Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yleinen Insinööritoimisto. YIT er altid i nærheden. At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT"

Transkript

1 Yleinen Insinööritoimisto At udtale vores finske navn er også en del af det at være YIT YIT er altid i nærheden Det er YIT s mission at være excellente i service. Det kræver en effektiv og velfungerende serviceorganisation med en bred baggrundsviden, men også muligheden for at løse højt specialiserede opgaver, når vores kunder har behov for det. Vi udfører service, vedligehold og reparation af dine tekniske installationer, som f.eks. el-, køle- og alarminstallationer. Derudover tilbyder vi energioptimering, rådgivning/projektering og vagt- og serviceordninger. Dit servicecenter i nærheden giver dig kontakt til talrige tekniske kompetencer og en stab af professionelle servicemedarbejdere. Med 14 servicecentre, 200 servicebiler og mere end servicemedarbejdere landet over er vi altid i nærheden. Det betyder en meget kort responstid og kendskab til dig og din virksomhed. Vores lokale tilstedeværelse betyder også, at vi allerede har et godt samarbejde med andre virksomheder i området. YIT s størrelse og mange tekniske kompetencer betyder, at vi til enhver tid kan mønstre den nødvendige indsats til løsning af en given opgave. Ved at løfte i flok kan vi hurtigt og effektivt løse opgaven. Vores 14 servicecentre i Danmark garanterer hurtig service, og med vores mangeårige erfaring er vi i stand til at løse opgaver i alle størrelser.

2 Vi er med hele vejen fra idéfasen, under projektering og opførelse, samt i hele driftsperioden. El- og datainstallationer Automation Bygningsservice Telecom Facility Management Højspænding Marine Offshore. Sikringsanlæg, adgangskontrol, overvågning m.m. Ventilation, klimateknologi, køl og vvs YIT Servicecentre Sjælsø Allé Allerød Tlf Kløvervej Billund Tlf Edwin Rahrs Vej Brabrand Tlf Mådevej Esbjerg Tlf Albuen Kolding Tlf Tagtækkervej Odense M Tlf Messingvej 20 K 8900 Randers Tlf Haslevvej 24 B 4100 Ringsted Tlf Ellegårdvej Sønderborg Tlf Hjulmagervej 17 D 7100 Vejle Tlf Vævervej Viborg Tlf Tarmvej Ålborg Ø Tlf Vejlevej Fredericia Tlf Literbuen Skovlunde Tlf

3 Dit servicecenter for teknik i byggeri og industri Intelligente løsninger døgnet rundt

4 Din lokale servicepartner Langsigtede investeringer kræver overblik Omkostningerne til planlægning og etablering ved byggeri og anlæg er ikke den største post på budgettet set over hele levetiden. Drift og service udgør en meget stor del af de samlede omkostninger i hele anlæggets levetid. Derfor er det vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen tænkes langsigtet og investeres i de mest hensigtsmæssige løsninger. På den måde kan man nemlig reducere både driftsom kostninger og serviceomkostninger drastisk. Her kommer YIT s mangeårige erfaring og helhedstænkning vores kunder til gode. Vi fokuserer på helheden, men holder løbende øje med selv de mindste detaljer, og det er din garanti for det optimale udbytte af din investering. Vi tager ansvaret for, at vores kunder investerer rentabelt og sikrer, at investeringerne opretholder deres værdi. Det kalder vi for optimerede livscyklus-løsninger. End of life Service Management Overdragelse Konstruktion / etablering Med mere end medarbejdere i 8 lande og næsten 100 års erfaring bag sig har YIT alle de nødvendige forudsætninger for at skabe og optimere værdier for dig og din virksomhed. Idé / udbud Detailplanlægning, dokumentation og godkendelse af plan Projektbeskrivelse / projektering Projektgennemgang i dialog med kunden Aftale om samarbejde, tidsforløb, økonomi, juridiske emner, serviceplan osv. Sådan udvikler vi vores kunders forretning YIT er i dag den førende virksomhed inden for tekniske løsninger og service, byggeri og anlæg, samt løsninger til industri og telecom-netværk. Vi giver vores kunder mulighed for at fokusere på egne forretningsområder og kernekompetencer. Så tager vi os af at servicere din virksomhed ved at levere kundetilpassede kvalitetsydelser og ved at være excellente i service i alle arbejdsfaser fra idéudvikling til daglig drift. For at nå dette mål agerer vi konsekvent ud fra vores værdisæt. Det betyder, at du får et solidt og velfungerende samarbejde med en virksomhed, som er på forkant med innovation, viden og teknologi. Vi stræber efter at yde det optimale i alle sammenhænge, fastholde en stærk styring af vores aktiviteter og bevare fokus på vores mål. Endelig lægger vi vægt på at levere skræddersyede løsninger, der nøje opfylder vores kunders behov. YIT giver dig tryghed for det optimale resultat.

5 Total service Bygningsinstallationer og belysning Der er i dag en stadigt stigende anvendelse af tekniske og elektroniske styringssystemer i både nybyggeri og eksisterende bygninger. Systemerne har til formål at skabe funktionalitet og forbedrede arbejds- og opholdsbetingelser for bygningens brugere. YIT er specialister i at designe, installere og vedligeholde alle former for tekniske installationer i bygninger af enhver type og størrelse. Det gælder kalde- og varslingsanlæg, nødstrømsanlæg og ventilation og forskellige former for belysning og lysstyring. Belysning har stor betydning for både arbejdsmiljø, sikkerhed og energiforbrug, og er en vigtig del af en bygnings design og visuelle identitet. Gennem et tæt samarbejde med belysningsleverandører er YIT i stand til at udvikle, designe og implementere individuelle belysningsløsninger til ethvert behov. Kraftinstallationer Ventilations- og køleanlæg Forsyningsanlæg Nødstrømsanlæg (UPS) Design, projektering og installation Sikkerhedslys Kaldeanlæg / porttelefoner AV-installationer Komfort-, proces- og industribelysning Termografering Kommunikation I det moderne informationssamfund stilles der høje krav til data-kommunikation og hastighed på datatransmission. Kommunikationen kan finde sted i virksomheders eller organisationers ITnetværk, både lokalt og mellem forskellige lokationer, men også i bynet eller i større boligbyggerier ser man åbne og lukkede sytemer til kommunikation og datatransmission.. Nye teknologier udvikles løbende, og når de skal implementeres i virksomheder, på arbejdspladser og i byer, stiller det store krav til leverandøren. Derfor bestræber YIT sig på konstant at være på forkant med viden og indsigt; ikke kun i eksisterende systemers løbende udvikling, men også når det gælder nye muligheder for design, installation, service og optimering. Fabriksflytning Når virksomheder opkøber, fusionerer eller flytter opstår behovet for flytning af hele produktions-apparatet eller dele heraf. Fabriksflytninger kan bl.a. bestå af nedtagning og afmontering af maskiner og tekniske installationer, selve transporten, klargøring af ny fabrikshal med installation af el, edb, varme, vand, trykluft, ventilation og kranleverance samt opstilling, indkøring og servicering. For at alt dette skal lykkes inden for en aftalt tidsramme, er det en fordel med en totalleverandør, der med fuldt ansvar kan forestå alle ydelserne til aftalt tid. Netværk fiber, trådløs, kobber Radio-kæde (Fixed wireless access, point to point) Aktivt udstyr YIT udarbejder totalløsninger af fabriksflytninger ved hjælp af koordinering, samarbejde og disciplin mellem de enkelte enheder. Ud over de involverede kompetencer er logistikdelen i opgaven en afgørende faktor, når tidsplanen skal holdes. Telefoni digital IP Netværksanalyse og design

6 Sikring Virksomheder og offentlige enheder er tvunget til at være på forkant med udviklingen for at sikre såvel medarbejdere som enhedernes funktion trods den stigende trussel i vores samfund. Man kan ikke fjerne risikoen for ulykker, brande, indbrud, tyveri, terror og andre trusler, men risikoen kan overvåges, kontrolleres, begrænses, minimeres og ikke mindst kan der varsles, hvis en situation ændrer sig fra risiko til konkret trussel. YIT har stor indsigt i alle former for sikring og sikkerhedssystemer uanset om det drejer sig om enkle og individuelle anlæg til mindre virksomheder eller om kombinationer af flere systemer til de største integrerede anlæg med central overvågning over IP-baseret teknologi. Adgangskontrol (ADK) Brandtætning Automatisk tyverialarm (AIA) Automatisk brandalarmering (ABA) Videoovervågning (ITV) Brandventilation Automatisk branddørslukning (ABDL) Energen brandslukningsanlæg Bygningsautomation Mange bygninger er udstyret med elektriske og elektroniske systemer og komponenter til belysning, opvarmning, aircondition, solafskærmning, ventilation og alarmanlæg m.m. For at skabe den bedst mulige automatisering af bygningen er det nødvendigt at alle funktioner kommunikerer med hinanden og dermed regulerer sig i forhold til f.eks. miljø, teknik og temperatur. Central tilstandskontrol (CTS) Local Operating Network (LON) Opsamling af forbrugsdata Regulering af lys efter behov, indstilling af ventilation og varmesystem på baggrund af temperaturmålinger og CO 2 medfører store indeklimafordele til gavn for arbejdsmiljøet og minimerer samtidig energiforbruget. YIT er autoriserede i de fleste kendte kommunikationssystemer og har opbygget stor erfaring og kendskab til bygningsautomation med løsninger baseret på komponenter fra anerkendte leverandører. EIB IHC BUS Intelligente bygninger YIT s intelligente bygning i Ringsted viser, hvordan intelligente bygningsinstallationer virker i praksis. Bygningen har bl.a. et CTS-anlæg, der styrer varmeog energiforbrug, samt et LK-IHC lysstyringsanlæg. CTS-anlægget gør det muligt at tilpasse og optimere driften med f.eks. dvale-effekt, når der ikke er aktivitet i bygningen. Samtidig beregner systemet, hvornår det skal starte varmen op for at få optimalstart på en fastsat temperatur. En anden fordel er den centrale aflæsning af målere, hvor en centralt placeret computer bearbejder data til et grafisk billede, der skaber overblik og indsigt i ressourceforbrug. Desuden er det muligt at koble systemets alarmer til SMS og telefoner. YIT s bygning er installeret med et LK-IHC lysstyringsanlæg, der inkluderer følere i alle rum med automatisk tænd/ sluk funktion, som kan suppleres med intelligent styring, hvor det optimale lux-niveau opnås ved, at indelysets niveau styres af lyset udefra.

7 Industriinstallationer I den moderne industri stilles store krav til effektivitet, og derfor skal maskiner og udstyr i produktionsvirksomheder fungere upåklageligt time efter time, dag efter dag. Det kræver installationer af høj kvalitet, korrekt dimensionering, sikre netværkstilslutninger og veldesignet infrastruktur. Men selv den bedste løsning kan opleve fejl, for ingen løsning er bedre end den svageste komponent. Derfor er det vigtigt at have effektiv service og backup i tilfælde af problemer. YIT har mange års erfaring i at designe og servicere optimale, lønsomme og fremtidssikrede løsninger. Det holder den danske industri i gang, og en hurtig reaktion og et indgående kendskab til den enkelte virksomheds installationer og anlæg sikrer høj oppetid og hurtig fejludbedring. Transformere Flytning af produktionslinjer Hoved- og fordelingstavler Fasekompensering Klassificerede Installationer (ATEX) CE-mærkning Generatoranlæg Industriautomation For virksomheder ligger der en konstant udfordring i at effektivisere og reducere omkostninger, sikre ensartet kvalitet og udvikle arbejdsmiljøet. Produktionsprocesser skal optimeres, manuelle arbejdsrutiner skal automatiseres, og selv ved mindre produktionsmængder med få gentagne bevægelser kan der nu implementeres automatiseringsløsninger. Mulighederne for overvågning, integration med økonomisystem, sporbarhed og styring medfører også fokus på optimering af produktionsprocesser. YIT er uafhængige af producentleverandører og opererer inden for alle kendte fabrikater. Vi udfører automationsopgaver inden for: Fødevareindustrien, bryggeribranchen, industriel produktion, medicinalindustrien, maskinbygning, el-, vand- og varmeforsyningsanlæg, kemiskog petrokemisk industri og foderfremstilling. Et velfungerende produktionsanlæg er en forudsætning for en tilfredsstillende produktion. YIT leverer alle aspekter af industriautomationsløsninger, lige fra design, engineering, installation og dokumentation til efterfølgende service døgnet rundt. Excellente i service Det er YIT s mission at være Excellente i Service. Excellente i Service betyder for os, at vi arbejder proaktivt, helhedstænkende og innovativt på at opnå den mest intelligente løsning. Den løsning, der giver det bedste resultat og det største afkast i hele investeringens levetid. Det gælder både i forhold til vores kunder og vores partnere fra ideoplæg og design til konstruktion og daglig, sikker drift. Modificering og optimering på procesanlæg Overvågningssystem / sporbarhed Design/projektering/programmering Styretavler Integration med økonomi og administrationssystemer Kommunikation og netværk PLC / CNC / Robotstyring

8 Serviceaftaler Tilsyn, service, vedligehold og drift af dine bygninger og anlæg er vores speciale. Dine sekundære områder er vor primære fokus. Så kan du koncentrere dig om din kernevirksomhed. På baggrund af vores mangeårige erfaring tilbyder vi at rådgive omkring din virksomheds udfordringer inden for rentabel drift og vedligehold af dine investeringer. Når det drejer sig om vedligehold af ejendoms- og anlægsinvesteringer er YIT professionelle. Vi sikrer, at ejendommene ikke forgår og mister deres værdi. Serviceaftaler kan etableres i forskellige omfang: Tilkaldt service reaktion efter skaden er sket YIT Driftsmanagement - omfatter alle niveauer af teknisk outsourcing YIT Serviceaftale sikrer installationernes funktion Døgnvagtordning tilbydes til alle de nævnte modeller YIT Vedligeholdelsesaftale med mulighed for webbaseret logbog mindre administration ved drift og vedligehold Lovpligtig service YIT Servicecentre og projekter Rådgivning og uddannelse YIT Servicecentre varetager alt inden for ombygning, nybygning, renovering og service af tekniske installationer i bygninger og produktionsanlæg. Som lokal servicepartner er YIT altid i nærheden. Det giver store fordele, når din leverandør kender din virksomhed og dens behov. YIT s professionelle bagland, mange kompetencer, referencer og store erfaring sikrer, at vi skaber værdi og optimale løsninger for netop din virksomhed. Projektledelse af alle størrelser entrepriser er en YIT-spidskompetence. Servicecenteret leder selv alle opgaver og entrepriser, og det lokale mandskab er med i alle dele af projektet. Større entrepriser ledes eventuelt af vores fælles entrepriseafdelinger i Fredericia eller Skovlunde. Større teknikentrepriser varetages af afdelingen for teknikentrepriser, hvor YIT har stor erfaring med opgaver inden for teknikområder som f.eks. el, automation, ventilation, sikring og vvs. Det giver store muligheder for synergifordele og rentable løsninger ved design og installation af selve løsningen samt optimeringer på de efterfølgende driftsudgifter. YIT deltager også i den tidlige idéfase før projektering ved ombygning, nybygning og renovering af de tekniske installationer i bygninger og produktionsanlæg. Vi kan med vores erfaring give ideer til optimering af såvel processen i projektet som den endelige løsning. Som designer og installatør på tekniske anlæg og installationer har vi opbygget en stor viden, som vi også formidler via rådgivnings- og kursusaktiviteter. Eksempler på rådgivningsområder er: ATEX klassificering og opgradering i henhold til EU direktivet Miljø rådgivning om og vejledning om miljøbelastningen Projektering gennemførelse af projekteringsfasen i et projekt Energiledelse energioptimering og automatisering Vi udbyder kurser i bl.a.: Lavspændingsarbejde (LAUS) Svagstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 ATEX certificering og klassificering

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE!

VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! FIRMAPROFIL VELKOMMEN TIL DET LINDPRO, DU KENDER OG MEGET MERE! Lindpro har mange års ekspertise inden for el-installationsbranchen men vi er meget andet og mere end en installationsvirksomhed. Vi møder

Læs mere

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING

TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING TELE. IT. SIKRING. EL. VENTILATION. ENERGIOPTIMERING Landets førende teknologipartner der gør det nemt... I over 40 år har vi leveret tekniske løsninger til det danske erhvervsliv, og vores mål har altid

Læs mere

Stolt af at være en del af TS-gruppen!

Stolt af at være en del af TS-gruppen! KONTAKT Profilmagasin med fokus på TS-gruppens kompetencer og værdier Stolt af at være en del af TS-gruppen! Som din lokale el-installatør har vi fokus på dig for at yde den absolut bedste service til

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed

Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed IT-løsninger, IT-support, datanetværk, telefoni, sikring og kommunikation Opbygning, optimering og servicering af IT, datanetværk

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric

Hospitalsdrift der skaber merværdi. Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric Hospitalsdrift der skaber merværdi Driftssikre og lønsomme løsninger fra Schneider Electric Produktivitet - sikkerhed - økonomi Hospitalsløsninger der skaber merværdi Indhold Hospitalsreferencer Hospitalerne

Læs mere

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk Siemens i Danmark 2007 www.siemens.dk Indhold Løsninger til fremtidens udfordringer 5 Innovation og udvikling 6 Samarbejde 8 Siemens adresser i Danmark 10 Forretningsområder i Danmark 11 Automation and

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift Grundlag for projektgennemførelse NHN har behov for så tidligt som muligt

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere