Approach G8 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Approach G8 Brugervejledning"

Transkript

1 Approach G8 Brugervejledning Marts _0B Trykt i Taiwan

2 Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt. Garmin, Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect og Garmin Express er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Apple, iphone og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. ios er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under licens af Apple Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microsd og microsdhc logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Wi Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

3 Indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang... 1 Opladning af enheden... 1 Aktivering af enheden... 1 Support og opdateringer... 1 Låsning af berøringsskærmen... 1 Sådan spiller du golf...1 Visning af hul... 1 Flytning af flaget... 1 Golfkøller... 1 Afstandsmåling af et slag... 2 Scorekort... 2 Handicapscore... 3 Visning af "Plays Like Distance"... 3 Lagring af en position... 3 Søgning efter baner... 3 Om banevisning... 4 Tilpasning af din enhed... 4 Indstillinger... 4 Garmin Connect... 4 Brug af Garmin Connect... 4 Bluetooth Connectede funktioner... 4 Wi-Fi tilsluttede funktioner... 5 Appendiks...5 Kalibrering af kompas... 5 Installation af et hukommelseskort... 5 Vedligeholdelse af enheden... 5 Specifikationer... 5 Sletning af brugerdata... 5 Brug af clipsen... 5 Spar energi under opladning af enheden... 6 Indholdsfortegnelse i

4

5 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang. 1 Registrer din enhed (Support og opdateringer). 2 Oplad enheden (Opladning af enheden). 3 Tænd for enheden (Aktivering af enheden). 4 Gå ud og tag et spil golf (Sådan spiller du golf). Opladning af enheden Låsning af berøringsskærmen Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen. 1 Vælg. 2 Vælg. Sådan spiller du golf 1 Vælg Spil. 2 Vælg en bane. Visning af hul Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at spille. ADVARSEL Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme. BEMÆRK For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc. Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port på din computer. 1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á. À Á Viser den omtrentlige rækkevidde for den anbefalede kølle, når golfkølle anbefaling er aktiveret. Ã Viser den omtrentlige rækkevidde for golfkøllen og indregner højdeforskelle, når "plays like" distance er aktiveret. Ä enheden. Et fuldt opladet batteri holder op til 15 timer. Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering. Aktiverer tilstand med store tal, når det vælges. Â 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på 3 Slut det store stik på USB-kablet til AC-opladeren. 4 Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt. 5 Oplad enheden helt. Viser hulnummeret. Antallet af farvede prikker angiver par for hullet. Viser layup-buer, der viser afstand til flag. Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der vises ingen buer for par 3. Å viser det forrige hul, når den er valgt. er valgt (kun ved første og sidste hul). afslutter runden, når den Æ Viser den anbefalede kølle og kølledistance, når golfkølle anbefaling er aktiveret. Ç Flytter dig til det næste hul, når det vælges. Aktivering af enheden Flytning af flaget Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed. Du kan også indstille anbefalinger for golfkøller under den første opsætning. Hold nede på nede. Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen. 1 Gå i gang med at spille et spil (Sådan spiller du golf) eller med at vise en bane (Om banevisning). 2 Vælg green view for at zoome ind på greenen. 3 Træk i for at ændre flagplaceringen. Funktionen PinPointer tilpasser sig til den nye flagplacering. Support og opdateringer Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til din enhed. Produktregistrering Brugervejledninger Softwareopdateringer Kort, kortprodukt eller baneopdateringer Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr Konfigurering af Garmin Express 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til express. 3 Følg instruktionerne på skærmen. Sådan kommer du i gang Visning af retningen til flaget Før du kan få vist retningen til flaget, skal du kalibrere kompasset (Kalibrering af kompas). Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp, når du ikke kan se flagplaceringen. Hold pin pointer. Golfkøller Du kan gemme distanceoplysninger for hver enkelt golfkølletype. Hvis golfkølle anbefaling er aktiveret, anvender enheden dine kølleoplysninger ved anbefaling af kølle til næste slag. 1

6 Opsætning af golfkøller 1 Vælg Opsætning > Køller. 2 Vælg en funktion: Vælg Tilføj for at tilføje en golfkølle til den eksisterende liste. Vælg en golfkølle, og vælg Flyt op eller Flyt ned for at flytte golfkøllen på listen. Vælg en golfkølle, og vælg Slet for at fjerne golfkøllen fra listen. Aktivering af golfkølle anbefaling Du kan også anvende golfkølle anbefaling til at vise golfkølle anbefalinger, når du spiller en runde golf. 1 Vælg Opsætning > Golfkølle anbefaling. 2 Vælg Til. Afstandsmåling af et slag 1 Hold measure nede, når du har overstået et slag. 2 Vælg Start afstandsmåling. 3 Gå hen til bolden. Du behøver ikke at gå direkte hen til din bold for at få en præcis måling. Enheden måler afstanden i en lige linje fra dit udgangspunkt. Du kan vælge for at vende tilbage til kortet under måling. 4 Vælg en funktion, når du når hen til din bold: Hvis du vil slette slaget, skal du vælge Nulstil. Hvis du vil lægge slagafstanden til et køllegennemsnit, skal du vælge Gem slag, og derefter vælge den kølle, du brugte til slaget. Enheden gemmer slaget på scorekortet og tilføjer slagafstanden til din gennemsnitlige slagafstand for golfkøllen (Opsætning af golfkøller). Scorekort Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du vælge scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden). Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere. 1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf). 2 Vælg score. 3 Vælg en funktion: Vælg navnet på en spiller for at redigere det. Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul. Vælg > Angiv spillere for at redigere spillerhandicap. Denne funktion bliver kun vist, hvis du har aktiveret handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore). Vælg > > Opsætning > Scorer > Metode for at ændre scoremetoden. Hvis de pointscorer, du allerede har indtastet for runden, ikke er kompatible med den nye scoremetode, spørger enheden dig, om du vil rydde alle pointscorer for runden eller beholde den nuværende scoremetode. 4 Vælg score for at vende tilbage til banekortet. Om scorekortet Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og handicap under en runde ved hjælp af scorekortet. À Á Â Ã Lokalt handicap Samlet score Faktisk antal slag for hullet Registreret antal slag for hullet Sådan ændrer du scoremetoden Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr på resultater. 1 Vælg en funktion: Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge > > Opsætning > Scorer > Metode. Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du vælge Opsætning > Scorer > Metode. 2 Vælg en scoremetode. Om Stableford-score Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association. BEMÆRK: Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag. Point Antal slag brugt i forhold til par 0 2 eller flere over 1 1 over 2 Par 3 1 under 4 2 under 5 3 under Om Match-score Når du vælger Match-scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden), tildeles et point ved hvert hul til den spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder. BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt. Om Skins-score Når du vælger scoremetoden Skins (Sådan ændrer du scoremetoden), konkurrerer spillerne om en præmie for hvert hul. Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er. Visning af statistik for runde Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille. 2 Sådan spiller du golf

7 1 Mens et spil er i gang, skal du vælge score >. 2 Vælg en funktion: For at få vist oplysninger for alle spillere skal du vælge Rundedetaljer. For at få vist flere oplysninger om en individuel spiller skal du vælge Rundedetaljer > > Spillerdetaljer, vælge navnet på spilleren og derefter vælge en statistik, du vil se. Om individuelle scorekort Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol. À Á Â Ã Ä Samlet score To eller flere over par En over par En under par To eller flere under par Sådan vises historik Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker. 1 Vælg Historik, og vælg en runde, du vil have vist. Enheden viser oplysninger om alle spillere. 2 Vælg en funktion. Vælg > Spillerdetaljer, og vælg navnet på en spiller for at få vist et individuelt scorekort for runden (Om individuelle scorekort). Vælg > Banedetaljer for at se en liste for hvert hul og dets par. Vælg > Rediger scorekort for at justere individuelle oplysninger for runden, herunder de enkelte spilleres navne, scorer og handicap. Vælg > Slet scorekort for at slette scorekortet fra enhedens historik. Visning af scorekort på en computer Du kan få vist alle scorekort på din computer. 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet. Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows computere og som en monteret disk på Mac computere. 2 Åbn enhedsdrevet. 3 Åbn Scorekort > ScorecardViewer.html for at få vist scorekort. Handicapscore Du kan angive et handicap for hullet (Indstilling af hul-handicap) og for hver enkelt spiller (Angivelse af spillerhandicap). Sådan aktiverer du handicapscore 1 Vælg Opsætning > Scorer > Handicap. 2 Vælg Til. Angivelse af spillerhandicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore). 1 Vælg score > > Angiv spillere, mens et spil er i gang. 2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap for. 3 Vælg en funktion: Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som skal trækkes fra spillerens samlede score. Vælg Indeks\Slope-metode for at indtaste spillerens handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne et banehandicap for spilleren. Indstilling af hul-handicap Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore). Enheden viser standardhandicap for hullet, hvis det er tilgængeligt. Du kan indstille hul-handicappet manuelt. 1 Mens et spil er i gang kan, skal du vælge score > > Skift handicap. 2 Indtast hul-handicappet. Visning af "Plays Like Distance" Funktionen "Plays Like Distance" indregner højdeændringer på banen ved at vise den justerede afstand til greenen. 1 Vælg Opsætning > Plays Like Distance. 2 Vælg Vis. "Plays like Distance" vises i øverste højre hjørne på skærmen À under afstanden til midten af greenen. Lagring af en position Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle position eller Touch Targeting. BEMÆRK: Du kan rydde alle gemte positioner fra et hul ved at vælge > > Ryd positioner. 1 Vælg > Gem position, mens et spil er i gang. 2 Vælg en funktion: Vælg Brug aktuel placering for at placere en markering ved din aktuelle position for hullet. Vælg Brug Touch Targeting for at vælge en position på kortet. Søgning efter baner Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn. 1 Vælg Vis. Søgning efter baner 3

8 2 Vælg en funktion: Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er tættest på din aktuelle position. Vælg Stav bynavn for at søge efter baner i en bestemt by. Vælg Stav banes navn for at søge efter en bane efter navnet. Om banevisning Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen (Flytning af flaget) eller måle afstande (Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting). Hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid efter, at du har valgt et hul, starter en banesimulering (Tilstanden Gennemse). Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting Mens du gennemser en bane eller spiller et spil, kan du ved hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet. 1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf) eller med at vise en bane (Om banevisning). 2 Træk med fingeren for at placere målcirklen À. Á Viser afstanden til midten af greenen fra målcirklen.  Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du gennemser banen, er  afstanden fra tee'en til målcirklen. à Viser summen af de to afstande. 3 Vælg, om nødvendigt, for at zoome ind på målcirklen. 4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge for at vende tilbage til kortet over hullet. Tilstanden Gennemse Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul. Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid, efter du har valgt hullet. Tilpasning af din enhed Indstillinger Vælg Opsætning for at tilpasse enhedens indstillinger og funktioner. Wi-Fi: Aktiverer Wi Fi trådløs teknologi. Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore), og aktiverer statistiksporing. Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi. Køller: Tilføjer og fjerner golfkøller (Opsætning af golfkøller). Skærm: Indstiller timeout til baggrundslys. Skift til næste hul: Indstiller automatisk eller manuelt skift til næste hul. Enhed for distance: Indstiller måleenhed for distance. Plays Like Distance: Viser "Plays Like Distance" (Visning af "Plays Like Distance"). Golfkølle anbefaling: Aktiverer golfkølle anbefalinger (Aktivering af golfkølle anbefaling). Kalibrer kompas: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt (Kalibrering af kompas). Sprog: Indstiller sproget på enheden. BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata. Om: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id. Garmin Connect Du kan oprette forbindelse til dine venner på Garmin Connect. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere og dele data. Du kan registrere begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. golf, vandreture, løb, oplevelser osv. Opret en gratis konto på Brug af Garmin Connect Du kan uploade dine scorekort og golfkølledata til Garmin Connect for at kunne udføre omfattende analyser, og du kan dele dine scorekort med dine venner. Du kan få vist din samlede statistik, statistik fra en runde eller statistik for en bane. Du kan også redigere golfkølleoplysninger for de golfkøller, der bruges til golfkølle anbefaling. 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel. 2 Gå til 3 Følg instruktionerne på skærmen. Bluetooth Connectede funktioner Denne enhed har flere Bluetooth connected features til din kompatible mobile enhed. Data uploades til Garmin Connect: Sender data til Garmin Connect som f.eks. dit scorekort, golfkølleoplysninger og spillerstatistikker ved hjælp af Garmin Connect Mobileapp'en. Du kan finde flere oplysninger på /intosports. Meddelelser: En alarm gør dig opmærksom på, at du modtager en besked. Sådan parrer du din telefon 1 Gå til og download Garmin Connect Mobile-app'en til din telefon. 2 Placer din telefon inden for en rækkevidde af 10 m (33 fod) til din enhed. 3 Fra din enhed skal du vælge Opsætning > Bluetooth > Par den mobile enhed og følg instruktionerne på skærmen. 4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en fra telefonen, og følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed. Vejledningen begynder under den indledende konfiguration eller, hvis du vælger > Enheder. Tilslutning til en parret telefon Før du kan tilknytte din telefon, skal du parre din telefon med din enhed. Når du tilknytter din telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, kan du dele scorer og andre data med Garmin Connect. Du kan også få vist telefonmeddelelser på din enhed. 1 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen. 2 Vælg på din enhed Opsætning > Bluetooth > Forbindelse > Til for at aktivere Bluetooth trådløs teknologi. 4 Tilpasning af din enhed

9 3 Vælg Meddelelser for at vise eller skjule telefonmeddelelser. Telefonmeddelelser BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en Apple iphone udstyret med Bluetooth 4.0 trådløs teknologi og ios 7 eller nyere. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed. Visning af meddelelser Før du kan få vist meddelelser, skal du forbindes med din parrede telefon (Tilslutning til en parret telefon). 1 Vælg > Meddelelser. 2 Vælg en meddelelse. 3 Vælg eller for at rulle gennem indholdet i meddelelsen. Wi-Fi tilsluttede funktioner Denne enhed har adskillige Wi Fi tilknyttede funktioner. Garmin Connect app'en til mobilen er ikke påkrævet, hvis du bruger Wi Fi tilslutningsmuligheden. Data uploades til Garmin Connect: Sender automatisk dine data til Garmin Connect, så snart du er færdig med at registrere din runde. Software- og baneopdateringer: Enheden downloader den nyeste software og baneopdateringer, når en Wi Fi tilslutning er tilgængelig. Næste gang, du tænder for enheden, kan du følge vejledningen på skærmen for at installere software og baneopdateringerne. Opsætning af Wi Fi forbindelse Du skal have gemt en runde på enheden, før du kan overføre data trådløst. 1 Gå til og hent Garmin Express programmet. 2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi Fi med Garmin Express. TIP: Du kan registrere din enhed nu. Enheden vil nu forsøge at overføre dine gemte data til Garmin Connect efter hver runde. Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk Før du kan oprette forbindelse til et trådløst netværk, skal du konfigurere Wi Fi tilslutningen (Opsætning af Wi Fi forbindelse) og aktivere Wi Fi teknologi. 1 Vælg Opsætning > Wi-Fi > Tilføj netværk. 2 Vælg et trådløst netværk. 3 Vælg om nødvendigt for at indtaste netværks-ssid og adgangskode. Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du returnerer til dette sted. Appendiks Kalibrering af kompas BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger. Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt. 1 Vælg Opsætning > Kalibrer kompas. 2 Følg instruktionerne på skærmen. Installation af et hukommelseskort Du kan installere et microsd hukommelseskort til yderligere lagring eller forudindlæste kort. 1 Fjern vejrhætten À fra microsd kortstikket Á. 2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads. Vedligeholdelse af enheden BEMÆRK Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene din touchscreen, da det kan beskadige skærmen. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne. Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget. Rengøring af skærmen Til rengøring af skærmen skal du bruge en blød, ren, fnugfri klud og vand, isopropylalkohol eller brillerens. Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af. Rengøring af enheden 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning. 2 Tør den af. Brug af baggrundslys Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke på berøringsskærmen. BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også baggrundsbelysningen. Vælg for at tænde baggrundslyset og justere lysstyrken. Du kan ændre timeout for baggrundslyset (Indstillinger). Specifikationer Batteritype Batterilevetid Driftstemperaturområde Temperatur ved opladning Vandtæthed Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri 15 timer, normal brug Fra -20 º til 60 ºC (fra -4 º til 140 ºF) Fra 0 º til 40 ºC (fra 32 º til 104 ºF) IEC IPX7 Sletning af brugerdata BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data. 1 Hold nede for at slukke for enheden. 2 Tænd enheden, mens du holder green view nede. 3 Vælg Ja. Brug af clipsen BEMÆRK: Din clips ser evt. anderledes ud end på billedet. Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen eller tasken. 1 Skub bunden af enheden ind i den nederste del af clipsen. BEMÆRK: Hvis du placerer enheden omvendt i clipsen, bliver den ikke låst på plads og kan nemt falde ud af clipsen. Appendiks 5

10 2 Tryk den øverste del af enheden ind i den øverste del af clipsen, indtil den klikker på plads. 3 Fjern enheden ved at trække den øverste del af clipsen ud, mens du trykker på bagsiden af enheden og trækker bunden af enheden ud fra bunden af clipsen. Spar energi under opladning af enheden Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens du oplader. 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde. Den resterende batterikapacitet vises. 2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder. Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand. 3 Oplad enheden helt. 6 Appendiks

11

12 +43 (0) (+52) (+35) GARMIN ( ) +27 (0) ext (0) (0) ct./anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./anruf 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Approach G7 Brugervejledning

Approach G7 Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning December 2013 190-01672-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Approach -serien. brugervejledning

Approach -serien. brugervejledning Approach -serien brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Approach. Brugervejledning

Approach. Brugervejledning Approach G7 Brugervejledning April 2016 190-01672-36_0C Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR lynstartvejledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning

Garmin Index smartvægt. Brugervejledning Garmin Index smartvægt Brugervejledning September 2016 190-01959-36_0B Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

VARIA UT800. Brugervejledning

VARIA UT800. Brugervejledning VARIA UT800 Brugervejledning 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t

OREGON. -serien. lynstartvejledning. 450, 450t, 550, 550t OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t lynstartvejledning Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Oregon-enheder

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Approach. Brugervejledning

Approach. Brugervejledning Approach G8 Brugervejledning April 2016 190-01673-36_0D Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER. Altid på hjemmebane

Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER. Altid på hjemmebane Approach Golf-GPS er GRATIS LIFETIME BANEOPDATERINGER Altid på hjemmebane 1 Få det bedste spil frem i dig Indholdsfortegnelse Approach golfure med GPS side 4-5 Se spillet på en ny måde Approach S2 & S4

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde

Astro 320 lynstartvejledning. GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Astro 320 lynstartvejledning GPS-aktiveret sporingssystem til hunde Sådan kommer du i gang Advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi

vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi vejledning til lynstart FORERUNNER 50 med ANT+Sport trådløs teknologi Advarsel: Dette produkt indeholder et udskifteligt knapcellebatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

vívomove Brugervejledning

vívomove Brugervejledning vívomove Brugervejledning April 2016 190-02027-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR brugervejledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR 2010-2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien lynstartvejledning til brug med zūmo 210 og zūmo 220 Din zūmo GPS-antenne Tænd/sluk-knap: Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for zūmo. Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Lynstartvejledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Lynstartvejledning Juli 2013 190-01505-56_0A Trykt i Taiwan Fleet-abonnement Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

dēzl 560 lynstartvejledning

dēzl 560 lynstartvejledning dēzl 560 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige sikkerheds- og produkinformationer om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev.

Vejledning til lynstart. nüvi. GPS-navigator Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Marts 2008 Delnummer Rev. nüvi Vejledning til lynstart 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Marts 2008 Delnummer 190-00857-56 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne mini-usb-stik Din nüvi-enhed Tænd/sluk-knap

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017

Kom i gang. Tema. med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Tema Kom i gang med din ipad Opdateret 16 oktober 2017 Sofus Opdateret d. 16. oktober 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Emne Side ipad i grundtræk 3 Tænd og sluk 4 Sæt din ipad på vågeblus 4 Før du logger

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan

Edge. Touring Brugervejledning. Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Edge Touring Brugervejledning Juni 2013 190-01605-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller.

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Sikkerhed på Android OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

vívofit jr. Brugervejledning

vívofit jr. Brugervejledning vívofit jr. Brugervejledning September 2016 190-02084-36_0A Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere