Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Igangsættelse af Anskaffelsesfase"

Transkript

1 Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af fase 2 Juni 2014 Udarbejdet af Det fællesoffentlige ERP-sekretariat August 2013 Side 1 af 6

2 1. Kort opsummering Baggrund Afslutning af Analysefase Platformsvalg og Anskaffelsesfase... 5 Valg af platform... 5 Gevinster... 5 Igangsættelse af Anskaffelsesfase Økonomi... 6 Overordnet Budget... 6 Side 2 af 6

3 1. Kort opsummering Styregruppen har afsluttet Analysefasen og igangsat Anskaffelsesfasen i ERP-projektet. I Analysefasen har vi identificeret og dokumenteret de processer der gennemføres i organisationerne, og de krav der stilles til et nyt system, samt valgt at pege på et egnet system. I Anskaffelsesfasen skal vi dels forberede os på et udbud og sidenhen gennemføre udbuddet. Anskaffelsesfasen forventes afsluttet den 1. maj 2015 og er budgetteret til ca. kr. 4 mio. i alt. 2. Baggrund Projektet startede i 2011 med en foranalyse, der konkluderede at behovet for øget og bedre styring i kommunerne og Selvstyret umiddelbart havde et stort overlap. I juni 2012 satte man derfor en politisk godkendt analysefase i gang. Med dette dokument afsluttes Analysefasen og den 1. august 2014 indledes Anskaffelsesfasen jf. den Fællesoffentlige Projektmodel illustreret ved den røde ring, herunder. Et af Naalakkersuisuts overordnede politiske mål er at mindske afhængigheden af bloktilskud fra Danmark. Kommunernes mål, er at sikre en sund økonomisk situation, hvor der er fokus på at producere serviceydelser af høj kvalitet til borgerne hver dag. Disse mål er sammenfaldende ikke modstridende. Løsningen er også sammenfaldende, idet målene kræver, at økonomien styres ansvarligt og stabilt, samtidig med at den offentlige sektor effektiviseres. Gode rammer for prioritering kræver overblik over, hvor meget man får for pengene og om det virker. Fokus på øget omkostningsbevidsthed og effektmåling i den samlede offentlige sektor stiller store krav til organisationernes og enhedernes overblik over igangsatte aktiviteter. Hvad koster de? Hvad får vi ud af det? God registreringspraksis, veltilrettelagte arbejdsgange, kompetente medarbejdere og brugervenlige systemer er nødvendige forudsætninger for at skabe dette overblik. Det har vi ikke i dag. Udvikling af medarbejdernes og beslutningstagernes kompetencer samt optimering af processerne kombineret med implementeringen af et fællesoffentligt økonomistyringssystem (ERP-system 1 ) er nogle af de ingredienser der skal til 2. Alt dette kan forsimples og illustreres i ét billede: 1 ERP: Enterprise Ressource Planning bruges som betegnelse for det system, der bruges til at styre en eller flere organisationers samlede ressourcer. 2 For en uddybning af disse centrale områder og principperne bag Pisariillisaaneq-projektet henvises til bilaget Fællesoffentlig ERP-strategi. Side 3 af 6

4 Vi arbejder i det offentlige med tunge og komplekse problemstillinger. Vores værktøjer er ikke tilpasset opgaverne, og slet ikke den demografiske virkelighed, der tegner sig i en nær fremtid. Nu handler det om at stoppe op og tage sig tid til at sætte påhængsmotoren på og tilføre ekstra hestekræfter. 3. Afslutning af Analysefase Analysefasen har afdækket brugernes behov, ønsker og prioriteringer. Det er sket igennem mere end 250 kvalitative interviews i kommunerne og i Selvstyret, en række spørgeskemaundersøgelser fordelt over analysens emner samt en række afprøvningsworkshops. Et fokusområde har været, at analysere hvor det går godt, og hvor er der plads til forbedringer. Arbejdet er dokumenteret i et antal underliggende faglige analyserapporter 3. Der er peget på en række områder der kan optimeres. De mest markante fællesoffentlige optimeringsområder er: Værdiskabelse i budgettering og budgetopfølgningsprocesserne Optimering af godkendelse og anvisning af faktura Udrydde tidsrøvere i afstemningsprocedurerne Særligt processerne omkring budgettering og budgetopfølgning er væsentlige, hvis målet om en effektiv og effektmålende organisation skal nås. De nuværende økonomisystemer i kommunerne og Selvstyret kan ikke understøtte en mere moderne tilgang til økonomistyring, som omfatter aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring på udvalgte områder, jf. Budgetsamarbejdsaftalen og det igangværende arbejde omkring den fællesoffentlige kontoplan. 3 Se bilagene: 1) Økonomistyring og økonomisk ledelsesinformation i Selvstyret 2) Økonomistyring og økonomisk ledelsesinformation i kommunerne 3) Metode- og analyserapport om fællesoffentlig kontoplan 4) Aquut Personale 5) Analyserapport om Finanslovsprocessen Side 4 af 6

5 3. Platformsvalg og Anskaffelsesfase Valg af platform Styregruppen har peget på, at platformen Microsoft AX2012 er den mest hensigtsmæssige for et fællesoffentligt økonomistyringssystem. Beslutningen er taget i samarbejde med det uvildige ERPkonsulenthus, Herbert Nathan og Co., der i mange år har beskæftiget sig med det nordiske ERP-marked. Kriterierne for valg af platform var understøttelsesgrad af vores fælles og specifikke behov, pris i indkøb og drift, fleksibilitet, afhængighed af enkeltleverandører, sammenhæng med vores nuværende lønsystem, brugervenlighed, sprogversionering samt sammenhæng med vores øvrige systemer i det offentlige. Det kan man læse mere om i de understøttende dokumenter. 4 Gevinster Med én fællesoffentlig platform for økonomistyring og ledelsesinformation forventes gevinster inden for en lang række områder, herunder: Bedre ledelsesinformation om økonomi, ressourcer og aktiviteter. Samling, præsentation og kvalitetsforøgelse af relevant data. Den politiske debat skal være på baggrund af data ikke om data. Fælles registre. Herunder fælles vedligeholdelse af kreditorer og debitorer. Fælles indhold. Herunder fælles vedligeholdelse af takster, lovgrundlag, koder mv. Fælles viden. Viden forankret i organisationerne ikke hos enkeltpersoner og ikke hos leverandører. Højere effektivitet. Økonomistyring og ressourceoptimering via systemsammenhænge og dataintegration. Øget samarbejde på tværs af hele den offentlige forvaltning. Øget digitalisering. Større ensartethed i borgerbetjeningen. Øget kontrol og dokumentation. Kompetenceudvikling indenfor økonomistyring. Både hos økonomimedarbejdere og på ledelsesniveau. Igangsættelse af Anskaffelsesfase Ved at afslutte Analysefase med en beslutning om at arbejde videre med Microsoft Dynamics AX2012, følger naturligt igangsættelse af Anskaffelsesfasen, der har som mål at 1) at udarbejde udbudsmaterialet, og 2) at gennemføre udbuddet, således den rigtige leverandør af den valgte platform, kan findes. Anskaffelsesfasen indledes med Del 1 den 01. august 2014 og forventes tilendebragt den 1. november 2014 med et kvalitetssikret udbudsmateriale, som skal godkendes politisk, før vi gennemfører selve udbuddet i 2. del af fasen. Således er det igen muligt at stoppe op i projektet og sikre at der er konsensus og at alle interesser er varetaget. Udbuddet forventes gennemført, således der foreligger en kontrakt til underskrift den 1. maj Med denne tidsplan er det realistisk af gå i drift med 1. del af projektet den 1. januar Tidsplanen kan i grove træk illustreres således, hvor de røde streger markerer en politisk beslutning for at gå videre: 4 Se bilag: Anbefaling af fællesoffentlig ERP-platform Side 5 af 6

6 Anskaffelsesfasen kommer i høj grad til at sætte fokus på samarbejdet og organiseringen imellem de deltagende organisationer og enheder. I fasen skal vi sammen skærpe projektets omfang og tidsplan samt aftale forløbet for implementering. Dette stiller som tidligere store krav til kommunikation for alle parter. Det understreges, at dette projekt omhandler både kommunerne og Selvstyret og vi sammen kan spille hinanden stærke. Endvidere skal der i anskaffelsesfasen på trods af den tekniske karakter have fokus på organisationerne og individerne i dem. Pisariillisaaneq-projektet er et organisationsprojekt og ikke et itprojekt. 4. Økonomi Herunder vises et overordnet budget for hele projektet. Overordnet Budget Overordnet budget Omkostninger Finansiering (hele mio.) Foranalyse og Analyse ( ) 10 mio. Anskaffelsesfase ( ) 4 mio. Gennemførelsesfasen ( ) 50 mio. Interne ressourcer (46 årsværk fordelt på kommuner og Selvstyre) 14 mio. Uforudsete udgifter og kompetenceudvikling 27 mio. Afsat på FL 2014 ( ) 64 mio. Kommunalt bidrag ( ) 27 mio. Interne ressourcer (Finansieret via driften af den enkelte organisation) 14 mio. I alt 105 mio. 105 mio. Anskaffelsesfasen er budgetteret til kr. 4 mio. og finansieres ligeligt mellem KANUKOKA og Selvstyret. Side 6 af 6

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere