TEKNISK INFO TECHNICAL INFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISK INFO TECHNICAL INFO"

Transkript

1 TEKNISK INFO TECHNICAL INFO

2 2 METRO GROUND FLOOR ENTRANCE EAST HALL H HB3 HB4 B0-1 HALL B ENTRANCE B0 B0 FOYER HALL C5 FOYER B0-2 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 A2 A3 CENTER HALL E E-NORTH E-SOUTH CONGRESS HALL A LOBBY BAR RESTAURANT LIBRARY HOTEL T1 AC HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN HOTEL T2 A1 COMWELL CONFERENCE CENTER COPENHAGEN ENTRANCE 2 CONFERENCE RECEPTION 1 FOYER AUDITORIUM FOYER AUDITORIUM FOCUS MAIN LOBBY BELLA CENTER COMWELL COPENHAGEN CONFERENCE CENTER COPENHAGEN ENTRANCE 1 SHOPPING ARCADE C1 C2 HALL C C3 C4 FIRST FLOOR North South THE TREEHOUSE CENTERHALL E SHOWROOMS BRIDGE CONGRESS HALL A RESTAURANT BM CONFERENCE RECEPTION 2 CONFERENCE RECEPTION 1 AUDITORIUM THE TERRACE MAIN LOBBY LOBBY BAR AC HOTEL BELLA SKY COPENHAGEN COMWELL CONFERENCE CENTER COPENHAGEN ENTRANCE 2 AUDITORIUM FOYER FOYER COMWELL CONFERENCE CENTER COPENHAGEN ENTRANCE 1 BELLA CENTER COPENHAGEN

3 3 Indholdsfortegnelse På de kommende sider finder du nyttige informationer om vores udstillingshaller samt de udstillervilkår, der gælder for alle udstillinger. Reglerne er lavet for at sikre, at alle udstillere kan få de optimale forhold under et arrangement, hvorfor vi beder dig læse dem grundigt. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bella Center. Contents On the following pages, you will find detailed information on our exhibition halls as Exhibitor terms and conditions that apply for every exhibition. The rules have been made to help ensure optimum conditions for all exhibitors during an event. Please read them carefully. If you have additional questions, please contact Bella Center. Bella Center oversigt Bella Center floor plan 2 Indholdsfortegnelse Contents 3 Kongressal A opbygning og plantegning Congress Hall A a brief description 4-5 Auditorium Foyer opbygning og plantegning Auditorium Foyer a brief description 6-7 Kongres Foyer opbygning og plantegning Congress Foyer a brief description 8-9 Hal B opbygning og plantegning Hall B a brief description Hal HB3 / HB4 opbygning og plantegning Halls HB3 / HB4 a brief description Hal C opbygning og plantegning Hall C a brief description Hal C5 opbygning og plantegning Hall C5 a brief description Hal E / Centerhallen opbygning og plantegning Hall E / Center Hall a brief description Hal H / Østhallen opbygning og plantegning Udstillervilkår Hall H / East Hall a brief description Exhibitor Terms and Conditions (UK) Der tages forbehold for trykfejl og ændringer / Subject to alterations without notice.

4 4 Kongressal A sådan ser den ud Congress Hall A a brief description Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte porte, der giver adgang til hallen. Hallens frihøjde Hallens frihøjde er variabel op til 8,90 m målt fra underkanten af loftets lyssætning. Accessing the hall Please refer to the floorplan where access points are indicated. Ceiling height The hall, ceiling heights vary up to 8.90 m, measured from the under edge of the ceiling flood lighting. Belysning I hallens loftflåde hænger der lysarmatur med 3x14W lavenergi lysrør til hallens generelle belysning. Lysstyrken kan dæmpes. Halogenbelysning lavet som stjernehimmel kan tændes i 3 niveauer. 30%, 60% og 100% Loft Installation af el, vvs og netværk trækkes fra loftet og ned til standene. Wirer De fleste steder i hallen kan vi montere wirer med en vægt fra 0-75 kg. Wirer med en vægt over 75 kg kræver speciel godkendelse. Gulv Gulvet er dækket af mørkeblåt gulvtæppe. Gulvet kan klare følgende belastninger: Enkeltkraft fordelt på 15x15 cm = kg. Kørsel i områderne med udendørskøretøjer er ikke tilladt. Vægge Dækket at mørkt stofgardin fra loft til gulv. Luft Hallen har aircondition. General lighting Hall ceiling fleet with 3x14W flourescent low-energy light fittings to the hall general lighting. The brightness can be regulated. Halogen lighting made as starry sky and can be turned into 3 levels. 30%, 60% and 100%. Ceiling Power supplies, network and telephone cables as well as plumbing and compressed air will be run into your stand via the hall ceiling. Drop wires Most places in the hall we can mount drop wires with a weight up to 75 kg. Drop wires exceeding 75 kg will require a special approval. Floor The hall floor is covered with dark blue carpet. The floor can carry the following loads: Single-point load per 15x15 cm = 4,000 kg. Outdoor vehicles are not allowed in the area. Walls Covered by dark cloth textiles from ceiling to floor. Air The hall has air conditioning. Kongressal A Congress Hall A Tryk for brandalarmering Fire Alarm Stofgardin Cloth Textile

5 5 Kongressal A, Loftflåder Congress Hall A, Ceiling Grids

6 6 Auditorium Foyer sådan ser den ud Auditorium Foyer a brief description Adgang til Auditorium Foyer På tegningen kan du se adgangen til Auditorium Foyer. Auditorium Foyer frihøjde Foyerens frihøjde er 385 cm, målt fra underkanten af loftet. Belysning Der er monteret permanente lamper for generel belysning af området (Indbygningsarmatur, 26 Watt lavenergi), samt LED lamper i nedre foyer, der kan skifte farve. Endvidere pynte lamper i siderne af nedre foyer. Loft Installation af el og netværk trækkes fra loft. Wirer Af konstruktionsmæssige årsager er det ikke muligt at rigge i loftet. Gulv Gulvet er af marmor og kan klare følgende belastninger: Enkelkraft fordelt på 15 x 15 cm = 400 kg Nyttelast = 400 kg/m² Kørsel i området er ikke tilladt. Luft Auditorium Foyeren har aircondition. Accessing the Auditorium Foyer Please refer to the floor plan where access points are indicated. Ceiling height Measured from the floor to the lower edge of the ceiling the height is 385 cm. General lighting Build in - luminaire, mounted with 26 Watt low energy lighting, evenly distributed throughout the hall ceiling provide the general lighting. LED lighting in the lower lobby which can change color. Decorative lighting on the sides in the lower lobby. Ceiling Networking cabling will be supplied from the ceiling. Wirer For construction reasons it is not possible to mount wirer in the ceiling. Floor The floor is marble and can carry the following loads: Single point loads per 15 x 15 cm = 400 kg Net loads = 400 kg/m² Driving is not permitted. Air The Auditorium Foyer has air conditioning.

7 57 Auditorium Foyer Auditorium Foyer Standhøjder Stand height 2,50m 3,85m Snit 1 Section 1 5 mtr Elevator til backstage Elevator to the backstage Snit 1 Section 1 Auditorium Foyer Auditorium Foyer Elevator til balkon Elevator to the balcony 1:400

8 8 Kongres Foyer sådan ser den ud Adgang til Kongres Foyer På tegningen kan du se adgangen til Kongres Foyer. Kongres Foyer frihøjde Hallens frihøjde er 250 cm målt fra underkanten af loftets lyssætning. Congress Foyer a brief description Accessing the Congress Foyer Please refer to the floor plan where access points are indicated. Ceiling height Measured from the floor to the lower edge of the lighting, the ceiling height is 250 cm. Belysning Der er monteret permanente lamper for generel belysning i forhal (4 x 40 Watt lavenergi). Derudover LED lamper der kan skifte farve. Foran A1-A3 er placeret lamper (42 Watt). General lighting Permanent lighting (4 x 40 Watt low energy). In addition, LED lights which can change color. In front of A1-A3 is lighting (42 Watt). Loft Installation af el og netværk trækkes fra loft eller langs væg. Ceiling Networking cabling will be supplied from the ceiling. Wirer De fleste steder kan vi montere wirer med en vægt fra 0-75 kg. Wirer med en vægt over 75 kg kræver speciel godkendelse. Gulv Gulvet er dækket af marmor/gulvtæppe. Gulvet kan klare følgende belastninger: Enkelkraft fordelt på 15 x 15 cm = kg Kørsel i områderne med udendørskøretøjer er ikke tilladt. Drop wires Most places we can mount drop wires with a weight up to 75 kg. Drop wires exceeding 75 kg will require a special approval. Floor The floor is covered with carpet/marble. The floor can carry the following loads Single point loads per 15 x 15 cm = kg. Outdoor vehicles are not allowed in the area. Luft Kongres Foyeren har aircondition. Air The Congres Foyer has air conditioning. Kongres Foyer 3x3mtr modul Søjle Brandskab Må ikke tildækkes Plantekumme Luftventilation, rørføring 1. sal Hallens frihøjde Congress Foyer 3x3mtr modular grid Pillar Fire hose Must not be concealed Plant bowl Ceiling ventilation, piping 1st floor Ceiling height

9 59 Kongres Foyer Congress Foyer Snit 1 2,50m Section 1 Hal-A3 Hal-A1 Hal-A1 Snit 1 Section 1 Centerhal Center Hall Kongres Foyer Congress Foyer 11 Snit 2 Section 2 Foyer Foyer Registrering Auditorium 15 Auditorium 15 Auditorium Foyer Auditorium Foyer Comwell Conference Center Copenhagen Indgang 2 / Entrance 2 10 mtr 1:400 Snit 2 10,0m 2,50m 8,25m Section 2

10 10 Hal B sådan ser den ud Hall B a brief description Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte døre, der giver adgang til hallen. Større gods skal leveres via port B5-8. Hallens frihøjder Frihøjderne i hal B er: 3,0m / 3,35m. Se haltegningen på de følgende sider. Loft Installation af el, VVS og netværk mv. sker fra loftet. I hal B0-B2 skal al rigning ske fra de fastmonterede øskner i loftet. Den maksimale belastning af øsknerne er 49kg pr. punkt. Detailtegninger for stande vil indeholde information om riggepunkternes placering. I hal B3-B6 er der ophængt et kabelbakkesystem, opdelt i 3x3m moduler. Kabelbakkesystemet er delt i 2 højder på henholdsvis 3,0m og 3,35m over gulv. Den maksimale belastning af kabelbakkeloftet er på 25 kg/m2. Vægskinnesystemet er ophængt 320cm over gulv. Belysning I hal B0 hænger der lysskinner med 70watt metalhalogen spots. Lyset er fastmonteret og må kun justeres af Bella Center personale. I hal B1-B2 hænger der lysskinner med 30watt LED spots. I hal B3-B5 er der monteret lysskinner med 11watt LED. 6 stk pr. 9m 2. Desuden er der et lysarmatur med 3x14watt pr. 9m 2. I hal B6 er der monteret 70watt halogenlampe 6 stk pr. 9m 2. Desuden er der et lysarmatur med 3x14watt pr. 9m 2. Gulv I hal B0-B2 er gulvet et meleret designgulv. I hal B3-B6 er gulvet lys gråmalet beton. Gulvet kan klare følgende belastninger: Hjultryk (tvillingehjul) kg/m² Enkeltkraft fordelt på 15x15 cm kg Nyttelast kg/m² (lastbil inkl. læs) Søjler I hal B0 er søjlerne midt i hallen runde med en diameter af 55 cm og ved ydervægge er søjler 45x45 cm. I hal B1-B6 er betonsøjlerne 50x50 cm, mens de ved ydervæggene er 25x50 cm. Luft Hallen har aircondition. Hal B 3x3m modul Søjler Ø=50cm / 45x45cm / 50x50cm Brandskab, L75xB25xH85cm må ikke tildækkes Slangevinder, må ikke tildækkes Hallens frihøjde Ingen standopbygning Ingen wireophæng Anslag på søjle, B12xD11cm - H=290cm Radiator Vægskinnesystem. Højde over gulv 320cm. Lysekrone. Højde over gulv 230cm. Lysrig med spot. Højde over gulv 235cm. Lysarmatur. 3x14W. Højde over gulv 235cm. Der kan være enkelte restriktioner m.h.t. opbygning i disse områder. Accessing the hall On the floor plan you find the numbers of each gate entrance to the hall. Larger goods must be delivered through gate B5-8. Ceiling heights Hall B consists of two ceiling heights: 3 m / 3.35 m. Please see the floor plan on the following pages. Ceiling grid Installation of electricity, VVS and network etc. will be supplied from the ceiling. In hall B0-B2 all rigging must be made from the existing hooks in the ceiling. The maximum load on each hook is 49 kg. The stand details sketch will contain information about the placement of these hooks. Hall B3-B6 is fitted with a modular ceiling grid, each measuring 3x3m. Heights as specified above. The grid is designed to withstand load of 25 kg per sq.m. Wall rails are mounted 320cm above the floor. (Marked with a red line). Lighting Hall B0 is mounted with spot rails containing 70watt metal halogen spots. The light is fixed and may only be adjusted by Bella Center staff. Hall B1-B2 is mounted with spot rails containing 30watt LED spots. Hall B3-B5 is mounted with spot rails containing 11watt LED spots. 6 pcs pr 9 m 2 and a 3x14watt low energy fluorescent light fitting per 3x3m grid module. Hall B6 is mounted with spot rails containing 70watt halogen spots. 6 pcs pr 9m 2 and a 3x14watt low energy fluorescent light fitting per 3x3m grid module. Floor In hall B0-B2 the floor is a mottled design floor. In hall B3-B6 the floor is concrete which is painted in a light grey colour. The floor can carry the following loads: Axle loads (twin wheels) 5,500 kg per sq.m. Single point loads per 15x15 cm 4,000 kg Net load (load minus weight of truck) 4,000 kg per sq.m. Pillars In hall B0 the center pillars have a diameter of 55 cm and against outer walls the pillars measure 45x45 cm. In hall B1-B6 the concrete pillars measure 50x50 cm, whilst they measure 25x50 cm along outer walls. Air The hall has air conditioning. Hall B 3x3m modular grid Pillars Ø=50cm / 45x45cm / 50x50cm Fire hose, cabinet L75xB25xH85cm - must not be concealed Fire hose, drum - must not be concealed Ceiling height No Build-up No drop wires Rails on pillars, B12xD11cm - H=290cm Radiator Wall rails. Hight above the floor 320cm. Chandelier. Hight above the floor 230cm. Lighting truss with spot. Hight above the floor 235cm. Light fixture. Hight above the floor 235cm. It is possible that there will be some restrictions regarding build-up in these areas.

11 h=1,99m 11 Hal-B Hall-B Standhøjder Stand height 3,00m 3,35m 2,45m 3,00m 3,35m 3,00m 3,35m Læsserampe 0,95m Æ h=1,99m Z Y 0,95m Elevator 1,35 x 2,30m X W V B1-M1 B1-M2 U U Door Door T T S S R R Q Q P P O O N B=1,40m Udgang 3,15m h = 2,45m M Indgang B=1,40m Rulletrappe / Escalator 3,15m h = 2,45m L K J J I I H H G G F F Snit 1 E D E D C0 B A B B B m 1:500

12 12 Hal-B Hall-B Standhøjder Stand height 3,00m 3,35m 3,00 m 3,20 m 3,35 m U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A Snit B B B m 1:500

13 13 Hal-B Hall-B Standhøjder Stand height 3,00m 3,35m Snit 1 Section B5 10 m 55 Port / Gate B Snit 2 Section 2 Port / Gate B6-9 Dette område af B6 er ikke disponibelt efter 1. april 2016 This area of B6 is not available after April 1, 2016 B Dør / Door B6-10 Port / Gate B6-11 Port / Gate B6-12 Section 1 Standhøjder Stand height 3,35 m 3,20 m 3,00 m 3,35 m 3,20 m 3,00m / 3,35 m Snit 2 Section 2 1:500

14 14 Hal HB3/HB4 sådan ser den ud Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte døre, der giver adgang til hallen. Halls HB3/HB4 a brief description Accessing the halls Please refer to the floorplan where access points are indicated. Hallens frihøjde Hallens frihøjde varierer fra 3,25 m under ventilationskanalerne, til 3,80 m under betondragerne. Se side 28. Belysning I hallens loft hænger der lysrørsarmaturer (2x58 W) til den generelle be lysning af hallen. I café området er der lamper med 3x24 W lamper. Ceiling heights The ceiling height varies from between 325 cm below the ventilation ducts and 380 cm under the concrete trusses. Please see page 28. Lighting Fluorescent light fittings (2x58 W), evenly distributed throughout the hall ceiling provide the general lighting. In café area is 3x24 W lighting. Gulv Gulvet er gråmalet beton (farvekode NCS Y). Hall floor The hall floor is concrete, painted light grey (colour code NCS Y). Gulvet kan klare følgende belastninger: Hjultryk (tvillingehjul) Enkeltkraft fordelt på 15x15 cm Nyttelast* kg/m² kg kg/m² The floor can carry the following loads: Axle loads (twin wheels) Single-point loads per 15x15 cm Net loads* 5,500 kg per sq.m. 4,000 kg 4,000 kg per sq.m. *Vægten af en lastbils last ud over lastbilens egen vægt. *(load minus weight of truck) Loft Installation af el, VVS og netværk med videre sker fra loftet. Søjler Hallens betonsøjler er 40x75 cm eller 50x50 cm. Ceiling Power supplies, network and telephone cables as well as plumbing and compressed air will be run into your stand via the hall ceiling. Pillars Free-standing concrete pillars measure 40x75 cm or 50x50 cm. Luft Hallen har aircondition. Air The hall has air conditioning. Hal HB 3x3 m modul Søjle 40x75 cm Søjle 50x50 cm Brandskab, L75xB25xH85 cm, - må ikke tildækkes Slangevinder, må ikke tildækkes Hallens frihøjde Ventilation Ingen wireophæng Anslag på søjle, B12xD11 cm H=gulv til køreskinne Ingen standopbygning Hall HB 3x3 m modular grid Pillar (concrete) 40x75 cm Pillar (concrete) 50x50 cm Fire hose, cabinet L75xB25xH85 cm - must not be concealed Fire hose, drum - must not be concealed Ceiling height Air conditioning No drop wires Walljambs on pillars, B12xD11 cm H=floor to top track No Build-up

15 15 Hal HB3 / HB4 Hall HB3 / HB4 Snit 1 Section 1 Hal-H / Østhal Hall-H / East Hall Port / Gate Port / Gate Port / Gate HB3-2 DD TDC-mobil Port / Gate HB4-4 CC Snit 1 BB Section 1 HB3 AA Å Ø HB4 Æ Z Café Port / Gate HB3-1 Y X W V Port / Gate HB Hal-B / Hall-B 10 m 1:500

16 16 Hal C sådan ser den ud Hall C a brief description Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte porte, der giver adgang til hallen. Accessing the hall Please refer to the floorplan where access points are indicated. Hallens frihøjder Hver af hallens fire sektioner har sin egen frihøjde, målt fra gulv til underkant lamper: C1: 4,30m, C2: 5,85m, C3: 6,85m, C4: 6,85m. Se side 18. Belysning Hallen er udstyret med permanent rigkonstruktion og messelamper. Løsningen kan tilkøbes jævnfør tilbud. Til den generelle belysning hænger der lysarmaturer. (3 x 58 W) Gulv Gulvet er gråmalet beton (farvekode Ral 7038). Installation af el og VVS med videre sker via kanaler i hallens betongulv. Kanalernes indbyrdes afstand er 6 m. Gulvet kan klare følgende belastninger: Hjultryk (tvillingehjul) kg/m² Enkeltkraft fordelt på 15x15 cm kg Nyttelast* kg/m² * Vægten af en lastbils last ud over lastbilens egen vægt. Wirer Detailtegningen indeholder information om riggepunkternes placering. Wireophæng over 50 kg kan ikke monteres overalt i hallen. Bella Center forbeholder sig ret til at udføre småjusteringer. Loft Netværk trækkes fra loftet og ned til standene. Ceiling heights Each of Hall C s four sections has its own ceiling height, measured from the floor to the lower edge of the lighting truss: C1: 430cm, C2: 585cm, C3: 685cm, C4: 685cm. Please see page 18. General lighting The hall is equipped with permanent lighting truss. The solution is offered according to quote. General hall light fittings (3 x 58 W) Floor The floor is concrete, painted light grey (colour code Ral 7038). Power supplies, telephone lines, plumbing and compressed air installations will, where possible, all be run into your stand via the subfloor services duct set into the floor at 6 m intervals. The floor can carry the following loads: Wheel loads (twin wheels) 5,500 kg per sq.m. Single point loads per 15x15 cm 4,000 kg Net loads* 4,000 kg per sq.m * (load minus weight of truck) Drop wires The detail sketch contains information about the placement of rigging points. Drop wires for 50+ kg cannot be mounted in all locations in the hall. Bella Center reserves the right to make minor adjustments. Ceiling Networking cabling will be supplied from the ceiling. Søjler De fritstående søjler i hallen er 40 x 80 cm og placeret for hver 9 meter. Søjlerne i ydervæggene er 35 x 40 cm. Luft Hallen har aircondition. Pillars 40 x 80 cm free-standing concrete pillars line the arcade sections running east/west, at intervals of 9 m. Pillars let into the outer walls measure 35x40 cm wide. Air The hall has air conditioning. Hal C 3x3 m modul Søjle 40x80 cm Brandskab, L75xB25xH85 cm, må ikke tildækkes Slangevinder, må ikke tildækkes Gulvkanaler med installationer Hallens frihøjder Ventilation Ingen wireophæng Ingen wireophæng. Højde til underkant af ventilationsafskærmning 290 cm Wire max 15 kg Riggepunkt El bakker Skrå afstivning Lysrig med spot Hall C 3x3m modular grid Pillar (concrete) 40x80 cm Fire hose, cabinet L75xW25xH85 cm - must not be concealed Fire hose, drum - must not be concealed Sub-floor service ducts Ceiling height Air conditioning No drop wires No drop wires. Hight from floor to lower edge of the ventilation screen is 290 cm Wire max 15 kg Rigging point Cable duct Cross-bracing Lighting truss with spot

17 17 Hal-C, Gulv Hall-C, Floor Snit Elevation Centerhal Centerhall Udendørsområde Outdoor area Port / Gate C Port / Gate C1-2 Port / Gate C Orangu Lounge T U V W X Y C3 Port / Gate C2-4 Port / Gate C3-5 Z Æ Ø Å AA STORAGE BB CC DD EE FF GG HH JJ KK C4 Port / Gate C4-9 Port / Gate C4-8 Port / Gate C4-7 Port / Gate C J Port / Gate C1-3 K L M N O P C2 Q R S A B C D E F C1 G H I 10 m 1:750

18 33 18 Hal-C, Loft Hall-C, Ceiling Standhøjder Stand height 80cm 2,5m 4,25m 4,3m 4,9m 5,58m 6,5m 2,50m 5,85m 6,55m 7,08m 8,0m 2,50m 6,85m 8,05m 8,58m 2,50m 6,85m 8,15m 80cm 80cm 8,58m Centerhal Centerhall Udendørsområde Outdoor area Port / Gate C Port / Gate C cm Orangu Lounge Port / Gate C4-9 Port / Gate C4-8 Port / Gate C4-7 Port / Gate C STORAGE Port / Gate C T Port / Gate C2-4 U V W X Y Z C3 Æ Ø Å AA Port / Gate C3-5 BB CC DD EE FF GG HH JJ KK C J Port / Gate C1-3 K L M N O P C2 Q R S A B C D E F C1 G H I 10 m 1:750

19 19 Hal C5 sådan ser den ud Hall C5 a brief description Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte døre og porte. Hallens gulv er beliggende ca. 30 cm højere end øvrige gulve i Bella Center og der er kun ved port C5-3 adgang uden trin, men via kort rampe. Hallens frihøjder Hallens frihøjde er 635 cm under rumgitter konstruktionen, Frihøjden reduceres lokalt af belysningsarmaturer, der er fastgjort til undersiden af rumgitteret. Rumgitteret har et vandret modul mål på 5,0 x 5,0 m. Inden for 6 meters afstand fra facader og gavle må der højst opbygges i 2,5 meters højde. På det øvrige areal skal alle opbygninger over 3 meters højde udføres i ubrændbart eller svært antændeligt materiale og i forvejen godkendes af Københavns Brandvæsen i hvert enkelt tilfælde. Belysning l hallens loft hænger 3 x 58 watt lav energi lysarmaturer for den generelle belysning af hallen. Gulv Gulvet er ru støbekrydsfiner i brun farve. Gulvet kan klare en nyttelast på 800 kg/m. Wirer Af konstruktionsmæssige årsager er det ikke muligt at rigge i loftet. Der kan dog i begrænset omfang ansøges om mulighed for opsætning af letvægtsbannere. Loft og facader El og netværk trækkes dels langs facader og gavle dels fra loftet og ned til standene. VVS og afløb Leveres i yderst begrænset omfang og kun i henhold til tilbud. Det er ikke muligt at sprinkle stande i 2 etager i denne hal, hvorfor man ikke kan forvente godkendelse af sådanne stande. Særlige forhold Udstillingsstande med stor brandbelastning kræver særskilt godkendelse. Kørsel i området er ikke tilladt Luft Hallen har aircondition. Accessing the hall Please refer to the floor plan where access points are indicated. The height of the floor is increase with approx. 30 cm. Access via ramp at gate number C5-3. Ceiling heights Measured from the floor to the lower edge of the lighting, the ceiling height is 635 cm. The ceiling height is 635 cm below the grating construction. The height is reduced locally by the luminaires, which are attached to the underside of the grating. The grating construction has a horizontal module measurement of 5.0 x 5.0 m. Within 6 m. from the facade, the maximum building height is 2.5 m. For the rest of the hall, all workmanship in a height above 3 mtr, shall be carried out in non-flammable material, to be individually approved by the Danish Fire Department. General lighting Luminaires. mounted with 3 x 58 Watt low energy lighting, evenly distributed throughout the hall ceiling, provide the general lighting. Floor The floor is brown rough cast plywood. The floor can carry a net load of 800 kg/m Wirer For construction reason rigging is not possible from the ceiling. You can apply for a permission to hang up low weight banners. Ceiling and facades Networking cabling will be supplied along the facades and from the ceiling. Plumbing and drainage Can only be supplied in accordance with quotation. It is not possible to sprinkle two storey stands in this hall, whereas you cannot expect approval of this kind of stands. Special conditions Use of flammable exhibition items will require an individual approval. Driving is not permitted in the area. Air The hall has air conditioning. Hal C5 Hall C5 3 x 3mtr modul Søjle Brandskab, Slangevinder Må ikke tildækkes IT-skab, L60xH70xD45cm Må ikke tildækkes Hallens frihøjde Luftventilation 3x3mtr modular grid Pillar (concrete) Fire hose, drum Must not be concealed IT-cabinet L60xH70xD45cm Must not be concealed Ceiling height Ceiling ventilation

20 20 Hal-C5 Hall-C5 3,5m Standhøjder Stand height 4,2m W 4,45m H 3,90m 6,3-6,7m W 1,7m H 2,2m 3,0m 2,5m Snit 1 Section 1 Port / Gate C5-3 Port / Gate C Snit 2 13 Ø Standhøjder Stand height Æ Hal-B6 Hall-B6 Section 1 Port / Gate C5-1 Port / Gate C5-2 Port / Gate C5-14 Port / Gate C5-15 H 3,90m W 4,45m H 3,85m W 4,45m C5 Port / Gate C5-6 Port / Gate C5-7 Port / Gate C5-8 Port / Gate C5-9 Z Y X V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A Snit 1 3,0m W 1,7m H 2,2m W 2 x 1,7m H 2,2m 3,0m 2,50m 3,5m Centerhal Centerhall Hal-C3 Hall-C3 Port / Gate C5-13 Port / Gate C5-12 Port / Gate C5-11 Port / Gate C5-10 Hal-C4 Hall-C4 Section 2 Snit 2 Section 2 10 mtr 1:500

21 21 Hal E / Centerhallen sådan ser den ud Hall E / Center Hall a brief description Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte porte, der giver adgang til hallen. Hallens frihøjde Hallens frihøjde, målt fra gulv til underkant af rig messelampe er 9,30 m. Se side Belysning Hallen er udstyret med permanent rigkonstruktion og messelamper. Løsningen kan tilkøbes jævnfør tilbud. Til den generelle hal belysning hænger der lysarmaturer (3x58 W). Bemærk venligst, at på bestemte tidspunkter på året, kan sollys igennem glastaget, være til gene ved brug af pc, video, osv. Gulv Installation af el, WS og netværk med videre sker via kanaler i hal- lens betongulv. Kanalerne ligger i hallens længderetning med en indbyrdes afstand på 15 m. Gulvet kan klare følgende belastninger: Hjultryk (tvillingehjul) Enkeltkraft fordelt på 15x15 cm Nyttelast* kg/m² kg kg/m² * Vægten af en lastbils last ud over lastbilens egen vægt. Søjler Hallens betonsøjler er 40x40 cm eller 40x80 cm. Luft Hallen har aircondition. Accessing Center Hall Please refer to the floor plan where access points are indicated. Ceiling height The ceiling height measured from the floor to the lower edge of the lighting truss is 9,30 m. Please see page General lighting The hall is equipped with permanent lighting truss. The solution is offered according to quote. General hall light fittings (3x58 W). Please note that at certain times of the year, sunlight from the glass roof can cause inconvenience with reflected light when using pc's, videos etc. Floor & services Power supplies, network and telephone cables as well as plumbing and compressed air will, where possible, be supplied via the sub-floor service ducts let into the Centre Hall's concrete floor. These run from north to south at cm intervals throughout the length of the hall. The floor can carry the following loads: Wheel loads (twin wheels) Single-point loads per 15x15 cm Net loads* * (load minus weight of truck) 5,500 kg per sq.m. 4,000 kg 4,000 kg per sq.m. Pillars A limited number of free-standing concrete pillars are to be found in the northern end of the hall. These measure 40x40 cm or 40x80 cm. Air The hall has air conditioning. Hal E (Centerhal) 3x3 m modul Søjle 40x80 cm Søjle 40x40 cm Brandskab, L75xB25xH85 cm, må ikke tildækkes Gulvkanaler med installationer Foldevæg Ingen standopbygning Lysrig med spot Hall E (Center Hall) 3x3 m modular grid Pillar (concrete) 40x80 cm Pillar (concrete) 40x40 cm Fire hose, cabinet L75xW25xH85 cm must not be concealed Sub-floor service ducts Folding Wall No Build-up Lighting truss with spot

22 22 Hal E / Centerhal Hall E / Center Hall Restaurant Treehouse 1. sal / 1 st Floor Snit 1 Section 1 3,55m 12,80m 16,20m 9,30m 21,80m 25,20m 3,75m N M L K Buffét Bel Port / Gate E2-1 J I Snit 1 H 10 m 1:500 G F E D C B A Foodgrab

23 23 9,30 15,80m 19,20 m 12,80m 16,20m 9,30m 11,30m 13,20m 27,0 m Port / Gate E 3-2 Section 1

24 24 Hal H / Østhallen sådan ser den ud Hall H / East Hall a brief description Adgang til hallen På tegningen kan du se numrene for de enkelte porte, der giver adgang til hallen. Hallens frihøjde Hallens frihøjde varierer fra 3,90 m til 6,10 m. Se side Belysning I hallens loft hænger der lysrørsarmaturer (3x58W) til den generelle belysning af hallen. Access to hall Please refer to the floorplan where access points are indicated. Ceiling Height Due to the hall s sloping ceiling, the free height varies from 390 cm nearest the pillars to 610 cm along the central axis (north/south) of each hall section. Please see page Lighting Fluorescent light fittings, evenly distributed throughout the hall ceiling provide the general lighting. Gulv Gulvet er gråmalet beton. Gulvet kan klare følgende belastninger: Hjultryk (tvillingehjul) Enkeltkraft fordelt på 15x15 cm Nyttelast* kg/m² kg kg/m² *Vægten af en lastbils last ud over lastbilens egen vægt. Floor The floor is concrete, painted light grey. The floor can carry the following loads: Wheel loads (twin wheels) Single-point loads per 15x15 cm Net loads* *(load minus weight of truck) 5,500 kg per sq.m. 4,000 kg 4,000 kg per sq.m. Loft Installation af el, VVS og netværk med videre sker fra loftet. Wirer De fleste steder i hallen kan vi montere wirer med en vægt fra 0-75 kg. Wirer med en vægt over 75 kg kan kun monteres direkte i spærene. Søjler Hallens gråmalede træsøjler er 14x90 cm eller 14x60 cm. På nogle af søjlerne er afløbsrør fastmonteret. Målene fra midt søjle til midt søjle er 4,5 m (på langs i hallen). Luft Hallen har ventilation/opvarmning. Ceiling Power supplies, network and telephone cables as well as plumbing and compressed air will be run into your stand via the hall ceiling. Drop wires Most places in the hall we can mount drop wires with a weight of up to 75 kg. Drop wires exceeding 75 kg must be mounted directly into the rafters. Pillars The free-standing, grey painted, wooden pillars measure 14x60 cm and are running north/south at intervals of 4.5 m. Pillars built into the outer walls measure 14x90 cm. Downpipes are installed on some pillars. Air The hall has ventilation/heating. Hal H (Østhal) 3x3 m modul Søjle 14x90 cm eller 14x60 cm Brandskab, L75xB25xH85 cm, må ikke tildækkes Slangevinder, må ikke tildækkes Vindkryds Ingen standopbygning Ventilation Hall H (East Hall) 3x3 m modular grid Pillar (timber) 14x90 cm or 14x60 cm Fire hose, cabinet L75xW25xH85 cm must not be concealed Fire hose, drum must not be concealed Wind brace No Build-up Air conditioning

25 25 Hal H / Østhal Hall H / East Hall Port / Gate H5-1 Port / Gate H Indgang Øst EAST Entrance 10 m 1:500 Port / Gate H1-1 Port / Gate H1-2 Port / Gate H1

26 26 Snit 1 Port / Gate H5-3 Port / Gate H5-4 Port / Gate H te H HM4 HM5 HM6 Section x90 14x90 14x60 14x60 14x90 14x90 14x x36 14x36 14x36 14x36 BB AA Å Ø Æ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A Port / Gate H4-1 Port / Gate H2-2 Port / Gate H2-1 Port / Gate H1-4 Snit 1 Section 1 4,75 m 2,82 m 4,50 m 3,90 m 4,20 m 3,90 m 2,80 m

27 27 UDSTILLERVILKÅR Følgende udstillervilkår beder vi dig læse igennem og overholde i forbindelse med din kontrakt med os. Har du spørgsmål til punkterne, må du endelig vende tilbage til os. Vi ser frem til samarbejdet! Fakturering Bella Center Copenhagen fakturerer bestilte serviceydelser & leverancer til standopbygning, standindretning, servering m.m. forud for arrangementet. Vær opmærksom på, at betaling skal ske før arrangementets start. Husk, at du som udstiller er ansvarlig for betalingen uanset om leverancerne er bestilt af dig eller din leverandør. Priserne gælder arrangementsperioden (max 5 dage og er ex. 25% moms). Vi beder alle vore kunder om at oplyse VAT/CVRnummer. Et virksomhedsregistreringsnummer kan også bruges, hvis din virksomhed ikke har et CVR/VATnummer. Denne information skal oplyses ved ordreaflægæggelse Du kan ændre din ordre efter fakturaen er udstedt mod et tillæg på kr. 250,- pr. faktura Leverancer Leverancer bestilt, før deadline, via Bella Center Copenhagen er klar til 1. opbygningsdag. Vore leverandører er tilgængelige i hele arrangementsperioden, såfremt der er yderligere ønsker. Indsender du en bestilling efter deadline, kan der pålægges en ekstraomkostning (se StandInfo). Vær derfor ude i god tid med bestilling, da vi ikke kan garantere, at ordrer modtaget efter deadline kan udføres. Vores deadline er oftest 4 uger før arrangementet for at sikre, at vi kan levere alle ydelserne til tiden og til den aftalte pris. Husk også at være i god tid, hvis du vil annullere en ordre. En ordre er bindende 21 dage før arran-gementet. Skal dine leverancer placeres et specielt sted, beder vi dig angive dette på detailtegningen sammen med ordren. Møbler placeres altid vilkårligt på standen. Forsikring / Ansvar Beskyt dig selv mod tyveri og ulykker! Vi anbefaler, at tegne forsikring for dine egne ejendele, da disse ikke vil være dækket af en Bella Center Copenhagen forsikring. Bella Center Copenhagen har ikke ansvar for dine ejendele (private el. firma) ej heller ved simpelt tyveri. Du kan tegne en forsikring via Bella Center Copenhagen s partner Codan, se yderligere info på udstillerportalen. Standopbygning Har du spørgsmål eller brug for hjælp til din standopbygning? Kontakt os endelig, så vi kan finde en løsning. - Vi håber, at du vil hjælpe os med at bevare gulv, standvægge, skiltning og andet standmateriel bedst muligt. Derfor er det ikke tilladt hverken at skrue, lime, male eller på anden måde beskadige vores bygning og inventar. Skulle du mod forventning være uheldig og beskadige vores interiør/bygningsdel, er vi nødsaget til at fakturere dig for dette. - Rigning af wirer, montering/demontering af Bella Center Copenhagens vægge, friser, spots etc. skal udføres af Bella Center Copenhagens personale. Min. 2 wirer skal bestilles til opsætning af banner, skilte eller lignende af sikkerhedsmæssige årsager. Dynamisk belastning af wirer er sikkerhedsfarligt, så skal du løfte udstyr, skal taljepunkter eller kædetaljer benyttes. Bella Center Copenhagen skal udføre taljepunktet men egen kædetalje kan monteres heri. - Vi arbejder som udgangspunkt med standopbygning og skiltehøjde på maks. 2,5 m i højden (se StandInfo med arrangementsspecifikke retningslinier). Har du andre ønsker, er du velkommen til at kontakte os for at drøfte muligheder. Bemærk dog, at standopbygning over 2,5 m. altid udføres med ren hvid bagside mod nabostandene. Bagsiden kan derfor ikke forsynes med tekst eller logo. - Har du behov for at bruge klæbemateriale på Bella Center Copenhagens standvægge, gulve eller skiltefriser, skal du bruge tape af mærket DuploColl 43102, Tesa tape 4964 eller TESA Power-Strips, disse kan nemt fjernes uden at efterlade mærker/lim-rester. Begge mærker forhandles hos os ligesom ophængningskroge til lettere udstyr som fx plakatrammer. Vær opmærksom på, at såfremt klæbemateriale efterlades på standflader, gulve etc. så vil du blive faktureret for afrensningen. - Hvis du efterlader standmaterialer og dine egne tæpper på standen, miljøsorterer vi dette og sørger for, at det bliver bortkørt. Dette vil være en meromkostning for dig. - Håndværkerne, der maler din stand, skal bruge de opstillede skyllekar til rensning af pensler etc. Husk også at afdække gulvet, så tæpper og gulve ikke bliver skadet af maling og lignende. - Har du en søjle på din stand, må du gerne dekorere den del, der indgår på standarealet. - Hvis du har et opholds-, møde eller konferencerum, skal der etableres 2 modsat stående døre. Vigtigt! Læs afsnittet Brand her vil du få yderligere rådgivning i forhold til myndighedskrav!

28 28 Specialopbyggede stande Overdækkede stande Da alle haller har et sprinklersystem i tilfælde af brand, kan du kun overdække din stand med brandimprægneret og vandgennemtrængeligt stout eller ostelærred. Du kan evt. også udføre loft med faste materialer eller som kassette/lamelloft jævnt fordelt dog højst dækkende 40% af det overdækkede areal. Alle stande, der bygges i to etager, skal sprinkles det gælder også vandtætte lofter, lukkede rum samt biler, containere og andet, som ikke indgår i dit salgssortiment men kun er dekorationsenhed. Egentlige salgsemner kan der dispenseres for, hvis de ikke overstiger 9 m 2. Sprinklingen kan udføres af Bella Center Copenhagen, og vi fremsender gerne et uforpligtende tilbud. Tilslutningen til sprinkler-hovedrør skal altid udføres af Bella Center Copenhagen den resterende del af sprinklingen kan du selv vælge, om Bella Center Copenhagen eller en anden autoriseret installatør (i henhold til SKAFOR s regler) skal udføre. Etagestand, høje podier eller konstruktioner med tungt gods Vil du gerne bygge en stand i 2-etagers højde eller have høje podier på dit standområde, skal det godkendes af bygningsmyndighederne. Det samme gælder konstruktioner med tungt gods. Du skal søge gennem Bella Center Copenhagen (ansøgning med tekniske tegninger og evt. billedmateriale). Materialet sendes samlet og senest inden deadline, som normalt er 4 uger før arrangementet (se StandInfo). Vær opmærksom på, at 2 etagers stande altid skal have 2 trappeudgange. Specialopbyggede stande Har du særlige ønsker til, hvordan din stand skal opbygges? Kontakt os så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst imødekommer dine behov og samtidig tager hensyn til regelsættet for standopbygning. Vareforsendelse Hvis du skal have sendt pakker og gods til Bella Center Copenhagen, så er der følgende muligheder: Pakker & gods ankommet før opbygningsperioden: Da vores lagerkapacitet er begrænset, skal du være opmærksom på, at vores speditør DSV modtager og opbevarer din pakke/dit gods og leverer den direkte til dig på standen, når du er ankommet. Denne ydelse faktureres du for. Pakker & gods ankommet under opbygningsperioden: Her skal du sikre, at kurér har korrekt messenavn, firmanavn, telefonnummer og standnummer samt, at du er tilstede på standen ved levering for kvittering for modtagelsen. Er du ikke tilstede, henvises kurér til DSV, som modtager og opbevarer din pakke/dit gods og leverer den direkte til dig på standen. Denne ydelse faktureres du for. Pakker ankommet under arrangementet: Småpakker & breve sendt med Post Danmark modtages i Bella Center Copenhagen (adresse: Center Boulevard 5, 2300 København S.), og vi sørger for levering direkte på standen. Husk at notere messenavn, firmanavn, telefonnummer og standnummer på pakken. Pakker & gods sendt med kurér afleveres direkte på standen af kurérfirmaet, hvor du så kvitterer for modtagelsen. For oplysninger omkring yderligere transport, logistikydelser, leveringsadresse og priser kan du kontakte DSV på Godt naboskab Hold øje med, at dit opbygnings- og udstillingsmaterialeholder sig indenfor standardarealet under udstillingen af hensyn til rengøring, flugtveje etc. Undgå lys, lyd, lugt eller andet, der kan genere dine naboer. Det gælder også uddeling af varer/mad, de kræver ekstra rengøring i gangarealerne. Skal du afspille musik/film, så husk at informere naboerne, om hvilke lyddemonstrationer du vil foretage samt hvornår og hvor længe. Hunde, katte og andre husdyr må ikke medtages i Bella Center Copenhagen med mindre andet er angivet. Arbejdstilsynet Alle der arbejder i Bella Center Copenhagen skal overholde Arbejdstilsynets regler, som er omtalt på (tlf.: ).

29 29 Strøm og el-installationer Strøm Strømmen i Bella Center Copenhagens haller afbrydes om natten. Har du brug for døgnstrøm, beder vi dig derfor bestille det. Døgnstrømmen er tilsluttet fra første indrykningsdag til og med dagen efter udstillingens lukning kl Har du brug for forlænget strømtilslutning, finder vi også ud af det. Installationer Tjek om dine el-installationer er opsat i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bestem-melser for installationer på udstillinger og stande. Se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (afsnit 6, nærmere beskrevet i kapitel 711). Dette skal overholdes for, at vi kan forsyne din stand med el. - Vær opmærksom på ikke at placere noget foran de opsatte eltavler, da Bella Center Copenhagens personale skal have adgang til disse. Spørg endelig hvis du er i tvivl. Food & Beverage Food & Beverage-afdelingen hos Bella Center Copenhagen har eneret på at servere mad og drikkevarer i udstillingsområdet, og som udstiller må du derfor ikke sælge mad- eller drikkevarer på din stand. Vil du uddele smagsprøver på din stand, beder vi dig indgå en aftale med Bella Center Copenhagens F&B-afdeling på forhånd via denne Denne politik skyldes, at Bella Center Copenhagens F&B er ansvarlig for, at de danske myndigheders love og regler om miljø og hygiejne bliver overholdt. Kontakter du Bella Center Copenhagens F&B på forhånd, kan vi godkende din virksomhed i forhold til kravspecifikationerne, så regler for opbevaring og servering af fødevarer bliver overholdt. Din virksomhed vil efter godkendelse også høre under F&B s spritusbevilling. På fødevaremesser må du gerne uddele smagsprøver på dine egne produkter, så længe du overholder kravene til hygiejne og bortskaffelse af affald. Er maden produceret på forhånd skal 3 timers reglen om opbevaring uden køl overholdes (når maden tages fra køl skal det kasseres efter 3 timer). Skal der produceres mad på standen skal der være rindende koldt/varmt vand og håndvask, og der skal være kølefaciliteter til at opbevare råvarerne. Trådløse netværk Vil du gerne opstille dit eget trådløse netværk på standen, skal det godkendes hos Bella Center Copenhagen IT. IT-forbindelser leveret af Bella Center Copenhagen må ikke deles med en tredjepart. Hvis du skal lave mad på din stand med kogeplader og gasblus, skal du sørge for at der er en 6kg CO2-slukker samt brandtæppe. Er du i tvivl om reglerne så kontakt os blot på ovennævnte adresse. Kørsel til standen, aflæsning og parkering I op- og nedbrydningsperioden kan kørsel til standen finde sted på de oplyste tidspunkter i StandInfo. Husk arbejdskort eller anden legitimation til portvagten. Efter aflæsning skal du parkere i de afmærkede parkeringsbåse eller forlade området helt. Har du brug for at parkere en trailer eller lastbil indenfor hegnet, så aftal dette med os på forhånd. Den sidste opbygningsdag skal al aflæsning foregå udendørs, da der ikke må være biler i hallerne på dette sene tidspunkt. Ved nedbrydning må indkørsel af vare- og transportvogne til hallerne først foretages ca. 1 time efter, at udstillingen er lukket. Hvis du har store og tunge enheder til din stand, skal du venligst aftale det med os inden messen. Herved kan vi eventuelt køre dine enheder ind før opbygningen starter. Forsøg at holde gangarealerne fri, så andre kan komme forbi. Du skal selv sørge for aflæsning og transport til standen, men du kan forud rekvirere truckassistance hos DSV. Her kan du også få opbevaret tomme papkasser etc. under arrangementet, så dette ikke er i vejen for dig. Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at tomgods, der er placeret i gangarealerne, fjernes af DSV den sidste opbygningsdag ved lukketid, så gangarealerne kan blive rengjort. Dette vil DSV fakturere dig for. Vi fjerner ikke tomgods fra din stand med mindre dette er aftalt på forhånd.

30 30 Musik, lyd og film Vil du gerne spille musik på standen, skal du huske at melde dette det til Koda og Gramex. Se eller for at læse mere om reglerne. Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for dette. Vil du gerne afspille film eller dele af film, skal du være opmærksom på, at dette ligeledes kræver tilladelse fra rettighedshaverne. Læs mere hos Motion Picture Licensing Company på Skal du have en mixerpult på din stand, skal du opstille en håndildslukker (CO2-slukker).

31 31 Brand Beredskabsloven 71 siger: Med bøde straffes den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller undlader at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed, og den, der som ejer eller bruger af elektriske anlæg eller andre lys-, varme-, kraft- eller maskinanlæg, som kan fremkalde eller befordre brand, benytter sådanne anlæg eller lader dem benytte, uanset at de ikke er i forsvarlig stand. Det er derfor ekstremt vigtigt, at du tjekker følgende punkter og sikrer dig, at din stand lever op til følgende: Kaffemaskiner, elkedler, kopimaskiner/printere, køleskabe og andre apparater i bagrum kræver at du opsætter en CO2-kulsyre håndslukker, som placeres synligt og tilgængeligt. Bioethanolpejse skal installeres efter leverandørens anvisninger og sikkerhedsbestemmelser. Inden for messens åbningstid må der ikke foretages nogen form for omhældning. Der må ikke forefindes reservelager for væsker på standen og pejsens brandkammer skal overdækkes ved lukketid, såfremt der stadig er væske tilbage. På standen skal forefindes egnet slukningsmateriel. Beholdere med eksplosive og brandfarlige væsker er ikke tilladt inden døre med mindre dette er aftalt med os Levende lys er stemningsfyldt men også risikabelt. Derfor er det afgørende, at lysene ikke kan vælte og er placeret i sikre stager på ikke-brandbart underlag. Lysene må ikke være i nærheden af tekstiler, og de må ikke kunne dryppe. Hvis de udgør en sikkerhedsrisiko, kan Bella Center Copenhagen kræve lysene slukket. Alle brandtekniske installationer som fx nødudgange, brandslanger, brandskabe, brandtryk og brandalarmer må ikke være skjult, tildækket eller beklædt. Tom brændbar emballage og oplag skal kontinuerligt fjernes fra hallen. Materialebrug: Undgå at bruge papir, pap, plastprodukter, kunstige blomster/dekorationer/planter m.m, som er let antændelige, eksplosive, smelter, drypper eller som ved brand udvikler giftige luftarter eller store mængder røg. Alle dekorationsmaterialer skal derfor jævnfør Driftsmæssige Forskrifter 14.6/14.7 være sikret som klasse B. Visse ting kan dog imprægneres eks. kunstige blomster. Generelt må materialer ikke være mere brandbare end træ. Hvis du skal have trægulv på din stand, så vær opmærksom på, at det ikke må lægges som riste med mellemrum eller underliggende hulrum. Gulvtæpper skal have én af følgende godkendelser: Klasse G gulvbelægning efter DS ifølge Bygningsreglementet 95, kap , stk. 5 Gulvbelægning klasse Dfl s1 klassificeres efter EN Fire classification of construction products and building elements. NT Fire 007 (Skandinavisk godkendelse) Trykflasker: Har du brug for trykflasker, flaskegas (F-gas) eller andre typer trykflasker, fx ilt, brint, helium skal vi vide det senest 4 uger før arrangementsstart. I tilfælde af brand i Bella Center Copenhagen, skal vi kunne udlevere Københavns Brandvæsen en komplet oversigt over, hvor der findes trykflasker i huset. Har du trykflasker (F-gas) på standen, kræver det samtidig en 6 kg pulverslukker. Opstilling af trykflasker (F-gas anlæg) skal ske efter Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for gasser, ligesom F-gas installationerne skal være i overensstemmelse med gasreglementet. Derudover skal særligt farlige trykflasker ud af hallen efter lukketid og opbevares efter vores anvisning. I åbningstiden skal standen kunne iværksætte evakuering af disse flasker ved evakueringsforhold. Denne plan koordineres i dialog med vores Risk Management enhed, når vi modtager meldinger om opbevaring og brug af trykflasker

32 32 Brand Køretøjer Hvis du gerne vil have en bil på din stand som dekoration, skal du ansøge gennem Bella Center Copenhagen i form af en tegning og beskrivelse inden deadline, som normalt er 4 uger før arrangementet (se StandInfo). Her følger retningslinier: For benzin-/dieseldrevne køretøjer: Tanken må maks. indeholde 5 l. brændstof Dækslet skal være aflåst Akkumulatoren skal være afkoblet Nøglerne skal afleveres til Bella Center Copenhagens sikkerhedsvagt natten over. De vil være til stede i hallerne eller kan kontaktes på tlf For elbiler: Du skal kunne fremvise dokumentation til brug for godkendelse af følgende forhold: Fabriksfremstillede el-biler skal være forsynet med en mekanisk kabeldeaktiveret parkeringsbremse Gearkassen skal låses mekanisk af en pal af stål, der er i indgreb med gearkassen Nøglen skal være fjernet fra tændingssystemet Håndbremsen skal være aktiveret Vi kan desværre ikke tillade brintbiler på standen. Gasbiler kan accepteres på de sædvanlige betingelser, der gælder for benzin- og dieseldrevne biler. Gastanken skal blot gøres trykløs.

33 33 EXHIBITOR TERMS AND CONDITIONS Please read the following exhibitor terms and conditions in connection with your contract with Bella Center Copenhagen. If you have any questions, please do not hesitate to get in touch. We look forward to working together! Invoicing Bella Center Copenhagen invoices services and supplies which have been ordered for stand build-up, stand furnishing, serving etc. prior to the event. Please note that payment must be made before the start of the event. Remember that, as an exhibitor, you are responsible for payment regardless of whether the deliveries have been ordered by you or your supplier. Prices cover the duration of the event (max. five days and are exclusive of 25% VAT). We ask all our customers to provide a VAT/central business register (CVR) number. A company registration number can also be used if your company does not have a VAT/CVR no. This information must be submitted when placing an order. Orders may be revised after the invoice has been issued against a surcharge of DKK 250 per invoice. Deliveries Deliveries which have been ordered prior to the deadline via Bella Center Copenhagen will be ready for the first stand build-up day. Our suppliers are available throughout the entire duration of the event if you have any additional requirements. If you place an order after the deadline, it may be necessary to pay a surcharge (see StandInfo). Therefore, it is a good idea to place orders in good time as we cannot guarantee that orders received after deadline can be processed. Our deadline is usually four weeks before the event to ensure that we can provide all the services on time and at the agreed price. Also, if you want to cancel an order, remember to do so in good time. An order becomes binding 21 days before the event. If your deliveries need to be made to a particular place, this should be shown on a detailed drawing submitted with the order. Furniture is always placed arbitrarily on the stand. Insurance/ liability Protect yourself against theft and accidents! We recommend that you take out the necessary insurance coverage for your own property, as this will not be covered by Bella Center Copenhagen s insurance. Bella Center Copenhagen cannot be held liable for exhibitors property (private or company property), even in the case of simple theft. You can take out insurance through Bella Center Copenhagen s partner Codan; for more information, see the exhibitor portal. Stand build-up Do you have questions about or need help with stand build-up? - Please contact us so that we can find a solution. - We hope that you will do everything you can to help us look after the floors, stand walls, signage and other stand material. It is therefore not permitted to screw, glue, paint or in any other way cause damage to Bella Center s buildings or equipment. If you unexpectedly damage our interiors/building components, we will be obliged to invoice you accordingly. - Only Bella Center Copenhagen s staff is permitted to affix wires, mount/dismount Bella Center Copenhagen s walls, fascia boards, spots etc. For safety reasons, at least two wires must be ordered for setting up banners, signs or similar. For safety reasons, it is forbidden to load the wires, so if you need to lift equipment, you should use chain blocks in rigging points. Bella Center Copenhagen must establish the rigging point, but you can use it to mount your own chain block. - When working with stand build-up and signage, the working maximum height is 2.5 m (See StandInfo with event-specific guidelines). If you have other wishes, you are welcome to contact us to discuss the various options. However, please note that if a stand is built up higher than 2.5 m, it must always have a neutral white surface facing any neighbouring stands. - If you need to use sticking material on Bella Center Copenhagen s stand walls, floors or fascia boards, you must use DuploColl 43102, Tesa tape 4964 or TESA Power-Strips, as these can be removed easily without leaving marks/glue residue. All three tapes as well as wall hooks for lightweight items such as poster frames can be purchased on site. Please note that if you fail to remove sticking material residues from stand surfaces, floors etc. on departure, you will be invoiced for cleaning. - If you fail to remove stand materials and your own carpets from the stand, we will ensure that they are removed and environmentally sorted. You will be invoiced for this service. - Tradesmen who paint your stand must use the rinse basins provided for cleaning brushes etc. Also, remember to lay protective covering on the floor, so that carpets and floors are not damaged by paint etc. - If you have a pillar on your stand, you may decorate the part which is inside the stand area. - If you have a general room or a meeting or conference room, it is necessary to establish two exit doors at opposite ends. Important! Read the Fire section it contains further information in relation to the official requirements!

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER UDSTILLERVILKÅR Følgende udstillervilkår beder vi dig læse igennem og overholde i forbindelse med din kontrakt med os. Har du spørgsmål til punkterne, må du endelig vende tilbage til os. Vi ser frem til

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO TEKNISK INFO TECHNICAL INFO 2 METRO GROUND FLOOR ENTRANCE EAST HALL H HB3 HB4 B0-1 HALL B ENTRANCE B0 B0 FOYER HALL C5 FOYER B0-2 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 A2 A3 CENTER HALL E E-NORTH E-SOUTH CONGRESS HALL

Læs mere

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER UDSTILLERVILKÅR Følgende udstillervilkår beder vi dig læse igennem.har du spørgsmål til punkterne, må du endelig vende tilbage til os. Vi ser frem til samarbejdet! FAKTURERING Comwell Conference Center

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 2 3 1 2 METRO

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

Teknisk Info. Technical Info Bella Center Copenhagen Scandinavian Shoe Centre HB3. Fashion Mart HB4 B0 B1

Teknisk Info. Technical Info Bella Center Copenhagen Scandinavian Shoe Centre HB3. Fashion Mart HB4 B0 B1 Bella Center Copenhagen www.bellacenter.dk Bella Center Teknisk Info Technical Info 2010 Scandinavian Shoe Centre 10.900m 2 HB3 Fashion Mart HB4 B0 B1 B2 Hal B Hall B B3 ngreshal gress Hall A3 B4 Centerhal

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Fagfestival

Danske Fysioterapeuters Fagfestival Danske Fysioterapeuters Fagfestival 2012 22. 24. marts 2012 Odense Congress Center Udstillingsbetingelser Herlev Ringvej 2 C 2730 Herlev Telefon: 4492 4492 Fax: 4492 5050 Mail: exhibition@discongress.com

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 AUGUST 2013 Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 Opbygning Onsdag den 28. august, kl. 08.00 22.00 Nedtagning Fredag den 30. august, kl. 16.00 22.00

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Dear Exhibitor, This Exhibitor Services Manual contains important information and is designed to assist you in preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Musikhuset Aarhus Scene/stage

Musikhuset Aarhus Scene/stage Store Sal: Large Stage: Scene dimensioner: (512m 2 /forscenen 98m 2 ) Scenegulv over publikumsgulv Trappe ned i begge sider af scenen 25 m 18 m Forscenen 6,5m Proscenium åbning min./max. 10-18m Proscenium

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

BELLA CENTER COPENHAGEN

BELLA CENTER COPENHAGEN BELLA CENTER COPENHAGEN KAPACITETSOVERSIGT 2013/KONGRES & EVENTS Skandinaviens største kongres- og udstillingscenter > Bella Center Copenhagen / Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen METRO 5 P P HOTEL BELLA

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Procesdure under opsætning og nedtagning af stande

Procesdure under opsætning og nedtagning af stande Procesdure under opsætning og nedtagning af stande Ind- & udrykningstider Generelle indrykningstider: Tirsdag, den 24. oktober kl. 08.00-19.00 Generelle udrykningstider: Torsdag, den 26. oktober kl. 15.00

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Praktiske messeinformationer

Praktiske messeinformationer Praktiske messeinformationer Messe: Copenhagen Skills 2015 Standnr.: H-35A Dato: 22. oktober 2015 kl. 8.30 15.00 og 16 20 (forældre og unge) 23. oktober 2015 kl. 8.30 15 24. oktober 2015 kl. 10-14 Reserveret

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape.

NONUFORM. Content. Nonuform. Where new ideas take shape. NONUFORM Nonuform is the place for products where technology and design go hand in hand cutting edge products that combine design, function and respect for the environment. Working in aluminium allows

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer 1-4. Adgangskort: Se under hhv.»invitationer«,»parkering«og»udstillerkort«på de følgende sider. Aflæsning:

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Leje af pakkeløsning / Rent of ready to go package. Samlet pakke med / Complete package with. 2 klapstole / folding chairs 1 cafébord / café table

Leje af pakkeløsning / Rent of ready to go package. Samlet pakke med / Complete package with. 2 klapstole / folding chairs 1 cafébord / café table Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere