afsnit 1.6.4) Engagement og motivation i projektgruppen Engagerede og motiverede deltager i en projektgruppe, er med til at få et projekt til at blive en succes. Et projekt er typisk en ekstra arbejdsbyrde for en deltager, hvorfor den personlige vinding skal tilgodeses. For at en deltager skal blive engageret i et projekt, skal det derfor være tydeligt for deltageren; What s in it for me (Andersen et al. : 2001, s. 66). Projektet kan have nok så megen værdi for virksomheden, men prestige og personlig udvikling hos deltagerne skal også prioriteres. I det pågældende projekt er der tale om en mindre projektgruppe, som følge af projektets størrelse og generelle karakter af at være et IIT-serviceprojekt. Projektet er et internt IIT-projekt, og kræver derfor ikke en bred sammensætning af deltagere fra hele organisationen. Det er ikke et nødvendigt tiltag at gennemføre en gruppesammensætningsanalyse for at identificere de enkelte deltageres teamroller, idet gruppestørrelsen er for minimal til dette giver mening. Hele IIT er ansvarlig for gennemførelsen af de projekter, som bliver godkendt og budgetteret af ledelsen, men typisk er der udvalgt en projektleder til at styre projektet, og som inddrager andre ansatte såfremt dette findes nødvendigt. I dette projekt er jeg projektansvarlig fra IIT hos Maconomy. For andre projekter i IIT, er projektgruppen normalt hele IIT, og styregruppen er ledelsen eller økonomichefen, men i WLAN projektet er styregruppen min virksomhedsvejleder, og it-chef Kell Møller, hvor projektgruppen består af IT-arkitekt/sikkerhedsansvarlig Martin Larsen og mig selv. Min primære motivation er at udvide mine personlige kompetencer inden for projektarbejde og arbejde med indkøb og implementering af IT-systemer, med henblik på fastansættelse i en virksomhed efter endt uddannelse. For deltager Martin Larsen, er den personlige gevinst ligeledes den kompetenceudviklende del af projektet, som giver ham et bedre kendskab til de produkter som er inden for det trådløse marked, men også hvilke teknologier der bliver taget i brug i dag, og hvordan de anvendes. Ligeledes skal it-sikkerheden sikres i forbindelse med implementeringen, og dette berør netop en del af Martin Larsens jobbeskrivelse. For begge deltagere kan projektet være med til at give anerkendelse, såfremt den endelige løsning er skaleret og implementeret korrekt. mv. Det er en god ide at få afklaret hvorfor medlemmerne i projektgruppen ønsker at deltage i netop dette udvalgte projekt, og hvilket bidrag det forventes af de enkelte deltagere. Endvidere skal det afklares hvordan medlemmerne kan passe projektet ind i forhold til deres andre arbejdsopgaver. Baggrunden for min deltagelse i netop WLAN-projektet blev lagt fast allerede i min praktik periode i foråret, da det på et møde med virksomhedsvejlederen stod klart at dette projekt havde et passende omfang og karakter til at udgøre eksamensprojektet. Det er en klar forventning fra virksomhedens side, at jeg bidrager og yder den indsats, der er nødvendig for at projektet bliver gjort færdig indenfor den fastsatte tidsramme og

16 1.6 Projektplan 8 budget. Mit ansvarsområde er at have det overordnede ansvar for afviklingen af WLAN-projektet i virksomheden, og at de forskellige faser bliver gennemført til tiden. Martin Larsen er med sit mangeårige kendskab til it-infrastrukturen hos Maconomy, og med sin stilling som it-arkitekt og sikkerhedsansvarlig, velegnet til at bistå med hjælp til tekniske problemstillinger og formuleringer. Samarbejdet er tidligere afprøvet i praktikperioden, og vi har derfor på forhånd kendskab til hvordan en opgave løses. For at projekt skal blive succesfuldt, er det essentielt at alle delmål af projektet er dækket ind. Det vil bl.a. sige, at der ikke er delmål som ingen af de involverede deltager ikke føler ansvar for. I større projekter kan det blive nødvendigt at finde en deltager, som er ansvarlig for hvert delmål færdiggøres og afleveres til tiden. I dette projekt er det dog mit ansvar at det lykkedes. Metoden som bruges til at nå målene skal desuden afklares, eksempelvis ved at hvert medlem får mulighed for at komme med deres bidrag til, hvordan projektet skal gribes an. Igen spiller projektets omfang ind. Da projektet ikke er tværorganisatorisk, og projektgruppen tidligere har arbejdet sammen, blev arbejdsmetoden hurtigt fastlagt til at følge den normale proces for projekter i IIT. Det vil sige at få lavet en foranalyse for at specificere grundlæggende krav, og få afdække den nuværende infrastrukturs kompatibilitet i forhold til nyindkøb. Næste trin ville være at få et indledende møde med en eller flere leverandører, som medbringer en ekspert inden for trådløse netværk (WLAN) og dermed få afklaret, hvor omfattende hele projektet vil blive, og hvilke løsninger der kan komme på tale. Herefter skal tilbud fra forskellige leverandører indhentes. Til sidst valg af leverandør og selvstændig implementering i det omfang det kan lade sig gøre. Gruppesammenspillet er ifølge AP også en faktor, som bør tages i betragtning. Følelsen af at være et team er værdifuldt på flere måder. Det kan være sjovt og således motiverende for deltagerne at være en del af teamet, men også givende for projektet og virksomheden, eftersom nye netværk dannes og derved fremmer kommunikationen. I starten af nye projektgruppedannelser er det en god ide at afklare, hvilken rolle hvert medlem har, f.eks. arbejder R. Meredith Belbin med otte typiske grupperoller som f.eks. Analytiker, Netværker og Igangsætter(Andersen et al. : 2001). Til dette formål foreslår AP brugen af et spørgeskema. I dette projekt begrænser deltagerne sig dog til at være to personer fra samme afdeling, og de skal i fællesskab dække alle roller ind, for at sikre at projektet lykkedes i alle dets faser. En decideret opdeling i roller er her udeladt. Det er mit mål med projektet, at jeg, så vidt det er muligt, skal dække så meget som muligt. Til sidst beskriver AP de ydre rammer og statussymboler, som midlet til at give det sidste løft til projektdeltagernes engagement. Det kan ske gennem synliggørelse af projektet i virksomheden bl.a. ved nyhedsbreve. Formålet er at det bliver gjort attraktivt at deltage i projektet. I kraft af WLAN løsningen kan betragtes som et serviceprojekt, som vil give alle brugere af bærbare pc er nye muligheder, er det med til at give IIT prestige i virksomheden. Løsningen vil blive meget synlig i dagligdagen, og vil ramme bredt mellem IIT s kunder. En succesfuld implementering vil give en positiv stemning, og generel anerkendelse af IIT s arbejde. Som ansat i IIT, er man dagligt en del af et team, og når ovenstående mål kan øge interessen eller den almindelige anerkendelse af det arbejde IIT yder, er det med til

17 9 Indledning at drive projektet frem, og sikre at den endelige løsning fungerer tilfredsstillende. Det vil blive annonceret internt i organiseringen når projektet er endeligt implementeret og klar til brug Accept fra brugere/målgrupper Brugere der har en interesse i et projekt kaldes interessenter(andersen et al. : 2001). Det er vigtigt at identificere interessenter for at sikre formål, projektmål og succeskriterier får en karakter, som gør at de interesserenter, som berøres mest af projektet, oplever det som attraktivt for dem. Igennem analysen afklares det også hvem der skal involveres i projektet, og i hvor høj grad. Disse interessenter kan sidde i styregruppen, projektgruppe, eller referencegruppen. Endelig vil analysen afsløre vigtige ressourcepersoner der vil støtte projektet og hvor der kan opstå konflikter(andersen et al. : 2001). Interessenter kan bl.a. findes igennem en brainstorm, hvor de forskellige holdninger og grader af involvering også kan bestemmes. Interessent Type Rolle Medvirken Indflydelse Leverandører Ekstern Komme med forslag og levere Lille Lille hardware Uvildig Ekstern Rådgivning Lille Høj konsulent Gæster og Ekstern Ekstern målgruppe Ingen Ingen kursister Ansatte med Intern Målgruppen for hele projektet Lille Lille mulighed for at bruge WLAN Martin Larsen Intern Teknologi ekspert, deltager i Høj Høj projektgruppen Kell Møller Intern Opgavestiller Mellem Høj Table 1, Interessenter Klar ansvars- og rollefordeling I et projektforløb har man normalt en klar opdeling af grupper. Styregruppen, også kaldet opgavestiller, er projektet bestyrelse, som har magt og kontrol over de resourcer der er nødvendige for at projektet lykkes. Opgavestiller står blandt andet for udvælgelse af projektledelse, synlig opbakning til projektet over for interessenter, efterspørgsel af delresultater og levering af overordnede beslutninger(andersen et al. : 2001). Ligesom alle andre involverede deltagere, er det vigtigt at opgavestilleren selv har en vision om hvordan projektet vil gavne virksomheden. Projektlederen er udvalgt af opgavestilleren, og skal motivere projektets involverede medarbejdere. Projektlederen har nødvendigvis ikke et fast defineret ansvar udover projektet, og behøver ikke at være leder på anden måde i forvejen. Der skal være respekt omkring personen for at denne bliver taget seriøst i organisationen. Projektlederen skal have overblik over opgaven, og sikre sig at det hele tiden er i bevægelse og ikke går i stå. Projektlederen står også for kontakten til opgavestiller og interessenter.( Andersen et al. : 2001) Projektlederen behøver ikke at være ekspert i det område projektet omhandler, men snarere besidde de evner der skal til for at overholde de nævnte punkter.

18 1.6 Projektplan 10 Det er i projektgruppen at arbejdet udføres, og det er her at de egentlige eksperter bør findes. Medlemmerne af denne gruppe skal have frigjort den nødvendige tid, og i mindre grupper kan det være en fordel at gruppen kan være fysisk sammen. I det konkrete projekt er opgavestiller, Kell Møller, i besiddelse af de økonomiske resourcer der skal til for at projektet kan blive til noget. Ligeledes styrer han de faglige resourcer som skal frigives, som i dette projekt er Martin Larsen. Det er også Kell som har godkendt mig som projektleder, og eftersom han selv har været med til at få WLAN-projektet på budget, og dermed godkendt i ledelsen, står han inde for projektet, og har en klar forventning til hvad det vil tilføre virksomheden. Min egen rolle som projektleder er mulig, selvom min status i virksomheden er begrænset, fordi projektet ikke er større end at det er et internt IIT projekt. Internt i afdelingen kender vi hinanden godt, og ved hvad vi hver især står for. Kell kender rollen som projektleder, og kan hjælpe mig undervejs hvis der skulle opstå problemer med at overholde kravene til projektlederen. Med rollen følger det klare ansvar, at jeg skal sørge for projektet kommer i mål inden for tid og budget. Projektgruppen består som nævnt af Martin Larsen og mig selv. Det er klart, at for at få udført et projekt af denne størrelse, er det en fordel at være flere pga. muligheden for at kunne sparre med en der kender itinfrastrukturen i virksomheden. Ligeledes kan vi diskutere de forskellige løsninger, som der måtte være på et sådant projekt. Det vigtigste i projektgruppen er, at de involverede har den fornødne tid til at kunne bistå projektet God styring En af de største trusler mod projekter er, at de involverede projektgruppemedlemmer ikke kan frigive de resourcer som er nødvendige. Det sker ifølge (Andersen et al. : 2001) ofte pga. at driftsopgaver stiller sig i vejen. Driftsopgaver er typisk vigtige for virksomheden her og nu, mens projektarbejde er en del af en proces hvis resultater ikke er klare fra starten af. Det er nemmere at løse opgaver som opstår her og nu, end at fokusere på mål som ligger et sted ude i fremtiden og i den forstand er uhåndgribelige. Projektet skal altså sikres mod at blive nedprioriteret, pga. de andre driftsopgaver som projektgruppens deltagere har. Denne trussel er aktuel i pågældende projekt, da de daglige supportopgaver for mit vedkommende fylder meget i hverdagen. I Martin Larsen tilfælde, vil det være at hans rutiner med at styre VPN og firewalls, som kommer til at fylde. Som forberedelse mod disse problemer, kan der udarbejdes en projektbeskrivelse, der kan fungere som kontrakt mellem opgavestiller og projektleder og projektgruppe.( Andersen et al. : 2001) Et projekt kan også lide under konkurrence fra andre samtidige projekter, dette vil dog ikke være tilfældet i det her projekt, da der ikke er andre større projekter som bliver afviklet i samme periode med de samme personer. Det blev aftalt med Kell Møller, at jeg for at definere en klar linje mellem support og projekt, skal skrive i min Outlook-kalender når jeg er support, og hvornår jeg arbejder på projekt God planlægning God planlægning kræver at følgende fire grundelementer er defineret: - Indsatsområder - Milepæle - Faser og beslutningspunkter - Aktiviteter (Andersen et al. : 2001)

19 11 Indledning Indsatsområderne hænger sammen med de tidligere defineret mål, og kan ses som de midler der kan føre til et af delmålene. I målhiearkiet er målene fire projekter, der kan gennemføres parallelt, og som hver især kan opfylde et eller flere delmål. Indenfor dette projekts rammer, er implementering af WLAN indsatsområdet, men f.eks. er et nyt intranet site på vej, som skal være med til at forbedre videndeling fra IIT og til brugerne, men også give en generelt bedre service. Hvor indsatsområde er den overordnede vej til målet, så er milepælene delmål af denne vej. Selv om det i starten ikke altid er klart hvad et projekt vil indeholde, kan der alligevel godt defineres konkrete mål der skal føre til det overordnede projektmål. Konkret kan der opstilles følgende milepæle: - Milepæl 1: Løsningsmodeller identificeret - Milepæl 2: Leverandør og løsning valgt - Milepæl 3: Løsning i drift Faser afsluttes med overgange f.eks. mellem analyse og design, og mellem implementering og test. Ved en sådan overgang, skal det vurderes i samarbejde med styregruppen om projektet skal fortsætte, og i hvilken retning. Følgende faser er blevet identificeret: - Fase 1: Analyse Afsluttes med en præsentation af mulige løsningsmodeller. Disse skal godkendes inden projektet fortsætter. - Fase 2: Design Afsluttes med en vurdering af de forskellige leverandører, deres tilbud og en præsentation af den trådløse analyse (Site Survey). Det skal besluttes hvilken leverandør og løsningsmodel, der skal bruges. - Fase 3: Implementering og test Systemet sættes op og testes. Resultaterne fremlægges, og de afgør hvorvidt systemet er klart til at blive anvendt af brugerne. - Fase 4: Drift og evaluering. Projektet er slut og systemet er i drift af IIT. Projektet evalueres efter en periode i drift. Aktiviteter er de midler, der bruges til at nå milepælene. Aktivitetsplanlægningen finder typisk sted i starten af hver fase. Det sker da aktiviteterne er afhængige af de resultater, som frembringes i hver fase Intelligent ledelse af flere dagsordner og projekter Dette kapitel er henvendt mod ledelsen i en virksomhed. Det omhandler hvordan flere samtidige projekter skal prioriteres, og passes ind i virksomheden strategiske mål. I denne sammenhæng finder jeg det ikke relevant at inddrage dette kapitel yderligere, men blot konstatere at projektet er godkendt på budgettet af ledelsen Evaluering og læring For at sikre sig at de fejl der laves, ikke skal forekomme igen, er det vigtigt at evaluere projektets forløb og resultat efter det har været i drift i en kortere periode. Det er blevet besluttet mellem projektgruppe og styregruppe, at evaluere projektet en måned efter det er sat i drift.

20 2 Analyse 2.1 Aktivitetsplan Foranalyse her vil det eksisterende netværks setup blive gennemgået. Der vil gennem en brainstorm blive identificeret overordnede krav til et WLAN setup. Møde med konsulent - Gennem et møde med en uvildig konsulent vil det blive klart hvilke ideer, som kan overføres til kravspecifikationen. Kravspecifikation Den endelig kravspecifikation baseres på ovenstående 2 punkter og vil fungere som forhandlingsgrundlag med leverandørerne i design fasen. 2.2 Foranalyse Denne aktivet indledtes med en brainstorm i projektgruppen og herefter blev de valgte emner uddybet. Et grundlæggende ønske til det kommende setup er, at det integrerer så vidt muligt med den nuværende infrastruktur. Den mest udbredte platform hos Maconomy er det Microsoft baseret operativ system Windows XP. Derfor skal løsningen selvfølgelig fungere 100 % med denne platform, men også andre styresystemer som MAC OS og linux ønskes understøttet. Udover dette er der mange mobiltelefoner, som er WLAN forberedt og også disse ønskes at kunne tilgå nettet. Især de trafiktunge Iphones skal kunne anvende det trådløse netværk, men også de 2 andre standarder, som er baseret på henholdsvis Symbian 60 3rd Edition (Nokia E71, E66) og Windows Mobile 6.0 (HTC s710 og nyere) skal fungere. Det trådløse setup skal tillade ansatte at få samme adgang som de har via det kablede netværk. Det vil sige, at det skal være gennemsigtigt for brugere at skifte fra LAN til WLAN, og her er det et krav, at det er samme login-oplysninger, der anvendes. Der ønskes ikke nogen form klientbaseret løsning, og hvis det kan undgås at der spørges om login-oplysninger ved tilkobling til WLAN er det langt at foretrække. Brugere skal have muligheden for at føle sig mobile uden at være tvunget til at gennemføre rutinemæssige skift, hver gang de er i bevægelse. Gæsteadgangen skal være begrænset til internettet, og det skal sikres, at der ikke er nogen adgang til LAN for gæster. Der ønskes en løsning, som ligner den mange cafeer benytter med at tilbyde adgang i en begrænset periode til deres internet hotspot via såkaldte tickets, som udskrives på bon en til betalende kunder. Hos Maconomy vil tickets blive udstedt i receptionen når gæster alligevel registreres i starten af deres besøg. Ansatte skal sikres med højest mulig sikkerhed før end det tillades, at der gives adgang til at de kan komme på LAN. Det skal ske med sikker autentificering af brugere og pc er og med kryptering af deres trafik. Til

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Forskellen på Chained root og Single root certifikater Denne vejledning vil prøve på at beskrive forskellen på et Chained root og et Single root udstedt certifikat. Derudover vil vi også forsøge at beskrive

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server

Domæne, Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold, bruger MS Windows 95/98/ME Sikkerhed, opsætning, installation, vedligehold MS WSUS server MS Windows server 2012 AD, DNS, DHCP, GPO MS Windows server 2008 R2 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver MS Windows server 2003 AD, DNS, DHCP, GPO, FTP, Printserver, Filserver, administrator

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Apresa Call Recording

Apresa Call Recording Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte KPI er

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Sikker Drift - Inventio.IT

Sikker Drift - Inventio.IT Sikker Drift Ret fokus på din virksomheds kerneforretning, og anvend ProActive Klienten, der er udviklet af Inventio.IT ProActive Klienten sikrer din virksomheds IT, da systemet automatisk sender oplysninger

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse

Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Cyber sikkerhed Process IT Cyber sikkerhed og risiko analyse Hvorfor IT sikkerhed Hvordan fik Cyber sikkerhed management opmærksomhed Risikoanalyse af ProcessIT i samarbejde med Administrativ IT Overvej

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases?

Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Virtualisering, Cloud Computing og OPC UA i automationssammenhæng - hvad er de reelle use cases? Lars Peter Hansen Produktchef for Industrial Communication Lars-peter.hansen@siemens.com T.: +45 4477 4827

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup

Virtualisering af. v. / Ib Tordrup 1 2 Agenda Introduktion af ÅF Introduktion af VF Virtualisering af VF Opsummering og Spørgsmål 3 ÅF Energy 1 000 employees Industry 1 400 employees Infrastructure 1 200 employees Technology 800 employees

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1

Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1 Eksempel med målhierarkiet Anvendelsen Ofte er formålet givet af ledelsen eller opdragsgiver. Det er derefter projektgruppens opgave, at definere hvordan den vil opfylde formålet. I nogle tilfælde er der

Læs mere